Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Een kwestie van leven of dood

  •  
16-08-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
139 keer bekeken
  •  
graf

© cc-foto: Pexels

Breng de denkbeelden van D66 over zelfbeschikking en ChristenUnie over menswaardig bestaan samen.
De formatie van het kabinet is opnieuw opgestart. Haast is geboden vindt D66. Kaag zet in op een progressief stabiel kabinet waar klimaat en gelijkheid hoog op de agenda staan. De verkiezingswinst maakt voor D66 duidelijk dat het anders moet dan het vorig kabinet. Een kabinet met de ChristenUnie past daar niet bij. Kaag wil niet regeren met Segers.
Een heet hangijzer zijn de ethische vraagstukken en dan met name het dossier ‘Voltooid leven’. D66 wil het wettelijk mogelijk maken om hulp bij zelfdoding te verlenen aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen. De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin ouderen zich betekenisvol voelen. Volgens woordvoerder Mirjam Bikker van de ChristenUnie weegt de taak van de overheid om kwetsbaren groepen te beschermen vele malen zwaarder dan het faciliteren van zelfdoding van gezonde mensen via een zelfmoordpil.
In opdracht van het ministerie van VWS is in 2020 onderzoek gedaan naar de vraag hoe groot de groep ouderen van 55 jaar en ouder is met een doodwens zonder medische aanleiding. In het onderzoek werden ook de kenmerken, omstandigheden en ervaringen die een rol spelen bij een doodwens betrokken. Uit het onderzoek kwam dat omgerekend naar de bevolking van Nederland ongeveer 10.000 mensen een actieve wens hebben om het leven te beëindigen. Twee derde van de groep met een actieve doodwens is vrouw en iets minder dan een derde gaf aan altijd een actieve doodwens gehad te hebben. De belangrijkste versterkende factoren voor de doodwens zijn piekeren, aftakeling en eenzaamheid.
Getalsmatig gaat het om een kleine groep. Indachtig de politieke filosofie van Jeremy Bentham waarin het streven naar ‘zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen’ voorop staat, is de vraag of het willen uitwerken van een wet over Voltooid leven in het regeerakkoord een breekpunt moet vormen. Achter de getallen steken echter grotere vragen. Wat is de rol van de dood in de samenleving? Hoe gaan we om met de dood? Wat is de betekenis van de dood? Op welke manier nemen we afscheid? Hoe blijven we de doden herinneren?
Een ding is zeker, we sterven allemaal. De dood geeft daarmee betekenis aan het leven. Ondragelijk zou het zijn als we zonder eind in zicht net als Sisyfus telkens de rots omhoog zouden moeten duwen. Nog daargelaten om altijd dezelfde akelige of minder akelige mensen tegen te komen.
De dood geeft ook lotsverbondenheid. Vanuit de zekerheid dat ieders scheepje vroeg of laat in de golven verdwijnt, verwacht je dat we wat aardiger voor elkaar zouden moeten zijn. Waarom elkaar de tent uitvechten als het einde voor iedereen naderbij komt. Met elkaar zouden we er toch iets leukers van moeten kunnen maken.
Met de dood is ook wat gemakzuchtiger om te gaan. Volgens de Griekse filosoof Epicurus is de dood eenvoudig een uitéén gaan van wat atomen. “Als wij er zijn is dood niet, en als de dood er is, zijn wij niet”. In het leven draait het voor Epicurus om het vermijden van pijn en het streven naar genot. Genot ziet hij hierbij als het streven naar gemoedsrust.
Vele vragen en antwoorden zijn mogelijk over leven en dood. Rituelen en gebruiken rondom het sterven en het omgaan met de dood zijn verschillend over de hele wereld. Wie als buitenstaander een dode op een brandstapel in India ziet verdwijnen of een kist die onder orgelspel in een grafkelder zinkt, zal zich afvragen waarom zo verschillend? Gaat het niet om vergelijkbare atomen?
Maak de dood meer onderdeel van het leven. Leer van elkaar over rouw en herdenking van de doden. Breng de denkbeelden van D66 over zelfbeschikking en ChristenUnie over menswaardig bestaan samen. Ga in gesprek over leven en dood in een individualistisch geseculariseerde samenleving en in een christelijke samenleving. Leer van elkaar. Neem in het regeerakkoord de stichting van het Rijksinstituut voor Leven en Dood op. Debateer daar over ‘Voltooid leven’. Kaag en Segers zullen zich laven aan al het goeds van leven en dood.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (90)

Paul250371
Paul25037118 aug. 2021 - 12:44

"In het leven draait het voor Epicurus om het vermijden van pijn en het streven naar genot. " Perfect beschreven wat het menselijk "ego" "doet".

3 Reacties
Paul250371
Paul25037118 aug. 2021 - 12:45

Als je dat daadwerkelijk begrijpt kan je iedereen vergeven.

Paul250371
Paul25037118 aug. 2021 - 12:54

Te gek voor woorden dat iemand voor een ander gaat beslissen of die wel of niet uit het leven mag stappen als hij / zij / non binair dat wil.

Zandb
Zandb19 aug. 2021 - 8:04

Paul Is het probleem niet veel meer veeleer in hoeverre je bij dat 'uit het leven stappen' een beroep kunt of mag doen op de samenleving/de ander. In hoeverre je andere mensen kunt/mag verbieden om zich actief te bemoeien bij dat 'uit het leven stappen.

korheiden2
korheiden218 aug. 2021 - 8:46

De discussie is ingehaald door de realiteit. Kaag blijkt zondagavond Ploumen en Klaver met secondanten bij haar thuis te hebben uitgenodigd voor een etentje. Afghanistan kon wel even zonder haar. VVD en CDA gaan nu toch praten. De CU is ongewenst en doet niet meer mee. Ik denk dat GL heel veel water bij de wijn gaat doen en anders komen ze er over enkele weken toch weer niet uit.

1 Reactie
Gaitj
Gaitj18 aug. 2021 - 14:20

tja, waarom zou je ook belangrijk overleg in de openbaarheid doen als het ook in achterkamertjes kan?

The Apple
The Apple17 aug. 2021 - 20:46

"Getalsmatig gaat het om een kleine groep." Dat is juist, maar dat komt omdat de mensen die geen actieve doodswens hebben, maar wel graag de optie willen om zelf te beslissen als het hun tijd lijkt buiten beschouwing wordt gelaten. Ik leef in een land waar je daar zelfs niet over mag beginnen om geen afkeurende blikken ten deel te vallen. Ik heb geen actieve doodswens, maar ik maak me daar wel degelijk zorgen om.

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2021 - 14:49

@LHTJ "Hele gevaarlijke tante." Je slaat door. Ik ben ook niet 100% fan. (Misschien 70%.) Maar het is de beste tante die we hebben. Zij wil in ieder geval geen Rutte 4 meer a la Rutte 3. Dat wil ik ook niet. Jij waarschijnlijk wel, gezien jouw reactie. Prima dus dat zij samen wil met die twee linkse partijen. Elke lijmpoging tussen CU en D66, zoals geopperd door Jan van Kleef, ben ik tegen. Alsjeblieft niet. Maar ja, ik heb geen invloed.

7 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2021 - 14:55

Reactie op LHTJ, hier vlak onder. (13:28)

LHTJ
LHTJ17 aug. 2021 - 15:13

Nou... als je een kwart van de Nederlandse kiezers uitsluit door op voorhand te weigeren om met 36 zetels überhaupt te gaan praten maar tegelijkertijd overal te pas en te onpas staat te blaten dat je perse met partijen wilt gaan regeren die door de kiezer gedecimeerd bent dan heb je 0.0 respect voor de vertegenwoordigende democratie, de verkiezingen en de burger en dat maakt je een hele gevaarlijke tante.

Zandb
Zandb17 aug. 2021 - 15:46

LHJT U gebruikt een drogreden. Het is niet mogelijk om een regering te vormen, zo dat je niet een heel groot deel van de kiezers - zetels - 'uitsluit'. Of je dat dan doet voor- of nadat je gepraat hebt, dat doet niet zo veel ter zake. Dat er voor u uitspreekt dat je geen respect hebt voor de vertegenwoordigende democratie, toont aan dat u niet weet hoe onze vertegenwoordigende democratie werkt. Wij kiezen vertegenwoordigers, die ons weliswaar vertegenwoordigen maar die daar volkomen vrij in zijn, hoe ze dat doen. U kunt overigens maar één stem uitbrengen. Waarom denkt u, dat u met die ene stem zo zo veel invloed kan en mag claimen?

LHTJ
LHTJ18 aug. 2021 - 9:33

@Zandb Net zoals een ieder die een stem mag uitbrengen en hier zijn/haar mening in comments verwerkt doe ik dat ook. Mijn mening is anders dan de uwe...is dat wat u steekt?

Paul250371
Paul25037118 aug. 2021 - 12:49

Zandb Spot on. Heel goed verwoord.

Zandb
Zandb19 aug. 2021 - 8:09

LHJT Wanneer u goed leest zult u zien dat dat niet het geval is. Tenminste, ik meen dat ik nergens beweer dat ik u die invloed van die ene stem ontzeg. Dat u van mening bent, dat die ene stem u meer recht geeft dan die ene stem van mij, dat vind ik dom maar als dat uw mening is, dan zij dat zo.

LHTJ
LHTJ19 aug. 2021 - 11:56

Zandb [Dat u van mening bent, dat die ene stem u meer recht geeft dan die ene stem van mij] Geen idee hoe u daarbij komt, dat beweer ik niet en dat is uw interpretatie. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde eerder aan de hand. Iemand die een mening heeft die haaks staat op de uwe is per definitie dom, ultrarechts en meer van dat soort kwalificaties. Redelijk kortzichtige kijk op zaken, maar wel in lijn met de denkwijze van D66, dat is dan weer consequent.

Pater
Pater17 aug. 2021 - 13:34

"De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin ouderen zich betekenisvol voelen." Op zich mag je dat zeggen. maar niet als je dat stalt tegenover de opvattingen van D66. Dan is het een absurde, kwaadaardige beschuldiging dat D66 dat niet zou willen.

LHTJ
LHTJ17 aug. 2021 - 11:28

Dram66, 17,5 miljoen Nederlanders wachten op een kabinet maar Kaag blokkeert de zaak voor een side issue. Ik wil ik wil ik wil is het enige wat er uit die hoek komt. Mevrouw heeft de mond vol van progressief zijn en inclusiviteit maar sluit met haar 24 zetels ondertussen wel partijen die in totaal 36 zetels vertegenwoordigen uit en wil verder met partijen die door de kiezer zijn afgerekend. Tot zover vertegenwoordigende democratie. Hele gevaarlijke tante.

14 Reacties
Pater
Pater17 aug. 2021 - 13:37

VVD en CDA weigeren opnieuw de samenwerking met links. Wat daar erg kwalijk aan is, is dat daar ook maar één inhoudelijk argument aan ten grondslag ligt. Dergelijk gedrag is een gevaar voor de democratie.

Zandb
Zandb17 aug. 2021 - 15:48

LHJT Geklets. Zie hier boven. Eerder bent u een gevaarlijk mannetje, omdat u denkt met uw ene stem die u - niet eens op Kaag neem ik uitbracht -, de dienst uit te mogen maken.

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2021 - 15:50

@LHTJ (reactie op 17:13, hierboven) Ik ga hier maar verder. Eens met Pater. Bovendien maakt het niet uit hoeveel zetels je hebt om al dan niet uitgesloten te worden. De PvdA had er indertijd naar ik meen 53 en werd toch door Wiegel en Van Agt buitengesloten. Dus of de VVD er nu 36 heeft of 20 of 50... Het gaat erom welke meerderheid een kabinet wil vormen. Je bent kennelijk nieuw op deze site, want dit is al zo vaak uitgelegd...

Sonic2
Sonic217 aug. 2021 - 18:16

Waar haal je in vredesnaam die 36 zetels vandaan? Dat ultra rechtse uitschot heeft er hooguit 28. Met BBB erbij 29. VVD en CDA blokkeren vooral deze formatie. Ga gewoon onderhandelen met GL en PvdA en speel ze tijdens de formatie uit elkaar. Blokkeer gewoon alles waar GL, PvdA en D66 mee komen. Zonder de handtekening van VVD/ CDA kunnen die ook niets. Voor de rest heeft Kaag gelijk. Ze heeft progressief campagne gevoerd en dan lijkt het me logisch dat je eerst je voorkeursoptie doet. En daarna pas komen er andere opties. Het heeft niets met uitsluiten te maken, want uitsluiten doe je pas als je geen enkele motie van een partij meer steunt. Je wilt er niet mee regeren. https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1426239456483368962 Hier een motie van de "uitgesloten" Wilders. https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1425402689391890432 Hier nog een motie van de "uitgesloten" Wilders. Hou op met het gejank dat Kaag niet inclusief is. Je werkt het makkelijkst in een regering samen met partijen die dicht bij je staan. Segers heeft in het voorjaar al laten weten niet onder Rutte te willen dienen. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/03/segers-licht-uitsluiting-rutte-toe-oud-vvders-reageren-afkeurend-a4038432 PVV En FvD maken Kaag uit voor een terroristen liefje. Of een heks. De CU wil niet onder Rutte dienen, maar het is Kaag haar schuld. Heeft geen enkele Kaag hater dan enige zelfreflectie of enige objectiviteit?

Eric Minnens
Eric Minnens17 aug. 2021 - 20:51

@Sonic Dit keer had IK niet goed gelezen. Ik dacht dat LHTJ met die 36 (foutief) de VVD bedoelde, en zo denkend reageerde ik daarop. Goed dat jij met jouw reactie ook indirect mij 'terecht wees'. Vervelend, zo'n blunder, slecht voor mijn zelfbeeld, haha. ???? (Valt wel mee hoor.)

LHTJ
LHTJ18 aug. 2021 - 10:05

@pater Links heeft wederom cumulatief zetels verloren. Kennelijk wil "het volk" geen links kabinet en VVD en CDA zoeken naar een centrum-rechtse oplossing. Lijkt me bijzonder logisch. @Zandb Ah, iemand heeft een andere mening dan dhr. Zandb en hij wordt ervan beticht de dienst in zijn eentje te willen uitmaken terwijl het enige wat ik doe hetzelfde is als wat u doet. Namelijk hier op dit forum een mening spuien. Een andere mening dat u weliswaar en dat steekt blijkbaar. @sonic {Waar haal je in vredesnaam die 36 zetels vandaan?} PVV + Forum incl. alle afsplitsingen + CU + SGP = 36 + BBB = 37 Niet mijn partijen, kans dat ze ooit een stem van me krijgen is nihil. { Heeft geen enkele Kaag hater dan enige zelfreflectie of enige objectiviteit?} Ziet geen enkele Kaag lover hoe hypocriet, leugenachtig en denigrerend deze mevrouw is. Prima diplomate wellicht maar een draak van een volksvertegenwoordiger en/of bestuurder. Dat hele D66 is een bijzonder eng clubje mensen, wat gerommel met wat woke issues om een nieuwe progressieve identiteit te creëren, praten VOOR milieu en klimaat maar handelen TEGEN milieu en klimaat. Wat medisch ethische meningsverschillen hebben met een partij die het op de grote thema's gewoon met je eens is en daar vervolgens dan een formatie van laten afhangen. Zoiets laat je buiten het regeerakkoord. Zet het ego even opzij laat GL of de dierenpartij het wetsvoorstel indienen en stem vervolgens mee. Dan is er een kamermeerderheid zonder de voltallige coalitie op dit thema en kun je snel door met formeren. NIMBY mensen die vanuit een bepaalde bubbel naar het land kijken en 0,0 feeling hebben met wat er in dit land leeft buiten de grachtengordel.

Sonic2
Sonic218 aug. 2021 - 11:21

@ Eric Minnens Reactie was bedoeld voor LHJT. Bij u had ik wel een hele andere toonzetting gebruikt. Een stuk vriendelijkere toonzetting. @ ZandB Eens. Dat is ook de reden dat je dit soort types niet alleen kunt laten. Je wordt wakker dan in een nationalistische autoritaire staat. Al 20 jaar maak ik dit soort types mee en het is altijd hun democratie, hun vrijheid voor meningsuiting, hun rechtstaat. Nooit staan ze er voor andersdenkenden. In een coalitie land als Nederland is het overigens coalitie voorkeuren afstrepen. Als optie 1, optie 2 en optie 3 niet lukt ga je naar optie 4. En op een gegeven moment is het mogelijk dat de VVD het initiatief verliest aan D66.

Eric Minnens
Eric Minnens18 aug. 2021 - 11:36

@Sonic O, maar ik dacht juist een vriendelijke toon te hebben gebruikt. Zou je willen aangeven waar ik precies onvriendelijk overkom? Dat was in het geheel niet de bedoeling. Ik bedankte jou, dacht ik, voor een (door jou) onbedoeld effect van jouw reactie op LHTJ. Namelijk: daardoor zag ik plots dat mijn eigen reactie op LHTJ niet correct was. Dat is het enige wat ik wilde zeggen. Een beetje ingewikkeld misschien, maar zeker niet onvriendelijk bedoeld.

Eric Minnens
Eric Minnens18 aug. 2021 - 11:44

@Sonic Nog eens herlezend ben je waarschijnlijk gevallen over dat 'terecht wees'. Ik had beter kunnen zeggen 'op het juiste spoor zette'. Dat was wat je (onbedoeld) deed. Onbedoeld, dus een bedankje is wellicht overbodig. Maar ik was er wel blij mee.

Pater
Pater18 aug. 2021 - 15:52

@LHJT VVD en CDA hebben alle vrijheid om een coalitie met extreemrechts te smeden. Ze doen dat niet omdat die partijen zich extreem rechts manifesteren, dat kan je toch moeilijk ontgaan zijn. Dus willen ze met D66 regeren. Dan kun je moeilijk verbaasd zijn als D66 zomaar eigen eisen stelt, nl. een keuze voor linkse partners. VVD/CDA mogen dat natuurlijk weigeren. Dan zou het wel prettig zijn als ze daar inhoudelijke argumenten voor hebben. Die hebben ze nooit laten horen. Wat vind je daarvan? Ik vind dat een gevaar voor de democratie.

Oki Doki
Oki Doki18 aug. 2021 - 18:07

Het schijnt dat 86% van de Nederlanders ruimere euthanasiewetgeving wil, het is dus niet echt een side issue en dat is het zeker ook niet voor de mensen die wel heel erg lijden maar toch geen euthanasie kunnen krijgen, iets wat veel teveel voorkomt in verband met de veel te strenge zorgvuldigheidseisen om euthanasie te kunnen krijgen.

Oki Doki
Oki Doki18 aug. 2021 - 18:10

Nou ja, het is waarschijnlijk de strafbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding die er voor zorgt dat mensen die wel ernstig lijden maar toch geen euthanasie krijgen. Dat zou moeten veranderen want eigenlijk is het barbaars om mensen aan hun lot over te laten en mensen zelf een eind aan hun leven te laten maken en dat zou niet meer nodig moeten zijn.

LHTJ
LHTJ19 aug. 2021 - 11:50

@Oki Doki [Het schijnt dat 86% van de Nederlanders ruimere euthanasiewetgeving wil] Klopt, volgens mij is er ook een ruime kamermeerderheid voor, vandaar een side issue, je hebt de CU niet nodig voor deze (logische en belangrijke) wet. Het is dus ook geen dealbreaker lijkt mij. Je laat het buiten het coalitieakkoord en mocht het de CU te zeer tegen de borst stuiten dan laat je een oppositiepartij het wetsvoorstel indienen en stem je als kamerfractie voor. Dan is zowel de coalitie rond en de wet erdoor.

Pater
Pater26 aug. 2021 - 2:30

@LHJT "..je hebt de CU niet nodig voor deze (logische en belangrijke) wet." Kennelijk heb je niet door dat CDA en CU hun positie in de coalitie gebruiken om dat soort wetgeving te blokkeren.

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 10:29

Je wensen omtrent euthanasie in overeenstemming brengen met de wil van God dat is niet mogelijk, het enige waar de strenggelovigen in geloven.

3 Reacties
Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 10:44

De strenggelovigen geloven alleen in de wil van God en niet in de wensen van de mens.

Zandb
Zandb17 aug. 2021 - 13:43

Oki Misschien zouden ze er verstandiger aan doen, te bedenken dat ze geloven te weten wat de wil van god is. Is er wel eens iemand geweest die ze dat duidelijk heeft proberen te maken?

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 16:19

Zandb Ja inderdaad, je hebt gelijk.

Bert van Herk
Bert van Herk17 aug. 2021 - 9:51

Ik vind, als bestuurslid van de Coöperatie Laatste Wil, dat het beëindigen van het leven een persoonlijke keuze is. Iedereen moet daar zelf een beslissing moet kunnen nemen. Als mensen zich er goed bij voelen om het levenseinde bij een God te laten, is dat hun goed recht. Ik mag dan ook verwachten dat zij mijn keuze respecteren. Die balans is er nu niet in het maatschappelijk en politiek debat. Het wordt aan een arts gelaten of iemand voldoende uitzichtloos lijd om dood te mogen. Zelfbeschikking is nog ver weg. Daarom heeft de CLW op 9 april een dagvaarding uitgebracht tegen de Nederlandse Staat en geëist om hun zelfbeschikkingsrecht te kunnen uitoefenen.

2 Reacties
Pater
Pater17 aug. 2021 - 13:38

Mee eens. Ik vind het de artsen eigenlijk niet eens te verwijten, het is de politiek die ze een rol opdringt die niemand wil.

adriek
adriek18 aug. 2021 - 11:06

De CU is niet tegen de doodstraf, maar wel tegen euthanasie en abortus. Blijkbaar mag een mens wel over het leven van anderen beslissen, maar niet over zijn eigen leven, en ook weer niet over ongeboren leven. Het blijven rare jongens, die gelovigen.

Uitgekleed
Uitgekleed17 aug. 2021 - 9:23

Kaag wil regeren met PvdA en Groen links

2 Reacties
Zandb
Zandb17 aug. 2021 - 13:46

Uitgekleed Tja. Je wil wel eens wat, als een politieke partij die zich tot doel stelt om samen met andere partijen een regering te vormen.

Uitgekleed
Uitgekleed17 aug. 2021 - 18:53

Zandb 17 augustus 2021 at 15:46 Een VVD met Rutte elders zou al veel oplossen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa217 aug. 2021 - 9:02

In mijn ogen zijn dit geen belangrijke issues. Tenzij de D66 vol op voltooid leven wil gaan de komende 4 jaar. Er zijn in dit land en daarbuiten echt wel belagrijkere zaken dan dit punt. En verder wat Griezel in post-gezellig Nederland zegt.

12 Reacties
ValsPlat
ValsPlat17 aug. 2021 - 10:48

Gelukkig bepaalt D66 zelf welke issues belangrijk zijn voor D66.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa217 aug. 2021 - 13:22

Hoi Vals Plat. Daarom zeg ik ook 'in mijn ogen'. Dat duidt op een mening. U en de D66 mag een andere hebben. Tevreden?

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 13:24

Vertel maar aan de mensen die ernstig lijden dat zij niet belangrijk zijn. Hier geldt blijkbaar het recht van de sterkste, die zijn in staat om rechten voor zichzelf op te eisen en de chronisch zieke die ernstig lijdt die moet het allemaal zelf maar uitzoeken, mensen die het het allerzwaarst hebben op de wereld.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa217 aug. 2021 - 16:59

Hoi Oki Doki. Verteld u uw verhaal aan de Afghaanse mensen die ons geholpen hebben en op een luchtbrug wachten. Kijken of zij het ook vinden of de Nederlanders die vrijwillig uit het leven willen stappen het zwaarst hebben.

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 19:06

Harba Lorifa De Afghanen hebben er eigenlijk niets mee te maken maar ik vind niet dat de desbetreffende Afghanen het goed hebben, zij hebben het ook heel slecht, misschien wel net zo slecht als de mensen die zo lijden dat ze niet meer willen leven. Dat er Afghanen zijn die het slecht hebben doet niets af aan het feit dat er mensen zijn in Nederland die het heel slecht hebben door bijvoorbeeld ziektes en daarom niet meer willen leven. Voor de Afghanen moet aandacht zijn maar zeker ook voor de mensen die niet meer willen leven. Laten we de mensen met een doodswens niet aan hun lot overlaten, ook al zijn ze met kleine aantallen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa217 aug. 2021 - 21:08

Hoi Oki Doki. Mee eens. Ook ik vind niet dat mensen die lijden aan hun lot overgelaten moeten worden. Maar in de Nederlandse ziekenhuizen kunnen ze heel wat pijn wegnemen. Talibankogels zijn wat moeilijker weg te nemen. In mijn ogen is deze laatste kwestie dan ook vele malen urgenter.

Oki Doki
Oki Doki18 aug. 2021 - 10:14

Op dit moment zijn de wetten rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding zo streng dat er heel veel mensen die wel ernstig lijden geen euthanasie krijgen terwijl ze daar wel voor in aanmerking zouden moeten komen. Mensen worden ernstig ziek en lijden veel pijn en krijgen pas op het allerlaatste moment euthanasie of hulp bij zelfdoding, vlak voordat ze toch al zouden sterven. Mensen willen dat ernstige lijden voor zijn en dat is heel begrijpelijk. Mensen willen geen pijnbestrijding in het ziekenhuis, als mensen geen kwaliteit van leven meer hebben willen mensen sterven. Nogmaals, de situatie in Afghanistan heeft helemaal niets te maken met euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland.

adriek
adriek18 aug. 2021 - 11:07

Zijn er inderdaad belangrijker zaken dan mensen die in vrijheid over hun eigen lot en lijden mogen beslissen?

adriek
adriek18 aug. 2021 - 11:12

@Harba, juist daarom zou het - ook voor Christenen - geen probleem moeten zijn om de keuze aan de (lijdende) mens zelf over te laten. Uiteindelijk hoeft - in hun visie - de mens geen verantwoording aan de kerk of de dominee af te leggen maar aan een of andere hogere macht. Ze mogen dus best waarschuwen dat de gevolgen ernstig kunnen zijn (geen plaatsje in de hemel of zo), maar waarom zouden Christenen zelfbeschikking van anderen(!) moeten tegenhouden? Kleine kinderen en sommige mensen moet je tegen zichzelf beschermen, maar volwassen, weldenkende mensen moeten hun lot zelf kunnen bepalen (dat mogen de Taliban tenslotte ook...).

Oki Doki
Oki Doki18 aug. 2021 - 11:52

Zelfdoding komt relatief gezien bij ouderen veel voor en dat is geen keuze, zelfdoding is voor deze mensen pure noodzaak om een einde aan het lijden te maken, mensen kunnen niet anders, en dat moet je toch niet willen? Het betekent dat veel mensen op een gegeven moment ziek worden of ze het nu willen of niet en dan komt er een moment dat er voor deze ouderen geen andere weg meer uit is dan zelfdoding. Dit is gewoon barbaars. Laten we de mensen gewoon vredig in laten slapen, dat lijkt me wel veel humaner.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa218 aug. 2021 - 16:05

Allen. Ook ik vind dat mensen met een einde leven wens, daar hulp bij mogen krijgen. Ik wil ook niet dat er mensen lijden. Ik weet echter wel dat door deze kwestie de formatie langer gaat duren dan noodzakelijk hoeft. Een wet erdoor krijgen lukt ook met de CU die dwars ligt. Ik denk alleen dat men voort moet maken met de formatie omdat er in mijn ogen andere zaken zijn die op het moment veel meer aandacht nodig hebben. Afghanistan is daar 1 voorbeeld van. Maar je kunt net zo goed het klimaat als voorbeeld nemen. Het is dus niet zo dat ik tegen hulp bij zelfdoding of hulp bij een doodswens ben. Integendeel zelf.

Oki Doki
Oki Doki18 aug. 2021 - 17:17

Harba Lorifa Ik ben ook wel voor een snelle formatie maar dan wel met de juiste partijen als dat zou kunnen. Het lukt nu gelukkig ook wel om de Afghaanse medewerkers van het Nederlandse leger te evacueren dus een snelle formatie met de verkeerde partijen is niet nodig. Persoonlijk hoop ik dat het een progressief kabinet wordt en niet weer een dominant christelijke waarvan we er al zoveel van hebben gehad.

Middenman
Middenman17 aug. 2021 - 8:44

Wat een mooi artikel. Een verademing in een tijd waarin polarisatie, zwart/wit denken en je niet willen verplaatsen in een ander de norm is geworden. Zoals ook te zien is in de reacties hieronder,.

1 Reactie
Ötkan Amahl
Ötkan Amahl17 aug. 2021 - 19:26

Exact Middenman! Ik zie eerlijk gezegd ook geen enkele reden waarom de wens van de ene partij niet NAAST die van de andere kan of mag bestaan. Daar zijn zoveel voorbeelden van te bedenken, dus waarom niet ook hier? Het blijft immers een vrije keuze om voor het ene of het andere scenario te kiezen. Wat D66 wil is de wettelijke basis voor dat ene scenario faciliteren. Zij willen niet tegelijk ook het andere scenario uit de wereld gummen. Anderzijds lijkt het wel zo te zijn dat godsvrezenden niet kunnen verkroppen dat sommige andersdenkenden een ander scenario wensen te faciliteren voor hen die ervoor willen kiezen, En inderdaad... voor hoeveel mensen is het nou een optie? Ik lees een stuk of 10.000. Geef ze gewoon die ruimte. Hoe erg kan dat nou zijn?

Zeeman3
Zeeman317 aug. 2021 - 8:36

De dood, naar mijn mening iets wat teveel weg gestopt wordt in deze samenleving. Mijn vader werd dood gereden door een vrachtwagen in mei 1996 en wat daarna volgde was voor ons als gezin volledig vanzelfsprekend. - Dat we hem thuis op zouden baren was voor ons vanzelfsprekend - Dat ook de kleine kinderen afscheid van opa mochten nemen was voor ons ook vanzelfsprekend - Dat we de kist met zijn allen zouden sluiten was ook volslagen vanzelfsprekend Voor het sluiten van de kist - dat we met alle 7 kinderen en mijn moeder hebben gedaan - hebben de kleinkinderen nog tekeningen in de kist gelegd. Ook het dragen van de kist hebben we met de 3 mannelijke kinderen en zwagers gedaan. De begrafenisondernemer stond erbij en keer er met open mond naar. Zoiets had hij in zijn hele meer dan 20-jarige bestaan als begrafenisondernemer nog nooit meegemaakt. Ik denk dat dit alles zegt over hoe wij met de dood omgaan in Nederland. We stoppen het 't liefst ver weg en bemoeien ons er zo mijn mogelijk mee en laten het 't liefst door de begrafenisondernemer verzorgen.

2 Reacties
Zeeman3
Zeeman317 aug. 2021 - 8:37

keer = keek

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl17 aug. 2021 - 19:29

@ Zeeman: "De dood, naar mijn mening iets wat teveel weg gestopt wordt in deze samenleving." Klopt als een bus, maar dan ook mondiaal. Je hoeft alleen maar te kijken naar de spastische reactie van deze "verlichte" wereld op een nieuw virus. Alleen is dat niet religieus geïnspireerd maar puur een angstreactie. Zou er wel verschil zijn tussen fundamentele religie en blinde angst?

Zeeman3
Zeeman317 aug. 2021 - 8:23

Honderden bejaarden- en verzorgingshuizen sluiten en het dan gek vinden dat eenzame bejaarden zeggen geef mij maar een pilletje van Drion. Huh? Wat snap ik niet aan het extreem hardvochtige beleid van mede D66. Zo dwing je mensen toch tot zelfmoord of ben ik nou gek? Dat is geen voltooid leven dat is bejaarden op een lopende banden zetten richting de zelfmoord-pil.

5 Reacties
Dick Roelofsen
Dick Roelofsen17 aug. 2021 - 11:47

De meeste bejaarden passen gewoon thuis op de kleinkinderen als de ouders aan het werk zijn, Zeeman. Ze doen vrijwilligerswerk, zijn aktief voor de gemeenschap of maatschappij. Maar ik begrijp dat jij ze liever opgesloten ziet.

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 13:46

Er zijn ook mensen die helemaal niet naar het verzorgingstehuis willen en die gewoon rustig willen inslapen op eigen voorwaarden en dat zou het goed recht van mensen moeten zijn op het einde van hun leven. Mensen willen niet aftakelen en steeds zieker worden en doodgaan aan een verzameling van die ziektes. Zou u daar ook rekening mee willen houden? Het is echt niet zo dat iedereen heel graag naar een verzorgingstehuis zou willen om daar verder af te takelen. Er zijn ook mensen die dat anders willen.

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl17 aug. 2021 - 19:30

Zeeman, kunnen bejaarden dan niet meer autonoom denken en is hun leven dan zozeer gevuld met leegte dat hun enige invulling de beëindiging ervan is?

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 aug. 2021 - 9:36

Niemand zegt toch dat men naar een verzorgingshuis moet. Dat was ook niet zo toen ze wel bestonden. Mensen doen alsof alles of/of is en was. Het gaat er nu om dat mensen die mogelijkheid niet meer hebben op het moment dat ze 'niet meer kunnen'. Wat de meeste ouderen doen ( op welke leeftijd etc) dat heeft en had er nooit mee te maken, ook vroeger niet evenmin als nu. Dat is een volkomen drogredenering. Mensen willen zolang zelfstandig blijven wonen 'als ze kunnen', dat hebben ze gezegd, maar dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Echter dat laatste is totaal en bewust weggelaten, alsof ze dat nooit gezegd hebben. Nu moeten ze het dus ook als ze het niet meer kunnen. Het was een ordinaire bezuiniging en daarom zodanig geframded dat het' salonfähig' werd gemaakt. Mensen trapten en trappen er met grote voeten in of omarmen het omdat ze dat beter uitkomt binnen hun eigen denkraam en kraam.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 aug. 2021 - 17:59

Mijn moeder werkte liever in de tuin. Ze werd pas echt ongelukkig toen dat niet meer kon.

Bouwman2
Bouwman217 aug. 2021 - 8:17

Wat D66 wil is een wettelijke mogelijkheid, een vrije keuze voor iedereen en niet een verplichting.

JohnVKR
JohnVKR17 aug. 2021 - 7:50

Kan het zijn dat er toch meer speelt tussen Segers en Kaag? Segers is immers voorstander van de Israëlische apartheidspolitiek. Hij steunt kritiekloos de onderdrukking door Israël van het Palestijnse volk. Daarmee is de kloof tussen hem en Kaag natuulijk wel heel erg groot.

3 Reacties
Zeeman3
Zeeman317 aug. 2021 - 8:19

Ga eens naar Israël, praat eens met Israëli's en Palestijnen, bezoek de Gazastrook (onder leiding van de Hamas) eens. Oh wacht ik wil niet dood..... Het werd mij in 1991 ten zeerste afgeraden om op mijn motor de Gazastrook te bezoeken door jawel de Palestijnen zelf die ook niets op hebben met de terroristen van Hamas. Ik ben er meerdere malen geweest in 1976, 1982, 1991, 2016 en 2018.

Middenman
Middenman17 aug. 2021 - 8:41

De ChristenUnie is niet kritiekloos t.o.v. Israël - lees het partijprogramma en kijk nog eens goed naar de bijdragen van deze partij in de Tweede Kamer. Dit soort opmerkingen komen vooral van mensen die kritiekloos de Palestijnen steunen en niks van nuance willen weten.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen17 aug. 2021 - 9:19

"Hij steunt kritiekloos de onderdrukking door Israël van het Palestijnse volk." Lijkt me geen probleem, dat doet Kaag ook, net als de rest van de Nederlandse regering.

Bert de Vries
Bert de Vries17 aug. 2021 - 6:35

'Breng de de denkbeelden van D66 over zelfbeschikking en ChristenUnie over menswaardig bestaan samen.' Abacadabra. Denkbeelden over zelfbeschikking zijn een wezenskenmerk van denkbeelden over een menswaardig bestaan. Ook D66 heeft denkbeelden over een menswaardig bestaan. Waaronder het denkbeeld dat de beschikking over het eigen leven onvervreemdbaar is. D66 vraagt de ChristenUnie om dat recht te respecteren. Maar de ChristenUnie wil dat recht niet respecteren. De ChristenUnie wroet in de vitale rechten van anderen. Zogenaamd uit naam van God. Deze opvatingen samenbrengen? Volslagen waanzin!

2 Reacties
Zandb
Zandb17 aug. 2021 - 8:18

Bert Voor wie wil leven het leven zo veel mogelijk de moeite waard maken en voor wie dood wil, dat mogelijk maken; dat lijkt mij prima te verenigen. Of mensen dat dan willen, is de vraag en voor de CU, wat dat laatste punt betreft, blijkbaar een open zenuw.

Bert de Vries
Bert de Vries17 aug. 2021 - 8:39

En, zoals Griezel zegt, investeer GVD eens in de GGZ. In plaas van die af te breken, zoals óók D66 en ChristenUnie hebben gedaan.

Ch0k3r
Ch0k3r17 aug. 2021 - 6:06

Euh. Christenen zijn tegen zelfdoding omdat zij vinden dat God beslist wanneer je moet gaan. Daar zelf over beslissen is not done. Daar is niks menswaardigs aan. Het is hypocriet achterlijk geleuter. Hypocriet omdat als helleen CU'er ziek is, doe wel maar de dokter gaat (en God bedankt als die geneest, niet de dokter). Het is achterlijk omdat ze dit zonder bewijs blijven geloven. En het is geleuter omdat ze elke zondag in de kerk bidden tot een figuur die ongelovigen eeuwig laat branden. Sisifus komt er wat dat betreft nog goed van af. En leer van elkaar? Het CU leert niet. Die zijn blijven steken in de fantasie van de brons en ijzertijd. We hoeven niet te debateren over voltooid leven. Ken het gewoon toe en gun de mensen die dood willen hun dood. Er zijn trouwens al zat stichtingen in NL opgericht die geen drol doen, dus lijkt me ook geen goeie optie. Geen D66 fan maar dat kan ik zeker wel van hen appreciëren. @griezel Heftig om te horen. Sterkte ook daarmee in de toekomst. Maar de meningen van anderen zouden niet tot zelfdoding moeten lijden. Fuck wat een ander vindt (geldt ook voor mijn meningen natuurlijk, jouw leven, hoop alleen dat je deze niet negeert)

1 Reactie
Zandb
Zandb17 aug. 2021 - 8:36

Ch0k3r Ik verbaas er dan ook al tijden over, dat mensen niet inzien, dat god over je leven laten beslissen ook een beslissing is waar jij dan verantwoordelijk voor bent. Wanneer je bv dood gaat omdat je meent dat god heeft gezegd, dat je je niet moet laten inenten en dat je daarom koos voor geen inenting, heb jij beslist over je leven en niet god. En of jouw keuze terecht is of niet, dat doet er eenvoudigweg niet toe. Want er is eenvoudigweg wat god betreft, geen antwoord mogelijk op die vraag of je je moet laten inenten of niet; dat antwoord moet je zelf bedenken en nogmaals, daarvoor ben je zelf verantwoordelijk en niemand anders. Voor mezelf durf ik die keuze dan (altijd?) nog wel aan. Maar om die keuze aan anderen op te leggen! Daarom ben ik tegen een verbod op zelfdoding. Daarom ben ik er op tegen, dat mensen er hun (commercieel) belang van maken anderen te 'helpen' bij zelfdoding.

Freddy2
Freddy217 aug. 2021 - 3:16

Dit is natuurlijk wel enorm progressief van D66. Absoluut geen begrip en geen ruimte voor anders denkenden. anders denkenen zijn fout en dienen te worden uitgesloten. De tendens die we steeds harder horen vanuit de "progressieve kant" van het politieke spectrum.

2 Reacties
JasDon
JasDon17 aug. 2021 - 9:09

Aldus het Christelijke engnekje? Nergens ontneemt D66 mensen een keuze met haar standpunt. De CU daarentegen wil zelfbeschikking blijven verbieden, ook voor mensen die het niet met de CU/bijbel eens zijn. DAAR zit het probleem!

adriek
adriek17 aug. 2021 - 9:14

D66 wil ouderen niet verplichten een einde aan hun leven te maken. D66 dringt niks op. De CU wil ouderen verbieden een einde aan hun leven te maken, de CU wil lijden maximaal rekken, het is dus juist de CU die geen begrip voor andersdenkenden heeft!

Lopez
Lopez16 aug. 2021 - 21:26

[D66 wil het wettelijk mogelijk maken om hulp bij zelfdoding te verlenen aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen. De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin ouderen zich betekenisvol voelen. Volgens woordvoerder Mirjam Bikker van de ChristenUnie weegt de taak van de overheid om kwetsbaren groepen te beschermen vele malen zwaarder dan het faciliteren van zelfdoding van gezonde mensen via een zelfmoordpil.] Het eeuwige liedje. De ChristenUnie ontzegt mensen die hun leven niet meer betekenisvol vinden de eigen keuze voor een humaan levenseinde. Zij moeten maar voor de trein of van een flatgebouw springen of op hoop van zegen de medicijnkast leegeten. De argumentatie van Mirjam Bikker is goedkoop en vals. Alsof ‘de taak van de overheid om kwetsbare groepen te beschermen’ iets zou afdoen aan het recht van mensen om zelf te bepalen wat een ‘betekenisvol leven’ is en wanneer dat ‘voltooid’ is.

1 Reactie
Zeeman3
Zeeman317 aug. 2021 - 8:25

Voltooid eenzaam leven....... noem jij dat nog leven? Dat kan toch anders lijkt mij.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 18:16

Ach een pot nat - de Christenunie voert een actief beleid tegen alles dat plezier geeft in het leven - laten we dat voor het gemak even seks , drugs en rocknroll noemen en d66 zorgt dat je gewoon straatarm bent dat ook al geen lol brengt enige waarin ze van mening verschillen is of je vrijwillig mag oprotten of dat ze je tot je dood mogen blijven treiteren dat is de discussie geen van beiden is fris waar de discussie om zou moeten gaan is ; hoe zorgen we ervoor dat mensen niet meer dood willen ? maar daar geven beiden dus geen zak om

7 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 18:19

geschreven door iemand die af en toe met zware zelfmoordgevoelens heeft geworsteld en die daarvoor overigens door mensen ook nog eens gepest is en die van mening is dat dit een kutland is geworden wat mede oorzaak is geweest van deze gevoelens .

Kuifje3
Kuifje316 aug. 2021 - 20:36

Griezel, ik ben oprecht blij dat je er nog bent. We zijn het bij lange na niet altijd eens, maar dat moet kunnen. Mooie reactie en ik kan me goed vinden in wat je zegt. De twee meest moralistisch opererende partijen botsen over iets waar ze beiden het recht opeisen het enige gelijk te hebben. Ze hebben (zie wat Griezel hier stelt) beiden geen gelijk. Hoe durven ze!

Willem D2
Willem D217 aug. 2021 - 9:02

Meestal staan we in discussies hier op Joop tegenover elkaar, maar met deze post van je ben ik het helemaal eens !

ValsPlat
ValsPlat17 aug. 2021 - 10:56

Het wezenlijke verschil tussen D66 en de CU is dat D66 prioriteit geeft aan de persoonlijke keuzevrijheid en dat de CU haar standpunt wil opleggen aan iedereen. Ja, we kunnen meer doen om mensen te helpen bij het vinden van levensvreugde. Meer doen sluit niet uit dat je mensen, die ondanks alle inspanningen ondragelijk lijden aan het leven, de mogelijkheid geeft hun leven te beëindigen.

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 19:17

Zou je er dan niet eerst voor moeten zorgen dat mensen niet meer dood willen voordat je euthanasie of hulp bij zelfdoding verbied? Als je eerst euthanasie verbied en daarna gaat kijken of er misschien manieren zijn om ervoor te zorgen dat alle mensen zo gelukkig zijn en blijven dat ze nooit meer dood willen, zou dat niet cru zijn? De feiten zijn nu dat er mensen zijn die verschrikkelijk lijden door allerlei ziektes en daarom graag vredig in willen slapen en dat ga je niet zomaar veranderen. Mensen het eeuwige geluk beloven en dat mensen dat vervolgens niet krijgen, dat is onmenselijk.

Oki Doki
Oki Doki17 aug. 2021 - 20:00

Ik denk niet dat je het kunt waarmaken om iedereen voor altijd gelukkig te maken zodat ze nooit meer dood willen. Dat is echt onmogelijk. En dit is geschreven door iemand die al jarenlang met een ptss rondloopt die is veroorzaakt door schizofrenie, ontsnappen is niet mogelijk, en hierdoor al jaren bijna niet meer slaapt en daardoor bijna niets meer kan (werken, wandelen, fietsen, lezen, het huishouden en andere hobby's uitoefenen), laat staan dat er nog kwaliteit van leven is.

ValsPlat
ValsPlat18 aug. 2021 - 8:58

Oki Doki, je hebt gelijk. Confessionele partijen hebben er een handje van om een valse tegenstelling te gebruiken zoals euthanasie versus leven zinvol maken en abortus versus ondersteuning van ouders/goede kindertehuizen. Bovendien blijven de gesuggereerde maatregelen om zinvol leven te bewerkstelligen of ouderondersteuning vaak achterwege.

Thuiszitter
Thuiszitter16 aug. 2021 - 18:09

Nou inderdaad , mijn idee, voltooid leven en de beschikking daarover hoeft toch geen issue te zijn om wel of niet samen te regeren. Klimaat / milieu maatregelen is een ander verhaal . Ik denk overigens dat de CU wel weer mee gaat regeren.

JasDon
JasDon16 aug. 2021 - 17:36

"De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin ouderen zich betekenisvol voelen." Nee, daar zet de CU niet op in. De CU zet in op een natuurlijke dood volgens hun god, Zelfbeschikking past niet in dat plaatje. Het betekenisvol voelen is hoogstens een/hun excuus om mensen niet die keuze te geven.