Joop

Een leesadvies voor Akwasi

  •  
08-08-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
7987 keer bekeken
  •  
3381211949_cd60583a98_k

© cc-beeld: Nationaal Archief

Van slavernijgeschiedenis heeft hij geen kaas of waakye gegeten
Akwasi, rapper en zakenman te Amsterdam, is misnoegd over zijn landgenoten. Het lijkt wel of zij allemaal historici zijn, zegt hij tegen Het Parool. Iedereen lult maar dat de Asante in Ghana van die slavenhandelaren waren terwijl ze daar geen enkel bewijs voor hebben. Akwasi stamt zelf uit dat volk. Vandaar.
Hiermee maakt Akwasi duidelijk dat hij geen kaas of waakye heeft gegeten van de slavernijgeschiedenis. Er ligt bewijs te over voor de stelling dat de Asante een wezenlijke rol speelden in de transatlantische slavenhandel. Hun koningen deden daarvoor zaken, niet alleen met de Nederlanders in Elmina, maar ook met de Engelsen, de Denen en zelfs een tijdje de Brandenburgers. Die hadden allemaal forten op de kust van Ghana. In het binnenland bestonden onafhankelijke koninkrijken. Pas rond 1900 hebben de Engelsen er echt het heft in handen gekregen.
Als Akwasi naar bewijsmateriaal zoekt over de rol van zijn voorouders in de slavenhandel, dan zal hij niet tevergeefs een gang maken naar de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam op het Singel. Hij komt dan bijvoorbeeld deze studies tegen. Ook kan ik al het werk van Basil Davidson aanraden. Nu denkt hij natuurlijk: dat is weer zo’n blanke die het kolonialisme verheerlijkt. Integendeel. Basil Davidson  maakte daarmee in zijn baanbrekende overzichtswerken korte metten.
Dan is er professor Henry Louis Gates. Hij werkt aan de universiteit van Harvard, waar hij tegelijk een leerstoel bekleedt en leiding geeft aan het Hutchins Center for African & African American Research. Als er iemand de Black Lives Matter beweging van wetenschappelijk gefundeerde achtergrondinformatie voorziet, dan is hij het wel. Al zijn werk staat in het teken van de Afro-Amerikaanse emancipatie. Daarbij doet professor Gates nooit concessies aan de grondslagen van de wetenschap. Ook als hij heilige huisjes tegenkomt of onaangename waarheden blootlegt. Een jaar of tien geleden bond Professor Gates in de New York Times de kat de bel aan door de rol van Afrikaanse rijken – waaronder dat van de Ashanti – te belichten waar het gaat om de transatlantische slavenhandel. Gates: “ Slavery was a business, highly organized and lucrative for European buyers and African sellers alike”. Hij beveelt het werk aan van twee collega’’s, John Thornton en Linda Heywood van de Universiteit van Boston. Samen schreven zij Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundation of the Americas, 1585-1660. Alleen van Thorntons hand is A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820. Beide hoogleraren hebben veel meer publicaties op hun naam staan. Ze genieten wereldwijd grote reputatie. Voor de goede orde en voor de fijnproevers onder U. Ze zijn zeer schatplichtig aan de beroemde Franse vernieuwer van het historisch onderzoek Ferdinand Braudel.
Verleden jaar gaf professor Thornton een uitgebreid interview weg aan Scielo, een periodiek van de Universidade Federal de Rio de Janeiro. Hij geeft daar een overzicht van zijn wetenschappelijke invalshoeken. Het is een belangrijk interview omdat hij onderstreept dat de Afrikaanse staten geen willoze slachtoffers van de geschiedenis waren. Ze schiepen samen met de Europeanen op hun handelsposten een gezamenlijke dynamiek waarvan de transatlantische slavenhandel een der uitkomsten was. Eigenlijk onderschat Akwasi’s slachtofferidee de enorme kracht en creativiteit in Afrika. Het lijkt wel minachting. Over Azië kun je  hetzelfde verhaal vertellen.
Aan het slot van het interview geeft Thornton een belangrijke tip aan iedereen die zich wezenlijk met de Afrikaanse geschiedenis wil bezig houden. Leer op zijn minst één Afrikaanse taal. Hij kent er zelf maar drie, geeft hij bescheiden toe, Hausa, Kiswahili en Kikongo. En bestudeer de geschiedenis van één land en één volk altijd in een mondiale context. Anders trek je eenzijdige conclusies.
Hoe dan ook, de mythe van de Afrikaanse onschuld is niet alleen in strijd met de feiten maar ook een belediging voor de volkeren op dat toch al zo geminachte en onderschatte continent.
Overigens, de oproep educate yourself is niet alleen aan Akwasi gericht maar wellicht ook aan U met Uw vooroordelen en Uw maatschappelijke recepten voor de Derde Wereld. Als U die niet hebt, dan mijn welgemeend excuus.
Aanvulling: Nadat de Britten in 1807 de transatlantische slavenhandel verboden hadden, maar de slavernij niet, moesten de Ghanese rijken, waaronder dat der Asante, naar alternatieven zoeken. Het belangrijkste was palmolie, geproduceerd op door slaven bemande plantages. Slaven waren lekker goedkoop geworden omdat het verbod op vervoer naar de Amerika’s voor een prijsdaling had gezorgd. Daarover en nog over veel meer kun je lezen in dit boek.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (526)

Van Hooff2
Van Hooff222 dec. 2022 - 19:53

Ik heb nog nooit zoveel racistische reacties op een in principe redelijk overwogen artikel. Drogredenen in alle denkbare vormen die er bestaan passeerden de revue. Op enkele reacties na uiterst dom gelul.

FromValue
FromValue13 aug. 2020 - 12:43

Ook in de historie zitten grijze gebieden - De Nederlandse rol in de transatlantische slavenhandel is voornamelijk vormgegeven door de West Indische Compagnie en de driehoekshandel. Interessante nuance hierbij – In het begin van de 17e eeuw moest men in de jonge republiek weinig hebben van slavernij. Bij de oprichting van diezelfde West Indische Compagnie werd slavenhandel als immoreel bestempeld. Maar naar typisch Hollands gebruik won de koopman het van de dominee. Door de verovering van de zilvervloot werd het startkapitaal en startschot voor de slavenhandel gegeven, met name omdat de produktie van o.a. suiker in de veroverde Portugese gebieden veel mankracht vergde. De lokale bevolking was fysiek niet geschikt, waardoor het voorbeeld van aartsvijand Spanje snel werd gevolgd i.c.m. een ‘keurige’ bijbelse onderbouwing gebaseerd op huidskleur. Ik kan mij voorstellen dat deze onderbouwing nog steeds doorklinkt in sommige aspecten van de Nederlandse cultuur – Ik denk echter dat deze factor door veel BLM-activisten en Akwasi sterk overschat wordt en dat ‘normale’ menselijke (groeps)gedragspatronen, waar discriminatie helaas regelmatig een onderdeel van is, een veel grotere rol spelen.

11 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 aug. 2020 - 15:31

Ik denk dat de meeste BLM-activisten zullen denken dat dat uiteindelijk een academische discussie is. Bovendien wordt "structureel racisme" slechts waarneembaar waar het resulteert in een andere behandeling en materiële symbolen. Je kunt dus ook alleen maar protesteren waar het zich uit en zichtbaar wordt. Daarom is het verwijt dat het bekladden van een beeld niets verandert ook onzinnig, want een structuur kun je niet bekladden, dus wat dan? Om de structuur te veranderen moet je de macht hebben en die macht is nu juist in handen van degenen die deze structuur op deze wijze hebben ingericht als middel om macht uit te oefenen en geld te verdienen. Natuurlijk is het bekladden van de symbolen een zwak middel om veranderingen te bewerkstelligen en het saboteren van de structuur kan wel, alleen is het niet zo gemakkelijk en de repressie die dat op zijn beurt zal oproepen zal vele malen heftiger zijn. Het is een illusie om te denken dat als je de machtsstructuren aanpakt, dat de dragers van de macht niet zullen reageren om hun geesteskind te beschermen. Ze zullen zelfs -omgekeerd- tot het uiterste te gaan om hun instrumenten te behouden. Dat is waar de fundamentele discussie van de BLM-activisten over zou moeten gaan en niet waar historische en hedendaagse oorzaken gevonden kunnen worden, als zou het om een schuldtoewijzing gaan en ook niet of je die beelden met gele of groen verf moet besmeuren, of dat Jantje iets raars heeft gezegd op de TV. Het valt niet te ontkennen dat er spake is van racisme en iedereen moet maar zelf zien hoe hij/zijn bijdrage op zijn eigen manier wil leveren. Een centrale regie maakt de beweging alleen maar kwetsbaar en minder democratisch.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 aug. 2020 - 15:50

Daarom is dat historisch gelul van HanvanderHorst ook contra-productief (en dat is ook zijn bedoeling) en zijn voortdurend vingerwijzen naar groepje A en groepje B, omdat zijn fatsoensnormen zijn overtreden schadelijk, op het moment dat hij dat met BLM associeert alsof het wél om een organisatie zou gaan. BLM is geen organisatie, maar het is een leus en elke keer ondergraaft hij de motivatie van de mensen die onder die leus actie willen voeren. En gelet op de frequentie waarmee hij dit doet, is ook dat juist de bedoeling. Wees voorzichtig met de moraalpredikers: als het opponenten zijn moet je er gewoon niet opletten en beweren ze de beweging te ondersteunen, dan zijn ze dom, of ze liegen (en zijn dus vijfde colonne)

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 aug. 2020 - 16:02

En let op, jongere die dit leest: misschien is dit allemaal nieuw voor je, maar deze hele discussie is al eens gevoerd aan het einde van de jaren '60. Daarbij zijn al deze argumenten op tafel gekomen en Han zat daar bovenop, want hij was bij de ASVA betrokken in die tijd. Je hebt dus te maken met een oude vos, die de klappen van de zweep kent. Niets is toeval, het is allemaal bewuste strategie. En hij heeft destijds al gekozen: voor de gevestigde orde! Wees gewaarschuwd!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 aug. 2020 - 16:08

Oude vossen: it takes one, to know one. );

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 aug. 2020 - 16:21

Destijds resulteerde een en ander zelfs in een handboek: Piet Reckman - "Sociale Aktie, naar een strategie en methodiek’. Voor de serieuze actievoeder eigenlijk een must. Tot grote mijn genoegen kun je het boek nu downloaden als PDF - https://www.historyofsocialwork.org/PDFs/1974%20Reckman%20sociale%20aktie%20OCR%20C.pdf

Mokeshame
Mokeshame13 aug. 2020 - 19:13

Ik lees een goed verhaal met als anticlimax, maar eigenlijk kan het niet beter dan blank uiteindelijk.Wat blanken gemaakt hebben is immers normaal? Maar is dat niet het dwangmiddel waarmee jullie trachten te zeggen dat je nooit een stap voorbij een blanke mag zetten. Het kan niet ongeacht welk volk de mens vorm had gegeven doordat het zich eerder kon organiseren dan andere volkeren, we dan altijd exact op hetzelfde resultaat waren uitgekomen. Anders spreek je toch op subtiele wijze een vorm van superioriteit uit. Ik zeg daarbij niet dat anderen het perse beter zouden doen, maar wellicht wel eens tijd om de mogelijkheid open te houden dat andere volkeren ook hun glans kunnen aanbrengen in een andere vorm.

Mokeshame
Mokeshame13 aug. 2020 - 19:18

Door zaken dus niet altijd normaal te noemen. Want wellicht spreek je uit blanke bias. Daarmee ontzeg je de kans voor talenten die andere volkeren wellicht wel bezitten. Zoals donkere mensen bijvoorbeeld voor de muziekindustrie hebben gedaan, alleen dan op globaal niveau.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 aug. 2020 - 21:34

Het vervelende van een anonieme held als Vrije Geluiden is dat hij er onder de boerka van zijn pseudoniem vrijelijk op los kan liegen. Zo beweert hij nu dat ik destijds rond 1970 voor de gevestigde orde heb gekozen. Kwaadaardig gelul natuurlijk maar wat maakt het uit. De waarheid en de feiten spelen voor Vrije Geluiden immers geen rol. Als Akwasi expliciet om bewijsmateriaal vraagt over de rol van de Asante als slavenhandelaren en compagnons van de Nederlanders en hij krijgt dat, dan is het historisch gelul. Het is geen historisch gelul, het zijn gedocuementeerde feiten maar feiten doen er in de strijd niet toe. Vrije Geluiden denkt namelijk dat onzin en flauwekul de goede zaak dienen, althans de zaak waar hij zich achter heeft gesteld. Hij ziet dat verkeerd, vrije geluiden: onzin, flauwekulen leugens dienen de goede zaak nooit, integendeel. Het zijn dwaallichten als Vrije Geluiden die verantwoordelijk zijn voor het deerlijk mislukken van de generatierevolutie van de jaren zestig en nu doen zij hetzelfde met BLM.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 aug. 2020 - 12:00

Het is historisch gelul, want het zijn weliswaar gedocumenteerde feiten, maar het zijn feiten die er in de strijd tegen het hedendaagse racisme niet werkelijk toe doen, om de eenvoudige reden dat racisme in onze -westerse- maatschappij een feit is dat je niet kunt weg-verklaren door aan te tonen dat het vroeger in Afrika en elders ook bestond. Mijn stellingname wordt uit mijn commentaar overigens best wel duidelijk en dat ik het moet herhalen is het gevolg van een verkeerde voorstelling van zaken door HanvanderHorst. Eigenlijk maakt hij het mij dus erg gemakkelijk -bedankt- want ik hoef er alleen maar op te wijzen dat deze gang van zaken kenmerkend is voor de posities die hij inneemt in dit debat. Tel daar bij de woedende scheldpartijen op, die een uiting zijn van de onmacht vanwege het gebrek aan argumenten die wel steekhoudend zijn en je weet wie je voor je hebt. Kijk: The African Americans - Many Rivers to cross, 6 delen, op YouTube

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 aug. 2020 - 12:05

Overigens is deze tip voor actievoerders zeer waardevol. Het is een boek uit de tijd voor het internet en de sociale media en in die zin nogal gedateerd, maar desondanks.. Piet Reckman – “Sociale Aktie, naar een strategie en methodiek’ - https://www.historyofsocialwork.org/PDFs/1974%20Reckman%20sociale%20a

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 aug. 2020 - 12:12

“Je bent een heksenjager, je bent een nageboorte van het gruwelijkste stalinisme. Je bent een aanbrenger van onschuldige mensen met je vijfde kolonne.” Het mooie is dat ze zichzelf dan ook nog tot het “gematigde midden” rekenen. Kan je je voorstellen dat ik daar dan hoofdschuddend naar zit te kijken? Als het een beetje meezit tippen ze ook nog de geëigende instanties, omdat ze zulke nette burgers zijn en dan kun je maar beter verhuizen, omdat je voor je het weet de AIVD achter je aankrijgt, die je ervan verdenkt “geradicaliseerd” te zijn. En denk vooral niet dat ik dat verzin.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden12 aug. 2020 - 22:12

Sun Tzu - Groot succes: positie versterkt en opponent uit de tent gelokt.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 19:28

Zou zo een Akwasi wel eens feedback krijgen vanuit de BLM club? Of zijn dat net als Bij1 allemaal van die "knikkende hondjes" op de hoedenplank van auto uit de jaren 80.

3 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 22:09

Het commentaar staat hieronder.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 aug. 2020 - 6:35

@ Vrije Geluiden "Het commentaar staat hieronder." Dat zijn overwegend reacties van "white supremacy" adepten, althans in uw wereldbeeld. Ik bedoel eigenlijk feedback vanuit de eigen peergroup.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 aug. 2020 - 8:57

@ Z_edje Dat komt er idd ook nog eens bovenop. Dit lijkt mij toch lastig te rijmen met de rol van spreekbuis voor de gemarginaliseerde achterban, dan heb je toch een mega credibility probleem. Hij zal zich waarschijnlijk zelf hebben opgeworpen als boegbeeld van BLM in de polder, is IMO één van de laatsten die je zou uitkiezen als geloofwaardig en representatief kopstuk van deze beweging.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 10:21

Ok, Han zijn zin, -dom-rechts heeft de kans gekregen om Akwasi tot op de grond toe af te breken.... Zullen we het het dan nu maar eens over racisme gaan hebben?

10 Reacties
2e kans
2e kans11 aug. 2020 - 12:32

Dat doet Akwasi zelf. Hij is leugenachtig nu hij zijn igen woorden uit 2017 niet meer weet. Is dat zo moeilijk om toe te geven? Dus Akwasi, snel toegeven dat he het wel weet, dan kunnen we het weer hebben over het aanpakken van racisme

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 15:12

Geen Kans - Zullen we het dan nu maar eens over racisme gaan hebben?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 16:07

Hmmmm, de opmerking dat het belangrijker zou zijn om het over het racisme in Nederland te hebben, valt blijkbaar niet in goede aarde.

Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 17:15

@ Vrije Geluiden, Jij zegt zelf dat jij radicaal bent . Dan is jouw bewondering voor mevrouw Symons begrijpelijk. De gewone mensen hebben niet zo veel met radicalen omdat zij niet in staat zijn om eigen standpunt ter discussie te stellen. Zoals ik dat eerder bij andere column schreef clubjes zoals PVV, FvD, Bij1 en KOZP staan 180 graden tegenover mij en ik ben echt links in woord en daad. Han heeft groot gelijk als hij op zelfde plaats zet samen met Baudet.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 17:57

Sarajlija - Ik discussieer anders graag met aanhangers van het politieke midden die in staat zijn om hun eigen standpunt ter discussie te stellen, dat is gewoon een kwestie van wederzijds respect. Maar ik heb moeite om te communiceren met mensen die de PVV en het FvD op 1 lijn stellen met Bij1 en KOZP, iedereen die links van de PvdA staat associëren met Stalin, Mao en Pol Pot en zich desondanks links durven te noemen, dat zal ik je eerlijk toegeven. Mensen die de weg kwijt zijn moet je nooit vragen waarheen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 18:01

Z_edje - Pogingen om mij van het onderwerp af te brengen slagen niet. Mijn voorstel was dat we het beter over het racisme in Nederland kunnen hebben.

Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 18:43

Vrije Geluiden, Daarom vraag ik jou ook niet, Wel dapper van jou om dat toe te geven.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 22:06

Sarajlija - Wat vindt je nu zelf van mensen die geen respect hebben voor iemand met een visie op de maatschappij links van de SP en die mensen doelbewust associeert met allerlei lelijks en begint uit te schelden? "Je bent een heksenjager, je bent een nageboorte van het gruwelijkste stalinisme. Je bent een aanbrenger van onschuldige mensen met je vijfde kolonne." Ik moet er een beetje om lachen en ik wil het ook niet verbieden, maar het is natuurlijk wel treurig. En het mooie is dat ze zichzelf dan ook nog tot het "gematigde midden" rekenen. Kan je je voorstellen dat ik daar dan hoofdschuddend naar zit te kijken? Als het een beetje meezit tippen ze ook nog de geëigende instanties, omdat ze zulke nette burgers zijn en dan kun je maar beter verhuizen, omdat je voor je het weet de AIVD achter je aankrijgt, die je ervan verdenkt "geradicaliseerd" te zijn. Je denkt zeker dat ik dat verzin hè?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 22:12

Maar eigenlijk hoort het er hier over te gaan, dat we het over het racisme in Nederland behoren te hebben, in plaats van de doodlopende weggetjes van dom-rechts in te slaan.

Ivan61
Ivan6112 aug. 2020 - 8:38

@ Vrije Geluiden, Lees mijn reactie voor Satya hier boven. Volgens mij woon jij niet eens in Nederland, klopt dat? Racisme is niet de grootste probleem in deze land. Toenemende armoede en schulden vind ik veel belangrijker dan racisme. Zulke retoriek die jij gebruikt om jouw heilige standpunt door te drukken is vermoeiend en fout. Han legt hier feiten aan de tafel en jij vind dat onbelangrijk.. Dat Akwasi fout in gaat door te ontkennen vind jij ook niet belangrijk. Feiten doen niet toe voor radicalen daarom pas jij zo goed bij Baudet.

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 9:26

Meer leesvoer voor mij inzake historie, top!

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 19:59

Bedenk me net. Zou dit allemaal een valstrik zijn om Europese landen schuld te laten erkennen? Zo van als ik net doe of ik ook schuldig ben, dan komen ze wel over de balk. Fat chance! Zelfs dan doen ze het niet! Dat klinkt wel als Ghanees denken. Die zijn heel erg van de gedeelde pijn enzo.

3 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 23:06

Echt waar? Het zijn net Nederlanders...

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 4:33

Ik u niet kan u niet helemaal volgen. Akwasi speelt juist de vermoorde onschuld.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 4:35

ik kan u niet helemaal volgen

Mickeymouse2
Mickeymouse210 aug. 2020 - 16:38

Zolang we niet erkennen dat er naast links en recht ook een heel groot midden is zal de bestrijding van de echte discriminatie in Nederland niet gaan lukken. Zolang je een voorman hebt die blijft roepen: - het slavernijverleden van Nederland is de oorzaak van het racisme in Nederland - er zijn herstelbetalingen nodig - zwarte piet is racisme - de witte is de oorzaak van alle problemen zul je nooit dat midden bereiken. Je moet de massa achter je krijgen om veranderingen te krijgen je ziet helaas dat de berichtgeving in de msm over echte discriminatieonderwerpen al weer afnemen en iemand als Akwasi is daar de oorzaak van.

10 Reacties
Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 17:43

Nou zolang blanken blijven ontkennen dat ze wereld vorm hebben gegeven maar zich wel superieur blijven voelen blijft er weerstand ontstaan. En niet alleen bij zwarte mensen maar ook bij moslims en zelfs Russen en Chinezen. Het is wellicht wel tijd dat BLM zich weer even stil houd. Laat de Aziaten nu maar opkomen met hun discriminatie dan moeten blanken zich weer aanpassen namelijk en dan de volgende weer en dan steeds komen we een stapje verder. Wellicht is de verlossing al nabij alleen duurt het even en hebben donkere mensen er even geen invloed meer op.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 4:31

@ Mokeshame "Het is wellicht wel tijd dat BLM zich weer even stil houd" U bent het dus eigenlijk met "Mickeymouse" eens dat de huidige strategie van BLM en de ongelukkige rol van een spreekbuis als Akwasi de zaak geen goed doen? Overigens ontkennen "blanken" niet dat zij een belangrijke stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, Westerse landen hebben juist oog voor zowel de positieve [mensenrechten!!] als negatieve [slavernij, kolonialisme] rol in het verleden. Kom daar bij andere culturen maar eens mee aan. Voor de goede orde, Russen horen trouwens bij de blanken.

Mokeshame
Mokeshame11 aug. 2020 - 9:49

@Deplorable Lefty "erigens ontkennen “blanken” niet dat zij een belangrijke stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, Westerse landen hebben juist oog voor zowel de positieve [mensenrechten!!] als negatieve [slavernij, kolonialisme] rol in het verleden." Vind je? Hoe er omgegaan wordt met koloniën als tweedehandsburgers vind ik nog steeds weerzinwekkend. In deze tijd zou een kolonie evenveel erkenning moeten genieten als het moederland, ook onder burgers. Ook zouden ex-kolonies tijd moeten krijgen zichzelf te ontwikkelen in plaats van na 10 seconden te opperen dat ze niet zonder blanken kunnen omdat ze zich niet kunnen ontwikkelen. Vooral de gedachte dat niet-blanken rassen zich slechter kunnen ontwikkelen getuigd van vooringenomenheid en weinig besef van eigen invloed in het verleden. Ik vond dat Akwasi goed gesproken had en hij vooral moet zeggen wat hij wil zeggen. Ik vind het moedig van hem, want hij kon goed met blanke mensen overweg, voordat die op deze toer ging. Bij expeditie Robinson jaren geleden lagen de jongens en meiden praktisch allemaal graag naast hem. Wat betreft BLM, dit geeft zoveel weerstand dat er geen vreedzaam doel meer uit behalen valt. Het is daarom beter als Aziaten nu met eisen komen voor aanpassingen, zodat men er meer aangewend raakt. Je moet de taart nooit in 1 keer op willen eten!

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 14:47

@ Mokeshame "dat ze niet zonder blanken kunnen omdat ze zich niet kunnen ontwikkelen" Ik weet niet wie dit stelt, maar veel Aziatische en Zuid-Amerikaanse voormalige koloniën doen het prima op eigen kracht. Ook Afrika kent wat lichtpuntjes. Overigens erkent Nederland haar voormalige koloniën als volwaardige autonome landen, net als de meeste andere Westerse landen dit doen. Alleen Frankrijk haalt nog wat financiële fratsen uit met een aantal Afrikaanse oud-koloniën.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 14:50

Aanvulling: Ik heb niets tegen Akwasi. Hij is alleen minder geschikt als boegbeeld van BLM.

Mokeshame
Mokeshame11 aug. 2020 - 15:12

@Deplorable Lefty “dat ze niet zonder blanken kunnen omdat ze zich niet kunnen ontwikkelen” Ik weet niet wie dit stelt, maar veel Aziatische en Zuid-Amerikaanse voormalige koloniën doen het prima op eigen kracht. Ook Afrika kent wat lichtpuntjes." White privilege zegt dat. Een artefact uit het koloniale tijdperk. Van de 195 landen op de wereld zijn er 150 arm. Dat vind jij een goed resultaat? In welke bubbel leef je? Toevallig zijn 3/4 van die landen blank. "Overigens erkent Nederland haar voormalige koloniën als volwaardige autonome landen, net als de meeste andere Westerse landen dit doen. Alleen Frankrijk haalt nog wat financiële fratsen uit met een aantal Afrikaanse oud-koloniën. " Dit was echter heel lang niet het geval. en er is nooit genoeg gedaan vanuit de overheid om het algemene bewustzijn naar de koloniën toe te veranderen. Ook multinationals kunnen vaak via overgebleven fragmenten uit het koloniale tijdperk nog veel ongewenste druk uitoefenen op een regering en bevolking.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 18:08

Deplorable Lefty: "Ik heb niets tegen Akwasi. Hij is alleen minder geschikt als boegbeeld van BLM." Het is echt de witte arrogantie ten top: Lefty zal BLM wel even vertellen wie ze beter wel als boegbeeld kunnen inzetten en wie niet.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 aug. 2020 - 6:19

@ Vrije Geluiden Omdat ik niet de juiste huidskleur heb, mag ik mij geen mening vormen over het functioneren van Akwasi? Ik denk trouwens dat ook meer en meer landgenoten met hetzelfde pigment zich af zullen vragen of dit wel de juiste man op de juiste plek is. Doet "de zaak" meer kwaad dan goed.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 aug. 2020 - 6:20

hetzelfde pigment als Akwasi

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 aug. 2020 - 9:20

@ Z_edje 09.41 Ben ik hartgrondig met jou eens. Het wegkijken van de aaneenschakeling van blunders van Akwasi is niet uit te leggen. Het lijkt erop dat de "usual suspects" op dit forum andere maatstaven en meetlatten hanteren voor mensen van kleur. Wat niet tot de ultralinkse breintjes doordringt, is dat dit in wezen zeer paternalistisch en racistisch is. Behandel iedereen ongeacht afkomst, etniciteit of huidskleur op exact dezelfde wijze. Zoals Han dat placht te doen. Dat levert hem op persoonlijke vendetta's lijkende hetzes op, maar dat weerhoudt hem niet van om vast te houden aan deze juiste insteek.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 12:52

@ Vrije geluiden en de rest van sjw volk, Jullie en vooral Vrije geluiden gebruiken of beter gezegd misbruiken verleden om eigen misvormde wereldbeeld door te drukken. Ik durf te wedden dat Vrije geluiden een rijpe blanke/witte man die heeft gekozen wie de slachtoffers zijn en is zo brutaal om namens " slachtoffers" te praten. Hoe lang blijft iemand slachtoffer?

13 Reacties
Satya
Satya10 aug. 2020 - 14:14

Zo lang als de effecten van de misdaden het dagelijks leven beïnvloeden. Welk misvormd wereldbeeld? Kun je dat eens duidelijk maken? Het westen heeft een bepaalde rol in zaken en buitenlandse beïnvloeden. Dat zijn feiten en geen wereldbeeld.

I am Legion
I am Legion10 aug. 2020 - 14:41

@Sarqajlija De lust t.b.v. vooral eigen persoon en met hen verbonden anderen van een intens beleefde slachtofercultuur in de vorm van een afkeer van de hen daarin vaststaande blanke westerse daders en samenlevingen tot op de huidige generatie geldt voor hen boven alles in plaats van enige vorm van bekommernis met werkelijke slachtoffers van slavernij in het verleden en heden. Dat wordt niet alleen bewezen door een halsstarrig bagatelliseren, ontkennen, en wegkijken van de zwart Afrikaanse en Arabische slavernijpraktijken die al bestond in een ver verleden maar nog meer zoals die daar grootschalig nog steeds bestaande praktijk voorkomt in het heden.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 15:14

@ Satya, Ik heb over iemand anders maar omdat jij zo open bent dan krijg jij mijn uitgebreide reactie. Wij hebben hier in Nederland grote vrijheid en dat moet zo blijven. Iedereen kan en mag zeggen wat hij of zij wil zolang je niemand bedreigd. Neem Akwasi en zijn onhandige uitsprak op de Dam op 1 juni. Zijn geweldige betoog werd bijna vergeten daardoor. Hij mag dat van mij zeggen en ik slaap niet minder om. Paar dagen later kwam alles in stroomversnelling. Doodsbedreigingen en alle andere troep. Dat is verwerpelijk en ik hoop dat daders veroordeeld worden. Vervolgens deed Derksen foute uitsprak in zijn programma en gevolgen zijn bekend bij jou neem ik aan. Derksen zijn uitsprak zorgde voor oproepen tot boycot en alle andere shit. Arie Boomsma onze lieve Jezus riep als eerste. Dat noem ik broodroof. Waarom gingen mensen demonstreren na de moord in VS en niet na de moord in Zwolle? Waarom gingen zij niet demonstreren nadat misdaden van de Belastingdienst bekend werden? Betere voorbeeld van racisme/discriminatie is niet te vinden op dit moment. Zolang mensen zoals ik aangesproken worden op de basis van verzonnen witte privilege krijgt BLM hier in Nederland steeds meer weerstand en dat vind ik zonde. Persoonlijk vind ik BLM te belangrijk maar met zulke retoriek blijven mensen weg. Nogmaals, dat is geen wedstrijd in deugen en verwijten. Met de juiste woorden kunnen wij elkaar altijd vinden.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 16:12

Welnee wat hier gebeurt is oude koeien in nieuwe jasjes steken. Dat Afrikanen oorlog voerden en slaven hadden was allang bekent. Dat ze daar goed van profiteerde niet. Maar er wordt een subtiele draai aangegeven, zodat het lijkt dat Afrikanen alles deden om slaven te krijgen en de handel daarin levend te houden.

Passenger
Passenger10 aug. 2020 - 17:39

@Satya: verdiep je eens echt in de materie. Merci

Passenger
Passenger10 aug. 2020 - 17:40

@mokeshame. Je bent je bijkans te pletter geschrokken volgens mij nu ineens moet meer verhuld wordt dat de Afrikanen nogal profiteerden?

Passenger
Passenger10 aug. 2020 - 17:41

Moet=niet

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 17:49

Legion, Het gaat mij om heden. Om echte slachtoffers van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Waarom pakken zij dat niet aan? Bewijzen genoeg. Akwasi had een terechte punt over racismedebat. Zij konden een of meerdere gekleurde gasten uitnodigen. Nu kan ik alleen aan beschonken komkommer denken. @ Mokeshame, Wat wil jij eigenlijk zeggen?

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 19:13

@Passenger: Nee, hoor was eigenlijk wel logisch dat ze ervan profiteerde. Alleen lag de nadruk daar nooit op. Logisch, omdat het de ranzige indruk wekt dat de hele economie daar primair op slavernij draaide. Wat pertinente onzin is. Het had met oorlogen te maken die zorgden voor slaven waar men vanaf moest. Waarbij het ook nog maar de vraag is hoe die oorlogen/meningsverschillen uiteindelijk ontstonden. Uiteindelijk hebben die vele oorlogen de Ashanti voor een eeuw lang wel in constante staat van oorlog gehouden met zijn buren, waardoor het rijk sterk verzwakte en door de Britten veroverd kon worden.Dus of ze er echt blij mee waren uiteindelijk is maar de vraag. Maar ze zullen wel uit hun vestje gegroeid zijn.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 22:41

Sarajlija: "Hoe lang blijft iemand slachtoffer?" Dat is moeilijk te zeggen: zijn de joden nog steeds de slachtoffers van de tweede wereldoorlog? Dat zijn van die arbitraire vragen waar ik me liever niet aan bezondig. De vraag is of mensen die van mening zijn dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie de moeite waard zijn om gehoord worden. Het lijkt me iets dat iedereen toekomt. Zowel in onderlinge relaties als binnen de maatschappelijk verbanden die we hebben geschapen zou daar ruimte voor moeten zijn. Bureau slachtoffercompensatie - Hebt U behoefte aan een goed gesprek? Kom dan eens langs. Sorry voor mijn misvormde wereldbeeld, maar ik ben geen slachtoffer. Je kunt me een heel klein beetje vergelijken met Fons Burger, maar dan veel radicaler en met veel minder behoefte aan bezit. Maar ik verdiende ook een veelvoud van wat ik nodig had en leef net zo comfortabel als hij.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 23:04

Ik vind dit sowieso een hele rare discussie. Als ik hoor wat Akwasie allemaal zegt, dan denk ik ik wel eens van: Nou, nou nou, loop jij nou niet jezelf voorbij? Maar hij heeft wel degelijk wat te vertellen en dat heeft zeker bijgedragen aan de manier waarop ik over dingen denk. Dat geldt voor Sylvana Simons overigens ook. De benadering die Han van der Horst nu al weken lang kiest, vind ik op z'n minst hoogst irritant, om niet te zeggen verdacht. Om niet te zeggen verdacht, want hij is er natuurlijk niet bewust op uit om verdeeldheid te scheppen, dus noem ik het dan maar irritant. Z'n burgerlijke moraal zit hem de hele tijd in de weg. Er zijn belangrijker dingen dan de uitglijer van de één of van de ander.

Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 8:15

@ Vrije geluiden, Ik lees Fons bijna nooit. Jij valt Han aan wegens zijn nuchterheid en noem jij dat burgerlijke moraal en verdacht. Meestal ben ik met Han oneens vooral als hij over politiek praat. Waarom praat jij namens slachtoffers en niet namens jezelf?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 11:49

Z_Edje - Het zal geen verbazing wekken, maar wij zijn het niet met elkaar eens. Als ik naar Akwasi luister en Sylvana Simons dan vond ik ze juist erg OK.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 12:00

Aan alle zelfbenoemde antiracisten en woke-adepten: Leg Uw focus op Uw eigen voorouders en op Uw eigen blank zijn, of in Uw jargon Uw eigen witte privilege, Uw eigen erfzondes, Uw keuzes om niet-blanken exclusief als slachtoffer te zien in plaats als volwaardig medemens; en de historisch gezien, sinds 1870, korte periode waarin blank geheerst heeft over Afrika en over delen van Azie waar voordien handelsposten waren aan de kusten maar geen kolonialisme heerste. U bent het die exclusief kiest voor geschiedvervalsing, met eeuwig toegewezen dader- en slachtofferschap niet-blanke medemensen als eeuwig hulpbehoevenden die immer bescherming nodig hebben ten opzichte van de blanke medemens wegzet, de niet-blanke degenereert tot mindermens en juist uit Uw bijdragen blijkt keer op keer dat volgens U blank superieur is aan alle anderen. Alleen bouwen jullie er een "foei" omheen. "Arme arme zwarten & zwartjes (jullie sjw jargon), we zullen jullie helpen hoor tegen die boze immer dominante blanke, zonder onze hulp kwijnen jullie weg, arme zielige zwartmensjes." Er blijkt uit niets, uit geen van jullie wokie bijdragen, dat jullie niet-blanken als gelijkwaardig beschouwen, als sterke mensen, fysiek en mentaal capabel, met een eigen wilskracht, die zelf hun lotsbestemming mogen en kunnen bepalen, maar ook fouten maken, en deze mogen maken, waar kritiek op geleverd kan en mag worden zoals bij alle andere mensen, die door mij allemaal wel in beginsel als volwaardig en volwassen medemens beschouwd worden. Het omgekeerde wat jullie claimen te willen bereiken is jullie modus operandi. Jullie zijn of trollen of volledig ontspoort.

16 Reacties
Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 12:19

Je snapt het nog steeds niet he. Het gaat niet om fouten maken. Het gaat er om dat iemand profiteerde van de fouten van de ander door het erger te maken. Als ik een asielzoeker in huis neem dan komt dat omdat die persoon in zijn thuisland verjaagd is, als ik die asielzoeker vervolgens in ga zetten voor allerlei vernederende klusjes dan profiteer ik van de problemen daar. En ben ik dus nog meer fout!

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 12:45

@ Poeslief, Prima verwoord.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 13:13

Mokeshame: Het gaat niet om fouten maken. Het gaat er om dat iemand profiteerde van de fouten van de ander door het erger te maken." Zoals in het geval wanneer iemand die een andere huidskleur heeft te kijk wordt gezet, omdat hij niet goed op de hoogte blijkt te zijn van de geschiedenis van het land van zijn voorouders, om zijn protesten tegen het racisme in Nederland te ondermijnen.

Wilhelm Tell
Wilhelm Tell10 aug. 2020 - 13:42

@Vrije Geluiden Nu niet de zaken verdraaien! Enige tijd geleden was Akwasi namelijk nog wel op de hoogte van de geschiedenis van het land van zijn voorouders. Inmiddels lijkt hij dat niet meer te zijn en vraagt hij om feiten. Juist die feiten waarmee VdHorst hem nu om de oren slaat. Dat heeft niets met 'een andere huidskleur' te maken. En als iemand de strijd tegen racisme ondermijnt, is het Akwasi momenteel zelf wel.

Satya
Satya10 aug. 2020 - 14:05

Hoe kom jij erbij dat ik mijzelf niet voor vol aanzie? Dit is zo denigrerend en bedoelt om kritiek het zwijgen op te leggen. Het westen is al lang niet meer blank. De rol van het westen mag best best benoemd worden. Afrikanen gaan daarmee niet vrijuit. De Afrikaanse stammen en de daarmee gepaard gaande identiteitspolitiek en de Afrikaanse corruptie zijn zaken die aan Afrikaanse zijde moeten worden aangepakt. Waar gelukkig steeds meer jongeren het belang van gaan inzien. Volgens mij kun jij gewoon niet zo goed tegen de simpele feiten en begint dat in schuld te vertalen.

Pater
Pater10 aug. 2020 - 15:30

@vrije geluiden Als keihard voorvechter van alle slaven uit Afrika, en als beschuldiger van het ondermijnen van de strijd tegen racisme van degenen die aandacht vragen voor de eigen rol van Afrikaanse stammen die slavenhandel als goeie business zagen, zou je je misschien iets aan moeten trekken van de kritiek van Poeslief en Sarajlija, in plaats van die zotte, domme beschuldigingen steeds weer te herhalen.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 15:45

@Mokeshame Welke vernederende klusjes? En wat U als vernederend ervaart kan een ander gewoon zien als zijn/haar betaalde werkzaamheden, en daar in tegenstelling tot U daar misschien wel voldoening uit halen. Het zegt veel over U dat U vindt dat er vernederend werk bestaat, dat toch door mensen uitgevoerd wordt, die dus in Uw ogen minderwaardig werk verrichten, en misschien zelfs door U als minderwaardige mensen gezien wordt. Liever een trotse vuilnisman, straatveger, productielijnmedewerker dan zo'n star segment denkertje als U zich toont. U voelt zich te goed voor bepaald werk; te arrogant of een tekort aan een persoonlijkheid die onder alle omstandigheden de rug recht kan houden, zich niet snel te goed voelt voor bepaald werk. 'Dat werk is zo vernederend dat mag alleen door een blanke gedaan worden want asielzoekers zijn - volgens U - nogal snel op hun teentjes getrapt en missen volgens U ruggengraat en een gezonde instelling. Uw woorden!

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 16:16

@Satya U ziet zichzelf idd voor vol aan, heel erg vol, uiterst. Uw bijdragen daarentegen laten geen misverstand over het absolute slachtofferschap van negroide mensen, die U niet voor vol aanziet, niet eens voor halfvol, maar als door blanke overheersers geknede lege, willoze, hulzen. Niet ik doe dat maar U doet dat, net als vrijegeluiden, moke, o, en enkele anderen voor wie elk onderwerp hooguit 2 kanten heeft: jullie extremistische kant en de volgens jullie verkeerde kant.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 16:19

@z_edje Dat er schaduw is betekend niet dat er geen licht is, het betekend ook niet dat er wel licht is. Akwasi is zich er van bewust dat ashanti slaven verkochten maar dat ze de slavernij bewust in stand hebben willen houden voor hun economie is een pertinente blanke leugen.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 17:49

@poeslief Ja ik noem maar wat vernederend klusjes hoor, maar ik doelde meer op gedwongen prostitutie. Maar als dat werk voor u aanvaardbaar is, dan zegt dat meer over u vrees ik. Maar u schijnt blijkbaar al te weten wat ik bedoelde, voordat ik het uitsprak en daar conclusies aan te verbinden. Knap hoor.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 18:14

@ /poeslief Wat u zegt over volheid heeft niks met mijn mening te maken. Zoals ik al zei maken zwarte mensen ook fouten maar ze profiteren niet stelselmatig van de fouten van een ander. Waar dit ook weer een voorbeeld van is. Ik ben als halfbloed zelfs ooit is mijn baan bijna kwijtgeraakt, omdat een stel zwarte mensen mij een blanke collaborateur vonden en door mijn voorkomen vonden ze mij niet geschikt voor de functie als adviseur. Ik moest daarom weg bij die klant. Dit kwam omdat ik moest liegen tegen ze van mijn blanke baas. Komt omdat die bounty is hoorde ik ze dan fluisteren. Wat dan weer totaal nergens op sloeg.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 18:19

@ Pater, Dat is zinloos. Wij zijn te simpel en snappen niet dat Vrije geluiden altijd gelijk heeft. Hij/zij praat namens andere en is te laf om inhoudelijke antwoord te geven.

Folkert2
Folkert210 aug. 2020 - 18:25

"Zoals in het geval wanneer iemand die een andere huidskleur heeft te kijk wordt gezet, omdat hij niet goed op de hoogte blijkt te zijn van de geschiedenis van het land van zijn voorouders," Welnee, als je Akwasie bedoeld. Die is prima op de hoogte van zijn geschiedenis. Alleen hij wil die moedwillig negeren en die erfschuld niet op zich nemen, terwijl hij wel vindt dat geheel NL zijn erfschuld moet afbetalen. En dat maakt van hem een hypocriet. Maar mensen kunnen het blijven uitleggen, ook jij hebt moeite met het accepteren van de feiten. Prima, het zorgt ervoor dat het stuk van Han in ieder geval veel reacties krijgt.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 20:25

@Mokeshame Gefeliciteerd Moke! Werkelijk waar de meest trieste combinatie van 2 reacties van 1 persoon onder een reactie van 1 andere reaguurder. Smerig wat U doet, walgelijk smerig. Heb Uw beide reacties even samengevoegd. Klusjes = prostitutie?? En dan ben ik daar mee akkoord?? Etc. Uw reactie toont een hele zieke geest, om niet te zeggen pervers, en behoorlijk kleinzielig van gehalte, totaal uit de bocht gevlogen bent U hiermee. Diep triest!! "Als ik een asielzoeker in huis neem dan komt dat omdat die persoon in zijn thuisland verjaagd is, als ik die asielzoeker vervolgens in ga zetten voor allerlei vernederende klusjes dan profiteer ik van de problemen daar. En ben ik dus nog meer fout!" + "Ja ik noem maar wat vernederend klusjes hoor, maar ik doelde meer op gedwongen prostitutie. Maar als dat werk voor u aanvaardbaar is, dan zegt dat meer over u vrees ik. Maar u schijnt blijkbaar al te weten wat ik bedoelde, voordat ik het uitsprak en daar conclusies aan te verbinden. Knap hoor." Nogmaals; walgelijk, weerzinwekkend walgelijk, bah.

Mokeshame
Mokeshame11 aug. 2020 - 8:34

@poeslief Ik dacht dat u uw lesje inmiddels wel geleerd had om niet voorbarig voor andere te spreken, maar nu beschuldigd u mij ervan dat ik het helemaal niet wilde zeggen. Waarmee u weer suggereert het beter te bedoelen dan ik zelf. Als ik uw voorbarige strekking dan overneem en verder uitleg wat ik bedoel bent u ineens beledigd? Erg irritant, ik kan uw kritiek over kleinzieligheid daarom amper serieus nemen. Ik neem het zelfs waar bij u.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 10:04

Sarajlija - Heb ik wat gemist ? - Zeg het eens

Harba Lorifa2
Harba Lorifa210 aug. 2020 - 11:39

De transatlantische slavenhandel is een gitzwarte bladzijde in de europese en afrikaanse geschiedenis. De Ashanti zijn er niet arm van geworden in die tijd. De slavenhandel was nauwelijks rendabel, maar voldoende om deze voort te zetten. Naar mijn mening zat er niet alleen een commercieel aspect aan de slavenhandel, maar ook een racistisch aspect. Dat werd gebruikt om de slavenhandel thuis te verkopen voor het kerkvolk. De afrikaanse mensen waren immers de zonen van Cham. Men had echter goed in de gaten dat het moreel volkomen verkeerd was. Het feit dat het gewoon gebeurde is te walgelijk voor woorden. Dit werd door Amsterdam en Middelburg gewoon goedgekeurd. Dit artikel van Han, gaat er specifiek om dat Akwasi vraagt om bewijs dat Ashanti slavendrijvers waren. Han heeft hem op zijn wenken bediend. Akwasi kan nog veel leren over de geschiedenis van de Ashanti en hun rol in de transatlantische slavenhandel.

3 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 13:07

"Akwasi kan nog veel leren over de geschiedenis van de Ashanti en hun rol in de transatlantische slavenhandel." En Han kan nog veel leren van Akwasi over het racisme dat hij elke dag ontmoet.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa210 aug. 2020 - 14:11

Hoi Vrije geluiden. "En Han kan nog veel leren van Akwasi over het racisme dat hij elke dag ontmoet." Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Echter vermoed ik dat Han behoorlijk wat tijd kwijt is aan alle frames die jij hem dagelijks omhangt te weerleggen. Zo hebben we allemaal wel eens te maken met dingen, zaken, die we niet zo prettig vinden. Hiermee wil ik het racisme wat Akwasi volgens jou dagelijks ontmoet (ken je hem persoonlijk?) specifiek niet bagateliseren. Racisme in al zijn vormen is misselijkmakend. Echter is slachtofferschap niet iets wat het alleenrecht is van een Akwasi die zijn achtergrond ontkent.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 10:08

Harba Lorifa - Natuurlijk niet, -vertel eens, wat heb je op je hart?

Norsemen
Norsemen10 aug. 2020 - 10:38

De overwonnen vijand werd tot slaaf gemaakt, iets wat dacht ik vrij gebruikelijk was in de geschiedenis. En volgens mij is dat ook de rol van de Afrikanen zelf in de slavenhandel. De Afrikaanse koning verkocht zijn vijand als slaaf. Die slaaf was voor de Afrikanen zelf niet minderwaardig door zijn kleur maar omdat hij overwonnen was. De Europese handelaar kocht echter een in hun ogen minderwaardig mens, geen vijand die overwonnen was. Beide partijen hebben hun rol, maar wel vanuit een totaal ander perspectief.

4 Reacties
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof10 aug. 2020 - 11:28

En u denkt dat het voor het slachtoffer van de slavernij ook maar ene moer uitmaakt om welke reden hij tot slaaf gemaakt is? Stop toch eens met dat downplayen, dat racism of lower expectations. Fout is fout, simpel.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 11:32

Precies u verwoord het exact!(griezel niet)

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 12:56

Jan Lubbelinkhof: "En u denkt dat het voor het slachtoffer van de slavernij ook maar ene moer uitmaakt om welke reden hij tot slaaf gemaakt is?" Jazeker, want degenen die overwonnen kunnen hun vrijheid hervinden, maar de slachtoffers van het racisme blijven ook slachtoffers van dat racisme nadat ze hun vrijheid hebben herwonnen.

Norsemen
Norsemen10 aug. 2020 - 13:34

@Lubbelinkhof Denk je dat het voor een homo uitmaakt of hij in elkaar wordt geslagen omdat hij homo is of omdat hij Ajax liedjes zong in Rotterdam? Ik denk het wel ja.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 aug. 2020 - 10:36

U vraagt en wij draaien Hier een BBC docu over het onderwerp Lost Kingdoms of Africa https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Kingdoms_of_Africa https://www.youtube.com/watch?v=5RKNMLn3zcA Zowel de interviewer als de professoren en andere geïnterviewden zijn allemaal zwart. Ook gewoon leuk om te kijken als u zich verveelt.

5 Reacties
Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 11:31

Precies u verwoord het exact!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 22:06

Ja, best wel grappig: een zwarte Amerikaanse tourist in Afrika op zoek naar de sporen van een oude cultuur. Ik heb daar wel meer commentaar op, zoals op het verhaal van die dame die verteld waar de oorsprong gezocht moet worden van de slavernij. De rol van die "slaven" doet me sterk denken aan de wat wij "horigen" en "lijfeigenen" plegen te noemen - https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfeigenschap dus ik wil daar wel een boom over opzetten, als dat de bedoeling is...

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland11 aug. 2020 - 10:46

Toerist? [Augustus Casely-Hayford, OBE (born 1964) is a British curator, cultural historian, broadcaster and lecturer with Ghanaian roots.[1] He is presently the Director of V&A East and formerly, the Director of the Smithsonian National Museum of African Art in Washington, D.C.. ]

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 15:20

Echt waar? Waarom maakt hij dan geen onderscheid tussen slave, serf, villain and bondservant?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 15:37

Een jaar of wat geleden ben ik regelmatig op het landgoed geweest van en grootgrondbezitter hier in de buurt, die ik vrij goed heb leren kennen; hem en zijn landgoed. Daar leefde ook iedereen in volledige afhankelijkheid van de werkgever. Ik wil niet veel kwaads over de man zeggen. Hij maakte er een sport van om zich als ongelikte beer te gedragen, dat was onderdeel van zijn macho-image, maar eigenlijk was het een geschikte kerel met een vrij klein hart. En er was niemand die daar honger leed of er ziek en ongelukkig uitzag. Het maakte eerder bijna een familiaire indruk. Maar als je dat door de bril van het arbeidsrecht bekeek, dan heersten daar feodale toestanden. En je hebt slechte en goed landheren. Maar slaven...., -het komt hier overigens nog wel steeds -verdekt- voor, net als kinderarbeid.

Drostemannetje
Drostemannetje10 aug. 2020 - 9:44

Een mooi stukje Han. Beter laat dan nooit zou ik zeggen. Dit had eigenlijk uitgebreid verteld moeten worden door een kundige historicus als Akwasi te gast zou zijn bij een Op1 aflevering over zijn schandelijke optreden op de Dam. En dan een kruisverhoor van een neutrale presentator. Ik denk dat daar een heleboel mensen op zitten te wachten dan enkel die hielenlikkerij van ophitsende randfiguren..

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 9:39

Han probeert al sinds jaar en dag het racisme te bagatelliseren en en groepjes zoals KOZP dwars te zitten. In het begin dacht ik dacht het ging om de romantiek van een oude man die historicus is en met behulp van de geschiedenis meende te kunnen onderbouwen waarom een toneelstukje voor kinderen met een witte goedheiligman en een zwarte knecht geen racisme is, terwijl je dat op het eerste gezicht toch zou denken!! Kunnen hele kleine kinderen die nog geloven dat het niet om een toneelstukje gaat aan de hand van de Nederlandse geschiedenis daar afstand van nemen? Of moet die beeldvorming dan achteraf gecorrigeerd worden als ze zover zijn dat ze kunnen begrijpen wat racisme met mensen doet en is het wenselijk dat ze daar op die manier van bewust worden? Helaas falen dat soort argumenten, want Han kent slechts één vorm van waarheid en dat is de historische waarheid. Nou heeft iedereen wel een blinde vlek, dus daar kun je geen conclusies uit trekken. Maar toen kwam de politiemoord op George Floyd en werden we vervolgens getrakteerd op stukjes zoals: "Waarom Trump zich terecht rijk rekent", "Zwarte Piet als zoenoffer", "Met de blanke sabel tegen het racisme", "Het neerhalen van standbeelden is patriarchaal en betuttelend", "Dominee Jesse Jackson schrijft een verschrikkelijk Amerikaanse brief", "Hoe je racisme behandelt op de middelbare school", "Wat lijken Gijp, Derksen en Akwasi op elkaar", "Het Black Renaissance Collectief is op de verkeerde weg", "Hoe je de zwarte kanten van een monument tot zijn recht laat komen", "Bedenkingen bij white privilege", "Scherpslijpers en nier-proevers maken een technoclub van wereldformaat kapot", "De kritiek op het Afrika Museum is absurd, vergezocht en schandalig". Langzamerhand bleek dat die tik om alleen maar te kijken naar een -veronderstelde- historische waarheid maar een deel is van de zienswijze van Han. Blijkbaar voelt hij zich ook aangetast in zijn burgerlijke braafheid. Vroeger kwam je iets soortgelijks tegen met de Beatles en de Rolling Stones. De eerste werden nog geaccepteerd nadat heel Ajax met Cruijff als boegbeeld lang haar was gaan dragen, maar "Street Fighting Man", dat ging toch echt te ver. Maar toen kwam als klap op de vuurpijl het stukje: "Wanneer ben je nog blank en wanneer net een persoon van kleur?", bij welke gelegenheid Han van der Horst wilde dat degenen die over compensatie beginnen eerst hun eigen rassentheorie ontwikkelen om eventuele aanspraken geldigheid te verlenen. Het is de moeite waard om die discussie nog een door te nemen - https://joop.bnnvara.nl/opinies/wanneer-ben-je-nog-blank-en-wanneer-net-een-persoon-van-kleur HanvanderHorst: "Vertel eens Vrije Geluiden, hoe zou jij bepalen wie voor de herstelbetalingen in aanmerking komen en wie niet?" Goede vraag Han: die heeft me de ogen geopend vanuit welke uitgangspunten jij denkt.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2020 - 10:59

Een goede opsomming van Vrije Geluiden. Nu kunnen de liefhebbers het allemaal nog eens nalezen hoe ik aantoon dat een lunatic fringe van black lives matter met scherpslijperij en vervolgingsdrift een noodzakelijke beweging in een kwaad daglicht stelt en misschien wel terug weet te brengen tot een onbetekenende marge. Dit alles met redenen, argumenten en bronvermeldingen omkleed. Echt een aanrader. En als iemand zich manifesteert als spreker namens de personen van kleur, dan is het heel normaal om de vraag te stellen waar de grens ligt tussen deze personen van kleur en de anderen. En op grond van welke criteria.

JasDon
JasDon10 aug. 2020 - 12:10

Vrijegeluiden, Beetje typisch wanneer iemand met jouw alias de persoon probeert kalt te stellen in plaats van zijn argumenten. Puur omdat hij niet in het fake activisme van bepaalde lui meegaat en daar een inhoudelijke verhaal bij heeft.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 12:52

HanvanderHorst: "Dit alles met redenen, argumenten en bronvermeldingen omkleed." En ik heb al verschillende malen kritiek geleverd op je de anti-racisme beweging benadert, maar daar kun je wel mee aan de gang blijven, want het probleem zit hem niet in de argumenten, maar in de persoon. Iemand die kwaad wil kan altijd wel een stok vinden om de hond mee te slaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 aug. 2020 - 13:13

Vrij naar Adama: Waarom snelde Nederland massaal naar de Dam nav de dood van George Floyd en kreeg de even tragische dood van Tomy Holten na hardhandige aanhouding in maart buiten Zwolle aanvankelijk nauwelijks aandacht ?

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 13:55

@ Danielle, Omdat hoofdkantoor uit de VS opdracht gaf.

Mickeymouse2
Mickeymouse210 aug. 2020 - 16:22

Ik heb je er al eens eerder van beschuldigd dat je Han probeert te cancellen, iets wat je toen ontkende, nu ben je er volgens mij weer mee bezig (zal je wel weer ontkennen). Het gaat je echter niet lukken. Han heeft trouwe fans (die het soms wel en soms niet met hem eens zijn), die zijn stukken graag lezen. Hij gaat in op een specifiek onderwerp, het liegen van Akwasi, om uit te leggen dat deze persoon niet de juiste persoon is om discriminatie in Nederland te bestrijden. Dat je het daar niet mee eens bent is prima, maar je lijkt in de minderheid te zijn en dus ga je een andere tactiek volgen. Misschien dat je eens moet nadenken of er niet iets zit in het stuk van Han in plaats van je eigen gelijk te blijven volgen. Je zult mensen niet overtuigen door je eigen gelijk te blijven scheeuwen.

2e kans
2e kans10 aug. 2020 - 6:47

Racisme moet stoppen. Niemand wordt daar beter van. Wat daarbij zou helpen is dat iedereen accepteert wat zijn of haar voorouders hebben gedaan naast hoe ze geleden hebben, zonder daar direct verantwoordelijkheid voor te hoeven dragen. Net als in Afrika hebben ook in Nederland veel mensen geleden onder de machthebbers of rijken. Wat meneer vd Horst probeert aan te tonen, is dat Akwasi bewust nu probeert het verleden van zijn voorouders weg te poetsen terwijl hij wel wil dat blanke Nedelanders het verleden van hun voorouders erkennen. Volgens mij doen blanke Nedelanders dat ook. Ik heb nog niemand gehoord die ontkent dat er Nedelanders waren die slavenhandelaren waren. Het zou alleen fijn zijn als Akwasi zijn verhaal uit 2017 nu niet gaat ontkennen maar dat uitgebreid in de media herhaald en gaat bevestigen in plaats van ontkennen. Hiermee geeft meneer vd Horst geen voer aan racisten, maar geeft hij de feiten weer. En die zijn soms niet fijn. Soms voor blanke mensen niet, soms voor donkere mensen niet. Maar is dat erg? Nee denk ik. Wij zijn allemaal niet verantwoordelijk voor het gedrag van mensen die 200 jaar geleden leefden. Maar we moeten wel erkennen hoe ze leefden en en wat voor misstanden er plaatsvonden.

6 Reacties
Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 11:29

Wat hebben de Ashanti dan verkeerd gedaan? Het oorlog voeren? En de genade die ze schonken aan hun aartsvijanden om een nieuw huis op te zetten elders? De suggestie dat het om puur om de handel ging is een overtrokken reactie van de lezer en sommige historici. Handel in Afrika was geen vorm van industrie maar nog gebaseerd op eerlijke ruil. De Europeanen hebben misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van die mensen. Ze hebben mensen die het al slecht hadden door veroveringen geen genade in slavernij gegeven maar een levenslange verovering als minderwaardig wezen. Als Afrikanen dit wisten hadden ze er natuurlijk nooit mee ingestemd. Omdat slavernij een andere betekenis kreeg kan je er wellicht van uitgaan dat blanke mensen de voorwaarde van slavernij bewust aanpasten maar daar heb ik nog twijfels over of dit in de loop der tijd er zo ingegroeide.

2e kans
2e kans10 aug. 2020 - 13:00

Mokeshame, Wat hebben de Ashanti dan verkeerd gedaan? Het verkopen als goederen van Ghanezen uit het Noorden aan Nederlandse slavenhandelaren zoals Akwasi zei misschien? Of vindt u het normaal om uw tegenstanders op te pakken, te vervoeren naar havens en ze vervolgens te verkopen aan slavenhandelaren?

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 15:21

@2e-kans In die tijd kon men weinig anders denk ik. Als je ruzie had en je won dan moest er iets met de bevolking gebeuren. In Europa had je forten wat bezettingen van vijandelijk gebied makkelijker maakte. Je kon wachtposten plaatsen waardoor je met een redelijk klein leger de orde kon handhaven. In Afrika ging dat niet of was de moeite niet waard. Dus ik had liever gewild dat de Afrikanen aan slavernij deden dan aan genocide. Dat ze handel dreven in mensen was dus simpelweg noodzaak om het aantal krijgsgevangen te controleren, had niks met winst te maken zoals verkeerd gesuggereerd. Dit is ook wat andere historici zeggen en ook sommige aangehaalde bronnen.

2e kans
2e kans10 aug. 2020 - 18:39

Mokeshame, Dat de Ashanti de afweging maakten om de mensen te verkopen ipv genocide te plegen is iets wat ik wil aannemen van u. Geen makkelijke p e afweging inderdaad. Het punt wat meneer vd Horst maakte, was dat Akwasi nu een soort van geheugenverlies heeft betreffende zijn voorouders. Hij wou feiten horen, en dat heeft hij gekregen. Maar volgens mij denken wij daar wel hetzelfde over.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 19:40

@2e kans Nee, zo ervaar ik het niet van Akwasi. Je hebt slavenhandelaren en je hebt volkeren die handelen in slaven, omdat ze van hun krijgsgevangen af moeten om de orde te handhaven. Ik denk niet dat hun besef van handel gebaseerd was op economisch besef zoals bij complexere vormen van handel, als bij slavenhandelaren. Meer puur op de noodzaak wat ze moesten doen met krijgsgevangenen en daar geen andere oplossing voor hadden die humaan was. Of dachten een oplossing gevonden te hebben bij blanken die humaan leek omdat ze zelf geen behoefte meer hadden aan slaven. Voor de Ashanti was het dus pure genade voor hun vijanden, waarom zouden ze anders zoveel betalen voor hun slaven. Dan konden ze elders een bestaan opbouwen generaties later Terwijl blanken wisten dat ze permanente hel kregen, slavernij ging over van generatie op generatie.

2e kans
2e kans11 aug. 2020 - 8:04

Mokeshame, Ik ben erg verbaasd over uw reactie. Het was pure genade van de Ashanti.. Omdat ze geen genocide pleegden maar kozen voor slavenhandel. Laat maar. Wat ik ook niet snap is waarom u Akwasi zijn geheugenverlies goedpraat.

Tom7
Tom710 aug. 2020 - 6:34

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-onze-samenleving-zijn-gelijke-kansen-een-fundamentele-waarde-de-praktijk-blijkt-een-grove-schending-van-die-moraal~bca222cb/ `Vijf jaar geleden claimde hij een huis aan de Herengracht, ‘want gebouwd over de rug van slaven’. Even later liet hij zich voorstaan op zijn in Ghana ‘aristocratische’ achternaam. ‘Blijkt dat ik nazaat ben van een zwarte slavenhandelaar.’ Verontwaardiging als verdienmodel.´ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aristocratie, Fascisme, en de Bezem. De houding en het taalgebruik van Akwasi tijdens zijn toespraak op de Dam, het bracht me bij het Magisch Realisme, welke zich toen ging manifesteren in tijden van onzekerheid met een tekortschietend democratisch politiek bestel. https://www.centraalmuseum.nl/en/explore/collection/modern-and-contemporary-art/8235-zelfportret-met-zwarte-band-pyke-koch

Siphra Spier
Siphra Spier10 aug. 2020 - 6:14

Verantwoordelijk voor de Afrikaanse slavernij waren in de eerste plaats de Afrikanen zelf. Het is natuurlijk onverteerbaar voor de zwarte bevolking dat hun eigen mensen hele naties en families hebben uitgeroeid voor de winst... Afrikaanse koningen die bereid waren om voor een gestage stroom gevangenen te zorgen, van wie ze zeiden dat het misdadigers waren die gedoemd waren tot executie. Toen Frankrijk en Groot-Brittannië de slavernij op hun grondgebied verbood, stuurden Afrikaanse leiders die rijk en machtig waren geworden van de slavenhandel protest delegaties naar Parijs en Londen. Overigens...er waren niet alleen zwarte slaven jagers/handelaren, maar ook slavenmagnaten (voor het bezitten van meer dan 50 slaven) De weduwe C. Richards en zoon P.C. Richards bezaten in 1860 meer slaven dan alle andere slavenhouders in Louisiana. Henri Townsend, De Pendarvis familie, William Ellison, Anthony Johnson, zijn enkele bekende/beruchte zwarte slavenhouders. Tijd om deze zwarte bladzijde uit ONZE geschiedenis te laten rusten.

2 Reacties
Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 8:45

Tja ik vind niet dat je slavernij altijd zo hard moet beoordelen. Slavernij had ook iets humaans vroeger. Staten die niet genoeg ontwikkelde legers hielden konden namelijk geen veroverde stad bezetten. Ze moesten de bevolking daarom uitroeien)vooral de mannen) of als slaaf maken. Het tot slaaf maken was vaak een humanere oplossing in die tijd, soms kon je dan ook nog deel uitmaken van je eigen gemeenschap. Zo deden ook de Ashanti dat ook. Europeanen maakten hier misbruik van en maakte er iets compleet inhumaans van.

Flash825
Flash82511 aug. 2020 - 11:28

@Mokeshame Kom op zeg dit meen je toch niet serieus? Probeer je hier nu de eeuwenlange grootschalige actieve deelname van de Ashanti aan de slavenhandel om te buigen naar iets humaans? Je maakt jezelf compleet belachelijk.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 5:42

De vraag doemt op of Akwasi wel een geslaagd uithangbord is voor de BLM-beweging in de polder. Zijn polarisende track record, selectieve geheugen en zijn matige historisch besef dat je als allerbelabberdst mag kwalificeren, doet de zaak IMHO niet bepaald goed [eufemisme-modus uit]. Hij zegt trots te zijn op zijn Ghanese roots, zorg er dan voor dat je je mimimaal grondig informeert over je eigen "culturele archief".

2 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 7:40

minimaal

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 16:57

@ Z_edje "Doe maar efkes wisselen Akwasi." Precies. Er moeten toch genoeg geloofwaardigere en oprechtere representanten met de juiste huidskleur in ons landje rondlopen.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof10 aug. 2020 - 0:34

Na een lang warm weekend toch maar eens mijn steentje bijdragen. Coltrane door de speakers, een whiskey op het tafeltje naast me. C’est beau la vie. Laten we eens teruggaan naar het begin, het interview met Akwasi. Ik citeer: “Iedereen is opeens een historicus, mensen roepen maar wat. Ashanti zijn geen slaven­handelaren geweest. Wel? Kom op met de feiten dan, die zijn er niet. Kennen de mensen die nu denken iets van de Ashantigeschiedenis te weten de Nederlandse geschiedenis eigenlijk wel?” Een dergelijke stelling verdient een antwoord van een historicus en zie hier, een historicus, een man die feiten van meningen weet te onderscheiden staat op en schrijft een repliek. En ja hoor, zoals te verwachten komen de zelotische toetsenridders aangesneld om te vertellen dat het daar niet over gaat. Het gaat over racisme, het gaat over de trans-atlantische slavernij, het gaat over Amerika, het gaat over... Nee, daar gaat dit stuk allemaal niet over. Dit stuk gaat over het leugenachtige karakter van een activist. Dit stuk gaat over de hypocrisie van een man die in 2017 nog letterlijk uitsprak dat hij er weet van had dat zijn voorouders de arme ghanezen uit het Noorden hebben verkocht als slaven. Het gaat om het selectieve geheugen van iemand die zich als spokesperson van het antiracisme heeft opgeworpen. Zoals iedereen mag ook deze man geconfronteerd worden met zojn uitspraken en tekortkomingen. En dan nu de zeloten, van hen mag het enkel gaan over de onderwerpen van hun eigen agenda. Nuance en feiten zijn hun vijand, verdachtmakingen en stromannen hun vriend. Er wordt de heer v d Horst van alles verweten wat hij niet geschreven dan wel geïmpliceerd heeft. Alles om de aandacht maar af te leiden van de oorsprong. Alles om de ‘schuld’ bij een partij te leggen. Over niet-blanken mag je namelijk niets zeggen, dat past een blanke niet. Dit soort reverse-racism of racism of lower expectations van de zeloten alhier doet de goede antiracistische zaak enkel kwaad. Jammer. Ja, het waren mijn voorvaderen (in ruime zin, mijn echte voorvaderen waren turfstekers en schaapsherders) die de voorouders van mijn geliefde over de oceaan hebben vervoerd en als slaven te werk hebben gesteld. Dit hadden zij nooit kunnen doen zonder de voorvaderen van Akwasi van wie zij mijn schoonvoorvaderen kochten. Net zo min als het mij aan te rekenen valt dat mijn voorvaderlijke landgenoten slaven vervoerden dan wel hielden valt het Akwasi aan te rekenen dat de zijne slaven “vingen” en verkochten, dat zij aan slavenjacht deden. Maar, wat wel te verwijten valt, en dat is nu “Des pudels kern” is dat Akwasi nu liegt over de rol van zijn voorouders. Daaar gaat dit stuk over en niet over andere kwalijke zaken.

6 Reacties
Herr Vorragend
Herr Vorragend10 aug. 2020 - 6:46

M'n complimenten Jan voor je heldere bijdrage ondanks hitte en whiskey. Ook ik heb een partner met een (licht) kleurtje. Ze is afkomstig uit het voorheen Ottomaanse Rijk en ergert zich ook groen en geel aan de door jou genoemde zeloten. Ook in de huidige Turkse geschiedschrijving geen woord over het wijdverbreide racistische slavernijsysteem en de op racisme gebaseerde genocides van de Ottomanen.

2e kans
2e kans10 aug. 2020 - 7:01

Niks meer aan toe te voegen, helder en duidelijk stuk.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 7:29

Precies. Alle omtrekkende bewegingen en afleidingsmanoeuvres ten spijt, dit is de kern waar het hier om gaat. Een jokkende en provocerende Akwasi. Han pakt op kordate wijze de handschoen op. De ultralinkse goegemeente laat dit het liefst stilletjes aan zich voorbij gaan.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 7:46

'Coltrane door de speakers" Gelukkig niet Stan Getz, dan was dit een verdachte bijdrage geweest. Zo zie je hoe dat zwart-wit denken er bij mijn persoontje juist meer en meer in sluipt.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof10 aug. 2020 - 10:13

@Deplorable, Getz draai ik enkel als dienend speler voor Astrud Gilberto ;)

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 12:33

Jan, Ik neem mijn hoed voor u af. Heeft whisky lekker gesmaakt?

Mark Huysman
Mark Huysman9 aug. 2020 - 19:58

Dat NYT-artikel van Gates is tamelijk dubieus. Natuurlijk vertelt hij niks nieuws als hij schrijft dat ook in Afrika mensen met elkaar oorlog voerden en dat de elites van de sterke koninkrijken leden van overwonnen stammen tot slaaf maakten. Dat is overal op de wereld gebeurd, ook in Afrika. En natuurlijk collaboreerden de Afrikaanse elites met de Europese slavenhandelaars die om steeds meer slaven vroegen omdat er in de nieuwe wereld steeds meer slavenarbeid nodig was. Maar Gates framet dit zo dat het lijkt dat de transatlantische slavenhandel en de Amerikaanse plantage-slavernij activiteiten waren waar zwart en blank even schuldig aan waren: “He (Obama) is uniquely placed to publicly attribute responsibility and culpability where they truly belong, to white people and black people, on both sides of the Atlantic, complicit alike in one of the greatest evils in the history of civilization”. Daarmee leidt hij de aandacht af van het feit dat de nieuwe Amerikaanse slavenarbeid een geracialiseerd systeem was wat sterk afweek van eerdere vormen van slavenarbeid. Racisme was de legitimatie voor de eeuwenlange slavernij in de Nieuwe Wereld. En dat racisme ging niet over nadat de slavernij eindelijk afgeschaft was maar zit nog steeds diep in de Amerikaanse structuren ingebakken. Dat Afrikaanse elites hier een periode lang aan meewerkten doet daar niks aan af. De blanke Amerikanen creëerden overigens het grootste en economisch meest lucratieve slavensysteem uit de moderne geschiedenis nadat de transatlantische slavenhandel gestopt was. Zie historicus Eric Foner in reactie op Gates: https://www.nytimes.com/2010/04/26/opinion/l26slavery.html “It was Americans, not Africans, who created in the South the largest, most powerful slave system the modern world has known, a system whose profits accrued not only to slaveholders but also to factory owners and merchants in the North. Africans had nothing to do with the slave trade within the United States, in which an estimated two million men, women and children were sold between 1820 and 1860. Identifying Africa’s part in the history of slavery does not negate Americans’ responsibility to confront the institution’s central role in our own history.”

18 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 22:17

Weer een die denkt dat hij zijn zaak sterker maakt door de Afrikaanse rol in de slavernij te bagatelisseren. Weer zo´n halve zool die exact hetzelfde doet wat hij de witten altijd verwijt: dat zij hun verleden mooier voorstellen dan het is. En die zich daarmee spectaculair in de voet schiet.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 22:40

"It is true, as Prof. Henry Louis Gates Jr. says, that many African monarchs were complicit in the heinous Atlantic slave trade. But the demand for reparations has less to do with the mechanism that delivered the African captives than what happened to them during the hundreds of years of working without compensation. The economic disadvantage of black workers extended beyond the long night of slavery into the iniquitous era of Jim Crow." O, dat is waar ook, ik mag niet over iets anders beginnen: het gaat helemaal niet over racisme of "compensation". Het gaat over "hunnie deden het ook" en Akwasi die dat ontkende. Dat misverstand moet eerst uit de wereld geholpen worden: mensen met een andere huidskleur zijn net zoals mensen met een witte huidskleur, niet slechter, maar ook niet beter. Het is maar dat je het weet Akwasi. Goed, nu weer terug naar het onderwerp: het Sinterklaasfeest zal wel niet veel worden dit jaar: een jaar lang pietenpauze en een hele stille heilige nacht.

Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 22:49

/De blanke Amerikanen creëerden overigens het grootste en economisch meest lucratieve slavensysteem uit de moderne geschiedenis nadat de transatlantische slavenhandel gestopt was. Zie historicus Eric Foner in reactie op Gates:/ Maar waarom deden ze dat? Omdat ze het zo leuk vonden om zwarte mensen uit te buiten en te mishandelen? Ja dat vonden die schoften wel leuk .. de meesten, maar dat was niet de uiteindelijke reden. Ze verdienden er verschrikkelijk veel geld mee. Daarom deden ze het. Ze legitimeerden het met racisme want waarmee hadden ze zoiets afschuwelijks anders kunnen legitimeren? En daarom kreeg je in die tijd en dat duurde tot ver in de twintigste eeuw voort allerhande pseudo wetenschappelijke werken en ook theologische verhandelingen die beargumenteerden dat uitbuiting en onderdrukking van andere rassen noodzakelijk was. Heel hypocriet want het ging gewoon om de poen en om de macht. Het ging om cheap labour. Natuurlijk heeft Nederland zich schuldig gemaakt aan slavenhandel en slavernij. Dat is een heel zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Maar ze deden dat uit platvloers winstbejag. Wat in feite net zo erg is als racisme. Want ze kochten en verkochten mensenlevens voor wat grijpstuivers. Het maakte ze echt niet uit welke kleur die mensen hadden, zolang ze maar poen opleverden. (nu nog steeds overigens) Dat er nu nog steeds racisme is staat buiten kijf. Dat daar hard tegen op getreden moet worden is bittere noodzaak. Maar verbind dat racisme niet aan de slavernij want daarmee haal je de grond onder de argumenten tegen racisme vandaan en mij lijkt dat geen goede zaak.

OlavM
OlavM10 aug. 2020 - 1:45

Wat een rare reactie, Han van der Horst! Een "halve zool" die zit te jijbakken? Wat een niveau! Mark Huysman ontkent helemaal niet de rol van zwarte elites in Afrika, maar bestrijdt dat het hierbij, vergeleken met de Europese binnendringers, om equivalente rollen gaat. Hij heeft gelijk waar hij zegt: [Racisme was de legitimatie voor de eeuwenlange slavernij in de Nieuwe Wereld. En dat racisme ging niet over nadat de slavernij eindelijk afgeschaft was maar zit nog steeds diep in de Amerikaanse structuren ingebakken.] Dit is een waarheid als een koe. De witte rovende Europeanen hebben de slavernij in Afrika niet uitgevonden, zeker, maar zijn wel degenen die de transatlantische slavenhandel op touw hebben gezet en uitgevoerd, zoals ook John VKR terecht heeft opgemerkt. Dit feit valt met geen medeverantwoordelijkheid van zwarte elites in Afrika weg te poetsen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2020 - 5:28

En waarom is dat stuk van Gates dan dubieus? Omdat hij het hele verhaal vertelt. Omdat hij het niet pruimt als zijn zogenaamde bondgenoten een mythe over de Afrikaanse onschuld opstellen die niet onderdoet voor ¨Gejaagd door de wind¨?

Buitenstaander
Buitenstaander10 aug. 2020 - 5:29

@Mark Het duurde even , maar dan toch: Hoe intrigerend om te zien hoe iemand, wanneer Han terrecht Akwazi, een fragenswurdig uithangbord van de anti-racismebeweging, even terugbrengt naar de werkelijkheid van z'n eigen afkomst, want daar ging het immers om, om dan via en U- bocht toch weer zoals altijd met de VS als evil power te eindigen. Daarvoor moet natuurlijk wel de Afrikaanse rol gedownplayed worden, hebben we het nooit en te nimmer over hoe geinstitutionaliseerd slavernij handel en -toepassing mn vanuit Afrika was onder de Arabische volkeren, en dat nog veel langer duurde. Nee, het eindigt altijd met de VS. Boeiend.

Ch0k3r
Ch0k3r10 aug. 2020 - 6:12

@OlavM Dat heet write-privilege. Vaste auteurs zijn niet onderworpen aan de redactionele grillen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 6:20

@ Mark Huysman Je plaatst een aantal terechte kanttekeningen. Maar waarom je zoals Han terecht opmerkt de aanbodzijde tracht te downplayen, begrijp ik niet zo goed. De Afrikaanse koninkrijken waren de echte entrepreneurs van dit mensonterende verdienmodel.

Herr Vorragend
Herr Vorragend10 aug. 2020 - 6:31

"Daarmee leidt hij de aandacht af van het feit dat de nieuwe Amerikaanse slavenarbeid een geracialiseerd systeem was wat sterk afweek van eerdere vormen van slavenarbeid " Nog steeds de drogreden dat witten het racisme hebben uitgevonden. Ook bij zwarte Afrikanen en zeker bij Arabieren speelde en speelt racisme een rol in het slavernijsysteem. Dus waar zit dan de afwijking ? Op details wellicht ? Verder is slavernij net als overal gewoon slavernij waarbij mensen die cultureel of etnisch van jou verschillen om die redenen gedehumaniseerd worden en als verhandelbare objecten worden gezien. De conclusie die ik als Europeaan kan (en moet) trekken is dat Europeanen geen haar beter zijn dan Afrikanen, Arabieren, Chinezen etc. en vice versa. En wat mij betreft mogen er bij onze gemythologiseerde vaderlandse geschiedenis omtrent VOC en Gouden Eeuw best nog veel meer kanttekeningen gemaakt worden. Maar men moet dan ook kritisch kunnen zijn w.b. heersende Afrikaanse en Arabische mythes omtrent de geschiedenis i.h.a. en de Afrikaanse slavenhandel i.h.b.

Verdi2
Verdi210 aug. 2020 - 7:42

"Weer zo´n halve zool..." Ik vind dit wel een onbeschofte reactie van HanvanderHorst.

Pater
Pater10 aug. 2020 - 8:12

@Huysman De rol van de Amerikaanse slavenhouders en hun slaveneconomie is onomstreden, evenals de diep racistische gevolgen in de VS tot nu toe. Een open deur. De verantwoordelijkheid van slavenhalers en -houders neemt niet af. De verantwoordelijkheid van de slaafmakers, de verkopers, neemt wel toe.

Pater
Pater10 aug. 2020 - 8:18

@Zapata Cheap labour is zeker een belangrijk motief bij slavernij (hoewel je kunt twisten over de efficiency van de slavenplanage-economie. Maar het is zeker geen verklaring voor racisme en discriminatie in het algemeen, of in Nl. Zoals jij lijkt te beweren.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 9:04

Dat de Ashanti aan slavenhandel deden dat is een feit. Maar de vraag is, is dit een logisch vervolg van hun veroveringen en in hun ogen een humanere manier dan de bevolking uitroeien Of was het echt alleen om handel te doen? Het eerste lijkt me logischer. In tegenstelling tot de Europeanen waren de Ashanti volgens mij niet zover ontwikkeld dat ze hele bevolkingsgebieden konden overnemen om ze vervolgens te integreren in hun eigen cultuur. Net zoals de vikingen konden ze alleen aan "raids" doen. Als er geen stabiele bezetting mogelijk was, dan is slavernij een logisch vervolg. Dat deden alle volkeren. Als ze hun slaven dan ook nog konden verkopen, dan konden ze ook weer sneller oorlog(raids) voeren en meer buit maken.

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2020 - 9:34

[Weer zo´n halve zool die …] Weer zo iemand die denkt dat zijn argumenten sterker worden als hij critici uitscheldt. [En waarom is dat stuk van Gates dan dubieus?] Omdat hij de rol van zwarten en blanken aan elkaar gelijk stelt. Ja, de Afrikaanse elites hielpen eraan mee dat de Europese slavenhandelaren hun zwarte slaven kregen. Maar de transatlantische slavenhandel was een systeem dat in dienst stond van de opbouw van de (witte) Amerikaanse economie. Omgekeerd zijn er geen blanken op Afrikaanse schepen vastgebonden om als slaven op Afrikaanse plantages te werken. [Maar ze deden dat uit platvloers winstbejag. Wat in feite net zo erg is als racisme. Want ze kochten en verkochten mensenlevens voor wat grijpstuivers. Het maakte ze echt niet uit welke kleur die mensen hadden, zolang ze maar poen opleverden. (nu nog steeds overigens)] Ja, ze deden dat uit platvloers winstbejag. Maar het racisme was de ideologie die dit legitimeerde. En dat racisme is diep in het Amerikaanse DNA doorgedrongen. [Hoe intrigerend om te zien hoe iemand, wanneer Han terrecht Akwazi, een fragenswurdig uithangbord van de anti-racismebeweging, even terugbrengt naar de werkelijkheid van z’n eigen afkomst, want daar ging het immers om, om dan via en U- bocht toch weer zoals altijd met de VS als evil power te eindigen.] Han haalt een artikel aan van Gates waarin Gates de verantwoordelijkheid voor het Amerikaanse slavernijverleden gelijkelijk over zwart en wit verdeelt. Er is geen ‘U-bocht’ voor nodig om dit te debunken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 aug. 2020 - 14:27

Mokeshame 10 augustus 2020 at 11:04 uw visie op wat Vikingen zoal konden is nogal beperkt. Sla er de geschiedenis van Engeland, Normandie, Schotland etc maar op na. Op termijn gingen ze gewoon op in de plaatselijke bevolking.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 15:34

@danieldefoe Leuk he dat woordje beperkt. Echter heb ik het over expansionisme. Daar heb je autoriteit voor nodig. Geen Vikingen die zich inmengen in bevolkingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 aug. 2020 - 21:32

Off topic. Vikingen waren een expansionistisch volkje. Ze veroverden en bezetten delen van Europa waaronder tussen de 8ste en 11de eeuw grote delen van het huidige Engeland. Knud de Grote was koning van Engeland, Denemarken en Noorwegen. Heersers kwamen en gingen maar de nazaten van de nieuwe bewoners bleven. DNA onderzoek laat dat zien.

OlavM
OlavM11 aug. 2020 - 1:25

@ Z_edje: [Maar Olav, dat is hier helemaal de discussie niet] Dat is wel degelijk een aspect van de discussie.hier. Daar doet jouw oukaze-achtige opmerking niets aan af. [.....selectief verontwaardigd doen, het witte kwaad benadrukken met wegdraaien van de rol van Afrikanen.] Hier past maar één reactie op: gelogen. Die rol ontken ik nergens. Je ontkracht je op geen enkele manier wat ik onder OlavM 10 augustus 2020 at 03:45 heb gezegd. Dit volstaat verder hier.

I am Legion
I am Legion9 aug. 2020 - 19:57

In de westerse wereld, met de VS als een relatief unieke uitzondering na, waren er anders dan in de Arabische en zwart Afrikaanse helemaal geen gevallen van samenlevingen waar zwarte of andere slavernij een als normaal ervaren praktijk is geweest. Het was niet meer dan een deel van de elite van verschillende westerse landen die aan deze in Afrika en de Arabische wereld vaak normale praktijken hebben meegedaan in verre overzeese gebieden. De slavernijpraktijk zelf was en is nog steeds (!!!) een Arabisch en zwart Afrikaans gebruik en wordt er ook in diverse samenlevingen als normaal ervaren. "It is true that slavery had been written into the basis of the classical world. Periclean Athens was a slave state, and so was Augustan Rome. Most of their slaves were Caucasian. The word slave meant a person of Slavic origin. By the 13th century slavery spread to other Caucasian peoples. But the African % slave trade as such, the black traffic, was an Arab invention, developed by traders with the enthusiastic collaboration of black African ones, institutionalized with the most unrelenting brutality, centuries before the white man appeared on the African continent, and continuing long after the slave market in North America was finally crushed. Naturally this is a problem for Afrocentrists, especially when you consider the recent heritage of Black Muslim ideas that many of them espouse. Nothing in the writings of the Prophet forbids slavery, which is why it became such an Arab-dominated business. And the slave traffic could not have existed without the wholehearted cooperation of African tribal states, built on the supply of captives generated by their relentless wars. The image promulgated by pop- history fictions like Roots -- white slavers bursting with cutlass and musket into the settled lives of peaceful African villages -- is very far from the historical truth. A marketing system had been in place for centuries, and its supply was controlled by Africans. Nor did it simply vanish with Abolition. Slave markets, supplying the Arab emirates, were still operating in Djibouti in the 1950s; and since 1960, the slave trade has flourished in Mauritania and the Sudan. There are still reports of chattel slavery in northern Nigeria, Rwanda and Niger. But here we come up against a cardinal rule of the PC attitude to oppression studies. Whatever a white European male historian or witness has to say must be suspect; the utterances of an oppressed person or group deserve instant credence, even if they're the merest assertion. The claims of the victim do have to be heard, because they may cast new light on history. But they have to pass exactly the same tests as anyone else's or debate fails and truth suffers. The PC cover for this is the idea that all statements about history are expressions of power: history is written only by the winners, and truth is political and unknowable." http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,158947,00.html Zoals hierboven (een vrijgegeven deel in Time) met in het oorspronkelijke boek The Fraying of America goed met deskundige geannoteerde beschreven werk van Robert Hughes zijn deze feiten een probleem voor het afrocentrisme en haar aanhangers de politiek ideologische stroming die een mythe beoogt te creëren van de nobele Afrikaanse koninkrijken die pas met de blank Europese komst te maken gekregen zouden hebben met de wrede zwarte slavernij. Ik heb er best begrip voor dat een volk zoals verbonden emt een natie en net zo goed mensen die zich als deel zien van een bepaalde etniciteit, afkomst, of afstamming een behoefte hebben zich een collectieve identiteit te creëren middels mythen. Dat is zelfs volstrekt normaal en is b.v. sterk vergelijkbaar ermee hoe allerlei bevolkingen verbonden met zich destijds vormende naties zich in de 19e eeuw andere eerder b.v. culturele, etnische, of religieuze tegenstellingen overstijgend wisten samen te voegen. Bij ons in Nederland hebben wij er onze pas destijds meer in brede kring bekend geworden en voor een groot deel gemythologiseerde beelden letterlijk en figuurlijk van de Gouden Eeuw, de VOC, en de zeehelden aan te danken. Inmiddels zijn wij al enige generaties zover dat wij als meer gevorderd in onze ontwikkeling en gemiddelde opleiding dat wij naast de grote prestaties, die er zeker waren, ook nota van nemen dat er een aantal zwarte bladzijden waren m.b.t. deze eerder louter ter bevordering van een collectieve nationale identiteit bedoelde mythen. Het lijkt mij nogal overdreven dat de in. de westerse wereld gemiddeld toch ook veel meer ontwikkelde zwarte mens met een verre of nabije Afrikaanse of Arabische afkomst tet bevordering van een persoonlijk en collectief bedoelt zelfbewustzijn zou willen steunen op dergelijke mythes zonder te erkennen dat de slavernij toch in werkelijkheid een veel meer inheemse zaak was dan dat zij is ingevoerd door de blanke mens. Al was het alleen maar om de grote delen van Afrika en de Arabische wereld waar deze slavernij nog steeds praktijk is.

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 22:21

Mag ik ook een paar kersjes plukken uit hetzelfde artikel? "We are seeing a public recoil from formal politics, from the active, reasoned exercise of citizenship. It comes because we don't trust anyone. It is part of the cafard the '80s induced: Wall Street robbery, the savings and loan scandal, the wholesale plunder of the economy, an orgy released by Reaganomics that went on for years with hardly a peep from Congress -- events whose numbers were so huge as to be beyond the comprehension of most people. The middle-to-highbrow form of the assault is the ongoing frenzy about political correctness, whose object is to create the belief, or illusion, that a new and sinister McCarthyism, this time of the left, has taken over American universities and is bringing free thought to a stop. This is flatly absurd. To put the argument for multiculturalism in merely practical terms of self- interest: though elites are never going to go away, the composition of those elites is not necessarily static. The future of American ones, in a globalized economy without a cold war, will rest with people who can think and act with informed grace across ethnic, cultural, linguistic lines. (…) In the world that is coming, if you can't navigate difference, you've had it. You cannot remake the past in the name of affirmative action. But you can find narratives that haven't been written, histories of people and groups that have been distorted or ignored, and refresh history by bringing them in. That is why, in the past 25 years, so much of the vitality of written history has come from the left. When you read the work of the black Caribbean historian C.L.R. James, you see a part of the world break its long silence: a silence not of its own choosing but imposed on it by earlier imperialist writers. You do not have to be a Marxist to appreciate the truth of Eric Hobsbawm's claim that the most widely recognized achievement of radical history "has been to win a place for the history of ordinary people, common men and women." In America this work necessarily includes the histories of its minorities, which tend to break down complacent nationalist readings of the American past.

Mokeshame
Mokeshame9 aug. 2020 - 19:37

Ach uiteindelijk zit het blanke bedrog al zo hoog aan het plafon dat blanke burgers hun eigen politici niet meer vertrouwen. Dat komt door de gestoorde manier waarop ze de wereld vorm hebben gegeven. Vol met handelsbedrog en afschuiven op degene die daar in mee gaan. De graven hun eigen graf. Blanken mogen blij zijn met zo iemand als akwasi!

7 Reacties
poeslief
poeslief9 aug. 2020 - 21:34

@Mokeshame Ja wij blanken, superieure blanken, uiterst superieur ras dat solo de wereld heeft vorm gegeven; van het China van Sun Tzu tot Machu Picchu, van de piramides in Egypte tot de Taj Mahal en Angkor Wat. Taal, letters en andere leestekens, algebra, geneeskunde, oorlog. slavernij, handel, landbouw, irrigatie, veeteelt, weg- en waterbouw, kleding, make-up, sieraden, etc. enzovoort; dank U voor de erkenning, valt me niet tegen van een zichzelf verklaarde minderwaardige. Blank heeft hooguit 2 eeuwen, maar eigenlijk 70 jaar tot een eeuw geheerst in Afrika en grote delen van Azie; de Amerka's waar een groot deel van de oorspronkelijke bevolking is uitgestorven door voornamelijk ziektes uit Eurazieenafrika is een ander "verhaal".

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 6:05

"Blanken mogen blij zijn met zo iemand als akwasi!" Klopt, ultrarechts wrijft zich in de handen.

Herr Vorragend
Herr Vorragend10 aug. 2020 - 6:59

@Mokeshame Noem mij één (echt ééntje maar) zwarte regering die door haar burgers meer vertrouwd wordt dan b.v. de Nederlandse regering door haar bevolking. En als je dit een racistische opmerking vindt staan we nu op z'n minst quitte. Overigens wel fijn dat je me blank noemt ipv. wit (kuch)

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 9:26

@poeslief: Nou is geen kwestie van superioriteit, maar van een vroeger besef van organisatie. Mede door de erfenis van de Romeinen. Maar als u denkt alleen op deze wereld te zijn dan gaat u in tegen hetgeen wat u zo dominant en sterk heeft gemaakt en ook lof voor krijgt van alle volkeren van de wereld. Het is niet meer dan logisch dat u dan uw eigen ondergang aan het graven bent als u uw vroege besef van organisatie gaat verwaarlozen. Het is spijtig dat de erfenis van de Romeinen naar het noorden is gegaan. Zuidelijke staten of constantinopel zijn van oorsprong meer gewend om met allerlei volkeren om te gaan. Blank heeft de wereld meerdere keren veroverd. Van de Grieken, tot de Romeinen, tot de kruistochten, tot het imperialisme tot napoleon. Wat je ziet is dat er tussen die fasen inderdaad bloeiende perioden waren in Afrika en Azië. Daarbij heeft Europa pas 3 eeuwen permanent militair gevestigd in die werelddelen. Maar het echte overheersen kwam al met het handelsmonopolies, waardoor ze veel invloed kregen op de gierigheid van staatshoofden. Dat begon in principe al bij de Romeinen. @Herr Vorragend Veel zwarte bevolkingen zijn een samenraapsel van het kolonialisme, die niet eens een eeuw de tijd gehad hebben om zichzelf te mogen en goed te organiseren. Daarbij moeten ze ook aan allerlei economische standaarden en bemoeienissen houden die door blanken opgelegd worden. Die overigens niet allemaal slecht zijn.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 11:16

@Mokeshame De geschiedenis begint bij de Romeinen????? Alle andere, veel oudere "beschavingen" zoals de Helleense, Kretenze, die van de Perzen, de Hettieten, de Egyptenaren, Soemeriers, China en de Punische zomaar door Mokeshame weggeveegd omdat Mokie graag wokie wil spelen..... Geschiedvervalsing BAH!!! Walgelijk. U, en enkele reaguurders met U, zijn het die keer op keer andere "beschavingen" van niet blanke mensen, van niet- Europeanen uit de geschiedenis willen wissen, als insignificant wegzetten, en nog wel onder het valse mom van antiracist; U bent zo racistisch als de neten, buitensporig hoe U mensen met een donkerder huidskleur, mensen die niet uit Europa afkomstig zijn als de nono's uit de historie presenteert. Wat een schande!

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 16:32

@poeslief Ik zeg niet dat andere volkeren insignificant zijn. Dat heb je mij nooit impliciet zien beweren! Integendeel. Wel zeg ik dat de blanke beschaving zijn gevoel voor organisatie naar Romeins model ingevoerd heef. Waardoor ze veel vooruitgang boekten. Het Frankische rijk rond 800 was de opvolger van het Romeinse rijk, veel Europese Staten hebben zichzelf keer op keer na de val van de Romeinen als opvolger van het Romeinse rijk betiteld.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 20:36

@Mokeshame Ja daarmee heeft U gelijk, dat klopt als een bus, vol met blanke slaven (=cynische satire).

Pater
Pater9 aug. 2020 - 19:16

Is dit die Vrije Geluiden die zich niks aantrok van de zelfmoord van een 14-jarige erkende Syrische vluchteling die tussen Spanje en NL heen en weer werd gestuurd, en die zei:hadden ze maar thuis moeten blijven, en die ook zei: we moeten ze met de regels afschrikken om hier te komen ? Ja, het is dezelfde, terug te vinden op 3 aug. Hij blaast hier bijna hysterisch om zich heen omdat VdH het lef had in een goed onderbouwd verhaal uit teleggen dat de voorouders van Akwasi een belangrijke rol speelden bij de slavenhandel van Afrika naar Amerika. Het was voor de heersende stammen gewoon goeie business. En ze wisten heel goed wat de door hen tot slaaf gemaakten daar te wachten stond. Maakt dat de verantwoordelijkheid van de blanke slavenhalers kleiner? Natuurlijk niet. Maar het maakt de verantwoordelijkheid van stammen als de Ashanti wel groter. Vrije geluiden zou zich moeten bedenken dat het ontlopen van de waarheid in de strijd tegen racisme juist kwetsbaar maakt voor aanvallen van racisten als Baudet.

7 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 21:50

Ashanti zou zich moeten bedenken dat hij zich met onjuiste weergave van de werkelijkheid in de strijd tegen racisme kwetsbaar maakt voor aanvallen van brave burgers zoals Han. Baudet is met vakantie. Volgende keer zal ik de Nederlandse politieke houding ten aanzien van vluchtelingen zo onder woorden brengen dat jij het ook begrijpt. In het kort: we moeten ze met ingewikkelde regels afschrikken om hierheen te komen. Nog steeds voorstander van het Zweedse model?

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 aug. 2020 - 22:08

Hoe helpt dit stuk racisme te bestrijden?

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 7:39

@ stokkickhuysen "Hoe helpt dit stuk racisme te bestrijden?" Dat kun je ook zeggen over het éénzijdig blijven hameren op het Westerse "witte" slavernijverleden.

Verdi2
Verdi210 aug. 2020 - 7:49

@stockkickhuysen De artikelen van de heer Van der Horst zijn als koren op de molen van de rechterflank. Ik begrijp er werkelijk niks van.

Pater
Pater10 aug. 2020 - 8:37

@stok Goeie vraag. Illusies afbreken is heel goed voor antiracismestrijd ! @vrije geluiden Blij dat ik je goed heb begrepen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 aug. 2020 - 9:45

Hoe dit bijdraagt? Door Ashanti en andere Afrikaanse volken serieus te nemen. Afrika heeft ook vele eeuwen pre-koloniale geschiedenis waarover in Afrika zelf ook niet zoveel bekend is. Hoe meer historici er zich daarmee bezig houden hoe beter.

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 aug. 2020 - 13:03

@Danielle Om hierover op dit moment in 500 woorden een uiteenzitting te geven is niet de ashanti serieus nemen. Als Han het op ieder ander moment had gedaan wel.

O3
O39 aug. 2020 - 18:34

@John, Satya Indisch4Ever en anderen Besef dat je niet alleen staat ondanks de weerstand die je hier ondervindt. Naast (oer)conservatieve historici kent Nederland ook progressieve. Al lopen wij hier minstens 10 jaar achter, de vooruitgang staat niet stil. Ook niet voor historici. Leestip, historica Anne-Lot Hoek: 'J.P. Coen? Bekijk het koloniale verleden eindelijk eens van de andere kant' https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/07/jp-coen-bekijk-het-koloniale-verleden-eindelijk-eens-van-de-andere-kant-a4008186

1 Reactie
poeslief
poeslief9 aug. 2020 - 21:56

Het irritante aan reaguurders als U is dat "van de andere kant bekijken" U alleen aanstaat als het de kant is die Uw goedkeuring sowieso al heeft, en het de andersdenkende dan U is die anders moet kijken, en exclusief zij, nooit U of Uw peergroup. Een totaalplaatje interesseert U nada niks, enkel dat wat U goed uitkomt om aan Uw zijde van Uw gelijk te kunnen blijven plakken. Voor mij stond "links"' altijd voor nuance en " rechts"' voor lange halen snel thuis; U heeft (wellicht) links-liberale idealen maar U gedraagt zich wat mij betreft uiterst rechts, best extreem zelfs.

Hijadelachingada
Hijadelachingada9 aug. 2020 - 17:41

In de geschiedenis van de mensheid, zwart geel of wit, was het normaal dat als je je tegenstanders versloeg alle bezittingen inclusief volk eigendom werden van de overwinnaars. Als ze niet als slaven verkocht werden, werden ze gewoon afgemaakt omdat ze niets aan hun hadden. Dus slavernij heeft wel degelijk mensenlevens gered.

Satya
Satya9 aug. 2020 - 16:57

Hoe komen blanken er toch bij dat zij de slavernij hebben afgeschaft? Zuke onzin. Ze kopen nog steeds producten van slavendrijvers. Hoe zou slavernij kunnen voortbestaan? Door de slavendrijvers in het zadel te houden.

6 Reacties
Salama.
Salama.9 aug. 2020 - 18:45

Volkomen off topic maar ik realiseer me nu pas dat de huidige CEO van Microsoft ook Satya heet.

Thuiszitter
Thuiszitter9 aug. 2020 - 20:22

https://www.parool.nl/nieuws/excuses-voor-slavernij-bestrijd-dan-ook-moderne-slavernij-actief~bb51d7d3/

poeslief
poeslief9 aug. 2020 - 20:48

@Satya uit een onderstaande reactie van U: "Maar goed ik moet mn bek houden want de blanke geschiedenis moet herschreven worden." Nee U maakt heel duidelijk dat U wil dat de rest op deze site, de niet negroide mens en vooral de blanke, hun bek houden. Welke producten van door slavendrijvers aangestuurde slaven bedoelt U, en weet U zeker dat U met Uw consumentisme zichzelf daarvan vrijwaart? Uw reactie naar Sarajlija is alle perken te buiten; de ervaringen, belevingen van een oorlogsslachtoffer in het heden afserveren omdat Uw oma.......ipv dat juist en misschien zelfs bovenal Sarajlija de angsten van Uw oma aan den lijve ondervonden heeft. Maar x op keer maakt U uiterst duidelijk dat Uw leed, en van de mensen die U kent en degenen waar U zich aan verbonden voelt, het ultieme leed is en U en de Uwen de ultieme slachtoffers zijn, maar tegelijkertijd U zich gedraagt als een uiterst dictatoriaal despootje wiens leven in het teken van wraak nemen staat maar meest waarschijnlijk niet verder komt dan op internet fulmineren. Wat wilt U nou eigenlijk? Sterk zijn of het weerloze eeuwige slachtoffer spelen? Kies, want Uw reacties zijn ietwat schizofreen van aard (niet U enkel Uw reacties bij tijd en wijle); uiterst agressief afdwingen om het ultieme slachtoffer te zijn, in het heden, verleden en de toekomst; negroide mensen zijn zoooo zielig volgens Satya, die stoute superieure blanken zijn de schuld van alle slechte dingen op deze Aarde = wat in U hoofd leeft, niet in de mijne en meest waarschijnlijk bij niemand op enkele andere fanatici zoals U na dan. Minderwaardigheidscomplex overschreeuwen, zo zonde Satya ik heb ook wel eens genuanceerdere reacties van U gelezen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 5:26

Beste Satya. Hoe zit eigenlijk met de "Bantu" in jouw moederland? Het waren die vermaledijde "blanke" Amerikanen die zich het lot van deze gemarginaliseerde bevolking aantrokken. Verdiep je eens echt in de geschiedenis. Het waren toch echt de Westerse landen die het initiatief namen om slavernij te beëindigen. Ook in het hier en nu zijn het deze landen en de overwegend Westerse NGO's die op de barricaden staan voor het verdedigen van mensenrechten. Zij zijn het die ageren tegen nieuwe vormen van slavernij in Afrika, Azië en het MO [SA en de Golfstaten]. Denk bv aan de misstanden in de kledingindustrie.

Satya
Satya10 aug. 2020 - 12:28

Poeslief Sarillaya plaatst zichzelf eerst in de slachtofferrol en gaat daarna anderen de maat nemen. Dat jij dat niet inziet is veelzeggend. De rest van je betoog slaat nergens op. Jij wilt de geschiedenis vervalsen. Lefty De Amerikanen hebben Lumumba vermoord om chaos te creëren om de grondstoffen te kunnen gebruiken. Wel eens in Congo geweest? Leg mij eens uit waar de kobalt heen gaat?

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 15:57

@Satya U gedraagt zich schofterig, en dan druk ik mij voorzichtig uit Satya. Sarajlija is een oorlogsslachtoffer!!!!!!!!!!! U niet!! Uw bent niet Uw moeder en nog minder Uw oma, maar een product van de Nederlandse samenleving met Keniaanse roots, die - blijkt telkens weer - negroide mensen als slachtoffers beschouwd en verder niks dan dat. U maakt van Afrikanen een karikatuur van zich zelf omdat U boos bent, gefrustreerd op en top, op een korte periode van blanke - Engelse - overheersing van Kenia niet kan verweken, terwijl als ik me het goed herinner Uw oma slachtoffer was van de Mau Mau, en niet van de Britten. Uw methodiek drijft - op enkele fanatici na - juist mensen van U af die het in basis met U eens zijn maar o.a. Uw doordrijven, overdrijven, en Uw rondwarende agressie waarvan ik zeker weet dat U die niet 360 graden rond dragen kan in t echie (enne poeslief wel) maakt U zichzelf ook tot een karikatuur. Zo zonde Satya hoe U steeds dieper zinkt in Uw moeras vol frustratie, terwijl ik ook betere, vooral wijzere bijdragen van Uw hand gelezen heb.

Satya
Satya9 aug. 2020 - 15:44

Laat daar de onderbouwing maar eens van zien racist. HanvanderHorst 9 augustus 2020 at 16:37 Gun de Afrikanen ook eens wat, JohnVKR. Het waren geen medeplichtigen. Het feit van hun slavenstaten hebben de Europeanen op het idee gebracht. Erken nu eens de Afrikaanse daadkracht en handelsgeest.

10 Reacties
2e kans
2e kans9 aug. 2020 - 18:50

Wie is er nu een racist? Van Der Horst omdat hij de waarheid weergeeft? Of JohnVKR en Satya die bewust blanke mensen overal de schuld van geven?

Carbonarius
Carbonarius9 aug. 2020 - 19:09

Misschien moet je je echt even 2 tellen gaan interesseren in de literatuur die Han heeft voorgesteld. Veel beter dan dat je weer gaat roepen dat je 1 of ander random dagboek hebt gelezen en iemand voor racist uitmaakt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 20:08

Dat stuk is de onderbouwing. Nog een opmerking: het is juist heel verfrissend als mensen uit een ander land of een andere cultuur onderzoek doen naar jou, je land en je volk. Dat brengt nieuwe inzichten naar voren. Daaro9m zouden ook veel meer Afrikanen, Aziaten en Latijns Amerikanen sociaalwetenschappelijk en historisch onderzoek moeten doen in Europa. Dat gebeurt nu op minimale schaal en dat is jammer.

Satya
Satya9 aug. 2020 - 20:32

Het is geen onderbouwing. Jij beweert gewoon wat. Het zou verfrissend zijn als Europeanen eens gingen luisteren ipv vertellen. Ik bedoel daarmee niet luisteren als een hond. Ik bedoel daarmee luisteren naar wat andere culturen te vertellen hebben.

Jim De boer
Jim De boer9 aug. 2020 - 22:24

@Satiya)U noemt op een openbare site een reageerder open en bloot racist. Ik heb de statuten er nog eens op nageslagen maar dit gaat echt te ver en daar hebben de stellers van deze regels gelijk in. Ik hoop van uw toetsenbord weinig meer te lezen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 22:30

Satya, je kent het verschil niet tussen een bewering en onderbouwing. Dat maakt de gedachtenwisseling wat moeilijk. En wat is dat voor een godverdomde leugenachtige flauwekul dat de Europeanen eens moeten gaan luisteren in plaats van vertellen. Afrikaanse schrijvers worden massaal door Franse, Britse, Amerikaanse, Duitse en ook Nederlandse uitgeverijen op de markt gebracht en toegankelijk gemaakt. Akwasi krijgt kolommen en nog eens kolommen in het Parool en het daarmee verbonden AD en de meeste andere regionale dagbladen in Nederland. Oplage ongeveer een half miljoen. Grote Afrikaanse bands opereren vanuit Londen en Parijs. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

poeslief
poeslief9 aug. 2020 - 22:37

@Satya En welke "cultuur" bent U dan? Een in NL opgegroeide Keniaanse of een vrouwelijke Nederlander met Keniaanse roots? Culturen vertellen niks Satya, mensen met of uit een andere cultuur daar wil ik best naar luisteren, zolang het mij boeit. Maar dat heeft meestentijds met de vertelmodus van de zender (communicatie jargon) van doen. Morgan Freeman stijl of die van vele van Uw bijdragen of Uw peergroup makkers zijn een wereld van verschil. Gewetensvraagje: Was U volgens U gelukkiger geweest in Kenia, en zo ja waarom dan? Daar is de meerderheid in ieder geval niet blank van huidskleur, en op deze planeet de Aarde (die naam is ook door een blanke verzonnen, dus bij uitstek racistisch, misschien kunt U mij helpen en U kunt U mij vanuit het BLM goedgekeurde jargon, of een zelfs de Afrikaanse benaming noemen met die veel zuiverder naam voor deze planeet) ook naar het schijnt niet: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/we-doen-net-of-de-hele-wereld-wit-is-en-wit-denkt-maar-die-tijden-zijn-voorbij West-Europees blank - ook qua roots - heeft deze wereld nog geen 150 jaar gedomineerd. Eigenlijk pas na 1870. U maakt ons blanken wel erg groot, in Uw verbeelding zijn wij het dominante ras op deze pilaneti (Amhaars; alfabet versie). Maar goed, ik hoop dat U zich niet te veel ergert aan de in producten omgezette uitvindingen en van blanken zoals TV, internet, trein, tram. auto, en speciaal voor de vrouwen op deze site: De hulpmiddelen die van huishouden een makkie maken ten opzichte van het beulswerk dat de overgrote meerderheid van jullie grootmoeders verrichtte; stofzuiger, kraanwater, gasfornuis, koelkast, diepvries, centrale verwarming, elektriciteitscentrales en alle andere nutsvoorzieningen. Tel ook eens wat zegeningen Satya.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 6:00

@ Satya Jij bent het die iets beweert en met een zeer zware beschuldiging komt. De bewijslast ligt toch echt bij jou, je zal dit beter en overtuigender dienen te motiveren.

Satya
Satya10 aug. 2020 - 12:42

Han onderbouwing vraagt om bewijslast. Jij doet een bewering. Dat de voorgangers van de VOC Uiterst racistische gedachten hadden is uitstekend gedocumenteerd. Onder andere in Ghana zijn daar verslagen over te vinden. Kom je nu met een Nederlander die donker is als bewijs? Ik heb het over de top econoom Leonce Ndikunana die op deze site doir veel reageerdes als gek wordt verklaard. Over PLO Lumumba die zeer sterke speechrs geeft over economisch imperialisme. Ik heb het over Paul Kagame waar een westerse propaganda oorlog tegen is gevoerd maar ondertussen wel een land en zijn bevolking optilt. Poeslief Ik ben al vertrokken uit Nederland maak je geen zorgen. Jij wilt geen waarheid maar geschiedvervalsing.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 16:03

@Satya "Poeslief Ik ben al vertrokken uit Nederland maak je geen zorgen. Jij wilt geen waarheid maar geschiedvervalsing." Pffffffffffffffff jammer dat U weg bent, ik ben niet zo saai, bevalt mij prima allerlei verschillende mensen, en hun "keukens". Maar het gehalte van Uw reactie is niveau kleuterschoolspeelplaats: wat je zegt ben je zelf. U haalt zichzelf zo keer op keer naar beneden, zo zonde dat U voor die aanpak kiest. ps. Uw nieuwe domicilie is blankvrij?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 15:43

Als dictators zoals Mubutu en de Nigeriaanse generaals de bodemschatten van hun land aan de multinationals verkwanselen om zichzelf te verrijken, dan zijn de Afrikanen natuurlijk zelf schuld. Ja, echt waar: de Afrikanen! Vooral de Afrikaanse arbeiders, want zouden Shell&Co die pijpleidingen hebben kunnen aanleggen zonder de Afrikaanse arbeiders? En wie gaan de mijnen in om de bodemschatten te winnen? Dat doen de Europeanen en de Amerikanen toch zeker niet zelf? HanvanderHorst: "Vrije Geluiden, jij voorziet Baudet argumenten met je ideologie die ras tot motor maakt van de geschiedenis. Omdat ik schreef: "Het kan natuurlijk nauwelijks verbazing wekken dat ook vroeger de rijken en machtigen deals afsloten waar de “gewone man” het slachtoffer van werd"? Daarom? HanvanderHorst: "Gun de Afrikanen ook eens wat, JohnVKR.(...) Erken nu eens de Afrikaanse daadkracht en handelsgeest." Zo is het maar net: Akwasie zet zijn voorouders weg als een stelletje barbaarse oerwoudbewoners, maar de slavenhandel was een teken van eigen initiatief en handelsgeest. De VOC-mentaliteit heerste ook in Afrika: het waren de zwarte jongens van Jan de Wit, ze hadden alleen zelf geen schepen. Sarajlija: "Voor mensen die weigeren te begrijpen: Han laat zien dat Akwasi aan het zwammen is over zijn eigen verleden." Bedoel je nu dat Han alleen maar probeert om behulpzaam te zijn, om te voorkomen dat Akwasi in de toekomst nog een keer een blunder begaat? HanvanderHorst: “Het zijn de onberaden opmerkingen van Akwasi in dat interview waarmee rechts de goede sier maakt.” Gelukkig, Han probeert alleen maar Thierry Baudet het gras voor de voeten weg te maaien, want zelf zou Han dat natuurlijk nooit doen. Hopelijk kunnen we nog lang rekenen op de steun van Han voor Akwasie, KOZP en BLM, dan hebben we geen vijanden meer nodig.

9 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 15:52

Het werkelijke probleem is natuurlijk dat mensen met een andere huidskleur tot op de dag van vandaag in een sociale en economische achterstandsituatie verkeren, mede als gevolg van de racisme en de slavernij. HanvanderHorst: "Kijk kijk, de bekende taktiek. Proberen over iets anders te beginnen."

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 16:38

Stel je nu eens voor dat je meedoet aan een actiegroep en er zit zo'n HanvanderHorst tussen....

Ivan61
Ivan619 aug. 2020 - 17:34

Vrije geluiden, Jij gaat onbeschoft met mijn verhaal om. Lees nog een keer goed door en reageer volgende keer op hele inhoud op. Volgens mij is Han mondig genoeg om zelf antwoord te geven. Ik weiger om namens hen en wie dan ook te spreken. Nu wij in gesprek zijn: Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met discriminatie?

Buitenstaander
Buitenstaander9 aug. 2020 - 19:38

@VrijeGeluiden .... werkelijke probleem..... Misschien wordt het eens tijd dat u meningen en eigen opvattingen niet verkwanseld voor waarheid. Zo wordt dat VrijeGeluid eerder een VrijeOpvatting zonder enige onderbouwing. Waar u steevast op aanstuurt in elke discussie is uw eigen beperkte wereldbeeld, en als dat dan nog zou kloppen....

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 20:09

Dan heb je kans dat je wat bereikt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 22:37

Vrije Geluiden, je liegt en verdraait en vernachelt op de manier van de Hora do Povo. Dat doe je nu ook weer. Je kunt lullen wat je wilt: Akwasi vraagt om bewijs. Ik geef hem bewijs. Dat bewijs is overduidelijk. Jij probeert vervolgens de indruk te wekken dat ik racisme bagatelliseer en de antiracistische strijd dwars zit. Dat is een leugen en je weet dat het een leugen is. Karaktermoord is je strategie.

Satya
Satya10 aug. 2020 - 13:01

Sarajlija Jij gaat onbeschoft met anderen om. Op een zeer walgelijke manier ga je eerst in de slachtofferrol en daarna probeer je jezelf op te hemelen. Akwasi is zeer succesvol en dat geldt voor veel donkere mensen maar we willen onze geschiedenis goed zien weergegeven en dat gebeurt niet.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 13:35

@ Satya, Walgelijk is als iemand als jij de waarheid niet aankan net als Akwasi. Wees trots op jezelf en eerlijk zijn. Klinkt eenvoudig maar voor de meeste mensen 2 bruggen te ver. Akwasi is zeker succesvol en een topper wat mij betreft. De vraag is of hij begrijpt wat discriminatie anno 2020 in Nederland inhoudt.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 15:58

HanvanderHorst - Laten we het eens zo formuleren: ik volg jouw strategie op de voet.

beetlejuice150
beetlejuice1509 aug. 2020 - 15:07

Wat we inmiddels wel weten is dat Akwasi niet graag tegengesproken wordt. Hij heeft de wijsheid in pacht. Gelieve niet te tornen aan het gelijk van Akwasi.

Jim De boer
Jim De boer9 aug. 2020 - 14:55

Misschien kan meneer Akwasi nu op de barricades springen voor een blanke jongen die door licht getinte daders werd aangesproken en door 1 van hen op 24 jarige leeftijd werd doodgeschoten vanwege de Rolex van zijn vriend. All lives matter! Ook blanke levens! Het gaat om hier en nu en net om slavernij van 160jaar geleden!

3 Reacties
Satya
Satya9 aug. 2020 - 20:34

Waaruit blijkt voor jou dat er iets is als blanke leven tellen niet? Enig idee hoe het er in goud mijnen nog vaak aan toe gaat. Kasper Goethals had een poosje terug een goed artikel over Alain Goetz. Waarom is het eng als donkere levens eens zoveel gaan tellen als blanke. Black Lives Matter.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 22:40

Heb je het over hedendaagse goudmijnen? Welke goudmijnen dan? Of bedoel je die van vroeger, van de Asante, waar zij hun slaven tewerk stelden?

Satya
Satya10 aug. 2020 - 12:44

Ik draag je een bron aan van der Horst. Jij schreef aan Ozon een poos terug lui beest, bij deze heb je hem terug.

Satya
Satya9 aug. 2020 - 14:04

"HanvanderHorst 8 augustus 2020 at 15:54 Nee, dat klopt niet. Zo kun je dat niet stellen. De Asante kenden net als de meeste Afrikaanse staten grootschalige slavernij. De Europeanen waren dat ontwend geraakt maar ze leerden snel om van het aanbod gebruik te maken. De plantageslavernij is in de vijftiende eeuw al op gang gekomen op de Kaap Verdische Eilanden en naar ik meen Madeira, maar hang me daar niet aan op. Later in de zestiende eeuw werd dit model in de Amerika’s ook toegepast. Nederlanders zijn zich er pas echt professioneel mee gaan bezighoudern nadat Johan Maurits van Nassau het slavenfort S. Jorge Del Mina op de Portugezen had veroverd. Dat fort staat op het plaatje bij dit stuk. Het koninkrijk van de Asanti is daarnaast vooral een achttiende eeuws fenomeen." De vele genocides hebben we zeker ook gevraagd? Dat waren Europeanen ontwend maar deden jullie omdat we het vroegen. Vergeet je voor het gemak de uiterst racistische denkbeelden te vermelden?

Satya
Satya9 aug. 2020 - 13:24

Een leesadvies voor Han van der Horst. Olaudah Equiano en Quobna Ottobah Cugoano wiens levensverhalen een veel realistischer beeld schetsen. Het is stuitend dat je niet met Afrikaanse bronnen komt, die zijn er genoeg. Thornton en Gates. Jezus wat een armoede.

15 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:32

Wat is er fout aan Thornton en Gates?

Satya
Satya9 aug. 2020 - 14:53

Het zijn geen Afrikanen. Dit gaat toch over Afrikaanse geschiedenis? Waarom altijd op afgaan wat niet Afrikanen over Afrika te zeggen hebben. Ashanti waren zelf vaak genoeg slaaf om maar wat te benoemen.

wegmetons
wegmetons9 aug. 2020 - 15:14

Nou Han, ik denk dat het probleem is dat Satya Afrika wil afschilderen als een willoos slachtoffer van Europa en dat deze onderzoekers dit niet geheel onderschrijven. Dat doet auw aan haar wereldbeeld.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland9 aug. 2020 - 15:49

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olaudah_Equiano [Op jeugdige leeftijd werd hij ontvoerd door zijn familie en moest hij huisslaaf worden in een naburig dorp. Op 10-jarige leeftijd werd hij verkocht aan blanke slavenhandelaars en naar de Nieuwe wereld gebracht. Hij werd gekocht door Michael Pascal, een Navy-kapitein. Pascal gaf hem de naam Gustavus Vassa omdat in die tijd door het hernoemen gepoogd werd de slaaf zijn vroegere identiteit te ontnemen. Met hem deed hij ook een aantal malen Holland aan, onder andere om Willem van Cumberland terug naar Engeland te brengen. Later werd hij gekocht door Robert King, een Quaker die handel dreef met de Caraïben. Equiano had ondertussen al Engels leren lezen. Voor zijn dertigste kocht Equiano zijn vrijheid terug van King voor de oorspronkelijke vraagprijs van 40 pond. Uit vrees om opnieuw in slavernij te belanden vertrok hij naar het veiliger Engeland. In Londen ging hij de zaak van het abolitionisme verdedigen. Hij was een populair spreker en men drong erop aan dat hij zijn memoires zou schrijven. In 1789 verscheen zijn autobiografie onder de titel The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African.]

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland9 aug. 2020 - 17:37

[Het zijn geen Afrikanen. Dit gaat toch over Afrikaanse geschiedenis? Waarom altijd op afgaan wat niet Afrikanen over Afrika te zeggen hebben. Ashanti waren zelf vaak genoeg slaaf om maar wat te benoemen.] Wat een vreemde insteek. Dat zou betekenen dat alleen Europeanen mogen schrijven over Europese geschiedenis en Aziaten over Aziatische geschiedenis. Zwarten mogen op die manier dus ook niks schrijven over de Europese geschiedenis. Ten tweede mag een Egyptenaar het wel schrijven want die is ook een Afrikaan? Ten derde mag een Surinamer het niet schrijven want die is geen Afrikaan of bedoelde u mogelijk wat anders? Ten vierde als u stelt dat de mensen slechts de geschiedenis van hun eigen plek mogen schrijven ; Afrika kent een enorme diversiteit aan taal en cultuur en verschillende geschiedenis. Een Afrikaan uit Ethiopië die schrijft over de geschiedenis van Ghana is als een Moldaviër die over de geschiedenis van de Ieren schrijft.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2020 - 17:48

@Griezel "Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species " is in 2013 heruitgegeven, ook als ebook.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2020 - 17:58

Olaudah Equiano kwam trouwens uit Nigeria. Geen Ashanti neem ik aan. http://abolition.e2bn.org/people_25.html

Satya
Satya9 aug. 2020 - 20:16

Wegmetons Misschien eens op Google voor je begint te jammeren. Lastig te accepteren dat Afrikanen zelf hun verhalen vertellen? Dat die verhalen vaak wat genuanceerder liggen dan de Jopers met v/d Horst voorop doet er waarschijnlijk niet toe. Griezel bevestig mijn punt. Meneer heeft een heel werk waarin hij zijn standpunten omtrent slavernij bespreekt. Beide filosofen hebben een conflicterende kijk op slavernij en die is in de Afrikaanse wereld veel besproken tot op de dag van vandaag. Waarschijnlijk is het niet interresant om de ervaringen van deze mensen te bespreken als hier ongenuanceerd over de Asanti en de vele Afrikaanse volkeren wordt gesproken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 aug. 2020 - 22:18

@griezel Ik zou wel eens een Afrikaanse studie willen zien besproken worden, dan kan je beter zien wat die andere invalshoek kan brengen. De invalshoek van degene wiens geschiedenis besproken wordt, lijkt mij nuttig. Maar voorzichtigheid geboden, we hebben de afgelopen maanden kunnen zien hoe gevoelig dat kan liggen, je eigen geschiedenis bespreken, HvdH ging er pardoes van op zoek naar de Afrikaanse geschiedenis, even checken of die jongens wel zo kies waren.

Aart van de aap
Aart van de aap10 aug. 2020 - 0:03

Van der Horst is historicus Ik heb veel boeken van historici gelezen en meestal leggen ze gewoon de feiten op tafel. Ze zitten maanden lang in de bronnen te spitten en vatten het samen in een boek.Meer is het niet. Ze geven niet eens hun mening over het onderwerp. Historisch onderzoek heeft niets met zwart/wit te maken. Van der Horst legt slechts wat feiten op tafel. En die feiten zijn dan ineens niet meer waardevol, want hij is geen Afrikaan. Als hij wel een Afrikaan was geweest, had je wel weer wat anders bedacht. Dan zou hij een stockholm syndroom hebben, of zoiets, Dan zou hij last hebben van geinternaliseerde agressie ? Dan was hij zo onderdrukt, dat hij daardoor de witten naar de mond aan het praten was. Woke = racisme https://www.youtube.com/watch?v=Ev373c7wSRg

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 aug. 2020 - 5:53

'als hier ongenuanceerd over de Asanti en de vele Afrikaanse volkeren wordt gesproken." Je bedoelt net zoals door jou en je medestanders over "het Westen" en dé witte medemens wordt gesproken en geoordeeld?

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 aug. 2020 - 12:47

Ik geloof dat ik Jaap van het broodje aap wel door heb nu. Ga eens met een historucus praten. Jij vooronderstelt 'objectiviteit, dat is er meetal niet.

Satya
Satya10 aug. 2020 - 12:53

Aap Geschiedenis word geschreven door overwinnaars. Vertel mij eens waar ik racistisch ben of woke. Ik wil dat de Afrikaanse Geschiedenis geschreven word zoals hij is. Ashanti waren vaak slaaf voir Ashanti, dit zegt dus niets over Akwasi zijn voorouders. Op dit moment leiden de Twa onder vervolging van andere oost Afrikaanse stammen, dat mag gerust benoemd worden maar een verzonnen Geschiedenis aan iemand geven om hem het zwijgen op te leggen is belachelijk. Net als mij verwijten woke te zijn. Voor jou is de waarheid gewoon hard. Lefty Ga eens door mijn teksten en Vertel mij waar ik het over blanken heb in die zin. Doe maar. Ik heb zelfs diverse keren geschreven dat ik de donkere westerlingen gewoon tot westerling zie en aan de huidige uitbuiting meewerken. Lastig he als iemand niet aan het door jou gewenste plaatje voldoet. Ik vind zelfs Jacob Haafner een bron om het hele woke verhaal onderuit te halen. Zelfs in die tijd waren er verstsndigr blanken die inzagen dat het racisme fout was.

Aart van de aap
Aart van de aap10 aug. 2020 - 15:57

Geschiedenis wordt geschreven door verschillende mensen, mensen met verschillende politieke en religieuze achtergronden. Meestal is geschiedenis schrijven niets meer dan droge feiten op tafel leggen, waar je dan zelf iets mee moet. Ik las historische boeken over de geschiedenis van China, door Chinezen en door westerlingen. Het komt ongeveer op hetzelfde neer. Althans, als men het heel droog houdt, als men slechts data en bronnen en feiten geeft. Het argument geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars. Gek genoeg gebruiken nazi's dat argument ook weleens. Dan zeggen ze : Ja, het is relatief allemaal en de toekomst word geschreven door links, dus ja. Waarmee ik niet zeg dat jij een nazi bent, uiteraard. Maar ik vind het niet zo'n goed argument Ik zie Han niet per se als 'de overwinnaar' van Afrika. Ik zie hem niet als een gemene slavenhandelaar, in het zwart gekleed,met een witte kraag. Ik denk ook niet dat hij vind dat zwarte mensen 'dom' zijn. Ik denk dat ongeveer 98,99 procent van de NL bevolking niet vind dat zwarte mensen 'dom' zijn. Het verleden is niet het heden. Daarom heet het ook het verleden hhahaha Je maakt er iets van, dat er niet in zit. Het feit dat ik wit ben, maakt niet dat ik inherent geheerst heb over Afrika. Ja, er zijn nog steeds multinationals die Afrika plunderen en uitbuiten. Maar, wat heb ik daarmee te maken ? Je moet mij aanspreken, op dat wat IK doe, niet op het gedrag van andere witte mensen.... Deze Han is slechts historicus, die zijn werk doet. Mensen als jij belemmeren het dan en proberen inderdaad op karaktermoord in te zetten.

Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 11:14

correctie links schrijft de geschiedenis

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard9 aug. 2020 - 12:47

Han, Mijn complimenten voor dit uitstekende artikel! Je komt zo helemaal tot je recht bij Joop als je vanuit je vakgebied duiding geeft. Geweldig! Nu maar hopen dat Akwazi dit ook leest.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 20:10

Het is wel treffend om te zien hoe hij slaaf werd.

Ivan61
Ivan619 aug. 2020 - 12:30

Voor mensen die weigeren te begrijpen: Han laat zien dat Akwasi aan het zwammen is over zijn eigen verleden. Dat is niet tegen een volk gericht of huidskleur, hier gaat om foute weergave van Akwasi zelf. Vooral als men zijn eigen woorden terugleest. Hoe lang blijft iemand slachtoffer? Dat vraag ik mij echt af. In april 1992 brak de oorlog bij ons uit. De eerste dag wist ik dat ik failliet als ondernemer was. Schade ongeveer 300.000 euro. Bijna hele zwangerschap en eerste 2 levensjaren van mijn dochter gemist. Dat krijg ik nooit terug. En nee ik ben geen slachtoffer, ook nooit zo gevoeld. Dat weiger ik om te zijn. Hier in Nederland moest ik opnieuw leren leven, kind in vreemde taal opvoeden. Zij vertelde paar jaar geleden met grote glimlach dat zij een oorlogskind is. Het werd haar kwalijk genomen dat zij dat lachend zei. Alsof zij weten hoe dat voelt. Gisteravond heb ik show van Dave Chappelle Stick&Stones gezien. Naast column van Han ook leerzaam. Een waarschuwing voor toevallige kijker: Die is keihard.

7 Reacties
Satya
Satya9 aug. 2020 - 16:52

Omdat jij zo in het leven staat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is, niet iedereen kan dat. Mijn moeder heeft geleden onder de misdaden dir de Engelsen tegen haar ouders hebben begaan. Dat mag best benoemd worden, jouw verhaal doet daar niets aan af. Mijn oma had iedere nacht zoveel nachtmerries dat het hele huis wakker werd, ik wilde daar als kind niet logeren, zo eng. Maar goed ik moet mn bek houden want de blanke geschiedenis moet herschreven worden.

Ivan61
Ivan619 aug. 2020 - 17:31

@ Satya, Dat is geen wedstrijd hoor.

Carbonarius
Carbonarius9 aug. 2020 - 20:01

@Satya Altijd weer die slachtoffer rol dat blanke geschiedenis herschreven moet worden. Dat is echt complete onzin. Het spijt me te moeten lezen dat je moeder lang heeft geleden onder de Engelsen, maar niemand maakt het je onmogelijk om daar iets over te zeggen. Het onderwerp is de geschiedvervalsing van Akwasi en de correctie van Han daarop.

poeslief
poeslief9 aug. 2020 - 20:50

@Sarajlija Jawel, let maar op.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 6:47

@ Poeslief, Helaas heb jij gelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 aug. 2020 - 10:57

Sarajlija Het spijt me oprecht voor je. Ik kan me niet eens indenken hoe dat is. Laat je kind maar een vrij kind zijn en het lachend vertellen. Laat haar maar kind zijn.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 12:04

@ Minoes, Dank voor jouw reactie. Zo vader zo dochter. Zij is mijn evenbeeld. Gelukkig maar. Ik werd vorige jaar geadopteerd als opa van een 20-jarige dame die uit Liberia komt. Zij heeft zo veel ellende meegemaakt in haar jonge leven dat is bijna niet te bevatten. Zij is ook zo vrolijk en niet kapot te krijgen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland9 aug. 2020 - 11:38

Hier een kaartje van Afrikaanse rijken in de middeleeuwen en slavenhandelsroutes. Dit is dus voór de trans-Atlantische slavenhandel. Opvallend is dat deze routes beginnen waar georganiseerde rijken zijn. Als de Europeanen komen is er dan ook sprake van handel met juist de sterke georganiseerde rijken https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_kingdoms_in_pre-colonial_Africa#/media/File:African_slave_trade.png Later had West-Afrika een van de best georganiseerde staten waar handel mee gedreven werd. Hier een (ietwat onoverzichtelijk) kaartje https://i.pinimg.com/originals/ab/02/4b/ab024b043282161ba7fe025a1e507dc8.png Slavernij is al deel van het menselijk economisch systeem sinds men begon met de landbouw. Slavernij ontstond in elke beschaving ter wereld die daarmee begon.

Mickeymouse2
Mickeymouse29 aug. 2020 - 11:02

@JOhnVKR volgens mij is dat toch vooral een emnig die jij graag feit zou willen laten zijn.

4 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 12:29

Die emnig, is dat een soort struisvogel?

JohnVKR
JohnVKR9 aug. 2020 - 14:04

Lees wat ik hieronder heb geschreven gewoon nog even wat beter. Het waren Europeanen die Amerika koloniseerden, Europeanen die daardoor arbeidskrachten op het Amerikaanse continent nodig hadden, Europeanen die voet aan wal in Afrika hebben gezet (dus niet Afrikanen die voet aan wal in Europa hebben gezet), dus waren de Europeanen de hoofdschuldigen van de transatlantische slavenhandel, waarbij Afrikanen medeplichtig waren. Hadden de Europeanen Amerika niet gekoloniseerd, dan was er ook geen transatlantische slavenhandel geweest waaraan Afrikanen inderdaad medeplichtig waren. Maar we moeten in de transatlantische slavenhandel wel de hoofd- van de bijzaken onderscheiden: Europeanen waren daarvan de hoofdschuldigen, Afrikanen medeplichtig. Dat staat los van het feit dat slavernij en slavenhandel in Europa, Afrika en Azië zeker 1000 jaar daarvoor al gangbaar was,waaraan iedereen zich schuldig heeft gemaakt: moslims en christenen, Europeanen, Afrikanen, Aziaten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:37

Gun de Afrikanen ook eens wat, JohnVKR. Het waren geen medeplichtigen. Het feit van hun slavenstaten hebben de Europeanen op het idee gebracht. Erken nu eens de Afrikaanse daadkracht en handelsgeest.

Mickeymouse2
Mickeymouse29 aug. 2020 - 14:57

@vrije geluiden ;-) tja, dan had ik maar geen schrijffout moeten maken en ook nog op de verkeerde plaats neergezet. Het is te hopen dat het met Sinterklaas niet zo warm is.

O3
O39 aug. 2020 - 10:40

O, grote vreugd. Akwasi maakt alweer een uitglijder. Hullie, de Ashanti's, waren slavenhandelaars! Dus kunnen we wegkijken van eeuwenlang koloniale slavenuitbuiting. Nederland maakte vuile handen aan de eeuwenlange vrijheidsberoving, terrorisering, economische uitbuiting van slavenfamilies via gratis arbeid. Laten we nu vooral foei tegen Akwasi zeggen. Driewerf hoera!

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 11:04

Dat dus is dus van jou dus, niet van anderen.

Passenger
Passenger9 aug. 2020 - 11:36

Voorspelbare reactie, O. Evenals het inmiddels sleets geraakte ‘hullie’. Probeer eens gewoon ‘zij’, wel zo volwassen. Succes!

O3
O39 aug. 2020 - 11:54

Ik begrijp niet precies wat je bedoelt te zeggen, Han. Wil je het a.j.b. uitleggen?

Satya
Satya9 aug. 2020 - 13:27

Ashanti werden ook als slaaf verkocht. Van der Horst informeert zich zeer gebrekkig.

Herr Vorragend
Herr Vorragend9 aug. 2020 - 13:42

@O Akwasi is een sympathieke kerel die ik van harte steun in zijn strijd tegen nog steeds bestaande discriminatie en racisme in de samenleving. Hij ondergraaft echter, net als veel van zijn medestanders, zijn eigen strijd door de mythes en ideologieën aan te hangen die beweren dat slavernij en racisme uitvindingen zijn van de West-Europese samenlevingen omstreeks 1600. De Oude Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Joden, Arabieren*, Indiërs*, Chinezen*, Afrikanen*, Europeanen* Inca's, Maya's, Azteken etc. hadden (* en hebben!!) slaven. En nee, ik acht Akwasi bepaald niet schuldig aan het eventuele duistere verleden van zijn voorouders. Maar anderzijds beschouw ik ook mijzelf niet verantwoordelijk voor alle ellende in de wereld, in het verleden en heden, simpelweg omdat ik een witte Europeaan ben.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:34

Allicht dat Asante ook als slaaf verkocht werden. Slavernij was in het rijk van de Asante normaal. Heel gewoon. Het was voor de Asante onvoorstelbaar dat slavernij niet bestond.,

Jim De boer
Jim De boer9 aug. 2020 - 16:33

Wat vindt u sec van de opmerkingen van Akwasi dan? Van het zwarte piet op zijn muil slaan (inc. Het mag want zp is een fictief figuur en woordkunstenaar), dat hij recht heeft op een grachtenpand, zijn verhaal aanpast al naar gelang het hem uitkomt tot geveinsde last hebben van wat 160jaar geleden gebeurde?

O3
O39 aug. 2020 - 17:38

@Han Dat was mij wel duidelijk. Ik maak bezwaar tegen de verenging van het Nederlandse slavernijverleden tot louter mensenhandel. Het grote kwaad van mensenbezit, terrorisering en mensenexploitatie als waren zij vee blijft daardoor buiten beschouwing. Tot grote vreugd van jouw bijvallers. Over Akwasi kun je veel zeggen behalve dat hij academicus of historicus is. Jouw publieke woorden en omissies weeg ik daarom zwaarder aangaande jouw vakgebied. @Allen met kritiek Vanwege tijdgebrek beperk ik mijn antwoord tot aan Han. Ik heb mijn zegje gedaan.

Indisch4ever
Indisch4ever9 aug. 2020 - 10:19

Nederland (politiek, gesteund door desinteresse publieke opinie) is nog steeds een roofstaat. Bijv het niet willen uitbetalen van oorlogsschade in Indie 42-45 opgelopen. Terwijl schade in Nederland wel deels werd vergoed. En de backpay... salarissen van soldaten 1942-1945 te Indie in krijgsgevangenschap. Er zijn afkooprondes geweest, dit om niet de volledige schuld te willen betalen en mensen de mond te snoeren 20% van soldaten ca 8000 hebben het niet overleefd en de meeste weduwen en wezen kregen achteraf ook geen uitkeringen voor levensonderhoud waar ze wel recht op hadden https://deindischekwestie.nl/ Jaja.... die VOC-mentaliteit... ya toch ? Nog steeds voortwoekerend

1 Reactie
Thuiszitter
Thuiszitter9 aug. 2020 - 12:26

U heeft helemaal gelijk .

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty9 aug. 2020 - 10:10

Opmerkelijk dat veel forumgenoten zeer vergevingsgezind zijn als de zelfbenoemde woordkunstenaar Akwasi weer eens een controversiële uitspraak doet. Dit keer komt hij er niet mee weg door te stellen dat het slechts om creatieve "Wortspielerei" ging. Dit heeft alle schijn van "the soft bigotry of low expectations", we leggen de lat voor mensen van kleur gewoon iets lager. Probeer je eens voor te stellen hoe de reacties hier zouden zijn geweest indien een prominente "witte" Nederlander wangedrag van verre voorouders categorisch zou ontkennen.

5 Reacties
Mokeshame
Mokeshame9 aug. 2020 - 11:06

Dat is juist het probleem. De mate van ontkenning naar alle volkeren toe reist de pan uit. Daar is dit ook weer een onderdeel van. Ik heb de bronnen inmiddels gelezen en het is mij duidelijk dat deze Joop auteur aan cherrypicking doet. Je kan mensen die iets slechts doen omdat ze opgelicht zijn niks aanrekenen. Er werd toen en nu gechocheld met termen om de schuld van de slavernij bij de Afrikanen zelf neer te leggen. Dat siert de blanke mens weer...

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 11:43

Stel eens voor dat we in jouw geval op alle slakken zout zouden leggen. Joop zou te klein zijn.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:39

;Licht dat eens toe, Mokeshame, van dat cherry picking.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty9 aug. 2020 - 15:18

@ Mokeshame De "blanke mens" lijkt in tegenstelling tot veel andere etniciteiten zich juist bewuster te zijn van minder fraaie perioden in de geschiedenis, wordt overwegend officieel erkend en zelfs gedoceerd op scholen. Kom daar in andere windstreken maar eens om. Daar is de introspectie, het zelfkritische vermogen en het historische besef veelal iets minder goed ontwikkeld.

Mokeshame
Mokeshame10 aug. 2020 - 10:34

@Deplorable Lefty: De blanke mens wist ook al meer dan de rest door zijn grotere bewustzijn in de wereld. De rest mocht daarom nog fouten maken, waar blanken maar al te graag gebruik van hebben gemaakt. Soms zijn dingen pas echt fout als je de beschikking hebt over alternatieven als een zeker niveau van organisatie hebt bereikt. Andere landen hebben inweze geen geschiedenis. Het was allemaal grotendeels afhankelijk van blanke handelsmonopolie, veroveringen en nieuwe ontdekkingen die de culturen zodanig verstoorde dat er inmengingen plaatsvond in de ontwikkeling van die volkeren. Ze konden hooguit nog verkeerd anticiperen op situaties, maar geen volledige foute handelingen uitvoeren die de wereld zoals die vandaag is nog steeds treffen. Bij blanken is dat wel, ze hebben de wereld vorm gegeven. @HanvanderHorst: Je zoomt in op een bepaalde situatie hoe die op een bepaald moment was, maar noemt daarbij steeds niet de achtergrondfactoren op. Slaven houden was altijd een logisch gevolg voor oorlogvoerende gemeenschappen die niet de middelen hadden om andere landen te bezetten. Een ander alternatief is de bevolking uitroeien. In die zin bracht de slavernij in Afrika een uitkomst. Je kon van je dissidenten af, zodat ze zich niet tegen je konden keren. Meer gebied zonder ze streng te hoeven handhaven, wie wilde dat nu niet? Met het vele geld wat men kreeg dacht men waarschijnlijk ook dat men ze waardevol en humaan vond, van Europese industrie hadden ze geen kaas gegeten. Kortom voor de Ashanti was het zelfs iets nobels om te doen na een verovering. Daarom was slavernij ook ooit een vorm van genade, waarbij je door vijand goed behandeld werd om te in te integreren. Daarom duurde het in Afrika ook nooit langer dan 1 leven, zodat de nakomelingen zich konden integreren. Maar voor de Europeanen die wisten dat er alternatieven waren en beter wisten niet. Ze houden de oude waarden die bij slavernij hoorden helemaal niet. Ze maakte er een permanent monster van.

Richard58
Richard589 aug. 2020 - 9:54

Eens met allen die stellen dat we het nu over racisme alhier hebben. Dit artikel voegt niets toe aan die discussie en dat is jammer Iedereen weet dat sinds mensenheugenis slavernij bestond c.q. bestaat. O.a. BLM bestaat omdat er nu hier nog steeds sprake is van racisme vanuit de witte meerderheid. Daar doet de hele wereldgeschiedenis er bij slepen niets aan af helaas. We hebben geen relativering nodig van een kwaadaardig fenomeen, maar een keiharde aanpak. Han wordt zo de Jaap van Dissel van de racismebestrijding. Sussen helpt niet Han, een gemiste kans!!

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 11:05

Wie sust wat behalve jij dan ?

Helen2
Helen29 aug. 2020 - 11:39

BLM bestaat omdat men blank geweld tegen zwarte mensen belangrijker vindt dan zwart geweld tegen zwarte mensen. In Amerika sterven er jaarlijks ca. 7.000 zwarte mensen door geweld van zwarte mensen. Dit in schril contrast met het aantal zwarten gedood door blanken. Misschien is het tijd dat BLM zich vooral druk gaat maken over de hedendaagse slavernij die nog steeds in vele Afrikaanse landen plaatsvindt, zoals ondermeer in Ghana. Dat zet meer zoden aan de dijk dan te trachten herstelbetalingen te krijgen voor zaken die honderden jaren geleden plaatsvonden.

Richard58
Richard589 aug. 2020 - 13:12

Han ik waardeer jouw bijdragen altijd zeer maar de laatste tijd zie ik teveel blogs waarmee je de aandacht afleidt van het echte probleem en dat is het alom aanwezige racisme. Wat kan mij het schelen dat Akwasi wat heen en weer brabbelt. Jouw blogs worden misbruikt door de lieden die jij ook niet tot je geestverwanten rekent. Er zit een zekere halsstarrigheidin jouw recente bijdragen en ik zie een zekere overeenkomst met hoe Jaap Covid aanpakt. Het doel is goed maar de methode deugt niet. Dus jouw sneer naar mij klopt niet ik sus totaal niets en moffel geen slavernijverleden van bijv. de Chinezen onder tafel. Ik vind het namelijk totaal niet relevant van het racismedebat in Nederland. Zelfs hoe het in België gaat vind ik niet relevant. Allerlei bijdragen hier leiden alleen maar de aandacht af en dat stoort mij. Ik twijfel geen seconde over jouw goede bedoelingen, maar ik zou je graag iets meer in de frontlinie zien zonder te radicalisere natuurlijk. Kijk uit naar je volgende bijdrage over dit onderwerp. M.v.gr. Richard!

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:45

Akwasi vraagt om bewijsmateriaal naar de rol van de Asante in de slavenhandel. Dat krijgt hij. Het zijn de onberaden opmerkingen van Akwasi in dat interview waarmee rechts de goede sier maakt. Hij zet de ene goal in eigen doel na de andere. Het is buitengewoon onvestandig dat te laten passeren omdat je rechts ermee in de kaart kan spelen. Het omgekeerde is namelijk het geval. Het speelt rechts in de kaart als personen als Akwasi onweersproken hun onkunde kunnen etaleren. Als jij dan zwijgt, geef je rechts de kans jou te associëren met die onkunde. Dat gebeurt momenteel op grote schaal. En daarom zet ik wel eens wat recht.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 14:53

HanvanderHorst: "Het zijn de onberaden opmerkingen van Akwasi in dat interview waarmee rechts de goede sier maakt."] Eindelijk is het hoge woord er uit.

Richard58
Richard589 aug. 2020 - 17:20

Oké dat snap ik best, maar rechts hier interpreteert het wel anders gezien hun toejuichingen. Dus begrijpen het anders dan jij bedoelt. Dat is jammer. Maar ik begrijp je punt, dank daarvoor.

Richard58
Richard589 aug. 2020 - 19:25

Helen, wat een onzinreactie hier. Geeft wel aan waar je in werkelijkheid ergens staat in de racismediscussie. Dat kan dan maar duidelijk zijn toch. We hebben het hier over hoe het in Nederland is en niet over hoe het elders is. Dat is geen excuus om weg te duiken voor het alom aanwezige racisme in ons land. Bekende truc van rechts elders is het slechter dus niks zeggen over ons. Dan kunnen we overal maar beter mee stoppen. Zolang de wereld niet perfect is doen we niks. Geweldig gelul natuurlijk en daar trappen we dus niet in. Fijne avond nog!

poeslief
poeslief9 aug. 2020 - 21:11

@Richard58 "racisme vanuit de witte meerderheid" zal altijd kloppen als een bus die stellingname, zelfs als een absolute minderheid van blanke mensen (wit en zwart is uiterst incorrect qua huidskleur, en uiterst polariserend, allesbehalve verbindend, maar dat schijnt niet Uw doel te zijn; iedereen of de grote meerderheid er van doordringen dat o.a. huidskleur maar 1 detail van iemands voorkomen en geen onderdeel is van een persoons persoonlijkheid waarin culturele verschillen ook enkel een marginaal onderdeel van vormen) zich daar schuldig aan maakt. Volgens mij bedoelt U dat de meerderheid van blanke mensen racisten zijn en dan vooral gericht tegen mensen met een bruine huid exclusief met Afrikaanse roots. Uw aannames over "rechts", dat sluwe bruinhemden dragende segment dat vol zit met anders dan Richard58 denkenden, zijn hilarisch en weinigen op deze site zouden kiezers zo naar rechts toe drijven als dat U doet, het lijkt een doel van U op zich.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker10 aug. 2020 - 8:18

Beste Richard 58, Mag eens een theorie opperen die verklaart waarom het steeds over het verleden gaat in de discussie over hedendaags racisme? Die theorie luidt als volgt. Het gros van de activisten wil racisme als iets typisch blanks wegzetten. Om dat te kunnen, moet je iets vinden dat 'uniek' is voor het blanke (vooral westerse) deel van de wereld. Dat moet het door racisme gedreven kolonialisme van het westen zijn. Nu is kolonialisme iets dat al bijna net zo oud is als dat de mens sedentair werd. Dus het ontplooien van koloniale activiteiten is niet voldoende. Er moet iets extra's zijn. En dat extra's is het racisme. Enter Gloria Wekkers 'culturele archief', een, zoals ze het in haar boek WItte onschuld schrijft: "speciaal soort kennis en structuren van houding en referentie (en) structuren van gevoel,” In dit 'cultureel archief' van het westen werd er: “nagenoeg unaniem veronderstelt dat onderworpen rassen moesten worden overheerst, dat er zoiets bestond als onderworpen rassen, en dat één ras het recht verdiende en voortdurend had verdiend te worden beschouwd als het ras waarvan de voornaamste missie was zich uit te breiden tot buiten zijn eigen domein.” En dan constateert zij dat dit leidt tot: "het gegeven dat er in de negentiende-eeuwse Europese imperiale bevolkingen een raciale grammatica ingeplant is, een diepe structuur van ongelijkheid in gedachten en gevoelens gebaseerd op ras, en dat vanuit dit diepe reservoir het culturele archief- onder meer een gevoel over het zelf- gevormd en gefabriceerd werd.” En inderdaad waren er in de negentiende eeuw wetenschappers die dubieuze theorieën over hiërarchieën in mensen ontwikkelden.Theorieën waarbij het eigen volk altijd bovenaan de pikorde stond. En zie daar, de cirkel is rond: de 'racistische blanke'. Dit is het theorie die het gros van de actievoerders verkondigen. Vervolgens beginnen historici zoals Han en ondergetekende erop te wijzen dat het iets genuanceerder ligt. Dat het niet zo zwart wit is. Ze wijzen erop dat Afrikaanse machthebbers al eeuwen lang een sleutelrol speelden in de slaven handel Ze wijzen erop dat ook andere volken de wereld hiërarchisch zien. Zo vonden de Chinezen ook dat zij het toppunt van beschaving waren. Ze wijzen erop dat er in de negentiende eeuw ook wetenschappers en strijders voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid die er anders over dachten. Zouden die dan niet ook in dat 'achief' moeten zitten? Ze wijzen erop dat de discussie over de afschaffing van de slavernij in de westerse wereld begon. Ze wijzen erop dat er in de negentiende eeuw in het geheel geen 'infrastructuur' was om die 'raciale grammatica' in te planten. Het gros van de mensen ging niet naar school maar moest al vanaf een jaar of zes meer dan tien uur per dag werken onder omstandigheden die in niets verschilden van de situatie waarin de slaven verkeerden. En dan moet het gesprek over het verleden worden gevoerd. Dan moet die 'bijzonderheid' van het 'racistische westerse kolonialisme' worden verdedigd. Als immers blijkt dat dit niet afwijkt van eerder en later kolonialisme, dan stort die hele theorie van die 'blanke uitzonderingspositie' in. Dan zou wel eens kunnen blijken dat we het hier in Nederland niet zo slecht doen. Dat er wel racisten zijn, maar dat er geen sprake is van 'institutioneel racisme'. Dat laatste wil niet zeggen dat er niet eens wat fout gaat als je 'big data' gaat gebruiken voor bijvoorbeeld 'preventief politiewerk' of het opsporen van fraude.

Richard58
Richard5810 aug. 2020 - 16:11

Leuk dat onze, in een multicultiwijk op een 3 vierkante meter grote flat wonende, kattenliefhebber weet wat ik wil. Wat ik wel weet is dat zgn. progressieve linkse figuren hier heel veel meer energie steken in het ontkennen van het white privilege etc. dan in het bestrijden van het niet te ontkennen racisme alhier. Dus met zulke zgn. vrinden heb je geen vijanden nodig. Ook heel uitgebreide betogen, die maar om de hete brij heen draaien doen niets af aan de realiteit waar veel minderheden mee te maken hebben. Dus met dat soort meninkjes veeg ik echt het achterste af.

poeslief
poeslief10 aug. 2020 - 20:46

@Richard58 Benedenwoning, 21,53m2, en mijn multiculti buren maken zich vooral druk om de warmte, de hitte, en 1 buurvrouw die zich druk maakt om haar handel zei zij vanavond; ik heb verder maar niks gevraagd. Je moet doen wat je moet doen hier aan de onderkant van de samenleving in Dordrecht centrum.

michellekepen
michellekepen9 aug. 2020 - 9:53

Ik lees dat Akwasi zaken simpelweg ontkend. Vreemd, want hij zei toch echt zelf: "Dus, blijkt dat ik nazaat ben van zwarte slavenhandelaren." Interview van de NOS. De doorvragende interviewster is overigens zelf een gekleurde vrouw! https://twitter.com/_Frummel_/status/1277534665453289478?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277539821175570434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2020%2F06%2Fakwasi-over-zijn-ashanti-voorouders-ze-verkochten-ghanezen-als-slaven-maar-ze-waren-geen-daders-hoor%2F

1 Reactie
frankie48
frankie4810 aug. 2020 - 8:56

Beste Michel, In dit interview slaat hij natuurlijk volledig de plank mis, juist omdat als hij zich iets meer verdiept had in het feit hoe handelaren hun slaven vervoerden en zij tot aan de verkoop gevangen werden gehouden, hij niet zou hoeven te gaan twijfelen over het feit of zijn eigen grootouders wel net zo wreed als de Europeanen met deze mensen waren om gegaan.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 aug. 2020 - 9:29

Waarom ontbreekt in het leesadvies het werk van Piet Emmer? Hij geldt al sinds de jaren zeventig als een expert op het gebied van de slavenhandel en heeft het aandeel van de Afrikaanse bestuurders in die tijd ook de nodige aandacht gegeven.

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 11:45

Is die ook van het Forum van Democratie?

Mokeshame
Mokeshame9 aug. 2020 - 9:23

Maar goed. Het is allang bekend dat Afrikanen hun eigen dissidenten verkochten aan de Europeanen. Kunte Kinte was bijvoorbeeld een bekend verhaal van een gevangen krijger die is verkocht aan de Europeanen. Het gaat er om wisten ze exact waar ze mee bezig waren toen ze dat deden. Of werd ze een rooskleuriger beeld voorgelegd dan het in werkelijkheid was. Zoals men ook bij de Japanners deed, zo is de Japanse keizer door Europese machten opgezet tegen de eeuwenoude samoerai traditie. Maar ook in Indie en andere landen hebben verhalen waarbij toen de Europeanen kwamen ze gedwongen werden handel te drijven en zich van conservatieve en behoudende machten in die landen te ontdoen. Wat de Europeanen dan deden, ze beloonde gewoon een hoge functionaris, zodat die zijn eigen volkstradities kon verraden.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 11:08

Er kwamen delegaties van Afrikaanse vorsten naar Europa om de gang van zaken te bespreken en er was ook veel wederzijds verkeer tussen bijvoorbeeld Brazilië en Porto Novo. Iedereen was uitstekend op de hoogte. Lees ook dit: https://voetnoot.org/2018/03/15/een-afro-amsterdamse-gemeenschap-in-zeventiende-eeuws-amsterdam/

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 11:59

HanvanderHorst: "Iedereen was uitstekend op de hoogte." Hoezo? Heeft iemand beweert dat de slavenhandel zich in het geheim afspeelde misschien? Ging het om en publiek geheim waaraan iedereen op zijn manier medeplichtig was? Was er toen nog geen sprake van racisme, maar ging het gewoon om eerlijke slavenhandel? Bravo, bravo, de slavenhandel was een teken van eigen initiatief en handelsgeest, de VOC-mentaliteit heerste ook in Afrika, het waren de zwarte jongens van Jan de Wit, ze hadden alleen zelf geen schepen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:50

Een van de ongefundeerde verhalen waar Akwasi mee komt, is dat de Asante geen idee hadden wat de Europeanen met die slaven deden. Voor het overige: https://www.youtube.com/watch?v=9nj6M-TJ8Ng

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 19:54

Redactie: Bovenstaande is een hele nette Braziliaanse rapsong tegen het racisme, al lijken de woorden op het eerste gezicht misschien aanstootgevend.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 18:30

Dat de mededeling, dat bovenstaande een hele nette Braziliaanse rapsong is, volledig verkeerd en fake is, komt voor rekening van de redactie

Liquidfriend
Liquidfriend9 aug. 2020 - 9:11

Prima dat de feiten, door de auteur nog een keer worden uitgelegd en dat we het met elkaar er over hebben maar de slavernij is in Nederland al 160 jaar afgeschaft. Je mag daar wat mij betreft nog boos over worden maar maak iets van je leven in 2020! Nederland was de afgelopen decennia bijzonder gul voor ontwikkelingsgelden naar Afrika, ik schat in dat er enkele miljarden euro's in Afrika zijn geïnvesteerd en dat is prima. Dus compensatie voor het slavernijverleden is er wat mij betreft al. Zelf word ik een beetje verdrietig van mijnheer Akwasi. Zo jammer dat uitgerekend een nazaat van een slavenhandelaarsfamilie zichzelf opwerpt als hoeder van de Afrikaanse mensenrechten, deze man is geen verbinder. Waar is Umberto Tan als je 'm nodig hebt!

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland9 aug. 2020 - 11:46

Dat er racisme is is duidelijk genoeg. U hoeft alleen maar te kijken naar wat de belastingdienst flikte of het politiegeweld (met name) tegen mensen met een kleurtje . Er is een legitieme strijd tegen racisme. Alleen wordt deze nu op een manier gevoerd waarbij er een daderras en een slachtofferras is en er worden mythes geschapen. Racisten worden met rust gelaten maar de gewone man wordt aangevallen op zijn kleur. Dat is niet hoe je racisme bestrijd. Ik vrees dan ook door het kapen van de strijd tegen racisme door bepaalde types er voor gaat zorgen dat het nog wel een tijdje duurt voordat die strijd eens gewonnen wordt . Hopelijk is de volgende generatie wat verstandiger - van deze moeten we het kennelijk niet hebben.

Indisch4ever
Indisch4ever9 aug. 2020 - 12:19

Waarom zou een nazaat van een slavendrijver een apart soort mens zijn die geen recht heeft op humanistische meningen of humanistisch activisme ? Waarom zou dat ongeloofwaardig zijn. Dan verwijt je die nazaat de wandaden van verre voorouders. In het geval van Akwasi is zijn herkomst ooit goed uitgezocht ? Is het bewezen dat hij een foute voorouder had ? Wat niet veel uitmaakt. Het blijft kleinzielig om hem daarmee om de oren te slaan

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 14:54

Akwasi zei het bij een eerdere gelegenheid zelf, Indisch4ever. In het interview met het Parool waar ik naar link, ontkent hij het slavernijverleden van de Asante. Hij beschuldigt de Nederlanders ervan dat ze met ongefundeerde beschuldigingen komen. Ik vind het niet kleinzielig om daarop te reageren. Hij vraagt bewijs. Hij krijgt het. Het lijkt me dat je als lid van een volk met een slavernijverleden uitstekend strijd kunt voeren tegen het racisme. Dus dat kan het probleem niet zijn. Het maakt die strijd wel moeilijk als je dat racisme sterk in het licht van het slavernijverleden plaatst en vervolgens een gedeelte van dat slavernijverleden ontkent. Dat maakt je er niet geloofwaardiger op.

Indisch4ever
Indisch4ever9 aug. 2020 - 16:04

Het is wel kleinzielig om kritiek op Akwasi steeds maar weer aan te zetten met vermeende slavendrijf-voorouders. Alsos het zijn schuld is en dat hij daarom geen recht heeft een mening te hebben over foute Nederlanders Ik zag laatst dat interview, waarin hij eerst zei dat hij in zijn afkomst Ashanti slaafverhandelde voorouders had en even later opmerkte dat hij dit niet zeker wist. Nu verwijzen meer mensen naar dit interview en vertellen er niet bij dat hij opmerkte even later dat hij dit niet zeker wist Dus... Akwasi weet ook niet precies wie zijn voorouders waren en in hoeverre medeverantwoordelijk voor de Nederlandse slavernij. Niemand weet dat dus .... En velen doen alsof ze het weten om zo de man de grond in te boren. Misschien is kleinzielig niet het juiste woord.... wat te denken van deze term... geinstitutionaliseerd racisme. Zelf vind ik het een te moeilijke nare term. Ik gebruik liever deze: verkapte discriminatie of etnische vijandigheid

Spannend2
Spannend29 aug. 2020 - 8:10

Alsof Akwasi zijn eigen geschiedenis niet kent. U hebt veel moeite gedaan om het allemaal uit te zoeken, maar wat is uw doel? Mag Akwasi geen mening hebben over racisme anno 2020, omdat de Asante met slavenhandel in verband worden gebracht? U hebt toch ook over alles een mening, terwijl u Nederlander bent? Zo triest dat er met een belerend vingertje wordt gewezen, terwijl het belangrijkste punt, nl racisme anno 2020 het discussie onderwerp zou moeten zijn. Als je de geschiedenis in zijn geheel bekijkt en alle landen vergelijkt wat de slavenhandel betreft, denk ik dat Nederland in de top staat. Mogen Nederlanders dan geen mening hebben over zwarte piet, omdat er bloed aan hun handen kleeft? Trek de redenering dan door zou ik zeggen. Of is het alleen maar als het goed uitkomt? Om de ander te laten uitlullen? Niet gelukt wat mij betreft. Alleen maar triest van de moeite. Ja iedereen heeft nu weet van de Asante. Eerder nooit van gehoord, maar nu wordt het met regelmaat genoemd. Hoe vaker het wordt genoemd, hoe triester het wordt. En het allertriestste is misschien nog, dat dat het uw geschiedenis niet weg wast.

12 Reacties
Salama.
Salama.9 aug. 2020 - 9:35

Het lijkt mij terecht dat er op wordt gewezen dat Afrika niet alleen maar slachtoffers huisvest(te) maar ook daders. Als dat voor jou een ongemakkelijke waarheid is, jammer dan.

Fredje3
Fredje39 aug. 2020 - 9:57

U slaat de plank niet alleen mis, u heeft de plank nog niet eens gezien. Nederland was helemaal niet het ergste in die tijd. Ten tijde van de transatlantische slavernij werden de meeste slaven gehouden door de Afrikaanse stammen zelf (70%). Ongeveer 17 miljoen slavern werden verhandeld door de Noord Afrikanen en het gehele westen bij elkaar ongeveer 11 miljoen. We hebben het dan nog maar over de periode van 350 jaar en niet over die duizenden jaren dat er in Afrika zelf zonder inmening van de blanken slaven werden gemaakt en gehouden. Waarom het hele racisme gebeuren ook niet klopt is dat de donkere mensen die in Nederland het hardst lopen te gillen zijn de meest succesvolle mensen. Mensen die het over het algemeen gezien geboerd hebben in Nederland. Sylvana Simons, Akwasi en noem maar op. Allemaal mensen die hier enorm gewaardeerd werden totdat zij hun racistische gevoelens gingen uiten. Want zeg nu eerlijk. Anderen verantwoordelijk noemen naar aanleiding van daden van hun voorvaderen en zelf niets willen horen van de daden van je eigen verantwoordelijkheden en jezelf dit toestaan omwille van je huidskleur is gewoon racistisch. Als Nederland tot op het bot racistisch zou zijn geweest zou dit ook niet mogelijk zijn

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty9 aug. 2020 - 9:57

"Mag Akwasi geen mening hebben over racisme anno 2020, omdat de Asante met slavenhandel in verband worden gebracht?" Stropop, wordt door Han helemaal niet beweert.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty9 aug. 2020 - 9:58

beweerd

Max6
Max69 aug. 2020 - 10:23

Akwasi kent zijn geschiedenis heel goed... alleen komt die ‘m op dit moment niet zo goed uit. Goed dat een historicus weer even de feiten op een rijtje zet. Maar.... ‘hun handen‘... en ‘uw geschiedenis’. Je commentaar klinkt een beetje alsof de schuld bij alle Nederlanders ligt, maar niet bij jou? Verklaar je nader zou ik zeggen...

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 10:54

Spannend: "U hebt veel moeite gedaan om het allemaal uit te zoeken, maar wat is uw doel?" Juist, dat is de vraag: wat is het doel van dit stukje? Is het een grote ad hominem ten aanzien van Akwasi -Akwasi je weet gewoon niet waar je over hebt- omdat deze -misschien- een uitglijder heeft gemaakt? Is het de bedoeling om de Nederlandse slavenhandel te bagatelliseren: Hunnie deden het ook en dus zijn onze voorouders alleen maar verantwoordelijk voor hún deel? HanvanderHorst: "Eigenlijk onderschat Akwasi’s slachtofferidee de enorme kracht en creativiteit in Afrika." Moet je zien: Akwasie zet zijn voorouders weg als een stelletje barbaarse oerwoudbewoners. Bravo, bravo, de slavenhandel is een teken van eigen initiatief en handelsgeest, de VOC-mentaliteit heerst ook in Afrika, het waren zwarte jongens van Jan de Wit !! Is deze aanval op Akwasie alleen maar een goede gelegenheid voor de historicus Han van de Horst om zijn gedegen en objectieve kennis van de geschiedenis te openbaren? Bewijst Han dat historische argumenten het racisme in Nederland niet verklaren? Of is dit het semi-intellectuele verhaaltje van een latent-racistische FvD-stemmer die van mening is dat ze uiteindelijk toch allemaal zelf hierheen zijn gekomen, aangetrokken door de volle vleespotten van Holland en dat de hardwerkende Nederlander zich nu zorgen moet maken vanwege zijn job en een betaalbare woning? Als dat niet zo is Han, dan mijn welgemeend excuus.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 11:09

Akwasi vraagt in het interview expliciet om bewijsmateriaal dat de Asante een cruciale rol speelden in de slavenhandel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2020 - 11:29

In het Parool staat toch echt: "Iedereen is opeens een historicus, mensen roepen maar wat. Ashanti zijn geen slaven­handelaren geweest. Wel? Kom op met de feiten dan, die zijn er niet. " HvdH komt tegemoet aan dat verzoek.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 11:41

HanvanderHorst - O, het was alleen maar om Akwasi een dienst te bewijzen?! Wat aardig van je.

Helen2
Helen29 aug. 2020 - 11:46

Akwasi is zeer goed op de hoogte van het verleden van Ghana en de actieve rol die de Ashanti hebben gespeeld in de slavernijhandel. Daarvan gaf hij kond in een interview in de Volkskrant uit 2017. Akwasi heeft m.i. liever een mening over racisme 2020 waarbij hij de blanke Nederlanders vooral aan wil wijzen als de daders, dan dat hij nog een keer openlijk toegeeft dat dat slechts een eenzijdige belichting van die geschiedenis is. Maar ja zonder dit is het racisme behoorlijk uitgekleed in Nederland en stelt het met name niet veel meer voor dan discriminatie op grond van kleur en/of naam, waarbij tevens aangetekend dient te worden dat de discriminatie op leeftijd de meest voorkomende is. Maar ja daar kun je niet mee scoren, want dat betreft met name de oudere blanke Nederlander.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 19:58

Z_edje - Natuurlijk snap je dat niet, het was ook niet aan jou gericht en bovendien heb je sowieso een plank voor je kop.

OlavM
OlavM10 aug. 2020 - 0:54

@ Spannend: [.....terwijl het belangrijkste punt, nl racisme anno 2020 het discussie onderwerp zou moeten zijn.] Juist. Helemaal mee eens.

Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 8:10

Over slavernij en de profits. The USA kon vanaf de onafhankelijkheid tot aan de Civil war uitgroeien tot de tweede economie van de wereld vanwege het gebruik van slave labour. (cheap labour) Er zijn enorme winsten gemaakt en grote banken en verzekeringsmaatschappijen van vandaag danken hun dominante rol aan het slavernij verleden. Slavernij was big business en dat was de hoofdzakelijke reden dat er slavernij bestond. https://www.bbc.com/news/business-49476247 Niet racistische motieven. Als er niets aan te verdienen was geweest was het niet of op veel kleinere schaal gebeurd.

3 Reacties
Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 9:00

gebeurt. om de kritische lezer die de Nederlandse taal hoog heeft voor te zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2020 - 11:59

was het niet gebeurd. Uw taalgevoel was OK!

Pater
Pater12 aug. 2020 - 16:28

@Zapata De slavernij- plantage-economie was heel eenzijdig en conservatief en functioneerde vooral als toelevering voor de Engelse textielindustrie. De afscaffing van de slavernij leidde ook niet tot een grote recessie. Er was in 1865 nog geen sprake van een industriële economie, die ontstond vooral na 1865, in een enorm tempo.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 7:56

Als Mubutu en de Nigeriaanse generaals de bodemschatten van hun land aan de multinationals verkwanselen om zichzelf te verrijken, dan zijn de Afrikanen natuurlijk zelf schuld. Ja, de Afrikanen! Vooral de Afrikaanse arbeiders, want zouden Shell&Co die pijpleidingen hebben kunnen aanleggen zonder de Afrikaanse arbeiders? En wie gaan de mijnen in om de bodemschatten te winnen? Dat doen de Europeanen en de Amerikanen toch niet zelf? Sinds ze daar hun eigen bevolking aan de Nederlanders verkochten als goedkope arbeiders is er eigenlijk nog steek veranderd.

3 Reacties
Max6
Max69 aug. 2020 - 10:25

U bent ondernemer in Brazilië toch? Hoe zit het met de kosten van de lokale arbeid daar?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 12:17

Voor Lula was het minimumloon ergens tussen de U$80 en U$90, onder Lula steeg dat tot ca U$300 en nu is dat weer gedaald tot dik onder de U$200, met dalende tendens. In de nationale munt is de stijging constant, want anders zou er een revolutie uitbreken. Je moet dus gewoon kijken naar de koers van de dollar ten opzichte van de Reais.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 12:26

Ik ben niet voor niets socialist: in de tijd van Lula kregen we opeens een hele golf klanten die zich daarvoor geen uitstapje kon veroorloven: in 2007 dacht ik: als dat zo doorgaat koop ik volgend jaar een nieuwe auto, contant. Nu heb ik nog steeds 2 werknemers en al 6 maanden geen klant meer gezien. "Het kan verkeren", zei Bredero. Vraag maar aan Han.

frankie48
frankie489 aug. 2020 - 7:47

Akwasi lijkt in dit veel op de Nederlandse Alexandrine Tinne, haar familie was schatrijk geworden met suikerplantage in Nederlands-West-Indië. "Want als er iets is wat nog zondiger is dan de wilden in dit land, dan zijn het wel de Europeanen en de handelaren die hier wonen. Als zij eenmaal op de Nijl zijn, beschouwen zij zich als buiten iedere goddelijke en menselijke wet staande. Zij roven, doden en doen wat er in hun hoofd opkomt." Zij kocht een aantal tot slaaf gemaakten vrij, en was verontwaardigd dat zij later zelf werd beschuldigd van slavernij." https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandrine_Tinne https://www.vpro.nl/programmas/o-hanlons-helden/seizoen-2/1.html https://www.vpro.nl/speel~VPWON_1229247~haagsche-dames-in-afrika-deel-2-o-hanlons-helden~.html

Buitenstaander
Buitenstaander9 aug. 2020 - 7:34

Mooi al die reacties, alleen om dat Han 'even' tracht te rectificeren wat Akwazi, in al z'n 'woordkunsternaarschap' weer probeerde te ontwijken: Dat helaas het slavernij verleden een breed spectrum had waar zijn voorouders strak aan meededen. Niet om ons eigen verleden daarmee te bagatelliseren, maar om enige vorm van balans te creeeren. Maar goed, dat komt vriend Akwazi wat minder goed uit. En helaas lijkt het erop dat mensen zoals Akwazi de anti-racisme acties daarmee meer kwaad dan goed doen, slechte ambassadeurs. Maar waarschijnlijk gaat het hem er ook alleen om om zelf weer eens in de picture te staan, hadden we anders ooit van de man gehoord? Geef deze mensen toch ajb geen kritiekloos podium. Waar blijft de echte journalistiek.

Staart2
Staart29 aug. 2020 - 7:07

Eerst zegt Akwasi dat hij afstamt van slavenhandelaars en nu in het Parool zegt hij dat er geen slavenhandelaars waren in Ghana. Of hij is een leugenaar of hij was in eerdere interviews een beetje stoer aan het doen .

Fredje3
Fredje39 aug. 2020 - 3:38

@Han, Je brengt mensen nu wel in de war hoor. Het leven was zo simpel voordat je met feiten aankwam. Wit was fout en zwart was goed en nu gooi je alles in de war. Jij wilt dus beweren dat de geschiedenis veel ingewikkelder in elkaar zat waardoor je de conclusie zou moeten trekken dat we beter vooruit kunnen gaan kijken dan achteruit blijven kijken willen we op een goede manier met elkaar omgaan?

hminkema
hminkema9 aug. 2020 - 3:33

Vandaag volsta ik slechts met een dik, dik compliment. Dank, Han, voor je informatieve en gepassioneerde reactie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 aug. 2020 - 1:53

Han de AntiGerda is weer eens aan het werk. Dit keer met een 'Maar hullie ook!' Persoonlijk zou ik liever zien dat de redactie van Joop meer artikelen over het oplossen van de problemen die racisme met zich meebrengt zou vragen, in plaats van deze geschiedenisles. Die toch vragen oproept over de rollen van de partijen, alles in 500 woorden. Maar de Ashanti waren heus niet gek! Er is nu racisme dat het leven van velen negatief beinvloedt. Dat gaat over zaken die nu spelen. Dat racisme moeten we aanpakken, en een boom opzetten over de rol van de Afrikanen in de handel die ons Nederland veel geld op heeft geleverd helpt dan niet. Net zoals een geschiedkundige analyse van waar ZP precies vandaan komt ook niet helpt. Of de opmerking dat mensen van kleur het Hier nog altijd beter hebben dan Daar.

4 Reacties
Folkert2
Folkert29 aug. 2020 - 9:38

Als de Akwasi`s niet verder komen dan het Nederlandse slavernijverleden en dat dat de oorsprong is van al het kwaad hedentendage, dan moet je Han van der Horst niet verwijten dat hij de geschiedenis meer context meegeeft. Je kan nu eenmaal niet cherrypicken in de geschiedenis. Je neemt alle feiten mee of niets.

Recht door Zee
Recht door Zee9 aug. 2020 - 10:24

Om problemen op te lossen moet je eerst weten wat het probleem is, de geschiedenis van het probleem is dan erg belangrijk, zonder die kennis komen we niet verder.

Max6
Max69 aug. 2020 - 10:27

Han is historicus... hij doet wat hij moet doen... een goede achtergrond geven. Misschien kun je zelf een artikel posten met mogelijke oplossingen?

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 aug. 2020 - 14:13

[Z_edje 9 augustus 2020 at 12:08 @stokkickhuysen 9 augustus 2020 at 03:53 [Han de AntiGerda is weer eens aan het werk. Dit keer met een ‘Maar hullie ook!’] Ha, het is zondag. Onze forumdominee heeft zich weer achter zijn kansel gehesen en zijn beduimelde kladblaadje met preek uit een plakkerige zakdoek gepulkt en uitgevouwen. Een traditionele Zed opening: schelden en wrijven, ik denk een aanloop naar de inhoud, maar niet zonder eerst de emoties te laten gaan. Je bent guurrechts of je bent het niet. [Persoonlijk zou ik liever zien dat de redactie van Joop meer artikelen over het oplossen van de problemen die racisme met zich meebrengt zou vragen, in plaats van deze geschiedenisles.] Nou dat verwondert me ronduit. Bij dit artikel, dat wat dat betreft geheel aan je wensen voldoet, plaats je welgeteld één reactie. https://joop.bnnvara.nl/opinies/ik-heb-niets-met-black-lives-matter En wel die waar je me met een verkeerd begrepen commentaar onderuit probeert te schoffelen. Of heb ik even niet door wat je daarmee probeerde op te lossen aan racisme problematiek?] Het artikel van Adama spreekt over hoe racisme op te lossen? Waar dan, want dat is nou precies waarom ik het artikel links heb laten liggen. En mijn bericht is terecht? Het is een antwoord op de vraag die je stelt? [. Of heb ik even niet door wat je daarmee probeerde op te lossen aan racisme problematiek?] Omdat je niet begreep hoe degene tot de conclusie kwam dat het bericht van Adama een zwaar ktitische ondertoon had en jij die opmerking een raadsel vond, dacht ik, kom, laat ik eens de reden plaatsen. Nogmaals: je vraag was hoe iemand kon vaststellen dat de ondertoon van het bericht van Adama een zwaar kritische was. [ Die toch vragen oproept over de rollen van de partijen, alles in 500 woorden. Maar de Ashanti waren heus niet gek!] Toon jij dan eens even aan met je wijsneuzerige nuffigheid dat Akwasi niet uit zijn nek lukt met zijn stelling dat de ashanti geen slavenhandelaren waren. Dat vind ik interessanter dan je pogingen de forum Pechtold uit te hangen. In de context van ‘racisme in Nederland in 2020’ en dat is waar het mij om gaat, is deze column net zo nuttig als documentaire over dat ZP als bosgeest is ontstaan: niet. Nee, dat ga ik niet doen, dat is ook niet mijn taak. Mijn punt is: in een tijd waarin we racisme bespreken is het wat mij betreft niet nuttig om de rol van de Afrikanen in die handel in het zonnetje te zetten. Dat leidt af van de discussie over hoe wij Ons gedrag moeten veranderen. Ik zou eerlijk gezegd ook niet helemal terug naar de slavernijtijd willen gaan, ware het niet vanwege die standbeelden dit de discussie in werd getrokken. Dan kom je toch terecht bij wat precies de achtergrond van die heren was. En precies zoals waarvoor bedoeld hebben die standbeelden die discussie getriggered. Maar de Beeldendiscussie kan wat betreft naast de ZP discussie spekkie voor mijn bekkie voor de racisten: zolang het daarover gaat, is alles OK. [Er is nu racisme dat het leven van velen negatief beinvloedt. Dat gaat over zaken die nu spelen. Dat racisme moeten we aanpakken, en een boom opzetten over de rol van de Afrikanen in de handel die ons Nederland veel geld op heeft geleverd helpt dan niet. ] Je ‘vergeet’ dat de beweging waar Akwasi zelf één van de gezichten is, BLM, zelf voortdurend inzet op de vergelding van het witte slavernijverleden van Nederland. Daarom had je ook niet zo veel te melden bij het artikel van Adama. Maar als één van die voormannen dan gewoonweg gaat ontkennen dat aan de zijde van zijn voorouders er ook wel een dissonantje kleeft dan is dat zeer relevant voor de huidige door BLM gedomineerde racismediscussie. Voor je geloofwaardigheid is geschiedvervalsing natuurlijk funest. Dat jij dit vervolgens weer graag bagatelliseert zegt weer iets over jouw geloofwaardigheid in dezelfde discussie. Over het verleden mag je alleen maar kritisch doen als het witte Nederlanders betreft en foutjes van die ander, die verzwijgen we liever he. En anders breng je gewoon de boodschapper in diskrediet, allemaal routinewerk voor je]. Ik zou het onderwerp gewoon niet kiezen nu, heft helemaal niks met geschiedvervalsing te maken? Dat schrijf ik toch ook in mijn bericht? Han doet het uit een sort van ‘fair and balanced’ benadering. Ik vraag me serieus af hoe de rollen verdeeld waren destijds en wat hun invloed op de schaal van die slavenhandel was. Ik denk dat het beeld van ‘gelijkwaardige partijen’ dan wel eens onderuit zou kunnen gaan. 1 voorwerp mag in deze discussie niet ontbreken: het geweer. [Net zoals een geschiedkundige analyse van waar ZP precies vandaan komt ook niet helpt.] Als je roept dat het racisme is, vanaf het allerprilste ontstaan van de figuur is het zeer relevant, dan moet de historie je beweringen staven, iets waar het structureel aan schort in de klachten bij monde van KOZP. Als jij het er liever niet over hebt weet ik eigenlijk al weer genoeg. Te ongemakkelijk. [allerprilste ontstaan van de figuur] Dat zegt ook niemand? Iedereen zegt dat vanaf 1850 zo’n beetje begrijp ik het uiterlijk van ZP veranderd is naar gelijkenis van de zwarte huispage. Probeer de discussie eerlijk te voeren Zed. [ Of de opmerking dat mensen van kleur het Hier nog altijd beter hebben dan Daar.] Ik zie het Han hier nergens zo expliciet verwoorden maar het is een gegeven dat Amnesty international Ghana structureel lager waardeert dan Nederland. Typisch een land waar het uit de kast komen een stuk ongezonder is dan hier in Nederland waar je het vooral met Johan Derksen aan de stok hebt. Maar dat zal wel weer racistische praat van me zijn. Te ongemakkelijk dat een witte niet te beschuldigen valt.] Dat staat in een andere wegkijkcolumn van Han. Nog even over Adama, want dat zit je nogal dwars: stokkickhuysen 2 augustus 2020 at 16:21 @Zed ‘[ Maar blijkbaar valt het niemand op dat de ondertoon een zwaar kritische is op onze maatschappij waar veel minderheden last hebben van discriminatie als je niet tot de witte autochtone groep hoort.] Hoe je dat denkt vast te stellen is me een raadsel.’ Jij stelt dus: de column van Adama is Geen zwaar kritische. Uit de column Het is deze stille meerderheid die jarenlang door de Belastingdienst werd gekneveld vanwege hun afkomst zonder dat er iemand wat voor ze deed. Het is dezelfde stille meerderheid die aan het begin van elk sollicitatiegesprek 1-0 achterstaat, want ze passen niet in het team. Het is deze stille meerderheid die op gezette tijden te horen krijgt dat ze naar hun eigen land terug moeten keren, want het is onbestaanbaar dat zwarte en bruine mensen in deze drassige veengrond hun wortels hebben liggen. Het is deze stille meerderheid die steeds de tranen droogt, maar gedwongen is te blijven vechten voor hun rechten want Nederland is het land waar ze wonen, werken en kinderen grootbrengen. ik ben het gewoon niet met met de strekking van de column eens, maar heb wel door dat ze tot de mensen kan worden gerekend die racisme wil aanpakken. In de column maakt ze mijns inziens twee fouten: ze ziet BLM als een (goed) georganiseerde club met 1 doel, dat is het niet, voor velen is het niks meer (of minder) dan een leuze die wil zeggen:’iedereen is gelijk’. Ze wil duidelijk maken dat het racisme in Nederland niet hetzelfde ais als racisme in de US en dat dus BLM de lading niet dekt in NL. Ik denk daar anders over. En nu over je stijl Forumdominee Forum Pechtold zijn beduimelde kladblaadje met preek uit een plakkerige zakdoek gepulkt wijsneuzerige nuffigheid Zed, jongen, dat heb je toch helemaal niet nodig?

O3
O39 aug. 2020 - 0:00

Het Nederlandse slavernijverleden reduceren tot mensenhandel doet de geschiedenis tekort. Het omvat een door de overheid gesanctioneerde systeem om mensen van al hun menselijkheid en burgerrechten te beroven en hen tijdens hun werkzame levens als vee te exploiteren door ze onbetaald arbeid te laten uitvoeren. Daarnaast waren mijn oma zaliger en haar ouders nooit interessant genoeg voor de hoge heren historici om hen te interviewen. Kennelijk paste hun perspectief over de gevolgen van generaties lang onderdrukking en uitbuiting van families als bezit niet relevant voor versies van historie van de hoge heren. Debateert u maar deftig over de schuldvraag over de koehandel met mijn rechtstreekse voorouders. Onze kinderen kennen de verhalen die mijn oma ons heeft verteld en ik bid, dat zij die zullen doorgeven aan hun nageslacht.

11 Reacties
Fredje3
Fredje39 aug. 2020 - 3:36

@O, de schuldvraag is dan natuurlijk wel weer belangrijk als het bij de witte mensen lig? Want daar praat iedereen graag over. Ik ken de verhalen, dan wel niet van uw oma, maar die van de oma van mijn vrouw. Het probleem is dat die verhalen voor de lijn van de geschiedenis niet belangrijk zijn, wel voor het begrijpen van het persoonlijke leed. In dit geval wijst Han er eigenlijk op, dat als je met een vinger naar een ander wijst, dan wijs je met 3 vingers naar jezelf. En dat de geschiedenis misschien niet zo zwart/wit is dan dat we denken of soms zelfs zouden willen waardoor we ook nu beter niet zo zwart/wit moeten denken zoals mijnheer Akwasi dat lijkt te doen.

hminkema
hminkema9 aug. 2020 - 3:47

Had je zelf al bedacht dat Han van der Horsts bijdrage gaat over het *Ghanese slavernijverleden*? Of moet ik je daar speciaal op wijzen? Heb je de bijdrage überhaupt wel gelezen? Wat zou je oma hebben gevonden van de misdaden die in Ghana zijn gepleegd, door wie dan ook?

Bouwman2
Bouwman29 aug. 2020 - 8:08

Je maakt het wel erg interessant, met het onthullen van het vooropgezette doel om in Afrika en elders anderen eens van hun menselijkheid te gaan beroven. Ik weet wel zeker dat er veel banalere redenen waren om te gaan verkennen.. Zucht naar avontuur, naar rijkdommen fabelachtig te ontdekken en die in triomftocht thuis te brengen bijvoorbeeld. Wel waren bijna alle mannen dood, maar alle havensteden bont bevlagd. En dat mensen niet altijd zuivere bedoelingen hebben, niet altruïstisch zijn is geen geheim. Maar wat me zo frappeert is dat je zo geïnterseerd bent in je familie, in met name je grootmoeder. Dat je je eigen zijn voorstellen. koppelt en ondergeschikt maakt aan het verleden, aan je voorouders. Waarom doe je dat? Ik kan me daar niets bij voorstellen. Zelf weet ik dat we ergens een joodse grootmoeder hadden, wier genen hier ook opduiken. Maar om nu te zeggen dat we joods zijn, welnee. Dat is een bedenksel, dat je in de staat Israël duur te staan komt als je enkel een joodse vader hebt en een joodse moeder tot in het zoveelste geslacht. ontbreekt. Wist je dat je dan als meisje niet kunt trouwen? Dat lijkt me discriminatie. Maar dan wel echte, hedendaagse..

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 8:48

Beste O, Even voor het historische perspectief Burgerrechten (stemrecht, mensenrechten et cetera) zijn pas iets van de twintigste eeuw. Toen was de slavernij al afgeschaft. De strijd om die rechten liep min of meer gelijk met de strijd om slavernij af te schaffen alleen duurde het nog wat langer om iedereen die gelijke rechten te geven. Zo mochten vrouwen in Nederland voor het eerst stemmen in 1922. Alle mannen trouwens pas in 1917. Iets wat er niet is, kun je niet afpakken. (https://ballonnendoorprikker.nl/2019/12/30/ut-is-auk-noejt-good-of-ut-deug-neejt/) Daar komt bij dat slavernij nooit door de overheid is gesanctioneerd. Er zijn in Nederland nooit wetten aangenomen die 'slavernij' legitimeerden. Er zijn alleen wetten aangenomen om slavernij te beëindigen. Net zoals er nooit wetten zijn aangenomen die kinderarbeid toestonden. Wel wetten om die kinderarbeid te reguleren en later te verbieden.(https://ballonnendoorprikker.nl/2020/06/07/slavernijwetgeving/). En dat uw oma en haar ouders nooit interessant genoeg waren om te interviewen, gaat ook op voor de mijne. Uw (groot)ouders maken net als de mijne, deel uit van de 'massa'. Ook zij zijn en waren 'niet interessant' . En ook hun leven was heel ander dan dat van de 'Hoge heren'. (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/07/05/cultureel-archief/). Dat debatteren over 'schuldvragen' gaat ook voor hen op.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 9:00

Beste O, Aanvullend. Ook deze kennis hoort bij 'educate yourself'.Net zoals het feit dat de afschaffing van de slavernij in het westen begon. Precies in die landen die de 'ellende' aangewreven kregen. Als je onze voorvaderen die 'ellende' aanrekent, moet je ze ook het 'krediet' geven dat ze de slavernij afschaften. Het een kan niet zonder het ander.

O3
O39 aug. 2020 - 9:55

@Allen Han vd Horst verschaft met zijn jijbak aan Akwasi een excuus voor reageerders om voorbij te gaan aan het feit dat het Nederlandse slavernijverleden veel verder gaat dan mensenhandel. Het gaat om eeuwenlange vrijheidsberoving, lijfstraffen, terroriseren, bezitten, levenslange exploitatie via onbezoldigde arbeid. Met de myopische versie die historicus Han vd Horst hier uitvergroot schiet hij tekort. Aan veel reacties te lezen maakt hij zich vooral populair bij jijbakkers en wegkijkers van de grotere samenhang. Het gaat om een uitbuitingssysteem van overheidswege die racisme institutioneel maakte. En het is pas een aantal generaties geleden binnen mijn familie, nadat die eeuwenlang letterlijk als dieren zijn behandeld. Debateert u maar deftig door over hullie de Ashanti's waren slavenhandelaars. Nederland ging veel verder dan alleen slavenhandel. Dat weten onze kinderen en hun nageslacht hebben het recht om dat ook te weten vanuit mijn familie's historische perspectief.

Jim De boer
Jim De boer9 aug. 2020 - 10:20

En daar heeft u last van wat er 150 jaar geleden gebeurde? Moet daar voor betaald worden door de Nederlanders van nu? Dan kunnen we nog wel even doorgaan. De Duitsers hebben mij persoonlijk ook nooit iets betaald. De Noren hebben mij ook nooit persoonlijk betaald. De Spanjaarden hebben mij ook nooit persoonlijk betaald. De Italianen (Romeinen) hebben mij ook nooit persoonlijk iets betaald. De Fransen hebben mij ook nooit persoonlijk iets betaald. De Engelsen hebben mij ook nooit persoonlijk iets betaald. De Japanners hebben mij ook persoonlijk nooit iets betaald. De Moren hebben mij ook persoonlijk nooit iets betaald. Het is duidelijk dat Akwasi en consorten uit zijn om de maatschappij te verdelen en er financieel zelf beter van te worden. Meneer vindt het een goed idee een politieke partij van kleur voor op te richten, zijn goed recht. Maar ik vrees dat de walging niet van de lucht zou zijn als er een Nederland een partij opgericht zou worden specifiek voor blanke Nederlanders.

O3
O39 aug. 2020 - 11:50

@Jim De Boer Ik daag jou uit om aan te tonen waar ik ooit over geld schreef binnen deze context. Graaf maar in het archief van mijn commentaren hier. Ik verwacht keiharde bewijzen van jou en geen verzinsels. Kennelijk draait bij jou alles om geld en schadeloosstelling. Dat projecteer jij op anderen. Na eeuwenlange ontmenselijking, terrorisering en uitbuiting van slavenfamilies hoef je niet raar op te kijken dat het enkele generaties traumatische sporen na laat bij nazaten.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 12:10

Beste O U omschrijft de slavernij door Nederland als: "vrijheidsberoving, lijfstraffen, terroriseren, bezitten, levenslange exploitatie via onbezoldigde arbeid." Laat dat nu precies de kenmerken van slavernij zijn. Iemand wordt van zijn vrijheid beroofd, wordt geëxploiteerd via arbeid en kan te maken krijgen met lijfstraffen. Dan die bredere samenhang. Ik heb het gevoel dat u de brede samenhang niet wilt zien. Dat u zich wilt beperken tot 'uw eigen leed'. Dat u niet wilt zien dat de trans-Atlantische slavernij er niet zou zijn zonder betrokkenheid van Afrikaanse machthebbers. Dat die slavernij gewoon een nieuwe loot aan de millennia oude slavernijstam is. Even een vraag. Hoe komen wij aan het woord 'slaaf'?

O3
O39 aug. 2020 - 17:46

@Ballon Wat begrijp jij hier niet aan? De bredere samenhang is dat Nederland zich niet beperkte tot de handel in slaven. Nederland was eeuwenlang betrokken bij het bezitten, terroriseren en stelen van economische arbeidsvrucht van families. Generatie op generatie.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 22:33

Beste O, U geeft een algemeen geldende beschrijving van slavernij. En noemt dit de 'Nederlandse variant. Wat is er specifiek Nederlands aan als het niet verschilt van wat anderen deden? U doet het voorkomen alsof Nederland en de staten die aan Nederland voorafgingen, zoals de Republiek, iets bijzonders deden of hadden uitgevonden. Wat is er dan zo bijzonder? Daar komt bij dat u zaken beweert over 'afgenomen burgerrechten, door de overheid gesanctioneerde slavernij die niet overeenkomen met wat er in het verleden is gebeurt. En ook doet u het voorkomen alsof alleen het verhaal van uw voorvaderen niet wordt gehoord. Dat hoort voor mij ook bij die bredere samenhang die u zegt na te streven.

Thuiszitter
Thuiszitter8 aug. 2020 - 23:35

Snap niet dat er reageerders nu zijn die Han aanvallen op deze geschiedenisles , de man is historicus. Ben nu wel benieuwd of Akwasi op de hoogte is van dit stukje historie? Eerlijk gezegd denk ik van niet anders zou het een ordinaire leugenaar zijn.

5 Reacties
Bouwman2
Bouwman29 aug. 2020 - 8:23

Dat meneer Van der Horst niet mevrouw Van der Horst is lijkt me duidelijk en dat hij geschiedenis met verve doceert is ook bekend. Maar dat was Hans Janmaat ook. Dus voldoende welke duit wil je nu eigenlijk in welk zakje doen? Zelof heb ik van een pater geschiedenis les gehad. Ik heb veel van de paters geleerd, maar bescheidenheid van daar niet bij. Toch een belangrijke, zelfs cruciale deugd.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof9 aug. 2020 - 8:55

@Thuiszitter, Hij is op de hoogte, heeft dat in eerdere interviews wel eens benoemd. De kwalificatie ordinair laat ik u maar leugenaar kan ik achter staan.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland9 aug. 2020 - 9:06

Het is mij opgevallen dat de mensen die woke zijn juist geen racisten aanvallen . Gaat nooit over Baudet of Wilders maar wel over ieder willekeurig persoon die 'wit' is en niet woke . Zou het hierdoor komen? https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=Ev373c7wSRg&feature=emb_logo

Thuiszitter
Thuiszitter9 aug. 2020 - 11:25

Bouwman - wat wil je nu zeggen ? Han had niet moeten reageren want dan was hij bescheiden en dat siert de mens . Dat slaat nergens op, in het interview vraagt hij zelf naar bewijzen . Verder zegt hij bijvoorbeeld: Ik ben mijn eigen baas en zeg wat ik wil. Niemand kan mij ontslaan, als je niet uitkijkt ontsla ik jou. Maar Han zou dus zijn mond moeten houden. Tsja .... ben het niet met je eens.

Thuiszitter
Thuiszitter9 aug. 2020 - 11:38

Jan - echt waar ? dat wist ik niet dan snap ik niet dat hij zichzelf dan zo tegenspreekt in het interview.

michellekepen
michellekepen8 aug. 2020 - 23:21

Ik kan het allemaal niet meer volgen. Vandaag zegt Akwasi in het Parool: "Ik dacht net al: gaat ie niet beginnen over dat Ashanti slavenhandelaars zouden zijn geweest? Iedereen is opeens een historicus, mensen roepen maar wat. Ashanti zijn geen slaven­handelaren geweest. Wel? Kom op met de feiten dan, die zijn er niet. Kennen de mensen die nu denken iets van de Ashantigeschiedenis te weten de Nederlandse geschiedenis eigenlijk wel? Nederland was overzee een ware roofstaat, laten we het daar eerst eens over hebben" Want al in 2017(!) gaf Akwasi toe van slavenhandelaren af te stammen: "Bijna alle Ghanezen in Nederland zijn Ashanti, de bekendste en rijkste stam. In Ghana is weer verschil tussen ons en de arme Ghanezen uit het noorden, die door de Ashanti als slaven zijn verkocht aan de Nederlanders" en “Nee, een Surinamer heeft daar nog nooit tegen mij iets over gezegd. Dat moesten ze durven. Het zou gek zijn als mijn beste vriend me kwalijk ging nemen wat er in het verleden is gebeurd." Op Dumpert (en Twitter, langere versie) staat zelfs een interview. De gekleurde interviewster vraagt expliciet door naar Akwasi's afkomst. En het slavenhandelaren-verleden van zijn voorouders. Wat Akwasi bevestigt. Behalve dan dat hij beweert dat de Ashnati wel mensen verkochten, maar niet wisten(!) dat deze als goederen, als slaven verhandeld zouden worden. Hoe bizar het ook klinkt, het is wat Akwasi (als woordkunstenaar?) beargumenteert. Don't shoot the messenger! Kijk zelf maar na op Dumpert. Akwasi: "Blijkt dat ik nazaat ben van zwarte slavenhandelaar." Ik begin te vrezen dat Akwasi aan vroegtijdige dementie lijdt. Of misschien last heeft van een vorm van dissociatieve of psychogene amnesie. Wellicht dat herlezing vd krant + bekijken van het bewuste interview, zijn herinnering terugbrengt?

1 Reactie
Tampert
Tampert9 aug. 2020 - 7:50

Afstammeling van slavenhandelaars, dat is niet echt een goed verdienmodel voor als je een stoere “rapper” wil zijn, me dunkt...

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty8 aug. 2020 - 21:33

Scherpe reactie Han, merkwaardig dat er zo weinig ophef is over deze onnavolgbare uitspraak van Akwasi. Stel je voor dat een prominente native landgenoot glashard zou ontkennen dat Nederlanders zich in de 17e eeuw schuldig hebben gemaakt aan slavenhandel en dat hier geen greintje bewijs voor is. De wereld was te klein geweest.

X4
X48 aug. 2020 - 20:43

Kijk, hier hebben we iets aan. Duidelijk.

JasDon
JasDon8 aug. 2020 - 20:42

Mogen witte (zo identificeren ze zichzelf nu eenmaal, sorry Han ;-)) journalisten wel kritische vragen stellen aan Akwasi? En als het wel mag doen ze het inderdaad weinig, dus zal Akwasi ook lekker ongeremd onzin spuien, wanneer het hem uitkomt. Wat dat betreft lijkt hij zelf ook een soort van indirecte slachtoffer van low expectations racisme. Hetzelfde ervaar ik onder andere bij Simons, blijkbaar wordt mensen met een donkere huidskleur, aan de hand van kritische vragen, geen introspectie gegund.

hartpine
hartpine8 aug. 2020 - 20:30

Goed stuk Han, mijn complimenten. "De nieuwe wereld" heeft een prima interview met professor (koloniale historie) Piet Emmer over deze kwestie. Kijktip

Pennaam
Pennaam8 aug. 2020 - 20:21

Aan de ene kant ontegenzeggelijk waar: naar schatting is slechts ongeveer 2% van de slaven rechtstreeks door Europeanen geroofd, de rest is gekocht van een aantal op de oostkust van Africa heersende volken, waaronder de Asante. Tegelijkertijd is er sprake van oorzaak en gevolg: Het zijn niet de Asante, of de andere Afrikaanse volkeren die de internationale trans-Atlantische slavenhandel opzetten, maar de Portugezen, Spanjaarden en Nederlanders (tot aan de vrede van Utrecht heb je eigenlijk alleen over die drie, daarna voegden Britten en allerlei klein volk zich erbij en namen het grotendeels over) De Asante zijn collaborateurs. Vergelijk het met de NS: zonder de NS waren de Joden, Roma & Sinti, en andere gevangenen niet in de concentratiekampen terecht gekomen, maar het waren wel de Nazi's die ze op die treinen zetten, en de vernietiging gepland hebben. Daarnaast zijn de gevolgen voor Akwasi en anderen niet anders dan voor diegene die van de slachtoffers van slavernij afstammen: beiden worden als minderwaardig beschouwd vanwege hun huidskleur, op basis van het waarde systeem uit de 18e en 19e eeuw.

24 Reacties
Pater
Pater8 aug. 2020 - 20:28

Niks collaborateurs, het waren handelaren die geld aan het verdienen waren en die verdomd goed wisten wat ze deden. Wilde Grunberg geen schadevergoedingen? Kunnen de Ashanti meebetalen. Natuurlijk verandert het verder niks aan de eeuwen van onderdrukking. Niemand die dat trouwens beweert.

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2020 - 20:29

Zonder de actieve medewerking van de Afrikaanse staten was het opzetten van de transatlantgische slavenhandel onmogelijk geweest.

JasDon
JasDon8 aug. 2020 - 20:46

"beiden worden als minderwaardig beschouwd vanwege hun huidskleur" Wat ik als minderwaardig beschouw, zijn dit soort feitenvrije redeneringen. Juist Akwasi is als gevolg van mijn afkomst alles behalve slachtoffer.

JohnVKR
JohnVKR8 aug. 2020 - 21:04

Zonder de criminele, misdadige, massamoorden plegende volstrekt immorele barbaarse Nederlanders en andere Europeanen was het opzetten van de transatlantische slavenhandel onmogelijk geweest. Afrikanen waren misschien medeplichtig, maar de Europeanen waren de daders!!!!

Zapata
Zapata8 aug. 2020 - 21:08

@John, Er bestonden allang slavenroutes naar het midden oosten vanuit Afrika voor dat Europeanen er bij betrokken waren. Het is gewoon big business geweest net zoals cheap labour nu nog steeds big business is.

Herr Vorragend
Herr Vorragend8 aug. 2020 - 21:14

@Pennaam "Vergelijk het met de NS:" Je vergeet in je vergelijking volgens mij de B. @JohnVKR John. Jij hebt altijd de mond vol dat witten moeite hebben om de nare waarheid omtrent slavenhandel en racisme te accepteren. Je laat je nu wel heel erg kennen met je obligate: "Afrikanen waren misschien medeplichtig". En voor de duidelijkheid, ik probeer zeker niet het Europese daderschap in deze te bagetelliseren.

Hank Nozemans
Hank Nozemans8 aug. 2020 - 21:19

"Afrikanen waren misschien medeplichtig, maar de Europeanen waren de daders!!!! " Want voordat de Europeanen kwamen bestond slavernij daar niet? Er waren geen Arabieren die slaven kwamen kopen? Er was geen interne markt? Wat een onzin kraamt u hier uit.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden8 aug. 2020 - 21:38

Ongeacht wie verantwoordelijk was voor de slavenhandel zijn -bijvoorbeeld- in de VS de slaven sinds hun aankomt misbruikt om de Amerikaanse welvaart en machtspositie op te bouwen. Als gevolg daarvan verkeren ze tot op de dag van vandaag in een achterstandssituatie. Dáár moet een einde aan komen. Al dat gelul van "hunnie deden het ook" en andere historische haarkloverijen dienen alleen maar om dat aan gezicht te onttrekken en de actievoerders verdacht te maken. En als het nu eenmalig zou zijn, maar Han grijpt elke gelegenheid aan.

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2020 - 21:40

JohnVKR de transatlantische slavenhandel was een gezamenlijk Europees-Afrikaans product. Daar helpt geen lieve moederen aan. Wat je ook probeert. Je verzwakt er alleen maar de strijd tegen het racisme mee, met die mythologisering van jou.

JohnVKR
JohnVKR8 aug. 2020 - 23:33

Wie hadden er ook al weer arbeidskrachten nodig aan de andere kant van de Oceaan? Anders gezegd: wie waren ook al weer de initiatiefnemers van de transatlantische slavenhandel? Natuurlijk bestond er al een slavenhandel in Afrika. Die misdaden werden ook al zonder Europeanen gepleegd. Maar het door Europeanen geïnitieerde systematische en massale karakter van de transatlantische slavenhandel was toch echt ongekend. En over je bewering dat iedereen evenveel schuld had. Hadden de Afrikanen handelsposten in Europa geopend? Of hadden de Europeanen handelsposten in Afrika geopend? En welke landen zijn het continent in latere decennia ook al weer grotendeels gaan koloniseren? En welk volk is ook al weer de grondlegger van de apartheid? Trouwens: wie perste de tot slavernij gemaakten ook al weer in mensonterende omstandigheden samen op schepen, waardoor per reis al gauw zo'n 15% van hen om het leven kwam? De mythe van iedereen die even veel schuld droeg, doet het ongetwijfeld goed bij een ieder die onze misdaden willen downplayen, maar is toch echt veel te kort door de bocht.

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2020 - 23:49

En wie liet ze eindeloze dagmarsen maken naar de kust? Wie leverde ze bij de schepen af? Houd toch op man. Hier bereik je echt niets mee. Het enige wat je er wel mee bereikt is dat je je eigen geloofwaardigheid om zeep helpt als je het over de rol van de Europeanen hebt. Dat is het gevaarlijke van je eenzijdige, vervalste beeld van de geschiedenis. Je bent geen haar beter dan Baudet met zijn mythologie van het grootste Nederland, geen haar beter en je bereikt er even weinig mee.

Fredje3
Fredje39 aug. 2020 - 5:37

@JohnVKR, klopt, dat geldt voor een heel klein stukje van de slavernij, echter het overgrote deel was gewoon intern en dat deden de Afrikanen al heel lang voordat een witte daaraan te pas kwam. Maar zoals vaak hier maken de slachtoffers niets uit, het gaat om de dader. Als je als slachtoffer door een witte te grazen bent genomen, dan ben je slachtoffer, maar als je als slachtoffer door een zwarte te grazen bent genomen, dan ben je vergeten.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden9 aug. 2020 - 8:03

Als Mubutu en de Nigeriaanse generaals de bodemschatten van hun land aan de multinationals verkwanselen om zichzelf te verrijken, dan zijn de Afrikanen natuurlijk zelf schuld. Ja, de Afrikanen! Vooral de Afrikaanse arbeiders, want zouden Shell&Co die pijpleidingen hebben kunnen aanleggen zonder de Afrikaanse arbeiders? En wie gaan de mijnen in om de bodemschatten te winnen? Dat doen de Europeanen en de Amerikanen toch niet zelf? Sinds ze daar hun eigen bevolking aan de Nederlanders verkochten als goedkope arbeidskrachten is er eigenlijk nog steek veranderd. Han is geen haar beter dan Baudet.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 8:57

Beste JohnVKR, In die tijd was handel in slaven geen misdaad. Iets is pas een misdaad als het verboden is. Pas in de negentiende eeuw begonnen overheden met het verbieden van slavernij. Niet om iets af te doen aan de betrokkenheid van westerse landen bij de slavenhandel, maar het waren 'toevallig' allemaal overheden in het westen die hiermee begonnen. Ook dat is een onderdeel van de geschiedenis van de slavernij. Als je onze voorvaderen de 'ellende' van de slavernij in de schoenen schuift, moet je ze ook het 'krediet' geven dat ze de slavernij afschaften.

michellekepen
michellekepen9 aug. 2020 - 9:35

JohnVKR: "En over je bewering dat iedereen evenveel schuld had" Uit de context begrijp ik dat je HanvdHorst aanspreekt. Nu heb ik zijn bijdragen er op nagekeken, maar de woorden (of strekking) die jij hem hier in de mond legt, kan ik niet terugvinden. Hang jij hier nu gewoon en stropop op? Zelfs een valse stropop? Ja, daar heeft het inderdaad alle schijn van. Sluit overigens naadloos aan bij de inhoud van je andere bijdragen. Even de feiten: Akwasi mag in het Parool beweren dat er geen bewijs bestaat dat de Ashanti betrokken waren bij de slavenhandel. Alle geschiedenisboeken en -feiten wijzen anders uit. Sterker nog, Akwasi heeft dit zelf meerdere malen bevestigd! Reeds in 2017. In interviews. Er bestaat zelfs een video, die je er zo bij kunt zoeken. Kortom, Akwasi liegt dat ie barst. Waarbij hij ook nog benadrukte dat niemand uit zijn vriendenkring het in zijn hoofd moest halen, om hem deze achtergrond voor de voeten te werpen. Maar... dit is precies wat hij wel bij blanken doet. Je hoeft echt geen woordkunstenaar te zijn. om 'hypocrisie' en 'huichelarij' van toepassing te verklaren. Dat Akwasi in deze context ongevraagd(!) weet te melden hij dus een van 'aristocratisch afkomst is (zijn eigen woorden!), is misschien wel tekenend voor de spagaat (of bubble?) waarin hij zich bevind. Ontkennen, wegkijken, feiten negeren. Herkenbaar?

JohnVKR
JohnVKR9 aug. 2020 - 9:52

Wat ik altijd zo bijzonder vind, als Han kwaad wordt geeft hij geen enkel antwoorden op de vragen die je stelt. In de eeuwen voor de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL waren er tot slaaf gemaakten op verschillende continenten.Zo was volgens het Domesday Book uit 1086 zo'n 10% van Engelse bevolking als tot slaaf gemaakte aan het werk. Al in de eeuwen daarvoor verkochten witte christelijke Europeanen witte christelijke tot slaaf gemaakten aan de Moren. Toen de verkoop van christelijke tot slaaf gemaakten aan moslims door de toenmalige paus werd verboden, richten onder meer handelaren in Venetië zich op het tot slaaf maken en verhandelen van niet-christelijke Oost-Europeanen. De stelling die Han altijd maar weer poneert - of op zijn minst suggereert - is dat Europeanen simpelweg een Afrikaanse slavernij-traditie overnamen. Maar slavernij en slavenhandel waren ook in Europa al lange tijd gangbaar, zeker al 1000 jaar voordat de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL op gang kwam en misschien al wel veel langer daarvoor. De suggestie als zou slavernij een Afrikaanse 'uitvinding' zijn, valt simpelweg niet hard te maken. Waar er mensen zijn, is er slavernij. Maar nu hebben we het over de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL. En Europeanen waren al eeuwen voorafgaand aan de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL ervaren slavenhandelaren. Om dan vervolgens te beweren of suggereren dat Europeanen en Afrikanen evenveel schuld hebben aan de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL is wel erg kort door de bocht. Als wij Europeanen geen arbeidskrachten nodig hadden aan de andere kant van de oceaan, was de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL dan op gang gekomen? Het antwoord: NEE !!! Anders gezegd: wie waren ook al weer de initiatiefnemers van de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL? Daar hoef je echt geen 'both sides' verhaal van te maken. En ja, het door Europeanen geïnitieerde systematische en massale karakter van de transatlantische slavenhandel was ongekend. Als gauw anderhalf miljoen mensen zijn tijdens de overtocht om het leven gekomen. Alleen al die door Europeanen gepleegde massamoord was al een misdaad tegen de menselijkheid. Dat de misdaden van Afrikaanse leiders en moslimleiders in relatie tot de slavenhandel ook immens was, staat buiten kijf. Dat wordt door niemand ontkend. Sterker nog, ik heb ooit een maand bij een gezin in Amman, Jordanië gezeten, waar een meisje uit Sri Lanka zo ongeveer dag en nacht moest werken. Formeel was zij geen tot slaaf gemaakte, want zij kon een beetje geld naar haar familie sturen.Maar in de praktijk was het natuurlijk gewoon een vorm van slavernij. Kom dus niet bij mij aan met de bewering dat ik de misdaden van anderen (moslims, Afrikaken) aan het vergoelijken ben. Maar waar ik me aan erger en tegen verzet, is dat dit soort door Han gemaakte analyses altijd maar weer worden gebruikt om 'onze' eigen misdaden te bagatelliseren. “Slavery was a business, highly organized and lucrative for European buyers and African sellers alike”. Ja. Maar als Europeanen Noord- en Zuid-Amerika niet hadden gekoloniseerd, als Europeanen niet op zoek waren geweest naar arbeidskrachten voor Noord- en Zuid-Amerika, DAN WAS ER NOOIT EEN TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL OP GANG GEKOMEN. Dat de handel ook lucratief was voor Afrikaanse slavenhandelaren doet niets af aan de conclusie dat Europeanen de hoofdschuldigen waren van de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL en Afrikanen medeplichtig. Dat is waar het om gaat !!!

martijn4
martijn49 aug. 2020 - 10:43

JohnVKR Slavernij bestaat al sinds de oudheid. En het was niet uniek voor de "witte Europeaan", zowel als dader en slachtoffer. Het woord "slaaf" is afgeleid van de Slavische volkeren die in de vroege middeleeuwen tot slaaf gemaakt werd.

Thelonious Monk
Thelonious Monk9 aug. 2020 - 12:07

Hartverwarmend hoe je jezelf suftypt om VdH te verdedigen, Zaadje, maar rustig lezen is ook een deugd. Ik betwist nergens dat Akwasi een historisch onjuiste uitspraak heeft gedaan. Ik betwist VdH's misleidende voorstelling dat dát de reden zou zijn van Akwasi's 'misnoegdheid' en daarmee de holle kern van het hele interview. Daarmee laat VdH zich in de kaart kijken: de bedoeling van zijn stuk is niet om iemand een goedbedoeld advies te geven, maar om iemand neer te halen.

Pater
Pater9 aug. 2020 - 12:46

@JohnVKR Je reageert als een kind van wie het dierbaarste speelgoed wordt afgenomen. Niemand beweert dat de Afrikanen de slavenhandel uitvonden. Wat ook voor mij nieuw is, is de grote rol die heersende Afrikaanse stammen daarbij speelden. Zonder aanbod was de vraag er niet geweest en andersom. Je kennelijke behoefte om eenzijdig de blanken de schuld te geven kun je nog altijd kwijt, en terecht, bij de eeuwenlange onderdrukking in Amerika.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 13:00

Beste JohnVKR, "Maar als Europeanen Noord- en Zuid-Amerika niet hadden gekoloniseerd, als Europeanen niet op zoek waren geweest naar arbeidskrachten voor Noord- en Zuid-Amerika, DAN WAS ER NOOIT EEN TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL OP GANG GEKOMEN." Als de Hunnen nooit op drift waren geraakt, was het Romeinse Rijk misschien niet gevallen en waren we allemaal Romein. En, als onze voorvaderen Homo Sapiens Afrika nooit hadden verlaten, dan was de hele geschiedenis er niet geweest. Wat moeten we met zo'n uitspraken/

Pennaam
Pennaam9 aug. 2020 - 13:21

@ ballonendoorprikker- " dat ze de slavernij afschaften." Helaas, slavernij is afgeschaft door de (voormalige) slaven van Haiti in de opstand van San Domingo, afgesloten met de onafhankelijkheid van 1804. Europese staten, Engeland voorop, waren bang geworden voor de daarbij horende slachtpartijen en schaften de handel af. Toen dat onvoldoende hielp -er zijn daarna nog een flink aantal zeer gewelddadige opstanden geweest, die maar met moeite zijn neergeslagen- heeft men uit eindelijk, omdat het ze dun door de broek liep, de slavernij maar afgeschaft.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker9 aug. 2020 - 16:09

Beste Pennaam, Dan even voor de 'puristen'. In 19794 schafte de Franse nationale conventie de slavernij in de koloniën af en gaf de voormalige slaven precies dezelfde rechten als iedere andere burger van Frankrijk.Dit tijdens de Terreur van Robespierre. In 1802 voerde Napoleon de slavernij echter weer in. En in 1804 veroverde Haïti haar onafhankelijkheid en schafte het de slavernij af. Alleen raakte het land hierdoor in een isolement. De vroegere rijkdom (de suikerinkomsten) vielen weg omdat de productie ervan werd verplaatst naar andere eilanden in het Caribisch gebied. Uiteindelijk werden de zaken in 1825 geregeld via een overeenkomst waarbij Haïti een schadevergoeding moest betalen aan de voormalige slavenhouders. Het afbetalen van die schadevergoeding heeft tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw geduurd en de leidende positie in de suikermarkt heeft het land nooit meer teruggekregen. Als het die Europese landen werkelijk zo 'dun door de broek' liep, dan heeft dat wel lang geduurd.De Engelsen schaften de slavernij las in 1833 af, de Fransen in 1848, Nederland in 1863 en de Verenigde Staten pas na de burgeroorlog in 1865. De waarschijnlijk werkelijke reden voor de afschaffing van de slavernij is er veel meer in gelegen dat arbeid via slaven veel duurder werd dan het gebruik van vrije arbeid.Het loon dat een vrije arbeider kreeg was minder dan dat het kostte om een slaaf te onderhouden. Als slavenhouder heb je er belang bij dat de slaaf niet 'over de kling wordt gejaagd' door hem zich te laten 'overwerken'. Dat probleem had je niet met een vrije arbeider. Als je die zo hard liet werken dat hij of zij eraan stierf, dan had je geen schade en huurde je gewoon een nieuwe arbeider in. Een nieuwe slaaf moest je kopen. Bovendien kon je vrije arbeiders ook nog uitbuiten door hen te laten betalen voor het krot waar je ze in laat wonen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 20:18

Rond 1500 was Europa zo´n beetje opgehouden met slavernij, dat wil zeggen het christelijke Europa, het gedeelte onder de invloed van het Ottomaanse Rijk niet. Men was het min of meer vergeten. Er bestonden wel andere vormen van onvrijheid maar die hadden met herendiensten te maken of gebondenheid aan grond. Alles, alles wat je schrijft om de slavernij in Afrika te bagatelliseren, alles faalt want het is in strijd met de feiten. Verder heb je een idee fixe dat mensen die de hele geschiedenis van de slavernij in zijn volledige breedte willen beschrijven, dat doen om de rol van Europa en Europese handelaren te bagatelliseren. Dat is niet het geval. Is het hier een zaak van Zoals de Waard is, vertrouwt hij zijn gasten?

OlavM
OlavM10 aug. 2020 - 0:11

@ John VKR: [Anders gezegd: wie waren ook al weer de initiatiefnemers van de TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL? Daar hoef je echt geen ‘both sides’ verhaal van te maken.] En: [En ja, het door Europeanen geïnitieerde systematische en massale karakter van de transatlantische slavenhandel was ongekend. Als gauw anderhalf miljoen mensen zijn tijdens de overtocht om het leven gekomen. Alleen al die door Europeanen gepleegde massamoord was al een misdaad tegen de menselijkheid.] Hiermee heb je volkomen gelijk. En waar Vrije Geluiden zegt: [Al dat gelul van “hunnie deden het ook” en andere historische haarkloverijen dienen alleen maar om dat aan gezicht te onttrekken en de actievoerders verdacht te maken. En als het nu eenmalig zou zijn,…..] voeg ik toe dat zo’n gevoel mij ook bij vele reacties bekruipt.

Thelonious Monk
Thelonious Monk8 aug. 2020 - 18:39

Typisch Van der Horst. Context van het interview straal negeren, helemaal losgaan op één onjuiste opmerking, zodat hij een zeikerig leesadvies op Joop kan zetten waarvan de belangrijkste conclusie is dat hij het beter weet. Behoorlijk vals is dat hij het zo presenteert alsof de discussie over de Ashanti ook de hele reden is dat die domme Akwasi zo 'misnoegd' is over zijn landgenoten. De titel van het interview ('Er is niks mis met mij, er is wat mis met Nederland’) heeft echter betrekking op de doodsbedreigingen die hij heeft gekregen, die zijn leven hebben veranderd en die voldoende reden zijn om enigszins misnoegd te zijn. Maar dat lees je niet bij Van der Horst.

12 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2020 - 20:30

Dit artikel gaat over de geschiedopvatting van Akwasi. Die is nogal fundamenteel overigens voor zijn verdere opvattingen. En nee, ik sluit de ogen daar niet voor. Dat zou je wel willen.

o u wisbaar
o u wisbaar8 aug. 2020 - 20:32

@monk lastig he, feiten.

JasDon
JasDon8 aug. 2020 - 20:36

Akwasi was ook niet echt van het deëscaleren gezien zijn uitspraken, het verexcuseert doodsbedreigingen niet, het geeft wel aan dat hij een mede de atmosfeer verder verziekt heeft. Maar dat lees je niet bij Monk.

Thelonious Monk
Thelonious Monk8 aug. 2020 - 20:37

Maar Akwasi's misnoegdheid ging niet over de geschiedopvattingen van zijn landgenoten betreffende de Ashanti. Daar verdonkeremaan je de kern van het interview en creëer je een misleidend beeld.

JohnVKR
JohnVKR8 aug. 2020 - 21:12

Han van der Horst is de zich superieur wanende witte Nederlander die de hele essentie van het interview met Akwasi totaal negeert, om er één zin uit te halen om de man mee te slaan. Han van der Horst, de man die tot op de dag van vandaag, en tot groot genoegen van alle racisten in Nederland, het racistische stereotype Zwarte Piet verdedigt, het personage waar zo ongelooflijk veel mensen in ons land pijn van hebben. Je moet maar durven.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden8 aug. 2020 - 21:25

HanvanderHorst is historicus en dat is nogal fundamenteel voor zijn verdere opvattingen. Alle meningen worden langs die meetlat gelegd, om te kijken ze wel in overeenstemming zijn met de historische achtergronden zoals Han die ziet. HanvanderHorst: "Wat het nut van geschiedenis betreft, levensbeschouwingen zijn in het algemeen gebaseerd op aanvechtbare opvattingen over het verleden. Geldt ook voor veel politieke betogen van de dag. Het is altijd een goed idee om die wankele basis bloot te leggen." Het hoeft geen betoog dat de opvattingen van Han over het verleden onaanvechtbaar zijn en zijn politieke betogen dus altijd juist. En dus deugt Akwasi niet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2020 - 21:41

Ik durf dat ja. De feiten centraal stellen. Jij wuift wat niet in je kraam te pas komt weg en juist daardoor maak je je ongeloofwaardig.

JohnVKR
JohnVKR8 aug. 2020 - 23:37

De feiten zijn dat Zwarte Piet altijd al een racistisch stereotype is geweest. 150 jaar geleden al. En vandaag nog steeds.

Thelonious Monk
Thelonious Monk9 aug. 2020 - 12:07

Hartverwarmend hoe je jezelf suftypt om VdH te verdedigen, Zaadje, maar rustig lezen is ook een deugd. Ik betwist nergens dat Akwasi een historisch onjuiste uitspraak heeft gedaan. Ik betwist VdH’s misleidende voorstelling dat dát de reden zou zijn van Akwasi’s ‘misnoegdheid’ en daarmee de holle kern van het hele interview. Daarmee laat VdH zich in de kaart kijken: de bedoeling van zijn stuk is niet om iemand een goedbedoeld advies te geven, maar om iemand neer te halen.

Pater
Pater9 aug. 2020 - 16:20

@JohnVKR Je reageert als een kind van wie het dierbaarste speelgoed wordt afgenomen. Niemand beweert dat de Afrikanen de slavenhandel uitvonden. Wat ook voor mij nieuw is, is de grote rol die heersende Afrikaanse stammen daarbij speelden. Zonder aanbod was de vraag er niet geweest en andersom. Je kennelijke behoefte om eenzijdig de blanken de schuld te geven kun je nog altijd kwijt, en terecht, bij de eeuwenlange onderdrukking in Amerika.

OlavM
OlavM9 aug. 2020 - 23:49

@ Z_edje: [Han heeft hier nimmer een uitgesproken pro- of contra zwarte piet stellingname voorgestaan .....] Aantoonbaar onjuist. Han van der Horst heeft zich al vele jaren in een groot aantal artikelen hier op Joop een fel verdediger van Zwarte Piet betoond. Dat kan je gemakkelijk in het archief van Joop.nl terugvinden. Al doet hij het de laatste paar jaar inderdaad wat kalmer aan. In november 2019 schreef ik nog (toevallig als reactie op Thelonius Monk): ["Helaas, je hebt gelijk. Han van der Horst blijft zijn achterhoedegevecht voeren met steeds meer gekunstelde redeneringen en vergelijkingen. Het wordt zo langzamerhand tragisch. Hij zegt ook: “Het wordt misschien tijd om de overeenkomsten te zien tussen PVV, FvD, Denk, BijEen en clubs als KOZP. Allemaal bepleiten ze assimilatie.” Hoezo bepleiten Denk, Bij1 en KOZP “assimilatie”, als zij racisme en discriminatie bestrijden? Het wordt steeds doller.] (https://joop.bnnvara.nl/opinies/een-dag-van-kwetspieten; een van de latere van de talloze artikelen hierover). [In het vrijwel homogeen witte Nederland waarin de zwarte piet figuur is ontstaan kan je niet spreken van een racistisch stereotype. Het overgrote deel van de Nederlanders destijds had immers nog nooit een mens van kleur in levende lijve gezien, laat staan dat men zich daar een oordeel (positief/negatief) over had gevormd. ] Zwarte Piet is (door Jan Schenkman in 1850) wel degelijk gemodelleerd naar de vroegere zwarte kindslaven in Nederland, in de 17e eeuw. Zie b.v.dit artikel van kunsthistoricus Elmer Kolfin: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-twijfel-zwarte-piet-stamt-af-van-kindslaven~bef5d321/?referer=https %3A%2F%2Fwww.google.com%2F [Racisme heeft een eigen artikel in het strafrecht, waarom lukt het dan tot op de dag van vandaag niemand van KOZP de uitoefenaars van dit racisme veroordeeld te krijgen?] Nee, racisme op zich heeft geen "eigen artikel in het strafrecht", maar wel belediging en/of discriminatie van groepen mensen wegen o.a. hun ras, dan wel aanzetten tot haat en/of geweld tegen hen. En dat is een stuk ingewikkelder, vooral vanwege het opzetvereiste. Overigens is Zwarte Piet door diverse Colleges wel beoordeeld als een discriminerend stereotype. Zo b.v. het College van de Rechten van de Mens: "Maar aan Zwarte Piet kleven discriminerende aspecten. Een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet kan, in onderlinge samenhang, een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur schetsen en bevestigen. Denk aan de combinatie van kenmerken, gedragingen en rol als een (egaal) zwart of donkerbruin gezicht, zwart kroeshaar, dik aangezette rode lippen, gouden oorringen, krompraat of accent, niet al te slim, atletisch, een onderdanige houding, een ondergeschikte rol naast een blanke man en dergelijke. Het gaat om het totaalplaatje dat de combinatie van een of meer van deze aspecten tezamen oplevert. Daarbij kan ook het totaalbeeld van een groep Pieten een relevante factor zijn: een divers geschminkte groep Pieten zal doorgaans niet zo snel de hierboven bedoelde negatieve stereotypering in de hand werken. En, ook als dit niet zo is bedoeld kan een Zwarte Piet-figuur een negatief stereotiep beeld schetsen, dat discriminerende effecten kan hebben en als kwetsend kan worden ervaren." (https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/zwarte-piet) Dit college raadt dan ook aan het uiterlijk van Zwarte Piet de veranderen.

OlavM
OlavM11 aug. 2020 - 0:20

@ Z_edje: [.....maar dat is nog wat anders dan de figuur verdedigen laat staan omarmen.] Dat verdedigen heeft Han van der Horst dus wel degelijk gedaan. Dat is terug te lezen en vele stukken, sinds al jaren geleden. Doe maar eens wat moeite en zoek het zelf op. Jouw stelligheid produceert nog geen waarheid. [Joop staat volgens jou aantoonbaar vol pro zwarte piet verhandelingen van de hand van Han en dan kom je met dit?] Nee, ik noemde toevallig het laatste artikel. Ben niet verder in het archief gedoken. Maar de strekking van Van der Horsts commentaren was wel degelijk steeds verdediging van de Zwarte Piet zoals hij is. Maar ik ga verder geen huiswerk voor jou doen.(Misschien heb ik later nog een keer de tijd om het e.e.a. op een rijtje te zetten. [[Nee, racisme op zich heeft geen “eigen artikel in het strafrecht”, maar wel belediging en/of discriminatie van groepen mensen wegen o.a. hun ras, dan wel aanzetten tot haat en/of geweld tegen hen. ] Olav dit geklooi gaat echt helemaal nergens over. Ga je echt op alles tegen beter weten in nietes zeggen?] Probeer eerst eens zelf te snappen dat racisme of racistische denkbeelden op zich niet strafbaar zijn -dat zijn geen handelingen of uitingen-, maar onder omstandigheden wel bepaald gedrag dat gemotiveerd is door racisme. Maar dit echt begrijpen zit er bij jou dus niet in. Het opzetvereiste is in de desbetreffende artikelen (niet één "racisme-artikel", zoals jij zegt) in de bewoordingen: "WEGENS hun ras, etniciteit”, enz. ".....er is altijd sprake van een actieve en bewuste handeling bij racisme" is dus juist kletskoek van jou. [Hij (i.e. Schenkman, OM) had geen uitbeelding van een slaaf op het oog, daar hebben activisten naar toe willen redeneren, maar naar een uitbeelding van het exotische, dit om de sint figuur wat speciaals en meer kleur te geven (no pun intended). Nederlanders hielden in 1850 niet massaal zwarte kindslaafjes.] Dat beweer jij, Kolfin toont het verband met kindslaafjes in vroeger eeuwen aan. Het is totaal irrelevant dat die er niet meer waren rond 1850 in Nederland. (Trouwens, nog wel in de koloniale gebieden). Het gaat om de inspiratie erop. Kunsthistoricus Elmer Kolfin is wel degelijk een deskundige op zijn gebied, en bij mijn weten heeft Han van der Horst hem nooit tegengesproken. Verder wil ik weer een gebed zonder einde vermijden, dus laat het nu hierbij.

rvb2
rvb28 aug. 2020 - 18:32

De heler is even schuldig als de steler, de vraag is of het uitmaakt dat ook Afrikaanse mensen zich schuldig maakten aan slavernij. 1 ding is zeker: de nederlandse staat heeft zich schuldig gemaakt aan slavernij, en excuses daarvoor zijn terecht. Vanuit de staat, niet vanuit iemand persoonlijk.

Zapata
Zapata8 aug. 2020 - 18:13

Ik denk dat we moeten beseffen dat slavernij de facto niets met racisme te maken heeft. (alvast veiligheidshelm opzetten doet) De hele geschiedenis van de mensheid kent slavernij en mensen van alle tinten zijn tot slaaf gemaakt door de eeuwen heen en mensen van alle tinten hebben zich schuldig gemaakt aan slavenhandel. The white man's burden van Kipling zou dan ook eigenlijk moeten zijn the rich man's burden. Want waar ging het werkelijk om? Om cheap labour. Het ging om de poen. En of die poen nu verdient kon worden over de ruggen van zwarte, witte, gele of paarse mensen dat maakte niets uit. Het ging gewoon om cheap labour. Naderhand zijn er wel wat pseudo intellectuele boeken geschreven die te maken hadden met schedelmeten en het verschil tussen rassen maar dat was alleen maar om te verbloemen dat het uiteindelijk alleen maar ging om platvloers heel veel poen en macht te verwerven over de ruggen van slaven heen. In Rusland had je tot het einde van de 19de eeuw nog vormen van slavernij maar de Chinezen kenden het al lang voor het begin van onze jaartelling. De Egyptenaren hadden slaven, de edelen in de middeleeuwen, de Romeinen. Deden ze dat omdat ze racistisch waren? Ach welnee, ze deden dat om de poen en om de macht. Bestaat racisme? Zekers en het is ook zeer verderfelijk maar dat moeten we los zien van de slavenhandel. Er zijn nu eenmaal mensen die anderen voor zo weinig mogelijk geld voor zich willen laten werken. Veelal verzinnen ze daar mazen voor in de wet of gebruiken ze de economische mores, zie GIG economy en de werknemers van Uber en Deliveroo om maar een voorbeeld te noemen maar soms bedienen ze zich van regelrechte slavernij zoals nu nog in de oliestaten voorkomt. Het gaat gewoon om goedkope arbeidskrachten en om die te verkrijgen gaan sommige mensen heel ver. Pecunia non olet.

24 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel8 aug. 2020 - 18:35

Heel juist.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden8 aug. 2020 - 18:40

Het ging gewoon om goedkope arbeidskrachten en om de uitbuiting in vorm van slavernij te rechtvaardigen, werden vaak racistische argumenten gebruikt.

ton14024
ton140248 aug. 2020 - 19:13

´´Vanaf de 17e eeuw onderscheidden theologen een hiërarchie waarin ‘de blanke mens het dichtst bij God stond, dan de neger, dan de aap’, enzovoort´´ Amnesty International.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 aug. 2020 - 19:16

De Romeinen hadden methodes om slaven identificeerbaar te maken want dat was nodig voor als er eens eentje wegliep. Nu lijkt me zo dat het voor de plantagehouders in de amerika's wel een verdomd handig kan zijn geweest dat hun slaven een huidskleur hadden waarmee men ze kon identificeren. Ik weet niet óf dat zo was wellicht weet @Han dat ?

Carbonarius
Carbonarius8 aug. 2020 - 19:34

Ik heb zelf tijdens mijn studie geschiedenis mij ook bezig gehouden met geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking (ja, dat bestaat). Ik heb me er ook nooit aan kunnen onttrekken dat het naar mijn inziens gewoon om geld ging, en dat de constructie dat gekleurden minder waardig waren teveel wordt uitvergroot voor wat het daadwerkelijk was.

Pennaam
Pennaam8 aug. 2020 - 20:25

Te simpel. De transatlantische slavenhandel en daaruit voortvloeiende slavernij is naar aard en omvang fundamenteel verschillend dan voorafgaande en latere slavernij. Het is de enige vorm van slavernij waar je aandelen in kon bezitten, waar je in kon begelegen, mee speculeren, waar de waarde van een plantage niet alleen van de arbied van slaven afhing, maar juist ook van de productie van slaven zelf: het fokken van mensen op industriele schaal. Omdat in overeenstemming te brengen met Christelijke of Humanistische waarden werd een heel 'wetenschappelijk' bouwwerk opgetuigd dat de oorsprong is van het politiek racisme.

Thelonious Monk
Thelonious Monk8 aug. 2020 - 20:27

Weet niet wat pijnlijker is om te zien, je ongeïnformeerdheid of het aplomb waarmee je die presenteert. Elke langdurige vorm van onderdrukking moet om te kunnen blijven bestaan worden onderbouwd met ideologische rechtvaardigingen. Als die onderdrukking vooral betrekking heeft op mensen met een zwarte huidskleur, zal de ideologie daar ook over gaan en krijgt die dus racistische trekken, zelfs als het onderdrukken van zwarte mensen niet het eerste doel van de onderneming was. En als eeuwen van onderdrukking van zwarte mensen gepaard gaan met een ideologie die zwarte mensen demoniseert, infantiliseert of ridiculiseert, dan heeft dat gevolgen die ook na de afschaffing van de slavernij voortduren - ook al kijken mensen als jij daar maar al te graag voor weg.

Zapata
Zapata8 aug. 2020 - 21:05

Zekers Ton, ze hebben heel veel redenen verzonnen om goed te praten dat ze vanwege platvloers winst maken gebruik maakten van slavernij. Zo zijn er ook altijd heel veel redenen verzonnen om klasse verschil te handhaven en te benadrukken. Maar het gaat gewoon om de poen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2020 - 21:44

Nee, dat heeft er niets mee te maken. Als die Afrikanen een andere kleur hadden gehad, waren ze net zo goed tot slaaf gemaakt. Wel zijn er later allerlei theologische redeneringen en later biologische en sociologische dwaalleren opgesteld om te rechtvaardigen dat je blanken niet tot slaaf mocht maken maar anderen wel.

Thelonious Monk
Thelonious Monk8 aug. 2020 - 21:59

"Wel zijn er later allerlei theologische redeneringen en later biologische en sociologische dwaalleren opgesteld om te rechtvaardigen dat je blanken niet tot slaaf mocht maken maar anderen wel." En dus haal je je eigen voorafgaande zin onderuit. En hebben eeuwen van moderne slavenhandel en plantageslavernij ALLES te maken, zoals ik al uitlegde en zoals elke serieuze historicus je kan vertellen, met eeuwen van dominante racistische ideologie.

Thelonious Monk
Thelonious Monk8 aug. 2020 - 22:36

Ook je suggestie dat racisme pas veel later een rol ging spelen in de verhalen van sommige theologen en biologen is onzin, Han. Een bekende historicus noemt het idee van zwarte inferioriteit juist 'the central myth of European expansion that first took shape on the deck of a slaving ship. Race contempt crept in when free men could justify their material interests by the scorn they had for slaves - for men, that is, to whom an unnatural inferiority had given every appearance of a natural inferiority.' Drie keer raden wie dat zei: de auteur die je als leesadvies aan Akwasi had opgegeven, Basil Davidson.

EricDonkaew
EricDonkaew9 aug. 2020 - 0:37

Mee eens.

Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 7:42

@Theolosius Monk Het is redelijk simpel Monk, als er geen cent aan de slavenhandel te verdienen was geweest dan hadden ze het nooit gedaan. Dat is de hoofdreden geweest van de slavenhandel. Om zichzelf geestelijk en moreel schoon te wassen gingen ze er allerhande obscure ideologieën bij verzinnen. Maar het was gewoon big business. @Pennaam Ja? Dus omdat er zelfs aandelen werden verkocht zou het niet om de poen gaan? Dat maakt mijn argumenten alleen maar sterker.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 7:57

Thelonious Monk, ontken ik dan wat jij hier allemaal schrijft over de aard van de transatlantische slavenhandel en de gevolgen? Waar ontken ik dat? Ik voeg er alleen iets aan toe: deze transatlantische slavenhandel was onmogelijk geweest zonder de enthousiaste medewerking van Afrikaanse rijken. Het was een Europees Afrikaanse coproductie. In het hedendaagse Ghana komen allerlei vormen van slavernij nog steeds voor. Je kunt dat ontkennen en bagatelliseren maar dan kun je anderen moeilijk de maat nemen als die zeggen dat het met de slavernij wel meeviel.

Thelonious Monk
Thelonious Monk9 aug. 2020 - 9:09

Je bagatelliseert de nauwe relatie tussen slavernij en racisme, Han. Eerst door Zapata gelijk te geven met zijn totaal onhistorische bewering dat ze niks met elkaar te maken hadden, dan door te suggereren dat racisme pas veel later een rol ging spelen (hoe goed heb je Davidson zelf gelezen?). Je punt over Afrikaanse betrokkenheid doet hier verder niet terzake.

Thelonious Monk
Thelonious Monk9 aug. 2020 - 9:22

@Zapata "Dat is de hoofdreden geweest van de slavenhandel. Om zichzelf geestelijk en moreel schoon te wassen gingen ze er allerhande obscure ideologieën bij verzinnen." Prima, maar dan is er een duidelijke relatie. En schoffel je net als Han compleet je eigen beweringen onderuit dat slavernij en racisme niets met elkaar te maken zouden hebben en dat je racisme helemaal "los moet zien van de slavenhandel". Zoals veel historici zeggen: 'Slavery was not born in racism, but racism was born from slavery.' Lees ook eens een boek, Zapata, bijvoorbeeld van de auteurs die Han noemt.

Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 11:42

@Thelonious Monk. Probeer eens te reageren zonder op de persoon te spelen, dat zou je reacties al heel wat sterker maken. Dus lees zelf eens een boek over hoe je beschaafd een polemiek kunt voeren. Verder, er is helemaal niemand die beweert dat slavernij niets met racisme te maken zou hebben. Net zoals heel veel zaken op deze wereld iets met racisme te maken hebben. Arbeidsverhoudingen, justitie en politie, (zie USA maar ook in Nederland) de belastingdienst. Racisme zit in heel veel lagen in de maatschappij. Dat hoef je niemand te vertellen. Maar dat neemt niet weg dat slavernij in de eerste plaats om de poen ging, het was big business. Dat is de reden dat slavernij bestond. Alhoewel zeer beschaafd kwam de afschaffing van de slavernij in veel landen op het moment dat de kostprijs voor slaven ging stijgen en de verkoopprijs ging dalen in veel landen. Je zou een verband kunnen zien nietwaar? Ook nam mechanisatie en industrialisatie de noodzaak voor cheap labour weg. Er was meer behoefte aan geschoold personeel. Kan je allemaal nalezen in dikke boeken hoor. En probeer nu eens niet badinerend te reageren.

Thelonious Monk
Thelonious Monk9 aug. 2020 - 13:03

Zapata: "Verder, er is helemaal niemand die beweert dat slavernij niets met racisme te maken zou hebben." Ook Zapata, eerder: "Ik denk dat we moeten beseffen dat slavernij de facto niets met racisme te maken heeft." Moeilijk om een serieuze discussie te voeren met iemand die met een tevreden gezicht zijn eigen beweringen onderuit haalt en die zichzelf ook niet wil informeren. Blijkbaar kunnen de historische feiten je weinig schelen en wil je alleen dat zwarte mensen ophouden om de slavernij erbij te halen.

Pennaam
Pennaam9 aug. 2020 - 13:32

@ zapata, "Dus omdat er zelfs aandelen werden verkocht zou het niet om de poen gaan?" Het gaat wel om de poen, maar allerlei andere vormen van slavernij gaan juist niet om de poen, maar om, bijvoorbeeld, macht, of aanzien, of seksuele perversie. De romeinse slavernij had weinig met geld te maken, anders hadden de Romeinen wel net als de Europeanen van de 17e-19e eeuw op industriële schaal mensen gefokt. Dan waren er veel meer slaven in het Rome stad geweest dan Romeinen, zoals er ook veel meer slaven waren in Suriname dan planters. Om een voorbeeld te geven: de Britten schaften slavernij af in 1833, en de Nederlanders in 1863. dat is dertig jaar. Aangezien slaven zsm bezwangerd werden was een Surinaams meisje dat geboren werd toen Brits Guiana werd bevrijd, tegen de tijd dat Suriname eindelijk zover was al door de Nederlanders oma gemaakt. (met 15 jaar moeder, dat meisje ook weer op haar 15e, op zijn laatst ,moeder) Niet dat ze die kinderen of kleinkinderen ooit terug zou zien, natuurlijk. (en dan kreeg de planter in 1863 nog 300 gulden extra compensatie voor die kleindochter erbij. Tja Hollanders he? Altijd een voordeeltje bij elkaar verkrachten)

Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 14:42

@Thelonious Monk, Wil je het niet begrijpen of kan je het niet begrijpen? Racisme is verweven in alle lagen van de maatschappij en zit in alle instituties. Nu en vroeger. Daar was slavernij geen uitzondering op. Maar slavernij is niet uitgevonden om het racisme, nee slavernij is uitgevonden omdat het macht, geld en status opleverde. Daar gaat het om. Dat is mijn punt. Dan kan je wel beledigend blijven doen maar dat geeft meer aan wat voor karakter je hebt. @Pennaam. De Romeinen hadden nog geen industrie en hun hele samenleving was anders opgebouwd dan de onze 1500 jaar later. Toch handelden ze wel is slaven. En slaven deden het werk. Dus uiteindelijk draaide het wel om geld en macht. Slaven kregen ze uit overwonnen volkeren. Maar ze moesten die slaven ook te eten geven, en teveel slaven kon een risico opleveren. (zie Spartacus)

Zapata
Zapata9 aug. 2020 - 14:52

@Monk Heb je zelf eens wat te lezen https://www.history.com/news/slavery-profitable-southern-economy#:~:text=Slavery%20was%20so%20profitable%2C%20it,than%20anywhere%20in%20the%20nation.&text=With%20cash%20crops%20of%20tobacco,engine%20of%20the%20burgeoning%20nation. - https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2019/08/20/atlantic-slavery-history-dutch-economy/#:~:text=There%2C%20according%20to%20our%20calculation,plantations%20and%20the%20slave%2Dships. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zc92xnb/revision/1 Ik kan er wel een paar honderd linkjes over plaatsen Wat boeken dan. https://www.amazon.com/Political-Economy-Slavery-Wesleyan-Paperback-ebook/dp/B00L4RWAO2 https://www.nytimes.com/2014/10/04/books/the-half-has-never-been-told-follows-the-money-of-slavery.html https://www.cambridge.org/core/books/slavery-atlantic-trade-and-the-british-economy-16601800/29F507EDC052C37D81250EB460526129 Wanner je die uit hebt praten we weer verder.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2020 - 20:22

De Romeinen bedreven wel degelijk een plantage-achtige slavernij en hadden bovendien forse productiebedrijven, bijvoorbeeld in de keramiek. En wat denk je van de wegenaanleg en de aannemerij en de flattenbouw?

OlavM
OlavM9 aug. 2020 - 22:44

@ Zapata: Je kunt slavernij en racisme niet op die manier werkelijk van elkaar scheiden, al zijn het geen identieke verschijnselen. Zeker heeft ook slavernij bestaan -en bestaat die nog- waarin racisme niet direct een rol speelt. Maar racistische ideologieën hebben wel degelijk ook altijd de functie gehad om het als minderwaardig beschouwen, en vervolgens behandelen, van andere groepen mensen dan de "eigen soort" te vergemakkelijken, tot en met uitroeiing toe. Dit alles is ook b.v. onmiskenbaar waarneembaar bij jodenvervolging en -uitroeiing.

OlavM
OlavM9 aug. 2020 - 22:54

@ Zapata: Met jouw intro [Ik denk dat we moeten beseffen dat slavernij de facto niets met racisme te maken heeft] sla je dus echt de plank behoorlijk mis. Dat is wat Thelonious Monk m.i. bedoelt.

Mokeshame
Mokeshame8 aug. 2020 - 17:55

Mis in al dit soort verhalen van de aangehaalde historici toch veel context. Een verhaal heeft namelijk minimaal twee kanten. Wat deden die Europeanen daar aan de kust van die koninkrijken. Welke rol speelden ze daarbij? Er zijn natuurlijk zat verhalen bekend dat Europeanen dat deden om verschillende groepen t.o.v. elkaar uit spelen. Door de groep die zich het meest aanpast aan je agenda te belonen. Een koningrijk wat al eeuwen politiek word uitspeelt, waar het ene staatshoofd na het andere kunstmatig geïnstalleerd wordt, ruzies uitlokken, onbegrijpelijke contracten laten tekenen(en zo illegale operaties uitvoeren), afhankelijk maken van je wapens. Wie zegt dat de asanti uiteindelijk nog een keuze hadden?

7 Reacties
Mokeshame
Mokeshame8 aug. 2020 - 17:56

Dat is overigens hedendaags nog gebeurt in het middenoosten, door kapitalisten.