Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

Bemiddelaar noemt eerste overleg zonder protestboeren "buitengewoon constructief"
Joop

Een militaire oplossing bestaat niet: ga politie trainen

  •  
08-12-2009
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image

Hoor ik de laatste tijd nog iemand iets roepen over een politieke strategie voor Afghanistan? Troepenaantallen slaan de klok, terwijl een politiek probleem toch om politieke oplossingen vraagt.

De Taliban is niet militair te verslaan en vormt in de ogen van de meeste Afghanen ook niet het grootste probleem. Zij bekommeren zich eerder om het gebrek aan verzoening tussen de facties die de afgelopen decennia het land in puin gooiden.
Ze eisen verschoning van het politieke toneel en het administratieve apparaat die door krijgsheren worden gedomineerd, en wensen een einde te zien aan de criminaliteit, straffeloosheid en het daarmee gepaard gaande klimaat van onveiligheid. De Taliban spint garen bij de ontevredenheid onder de bevolking over de corruptie van de regering en het gebrek aan legitimiteit van Karzai. Ondertussen is de voortdurende en nu uitdijende Amerikaanse troepenaanwezigheid ook een bron van groeiend antiwesters sentiment aan het worden. Dit zijn politieke oorzaken van het Afghaanse veiligheidsprobleem, waar de nieuwe Obama-strategie niet op in gaat.
De crisis waarin Afghanistan zich nu bevindt en de indringendheid waarmee een oproep op Nederland wordt gedaan om in de wanhoopsronde van Obama’s troepensurge niet achter te blijven, vraagt om meer urgentie en duidelijkheid dan het kabinet zich omwille van binnenlandse politieke spanningen nu laat zien.
Nederland moet het parlementaire njet dat – gelukkig – over een voortgezette grootschalige militaire aanwezigheid in Afghanistan is uitgesproken complementeren met een besluit over wat Nederland wél kan doen. Waarom staart het kabinet zich blind op militaire opties binnen de Navo-formule en kiest het niet voor een forse bijdrage aan de Europese politietrainingsmissie in Afghanistan, Eupol? Dat levert een constructieve bijdrage aan zowel de veiligheids- als de ontwikkelingsagenda en vermijdt de valkuilen van aansluiting bij de risicovolle militaire strategie van Obama.
De huidige politiemissie in Afghanistan kampt chronisch met honderd vacatures die gevuld moeten worden om de geplande missieomvang van 400 te halen. De Nederlandse marechaussee beschikt over één van de beste opleidingscentra van Europa voor uitzending van politietrainers. Waarom ook niet de leiding over die missie nemen? Nederland is, als we mogen afgaan op de vele oproepen om in Afghanistan actief te blijven, een gewaardeerde partner die veel kennis van het land heeft opgebouwd en bovendien nog altijd internationale aanzien geniet waar het op rechtshandhaving en rule of law aankomt.
Nederland kan ook voor de beveiliging van de missie zorgen. Eupol komt nu namelijk nauwelijks de poort uit omdat het voor de beveiliging moet aankloppen bij de Navo, die daar in haar planning niet op ingericht is. Nederland zou er verder aan kunnen bijdragen dat de politiemissie zich uitbreidt, zoals nu in Kosovo gebeurt. In dat klein landje krijgt de EU 2700 politietrainers, rechters, aanklagers en douanebeambten op de been, waaronder mobiele teams.  Dit is het soort missie waar de EU goed in wil zijn en waar Afghanen van dromen. Nederland kan een voortrekkersrol spelen door dit soort Europese vaardigheden inzetbaar te maken in moeilijkere streken als Afghanistan.
De EU zou dit moeten kunnen leveren, maar diplomaten in Kaboel trekken zich de haren uit de kop als de knulligheid van de Europese trainerbevoorrading ter sprake komt. Veel zeuren en leuren in hoofdsteden levert op zijn best handjesvol trainers op, ook uit Nederland, voor korte uitzendperioden. Uit ongeduld met het Europese gedraal zetten de Amerikaanse planners enkele jaren geleden zelf een grootschalig trainingsprogramma voor de Afghaanse politie op. In zes tot acht weken worden honderden welhaast ongeletterde Afghaanse boerenjongens in uniform gehesen, met een geweer omhangen en na wat paramilitaire driloefeningen met een hongersalarisje naar een veldpost geschoven. De desertieaantallen zijn schrikbarend hoog. Het betrouwbaarheidsgehalte schrikwekkend laag. Om van normale politievaardigheden – handhaving van de lokale openbare en rechtsorde – maar niet te spreken. Die zijn non-existent. Toch is dat soort community policing het belangrijkste ordehandhavend instrument waar iedere postconflictsituatie om smeekt. En waar, waarachtig, de Afghaanse bevolking het meest om vraagt.
Politietrainers zijn schaarser dan legertrainers, en hun uitzending is ook moeilijker. Maar waar militaire oplossingen niet blijken te werken moet dit taaie handwerk wel ter hand worden genomen. De vraag is nu niet of Nederland trouw is aan Obama of de Navo maar hoe we van zinvolle betekenis kunnen zijn voor Afghanistan. De morele verplichting daartoe is zwaar, nu wij als internationale gemeenschap zo hebben zitten wroeten in de recente Afghaanse geschiedenis. Het negeren van onderliggende politieke oorzaken creëert bovendien steeds meer veiligheidsrisico’s.
Morgen debatteert de Kamer weer over Afghanistan. Hoe toch mee te doen aan meer van dezelfde militaire strategieën die toch niet hebben gewerkt zou niet de worsteling moeten zijn van het kabinet. De coalitiepartijen zouden hun provinciaalse huwelijksperikelen moeten ontstijgen om met een serieus alternatief te laten zien dat Nederland een positieve bijdrage kan leveren voor het overgrote deel van de Afghanen dat op een functionerende rechtstaat hoopt.

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (21)

JanVG2
JanVG28 dec. 2009 - 12:42

Domme vraag ... geloof je echt dat door Europa en VS opgeleide politieagenten in een Taliban-Afghanistan overleven? Of wordt driekwart bijna direct tegen de muur gezet? Kortom, het idee dat die militairen niet zo nodig zijn en dat die Taliban ook niet echt zo'n probleem zijn lijkt mij roze-bril-achtig. Overigens de opmerking dat EUPOL ook nu zwaar beschermt moet worden, wellicht door Nederland, toont al aan dat goede politieagenten weliswaar door de bevolking worden geapprecieerd, maar door de Taliban als tegenstanders worden gezien (juist vanwege de appreciatie en het feit dat ze een alternatief vormen voor een Taliban-staat). Politieagent zijn is een levensgevaarlijk beroep in Afghanistan!! Hieruit volgt dat de militaire oplossing (niet de totale overwinning, maar het zo goed en zo kwaad mogelijk beschermen van het grootste deel van de bevolking (nooit totaal succesvol in een - al voor de komst van de VS - totaal verscheurd land)) een essentieel onderdeel van elke strategie dient te zijn. Daarmee kan opbouwwerk gedaan worden - van scholen, waterleiding, tot politieopleiding etc.. DAT is het wapen dat uiteindelijk de taliban (en de krijgsheren en maffiabazen) kan verslaan - na vele jaren. Het één kan niet zonder het andere. Valt de militaire bescherming te vroeg weg dan heeft die politieopleiding net zo weinig zin als de meisjesscholen of wat dan ook. Verder nog over de bescherming van EUPOL in de uitgebreide variant hier beschreven ... Als die mensen echt goed wilt bescherming en de opleidingen een beetje over het land wilt verspreiden, dan heb je het toch gauw over ca. 1000 tot 1500 man beschermingsmilitairen .. Hoeveel hebben we er nu? NB: 10 man bescherming per opleider buiten de poort (mede door roulatie) en ter bescherming van de basis is zeker niet extreem. In kosovo is de dreiging veel lager en kan men met een veel lager beschermingsniveau werken. kortom, ik vind het op zich een goed idee om de politiemacht in Afghanistan te ondersteunen, maar de consequenties moeten dan ook onder ogen gezien worden. We zullen nog steeds op bijna bataljonsniveau aanwezig blijven in Afghanistan - net als nu. Alleen zullen de troepen veel meer verspreid zijn - en daardoor kwetsbaarder. De politie is bij uitstek is een doelwit van van de Taliban terreur om de bevolking `braaf' te houden. Ergo, het aantal nederlandse doden zal niet verminderen, maar eerdere vermeerderen. Daar is op zich niets tegen omdat het voor een goed doel is, maar de PvdA moet daar van te voren helder over zijn en aangeven dat in te calculeren bij haar besluitvorming. En nogmaals, dit alles kan alleen als er daarnaast een stevige militaire presentie in het land is (zoals het Nederlandse bataljon in Uruzgan) om het gebied zelf semi-rustig te houden. NB: in tegenstelling tot Obama geloof ik niet dat het in 2 jaar zo rustig is dat grote troepenaantallen terug getrokken kunnen worden. Hoewel Obama ook duidelijk ruimte heeft gelaten en niet aangegeven heeft over welke getallen het per jaar gaat, inclusief de caveat dat de omstandigheden zelfs een vermindering kunnent egenhouden.

doeidoei
doeidoei8 dec. 2009 - 12:42

Een heel sympathiek voorstel, dat m.i. naast de bestrijding van de ongebreidelde corruptie prioriteit verdient. Want wie vreest de burgerbevolking het meest? De Taliban, de locale krijgsheren die al dan niet officieus aan de macht zijn, of de officiële machthebbers? Het antwoord kon wel eens verrassend zijn. Als het lekt, lekt het door het dak, is me wel eens uitgelegd. Is het - met deze wijsheid in de aanslag - niet de allerhoogste tijd eerst de corruptie in dat land aan te pakken en te beginnen bij de top? Net zoals we een trap van boven naar beneden schoonvegen - en niet andersom - zou er toch in een half jaar al een enorme verbetering in het openbaar bestuur kunnen zijn. Ik vermoed dat er niet een vat met goed opgeleide ambtenaren opengetrokken kan worden. Maar kan het beroerder dan nu? Zou me zo maar kunnen voorstellen dat Nederland zich daar op richt. Een soort Ethisch Reveil vs 2.0, maar dan daar. Is het CDA ook tevreden, en kan de PVDA opgelucht ademhalen rond te terugtrekking van onze troepen. Want die willen we terug ...

Kappasnor
Kappasnor8 dec. 2009 - 12:42

Een functionerende rechtstaat proberen te creëren onder een illegitiem regime, lijkt mij ook een wanhoopsoffensief. Zeker als je er acht jaar na dato nog eens aan wilt beginnen.

rookie2
rookie28 dec. 2009 - 12:42

Het probleem in Afghanistan is voor ons westerlingen niet voldoende te doorgronden en daarmee worden wij, met elke vorm van bemoeienis altijd onderdeel van het probleem. dientengevolge, maar niet uitsluitend, is een ''duurzame'' oplossing ( in feite is dat een oplossing naar westerse grondbeginselen en maatstaven) nagenoeg onbereikbaar. Helaas, maar wat dan wel, want helemaal niets doen, is ook niet goed ? wel is duidelijk, zo wijst de geschiedenis uit, dat het ''probleem'' even complex als hardnekkig is en blijvend aandacht zal vragen. het is gewoon nooit klaar.

rookie2
rookie28 dec. 2009 - 12:42

Nog even een nabrander; ik geloof 100% in de oprechtheid van mevrouw Peters. maar de bevolking van Afghanistan, gelooft die ook in de oprechtheid van ''het westen''? Zij weten ook wel dat ''wij' ons voornamelijk in hun leven mengen omdat we hier rustig willen slapen. en als men daar al anders zou geloven, dan is het voor iedere derderangs oproerkraaier een peulenschil om de mensen op andere gedachten te brengen. Kortom: op gepaste afstand pappen en nat houden lijkt mij de minst slechte optie.

adriaan4
adriaan48 dec. 2009 - 12:42

Het is natuurlijk overduidelijk dat er nog jaren en jaren westerse troepen in Afghanistan zullen blijven. En dat is hard nodig. En dat is verstandig. Obama weet dat. Osama weet dat. Zelfs Balkenende weet dat. Maar mevr Peters nog niet. Die wil een paar politietrainers sturen. Terwijl zij ook weet dat juist politieagenten doorlopend doelwit zijn van de Taliban. De makkelijkste manier om onrust te stoken in een land is politieagenten afknallen. Van de politie zal het dus niet komen in Afganistan. Maar waarvan dan wel? Van onze ontwikkelingswerkers? Dat gelooft toch geen zinnig mens meer? Daarbij is het dan nog stuitend dat sommige politieke partijen voorstellen om daarmee door te gaan, maar de militairen terug te trekken. Oftewel: laat iemand anders maar de kogels opvangen, dan zetten wij nog een kopje thee. De keiharde inconvenient truth is dat wij nog jarenlang zullen moeten blijven. - In het belang van de Afghanen. Die niets liever willen dan van die Taliban af te komen; - In het belang van ons zelf, want veel mensen schijnen te vergeten dat Afganistan door de trainingskampen een zeer grote bedreiging is voor de (wereld)vrede. Het is jammer, maar we zullen moeten blijven. Zoals Ramses al zei, we zullen doorgaan...

Linkser
Linkser8 dec. 2009 - 12:42

Onafhankelijke Amerikaanse media die wel de Afghanen zelf aan het woord laten, in tegenstelling tot de ingekapselde verslaggevers die Nederlandse media meestal in beeld brengen, klagen nogal over de politie. De politieagent is zodra ze de straat op komen namelijk de eerste functionaris die ze probeert af te zetten. Is het realistisch om onder de huidige politieke verhoudingen te verwachten dat de politie zich keuriger gedraagt dan de regering en stamhoofden? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Veel beter dan de politie trainen, is weggaan en aan de Afghanen zelf het soevereine recht overlaten hun land te besturen. Vragen ze om hulp, dan schenken we die ruimhartig. Maar dan moeten we ook zo eerlijk zijn om multinationals als Monsanto de pas af te snijden en ze verbieden zich meester te maken van de Afghaanse landbouw. Monsanto probeert de Afghanen afhankelijk te maken van bestrijdingsmiddelen en gentech-zaden die Monsanto levert, met als resultaat: nog grotere armoede op het platteland. Al het andere is op z'n slechtst imperialistisch en op z'n best moralistisch.

paulvr2
paulvr28 dec. 2009 - 12:42

Of we het nu leuk vinden of niet, de door de VS begin jaren '80 zeer fors bewapende taliban geniet zoveel steun onder de Afghaanse bevolking dat ze er na 8 jaar vechten tegen troepen uit maar liefst 40 landen eerder nog sterker dan zwakker voorstaan. Democratie betekent dat ieder volk zelf uitmaakt hoe haar regering eruit ziet. Draai het maar om en stel je voor dat een Islamitisch land ons bezet houdt totdat we zelf een bewind beginnen dat aan hun normen en waarden (sharia) voldoet. Dat gebeurt dus nooit. We moeten gewoon wegwezen en de Afghanen zelf laten bepalen wie hun land regeert. De Russen kwamen overigens binnen nadat de Amerikanen allerlei groepen opstandelingen ging bewapenen die tijdens het toen linkse bewind een ongelofelijk bloedbad veroorzaakten. Ze vroegen buurland USSR om hulp en kregen die, maar wij deden alsof de Russen hun macht wilden uitbreiden. Gek genoeg vinden we dat niet van onszelf. Elke zogenaamde daad van terrorisme is voorafgegaan door enorme moordpartijen in de Arabische wereld. De bekende Amerikaanse journaliste Helen Thomas meldde vrij kort na 9/11 dat dat het antwoord was op de bombardementen door Bush sr. begonnen, die vanaf 1991 ergens tussen 180.000 en 380.000 doden in Baghdad alleen al veroorzaakte door bombardementen 's nachts door vliegtuigen die niet door afweergeschut geraakt konden worden. Dit ging ook na de eerste golfoorlog door tot minimaal het jaar 2000. Tja, als je niet geacht wordt om je dat te herinneren dan lukt het wel om moslims als terroristen af te schilderen...

kvstiphout
kvstiphout8 dec. 2009 - 12:42

Allereerst, fijn dat er nagedacht wordt over een alternatief in plaats van de bestaande ideeën slechts af te serveren. Ik ben het geheel eens met de vraagstelling in dit opiniestuk: ?De vraag is nu niet of Nederland trouw is aan Obama of de Navo maar hoe we van zinvolle betekenis kunnen zijn voor Afghanistan.? Mijn kanttekening hierbij is alleen dat militaire aanwezigheid hierbij niet valt uit te sluiten. Als we de beestjes toch bij hun naam noemen dan graag ook de toestand in het land zelf; het is oorlog in Afghanistan. Deze oorlog beperkt zich niet slechts tot de strijd tussen de Afghaanse regering en de Taliban, maar strekt zich verder uit naar iedere laag van de Afghaanse bevolking. De invloed van de Taliban op de bevolking wordt, zoals in dit stuk benoemd wordt, mede gevoed door de grote aanwezigheid van westerse troepen. Daarentegen, is het niet zo dat minder aanwezigheid van deze troepen de invloed van de Taliban minder zal maken. Als Nederland, en niet Amerika, hebben wij gekozen om aanwezig te zijn in Afghanistan. Of dit de juiste keuze was is zeer discutabel, maar op dit moment (en dus jaren later) niet meer de vraag. De vraag is nu hoe we deze missie zo kunnen afmaken dat de Afghaanse bevolking er baat bij heeft. Wat men niet uit het oog moet verliezen is dat politieke en ideologische hervorming decennia duurt en niet slechts een paar jaar. Op de eerste plaats zal het klimaat in Afghanistan deze hervorming toe moeten laten. Op dit moment is het klimaat hier nog niet naar. De Taliban is hier nog te nadrukkelijk voor aanwezig. De Afghaanse burgers zullen zich in dit klimaat niet veilig genoeg voelen om te kiezen voor het westerse alternatief. In uw artikel spreekt u over de problemen omtrent de handhaving van de wetten en regels die de nieuwe Afghaanse regering heeft opgesteld. ?De huidige politiemissie in Afghanistan kampt chronisch met honderd vacatures die gevuld moeten worden om de geplande missieomvang van 400 te halen.? Verder bekritiseerd u de manier waarop de VS in het verleden een poging heeft gedaan deze problematiek aan te pakken: ?[i]n zes tot acht weken worden honderden welhaast ongeletterde Afghaanse boerenjongens in uniform gehesen, met een geweer omhangen en na wat paramilitaire driloefeningen met een hongersalarisje naar een veldpost geschoven.? Ook geeft u aan hoe deze ontoereikende maatregel mede te danken is aan de bureaucratische cultuur binnen de EU (wat overigens een opzichzelfstaand discussiepunt is). U pleit voor een degelijke politieopleiding en het uitzenden van rechters, aanklagers en douanebeambten en dit alles zou beveiligd kunnen worden onder leiding van Nederland. Nu zit hier het probleem: hoe garanderen wij deze beveiliging nu de toestand in Afghanistan verre van stabiel is? Mijns inziens is er voor dit prachtige alternatief uit kan worden gevoerd nog heel veel werk aan de winkel op militair gebied. Op dit moment zouden de in Afghanistan aanwezige partijen zich moeten richten op het creëren van een klimaat waarin deze goede ideeën het gewenste effect kunnen hebben.

EStoppel
EStoppel8 dec. 2009 - 12:42

Hoe is het mogelijk dat Nederlandsche politici nog denken dat door militairen in één provincie te stallen, een heel land als Afganistan bevrijd kan worden van Taliban schurken? Door een mierenlokdoosje in Middelburg neer te zetten ga je echt de mieren uit Groningen niet wegjagen.

UrcodeRufter
UrcodeRufter8 dec. 2009 - 12:42

Treurig om te lezen hoe Mw. Peters denkt te moeten delen in de radeloosheid van andere grote strategen.

AlbertHofmann
AlbertHofmann8 dec. 2009 - 12:42

Op papier zien veel oplossingen er perfect uit maar zo en zo elke oplossing heeft totaal geen zin zolang Afghanistan nog gevoed wordt door omliggende landen (met name vanuit Pakistan) met terreur. Verder kun je geen vergelijking gaan maken met eerdere operaties en het zoeken naar 1 gezamelijke oplossing. Afghanistan is alleen op westerse kaarten 1 land. De strategie van de Taliban gaat trouwens veel verder dan gewapende strijd en intimidatie. Ze erkennen ten eerste de leefwijze van de lokale bevolking (streng islamisitisch) en zijn niet voor inmenging in allerlei lokale aangelegenheden (hoe mens/vrouwonterend die vaak ook zijn voor ons) Ze laten verder grotendeels de macht liggen bij de lokale clanleiders, ze ondersteunen/profiteren van de lokale handel in papaver. Kabul heeft niks met de rest van Afghanistan te maken, dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven, elke vorm van westerse inmenging wordt gezien als sympathie voor de heersers in Kabul. Ik ben zelf meerdere malen in Afghanistan geweest heb daar regelmatig samen gewerkt met een van oorsprong Afghaanse journalist, Afghanistan begrijp je alleen als Afghaan waren zijn woorden altijd.

Patrick Faas
Patrick Faas8 dec. 2009 - 12:42

Wie het internationale socialisme wil verspreiden moet dat niet doen met de Amerikanen. De huidige bezetting van Afghanistan doet niets voor het socialisme. Socialisten hadden de Russische strijd in Afghanistan moeten steunen en niet nu de Amerikanen. Niettemin kunnen socialisten zichzelf nog een beetje voorhouden dat ze in de voetsporen treden van de Sovjets met hun acties in Afghanistan. GroenLinks zou echter voorstander moeten zijn van multiculturele diversiteit en pacifistische trekjes hebben. Daarom ben ik lid van GroenLinks. Daarom voerde ik campagne voor GroenLinks, maar dat ga ik nu niet doen. Zal voor het eerst ook geen GroenLinks gaan stemmen, sinds GroenLinks zijn idealen blijkbaar heeft opgegeven en meevliegt met de haviken. Helaas kon ik niet naar het partijcongres komen, waar het walgelijke voorstel van Mariko Peters snel en onopvallend doorgedrukt schijn te zijn en dat betreur ik zeer. Was er helemaal geen vurig debat over Afghanistan? Ongelooflijk dat de leden het voorstel hebben geaccepteerd. `Drugs- en corruptiebestrijding zijn ten onrechte verwaarloosd` lees ik als smoes. Dus terwijl GroenLinks zich in Nederland hard maakt voor het ´recht op roes´ gaan we naar vreemde volkeren om hun de roes te ontnemen, door hun akkers af te branden (want zo gaat het) en hun burgers af te schieten (dat gebeurt dus ook)? Kolere, wat hypocriet. Corruptie. Dat is een goede reden? Rechtvaardigt de strijd tegen corruptie bloedig imperialisme? Nee. Als we corruptie willen bestrijden kunnen we veel dichter bij huis beginnen. Corruptie is een gigantisch probleem binnen de EU. Heeft dat geen prioriteit? EU landen hebben zich vrijwillig aangesloten en willen de 'Europese beschaving' dus. Binnen de EU is corruptiebestrijding geen vorm van cultureel imperialisme. In Afghanistan wel, net zozeer als het zou zijn wanneer we Indonesië om die reden opnieuw zouden bezetten. Daarnaast is corruptiebestrijding net zo min als de verspreiding van het socialisme iets dat je met Amerikanen moet doen. Geïnstitutionaliseerde corruptie is een goede omschrijving van de Amerikaanse partijpolitiek, vooral (maar niet exclusief) aan Republikeinse zijde. Omkoping wordt veel toegepast door Amerikaanse bedrijven, binnen, maar vooral ook buiten eigen land. Nederlandse bedrijven zijn er ook vrij open over, zolang de corruptie zich buiten eigen rechtsgebied speelt. Je kunt je zelfs afvragen of corruptie altijd zo rampzalig is. Omkoping is beter dan militaire intimidatie: Stel dat de bezetting van Afghanistan tot een einde komt. Stel dat de Afghanen hun vrijheid terugkrijgen, zoals wij in 1945. Gaan wij dan Wiedergutmachung betalen voor onze huidige misdaden? Ik vind dat dit wel zou moeten, maar het overgrote merendeel daarvan moeten de Amerikanen ophoesten, want zij hebben Bush verkozen, die al dit leed veroorzaakte, door zijn domme reacties op 9-11. Wiedergutmachung moet natuurlijk ook voorkomen dat de Afghanen zich de rest van de 21ste eeuw alleen nog maar zullen bezighouden met wraakacties voor het leed dat wij nu veroorzaken. Is Wiedergutmachung dan niet een vorm van omkoping? Het zij zo. ?The carrot and the stick,? de wortel en de stok zijn twee manieren om het beest vooruit te krijgen. Verleiden of dreigen. Omkoping of oorlog. Kiest u maar. Oh nee, u heeft al gekozen: voor stokken, voor slaan en oorlog. Wat er gewoon moet gebeuren is dat de christelijke landen hun kruistochten stoppen en de bezetting beëindigen. Als er per se een buitenlands leger of politie nodig is in Afghanistan, laat het dan een moslimleger zijn of moslimpolitie, bijvoorbeeld uit Perzië. Ga praten met Iran en gebruik de overdracht van Afghanistan als een wortel bij de vredesbesprekingen.

john snackers
john snackers8 dec. 2009 - 12:42

ik volg de beslissing voor het uitzenden van nederlandse opleiders en militairen van een Kunduz missie om daar lokale mensen op te leiden tot politieambtenaren op de voet.En begrijp dat U er mee worstelt. Maar dan val ik steed van de ene in de andere verbazing en wel om het volgende. In prencipe ben ik niet tegen hulp aan andere plaatsen in de wereld met onze technieken en kennis. Maar pak het dan in dit geval zo aan dat onze mensen daarbij geen schade of risico lopen. En dat kan . Want ik begrijp dat er mannen worden gerecruteerd /selecteerd om zich te laten trainen in 3 weken tot een politieagent om dan daarna ter plekke in hun werkterrein gebied Kunduz. Maar hoe was dat toch enkele jaren geleden. Er werden toch toen onze jongens en meiden maandenlang getraind en opgeleid op de Veluwe en aangrenzende kazernes in natuurgetrouwe terreinen met zelfs nederlandse nep afgahnen om daar zo realistisch mogelijk te worden opgeleid voor hun werkzaamheden in dat bewuste afgaahnse inzetgebied Uruzgan. Waarom kunnen we nu dan niet de rollen omdraaien en laten al deze geselekteerden afgahnen naar Nederland uitnodigen en hun opleiden in dezelfde lokaties op de Veluwe waar ook onze jongens en meiden zijn opgeleid voor Uruzgan.Het grote voordeel hiervan is dat alle deelnemers aan deze opleiding dan geen enkel risico lopen op een bermbom te lopen of door echte taliban gewond of gedood te worden en het is tevens mogelijk deze mensen indien nodig langer op teleiden mocht e.e.a. tegenvallen . Verder kunnen deze mensen ook kennis nemen met onze maarschappij, hoe wij hier leven, naar school gaan en met elkaar omgaan. daardoor kan men de opleiding ook nog eens een ruimer maatschappelijker karakter geven. Want dat willen we toch hun zoveel mogelijk laten opsteken van de onze maatschappijstruktuur. Ik denk dat dit veel goedkoper , socialer,effektiever is als wat men nu van plan is om onze mensen naar die regio te sturen tot 2014. Onze militairen en andere betrokken zullen hierbij niets te kort komen maar worden gewoon op een andere lokatie ingezet nl de Veluwe- Kunduz Compound. Ik hoop hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de lopende discussie met de bedoeling dat het makkelijker wordt om een gedegen afweging te maken.

regiomaf
regiomaf8 dec. 2009 - 12:42

Trap niet in de val van dit kabinet.om de training van. 6 naar 16weken te verlengen.de politie trainingg/militairen training die zij Grebbeberg voorgesteld wordt gewoon uitgevoer maar wordt over 16 weken verspreid. En met een politie. Training. Vermengd naar eisen van GroenLinks dus de missie zoals het kabinet dit wil! Met als zoethoudertje de training die. GroenLinks wil

Hoogkamer2
Hoogkamer28 dec. 2009 - 12:42

Dit lijkt mij een constucief plan waar ik meer in zie dan in het uitsturen van militairen. Ik ben dan ook een pacifist en zie meer in dit soort oplossingen dan het wapen gekletter.

1 Reactie
KeesMaf
KeesMaf8 dec. 2009 - 12:42

De Taliban zien helaas meer in oplossingen in de trent van wapengekletter.

HugoSpanje
HugoSpanje8 dec. 2009 - 12:42

Rupsje nooitgenoeg Mariko Peters kraamt in haar artikel heel veel en weinig onderbouwde onzin uit. De Taliban is niet te verslaan constateert zij eenvoudig en vind het absoluut noodzakelijk het dan maar over een andere boeg te gooien. De Taliban is dus de gedoodverfde winnaar, scholen bouwen heeft ook niet het gewenste resultaat gehad dus hup .... nu moeten er politieagenten opgeleid worden. Op naar het volgende kostbare en volkomen nutteloze project. Nederland kan in de nieuwe aanpak veel betekenen aldus Marika Peters. Jammer dat zij, geobsedeerd als zij is over de Afghaanse kwestie, even vergeet dat de Nederlandse Politie al in grote moeilijkheden komt als er een strandfeestje in Hoek van Holland wordt gehouden. Ergens tussen de grote stapel klachten van de Nederlandse burgers ligt ook nog een A-4tje waarop is geschreven dat aangifte doen van strafbare feiten een zo goed als onmogelijke zaak voor de burger is. Dat boeit Marika niet zo .... Afghanistan is belangrijker want het zit namelijk in haar interessepakket. Helaas heeft zij niet in de gaten dat ons grote voorbeeld en bevrijder de Verenigde Staten van Amerika in navolging van voormalig vijand USSR als de gesmeerde bliksem uit dat rotland probeert weg te komen. Uiteraard niet met de staart tussen de benen maar met opgeheven hoofd en wapperend vaandel, daarom duurt het nog een jaartje of twee.

1 Reactie
CoWiersma
CoWiersma8 dec. 2009 - 12:42

De interesse van mevrouw Peters in Afghanistan is om twee redenen niet toevallig. 1 : Ze heeft er gewoont en gewerkt. 2 : zij is woordvoerder buitenland van GroenLinks. Nederland is militaiar aanwezig in Afghanistan. Dat betekent niet dat het haar verboden is om zich in Hoek van Holland te verdiepen. Maar Afghanistan is niet zomaar een toevallige hobbie. Nee , het is haar TAAK om zich in Afghanistan te verdiepen. En dan blijven er nog een stuk of zes GL tweede kamerleden over om zich over de o zo belangrijke binnenlandse kwesties uit te spreken.

[verwijderd]
[verwijderd]8 dec. 2009 - 12:42

De beste strategie voor Afganistan is heeeel simpel en relatief goedkoop. Stuur een heleboel containers met GRATIS uit te delen kleurige T-shirts, voetbalshirts, leuke baseballpetjes, jeans, gympies (of hoe die dingen tegenwoordig heten), muziek en clips van o.a. Michael Jackson en Madonna (vergeef me dat ik geen andere voorbeelden weet), films zoals Starwars, make-up, trampolines, skippyballs, jumpsticks, snacks zoals patat en hamburgers. Binnen 5 jaar is het meeste geweld verdwenen.

1 Reactie
TomBr
TomBr8 dec. 2009 - 12:42

Meneer Dick heeft gelijk. Oorlog roept oorlog op. Je moet dus een andere politiek gaan voeren. Ga uit van het meer dat het leven zelf is. Iedereen stelt welvaart en geluk boven religie. Ieder aanbod van reële hulp en adekwate opbouw is dus altijd en overal welkom. Oftewel: eerlijkheid duurt het langst!