Joop

Een betere wereld begint bij jezelf, niet bij een verkiezingsprogramma

  •  
08-09-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
777 keer bekeken
  •  
18958299928_92cd6c9857_k

© cc-foto: Thomas Hawk

Als aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteren de verschillende partijen hun verkiezingsprogramma, vol met goede bedoelingen om het de komende periode beter te doen. Rutger Bregman schreef een aantal jaren geleden het internationaal veel gelezen boek De meeste mensen deugen. Ik denk dat hij gelijk heeft.

Een goede kennis van mij, die hoge posities bekleedde bij zowel overheid als grote bedrijven, vertelde mij eens dat hij de 10-80-10 regel ontdekte bij de mensen waarmee hij werkte. Ik noem dat sindsdien de wet van Koos. Tien procent van zijn werknemers waren de kartrekkers, die mensen die op een positieve manier de leiding namen, out of the box dachten, met nieuwe en creatieve ideeën kwamen. Tachtig procent waren goede mensen, die volgden. En de rest, de overige tien procent waren de rotte appels in de mand, de intriganten, de manipulanten, degenen die andermans ideeën jatten om zelf de eer op te strijken. De mensen die een heel team met hun toxische negativiteit kunnen aansteken en de sfeer verzieken.

Dit artikel gaat over het feit dat het niet voldoende is dat 90 procent van de mensen deugen en dat alle politieke partijen nu met goede voornemens komen. Het is namelijk een wetmatigheid dat wat goed is niet automatisch in de praktijk kan worden gebracht, maar dat dit een bepaalde, bewuste inspanning vraagt. En een tweede wetmatigheid is dat als die inspanning niet wordt geleverd, dat een oorspronkelijk goed idee zich tegen zichzelf kan richten, star en dogmatisch kan worden en juist het goede kan gaan tegenwerken.

Eerst wil ik stilstaan bij wat het goede is, wat de bron van het goede is en wat de voorwaarden zijn om het goede, dat wat deugt, in de praktijk te brengen. Mijn stelling is dat dit niet automatisch gaat, dat dit bewustzijn en een inspanning vraagt. Het vraagt bewustzijn van jezelf. Het innerlijk stilstaan bij de vraag wie ben ik? Zelfkennis over wat goed is en wat niet goed is in mij. Voor het goede, voor dat wat deugt, moet je contact met jezelf maken, je moet dat als het ware in jezelf opgraven. Om het vandaaruit in de praktijk te brengen. En het vraagt een sterke ik-kracht, omdat het in de praktijk brengen van wat deugt vaak op een grote weerstand van de buitenwereld stuit. Bijvoorbeeld een klokkenluider in een situatie in een bedrijf dat niet deugt, heeft een bijzondere sterke ik-kracht nodig. Ik moet denken aan de film Dark Waters (2019) over de advocaat Robert Bilott die een jarenlang proces voerde tegen chemiebedrijf DuPont. En won.

Tegenover wat ik hierboven beschrijf, staat dat de mens op de een of andere manier geneigd is om te vervallen in automatismen buiten zichzelf. Is de mens geneigd om niet de inspanning en de verantwoordelijkheid te verrichten die het opgraven en het in de praktijk brengen van het goede vraagt. We zijn bang om bijvoorbeeld af te wijken van de groep, zijn geneigd snel te kiezen voor gemak.

In plaats dus van contact te maken met het levende goede in onszelf schieten we snel en automatisch in wat wordt genoemd de reddersdriehoek, die bestaat uit de aanklager, het slachtoffer en de redder. De basis hiervan is altijd angst. Dit in tegenstelling tot de eerdergenoemde ik-kracht, die als basis (zelf) vertrouwen heeft. Die reddersdriehoek is collectief, daar zitten we als groep in vast. Daar zit dus angst in, maar ook instinctieve groepsoverleving. De hele coronacrisis was hier een goed voorbeeld van. We gingen collectief de oorlog aan met het virus, waar we dus slachtoffer van waren. Er was een grote angst voor ziekte en dood. De overheid samen met de wetenschap (vaccin) wierpen zich op als redder en de cirkel was compleet. Individuen die zich kritisch uitlieten over het beleid, werden door de groep als wappies, a-socialen, extreem-rechts, virusontkenners, staatsgevaarlijk neergezet.

Laat me direct even duidelijk maken dat ik geen coronavirus- of klimaatcrisisontkenner ben. Maar ik wil wel stellen dat bijvoorbeeld ook met de klimaatcrisis en het van bovenaf opgelegde beleid, angst (Frans Timmermans; overleving eigen soort is in gevaar) en de dynamiek van de reddersdriekhoek (Frans Timmermans; politiek moet nu bijsturen), een grote rol spelen. Het lijkt wel of die reddersdriehoek, die gebaseerd is op de verantwoordelijkheid buiten onszelf leggen, is geïnstitutionaliseerd en is vast komen te zitten in allerlei maatschappelijke structuren, protocollen en procedures. En dat verschillende partijen hier macht en financieel gewin aan ontlenen.

Ga hier dan maar eens tegenover staan, als individu, vanuit het in jezelf opgegraven goede en ware. Waarom zou je het goede doen, als je dit geld kost of je daarmee dreigt je baan te verliezen? Je zou wel gek zijn. In die zin is de afhankelijkheid van een betaalde baan een slimme manier van het machtssysteem om te voorkomen dat mensen het goede, maar ook het ware uitspreken.

En zo keert het misschien oorspronkelijk en in die tijd wel goede idee van kapitalisme zich op dit moment tegen zichzelf. Een betaalde baan die eerst vrijheid gaf, zet mensen nu juist klem en maakt het onmogelijk om zich openlijk uit te spreken en het goede in de praktijk te brengen.

Wat Thomas van Acquino scherp zag, is dat een rechtvaardige samenleving niet kan berusten op wetten, regels en procedures alleen. Deze vraagt ook om een bepaalde houding van de betrokkenen, een ‘standvastige en bestendige wil’ om te doen wat goed is, zonder calculatie of eigenbelang. Thomas’ medebroeder en leerling Meister Eckhart (1260-1328) duidde deze houding aan met het woord ‘innerlijkheid’, omdat deze alleen van binnenuit kan komen. Fundamentele veranderingen komen niet voort uit de werking van de wet, maar uit innerlijkheid – uit de geest van de wet. Pieter Omtzigt in zijn boek Een nieuw sociaal contract (2021).

Nogmaals en dit is heel belangrijk, dat we vast komen zitten in automatische machtsstructuren betekent nog niet dat mensen niet deugen, maar het betekent dat het in de praktijk brengen van wat deugt, van het goede, bewustzijn, inspanning en (innerlijke) ik-kracht vraagt. Je kunt wel een heel mooi boek schrijven over dat de meeste mensen deugen, maar je moet daarbij dan ook vertellen wat de voorwaarden zijn om dat wat deugt in de praktijk te brengen en waar je dan tegen aanloopt.

Mijn stelling is dat als ieder mens nu contact zou maken met zichzelf, met het goede, met wat deugt in zichzelf en dat in de praktijk zou brengen, de wereld compleet zou veranderen. Ik ga er dus vanuit dat het levende goede in ieder mens aanwezig is. In je werk zou je dan niet meer automatisch je baas volgen of het model of het van bovenaf opgelegde protocol. Vanuit het contact met jezelf en het goede, maak je contact met de ander, met een klant, met een patiënt en zou je wellicht iets heel anders doen dan wat het, vaak geld gestuurde protocol van je vraagt.

Als je het goede gaat doen, doorbreek je allerlei machtsstructuren. Eigenlijk komt er een soort revolutie opgang, van onderop. Vanuit het contact met jezelf, vanuit het contact met je medemens. Je zoekt het relationele op, want vanuit het contact met de ander, ontstaat het goede. Jij zegt niet, ik weet wat goed voor jou is, ongelijkwaardig, nee, in het open en vrije contact, gelijkwaardig, ontstaat het goede. Je kunt wellicht een andere rol hebben dan die ander, maar je blijft altijd in relatie met de ander als mens.Het goede weet je niet van tevoren, dat is levend en nieuw en ontstaat in het contact met de ander. Dit zijn voor mij allemaal gevolgen als we de moed hebben om het goede en wat deugt in de praktijk te brengen.

Wat een bewuste politiek zou kunnen doen, is voorwaarden scheppen voor mensen om het ware uit te spreken en het goede in de praktijk te brengen. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een vorm van basisinkomen in te voeren, waar mensen op terug kunnen vallen, als het in de praktijk brengen van het goede, van wat deugt, betekent dat zij hun baan verliezen. Dit idee heb ik helaas nog niet kunnen lezen in een verkiezingsprogramma van een politieke partij, misschien in dat van NSC? 

cc-foto: Thomas Hawk

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

Daslief
Daslief10 sep. 2023 - 20:06

Zeer goed punt dat een basisinkomen mensen meer vrijheid geeft om 'het goede in praktijk te brengen'. De PvdD noemt het basisinkomen in haar concept verkiezingsprogramma: 'Een basisinkomen kan de onderhandelingsmacht van werkenden ten opzichte van werkgevers versterken en geeft voor iedereen inkomenszekerheid. Mogelijke vormen zijn een vast maandelijks bedrag voor iedereen, of een negatieve inkomstenbelasting zodat mensen met een laag of zonder inkomen een aanvulling krijgen van de Belastingdienst. We starten een pilot met verschillende vormen van een basisinkomen.' https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/een-wereld-te-herwinnen De PvdD is dan ook al jarenlang voorstander van een basisinkomen, zie ook hun website: 'We zien dat bedrijven, en met name multinationals, steeds meer macht naar zich hebben toegetrokken ten koste van mens, milieu en dier. Wanneer burgers recht hebben op een basisinkomen, krijgen ze een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van bedrijven. De alsmaar dalende arbeidsinkomensquote, die weergeeft welk gedeelte van het geld dat in een land verdiend wordt als loon naar werknemers gaat (het andere gedeelte gaat als rendement naar de bezitters van kapitaal), toont aan dat de positie van burgers ten opzichte van multinationals steeds zwakker wordt. Het basisinkomen is een van de manieren om dit proces tegen te gaan, omdat het meer onderhandelingsmacht bij de individuele burger neerlegt.' https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/basisinkomen

Daslief
Daslief10 sep. 2023 - 19:55

Herkenbaar die 'wet van Koos'. In de jaren dat ik op kamers woonde (studentenhuis met 10 bewoners, verloop 2-3 personen per jaar) viel mij iets vergelijkbaars op dat ik de '20-60-20 wet' noemde: hoe schoon (of slordig) de gezamelijke ruimtes waren, hing af van de twee netste of minst nette personen van dat moment. Want als er maar twee bewoners (20 %) bereid waren ook structureel wat rommel van anderen op te ruimen, hielp de 'middenmoot' (60 %) eigenlijk altijd goed mee het huis netjes te houden. Maar waren er twee notoire sloddervossen die steeds hun vaat lieten staan en hun schoonmaakbeurten 'vergaten', dan was de 'middenmoot' veel nonchalanter en werd het huis binnen de kortste keren een rotzooi; en dat bleef zo, totdat de 'opruimers' weer één persoon voorsprong hadden op de 'sloddervossen'. Het fascineerde me elke keer weer hoe snel dat na een verhuizing kantelde en vooral hoe slechts één of twee personen steeds weer het verschil maakten voor een groep van tien!

Vuurrood
Vuurrood9 sep. 2023 - 8:26

Ik citeer maar even: En de rest, de overige tien procent waren de rotte appels in de mand, de intriganten, de manipulanten, degenen die andermans ideeën jatten om zelf de eer op te strijken. De mensen die een heel team met hun toxische negativiteit kunnen aansteken en de sfeer verzieken. Einde citaat. En precies die tien procent worden politici, of manager, of huisjesmelker, of slechte werkgever, of CEO bij Chemours, of ...vul maar in. Maar altijd op een machtspositie om de rest het leven zuur te maken.

Paul Spijkers
Paul Spijkers9 sep. 2023 - 5:55

Zonder sociale rechtvaardigheid is er weinig plek voor een ik ruimte, want mensen zijn sociale wezens. Vandaar dat mensen die weinig hebben vaker minder kunnen en meer moeten incaseren. Vroeger ging dat over verheffing en loon verhoging en ziekenfonds en sociale woningen. Nu gaat het helaas over vrije markt en uitbesteeding en zelf verantwoordelijkheid en vrije competitie. Meer een soort sociale darwinisme zodat de sterksten de rest kunnen negeren. Het is maar voor wie je de taart kaart groter wil maken.

Mathijsco
Mathijsco8 sep. 2023 - 16:46

Wat u eigenlijk wilt -als ik het zo goed samenvat- is meer ruimte voor expressie. Meer ruimte voor de mens, en de terugkeer van fatsoenlijke werknemers rechten. In plaats van los/vast ZZP, paycheck to paycheck, 'bek houden want anders vlieg je eruit en kun je de hypotheek niet meer betalen'. In plaats van klem gezet in de Participatiewet en je 'moestuin', met de groetjes van Diederik Samson? Ik ben het volmondig eens met uw streven! Dit land kent heel veel verborgen talent, wat momenteel is klem gezet ten gunste van het 'grotere geheel'. A.k.a de Ruttiaanse spreadsheet-cultuur, op basis waarvan Multinationals en speculanten hun winsten incalculeren. 'Interrumperende elementen', zijn daarbij ongewenst.

Pater
Pater8 sep. 2023 - 16:45

Uiterst warrig verhaal. Kapitalisme bood baan en dus vrijheid? Alsof er vóór het kapitalisme geen banen bestonden. Het is zeker waar dat wetgeving en de maatschappelijke 'stemming' beide bepalend zijn. Het ene kan niet zonder het ander. Dus die wetten zijn echt nodig. Basisinkomen als veroorzaker van het 'goede': hoe komt een mens erbij? Miljarden weggeven aan de rijken is niet mijn idee van het 'goede'.

1 Reactie
Daslief
Daslief9 sep. 2023 - 21:28

'Miljarden weggeven aan de rijken is niet mijn idee van het 'goede'.' Zeer mee eens. Toch gebeurt het op grote schaal, o.a. via hypotheekrenteaftrek en veel te lage belastingen in box 2 en 3. O ja, en de rijken krijgen nu ook AOW (feitelijk een basisinkomen voor 67 plussers). Ik zou er zonder meer voor zijn als al deze belastingvoordelen worden ingeruild voor een basisinkomen. Dat de rijken daar niet voor lobbyen kan een aanwijzing zijn dat we hen met het huidige stelsel meer miljarden weggeven dan met basisinkomen het geval zou zijn?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine8 sep. 2023 - 16:43

Ah, dus iedereen moet van onderaf doen wat hij zelf denkt dat goed is... alleen moet er natuurlijk wel flink afgetikt worden voor een basisinkomen. Als ik afscheid moet nemen van het kapitalisme, mag ik dan meteen ook meteen een beetje afscheid nemen van de overheid, en wat minder belasting betalen ajb.

Volrin
Volrin8 sep. 2023 - 16:28

"Rutger Bregman schreef een aantal jaren geleden het internationaal veel gelezen boek De meeste mensen deugen. Ik denk dat hij gelijk heeft." Ik denk dat hij overdreef, kersen plukte en teveel generaliseerde.

1 Reactie
Pater
Pater8 sep. 2023 - 16:39

ik denk dat de 'goedheid' van mensen afhangt van de omstandigheden.

TheunT
TheunT8 sep. 2023 - 15:48

Ik spreek meestal niet van beter of het goede. Ik spreek over minder en niet slecht. Dit lijkt mij afdoende. De wereld was al goed genoeg, deze is helaas verslechterd door ons handelen. En gewoon jezelf en anderen geen slechte dingen aandoen. Altruïsme gaat meestal ten koste van de altruist.

Gerygrr
Gerygrr8 sep. 2023 - 14:25

Beste Tom, Hoe lang geleden heeft Koos die wet van 10- 80 -10 verteld? Is het wellicht zo, dat de eerste 10 is wegbezuinigd en vervangen door de laatste 10?