Joop

Een Europa dat werkt voor Henk en Ingrid

  •  
03-05-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
parliament-704254_960_720

© cc-foto: fill

De burger verdient meer inspraak in Europese wetgeving
Tijdens de komende Europese verkiezingen zullen weer weinig mensen gebruik maken van hun stemrecht. Dit is verre van gek, gezien de barre staat waarin de Europese democratie zich bevindt. Het is wel een gemiste kans, want sinds de Brexit is het belang van Europese samenwerking duidelijker dan ooit. Toch is het voortbestaan van de Europese Unie niet zekerder dan voor het Britse referendum. Het wordt tijd dat Europa op de werkbank terecht komt zodat er een nieuw, democratisch Europa komt waar de macht bij de burger ligt, in plaats van bij ambtenaren en diplomaten in achterkamertjes.
Ten eerste moeten wij het initiatiefrecht afnemen van de Europese Commissie. Eurosceptici hebben gelijk als zij zeggen dat de Europese Commissie een groot bureaucratisch monster is dat weinig democratie kent. Toch mag alleen de Europese Commissie wetsvoorstellen doen. Hier zit duidelijk een democratisch tekort. Het Europees Parlement is het enige instituut dat volledig gekozen is door de burger en daarom zou het ook aanspraak mogen maken op de rol als wetgevende macht. Een Europees Parlement met initiatiefrecht geeft Nederlandse Europarlementariërs de mogelijkheid om het verbod op pulsvissen aan banden te leggen, of een alternatief te vinden voor de nieuwe copyrightwetgeving.
Ook de Europese Raad moet snel anders. Het orgaan waarin de regeringsleiders en staatshoofden zijn vertegenwoordigd, is verreweg de koning  van de achterkamertjes in Brussel. Notulen en andere relevante documenten zijn nagenoeg niet beschikbaar waardoor onze eigen Tweede Kamer maar met moeite kan controleren hoe onze premier en ministers ons land vertegenwoordigen in Europa. Ook werkt de Raad op een dusdanige manier dat grootschalige veranderingen bijna nooit doorgevoerd kunnen worden. Iedereen moet het met elkaar eens zijn voordat een wet erdoor komt, wat vrijwel altijd resulteert in halfbakken compromissen die maar summier impact op de Unie hebben. Alleen als de Europese Raad transparanter wordt kunnen parlementen ministers en staatshoofden afrekenen op een gekozen koers of genomen beslissing. En daarmee is de burger weer aan het stuur.
Dat Europa aan verandering toe is is duidelijk. Europese samenwerking brengt ongelooflijk veel economische en sociale  voordelen voor het continent, maar dat betekent niet dat de EU voor lief genomen wordt. De burger verdient meer inspraak in Europese wetgeving. Wetgeving die een groot effect heeft op het dagelijks leven van iedereen. Daarom is een krachtiger Europees Parlement nodig om die stem te laten weerklinken. Daarom is een transparante Europese Raad nodig die ambitieuze wetten aan kan nemen, zodat de burger weet waar het aan toe is. Geen Europa van Rutte en Merkel, maar een Europa dat werkt voor Henk & Ingrid.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (60)

boekholz
boekholz12 mei 2019 - 13:11

Mee eens - en dus ga ik kiezen voor een van de partijen die voor zo een alternatief, democratisch Europa werkt waar wij burgers weer meer invloed hebben. Gelukkigerwijs bestaan deze in Nederland!

Keilstra
Keilstra5 mei 2019 - 9:03

Door de leegloop van Oosteuropa worden op termijn ook die economieën bedreigd door het vrije verkeer van werknemers. De werkgevers daar gaan dan gewoon Oekrainers binnenhalen, want lage lonen en gebrekkige werknemersrechten is echt helemaal hùn Europese Unie !

Keilstra
Keilstra5 mei 2019 - 9:01

Henk en Ingrid willen gewoon dat het vrije verkeer van werknemers wordt afgeschaft. De 750.000 Oosteuropeanen die in ons land werkzaam zijn drukken de lonen en houden de onderkant van de arbeidsmarkt flexibel en onzeker. Dit probleem doet zich in heel Westeuropa voor, en is een belangrijke factor achter de opkomst van populistische partijen, zo ook brexit. We moeten nou eens onder ogen gaan zien dat de EU een werkgevers-project is. Hùn lobby heeft het vrije verkeer van werknemers mogelijk gemaakt. Dat de EU juist dat als één van haar hoekstenen erkent is de hoofdreden dat de EU uitgekotst wordt door de lager betaalden.

webmaatje
webmaatje5 mei 2019 - 8:43

Dinsdag 7 mei zendt de ARD om 2015-21.45 een live debat uit met de "Spitzenkandidaten" Frans Timmermans (Socialistsche fractie) en Gerhard Weber (Christen-Democraten) vanuit Köln waaarin 100 mensen vragen kunnen stellen.

Jori2
Jori24 mei 2019 - 22:09

De Europese Commissie wordt samengesteld door de democratisch gekozen regeringen van de lidstaten. Een Europese regering die uit een coalitie uit het parlement komt is komende decennia ondenkbaar. De sentimenten onder de Europese bevolking zijn tegen, en die sentimenten bepalen de regeringen die de Europese Commissie samenstelt. Het gaat dus voorlopig niet gebeuren, en we moeten ons afvragen of dat slecht is. Zoveel Nederlanders zijn er niet. Er zijn wel veel Duitsers en veel Fransen en nog wat volkeren. Streven naar een Europese superstaat betekent het ten grave dragen van Nederland. Het is beter zoals het nu is, een samenwerking waarin iedere lidstaat een gelijke stem heeft. In de huidige EU heeft Nederland evenveel bestuursmacht als Duitsland. Ik zeg, houden zo, voorlopig, komende twintig jaar. Het gaat goed met ons, we zijn de sterkste economie wereldwijd. Dagelijk ervaren wij de voordelen daarvan.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen6 mei 2019 - 23:18

O, dus het gebrek aan democratie is eigenlijk wel een voordeel?

Jansen7
Jansen74 mei 2019 - 10:28

Ja, we maken van de Europese natiestaten een federale superstaat. Eindelijk zijn de multinationals beteugeld. En hoeveel mensen hebben door dat de VS ook een federale superstaat zijn waar de macht van de multinationals duidelijk is beteugeld??? :) En brr, weg met de het enge bekrompen nationalisme! We moeten opstaan en weerstand bieden tegen de Russen! :)

2 Reacties
Jansen7
Jansen74 mei 2019 - 10:29

Geen kritiek op de auteur maar op verschillende reacties die te pas en te onpas hoort, ook hier.

Frans Kwakman
Frans Kwakman4 mei 2019 - 20:25

Maar die Russen moeten ons wel warm houden in de winter, hoor. Tegen een redelijke vergoeding uiteraard. Laat niemand ze kwalijk nemen dat ze ons het lucratieve afzergebied voor aardgas hebben afgenomen.

Handige harry
Handige harry4 mei 2019 - 10:01

De mensen in Brussel vinden zich de nieuwe adel, staan boven de normale mensen. Fors terugdringen en de EU alleen gebruiken waarvoor ze nodig zijn zoals handelsverdragen. Laat ons de rest zelf lekker regelen. Dat doen we al honderden jaren en dat ging zo slecht nog niet.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty4 mei 2019 - 5:39

Even los van alle democratische deficieten van deze ondoorzichtige en inefficiënte bestuurslaag. Niet alleen de "Henk en Ingrids" van het Avondland maar veruit de meeste EU-burgers willen geen verdere verdieping van de samenwerking op weg naar een "Ever closer Union". Europarlementariër Sophie in 't Veld reageerde met veel dedain toen haar werd gevraagd wat zij er van vond dat er in ons land zowel in de TK als de 1e kamer een ruime EU-kritische meerderheid is ontstaan. Zij kwalificeerde onze nationale parlementariërs als een stelletje onnozele halzen. Veelzeggend. De meest cruciale vraag "wat voor een Unie willen we eigenlijk?'" wordt angstvallig vermeden en niet aan het Europese electoraat voorgelegd. Een EU, geen Europa, dat werkt voor "Henk en Ingrid" zou een minimalistisch bestuursmodel zijn primair gestoeld op economische samenwerking en slechts enkele grensoverschrijdende kerntaken.

3 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty4 mei 2019 - 5:40

laatste alinea moet weg, vergeten te verwijderen

Martin108
Martin1084 mei 2019 - 9:38

"Niet alleen de “Henk en Ingrids” van het Avondland maar veruit de meeste EU-burgers willen geen verdere verdieping van de samenwerking op weg naar een “Ever closer Union." Hangt wat mij betreft van de invulling af. Als het alleen maar voordelig uit valt voor de mensen met macht en geld, iow de lui die hordes lobbyisten in Brussel hebben rondlopen, dan hoeft t van mij ook niet. Maar als er ook aan de gewone burger wordt gedacht en er bv daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de race to the bottom wat betreft lonen en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de hele EU, etc, dan waarom niet?

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty4 mei 2019 - 16:58

@ Martin108 De EU heeft zich tot dusver weinig gelegen laten liggen aan het oplossen van de ongewenste gevolgen van het invoeren van vrij verkeer van personen, dus ik heb hier een hard hoofd in. Hadden ze dit wel gedaan dan waren de Britten waarschijnlijk binnenboord gebleven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mei 2019 - 4:58

De een zijn dood is de ander zijn brood ! Dat is Europa! Ik weet niet of ik nog wel ga stemmen. Dat betekent een hele grote ommekeer in mijn leven. Ik heb nog altijd overal voor gestemd, nog nooit verzaakt. Mijn vertrouwen is er echter niet meer. Die moloch is niet meer te temmen, laat staan te stoppen. Het EP is een lachertje. Als ik Frans Timmermans hoor en dat moet een spitzenkandidaat zijn, dan zakt de moed me in de schoenen. Ze begrijpen er helemaal niets van. Horende doof en ziende blind! Behalve voor multinationals en boeren!

9 Reacties
Satya
Satya4 mei 2019 - 9:21

Ik denk dat de multinationals geholpen zijn met allerlei natie staten. Ook kun je niet meer om de invloed van China heen die al die natiestaten ook zeer prettig vindt, ik vind hun invloed op zuid Europa en ons zakenleven zeer zorgelijk. Dit betoog van Christiaan is zeer welkom, Europa moet veel democratischer. Dat kan resulteren in het niet uitspelen van natiestaten door multinationals en China. Dat betekent datmensen hun culturele eigenheid hoeven op te geven, alsjeblieft niet. Economisch mist Europa ook de slag iets wat volgens mij te wijten is aan de conservatieve krachten die nieuwe elites willen creëeren daar is de burger als jij het slachtoffer van. Samen sta je sterker tegen grootmachten als Amerika en China en multinationals. Ik vind deze oproep van Christiaan een goede oproep en hoop dat het een begin is aan een democratische verandering van Europa.

LaBou
LaBou 4 mei 2019 - 9:41

" Dat kan resulteren in het niet uitspelen van natiestaten door multinationals en China" Je maakt een denkfout. Multinationals spelen geen staten tegen elkaar uit, zij zijn inmiddels het effectieve bestuur van die staten. En waar dat nog niet het geval is hebben ze altijd nog het wapen van de ISDS waarmee ze het beleid in de gewenste richting kunnen dwingen (en de EU vindt die ISDS helemáál geen enkel probleem).

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mei 2019 - 9:57

Satya Er is niets mis met de oproep op zich. Iedereen zou die kunnen onderschrijven. Ik geloof er gewoon niet in. Dat wat je wenst staat in geen verhouding tot de naakte werkelijkheid, ook al is die nog zo lelijk!

Frans Kwakman
Frans Kwakman4 mei 2019 - 10:18

Satya, leg eens uit wat die EU zoveel beter maakt dan de EEG waarin de economieen van de meest invloedrijke landen van West-Europa verenigd waren? Wat is de meerwaarde van Bulgarije, Litowen of Griekenland voor ons, economiech gezien?

Satya
Satya4 mei 2019 - 17:53

Frans Kwakman De haven van piraeus is bv al opgekocht door China en ze kopen ook al spoor op. Zij zetten in op een kortere vaarroute en van daaruit Europa bevoorraden via spoor. Als eu kun je daar iets tegen doen. Als ik het als Griekenland voor het zeggen heb zou ik China verwelkomen en de pakhuizen. Als eu zou ik de rol van aliexpress onderzoeken, het enige doel is onze markt verzieken, in een goed georganiseerde eu kun je dat aanpakken. Wij ondervinden de gevolgen van aliexpress al in 1 van onze bedrijven.

Satya
Satya4 mei 2019 - 18:01

Minoes Ik hoop dat je ongelijk krijgt. Ik zie de toekomst voor de jongeren economisch anders slecht in.

Satya
Satya4 mei 2019 - 18:05

LaBou Dan is de eu volgens mij, mits georganiseerd de enige weg om onder die greep uit komen. Volgens mij heeft de dividend afschaffing laten zien dat er nog behoorlijk wat te concurreren is. Wat vind jij van de eu?

Frans Kwakman
Frans Kwakman5 mei 2019 - 10:02

Satya, de haven van Piraeus is verkocht omdat die EU eist dat het land allerlei bezuinigingen door voert, onze vereerde Dijsselbloem heeft zich daar sterk voor gemaakt. In mijn beleving wordt het nationaal bezit niet verkocht, niet de nutsbedrijven, niet de vliegvelden, niet de havens. Het is een goede zaak dat het strand nooit onder de hamer gekomen is. Nogmaals ik vind dat we een goed lid van een organisatie ala EEG kunnen zijn maar de bemoeienis van die EU met ons leven is voor mij onaanvaardbaar.

LaBou
LaBou 5 mei 2019 - 15:47

Ik denk dat je mijn reactie niet goed hebt gelezen. Als het de multinationals zijn die, zoals nu het geval is, de politiek in de door hen gewenste richting kunnen sturen, al dan niet gesteund door een mechanisme als ISDS, zal de EU daar never nooit niet wat aan gaan doen. En, zoals anderen hier ook al zeggen: mijn EU is niet de huidige EU voor de multinationals.

quatsch
quatsch3 mei 2019 - 21:00

#Een Europa dat werkt voor Henk en Ingrid# Mmm, dacht dat we dat al deden.

KlaasPizza
KlaasPizza3 mei 2019 - 20:36

"Het Europees Parlement is het enige instituut dat volledig gekozen is door de burger en daarom zou het ook aanspraak mogen maken op de rol als wetgevende macht." Ik kan niet stemmen op personen op kieslijsten van partijen buiten Nederland. Een democratie waar ik maar op een deel van de kandidaten kan stemmen, top man. "Een Europees Parlement met initiatiefrecht geeft Nederlandse Europarlementariërs de mogelijkheid om het verbod op pulsvissen aan banden te leggen, of een alternatief te vinden voor de nieuwe copyrightwetgeving." Ja dat gaan de technology backwaters van Frankrijk en de UK vast toe staan, droom lekker verder. "Alleen als de Europese Raad transparanter wordt kunnen parlementen ministers en staatshoofden afrekenen op een gekozen koers of genomen beslissing. En daarmee is de burger weer aan het stuur." Het is te gek voor woorden dat Rutte welke niets anders is dan een kamerlid voor de grootste partij veel meer macht heeft dan een normaal kamerlid, afschaffen die hele raad we hebben al een parlement!

1 Reactie
Klatzook
Klatzook5 mei 2019 - 11:51

“Een Europees Parlement met initiatiefrecht geeft Nederlandse Europarlementariërs de mogelijkheid om het verbod op pulsvissen aan banden te leggen, of een alternatief te vinden voor de nieuwe copyrightwetgeving.” Dit laat duidelijk zien hoe Eurofielen denken. Zonder EU hadden we dit als Nederland waarschijnlijk gewoon ingevoerd.

ton14024
ton140243 mei 2019 - 17:54

De burger verdient meer inspraak in Europese wetgeving? Als ze daar vertrouwen in heeft en dat laat zien. Kom maar op met die grondwet ????

DenFlexwerker
DenFlexwerker3 mei 2019 - 17:02

"Het Europees Parlement is het enige instituut dat volledig gekozen is door de burger en daarom zou het ook aanspraak mogen maken op de rol als wetgevende macht" Nee, de enige keer dat burgers echt over de inrichting van de EU mochten stemmen, werd het een "nee". Dit parlement is, zonder directe democratische inspraak, opgedrongen aan de bevolking. De bevolking kan dit niet meer terugdraaien, op dit parlement stemmen geeft het de zweem van morele legitimiteit. Bovendien zijn parlementariërs die hun eigen baan opblazen, niet te vinden. Macht terug naar de landen, sterke landen en een zwakke eu, dat zou meer richting de volkswil zijn. Dus weg met dit parlement dat zonder voldoende democratisch mandaat tot stand is gekomen.

Rode druppel
Rode druppel3 mei 2019 - 16:47

Voor de eerste keer in mijn leven twijfel ik of ik uberhaupt moet gaan stemmen. Parlement wat praktisch geen macht heeft, die ligt bij de regeringsleiders. Een commissie die macht heeft en ongekozen is. Het parlement kost handenvol geld, dat weggegooid geld is. Dit alles met mijn inhoudelijke kritiek op de EU, zal mij eerder brengen bij FVD dan pro EU partijen. Wil niet uit de EU , maar een EU die afgebroken wordt tot op het fundament en dan weer opbouwen. Dat alles gezegd hebbende , lijkt het mij beter om niet te stemmen dan op FVD.

4 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt3 mei 2019 - 19:09

Ik heb besloten, ook voor de eerste keer blijf ik thuis.

pH_7
pH_74 mei 2019 - 0:24

Dat lijkt mij een behoorlijk lastig dilemma: niet op FvD willen stemmen, maar qua inhoud/idealen wel hetzelfde gedachtegoed?

Satya
Satya4 mei 2019 - 8:31

'Dat alles gezegd hebbende , lijkt het mij beter om niet te stemmen dan op FVD.' Ik vind de gedachte om op een elite partij te stemmen dan ook een beetje vreemd gezien jouw achtergrond.

Sonic2
Sonic24 mei 2019 - 11:52

@ Rode Druppel Baudet slaat allemaal alt right onzin uit. Hoe kun je nu twijfelen of je op hem wilt stemmen? Gewoon niet doen. We hebben het bovendien over politiek. Ik heb nog nooit ook maar een greintje spijt gehad van waar ik op stem. Ik kan alles onderbouwen waar ik op stem. Dan mogen anderen dat een slechte keuze vinden. Daar geef ik ze soms wel enigszins gelijk in. Maar spijt heb ik niet. En voor de rest heeft u trouwens gelijk. De Europese verkiezingen gaan helemaal nergens over. Er is geen machtsvraag. Het heeft alleen betekenis als bepaalde partijen echt helemaal worden afgestraft. Als D66 bijv na 1 zetel gaat. Dat zal zeker effect hebben. Zo ziet het er niet uit. Dus het zal allemaal wel loslopen.

Martin108
Martin1083 mei 2019 - 16:44

Meer luisteren naar de burger klinkt altijd heel mooi en democratisch enzo, maar de burger bestaat helaas niet. Er zullen maar heel erg weinig thema's zijn waarover er een overgrote consensus bestaat onder alle inwoners van de EU. Zelfs een normale meerderheid zal lastig zijn aangezien de meeste thema's niet in een simpele voor/tegen tegenstelling vallen samen te vatten. Er zal dus altijd een aanzienlijk deel van Europeanen het gevoel hebben dat er niet naar hun wordt geluisterd, alleen maar naar de ander. En in deze tijden van groeiende polarisatie en afschuw van het compromis zal dit alleen maar erger worden. Nee, ik heb ook geen oplossing, maar er moet heel veel gebeuren wil de EU even veel betekenen voor de bankiers op de Zuid As, de fabriekswerkers in Polen en de boeren in Portugal, etc.

1 Reactie
kipzonderkop
kipzonderkop3 mei 2019 - 18:12

Met bankiers, fabriekswerkers en boeren tegen elkaar uitspelen bereik je natuurlijk nooit een oplossing. Beter bedenken dat alle lidstaten bankiers, fabrieksarbeiders en boeren hebben die gemeenschappelijk belangen nastreven. Belangen die hun voordeel bieden en tegelijkertijd anderen niet onredelijk schaden. Een EU waarbij het voordeel voor de een het verlies is van de ander kunnen we missen als kiespijn. Zoals bijvoorbeeld vrij verkeer van arbeiders/diensten waarbij arbeiders uit minder welvarende landen de zakken van de rijken en hun ondernemingen in welvarende landen komen vullen door onder de prijs te werken. Een prijs waarvoor een arbeider in het meer welvarend land geen woning kan huren en 1 gezin onderhouden of erger nog werkloos vanwege valse EU concurrentie. Als er steeds geen democratische meerderheid gevonden kan worden dan mankeert er wat aan de samenstelling van de lidstaten van de EU. De landen die teveel uit de pas lopen kunnen dan beter er uit. Het begon ook allemaal zo mooi met de EEG van gelijkgestemde landen, het lijkt er op dat de expansiedrift van EU elite tot aan de Russische grens de verbondenheid geen goed heeft gedaan.

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2019 - 16:28

Je zou toch denken dat democratie een voorwaarde zou moeten zijn voor deelname aan de EU.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mei 2019 - 4:48

Vergeet het maar!

TwoTone
TwoTone3 mei 2019 - 15:56

Juncker heeft aangetoont dat de commissie niet het orgaan is waar de macht hoort te liggen. Het is een blamage dat een bestuurder van een mini landje ter grootte van een provinciehoofdstad van nederland europa kan opleggen wat hij vindt. Ook het vedrag van Lissabon (grondwet) dient teruggedraaid te worden, ook niet democratisch tot stand gekomen. Brussel moet accepteren en toegeven dat ze verkeerde dingen gedaan hebben, daarna kan je pas democratisch weer opbouwen.

r d h
r d h3 mei 2019 - 13:37

Goed stuk waarvoor dank. Het beschrijft precies waarom ik niet ga stemmen 23 mei.

3 Reacties
Christiaan de Vries
Christiaan de Vries3 mei 2019 - 14:15

Waarom gaat u niet stemmen dan? Het is helaas waar dat bij grootscheepse Europese hervormingen als degene waar ik voor pleit het Europees Parlement minder heeft te zeggen dan de Europese Raad, maar ze zijn verre van machteloos. Zij kunnen de hervormingsprocedure van de verdragen in werking zetten (volgens art. 48 van het Verdrag van Lissabon) en zijn medewetgever met de Raad. Europa kan nergens heen zonder goedkeuring van het Europees Parlement, dus hebben wij als burger gelukkig de mogelijkheid om te bepalen waar we goedkeuring voor geven.

DaanOuwens
DaanOuwens3 mei 2019 - 14:59

@ r d h Jij schrijft; Het beschrijft precies waarom ik niet ga stemmen 23 mei. Ik ga ook niet stemmen. Het is wat merkwaardig om doormiddel van verkiezingen een multilaterale organisatie in te richten. Een delegatie van de Nederlandse volksvertegenwoordiging kan prima Nederland vertegenwoordigen in het Europees parlement. Daar zijn geen aparte verkiezingen voor nodig.

gimli55
gimli553 mei 2019 - 17:51

Christiaan de Vries, Je hebt gelijk, het kan. Ik kan de 10de ook de jackpot winnen, ook al heb ik geen lot. Je kunt ook geloven in elven en tovenaars. De werkelijkheid is tegenovergesteld aan wat jij uitspreekt. Na 50 jaar verwisselen ze nog elke keer van plaats, met de bijbehorende kosten, klein voorbeeld maar groot gevolg. De grondwet is weggestemd, maar alsnog als verdrag doorgedrukt. De bevolking heeft helemaal niets in te brengen, niets concreets.

Bert de Vries
Bert de Vries3 mei 2019 - 13:37

Henk en Ingrid zijn hunnie van de zzp en de flex, en van het nul-urencontract. Het Europa van de gevestigde partijen heeft daar voluit aan bijgedragen. Dat bijdragen is mogelijk geworden doordat het internationale bedrijfsleven tientallen jaren richting heeft kunnen geven aan de inrichting van de EU. De machtspositie die het bedrijfsleven nu heeft, zal het nooit prijsgeven. De bedoelingen van De Vries zijn goed. De kans op realisering ervan is nul.

6 Reacties
Christiaan de Vries
Christiaan de Vries3 mei 2019 - 14:22

Dank voor uw reactie. Ik ben een rasoptimist, dus ik denk dat het zeker mogelijk is om mijn bedoelingen te realiseren. Als er een organisatie is die veel en vaak hervormd is het de EU wel, van kool- en staalunie naar een bijna complete economische en politieke Unie in 70 jaar tijd. Vergelijk dat met de staatsvorming van Nederland of België, dat gaat gigantisch snel. Geloof het of niet, maar Nederland neemt gelukkig een voortrekkersrol wat betreft transparantie in de EU, en dus het blootleggen van de macht van het grootkapitaal. Onze Tweede Kamer zit altijd bovenop de 'geheime' stukken van de Europese Raad. Er zijn dit jaar twee grote momenten waarop wij als burger de kans hebben om de touwtjes in handen te nemen, namelijk in Sibiu in mei en later dit jaar op de beoogde top(pen) van Macron. Als we met z'n allen onze schouders onder deze klus zetten is alles mogelijk.

rvb2
rvb23 mei 2019 - 14:23

de opkomst van zzp en flex is te wijten aan jarenlange rechtse kabinetten in Nederland. Meer EU zou daar een oplossing voor kunnen brengen. De enige manier om multinationals aan te pakken is door samen te werken en van de EU een echte unie te maken. Alleen dan kan het bedrijfsleven goed gereguleerd worden, dat gaat met afzonderlijke landen niet lukken. Dat zien we bijvoorbeeld met de nieuwe privacywet.

DaanOuwens
DaanOuwens3 mei 2019 - 14:50

@ Bert de Vries Jij schrijft; Henk en Ingrid zijn hunnie van de zzp en de flex, en van het nul-urencontract. Dat is Nederlands sociaal economisch beleid, niet Europees. Er zit daar geen enkele Europese regel in. Jij schrijft: doordat het internationale bedrijfsleven tientallen jaren richting heeft kunnen geven aan de inrichting van de EU. Wel nee, de inrichting van de EU is een puur politieke zaak. Het internationale bedrijfsleven wordt door de EU in zijn speelruimte beperkt niet door nationale regeringen of nationaal beleid. De invloed van het bedrijfsleven op de EU is kleiner dan de invloed van het bedrijfsleven op bijvoorbeeld de regering van Nederland, denk maar even terug aan de invloed van Unilever op Rutte ten aanzien van de dividendbelasting. Dat soort grappen werken niet op Europees niveau. Het zo mooi zijn als lui zoals jij hun oogkleppen eens zouden afzetten. Ik denk echter dat de kans daarop nogal klein is. Maar deze tekst van jou slaat dus nergens op.

Bert de Vries
Bert de Vries3 mei 2019 - 17:30

De Vries, het zou goed zijn als jouw wensen terzake de EU worden vervuld. (ik zeg EU omdat ik Europa een fundamenteel foute benaming vindt, die kan leiden tot volstrekt onjuiste beelden die wel van invloed zijn op besluiten) Maar ik betwijfel het, en vind daarvoor een overvloed aan feiten aan mijn zijde. Ik ga ze niet allemaal noemen, ook niet een deel ervan, maar wijs dan toch even op extreme cultuurverschillen die samenwerking bemoeilijken of onmogelijk maken, onoverbrugbare taalverschillen, her en der toenemende corruptie, vergaande verwevenheid van de EU en de NATO, enzovoorts, enzovoorts. RvB, zie het vrije verkeer van personen, niet ingevoerd om de Europese burger Europese vrijheid te geven maar om in delen van Europa op loonkosten te kunnen bezuinigen. Dit heeft, in combinatie met door jou genoemde wetgeving, de positie van grote groepen werknemers blijvend ondermijnd.

Spanveer
Spanveer4 mei 2019 - 6:25

@ Daan Ouwens, Flex en ZZP in nationale wetgeving zijn het gevolg van de EU richtlijn die vrij verkeer van kapitaal, goederen en arbeid in EU mogelijk maakt. Met een leger aan goed betaalde lobbyisten in Brussel en in de lidstaten maken multinationals de dienst uit. Zie hoe BASF en Bayer er in geslaagd zijn de EU richtlijn die insecten moet beschermen onderuit te halen. De EU wordt pas democratisch wanneer het EP het recht van initiatief en het enquête recht krijgt na afschaffing van de EU raad van ministers. Het optimisme van Christiaan de Vries verdient respect. Of het realistisch is staat te bezien.

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2019 - 17:54

@ Spanveer Jij schrijft; Flex en ZZP in nationale wetgeving zijn het gevolg van de EU richtlijn die vrij verkeer van kapitaal, goederen en arbeid in EU mogelijk maakt. Nee flex is het gevolg van het Nederlandse arbeidsrecht. Randstad bestaat al 55 jaar. Flex heeft niets te maken met het vrij verkeer van personen. En je schrijft: Met een leger aan goed betaalde lobbyisten in Brussel en in de lidstaten maken multinationals de dienst uit. Zie hoe BASF en Bayer er in geslaagd zijn de EU richtlijn die insecten moet beschermen onderuit te halen. Zie hoe google een straf van de EU krijgt. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/20/eu-deelt-opnieuw-miljardenboete-uit-aan-google-om-machtsmisbruik-a3953890 Blijkbaar bepalen die lobbyisten niet de besluitvorming. En je schrijft; De EU wordt pas democratisch wanneer het EP het recht van initiatief en het enquête recht krijgt na afschaffing van de EU raad van ministers. Nee, dan ontstaat slechts een nieuwe volksvertegenwoordiging boven de nationale volksvertegenwoordiging. Daar is in geen enkel Europees land een meerderheid van burgers voor.

Sonic2
Sonic23 mei 2019 - 13:22

Ik denk dat het eerste wat moet gebeuren is dat er gestopt wordt met het overnemen van de retoriek van een uit gerangeerde politicus van uiterst rechts. Laat Henk en Ingrid lekker waar ze zijn. Sta liever voor die 85% in plaats van elke keer die 15%. Voor die 15% is het toch nooit goed genoeg. Voor de rest hoor je deze retoriek altijd. Je hoort het ook altijd bij de energie transitie. Dit soort woorden zijn gevaarlijk. Als het in 2024 namelijk niet werkt dan is er vijf jaar later nog meer scepsis en cynisme. Als er iets slecht is voor het aanzien van de politiek is dat politici roepen dat de energie rekening naar beneden moet terwijl hij altijd maar omhoog gaat. Er moet ook echt een keer geleverd gaan worden. Een goed betoog hoor.

1 Reactie
Christiaan de Vries
Christiaan de Vries3 mei 2019 - 14:23

Hartelijk dank! Ik ben het met u eens dat we niet voor een klein gedeelte van het volk moeten staan, zij het de 15% of de 1%. Volksvertegenwoordiging is er voor iedereen, en met de maatregelen die ik bepleit zal het dat ook daadwerkelijk worden.

DaanOuwens
DaanOuwens3 mei 2019 - 13:10

Volgens de schrijver moeten de burgers meer invloed hebben op de EU. Dat zijn ruim 500 miljoen burgers. Allemaal verschillende mensen culturen en opvattingen. Het zijn niet 500 miljoen Henken en Ingrids. Het gevolg daarvan is dat er nooit 500 miljoen Henken en Ingrids zullen zijn die het idee hebben dat zij invloed hebben op de besluitvorming. Directe democratie op deze schaal is onzin. Laat regeringsleiders en ministers het beleid bepalen op EU niveau en laat burgers op het niveau van landen desnoods regio's hun vertegenwoordigers kiezen. Europa is toe aan verandering maar zeker niet dit soort verandering. Dit is inzetten op beleid dat alleen maar kan falen.

7 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2019 - 17:16

DaanOuwens: "Directe democratie op deze schaal is onzin." Laat dat nou een voorstel zijn dat ik in dit keurige verhaaltje geheel gemist heb. Don Quichotte is fighting the windmills of his own mind again - https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=qKV9bK-CBXo

gimli55
gimli553 mei 2019 - 18:00

Wat nu gebeurt is een grote faal en je moet wel optimaal optimistisch zijn om te veronderstellen dat de machthebbers deze veranderingen gaan implementeren in beleid, wat tegenovergesteld is van wat ze al 40 jaar doen. Ze hebben al 40 jaar de verkeerde kant aan het opgerend en de veronderstelling dat dat opeens anders gaat is erg naieve en ongeloofwaardig. Dat heet in de gewone wereld tunnelvisie en whisfull thinking en daar heeft de politiek erg veel voorbeelden uit het verleden voor.

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2019 - 19:10

gimli55 - Ik zal dat niet tegenspreken, maar dat betekent nog niet dat de schrijver van dit stukje voorstelt dat 500 miljoen Henken en Ingrids per referendum moeten gaan beslissen of Amsterdam wel of niet elektrisch vervoer verplicht mag gaan stellen. "Directe democratie op deze schaal is onzin." Yep, die voorstelling van zaken is zo idioot, dat je je afvraagt hoe iemand daar opkomt. Waarschijnlijk iemand die lijdt aan een referendum-obsessie.

DaanOuwens
DaanOuwens4 mei 2019 - 10:36

@ HM van der Meulen Jij schrijft: Laat dat nou een voorstel zijn dat ik in dit keurige verhaaltje geheel gemist heb. Je hebt er dus niets van begrepen. @ gimli55 Jij schrijft: deze veranderingen gaan implementeren in beleid, wat tegenovergesteld is van wat ze al 40 jaar doen. Welke veranderingen? Ik geloof niet in het verhaal van Christiaan de Vries die wil slechts een volksvertegenwoordiging op Europees niveau organiseren. Met uitgebreide bevoegdheden. Daar is in geen enkel Europees land een meerderheid voor te vinden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2019 - 19:03

DaanOuwens: "Je hebt er dus niets van begrepen." Enlighten me, bluffertje. -

gimli55
gimli554 mei 2019 - 20:12

@Daan Ouwens Dat is precies wat ik ook stel, de voorstellen van de heer Christiaan de Vries zijn luchtballonnetjes, wensdromen die in de hedendaagse werkelijkheid niet zullen uitkomen. De politieke partijen dienen beoordeeld te worden op wat ze stemmen, niet op wat ze beloven. Die 2 zaken staan vaak haaks op mekaar, met als excuus dat er compromissen moeten worden gesloten en er verantwoordelijkheid gedragen moet worden. Helaas liggen de gevolgen altijd bij een andere groep waar ze zelf bijhoren.

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2019 - 17:46

@ HM van der Meulen Jij schrijft; Enlighten me, bluffertje. Wel nee, er is geen enkele reden te bedenken waarom ik serieus op jouw teksten zou reageren. @ gimli55 Jij schrijft; Die 2 zaken staan vaak haaks op mekaar, met als excuus dat er compromissen moeten worden gesloten en er verantwoordelijkheid gedragen moet worden. Dat is een soort verbitterdheid die je van mij mag hebben maar die leidt tot niets. Een partij die geen compromissen sluit zal nooit regeren. Daar kan je voor kiezen, maar klaag dan niet over de keuzes die anderen maken. Andere partijen en andere kiezers. Op nationaal niveau en Europees niveau is er een grote verdeeldheid onder de bevolking. En zonder compromissen is er geen bestuur. daar kan jij ook voor kiezen maar een ruime meerderheid doet dat niet. Dat jij suggereert dat de lasten bij de armste mensen liggen is een opvatting geen feit. Dat de effecten van besluitvorming vaak ook negatieve gevolgen hebben voor deze groep is het gevolg van het feit dat op Europees en nationaal niveau de grote meerderheid rechts stemt en daarmee niet de belangen van de zwakte groep bovenaan de lijst zet. Dat is iets anders als helemaal geen rekening houden met de belangen van die groep. Maar als je daar kritiek op hebt zal je je toch moeten richten tot je rechtse buren en niet tot andere linkse partijen of de EU.