Joop

Een miljard voor Afrika? Enkele feiten over ontwikkelingshulp

  •  
25-05-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
3388 keer bekeken
  •  
voedselhulp

© Foto: Kate Holt, AusAID

De kortzichtigheidscultuur, het zelfvoldaan navelstaren en de benepenheid van de VVD vormen een steeds groter risico als het erom gaat ons land zo heelhuids mogelijk door de coronacrisis te helpen.
De Adviesraad Internationale Vraagstukken ziet graag dat Nederland een miljard euro extra ontwikkelingshulp aan Afrika geeft omdat menig land daar door de economische gevolgen van de coronacrisis uit balans dreigt te raken. De laatste jaren is er uit dat continent heel goed nieuws gekomen dat te vaak de poortwachters van de reguliere media niet wist te passeren: een aantal landen boekt best een aardige economische groei. De lusten daarvan worden zelden eerlijk verdeeld , maar waar geen burgeroorlog heerst, is toch sprake van enige vooruitgang. Dat wordt nu allemaal ineens door de pandemie teniet gedaan. Dat miljard is bedoeld om instabiliteit te voorkomen. Van ruzie bij de buren heb jij ook last, vooral als ze met dingen gaan smijten.
Nu staat de VVD op haar achterste benen. Achteloos belooft men het dubbele aan de KLM, Hoekstra pronkt met zijn diepe zakken maar één miljard voor Afrika kan er niet af. Dat is buitengewoon dom en kortzichtig. Natuurlijk worden weer de oude verhalen in stelling gebracht over krijgsheren en corrupte ambtenaren die er met de buit vandoor gaan. Dat is al meer dan een halve eeuw het geval. In de jaren zeventig zat bevooroordeeld Nederland aan de toog altijd te lallen over de gouden bedden waarin Afrikaanse dictatoren zouden slapen. En nog steeds gelooft de gemiddelde Jan Lul van de Hogebomen, dat ontwikkelingshulp zonder meer aan de regeringen van Afrikaanse landen wordt overgemaakt.
Het tegendeel is het geval. Al decennia lang worden met ontwikkelingsgeld projecten gefinancierd, die het donorland van tevoren moet goedkeuren. Dat gaat met tal van controleprocedures gepaard. Ook eisen noordelijke landen een precieze verantwoording van de uitgaven. Er is bij dit alles wel een probleem. Donornaties zoals Nederland denken te weten wat goed is voor ontwikkelingslanden. Ze vinden regelmatig nieuwe prioriteiten uit voor de hulp: bescherming van het milieu, emancipatie van de vrouw, behoorlijk bestuur, het bevorderen van de civil society ondernemerschap. Nederland wil bovendien graag nota’s zien met een beleid voor de midden- en de lange termijn omdat het zelf hartstochtelijk gelooft in het nut van beleidsmedewerkers. Zo smoren van buiten opgelegde goede bedoelingen het effect van de hulp. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om tussentijds de doelstellingen van een project te wijzigen omdat de omstandigheden drastisch veranderden, iets wat in warme landen vaak voorkomt. In Nederland trouwens ook – zie de krediet- en de coronacrisis – maar daar wandelen we dan overheen.
Elk hulpgevend land heeft zo zijn eigen wisselende hobby’s en het is voor  aanvragende Afrikaanse instanties vaak moeilijk om dat allemaal bij te houden. Dat is problematisch want hier in het westen is het een dogma dat je hulp niet moet opdringen maar dat je een antwoord moet geven op de vráág uit de ontwikkelingslanden. Die vraag moet uiteraard wel in ons straatje van het moment passen. Anders wordt het project afgewezen.
En dan heb je ook nog de gebonden hulp die de ontvangers moeten besteden bij bedrijven in het donorland.
Dit allemaal voor de habbekrats die ontwikkelingshulp in feite uitmaakt. De Verenigde Naties hebben de rijke lidstaten ooit aanbevolen anderhalf procent van hun bruto nationaal product te besteden aan zulke steun. Alleen Nederland, een paar Scandinavische landen en naar ik meen Canada hebben zich een tijd lang aan dat normbedrag gehouden. Sindsdien hebben ook zij dat percentage sterk laten dalen.
In 2018 is er door rijke landen 153 miljard dollar aan ontwikkelingshulp gevoteerd,  voor de hele wereld. Afrika alléén kreeg in 2017 een kleine vijftig miljard dollar. Dat klinkt indrukwekkend tot je beseft dat de rijksuitgaven van Nederland voor het jaar 2018 274,3 miljard euro bedroegen. Nog een cijfertje: in 2018 stuurden migranten bij elkaar 625 miljard dollar naar hun thuislanden. Nu begrijpt U waarom ontwikkelingslanden het zo vaak verdommen om hun burgers terug te nemen als wij ze kwijt willen. En waarom de dreiging om de ontwikkelingshulp stop te zetten in hun hoofdsteden zo weinig indruk maakt.
Tot zover de feiten, die ongetwijfeld zullen verdrinken in de tsunami aan vooroordelen, leugens, kwaadaardigheid en racisme die over de sociale media heen zal spoelen sinds is geopperd Afrika met één miljard extra te helpen.
Het schijnt dat er in het kabinet onenigheid heerst over deze kwestie. ChristenUnie en D66 zijn op het internationale vlak minder kortzichtig dan de VVD en het CDA zit op de wip.
Rutte moet dus een uitweg vinden. Je kunt de angel uit het debat halen door te zeggen dat je deze problematiek in Europees verband zou moeten aanpakken.
Dat is in dit geval niet zo’n gek idee.  De Europese Unie bedrijft al sinds jaar en dag ontwikkelingshulp. 71 ontwikkelingslanden – vrijwel altijd voormalige koloniën  –  onderhouden op grond van  het verdrag van Lomé uit 1975 een bijzondere relatie met de EU. Ze komen in aanmerking voor hulpprogramma´s. Ze genieten privileges bij de toegang van hun producten op de Europese binnenmarkt. Het beschikbare budget bedroeg in 2018 16,4 miljard dollar voor al die 71 landen bij elkaar. Men zou gezien de noodsituatie kunnen besluiten dat bedrag voor de komende jaren eens stevig te verhogen om daarmee te voorkomen dat zich  rampen voordoen zoals staatsbankroeten en hongersnoden. Dat is absoluut in het belang van de Europese Unie tenzij die zich op de middellange termijn wil schikken in een economische en politieke hegemonie van China. Of als je graag ziet dat Afrikanen hun problemen bij jou in de straat komen brengen omdat we er over heen keken toen ze die in hun eigen land naar voren brachten.
Penny wise and pound foolish   wordt steeds meer het centrale kenmerk van onze buitenlandse politiek. We zullen een hoge prijs betalen als we  kibbelend over een miljard  de ontwikkelingslanden links laten liggen. De kortzichtigheidscultuur, het zelfvoldaan navelstaren en de benepenheid van de VVD vormen  een steeds groter risico als het erom gaat ons land zo heelhuids mogelijk door de coronacrisis te helpen.
Update 1: Mark Rutte behoort met onder andere Ursula von der Leyen en een groot aantal Afrikaanse en Europese leiders tot de ondertekenaars van een opiniestuk in de Financial Times, waarin ze om honderd miljard vragen ter bestrijding van de coronacrisis in Afrika. Lees hun stuk hier.
Update 2: honderd Afrikaanse intellectuelen en schrijvers hebben een open brief gericht, niet alleen aan de leiders maar ook aan de groeiende middenklasse op hun continent om niet klakkeloos de lockdowns van de noordelijke landen te imiteren. Ze leggen de nadruk op de eigen kracht van de Afrikanen. De brief staat hier.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (90)

Buitenstaander
Buitenstaander26 mei 2020 - 8:27

Dank Han voor wederom een hartstochtelijk pleidooi om de extra 'habbekrats' aan ontwikkelingshulp eigenlijk maar gewoon te geven, en in jouw termen 'niet te veel te lullen'. Gelukkig onderbouw je je verhaal met feiten: " een aantal landen boekt best een aardige economische groei" (waar, en hoeveel?) "de lusten daarvan worden zelden eerlijk verdeeld, maar waar geen burgeroorlog heerst, is toch sprake van enige vooruitgang" (enige illustraties? ) "dat wordt nu allemaal ineens door de pandemie teniet gedaan" (dat weten we nu al?) . "Dat miljard is bedoeld om instabiliteit tevoorkomen" (hoe dan, Han, waar gaat t naar toe?) . Even los of die feiten die je noemt echt zo rooskleurig zijn dat we van een succesvol verhaal kunnen spreken, maar a la: Is het echt om de gevolgen van de instabiliteit te vermijden, of is het omdat vooral D'66 vreest dat met het 'imploderen van het NLs BNP het absolute bedrag aan ontwikkelingshulp automatisch verlaagd wordt (het is immers een percentage)?. Dat is dan eigenlijk meer een beleidskeuze, want toen ons BNP steeg trapte niemand op de rem of er wel voldoende gekwalificeerde programma's waren met een een steeds stijgend budget, toch? Laat ik je uit eigen in Afrika aanwezige ervaring vertellen, dat er idd veel goede pogingen en werken gedaan worden met ontwikkelingsgeld, maar dat het jaarlijkse potje wel altijd op moet, want anders… en dat leidt echt tot merkwaardige beslissingen en keuzes. Over feiten gesproken. Een paar additionele probleempjes: - Nl investeerde nogal eens in projecten die om legitieme redenen door andere landen waren stopgezet; Geld moest besteed worden - Geld dat toch vaak nog (via heel slimme constructies) bij direct aan regeringsleiders gelieerde ondernemingen terecht komt - Projecten die bedoeld zijn voor locale arme bevolking worden gekaapt door regerings vertegenwoordigers voor hun eigen - ineens voor hetzelfde doel ook opgezette- ondernemingen - Projecten die mislukken, daar ziet men liever geen rapport over want mensen ter plaatse willen niet in de problemen komen Dus misschien is het af en toe niet zo onhandig als Jan Lul van de Hogebomen kritisch blijft zonder dan meteen ontwikkelingshulp te verlagen, aleen al uit geopolitieke overwegingen. En als D66 zo graag eisen stelt bij extra geld voor NLse ondernemingen mogen we toch ook bij de schamele 1 miljard een duidelijk onderbouwd 'waarom' verhaal hebben. Ik heb t nog niet gelezen, ook bij jou niet, Han..

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 9:59

Je hebt gelijk. Ik ben een link vergeten. Deze https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook. Kun je even een paar voorbeelden aanreiken van de door jou gesignaleerde misstanden. Verder: als je een miljard voteert, dan is er dus een miljard beschikbaar voor goede projecten. Dat is niet zo gek.

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend26 mei 2020 - 17:32

Betrouwbare bron Han... https://www.trouw.nl/cs-b518de1a

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 19:23

Prima bron. Je hebt wel vaker heibel aan de top bij banken. Zie ABN?AMRO. Hier is overigens een link naar de Wereldbank waaruit je kunt leren dat Afrika voor het eerst sinds een kwart eeuw een recessie meemaakt en nog veel meer. https://www.worldbank.org/en/region/afr

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2020 - 12:01

Helaas kan ik de link niet meer lezen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jun. 2020 - 14:13

Wel erg veel mannen onder die 100 ondertekenaars schat ik maar geen tijd om de antecedenten na te zoeken. Traditionele holistische geneeswijzen zoals reaguurder Hylton propageert, nah toch maar niet.

Frits Jansen
Frits Jansen26 mei 2020 - 7:19

Er is nog een andere reden om geld uit te geven aan ontwikkelingshulp en dat is een welbegrepen eigenbelang. Anders kopen de Chinezen half Afrika op. Ik ben nog niet vergeten dat VVD-goeroe Bolkestein het Marrakech-pact afwees vanuit de populistische leugen dat dit de poorten naar Europa wijd open zou zetten voor migranten. Door het "Rutte-effect" dreigt de VVD af te stevenen op een enorme verkiezingsoverwinning, maar de mensen vergeten dat Rutte nog ongeveer de enige liberaal is in de VVD, en die partij verder gedomineerd wordt door een stel keiharde (en corrupte) conservatieven die liberalisme veel te links vinden. Wat "Marrakech" wel wil is een structurele, breed gedragen aanpak van migratievraagstukken. Het is niet alleen inhumaan om de Afrikanen aan hun lot over te laten, het is ook een gevaar voor de wereldvrede, en bovenal is het een gemiste kans.

4 Reacties
LaBou
LaBou 26 mei 2020 - 11:07

Een liberaal heeft in ieder geval nog enige visie. Aangezien Rutte heeft aangegeven een visie alleen maar hinderlijk te vinden kan hij dus geen liberaal zijn. Overigens is de VVD ook helemaal geen liberale partij, net zo min als het CDA christelijk is of de PvdA links. Het zijn allemaal vertegenwoordigers van het moderne (daar is dat woord weer) neoliberalisme: ieder voor zich en allemaal voor het grote geld.

Polletje2
Polletje226 mei 2020 - 11:55

Het is niet inhumaan om de Afrikanen nog langer het slachtoffer te laten worden van de multinationals, ondersteunt door de westerse hebzucht en het neo-liberalisme Of dat een gevaar voor de wereldvrede betekent valt te bezien, maar van de Chinese investeringen hebben ze voorlopig vooral voordeel en erger als de uitbuiting door het westen kan het moeilijk worden. -

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2020 - 12:11

De clue zit hem volgens mij in kennisoverdracht op meerdere gebieden in samenhang met een flinke financiële impuls. Daarnaast normale prijzen voor producten. Hoe dat vervolgens uit handen van multinationals moet blijven weet ik niet precies. Ik ben geen expert.;) Ik heb eens gezien hoe een lappendeken van vruchtbare grond door multinationals opgekocht werd en vervolgens naar de knoppen geholpen door monocultuur en kunstmest in te voeren. Die mensen bebouwden hun grond voorheen met verschillende producten en tussendoor gaven ze de grond enige rust. Zij konden daar prima van leven. Maar dat veranderde dus. Vervolgens konden ze in dienst treden van dat buitenlands bedrijf tegen een hongerloontje. Zo gaat het vaak. Dat moet afgelopen zijn. Europa maar vooral ook Nederland zou ook eens in de eigen spiegel kunnen kijken wat dat betreft. Ik vraag me ook iedere keer af wat die rozenkwekers in Kenia dacht ik de mensen daar uitbetaald. Ik ben bang dat ook zij uitgebuit worden. Dat krijgen we hier echter niet te horen. Wel een mooi? (reclame) filmpje op TV. waar dat uiteraard niet ter sprake kwam. Volgens mij waren het ook veelal dagloners.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2020 - 12:13

in Kenia dacht ik, de mensen daar uitbetalen.....

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty26 mei 2020 - 5:49

Alsof de linkse en christelijke reflex om meer geld over te maken zaligmakend is. Dit helpt helaas geen moedertjelief aan de wijdverspreide bestuurlijke incompetentie, geïnstitutionaliseerd nepotisme en de lastig uit te roeien geperverteerde zelfverrijking van de bovenlaag in de landen van dit mooie continent. Sterker nog, onderzoeken tonen aan dat ontwikkelingsgelden dit verrotte systeem juist in stand houden en zelfs een contraproductief effect hebben. Er lijkt sprake van een omgekeerd evenredige correlatie, m.a.w. landen met minder charitatieve financiële ondersteuning hebben zich juist sterker economisch ontwikkeld. Dat geeft toch te denken! De "er blijft daaro teveel aan de strijkbout plakken"-constatering, hoe waar ook, mag niet worden aangegrepen om hulp te minimaliseren maar zal moeten leiden tot fundamenteel ander vormen van ondersteuning. De politieke oplossing moet van onderop komen, de bevolkingen moet dit niet langer pikken. Samen met echte "fair trade" kunnen alle Afrikaanse landen zich op eigen kracht ontwikkelen.

OlavM
OlavM26 mei 2020 - 2:29

Een miljard extra voor ontwikkelingssamenwerking is op zich prima, maar met het beleid van het huidige kabinet betwijfel ik of dat een goede besteding krijgt. De ontwikkelingssamenwerking als zodanig zal op een heel andere basis moeten worden opgezet. Hierover maakt DeBa hieronder zinvolle opmerkingen.(25 mei 2020 at 18:48 ). Vooral opheffing van handelsbeperkingen die het Westen nu aan Afrika oplegt zou m.i. van grote betekenis kunnen zijn. [En dan heb je ook nog de gebonden hulp die de ontvangers moeten besteden bij bedrijven in het donorland.] Zeker: voor niets gaat immers de zon op. Het gaat vooral om Nederlands eigenbelang. Niet voor niets is het vroegere Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking omgedoopt tot dat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De woordvolgorde is ook niet toevallig! In de beleidsnota “Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld; Goed voor Nederland” (18 mei 2018) geeft het kabinet aan hoe het de internationale “uitdagingen en kansen” oppakt…..vooral in het belang van Nederland zelf. Tot de belangrijkste veranderingen behoren: - Concentratie van aandacht naar de instabiele regio’s vlakbij Europa. (Dat heeft meer te maken met indamming van migratiestromen dan met afweging van de belangen van de landen voor welke ontwikkelingssamenwerking van belang is). -Meer subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die in ontwikkelingslanden willen investeren. (Vooral voor de sectoren waarin de Nederlandse handel en industrie tot de “wereldtop” behoort. Het gaat hier dus om steun aan eigen Nederlandse ondernemingen onder de valse vlag van steun aan andere landen). Het is duidelijk zijn dat het eigenbelang van Nederland, en vooral grote ondernemingen, een leidende rol speelt. [We zullen een hoge prijs betalen als we kibbelend over een miljard de ontwikkelingslanden links laten liggen. De kortzichtigheidscultuur, het zelfvoldaan navelstaren en de benepenheid van de VVD vormen een steeds groter risico…..] Dezelfde kortzichtigheid geldt voor de binnenlandse situatie. (Ik wijk nu even af van het onderwerp van dit artikel). De kabinetten-Rutte hebben met behulp van een rigoreus bezuinigingsbeleid ontzettend veel afgebroken van de sociale voorzieningen in Nederland. De gemeenten kregen veel zorg over de schutting gekieperd, terwijl op de budgetten voor die taken fors werd bezuinigd. Enkele miljarden voor de KLM is nu kennelijk geen probleem, terwijl de gemeenten en daarmee de inwoners met dat geld enorm uit de brand zouden zijn geholpen, nu grote begrotingstekorten in aantocht zijn. En bij dit alles is ook nog een verlaging van de winstbelasting in de pijplijn. Het gaat dus niet slechts om een “kortzichtigheidscultuur”, maar meer algemeen om een cultuur van sociale afbraak ten gunste van grote kapitaalsbelangen. Hoe lang kan deze ellende nog voortgaan?

7 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 mei 2020 - 7:11

@Olav Ontwikkelingssamenwerking is onderdeel van het buitenlands beleid. Dat beleid is erop gericht het Nederlands belang te dienen. Dat maakt het rationeel en voorspelbaar. De ontvangers van ontwikkelingshulp hebben liever te maken met kooplui dan met die wispelturige dominees is mijn bescheiden ervaring.

Polletje2
Polletje226 mei 2020 - 8:42

FransAkkermans1947 - Waaruit bestaat jouw "bescheiden ervaring"?.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 mei 2020 - 11:27

@Polletje Landbouwvoorlichting in Kenya in de jaren zeventig. Advieswerk landbouworganisaties in deze eeuw.

Polletje2
Polletje226 mei 2020 - 13:11

Aha, de wereld van GMO's en monoculturen, bloemen en sperziebonen naar Europa en paprika's naar Dubai, waar Afrikanen ingezet worden als goedkope arbeidskrachten.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 mei 2020 - 19:53

@Polletje Hierboven doet u nog een goed woordje voor voor de Chinezen: "Het is niet inhumaan om de Afrikanen nog langer het slachtoffer te laten worden van de multinationals, ondersteunt door de westerse hebzucht en het neo-liberalisme Of dat een gevaar voor de wereldvrede betekent valt te bezien, maar van de Chinese investeringen hebben ze voorlopig vooral voordeel en erger als de uitbuiting door het westen kan het moeilijk worden." Ik had van u toch verwacht dat u wat minder vatbaar zou zijn voor propaganda.

Polletje2
Polletje227 mei 2020 - 11:51

FransAkkermans1947 hoopte dat ik ontvankelijk zou zijn voor zijn -Monsanto- propaganda.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194727 mei 2020 - 12:33

@Polletje Kritiek op de communistische partij van China vanwege hun Afrikapolitiek is kennelijk een brug te ver voor u.

Elias Unique
Elias Unique25 mei 2020 - 23:03

Ik ben geen groot voorstander van de wijze waarop ontwikkelingshulp nu is georganiseerd. De premisse hier is dat er een correlatie is tussen onze bijdrage en het aantal mensen dat hun welvaart hier komt halen. Die is er ook wel, maar een hogere bijdrage biedt ook meer Afrikanen de mogelijkheid om via mensensmokkelaars de oversteek te wagen. Die drempel om niet in gammele bootjes te stappen, daalt pas nadat het GDP per capita rond de $13.000 zit. Dan kom je er niet met 1 miljard.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 10:02

Rutte wil dan ook honderd miljard. Zie het opiniestuk waarvan zo meteen een link onderaan mijn artikel verschijnt.

Polletje2
Polletje225 mei 2020 - 21:48

Oma-oeverloos heeft natuurlijk groot gelijk als ze stelt dat "ontwikkeling" niet het belangrijkste probleem is en dat het probleem grotendeels opgelost zou zijn als er gewoon eens een eerlijke prijs voor de arbeid van de mensen en de producten uit Afrika betaald zou worden. Vergeet niet dat vakbondsleiders en milieuactivisten in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika hun werk doen met gevaar voor eigen leven. De moord op Patrick Lumumba door de Belgen in samenwerking met de CIA is een goed voorbeeld van hoe dat gaat. Daardoor kwam de moordenaar Mobutu aan de macht en met hem deed het westen meer dan 30 jaar graag zaken. How the US and Belgium Assassinated Congo's First Prime Minister Patrice Lumumba - https://www.youtube.com/watch?v=_YS_cLaHdwY

2 Reacties
Polletje2
Polletje226 mei 2020 - 13:14

Die was ik niet vergeten Oma, maar je zou er een heel boek over kunnen schrijven en dat zou men hier niet op prijs stellen

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2020 - 11:44

Eens met beiden.

W2
W225 mei 2020 - 20:32

Waanzin, ruim 70 landen helpen met ontwikkelingshulp en ieder land een handjevol grijpstuivers... Zet geen zoden aan de dijk dus weggegooid geld! Een Miljard extra voor een heel continent zal ook niet het verschil gaan maken. Laat bananenrepublieken en autoritaire en religieuze totalitaire regimes compleet links liggen en kies maximaal 5 landen met een democratisch systeem en bestuur en ga als Nederland die landen maximaal helpen met een ruim budget om deze landen echt naar een hoger niveau te brengen! Als een land een bepaald niveau heeft bereikt kies je een ander land om die maximaal te helpen, zo zou ieder rijk westers land een beperkt aantal landen moeten adopteren om die er boven op te helpen.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 10:06

Dit is exact zoals de Nederlandse ontwikkelingshulp werkt. Dus je wordt op je wenken bediend. Hier is de lijst van landen waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie onderhoudt. Het zijn er 27. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/partnerlanden-en-focuslanden. Let op de opmerking onderaan: met sommige landen wordt deze relatie beëindigd.

Karingin
Karingin25 mei 2020 - 19:57

Penny wise and pound foolish is al jaren het centrale kenmerk van ál het beleid in dit land.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander25 mei 2020 - 19:26

Navelgeld- The world is mad. Is het huidige ontwikkelingshulpbeleid van de overheid niet voor een groot deel handelssmeergeld met een korte termijn terugverdientijd voor (de bedrijven van)het donorland? Dit is de insteek: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking Dit is het resultaat https://www.bnr.nl/nieuws/beurs/10038285/ontwikkelingslanden-meer-handel-minder-ontwikkelingshulp Dan kan je beter kleine organisaties als Actionaid (voormalig Comité Zuidelijk Afrika) steunen. Weet je tenminste waar het terechtkomt en dat het echt voor de ontwikkeling van mensen gaat en meer macht voor vrouwen. En hoe komen die krijgsheren en andere maloten aan hun wapens? The world is mad! Op 8 minuten.Gemaakt door mijn BBG logés van 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ohHQHe_q3hA

I am Legion
I am Legion25 mei 2020 - 18:35

Als je het over een combinatie van "kortzichtigheidscultuur, het zelfvoldaan navelstaren" wilt hebben moet je het over het vooral uit zelfbevrediging en verder overwegend zinloze ontwikkelingswerk hebben zoals dat ter linkerzijde al heel lang bestaat met als boegbeeld Jan Pronk en die m.b.t. het Westen uit christelijke hoek. Ze hebben nooit goed begrepen wat het verschil is tussen Gesinnungsethik en Verantortungsethik zoals de beroemde socioloog Max Weber die zo prachtig heeft opgesteld als belangrijk inzicht. Het is het verschil tussen het doen met een nadruk op dat wat goed voelt tegenover het doen wat goede gevolgen heeft. Het door links en christendom sterk beïnvloedde ontwikkelingswerk is vooral dat eerste. [In de ethiek contrasteert men deontologie met teleologie. Volgens de deontologische ethiek is een handeling goed wegens een kenmerk van die handeling zelf, niet omdat het gevolg ervan goed zou zijn. Deontologische ethiek is formeel omdat een handeling wordt beoordeeld aan de hand van een algemeen criterium. De christelijke ethiek is deontologisch en formeel: heb uw naaste lief als uzelf, ga de tweede mijl. Teleologische ethiek daarentegen beoordeelt handelingen aan de hand van hun gevolgen. Het utilitarisme - waarover hieronder meer - staat een teleologische ethiek voor. Het onderscheid tussen deze twee soorten ethiek loopt parallel met dat tussen de Gesinnungsethik en de Verantwortungsethik van Max Weber. Er is ook een verband met een bepaald mensbeeld. Deontologie en Gesinnungsethik willen dat de mens goed is. Teleologie en Verantwortungsethik willen dat de mens goed doet. In zijn opstel ‘Der Beruf zur Politik’. waarin Weber het onderscheid tussen deze twee vormen van ethiek maakte, betoogde hij dat wanneer een daad uit zuivere overtuiging slechte gevolgen heeft, de dader de wereld daarvoor verantwoordelijk houdt, of de domheid van de andere mensen, of de wil van God. ‘De man die uit verantwoordelijkheidsgevoel handelt, houdt daarentegen rekening met juist de doorsnee-tekortkomingen van de mens - hij heeft, zoals Fichte correct opmerkte, in het geheel geen recht hun goedheid of volmaaktheid te veronderstellen.’] https://www.dbnl.org/tekst/bolk008enge01_01/bolk008enge01_01_0003.php Een zeer groot deel van de al vele decennialange arme vooral Afrikaanse landen hebben niet zozeer te kampen met een gebrek aan potentieel menselijk kapitaal, vruchtbare aarde, of grondstoffen die gewonnen kunnen worden maar zij in deze situatie door een structureel tribaal corrupte bovenlaag die er heerst ten kosten van grote bevolkingsdelen. En daarbij komt nog dat deze repressieve bovenlaag er ook alles aan gelegen is de status quo zo te willen houden zoals deze is omdat zijn in die situatie juist profiteren zoals zij doen. Daar komt nog bij dat deze bovenlaag waar deze kunnen veel geld en hulpmiddelen van het ontwikkelingswerk afromen. Dat is iets wat nota bene veel mensen betrokken en zeker ook in leidinggevende posities, inclusief politici en bestuurders in het Westen, maar al te goed weten. Een deel van hen wil daar verder niet veel van weten zolang ze het goede gevoel ontleend aan de Gesinnungsethik er maar aan overhouden. Maar een niet onaanzienlijk deel heeft ook zelf profijt van deze zaken en ontleend er zo een dubbel goed gevoel bij.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 19:55

Je weet niet hoe ontwikkelingshulp werkt, je hebt er geen idee van. Je hebt een groot voetstuk in elkaar gemetseld met losse stenen,gesloopt uit het denkwerk van enkele groten. Daar ben je op geklommen. Maar je kijkt naar het beeld in je hersenpan en niet naar wat de werkelijkheid te zien geeft.

doron
doron25 mei 2020 - 21:06

Han, Ik zie van Legion een prima verhaal, als in (mijn woorden) corruptie en onwil. Die onwil zie ik bijvoorbeeld ook in de gemeente Amsterdam, pappen en nathouden. Ook in mijn werk is het precies hetzelfde. Ontwikkelingshulp werkt prima, als je er voorwaarden aan vast metselt.

I am Legion
I am Legion25 mei 2020 - 21:08

O? Volgens jou ontbreekt het er dus aan potentieel menselijk kapitaal? Een potentieel menselijk kapitaal wat onder voorwaarde van een liberale markt geleid door een vertegenwoordigende democratisch gekozen regering gesteund door een rechtstaat net als in de westerse wereld voor algemene welvaart zorgt? De westerse wereld, en met hen de vrije markt, hebben er alle belang bij dat er meer dergelijke markten gecreëerd worden alleen al omdat het met die welvaart die er dan ontstaat ook steeds meer consumenten komen die met steeds meer besteedbaar inkomen aan dat synergetische samenspel meedoen. Maar volgens jou is er dus een andere reden dan het tribalisme en die structureel repressieve bovenlaag in deze landen die maakt dat deze landen zelfs na vele vele decennia goed bedoeld ontwikkelingswerk niet tot bloei komen. Is het dan toch een gebrek aan potentieel menselijk kapitaal. Zijn ze er niet slim genoeg? Ik kan je zeggen dat ik niet geloof dat deze bevolkingen in potentie minder slim zijn. Ik denk dat ze net als hier in het Westen in de tijd voordat er volksverheffing plaatsvond, niet door ontwikkelingswerk, maar door onderwijs, doorbreken van de klassensytemen die louter ter profijt van bovenlagen functioneerden, steeds meer medezeggenschap tot uiteindelijk gelijk democratisch recht en allerlei andere rechten, er hier in onze samenlevingen anders dan elders welvaart is gekomen. Niet dat dat alle problemen heeft opgelost natuurlijk. Maar het voortdurende ontwikkelingswerk t.b.v. die desondanks schijnbaar niet op te stuwen landen in Afrika hebben niet vooral te kampen met een gebrek aan potentieel menselijk kapitaal of een onmogelijkheid eenzelfde weg te volgen naar verheffing als westerse samenlevingen. Die hebben te maken met repressieve inheemse systemen geleid door bovenlagen die structureel zelf profiteren van die status quo. Omdat de westerse vrije markt daar, ondanks dat ze algemeen meer profijt zouden hebben van een verheffing van deze arme samenlevingen, met deze realiteit te maken hebben spelen ze erop in uit gewin. Niet omdat de veel grotere vrije markt dan een beperkt aantal hierin meespelende het zo zouden willen houden. Het mantra van Jan Pronk en zijn discipelen dat het allemaal de schuld zou zijn van het boze Westen dat het daar zo is als het is klinkt als de grijsgedraaide plaat die het is. Niet voor niets zeggen filosofen als John Gray e.a. dat links het zondebesef van de kerken heeft overgenomen. Die eeuwige schuld en boetedoening die gelouterd wordt door "goed doen". Maar niet echt. Alleen maar wat goed voelt en een bestraffend priemend vingertje voor wie die belijdenis van schuld niet deelt. Net als de dominee. Ik hang dan de geest aan van goed doen afhankelijk van de gevolgen. Dus niet een aflaatcultuur.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 10:18

Legion, je hebt me verkeerd begrepen. Het probleem zit niet bij Afrika het zit bij jou. Het ontbreekt je aan basale kennis over ontwikkelingsproblematiek, over de diversiteit van Afrika en het ontstaan van de verschillende staten, over culturen, normen en waarden, over de daadwerkelijke inhoud van vorm van ontwikkelingshulp, over ontwikkelingsproblematiek, over hoe Pronk werkelijk tegen Afrika en ontwikkelingsproblematiek aankijkt, over ontwikkelingseconomie en daardoor kom je tot redeneringen die geen betrekking hebben op de werkelijkheid en waar niemand iets aan heeft.

I am Legion
I am Legion26 mei 2020 - 11:58

Ja. Nu praat je dus echt als een devote discipel van hogepriester Pronk zoals die en de zijnen iedere kritiek op hun natuurlijk onfeilbare heilsleer van het door hen gepropageerde ontwikkelingswerk uitdroegen en een standvastig deel dat nog steeds doet. Het blijft evenzogoed een dwaalleer die de belangen van de bovenlagen dient in hoe zij een groot deel afromen van de hulp naast wat ze al verkrijgen door de repressie, en die voor hen lucratieve hulp bestendigen door voor een status quo te zorgen van de afhankelijkheidsrelaties, én niet in de laatste plaats de belangen van velen werkend in de ontwikkelingshulp zelf die buiten dat ze een vaak goede boterham verdienen daarnaast dat goede gevoel over zichzelf eraan overhouden zoals iedere devote volgeling van de juiste leer. En dan krijgt de ongelovige behalve een bestraffende priemende vinger een donderpreek dat hij of zij er gewoon geen barst van snapt natuurlijk. Iedere kritiek is in ieder geval als vloeken in de kerk.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 14:31

Iets is geen dwaalleer als jij beweert dat het een dwaalleer is. Bovendien had en heeft Pronk helemaal geen leer. Dat heb je zelf maar verzonnen of je praat je vriendjes na. Je weet gewoon niks van deze problematiek. Je hebt geen idee. Nooit gehad ook. En je er nimmer in verdiept.

Cave Canem
Cave Canem25 mei 2020 - 16:54

Velen zijn gemakshalve over het hoofd wat het sommige landen, zoals Uganda en Kenia wat de financiële impact is om solide overheidsinstanties te kunnen laten functioneren. Heeft iemand bijvoorbeeld al eens uitgerekend wat het Uganda kost om het verbod op homosexualiteit in dat land te handhaven? Hoeveel politie-, justitie- en penitentiaire kosten hiermee gemoeid zijn? En wij rijke vrekken houden onze hand op de knip om die arme landen dat allemaal uit beperkte eigen middelen te financieren? Uiteraard allemaal verkeerde vragen.

DeBa
DeBa25 mei 2020 - 16:48

Dit verhaal behoeft naar mijn idee meer achtergrond en nuance. Han mist er naar mijn idee een aantal. En ook hier komt het 'never waste a good crisis' beginsel weer om de hoek kijken. Hij koppelt de algemene ontwikkelingshulp aan hulp in het kader van de corona crisis. De ruimte ontbreekt hier om elk punt te weerleggen of me er bij aan te sluiten, maar gesteld kan worden dat de huidige vorm voor ontwikkelingshulp voor (het grootste deel van) Afrika niet werkt. In ieder geval niet voor zover het regering-aan-regering hulp (ODA) betreft. De afgelopen 4 decennia zijn er enkele biljoenen dollars (2 a 3) op deze manier uitgegeven, waarvan iets minder dan de helft aan Afrika. Zoals Han ook aangeeft willen de Westerse overheden hier te veel hun voorwaarden stellen en veranderen de prioriteiten te vaak. Ook (Westerse) NGOs maken zich hier overigens schuldig aan. Desondanks is volgens de Wereldbank deze druk nauwelijks effectief; 85% van de hulp wordt niet volgens de intenties besteedt. Vergeet ook niet dat ontwikkelingshulp big business is, goed voor ongeveer een half miljoen banen. Hoe nobel de door bijvoorbeeld Oxfam benoemde successen ook zijn (kindersterfte gehalveerd, moedersterfte gehalveerd), dit geeft de mensen daar niet automatisch een beter leven. Hoewel zaken als kindersterfte en analfabetisme aanzienlijk zijn verbeterd, staat Afrika er in veel opzichten slechter voor dan in 1960. De eigenlijke lange-termijndoelstelling van de hulp – economische groei en het op eigen benen staan van ontwikkelingslanden – is eigenlijk nergens bereikt. Een groot deel van de ontwikkelingshulp komt bovendien terecht bij Westerse bedrijven, die daarmee de lokale markt (kapot) beconcurreren. Frappant is ook dat in aantal gevallen er zelfs zoveel geld wordt verstuurd, dat ze niet de mogelijkheden hebben dit nuttig in te zetten, en dus wordt verspild (volgens CAR leider Bokassa). Ontwikkelingslanden in vooral Oost-Azie en Latijns-Amerika hebben met veel lagere hulpbedragen veel meer voor elkaar gekregen. Juist omdat ze zelf veel meer gestimuleerd zijn om vanuit hun eigen kracht te werken. Het is dan ook niet voor niets dat door deskundigen, veelal juist afkomstig uit ontwikkelingslanden, wordt gesteld dat hulp juist schadelijk is voor ontwikkeling en op termijn beëindigd dient te worden. Het Westen zou veel beter op een gelijkwaardig niveau handel kunnen drijven. De handelsbeperkingen die het Westen nu aan Afrika oplegt, schaden Afrika 10 keer meer (500 miljard) dan het bedrag wat er aan ontwikkelingshulp binnen komt. China benaderd Afrika met een zakelijke houding i.p.v. een 'weldoenershouding'. Uiteraard zit hier voor China ook eigenbelang achter zit, maar hier ligt dan een taak voor de Afrikaanse overheden om te zorgen dat ze hier voldoende van profiteren. Het volk/land dan, niet zijzelf uiteraard. Dus daar kan het Westen beter het ontwikkelingshulpbedrag in 'investeren', en dan uiteraard een aantal keer verhoogd, want anders blijft het een druppel op een gloeiende plaat t.o.v. de eerder genoemde 500 miljard. Ontwikkelingshulp moet blijven. Sowieso voor noodhulp, maar ook voor lokale organisaties die strijden voor zaken als vrouwenrechten en rechten van LGTBQI, waarvoor lokaal weinig steun is te vinden, kan externe steun belangrijk zijn. Maar zo maar weer een miljard, of meer, die kant opsturen brengt meer schade dan voordeel, en is inderdaad grotendeels weggegooid geld. Als Han alleen stelt, dat er eenmalig dit bedrag overgemaakt moet worden om het Corona leed te verlichten: ja, dan ben ik het daarmee eens. Maar gezien de rest van zijn betoog denk ik dat hij dat niet bedoelt. eer hierover is te vinden in onder meer de artikelen/boeken van Arjen Nijeboer en Dambisa Moyo.

Salama.
Salama.25 mei 2020 - 16:42

Ach, de ECB is al jaren bezig honderden miljarden euro’s uit het niets tevoorschijn te toveren. Als ze die toverpers gewoon nog een uurtje langer laten draaien is er al weer genoeg geld gecreëerd om én Afrika én de zuideuropese landen uit het slop te trekken.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt25 mei 2020 - 20:36

Eigenlijk heb ik dezelfde insteek. Die miljard voor Afrika, zeker doen en wellicht kom een groot deel wel weer terug in de vorm van aankopen. Na ons de zondvloed, zo werkt ECB al jaren. Jammer genoeg weten we niet wie ons zijn, niet Draghi want anders hadden we nu al natte voeten gehad. wait and see!

Rechtse Bal4
Rechtse Bal425 mei 2020 - 16:18

Afrika lacht zich een kriek om het amateurisme en naïviteit van met name Nederland , Duitsland en Scandinavië die nog steeds denken dat de bakken met ontwikkelingsgeld bij de juiste bevolingslagen aankomt. Al 15 jaar lang zijn twee grootmachten , de olielanden en China , stap voor stap bezig hun invloed in Afrika te vergroten en te bestendigen. Ze hebben keurig hun machten verdeeld (N-O en Z-O , N-N-W en midden) en binden gestaag de bevolkingen aan zich door modernisering logistiek, handelsbetrekkingen en ''nog wat zaken''. Naast financien wordt veel gedaan door hun werkkrachten en goederen uit hun landen. Daarnaast proberen ze zich in cultuur te verdiepen zodat ze die makkelijk kunnen aanpassen. Kaag (en voorgang(st)ers niet te vergeten . allen zelfde laken en pak) denken door te gireren en convenanten te sluiten de wereld te verbeteren …. haha, denk ik en vele Afrikanen met mij

12 Reacties
Jorah
Jorah25 mei 2020 - 16:34

Het is wel duidelijk dat ontwikkelingshulp vanuit Nederland vaak meer kwaad dan goed heeft gedaan. Corrupte machthebbers worden erdoor in het zadel gehouden, wapens worden er mee aangeschaft en bevolkingsgroepen worden er mee klein gehouden. Kleinschalige projecten kunnen prima werken, maar daar waar een Europese overheid bij komt kijken is gewoon weg gegooid geld waar de lokale bevolking zelden voordeel van heeft. Maar gewoon lekker doorgaan en er nog meer geld tegenaan gooien...

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 17:37

Het is wel duidelijk dat je geen fuck van de Nederlandse aanpak van de ontwikkelingshulp weet, maar dan ook nada. Dit in tegenstelling tot DeBa, die wel weet waarover hij praat maar te somber is naar mijn idee.

Rechtse Bal4
Rechtse Bal425 mei 2020 - 17:51

@Han, toevallig weet ik wel een fuck over OS hulp. Ik wil echter niet meer cynische woorden vuilmaken aan de ego's van elkaar beconcurrerende hulporganisaties (en dat zijn er ondertussen al heel wat), inclusief de ondernemende Ambassades die met hun orange corners direct en indirect klm, Unilever, vopak, heineken onder het mom van werkgelegenheidsprogramma's bakken met geld geven …. zelfs Ploumen heeft toegegeven dat de effectiviteit van ontwikkelingsgeld '' te wensen overlaat'' … Geld is niet de hulp, maar kennisoverdracht.... Kaag ea weten dat wel , maar willen niet verder dan 3 jaar kijken

Jorah
Jorah25 mei 2020 - 17:56

Het is duidelijk dat Han geen inhoudelijk weerwoord heeft en er dus maar weer wat krachttermen tegenaan gooit. Zijn reacties hoeven immers niet aan de regels te voldoen. Net iets gelijker dan de anderen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 19:57

Ook jij, rechtse bal, lult uit je nek en andere woorden heb ik er niet voor. Anders wist je wel dat de Nederlandse ontwikkelingshulp zeventig jaar terug ongeveer met kennisoverdracht is begonnen en dat kennisoverdracht daarvan nog steeds een wezenlijk onderdeel is.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 20:00

Het is wel duidelijk, Jorah, dat je geen fuck van ontwikkelingshulp weet. Je ziet in het wilde weeg geuite beschuldigingen voor feiten aan. Feiten, cijfers en jaartallen ho maar. Maar dat wel als weerwoord verwachten. Zo zijn we niet getrouwd.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg26 mei 2020 - 5:27

Niet schelden, Han. Jijzelf komt ook nergens met cijfers om je stellingname en betoog te onderbouwen.

Jorah
Jorah26 mei 2020 - 7:18

OK boomer.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 10:20

Hanneke, dan moet je de links in mijn artikelen volgen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 10:22

Uitgeluld, Jorah?

Jorah
Jorah26 mei 2020 - 17:25

Niet echt. Maar met jou valt schijnbaar geen inhoudelijk gesprek te voeren. Je gedraagt je als predikant en een ieder die je evangelie niet slikt krijg verbale diaree van jou over zich heen. Dan houdt het al snel op.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 19:25

Ik herhaal, Jorah, je komt in het wilde weg met beschuldigingen. Feiten, cijfers, ho maar. Niks heb je aan onderbouwing. Maak het dan waar.

Thuru
Thuru25 mei 2020 - 16:16

Overal moet bezuinigd op worden, dus ook op ontwikkelingshulp. Los daarvan is bezuinigen op ontwikkelingshulp pijnloos voor het volk. Iedereen die vind dat ontwikkelingshulp omhoog moet kan van eigen geld, geld storten naar afrika.

Rode druppel
Rode druppel25 mei 2020 - 15:55

Han. Zoiets wil ik dus oplossen, daarom praat ik over regionale economie. Iedere regio bedruipt zich zoveel mogelijk zelf. Klimaatoogpunt, immigratievraagstuk en armoede bestrijding in een concept. Dan kan er een middenklasse ontstaan, die heb je nodig voor een gezonde samenleving.

Joop den Uil
Joop den Uil25 mei 2020 - 15:15

als Nederland omvalt, is er niets meer te doneren of te ondersteunen. Eerst jezelf in veiligheid brengen dan de rest; is de gouden overlevingsregel

e men
e men25 mei 2020 - 14:47

Zou het niet een goed idee zijn om deze financiële injectie aan voorwaarden te laten voldoen?? Voorwaarden zijn dan : iedereen die op een partij stemt die achter dit plan staat, gaat zijn/haar HRA, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag, kgb en al die andere toeslagen en subsidies, inleveren om zo aan dat miljard (of meer) te komen? Mocht het inleveren van de toeslagen en subsidies niet voldoende zijn om aan die 1 miljard te komen, dan kan er vast nog wel wat van het inkomen worden ingeleverd.

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 15:43

Ik weet iets beters en dat is ook veel inspirerender. Iedereen die denkt dat een soort libertaire oplossing het antwoord is op alle problemen, mag het zelf laten zien en ziet dan ook af van de programma´s waar jij op doelt. Die gaan het dan beter doen dan wij arme sukkels.

Jorah
Jorah25 mei 2020 - 16:31

Ik stel voor dat Han en gelijkgezinden gewoon zelf geld gaan inzamelen. Dan kunnen ze dat in Afrikaanse projecten steken die ze de moeite waard vinden of er zelf een paar beginnen. Het mooie van zelf de handen uit de mouwen steken is dat je dan niet hoeft te wachten op een overheid. En aangezien het deels eigen geld is zal je ook wat kritischer zijn over de projecten en het rendement.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 17:39

En gaan we dan de gezondheidszorg ook zo organiseren? Laat de mensen die ziek kunnen worden zelf inzamelingen houden.

Jorah
Jorah25 mei 2020 - 17:41

Whataboutism. Neem je eigen verantwoordelijk als je het daadwerkelijk zo ernstig neemt als je doet blijken in je vele artikelen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 20:02

Het wordt aanbevolen om een mondkapje te dragen, Jorah, geen oogkleppen. Als ik het niet zie, hoef ik er niet voor te betalen. Zo zit de wereld niet in elkaar.

Jorah
Jorah26 mei 2020 - 5:04

Idd zo steekt de wereld niet in elkaar. Als je wat wil moet je in beweging komen. Op je handen zitten en wachten op een overheid is een verspilling van tijd. Ik ben dus zeer benieuwd wanneer je in beweging komt en met gelijkgezinden een stichting start om geld in te zamelen voor projecten in Afrika. Succes daarmee, misschien doneer ikzelf ook wel.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 10:25

Nou Jorah, het gaat hier om een groot probleem waarvoor alle Nederlanders tegelijk de verantwoordelijkheid dragen. Als je niet mee wilt doen, kun je altijd je paspoort nog inleveren. Gelukkig maakt Rutte deel uit van een coalitie, die honderd miljard voor Afrika wil in het kader van de coronacrisis. Had je niet zo meteen gedacht, wel?

Jorah
Jorah26 mei 2020 - 16:19

Han je vecht tegen windmolens. En alhoewel dat leuk is om te aanschouwen is het eigenlijk ook een beetje sneu. Ik ben namelijk helemaal niet tegen ontwikkelingshulp. Mits het maar aan goede kleinschalige projecten wordt gegeven waarbij zelfredzaamheid het uiteindelijke uitgangspunt is. En natuurlijk een gedegen plan wat SMART is en waar dus ook op resultaat beoordeeld wordt. Ik draag overigens geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen in Afrika. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gezin, mijn familie, mijn werk en mijn vrijwilligerswerk, niet meer en niet minder. Jij wil je schuldgevoel afkopen door overal miljarden heen te slingeren maar de Nederlandse samenleving laat je zo te lezen compleet koud. Want wat je er nooit bij verteld is wat jouw geld weggeef feestjes voor consequenties hebben voor jan met de pet hier.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2020 - 22:44

Jorah, je geeft heel aardig de doelstellingen van de Nederlandse ontwikkelingshulp weer. En ook de praktijk want het gaat veelal om overzichtelijke projecten en in alle gevallen worden er heldere resultaatafspraken gemaakt. Je wordt al lang en breed op je wenken bediend. Verder doe je een aantal onbewezen insinuaties aan mijn adres, die op geen enkele wijze uit mijn artikel af te leiden valt. Je bent heel erg bezig met je eigen inbeeldingen en dat is toch weinig productief en in een zeker opzicht ook wel tragisch.

frankie48
frankie4825 mei 2020 - 14:18

Beste Han, De ontwikkelingshulp die je vanuit de EU aanhaalt voor 71 ontwikkelingslanden is toch landbouwsubsidie?

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 17:37

Nee.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mei 2020 - 13:30

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
adriek
adriek25 mei 2020 - 14:39

Kleine aanvulling: als die eerlijke prijs ook grotendeels bij de land- of fabrieksarbeiders (m/v) terecht zou komen. Een eerlijke prijs voor een spijkerbroek betekent in Nederland vijfentwintig euro op de prijs en in de sweatshops met veel geluk twee centen extra per genaaide broek. Waar de rest van het geld blijft schijnt niemand te (willen) weten.

poeslief
poeslief25 mei 2020 - 14:47

Wat is een "eerlijke prijs" oma-overloos? Hoe komt zo'n "eerlijke prijs"tot stand? Bent U bekend met de verplichting om voor een zo goed/hoog mogelijk rendement voor de aandeelhouders te zorgen? De huidige prijzen die betaald worden voor o.a. grondstoffen worden die exclusief door de kopende partijen bepaald, en zo ja hoe doen zij dat dan? Het staat de verkopende partijen zich ook vrij om zich bv. te verenigen/organiseren zoals ooit ook een OPEC gestart is. Ik droom ook van een rechtvaardiger wereld oma maar alleen met kretologie komen wij er niet, nooit.

Rick Hofland
Rick Hofland25 mei 2020 - 13:16

Als je ziet hoe gemakkelijk er met mijarden wordt gesmeten dan wordt het onderhand ook eens tijd dat Jacobse en Van Es hun zin krijgen, oftewel "geen gezeik iedereen rijk". Waarom maar 1 miljard extra naar Arfrika? Niet zo gierig doen gewoon 100 miljard en naar Zuid Europa 200 miljard als we toch de portemonee trekken. Alle lonen voor publieke banen met 50% omhoog, open grenzen met Afrika en niet meer van die moeilijke asielprocedures meer, gewoon iedereen die hier komt is welkom. Een basisloon voor iedereen in Nederland kan er dan ook wel bij, ook voor de arbeidsmigranten. Hupsakee.... vergeet ik nog iemand die geld nodig heeft? Er is nog meer om uit te geven hoor, schroom dus niet om te vragen. Waar dat geld vandaan moet komen en wie het verdiend lijkt toch niet meer uit te maken.

6 Reacties
rvb2
rvb225 mei 2020 - 13:25

U vergeet inderdaad o.a. de boeren en de luchtvaart, zij krijgen altijd als eerste gratis geld.

Tukker3
Tukker325 mei 2020 - 13:39

Spijker op de kop!

Rick Hofland
Rick Hofland25 mei 2020 - 13:41

Als we de boeren geen subsidie geven wordt het eten zo duur en dan moet het basisloon meteen 2 keer zo hoog worden en degenen die nog wel willen werken moeten meteen een fikse loonsverhoging krijgen, dus dan kunnen we net zo goed die subsidie naar de boeren laten gaan, dan hebben arme mensen in landen waarheen wordt geëxporteerd er ook nog wat aan dat het betaalbaar blijft. De KLM heeft overigens een lening gekregen (los van de looncompensatie uiteraard) en dat is iets anders dan weggeven, maar als ik dagblad Trouw goed begrijp dan zijn de grootste sponsoren van de luchtvaart jonge hoogopgeleide klimaatbewuste stedelingen, zeg maar het type Jesse Klaver. Dus als die stoppen met hun overbodig veel vliegen weg te grijnzen met de opmerking dat iedereen wel een “guilty pleasure” heeft, dan kan die hele luchtvaart industrie met de helft worden verminderd.

Peter van Veen2
Peter van Veen225 mei 2020 - 14:28

We kunnen beter vandaag dan morgen onze staatsschuld op laten lopen tot ruim oven de 100%. Dan kunnen wij ook om solidariteit vragen bij onze vrienden in de EU.

adriek
adriek25 mei 2020 - 14:43

@Rick: Boeren krijgen nu als het meezit 15 cent voor een kilo tarwe, ze zouden met 20 cent de hemel te rijk zijn. In een brood zit ongeveer een pond meel. Als de tussenhandel met gelijke winst genoegen zo nemen zou een gemiddeld brood vijf hele centen duurder moeten worden. Eenzelfde verhaal geldt voor melk, eieren en andere producten uit die sector.

poeslief
poeslief25 mei 2020 - 16:05

@rvb ???? De hele overheid bestaat uit mensen die "gratis" geld krijgen. Iedereen die bij de overheid werkt krijgt geld dat anderen verdient hebben. Dat daar tegenprestaties tegenover staan is in dezen geen argument want die leveren KLM medewerkers en hun vliegmachines ook. En boeren. Ik bevind me in een luxe positie, mij is een uitkering gegund ongeacht mijn eerdere bijdragen aan die pot, want dat staat inmiddels niet meer in verhouding tot elkaar. Ik besef me terdege dat ik bevoorrecht ben dat ik in Nederland woon, nergens zou ik het wat dat betreft beter hebben, maar voor NL begrippen zit ik rond de armoede grens, ik woon al bijna 9 jaar op 21,53m2, tering naar de nering. Maar vooral besef ik dat er een limiet zit aan wat collectief opgebracht kan worden om dat soort voorzieningen, maar ook een kostbare overheid in stand te houden. Laat staan die steeds langer wordende lijst van allerlei andere belangwekkende projecten, vaak idealen die sloten met geld kosten. Ik krijg gratis geld! (IVA) Het is een modern wonder. En ik ben er dankbaar voor. Uiterst. @Rick Hofland U vergeet inderdaad o.a. poeslief@joop.bnnvara.nl die krijgt altijd als eerste gratis geld, iedere maand weer. En poeslief op de blote knietjes bidden dat dit nooit veranderd, ten nadele.

Bert de Vries
Bert de Vries25 mei 2020 - 13:16

Ten eerste: Afrika zou honderden miljarden moeten krijgen, onder voorwaarden, om de armoede structureel te bestrijden. Naastenliefde, of zorg voor soort, verplicht ons daartoe. Ten tweede: Het Afrika zoals dat nu is, is de bijna onherstelbare puinhoop die de uitkomst is van eeuwen genadeloos Westers kolonialisme. Het eerste probleem kan worden opgelost. Het tweede waarschijnlijk niet.

2 Reacties
Rutger Groot
Rutger Groot25 mei 2020 - 15:33

Ja je kon er op wachten: armoede is allemaal de schuld van die smerige kolonisten. Toch wel grappig dat bijvoorbeeld Zuid Korea (ook ooit een kolonie van Japan) zich zonder noemenswaardige ontwikkelingshulp wel goed heeft ontwikkeld. Ja het helpt zeker niet dat de EU stompzinnige exportsubsidies geeft die lokale boeren uit de markt prijzen. Maar vergeet niet dat het de meeste Afrikaanse landen ontbreekt aan een stabiel, betrouwbaar overheidsapparaat en religies hebben die de rechten van vrouwen beperken: emancipatie van de vrouw is een sleutel in de ontwikkeling van een land. Dus: stoppen met die EU exportsubsidies en ontwikkelingshulp met name geven voor scholing en ontwikkeling van meisjes en vrouwen, en zorgen dat de landen zelf leren irrigeren, bruggen bouwen etc. En stoppen met het wentelen in slachtofferschap.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 20:08

Rutger, je wordt al decennia op je wenken bediend. Kijk maar eens naar de twee eerste grote thema´s van het Nederlandse beleid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/nederlands-beleid-ontwikkelingssamenwerking

Satya
Satya25 mei 2020 - 12:45

Geef het geld gewoon terug aan de rechtmatige eigenaars. Dat men al denkt er recht op te hebben, tuig

3 Reacties
Jerry Bidet
Jerry Bidet25 mei 2020 - 12:51

Inderdaad, ik zal Rutte eens een tikkie sturen.

Mr Ed
Mr Ed25 mei 2020 - 12:59

Het is nu niet het moment om geld terug te geven aan de belastingbetaler, we zitten in een crisis

DenFlexwerker
DenFlexwerker25 mei 2020 - 17:01

@Abel: lastenverlagingen zijn een uitstekend idee in een crisis. Goed anti-cyclisch beleid.

itsme3
itsme325 mei 2020 - 12:39

Han, Bakken met geld naar Zuid Europa, Miljard(en) naar Afrika 50,000 KLM'ers en indirecte arbeidsplaatsen in de WW. Hoe diep wil je eigenlijk ons land in de Shit duwen?

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 13:13

Heb je ook nog iets over mijn artkel op te merken of is dat te veel gevraagd?

itsme3
itsme325 mei 2020 - 14:16

Han, ik vat alleen een reeks van je recente bijdragen samen. Als we jouw wensen volgen heeft dan iedereen geld, behalve wijzelf.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2020 - 21:24

Je vat die recente bijdragen van mij niet samen.

Jorah
Jorah26 mei 2020 - 9:56

Mooie samenvatting Itsme.