Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Een op de vijf communisten zat in het verzet, ze werden verguisd en vergeten

  •  
01-05-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1740 keer bekeken
  •  
cpn
Terwijl slechts een procent van de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet tegen de Duitse bezetter was dat aandeel onder communisten vele malen hoger. Twintig procent van de communisten, verenigd in de CPN die later is opgegaan in GroenLinks, nam deel aan de ondergrondse. Na de oorlog werden ze even gezien als helden maar dat veranderde onder invloed van de Koude Oorlog al snel. Communisten werden de nieuwe binnenlandse vijand. Zo werden herdenkingen voor de beroemde verzetsheldin Hannie Schaft, bekend geworden als Het Meisje met Het Rode Haar , verboden en haar kameraden gearresteerd.
In het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek krijgen de communistische verzetsstrijders nu enige vorm van eerherstel met een expositie die aan hun heldendaden is gewijd: oesbeek vertelt dit bewogen verhaal in de boeiende tijdelijke tentoonstelling De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal.
Omroep Gelderland meldt over de ijverige deelname aan het verzet:
Dat heeft alles te maken met de manier waarop communisten al vóór de oorlog in het geheim moesten opereren. Ambtenaren mochten geen lid zijn van de Communistische Partij Nederland (CPN) en communisten die vanuit Duitsland naar Nederland waren gevlucht, liepen sinds Hitler in 1933 aan de macht kwam het risico uitgeleverd te worden aan de Gestapo. (…) De communisten die opgepakt werden, kwamen in concentratiekampen terecht. Hun kleding werd met een rode driehoek gemerkt om aan te geven dat zij politieke gevangenen waren. In de expositie zijn schetsen te zien die Henri Pieck (de tweelingbroer van Anton) in zo’n concentratiekamp maakte. En ook is het schaakspel te zien dat één van de gevangen genomen communisten maakte door brood te vermalen en te kneden tot schaakstukken.
Het museum schijft in een toelichting :
De voorlopersrol van de communisten had voor- en nadelen. Na mei 1940 had de illegale CPN al snel duizenden verzetsleden waarvan velen al waardevolle ervaring hadden met illegaal werk. De Gestapo had echter ook een voorsprong. Zij had in de jaren ’30 samengewerkt met de Nederlandse inlichtingendienst en bezat reeds veel informatie over de Nederlandse communisten. Deze informatie werd gebruikt om hen fanatiek te vervolgen. Toch slaagde het communistisch verzet er in zeer actief te zijn. De verzetskrant De Waarheid werd in 1940 landelijk verspreid en het communistisch verzet stond aan de basis van de Februaristaking van 1941. Direct na de bevrijding was de CPN mede dankzij haar rol in het verzet zeer populair. Dit was van korte duur, met de Koude Oorlog nam het anticommunisme Nederland in zijn greep. Opnieuw volgden inlichtingendiensten communistische oud-verzetsleden. Communisten werden verwijderd uit de vereniging voor ex-politieke gevangenen en de herdenking van verzetsstrijdster Hannie Schaft werd in 1951 zelfs verboden.
De tentoonstelling is te zien tot 28 oktober.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (87)

Martijn Deuze Zohlandt
Martijn Deuze Zohlandt6 mei 2019 - 7:02

Dat de USSR, Cuba, Noord Korea e.d. boevenstaten waren die in de naam van het communisme en valselijk de naam 'democratisch' gebruikend, de meest gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan staat buiten kijf. Laat onverlet dat Karl Marx nog steeds gelijk heeft. Tijd voor een 5e Internationale. Ontwaakt, verworpenen der aarde!!!

Bouwman2
Bouwman23 mei 2018 - 8:48

De CPN was een sekte van strikte gelovigen. Neem bijvoorbeeld de fellow travelers, die de bron van het communisme opzochten. Individualiteit en werd volledig ondergeschikt gemaakt aan het collectief. Kinderen in de USSR gaven hun eigen ouders aan en werden daarom geprezen, om maar eens een incident te noemen. De film The death of Stalin is een satire, maar op de achtergrond worden daarin mensen uit hun huizen gehaald. En dat was verschrikkelijk.Stalin was de moordenaar van miljoenen burgers. Er stierven - weer bijvoorbeeld - miljoenen mensen de hongerdood als gevolg van collectivistische hervormingen in de agrarische sector. Deze genocide is bekend in de Ukraïne en wordt ook daar herdacht. Hier in het westen weet men van niets. Uiteindelijk is het communisme teloor gegaan zoals ook de CPN is verdwenen. Maar in het parlement hebben we nog steeds de Marcus Bakkerzaal als bewijs voor de kortzichtigheid waarmee we hier in Nederland met de geschiedenis omgaan. Marcus Bakker was iemand die heel goed en overtuigend kon spreken, maar in de kern een gestaald lid van de sekte.,. Het is een schande dat er nooit ferm afstand genomen is van het communisme. Natuurlijk zaten er communisten in het verzet, dat overigens veel geringer van omvang en stukken minder romantisch was dan uit romans, films en theater blijkt. Maar het communistisch verzet was niet gericht op een herrijzend modern Nederland met persoonlijke vrijheid en keuzes, maar berustte op de adoratie van de macht en de autoriteit. Zoals in Rusland Stalin aan een revival bezig is zie je in Nederland de waardering voor het communisme toenemen berustend op eenzelfde principe: afkeer van liberale waarden. Eens te meer blijkt dat de geschiedenis zich herhaalt en mensen hardleers kunnen zijn. .

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2018 - 10:02

Er is al lang voldoende afstand genomen van Stalin en het is hoogst onverstandig om de kritiek op het huidige neo-liberalisme te verwarren met een kritiek op de liberale waarden. Verstandige linkse mensen willen namelijk geenszins het kind met het badwater weggooien, iets waar rechtse mensen die dogmatische politiek bedrijven op grond van een vijandsbeeld, niet zonder blijken te kunnen.

Paul250371
Paul2503713 mei 2018 - 20:35

Als nakomeling van CPN ouders en grootouders kan ik wel meekomen met de sfeer van een sekte. Maar de informatie die er was werd gezien als Imperialistische propaganda en als niet waar beschouwd. Er werd gewoon uit overtuiging met als doel het verheffen van de verschoppelingen der aarde achter het idee van de Russische heilstaat aangelopen. Toen mijn opa er achter kwam dat Breznjev (geloof ik) een imposant wagenpark had moest hij huilen. Toen de dictatuur door mijn opa etc. van het in naam communistische Oostblok volledig gezien werd voor de krankzinnige moordenaars die het waren zijn er heel veel CPN 'ers bitter teleurgesteld en verbijsterd geweest door het besef dat ze hun hele leven bedonderd waren en achter een andere vorm van kwaad hebt gelopen.

JanDuine2
JanDuine24 mei 2018 - 13:57

Maar het neemt niet weg dat ze een zeer belangrijke rol in het verzet gespeeld hebben! En dáárvoor mag je ze wel de nodige eer bewijzen, hoezeer je het ook verder oneens bent met hun ideologie.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar7 mei 2018 - 10:15

Een emotionele rant zonder veel waarheidsgehalte helaas. Wat waar is dat Stalin een moordenaar was, maar dat rechtvaardigt helaas niet het bagatelliseren van de moed van verzetsstrijders en ook niet het toeschrijven van drijfveren en gevoelens aan groepen mensen en aan heel Nederland zelfs op basis van nul feiten. Waarschijnlijk is deze reactie gemotiveerd door een irrationele afkeer van 'links' en de wens om de aandacht af te leiden van de rechtse, nationalistische, moordzuctige ideologie van het nazisme. Anders valt deze reactie niet te verklaren.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2018 - 13:28

Zonder enige vorm van bewijs wordt hier mensen die de moed hadden om zich tegen een dictatuur te verzetten voor de voeten geworpen, dat ze dat slechts deden om een andere vorm van dictatuur te vestigen. Zonder enige vorm van bewijs durf ik te stellen dat het juist deze mensen zijn, die zich tegen elke vorm van dictatuur verzetten en zich alleen maar socialisten of communisten noemen, omdat ze daarin de belofte zien dat er een einde wordt gemaakt aan de dictatuur; ook aan de dictatuur van het kapitaal. Het kapitalisme heeft gedurende haar bestaan meer slachtoffers gemaakt door oorlogen, onderdrukking, uitbuiting en honger, dan elke andere ideologie. Het heeft alleen weinig zin om elkaar met verwijten om de oren te slaan, want daar schiet niemand iets mee op. Het is de hoogste tijd dat we het gaan hebben over ideeën die mogelijkerwijze een einde kunnen maken aan het steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk en het herstel van de democratie. Want daar gaat het tenslotte om en dat gebeurt -ook hier- veel te weinig.

5 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2018 - 14:40

Ten overvloede wil ik er bovendien op wijzen dat bijna alle misdrijven die op grote schaal worden gepleegd, plaatsvinden nadat een groep zich meester heeft kunnen maken van het staatsapparaat, of dit nu kapitalisten of communisten zijn, het leger of de maffia. De anarchisten hebben gelijk als ze stellen dat dit inherent is aan elke vorm van hiërarchisch georganiseerd bestuur en dat de enige vorm van weerbare democratie een basisdemocratie is.

hsozv
hsozv2 mei 2018 - 18:03

De communisten van de jaren dertig en veertig wisten dondersgoed hoe het er in de Sovjet-Unie aan toe ging, maar deden alsof zij dit niet wisten zodat ze geen moeilijke vragen over hun ideologie hoefden te beantwoorden. George Orwell heeft daar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uitvoerig over geschreven, bijvoorbeeld in de originele introductie voor Animal Farm. Enkele treffende citaten uit die introductie: "Anyone who challenges the prevailing orthodoxy finds himself silenced with surprising effectiveness. A genuinely unfashionable opinion is almost never given a fair hearing, either in the popular press or in the highbrow periodicals. At this moment what is demanded by the prevailing orthodoxy is an uncritical admiration of Soviet Russia. Everyone knows this, nearly everyone acts on it. Any serious criticism of the Soviet régime, any disclosure of facts which the Soviet government would prefer to keep hidden, is next door to unprintable. (...) The servility with which the greater part of the English intelligentsia have swallowed and repeated Russian propaganda from 1941 onwards would be quite astounding if it were not that they have behaved similarly on several earlier occasions. On one controversial issue after another the Russian viewpoint has been accepted without examination and then publicised with complete disregard to historical truth or intellectual decency. (...) Events in Russia and events elsewhere were to be judged by different standards. The endless executions in me purges of 1936-8 were applauded by life-long opponents of capital punishment, and it was considered equally proper to publicise famines when they happened in India and to conceal them when they happened in me Ukraine. And if this was true before the war, the intellectual atmosphere is certainly no better now."

Zapata
Zapata2 mei 2018 - 20:54

hsozv Onzin hsozy, het was in die tijd helemaal nog niet bekend bij grote groepen communisten. Wel bij een klein groepje intellectuelen en mensen die de Spaanse burgeroorlog hadden meegemaakt. Maar de arbeider die in Nederland leefde en dacht sociaal te zijn door communist te worden was daar niet bekend mee.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2018 - 21:16

Yep, Orwell is een goed voorbeeld van de mensen die zich verzetten tegen elke vorm van dictatuur. Niet voor niets vocht hij in de Spaanse burgeroorlog al tegen Franco en de fascisten en niet voor niets stond hij toen al wantrouwig tegenover de communistische partij, die toen al probeerde de linkse strijders voor het Russissche karretje te spannen. Of wil je soms beweren dat Orwell rechts was? Sommige mensen schijnen te vergeten dat Nelson Mandela ook een communist was, leider van de gewapende tak van het ANC en bovendien later een vriend van -bijvoorbeeld- Fidel Castro. Dat hij nu heilig is verklaard door "rechts" wil nog niet zeggen dat hij rechts was.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2018 - 21:31

Zapata - Mensen zoals hsozv zullen niets nalaten om mensen die zich keren tegen het kapitalisme en de gevestigde orde verdacht te maken.

Gerygrr
Gerygrr2 mei 2018 - 10:57

Helaas is dit uitstekende artikel opnieuw de aanzet voor reacties, die politieke ideologieën met elkaar willen vergelijken qua moorddadigheid. Dan wil ik wel de eerste zijn om te wijzen naar het kapitalisme dat wereldwijd heeft gezorgd voor de uitroeiing van inheemse volkeren en het uitbuiten van slaven...... Wij zijn hypocriet!

4 Reacties
Arne Johannson
Arne Johannson2 mei 2018 - 12:38

@Grijsje Als je het over dezelfde 20e eeuw hebt waarin met de communistische en nationaal-socialistische ideologie ook voor het eerst het kapitalisme als combinatie van het vrije-marktprincipe met een democratische parlementaire vertegenwoordiging gestalte kreeg kan ik je bewering over uitroeiing van inheemse volkeren en slavernij in geen geval plaatsen. Noem eens wat voorbeelden die dan zo specifiek door landen met democratische parlementen i.c.m. een vrije markt gepleegd zijn? Behalve post-koloniale excessen die juist gevolg waren van in de moderne westerse landen opgekomen opvattingen dat het bezettend uitbuiten van onderworpen volken onbeschaafd was ken ik er geen. Ik ken er daarentegen wel vele op het konto van communistisch/socialistische, nationaal-socialistisch/fascistische, en vooral niet-westerse m.b.t. zowel slavernij als ernstige misdaden t.o.v. inheemse en uitheemse volken die tot op de dag van vandaag voortbestaan.

Gerygrr
Gerygrr2 mei 2018 - 14:07

Beste Arne, Ik doel niet op de twintigste eeuw, dus inderdaad niet op zgn. democratisch bestuurde landen. Het kapitalisme is wel gebouwd op de rooftochten en moordpartijen van veel Westeuropese staten in het verleden.

henk-alexander
henk-alexander2 mei 2018 - 14:54

Arne, met alle respect wil ik je wijzen op o.a. Vietnam en Irak waar de bevolking de westerse democratische 'goedertierenheid' heeft mogen ervaren.

Arne Johannson
Arne Johannson5 mei 2018 - 8:44

@Grijsje63 In dit vergelijk met het ideologisch revolutionair socialisme geldt natuurlijk het 20e eeuwse kapitalisme wat i.c.m. met democratische vertegenwoordiging en nog vele andere burgerlijke vrijheden en rechten haar morele en systematische superioriteit heeft bewezen ondanks dat het, zoals het democratische karakter ook voorziet, ook voortdurend kritiek en aanpassing behoeft. Zaken van voor de 20e eeuw hebben hiermee niets van doen. @henk-alexander Dat de westerse wereld o.l.v. de VS in haar strijd tegen repressieve systemen die daarbij ook nog eens agressief uitbreiding van de door haar beheerste gebieden en volken nastreefden fouten heeft gemaakt in de uitvoering daarvan bestrijd ik niet. Dergelijke fouten, in mindere of meerdere mate, zijn altijd al gemaakt en zijn zeker niet voorbehouden aan de westerse wereld.

Rick Hofland
Rick Hofland2 mei 2018 - 9:12

Communisten schaar ik in het zelfde rijtje als kolonisten. Je kan er over schrijven wat je wilt om maar naar voren te halen wat voor vrome daden deze lieden hebben ondernomen, maar uiteindelijk wordt dit allemaal teniet gedaan door alle ellende die deze groepen op hun kerfstok hebben.

1 Reactie
Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 mei 2018 - 12:54

Goh, als we het hebben over groepen die ellende op hun kerfstof hebben, kunnen we volgens uw redenering alle mannen als groep dan ook gerust tot de kolonisten rekenen, aangezien mannen in vergelijking met vrouwen als groep vaker schuldiger zijn aan misdrijven zoals moord en verkrachting. De vrome daden van individuele mannen worden volgens u dus allemaal tenietgedaan door wat mannen als groep op hun kerfstok hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 mei 2018 - 8:53

Inderdaad dat wordt altijd verzwegen zoals ook weer bij Buitenhof. Zij waren de eersten waar jacht op werd gemaakt en gevangen genomen/vermoord. Ik heb afgelopen week een goede documentaire gezien op WDR in het programma; Geschichte im Ersten Impact Karl Marx (liberaler) ; Marx und Seinen Erben. Echt de moeite waard om te zien, leven en werk van Marx, zijn werkelijke drijfveren en gedachten en werken in de loop van zijn leven, en de gevolgen van het ge-mis-bruiken daarvan in tegenstelling tot zijn doel: Vrijheid, mensen bevrijden van het juk van.......

henk-alexander
henk-alexander2 mei 2018 - 8:19

Het verzet van communisten tegen het (neo)kolonialisme van na de oorlog - i.h.b. de zgn politionele acties, heeft bijgedragen aan hun verkettering in Nederland.

W-74
W-742 mei 2018 - 8:17

Communisten en fascisten vissen tenslotte in dezelfde proletarische vijver en wat dat betreft zijn het elkaars concurrenten. Het is simpelweg neringnijd en dat verklaart de historische kat/hond verhouding tussen deze twee extremistische stromingen.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 16:42

[Communisten en fascisten vissen tenslotte in dezelfde proletarische vijver en wat dat betreft zijn het elkaars concurrenten] Niet waar. De nazi’s haalden hun steun uit alle klassen maar de kern van hun electorale aanhang bevond zich onder de middenklassen (kleine zakenlieden, winkeliers, boeren, doktoren, etc). Ze wonnen vooral van de rechtse partijen en hadden hun regionale wortels in de protestantse plattelandsgebieden en provinciesteden. [Het is simpelweg neringnijd en dat verklaart de historische kat/hond verhouding tussen deze twee extremistische stromingen.] Flauwekul. De ‘teringnijd’ gold voor de andere rechtse partijen. Zij verloren electoraal van de nazi’s. Voor de sociaaldemocraten en communisten was de strijd tegen de fascisten een gevecht op leven en dood. Ze wisten dat als de fascisten aan de macht kwamen dat ze in concentratiekampen zouden eindigen.

Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 17:09

‘neringnijd’ dus....

Tineke de Goede
Tineke de Goede2 mei 2018 - 7:59

Er zaten zelfs nog meer gereformeerden in het verzet.

Pake Jeep
Pake Jeep2 mei 2018 - 7:54

Toch vreemd,zodra het woord "communisme" valt, ongeacht in welke context en/of combinatie, dan hangt er een waas van afkeuring en afstoten omheen. Het is ook nu nog, heel gewoon, om de communisten te beschuldigen van dubbele agenda's en zelfs landverraad, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader was een communist en ja, ook hij hield zich bezig met activiteiten, die de duitse bezetter liever niet zag. Hij betaalde daarvoor de hoogste prijs en keerde niet weer uit gevangenschap in kamp Sachsenhausen Oraniënburg. Mijn moeder bleef achter met de kinderen en na de oorlog werd ook zij met de nek aangekeken, want zij was immers een nabestaande van zo'n vuige communist. De Stichting 40-45 liet haar net niet creperen, maar daar moest zij wel wat voor accepteren. Meer dan anderen en ook strenger werd zij gecontroleerd of zij ook hier of daar een centje bij verdiende. Toen zij op uitnodiging van de Stichting eens een soort van contactavond bezocht, werd zij samen met een paar andere nabestaanden van communisten, aan een afzonderlijke tafel gezet en de rest van de avond volkomen genegeerd. Nu ben ik ook in mijn hart een communist, zonder dat ik welk totalitair regiem omarm, maar denkt u, dat ik, wetende hoe men de nabestaanden van de communistische verzetsstrijders als dank heeft behandeld, mij zal inzetten tegen een eventuele bezetter van ons land? Verder moet ik wat lachen om sommige commentaren hier. Die komen dan van mensen, die geen weet hebben van wat zich werkelijk heeft afgespeeld, maar wel snel even wat idealisten in de hoek trappen. De domheid en onwetendheid spat er van af.

2 Reacties
Gerygrr
Gerygrr2 mei 2018 - 14:23

@Pake, Met sympathie en veel herkenning uw verhaal gelezen. Mijn vaders verhaal lijkt op het zijne, al was mijn vader socialist in hart en nieren. Jaar in een Duits kamp geleden als straf voor onderduik. Geen held, maar een arme jongen van 19. Een kind van een ontslagen arbeider, die nooit meer werk kreeg. Hij koos het passieve verzet. Verraden door een vriend voor wat guldens en door de Nederlandse politieagenten op transport gezet. Na de oorlog geen steun van de Nederlandse regering, geen hulp, helemaal niets. Dan maar bij de marine, men dient het vaderland ten slotte! En toen? Naar Indië, om de soldaten af te zetten aldaar om een foute oorlog te dienen...

hsozv
hsozv2 mei 2018 - 18:11

"Het is ook nu nog, heel gewoon, om de communisten te beschuldigen van dubbele agenda’s en zelfs landverraad, tijdens de Tweede Wereldoorlog." Nu is het ook gewoon zo dat de communisten van de jaren dertig en veertig primair loyaal waren aan de Sovjet-Unie, en dat de communisten in die tijd hoopten dat de Sovjet-Unie uiteindelijk ook Nederland zou "bevrijden van de kapitalisten". Na de oorlog werd die dubieuze loyaliteit een probleem voor de rest van de Nederlandse bevolking, want die waren nooit fan geweest van het communisme en hadden de Sovjet-Unie in de jaren dertig nog meer gewantrouwd dan Nazi-Duitsland. Het hielp ook niet dat de Sovjet-Unie zulk geweld bleef plegen, niet alleen in Duitsland in 1945 maar ook in de jaren daarna in Polen, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië en Oekraïne.

Inspector Gadget
Inspector Gadget2 mei 2018 - 7:50

Lang leve communisme.

Geesteman
Geesteman2 mei 2018 - 7:36

Gladio was ook in Nederland een succes.

1 Reactie
Geesteman
Geesteman2 mei 2018 - 7:55

Zelf was ik er niet bij maar voor mensen die ik heb gekend en die de oorlog wel hebben meegemaakt was het geen moeilijke keus. Was je tegen fascisme dan werd je communist. Afwegingen wat er allemaal wel/niet fout in de ideologie zou zijn werd niet echt meegewogen. Communisme was de band om in het verzet te gaan. Achteraf kunnen we alles veroordelen. We kunnen zelfs de motieven van de gereformeerden in twijfel trekken. De geschiedenis staat vol met verkeerde conclusies.

Poezenmens
Poezenmens2 mei 2018 - 7:34

“Het communistisch verzet in Groningen Al in de jaren dertig zetten Groningse communisten zich in voor hun kameraden in Duitsland, die zwaar lijden onder het naziregime.” https://stolpersteine.groningen.nl/alle-verhalen/communistisch-verzet

JasDon
JasDon2 mei 2018 - 7:00

Een op de vijf communisten 20% zaten in het verzet, waar maar 1% van de Nederlanders in het verzet zat. Dat klinkt indrukwekkend, maar het zegt weinig.De getallen vertegenwoordigen twee geheel verschillende eenheden. Het is interessanter om de participatie in het verzet per politiek (actieve) groep te vergelijken. Niet veel interessanter trouwens, want wellicht werden de communisten veel makkelijker ingezet voor (levensgevaarlijke) verzetsactiviteiten door hun leiders. Vergelijkbaar met hoe de Sovjetsoldaten werden voortgedreven richting Duitse linies door hun meerderen, want voor onnodig veel slachtoffers zorgde.

8 Reacties
ton14024
ton140242 mei 2018 - 9:05

Die getallen zijn beide in procenten, hoezo geheel verschillende eenheden? ´´Het is (niet veel) interessanter om de participatie in het verzet per politiek (actieve) groep te vergelijken.´´ Precies wat de elite destijds dacht. Die zochten gauw een zondebok.

Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 11:13

[…wellicht werden de communisten veel makkelijker ingezet voor (levensgevaarlijke) verzetsactiviteiten door hun leiders. Vergelijkbaar met hoe de Sovjetsoldaten werden voortgedreven richting Duitse linies door hun meerderen, want voor onnodig veel slachtoffers zorgde.] In feite beweer je twee dingen: 1. De leden van de CPN gingen het verzet in omdat ze gedwongen werden door hun leiders. Kun je met bronnen komen die dat bevestigen? 2. Het verzet kostte ‘onnodig veel slachtoffers’. Vraag aan jou: vind je elk verzet tegen de nazi-bezetters zinloos? Of was sommig verzet wel goed en ander verzet niet? Vind je dat bijvoorbeeld de februaristaking beter niet had kunnen plaatsvinden?

OlavM
OlavM2 mei 2018 - 11:51

@ JasDon: [Dat klinkt indrukwekkend, maar het zegt weinig.De getallen vertegenwoordigen twee geheel verschillende eenheden.] Toch zeggen ook deze verhoudingsgetallen veel. Je behoort kennelijk tot de groep, die de grote verdiensten van vooral communisten (naast gereformeerden) in het verzet willen kleineren. [Het is interessanter om de participatie in het verzet per politiek (actieve) groep te vergelijken.] En ook dan springen de communisten en gereformeerd georganiseerden er zeer gunstig uit. [.....wellicht werden de communisten veel makkelijker ingezet voor (levensgevaarlijke) verzetsactiviteiten door hun leiders. Vergelijkbaar met hoe de Sovjetsoldaten werden voortgedreven richting Duitse linies door hun meerderen, want voor onnodig veel slachtoffers zorgde.] Jaja, nog eens ongunstig framen De communisten waren allen zeer overtuigd van de noodzaak van hun activiteiten, en inderdaad dapper.en wat de Russen betreft: het hele volk was zeer gedreven om de Duitsers te verslaan en uit het land te jagen, en heeft daarvoor de tol moeten betalen.

punt2
punt22 mei 2018 - 12:08

het aantal communistische leden in het verzet was ongeveer 1800, (20% van 9000) van de Nederlandse bevolking zat ongeveer 1% in het verzet dat waren er 89.000 (1 % van 8.9 miljoen) dat maakt dat van de 89.000 leden van het verzet ongeveer 2% communistisch was. Er waren eind jaren dertig meer leden maar na het Molotov-Ribbentrop pact nam dat aantal af naar ongeveer 9000.

Gerygrr
Gerygrr2 mei 2018 - 14:15

Misschien valt uit deze link iets af te leiden? https://isgeschiedenis.nl/nieuws/communistisch-verzet-in-de-tweede-wereldoorlog Daden die kennelijk niet door andere verzetsgroepen zijn gepleegd.

Zapata
Zapata2 mei 2018 - 15:12

@Jasdon. Nederland kende in die tijd heel veel stromingen die maar onder het stalinisme werden geschaard voor het gemak. Daar zaten ook anarchisten en raden communisten onder die niets van Stalin en de USSR moesten hebben. En die zeker niet door leiders werden gestuurd.

JasDon
JasDon2 mei 2018 - 22:05

Bedankt voor de correcte vergelijking Rob Roy, het is irritant dat de andere reacties een combinatie van niet begrijpen, framing en het mij toeschrijven van kwalijke motieven betreft. Het summum is wel de reactie van OlavM die beschrijft dat Russische soldaten enthousiast de vuurlinies van de Duitsers inrenden, terwijl er genoeg gedocumenteerd is over de kwalijke praktijken van de Russische legerleiding tov de gewone soldaten.

JasDon
JasDon2 mei 2018 - 22:12

@Zapata Bedankt voor de toelichting, ik was vrij aan het speculeren om aan te geven dat participatie van allerlei, wellicht ook minder verheffende factoren kon afhangen.

Zapata
Zapata2 mei 2018 - 5:05

Natuurlijk is achteraf gebleken dat het communisme net zo een moordzuchtige ideologie was als het fascisme. Maar dat wisten de meeste communisten in Nederland toen niet. De informatievoorziening was toen niet zo goed als nu. Kortom de meeste communisten in die tijd waren goedgelovige idealisten die werkelijk het beste voor hadden met de Nederlanders en de Nederlandse joden in die tijd. In dat licht moeten we die mensen zien en we moeten dan ook enorm respect en bewondering hebben voor de moed die ze gehad hebben en de opoffering die ze zich getroost hebben. Inderdaad was het zo de Nederlandse overheid heel veel informatie aan de Duitsers heeft verstrekt over communisten in Nederland en dat er alleen al daarom heel wat in kampen zijn verdwenen. Jacob Homma was zo iemand, die omdat hij communist was is opgepakt. Een arbeidersjongen uit Amsterdam die meegeholpen heeft in en na 1941 joden naar Zwitserland te smokkelen. Dat hebben de Duitsers nooit geweten, wel dat hij communist was. https://www.verzetsmuseum.org/dachau/jacob-homma . Hij heeft naderhand het communisme afgezworen toen er steeds meer bekend werd over de gruwelen die er in Rusland plaatsvonden. Hij was een in en in goed mens die heel veel heeft moeten betalen voor zijn idealisme. In deze dagen denk ik heel veel aan hem.

10 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 11:30

[Natuurlijk is achteraf gebleken dat het communisme net zo een moordzuchtige ideologie was als het fascisme] Nee, de *praktijk* van de stalinistische regimes was moorddadig, niet de communistische ideogie. En dat is anders dan de fascistische ideologie die wel degelijk in de kern moordzuchtig is (superioriteit bepaalde rassen, verheerlijking geweld, etc). Zie ook Applonia van Rapengaar hieronder. Als je de communistische ideologie als ’moordzuchtig’ beschouwt dan geldt hetzelfde voor de liberale ideologie. John Locke en andere grondleggers van het liberalisme zijn dan net zo verantwoordelijk voor de excessen tijdens de Franse revolutie en de oorlogen en misdaden die in naam van het liberalisme en de ‘democratie’ gepleegd zijn (Vietnam, Irak) als Marx en de communistische ideologie verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de misdaden tijden het stalinisme.

Zapata
Zapata2 mei 2018 - 15:07

@Huysman In ieder land waar de communisten aan de macht zijn geweest is het uitgelopen op een bloedige repressieve dictatuur. Dus helaas mooier kunnen we het niet maken. Wat niet wegneemt dat het socialisme met al zijn stromingen wel beloftes heeft en nu zeker een alternatief is voor de waanzin van de marktwerking en de eeuwige groei economie. Maar "democratisch" centralisme en een leidende elite moeten we echt niet meer willen.

Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 16:36

[In ieder land waar de communisten aan de macht zijn geweest is het uitgelopen op een bloedige repressieve dictatuur.] Dit is een punt waar je over kunt discussiëren. Is Cuba een ‘bloedige repressieve dictatuur’? Het land kent vrijheidsbeperkingen omdat het in een (koude) oorlog gewikkeld is met het economisch en militaire machtigste land ter wereld dat zich op 90 mijl afstand bevindt. Maar bloedig? Vergeleken met de meeste door de VS gesteunde kapitalistische landen in Latijns-Amerika valt het nogal mee. [Maar “democratisch” centralisme en een leidende elite moeten we echt niet meer willen.] Ik denk dat het vooral gaat om controle over de leiding. In elk politiek proces en in elke omwenteling heb je mensen die het voortouw nemen en dus een leidende rol spelen. Waar het om gaat is dat die leiding controleerbaar blijft en eventueel vervangen kan worden als ze niet meer functioneert. Volgens mij is er weinig mis met ‘democratisch centralisme’, iets wat in elke politieke organisatie min of meer aanwezig is. Er is van alles mis met een centralisme waar geen democratische controle (meer) over bestaat. Maar het belangrijkste punt dat ik wilde maken is dat de moordzuchtige uitwassen van de stalinistische regimes hun oorsprong niet hebben in de communistische ideologie. Dit is een belangrijk verschil met het fascisme.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker2 mei 2018 - 16:46

@Huysman Het moorden begon al onder Lenin.

Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 17:52

[Het moorden begon al onder Lenin.] Ja, door de monarchisten en grootgrondbezitters die een burgeroorlog begonnen tegen de nieuwe socialistische republiek. Daarin werden ze onder andere gesteund gesteund door de Britse, Franse, Amerikaanse, Japanse, Servische, Italiaanse, Griekse en Canadese regeringen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker2 mei 2018 - 18:28

@Huysman Je doet aan geschiedvervalsing. DeTsjeka de voorganger van de NKVD en KGB onder leiding van Felix Dzerzhinsky -de geheime dienst onder Lenin- heeft honderduizenden slachtoffers op zijn geweten. En dan vergeet je ook nog de opstand van de matrozen bij Kronstad die onder leiding van Trotski massaal zijn uitgemoord.

Mark Huysman
Mark Huysman2 mei 2018 - 22:18

@Meneer Demesmaeker De Tsjeka werd opgericht *nadat* tsaristische generaals een oorlog begonnen tegen de nieuwe socialistische republiek. Natuurlijk zijn er in de burgeroorlog veel mensen omgekomen. Natuurlijk hebben ook de Tsjeka en de rode legers veel mensen gedood. Maar de burgeroorlog was geen oorlog die de bolsjewiki wilden. Het was een verdedigingsoorlog waarbij de nieuwe socialistische machthebbers niet alleen tegenover monarchistische legers stonden maar ook tegenover een buitenlandse interventiemacht. Bij de revolutie zelf kwam praktisch niemand om het leven.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker3 mei 2018 - 18:20

@Huysman Ik heb het niet over de burgeroorlog waar inderdaad over en weer oorlogsmisdaden werden gepleegd. In 1918 alleen al werden 800 sociaal-revolutionairen en andere politieke tegenstanders van de communisten terechtgesteld door de Tsjeka. Wat had dat met de burgeroorlog te maken? En je vermijd ook zorgvuldig in te gaan het vermoorden van de matrozen van Kronstad. In dat zijn maar een paar voorbeelden van gepleegde misdaden. Lenin had bloed aan zijn handen.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mei 2018 - 8:52

[Ik heb het niet over de burgeroorlog waar inderdaad over en weer oorlogsmisdaden werden gepleegd.] Niet alleen dat. Het waren de Witte troepen die de oorlog begonnen, die enorme antsemitische campagnes opzetten en die een gigantische terreur uitoefenden over de gebieden die ze wonnen. De rode terreur was daar een *reactie* op. [In 1918 alleen al werden 800 sociaal-revolutionairen en andere politieke tegenstanders van de communisten terechtgesteld door de Tsjeka. Wat had dat met de burgeroorlog te maken?] Alles. Als je op een moment dat een land van alle kanten aangevallen wordt opstanden begint en terroristische aanslagen pleegt (onder andere op Lenin) dan help je de tegenstanders. De harde reactie van de bosjewiki kwam voort uit de wil om te overleven. In 1918 oefenden de Witte legers een moorddadige terreur uit in Finland. In hetzelfde jaar wisten de Britse en Japanse legers Vladivostok in het oosten te veroveren, vochten er in Siberië alleen al honderdduizenden Japanse, Tsjechische, Amerikaanse, Britse, Italiaanse en Franse troepen tegen de sovjets en hadden de Duitsers de Oekraïne in bezit genomen waardoor 80 procent van de graanproductie buiten controle van de nieuwe regering viel. Dit was een situatie waarin alles op alles gezet moest worden om de revolutie te laten overleven. Als dan sociaal-revolutionairen en andere groepen terroristische aanslagen gaan plegen en sabotage-acties gaan houden dan lijkt het me het niet meer dan logisch dan dat de bolsjewiki hard terug slaan. Overigens was een deel van de sociaal-revolutionairen in eerste instantie ook lid van de Tsjeka (ze zaten ook in de eerste Sovjet-regering) en voerden ze vanuit die positie ook campagnes uit tegen de bolsjewiki. [En je vermijd ook zorgvuldig in te gaan het vermoorden van de matrozen van Kronstad.] Tegenover de honderden gedode matrozen van Kronstadt stonden circa tienduizend rode soldaten die het leven lieten in die slag. Hadden de bolsjewiki de opstand niet moeten onderdrukken? Dan zou Petrograd aangevallen zijn zodra het ijs gesmolten was. De matrozen van Kronstadt stonden in nauw contact met het Witte Nationale Centrum. Een aanval op Petrograd zou het Witte contra-offensief nieuw perspectief hebben gegeven.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 mei 2018 - 7:03

@Huysman Lees de biogarafie van Lenin eens. Daar staat echt iets anders dan jij hier opschrijft

Appie Fries
Appie Fries2 mei 2018 - 4:59

Vind je het gek? Onder de bekende communistische regimes zijn vele malen meer mensen vermoord dan onder het hele nazisme. Je gaat een ideologie die erger is dan het nazisme toch echt niet omarmen lijkt mij?

7 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten2 mei 2018 - 6:16

Kan zijn, maar uiteindelijk hebben de communisten hier dat bloed niet aan hun handen gehad en wel een belangrijke bijdrage geleverd aan het verzet. Zoals we ons ook moeten realiseren dat die hele bevrijding van ons kansloos was geweest als die vele miljoenen Russische soldaten zich niet tegen de Duitse invallers hadden geworpen. Onze vrijheid is voor een deel bevochten met bloed van onderdrukten. Overigens nog zoiets: de zo bewierookte Churchill heeft een grote hongersnood in India gewoon laten gebeuren omdat het voedsel nodig was voor de oorlogsinspanning. Amerika was op dat moment nog een diep racistisch land, Canada had nog een afschuwelijke politiek lopende als het gaan om het 'beschaven' van inlandse kinderen, in Australie hadden aborigines nog de status van vee. Eren we daarom de individuele Canadezen, Australiers, Amerikanen en Britten niet die uiteindelijk toch voor 'ons' het leven hebben gelaten? Hier, of ergens in 'ons' Indie? Je zou het boek 'de goede nazi van Nanking' een kunnen lezen, over een Duitser die wel partijlid was en op afstand Hitler steunde, maar vele chinezen redde tijdens de beruchte 'verkrachting van Nanking' in december 1937. Dat geldt ook voor vele communisten, die het beste met de wereld voorhadden, goede daden verrichten en niet zagen of niet wilden zien dat hun ideologiegenoten elders een verschrikkelijke dictatuur hadden opgetuigd. De geschiedenis is altijd ambivalent.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 mei 2018 - 6:54

Anders dan het nazisme was het communisme als ideologie niet per se moordzuchtig en bijvoorbeeld ook niet antisemitisch en racistisch. Het is dus maar de vraag of het communisme als ideologie vele malen erger was dan het nazisme. Het communisme als ideologie steunt onder meer op het werk van Marx, waarin volgens mij niet de joden of socialisten als zondebok voor het verliezen van de Eerste Wereldoorlog worden aangewezen, wat wel zo was in de nazistische propaganda. Ik wijs er ook maar even op, zoals ook in het artikel staat, dat socialisten en communisten door de nazi's vervolgd werden en dus slachtoffers waren van de nazi's. Wat Stalin heeft misdaan, doet daar niets aan af. Hoe dan ook, de communistische verzetsstrijders verdienen het m.i. in elk geval om zoveel jaar na dato nogmaals op dit forum door reaguurders verguisd te worden.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 mei 2018 - 6:55

herstel: verdienen het m.i. niet om....

W-74
W-742 mei 2018 - 8:34

Spijker Ik denk dat je zin ".. vele communisten, die het beste met de wereld voorhadden, goede daden verrichten en niet zagen of niet wilden zien dat hun ideologiegenoten elders een verschrikkelijke dictatuur hadden opgetuigd." niet van toepassing is op het communisme, maar eerder op het socialisme. Het communisme is van meet af aan intolerant geweest naar andere politieke stromingen. Tevens had het van oudsher niets op met natiestaten, nationaal besef of identiteit en al helemaal niet met nationale belangen. Ook "goede daden verrichten" is niet corebusiness van het communisme, nooit geweest ook, behalve daar waar het 'de eigen zaak' betreft. Arbeiders die geen communist waren konden nl gewoon verrekken.

Appie Fries
Appie Fries2 mei 2018 - 9:49

@Applonia van Rapengaar, [Kan zijn, maar uiteindelijk hebben de communisten hier dat bloed niet aan hun handen gehad en wel een belangrijke bijdrage geleverd aan het verzet. ] Dat ze geen bloed aan hun handen hebben gehad is ook voornamelijk omdat ze de kans niet hebben gehad en uw andere argument.... Tja, de Sovjets hebben ook een hele grote bijdrage geleverd aan de overwinning op Nazi Duitsland. Nog even vragen of de Zigeuners, Joden en niet communisten uit die tijd het verder met u eens zijn over het niet perse moordlustig e.d. zijn.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 mei 2018 - 12:56

Appie Fries, U begrijpt gewoon niet wat het woord ideologie wil zeggen. Nogmaals, Marx heeft geen joden en zigeuners vermoord en daar ook niet toe opgeroepen.

LaBou
LaBou 2 mei 2018 - 19:29

"Dat ze geen bloed aan hun handen hebben gehad is ook voornamelijk omdat ze de kans niet hebben gehad" Zielig, zo'n argument. Wat jij zegt is dus: inderdaad ze hebben niets gedaan maar dat was alleen maar omdat ze de kans niet kregen. En dus zijn ze net zo schuldig als wanneer ze het wel hadden gedaan.

Edwin8
Edwin82 mei 2018 - 4:10

Niet verbazingwekkend. Hoewel men streed tegen het fascisme ontpopte het communisme zich daarna ook als totalitaire ideologie. Nu kan je je debatteren en onderzoeken welke stroming daarvoor schuldig is geweest. Je kan het ook gewoon afserveren. Stalinisten zullen wijzen naar Trotski, terwijl Trotskisten zichzelf als ware revolutionairen zagen en de schuld geven aan Stalinisten. Maar deze tweestrijd zorgt niet voor een stabiel economisch klimaat, wat meteen weer resulteerde in weinig opportunisme. En dat is waar kapitalisme wel won. Stabiel economisch klimaat. Grote projecten waaraan men zich kon optrekken terwijl er ook meer individuele vrijheid kwam, niet heel raar dat men de buren in het Oosten en zijn volgelingen vervolgens in de tuin in een diep graf gooide.

1 Reactie
OlavM
OlavM2 mei 2018 - 12:33

@ Edwin: [En dat is waar kapitalisme wel won. Stabiel economisch klimaat.] Daarop valt natuurlijk wel het e.e.a af te dingen, gezien de aan het kapitalisme inherente crises. Denk b.v. aan de economische wereldcrisis in 1929 en de crises vanaf 2008. Maar ook kleinere tussendoor.

[verwijderd]
[verwijderd]1 mei 2018 - 22:32

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
W-74
W-742 mei 2018 - 8:49

Klopt natuurlijk. Een communist heeft ook niks op met natiestaten zoals Nederland en heeft geen belang bij de verdediging daarvan. De communist is natuurlijk internationaal georiënteerd en ziet de natiestaat als een kwalijk produkt van de beorgoisie en het kapitaal. De kapitalistische natiestaat dient dus bestreden te worden. Het verzet van de communisten in de 2e wereldoorlog dient men dan ook niet te zien als iets dat vanuit een sentiment of liefde voor Nederland plaatsvond, of voor de vrijheid of de koningin, maar iets dat op ideologische gronden gebeurde. Een strijd op ideologische gronden die trouwens allang voor de 2e WO plaatsvond, getuige de vele straatgevechten tussen fascisten en communisten overal in Europa in de jaren 30 en in de Spaanse Burgeroorlog natuurlijk.

Bouwman2
Bouwman21 mei 2018 - 21:46

Het is waar dat communisten zich verzetten tegen de fascisten net als de Russen dat deden. Korte tijd waren ze zeer gewaardeerd wat resulteerde in de uitslagen bij de Kamerverkiezingen. Maar toen de CPN haar bestaan verbond met de USSR en de USSR in de satellieten volksopstanden onderdrukte was het snel gedaan met die waardering. Dat zelfde gold voor De Waarheid dat haar oplage zag verdampen en zelfs een nare belegering moest meemaken. De communistische ideologie werd alom door de geschiedenis veroordeeld. De CP was in Rusland zelfs even verboden toen het communisme onder eigen gewicht bezweek. Enkel de propaganda en de veiligheidsdiensten overleefden. Rehabilitatie is dus overbodig en met Groen Links als opvolger aan te wijzen bewijs je die partij ook geen dienst.

Paul250371
Paul2503711 mei 2018 - 20:55

"De Gestapo had echter ook een voorsprong. Zij had in de jaren ’30 samengewerkt met de Nederlandse inlichtingendienst en bezat reeds veel informatie over de Nederlandse communisten." Niet alleen voor de oorlog. Aan het einde van de oorlog onder verwoede leiding van o.a. Prins Bernard werden ook heel veel communisten opgepakt door de NSB politie ism de Duitsers. Er was ook zoets als de Haarlemse affaire. Je kunt ze maar beter decimeren want anders kunnen ze na de oorlog wel eens te populair worden. Leve de Koningin. Houzee.

5 Reacties
datkanbest
datkanbest2 mei 2018 - 10:56

Bron hiervoor? Ik wist niet dat Prins Bernhard in de tweede oorlog aan Duitse kant vocht.

OlavM
OlavM2 mei 2018 - 12:27

@ datkanbest: [Ik wist niet dat Prins Bernhard in de tweede oorlog aan Duitse kant vocht.] Lees eens de interessante biografie over Prins Bernhard van de journalist Wim Klinkenberg (1979), die in de Nederlandse pers is doodgezwegen. Hier en daar te pijnlijk voor het geschapen beeld van verzetsheld. Dan kom je veel meer over de strapatsen van deze meneer te weten.

Paul250371
Paul2503712 mei 2018 - 12:54

http://www.dedokwerker.nl/velser_affaire.html Velser affaire. Niet aan de Duitse kant. tegen de communistische kant met de Nederlandse politie en NSB burgemeesters tegen de Nederlandse communistische verzetsstrijders.

datkanbest
datkanbest2 mei 2018 - 13:40

@OlavM: Goede tip. Zal ik eens doen. Maar staat daar dit ook in: 'Aan het einde van de oorlog onder verwoede leiding van o.a. Prins Bernard werden ook heel veel communisten opgepakt door de NSB politie ism de Duitsers.' En dat prins bernhard geen lieverdje was dat is mij bekend alleen dat hij voor de duitsers in de tweede wereldoorlog werkte was mij dan weer minder bekend.

Paul250371
Paul2503713 mei 2018 - 8:18

datkanbest Nogmaals. De Duitsers waren eigenlijk al verslagen. Het ging de regering en de Oranjes er om dat zsm weer de vooroorlogse situatie werd hersteld en de communisten in de vorm van de Sovjet-Unie en in het verlengde de communisten in Nederland werden als een bedreiging, gevaar gezien van de machthebbers, temeer daar de Nederlandse communisten aan populariteit en aanzien wonnen agv hun rol in het verzet. Bernard vocht niet samen met de Duitsers. Hij zorgde er gewoon voor dat de NSB burgemeesters en politie (verrassend) zoveel mogelijk communisten wegwerkte.

petra9
petra91 mei 2018 - 20:54

Communisten werden de nieuwe binnenlandse vijand. Logisch, ben je net van de ene dodelijke ideologie af, dient de volgende net zo dodelijke ideologie zich aan. Daar hadden de Nederlanders geen zin in natuurlijk.

HumanJoystick
HumanJoystick1 mei 2018 - 20:45

Waarom is het belangrijk dat de mensen die met gevaar voor eigen leven anderen het leven hebben gered, (vooral) communisten waren? Blijkbaar was het feit dat deze mensen communist waren tekenend voor en wellicht zelfs oorsprong van hun heldenmoed en is het daarom niet eerlijk dat communisten (ook degenen die in de oorlog met de rest van Nederland lafjes met de lampen uit deden wat de Duitsers wilden) na de oorlog in een negatief daglicht kwamen te staan. Dan mogen we ook wel even naar de motieven kijken vanuit datzelfde perspectief. Wat was het doel van deze heldendaden? Was dat het beschermen van de individuele medeburgers, al dan niet Joods of homo (of hadden ze daar als communist in de 40-er jaren ook zo hun eigen gedachten over?) Was hun doel het Nazisme te verwijderen zodat ze daarna het Stalinistisch ideaal over Nederland uit konden kieperen? Da's hetzelfde als de stank van hondenstront verdrijven met varkensmest. Terecht lijkt me dat daar vergetelheid en verguizing op zouden volgen. Moed en opofferingsgezindheid maken je niet per definitie een beter mens. Het gaat uiteindelijk toch om de drijfveren van het individu erachter dat in dit artikel maar even onder het rode tapijt wordt geveegd. En ik weet niet of het Hannie ( of haar minder prominente collega's) te doen was om de bestrijding van onrecht en de bescherming van haar vrienden, stads- of landgenoten of dat ze daadwerkelijk droomde van een Sovjet Republiek der Nederlanden, en wegkeek voor alles wat daarbij hoorde aan onderdrukking en ellende. Ik weet niet of ze voor zichzelf al een plaatsje zag op het partijbureau. Wellicht zou Hannie zich daar ook met hand en tand tegen verzet hebben? Maar was ze in dat geval dan wel een echte communist? Ze is overigens vanaf de jaren 80, toen de angst voor een wereldwijde communistische heerschappij wat af begon te zwakken, weer behoorlijk in ere hersteld.

2 Reacties
OlavM
OlavM2 mei 2018 - 12:19

@ HumanJoystick: [Terecht lijkt me dat daar vergetelheid en verguizing op zouden volgen.] Dat je zoiets verwerpelijks durft te schrijven! Over mensen die veelal hun leven hebben gegeven in het antifascistisch verzet. Als je je niet hierover schaamt, heeft het geen eens zin het uit te leggen. Of moeten alleen gereformeerden (de andere enigszins betekenende verzetscategorie) worden geëerd vanwege hun geloof in een God, wat jouw goedkeuring wel kan wegdragen? [En ik weet niet of het Hannie ...enz.] Dat weet je inderdaad kennelijk niet. Ze studeerde rechten en was zeer gedreven door het concept van rechtvaardigheid. Als je je maar enigszins had verdiept in haar leven, had je dit niet durven schrijven. Jouw speculaties vind ik weerzinwekkend.

Paul250371
Paul2503713 mei 2018 - 8:20

Buiten de ideologie verschillen hadden de communisten ook geen keuze want ze werden vervolgd. Ze moesten wel vechten.

Arne Johannson
Arne Johannson1 mei 2018 - 19:57

Dat communisten in ons land, die een ideaal hadden dat Nederland zich zou aansluiten bij de socialistische heilstaten die aan het Oostfront hun strijd voerden om zich te ontdoen van dat andere kwaadaardige regime, vooral daarom geïnspireerd waren door strijd bij te dragen aan datzelfde doel wil ik best geloven. Voor de westerse geallieerden en het overige verzet kwam zolang het nodig was die bijdrage in de strijd tegen de AS-mogendheden van de socialistische krachten goed van pas. Na de val van het bruine gevaar kwam daar de zeker ook zeer serieuze strijd voor vrijheid tegen het rode voor in de plaats.

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mei 2018 - 21:40

Welke "zeer serieuze strijd voor vrijheid tegen het rode" gevaar heb je het eigenlijk over? Van dat volk dat zich ook niet actief tegen de Duitsers had durven verzetten? Veel verder dan nostalgische gevoelens koesteren bij liedjes van Vera Lynn en speeches van die Engelse rechts-extremist, die het op de radio over een "iron curtain" had, kwamen ze niet. GBJ Hilterman zondags op de radio en Willem Duys op de TV, -de geestelijke armoede van de jaren '60 - https://tinyurl.com/ychuybm6 Laatdunkend doen over echte moed is het kenmerk van lafaards.

Arne Johannson
Arne Johannson2 mei 2018 - 8:16

@HM Je bespot de Nederlanders die zich niet actief wisten te verzetten of dat niet durfden? Moedig van je. Voor de mensen in diverse Europese landen die bijna een halve eeuw onder rode terreur hebben moeten leven maar zich vaak net zo niet wisten te verzetten of dat niet durfden geldt dan zeker hetzelfde? Dat ze er net zo goed onder leden werd bewezen toen zoals de beelden uit 1989 lieten zien zij zich ook vergelijkbaar zielsgelukkig bevrijd voelden. Toen eindelijk de Muur als symbool van de rode terreur viel waardoor deze mensen voor het eerst van de opeenvolgende bruine en veel langere rode tirannieën bevrijd waren zijn jou de rood-ideologische schellen duidelijk niet van de ogen gevallen. Zo zijn er meer. Ook met bruine schellen.

W-74
W-742 mei 2018 - 8:37

"Welke “zeer serieuze strijd voor vrijheid tegen het rode” gevaar heb je het eigenlijk over?" U trolt wat..? Of bent u echt zo onwetend over de na-oorlogse geschiedenis?

OlavM
OlavM2 mei 2018 - 12:10

@ HM van der Meulen: [Laatdunkend doen over echte moed is het kenmerk van lafaards.] Heel treffend uitgedrukt!

Sake Simons
Sake Simons1 mei 2018 - 19:41

Tja het bleek gewoon dezelfde ellende van onderdrukking, massamoorden, en hongersnood te zijn, maar dan met een andere naam. Totalitaire ideologieën zijn niet gediend van concurrentie.

6 Reacties
rvb2
rvb21 mei 2018 - 21:40

Het communisme is geen totalitaire ideologie, maar leidt wel altijd tot een totalitair regime.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten2 mei 2018 - 6:22

@rvb. Volgens mij hoeft dat niet. Het sovjet-socialisme - en dat is eigenlijk het enige grootschalig uitgevoerde model - is kleine stroming binnen een veel grotere en veelvormige stroming die heel veel onderdrukkende kenmerken niet heeft of afwijst. Het sovjet'communisme' dat we hebben gezien is eigenlijk een abberratie.

W-74
W-742 mei 2018 - 8:14

Het communisme is natuurlijk wel degelijk een totalitaire ideologie. Ik vermoed dat er weinig benul is van het begrip 'totalitarisme'. Dit houdt dat de staat/maatschappij geheel ondergeschikt en ten dienste wordt gemaakt aan de ideologie. Elk facet van de samenleving is daarvan doordrongen. Het communistisch streven naar de dictatuur van het proletariaat is wat dat betreft een inkoppertje.

Sake Simons
Sake Simons2 mei 2018 - 10:18

@SpijkerMaarten 2 mei 2018 at 08:22 Denk je dan aan andere stromingen binnen het Marxisme, zoals Maoïsme, De Rode Khmer, Chavismo, Viet Cong, Baath, Partido Comunista de Cuba, of Dergue? En meen je dat die de onderdrukkende kenmerken afwijzen of niet hebben? Tyrannie en Marxisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2018 - 12:33

W-74 De huidige staat/maatschappij is geheel ondergeschikt en in dienst gesteld van de kapitalistische ideologie. Elk facet van de samenleving is daarvan doordrongen.

W-74
W-742 mei 2018 - 13:54

Dat u in alle vrijheid en zonder gevaar dit soort dommigheden kunt debiteren logenstraft toch echt uw woorden. Echter binnen het door u zo bewonderde communisme zouden dit soort trollerige dissidente meningen gegarandeerd tot een verblijf in een goelag leiden.