Joop

Een baan is niet meer genoeg in de strijd tegen armoede

  •  
07-03-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
94 keer bekeken
  •  
15130334264_036be3ae8f_z
Een groeiende groep Nederlandse werkenden verdient te weinig om rond te komen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. Van alle werkenden in de leeftijdscategorie 15 tot en met 75 valt zo’n 2,5 procent onder de armoedegrens. Het aandeel van zzp’ers neemt binnen die groep steeds meer ruimte in. Het gaat om in totaal zo’n 188.000 werkende armen, die niet aan een maandelijks inkomen van 1040 euro komen (in het geval van een alleenstaande ouder met één kind) of 1960 in het geval van een stel met twee kinderen.
In het AD spreekt Leo van der Geest, directeur van economisch onderzoeksbureau Nyfer, al van polarisering op de arbeidsmarkt. “De kloof tussen slecht betaald flexibel werk en goed betaalde banen wordt steeds groter. Een groeiende groep werkenden profiteert niet mee van de welvaart. Eenvoudig, laaggeschoold werk is gemakkelijk verplaatsbaar, waardoor werknemers niet alleen concurreren met andere Nederlanders maar ook met mensen uit lagelonenlanden aan de andere kant van de wereld.” Hij verwacht niet dat hier snel verandering in komt.
In de Verenigde Staten is het al vrij alledaags dat er twee of meer banen nodig zijn om de rekeningen te kunnen betalen. Gaat het daar om ongeveer 7,5 miljoen Amerikanen, in Nederland zijn er 600.000 werkenden met twee banen. “In de VS zijn er al decennialang werkende armen. Die trend is nu definitief overgewaaid naar Nederland,” beaamt Van der Geest.
Cc-foto: Jeroen Roos
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (52)

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 mrt. 2019 - 21:18

Afgelopen week op de radio: de eerste restaurants gaan nu sluiten in de Bay Area (Silicon Valley) omdat het kokend en bedienend personeel niet meer op tijd op werk kunnen zijn (minimale commute van betaalbaar wonen tot San Francisco: 2 uur enkele reis).

José
José8 mrt. 2019 - 16:50

Gemeenten dringen er bij de Tweede Kamer op aan om de bestaanszekerheid van ‘werkende armen’ structureel te verbeteren. Veel problemen van werkende armen kan een gemeente niet oplossen met armoedebestrijding. De structurele oorzaken die de bestaanszekerheid van werkende armen ondermijnen, moeten worden aangepakt, en wel met concrete maatregelen van Rijk, gemeenten maar ook werkgevers. In het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen', doet de VNG acht concrete voorstellen. https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/vng_position_paper_voor_rondetafelgesprek_werkende_armen_7_maart_2019.pdf

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2019 - 21:20

@ José Jij schijft: In het position paper ‘Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen’, doet de VNG acht concrete voorstellen. Met name de gemeenten zijn een belangrijke veroorzaker van de inkomensonzekerheid. Zij kunnen ook niet via de VNG onderdeel zijn van oplossing. De rigide manier van uitvoering van de participatiewet zorgt ervoor dat naast de rijksincasso, de gemeentelijke incasso via de diensten werk en inkomen de grootste schuldeiser is bij problematische schulden. En door het opleggen van maatregelen, het preventief stop zetten van uitkeringen en de waardeloze aanvraagprocedure waarin 50 % van de aanvragen wordt afgewezen worden die problemen nog eens verergerd. Gemeenten missen het inzicht, de kennis en de kwaliteit om dit soort problemen op te lossen. Dat zal toch echt buiten de overheidsorganisatie moeten gebeuren. Je kan niet de partij die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de problemen vervolgens belasten met de oplossing.

José
José9 mrt. 2019 - 10:43

@Daan Ouwens Je hebt gelijk dat gemeenten maar al te vaak deel van het probleem zijn. Al vraag ik me ook wel eens af hoe groot de speelruimte binnen die uitvoeringsorganisaties nog is. Ik heb in de jaren ‘80 met langdurig werklozen en (vrouwen van) WAO’ers gewerkt, en ik heb het idee dat er toen meer welwillendheid, openheid, ruimte bij de instanties was dan nu. Van mensen die daar gewerkt hebben, heb ik gehoord dat de afgelopen decennia zo’n enorme bureaucratisering heeft plaatsgevonden dat het voor een individuele ambtenaar haast onmogelijk is om nog van de regels af te wijken. Maar gelukkig lees je af en toe ook nog wel eens over een bevlogen wethouder die nadenkt hoe hij werkende armen beter kan bereiken en ondersteunen, zoals in Dordrecht: https://decorrespondent.nl/2457/deze-wethouder-vindt-dat-werken-moet-lonen/163729566-cd346726

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2019 - 16:12

@ José Jij schrijft: Maar gelukkig lees je af en toe ook nog wel eens over een bevlogen wethouder die nadenkt hoe hij werkende armen … Je bent vriendelijk voor deze wethouder. Ik zie echter in zijn tekst geen reden om vriendelijk over hem te doen. Het enige dat hij heeft gedaan is een grotere groep arme mensen tot 140% van het bijstand niveau toegang geven tot de voorzieningen voor de allerarmsten. Ik zie dus geen bijdrage aan oplossingen. Wel verdeling van de armoede. Al had hij maar de schuldhulpverlening goed op orde willen brengen en toegankelijk maken voor mensen die dat nodig hebben. Kortom ik wordt ook van Dordrecht niet blij. Ik hoop vooral dat de wethouder het uitzendconcern Randstad de deur uit heeft gezet. Die club is er de afgelopen jaren in Dordrecht voor verantwoordelijk geweest van werklozen maximaal werkende armen konden worden door volstrekt perspectiefloze uitzendbanen aan te bieden. Dat overkomt mij overigens zelden, die blijheid. De incompetentie van de gemeentelijke organisaties en de soms belachelijke opvattingen van de politici in het gemeentelijk bestuur zijn daar de reden voor. Als anekdote: De gemeente Rotterdam heeft 52 functies geselecteerd die als zeer kansrijk gezien moeten worden voor werkzoekenden om aan de slag te komen. Er staan onzinnige functies op die lijst, maar de kroon spant de functie leidekker. Daar zouden werklozen beslist op moeten solliciteren. Dat denkt het cluster Werk en Inkomen, de beleidsadviseurs, de concerndirectie en de wethouder. Iedereen met een klein beetje gezond verstand kan bedenken dat er vermoedelijk 5 leidekkers in geheel Zuid-Holland werken. En als ze allemaal van de Laurenskerk afvallen zijn er 5 vacatures maar meer ook niet, er zijn ruim 36.000 werkzoekenden in de bijstand in Rotterdam. Het gaat mij er niet om dat een domme onbekwame ambtenaar zo'n lijst opstelt, domme mensen heb je overal. Ik vind het belachelijk dat tientallen verantwoordelijke hoogopgeleide mensen al enige jaren deze lijst gebruiken als basis voor hun beleid en de adviezen aan werklozen. Ik vraag mijn dan af of er niemand in die gemeentelijke organisatie is die zegt: "mannen, dit is misschien niet zo'n goede lijst." Kortom ik heb er weinig hoop op dat een gemeente in staat is iets van betekenis te doen voor mensen die weer aan het werk willen, moeten en kunnen. Ze doen gewoon te veel fout en veel te weinig goed. Ik denk dat de kansen van mensen op een duurzame baan toenemen als de gemeentelijke bemoeienis afneemt.

Joop Schouten
Joop Schouten8 mrt. 2019 - 16:06

Het minimumloon zegt genoeg. (...)

Bouwman2
Bouwman28 mrt. 2019 - 14:40

Ik herken dit niet. Iemand die 1040 euro per maand verdient is wel erg onwaarschijnlijk. Dat is 7 euro per uur. Je kunt eenvoudig als je werk zoekt als assistent het dubbele verdienen. En hoe zit het met al die toeslagen die er zijn teneinde de balans beter in evenwicht te brengen? Een goed stuk, spijker op de kop? Niets gedaan om de kloof in inkomen te verkleinen? Als je de feiten niet precies geeft dan zijn inderdaad feiten ook maar een mening.

3 Reacties
rvb2
rvb28 mrt. 2019 - 15:40

toch ken ik minstens twee mensen die minder dan 1040 per maand aan salaris binnenhalen (misschien meer, maar ik ken niet van alle vrienden en kennissen het salaris). Zo onwaarschijnlijk is het dus niet.

Zapata
Zapata9 mrt. 2019 - 4:01

Och ja, als schlemiel heb ik dat 20 jaar lang verdient. Minder eigenlijk nog als je de koersverhoudingen Gulden Euro er bij pakt. Ik verdien nu 5x zoveel omdat ik goed boekjes kan lezen en de complexe achtergronden van de digitale wereld begrijp. En omdat ik als sukkel mijn HBO en WO titeltjes bijeen heb geschraapt. In die 20 jaar heb ik als jong mens zo veel vernederingen moeten ondergaan en krassen op mijn ziel gekregen als schlemiel die je naar believen kon vertrappen dat ik geen enkel vertrouwen meer heb in de mensheid. En al helemaal geen vertrouwen in het rechtse smaldeel van de bevolking. Nu moet ik nog een jaar of 8 omdat een hufter zoals Koolmees me na 43 jaar werken geen rust gunt. Nog een jaar of 8, als ik het haal. En dan eindelijk vrij zijn. Niet meer de angst om op straat te belanden zoals me overkomen is in mijn jeugd. Niet meer de chantage van de managers om het laatste druppeltje productiviteit uit me te persen. Eindelijk niet meer anoniem zijn om te kunnen zeggen wat ik denk zonder angst voor vergelding. Nog een jaar of 8 en dan ben ik geen slaaf meer. De dood is vrijheid, dan kunnen ze me niet meer raken. Werken is een noodzaak, dat moeten alle mensen op deze aardkloot. Maar werken voor de schlemiel zonder opleiding en die overgeleverd is aan de nukken van het middlemanagement, dat is de hel.

Spanveer
Spanveer9 mrt. 2019 - 5:28

Het zijn vaak geen voltijdsbanen. Het minimumloon is meer dan 7 euro per uur.

Break on through
Break on through8 mrt. 2019 - 9:31

Goed stuk. Slaat de spijker op z´n kop. Onze afgelopen kabinetten hebben niets gedaan om de armoede te verkleinen (ze hebben er eerder alles aan gedaan om het te vergroten, uit ideologische overwegingen). Toekomstige kabinetten zullen er ook niets aan doen. De invloed van het bedrijfsleven is nog steeds niet ingeperkt... Een uitkomst is een onvoorwaardelijk basis inkomen. Je heft daarmee de armoede in één keer op en geeft deze mensen een menswaardig bestaan. Gewoon een mensenrecht dus, recht op leven en bestaan... Maar goed, de VVD gaat toch niet de komende honderd jaar de oppositie in (of beter, helemaal UIT de politiek. De VVD heft zichzelf niet op) dus tot die tijd is het sappelen met een niet ophoudende lage lonen landers.....

6 Reacties
adriek
adriek8 mrt. 2019 - 10:57

Basisinkomen lijkt een leuk plan. De hoogte van het basisinkomen wel laten afhangen van een vastgelegd (belasting)tarief op arbeid en bedrijfsomzet (of winst?). Als er dan meer mensen gaan 'labbekakken' en dus minder gaan werken wordt de koek kleiner en stijgt vanzelf de motivatie om toch maar weer aan de slag te gaan. Als te veel mensen onder de armoedegrens zakken is het experiment mislukt en kan het basisinkomen de economische geschiedenisboekjes in.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2019 - 21:09

@ Break on through Jij schrijft: Een uitkomst is een onvoorwaardelijk basis inkomen. Je heft daarmee de armoede in één keer op en geeft deze mensen een menswaardig bestaan. Dat wordt dus een bedrag tussen de 500 en 700 euro per maand. Het gevolg daarvan zal zijn een tsunami van mensen die zich op de voedselbank en de vuilnisbakken stort, een enorme stijging van de criminaliteit, een toename van berovingen van ouderen (die hebben naast een basisinkomen pensioen) en een totaal ontwrichte samenleving. Mij lijkt dat een slecht plan. Maar leg eens uit waarom jij dat wil.

Break on through
Break on through9 mrt. 2019 - 8:26

Beter verdiepen in de materie Daan. Wie zegt dat het op een basisinkomen van 700 euro uitkomt? Het gaat hier over werkende armen. Die hebben dus al een inkomen. Daarmee zou die schamele 700 van jouw dus maar zo eens een uitkomst kunnen zijn. Laat naar even weten waar het onvoorwaardelijk basis inkomen volgens jouw voor staat Daan. Komt vast en zeker iets VNO/NCW cq VVDachtigs anti basisinkomen uit.... :)

korheiden2
korheiden29 mrt. 2019 - 10:22

@Spanveer : het wettelijk minimumloon is 74,58 per dag. Bruto. Dat zal per uur nauwelijks 7 euro netto zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2019 - 12:34

@ Break on through Jij schrijft; Beter verdiepen in de materie Daan. Wie zegt dat het op een basisinkomen van 700 euro uitkomt? Iedereen die met het onderwerp bezig is van Finland tot de Nederlandse steden waar discussies gevoerd worden over het onvoorwaardelijk basis inkomen. Ik denk dat jij je maar eens beter moet gaan verdiepen als je dat bedrag van 700 euro niet kent. Jij schrijft: Laat naar even weten waar het onvoorwaardelijk basis inkomen volgens jouw voor staat Daan. Komt vast en zeker iets VNO/NCW cq VVDachtigs anti basisinkomen uit…. Ik geloof er niet in dus we komen nergens uit.

Break on through
Break on through9 mrt. 2019 - 16:46

Inderdaad Daan, het lijkt meer op iets van VNO/NCW cq VVDachtigs anti Onvoorwaardelijk basisinkomen houding. Je gelooft niet in een OBI. Dat bedoel ik! :) Er circuleren ook al tijden bedragen variërend van 800 tot 2K.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2019 - 9:13

Ter compensatie van deze problemen is er de huurtoeslag en zorgtoeslag. Voor veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voegt dat maandelijks 300 tot 400 euro toe aan het netto inkomen. Zonder de toeslagen zouden deze mensen geen eten kunnen kopen. Het is niet onlogisch dat het salaris van mensen wordt afgeleid van hun verdien capaciteit. Hoewel er mensen zijn die de samenleving zien als een grote sociale werkplaats, lijkt het mij logisch dat een bedrijf moet verdienen aan zijn personeel. Waarom zou je anders dingen produceren. Maar ter linker en rechterzijde zijn er mensen die vinden dat werken als zodanig geluk oplevert. Maar uitgaande van mijn eigen omschrijving dan is het probleem in Nederland dat voor een grote groep mensen het werk onvoldoende oplevert om van te leven. En dat zijn toch veelal mensen die op het niveau van het minimumloon worden betaald. Kortom mensen worden gemangeld door enerzijds de harde werkelijkheid van de concurrerende economie en anderzijds door het dagelijkse leven dat een bepaald inkomen vereist. De toeslagen zijn een lapmiddel en inmiddels hebben dankzij de toeslagen vermoedelijk honderdduizenden mensen een schuld aan de belastingdienst. De toeslag wordt vooraf overgemaakt en achteraf verrekend. Als mensen ook maar enigszins extra inkomen hebben gehad in het belastingjaar moet een deel van de toeslagen terugbetaald worden. En dat terug betalen kan niet van het minimuminkomen. Dus bouwen grote aantallen mensen schulden op. Ik denk dat het basisinkomen specifiek voor deze groep een oplossing biedt. Door mensen in staat te stellen bij te verdienen op het basisinkomen kunnen zij zichzelf uit de ellende werken. Op dit moment is het zo dat werken voor deze groep niet loont.

9 Reacties
adriek
adriek8 mrt. 2019 - 11:01

Er is iets fundamenteel mis als het minimuminkomen te laag is om een huis te kunnen betalen. De boel rechtbreien met subsidies is op zijn minst gezegd raar. (Te) veel mensen wonen gesubsidieerd in (te) dure huizen, degenen die geen recht op subsidie hebben betalen meer en vaak in mindere kwaliteit huizen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 mrt. 2019 - 15:24

Die huursubsidies hier zijn een gevolg van hoge huren. Ook dat ligt in de VS anders, het leven is daar niet even duur in alle opzichten. Bovendien zijn er veel mensen die illegaal daar verblijven en die worden nog eens extra uitgebuit. Die hebben geen enkele macht.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2019 - 16:58

@ Eirda Jij schrijft: Er is iets fundamenteel mis als het minimuminkomen te laag is om een huis te kunnen betalen. De huizen waarop mensen met een minimum inkomen aangewezen zijn variëren in de huurprijs tussen de 550 en 710 per maand. Dit is globaal de bandbreedte voor huurtoeslag. Onder de 550 is geen woningaanbod en boven de 710 begint de vrije sector. Dat zijn de tarieven van het overgrote deel van de woningvoorraad in de G4. Kan best zijn dat er elders in Nederland huizen voor lagere huurprijzen staan maar daar hebben de mensen in de G4 weinig aan. Jouw conclusie: (Te) veel mensen wonen gesubsidieerd in (te) dure huizen, degenen die geen recht op subsidie hebben betalen meer en vaak in mindere kwaliteit huizen. Getrokken naar aanleiding van mijn toch erg zorgvuldige verhaal is onterecht en nogal dom.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2019 - 21:05

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Die huursubsidies hier zijn een gevolg van hoge huren. Ga eens zelf rekenen. Stel een huis kost om te bouwen 200.000 ruim wat ruim begroot maar niet extreem. Blijft 40 jaar staan en wordt afgeboekt door de woningbouwvereniging, natuurlijk kan het huis langer staan maar dan is een verbouwing nodig die net zo veel kost als de eerste bouw. Die woningbouwvereniging leent geld voor een rente van 5% over die 40 jaar. Boven de huidige rente maar onder het gemiddelde in de afgelopen 40 jaar. Reken daarbij onderhoudskosten, verhuur activiteiten e.d. dan kom je uit op een kale huur van ruim 800 euro. Je kan goedkopere huizen bouwen, lagere rente inboeken, maar mijn punt is dat die huurprijzen gezien de kosten van de bouw van de huizen helemaal niet zo extreem hoog zijn. Dus ga zelf eens rekenen. Dan constateer je zelf dat het probleem wat ingewikkelder is dan je dacht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mrt. 2019 - 8:44

DaanOuwens Ik bedoel in verhouding tot de VS. Sorry indien ik niet duidelijk was.

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2019 - 12:36

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Ik bedoel in verhouding tot de VS. Sorry indien ik niet duidelijk was. Volgens mij was je duidelijk. En je hoeft tegen mij geen sorry te zeggen. In mijn verhaal is die vergelijking met de VS ook niet interessant. Het gaat mij om jouw bewering dat de huren wellicht kunstmatig hoog zijn hier. Volgens mij zijn die grotendeels het resultaat van de bouwkosten en de financiering.

Jansen7
Jansen79 mrt. 2019 - 13:08

@DaanDouwens: 1a) je hebt je voorbeeld zeker zeer ruim genomen: appartementen in sociale woningbouw-wijken in bijvoorbeeld Utrecht gaan voor 150.000. (een stad waar de huurprijzen ook hoog liggen!) 1b) laten we de grondprijzen die in onze voorbeeldhuizen verwerkt zitten voor het gemak buiten beschouwing laten (hele andere discussie) 2) In Nederland is de praktijk (in elk geval lange tijd geweest) dat corporaties een sociale huurwoning verkopen ter financiering van een nieuw te bouwen sociale huurwoning. Achterliggende gedachte is natuurlijk dat er dan meer koopwoningen beschikbaar zouden komen. Maar in deze context hoeft een corporatie natuurlijk zich helemaal niet krom voor 40 jaar in de schulden te steken. 3) Van welke rente-gemiddelden ben je uitgegaan? Het is natuurlijk frappant dat de huren significant zijn gestegen (en blijven stijgen) in een periode dat de rente zeer signifant is gedaald.

Jansen7
Jansen79 mrt. 2019 - 19:38

@DaanOuwens: aanvulling. Nadat de huizenprijzen in de krachtwijken wat sticky waren, zijn ze met flinke vertraging nu ook flink aan het stijgen. Neemt niet weg dat de hoge huren rond 2015 gelijktijdig opgingen met appartementen die voor 150.000 te koop waren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 mrt. 2019 - 22:55

Mijn "studentenhok" maakt deel uit van een blok ooit bedoeld voor de gezinnen van de arbeiders van een niet meer bestaande brouwerij. Tegenwoordig past er zogenaamd zelfs geen stelletje meer in. Geen wonder dat de huizen onbetaalbaar zijn.

Rara14
Rara147 mrt. 2019 - 20:32

“Het gaat om in totaal zo’n 188.000 werkende armen, die niet aan een maandelijks inkomen van 1040 euro komen (in het geval van een alleenstaande ouder met één kind) of 1960 in het geval van een stel met twee kinderen.” 1959 netto is armoede? Het begrip armoede is dan wel veranderd.

6 Reacties
Jansen7
Jansen78 mrt. 2019 - 8:58

@Rara: niet het begrip armoede is verandert maar het prijspeil. Ook al zeggen Zalm en een hele reeks overheidsinstituten dat het tussen de oren zit.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2019 - 8:59

@ Rara Jij schrijft; 1959 netto is armoede? Het begrip armoede is dan wel veranderd. Als je je een beetje verdiept in het onderwerp is er niet veel veranderd. https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens/

madbako
madbako8 mrt. 2019 - 9:00

Kan er niet uit opmaken of dit bruto of netto bedragen zijn. Maar ik kan mij voorstellen dat voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen of één kind beide armoede is.

LaBou
LaBou 8 mrt. 2019 - 9:27

Rara, waar haal jij vandaan dat dit een netto bedrag zou zijn?

Rara14
Rara148 mrt. 2019 - 20:49

Uit het CBS overzicht blijkt dat het netto is. Hoe goed gaat het met Nederland als je bijna 2k netto per maand overhoudt, en je dan door anderen als arm wordt neergezet.

Jansen7
Jansen79 mrt. 2019 - 12:39

@Rara: als je nu eens één linkje geeft dan scheelt dat heel veel gedoe. Waarschijnlijk doel je op de toeslagen waar bijstandsgerechtigden een beroep op kunnen doen, maar hoe dan ook: geef even aan waar (en in welke context) het CBS dit zegt.

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 18:38

'Het gaat om in totaal zo’n 188.000 werkende armen, die niet aan een maandelijks inkomen van 1040 euro komen (in het geval van een alleenstaande ouder met één kind) of 1960 in het geval van een stel met twee kinderen.' Hier schrik ik van. Ik zou denken dat je van 1960 moet kunnen rondkomen.

5 Reacties
Handige harry
Handige harry7 mrt. 2019 - 20:00

Vandaag lezen we dat Jetten 50.000 goedkope arbeiders erbij wil hebben. Laten we eerst zorgen dat de lonen “normaal” worden en dat mensen aan de zijlijn weer iets krijgen om voor te werken. We kunnen dit zelf oplossen.

Quibus2
Quibus27 mrt. 2019 - 20:54

Van 1960 met vier een stuk eenvoudiger dan van 1040 met twee. Die verhouding lijkt nogal scheef.

Satya
Satya8 mrt. 2019 - 5:18

Quibus Precies.

Satya
Satya8 mrt. 2019 - 5:20

Handige harry Ik zie niet zo goed in hoe dat aan oost Europeanen zou liggen ipv aan ons eigen beleid. Flexibele contracten en onzekerheid lijken mij het probleem.

madbako
madbako8 mrt. 2019 - 9:02

@Quibus 7 maart 2019 at 21:54 Van 1960 met vier een stuk eenvoudiger dan van 1040 met twee. Voor 1040 voor 2 zeker maar het was 1040 plus één kind

Martinel
Martinel7 mrt. 2019 - 16:35

Mijn dochter heeft 3 banen hier in dit asociale land. Is de hele dag bezig om haar roosters kort te sluiten....geen vrije tijd meer, geen of nauwelijks meer tijd voor sociale contacten, of om gezond te eten. (Overigens hahahahahahahah, wel hoogopgeleid). En dus geen tijd meer om een man te ontmoeten, want die zijn ook continu aan het werk. Laten we dit 'gelukkigste' land ter wereld prijzen om haar destructieve beleid! Dank aan Rutte, Asscher, Seegers, Wilders, Pechtholt, Buma voor het wantrouwen wat al jarenlang over burgers wordt uitgescheten. Alles naar de knoppen. Nou vanavond weer het riedeltje begreep ik op RTL, waar die zielige figuren hun hanengevecht gaan houden. Ik zou zeggen de kooi in en erin blijven.

2 Reacties
Satya
Satya7 mrt. 2019 - 20:22

Ik denk flexible contracten. Klopt dat. Het bedrijf van mijn familie biedt geen hoge salarissen maar wel vaste contracten.

Jansen7
Jansen78 mrt. 2019 - 9:00

@Satya: mijn compliment voor de vaste contracten van jouw bedrijf. Op fora duiken er altijd werkgevers op die ik in de praktijk maar moeilijk kan vinden.

Keilstra
Keilstra7 mrt. 2019 - 15:43

En dat komt doordat de werkgevers de beschikking hebben over een oneindig reservoir goedkope werknemers in Oosteuropa. Daardoor zijn de lonen al dertig jaar niet meer in koopkracht gestegen. De vakbeweging kan niet optimaal onderhandelen omdat de werkgevers weten dat er nooit meer krapte is op die delen van de arbeidsmarkt waar de lager betaalden moeten werken. EU bedankt, Rob Jetten bedankt.

6 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot7 mrt. 2019 - 17:16

Het is... het is ... het kapitaal, sufferd: https://www.vrij-links.nl/artikelen/interview/ewald-engelen-arbeidsmigratie-is-peanuts-de-olifant-in-de-kamer-is-kapitaalmobiliteit/

Keilstra
Keilstra7 mrt. 2019 - 18:01

Grietje, je moet niet denken dat je de waarheid weg kunt redeneren zoals Ewald Engelen doet. Er werken momenteel 750.000 oosteuropeanen in ons land, en dat heeft ontegenzeglijk invloed op de lonen. Dat kritiek hierop niet strookt met jouw kosmopolitische wereldbeeld zou voor jou aanleiding moeten zijn je wereldbeeld te herzien.

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 20:23

Keilstra Hoezo ligt dat aan Oost Europeanen? Het ligt aan de natiestaat.

Jansen7
Jansen78 mrt. 2019 - 7:55

@Satya: het mag aan alles liggen maar niet aan de arbeidsreserves....

Grietje Genot
Grietje Genot8 mrt. 2019 - 9:51

De eigen-volk eerst types, ze zijn nooit ver weg. Zonder die luttele aantallen Polen, die met de laatste krachten van hun uitgeteerde lichamen de meest smerige karweitjes opknappen, zodat Henk & Ingrid vanachter de potplanten lekker kunnen schelden en tieren, zou dit treurige land al lang piepend en krakend tot stilstand zijn gekomen. Maar zie: solidariteit, ho maar. Hardvochtig, meedogenloos, kil, koud, gemeen & laag.

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 mrt. 2019 - 21:14

je moet niet denken dat je de waarheid weg kunt redeneren zoals Ewald Engelen doet. Leg dat nou eens uit, hoe hij dat doet en waar hij gaat glijen. Om met jou te spreken: je moet niet denken dat je de waarheid weg kunt schreeuwen, probeer dat dan ook niet in diezelfde zin zelf te doen

Rick Hofland
Rick Hofland7 mrt. 2019 - 15:29

Deze situatie zal op den duur leiden tot meer corruptie bij mensen die modaal tot lager verdienen. Je ziet het terug bij alle landen waar een normale baan niet voldoende is om van rond te komen of bij landen waar dit nog tot niet zo lang geleden het geval was. Als “Jan met de pet” op een sluwe manier een extraatje weet te regelen zodat er thuis ook eens wat geld is voor iets leuks, dan is hij de gevierde man in plaats van dat zijn sociale kring afkeurend reageert op zwart werken of andere vormen van “een extraatje regelen”. Het wordt dan voor steeds meer groepen een beetje zoals “ome Jan” in het liedje van Willeke Alberti. En hoe langer zo’n situatie bestaat hoe meer corruptie breed verspreid en sociaal geaccepteerd wordt.

punt2
punt27 mrt. 2019 - 15:02

Gelukkig wil Jetten dit aantal nog even fors verhogen