Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Een gifpil voor de middenklasse

  •  
03-01-2017
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
1-B5OgL4nTOiXbmSDvQr6dQQ
Flex is een keuze, waarom die kruistocht tegen een vast contract?
Barbara Baarsma is een door mij bewonderd en gerespecteerd econoom. Ze gaf leiding aan de uitmuntende onderzoeksinstelling SEO, is gewaardeerd kroonlid van de SER en is ook directeur kennisontwikkeling bij de Rabobank. Een belangrijke functie bij de bank die adverteert met ‘ een aandeel in elkaar ’. Vanzelfsprekend heeft Baarsma als Hoogleraar Economie en onafhankelijk Kroonlid van de SER alle vrijheid om andere opvattingen te huldigen over de economie of de arbeidsmarkt dan het kabinet en daar kunnen ook politieke verschillen van mening in doorklinken.
Het is wel van belang om scherp onderscheid te maken tussen wetenschappelijke feiten en politieke meningen. Daarom reageer ik op het interview van Baarsma in De Telegraaf van afgelopen zaterdag: ‘ Asschers aanpak voedt populisme ’.
In dat interview stelt Baarsma achtereenvolgens: • Dat je iemand na 2 jaar in vaste dienst moet nemen een voedingsbodem is voor populisme. • Dat een vast contract een instrument is dat past bij de oude economie en niet bij de nieuwe geglobaliseerde economie. • Dat je globalisering en bijbehorende flexibilisering niet kunt tegenhouden. • Dat we het vaste contract moeten afschaffen. Voor iedereen. • Dat daarvoor in de plaats een tijdelijk contract voor 5 jaar komt. Voor iedereen. • Dat de werknemer zo ‘een prikkel’ krijgt om aan te tonen dat hij toegevoegde waarde heeft. En ‘een prikkel’ om te investeren in zijn aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt • Dat het een kwestie is van darwinisme — aanpassen of uitsterven.
Als ik dit soort redeneringen lees, weet ik zeker dat de waarde van respect en bescherming steun verdient en motiveert me dat enorm om als politicus aan de slag te gaan. Aan de slag om de werknemers te beschermen die door sommige werkgevers en economen worden gereduceerd tot kostenpost.
1-Lj1JQULKj4Fo6byGZwhTEA
Waarom zouden de ruim vijf miljoen mensen met een vast contract beter af zijn als dat contract nu pats-boem werd omgezet in een tijdelijk contract voor vijf jaar? Waar komt toch de gedachte vandaan dat mensen dan pas “geprikkeld” worden om hun “toegevoegde waarde” te bewijzen? Het lijkt een echo van de ING-personeelschef die achtduizend ontslagen aankondigde en zich in één adem beklaagde over de eigen vastgeroeste werknemers. Ook Baarsma’s Rabobank saneert flink onder Nederlandse werknemers, maar denkt zij nu werkelijk dat die trouwe Rabobank-mensen beter af zijn als ze na vijf jaar automatisch op straat worden gezet? Waarom moet Nederland eigenlijk nóg flexibeler worden, terwijl we na Spanje al de meeste flexwerkers van Europa kennen? In mijn ogen wordt populisme juist in de hand gewerkt door mensen telkens voor te houden dat globalisering en flexibilisering natuurverschijnselen zijn. Dat we daar niets over te kiezen hebben. En dat we ons dus maar moeten aanpassen of uitsterven — de associatie die Baarsma bewust oproept.
Terwijl het — ook onder economen — intussen gemeengoed is dat de mate van flexibilisering vooral een kwestie is van politieke en beleidsmatige keuzes (zie deze recente CPB-studie daarover). Ook onderzoek van economen Paul de Beer en Fabian Dekker laat zien dat werkgevers wel degelijk beslissingsruimte hebben. Zelfs in een internationaal concurrerende sector als de transport. En dan heb ik nog niet eens over de talloze sectoren — zoals zorg en onderwijs — waar (gelukkig) geen sprake is van het moeten maken van winst. Ik krijg mails van docenten, callcenter-medewerkers en verplegers die jarenlang hetzelfde werk doen, steeds maar weer op een tijdelijk contract. Dát leidt tot onvrede en populisme.
Ik zag in mijn eerste jaar als minister bloembindsters de laan uitgestuurd worden, terwijl Poolse uitzendkrachten dezelfde dag nog hetzelfde werk overnamen. Werknemers die zich loyaal tonen en goed werk leveren, worden ingeruild voor goedkopere oplossingen. Dát leidt tot onvrede en populisme. (Gelukkig hebben we die variant in deze kabinetsperiode zo goed als onmogelijk gemaakt.)
De voorstellen van Baarsma komen erg overeen met de ideeën van D66 en de VVD, die ook vinden dat hét recept voor onze arbeidsmarkt bestaat uit het afschaffen van vaste contracten — via de duur of de uitholling van de ontslagbescherming. ‘Vast’ aantrekkelijker maken voor werkgevers, door ‘vast’ af te schaffen of anders te definiëren. Een beetje in de trant van: laten we het eten van meer fruit stimuleren door voortaan chocoladeappels in de schappen te leggen.
Ik vind dat recept van Baarsma, D66 en de VVD een gifpil voor de middenklasse. Ik denk dat het veel meer bij Nederland en ook bij onze moderne economie past om duurzame arbeidsrelaties te bevorderen en te belonen. Ik denk dat de hardwerkende Nederlander niet zit te wachten op meer “prikkels”, maar op meer respect, vertrouwen en waardering. Investeren in je werknemers betaalt zich doorgaans uit in een flexibele werkhouding en loyaliteit.
Aan het lijntje Ook al daalt de werkloosheid snel en neemt het aantal banen weer enorm toe, tevreden over hoe onze arbeidsmarkt zich ontwikkelt, ben ik nog niet. Ik zie nog teveel mensen die van tijdelijk contract naar tijdelijk contract moeten springen en die ook als ze structureel werk doen maar geen vaste baan krijgen. Daarom wil ik dat we in de komende kabinetsperiode werkgevers helpen die mensen in dienst nemen en moeten de kostenverschillen tussen dienstverband en ZZP kleiner worden. Bovendien moet de wetgeving verder worden verbeterd om te zorgen dat mensen niet onvrijwillig in een flex-contract blijven zitten.
Maar voor mij als sociaaldemocraat blijft altijd voorop staan dat vast werk een vast contract verdient. Waardering en bescherming zijn juist in de moderne tijd onontbeerlijk voor de werknemer. Dat was ook waarom werkgevers, werknemers en het kabinet in 2013 tekenden voor het sociaal akkoord. Juist in tijden van bezuinigingen en hervormingen, was het belangrijk dat Nederland vast hield aan het vaste contract als hoeksteen van zekerheid voor werknemers en gezinnen. Dat gedachtegoed vormde ook de basis voor de Wet Werk en Zekerheid in 2014. Gesteund door werkgevers en werknemers, en door een zeer grote meerderheid van de politieke partijen. En dat ook veel werkgevers dit gedachtegoed ondersteunen, bleek gisteren weer toen ingenieursbedrijf Movares aankondigde de flexibilisering terug te draaien en het vast contract weer als uitgangspunt te nemen. Want ‘flex is de werknemer aan het lijntje houden en niet te rijmen met hoge werknemersbetrokkenheid en loyaliteit’.
Daarom vind ik de voorstellen van professor Baarsma — ook al worden ze geflankeerd door aantrekkelijke woorden als “modern” en “positieve prikkel” — totaal de plank mis slaan.
Over hoe we de arbeidsmarkt beter kunnen laten functioneren, ga ik graag in discussie met experts van diverse gebieden en zeker ook met een topeconoom als Barbara Baarsma. Populisme – dat in de hele westerse wereld om zich heen grijpt – heeft juist alles te maken met migratie, globalisering, robotisering en werknemers die zich vermalen voelen door economisch kostendenken. Daarom zou Baarsma de aantijging dat mijn streven naar meer vaste contracten populisme heeft aangewakkerd, beter achterwege kunnen laten, het is niet minder dan potsierlijk. De markt voor feitenvrije meningen wordt al voldoende bediend.

Meer over:

politiek, opinie, economie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (64)

Minoes2
Minoes26 jan. 2017 - 14:10

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/wij-economen-waren-veel-te-positief-over-globalisering-6072354-a1539969

2 Reacties
Jo4Hanna
Jo4Hanna8 jan. 2017 - 0:47

Minoes ik zag je reactie dd 1 jan.op de post van Celal Altuntas zojuist - en ik ben 't met je eens dat de feitelijke economie er niets mee te maken heeft - in tegenstelling tot hoe er wordt verdeeld. Het nrc artikel heb ik voorbij zien komen; ja- dat woord 'globalisering' is de laatste tijd hetvolgende containerbegrip wat weer wordt los gelaten op burgers. Wat me al 15 jaar tot diep in de tenen ergert is dat het eigen politiek-bestuurlijke risico bij iets of iemand anders wordt gelegd en daarbij noodzakelijke bevoegdheden & middelen opzettelijk niet overdragen of faciliteren - waarna dat wordt overgeheveld naar onderliggende lagen die veel kwetsbaarder zijn - dus achterblijven ( bezuinigen, efficiency, schaalvergroting) of ze verplaatsen naar de maatschappij ( systeemvervuiling, sociale destructie, afwentelen op sociale zekerheid, gezondheid, onderwijs). Met dat diepe immorele afwentelende handelen onder het ene hypocriete kletsverhaal na het andere - kun je kennelijk nog steeds de hoogst mogelijke financiele ( winst) waardering 'verdienen' ( maken)

Minoes2
Minoes28 jan. 2017 - 7:11

Wij van de PvdA zijn dat nog steeds.

Jo4Hanna
Jo4Hanna6 jan. 2017 - 1:55

Mijnheer Asscher! Nog een keer: mijnheer Asscher! ( wellicht luistert u nu): mythe 1: de werkloosheid daalt niet snel ( maar wordt u aangereikt door het CBS-VVD bolwerk-lobbyisten die op grond van postulaten ondeugdelijke statistische data verspreiden waar mevr. Baarsma zich ook van bedient; er is maar één deugdelijke ( ik zeg niet: juiste) beoordelaar en dat is de u niet onbekende SCP- Kim Putters); mythe 2: de SCP-werkloosheidscijfers zijn alleen betrouwbaar vanaf volgend jaar = langere termijn; mythe 3: waar niet wordt uitgegaan van WW of UWV uitstroom waarvan de helft eindigt in de bijstand; mythe 4: de werkelijke oplossing op de arbeidsmarkt kan alleen komen van uw collega Dijsselbloem als hij zijn 'vermogens' politiek omzet naar 'inkomens' politiek en het allang verdampte 4% debacle/mythe z.g. 'hypotheekwinst' ( á Zalm) opzegt/afschaft en de realiteit in de ogen kijkt zodat hij het % landelijke inkomen kan zien op grond van 1,8% loonstijging in de afgelopen 15 jaar. Zolang uw collega Klijnsma, waar u kennelijk geen contact mee hebt, haar repressieve vergeldingsbeleid éénzijdig laat afhangen van de KBvG branche á 1400 technocraten inners & eisers landelijk - welke zij weigert te reguleren - in plaats van naar burgers te luisteren en onder de wortel ( kapitalisme: geld) en stok ( communisme: terreur) waarvan nimmer énige effectiviteit is bewezen en waarvan de risico's voor burgers door haar NIET worden benoemt ( dat mag niet van Zijlstra) dus de armoede injaagt, zullen de 4 miljoen Nederlanders die nu verzuipen in de door dit beleid veroorzaakte particuliere schuldenberg NIET meer aan het werk komen en zeker niet als ze ouder zijn dan 38 jaar. In die 4 miljoen mensen ( apr/juni 2016) overigens zitten ook de verzuiphypotheken waar niemand het nog (?) over heeft en waar uw collega Dijsselbloem geen antwoord op had en heeft: u komt 10 jaar te laat met uw standpunten - welke zich al 15 jaar niet verhouden tot de fundamentalistische uitwassen van de markt a.k. schuldhandel en waar de Baarsma's van deze wereld géén idee van of over hebben. Oh, en nu ik u toch spreek en wij allen zo positief zijn- mocht u Henk Kamp tegenkomen die 2016 zo'n succesvol & innovatief jaar vond - zou u hem kunnen vragen hoe het sinds 16 okt. 2016 gaat met de 63000 varkens & kippenboeren die al 15 jaar onder de armoedenorm leven omdat ze van Henk E 57.000 per hectare per jaar dienen betalen wat E 10.000 meer is dan 5 jaar geleden? Zij zitten óók in die 4 miljoen - dubbele banen werkend en-al

Spelchecker2
Spelchecker25 jan. 2017 - 10:18

Een goed verhaal van Asscher. Alleen is zijn PvdA-verleden zó besmet geraakt dat ik niet geloof dat hij nu degene is die dit in een toekomstig kabinet moet gaan realiseren. Maar dit verhaal wel vasthouden om in de toekomst een andere minister van sociale zaken mee te 'bevruchten'.

Anoniempje4
Anoniempje44 jan. 2017 - 14:19

Asscher, is dat niet die minister die zich zo verbaasde dat de bedrijven zich niet aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden hielden en de nieuwe wet, samen met de hoge mannen als die van Randstad geschreven, alleen maar voor eigengewin gebruiken en de flexwerker nog minder zekerheid hebben gegeven. Nou ja behalve dat ze nu zeker weten na 2 jaar een nieuwe baan moeten zoeken met een verplicht half jaar niet in dezelfde functie mogen werken tussendoor. Neem mensen al hun zekerheden af en ze zullen zich uit wanhoop tegen je gaan keren. Elke keer zorgen maken of je nog wel je onderdak kan veroorloven en je gezin kan onderhouden maakt mensen wanhopig. Wanhopige mensen kunnen rare dingen gaan doen. Mensen hebben een paar zekerheden nodig om zich goed te voelen en gezond te blijven. Ga svp een goed kijken naar een compleet doorgevoerd Basisinkomen. Daar hoort bv ook een compleet ander belastingstelsel bij. Ik denk de enige oplossing die voor veel zaken nodig zal zijn.

Uitgekleed
Uitgekleed4 jan. 2017 - 10:25

Een gifpil voor de middenklasse Flex is een keuze, waarom die kruistocht tegen een vast contract? Hé eindelijk een een open mening van de minister waarop we in discussie kunnen gaan. Zo zie je maar dat het populisme nog ergens goed voor is. U heeft natuurlijk groot gelijk, alleen zijn de meeste werkgevers geen sociologen. Het zijn de "die hards"van de economie die tot het gaatje willen en meestal moeten gaan om overeind te blijven. Daarin past geen visie op sociale misstanden met als gevolg minder winst. Jammer maar helaas niet te ontkennen. Het zou beter zijn daar rekening mee te houden. Als alternatief geven we hen maximale vrijheid van handelen tegelijkertijd maximale vrijheid van handelen voor de werknemer. Geachte minister voorzie in een O.B,I (onvoorwaardelijk basis inkomen) van de nog werkenden, De niet werkenden hebben dit al, alleen niet onvoorwaardelijk. Het geeft voor hen en ook voor die aan de kant staan maximale vrijheid van handelen. Hiermee is pas een echte arbeids"markt"mogelijk welke ook als zodanig werkt voor alle Nederlandse ingezetenen Tevens is dat de rem op oneerlijke arbeidsconcurrentie uit goedkope landen.

msj_meijerink
msj_meijerink4 jan. 2017 - 8:20

Als het aan de werkgevers ligt, worden de werknemers weer rechtenloze dagloners (als in de 19e eeuw), die iedere dag onderling de competitie moeten aangaan of thuis beleg op het brood komt. En dat noemen ze dan eufemistisch Flexibele Arbeidscontracten.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus4 jan. 2017 - 10:51

Alsof het tegenwoordig volstaat om een willekeurige bundel spieren voor een dag in te huren. Dan heb je werkelijk geen idee hoe de arbeidsmarkt en de werkvloer er tegenwoordig uit zien.

StevigeMening
StevigeMening4 jan. 2017 - 11:30

Exact, we zijn hard op weg om de arbeiders weer rechtenloze dagloners te maken. Het begon met D66 die de studiefinanciering afschafte. Zodat alle nieuwe Nederlandse krachten op de arbeidsmarkt met een schuld van tienduizenden euro`s beginnen."Gelukkig' mogen ze daar 30 jaar over doen om die af te lossen. Al die tijd krijgen ze geen lening van de bank om bijvoorbeeld een eigen huis te kopen. Ze hebben dus niks voor zichzelf en ook geen kans daarop. Ze krijgen dan flexibele contracten met geen rechten. Maar de schuld houd ze in het gareel om met alles genoegen te nemen. De nieuwe loonslaven van de toekomst zijn binnenkort gereed.

Piet de Geus
Piet de Geus4 jan. 2017 - 14:15

"Zodat alle nieuwe Nederlandse krachten op de arbeidsmarkt met een schuld van tienduizenden euro`s beginnen." Als jij niet bereid bent om in jezelf te investeren, waarom zou de samenleving dat dan wel doen? "Al die tijd krijgen ze geen lening van de bank om bijvoorbeeld een eigen huis te kopen." Kletskoek. Hooguit krijg je een iets lagere hypotheek. Maar dat is hypothetisch, want je wilt toch niet in het gareel lopen omdat je een hypotheekschuld van een paar ton af moet betalen?

Joe Speedboot
Joe Speedboot4 jan. 2017 - 14:39

Al die tijd krijgen ze geen lening van de bank om bijvoorbeeld een eigen huis te kopen. Je kletst uit je nek: https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheek-berekenen/studieschuld-en-hypotheek.html

Observer99
Observer993 jan. 2017 - 23:49

Laten we maar zuinig zijn op onze ondernemers en niet de kip met gouden eieren slachten. Het zijn immers de ondernemers die er voor zorgen dat er ueberhaupt banen zijn en dat er welvaart is. Daarom moet de ondernemer kunnen bepalen wie hij in dienst neemt en hoe lang de arbeidsrelatie duurt.

Sonic2
Sonic23 jan. 2017 - 20:46

Asscher heeft de laatste jaren zeer, zeer innig samengewerkt met VVD en D66. Dit is ook weer zo onvoorstelbare holle frase. Je weet dat het ook verloren gaat, mocht de PvDA in een onwaarschijnlijk geval mogen aansluiten bij een kabinetsformatie.

1 Reactie
Bert Vlierman
Bert Vlierman3 jan. 2017 - 23:14

Sonic, het is zoals je zegt. Vandaag zegt Asscher dit en morgen zegt hij dat, en als hij daarbij zichzelf moet tegenspreken doet hij dat zonder gene. Politiek 3.0.

spagaat
spagaat3 jan. 2017 - 20:42

Ik snap best dat Asscher wil opkomen voor vaste contracten. Dat is ook zijn goed recht. Maar hij moet eens ophouden met zzp-ertje pesten en flexwerkertje pesten. In plaats van het onaantrekkelijker maken van flexwerk moet hij kiezen voor het aantrekkelijker maken van die vaste contracten van hem, als hij dat zo graag wil. Zijn flexwet werkt voor geen meter. Sterker nog, hij werkt averechts. Flexwerkers worden juist eerder gedumpt en verkeren in grotere onzekerheid dan daarvoor. Dan moet je je wel eens achter je oren krabben en een nieuw plan bedenken. Maar nee hoor, meneer houdt stug vol dat het toch een goed idee is, die wet van hem. Iemand die zijn fouten niet inziet en zijn eigen idee fixe boven de werkelijkheid plaatst, is m.i. ongeschikt als minister. En dat oordeel "ongeschikt" is volop gemeend. Hij doet het vast vol goede bedoelingen. Maar hij moet toch weten dat de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Horige
Horige3 jan. 2017 - 20:33

Ik wil als ondernemer mijn bijdrage aan deze discussie geven. Toen 15 jaar geleden de EU met 12 lidstaten erbij van 16 naar 28 ging. Is mij als werkgever niets gevraagd. Ik had dan een negatief advies gegeven. Normaal laat je een lidstaat toe. Dit kost dan minimaal 15 jaar en een godsvermogen aan geld voordat het ontwikkeld is Je hebt in mijn ogen last van een grootheidswaanzin als die van Napoleon als je van mening bent om er 12 in een keer te gaan financieren.. Hierdoor zijn de productie prijzen in het oude westen al jaren lang in stagnatie. In Polen,Tsjechië ,Hongarije,Roemenië,Bulgarije,Slowakije,Estland,Letland,Litouwen,Kroatië,Slovenië en Slowakije is het loon een stuk lager. Dan krijg je de broto lonen van Duitsland, Belgie,Frankrijk enz,die een stuk lager liggen. Dan komt pas Nederland. Daarover heen kregen wij nog de Bankencrisis. Het ondernemers klimaat in Nederland is door deze situatie sterk verslechterd. Ik had het geluk dat ik mijn bedrijf opgebouwd hebt met veel eigen vermogen. Ik heb ook een relatief klein bedrijf. Met drie man vast personeel. Verder maken wij gebruik van een dertig tal scholieren die bij ons vakantie werk doen. Ook een 3 tal Nederlandse ZZpers,altijd wel los personeel, Jongeren die tussen opleidingen zweven of huisvrouwen die een paar ochtenden werken of wat Poolse uitzend krachten. Ik ben 57 en neem geen vast personeel meer aan. Het is namelijk niet zeker dat iemand mijn bedrijf over kan nemen of wil nemen. Ik heb nog nooit verlies geleden maar ook nog nooit vette winsten. Via de Kamer van Koophandel kan ik veel van mijn grote concurrenten volgen. Veel grotere bedrijven in mijn branche draaien sinds 2008 verlies. Vaak proberen zij de balans zo op te stellen dat alleen een accountant kan zien hoe slecht ze zijn. Vaste trucs zijn waarde vermeerdering van onroerend goed of het verhogen van de voorraad. Zelfs in 2015 waren in onze er nog veel bedrijven met slechte cijfers. Het is namelijk verrot moeilijk om te concurreren met zwaar gesubsidieerde bedrijven uit het Oostblok. Zeker als het bruto loon op een derde van het onze zit. Ik vind het dan ook niet vreemd dat veel ondernemers werken in de overleving modus. Dit betekent de kosten moeten naar beneden. Dus zeker de loonkosten. Dus neem je al het extra personeel via een uitzendbureau. Toen de Minister Ascher dacht hier met de nieuwe wet zorg en zekerheid een stokje voor te steken. Hebben de Uitzend bureau's hun Polen allemaal een voor een half jaar ontslagen. Deze kosten zijn door de overheid betaald door middel van een WW uitkering. Hierdoor zijn er nu tijdelijk minder Polen. Dit gat wordt nu gevuld door de Bulgaarse Zzp'ers. Ondernemers zitten niet meer te wachten op verhaaltjes van de crisis is voorbij dus we gaan weer verder op de oude voet met dure Cao's. Als je het MKB in Nederland wilt behouden moet je zorgen dat deze ondernemers de concurrentie weer aan kunnen. Er moet een denktank van accountants,banken,politiek en praktiserende mkb ondernemers komen. Ooit is zoiets georganiseerd door 21 minuten.nl samen met het NRC. Minister Ascher en zijn ambtenaren gaan dit nooit alleen oplossen. Misschien is er nog een draaiboek.

Kees Ollapo
Kees Ollapo3 jan. 2017 - 16:59

Het zou natuurlijk veel beter zijn als alle arbeiders ZZPer / schijnondernemer met subsidie worden. Iedereen die werkt dezelfde fiscale subsidies. Geen arbeidersverzekeringspremies meer betalen, feesten en als het fout gaat gratis in de bijstand. Van directeur grootaandeelhouder tot schoonmaker. https://www.eenmanszaakoprichten.nl/belasting/aftrekposten-eenmanszaak/ - Stel je voor. Als arbeider in vaste dienst niet langer uitgespeeld worden door de elite/machthebbers tegen een ZZPer met subsidie, een Oostblokker die onder de prijs werkt of een uitzendkrachtarbeider die met de rug tegen de muur staat en 1/3 van zijn salaris mag afstaan aan de koppelbaas (uitzendbureau of nog deftiger detacheerder)

Martin108
Martin1083 jan. 2017 - 16:53

De reactie van mijn werkgever op de nieuwe flexwet? Het bedrijf in tweeën delen zodat werknemers als hun twee jaar op zijn gewoon bij de andere helft van het bedrijf weer 'n tijdelijk contract krijgen, voor precies hetzelfde werk. Bleek ook nog 'ns nadelig te zijn voor het vakantiegeld, maar dat werd dan weer zwart gecompenseerd. En ik kan het hem niet eens kwalijk nemen. Klein bedrijf, als ie 'n zieke werknemer twee jaar moet doorbetalen gaat ie over de kop en staan we allemaal op straat. En we zijn afhankelijk van overheden voor opdrachten, die om de zoveel tijd opnieuw moeten worden aanbesteed. Als 'n project wegvalt heeft ie ook niet het geld om de werknemer door te betalen.

1 Reactie
Kees Ollapo
Kees Ollapo3 jan. 2017 - 21:57

Sommige werkgevers zijn klootzakken die liever 1x extra op wintersportvakantie gaan van de premie die ze uitgespaard hebben om hun arbeiders fatsoenlijk te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. En maar klagen die a-sociale werkgever graaiers.

remmerik2
remmerik23 jan. 2017 - 16:46

Ik ben absoluut niet thuis in deze materie. Stel we schaffen alle sociale vangnetten af en creëren bestaanszekerheid met deze flexibilisering als uitgangspunt. Valt daar echt niet meer mee te winnen? Ik weet oprecht niet hoe ik mij dit voor moet stellen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo3 jan. 2017 - 16:18

Een gifpil voor de middenklasse “Flex is een keuze, waarom die kruistocht tegen een vast contract?” Barbara Baarsma is blijkbaar een boze stiefmoeder van de economie, een tijger econoom. Als zij vindt, dat de minister het populisme voedt, dan is dat (vanuit het elitaire rechtse denken gezien, volgens mij) equivalent aan de mening, dat de minister “opruiing” van de middenklasse en onderklasse voedt. De minister kan niet anders dan zich fel hiertegen verweren. Want het neoliberalisme of de neoliberale economie is de echte bron van maximale polarisatie in maatschappij en wereld. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2017 - 16:01

Asscher kan wel het valse keffertje uithangen maar zou hij even hardop willen zeggen dat hij het met de flexwet niet helemaal heeft verkloot. Dan valt er tenminste wat te lachen.

Bouwman2
Bouwman23 jan. 2017 - 15:40

Banen voor het leven zijn er niet meer en wie zou er zijn hele werkzame leven nou graag op een en dezelfde plek zitten? Is dat niet erg romantisch? Mijn ervaring is dat het uitzicht de vaste baan best stimulerend kan werken, maar eenmaal in bezit van de begeerde zaak is het vaak einde vermaak. Dan beginnen de rechten op te spelen. Het idee van Barbara Baarsma om enkel contracten voor vijf jaar aan te bieden kan dat wellicht voorkomen, want het houdt de werknemers scherp bij de les. Overigens is het ook zo dat kansrijke medewerkers dat al wisten, die zijn ook met een vast contract binnen de kortste keren weer weg.En de werkgever kan weer van voren af aan beginnen. Asscher bekijkt alles vanuit het standpunt van de werknemer. Die is intussen behoorlijk geëmancipeerd en niet echt zielig meer. Nu zeg je dat de VVD enkel voor de werkgever op komt. Daar zit wat in en daarom was een kabinet van VVD en PvdA dan ook een succes dat prolongatie verdient.

Libertain
Libertain3 jan. 2017 - 15:40

Wat Barbara Baarsma wil preken heet precariteit. Het is de laatste uitvinding van de neoliberalen - precariteit (onzekerheid) in alle richtingen. Volgens deze ideologie is elke baan dus tijdelijk en onzeker, liever aantal baantjes bij elkaar sprokkelen om aan een fatsoenlijk inkomen te mogen dromen. Het is uit ideologisch standpunt precies het tegenovergestelde aan de voorgestelde basis salaris voor iedereen.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2017 - 17:27

"Volgens deze ideologie is elke baan dus tijdelijk en onzeker" Dat is geen ideologie maar realiteit. Bedrijven bestaan nog maar zelden decennia lang, laat staan banen. Je kunt je bij die realiteit aanpassen en je op de toekomst voorbereiden en je kunt het nalaten en halverwege je werkzame leven achterblijven in een doodlopende steeg. De overheid kan daar overigens wel iets aan doen, want werk dat zeker blijft bestaan is het schoonmaken van kantoren, werk in de zorg en dergelijke. Door dat niet om de haverklap opnieuw aan te besteden maar die mensen in dienst te nemen kun je in ieder geval die werknemers wat meer zekerheid bieden dan de flexcontracten die ze nu hebben omdat hun werkgever ook niet weet of hij de volgende aanbesteding zal winnen en dan nog wel werk in de aanbieding heeft.

StevigeMening
StevigeMening3 jan. 2017 - 15:23

De middenklasse lijdt zwaar onder dikt kabinet. De middenklasse draagt relatief de grootste belasting druk. En ook hun vaste banen moeten 'flexibel' worden. Vanuit het bedrijfsleven geredeneerd is het voor burgers duurder geworden om te werken en risicovoller. Ze kunnen makkelijker worden ontslagen en moeten meer belasting betalen. De PVDA heeft de 'lage klasse' geholpen. De VVD heeft de 'hogere klasse' geholpen. Degene die uiteindelijk de rekening betalen zijn de middenklasse. Ergens tussen de 20 en 35 duizend per jaar ligt een groot gapend belasting paradijs voor de Nederlandse overheid. Je kunt daar 11.000 euro bruto in loon stijgen, en er netto 53 euro op vooruit gaan. Hoe kan dat? Omdat de overheid allerlei vertakte belastingen op arbeid heeft laten ontstaan. Namelijk in de vorm van allerlei "toeslagen" die je niet meer krijgt zodra je een "gemiddeld" inkomen verdient. Daardoor verdwijnt al dat "extra inkomen" netto naar de staat. Het is bizar dat de middenklasse nog niet in opstand is gekomen. Waarschijnlijk omdat ze te druk zijn met werken voor geld dat ze netto niet krijgen.

BasVV
BasVV3 jan. 2017 - 15:23

Het grote risico van flexwerk is dat het de gezinsstructuur aantast. Met in de middenklasse al in meerderheid tweeverdieners kun je in een gezin geen stabiliteit opbouwen als beide partners niet weten waar ze over een jaar weer werken. En of ze werk hebben. Met alle gevolgen van dien. Vreemde reistijden. Verhuizen. Kinderen niet meer kunnen ophalen. Of verhuizen. Hoezo. Voor twee jaar verhuizen. En naar welk huis dan. En wat kost verhuizen wel niet. Nieuwe school voor de kinderen. Inrichtingskosten.En dat voor alleen maar twee jaar zekerheid. Ach. Als je vijfentwintig bent lukt dat nog wel. Maar reken eens uit hoelang die onzekerheid duurt tot je pensioen. Je kunt als werknemer niets meer voor jezelf opbouwen. Als we het dan toch over identiteit hebben. Dat past niet in de Nederlandse identiteit. Maar meneer Asscher was er zelf bij om dit te laten gebeuren. Geen wonder dat steeds meer mensen overstappen naar de PVV. Dat zijn geen populisten. Dat zijn mensen die keihard aan de bel trekken.

1 Reactie
Muxje3
Muxje34 jan. 2017 - 0:04

@BasVV: Dat is een aspect dat wel eens wat vaker belicht mag worden. Ik ben al meer dan 10 jaar overtuigd ZZP'er, tot volle tevredenheid. Ik hou niet zo van vervelende bazen en kansloze functioneringsgesprekken. Maar als ik destijds een gezin had gehad had ik waarschijnlijk geen ontslag genomen om voor mezelf te beginnen. Te veel onzekerheid, plus ik heb hemel en aarde moeten bewegen om een hypotheek te krijgen, zelfs met een hoop eigen geld. De pijn zit hem denk ik in de keuze of plicht: men heeft geen moeite met het verschijnsel ZZP'er zolang de persoon in kwestie daar zelf voor kiest, en er niet toe gedwongen wordt door de werkgever. Dat was ook het doel van de wet-DBA, ook al faalde die hopeloos in de praktijk. Het blijft lastig om schijnzelfstandigheid in een wet te definiëren. Maar dat mag geen reden zijn om alle ZZP'ers de nek om te draaien: mensen moeten net zo min in een vaste baan gedwongen worden als in een schijnconstructie.

poeslief
poeslief3 jan. 2017 - 15:23

Tja economen. Eerst was er de mens. Na 180.000/190.00 jaar was er domesticatie. En productie. En bezit. En eigenaars/aandeelhouders. Daarna ontstond handel. Daarna stak het hulpmiddel “geld” de kop op. En de daaraan verbonden financiële instellingen. En uiteindelijk kwamen er theoretici, zij die niet in de praktijk deel nemen aan, die ons allen modellen voorschotelen over hoe “de economie” het best tot zijn recht komt. En welke factor is volgens vele economen de meest storende factor: de mens. Want mensen zijn onberekenbaar. Tenzij voorgespiegeld wordt dat de mens een rationeel denkend wezen is die zijn beslissingen rationeel afweegt en maakt. Ongeacht hoeveel opties de ratio ons voorschotelt, worden al onze beslissingen genomen op basis van emotie. Dit is een feit. Voor vele economen is het dus geen probleem gebleken om ons ras, de mens, zich aan te laten passen (=degenereren) aan economisch gewenste modellen i.p.v. dat al die theoretici zorgen dat juist de mens het centrale punt in blijft nemen die de mens vanaf het allereerste begin van economie gehad heeft = realisme. Realiteit = aandeelhouders, geld, het geldwezen en theoretici heersen. Ergo: een irreële realiteit. Slaap zacht Barbara.

3 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot3 jan. 2017 - 20:26

'En welke factor is volgens vele economen de meest storende factor: de mens. ' Bron??

Joe Speedboot
Joe Speedboot3 jan. 2017 - 20:34

'worden al onze beslissingen genomen op basis van emotie. Dit is een feit.' Volkomen flauwekul. Naast op emotie nemen mensen ook voortdurend beslissingen op basis van de ratio. Hoe dacht je dat je anders een auto of vliegtuig kan besturen. Of dacht je soms dat een chirurg een beetje op gevoel staat te opereren? Meten is weten; ken je die uitdrukking?

poeslief
poeslief4 jan. 2017 - 22:03

@joe http://www.fsw.leidenuniv.nl/psychologie/organisatie/nieuws/lustrumsymposia-psychologie-ratio-emotie.html http://www.goaltrainingen.nl/blog/2014/05/emotioneel-of-rationeel-hoe-beslissen-we/ http://www.concept7.nl/beslissingen-maken-op-basis-van-emotie-of-ratio-wat-is-beter/

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 jan. 2017 - 14:58

Asscher's bewondering voor Baarsma is alleszeggend. Baarsma is neoliberaal in hart en nieren. Daarbij is ze ook nog eens charmant, welbespraakt en een schitterende netwerktijger die zich door geen prooi van het rechte pad laat brengen. Al jaren verkondigt ze dat het brievenbusparadijs aan de Zuidas goed is voor enorme belastingopbrengsten en werkgelegenheid voor duizenden. Dus moet je afblijven van de Zuidas en dat brievenbusparadijs. De uitspraken van Baarsma zijn dus niet verrassend. Bij DWDD en bij Pauw heeft ze zich regelkmatig in deze geest uitgelaten. Blijkbaar is dat Asscher ontgaan. Of het spoort met opvattingen die Asscher koestert of koesterde. Hoe het precies zit, is niet na te gaan want Asscher staat voor alles tussen alles en niets. Blijkbaar weet Asscher nog niet dat hij campagne voert vanaf de snijtafel.

2 Reacties
GermaS
GermaS3 jan. 2017 - 17:31

Heb je het artikel wel verder kunnen lezen dan de eerste zin? Hij bewondert haar misschien wel, maar hij is het (nu?) bepaald niet met haar eens.

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 jan. 2017 - 21:02

Gradje, die bewondering is ten onrechte, want de opvattingen van Baarsma zijn algemeen bekend. Die opvattingen zijn niet zomaar opvattingen, maar standpunten van een kroonlid. Waarom bewondering? Waarvoor? En ja, ik heb de rest gelezen. Open deuren en Asscheria. Volledig in lijn met zijn profiel: leuke praatjes en daar blijft het dan bij.

Beppy2
Beppy23 jan. 2017 - 14:52

Flexwerken en 0 uren contracten de nieuwe vorm van slavernij.Wel de lusten maar niet de lasten voor de werkgever, wel de lasten maar niet de lusten voor de werknemer.Mede mogelijk gemaakt door dit kabinet waar uzelf in zit meneer Asscher. Het gaat goed met de economie zeggen ze, maar gaat het ook goed met de werknemers? Die raken immers door dat flexwerken hun zekerheden kwijt.

Martin007
Martin0073 jan. 2017 - 14:18

Als we het toch over economie en bewijzen hebben, het volgende. Het economisch effect van een arbeider wordt uitgedrukt in "arbeidsproductiviteit." Dat is: de waarde van de productie die één arbeider gemiddeld per uur of per jaar produceert. In de Verenigde Staten van Armoede bestaat de vaste baan wél, maar het is een extreem zeldzaam fenomeen. Decennia geleden, toen de vaste baan in Nederland nog gewoon de standaard was, heeft er een mega onderzoek plaatsgevonden op grond van arbeidsproductiviteit. Raad eens waar die veel en veel hoger was. Hier, in Nederland, waar iedereen een vaste baan had. We hebben in Nederland meer dan een miljoen ondernemer(tje)s. Een groot deel daarvan heeft personeel in dienst. De directeurtjes van die bedrijven hebben heel veel verstand van de producten die ze maken, maar van alle andere zaken kun je ze wijsmaken wat je wil. En dat doet de VVD dan ook. En die ondernemers trappen er gewoon in, want het zijn net mensen. Allemaal laten ze zich voor de gek houden door de zin "een vaste baan? Maar dan kom je nooit meer van ze af." Wat een onzin. 30 Jaar geleden werden ook mensen ontslagen als het slecht ging met het bedrijf. Maar nu moet elk productiebedrijf of handelsmaatschappij iedere 2 jaar het voltallige personeel inruilen. Dus moeten alle mensen weer opnieuw worden ingewerkt en dat is gratis?. En wat denk je hoe die arbeiders zich voelen? Als je in de gaten krijgt dat je als deurmatje wordt gebruikt, waar de baas zijn schoenen aan afveegt, ga je datzelfde gedrag vertonen: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Slordig werken, de kantjes eraf lopen, spullen mee nemen, dat soort gedrag. Die situatie is niet prettig om in te werken, het is niet prettig voor de directeur en het werkt stressbevorderend, waardoor de thuissituatie en de gezondheid er ook niet beter op worden. Kortom, hou d'r mee op, stelletje mafketels in Den Haag. En als je de vaste baan niet terug wilt, haal dan die idiote grens van 2 jaar uit de flexwet, dan kunnen de mensen tenminste gewoon bij hun baas blijven als ze dat willen. Maar liever nog zou ik willen dat jullie gaan stoppen met die achterlijke, inefficiënte ideologie die ze LIBERALISME noemen, want die hoort niet thuis binnen een SOCIALE diersoort.

Ryder
Ryder3 jan. 2017 - 14:04

Voor beide standpunten valt wel iets te zeggen. Maar in alle gevallen zal de onderhandelingspositie van de werker versterkt moeten worden. Ik zou zeggen, voer een basisinkomen in zodat iedereen kan terugvallen op een bestaansminimum en zelf kan bepalen hoeveel en voor welke prijs te willen werken. Als je goed en onmisbaar bent kun je, als je dat wilt, een vast of langdurig contract afdwingen. Als je ongeschoold en grotendeels overbodig bent dan zal de arbeidsmarkt je dicteren onder welke voorwaarden je jezelf kunt aanbieden. Mijns inziens is dit een echt toekomstbestendige oplossing, want je kunt niet verwachten dat er over 10 of 20 jaar nog veel kans is op volledige werkgelegenheid. Het is bovendien een oplossing die de werkers optimale onafhankelijkheid en keuzevrijheid geeft en toch ook bestaanszekerheid geeft.

NicoSchouten
NicoSchouten3 jan. 2017 - 12:21

Vanuit het standpunt van een onderneming of instelling kan flexwerk zinvol zijn als de nadelen op bedrijfsniveau er niet toe doen. Maar vanuit macro-economisch gezichtspunt en de hele maatschappij wegen de nadelen veel zwaarder. Het geheel is ook hierbij niet hetzelfde als de som der delen. Iets wat veel economen over het hoofd zien.

H.Witte
H.Witte3 jan. 2017 - 11:54

Beste Lodewijk, je hebt een goed verhaal met plausibele argumenten. Het is de bestaansonzekerheid in diverse opzichten die de mens onzeker maakt en tot onbehaaglijk gevoel leidt. Het is dat gevoel dat de 'vlucht' naar populisme veroorzaakt. Nu nog de juiste politieke weg vinden om je voornemens tot uitvoer te kunnen brengen en het lijkt me dat je dan de VVD (voorlopig) maar eens rechts laat liggen.

1 Reactie
Observer99
Observer993 jan. 2017 - 23:58

Als je de economie aan de SP overlaat wordt het hier een soort Venezuela.

adriek
adriek3 jan. 2017 - 11:54

En die aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt blijft natuurlijk bestaan tot we 67 zijn... er zijn tenslotte heel veel management-tussenlagen waar iemand na veertig jaar op allerlei werkvloeren zonder al te veel schade aan te richten zijn laatste vijf of tien jaar achter een mooi bureau kan doorbrengen.

Muxje3
Muxje33 jan. 2017 - 11:53

Mijnheer Asscher, als wij na Spanje de meeste flexwerkers van Europa hebben zou u zich eens af moeten vragen hoe dat komt. Is dat omdat flexwerken zo aantrekkelijk is gemaakt, of omdat vaste contracten inmiddels zoveel beschermende regels hebben dat ze voor ondernemers een onacceptabel risico meet zich meebrengen? Voorbeeld: doorbetaling bij ziekte gedurende 2 jaar. Jaar! Het zou 2 weken moeten zijn; het is prima dat de werknemer in de periode daarna ook beschermd is, maar daar zou de maatschappij (of de werkgevers) collectief voor moeten opdraaien, niet de individuele werkgever. Als je 500 man in dienst hebt kan je dat risico wel aan: het verdwijnt gewoon in het gemiddelde. Als je echter maar 10 man hebt is de kans weliswaar klein dat er eentje langdurig ziek is, maar als het gebeurt gaat je bedrijf over de kop. En dan ga je vanzelf aan flexwerkers denken; de verzekering hiervoor is namelijk peperduur. Dan dat idee dat na twee jaar flexwerk een vast contract moet volgen. Nog voordat deze regel werd ingevoerd voorspelde men al dat bedrijven flexwerkers massaal naar huis zouden sturen aan het eind van die 2 jaar, in plaats van ze in dienst te nemen. En aldus geschiedde. De enige zekerheid die deze wet biedt is dat je als flexwerker na 2 jaar opnieuw naar een klant op zoek kan gaan, ook al is het lopende contract tot ieders tevredenheid. Niet dat de ideeën van Baarsma nu zo fijn zijn, maar die vallen in het niet naast de onbeschrijfelijke bende van de wet-DBA van Wiebes (onder uw leiderschap tot stand gekomen) waarmee in plaats van zekerheid en duidelijkheid zoveel verwarring op de flexmarkt werd geschapen, dat er buiten de overheid vrijwel niemand nog een ZPP'er op wat langere klussen in durfde te huren. Niemand is dan ook blij met deze wet: de ZZP'er niet, de opdrachtgevers niet. De enige winnaars in dit verhaal zijn de payroll-bedrijven. En PostNL, die als stoutste flex-jongetje van de klas als één van de eersten hun modelovereenkomst goedgekeurd zag worden. Asscher, als u zich weer eens enorm gemotiveerd voelt om als politicus aan de slag te gaan, haalt u dan in godsnaam eerst eens diep adem, tel tot tien, en leg dan uw oor te luisteren bij uw critici, en bij ter zake kundige mensen. Misschien komt er dan eens iets uit uw vingers wat de toets der tijd wel kan weerstaan.

4 Reacties
Nicolas Skeye
Nicolas Skeye3 jan. 2017 - 16:22

Twee jaar doorbetalen bij ziekte is inderdaad veel te lang. Als kleine ondernemer zou ik geen personeel in dienst nemen en met zzp-ers werken als ik het werk alleen niet meer aan zou kunnen. In Belgie betaal je maar 1 maand salaris door bij ziekte. Niet dat Belgie verder zo'n goed voorbeeld is voor personeelsbeleid...

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten3 jan. 2017 - 17:37

De ziektedoorbetaling door de werkgever is inderdaad een grote olifant in de kamer. Maar ik wil meneer er nog wel even aan herinneren waarom dat ook alweer is ingevoerd. Vroeger nam het GAK inderdaad na een of twee maanden de ziektedoorbetaling over, omdat het zieketeverzuim zo hoog was. Wergevers waren toen namelijk net zo onverantwoordelijk als nu en deden helemaal NADA om ziekte te voorkomen. Ze woonden hun werknemers uit door een slechte werksfeer of door niet te zorgen voor fatsoenlijk materiaal, want als iemand eruit lag, kon de persoon in kwestie worden doorgedraaid als een zak wortels en worden vervangen door een volgende vervangbare werknemer. Ja, dus een oplossing graag, want het is een belangrijk ding, maar je moet niet de illusie hebben dat werkgevers een haar beter zijn dan vroeger. Op een of andere manier moeten werkgevers verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor slechte arbeidsomstandigheden ziekte tot gevolg hebbende, want anders doen ze niks en draaien ze hun mensen door als wegwerpaanstekers. De bedrijven die zo erbarmelijk met hun mensen omgingen zijn vermoedelijk hetzelfde type bedrijven die hun mensen na twee (was drie) jaar op straat zetten en vervangen door nieuwe wegwerpflexers. DFe schilder die graag een tweede mannetje aan wil nemen maar dat niet duft bestaat, maar naast hem staat een horde bedrijven in de laagwaardige serviceverlening voor wie het risico niet de hoofdzaak is, maar die gewoon altijd voor het spreekwoordelijke dubbeltje op de erste rang willen zitten, en geoon de makkelijkste weg zoeken omdat het kan en het winst oplevert, ongeacht de belangen van de werknemer, die immers alleen geschikt zijn om de voeten mee af te vegen. Dat is (hopelijk) niet de meerderheid van het bedrijfsleven, maar het is wel sterk oververtegenwoordigd in sectoren met heel slechte voorwaarden en dito onderhandelingspositie voor de werknemer. En omdat het laag betaalt, heeft de onzekerheid een exponentuieel groter negatief effect op het welzijn. Juist dat zijn de mensen die bescherming nodig hebben, en aangezien de overheid het schild voor de zwakken, ben ik bereid de 'betere' bedrijven daaronder te laten lijden. Misschien trekken ze eens een keer binnen het eigen VNO-NCW of MKB van leer tegen dat soort boeven, in plaats van de onus altijd bij de overheid neer te leggen. Het is een cultuurtje, en dat mag best onder elkaar taboe worden verklaard. Spreek je conculega's er maar op aan.

Muxje3
Muxje33 jan. 2017 - 22:08

@SpijkerMaarten: goed punt, en ik herinner mij zeker nog waarom dat destijds is ingevoerd. Ik denk (heb geen harde cijfers) dat in sectoren waar werknemers gevaar lopen dat door veiligheidsmaatregelen kan worden afgewend, deze maatregel effect heeft geboekt. Maar het blijft oneerlijk voor de individuele werkgever, een werknemer kan immers ook door domme pech (of buiten het werk) gewond of ziek raken. Eerlijker is het om de werkgever langer door te laten betalen bij ziekte of ongelukken door/op het werk, en dan alleen wanneer het enigszins aannemelijk is dat de werkgever nalatig is geweest. Overigens zou ik er vrede mee hebben om de betere bedrijven er ook onder te laten lijden, maar dan wel collectief en niet individueel. Je zou het zelfs per sector kunnen afrekenen. Mijn punt is dat deze zeer grote individuele verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen waar men vaak weinig of geen invloed op heeft, ten nadele werkt van mensen die graag een vast dienstverband zouden hebben. Men kijkt wel uit...

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten4 jan. 2017 - 11:53

@Muxje: over de ziektedoorbetaling zijn we het eens, daar moet een maatregel op komen want dat is echt een probleem, en we zijn het ook eens over de strafcomponent, denk ik. Waar je volgens mij nog steeds aan voorbijgaat is de moedwillige onverantwoordelijkheid van vele bedrijven, vooral in het laagste segment, de laagwaardige dienstverlening (of, anders gezegd, dienstverlening die niks mag kosten). Die zullen altijd proberen de rand op te zoeken, waarbij die ziektedoorbetaling alleen maar een excuus is dat VNO-NCW strategisch in hun belang uitbuit. Werknemersbelangen zijn in veel sectoren gewoon een sluitpost, dat geldt overigens niet alleen voor het bedrijfsleven, ook voor bijvoorbeeld de thuiszorg. Waar de ruimte is, zal er altijd iemand misbruik van maken. Waar we vanaf moeten is het VNO-NCW-cultuurtje van 'alles wat niet verboden is is toegestaan', de 'goede' bedrijven moeten zich daarbinnen roeren.

Johan eldert
Johan eldert3 jan. 2017 - 11:44

inderdaad juist Lodewijk. flexibilisering is een politieke keuze geen hard economisch feit of noodzaak. Baarsma heeft trouwens al vaker laten zien vooral VVD naar de mond te praten en misbruikt daarvoor zogenaamd economisch bewijs dat bij enig doorzoeken berust op aannames en veronderstellingen. Niet dat elk economisch onderzoek een mening is, maar Baarsma is wel een van de economen die ervoor zorgt dat mensen economische wetenschap steeds meer wantrouwen. Dus goed repliek lodewijk

Joop den Uil
Joop den Uil3 jan. 2017 - 11:42

lees ik nou in het epistel van Asscher dat hij ''popelt om als politicus aan de slag te gaan ...'' ? Beter laat dan nooit dus en iedereen heeft wel wat goede voornemens voor een nieuw jaar dus eerst zien dan geleuven

1 Reactie
BasVV
BasVV3 jan. 2017 - 15:08

Het blijkt dat goede voornemens niet langer stand houden dan drie maanden. De verkiezingen dus.

Liefdeskapitein
Liefdeskapitein3 jan. 2017 - 11:36

Als ondernemer vind ik het arbeidsrecht nogal onpraktisch in elkaar steken. Het probleem is dat alle branches op één hoop gegooid worden. Hoogopgeleide technische mensen werken vaak projectmatig. Maar mensen die bij een bakkerij werken die kunnen prima na 6 maanden een vast contract krijgen. Waarom zou hetzelfde arbeidsrecht moeten gelden voor deze twee groepen? Bij oudere werknemers loop je ook nog het risico dat hij langdurig ziek wordt, waarna je twee jaar zijn loon moet doorbetalen. Dus daar wil je je al helemaal niet aan verbinden. Maar bij jongere werknemers heb je die vrees minder. Zou de wetgever ondernemers dan niet meer moeten bijstaan om de risico's bij het aannemen van oudere werknemers te verminderen?

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus4 jan. 2017 - 2:02

"Het probleem is dat alle branches op één hoop gegooid worden. Hoogopgeleide technische mensen werken vaak projectmatig." Als je continuïteit kunt creëren door steeds nieuwe projecten te werven, dan kun je dat werk natuurlijk ook vanuit een vaste baan doen. Al zullen velen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, indien ze zelf (of samen) over de vaardigheden beschikken om dat werk binnen te halen. "Maar mensen die bij een bakkerij werken die kunnen prima na 6 maanden een vast contract krijgen." Als die bakkerij een beetje stabiel draait zeker. Mits het rampzalige beleid van Asscher wordt teruggedraaid, want als jij een kleine of middelgrote bakkerij hebt zet je je hele bedrijf op het spel als je het risico loopt iemand bij ziekte twee jaar door te moeten betalen. En dan geef je dus geen vaste contracten. Dankzij de politicus die zo'n grote mond heeft tegen een hoogleraar die wel verstand van economie heeft. "Waarom zou hetzelfde arbeidsrecht moeten gelden voor deze twee groepen?" Omdat sommige mensen zo dom zijn om op ideologische gronden voor 'one size fits all' te kiezen. Die hebben geen benul waar ze het over hebben maar permitteren zich evengoed een stevige mening.

Ikkyu
Ikkyu3 jan. 2017 - 11:32

Asscher heeft 100% gelijk, ik kan er niets anders van maken. Mensen als Baarsma zijn een gevaar voor de maatschappij.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 jan. 2017 - 11:27

Laten we het simpel houden - ik denk dat Barbara Baarsma financiëel op rozen zit. En ook dat ze zich niet in andere mensen kan verplaatsen. Daarom verdient ze noch mijn bewondering, noch mijn respect. ------- Mw. Baarsma vormt zelf een onderdeel van een groot probleem, dat de hele wereld teistert. Ze maakt geen deel uit van enige oplossing.

9 Reacties
Ryder
Ryder3 jan. 2017 - 14:12

Nou simpel? Wil je nu beweren dat je alleen maar goede oplossingen kunt bedenken als je zelf slachtoffer van iets bent? Natuurlijk, inlevingsvermogen is van belang, maar slim analyseren en nadenken is belangrijker. Het is (niet) toevallig wel zo dat slimme mensen meestal niet arm zijn.

H.Witte
H.Witte3 jan. 2017 - 16:42

Ryder slimme mensen zijn niet zelden ook gewiekst en strategisch.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 jan. 2017 - 16:59

@ Ryder (15:12u) - je zegt iets wat ik niet uitgedrukt heb. Goed, dat zij zo, het betekend dat ik eigenlijk niet zou behoeven te reageren. Maar ik vind één element in je antwoord heel interessant en onthullend: je erkent zelf dat er slachtoffers bestaan in het economische systeem van onze tijd. Veruit de meeste supporters van figuren als Baarsma ontkennen dat namelijk. Diegenen die het niet meer trekken worden onveranderlijk lui, slap, en willoos bestempeld, en constant ervan verdacht gemaakt een uitvretersmentaliteit te hebben - uit te zijn op 'gratis geld'. Baarsma is ordinair neoliberaal, en 'ordinair' bedoel ik dan op twee manieren: 'heel gewoon' (dus zonder enige verzachtende omstandigheid), en 'platvloers, dommig, egoïstisch'. Dat ze titels en een dure baan heeft, dat zegt me helemaal: niets. In mijn optiek is ze ongeschikt voor de invloedrijke posities die ze bekleedt.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 jan. 2017 - 17:00

(het betekent)

LaBou
LaBou 3 jan. 2017 - 17:40

Ryder, in veel dialecten wordt "slim" ook gebruikt in betekenis van "leep, uit op eigen gewin". Jij bedoelt dat bij mensen die niet arm zijn in die betekenis?

Piet de Geus
Piet de Geus4 jan. 2017 - 2:07

"Laten we het simpel houden" Moeten we weer voor je op de hurken gaan zitten? "ik denk dat Barbara Baarsma financiëel op rozen zit. En ook dat ze zich niet in andere mensen kan verplaatsen." Wie zich niet in andere mensen kan verplaatsen schopt het niet ver in een menswetenschap als economie. Baarsma zit wat dat betreft inderdaad op rozen, tot ongenoegen van mensen die niet verder kunnen rijken dan de doornen die de rozen tegen hen moeten beschermen. "Daarom verdient ze noch mijn bewondering, noch mijn respect." Uiteraard valt ook haar slechts jouw afgunst ten deel. Je mag echt je handen dichtknijpen dat je de populistische tijdgeest mee hebt: wellicht biedt dat enige troost.

Minoes2
Minoes24 jan. 2017 - 5:18

Frank niets meer toe te voegen. Ik heb haar teveel gezien bij de N.P.O. waar ze haar gedachtegoed ongegeneerd naar buiten bracht en kon brengen en met alle egards en bewondering werd benaderd.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen24 jan. 2017 - 14:29

@ Piet de Geus (03:07u) - economie is geen wetenschap, in die zin dat ze aan kan geven op welke manieren haar hypotheses gefalsifiëerd kunnen worden. Het blijft een vage mengeling van voodoo, toegepaste volkspsychologie, en wat rekenkundige trucs. En dat alles overgoten met een heel vette saus van iemands eigen bijgeloof, dat betrokkene liever niet onder woorden brengt. Voor de goede verstaander ligt het er wel altijd duidelijk dik op.

Minoes2
Minoes26 jan. 2017 - 4:53

Frank Lenssen Kortom psychologie van de koude grond. Het is raden en gissen maar wel uitgaande van de eigen gewenste uitkomsten en hoe die het beste te bereiken. Dat laatste daar gaat het om. Het is een en al manipulatie, manipulatie van gedrag.