Joop

Een geestelijk woord voor de zondag

  •    •  
28-03-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
64 keer bekeken
  •  
mieraskerk

© cc-foto: Rubenf

De lidmaten van de Oud-Gereformeerde en van de Gereformeerde Gemeentes in Nederland zullen zich de komende weken ongetwijfeld wentelen in hun totale gelijk.
Houd me ten goede, ik ben rooms opgevoed en als iemand toch in een Abrahamitische God wil geloven, kan ik het katholicisme ten zeerste aanbevelen al moet je nu ook weer liever geen misdienaar worden, zoals het laatste decennium steeds weer duidelijk wordt, laatstelijk in Nieuw Zeeland. Ik heb het dan ook over het gelóóf en niet over de organisatie. Een katholiek weet: “God is liefde en een heleboel dingen mogen eigenlijk niet”. Dat is de kern. En voor het overige wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
Ds. Antonie Kort van de beruchte Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel verkeert in dwaling. Hij denkt dat het omgekeerde het geval is. Zijn bittere soep moet wel zo heet mogelijk worden gegeten. Als een van zijn schapen het diepe bord laat afkoelen wordt deze door de ouderlingen onder censuur gesteld. Het getuigt dus van overmoed als juist ik probeer me in deze man te verplaatsen. Het zal toch gebeuren. Als ik dominee Kort was, zou ik het wel weten. Ik liet de gemeente subiet van psalm 79  vers 1, 5 en 6 zingen.
“Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen; Zij hebben stout Uw erfland ingenomen; Jeruzalem, de tempel, Uw altaren, ’t Ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld Door hun verwoed geweld; Hun lijken, onbegraven, Verzaden na hun dood ’t Gediert’ in hongersnood, En gier en kraai en raven”.
“Waarom zou zich der heid’nen macht vermeêren? Uw hoog gezag door bitt’ren schimp onteren? En vragen, door hun trotsen waan bedrogen: “Waar is hun God, waar blijkt nu Zijn vermogen?” Vergeld hun overmoed; Wreek Uwer knechten bloed; O God van ons betrouwen, Verdedig onze zaak; Doe ’t heidendom uw wraak, Zelfs voor ons oog aanschouwen”.
“Ai, hoor naar hen, die in gevang’nis kwijnen; Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen; Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren, Op Uwe hulp met smekend’ ogen staren. Vergeld den wreden smaad, Waarmee des nabuurs haat Uw mogendheid dorst schenden; Geef hun, o Opperheer; Die zevenvoudig weer; Zie neer op onz’ ellenden”.
Psalm 79 is dit weekend bijzonder actueel. De Here heeft in de ogen van dominee Kort immers toegestaan dat Satan zijn heerscharen met camera’s en microfoons naar de Mieraskerk zond om de gelovigen op de proef te stellen. Een van hen deed het heidendom Zijn wraak door een verslaggever van Radio Rijnmond in het zicht van de politie een karatetrap te verkopen. In de rug. Ook dat nog. Als de dienst is afgelopen zal zijn martelaarschap een aanvang nemen want hij wordt zeker aangehouden. In de Sionskerk te Urk is hetzelfde liedje snel gezongen want daar heeft een gemotoriseerde gelovige een Powned-meneer van de sokken gereden.
De lidmaten van de Oud-Gereformeerde en van de Gereformeerde Gemeentes in Nederland zullen zich de komende weken ongetwijfeld wentelen in hun totale gelijk. De woede van de gemiddelde Nederlander sterkt hen juist in hun geloof. Zij houden steviger dan ooit vast aan een genadeloze en wrekende God die hun leven met zijn regels en voorschriften tot in de details beheerst. De drie Abrahamistische godsdiensten, de islam, het christendom en het jodendom kennen alle drie een lunatic fringe van fanatici die het leven van zichzelf en hun omgeving verpesten door alles wat het leven de moeite waard maakt, tot zondig te verklaren. De ervaring leert bovendien dat in zulke kringen profetische figuren optreden die over hun omgeving een ware tirannie uitoefenen. Wat dat betreft is er nauwelijks verschil tussen dominee Kort, de Lubawitzer Rebbe en sjeik Fawaz Njeid. Eén pot ontspoord nat.
In de nacht voorafgaand aan de druk bezochte kerkdiensten van de christelijke lunatic fringe beëindigde de politie een bijeenkomst in Den Bosch van zestig personen die zich niet bezig hielden met bijbellezing maar aan Bacchus offerden. Zij wierpen voorwerpen tegen de politieauto’s. Er zijn twee aanhoudingen verricht.
Zou het niet aardig zijn als enkele horecaondernemers de handen ineen sloegen teneinde godsdienstige bijeenkomsten te organiseren, waar men uiteraard alleen maar toegang heeft met een geldig testbewijs? Deze erediensten staan dan in het teken van offeren aan Bacchus en/of het gezamenlijk gebruiken van brood en wijn.
Dat zou aardig zijn, maar je hebt er niets aan. Het enige antwoord op fanatieke gelovigen is theologisch van aard. Hun religieuze zinsbegoochelingen zijn onveranderlijk gebaseerd op selectief lezen in het woord van God. Hun leiders en profeten moeten inhoudelijk van repliek worden gediend. Atheïstische scheldpartijen zijn dan nutteloos. Keer op keer dient ze te worden voorgehouden dat ze het woord Gods misverstaan. Dat ze zelf gieren, kraaien en raven zijn.
Laatste nieuws: in de Indonesische stad Makasssar is een bomaanslag gepleegd op de katholieke kathedraal. Er vielen veertien gewonden. De aanslagplegers kwamen om. Ze moeten gezocht worden onder islamitische fanatici.
Aanvulling: Ds. Kort heeft afgelopen zondag de gemeente meteen psalm 122,vers 1 aan laten heffen. In de context van het opengooien van zijn deuren was dat een provocatie
Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan Gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, en doe als wij.” Jeruzalem, dat ik bemin; Wij treden uwe poorten in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.
Het is de moeite waard de gemeentezang te beluisteren. Daarna houdt ds Kort U nog een klein uur en drie kwartier van de straat.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

EenMening
EenMening29 mrt. 2021 - 20:23

Sander van Walsum legt in de VK uit waarom orthodoxe kerkgangers nooit een bezienswaardigheid hebben willen zijn op zondag; dat speelt al zo lang er camera's zijn: Jos Schrijnen, auteur van boeken over volkscultuur, had het in 1930 al ondervonden: orthodox-protestantse christenen zijn in de regel niet dol op camera’s. Al helemaal niet op zondag, de ‘Dag des Heren’. Wil men hun kerkgang (‘een stuk volksleven’) vastleggen, ‘dan doet men dat het liefst onopgemerkt. Men make er geen vertooning van om die te verfilmen’. De bewoners van de zogenoemde Bijbelgordel zijn tenslotte gesteld op hun zondagsrust. Ze bewaken de ‘soevereiniteit in eigen kring’, zoals de gereformeerde voorman Abraham Kuyper het noemde, tegen pottekijkers van buiten. Zeker als aan die pottekijkers geen eerbare motieven worden toegedicht. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/orthodoxe-kerkgangers-hebben-nooit-een-bezienswaardigheid-willen-zijn-op-de-dag-des-heren~bfbaa8d8/

Thuis aan het werk
Thuis aan het werk29 mrt. 2021 - 9:24

Scheiding van Kerk en Staat is heel mooi, maar ondertussen moeten we daar maar scheiding van Kerk en Ziekenhuis aan toevoegen. Heel mooi dat het naar de kerk gaan 'God's wil' is, maar als je dan Corona krijgt is dat zeker ook God's wil, dus ga dan niet met je hypocriete kop in een ziekenhuis liggen - om daar God's Werk teniet te laten doen.

2 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer29 mrt. 2021 - 16:28

Dat vind ik wel een beetje te ver gaan. De kerk is een oud instituut wat de test der tijden lang heeft doorstaan. Daar mag je best respect voor hebben vind ik. Daarbij is het ook oneerlijk om direct aan de christelijke motieven te twijfelen. Alsof ze allemaal hetzelfde zijn.

Zandb
Zandb29 mrt. 2021 - 16:40

Thuis Naar de kerk gaan is helemaal niet gods wil. Dat is de wil van een armzalig mens, die een god, die helemaal niet bestaat omdat hij hem zelf bedacht, misbruikt om de mensheid voor de gek te houden.

Flix
Flix29 mrt. 2021 - 8:43

Van der Staaij houd op zondag z,n mond, Dag van de heren of zowat.

Deugkeizer
Deugkeizer28 mrt. 2021 - 21:00

Er loopt tegenwoordig een nieuw soort christen rond. De christen patser. Die werken veel, hebben een dure SUV Audi of BMW en denken de hele dag aan geld en nieuwe opdrachten. Verwondert mij ook niet dat dit soort types daar rondlopen tegenwoordig. Ik vraag me ook vaak af tegenwoordig waar dit naartoe gaat.

OlavM
OlavM28 mrt. 2021 - 20:18

Wat een superchristelijk volk daar, in Bekrompen aan de IJssel en Schurk!

djh
djh28 mrt. 2021 - 19:31

Het wordt misschien tijd om artikel 6 -vrijheid van godsdienst- eens te herzien, en daar beperkingen in aan te brengen, aangezien het steeds vaker wordt gebruikt om de wet te omzeilen of simpelweg te negeren.

16 Reacties
The Apple
The Apple28 mrt. 2021 - 20:37

Echt niet!

The Apple
The Apple28 mrt. 2021 - 20:40

Het wordt juist tijd om het gebruik van geestverruimende middelen onder de vrijheid van godsdienst te brengen. Niet alleen ayahuasca, maar ook paddenstoeltjes etc.

The Apple
The Apple28 mrt. 2021 - 20:42

Dat zegt een atheist!

The Apple
The Apple28 mrt. 2021 - 20:47

Ieder mens heeft het recht om zijn weg naar de verlichting te zoeken. Of dat nu is met mantra's, gregoriaanse gezangen, of met behulp van "kruiden".

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 mrt. 2021 - 9:14

Ook de lunatic fringe staat niet boven de wet. Paddestoelen in het wild zoeken is slecht voor de natuur.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 mrt. 2021 - 9:26

'Paddestoelen in het wild zoeken is slecht voor de natuur.' Je kan ze ook zelf kweken :)

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 mrt. 2021 - 11:33

[Je kan ze ook zelf kweken] daar is niks op tegen, maar tegenwoordig is het verzamelen van wilde planten ook voor in de traditionele geneeskunde (bv China) ongunstig voor de biodiversiteit.

The Apple
The Apple29 mrt. 2021 - 14:14

Ach, het gaat Danielle helemaal niet om die paddenstoelen. Ze wilde even met de term "lunatic fringe" getuigen van haar erudiete kleinburgerlijkheid. Blijkbaar weet ze niet dat gaat om een praktijk die bijna zo oud is als de mensheid https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca Onlangs heb ik nog eens een soort massage gehad, waarbij op het moment dat ik volledig ontspannen was op een soort gong werd geslagen. Wat er dan met je gebeurt is met geen pen te beschrijven. Of luister hier eens een uurtje naar, plat op je bed met je ogen gesloten - https://www.youtube.com/watch?v=JvyhxY54M3I Het is duidelijk dat je in de gristelijke kerkelijke rituelen de oorsprong niet meer herkent. Ik ben dan ook allesbehalve een vriend van de kerk en ik geloof bovendien in een geen enkele vorm van hogere macht. Ook niet in "kosmische energie", "alles is één" en zelfs niet in "het goede" of "het kwaad". Maar ik heb wel "gezien" en/of ervaren wat er wél is. Ik weet niet eens zeker of het wel om religie gaat, maar zolang er geen ander woord voor bestaat is wat mij betreft de vrijheid van religie onaantastbaar.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 mrt. 2021 - 18:10

een praktijk die bijna zo oud is als de mensheid' Aya, U is een kenner ;)

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 mrt. 2021 - 21:45

Voor enige kennis over het gebruik van Ayahuasca heb ik de lekenencyclopedie gelukkig niet nodig. Westerlingen moeten liefst niet gaan liefhebberen in de zeden en gewoonten van oervolken. Neem liever een pilletje.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 mrt. 2021 - 5:00

The Apple https://www.ed.nl/kempen/hoge-raad-invoer-ayahuasca-strafbaar-gevaar-voor-volksgezondheid~a7903f7b/

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 mrt. 2021 - 5:11

The Apple In aanvulling daarop! "Het verbod op de invoer is bedoeld ter bescherming van de volksgezondheid, aldus de Hoge Raad. Dat verbod is om die reden een toegelaten beperking van de vrijheid van godsdienst vanwege de risico’s voor de volksgezondheid." Dat opent de weg voor jurisprudentie volgens mij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 mrt. 2021 - 9:24

[Dat opent de weg voor jurisprudentie volgens mij. ] Het opent mogelijkheden voor andere de volksgezondheid bedreigende praktijken!

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 mrt. 2021 - 9:31

Het in bezit hebben van DMT is in Nederland gewoon verboden. Mijn bezwaar betreft het verzamelen van wilde planten (en dieren) voor de globale markt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 mrt. 2021 - 16:50

DanielleDefoe Het ging mij over het gebruik van 'ayahuasca i.v.m. godsdienst' en de reactie van de rechter daarop die ik aanhaal! Die uitspraak kan dus toegepast worden op verbod zingende kerkgangers i.v.m. volksgezondheid. Het je volgens de rechter niet kunnen beroepen op de vrijheid van godsdienst als het om de volksgezondheid gaat.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 mrt. 2021 - 21:32

Minoes&tuin 31 maart 2021 at 18:50 dat was ook de implicatie van mijn reactie van 11:24

chwiedijk
chwiedijk28 mrt. 2021 - 17:58

Wat mij zo heeft verbaasd is dat Kees van der Staaij ("broeder Christen") hierover zijn mond houdt.

2 Reacties
Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid28 mrt. 2021 - 20:12

Mij niet, want het is zijn achterban. En onlangs las ik een artikel waarom SGP wel bepaalde standpunten deelt van de overheid maar nooit verantwoording gaat nemen. SGP is nogal streng in de leer, en zij zullen misschien het aanvallen van journalisten niet toejuichen maar het staat een trede lager dan niet werken op zondag. Dat vinden ze net even wat belangrijker dan het aanvallen van journalisten.

Zandb
Zandb29 mrt. 2021 - 6:11

wiedijk Dat hij niet reageerde, komt hoogstwaarschijnlijk, omdat op juist zondag vd Staaij zich in dienst van de heer stelt.

The Apple
The Apple28 mrt. 2021 - 17:51

"Keer op keer dient ze te worden voorgehouden dat ze het woord Gods misverstaan." "Het woord Gods" bestaat helemaal niet. Op zijn best zijn het de woorden van priesters, profeten en discipelen, die beweren dat hun woorden van god afkomstig zijn. Onderga 40 dagen sensorische deprivatie in de woestijn, onder de Bodhiboom in contemplatie of slik een LSD-trip, dan weet je waar die "woorden" -gedachten- hun oorsprong vinden. It's all so simple really if you just look to your soul - https://www.youtube.com/watch?v=r8VH0xUiQ6o

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mrt. 2021 - 7:17

“Het woord Gods” bestaat helemaal niet. Op zijn best zijn het de woorden van priesters, profeten en discipelen, die beweren dat hun woorden van god afkomstig zijn." Dus eigenlijk politici!

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg29 mrt. 2021 - 12:59

'“Het woord Gods” bestaat helemaal niet.' Of toch in ieder geval niet het exclusieve. Zijn we het zo maar een keer ééns, Appeltje! Overigens: woorden die juist vervreemden van het Hogere, die zijn er wel gruwelijk veel. En maar al te vaak uitgesproken door hen, die, ironisch genoeg, beweren Gods woord te preken.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout28 mrt. 2021 - 17:31

`Mij is de Wrake’, zo sprak de Heere der Heirscharen, `en gij zult mijn lansknechten zijn om in mijn Naam te kastijden de ongelovigen, alsmede te tuchtigen de schennisplegers der Wetten, die het onaantastbare bestaansrecht van de Eredienst in twijfel trekken, want alle autoriteit op deez’ aardkloot is ontleend aan het Opperweezen dat zetelt in de Hemelen als vertegenwoordiger van de heilige Drieëenheid.'

Bouwman2
Bouwman228 mrt. 2021 - 17:17

De periode waarin reckelijken en preciezen dongen om het recht geloof was in de zeventiende eeuw. In de volgende perioden is er veel water door de Haagse beek gestroomd en religie is nu particulier. Kerken zijn gebedshuizen voor particulieren. . Er kwamen wel eens zeloten aanbellen aan de pastorie die ijverden voor hun eigen standpunten. Ze mochten hun verhaal rustig vertellen. En dan luidde de vraag te hunnent: Heeft u ook een samenvatting? Nou die hadden ze. Doet u die dan maar in de bus. En dat deden ze. Ze zwaaiden altijd even als ze vertrokken, daag dominee. En ik stak mijn hand even op en.iedereen was om verschillende redenen tevreden en blij. Terwijl het zo maar kunnen leiden tot een godsdiensttwist in coronatijd. Gelukkig hadden ze het bordje toch gezien waarop staat:" vrijzinnige gemeente X" en daar onder "Hier waakt de Herder..", met profiel-foto. .Jammer dat je die niet op JOOP kunt toevoegen, dat zou een goed idee zijn en ik had het graag ook gedaan. .Excuses dus.

4 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 mrt. 2021 - 18:28

"De periode waarin reckelijken en preciezen dongen om het recht geloof was in de zeventiende eeuw. " Dat was factiestrijd. De valse kerk - Rome - was al verslagen in dit land.

Karingin
Karingin28 mrt. 2021 - 21:31

Nou Frans ik denk dat ze daar in de zuidelijke provincies toch anders over denken...toegegeven, die hoorden toen niet bij ons land, maar ik vind jouw stelling toch iets te kort door de bocht

EenMening
EenMening28 mrt. 2021 - 22:09

@Frans Toen de calvinisten aan de macht kwamen begon ook de Gouden Eeuw.

Paul250371
Paul25037129 mrt. 2021 - 11:54

Een mening De gouden eeuw. Daar had 95% niets aan. En de koloniaal en tot slaaf gemaakte medemens agv die gouden eeuw helemaal niet.

Sarkastje1
Sarkastje128 mrt. 2021 - 15:20

Met kromme tenen,stijgende verbazing het zeer goed geschreven stuk over onze "Gristenen"gelezen..die in elk geval de Heere achter zich hebben staan(????)Ondertussen doen ze massaal onder luid Psalmgezang hun uiterste best behalve het geloof ook het Coronavirus te verspreiden .Dat laatste gaat zo vast lukken vrees ik........ ....

1 Reactie
EenMening
EenMening28 mrt. 2021 - 22:16

Over een dag of 10 weten we het. De relatief jonge bevolking van Urk zou mogelijk al groepsimmuniteit bereikt te hebben. Op dit moment zijn er relatief weinig besmettingen op het voormalige eiland.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 mrt. 2021 - 15:09

'Hun religieuze zinsbegoochelingen zijn onveranderlijk gebaseerd op selectief lezen in het woord van God.' Maar juist op dat punt is er geen verschil tussen strenge en gematigde interpretaties lijkt me, het verschil zit hem in welke verzen ze selecteren en welke niet. Aangezien er contradicties in de bijbel staan zal elke interpretatie selectief zijn (als we exotische posities zoals dialetheisme even buiten beschouwing laten). Enfin, ik weet niet of een theologische discussie met Ds. Antonie Kort veel zin heeft. Mijn ervaring is dat katholieken over het algemeen maar een beperkte bijbelkennis mee vergeleken bij protestanten. De dominee zal in zo'n discussie aanmerkelijk beter beslagen ten ijs komen vrees ik. Maar inderdaad, atheïstisch gescheld gaat al helemaal niet werken.

1 Reactie
Karingin
Karingin28 mrt. 2021 - 21:28

Protestanten zijn protestants omdat ze katholieken te werelds en te rekkelijk in de leer vinden...dus ook al heb je wel de bijbel van A to Z in je hoofd, het wordt sowieso een moeilijk gesprek ????

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -28 mrt. 2021 - 14:41

Momenteel komt de corona wet en regels me voor zoals het bordje 50 KM max op een doodstille buitenweg snachts om half vier. Onnodig dus en uitnodigend om je eigen verantwoordelijkheid te nemen gebaseerd op situatie en ervaring. Idem ditto bij deze kerkgangers. Kijk over 10 dagen naar het resultaat en zie dat er (zoals eerder) helemaal niets gebeurd is. (evenals die voetbalmeute in de arena die zgn aan een experiment meedeed).

4 Reacties
Franciscus Borghwerf
Franciscus Borghwerf28 mrt. 2021 - 16:03

Dat dus is precies de angst van de overheid en hun medestanders. Als dit inderdaad zo blijkt te zijn is hun beleid niet langer te verdedigen.

ton14024
ton1402428 mrt. 2021 - 17:17

Karate klit moet zich verantwoorden voor de rechter.

Karingin
Karingin28 mrt. 2021 - 21:21

Owkeee...dus die journalist verdient een trap omdat de overheid rare regels maakt...? Sjee, nou durf ik helemaal de straat niet meer op

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 mrt. 2021 - 12:02

Langzaam rijden op de buitenwegen vooral 's nachts spaart menig dierenleven.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!28 mrt. 2021 - 11:52

Elke gelovige, of het nu een aanhanger van het Jodendom, Christendom, Islam of het vliegend spaghetti monster of welk geloof dan ook is, is vrij om te geloven wat hij/zij wil. Maar houd je wel aan de wet. Blijf van andersdenkenden af. Laat afvalligen met rust. Gun ieder mens zijn eigen ding, laat anderen in hun waarde en blijf er met je vingers vanaf. Geen geweld, geen bedreiging. Overigens denk ik dat wanneer journalisten om 21:30 uur op het mercatorplein, bij jeugdketen, of andere plekken waar jongeren "hangen en chillen" dezelfde vragen gaan stellen aan hangjeugd de sfeer veel agressiever zal zijn.

2 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari28 mrt. 2021 - 13:22

Als je in dit land het Vliegende Spaghettimonster aanbidt, krijg je in NL niet dezelfde privileges die leden van de arbitrair door de rechter waardig genoeg bevonden geloofjes wel krijgen. Daar is namelijk gewoon precedent voor. Verder doet het er niet toe dat anderen ook kut kunnen reageren op journalisten, daar gaat het hier namelijk niet over.

JasDon
JasDon28 mrt. 2021 - 13:47

"Jodendom, Christendom, Islam of het vliegend spaghetti monster" In die laatste had de RvS helaas de mening dat het geen geloof kan en mag zijn. De geloofsfundamentalisten vinden dat overigens wel goed, immers had erkenning van het monster de bodem uit het vat met extra vrijheden dat ze genieten kunnen slaan.

Berend Pol
Berend Pol28 mrt. 2021 - 11:50

"Houd me ten goede, ik ben rooms opgevoed en als iemand toch in een Abrahamitische God wil geloven, kan ik het katholicisme ten zeerste aanbevelen al moet je nu ook weer liever geen misdienaar worden, zoals het laatste decennium steeds weer duidelijk wordt, laatstelijk in Nieuw Zeeland" De eveneens Abrahamitische islam wordt door u, behalve niet aanbevolen, blijkbaar niet eens waardig gevonden om benoemd te worden als eventuele keuze van voorkeur. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen na de uitzending van Buitenhof vandaag waar na woede wekkende beelden vanuit Urk en Krimpen aan de Ijssel het gesprek met Lale Gül ons wederom getoond werd dat het altijd nog veel erger gesteld is wanneer je te maken hebt met háár orthodoxe geloofsgenoten.

4 Reacties
ton14024
ton1402428 mrt. 2021 - 17:12

Geweldpleging is minder erg? Uit welke sekte kom jij?

Karingin
Karingin28 mrt. 2021 - 21:17

Wat een Belego-argument *gaap*

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mrt. 2021 - 7:19

Moet je eens aan een christelijke homoseksueel vragen!

Taeke Beinema
Taeke Beinema30 mrt. 2021 - 0:37

Maak je geen ilussues Berend. Geweld en intimiderende dreiging uit islamitische hoek tegen vrouwen of anderen wordt door het soort links hier niet serieus genomen.

sjaak5
sjaak528 mrt. 2021 - 11:49

Geloof en/of ideologie. Altijd maar vechten en aanslagen plegen. Door de eeuwen heen. Waar dan ook, makkelijk op te hitsen.