Joop

Edith Schippers, verzet je tegen de dogma’s in klimaatdebat en pleit voor feiten

  •  
20-04-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
water
Ik vrees dat mijn generatie een Derde Wereldoorlog om water mee gaat maken
 
Dat er klimaatsceptici zijn in de wereld zoals Donald Trump en Geert Wilders wisten we al. Dat er ook lokale klimaatsceptici zijn, zoals de heer Gert-Jaap van Ulzen (het Friese VVD-lid dat de enige zinvolle zin uit het VVD-verkiezingsprogramma haalde) is ook geen nieuws meer. Bovendien zou de oproep van de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, namens vrijwel alle Nederlandse multinationals vorige week aan Edith Schippers om haast te maken met het klimaatbeleid reden tot geruststelling moeten zijn in het klimaatdebat voor de komende jaren.
Toch maak ik me ernstig zorgen. Ik vrees dat mijn generatie de Derde Wereldoorlog gaat mee maken. Niet om het geloof (in het Midden-Oosten), om het landjepik (van Rusland) of om het nucleaire programma (van Noord-Korea), maar om de enige reden waarom de mensheid zich nog steeds op de planeet Aarde moet zien te redden en niet zomaar naar een andere planeet kan gaan, oftewel om het water.
Wat heeft water met het klimaatdebat te maken? Alleen het stellen van deze vraag door jou, de lezer, toont aan hoe ernstig het gesteld is met de dogma’s en de feiten rondom het klimaatdebat. De volgende vraag om mijn punt te maken is: wat is het belangrijkste broeikasgas? Ik gok dat zo’n 99% van de lezers van dit stuk koolstofdioxide als het belangrijkste broeikasgas beschouwt. Niets is minder waar. Koolstofdioxide vormt 0,038% van de atmosfeer, terwijl water tot wel 4% van de atmosfeer vormt. Het grootste deel (ongeveer 90%) van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door water(damp) als gevolg van de overvloedige aanwezigheid ervan in de atmosfeer. Water is dus het belangrijkste broeikasgas.
Moet deze constatering gezien worden als bagatellisering van de effecten van koolstofdioxide op de opwarming van de aarde? Integendeel. In talloze IPCC-rapporten hebben we de directe effecten van de exponentiele toename van CO 2 -uitstoot door de mensheid op de opwarming van de aarde kunnen zien. Er zijn harde bewijzen dat, zelfs als we de afspraken van Parijs nakomen, de kans dat de aarde ten onder gaat vrij groot is. Maar de politiek, de publieke opinie (journalistiek) en tot op zekere hoogte de wetenschappelijke wereld hebben nog steeds een grote blinde vlek voor de invloed van methaan, en een nog veel grotere blinde vlek voor de invloed van water(damp) op de opwarming van de aarde.
En dat terwijl volgens schattingen tot 95% van het totale troposferische (het onderste deel van de atmosfeer, 0-10 km) broeikaseffect te danken is aan het broeikasgas waterdamp en de bijdrage van koolstofdioxide maar ongeveer 5% is. In andere delen van de atmosfeer is de bijdrage van koolstofdioxide groter, maar die aanwezigheid levert slechts een kleine bijdrage aan het totale broeikaseffect. De cijfers variëren sterk, afhankelijk van onder andere de breedteligging, maar de verhouding 90%-10% (water(damp)-de rest) representeert ongeveer het wereldwijde jaarlijkse netto broeikaseffect van de totale atmosfeer.
In de politiek is afgelopen jaren door de inzet van partijen als D66 en GroenLinks aandacht voor de invloed van koolstofdioxide op de opwarming van de aarde. Aan Edith Schippers de schone taak om eindelijk concrete stappen te zetten richting een CO 2 -tax in het volgende kabinet. Echter blijft de politiek achter wat betreft het nemen van maatregelen voor het terugdringen van de methaanuitstoot. In het vorige kabinet hebben de staatsecretarissen Dijksma en van Dam problemen veroorzaakt rondom de afspraken over en de handhaving van het fosfaat- en stikstofplafond. Maar dat probleem is direct verbonden aan de methaanuitstoot, zeker in Nederland. Gelukkig is er in de publieke opinie steeds meer aandacht voor de methaanuitstoot, zoals in het artikel van de Correspondent van 18 april met de onthulling dat de Nederlandse uitstoot van methaan niet met 43% maar met 20% gedaald is sinds 1990, in tegenstelling tot eerder gepubliceerde cijfers van de overheid.
Over 4, 8, 12 of 16 jaar zal een volgend kabinet ook standpunt moeten nemen over een mogelijke H 2 O-tax (heel iets anders dan de rioolheffing). Grote delen van Afrika en het Midden-Oosten zijn dan al onbewoonbaar geworden door extreme droogte. Spanningen tussen buurlanden over de verdeling van rechten op het gebruik van drinkwater uit de rivieren in het grensgebied zullen alleen maar zijn toegenomen en er zullen vele internationale rechtszaken zijn rondom het bouwen van een dam bij de bron van diezelfde rivieren.
Landen met een zwakke landbouwsector (lees weinig landbouwgrond, tekort aan fosfaat en stikstof of zoetwater en daarom sterk afhankelijk van de voedselimport) zullen sancties of importheffingen willen opleggen aan andere landen waar zoetwater voor de landbouwsector nog “vrij” beschikbaar is. Alle vormen van landbouw die inefficiënt met water omgaan, zoals stadslandbouw, kleinschalige of lokale productie van voedsel of kassen productie in landen met hogere temperaturen zullen controversieel verklaard worden.
Als chemicus wil ik je daarom vragen, beste Edith, om niet alle miljarden uit onze belastingen aan CO 2 -reductie te besteden, maar naast CO 2 ook aan twee andere mooie moleculen te denken, namelijk CH 4 en H 2 O. Nederland is de koploper op het gebied van onderzoek naar droogte bestendige gewassen, moderne kassen met bijna volledig hergebruik van water, en methaandichte stallen.
Besteed een deel van onze belastingen aan dit onderzoek en de toepassing daarvan. Met alleen CO 2 -reductie kunnen we de aarde niet redden.

Meer over:

opinie, klimaat, wereld, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

Juppé🎗
Juppé🎗20 apr. 2017 - 20:23

U bent de vierde die dreigt met de Derde Wereldoorlog deze maand. U neem ik wat serieuzer dan Putin Trump en Un. Uw voorstellen zijn reeel, maar niet afdoend. Overgaan op kernenergieen een beleid gericht op geboorteperking lijken me noodzakelijk om op langere termijn de zaak te redden.

TwoTone
TwoTone20 apr. 2017 - 19:02

Volgens mij hebben we ons al vastgelegd: 50%reductie co2 in 2050 en in 2100 emissieloos. Dat gaat niet tientallen miljarden kosten maar honderden miljarden daar we oost europese landen hierin ook nog moeten sponsoren conform parijs. Daarnaast moeten we arme landen elders ook nog helpen met reductie. Daar gaat Schipperd niet zoveel aan veranderen. Er is dus al een hoop werk aan de winkel zou ik zo zeggen.

Hank2
Hank220 apr. 2017 - 16:28

Ik vraag me af waar de opinie, dat stadslandbouw en kleinschalige of lokale productie van voedsel inefficiënt met water omgaan, op gebaseerd is.

Nijntje2018
Nijntje201820 apr. 2017 - 16:13

Toch is het fascinerend dat veel milieu-actiegroepen en een aantal linkse partijen zich compleet focussen op CO2 inplaats van op methaan en waterdamp. De vele tientallen miljarden die mogelijk worden gestoken in CO2 reductie is het wedden op het verkeerde paard. De bedrijven die lekker subsidie willen pakken voor niet helpende CO2 reducties staan al te trappelen om de subsidiepotten leeg te trekken ten koste van de burgers die het gelag moeten betalen (over nivelering gesproken!). De onzinnige discussies over het sluiten van de kolencentrales in Nederland (die behoren tot de top 10% schoonste kolencentrales in Europa) is daar een mooi voorbeeld van. Wanneer staan de echte klimaatwetenschappers (en dan niet de napraters en de goochelaars met statistieken) op om de waarheid te vertellen of is dat ondertussen gelijk aan academische zelfmoord geworden?

1 Reactie
Luisje
Luisje21 apr. 2017 - 7:43

Per dag wordt er wereldwijd 4 miljard dollar uitgegeven vanwege het klimaat. Een interessante industrie waar heel veel mensen goed aan verdienen. En dan moet je niet verwachten dat men dat zo maar wil veranderen.

Marc Marc
Marc Marc20 apr. 2017 - 15:17

Gelukkig is er iets van technologische vernieuwing. Doom scenario's houden daar geen rekening mee maar ondertussen gaan de ontwikkelingen gewoon door. Grafeen kan tegenwoordig gebruikt worden voor ontzilting van zeewater. Grafeen is nog wat lastig te produceren maar ook op dat vlak zijn er ontwikkelingen. Verder eens met de strekking dat de CO2 benadering veel te eenzijdig is en er veel meer factoren zijn die bijdragen aan klimaatverandering. Waterdamp lijkt mij onbeïnvloedbaar maar methaan zeker wel. Maar onderschat landgebruik niet.

Pater
Pater20 apr. 2017 - 14:35

Waarig stukje. "de kans dat de aarde ten onder gaat" Die kans is nihil. Het maakt voor de aarde allemaal weinig uit, de mensheid is niet meer dan een ademzucht in dat perspectief. Over een miljoen jaar zijn er bijv. waarschijnlijk weer nieuwe gas- en olievoorraden. De kans op ondergang van de menselijke beschaving is iets groter. "Landen met een zwakke landbouwsector (lees weinig landbouwgrond, tekort aan fosfaat en stikstof of zoetwater en daarom sterk afhankelijk van de voedselimport) zullen sancties of importheffingen willen opleggen aan andere landen waar zoetwater voor de landbouwsector nog “vrij” beschikbaar is." Lijkt mer onzin. Land A met weinig landbouw gaat heffingen opleggen aan land X met een rijke landbouw? Dan worden de landbouwproducten alleen maar duurder voor land A. Methaan als ernstig broeikasgas is oud nieuws. Waterdamp kun je, juist in de hete landen, met zonne-energie uit de lucht halen (condens door flinke verkoeling). In NL zal de regen waarschijnlijk alleen maar toenemen, geen reden om een watertax in te stellen, zolang het gaat om het gebruik van op.water. Gebruik van grondwater moet natuurlijk wel belast worden, dat is eindig.

1 Reactie
JoostdeV
JoostdeV20 apr. 2017 - 17:54

De fossiele brandstoffen die we nu opfikken, ontstaan over periodes van honderden miljoenen jaren. Ook voor de aarde is dat een lange tijd. Tegen de tijd dat er weer wat valt te delven is de supervulkaan onder Yellowstone al meermalen uitgebarsten en zijn er al enkele meteoriet inslagen geweest die in omvang te vergelijken zijn met de inslag die 65 miljoen jaar geleden de dinosaurussen om zeep hielp.

wilmboerh
wilmboerh20 apr. 2017 - 14:16

Zie de burgeroorlog in Syrië: droogte op het platteland, Assad (sr.) deelt waterrechten uit aan zijn vriendjes, de niet-vriendjes trekken massaal naar de grote steden, waar de boel vervolgens ontploft. Je kunt er op wachten dat het elders evenzo gebeurt.

EricDonkaew
EricDonkaew20 apr. 2017 - 13:32

Over 4, 8, 12 of 16 jaar zal een volgend kabinet ook standpunt moeten nemen over een mogelijke H2O-tax (heel iets anders dan de rioolheffing). ------------------------------------------ Ja lekker joh, weer een belasting erbij. Ik kan me nog de vliegtaks van GroenLinks herinneren en ik heb er ook last van gehad. Die 50 euro per vlucht zou gebruikt worden om bomen te planten. In werkelijkheid is er letterlijk niet één boom van dat geld geplant. Weet je wat nog een bezwaar is van al die milieutaksen? Dat ze denivellerend werken. Volgens een recent onderzoek betalen armen en (lagere) middengroepen naar verhouding veel meer aan milieu en klimaat dan de meer welgestelden. Door al dat gedoe rond milieu en klimaat worden de armen armer en de rijken rijker; zo werd het ook gesteld in dat onderzoek. Hoezo zijn milieu en klimaat linkse thema's?

omaoeverloos
omaoeverloos20 apr. 2017 - 12:29

Het lijkt welhaast een religie te worden, met naast kooldiofoben nu ook hydrofoben beginnen zich nu al diverse stromingen te ontwikkelen. Wat ze dan weer gemeen hebben is het voorspellen van de apocalyps.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew20 apr. 2017 - 13:16

Kijkt u maar uit, oma. Er zijn mensen, ook op dit forum, die vinden dat gevangenisstraffen dienen te worden opgelegd aan hen die niet voetstoots willen meegaan met iedere klimaatbewering. En wat die apocalyps betreft, die is al honderd keer voorspeld. De eerste moet nog uitkomen.

Palladium
Palladium20 apr. 2017 - 12:08

Om de aarde nog te redden moeten alle energievormen die geen broeikasgassen uitstoten worden omarmd. Maar DAT dogma is nog niet geslecht (kernenergie is not done, want produceert radioactief afval en voldoet dus niet aan het zeer dogmatische duurzaamheidsprincipe), dus ik heb het denk ik mis en het valt blijkbaar nog wel mee met die opwarming en broeikasgassen. De energieproduktie groeit jaarlijks nog altijd harder dan we er aan wind- en zonne-energie bij produceren, dus de uitstoot van broeikasgassen groeit. Die derde wereldoorlog lost natuurlijk wel een deel van het probleem op, dat dan weer wel, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het wordt tijd dat deze discussie het politieke landschap ontstijgt.

[verwijderd]
[verwijderd]20 apr. 2017 - 11:04

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
NooT2
NooT220 apr. 2017 - 16:16

Uw stelling is?

MoE2
MoE220 apr. 2017 - 10:56

De olifant in de kamer heet een almaar groeiende wereldbevolking, we zijn er inmiddels met 7 miljard, en het groeit nog steeds! Alle klimaat maatregelen zijn vrij zinloos als er niets aan de groei van de wereldbevolking gedaan wordt. Naast klimaat effecten heeft de groei van de wereldbevolking nog tal van andere nare effecten: zoals de steeds verdere terugdringing van de natuur en de in het wild levende beesten. Leeuwen, giraffen, gnoes, en noem ze allemaal maar op, zullen almaar in aantal blijven afnemen zolang de wereldbevolking blijft groeien.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew20 apr. 2017 - 13:22

Helemaal mee eens. De groei van de wereldbevolking (in bepaalde gebieden, niet overal) is de Moeder aller wereldproblemen. Vergeet de (burger)oorlogen ook niet, die in ieder geval deels het gevolg zijn van te veel mensen in een bepaald gebied.

thunderbird2
thunderbird220 apr. 2017 - 10:50

Beetje warrig verhaal, de invloed van waterdamp op het broeikaseffect is idd erg groot, en zolang klimaatwetenschappers er niet uit zijn of wolkenvorming een positief of negatief terugkoppeleffect geeft op de opwarming van de aarde moeten we de overdreven aandacht voor Co2 idd maar even op een lager pitje zetten. Opvangen van methaan lijkt me makkelijk te doen, beetje sneu echter voor koeien die dan nooit meer buitenkomen. Beste om geld in te pompen is onderzoek naar efficientere manieren om zonne-energie te gebruiken. Met een overvloed aan vrijwel gratis energie is namelijk het waterprobleem ook zo opgelost.

1 Reactie
Luisje
Luisje21 apr. 2017 - 8:03

Zonne-energie is net als windenergie niet erg voorspelbaar en constant. Doe maar wat meer in kernfusie. Dan hebben we ineens bijna onbeperkte energie die we heel voorspelbaar kunnen opwekken. Vooralsnog geen echte afvalproblemen te verwachten. Technisch een uitdaging maar wel heel interessant. Moeten we kunnen.

H.Witte
H.Witte20 apr. 2017 - 10:07

Beste meneer Salim Al in de jaren zeventig schreef Michiel van Hulten, destijds PPR, een boekje over de ontwikkelingen met betrekking tot drinkwater. Deels is wat hij schreef achterhaald door de nieuwe technieken en ontwikkelingen. Dat zal voor de toekomst niet anders zijn en bij elk (doem)scenario dat gebaseerd is op huidige kennis en technische mogelijkheden (wat per definitie het geval is), kan dan ook een vraagteken worden geplaatst. Als ik me beperk tot drinkwater, valt het mij op dat u in uw artikel volstrekt voorbij gaat aan de mogelijkheid tot ontzilting van zeewater. Dat kan op verschillende manieren en bovendien zijn we daarmee nog niet uit ge-experimenteerd. Weliswaar zijn dat nu nog erg dure processen, maar technisch gezien moeten we op enig moment tot goedkoper methodes in staat zijn. Ontzilting van zeewater geeft enorme mogelijkheden om grote gebieden te irrigeren.

2 Reacties
korheiden2
korheiden220 apr. 2017 - 13:05

Behalve ontzilting was er vorige week het nieuws over een Israëlische vinding : water uit lucht! Het bedrijf Water Gen Tech produceert het Genius-apparaat waarmee dit mogelijk maakt!

Weelildragon
Weelildragon20 apr. 2017 - 14:04

50 jaar geleden dachten we echter ook dat Kernenergie het energie probleem zou gaan oplossen. Blijkt ook niet echt het geval te zijn. Dat er een oplossing voor het waterprobleem komt is net zo'n gok.