Joop

Een internationaal tribunaal voor de begane wandaden van de Trojka

  •  
14-01-2018
  •  
leestijd 16 minuten
  •  
219 keer bekeken
  •  
BELGIUM-EU-FINANCE-EUROGROUP

© 2015-03-09 15:43:10 Eurogroup President and Dutch Finance Minister Jeroen Dijsselbloem (R) speaks with European Central Bank President Mario Draghi on March 9, 2015 during a meeting of Eurogr

En hoe Eva Jinek een ongeëvenaard dieptepunt bereikte met de uitzending over het Trojka-afscheid van Jeroen Dijsselbloem
Iemand wees me op Jinek van 12 januari waar een ‘ontroerde’ – hij kreeg een staande ovatie in Brussel tijdens zijn afscheid – Dijsselbloem zelfgenoegzaam samen met de presentatrice mocht terugblikken op zijn vijf jaar desastreuze voorzitterschap van de Trojka (de Europese Centrale Bank, het IMF en de Europese Commissie).
De Trojka die Griekenland regelrecht in een peilloze afgrond heeft gekatapulteerd, met haar destructieve, inhumane, onrechtvaardige, volgens gerenommeerde Nobelprijswinnaars voor de economie als Stiglitz en Krugman zelfs ‘krankzinnige’ en bovendien structureel falende EU-bezuinigingsdictatuur, in ruil voor nóg meer leningen aan Athene. Alles alleen maar om onze eigen Noord-Europese banken en de zieke euro te redden.
Griekenland ligt nu nog steeds in die peilloze afgrond zowel verlamd als gillend van de pijn te spartelen. Het komt er waarschijnlijk nooit meer echt uit zonder een bloedige revolutie. Een andere mogelijkheid is een ommezwaai naar extreem fascistisch rechts. Het doet EU cum suis niets. Hellas mag in de diepte wegrotten, samen met de meer dan 60.000 als ratten in de val, in Griekse gruwelkampen, zittende vluchtelingen. Tegen alle eerder gemaakte afspraken en beloften in, weigeren de Noord-Europese landen hen nog steeds op te nemen. Het is officieel EU-beleid: lekker samen de Grieken (en de Italianen) laten creperen. Breng vooral dat vluchtelingenprobleem niet in verband met het door de Trojka bewust verpauperde Griekenland. Niet Dijsselbloems maar Timmermans’ probleem, n’est ce pas ? Dat de Nederlandse Trojka-voorzitter en zijn Duitse maten indirect het vluchtelingendrama nog erger hebben gemaakt dan het al was, is algemeen bekend. Het zou bij een ‘Dijsselbloem-afscheidsuitzending’ dan ook best even voorbij mogen komen. Zou je denken.
‘Sacrifying Greece’ Hoe kan één van de belangrijkste Nederlandse talkshow hosts Jeroen Dijsselbloem op zo’n terugblikmoment interviewen zonder ook maar één keer te refereren aan het voor Dijsselbloem en de zijnen vernietigende IEO/IMF rapport van juli 2016? Waarin letterlijk staat: de Europese board van het IMF heeft haar fondsen misbruikt om de euro en Noord-Europese banken te redden. ‘Sacrifying Greece.’
Door de Grieken op te offeren.
Voor onze eigen banken dus.
Lees dat verpletterende rapport (.pdf). Het resultaat van een drie jaar lang durend onderzoek van het onafhankelijke evaluatiebureau IEO voor het IMF, dat in dit geval het beleid en het handelen van het IMF wat betreft Griekenland, Ierland en Portugal beoordeelt en fileert.
Of anders óver dat rapport. Als het te moeilijkmoeilijkmoeilijk, ingewikkeld, tijdrovend, niks voor de huidige redacties van de Hilversumse Light Late Night Talkshow-redacties is. Bijvoorbeeld dit glasheldere artikel.
De “mainstream media”, de grote kranten, radio, tv, het NOS-Journaal, de Pauwen en Jineken. Allemaal bleven ze oorverdovend stil in Nederland toen dit rapport wereldwijd insloeg als een bom.
Maar in het land van Dijsselbloem, van de voorzitter van de Trojka zelf, die er direct of indirect op bijna iedere pagina over Griekenland ongenadig van langs krijgt, werd het compleet doodgezwegen. Alleen Harm Botje in Vrij Nederland deed een heldhaftige poging, en dagblad Trouw publiceerde een schandelijk slap artikel,  gezien de verregaande serieuze beschuldigingen en ontluisterende kritiek aan het adres van Lagarde, Thomsen, en Dijsselbloem.
De dag na publicatie van het IEO rapport tweette voormalig Grieks minister van Financiën Yanis Varoufakis over de directeur van het IMF verantwoordelijk voor Europa:
Ook schreef hij erover op zijn blog.
Ook dat moet geheel aan het Jinek-team voorbij zijn gegaan. Soit. Maar hadden La Jinek, of één van haar redacteuren óók geen tijd om het eye opening , hartverscheurende, huiveringwekkende en tevens vermakelijke boek van Jeroen Dijsselbloems aartsvijand Yanis Varoufakis, ‘Adults in the Room’ , te lezen?
Wie ondanks alle gestroomlijnde en jarenlange vanuit Brussel bewust georkestreerde anti-Griekenland en pro-Trojka, of anti-Varoufakis en pro-Dijsselbloem-propaganda toch nog zelf heeft nagedacht, en vermoedde dat wat in Brussel door de Trojka werd bekokstoofd er behoorlijk eng aan toe ging en gaat, klappert alsnog met z’n oren. Niemand kan namelijk bevroeden dat de realiteit zó doodeng, op het misdadige af, is.
Het valt allemaal te lezen in Varoufakis’ boek. En anders hier , hier of hier.
Jinek bestond het over dit íeder weldenkend mens furieus makende boek, dat tot op het bot de volstrekt misplaatste heldenrol die Dijsselbloem wordt toegeschreven vakkundig en amusant de-mythologiseert, haar mond te houden. Ze citeerde zelfs niet één passage-tje.
In de geest van samenwerking met de Eurogroep, zei ik, zou ik de Griekse premier kunnen aanbevelen dat we ons verbinden aan het voltooien van een “aangepast programma “, zolang het communiqué de Eurogroep er ook op vastlegt samen te werken met onze overheid om de humanitaire crisis aan te pakken, die onze mensen nu zo teistert als gevolg van het programma. ‘Ik kan dit niet accepteren,’ zei Jeroen. ‘De term humanitaire crisis is te politiek!’ ‘Er is niets méér politiek, Jeroen,’ snauwde ik terug, ‘dan de poging om een humanitaire crisis te ontkennen, omdat het te politiek zou zijn om het te érkennen.’ Het was duidelijk dat we een impasse hadden bereikt.
In Jineks uitzending roffelt Jeroen zich tevreden op z’n borst wanneer hij – ooooh, ‘confrontatie-journalistiek’ – een paar gepeperde, wellicht achteraf gezien, onhandige of misplaatste opmerkingen uit zijn mond krijgt voorgelegd.
Hij noemde Claude Juncker ooit een ‘stevige roker, en trouwens ook een stevige drinker’. En hij riep ooit tegen een Duitse krant over de Grieken: “Ik kan ook niet al mijn geld aan drank (Schnapps) en vrouwen uitgeven om u vervolgens om bijstand te vragen”. Dat laatste was geen belediging, het ging vooral over zichzelf, probeert hij ons nu te laten geloven. Hetgeen jammerlijk mislukt.
En ach ja, hij vond het wel vervelend dat Juncker na zijn opmerking constant door alle EU-paparazzi werd belaagd die voortdurend een foto van hem wilden maken wanneer hij ‘een glas pakte, al was het water’. Voor de rest zag hij geen enkel probleem, want als politicus – ‘Ik ben tenslotte geen diplomaat’ – moet je af en toe confronterende dingen zeggen. Dat moet ‘gewoon kunnen’, dus nee, geen spijt of reden voor excuses.
Kortom: Varoufakis mag niet het beest bij z’n naam noemen, the bloody obvious stellen, namelijk dat het Trojka-beleid een humanitaire crisis in Griekenland veroorzaakt, omdat dat ‘te politiek’ zou zijn. Maar Dijsselbloem mag wel Grieken, die midden in een door hem cum suis vele levens kostende humanitaire crisis beland zijn met een belediging om de oren slaan. Die opmerking slaat namelijk lekker nergens op, is een geestig leugentje, grappige metafoor, dus ‘niet politiek’, gewoon een beetje ‘confronterend’, ergo geoorloofd.
Of hier, uit de NRC :
Voor zijn grootste en machtigste ideologische tegenstander, de Duitse minister Schäuble (Financiën, CDU), heeft Varoufakis nog wel respect. Voor diens tandeloze Franse collega Sapin voelt de Griek nog enig mededogen. Maar er zijn ook politici voor wie Varoufakis slechts minachting voelt. En Jeroen Dijsselbloem is de ergste van allemaal.
Logisch misschien – als Eurogroepvoorzitter was Dijsselbloem uiteraard degene die Varoufakis inhoudelijk dwarszat. Maar de afkeer van de Griekse minister gaat dieper dan dat. Volgens Varoufakis probeerde de Nederlander hem te intimideren, kwam hij met loze dreigementen en heeft hij regelrecht gelogen. Het dédain uit zich ook in fijne zinnetjes: ‘Jeroen stuurde de vergadering vakkundig naar weer een impasse.’
Het smakelijkst zijn de diverse passages waarin Varoufakis beschrijft hoe Dijsselbloem zich als Schäubles schoothondje gedraagt. Tijdens een van de vele Eurotoppen doet de Nederlandse minister een voorstel om een bepaalde tekst te wijzigen, maar dan wordt hij gebeld door zijn Duitse collega. Die zegt dat hij het voorstel niet accepteert, waarna Dijsselbloem het schielijk intrekt. Varoufakis:
Hij zag eruit als een basisscholier die een standje krijgt van een strenge onderwijzer.
Maar wat doet Juffrouw Jinek? Ze laat dat éne moment zien, de ad nauseam op tv getoonde lullige handdruk van Jeroen aan Yanis na de allereerste gezamenlijke persconferentie van Dijsselbloem en Varoufakis, tijdens Dijsselbloems allereerste bezoek aan Athene in 2015. Iedereen weet inmiddels dat Dijsselbloem hem toen fluister-toe-siste; “You just killed The Trojka.”
Daar mocht Jeroen samen met Eva – die dat kennelijk niet wist – voor de zoveelste keer over terugblikgniffelen. Betekenisloos. De kijker werd voor de zoveelste keer niets verteld over de context, noch over wat er daarvoor en daarna gebeurde.
Het is de verklaring waarom daarna het woord ‘Trojka’ werd vervangen door ‘De Instituties’.
Zelfs die iconische handdruk inspireerde de Jinek-redactie kennelijk niet om dan tenminste de passage in het boek van Varoufakis over dat moment aan te halen, waarin hij haarfijn omschrijft wat de twee overeen waren gekomen, hoe Dijsselbloem zich tijdens de persconferentie gedroeg en wat het voor Varoufakis zelf voor gevolgen had – op straat in Griekenland werd hij daarna als een hero omhelsd en geknuffeld, in Brussel werd hij als een zero, als Public Enemy Number One behandeld. Varoufakis benadrukte het verschil tussen de instituties binnen de Europese Unie (zoals de Europese Commissie en Europese Centrale Bank) en internationale instituties zoals het IMF enerzijds en niet democratisch gekozen commissies die bestaan uit drie partijen die aangesteld zijn om Griekenland een programma op te leggen, terwijl er nu net een Griekse regering gekozen is met als mandaat zich te verzetten tegen dat programma. Varoufakis schrijft dat hij en Dijsselbloem overeen waren gekomen dat Griekenland zich maximaal zou inspannen om samen te werken met de instituties an sich, maar niet met de ad hoc geïmproviseerde, ondemocratische Trojka.
Varoufakis:
Jeroens capriolen in de perskamer hadden een merkbaar effect, de verwachting dat de liquiditeit nog verder zou worden afgeknepen nam toe en was daarmee een feit. De aandelenbeurs in Athene zakte naar nieuwe dieptepunten; de aandelen van de banken daalden nog sneller en geld opnames namen toe.
Niets daarover bij Jinek.
Maar goed, terug naar het IEO-rapport. Nota bene: dit prestigieuze rapport geeft Varoufakis volledig gelijk wat betreft zijn ‘confronterende’ – of is het nu toch politieke? – woordkeuze. Varoufakis gebruikte volgens het IEO-rapport terecht de term ‘fiscale waterboarding’ en wordt daarmee volledig gerehabiliteerd. En dat terwijl nu net díe woorden Dijsselbloem tot razernij hadden gebracht, en de reden waren dat Varoufakis de laan uit werd gestuurd als Griekse minister van Financiën.
Wat een gemiste kans, Evaki mou. (Grieks voor: m’n Evaatje)
Niet alleen logen Dijsselbloem, Rutte, Lagarde, Strauss-Kahn, Draghi, Merkel en Schäuble over het werkelijke doel van de Trojka, namelijk het redden van onze eigen Noord-Europese banken én de zieke euro. Samen met de ECB (nogmaals, Trojka staat voor EU, ECB en IMF) kneep Dijsselbloem op schaamteloos illegale wijze – de ECB mág zoiets helemaal niet doen, heeft daar nul bevoegdheid, noch mandaat voor – Griekenland genadeloos af en werden de Grieken geofferd. Daarover en ook of het hele Trojka-programma en beleid überhaupt wel ‘legaal’ waren, loopt nog steeds een onderzoek onder auspiciën de VN.
Stiglitz Alleen afgaan op het boek van Varoufakis hoeft niet. Is iedereen ‘De Prijs van de Euro’, van RADAR , Antoinette Hertsenberg – nee, niet Jinek – vergeten? Het is alweer een tijdje geleden, maar kijk hier eens.
Meer recent: 2016 was Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz op tournee in Nederland voor zijn – net zoals dat van Varoufakis – vernietigende boek ‘De Euro’. Dat boek is wél door alle Nederlandse mainstream media besproken, de man is overal over zijn boek geïnterviewd, maar de gierende passages over de Trojka en Griekenland bleven in alle kranten fijntjes onderbelicht, of geheel weg, op De Groene Amsterdammer na. Zo schrijft Ewald Engelen in De Groene :
Het derde deel van De Euro gaat dieper in op het Griekse drama. Stiglitz’ sleutelobservatie is dat het een naargeestige speling van het lot is geweest dat Griekenland als eerste in de problemen kwam. Dit voedde namelijk, om met Keynes te spreken “de krachten van de reactie” die de eurocrisis wilden gebruiken om begrotingsdiscipline af te dwingen en dus een casus van hoge publieke schulden en grote begrotingstekorten nodig hadden om de lidstaten mee om de oren te slaan. Griekenland was koren op hun molen. Sindsdien is begrotingsdiscipline het voornaamste doel geworden van de vele institutionele paragrafen die nachtelijke vergaderingen in Brussel hebben opgeleverd en die door het leven gaan als het aangescherpte “Begrotings- en Stabiliteitspact”, het “Europees Semester” en het zogenaamde “Six Pack”.
En:
Stiglitz betreurt het niet alleen omdat Brussel louter en alleen om een voorbeeld te stellen Griekse burgers vervolgens meedogenloos in het Vagevuur van eeuwige depressie heeft gesmeten, maar ook omdat het de aandacht heeft afgeleid van wat in feite een veel groter probleem in de eurozone was (en – zie Deutsche Bank – nog steeds is), namelijk achterblijvende binnenlandse koopkrachtige vraag die in een aantal lidstaten is gecompenseerd door de kredietvoorwaarden voor hypothecaire leningen verregaand te versoepelen en inheemse huizenzeepbellen te blazen die, zo bleek in 2008, grote sociale en economische schade berokkenen wanneer ze knappen.
En:
""
In twee woedende hoofdstukken laat Stiglitz vervolgens geen spaan heel van de drie programma's die de trojka Griekenland sinds mei 2010 heeft opgelegd. Volgens Stiglitz heeft de trojka zo ongeveer alles fout gedaan wat ze maar fout kon doen: procyclische bezuinigingen, verkeerd ontworpen lastenverzwaringen, potsierlijke privatiseringsprogramma's die de staat kostbare inkomsten scheelden, wel snijden in pensioenen niet in de aanschaf van peperdure Duitse duikboten, te late en te geringe schuldafwaardering, en noodfinanciering die in het Noorden werd verkocht als steun voor luie Grieken maar in werkelijkheid terecht kwam bij verwende Duitse en Franse bankiers. Hetzelfde geldt voor de afgedwongen hervormingen: micromanagement van brood- en melkmarkten, uitschakelen van vrije loononderhandelingen tussen werkgevers en werknemers, makkelijkere huisuitzettingen en afbraak van de verzorgingsstaat. Volgens Stiglitz zijn overal de vingerafdrukken van het Noord-Europese grootbedrijf te ontwaren.
En:
Afgelopen vrijdagavond kruisten in de aula van de Universiteit van Amsterdam Stiglitz en Dijsselbloem de degens over Griekenland. Het was een memorabele avond. Al was het maar omdat de kans om de twee heren ooit nog eens samen op een podium te zien erg klein is. Uiteraard betwistte Dijsselbloem Stiglitz' lezing. Zo had het oprekken van de juridische definitie van verse melk van vier naar tien dagen niets te maken met de belangen van Campina maar juist met de creatie van een landelijke Griekse melkmarkt die zou moeten leiden tot lagere melkprijzen. Belangrijker was dat Dijsselbloem toegaf dat de trojka fouten had gemaakt. Er was teveel haast gemaakt; er was teveel geleund op lastenverzwaringen; de bezuinigingen waren hier en daar ondoordacht; en – brisanter – er had eerder en dieper moeten worden gesneden in de Griekse staatsschuld. En daarmee gaf Dijsselbloem Varoufakis "postuum" alsnog gelijk. Ook was het voor het eerst dat ik Dijsselbloem hoorde erkennen dat de Grieken slachtoffers ("victims") waren, al voegde hij er in een adem aan toe dat ze niet alleen slachtoffers waren maar ook daders.
Had de Jinek-redactie niet even een paar beelden van dat toenmalige Titanen-duel tussen Stiglitz en Dijsselbloem kunnen laten zien? Beelden die bijna niemand ooit heeft kúnnen gezien? In plaats van al die vastgelopen grammofoonplaat-beelden die fantasieloos voorbij kwamen? De hele discussie is toen namelijk door de Universiteit van Amsterdam opgenomen, piece of cake voor tv-mensen om die te pakken te krijgen.
Toch?
Nee, men neemt domweg genoegen met Dijsselbloems laffe, achteraf, veel te late en overigens consequentieloze 'erkenning' dat de Trojka inderdaad helemaal niet 'solidair met Athene' was, laat staan uit was op hulp of steun aan Griekenland, maar enkel en alleen op het redden van Noord Europese banken ten koste van de Grieken?
Ik schrijf en roep dat al acht jaar. Talkshow hosts, andere tafelgasten, collega's, en politici reageerden steevast met meewarigheid en dedain. Mijn analyse werd keer op keer als ‘absurd’, ‘volkomen onwaar’ en ‘ongegrond’ weggewuifd. Maar nu geeft Dijsselbloem het zelf toe en is er niemand die daar van opkijkt. Laat staan dat het funeste EU-bezuinigingsbeleid voor Griekenland, pronto wordt opgeheven, veranderd of aangepast – al is het maar om de gemaakte en eindelijk toegegeven giga Trojka-fouten te trachten te repareren.
Laat ik eindigen met de woorden van Ewald Engelen over Stiglitz' boek:
Ik schreef het al: De Euro smeult van nauw verholen woede. Stiglitz verwijt Europese politici "onwaarachtigheid", "hubris", "hypocrisie", "oneerlijkheid", "stupiditeit", een "ondemocratische inborst"; heeft het over loopjongens van de financiële sector; noemt ze verblind door een ideologie ("neoliberalisme" of "marktfundamentalisme", synoniemen in Stiglitz' ogen) die blind maakt voor economische feiten; spreekt van "op hol geslagen cognitieve dissonantie"; vergelijkt de Duitse autoriteiten met Middeleeuwse kwakzalvers die geloven in de heilzame werking van aderlating ("medieval bloodletters"); beschuldigt oud-ECB president Trichet ervan willens en wetens Ierse burgers te hebben geofferd om Duitse banken te redden; doet hetzelfde met Draghi die vorig jaar de liquiditeitskraan van de ECB misbruikte om Tsipras en de zijnen op de knieën te dwingen en Griekenland nog maar een dosis toxische medicatie door de strot te kunnen douwen; vergelijkt bankiers met Middeleeuwse woekeraars die opnieuw hebben ontdekt hoe je armen en wanhopigen maximaal uitperst; en noemt Juncker in de epiloog over Brexit die aan de Nederlandse editie is toegevoegd fijntjes "de trotse vader van het Luxemburgse belastingparadijs".
Ik voel diezelfde woede, niet smeulend, en ook niet nauwverholen: open en bloot. Niet alleen voor de politiek. Ook voor iedere vorm van slechte en luie journalistiek. En ja, soms ook voor 'de wondere wereld van infotainment', die meer schade berokkent dan men denkt, die minder 'onschuldig' - want ach, 'lekker luchtig en onderhoudend' toch? - is dan algemeen wordt aangenomen.
Wanneer La Jinek een poging doet om journalistiek over te komen en op 12.42 minuten een lijstje opsomt van “Griekse Crisis-verschrikkingen” - overigens beter voorgesteld dan de werkelijkheid, vaag en soms onjuist - antwoordt Dijsselbloem o.a. dat 'de Grieken' de crisis ingingen nadat ze, boven hun stand levend zeg maar, de Griekse salarissen onterecht met 40 % hadden opgeschroefd. 'Op krediet'. Krediet dat door onze eigen banken verschaft werd na de invoering van de euro. Het geld werd naar alle zogenaamde PIGS toe gekógeld. Maar volgens Dijsselbloem was dat opschroeven dus ‘niet gebaseerd op een reële economie’.
Foei.
En, vervolgt Dijsselbloem: “Dan moet nu de Eurogroep (lees: Trojka) verweten worden dat Griekse salarissen met 25% zijn gekrompen?”
Pardon?
Vele salarissen zijn een veelvoud daarvan gekrompen. Gesloopt. Geslacht. De Griekse inkomensbelasting van zelfstandigen, die inmiddels al zoveel minder inkomen hebben, is momenteel 72 %! Een Cypriotische top advocaat die 100.000 per jaar verdient, betaalt 28.000 aan belasting, en houdt 72.000 over. Zijn Griekse collega exact het omgekeerde. Dat maakt het totaal aan inkomensvermindering echt wel meer dan 25 %. En iedereen die niet een top advocaat is gaat op deze manier kopje onder.
De pensioenen van militairen, politie en havenpolitie zijn illegaal met 60 % gesloopt - een Griekse admiraal (sic!) krijgt nu 1200 euro per maand pensioen, in plaats van 3800 euro in 2009. Al in 2012 heeft het Europese Hof gesteld dat dat niet mag, maar sindsdien is er niks aan gedaan.
En een standaard pensioentje dat van 800 per maand naar 280 per maand is gezakt, kun je onmogelijk met zo'n argument 'rechtvaardigen'. 45% van de Griekse bejaarden leeft nu onder de armoedegrens. Daardoor.
Iets later in de uitzending antwoordt Jeroen op Eva’s journalistiek getinte vraag 'wat is er fout gegaan?' dat ‘in het begin de banken gered zijn ten koste van de Griekse belastingbetalers’.
Really?
Niet alleen ten koste van de Griekse - die inderdaad het meeste slachtoffer zijn - maar door de perverse constructies van de Trojka de facto van álle EU-belastingbetalers, indien Griekenland ooit in gebreke zou blijven. Iets waar Varoufakis altijd al, vanaf 2012 toen dat zo 'geregeld' werd, faliekant tegen was. En laat dát nou hét argument van Dijsselbloem cs zijn, om iedere keer weer te stellen dat het simpelweg afschrijven van een deel van de Griekse schulden - volgens het IMF en iedereen met boerenverstand de enige verstandige en rechtvaardige oplossing – nicht im Frage ist. Onmogelijk. Want ja, dán bloedt iedere EU belastingbetaler, omdat de Trojka onder leiding van Dijsselbloem, tegen de wil van zelfs ‘de Grieken’, dat zo heeft geregeld.
Griekse inkomens tot 50.000 de eerste 5 crisisjaren met 360% meer belasten, maar Griekse inkomens van 150.00 euro per jaar met slechts 9 %? Dankzij Dijsselbloem, sorry, de Trojka? De rijksten beschermen en vrijwaren, de zwaksten laten dokken, want dat is nodig 'om de Griekse economie te stimuleren'? Dat alles heet nu De Dijsselbloem Lijn.
Enzovoorts.
Door slechte en infotainment journalistiek, komen politici als hierboven door Stiglitz beschreven, politici als Dijsselbloem, ongestraft en zonder enig tegengas van belang, met hun misdaden weg in de publieke opinie.
Welja, rond 23.00 sippend aan een wijntje, knabbelend op een post dinner snack, kijkt Nederland naar Eva Jinek en gaat tevreden naar bed met het ridicule triomf gevoel dat ons landje een geweldige politicus, regent, bestuurder heeft geleverd, vijf jaar lang, aan De Europese Droom.
Noem mij een romantica - iemand die wil blijven geloven in die droom - tegen de klippen op.
Niet alleen de droom, nee, ons aller Europa is ten dode opgeschreven wanneer over leningen en steunpakketten wordt gelogen, wanneer echte mensen van vlees en bloed, samen met hun kinderen, én ‘hun’ vluchtelingen, in EU-medelidstaten ten bate van banken van andere EU-lidstaten geofferd worden, wanneer zelfs de meest fervente Europa believers hun vertrouwen en geloof beschaamd zien door ongestraft, ondergedompeld in kritiekloze en pijnlijk onterechte media euforie, glorieus afzwaaiende politici als Dijsselbloem - en hun medeplichtige handlangers, de ‘Omroepvrouwen/mannen van het Jaar’, zoals Jinek.
Ik pleit voor een Nieuw Neurenberg: een internationaal tribunaal in Den Haag voor de Trojka, met in de beklaagdenbank Lagarde, Thomsen, Dijsselbloem.
En anderen.
Update 15-01: P.S. Deze hartenkreet over de Trojka staat los van het feit dat niemand ontkent, ook de Grieken zelf niet, dat opeenvolgende Griekse regeringen van links en rechts er dertig jaar jaar lang een hopeloze puinhoop van hebben gemaakt. Buitenlandse correspondenten, based in Athens, van mijn generatie, schreven vanaf de jaren ’80 tot en met de crisis in 2009 hun vingers blauw over clientalisme, belastingontduiking, verregaande corruptie, niet functionerende overheidsinstanties, de chaos vanwege het ontbreken van een kadaster, ongezonde relaties en verbanden tussen politieke familie dynastieën, industriële en media tycoons, nepotisme, EU en overheidsgelden die in privé zakken verdwenen, enzovoorts. Ondergetekende incluis.
Alleen: terwijl we daar indertijd tot in den treure over berichtten, aan de bel trokken, en alarm sloegen, bleef het oorverdovend stil in Brussel. De EU deed willens en wetens dertig jaar lang zaken met diezelfde corrupte regeringen. Net zoals onze banken. Die wísten dat ze aan corrupte regeringen geld leenden. Daarom hebben niet alleen Grieken ‘schuld' - dat staat buiten kijf - maar ‘wij’ eveneens.
Mijn hartenkreet gaat echter over het feit dat zelfs Dijsselbloem nu toegeeft dat het de Trojka niet ging om aan dát alles een einde te maken in ruil voor leningen. Nee, het ging om een ordinaire tweede EU-bailout - na de eerste, oktober 2008, 129 miljard - van onze eigen Noord-Europese banken, vooral Franse, Duitse en Nederlandse. Maar dat konden Sarkozy, Merkel en Rutte en Dijsselbloem na 2008 niet meer aan de EU-kiezer verkopen. Daarom verkapten zij het als ‘steunpakket aan Griekenland in ruil voor bezuinigingen en hervormingen’. Nogmaals: van alle miljarden is slechts 11 procent daadwerkelijk naar Griekenland gegaan, de rest ging regelrecht naar onze eigen banken. Griekenland is door de Trojka mega van de regen in de drup geraakt, economisch en sociaal kapot gemaakt, misdadig in de uitverkoop gedaan, en de zwakste Grieken die het minste ‘schuld’ hadden aan al die misstanden moeten van de Trojka de rekening betalen. Nog steeds.
Tussen nu en 2021 moeten 943.000 Grieken hun huizen verliezen op een bevolking van 11 miljoen. (In Spanje verloren 500.000 burgers hun huis, op een bevolking van 48 miljoen.) Voor 2018 staan 23.000 Griekse uithuiszettingen op het programma - erfenisje van Dijsselbloem.
Voor meer citaten uit het boek van Varoufakis, zie hier.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (186)

Joop Schouten
Joop Schouten24 jan. 2018 - 8:21

Aanvulling.± http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/01/21/grieken-nog-steeds-uitgeperst-ten-bate-van-dezelfde-banken

GMatth52
GMatth5221 jan. 2018 - 12:39

Natnekker: "Snel terug naar de EEG… >>>>>… een kleinere EU met NL, Vl (dus zonder Wallonië) Duitsland, Denemarken, Noorwegen(...)". Noorwegen? De Noorse bevolking heeft tot twee keer toe in referenda TEGEN toetreding tot de Europese Gemeenschap/EU gestemd. Het probleem is dat Noorwegen een democratie is: de regering heeft zich bij het meerderheidsbesluit van de kiezers neergelegd. En dat kunnen "we" niet hebben in de EU. Dus Noorwegen toch maar niet.

Natnekker
Natnekker19 jan. 2018 - 12:27

Snel terug naar de EEG... >>>>>... een kleinere EU met NL, Vl (dus zonder Wallonië) Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Geen La Grande Nation aub. Italië is een twijfelgeval.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten16 jan. 2018 - 18:45

@ratio: dan hebben ze dus gekozen voor corrupte partijen in plaats van A) zelf de corruptie aan de kaak te stellen en/of B) zonder te pogen een nieuwe partij op te richten. dat kan namelijk. Dus ze hebben het laten waaien. Ja, het is moeilijk, maar er is wel meer moeilijk in een mensenleven. Uiteindelijk word je niet afgerekend op de excuses, maar op wat je hebt gedaan, en dat was het kruisje zetten bij partijen waarvan iedereen wist dat ze niet zuiver op de graat waren.

johannn2
johannn216 jan. 2018 - 18:42

Ingeborg Beugel Jij stelt: “ Ik pleit voor een Nieuw Neurenberg: een internationaal tribunaal in Den Haag voor de Trojka, met in de beklaagdenbank Lagarde, Thomsen, Dijsselbloem.” Onhaalbaar, uiteraard. Maar wat wel haalbaar is en te organiseren moet zijn is een Russell-tribunaal, tegenwoordig Volkerentribunaal of Opinietribunaal genoemd. De politieke impact van zo'n tribunaal is groot, ondanks dat het geen enkele officiële juridische status heeft. De morele status ervan is des te groter. En uiteraard, hoe belangrijker de deelnemers, hoe grotere de impact. Wiki: “ Een opinietribunaal (ook volkerentribunaal) is een tribunaal voor bijzondere rechtspleging waaraan naast eminente juristen ook andere intellectuelen deelnemen, onafhankelijk van enige staatsinstantie. Deze burgerinitiatieven worden opgericht naar aanleiding van schendingen van mensenrechten of van de rechten van volkeren. Het zijn in deze gevallen de burgers zelf die slachtoffer zijn of hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigende niet-gouvernementele organisaties die het tribunaal oprichten. De basisinspiratie gaat terug op de Russell-tribunalen die naar aanleiding van de oorlog in Vietnam in de jaren 60 en 70 werden opgericht door Bertrand Russell en Jean-Paul Sartre. Ze werden veel gebruikt om militaire regimes aan te klagen, maar ook internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie worden door opnietribunalen onder de loep genomen. “ https://nl.wikipedia.org/wiki/Opinietribunaal#Russell-tribunaal .

ratio2
ratio216 jan. 2018 - 12:39

Ja, er zijn er natuurlijk wel meer. Maar dat waren splinterpartijtjes, vaak nauwelijks serieus te nemen. En zonder verder electorale aantrekkingskracht. Verder waren een aantal daarvan volgens mij gewoon afsplitsingen van de grote partijen, en daarmee eigenlijk net zo besmet. Dan heb je wel een keus, maar die is niet zo eenvoudig als je schetst. Stemmers willen graag invloed uitoefenen. Splinterpartijen zijn dan vaak niet zo interessant. Dus ja, op zich hadden ze wel een keus, maar daar zat wel een drempel bij waar je als kiezer overheen moet stappen.

webmaatje
webmaatje16 jan. 2018 - 10:45

Wat ik in alle bijdragen mis, is de enorme macht en rijkdom van de Griekse orthodoxe kerk. Heel veel Grieken behoren tot die kerk. Zelfs de Griekse staat huurt gebouwen van deze grootgrondbezitter. Ook banken zijn eigendom van de kerk. Ik snap niet dat aan die middeleeuwse verhouding geen einde is gemaakt. Tsipras heeft het in zijn verkiezingscampagne beloofd, maar kan het blijkbaar ook niet waar maken. Misschien is het grootste probleem in Griekenland wel die feodale verhouding tussen kerk enstaat.

4 Reacties
Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 13:24

Dat staat inderdaad niet in de reacties, en is ook in andere media niet aan bod gekomen. Heb je links naar meer informatie over dit onderwerp?

Marc2406
Marc240616 jan. 2018 - 14:00

Tsipras kan simpelweg niets meer doen sinds hij in 2015 capituleerde tov de Troika. Syriza heeft simpelweg geen macht (aangezien zij gechanteerd worden te doen wat de Troika wilt anders is er geen geld voor de regering). De verantwoordelijkheid voor het complete wanpresteren (incl. het gebrek aan aanpakken van de oligarchen en bijv. de orthodoxe kerk) moet gezocht worden in het compleet falen van de Troika die maar niet toelaat dat Griekenland er bovenop komt laat staan dat de EU werkelijk iets werkelijk constructiefs zal doen aan het probleem wat de Euro is. Het is juist de Troika die zich steeds de beste vriend van juist de oligarchen en de orthodoxe kerk toont. Iets wat het IMF (althans de onderzoeksafdeling ervan) publiekelijk toegeeft.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 14:55

"en is ook in andere media niet aan bod gekomen." Zeker wel, -met enige regelmaat

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 19:32

"(aangezien zij gechanteerd worden te doen wat de Troika wilt anders is er geen geld voor de regering)" Zo kan je het zeggen, je kan ook zeggen dat Griekenland zich zodanig in de nesten heeft gewerkt dat het zonder steun van anderen niet meer kan bestaan. En diegenen die steunen hebben natuurlijk eisen. Want de redenen waarom Griekenland zo in het moeras is gezonken moeten worden aangepakt, en is inmiddels ook deels al gebeurd. Bijvoorbeeld een kadaster. Dat hadden ze niet. De overheid had geen registratie van onroerend goed, en wist ook niet wanneer onroerend goed van eigenaar wisselde. Soms kocht de regering drie keer hetzelfde stukje grond om een rotonde op te bouwen, omdat steeds een andere eigenaar een nieuwer eigendomsbewijs kon laten zien. Het was een spelletje van de Grieken om de regering te plukken. Dat hebben ze zo goed gedaan dat er geen cent meer over was voor fatsoenlijke bestuurders die wel iets van het land wilden maken.

ratio2
ratio216 jan. 2018 - 10:29

Voor een serieuze evaluatie, van iemand die er middenin zat, lees dit artikel http://www.ekathimerini.com/224927/article/ekathimerini/comment/outgoing-ewg-chief-says-government-expectations-of-a-clean-exit-unrealistic

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten16 jan. 2018 - 9:08

@ratio: Ehm... ik zie er wel meer. https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election,_2000 Griekenland is al sinds eind jaren zeventig een democratie. Juist als de grote partijen aan clientelisme doen, werd het dan niet eens hoog tijd om dat te veranderen? was er geen van deze partijen die daarvan af wilde, en waarom kon dat een paar jaar geleden opeens wel? Ik denk dat heel veel Grieken het wel best vonden, in ieder geval niet prangend genoeg. Dat heeft ze opgebroken. maar het is wel hun regering, waar ze willens en wetens op hebben gestemd.

MarjoleinS2
MarjoleinS215 jan. 2018 - 21:15

Update: Er is vandaag door het Griekse parlement een wet aangenomen die het stakingsrecht verder inperkt. Vakbonden mochten eerder staken als 1/3 van de leden akkoord ging. Dat is nu terug gebracht tot de helft. Dit om in aanmerking te komen voor een nieuwe miljarden hulp. Dus nu moet de Grieken verder de mond worden gesnoerd? Geloof maar dat dit tegengesteld werkt.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 jan. 2018 - 4:31

@ MarjoleinS Jij schrijft: Dus nu moet de Grieken verder de mond worden gesnoerd? Geloof maar dat dit tegengesteld werkt. Leg eens uit waarom het ondemocratisch dat minimaal 50% van de werknemers voorstander moet zijn van een staking inplaats van slechts 30%?

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 9:11

"Vakbonden mochten eerder staken als 1/3 van de leden akkoord ging. Dat is nu terug gebracht tot de helft. " Dit is tegen het Europese recht, tegen het Europees Sociaal Handvest uit 1986. Ze kunnen via de rechter deze beslissing ongedaan maken. Er zijn wel beperkingen op het stakingsrecht. Een staking kan bijvoorbeeld verboden worden als datgene waarvoor je staakt geen relatie met de werkgever heeft. Bijvoorbeeld staken tegen de klimaatverandering is verboden als je op een school werkt. Een school heeft niets met de klimaatverandering te maken.

MarjoleinS2
MarjoleinS216 jan. 2018 - 21:34

Daan Ouwens, Omdat het het recht op staken steeds verder inperkt. Bovendien vind ik het te bizar voor woorden dat deze wet een voorwaarde is om een nieuwe miljarden injectie te ontvangen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand überhaupt vraagtekens zet bij alles wat de Grieken moeten ondergaan. De enorme bezuinigingen en hervormingen hebben in ons land al tot gevolgen geleid die meer kapot hebben gemaakt dan je lief is. Als we later terug kijken op deze tijd zullen er heel wat hun hoofden schudden. In een halve kabinetsperiode werd er met stoom en kokend water de verzorgingsstaat om zeep geholpen. Met gevolg dat er vervolgens meer zal moeten worden geïnvesteerd om net enigszins weer op peil te krijgen. Ondanks de lage rente staan er nog steeds hypotheken onder water, meer dan 200.000 sociale huurwoningen zijn verkocht of gesloopt. We zitten midden in een ongekende woningnood. Terwijl enkele jaren geleden bouwvakkers en masse werden ontslagen, en bouwbedrijven failliet gingen driegt er nu een dermate groot te kort ontstaan dat er buitenlandse werknemers moeten worden aangetrokken. De opbrengst van huurinkomsten van voorheen sociale huurwoningen die aan buitenlandse investeerders zijn verkocht verdwijnen naar het buitenland. Werknemers die in Nederland hun brood verdienen, geven het weer uit in eigen land. Dit is nog maar een fractie van de gevolgen. Maar de gevolgen hier zijn nog maar een fractie van wat de Griekse bevolking meemaakt. In Nederland maken we nu een economische opleving mee. Niet dankzij de kabinetten Rutte, maar desondanks. Zodra Rutte 2 zich terugtrok n.a.v. de destijds naderende verkiezingen, de lange informatie en met Rutte 3 de nieuwe naderende gemeentelijke verkiezingen, durven bedrijven en burgers weer adem te halen. Ze hebben het momentum gegrepen en schudde de alsmaar negatieve mantra's, snoeien om te groeien en het huishoudboekje van de Staat moet op orde, van Rutte 1 en 2 van zich af. Griekenland kan bij lange na de ontstane achterstand niet inhalen. Inkomsten van de in de haast Geprivatiseerde overheids instanties gaan ook naar het buitenland. De salarissen zijn meer dan gehalveerd, dit scheelt inkomstenbelasting op grote schaal. En ja, er moest zeker wat gebeuren in Griekenland kwa pensioen uitgaven. Echter, behalve de miljonairs leeft de rest van Griekenland net boven of onder de armoede grens omdat de miljarden niet naar Griekenland gaan, maar op gaat aan het aflossen van de eerdere miljarden injecties, en de rente die daarover betaald moeten worden. Griekenland is willens en wetens kapot gemaakt. Hier past geen maar of want ..... En geen vragen waarom het inperken van het stakingsrecht als voorwaarde voor de volgende miljarden hulp, die dus niet ten goede komen aan de Griekse bevolking, niet democratisch zou zijn!!

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 23:44

"En geen vragen waarom het inperken van het stakingsrecht als voorwaarde voor de volgende miljarden hulp" MarjoleinS, je hebt een bepaald dramatisch onjuist standpunt, en ook al krijg je informatie die aangeeft dat dat standpunt mogelijk onjuist is, negeer je die informatie, en blijf je bij je mogelijk onjuiste standpunt, want dat past in je straatje. Je hebt wel gelijk dat het slecht gaat in Griekenland, hoewel, heel veel beter dan enkele jaren geleden. Een overheid die geen geld heeft kan niets voor de mensen betekenen. En de financiële positie van de overheid is flink verbeterd. Zelfs een bescheiden begrotingsoverschotje zat er dit jaar in. Maar het bedrijfsleven lijdt nog steeds onder de gevolgen van jarenlang corruptie en wanbeleid. Ik zag een bedrijf op de tv dat al jaren geleden was gebouwd, maar niet goed kon draaien omdat de lokale gemeente niet de infrastructuur wilde aanleggen, omdat het bedrijf niet de smeergelden wilde betalen aan lokale politici. Heb je wel eens gehoord van dat Griekse eiland waar 600 mannen blind waren? Dat was in 2012. Dat was het Griekenland dat werd aangetroffen, en op een keer snapte vele mensen dat het land in volledige staat van corruptie en bestuurlijke puinhoop verkeerde 600 mannen ( en 3 vrouwen) op het eiland Zakynthos (40.000 inwoners/20.000 mannen/10.000 volwassen mannen) stonden als blind geregistreerd. 1 op de 18 volwassen mannen blind en kreeg een uitkering. Geen ambtenaar die vond dat daar aandacht nodig was. Dat was Griekenland in 2012. De cultuur verandering die nodig is in Griekenland heeft jaren nodig. 30 jaar cliëntelisme kun je niet in 2 jaar opruimen. En of Tsipras de juiste man is om het allemaal op te lossen? Hij heeft wel zijn nek uitgestoken, het is zonder meer een dapper man, en hij heeft het democratische mandaat. Tja, wat wil je dan? Het gaat de goede kant op, maar het gaat nog jaren duren.

L.Brusselman
L.Brusselman17 jan. 2018 - 11:13

@MarjoleinS . "Terwijl enkele jaren geleden bouwvakkers en masse werden ontslagen, en bouwbedrijven failliet gingen driegt er nu een dermate groot te kort ontstaan dat er buitenlandse werknemers moeten worden aangetrokken.' Ja want ze verrekken de werknemers van 50 jaar en ouder opnieuw aan te nemen. Liever nemen ze buitenlanders dan degenen die voorgoed buitenspel staan.

Klaas Punt
Klaas Punt17 jan. 2018 - 15:55

Maar als de zeden en gewoonten van de Grieken niet de onze zijn dan is het toch geen noodzaak dat zij onze cultuur overnemen. Als ze spullen hebben die wij willen kopen dan gaan we handel drijven. Met dwang de cultuur aanpassen, daar hebben de Amerikanen al veel ervaring mee, dan verover je een land enbinstalleert een regime dat die aanpassingen doorvoert. De EU gebruikt nu het geld, de €€€ als veroveringsmechanisme. In Griekenland hebben ze duidelijk aangetoond middels Dijsselbloem cs dat dit werkt, de financiele knoet erover en aan de slag. Veel lieden hier zijn het daarmee eens, sommigen duidelijk niet. De vraag is of de Griekse bevolking niet veel gelukkiger zou zijn als ze zelf beslissingen mochten nemen. Waarschijnlijk wel. In elk geval zou ik deze toestand voor ons land niet willen, een of ander driemanschap dat hier de dienst komt uitmaken.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld15 jan. 2018 - 21:14

Er is niets zo misleidend als dat gelul over "de Grieken". De Griekse bevolking is het slachtoffer van de Griekse bankiers, ondernemers en politici, die in samenwerking met hun Europese collega's dat hele frauduleuze circus hebben opgetuigd. En hun loopjongetje Dijsselbloem, die hielp om ervoor te zorgen dat ze achteraf zelf buiten schot bleven.

DeRedeMist
DeRedeMist15 jan. 2018 - 20:31

De Grieken krijgen vandaag nog altijd zo'n 5% meer inkomen dan bij invoering van de Euro. Wat ervan af is gegaan is de 50% bovenop hun salaris die ze langzaam na de Euro opbouwden die op geen enkele economische activtiteit was gebaseers, maar uitsluiten bij elkaar geleend werd met leugens over kredietwaardigheid. Als we de Trojka voor het beeindigen van dat probleem naar een tribunaal sturen laten we dan ook postuum maar Martin Luther King, Ghandi en Mandela vervolgen.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt15 jan. 2018 - 23:07

Mag iknuit jouw commentaar opmaken dat je die EU prominenten steunt? Nou dat mag je hoor. Maar vergelijken met King, Ghandi, Mandela gaat mij te ver, zeer veel mijlen te ver. Je moet wel vroeg van de pot gerold zijn om zoiets te verzinnen.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 3:25

De vraag is alleen of de rekening wordt betaald door de leugenaars of door degenen die belogen werden. Het waren de bankiers, ondernemers en politici die logen, niet de Griekse bevolking. Waar wil je eigenlijk Martin Luther King, Ghandi en Mandela voor vervolgen?

Archie Bunker
Archie Bunker15 jan. 2018 - 20:24

Overambitieuze machtswellustige politici zijn en waren de kern van het probleem. De Europese (munt) Unie MOET slagen. Een aantal landen had op basis van de spelregels nooit mogen toetreden (inclusief Belgie overigens). Vanaf het begin is de hand gelicht met de spelregels en dat duurt nu nog steeds voort. NL staat garant voor ca 150 miljard. Dat geld raken we kwijt, maar bijna niemand in Den Haag die dat hardop durft te zeggen. De Griekse schuld (0% rente, af te lossen over 100 jaar of zoiets) kun je gewoon afboeken want dat is de realiteit. Grote consternatie rondom Brexit en Nexit, maar een prognose over wat het kost om IN de euro te blijven wordt angstvallig vermeden. Het systeem klapt in elkaar. Is het niet vandaag, dan morgen. Noem me een complotdenker, maar ik kan geen andere conclusie trekken. Het was misschien wat geworden als vanaf het begin de afgesproken regels zouden zijn gehandhaafd. Helaas is dat een gepasseerd station.

7 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 4:23

"Hoe zit het in Nederland? Onze totale schuld (publiek plus privaat) ligt rond hetzelfde niveau als dat van de VS: 330 procent van het bbp." "De wereldwijde schuldeneconomie vertoont ernstige scheuren" - https://tinyurl.com/ydbb59ca

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 9:31

"De Europese (munt) Unie MOET slagen. " Klopt, het is heel belangrijk dat deze slaagt. Het maakt van de Eu de grootste gezamenlijk optrekkende economie wereldwijd. We genieten hier dagelijks van. "NL staat garant voor ca 150 miljard." Het spijt me, maar dat is onzin, geen wonder dat je het niet uit Den Haag hoort. In het totaal bedragen de leningen aan Griekenland minder dan 300 miljard. Zie hier een overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europa-financieel-gezond/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen/financiele-steun-griekenland Samenvatting voor Nederland: 1e pakket leningen: Nederlands aandeel 3,2 miljard 2e pakket leningen: Nederlands aandeel 13,25 miljard 3e pakket leningen: Nederlands aandeel nvt, Uitkeringen aan Griekenland in het kader van het lopende ESM programma worden door het ESM gefinancierd. Samenvatting voor Totaal: 1e pakket leningen: Totaalbedrag leningen 52,9 miljard 2e pakket leningen: Totaalbedrag leningen 130,9 miljard 3e pakket leningen: Totaal gecommitteerd bedrag: 86 miljard, al uitgeleend, 31,7 miljard Dat er geen rente wordt geheven klopt, de rentestand is nagenoeg nul. En dat er nog niets is afgelost klopt ook. En dat Griekenland het misschien nooit zal terug betalen ook, maar dat zal niemand hardop zeggen, want het is niet erg om schulden te hebben, het is wel erg als je hardop zegt dat je ze niet terug betaalt, want dan moeten ze worden afgeschreven. Beschouw het geld als verloren, het was om de EU te redden, een goede zaak, want zoals ik schreef, we genieten dagelijks van de EU en de Euro. Zeg dat het bij elkaar voor Nederland 20 miljard. Dit is per Nederlander, heb ik gehoord, 700 Euro. Vervelend, Klopt. Het is best een pak geld. Maar toch een heel ander bedrag dan 150 miljard. "Het systeem klapt in elkaar. Is het niet vandaag, dan morgen." Of overmorgen, of volgende week? We weten allemaal dat ieder systeem ooit in elkaar klapt. Maar ik denk niet dat dat aan Griekenland verweten kan worden. Persoonlijk maak ik me grotere zorgen over het klimaat, en de instabiliteit van Afrika.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 9:34

“Hoe zit het in Nederland? Onze totale schuld (publiek plus privaat) ligt rond hetzelfde niveau als dat van de VS: 330 procent van het bbp.” Hoewel de Nederlandse staatsschuld met zo’n 65 procent van het bbp onder het Europese gemiddelde zit, behoren onze private schulden tot de hoogste van het continent. Maar dat zijn voornamelijk stevige hypotheken, de Nederlandse markt heeft nooit gammele hypotheken toegestaan. Schulden zijn geen probleem, schulden zijn pas een probleem als er twijfel ontstaat over het terug betalen. En die twijfel is er in Nederland niet. Dat was in de VS wel anders aan het begin van de laatste crisis.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 14:18

"Schulden zijn geen probleem, schulden zijn pas een probleem als er twijfel ontstaat over het terug betalen." En er ontstaat twijfel over het terugbetalen als schulden te hoog te zijn, omdat dit makkelijk tot problemen kan leiden door werkeloosheid of als de rente stijgt. Dat is geen kwestie van moraal, maar van rekenkunde. Bovendien doet het afbreuk aan de vrijheid van beleid: bepaalde maatregelen kunnen daardoor niet genomen worden, ook niet als ze wenselijk of noodzakelijk zijn.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 19:37

Vermoorde Onschuld, landen en bedrijven hebben altijd schulden. Veel burgers trouwens ook. Veel burgers hebben een schuld die vele malen hun jaarinkomen is, de hypotheek. Geen bank heeft daar een probleem mee zolang die burger zijn maandelijkse aflossingen doet, en het onderpand (huis) in tact blijft. ---- Maar wat vind je ervan dat Archie Bunker het bedrag waarvoor Nederland garant staat met een factor 5 overdrijft? Vind je dat geen opmerking waard in de discussie? Of past dat niet in het straatje om daar iets over te zeggen? Er is natuurlijk het gevaar van bubbels. De een zegt iets, de ander neemt het zonder te controleren over, en op een keer zijn er twee mensen die een volkomen uit de lucht gegrepen feit geloven.

Archie Bunker
Archie Bunker17 jan. 2018 - 17:17

@Sifi: NL staat voor 153 miljard euro garant om precies te zijn. Dat is iets anders dan de lening aan Griekenland. https://www.youtube.com/watch?v=yuNOznBL5Yg

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld17 jan. 2018 - 19:34

"Geen bank heeft daar een probleem mee zolang die burger zijn maandelijkse aflossingen doet, en het onderpand (huis) in tact blijft." Ja, dat hebben we in 2008 gezien.

RaymondenJoop
RaymondenJoop15 jan. 2018 - 19:25

Pittig stukje voor Joop. Het ergste was en is de voorspelbaarheid. Het dedain, het schijt hebben aan de gevolgen en het bizarre misselijke spel om een heilig verklaard geloof, de EU met z'n Euro, te laten bestaan tegen iedere realiteitszin in, daar kijken we over 100 jaar met verwondering tegenaan. Dat we ons allemaal als makke schapen naar de slachtbank hebben laten leiden. Overigens, een dergelijk stuk zal binnenkort verboden worden om te publiceren. De droom moet doorgaan...

5 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker15 jan. 2018 - 20:53

Hoezo het heilig geloof in de Euro? De Grieken hadden er ook gewoon vrijwillig uit kunnen stappen. Maar dat deden ze niet en rara waarom. Uw suggestie dat de EU censuur zal gaan invullen getuigt van een stompzinnige kwaadaardigheid. Eens kijken of ik dat mag zeggen van de moderatie hier ????????

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 5:26

De bewering: "De Griekse regering heeft iedereen voor de gek gehouden van de ECB tot en met de banken. Het is Griekenland zelf dat bedrog heeft gepleegd, niet de banken." getuigt van stompzinnige kwaadaardigheid

RaymondenJoop
RaymondenJoop16 jan. 2018 - 13:12

@Meneer D Beledigen doe ik niet aan, maar dat zou idd geweigerd moeten worden. Verder heeft u het nieuws niet gevolgd, of zelfs bepaalde stukjes hier op Joop gemist

Marc2406
Marc240616 jan. 2018 - 14:09

@ Meneer Demesmaeker: Nee dat konden de Grieken dus niet, het werd hen simpelweg niet toegestaan door Brussel, vooral omdat Brussel kostte wat kost wil voorkomen dat andere landen op hetzelfde idee zullen komen. Bovendien onderschat je schromelijk wat de gevolgen nu zijn van zo'n vrijwillige uittreding uit de Euro inhoudt. Probleem is dat het vrijwel onmogelijk is om plots uit de munt te treden waardoor er onherroeppelijk enorme kapitaalvlucht zou ontstaan die de problemen alleen maar groter zouden maken. De Euro is ook zo ontworpen, het is vrij eenvoudig om de Euro in te stappen, maar bijzonder lastig tot vrijwel onmogelijk om zonder gigantische kleerscheuren uit de munt te stappen. Dit geldt ook voor ons, en bijvoorbeeld Duitsland. Dit is mede waarom de landen binnen de Eurozone in feite de soevereiniteit hebben verloren en in feite opgegaan zijn in een de facto federatie, helaas zonder fatsoenlijk politiek/fiscale instituten die nodig zijn om het te kunnen besturen.... De Eurozone is als land een kip zonder kop. Maar omdat wij wel vastzitten aan de Euro (al is het alleen al omdat met name het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven enorm profiteert van de Euro) zal dit uiteindelijk betekenen dat er officieel een federatie in het leven geroepen zal moeten worden. Dat zou dan een simpele erkenning zijn van wat de facto de situatie is sinds de invoering van de Euro.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 19:42

Beste Marc2406, je kan uit de Euro stappen, je kan uit de EU stappen, maar niet zonder kleerscheuren, dat klopt. Zeker een land als Griekenland in de schuldsituatie na 30 jaar cliëntelistisch wanbeleid. Argentinië heeft het ooit gedaan, alle schuldbetalingen gestopt. Uiteindelijk zijn ze er bovenop gekomen, maar het heeft heel veel pijn gedaan. Ik denk dat de Grieken nu minder pijn hebben.

Piet de Geus
Piet de Geus15 jan. 2018 - 19:18

"van alle miljarden is slechts 11 procent daadwerkelijk naar Griekenland gegaan, de rest ging regelrecht naar onze eigen banken" Dat is hetzelfde als beweren dat het geld dat mensen in de schuldhulpverlening zitten krijgen regelrecht naar hun schuldeisers gaat. Alsof dat niet is om hun schulden te verlichten en alsof zij die schulden niet gemaakt hebben. Het stond de Grieken net als mensen in de schuldhulpverlening vrij om een andere route te kiezen: die van het faillissement. Maar zelfs Syriza moest uiteindelijk concluderen dat ze dan nog veel verder van huis waren en dat hulp bij het afbetalen van schulden meer dan welkom was. "de zwakste Grieken die het minste ‘schuld’ hadden aan al die misstanden moeten van de Trojka de rekening betalen" Daar hebben we die goedkope propaganda weer. Dat moesten ze helemaal niet van de Trokja: dat is de keuze die de Griekse politiek (tot en met Syriza) heeft gemaakt. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om die failed state eindelijk eens op te bouwen: daarmee hadden ze al tien jaar op gang kunnen zijn en dan hadden ze er eerder voorgestaan als Portugal, dat ondanks een enorme brain drain behoorlijk opknapt en alle ruimte heeft voor sociaal beleid.

8 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld15 jan. 2018 - 21:07

"daarmee hadden ze al tien jaar op gang kunnen zijn" Gelogen: in de 10 jaar daarvoor waren de politieke vriendjes van mijn deGeus nog bezig het land steeds verder in de schulden te helpen. Syriza werd juist door de bevolking gekozen om daar een einde aan te maken, was amper aan de macht en werd gelijk door de politieke vriendjes van mijnheer deGeus buitenspel gezet. "Het stond de Grieken net als mensen in de schuldhulpverlening vrij om een andere route te kiezen: die van het faillissement." Gelogen: Het is hetzelfde onzin verhaaltje als dat van mensen die de staatshuishouding vergelijken met een huishoudboekje dat op orde gebracht moet worden: dat is populistisch simplisme. Griekenland kon helemaal niet het faillissement aanvragen, ze hadden uit de euro kunnen stappen. Dat zijn twee heel verschillende dingen.

ratio2
ratio215 jan. 2018 - 21:52

@Vermoorde Onschuld Nee hoor. Ze hadden ook in de euro kunnen blijven. Maar dan hadden ze wel al hun banken failliet moeten laten gaan. Er is geen manier om een land formeel te dwingen de euro te verlaten. Alleen heeft zo'n land ook geen financiële armslag meer om zijn banken te redden. Dus die prijs hadden ze kunnen betalen. Banken failliet, spaarders en beleggers hun geld kwijt, maar wel in de euro.

Piet de Geus
Piet de Geus15 jan. 2018 - 23:11

"Syriza werd juist door de bevolking gekozen om daar een einde aan te maken" Je bent slecht op de hoogte: Syriza werd gekozen omdat die de valse belofte deden dat ze gewoon konden blijven potverteren. "Griekenland kon helemaal niet het faillissement aanvragen, ze hadden uit de euro kunnen stappen. Dat zijn twee heel verschillende dingen." En alweer heb je geen idee van waar je over praat: een land kan besluiten zijn rentebetalingen en aflossingen te schrappen. Argentinië heeft dat niet zo lang geleden nog gedaan.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 3:32

"Er is geen manier om een land formeel te dwingen de euro te verlaten." Eerst leren lezen, alvorens iets tegen te spreken. Het zal wel aan de opleidingen van tegenwoordig liggen.

ratio2
ratio216 jan. 2018 - 8:54

Je praat onzin. Griekenland kon wel failliet gaan. Gewoon stoppen met betalen. Sterker nog, ze ZIJN failliet gegaan en ze hebben hun schuld geherstructureerd. Dat hebben ze gedaan met hulp van de andere Eurolanden, maar dat hadden ze ook in hun eentje kunnen doen als ze de voorwaarden van de Trojka niet wilden accepteren. Effect daarvan was geweest dat ze zonder voorwaarden in de Euro hadden kunnen blijven, maar dat ze hun banken kwijt waren geweest en de spaarders dus een groot deel van hun resterende spaargeld. Ze hadden daarmee geen vrienden gemaakt uiteraard.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 14:53

Er staat duidelijk: "Het is hetzelfde onzin verhaaltje als dat van mensen die de staatshuishouding vergelijken met een huishoudboekje dat op orde gebracht moet worden:" "Kan Griekenland failliet gaan? Strikt gezien is het antwoord: nee. Dat komt omdat het hele begrip ‘faillissement’ wel van toepassing is op mensen, bedrijven of andere rechtspersonen, maar niet op landen." - https://tinyurl.com/y6vpwvaw "maar dat ze hun banken kwijt waren geweest" Hoezo? Kun je dat hard maken? "Ze hadden daarmee geen vrienden gemaakt uiteraard." Varoufakis had zeker niet de bedoeling om vrienden te maken en had plannen klaarliggen in een vergevorderd stadium voor de invoering van een parallelle munt, voor het geval de EU -omgekeerd dus- de geldkraan dicht zou draaien. Tsipras heeft verraad gepleegd aan zijn collega's en het Griekse volk.

ratio2
ratio216 jan. 2018 - 18:27

"Hoezo? Kun je dat hard maken?" Ja hoor. Want na de herstructurering die plaatsvond moesten de Griekse banken (weer) gered worden omdat ze anders niet genoeg kapitaal hadden. En dat was bij een herstructurering waarbij de Europese landen al geld bijlegden (uitleenden) aan Griekenland om de klap minder hard te maken. Bij een herstructurering zonder hulp van buitenaf, unilateraal dus, is de klap harder, omdat je veel meer moet afschrijven. Dus de Griekse banken hadden in dat geval meer moeten afschrijven, en dan hadden ze ook weer staatssteun nodig gehad. Maar de Griekse staat zou die staatssteun niet kunnen geven, want ze waren net failliet gegaan en dan kun je geen geld lenen om je banken te redden. Dus waren de banken failliet gegaan. In het (maar nu wordt het denk ik zeer zeer theoretisch) dat de Griekse overheid erin zou slagen om wel de staatsobligaties in handen van alle andere partijen te herstructureren en niet de staatsobligaties in handen van Griekse banken (daar is op zich geloof ik wel een trucje voor), dan was de ECB (en de rest van de Eurozone) waarschijnlijk zo razend geweest van woede dat de ECB direct alle Griekse banken hadden moeten afsluiten van ELA. En zonder ELA (Emergency Liquidity Assistance) waren de banken ook failliet, want dat was een schuld van ik geloof op het hoogtepunt meer dan 100 miljard. Op het moment dat de ELA wordt afgesloten/ingetrokken, moeten de Griekse banken dus 100 miljard ophoesten. Dat zouden ze nooit kunnen en dus zouden ze dan ook failliet zijn gegaan.

7anpau1
7anpau117 jan. 2018 - 11:13

Dus heel simpel gezegd, als Nederland en Duitsland alleen hun banken hadden willen redden en niet ook de Grieken hadden willen helpen, dan waren we ten minste 11% goedkoper uit geweest. Aangezien we het hebben over 11% over 100 miljard zou een 'dankjewel' op zijn plaats zijn dunkt mij. Van dat geld hadden we heel Groningen kunnen funderen.

Joop Schouten
Joop Schouten15 jan. 2018 - 17:54

[“de krachten van de reactie” die de eurocrisis wilden gebruiken om begrotingsdiscipline af te dwingen ...] Dijsselbloem werkte doelbewust mee aan een 'Shock Doctrine'. Dat deze zogenaamde sociaal-democraat geen socialist is bewees zijn partij door de Derde Weg te kiezen. Zijn keuze, maar ook die van Rutte en maatjes de Europese Commissie, Europese Centrale Bank) en internationale instituties zoals het IMF, zijn inderdaad niet volledig transparant noch democratisch gekozen. Griekse burgers aan de bedelstaf te brengen zegt veel over gebrek aan empathie, gebrek aan mededogen. Dit toont botte wreedheid. 'Europa' toont geen broederschap. 'Europa' is een kerker.

3 Reacties
Joop Schouten
Joop Schouten15 jan. 2018 - 17:59

Excuus voor de warrig´geplakte´ zinnen.

Paddy3
Paddy315 jan. 2018 - 20:14

Zijn de Grieken hier in eerste instantie niet zelf voor verantwoordelijk?

Klaas Punt
Klaas Punt16 jan. 2018 - 10:57

Joop, dit is ook mijn gevoel over deze affaire. Ipv gemeenschap een kerker.

stokkickhuysen
stokkickhuysen15 jan. 2018 - 17:54

Weer een zeer binaire discussie: de grieken hebben het geld zelf uitgegeven, dan moeten ze ook maar zelf de pijn lijden, tegenover schrijfster's punt dat alle actie van de trojka Griekenland hebben geruïneerd en griekenland niet meer uit de huidige malaise kan komen. Misschien is het discussieren in dit soort versimpelde termen een gevolg van het feit dat de politiek ALTIJD zal kiezen voor iets dat relatief simpel is uit te leggen, en dat ook nog moet aansluiten bij de manier waarop Politieke Partijen gekozen worden, dan voor een complexer verhaal dat slechter is voor de welvaart van de kiezer. Griekenland is financieel niet in staat haar lasten te dragen. normaal gezien zou dat bij de schuldeiser moeten leiden tot een afwaardering van de vordering. De Noordelijke landen weigeren echter om ook maar iets van (formeel, i.e. kwijtschelding) verlies op de Griekse vorderingen te nemen. Allemaal omdat de Rutte Merkel Dijs partijen als hard punt de verkiezingen zijn doorgekomen dat alle schulden worden terugbetaald. Dit is niet zo, dat weet iedereen al vanaf het begin van de crisis. de verhoudingen tussen de schuld en het inkomen van Griekenland zijn dermate scheef dat dit niet gaat gebeuren. Er gebeurt dus niets op dit gebied terwijl daar in ieder geval het begin van een oplossing ligt. Politici bepalen niet of schulden / vorderingen moeten worden afgewaardeerd, dat bepaalt de economische realiteit. Politici moeten even aan de kant om die realiteit zijn werk te laten doen. De noordelijke banken hebben gedacht voor een kwartje op de eerste rang te zitten, en dat ondernemersrisico kan ook negatief uitpakken. Allerlei acties uit het verleden (invoering euro, toelating Griekenland) kunnen tot emoties leiden maar daar schieten we niks mee op. Alle betrokken partijen wisten van Griekenland's manipulaties om de euro in te komen. De crisis duurt momenteel 10 jaar. Tien jaar. Banken gered, geen enkele bankier veroordeeld voor wanbeleid, de Griekse burger afgestraft voor de waardeloze politiek die in Griekenland werd gevoerd. Iedere griek in de leeftijd tot 18 heeft dus echt part noch deel aan de miserie, want hebben in het verleden niet kunnen stemmen, maar zij zijn het wel die de prijs betalen. En dat vindt het gros hier terecht omdat generieke term 'de grieken' zo lekker anoniem is, en 'de grieken' alle problemen zelf hebben veroorzaakt. Nou ja, het zou niet als verrassing moeten komen,solidariteit tussen landen is zoek, maar ook die tussen generaties, zie ook de NL pensioendiscussie.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen15 jan. 2018 - 17:57

iedereen in de leeftijd tot 28, sorry

Hiltermann
Hiltermann15 jan. 2018 - 21:16

U walst wel heel gemakkelijk over de opzettelijk vervalste cijfers van de Griekse financiën heen. Die trukendoos is de Grieken volledig aan te rekenen. Wanneer Griekenland niet tot de EMU zou zijn toegetreden zou het land ook in moeilijkheden zijn gekomen. Dan was de schuld wel minder groot geweest. Dan zou de redding minder pijnlijke gevolgen gehad hebben voor de Grieken. Angst bij de EMU landen dat de euro onderuit zou gaan heeft geleid tot de harde opstelling van Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Alleen Frankrijk wilde in een vroeg stadium al overgaan tot kwijtschelding van een aanzienlijk deel van de schuld. Griekenland heeft de euro feitelijk gegijzeld. Dat is de reden dat de steun die uiteindelijk bijna drie maal het BBP zou bedragen is verleend. Ook in Nederland zijn blunders gemaakt door oa minister de Jager. Hij beweerde trots dat het een goede deal was, Nederland zou terugbetaald worden met 5% rente.

Martinel
Martinel15 jan. 2018 - 16:40

Wie kent een Griek? Wie weet werkelijk wat daar gaande is? Wie kent Dijsselbloem? Wie weet werkelijk wat die PvdA man heeft aangericht? Ik ken ze geen van beide, maar mijn vriend de Griek weet dat wel. En niet alleen in Griekenland is de chaos compleet, maar ook in Portugal etc...en Nederland zal volgen!

1 Reactie
Paddy3
Paddy315 jan. 2018 - 20:18

Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 1986 is de welvaart in Portugal enorm toegenomen. Inmiddels zit de economie van Portugal in de lift. https://fd.nl/economie-politiek/1201890/portugese-economie-heeft-wind-in-de-zeilen

L.Brusselman
L.Brusselman15 jan. 2018 - 15:28

Jinek het boegbeeld van neo liberaal televisieland

1 Reactie
Martinel
Martinel15 jan. 2018 - 17:50

Jinek, het boegbeeld van neoliberale tv, het boegbeeld van slijmen naar haar redactie die net zo slijmend en neoniberaal is als zijzelf. Dat is de NPO tegenwoordig. Jinek met haar Trumpaccent. Hoe is zij ooit een 'journaliste' geworden?

ratio2
ratio215 jan. 2018 - 15:27

@SpijkerMaarten Omdat dat de enige partijen waren die meededen met de verkiezingen. Er was wat dat betreft geen verschil tussen ND en Pasok, alleen wie hun cliënten waren aan wie ze voordeeltjes toebedeelden. Ook bij Syriza gebeurt het nu gewoon. Maar dan weer met andere mensen die ze paaien met mooie beloften.

Bert Vlierman
Bert Vlierman15 jan. 2018 - 15:07

Er zijn nogal wat reacties waarin wordt gezegd dat de problemen de schuld zijn van 'de Grieken' en dat die dus maar op de blaren moeten zitten. Natuurlijk is nuance iets dat de meerderheid boven de pet gaat en dat kun je iemand niet verwijten. Maar enige correctie is wel op zijn plaats. 'de Grieken' is in dit verband een even onzinnig concept als 'de Amerikanen' als het gaat over het lopen op de maan. Het gaat in het geval van de schuldenproblemen van Griekenland om een (grote) groep Grieken, om (vooral) Duitse en Franse banken, om Europese leiders en om een aantal internationale fora die stuk voor stuk ernstig in gebreke zijn gebleven en verwijtbaar hebben gehandeld, dus medeschuldig zijn. Twee argumenten: de banken verstrekten Griekenland keer op keer miljardenleningen terwijl ze wisten dat het land die nooit zou terug betalen. Ook wisten ze dat de muntunie dat zou doen. Willens en wetens gokken zonder risico. Ergo: schuld of verzaken van zorgplicht. De leiders van de toekomstige muntunie waren op de hoogte van de financiële problemen van Griekenland toen het wilde toetreden tot de muntunie. Die kennis werd genegeerd omdat andere belangen een zwaarder gewicht kregen. Tot die andere belangen hoorden vooral korte termijn eigenbelangen. Overigens gold, en geldt, hetzelfde voor Italië. Alleszeggend is, dat vooral in rechtse kringen de nuance ontbreekt. Alleszeggend omdat juist in die kringen in de eerste plaats de verantwoordelijken moeten worden gezocht voor de deregulering van de bankensector, de invoering van de euro en de reddingsoperaties van de banken ten koste van de burgers en ten voordele van de grote beleggers.

8 Reacties
Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 17:25

"de banken verstrekten Griekenland keer op keer miljardenleningen terwijl ze wisten dat het land die nooit zou terug betalen." Ik denk toch dat Griekenland (Papandreou) die leningen aanvroeg, en dat het daarbij verkeerde cijfers liet voorspiegelen. Ik denk dat dat criminele feiten zijn, en dat niet de Trojka maar Papandreou in aanmerking zou komen voor een tribunaal, als er al iemand naar een tribunaal zou moeten.

Don2
Don215 jan. 2018 - 19:34

In rechtse en linkse kringen ontbreekt de nuance, zie het schuimbekkende stuk van mevrouw Beugel. Feit blijft dat de Democratisch gekozen Griekse regeringen wanbeleid hebben gevoerd en dat al bijna twee eeuwen lang.

Bert Vlierman
Bert Vlierman15 jan. 2018 - 20:34

Sifi, de banken waren op de hoogte van de, bij benadering, juiste cijfers. Binnen de groep die toelating van Griekenland tot de muntunie behandelde waren die cijters ook bekend. Beide zijn dus, per definitie in juridische èn inmorele zin, medeverantwoordelijk.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker15 jan. 2018 - 21:00

“de banken verstrekten Griekenland keer op keer miljardenleningen terwijl ze wisten dat het land die nooit zou terug betalen” Dat zuig je uit je duim. De Griekse regering heeft iedereen voor de gek gehouden van de ECB tot en met de banken. Het is Griekenland zelf dat bedrig heeft gepleegd, niet de banken.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 23:32

"de banken waren op de hoogte van de, bij benadering, juiste cijfers" Bert Vlierman, het lijkt misschien dat de Euro een financiële unie is, maar het is eigenlijk een politieke unie. Als de banken op de hoogte waren, maar dit om interne redenen voor zichzelf hielden, dan hadden de politici er niets aan. Griekenland heeft destijds misbruik gemaakt, en daarvoor zijn de Griekse politici van destijds verantwoordelijk. Typisch dat Ingeborg Beugel die politici niet oproept om voor een tribunaal te verschijnen. Zij zijn de eerst verantwoordelijken. Zou ze misschien een zwak hebben voor de kliek Papandreou? Het lijkt er wel op.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld16 jan. 2018 - 3:57

"De Griekse regering heeft iedereen voor de gek gehouden van de ECB tot en met de banken. Het is Griekenland zelf dat bedrog heeft gepleegd, niet de banken." Goldman Sachs & de Vernietiging van Griekenland - https://tinyurl.com/ybu6cfbz Welcome to the real World.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 9:56

"Goldman Sachs & de Vernietiging van Griekenland" Beste Vermoorde Onschuld, Er zijn meer soorten banken, - je hebt de universele bank, ze richten zich op dienstverlening aan particulieren door middel van het mogelijk maken van betalingsverkeer, sparen en kredietverstrekking. Dit zijn de meeste banken - je hebt de private bank, dat zijn vooral de Zwitserse banken, je kan daar niet zomaar met je spaarpot naartoe. Het moet dan al om veel geld gaan als je een rekening wilt openen. - En je hebt de zakenbank. Goldman Sachs is een financieel dienstverlener, als je een beleggingsobject zoekt, dan kan Goldman Sachs helpen om er een te vinden. Als je beleggers zoekt (of leningen) dan kun je ook naar Goldman Sachs voor steun. Maar sparen bij Goldman Sachs zelf, of geld lenen van Goldman Sachs zelf, dat is onmogelijk. Griekenland is naar Goldman Sachs gegaan omdat ze op zoek waren naar geld. Goldman Sachs heeft dat voor hun gezocht. Een universele bank had dat niet gedaan, vermoedelijk is Griekenland daar eerst geweest, maar die hebben afgehaakt. Betaal eerst maar eens wat terug, zullen ze gezegd hebben. Goldman Sachs heeft het geld gevonden, vermoedelijk ook bij universele banken en pensioenfondsen, tegen hoge rente (want hoog risico). Goldman Sachs heeft dit in opdracht van Griekenland gedaan, en er natuurlijk goed aan verdiend. Goldman Sachs levert deze diensten niet gratis. Varoufakis was economisch adviseur van Papandreou van 2004 tot 2007 (drie jaar), Varoufakis heeft ook de weg naar Goldman Sachs gevonden. Natuurlijk zijn het geen lieve mensen bij Goldman Sachs, integendeel, het zijn geslepen geldverdieners. Maar het is toch Griekenland zelf dat verantwoordelijk is voor de keuze voor dit bedrijf. Griekenland is niet als naief slachtoffer ten prooi gevallen. Het heeft duidelijk lopen malverseren en op die wijze leningen aangegaan waarvan vooraf bekend was dat ze niet konden worden terug betaald.

Jo4Hanna
Jo4Hanna19 jan. 2018 - 0:47

De Euro is een munt. Europa is in de eerste plaats een Monetaire Unie (EMU) in een Europees monetair systeem met vaste wisselkoersen. De Euro heeft het geldverkeer (transacties) en de handelsbetrekkingen binnen de EU vereenvoudigt waardoor de Amerikaanse dollar wereldwijd invloed dus macht verloor. Men zou kunnen beweren dat Lehman & slechte hypothekenbankencrisis een reactie van de Amerikaanse dollar op de Euro & EMU was zoals Trump isolationisme als antwoord geeft op de Europese expansiedrift ( er is voor ten minste E 60 miljard landbouwprodukten alleen uit Nederland geexporteerd in 2016). Op 1 januari 2002 werd de euro het wettige betaalmiddel in 12 Europese landen,.De kredietcrisis bracht na Duitsland & Frankrijk aan het begin van de eeuw - landen ertoe zich niet aan de afspraken van het stabiliteitspact te houden waardoor de staatsschulden opliepen omdat de financiele markten ervan uitgingen dat staatsschulden een gezamenlijke verantwoordelijkheid was van álle eurolanden- hoewel dit expliciet uitgesloten was (geen steun van de Europese Bank voor individuele landen). Landen konden alleen geld lenen op basis van een % van het meest kredietwaardige land: Duitsland. Ierland & Portugal konden dat niet ophoesten en kwamen in de problemen om volstrekt ándere redenen. In 2011 kwamen Spanje & Portugal - óók om ándere redenen - in kredietwaardigheidsproblemen. Griekeland is sinds 1985 EEG lid en v.a. 2000 EU-lid en vanwege geopolitieke redenen afhankelijk van toerisme.Bij toetreding in de EMU sinds 2000 zijn landen aan enorme toetredingsprotocollen gebonden. Het EU apparaat heeft nagelaten Griekenland aan o.a. nieuwe BTW regels te onderwerpen: kortom, er was onvoldoende toezicht op Griekenland en de malafide Griekse systemen. Er zijn aan weerszijden onzorgvuldigheidsfouten gemaakt - indachtig Italie die er ook wat van kan. Het is het moralistische vingertje van Jan Kees de Jager geweest uit monde van Nederland en later de rol van Duitsland ( Schauble) die zaken op de spits hebben gedreven mbt Griekenland - waar dat volk ( m.n. de arbeiders die altijd belasting hebben betaald) nu onder krepeert. Het is ten voeten uit ironisch en hypocriet dat de Noord Europese landen inzake de vluchtelingen Griekenland & Italie laten zitten met die kampen. De Nederlandse economie & Rutte's groeihysterie is véél te groot tov haar omvang (staat o.a. bekend als 'het slachthuis van Europa' á 500 miljoen dieren door de gehaktmolen - per jaar). In 2016 zijn er 240.000 gezinnen onder het armoedeniveau - bij gekomen. Binnenkort knallen we uit elkaar en dat hebben we vast en zeker 'te danken' aan de Grieken Europa is zeker geen politieke unie. Hoe meer landen in de Unie & Eurozone des te meer Handelsbetrekkingen onder dezelfde afspraken. De voorwaarden waaraan landen moesten voldoen

Theo2
Theo215 jan. 2018 - 15:04

Dit boek van Varoufakis heeft bij mij het bloed onder de nagels gehaald. Ik heb het programma niet gezien maar dit lijkt me een uitgelezen kans om Dijsselbloem om een reactie te vragen en er op vast te bijten. Het boek laat alleen het verhaal horen van Varoufakis, en wederhoor lijkt me zeer gepast. Het gedrag dat hij beschrijft van "de instanties" is ongelooflijk. Ik denk niet dat Dijsselbloem hier zomaar mee weg gaat komen.

1 Reactie
Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 11:30

IK denk het wel, ik vrees eerder voor Varoufakis. Die man was als economisch adviseur van Papandreou medeverantwoordelijk voor het ontstaan van het Griekse drama.

bob b.
bob b.15 jan. 2018 - 14:52

Het was een pijnlijke maar noodzakelijke stap. De crisis gaf de mogelijkheid tot het stellen van een ultimatum. Je mag mee blijven doen maar dan moet er ook echt iets gebeuren aan al die zaken die jaren waren getolereerd. Het IMF wees nog op de problemen die dat zou geven. En was voor kwijtschelding van de schulden om het land levensvatbaar te houden en de bevolking te ontzien. Het geeft ook aan hoe ver het Griekse bootje aan het afdrijven was en het was een erop of eronder voor de Grieken. Het EU belang was van meet af aan duidelijk, Griekenland moest er bij blijven. Niet alleen omdat Griekenland bij Europa hoort maar vooral vanwege de geopolitieke belangen. Gerommel in de achtertuin, aan de grenzen van Europa, door inmenging van Rusland en China. De Russen dachten aan centraal gelegen havens in Griekenland voor hun oorlogsvloot, beter dan die op de Krim. China wilde het hele land opkopen. Wat de doorslag gaf voor de EU waren de enorme geldstromen van Griekse oligarchen richting Rusland. Een groot deel van het geld dat het land van de EU kreeg verdween even snel naar rekeningen in Rusland. Dat ging niet voor niets daar heen. Poetin laaide het vuurtje nog eens extra op door Varoufakis persoonlijk uit te nodigen eens te komen praten. Genoeg reden om alert te blijven. Dat de Grieken de rekening kregen is lastig maar onvermijdelijk. Het alternatief was misschien wel even onredelijk geweest. Waarom zouden andere landen de lasten wel zelf moeten dragen en Griekenland dat al jaren boven zijn stand leefde niet?

Robert Follon
Robert Follon15 jan. 2018 - 14:44

[Grieken die het minste ‘schuld’ hadden aan al die misstanden moeten van de Trojka de rekening betalen] Dus het er maar bij laten zitten dan? "Alsjeblieft Grieken, hier is 200 miljard euro. Voor niks. Nog sorry voor alles...!"

4 Reacties
Hiltermann
Hiltermann15 jan. 2018 - 21:22

Geen 200 miljard maar inmiddels 320 miljard.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 23:47

Staatschuld als absoluut bedrag is oninteressant. Staatsschuld is interessant als percentage van het BNP (cijfers juni 2017) De hoogste relatieve staatsschuld (wereldwijd) heeft Japan, 234.7%: Met kop en schouders voert Japan dit lijstje aan. De Japanse regering probeert de lage inflatie en hoge vergrijzing op te vangen met meer overheidsbestedingen, maar de productiviteit blijft achter. Nummer 2 is Griekenland, 181.6%: Athene lijdt nog onder de schuldencrisis die in 2010 losbarstte. Nog steeds kunnen de Grieken hun leningen niet zelfstandig terugbetalen. Daarvoor krijgen zij hulp van internationale kredietverstrekkers. De situatie is ernstig, zeer ernstig. Maar ieder jaar dat het niet crasht is een gewonnen jaar. Schuld op zich is niet erg. Ieder land heeft schuld, ieder bedrijf heeft schuld, en soms te veel. Het wordt pas erg als niemand meer gelooft dat je het kan terug betalen. Want dan dreigt een faillissement. Griekenland zit redelijk veilig. Voorlopig twijfelt niemand aan de solvabiliteit van de EU. Zolang Griekenland netjes in de pas loopt, zal het langzaam kunnen groeien en er bovenop komen. De schulden zitten netjes in langlopende leningen, en zolang de banken het beter vinden om een lening aan Griekenland te hebben, dan om tegen een faillissement van Griekenland aan te kijken is er niets aan de hand. Een andere oplossing is er niet, tenzij een faillissement, dan wordt Griekenland een soort van Zimbabwe. Dat willen de Grieken niet, dat wil niemand.

Klaas Punt
Klaas Punt16 jan. 2018 - 14:36

Sifi, vergeet je er niet bij te vertellen dat ee ECB braaf iedere maand voor een groot bedrag aan leningen op koopt? Welke mix dat is weet ik niet maar ik neem voetstoots aan dat daar een ruim percentage Griekse leningen bij zit.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 19:55

"vergeet je er niet bij te vertellen dat ee ECB braaf iedere maand voor een groot bedrag aan leningen op koopt?" Nee, dat vergeet ik niet, maar waar moet ik het bij vertellen, in welke context? Maar goed, ik zal het vertellen. De ECB koopt elke maand schulden op, het doel is daarvan de economie te verstevigen die door de financiële crisis hard was geraakt. Dit opkopen gebeurt sinds voorjaar 2015. Omdat het geholpen heeft kondigde de ECB aan het programma af te zullen gaan bouwen. Toevallig deze maand wordt het bedrag waarmee schulden worden opgekocht gehalveerd, en in september stopt het opkoop-programma helemaal. Doemdenkers riepen altijd dat deze dag een catastrophe zou betekenen, maar persoonlijk heb ik meer vertrouwen en denk ik dat we het niet eens zullen merken. Met het besluit van eind oktober is de limiet vanaf 1 januari 2018 30 miljard euro per maand. Inmiddels heeft de ECB voor ruim 2.100 miljard euro aan obligaties op haar balans staan. De ECB wil op termijn dat geld voorzichtig herinvesteren. De regel die daar voor gehanteerd wordt is dat geld uit een bepaalde lidstaat wel wordt geïnvesteerd in die lidstaat. "Welke mix dat is weet ik niet maar ik neem voetstoots aan dat daar een ruim percentage Griekse leningen bij zit." De mix is volgens afspraak. Iets voetstoots aannemen is nooit goed, altijd controleren, 1 minuutje googelen. Iedere lidstaat koopt staatsobligaties op naar verhouding van de aandeel dat die lidstaat in de ECB heeft. Nederland heeft 5,6 procent van de aandelen in de ECB. Voor elke 100 miljard euro aan staatsobligaties koopt ECB - via De Nederlandse Bank - voor 5,6 miljard euro Nederlandse obligaties op. De Griekse bank heeft 2,5% aandeel in de ECB, en dus koopt de ECB voor elke 100 miljard Euro 2,5 miljard aan Griekse staatsobligaties. Neem van mij aan, dat de Griekse staatsschulden (niet een klein beetje) hoger zijn. Volgende keer toch maar iets minder voetstoots?

Poezenmens
Poezenmens15 jan. 2018 - 14:36

Wat er aan vooraf ging: “In de afgelopen tien jaar blijkt de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs de Griekse overheid te hebben voorzien van riskante financiële constructies die de schuld van het land lager lieten uitvallen dan ze in werkelijkheid was. Daarmee hielp Goldman Sachs Griekenland om boven zijn stand te leven en zich steeds dieper in de schuld te steken. Het leverde Goldman Sachs honderden miljoenen op en het was het begin van de structurele ondermijning van de euro.” https://youtu.be/QWDKK0mpDSo

Dinglish
Dinglish15 jan. 2018 - 13:12

Allereerst mijn complimenten voor het sterk onderbouwd artikel van Ingeborg Beugel. De rapporten en citaten geven goed weer hoe een humanitaire crisis bewust is gecreeerd. De schade als gevolg van dit beleid is enorm. Ten tweede wil ik graag aankaarten de enorme schade die dit beleid van de Trojka en de heer Dijsselbloem heeft veroorzaakt. Hoewel het nog niet concreet te meten is, heeft het dictatoriale gedrag naar Griekenland onbewust de zaden gelegd voor Brexit. De financiele gevolgen voor o.a. Nederland zullen groot zijn. Hoewel het VK geen onderdeel is of was van de eurogroep keken de Britten toe hoe Griekenland in een hoek werd geduwd en een humanitaire crisis ontstond. Zij zagen dezelfde soort inhumane eisen aan hun buurland Ierland opgelegd worden. In het VK heerste toen massaal het sentiment nooit en ten nimmer deel te nemen aan de euro en zich over te laten aan machten buiten hun kusten die dit konden opleggen. Hiermee was de eerste echte splitsling definitief gevormd. De campagne voor Brexit is grotendeels gevoerd op symbool politiek maar de onderliggend sentiment was bij veel Britten, en zelfs bij de meest gedreven pro-EU lobby, dat zij nooit hun macht zouden afstaan aan de eurogroep door deel te nemen aan de euro. Daarbij speelde nog een ander factor en dat was dat Varoufakis een lange britse (academische) geschiedenis heeft. Hij vertolkt de stem van oud Labour en veel pro-Brexit stemmers herkende zich in zijn beleid en opstelling. Het is ook niet verwondelijk dat Varoufakis adviseur van Jeremy Corbyn werd tijdens de parlements verkiezingen. Niemand komt ooit ongeschonden uit een strijd en hoewel op eerste gezicht vooral Griekenland de prijs lijkt te betalen zijn de lange termijn gevolgen van het beleid van Dijsselbloem en de eurogroep voor de nederlandse burgers ook erg schadelijk. Een Internationaal Tribunaal zou dit voor de burgers, de werkelijke eigenaren van de EU, moeten onderzoeken.

3 Reacties
Hiltermann
Hiltermann15 jan. 2018 - 21:31

Uitgezonderd Griekenland zijn alle landen die steun ontvingen van de troika er inmiddels weer bovenop. In Ierland en Portugal is de economie booming. Spanje heeft de sterkst groeiende economie van alle eurolanden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 jan. 2018 - 6:45

Spanje heeft een torenhoge staatsschuld, de boetes die ze zouden moeten betalen, daar komen ze iedere keer weer mee weg, worden iedere keer weer kwijtgescholden. De EU is niet consistent, biet onafhankelijk in haar keuzes en heeft andere prioriteiten, De staatsschuld stijgt daar nog ieder jaar met miljoenen euro's.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 jan. 2018 - 6:52

Hiltermann, aanvulling op mijn post, https://inspanje.nl

msj_meijerink
msj_meijerink15 jan. 2018 - 12:45

[ Update 15-01: P.S. Deze hartenkreet over de Trojka staat los van het feit dat niemand ontkent, ook de Grieken zelf niet, ~ (.................)~ erfenisje van Dijsselbloem. Samengevat: toen kwam eindelijk een Europese bestuurder in het bestuur, die wél daadkrachtig te werk ging, was het wéér niet goed. Want toen bleek het overgrote deel van de Grieken het wel goed te vinden, dat geen wetten werden nageleefd, dat nog geen 20% van de vastgestelde belasting daadwerkelijk werd geïnd en dat op te grote voet leven slechts een faillissement oplevert. Een paar populistisch goed onderlegde schreeuwers de macht geven, genereert nog meer chaos.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt15 jan. 2018 - 17:40

Devraag is: wil u met deze door u genoemde schreeuwers in 1 gemeenschap. Als je samen een gemeenschap vormt dan heb je verplichtingen, ja ook voor Heren.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 jan. 2018 - 12:35

Maar waarom heeft die bevolking die Griekse regering dan gekozen?

Bobby de Bouwer
Bobby de Bouwer15 jan. 2018 - 12:24

Toen ik Dijsselbloem zag heb ik weggezapt. Vroeger waren dit soort programma's soms nog kritisch op de macht, maar de laatste jaren krijgen mannen als Rutte, Timmermans en Dijsselbloem een vrije spreekbuis, en aan tafel zitten alleen mensen die hen bewonderen (en waarschijnlijk ook hopen op een baantje / meer subsidie).

2 Reacties
Martinel
Martinel15 jan. 2018 - 16:32

Kijk eens naar de Tweede Kamerleden, die van de hoed en de rand weten. Die controleren ook niet meer. Die zitten er slechts voor de inkomsten zonder dossiers te kennen. Je stemt en verwacht, dat jouw Kamerlid controleert, nee dat gebeurt niet meer. Zij zitten gevangen binnen de partij. Stemmen heeft geen zin meer. En wat Dijsselbloem betreft, ik kijk al maanden geen Jinek (oppervlakkige troela), Pauw( ook zo een zittenblijver met goedgeld en zonder één kritische vraag), Buitenhof met al die overjarige Wittemannen die slechts met muziek bezig zijn. Laat zij allen vertrekken en laat men een blik echte journalisten openen. MET vragen en kritiek en om de burger inzage te geven in alle tot nu toe door Rutte "in het landsbelang"hihihi verzwegen zaken. Misschien D'66 hahahaahahahahahahahhaahha.....

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 jan. 2018 - 10:40

Mee eens, met beiden!

Eendoodgewonejongen
Eendoodgewonejongen15 jan. 2018 - 12:22

Griekenland had nooit de euro moeten nemen. Ook het internationale vluchtelingenverdrag had nooit geschonden mogen worden. Elke boot die vanuit Turkije vertrok had zonder pardon teruggestuurd moeten worden. Nu zitten ze zonder geld en met 60.000 kansarme migranten, die moedwillig identificatie papieren hebben vernietigd omdat ze dondersgoed weten dat ze geen recht hebben op asiel. Daarnaast hebben mensensmokkelaars heel veel verdiend aan de laatste spaarcenten van deze migranten. Migranten van oorlogsvluchtelingen scheiden is een moeilijke zaak nu. Identificatie ook. Zonder legitimatie/identificatie is terugsturen ook lastig. Grote kans dat Italië en daarna Spanje hetzelfde gaan krijgen als de Grieken. Niet alleen wegens eigen beleid, maar ook wegens de expansiedrift van de EU.

webmaatje
webmaatje15 jan. 2018 - 12:11

Ingeborg, je hebt het grootste gelijk. Niet alleen bezoek ik regelmatig de website van Varoufakis, maar lees ik ook de bijdragen van MikisTheodorakis. De nu 92-jarige die maar niet wil zwijgen zolang zijn Griekenland door de troika en/of een andere buitenlandse macht bezet is. Vandaag publiceert de Süddeutsche Zeitung een artikel waarin door de wereldbank excuses gemaakt worden voor het afwaarderen van de aantrekkelijkheid voor ondernemers van Chili bij de komst van de links presidente Bachelet. Nu weer een rechtse predsident de verkiezingen gewonnen heeft, komt de Wereldbank met excusus voor het afwaarderen.Uiteraard wordt de afwaardering nu ook herzien. Merkwaardig toch? Bron: Weltbank strafte Chile für linke Regierung ab http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ranking-weltbank-strafte-chile-fuer-linke-regierung-ab-1.3825750

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 11:50

"Kortom: Varoufakis mag niet het beest bij z’n naam noemen, the bloody obvious stellen" Laat ik dat dan maar doen, vanuit Nederland wellicht minder bevooroordeeld vanwege betrokkenheid in een verleden van cliëntelisme. Dat woord zal nog wel vaker terugkomen als we het over de Papandreou-dynastie hebben. Varoufakis was vanaf januari 2004 tot december 2006 was hij economisch adviseur van de Papandreou-regeringen die Griekenland naar de rand van de afgrond hebben gebracht. Het IEO rapport is uit 2016. Dat is duidelijk mosterd na de maaltijd. Uiteindelijk is er in Griekenland niets zonder toestemming van de Grieken gedaan. Ze hebben meermalen verkiezingen gehouden, en Syriza heeft steeds voor de Trojka gekozen, en de Grieken hebben op Syriza gestemd. Ze hebben de prijs betaald voor 30 jaar socialistisch cliëntelisme, en nu krabbelen ze er weer bovenop. "Voor 2018 staan 23.000 Griekse uithuiszettingen op het programma" In Nederland staan er 5-6000 op ons gemiddelde. 85% vanwege huurachterstand. Maar we staan er ook veel beter voor dan de Grieken, en onze geschiedenis is ook veel degelijker. In Griekenland had je hoge ambtenarensalarissen, stemmen werden gekocht met loonsverhogingen. Dat is niet meer. Corruptie, wanbestuur en cliëntelisme, dat was Griekenland tot 2010. 23.000 huisuitzettingen, dat valt gewoon mee voor een land met een dergelijke achtergrond. Ik durf te wedden dat de Papandreou-eliten gewoon lekker in hun huisje kunnen blijven. Griekenland is niet voor niets in de problemen gekomen. De socialisten hebben keer op keer lonen verhoogd zonder dat er geld was om dat te betalen. Dat werd dan geleend. Griekenland leefde zoals Venezuela nu leeft en Varoufakis was een van de adviseurs. Daarnaast was er, en is er nog steeds, belastingvrijstelling voor de oligarchen, de bezitters van de enorme Griekse vloot (18% van de wereldvloot). Vraag Spiros Latsis waarom het zo moeilijk gaat met Griekenland, hij bezit 42% van Hellenic Petroleum, de grootste oliemaatschappij aan de Middellandse zee, en 40% van de EFG Bank, European Financial Group, of Aristotelis Mistakidis en Philip Niarchos, dat zijn stuk voor stuk Grieken die Griekenland er zo bovenop zouden kunnen helpen, maar daar wordt niets aan gevraagd. Waarom heeft Varoufakis het daar niet over? Waarom zou Europa voor de Griekse problemen moeten opdraaien? Waarom zouden de EU pensioenfondsen niet voor hun uitgeleende geld mogen opkomen?

3 Reacties
Yoda2
Yoda215 jan. 2018 - 13:44

Ik ben het grotendeels met uw reactie eens. Kleine kanttekening op onderstaande; "Vraag Spiros Latsis waarom het zo moeilijk gaat met Griekenland, hij bezit 42% van Hellenic Petroleum, de grootste oliemaatschappij aan de Middellandse zee, en 40% van de EFG Bank, European Financial Group, of Aristotelis Mistakidis en Philip Niarchos, dat zijn stuk voor stuk Grieken die Griekenland er zo bovenop zouden kunnen helpen, maar daar wordt niets aan gevraagd." Dat is wel degelijk gevraagd in bijvoorbeeld een programma als Tegenlicht. Ze vertelden (of het waar is weet ik natuurlijk ook niet) dat ze best bereid waren om hun land te helpen, maar dan moest er eerst voor gezorgd worden dat de Griekse overheid niet langer als bodemloze put opereerde.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 17:28

Dat is dan goed nieuws, want als Syriza iets heeft laten zien is dat het geen bodemloze put is. Maar natuurlijk moet er ook een omslag van politieke cultuur komen. je kan het vergelijken met een schuldsanering. Eerst komt iemand onder een regime om de schulden terug te kunnen betalen, maar als er dan een schone lei is, dan moet worden aangetoond dat die lei ook schoon blijft.

Marc2406
Marc240616 jan. 2018 - 13:40

Varoufakis was adviseur van Papandreou maar stopte daarmee vooral omdat Papandreou helemaal niet naar hem luisterde. Een detail die je (gemakshalve) "vergeet" te vermelden? Hoe dan ook de insinuatie dat het de adviezen van Varoufakis waren die de crisis hebben veroorzaakt is simpelweg lulkoek. Idem geldt voor Syriza. Syriza hield feitelijk op te bestaan na 2015 toen bleek dat Tsipras kennelijk de intellectuele bagage en de ballen miste om de ingezetten (en broodnodige) ramkoers van Varoufakis door te zetten. Varoufakis werd op een zijspoor gezet en daarmee was het over en uit met het verzet vanuit de Griekse regering. Maar dat betekent dus niet dat je dit feit kan gebruiken als middel tot karaktermoord op Varoufakis, al is het alleen al omdat hij opstapte en dus verder niets meer te maken heeft met Tsipras en Syriza. Het grootste probleem is dat je eigenlijk helemaal niet het beestje bij de naam noemt hier maar dat je net als teveel mensen slechts kijkt naar het disfunctioneren van de Griekse samenleving en dan maar aanneemt dat dit hele debacle puur een alleen de schuld is van de Grieken, dat wij arme Nederlanders telkens maar weer moeten opdraaien voor "die Grieken". De vraag die je moet stellen is waarom eigenlijk Nederland/Duitsland/Oostenrijk/Finland als goedboerende EU lidstaten min of meer verplicht zijn om landen als Griekenland (en anderen) te helpen. En je noemt het beestje pas bij het naampje als je over de Euro begint. Het is de Euro die ons ertoe verplicht de landen een helpende hand te bieden. Omdat wij als "goedboerende" deelstaten enorm profiteren van precies die Euro, terwijl landen (zoals Griekenland) eigenlijk juist niet die voordelen genieten. Voor hun eigen industrie is de Euro te duur en worden hun producten te duur, juist omdat landen als Nederland en Duitsland onderdeel uitmaken van de Eurozone en daardoor vanuit Grieks perspectief de Euro omhoog trekken. Het is dus de Euro die voor Nederland en Duitsland eigenlijk te goedkoop is (waardoor onze export-georiënteerde industrie bovenmatig profiteren), maar voor landen tot en met Frankrijk te duur waardoor zij juist kampen met alleen maar een nadelige exportpositie. Om de welvaart in stand te houden worden landen in de periferie van de Eurozone min of meer gedwongen om juist meer te lenen, en erger nog dit wordt omdat iedereen in een gemeenschappelijke munt zit wel heel makkelijk gemaakt. Het zogenaamde "leenfeestje" van de Grieken is eigenlijk slechts een logisch gevolg van de gemeenschappelijke munt, en staat verder los van welke kenmerken van de Grieken. Want het is niet alleen Griekenland die te kampen hebben met dezelfde problematiek, maar zo'n beetje alle defecit landen binnen de Eurozone (tot aan Frankrijk aan toe) kampen met min of meer hetzelfde. Het is de Euro die disfunctioneel is, en het zijn landen als Nederland en Duitsland die massaal boter op het hoofd heeft als ze emmeren over "luie" landen als Griekenland. Want juist het gebrek aan concurrentiekracht van de Grieken zorgt voor een dempend effect op de waarde van de Euro waar onze industrie juist van profiteert. De oplossing zou dan zijn het opheffen van de Euro is het logische gedachte, behalve dat juist voor ons dit een bijzonder nadelig effect zou hebben. Voor de Grieken zou het zo maar een beter idee zijn dan de complete arsenaal aan onzin-maatregels die de troika over de Grieken stort. En is het dan niet opvallend dat het de EU is die min of meer verboden heeft voor de Grieken om te erkennen dat het gewoon failliet is (iets waar Varoufakis terecht juist voor pleitte). Er wordt kostte wat kost geprobeert de Grieken juist binnen de Eurozone te houden (iets wat eigenlijk de wens zou zijn van Varoufakis en met hem vele economen), allemaal onder het mom dat de hervormingen zogenaamd de oplossing zouden zijn, maar inmiddels acht jaar van dit (neoliberale bezuinigings en privatiserings) beleid heeft het tegendeel juist aangetoond. Het zijn dan de oligarchen (zoals Spiros Latsis) in Griekenland die dankzij het beleid van de Troika enorm kunnen profiteren. Als het aan Varoufakis had gelegen zouden juist zij hard worden aangepakt (reden waarom de media die in handen zijn van de oligarchen fel streden tegen Varoufakis ten tijde van het referendum in 2015 bijv.). De olifant in de kamer is dat het de Euro is waar het echte probleem zit, niet bij de Grieken (of Italianen, Fransen en noem ze maar op). Het is een gemeenschappelijke munt die altijd zal leiden tot transfers van rijk naar arm, maar omdat het in het geval van de Euro niet gereguleerd is en er een politieke/fiscale unie ontbreekt gebeurt die onvermijdelijke transfers dus in de vorm van uiteindelijk onhoudbare leningen. Geen enkelen monetaire unie zou zo kunnen overleven. In Nederland zou de gulden nooit hebben kunnen bestaan als de rijke surplus-provinciën niet via belastingen de surplus getransfeerd zouden hebben richting de defecit-delen van het land. Het maakt uiteindelijk dus helemaal niet uit, binnen een monetaire unie zullen er altijd verschillen bestaan tussen surplus en defecit. En binnen een monetaire unie zullen er dus altijd transfers plaatsvinden, maar wat we bij de Euro zien is dat deze transfers bij gebrek aan regulering en fiscale maatregels plaatsvinden in de vorm van uiteindelijk compleet onhoudbare leningen. Dus waarom zou Europa voor de Griekse problemen moeten opdraaien? Omdat het geen Griekse problemen zijn maar omdat dit uiteindelijk een probleem is die het hart van de Europese eenwording raakt. Nederland en met name de rechterflank hiervan (vertegenwoordigd door de regeringen Rutte) praten dan complete onzin als zij beweren soeverein te zijn en niet willen dat Europa federaliseert. Dit is eigenlijk al sinds 1992 en zeker sinds 2002 een gepasseerd station. De invoering van de Euro komt in feite neer op federalisatie vanuit een economisch oogpunt. Het probleem is dat we nu eindelijk onder ogen moeten zien dat het met name in ons eigen belang is om deze federalisatie te ondersteunen met een oprechte politieke en fiscale unie, om hiermee de transfers tussen surplus en defecit houdbaar te houden. Als Rutte werkelijk zou inzien wat nu de belangen zijn voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven (toch zogenaamd een paradepaardje voor zijn VVD) dan zou hij juist moeten erkennen dat er niets anders op zit, en al het gepraat over Nederland als zijnde een soevereine staat die zelf de beslissingen kan maken is simpelweg de waarheid ontkennen. Wij zijn onze soevereiniteit al lang kwijt. Het alternatief: stoppen met de Euro en daarmee min of meer het complete Europese project als verloren te beschouwen zou juist voor ons desastreus uitpakken. Jij vraag je af waarom Varoufakis het daar niet over heeft? Het doet mij vermoeden dat je nooit de moeite hebt genomen om je echt te verdiepen in wat die man nu eigenlijk probeert te vertellen, want anders zou je dit niet afvragen. Als er iemand is die (al vele jaren voordat hij überhaupt bekend werd als minister) aan alle kanten probeert iets te doen aan het probleem wat de Euro nog steeds is, dan is hij het wel... Waarom zou Europa voor de Griekse problemen moeten opdraaien? Omdat Europa op dit moment via de Euro onherroepelijk verbonden is met Griekenland en wij dit dus maar beter fatsoenlijk mee moeten omgaan. Helaas bewijst acht jaar prutsbeleid vanuit Brussel dat dit niet het geval is.

DaanOuwens
DaanOuwens15 jan. 2018 - 11:22

Ingeborg lijkt niet te begrijpen wanneer iets aanleiding is voor een tribunaal en aanleiding voor kritiek. Dat maakt dat dit artikel zijn doel totaal voorbij schiet. Er is absoluut kritiek mogelijk op het beleid van Dijsselbloen echter dit verhaal raakt kant nog wal. Verstandig was geweest een deel van de schulden van Griekenland kwijt te schelden. Zowel de schuld aan de banken als aan de EU. Daarvoor is echter maatschappelijk geen enkel draagvlak in de westerse EU-landen. Daarnaast is kwijtschelding geen optie als de Griekse economie niet fundamenteel wordt herzien. Ingeborg heeft haar verontwaardiging nu van zich afgeschreven maar niets aan het probleem gedaan. Of zij moet denken dat er echt een tribunaal komt. Dat is dan ongelofelijk naïef.

5 Reacties
MarjoleinS2
MarjoleinS215 jan. 2018 - 14:46

"Ingeborg lijkt niet te begrijpen wanneer iets aanleiding is voor een tribunaal en aanleiding voor kritiek." Er bestaat op Europees niveau niet zoiets als een parlementaire enquete. En omdat het niet om iets kleins gaat en er instituties bij betrokken zijn die kritiek net zo makkelijk wegwuiven als een irritante vlieg, is de optie als een tribunaal in Den Haag totaal niet vreemd. Waar kunnen de Grieken zich anders melden? Je kan de werkwijze van de Trojka heel goed als daad tegen de menselijkheid zien. En natuurlijk weet Ingeborg Beugel ook wel dat 'het' tribunaal in den Haag daar niet geschikt voor is. Ze wil met dit artikel maar aangeven dat er een complete bevolking, bedrijven en een land dat valt onder de paraplu van de EU is misbruikt en daar nog steeds ernstig onder lijdt. Wat je tussen de regels leest is dat het maar de vraag is of het er met enkel decennia weer bovenop komt. Het is met name de bevolking en bedrijven die de maatregelen moeten ondergaan. Niet de politici en enkele kopstukken die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de schulden. Ook de superrijken komen er mee weg doordat zij weinig tot geen gevolgen ondervinden. Dit kweekt grote onrust, en dat is waar Ingeborg Beugel voor waarschuwt. En niet zonder reden lijkt mij. Desondanks blijft de houding van de EU om Griekenland te negeren. Is dat een EU waardig die altijd het hoogste woord heeft over Vrede en Solidariteit onder de lidstaten? Europa heeft Griekenland keihard laten vallen. Ik zou wel eens willen weten hoe de reacties waren geweest als het ons land betrof.

DaanOuwens
DaanOuwens15 jan. 2018 - 18:56

@ MarjoleinS Jij schrijft: Je kan de werkwijze van de Trojka heel goed als daad tegen de menselijkheid zien. Nee dat kan je niet. Jij schrijft: Ze wil met dit artikel maar aangeven dat er een complete bevolking, bedrijven en een land dat valt onder de paraplu van de EU is misbruikt en daar nog steeds ernstig onder lijdt. De EU heeft Griekenland misbruikt? Door de schulden niet kwijt te schelden? Er is niets in het hele traject dat te kwalificeren is als misbruik behalve het gedrag van de Griekse overheid en burgers die vonden dat zij het vertrouwen van hun financiers konden misbruiken. en je schrijft: Europa heeft Griekenland keihard laten vallen. Europa heeft niet gedaan wat Griekenland wilde namelijk om de rekening niet neer te leggen bij bijvoorbeeld de Nederlandse burgers. Helaas zal er toch ooit een schuldsanering moeten komen ondanks de zeer gunstige voorwaarden. Ga jij dan aan vrienden, familie en buren uitleggen dat ze wat meer belasting moeten betalen omdat wij het geld van de lening aan Griekenland kwijt zijn? Durf je dat dan hard op te zeggen? En te staan voor dit soort uitspraken. Ik betwijfel het. Ik denk dat een groot deel van de Nederlanders niet zou verwachten dat Griekenland in een situatie als deze onze staatsschuld zou financieren. Maar vinden dat dit nu een probleem is dat je als land moet oplossen niet als EU.

Jan de Kort
Jan de Kort15 jan. 2018 - 19:16

@DaanOuwens "Daarvoor is echter maatschappelijk geen enkel draagvlak in de westerse EU-landen." En dat heeft alles te maken met de zorgvuldig gecreëerde frame en stemmingmakerij vanuit Dijsselbloem en zijn handlangers ten aanzien van 'de Grieken'. Met andere woorden, als de Europese burgers een eerlijk en realistisch verhaal hadden gehoord dan was het draagvlak er wellicht wel geweest. En dat valt Dijsselbloem cs zeker te verwijten.

MarjoleinS2
MarjoleinS215 jan. 2018 - 21:22

Duitsland en Nederland betalen al voor de Zuid Europese landen om de Euro in stand te houden. Of de Euro moet knallen. Wat denk je dat het gaat worden? In de media doen ze wel heel erg enthousiast over de economie, maar het rommelt aan alle kanten. Europa balanceert op een slap touw. Het zou mij niets verbazen als er flink tegenstand vanuit Griekenland opstoomt richting Italië en/of Portugal.

7anpau1
7anpau115 jan. 2018 - 23:10

Jan de Kort Dat draagvlak was er niet in Duitsland, Oostenrijk, Finland en zeker niet in Nederland en dat is er nog steeds niet. Bovendien is er zeker geen draagvlak in Spanje, Portugal, Ierland en bovenal Frankrijk en Italië. Want daar zat en zit het grootste probleem. Deze landen eisen dat als voor Griekenland uitzonderingen gemaakt worden die ook voor hen moeten gelden en dat is onhoudbaar voor de voornoemde 4 netto betalende EMU landen. Los daarvan heeft de heer Ouwens gelijk, geen van de vermeende acties van de Troika kwalificeren, wat men daarvan verder ook vindt, als een misdrijf volgens het verdrag van Rome. Dijsselbloem en de troika framen, maar dat doen Varoufakis, Stiglitz en Beugel net zo goed en niemand die er iets mee opschiet, met de morele verpiswedstrijd. Dus ik zou menen dat een ieder die de Griekse bevolking een warm hart toedraagt ophoudt met dit zinloze gezwarte piet over het verleden en kijkt hoe er draagvlak gecreëerd kan worden om de Griekse bevolking te steunen. Want dat gaat ‘ons’ geld kosten, linksom of rechtsom.

Yoda2
Yoda215 jan. 2018 - 10:46

Ingeborg belicht hier helaas maar één kant van het verhaal. Het is daardoor een beetje zoiets als de drugsdealer de schuld geven van het hele drugsprobleem. De gebruiker (lees Griekenland) heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Zowel de EU als de Griekse overheid hebben een vreselijk monster gecreëerd.

NHNB
NHNB15 jan. 2018 - 10:12

Griekenland had trouwens een Beugel-alternatief : uit de Euro en weigeren te betalen. Maar daar hebben ze heel bewust niet voor gekozen. Kennelijk was bezuinigen en sappelen toch aantrekkelijker. De Grieken hebben decennialang op de pof geleefd door de grenzeloze leenmogelijkheden die de harde en betrouwbare Euro hen verschafte. Hun economische voorspoed was al die tijd op de luchtbel van die gigantische leningen gebaseerd. Terecht dat die lucht er nu uit is, en hun economie gewoon even groot is als ze op grond van hun productie hoort te zijn. En ja, dan ben je dus armer dan voorheen.

Pindaklaas
Pindaklaas15 jan. 2018 - 10:07

Hulde voor de schrijfster. Wat een ontzettend goed en geweldig stuk. Ik heb met kromme tenen naar de uitzending zitten kijken. Ook omdat iemand me er via Whatsapp op wees.

NHNB
NHNB15 jan. 2018 - 10:01

De Grieken hebben zelf gelogen over hun toestand, en zelf hun staatsschuld uit de hand laten lopen. Ik vind het zeer terecht dat ze hebben moeten lijden, en vergeet niet dat hun gemiddelde inkomen nog altijd boven dat van de oosteuropeanen ligt. Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten.

7 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt15 jan. 2018 - 11:09

Kijk het is nu deze insteek die mij doet verlangen naar een vertrek uit deze Europese Gemeenschap. Dat een landgenoot een van de scherprechters is in deze affaire doet nog extra zeer. Een goede EU actie zou zijn de opname in de Euro te stoppen en de Europese Bank zo spoedig mogelijk tot 6-8 sterke landente beperken. De rest kan weer terug op de eigen munt en de €€€ als 2de valuta voor tourisme etc gebruiken. Dus ook Bulgarije aub niet in het Eurokeurslijf.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 jan. 2018 - 12:31

Eens. Dat was een van de lastigste dingen om uit te leggen, en daarom waren de O. Europese landen voor een strenge aanpak. Zij hadden zich wel aan alle regels gehouden, en dan zouden zij moeten schokken om de Grieken, die willens en wetens op partijen hadden gestemd die al vele jaren lang corruptie in stand hadden gehouden, te redden? Het waren niet alleen de Noordelijke landen diet tegen waren - die hadden namelijk uiteindelijk het leeuwendeel moeten opbrengen - maar vooral ook de landen in het Oosten. Ik denk dat de Eurogroep het vigerende sentiment van de Europese bevolkingen redelijk goed heeft aangevoeld.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 14:28

"Kijk het is nu deze insteek die mij doet verlangen naar een vertrek uit deze Europese Gemeenschap." Beste Klaas Punt, dat staat je natuurlijk gewoon vrij om te doen. Zelf zou ik het niet doen, ik ben al een beetje op leeftijd (60+) en ik ben bescheiden, maar heb toch graag zekerheden. Maar als je jong bent, grijp je kansen, reis de wereld rond, en als het ergens goed voor je is, dan blijf je er lekker.

Klaas Punt
Klaas Punt15 jan. 2018 - 17:44

Beste Sifi, ik wil dat mijn land niet meer bij de EU betrokken is in deze vorm. Het staat mij ook vrij om daarvoor te pleiten. En inderdaad wijsheid komt met de jaren, die is nog niet neergedaald, het zij je vergeven.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 23:58

"Beste Sifi, ik wil dat mijn land niet meer bij de EU betrokken is in deze vorm." Ah, Klaas, de arme Oost Europese landen hebben in 2004 aangegeven Euro-land te willen worden. Ze hebben dat in een verdrag vastgelegd, dat wanneer hun begrotingstekort en staatsschuld onder bepaalde Europese normwaarden komt, zij lid van de Euro worden. Daar is geen ontkomen aan, behalve als ze de EU gaan verlaten. Maar ik kan u vertellen dat dat enorme nadelen voor hun heeft. Dat gaan ze niet doen. Het is gevaarlijk voor de Euro-landen als de Oost Europese landen een eigen munteenheid hebben. Ze hebben wel vrije toegang tot de volledige Europese markt. Ze zouden kunnen afzien van de Euro wanneer ze hun eigen munt zouden koppelen aan de Euro, dat doen ze ook, maar de EU vertrouwt ze niet. China zou zomaar kunnen inbreken op de wankele verstandhouding. Een land als Bulgarije zou haar munt fors kunnen devalueren en op die manier concurrentie op de andere EU landen kunnen vormen, juist vanwege die vrije markttoegang. Daar zit de EU niet op te wachten, als Bulgarije de vrije EU markttoegang wil houden (en dat willen ze), dan moeten ze zich conformeren aan de Euro, en ze krijgen daarvoor ruim de tijd, maar nu begint die tijd langzaam op te raken. Het duurt immers al 14 jaar op deze manier.

Klaas Punt
Klaas Punt16 jan. 2018 - 15:41

@Sifi - uw redenering volgende, waarom is Tunesie nog geen lid van de EU. O, nee, ligt in Afrika, niet naasr Rusland. Toch willen ze best wel graag de Euro en zijn best bereid daar iets voor te doen. Maar past dat land bij de EU? Nou ik vind van niet, ligt in een andere zone en eigenlijk wil ik niet dat dat meebeslist over mijn land, en dus indirect mijzelf. Ze moeten maar een NoordAfrikaans verband vormen. Zo zit ik er ook in met de Europese staten die wat verder van ons afstaan qua regio en cultuur. Dus Bulgarije, Roemenie, Hongarije enz OEG. Waarom Servie niet? Nou ja dat zijn geen vrinden van de NAVO/VS. Met de Uk hebben we een uitstekende spil voor de NEG, en er zijn genoeg staten over voor de ZEG. Nu wij nog samen in de EEG, maar dan een echte gemeenschap, niet op z’n Dijsselbloems.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten16 jan. 2018 - 18:42

@Klaas, de toetreding tot de EU is in eerste instantie een bureacratische: landen moeten aan criteria voldoen. Dat zijn er behoorlijk wat. Daarna gaan de lidstaten er nog over. Landen zijn echt niet een-twee-drie lid. Servie voldoet niet aan de criteria, maar als dat wel zo is, kan het lid worden, dara is regelmatig sprake van, Macedonie hangt om de naam. Ik zien met de kleine balkanstaten geen grote problemen, maar gezien de veertig jaar dat al onderhandeld wordt met Turkije en de toetreding nog niet in zicht is, kun je denk ik wel aannemen dat landen niet 'zomaar' lid worden. Dus als Tunezie aan de poort staat, zal er daar heel veel zijn veranderd. En als een land het qua mensenrechten, rechtsstaat en democratie het prima doen, waarom zou je het dan buiten houden? Om zoiets vaags als cultuur'? Lijkt me meer een aanwinst dan..

ratio2
ratio215 jan. 2018 - 9:43

Ja hoor, laat die Grieken en Stiglitz maar mooi hun eigen straatje schoonvegen. De Grieken hebben het zelf helemaal verkloot, en nu krijgt iedereen de schuld behalve de Grieken? 1. Griekenland heeft gelogen om de Euro in te komen. Een Euro waarvoor ze niet concurrerend genoeg waren, en waar ze economisch niet in thuishoorden. 2. Griekenland heeft vervolgens jarenlang te veel uitgegeven omdat ze veel te lage rente hoefden te betalen op hun staatsschuld omdat ze in de euro zaten en hebben ze hun schuld nog veel verder laten oplopen. 3. Stiglitz was in 2010 adviseur van de Griekse overheid. Hij durfde toen met droge ogen te beweren dat de Griekse staatsschuld best houdbaar was. Hij werd toen al uitgelachen door marktpartijen. Hij probeert hier gewoon zijn straatje schoon te vegen, en u neemt dat allemaal kritiekloos over. U kunt hier nu wel lopen dwepen met Nobelprijswinnaars, maar heeft u wel eens gekeken waar ze hun nobelprijs voor gekregen hebben? Krugman voor iets over handelstheorie en Stiglitz voor een model over informatie-asymmetrie. Geen van beiden dus voor iets dat te maken heeft met hoe je een nationale economie moet runnen zonder dat het een failliet zootje wordt. 4. De Griekse overheid heeft er tijdens het grootste deel van het programma met de pet naar gegooid. Kijk eens wat Litouwen in die tijd te verstouwen kreeg. https://euobserver.com/opinion/114419 Kijk eens wat Ierland te verstouwen kreeg. https://www.channel4.com/news/ireland-debt-crisis-the-planned-cuts Zijn die eraan kapot gegaan? Nee. Waarom niet? Omdat ze wisten wat gedaan moest worden onvermijdelijk was, en ze het dus echt hebben uitgevoerd. De Grieken hebben alleen de bezuinigingen gedaan, want dat kon gecontroleerd worden en de hervormingen hebben ze laten lopen. Als je een programma maar half uitvoert of de helft veel te laat uitvoert dan moet je niet boos zijn op de schrijvers van het programma, maar dan moet je een keertje in de spiegel kijken waarom je zo incompetent bent. 5. Varoufakis is boos omdat de markten en de Griekse burgers die nog spaargeld hadden niet zijn marxistische prietpraat accepteerden en dus hun geld wegtrokken uit Griekenland. Dan had je misschien moeten nadenken voordat je wat in het wilde weg gaat roepen. Als professor mag je roepen wat je wil, het interesseert de markten toch niet. Maar als Minister van Financiën van een land in diepe problemen moet je elk woord op een goudschaaltje wegen. Maar Varoufakis was te druk bezig met zijn eigen intellectuele ego te strelen om op dat soort dingen te letten. 6. Over de schuldafschrijving: als de Grieken hun schuld hadden kunnen afschrijven, dan was hun economie volledig kapot gegaan. Alle Griekse banken waren omgevallen. De pensioenfondsen failliet. Ze hadden geen cent meer kunnen lenen. Tussen 2010 en 2016 heeft Griekenland nu een tekort gehad van opgeteld ongeveer 50% BBP. Zonder de steun van de andere landen hadden ze dus zoveel minder kunnen uitgeven, want dat is uiteindelijk allemaal gefinancierd door de andere landen, en geen marktpartij zou ze een cent hebben geleend nadat ze de hele tent bij elkaar hadden gelogen en daarna hun schulden niet hadden betaald. Of had u verwacht dat de andere landen Griekenland dan alsnog geld hadden geleend, nadat Griekenland zojuist een lange neus had gemaakt naar alle schuldeisers en met hun leugens allerlei banken in Noord-Europa naar de rand van het faillissement hadden gebracht? , De steunprogramma's hebben inderdaad de Noord-Europese banken gered. Maar ze hebben ook de Griekse banken en alle andere financiële instellingen gered, en daarmee de Griekse economie. 7. En ten slotte, als Griekenland toen al meteen schuldverlichting had gekregen, wie had dan tegen de Italianen gezegd dat ze uit hun hoofd moesten zetten dat ze hetzelfde zouden eisen? Italië had een schuld van 2000 miljard, meer dan 130% van hun BBP. Als je Griekenland schuldverlichting had gegeven na het eerste zuchtje tegenwind, dan had je binnen de kortste keren in Italië een populist aan de macht gehad die hetzelfde had beloofd aan de Italiaanse kiezers. Kijk eens of je het dan nog grappig had gevonden als de Italianen 1000 of 1500 miljard hadden afgeschreven en daarmee de euro hadden opgeblazen.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt15 jan. 2018 - 14:21

@ratio - de laatste regel van uw bijdrage toont precies waar het scheelt: het systeem is zo gammel als maar mogelijk is. In het klein hebben we het al meegemaakt met Lehman, ABN. Welke chaos denk je dat ontstaat als die Euro “failed”. Een langdurig tijdperk van recessie en armoede wordt uitgestrooid over Europa. Door de politieke ambities van enkelen wordt het bestaan van velen in de waagschaal gezet. Zoek de weg terug en vereenvoudig de zaak. Maak geld minder prominent voor onze welvaart.

ratio2
ratio215 jan. 2018 - 19:10

@Klaas Punt. Best. Ga jij die 2 miljoen of zo gepensioneerden vertellen dat we 'omdat we geld minder prominent voor onze welvaart maken' ze hun pensioen kwijt zijn? Maar dat dankzij daardoor de Griekse en Italiaanse oligarchen wel weer 20 jaar zonder consequenties geen belasting hoeven te betalen? Be my guest.

punt2
punt215 jan. 2018 - 9:41

Griekenland, prachtig te zien in een documentaire hoe de kosten van het water werden weggescholden voor de rest van zijn leven wanneer de eigenaar van een weg naar de waterpompinstalatie de weg opnieuw zou bestraten. Prachtig om te zien hoe er op papier slechts enkele privé zwembaden in de tuinen van de beter gestelden zouden zijn in Athene, maar wanneer een Europees "belastingvliegtuigje" over Athene vloog dit er duizenden waren....... Prachtig om te zien hoe de tweede 'zwarte "economie het in Griekenland zo goed doet. Dat het niet betalen van belasting de eerste prioriteit van is. Dat er een overschot van ambtenaren was, 8 man om twee schoonmakers (ook ambtenaren) aan te sturen die de hal van een klein vliegveldje moesten vegen. Er was absoluut helemaal niets mis met de overheidsuitgaven van Griekenland voordat deze zich bij de E.U aansloot. De bureaucratie was ongekend, voor een vergunning waren slecht 27 stempels nodig van verschillende ambtenaren die nooit in hetzelfde kantoor zaten, nooit tegelijk aanwezig waren en nooit hetzelfde beleid voerden. Dus vergunningen werden niet afgegeven, aangevraagd en dientengevolge nooit zonder belastingtechnische gevolgen. De voordelen voor de ambtenaren waren ongekend, zeer vroegtijdig pensioen met toen een riante uitkering, om plaats te maken voor nieuwe ambtenaren met dezelfde regelingen... Dus moeten de andere landen wel de schulden wegstrepen, want het is onze schuld.

Janpastoor
Janpastoor15 jan. 2018 - 9:31

Ja Ingeborg, ik snap ook niet dat de meeste mensen nog steeds niet snappen dat een probleem altijd ligt aan de sterkeren en nooit aan de zwakkeren. Gelukkig snappen wij dat wel, hier.

Contramine
Contramine15 jan. 2018 - 9:30

Het pleidooi van Ingeborg Beugel past helemaal binnen de termen van een tribunaal. Het is een hartstochtelijke verdediging met de best mogelijke argumenten voor de Griekse zaak, maar . . . daarmee ook volkomen eenzijdig, zonder oog voor de ernstige fouten aan Griekse kant. In mijn ogen had de euro nooit ingevoerd moeten; als men hem toch had willen invoeren, dan alleen met het kleine groepje landen dat de Duitse monetaire voorkeur wil volgen (met bijhorende tijdige hervormingen). De meeste zuidelijke landen hebben in het verleden vaak een devaluatie ingezet als noodmaatregel; heel onverstandig om die noodrem op te geven zonder een goede vervanger. In haar verdediging van Griekenland zou Beugel ook nog kunnen wijzen op overtreding van de regels rond de euro door Duitsland en Nederland zelf. Die landen hebben al jaren een groot overschot op hun lopende rekening en volgens de regels van de euro dient het economisch beleid dan aangepast te worden (zeg maar de lonen omhoog en/of meer overheidsuitgaven). Griekenland is wel een speciaal geval, omdat het als enige de boel grotelijks belazerd heeft door andere lidstaten en uitlenende banken voor te liegen. Het land had in de jaren voor de crisis een ongekend hoog tekort op de lopende rekening. Dat geld werd vrijwel uitsluitend aan consumptieve uitgaven besteed en nauwelijks aan investeringen die voor werkgelegenheid gingen zorgen. Dat kan alleen als je een 'suikeroom' hebt die elk jaar zonder morren vele miljarden overmaakt. Die suikeroom bestaat in de internationale verhoudingen echter niet en is binnen de euro zelfs nadrukkelijk verboden. De andere eurolanden hebben Griekenland in veel stappen een fors bedrag geleend. Feitelijk hebben ze van dat bedrag een aanzienlijk deel kwijtgescholden, door verlaging van de rente en door uitstel van de aflossing. Alleen op papier - iets voor juristen - is van de hoofdsom niets kwijtgescholden; economisch is dat natuurlijk wel gedaan. Het ergste moet echter nog komen, want de belangrijkste vraag is of alle hervormingen in Griekenland - zelf bedacht of van buiten opgelegd - het land economisch sterker hebben gemaakt. Het overheidstekort is weg, dat wel. Maar de belastingdruk is nog steeds zeer scheef verdeeld. De lonen zijn drastisch gedaald, maar dat heeft niet geleid tot de toestroom van buitenlandse of binnenlandse investeringen die vervolgens nieuwe werkgelegenheid scheppen. Hoe kan het dat bij een hoogopgeleide (zo wordt in elk geval beweerd) bevolking en bij zo'n lage lonen er geen wachtrijen investeerders aan de Griekse grenzen staan?

punt2
punt215 jan. 2018 - 9:27

Europa is delen van verantwoordelijkheden, maar zeker ook van welvaart, de schulden van Griekenland moeten worden weggescholden, zo ook van landen als Italië, Portugal, Spanje en Ierland. Ook de schulden van Frankrijk, zodat ook zij eindelijk aan de begrotingseisen kunnen voldoen. Het beste zou zijn wanneer er geen schulden meer zijn in de Eurozone, dat alle begrotingen op orde zijn en daardoor een sterke Euro overblijft. Dat er landen zijn geweest die in het verleden de "zaken" iets te rooskleurig hebben voorgesteld of dachten dat de geldkraan zonder enige gevolgen openstond mag het duidelijk zijn dat dit gedrag juist de eenheid van Europa naar boven zou brengen. Dus afschrijven van alle schulden in Europa ! De rijkere landen kunnen dit makkelijk dragen, de burgers van deze landen zullen dit door slechts een "geringe" verhoging van de "eenheids"belasting graag doen. Want een gezamenlijk Europa heeft nou eenmaal een kostprijs.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 jan. 2018 - 9:23

Het probleem is het gebrek aan reële en degelijke informatie door werkelijke journalisten en of degelijk ingevoerde programmaleiders op de TV, het uitnodigen van hoogstaande wetenschappers, incl. wat mij betreft georganiseerde tegenspraak, in goede banen geleid door deskundigen. De totale vervlakking van de programma's zelf. Het verworden van voordien redelijk informatieve programma's met uitvoering van degelijk onderzoek door deskundige en geïnformeerde programmaleiders tot inderdaad info-tainement en prietpraat, meninkjes van programmaleiders zelf. Des temeer ex-Amerikagangers op TV des temeer afkalving van de moraal van de journalistiek zelf en toename van oppervlakkigheid, the American way, zo u wil. Als het er aan de buitenkant maar goed uitziet en dat in meer dan een opzicht. Zum Kotzen.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin15 jan. 2018 - 9:29

Voor het overige heb ik aan de bijdrage van Ingeborg Beugel niets toe te voegen. Het spreekt voor zichzelf.

L.Brusselman
L.Brusselman15 jan. 2018 - 15:31

Daarom kijk ik niet ,ik zoek mijn eigen info wel

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon15 jan. 2018 - 9:18

Een internationaal tribunaal lijkt mij nogal over the top. Een gepassioneerd betoog waarin Mw Beugel vol op het orgel gaat en stelt dat Dijsselbloem en de Trojka hopeloos zouden hebben gefaald. Excusez moi ?, alsof de Grieken niet zelf hoofdverantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie door het jarenlange schaamteloze ongegeneerde collectieve potverteren en en masse op de pof leven. De ultieme droom van deze columniste is een transferunie waarbij ongebreidelde geldstromen rijkelijk van Noord naar Zuid vloeien en waarbij regels die bij de totstandkoming van de euro zijn afgesproken naar believen terzijde worden geschoven. Eigenlijk hadden de Grieken uit de muntunie moeten worden geknikkerd, maar dit heeft men vanwege geopolitieke risicos destijds niet aangedurfd. Onze Jeroen heeft m.i. een hell of job verricht waarbij hij uitstekend heeft weten te laveren tussen de belangen van de overige landen binnen de muntunie en de wensen van Griekse regering, waarbij hij zelfs behoedzaam wist te dealen met het enfant terrible Varoufakis.

2 Reacties
7anpau1
7anpau115 jan. 2018 - 11:08

Het was een hell of a job. Het is allemaal begonnen met de bankencrisis. Als die er niet was geweest hadden de Noord Europese landen meer financiële ruimte gehad, had de haircut voor de banken - die er overigens wel degelijk geweest is - groter kunnen zijn, waren Spanje, Frankrijk en Ierland minder in de problemen gekomen, etc. Dijsselbloem moest zwakke banken steunen, de Euro c.q. de EU redden en steun houden van het IMF en alle lidstaten met zeer uiteenlopende belangen. De begrotingsdiscipline was bijvoorbeeld buitengewoon slecht voor Nederland en totaal onnodig, maar dat was de prijs voor het voorkomen van het uiteenvallen van de EMU. Dat neemt niet weg dat er fouten zijn gemaakt en dat de Griekse bevolking daarvan de dupe is geworden. En dus heeft Beugel gelijk dat alle wierook voor Dijsselbloem wel vreemd is. Maar over de doden niets dan goeds ook al is het een politieke dood. Op zijn minst had de vraag gesteld moeten worden hoe Dijsselbloem cs er voor gaan zorgen dat de solidariteit binnen de EU met de Griekse bevolking wordt hersteld. Dijsselbloem heeft immers - niet in de laatste plaats om Frankrijk en Italië in het gareel te houden - voortdurend het beeld gevoed dat 1) de Grieken alle ellende aan zichzelf te danken hebben [hetgeen grotendeels zo is, maar dat neemt niet weg dat banken de Grieken te ruimhartig hebben gefinancierd a) omdat ze erop vertrouwden dat zij c.q. de Grieken gesteund zouden worden door de rijkere EMU landen en b) omdat ze uit winstbejag onverantwoorde risico's hebben genomen] en 2) het Noorden de Grieken ruimhartig heeft geholpen. Als we namelijk niet helpen om te zorgen dat de Grieken uit deze crisis komen, dan snijden we onszelf uiteindelijk in de vingers. De Grieken moeten weer perspectief krijgen. Iemand als Krugman roept dat al jaren, maar toen was dat in weerwil van de politieke Europese realiteit. Nu het weer wat beter gaat, moet er wel voor gezorgd worden dat er draagvlak wordt gecreëerd.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon15 jan. 2018 - 13:48

@ 7anpau 12:08 Klopt. Natuurlijk hebben de grote banken ook boter op hun hoofd en wisten zijn dondersgoed dat de Grieken boven hun stand leefden, maar dat kun je Dijsselbloem niet verwijten. Hij heeft er juist mede voor gezorgd dat wetgeving is aangepast en in het vervolg niet de belastingbetaler maar aandeelhouders opdraaien voor te genereuze kredietverlening aan zwakke landen binnen de unie. De facto is er overigens al sprake van gedeeltelijke kwijtschelding van de Griekse schulden door looptijden te verlengen en rentes te verlagen

Bert Vlierman
Bert Vlierman15 jan. 2018 - 9:13

Beugel schittert. Veel informatie, maar glashelder en zeer overzichtelijk. En Jinek? Ach, die verschilt nauwelijks van haar leermeester Pauw. Tot op het dociele af tegenover gevestigde prominenten. Maar genadeloos als die gevallen zijn. Natuurlijk lijdt niet Jinek alleen aan dit euvel, het is kenmerkend voor het redactieklimaat bij dit soort programma's. En voor de verloedering van deze vorm van journalistiek. Op bijvoorbeeld de Amerikaanse tv is dagelijks te zien hoe het ook kan. Niettemin, dankzij Jinek weten nu een miljoen Nederlanders dat de man die het Griekse volk een generaties durende verpaupering heeft ingejaagd, van kipjes houdt. Iets dat hij deelt met tal van leidende figuren.

Ver Bazing
Ver Bazing15 jan. 2018 - 9:08

Ondanks de gunstige effecten voor de internationale monetaire sector -de wereld kon zich niet weer een bankencrisis met ale sociale gevolgen van dien permitteren -blijf ik het de sociaal-democraat Dijsselbloem kwalijk nemen dat deze zich tov Griekenland zo ongevoelig heeft getoond. Een land dat toch al niet tot de welvarendste van de EU behoorde is m.i. willens en wetens door technocraten over de rand geduwd. Barmhartigheid (Paus Franciscus) is beslist niet de sterkste eigenschap van technocraten iha en van Dijsselbloem ihb. En ja Grieknland (en Italie) dragen meer dan evenredig bij aan de opvang van vluchtelingen. En wat heeft de zog.Tukije-deal Griekenland daadwerkelijk opgeleverd. Om niet te spreken over de ellendige situatie van de vluchtelingen op de eilanden in de Egeische Zee (tussen Turkije en Griekenland). Een schandvlek op het Europese blazoen De geschiedenis zal oordelen over het beleid van Dijjsselbloem cs. Ik spreek nu al mijn droefenis uit -luisterend naar Griekse volksmuziek- over de toestand van het huidige Griekenland waar ik in mijn jongere jaren zo vaak aan island-hopping heb gedaan. Dat is emotie, ik weet het maar al te goed, maar ik heb volop van Griekenland "genoten". Ik ben het land en de inwoners op zijn minst dit blijk van dankbaarheid verschuldigd!

Uilenspiegel
Uilenspiegel15 jan. 2018 - 8:05

"Hoe kan één van de belangrijkste Nederlandse talkshow hosts....", we hebben geen belangrijke talkshow, laat staan een belangrijke talkshow host. De mainstream journalistiek is hier al lang verworden tot slippendragende, hielenlikkende, "soundbites" producerende vulling tussen reclameblokken en advertenties.Een leuk smoeltje met priemende oogjes is onvoldoende om mij aan de treurbuis te kluisteren, al heel lang. En ja Dijsslebloem: de VVD zou hem erelid moeten maken.

Brave Hendrik4
Brave Hendrik415 jan. 2018 - 8:02

Al die small-talk koffieleutprogramma's zijn bedoeld als een feest der herkenning, ter meerdere eer en glorie van de kijker. Serieuze journalistiek kun je daar niet verwachten. Verder: Go Ingeborg, al kan ik d'r weinig chocola van maken.

Sammie3
Sammie315 jan. 2018 - 5:57

@Uitgekleed, zo moeilijk is het niet voor democraten om de EU een warm hart toe te dragen. In de verdragsteksten staat letterlijk dat de EU zich ten doel stelt om de democratie in Europa te bevorderen. In de praktijk is dat ook gebeurd want oost Europa is van een troosteloze bende getransformeerd naar een vrije en relatief welvarende regio sinds hun toetreding. En ik zie niet in waarom echte democraten de gedeelde markt en munt niet zouden moeten onderschrijven. Het is toch een stuk aangenamer handelen met een gedeelde munt en open grenzen dan die oude chaotische wisselkoersen en ellenlange rijen met vrachtauto's voor de douanepoortjes. Een beetje democraat lijkt me ook geen tegenstander van Europese banken. Zij zijn niet alleen de financiers van nationale staatsschulden maar hebben vaak ook vele duizenden mensen in vaste dienst die allemaal loonbelasting afdragen aan de nationale overheden. Ik vrees dat je je door de SP hebt laten ringeloren. Die zijn namelijk niet opgericht om wijsheid te verspreiden en hun schouders onder problemen te zetten, maar het omgekeerde, dus door crises te misbruiken om er electoraal munt uit te slaan. Vandaar ook dat je de SP tijdens verkiezingen niet hoort over impopulaire dossiers als vluchtelingen, hoge staatsschulden in Europa en de haperende interne markt, en wel over tranentrekkers zoals het verdwijnen van de tweede gratis rollator in de thuiszorg.

2 Reacties
Uitgekleed
Uitgekleed15 jan. 2018 - 12:33

"In de verdragsteksten staat letterlijk dat de EU zich ten doel stelt om de democratie in Europa te bevorderen. In de praktijk is dat ook gebeurd want oost Europa is van een troosteloze bende getransformeerd naar een vrije en relatief welvarende regio sinds hun toetreding." In de verdragsteksten teksten wordt altijd geschermd met democratie. Zien we de praktijk dan wordt het misbruikt om onfrisse zaken te verdoezelen. Ik noem er nu even twee. Jaar en dag het ontlopen van omzet belasting door multinationals ten bedrage van 6000 miljard per jaar, terwijl hun belasting de arme landen enorm zou helpen uit hun schuldenlasten te komen. De Nederlandse handelsverdragen hebben alle Investeerders beschermingsclausules voor de multinationals welke nu via postbus firma,s van die multinationals worden gebruikt om de democratische rechten van de verdragslanden te blokkeren. Oost Europa is inderdaad geholpen met het creëren van een schuldberg zoals bij de west Europese landen. De vraag is alleen of deze landen daar mee willen doorgaan nu ze wat beter economisch functioneren. Nee dus, ze willen snel van hun schulden af met behoud van soevereiniteit. Geen enkel land wenst de euro in te voeren. Soevereiniteit staat voor hun democratie. En ik zie niet in waarom echte democraten de gedeelde markt en munt niet zouden moeten onderschrijven. De euro een grote verworvenheid van het banken kartel in hun streven naar globalisering. zo is ook de EU een gevolg van dit streven. Die globalisering verdraagt zich niet met de democratie van alle lidstaten. Het gevolg is in de EU ontstaat corporatie i.p.v democratie. "Een beetje democraat lijkt me ook geen tegenstander van Europese banken. Zij zijn niet alleen de financiers van nationale staatsschulden" Dat zijn zij helaas wel. De hele geldcirculatie behoort onzichtbaar zijn werk te doen en mag verder geen economische impact hebben. Door geld met geldhandel mogelijk te maken is het verworden tot uitzuigen van de reële economie i.p.v stimuleren. Tijdens de uitbraak van de bankencrisis waren alle wereld transacties 99% speculatief gerelateerd en slechts 1% gerelateerd aan de reële economie. Het loslaten van de goudstandaard en daarna toelaten van vrij kapitaalverkeer als initiators. Alles is gegaan naar wens van het banken kartel. "Ik vrees dat je je door de SP hebt laten ringeloren." Uw kortzichtigheid ten top. Gewone simpele burgers kunnen ook denken.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 14:38

"Geen enkel (oost-europees) land wenst de euro in te voeren." De Euro invoeren betekent je onderwerpen aan een streng begroting regime. Vroeger kon je daar nog mee knoeien, maar tegenwoordig lukt dat niet meer zo makkelijk. De 28 EU-landen zijn verplicht om de euro in te voeren, zodra het betreffende land aan de monetaire eisen voldoet. De bevolking was hiervan op de hoogte; een stem voor toetreding tot de EU in de referenda voorafgaande aan de uitbreiding van 2004, was tegelijkertijd ook een stem voor de euro. Ze hebben ervoor getekend. Afzien van de Euro is niet mogelijk binnen de huidige afspraken. De landen zullen de EU moeten verlaten als ze niet in de Euro willen. Hun lidmaatschap komt sowieso steeds meer onder druk omdat ze allerlei afspraken niet nakomen.

Piet de Geus
Piet de Geus15 jan. 2018 - 2:02

Als je je baseert op Varoufakis en Ewald Engelen dan is de uitkomst van al dat geschuimbek tamelijk voorspelbaar. Om maar een gotspe uit de opeenstapeling van enormiteiten te pikken: "Het doet EU cum suis niets. Hellas mag in de diepte wegrotten, samen met de meer dan 60.000 als ratten in de val, in Griekse gruwelkampen, zittende vluchtelingen." De realiteit is dat die onverschillige EU reeds voor vorige winter genoeg gelden beschikbaar stelde om de vluchtelingen in de kampen in Griekenland op een fatsoenlijke manier de koude tijd door te krijgen. Maar de Grieken interesseerde het geen barst: die lieten de bulk van dat geld op de plank liggen. Omdat ze liever wat druk op de ketel hielden, opdat de EU weer genoegen zou nemen met hun doorwuifbeleid: zo snel mogelijk doorreizen naar de rest van Europa en daar zoeken ze het maar lekker uit. En waarom zitten die vluchtelingen daar als ratten in de val? Dat blijkt uit werkelijk iedere reportage over de kampen op bijvoorbeeld Lesbos: het duurt eindeloos voordat de papieren een keer in orde zijn omdat de Grieken daar nou niet bepaald haast mee maken. De vraag is waarom: omdat de Griekse overheid nu eenmaal altijd moet falen of omdat het ze simpelweg geen donder interesseert, ook de laatste vriendjes van Breugel die in de regering zitten niet. Nog naïever (of kwaadaardiger) wordt het als het IMF en Amerikaanse economen als Stiglitz en Krugman (die hun Nobelprijs echt niet aan hun politieke opvattingen te danken hebben) worden opgevoerd. Want van welke politiek kennen we dat IMF ook alweer? Dat ligt t.o.v. Griekenland echt niet anders. Alleen is er nu sprake van een belangenstrijd: het IMF wil het geld dat het (in ruil voor drastische bezuinigingen en neoliberale omvorming van de economie) beschikbaar stelt altijd tot de laatste cent terugkrijgen. En in het geval van Griekenland is de kans daarop het grootst als andere schuldeisers (in de eerste plaats de EU) afzien van dezelfde claim en hun deel van de schulden kwijtschelden. Je moet wel stekeblind zijn voor het politieke spel dat wordt gespeeld als je de IMF-eis dat de EU haar deel van de schulden kwijtscheldt presenteert alsof het IMF voor de Grieken opkomt in plaats van voor de eigen portemonnee. De EU heeft al een deel van de leningen kwijtgescholden, o.a. door de rente en de looptijd zodanig te bepalen dat de schuld automatisch weginflateert. En wat stelt het IMF daar tegenover? Helemaal niets, behalve het eisen van nog meer garanties opdat zij hun geld wel tot de laatste cent terugkrijgen. Wie zo met de waarheid jongleert moet niet verbaasd zijn over meewarige reacties en dedain. En zal uiteindelijk in geen enkele talkshow meer worden uitgenodigd, hoe 'oppervlakkig' die ook is.

5 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel15 jan. 2018 - 11:01

Even gesteld dat jij Piet het politieke spel goed doorziet, dan mag met reden worden geconcludeerd dat zowel de aanpak van het IMF als die van de EU niet deugt, dat het enkel gaat om de eigen beurs (lees de beurs van "de grootgrutters") ten koste van de Griekse bevolking en dan hebben de auteur van dit stuk en jij gelijk.

Piet de Geus
Piet de Geus15 jan. 2018 - 14:20

"dan mag met reden worden geconcludeerd dat zowel de aanpak van het IMF als die van de EU niet deugt, dat het enkel gaat om de eigen beurs" Op zich is er niks mis mee om geleend geld terug te verlangen. Maar het is ronduit misleidend om de andere schuldeisers verwijten te maken als ze hun schulden niet kwijt willen stellen, terwijl op geen enkele manier ter discussie mag staan dat ook jij dan een gelijk deel kwijt zou moeten schelden. Zoals gezegd: de EU heeft al een groot deel van de schulden kwijtgescholden, rechtstreeks of middels het weg laten inflateren maar het IMF nog nul komma niks. Dus als er een partij hier verwijten gemaakt kan worden dan is het wel het IMF. Je opportunistisch achter het IMF en de Amerikaanse economen die haar steunen scharen plaatst je volkomen buiten iedere redelijke discussie.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 jan. 2018 - 15:26

@Uilenspiegel: maar van wie is die 'eigen beurs'? Het IMF en de EU worden door de lidstaten betaald, dus door de belastingebetalers van de verschillende landen. Verder leent het IMF 'door' bij andere partijen. het is dus niet 'zomaar' geld, het is geld waar landen en dus burgers garant voor staan, meestal naar rato. Een IMF lening is dus feitelijk een betrouwbaar geachte garantstelling voor een lening door een onbetrouwbaar geachte partner, zoals Griekenland, dat anders qua rente de hoofdprijs zou moeten betalen. Ook dat is dus jouw en mijn belastinggeld, en anders investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen, dus jouw en mijn pensioen. Het grijpt allemaal in elkaar, en landen zijn niet gierig om het gierig zijn, maar hun taak is de belangen van de eigen burgers te behartigen. Er waren heel veel burgers die er grote problemen mee hadden op te draaien van Griekenland, dat door de oneerlijkheid van de gekozen regering, en later door de capriolen van een gekozen regering om de verantwoordelijkheid af te schuiven in grote problemen was geraakt.

Uilenspiegel
Uilenspiegel15 jan. 2018 - 18:30

@ SpijkerMaarten: Griekenland moest kost wat kost de eurozone in. Er werd daarvoor volop gewaarschuwd. De begroting was niet op orde. Met een financiële truc werd dit weggepoetst. In feite ging het om een sterfhuisconstructie. Drie keer raden wie daar beter van worden. Zie verder de update van Ingeborg, natuurlijk hebben er meer boter op het hoofd. Waar het om gaat is dat Dijsselbloem en vrienden heel dit circus schaamteloos kunnen verkopen als hoogst noodzakelijk en de Griekse Henk en Ingrid de dupe zijn. @ Piet Inderdaad je hebt een punt maar dat laat onverlet dat de conclusies van het IMF (alhoewel dan geschreven vanuit welbegrepen eigen belang) er niet om liegen en geen spaan heel laten van onze sociaal democraat Dijsselbloem en dat Jinek er als journaliste niets van bakt, enkel schoothondje speelt.

Piet de Geus
Piet de Geus15 jan. 2018 - 19:10

"dat laat onverlet dat de conclusies van het IMF (alhoewel dan geschreven vanuit welbegrepen eigen belang) er niet om liegen en geen spaan heel laten van onze sociaal democraat Dijsselbloem" Punt is nu juist dat dat helemaal geen conclusies van het IMF zijn, want dan zouden ze exact dezelfde conclusies moeten trekken over alle keren dat het IMF geld aan landen heeft geleend in ruil voor bezuinigingen en hervormingen. Dat ze Dijsselbloem onder vuur nemen terwijl de EU heeft gedaan wat het IMF nooit zal doen (de schuld weg laten inflateren) is bovendien een hondsbrutale manier om de eigen kredieten veilig te stellen. Overigens: geen enkele land en geen enkele groep landen zal bereid zijn om anderen zoveel geld te lenen als daar geen garanties tegenover staan dat het niet in een bodemloze put zal verdwijnen maar dat er nu toch eindelijk eens hervormingen worden doorgevoerd. Zoals gezegd: de Grieken hadden alle ruimte om die hervormingen op hun manier vorm te geven, bijvoorbeeld door eens werk te maken van het optuigen van een functionerende belastingdienst. Ze hebben die tijd systematisch verspild, zodat er op het laatste moment geen enkele manier meer was om de begroting op orde te krijgen dan door bot te bezuinigen. Om vervolgens hun handen schoon te wassen en te roepen dat dat moet van die verdomde Dijsselbloem en consorten. Nee, dat moest niet van Dijsselbloem: het was de consequentie van hun eigen gedrag, net als het op het laatste moment verpatsen van de haven van Piraeus aan de Chinezen. Ze hadden er ook aan kunnen werken om die haven te laten functioneren: dat had ook nog eens veel meer vertrouwen gewekt.

rhizoma
rhizoma14 jan. 2018 - 23:18

You tell 'em, Ingeborg! Ik ben dat gebep van Jinek eigenlijk wel zat. Ingeborg for talkshowhost! Elke avond wie gaat Ingeborg nu weer eens grillen, grillen...

1 Reactie
Contramine
Contramine15 jan. 2018 - 14:50

Volgens mij is in dit land niemand verplicht naar een TV=programma te kijken. maar erger: je eigen oplossing is meteen herstel van je ergernis. Immers Ingeborg Beugel baseert haar pleidooi rond het Griekse dossier op jarenlange studie. Als ze elke dag over van alles en nog wat moet discussiëren, kan dat niet anders worden ietwat kritisch meepraten, met af en toe een kwinkslag. Het zit niet in de persoon Jinek, maar in de opzet van het programma. Een kritische redactie zou helpen, maar meer nog: zorgen dat er tegelijk zo'n gast als Dijsselbloem een deskundige wordt uitgenodigd om met hem in discussie te gaan. En wat mij betreft staat dan echt niet tevoren vast hoe dat grillen afloopt.

Thuiszitter
Thuiszitter14 jan. 2018 - 22:51

En zo is het maar net . Het geld regeert bij de EU.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 jan. 2018 - 12:34

Mja. Het geld dat door alle EU-burgers wordt opgebracht in de gezamenlijke begrotingen en de pensioenen die bij instanties als banken zijn ondergebracht. Het is uiteindelijk geld van burgers.

korheiden2
korheiden214 jan. 2018 - 22:06

Wat een geweldig stuk. Tot een tribunaal zal het niet komen, vrees ik. Het blijkt eens te meer dat we worden geregeerd door de banken. Was het niet Goldman Sachs die de Grieken de euro ingerommeld heeft? De EU wordt meer en meer een instrument voor enkele grote spelers, Frankrijk en Duitsland voorop. Begerig wordt gekeken naar de Nederlandse pensioenpotten. En maar blijven beweren dat we zoveel voordeel van Europa hebben, en dat de Brexit zo nadelig is voor de Britten.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus15 jan. 2018 - 2:06

"Was het niet Goldman Sachs die de Grieken de euro ingerommeld heeft?" Het is inderdaad een Amerikaanse bank die ons in dienst van de Grieken in het pak genaaid heeft. En wie heeft het gedaan? Degenen die genaaid zijn. Dat noem jij een geweldig stuk? Het is propaganda van de allerlaagste soort. Over de rug van de Grieken ook nog.

Starter3
Starter315 jan. 2018 - 8:04

De Grieken hebben Griekenland de euro in gerommeld. Dat ze daarbij hulp hebben gekregen staat vast. Dat ze vervolgens er een enorm zooitje van hebben gemaakt staat ook vast. Laten ze daar eerst eens in de spiegel kijken.

OlavM
OlavM14 jan. 2018 - 21:48

Weer een mooi, vurig artikel, Ingeborg Beugel, met de harde feiten zoals ze zijn. Prima! Goed dat je deze feiten uit het Griekenland-drama op een rijtje hebt gezet. Toen ik deze schaamteloze vleierij van Eva Jinek zag moest ik meteen erg denken aan haar gesprek met Wilders thuis, dat voornamelijk ging over zijn schattige kattebeesten. Een en al feel good-propaganda. Soms komt Jinek ook wel goed uit de bus, moet ik erkennen, b.v. toen ze Jan Roos aardig klem zette, maar deze uitzending op 12 januari is inderdaad een triest dieptepunt. [En hij riep ooit tegen een Duitse krant dat ‘men (lees: de Griek) niet eerst geld aan drank (Schnaps) en vrouwen kan verspillen, om daarna bij de EU voor steun aan te kloppen’. Dat laatste was geen belediging, het ging vooral over zichzelf, probeert hij ons nu te laten geloven. Hetgeen jammerlijk mislukt.] Dijsselbloems truc was juist, dat hij het in de ik-vorm zei. Natuurlijk sloeg dat niet werkelijk op hemzelf, zoals hij nu weer beweerde, maar op de Grieken. Het past allemaal in de framing van die “luie Grieken”, terwijl die juist heel hard moeten werken voor weinig geld, voor zover ze kunnen werken. Hun economie is kapot bezuinigd, de zogenaamde hulpgelden zijn voornamelijk naar de banken gegaan, belangrijke gemeenschapsvoorzieningen zijn versjaggerd, en noem maar op. Dit is in de kern waar de EU eigenlijk voor staat: een puur neoliberale economie ten bate van de grote concerns en banken, en andere kapitaalkrachtigen. Een internationaal tribunaal zal er niet komen, denk ik, net zo min als voor G.W. Bush, Blair en Balkenende, die op basis van pure leugens zijn begonnen met de vernieling van Irak. (Balkenende loog onlangs weer, dat hij op basis van feitelijke gegevens van de inlichtingendienst had gehandeld).

Hiltermann
Hiltermann14 jan. 2018 - 20:15

Ingeborg Breugel houdt van Griekenland. Mogelijk is ze daarom blind voor de fouten die Griekenland gemaakt heeft. De Grieken zijn zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor de dramatische toestand waarin het land nu verkeert. Die toestand is het gevolg van ernstige fouten gemaakt door het comité dat de euro invoerde. Griekenland voldeed aan geen enkele voorwaarde die aan landen werden gesteld om de euro als betaalmiddel te mogen invoeren. Ondanks de met hulp van zakenbank Morgan Stanley vervalste overzichten van de overheidsfinanciën was duidelijk dat Griekenland niet aan de voorwaarden kon voldoen. De Grieken waren zeker niet het enige land dat sjoemelde met de opgave van de financiële toestand van het land. Ook in België en Frankrijk werd flink aan creatief boekhouden gedaan. Na de invoering van de euro steeg de Griekse staatsschuld explosief. In plaats van belasting te heffen en wat minstens zo belangrijk is ook te innen maakten de Grieken misbruik van de mogelijkheid enorme leningen aan te gaan bij banken. EU en IMF hebben met hun aan Griekenland opgelegde maatregelen een manier gevonden om de banken die grof aan over creditering hebben gedaan te redden. De rekening kwam bij de belastingbetaler terecht. De Griekse bevolking is onevenredig zwaar getroffen door de maatregelen die door de troika werden opgelegd. Dat was vooraf goed te voorzien en mag de troika volledig worden aangerekend. Schrijf de enorme bedragen die als steun werden geleend in een keer af. Geef de Grieken de kans hun economie weer op peil te brengen en daarmee een menswaardig bestaan op te bouwen. Jeroen Dijsselbloem heeft willens en wetens meegewerkt aan de armoedeval die in Griekenland is ontstaan door de opgelegde maatregelen. Dat is hem en de andere betrokken politici zonder meer aan te rekenen. En Jinek? Zij heeft meegewerkt aan het feestje voor Jeroen Dijsselbloem. Slimme dame die met zekerheid goed op de hoogte is van de gang van zaken.

10 Reacties
Hiltermann
Hiltermann14 jan. 2018 - 20:25

Excuus: Breugel moet zijn Beugel

OlavM
OlavM15 jan. 2018 - 0:47

@ Hiltermann: [Die toestand is het gevolg van ernstige fouten gemaakt door het comité dat de euro invoerde. Griekenland voldeed aan geen enkele voorwaarde die aan landen werden gesteld om de euro als betaalmiddel te mogen invoeren. Ondanks de met hulp van zakenbank Morgan Stanley vervalste overzichten van de overheidsfinanciën was duidelijk dat Griekenland niet aan de voorwaarden kon voldoen. De Grieken waren zeker niet het enige land dat sjoemelde met de opgave van de financiële toestand van het land. Ook in België en Frankrijk werd flink aan creatief boekhouden gedaan.] Hoe kan je dan stellen: "De Grieken zijn zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor de dramatische toestand waarin het land nu verkeert"? De euro was en is immers een prestige-object. Een Amerikaanse bank heeft het Griekse bedrog ingestoken, en de West-Europese eurolanden wilden Griekenland er perse bij hebben. De toestand in Griekenland is rampzalig geworden door de waanzinnige, a-sociale bezuinigingspolitiek die het land naar aanleiding van de financiële en economische crisis is opgelegd. Het Griekse volk is er de dupe van geworden, wilde uit het euro-gebied verlaten, maar dat hebben de Europese bureaucraten en de eigen regering uiteindelijk verhinderd.

OlavM
OlavM15 jan. 2018 - 0:57

Correctie: "uit" schrappen in de twee-na-laatste regel.

OlavM
OlavM15 jan. 2018 - 1:30

@ Hiltermann: Hiermee ontken ik overigens niet de verantwoordelijkheid van met name de rechtse regeringen vóór Tsipras' coalities vanaf begin 2015. Het grootste deel van het geleende geld werd niet geïnvesteerd, maar gebruikt voor het betalen van lopende kosten en salarissen. Maar alle financiële betrokkenen hebben hun aandeel in de ellende. Zo gingen de financiële markten er gewoon van uit dat er een impliciete garantie van Europa was voor de Griekse staatsobligaties, waardoor Griekenland bijna dezelfde lage rente kreeg als die voor Duitse staatsobligaties, en de Griekse staatsschuld toenam. De Syriza-coalities vanaf 2015 hebben helaas geen omwenteling teweeg kunnen brengen: ze zijn gezwicht voor de Europese moloch. De Chinezen hebben grote investeringen in Griekenland gedaan tijdens de crisis, met name in de haven van Piraeus. Dit sterk tegen de zin van de andere eurogroep-landen, maar ja, die hadden zelf Griekenland gedwongen publieke assets op te verpatsen! Eigenlijk had Griekenland m.i. uit de euro-zone moeten treden. De Griekse munt (drachmi) terug, en de mogelijkheid van zelfstandige devaluatie herkrijgen. Dat is m.i. een reëler perspectief voor het Griekse volk.

LaBou
LaBou 15 jan. 2018 - 9:47

Twee opmerkingen: "Ondanks de met hulp van zakenbank Morgan Stanley vervalste overzichten van de overheidsfinanciën was duidelijk dat Griekenland niet aan de voorwaarden kon voldoen." Ook Brussel was hiervan op de hoogte maar Griekenland (als bakermat van onze beschaving) moest en zou lid worden van de euro-zone. Het is dus ook Brussel aan te rekenen. "In plaats van belasting te heffen en wat minstens zo belangrijk is ook te innen maakten de Grieken misbruik van de mogelijkheid enorme leningen aan te gaan bij banken." Als eerste: met name Nederland fungeerde als veilige haven voor Griekse belastingontwijkers. Daar heeft Dijselbloem weinig tot niets aan gedaan, integendeel. Ten tweede: het is de Griekse overheid te verwijten dat er op grote schaal is geleend. Echter, de banken die deze leningen verstrekten waren echt wel op de hoogte maar namen het risico, wetende dat ze, indien nodig, wel uit de brand geholpen zouden worden. Dat maakt de banken misschien nog wel meer schuldig dan de Griekse overheid.

Hiltermann
Hiltermann15 jan. 2018 - 14:14

@ OlavM, U beschrijft in detail wat ik minder expliciet heb gesteld: Griekenland is zelf verantwoordelijk voor de toestand waarin het land financieel verkeert. @ LaBou, De geld verstrekkende banken hebben goed gecalculeerd. De EU zal om de euro te redden de Grieken te hulp schieten omdat het alternatief het einde van de euro inhoudt. Geen idee of Griekse belasting ontwijkers ook gebruik maken van de Amsterdamse postbus route. Griekse reders hoeven dat niet te doen. Die genieten van belastingvrijstelling in hun land. Griekenland heeft onder druk van de Troika fors bezuinigd. Het tweede deel van de voorwaarden voor steun is niet uitgevoerd. Belastingheffing en inning laat nog steeds veel te wensen over. Het land heeft nog steeds geen kadaster waarin eigenaren en hypotheken van onroerend goed zijn geregistreerd. De aangeboden hulp van Duitse en Nederlandse ambtenaren om een goed werkende belastingdienst op te zetten werd niet geaccepteerd.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 14:43

"Ingeborg Breugel houdt van Griekenland." Ze houdt van haar versie van griekenland. Ze houdt niet van dat Griekenland dat samen met de trojka werkt, ze houdt niet van Syriza.

LaBou
LaBou 15 jan. 2018 - 16:36

"De geld verstrekkende banken hebben goed gecalculeerd." Gelul Hiltermann en dat weet je best. Die banken hebben de belastingbetaler op laten draaien voor de lasten van hun gokverslaving. De verdiensten zijn in eigen zak verdwenen. Zo kan ik ook calculeren zonder enig risico met een 100% kans op winst.

Hiltermann
Hiltermann15 jan. 2018 - 22:03

@ LaBou, "De banken hebben goed gecalculeerd" Daarmee verwijs ik naar de opzet die bij de banken aanwezig was bij het verstrekken van te grote kredieten. De banken die Griekenland met een onhoudbare schuld opzadelden wisten heel goed dat de eurolanden uiteindelijk voor deze schuld zouden opdraaien.

LaBou
LaBou 16 jan. 2018 - 6:45

Hiltermann, fijn dat je alsnog toegeeft dat ik gelijk heb, al is het dan via een omweg.

Cliff Clavin
Cliff Clavin14 jan. 2018 - 20:13

Mooi, hartstochtelijk betoog, dank aan Ingeborg Beugel - het laat zien dat wij jarenlang voorgelogen en tot op het bot gespind werden door sinister rechts*). Dus door boekhouders met een uitvoerdersmentaliteit, "Schreibtischtäter". Zulke lieden hebben wij eerder in de geschiedenis aan het werk gezien. Waar en wanneer was dat ook alweer? O ja. Hannah Arendt heeft die dingen beschreven. Meer zeg ik niet, behalve dat het "sacrificing", en niet "sacrifying" moet zijn. ___________ *) "Sinister rechts" is best een vondst, is het niet?

10 Reacties
OlavM
OlavM15 jan. 2018 - 0:51

@ Cliff Clavin: [*) “Sinister rechts” is best een vondst, is het niet?] Letterlijk genomen inderdaad verwarrend. :)

Andreas Cappen
Andreas Cappen15 jan. 2018 - 5:50

het laat zien dat wij jarenlang voorgelogen en tot op het bot gespind werden door sinister rechts*). >> Het waren toch echt de Grieken zelf die met leugens in de Eurozone gekomen zijn. Ze hebben gewoon de cijfers destijds vervalst. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de ontstane chaos en niemand anders.

Brave Hendrik4
Brave Hendrik415 jan. 2018 - 8:03

Een pleonasme hooguit, Cliff. Desalniettemin: zegt 't voort.

LaBou
LaBou 15 jan. 2018 - 16:28

Je hebt natuurlijk gelijk Cappen (NOT). Wat weten anderen er nou van: https://www.groene.nl/artikel/hoe-griekenland-bij-de-euro-kwam

Karingin
Karingin15 jan. 2018 - 18:18

Andreas: Nee. Iedereen wist hoe de Grieken ervoor stonden.

Andreas Cappen
Andreas Cappen15 jan. 2018 - 18:52

@ Labou Waarschijnlijk gokte je erop dat ik de link niet zou lezen. En daar staat gewoon precies in wat ik stel. Dat Griekeland stelselmatig de cijfers heeft vervalst om in de Euro te komen. Ik beweer nergens dat andere landen geen schuld hebben, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt toch echt bij Griekenland.

LaBou
LaBou 15 jan. 2018 - 22:04

Cappen, als je daadwerkelijk had gelezen had je ook gezien dat de heren in Brussel daarvan op de hoogte waren en tóch Griekenland hebben toegelaten. Je moet wel alles noemen en niet aan cherrypicking doen, ook al komt het je goed uit..

Andreas Cappen
Andreas Cappen16 jan. 2018 - 4:48

@ LaBou Ik, en nu herhaal ik mezelf, stel dat Griekenland primair verantwoordelijk is voor de onstane situatie dat wordt door het artikel helemaal niet ontkend.

LaBou
LaBou 16 jan. 2018 - 9:52

Woordspelletjes Cappen, waarmee jij koste wat kost je gelijk wilt halen. Brussel heeft willens en wetens meegewerkt aan dat bedrog. Dat kun je wel willen ontkennen met je bekende vaagspraak maar dat verandert niets aan het gegeven dat Brussel het vanaf het begin wist en accepteerde. Dat maakt Brussel net zo schuldig, wat jij daar verder ook van vindt. Overigens, wat je opmerking over die link betreft: vindt je dat zelf nou ook niet behoorlijk kinderachtig? Of is dat de manier waarop jij een discussie denkt te moeten voeren als je geen echte argumenten hebt?

Andreas Cappen
Andreas Cappen17 jan. 2018 - 10:39

@ LaBou Woordspelletjes Cappen, waarmee jij koste wat kost je gelijk wilt halen. >> Nee hoor. Ik stel uitsluitend dat Griekenland primair verantwoordelijk is en ontken nergens dat 'Brussel' of wie dan ook geen blaam treft. Wat begrijp je niet aan die stelling? Brussel heeft willens en wetens meegewerkt aan dat bedrog. Dat kun je wel willen ontkennen met je bekende vaagspraak >> Waar ontken ik dat dan? Dat maakt Brussel net zo schuldig >> Dit vind ik dus niet. Het is toch echt Griekenland geweest die begonnen is. wat jij daar verder ook van vindt. >> Daar is een discussieforum toch voor, om je mening te geven? Overigens, wat je opmerking over die link betreft: vindt je dat zelf nou ook niet behoorlijk kinderachtig? >> Het is een bekende techniek in een discussie om allerlei links te geven naar ellenlange artikelen die authoriteit zouden moeten hebben, waarbij niet wordt bewezen dat het artikel daadwerkelijk betrouwbaar is of dat erop wordt gegokt dat het artikel helemaal niet gecheckt wordt. Vaak genoeg gezien en in dit geval gaat dit ook enogzins op. Je bewijst op geen enkele manier dat het artikel betrouwbaar is en bovendien wordt mijn stelling helemaal niet ontkracht. Of is dat de manier waarop jij een discussie denkt te moeten voeren als je geen echte argumenten hebt? >> Mijn argumentatie is helder: Griekenland is primair verantwoordelijk voor de ellende.omdat zij begonnen zijn met de leugens.

Karingin
Karingin14 jan. 2018 - 20:02

Mooi betoog. In 2015 schreef ik hier de volgende text over: Op melodie van Trojka – Drs. P. Op zijn Grieks genomen Een jaar of wat geleden brak opeens de pleuris uit Griekenland bleek voor Europa niet zo’n goeie bruid Ze was ietsje te lui geweest en gretig bovendien Hoewel ze dat wel wisten maar zo graag niet wilden zien Gesjoemel in de boekhouding dat doen we allemaal Je schuift wat hier, je leent wat daar, dat is toch heel normaal Totdat de bubbel barst en je niet meer betalen kan Dan rest er echt nog maar 1 ding en dat is een rampenplan Bezuinigen tot op het bot, er zit niets anders op Al kost het de beschaving hoogstwaarschijnlijk wel de kop De armen werden armer en de rijken gingen weg Daar gaat dan je belastinggeld da’s dikke vette pech Het volk dat kwam in opstand, verkiezingen een feit Rot op met je bezuinigingen nu een nieuw beleid Maar Merkel en consorten, die zeiden voor de gein We dreigen met een Grexit en dan krijgen we ze klein Toen was daar Varoufakis, een rockster van een vent Die charme werkte niet bij ‘t Europese parlement Ik ga je banken sluiten als je niet doet wat ik zeg We geven ook je eilanden voor lekker weinig weg Dat kun je toch niet menen doe nou eventjes normaal Mijn land is al in uitverkoop, da’s slecht voor het moraal Toen sloeg minister Dijsselbloem hem bijna op zijn bek Ik heb totaal geen boodschap aan jouw chronisch geldgebrek Je bent nu een kolonie van het Duitse continent Het Griekse volk beschouwen wij behoorlijk dissident Ochi op jouw referendum boeit ons toch geen reet De democratie is allang dood, dat jij dat nog niet weet We zijn net lekker bezig, ik en Merkel hand in hand Zij heeft mij aan de leiband da’s een teken aan de wand Je wordt hier op zijn Grieks genaaid dus blijf maar even staan Het zal niet minder pijn doen, maar dan is het maar gedaan

1 Reactie
AnnieBodies
AnnieBodies15 jan. 2018 - 8:25

Karingin: schitterend!

vakman2
vakman214 jan. 2018 - 20:01

Top artikel - dank je wel ....

Rode druppel
Rode druppel14 jan. 2018 - 19:46

Tja, de waarheid is niet altijd gewenst in bepaalde landen. Wat mij opvalt is dat u Nederland en Duitsland beschuldigd . Geen woord over de Fransen. Het was Sarkozy die eiste dat Griekenland geholpen werd, omdat anders de Franse banken dreigden om te vallen. Duitse banken hadden ong 56 miljard aan leningen uitstaan, Franse banken ong 63 miljard. Daarbij vergeleken hadden Nederlandse banken peanuts uitstaan. Dat de troika Griekenland bijna vernietigd heeft is waar. Ja , om de banken en de Euro voorlopig te redden. Dijsselbloems optreden was van ongekende hardheid, mede ingegeven door Schauble. Weer een neoliberale PvdAer die valt.

1 Reactie
7anpau1
7anpau115 jan. 2018 - 8:56

De rol van Frankrijk is nog veel duisterder. Frankrijk heeft erop gestaan dat Griekenland deel uitbzou maken van de EMU. Toen was al duidelijk dat Griekenland niet voldeed en nooit zou voldoen aan de eisen. Frankrijk wilde echter niet het zwakste jongetje in de klas zijn en eisde toetreding van Griekenland. Overigens gaat het rapport vooral daarover, over het feit dat het IMF de risico’s op een Griekse default schromelijk heeft onderschat c.q. de EMU heeft overschat. Dr vraag wordt opgeworpen of het IMF hierdoor niet teveel en te gemakkelijk gel in een bodemloze put heeft gegooid en of het IMF de Grieken en Europeanen niet (eerder) had moeten laten vallen. Het rapport gaat niet over Dijsselbloem en geeft ook zeker Varoufakis geen gelijk. Zelf lezen dus, en niet afgaan op een Varoufakis-fangirl.

Klaas Punt
Klaas Punt14 jan. 2018 - 19:46

Bedankt Ingeborg. Je bevestigt mijn indruk van het geheel. Tot een tribunaal zal het niet komen maar het zou goed zijn als de EU dit soort wantoestanden aan zou pakken voor het uiteen spat.

2 Reacties
Hiltermann
Hiltermann15 jan. 2018 - 18:38

Gaat niet gebeuren. De belangen voor de EU zijn te groot. Alle EMU landen op Nederland na hebben ingestemd met de komst van Griekenland in de EMU. Die landen willen geen gezichtsverlies leiden. Het is een van de redenen om Griekenland in de EMU te houden.

Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!15 jan. 2018 - 23:27

Gezichtsverlies speelt amper een rol, lijkt me. Geen enkele politicus die destijds actief was is dat nu nog steeds.

MarjoleinS2
MarjoleinS214 jan. 2018 - 19:35

" ....... een Internationaal Tribunaal voor de Trojka met Lagarde, Thomson, Dijsselbloem, en wat mij betreft Schlaube ook, in de beklaagdenbank." Voor!! Het is echt niet in woorden te vatten, nou ja Ingeborg Beugel kan dat gelukkig wel, hoeveel leed de Griekse bevolking is aangedaan en zij schandelijk door de Trojka is behandeld. Dat hier inderdaad nog geen Revolutie is uitgebroken is verbazingwekkend, maar zeker op termijn niet uitgesloten. Dit kan overigens ook elders in Europa nog gebeuren wanneer de Euro niet langer houdbaar is. Waar ik mijn hart voor vasthoud is het EMF; het Europees Monetair Fonds waarvan Schlaube de oprichter is. Er was eerder sprake van dat Dijsselbloem hier ook plaats in zou nemen. Mij is niet bekend of dit ook nog werkelijk doorgaat. Sterk verhaal Ingeborg Beugel! Dit zou veel meer bekendheid moeten krijgen, helaas heeft de meanstream media andere belangen vanuit de positie van hun eigenaren. Maar uiteindelijk zullen we er meer over horen. We zijn er als Europa nog niet. Er speelt nog teveel om het hoofdstuk van de crisis en het beleid dat de Trojka daarop heeft gevoerd af te sluiten. Of het wordt een heel nieuw boek.

Sammie3
Sammie314 jan. 2018 - 19:33

Sympathiek stuk, vanuit de Grieken gezien, maar u mist de broodnodige helicopterview. In het belang van de 500 miljoen Europeanen valt er wel degelijk veel te zeggen voor het gevoerde beleid. Want wat zou u doen in 2010 toen er bovenop de financiele implosie van de bankensector ook nog een schuldencrisis kwam doordat vele landen, waaronder Griekenland, jaren veel te veel geleend hadden door de lage rente? Eens lekker met geld richting kiezers en landen werpen om kiezers te winnen of toch maar gewoon even Europabreed de broekriem aanhalen om het vertrouwen van de kapitaalmarkt (dus de geldschieters die de staatsschulden financieren) in de eurozone te herstellen waardoor we nu uberhaupt nog een euro en EU hebben? Want dat is paradoxaal genoeg waar het steeds op uit draait. Of politieke partijen kiezen voor de impopulaire weg door de boel te redden maar veel kiezers te verliezen. Of partijen kiezen voor de populistische weg door doodleuk middenin de eurocrisis te pleiten voor de terugkeer naar de gulden, zoals SP en PVV, en daardoor veel stemmen krijgen, maar ook Russisch roulette spelen met de EU. Er was dus geen makkelijke weg voor degenen die een verenigd Europa met gedeelde democratische waarden en gedeelde markt en munt een warm hart toedragen. In dat licht hebben eurogroepvoorzitters Juncker en daarna Dijsselbloem werkelijk monnikenwerk verricht door de boel overeind te houden.

4 Reacties
Uitgekleed
Uitgekleed14 jan. 2018 - 21:05

"Er was dus geen makkelijke weg voor degenen die een verenigd Europa met gedeelde democratische waarden en gedeelde markt en munt een warm hart toedragen." U vraagt het onmogelijke van de democratische burger. Een warm hart voor de gemeenschappelijke munt. De EU met gedeelde democratische waarden een warm hart toedragen. De gemeenschappelijke munt als natte droom van het bankenkartel ter versteviging van hun wereldheerschappij met het IMF als hun stoottroepen. Ten behoeve hiervan het vernietigen van alle democratie in de lidstaten. Het bankenkartel dat de EU heeft kunnen misbruiken om het kapitaal zijn bail out te bezorgen, alles met toestemming van een ondemocratisch trio.

Marc2406
Marc240614 jan. 2018 - 22:11

Nee, nee en nog eens NEE!!!! Ook in helicopterview is er NIETS maar dan ook NIETS wat het onder de bus gooien van een compleet volk recthvaardigt. Wat de EU hier heeft gedaan is de eigen grondbeginselen compleet in de vuilnisbak te gooien slecht om een paar te rijke beleggers (lees banken) te beschermen en om vooral maar niet te hebben over waar we naar toe willen met Europa en de Euro. Hier is helemaal NIETS bereikt anders dan dat de bal vooruit wordt gespeeld richting een politiek moeras gevuld met rechtsextreme idioten die hun kans schoonzien om er grondig een potje van te maken (voor zover dit niet al gebeurt is dankzij het GEPRUTS van de heren in Brussel). Een tribunaal voor de complete wanprestatie van Juncker, Dijsselbloem en Schäuble is bijzonder gewenst niet alleen vanwege de situatie die de Grieken is aangedaan, maar vooral vanwege het feit dat zij eigenhandig de EU enorme schade hebben berokkend, met mogelijk bijzonder serieuze gevolgen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout15 jan. 2018 - 6:10

U bedoelt waarschijnlijk dat de Europese raad (de De Facto Europese regering) geen helicopterview had of heeft. De financiele crisis van 2008 kwam voort uit het idiote idee dat gebrek aan kredietwaardigheid kon worden weggeschrapt tegen te verwachte groei in de toekomst. Op dezelfde manier heeft de euro een constructiefout. In het stabiliteitspact (SCP - Stability and Growth Pact 1997) voor de euro is geen clausule voor minimale contracyclische buffers opgenomen om asymetrische shocks op te vangen. Om ideologische redenen (teveel Keynes). In feite is dit stabiliteitspact opgesteld door de kernlanden om van economisch zwakkere landen in de periferie afzetgebieden te maken, zonder rekening te houden met hun financiele positie. Uit een artikel waarin Simon Wren Lewis verder schrijft: So who is to blame? Consider a parallel with the sub-prime crisis. Do we hold the low income households who took out mortgages they could not afford responsible for the financial crisis that ensued? Do we blame them for the Great Recession? Do we pity the poor financial institutions that lost money lending to these irresponsible people? I hope not. Instead we ask, how can the financial system have allowed this to happen? What was wrong with the architecture of regulation, and who was responsible for this? I think we should have the same response to the Euro crisis. What was wrong with the fiscal and banking architecture that allowed housing bubbles and the like in the Periphery, and who was responsible for this architecture? Het artikel is midden 2012 geschreven en SWL (geen marxist) meldde toen al de opmerkingen van ... Yanos Varoufakis. Het artikel eindigt met de volgende opmerking: If the Euro is to survive, the Core has to stop thinking like the aggrieved party, and instead must recognise that it designed the system that, quite simply, created this crisis. The Euro: an alternative moral tale https://mainlymacro.blogspot.nl/2012/06/euro-alternative-moral-tale.html Dijsselbloem heeft, zoals u, altijd de schuld bij de Grieken gelegd. Hij heeft de Grieken zo'n beetje het economische graf in geholpen en uiteraard heeft hij niets gedaan met de kardinale knelpunten wat de euro betreft en ander problemen zoals SWL, Stiglitz, Jacobs (''Waar debiteuren zijn, zijn ook crediteuren'') e.a. economen deze schetsen. Hij had gedurende vijf jaar maar één rol: advocaat van bankiers. Zonder formele wettelijke bevoegdheid.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 jan. 2018 - 9:51

"Ook in helicopterview is er NIETS maar dan ook NIETS wat het onder de bus gooien van een compleet volk recthvaardigt." Mogelijk. Er lijkt me ook NIETS maar dan ook NIETS rechtvaardigs aan het kiezen van een regering die je toekomstige Eurogenoten fopt. En het lijkt me uiterst onverstandig een regering te kiezen die dat doet. Je bent als volk niet zomaar slachtoffer, je bent soeverein, de regering staat voor jou. Dan ben je ook liable als de shit hits the fan. Dat dat voor een deel misgegaan is, is akkoord. Maar de basis ligt niet bij een Dijs die 'zomaar' een 'volk voor de bus gooit', dat volk had het eerst flink versjteert door de boel te belazeren en vervolgens te spartelen toen het daarvoor verantwoordelijk werd gehouden, waardoor de situatie alleen maar verergerde. Weet je, Griekenland had ook uit de Euro kunnen stappen. Soeverein. Maar als je lid blijft van de club, hou je je aan de regels.

Bert Vlierman
Bert Vlierman14 jan. 2018 - 19:19

Ik ben het eens, zij het niet onverdeeld, met Beugel. Alleen beperkten kunnen 'het Griekse volk' verantwoordelijk stellen. Werkelijk verantwoordelijk zijn de Griekse politiek-bestuurlijke elite en groot-ondernemers. Alsmede de vooral Duitse en Franse banken die hun zorgplicht volledig hebben verzaakt. Gered zijn de banken, en daarmee de kapitaalkrachtigsten. Op kosten van een volk dat met een generatieslange verpaupering is opgezadeld. De hoogst verantwoordelijke bij Jinek aan tafel zIt, komt ze niet verder dan wat gezelligheid. Daarmee is ze trouwens geen uitzondering. Haar leermeester Pauw komt ook nooit verder als ie een prominente gast aan tafel heeft. Wel fijn, en van Jinek een topprestatie, dat we nu weten dat Dijsselbloem kippen heeft.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten15 jan. 2018 - 9:53

Dat volk had ook andere vertegenwoordigers kunnen kiezen. They didn't. In een democratie heeft de 'elite' heeft zo veel macht als het volk het geeft.

Ben Liberaal
Ben Liberaal14 jan. 2018 - 19:11

'Misschien kan Juncker ook voor de rechtbank ? Euxit , wat mij betreft.

1 Reactie
Marc2406
Marc240614 jan. 2018 - 22:14

En precies dat gaat dus nooit lukken zonder een compleet politiek/economisch/sociaal infarct. Dit moeten we niet willen, al helemaal niet in Nederland... Wat je wel moet willen is dat mensen die zo compleet en opzichtig falen tot de verantwoording worden geroepen, en dat er eindelijk een leiding komt die de EU die het in feite nu is (een federatie) kan sturen richting een toekomst die voor iedereen positief uitpakt, niet slechts voor die paar mensen aan de top (van de financiële wereld).

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai14 jan. 2018 - 19:10

Wat een fantastisch stuk geachte Ingeborg Beugel! Ben enkel bang dat het Nieuw Neurenberg: een internationaal tribunaal in Den Haag er niet van gaat komen. PVDA en morele verantwoording afleggen dat is een onmogelijkheid.

1 Reactie
Some Messages from Sifi are CENSORED!
Some Messages from Sifi are CENSORED!16 jan. 2018 - 8:57

"een internationaal tribunaal in Den Haag er niet van gaat komen. PVDA en morele verantwoording afleggen dat is een onmogelijkheid." Ik denk niet dat d PvdA er iets over te zeggen heeft, maar dat het er niet van komt, daar heb je gelijk in, er is geen juridische mogelijkheid om een dergelijk tribunaal te organiseren. Politici kunnen niet vervolgd worden voor besluiten, zolang deze besluiten binnen de wettelijke kaders zijn genomen. Dat weet Ingeborg Beugel ook wel, ze gebruikt het internationaal tribunaal als metafoor om aandacht te trekken voor wat zij vindt.