Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Jesse Klaver wil met links blok Nederland gaan verbouwen

Een heldere linkse agenda moet de kiezer overtuigen van een betere toekomst
Joop

Earth Overshoot Day: Stop de dictatuur van de 0,01%

  •  
01-08-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
earth-round

© cc-foto: NASA

Vandaag op 1 augustus zijn de hernieuwbare voorraden die onze aarde ons kan bieden opgesoupeerd. Alles wat we de rest van dit jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties. Als voorschot op een onzekere toekomst
Elk jaar kruipt de datum waarop ons rantsoen op is en we verder moeten leven op de pof verder naar voren. In 1970 viel die datum nog op 29 december en hoefden we slechts twee dagen ecologisch tekort te overbruggen. Sindsdien is Earth Overshoot Day elk jaar vervroegd. Maar zolang de supermarkten uitpuilen, wil de urgentie van deze boodschap bij veel mensen niet indalen. Er is genoeg, menselijk vernuft zal toekomstige problemen wel oplossen en geen mens lijkt wakker te liggen van dreigende tekorten in de nabije toekomst.
Hoewel wij mensen allerminst in de meerderheid zijn, gedragen we ons als alleenheersers. Recent onderzoek van een groep internationale wetenschappers onder leiding van prof. Ron Milo van het Weizman Instituut laat zien dat het mensdom zich gedraagt als een plaag voor al het andere leven op aarde, terwijl de 7,6 miljard mensen die de aarde bevolken slechts 0,01% van het leven op aarde uitmaken. Zou een andere soort zoveel schade aanrichten als de mens, dan zouden we alles doen om van die soort verlost te worden. Dat doen we zelfs met soorten die letterlijk van levensbelang zijn: insecten gaan we op grote schaal te lijf met pesticiden, in het kader van onze kortetermijnbelangen.
Alleen een respectvolle omgang met andere levensvormen op aarde kan ons een toekomst bieden. We weten dat, maar realiseren het ons kennelijk onvoldoende. Door menselijk toedoen zijn al 83% van alle wilde zoogdieren en de helft van alle planten uitgeroeid. Of kijk naar vogels. De wereldwijde consumptie van kip steeg explosief met de komst van de bio-industrie na de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn gedomesticeerde kippen wereldwijd de omvangrijkste vogelsoort, met een aantal van zo’n 60 miljard dat jaarlijks wordt gedood. Gekweekt pluimvee vertegenwoordigt inmiddels 70% van alle vogels op onze planeet, nog maar 30% van alle vogels zijn wild. Door de pluimvee-industrie is ten minste de helft van alle kippenrassen verloren gegaan. Daarnaast vormen het buitensporig gebruik van antibiotica en grootschalige besmettingen een groot risico voor de volksgezondheid.
De plofkip als symbool van een nieuw tijdperk: het Antropoceen, gedomineerd door de mens. Een tijdperk waarin onze ecologische footprint een zodanige omvang heeft aangenomen dat de grond- en hulpstoffen die de aarde kan produceren dit jaar op 1 augustus al op zijn. De rest van het jaar leven we op de pof. Een manier van leven die niet alleen ons welzijn, maar zelfs onze overlevingskansen als menselijke soort bedreigen.
Maar de mensheid – die 0,01% – is zozeer op zichzelf gericht, dat vrijwel alle politieke partijen kortetermijn-mensenbelangen als uitgangspunt hebben. Dieren, natuur en milieu komen pas aan de beurt als alle kortetermijn-mensenwensen zijn vervuld, en dat blijkt zelden het geval. Dat kwam onlangs weer tot uitdrukking in de plannen voor een klimaatakkoord, waarbij de grootste vervuilers, veehouderij en luchtvaart, taboe verklaard zijn. De olifant in de Kamer.
Als aardbewoners hebben we alle reden om ons te herbezinnen op onze omgang met dieren, natuur en milieu. Toen Gandhi gevraagd werd wat zijn mening was over de westerse beschaving, zei hij dat hem dat een goed idee zou lijken. De Partij voor de Dieren staat voor zo’n beschavingsoffensief. Een stem geven aan de 99,99%, mede van levensbelang voor de 0,01 %. Earth Overshoot Day 2018 zou een mooi moment kunnen zijn daarbij stil te staan en de koers te wijzigen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (88)

robheus2
robheus22 aug. 2018 - 17:04

Het volgende zou moeten gebeuren: Elk bedrijf dat niet hernieuwbare grondstoffen gebruikt en/of een bepaalde mate van vervuiling veroorzaakt moet gewoon voor precies dat bedrag worden belast waarmee deze grondstoffen weer kunnen worden vervangen en de milieu schade kan worden hersteld. Heel simpel, maar het is natuurlijk per definitie onmogelijk om dat te implementeren, want dan zou kapitalisme niet langer bestaan. Zolang we kapitalisme in stand houden, zal de datum waarop de hernieuwbare grondstoffen al op zijn, elk jaar eerder komen, tot de onvermijdelijke totale catastrofe. Dat is onvermijdelijk. We zijn als een kikker in een pan warm water waarbij de temperatuur elk jaar een graadje hoger wordt gezet, totdat we onvermijdelijk worden gekookt. Springen we er voor die tijd uit, voordat we worden gaargekookt?

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 22:55

Er zijn ook andere dingen die heel simpel zijn: bij ons in de zaak stond de allerduurste en energiezuinigste wasmachine die er te krijgen was. Die is in 10 jaar tijd nooit kapot gegaan en iedereen die bij ons werkte, nam de was mee naar het werk. Zo hadden we wel meer duur -vaak professioneel- gereedschap, dat aan iedereen ter beschikking stond om de doe-het-zelf-karweitjes op te knappen en we hadden zelfs een bestelwagen waar elke werknemer gebruik van kon maken. Eigenlijk zou je zoiets moeten onderbrengen in het buurthuis, maar ik denk dat Nederlanders daar pas toe over zullen gaan als ze daar door de armoede toe worden gedwongen. Dat is jammer, want het stimuleert het sociale leven. Toen ik hier -waar ik nu woon- voor het eerst kwam had bijna niemand thuis TV en ging iedereen naar het dorpsplein, waar er wel eentje stond. Meer dan de helft keek vervolgens helemaal niet naar dat ding, maar stond in een kringetje te kletsen en vaak zat er iemand met een gitaar en stonden daar een stel bij te zingen, alsof het kampvuur brandde. Nu heeft iedereen Sky en een schotel op het dak (het lijkt wel of ze tekort aan kabels hebben) en zitten ze thuis voor dat ding. Dat lijkt misschien vooruitgang, maar het is er niet gezelliger op geworden. Het geboortecijfer is wel aanmerkelijk gedaald.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 aug. 2018 - 5:23

HM van der Meulen Zo hebben wij een soort van familiewasmachine gekregen. Wij zijn nog maar met z'n tweetjes en de wasmachine hoge zuinigheids-categorie, kan 6 kilo wassen. Dat hebben wij bij lange na niet nodig, zeker waar was op verschillende temperaturen gewassen moet worden, krijg je allemaal halve machines of nog minder. Nu vragen wij de kinderen die in de buurt wonen en toch regelmatig komen hun was hier erbij te stoppen. Die machine moet toch draaien, gebruikt evenveel water, of er nu weinig of veel in zit. Ik vind het dan onzin en verspilling als iedereen half-lege wasmachines draait.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 aug. 2018 - 5:30

p.s. Degene die niet in de buurt woont natuurlijk niet.

De gewone nederlander
De gewone nederlander2 aug. 2018 - 13:52

Voor een groot deel ben ik het wel eens met mevrouw Thieme. Het is dat de PvdD voor mij iets te links is op thema's zoals migratie, anders zou ik er op stemmen. Maar het grootste probleem wordt niet echt aangehaald. Dat is toch echt de overbevolking van de mens. Zoveel mogelijk landen zouden moeten stimuleren dat mensen niet meer dan twee kinderen nemen. Dat kan al eenvoudig met belastingmaatregelen. Als niemand meer dan twee kinderen neemt dan krimpt de bevolking met alle positieve gevolgen van dien. Laat je ook niet voor de gek houden met argumenten zoals economische groei of vergrijzing. Het zijn niet de landen met de meeste inwoners of de dichtstbevolkte waar de mensen het meest positief zijn. Met innovatieve maatregelen kun je veel beter economisch groeien en de vergrijzing is een piramide spel zonder einde. De nieuwe lichting wordt ten slotte ook grijs en dan hebben we nog meer mensen nodig. De enige die meer bevolking willen zijn de multinationals met hun onstilbare honger naar goedkope arbeid.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 21:39

Overbevolking is het sprookje waarmee de rijken het probleem neerleggen bij de armen.

robheus2
robheus26 aug. 2018 - 9:59

@De gewone nederlander Overbevolking is niet het probleem, waar U het over heeft is de neo-koloniale uitbuitting van o.m. afrika waardoor er te weinig economie is ten opzichte van het aantal inwoners. Armoede drijft overigens het geboorte-aantal op. Ontwikkelingshulp zorgt voor minder (kinder)sterfte, maar leidt niet direct tot lagere aantallen geboorten, waardoor bevolkings aantal flink stijgt. Het gaat er vervolgens niet om hoeveel mensen er zijn, maar hoeveel grondstoffen en energie die gebruiken om in hun bestaan te voorzien. Zolang we de leegroof van afrika in stand houden, wordt dat probleem dus steeds groter.

Britta van Rees
Britta van Rees2 aug. 2018 - 13:13

De ideologie van de Partij voor de Dieren is typisch stedelijke elite. Sorry, maar het is niet anders. Eigenlijk is biologische landbouw gewoon puur slecht voor de planeet en voor de arme mensen. Maar ja, vanuit de grachtengordel hoef je de wereld ook niet echt te begrijpen. Voor mijn bovenstaande stelling verwijs ik naar een deskundige, Prof. Louise Fresco. "Boos en verontwaardigd waren bijvoorbeeld de reacties vanuit de biologische landbouw. Want biologisch is veelal niet gezonder, niet natuur- en milieuvriendelijker, niet lekkerder, niet diervriendelijker, een modeverschijnsel voor hogere inkomensgroepen en bovendien een gevaar voor de wereldvoedselvoorziening. Dat valt te lezen in het erudiete boek van deze hoogleraar duurzame ontwikkeling met indrukwekkende staat van dienst." Zie https://downtoearthmagazine.nl/louise-fresco-biologisch-is-niet-per-se-efficienter/

4 Reacties
korheiden2
korheiden22 aug. 2018 - 15:26

@Britta : Ook ik vind een aantal uitgangspunten van de Partij voor de Dieren sympathiek. Zo hoop ik nog altijd op een verbod op ritueel slachten. Ook andere issues m.b.t. dierenleed zijn zeer lovenswaardig. De argumenten van professor Louise Fresco i.v.m. biologische landbouw bewijzen m.i. definitief dat de aarde hiermee niet gevoed kan worden, ook al is de rijkdom ongelijk verdeeld. Maar probeer dat deze idealisten maar eens aan het verstand te peuteren. Idealisme is op zich goed, zo lang men het zicht op de werkelijkheid niet verliest.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 22:15

Je moet toch dat artikel eens lezen, want dan zal je zien dat het een provocatieve samenvatting is van de schrijver van het stukje zelf en niet van Fresco. Fresco begint in tegendeel juist gelijk te nuanceren. Laat mij nu eens op dezelfde misleidende manier citeren uit hetzelfde artikel: "Volgens Olivier de Schutter, speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op voedsel, zijn júist ecologische methoden geschikt om honger te bestrijden. Hij baseert zich daarbij op onderzoek: arme boeren in ontwikkelingslanden hebben meer aan lokale middelen dan aan dure kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen." Het staat er echt !! Lees zelf maar eens na op elke wijze zowel Britta als ik hier de kluit belazeren, dan weet je gelijk waarom je nooit het commentaar van Britta mag vertrouwen. Overigens behoor ik zeker niet tot de mensen die alleen maar zaaien als de stand van de maan gunstig en sommige opzichten ben ik het dus wel met Fresco eens. Maar in andere opzichten ook helemaal niet: onder andere het gebruik van GMO's. Om de stelling maar eens om te keren: de toepassing van GMO's is niet per se efficiënter. En het lijkt me dat Fresco die stelling evenzeer zou steunen

Britta van Rees
Britta van Rees3 aug. 2018 - 7:29

Ritueel slachten zie ik als een essentieel onderdeel van het jodendom en de islam. Aangezien in het wild de roofdieren hun prooien veel wreder slachten dan de mens doet, zie ik geen reden om de beminde gelovigen te vragen om wel verdoving toe te passen. Ook dit is weer zo'n voorbeeld van de losgezongenheid van de natuur die je bij de Partij voor de Dieren constant ziet. Men heeft de natuur vermenselijkt en de mens gedenatureerd. Kortom: typisch stedelijke elite. Ze staan een geromantiseerde vorm van natuur voor, die inspeelt op een elitair wensbeeld over natuur.

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 aug. 2018 - 12:55

Het lijkt me dat de mens door landbouw en veeteelt de natuur "vermenselijkt" en dat de PvdD er geen voorstander van is dat we weer als nomaden rondtrekken en met speer en pijl en boog in ons levensonderhoud voorzien, dus met die romantisering valt het wel mee. Als de PvdD wil dat men dieren daarbij de kans geeft om zich te blijven gedragen zoals ze zich ook in de natuur gedragen, kun je ze moeilijk verwijten dat ze daarom los gezongen zijn van de natuur. Volgens jouw gedachtegang behoren mensen -net als dieren- er blijkbaar geen morele beginselen op na te houden en versta jij onder "vermenselijking" het tegengaan van onnodige wreedheid jegens dieren, omdat wreedheid volgens jou gewoon een dierlijke -en dus menselijke- eigenschap is. Jij wilt eigenlijk dat mensen zich gewoon gedragen als beesten. Ik noem dat een geromantiseerde vorm van fascisme.

Archie Bunker
Archie Bunker2 aug. 2018 - 10:18

Waarom moet de mens/plant/dier in stand worden gehouden? Er is een beeld te ontstaan waarbij het lijkt alsof ergens in een voorportaal de toekomstige generaties handenwringend zitten te wachten op een plekje op de aarde. De generaties die er niet zullen komen zullen hun verblijf op deze planeet niet missen. De aarde zal ons niet missen en al zou ze wel gevoelens hebben, dan is ze ons liever kwijt dan rijk lijk me. Dat obsessieve gedoe met toekomstige generaties moesten we maar eens mee stoppen. Wat telt zijn de mensen die nu leven. Tel daar nog een paar generaties bij op voor de (klein)kinderen, mensen waar we wel een band mee hebben. Er zijn massa's mensen die NU omkomen van de ellende. En wij maar investeren in CO2 reductie.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 21:37

Er zijn massa’s mensen die NU omkomen van de ellende en als die toekomstige generaties nu maar gewoon besluiten om niet te komen, dan worden dat er vanzelf minder. Ze zijn gewaarschuwd !!

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks3 aug. 2018 - 22:52

Sorry van der Meulen, maar ik begrijp je bijdrage helmaal niet.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 aug. 2018 - 15:20

Het was mijn boodschap aan de toekomstige generaties, die handenwringend in het voorportaal zitten te wachten op een plekje op de aarde: Blijf waar je bent, we hebben het te druk met onszelf.

omaoeverloos
omaoeverloos2 aug. 2018 - 9:58

Het grootste problem is natuurlijk dat we te langzaam evolueren, zodat we nog steeds achter de feiten aanlopen. Maar met Windows 12 kunnen we permanent in VR leven. Kiest U de blauwe of de rode pil?

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe2 aug. 2018 - 15:03

Fan van de Wachowski sisters?

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks2 aug. 2018 - 9:19

[De plofkip als symbool van een nieuw tijdperk] De plofkip is een kippenras, een ras dat gekweekt is op snelle groei. Daardoor gebruikt de plofkip per kilo vlees, minder water, minder voedsel, minder grond dat voor andere doeleinde gebruikt zou moeten worden zoals wortels verbouwen, het stoot minder mest uit, het gebruikt minder medicijnen, minder energie en zo voort. En dat tot een factor 6 minder dan andere kippenrassen. Geen vlees eten is beter dan wel, maar als je dan toch vlees eet dan is de plofkip stukken millieuvriendelijker dan elke andere kip. Daar zouden we best wat smaakverlies voor over kunnen hebben.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:57

Je kunt van heel veel dieren houden, je kunt van planten houden, stallen bouwen, maar liefde is dat niet. Je houdt van kip met appelmoes. En toen knikte de consument, want die hield ontzettend veel van kip met appelmoes. (vrij naar Jaap Fisher)

1 Reactie
DonDonaldSucks
DonDonaldSucks3 aug. 2018 - 22:58

Er zijn mensen die van planten houden, de zogenaamde bomenknuffelaars, een van de zussen van Beatrix was er bekend door. Ik had ooit een collega die zich aan een om te hakken boom vast ketende in het psychotische idee dat als zijn vriendin werd omgezaagd dat het beter was als hij mee zou gaan... En de manier waarop velen hun hond, kat, geit of varken boven hun medemens plaatsen is even ongezond, maar zeker "houden van".

henk-alexander
henk-alexander1 aug. 2018 - 21:45

De strekking van het artikel lijkt mij is dat we ons moeten bevrijden van de antropocentrisch doctrine waarmee de alleenheerschappij van de 0,01% wordt gelegitimeerd. De knop moet dus om bij de mens. En wel letterlijk door een mondiale eugenetische politiek waarbij de ethische implicaties niet buiten beschouwing gelaten mogen worden. Nu het ‘temmen’ van de mens met repressie en verleidingstechnieken op een fiasco is uitgelopen – met alle ecologische gevolgen van dien, moet het ‘telen’ van een nieuwe, fysiek en psychisch gezonde mens de hoogste prioriteit krijgen. Met de huidige stand van de bio- en neurotechnologie zou dat mogelijk kunnen zijn. Peter Sloterdijk heeft deze ontwikkeling al geconstateerd - waarop toen verontwaardigd werd gereageerd (vgl. 'Regels voor het mensenpark', 1999). Volgens hem is er na een lange periode van 'temmen' van de mens, i.e. 'het beschaven en disciplineren van de mens', de tijd gekomen van 'telen' van een mens. Wat zou er op tegen zijn als zo een nieuwe aardbewoner wordt gecreëerd die in harmonie met dieren, natuur en milieu kan omgaan?

14 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus2 aug. 2018 - 0:49

"Wat zou er op tegen zijn als zo een nieuwe aardbewoner wordt gecreëerd die in harmonie met dieren, natuur en milieu kan omgaan?" Moet die nieuwe mensensoort toevallig ook nog blond haar en blauwe ogen hebben? Er is menig dystropische roman geschreven over de problemen die dat malle ideetje van Sloterdijk oplevert. Wie mag bijvoorbeeld bepalen hoe die mens eruit gaat zien? En wat doen we met mensen die niet aan de eisen voldoen: vernietigen of is steriliseren voldoende?

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 1:42

Ha, eindelijk komt de moreel verantwoorde Übermensch er aan.

Joe Speedboot
Joe Speedboot2 aug. 2018 - 8:27

'moet het ‘telen’ van een nieuwe, fysiek en psychisch gezonde mens de hoogste prioriteit krijgen. ' De nazi's droomden daar al van.

WillemdeGroot
WillemdeGroot2 aug. 2018 - 9:02

Heinrich-alexander. Eerst nadenken, voordat u iets neerpent. Lees uw bijdrage nogmaals en stel dan de opkomende vragen. Ben benieuwd naar de antwoorden daarop.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 aug. 2018 - 9:25

De huidige stand van de bio- en neurotechnologie is nog lang niet zover dat eugenetica om menselijk gedrag te veranderen een reële mogelijkheid is. Ik denk dat die fase pas aanbreekt als de bio- en neurotechnologie echte oplossingen heeft gevonden voor een aantal lichamelijke en vooral ook psychische aandoeningen. Als je kijkt naar het aantal mensen in psychische nood en de 'hulp' die die mensen wordt geboden in de vorm van niet-effectieve en soms zelfs fatale medicatie, kun je alleen maar constateren dat de wetenschap op het verkeerde spoor zit wat betreft begrip van de psyche. Hoe zou je met eugenetica menselijk gedrag kunnen veranderen als je de psyche niet eens begrijpt.

henk-alexander
henk-alexander2 aug. 2018 - 11:35

@Piet de Geus @HM van der Meulen Terecht wijzen jullie op het gevaar van het gebruik van bio- en neurotechnieken waarmee een ideale, gezagsgetrouwe mensensoort gecreëerd kan worden. Of met deze ‘antropotechnieken’ een mensensoort wordt geproduceerd die ‘( …)ook nog blond haar en blauwe ogen(…)' moet hebben, of een ‘Übermensch’ moet zijn, is niet zo relevant; zolang die zich maar gewillig gedraagt en niet in opstand komt. Sloterdijk heeft op een provocerende wijze gewezen op de consequenties van het centraal stellen van de ‘moderne mens’ en diens maakbaarheidsdoctrine. Deze ‘moderne mens’ wordt in cultureel en economisch opzicht beschouwd als dé ideale wereldburger. Een creatie naar westerse (Angelsaksische) snit die de wereld in bijna elk opzicht domineert. Een mensensoort die zich profileert als ‘exceptional’ en met zijn vooruitgangsgeloof en ongebreidelde consumptie verantwoordelijk is voor immense schade aan milieu en mensheid.

henk-alexander
henk-alexander2 aug. 2018 - 12:27

@Joe Speedboot De nazi`s hebben mijn familie een nachtmerrie bezorgd. Maar ga je gang als je me wilt beledigen. @WillemdeGroot Lees het zelf nogmaals voordat je met insinuaties komt. Waar ik op wijs is het dilemma waar de hele mensheid nu voor staat en hoe de ecologische ramp voorkomen zou kunnen worden. Dus hoe je er bij komt dat ik één specifieke mensensoort op het oog heb die a.h.w. `veredeld` moet worden, is me een raadsel. Overigens heb ik zelf (en mijn kinderen) `gemengd bloed`- dus ik ben niet `raszuiver` zoals je lijkt te suggereren. Verder ben ik opgegroeid tussen verschillende culturen. Ik beschouw me dan ook als een `hybride` mens, een `bastaard` zo gezegd. Applonia van Rapengaar `...Ik denk dat die fase pas aanbreekt als de bio- en neurotechnologie echte oplossingen heeft gevonden voor een aantal lichamelijke en vooral ook psychische aandoeningen.` Hopelijk kunnen in de nabije toekomst bepaalde levensgevaarlijke aandoeningen verholpen worden. De kinderwens van ouders kan zo alsnog in vervulling gaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 aug. 2018 - 14:22

Blond en blauwogig? Hoeft niet: In Oryx&Crake werkt Crake aan de Crakers, een nieuw veelkleurig rustig soort humanoiden die vaag naar citroen ruiken. Overigens zijn in het algemeen Utopien ook niet aan te bevelen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin2 aug. 2018 - 16:55

@ Henk-Alexander - ik kan het werkelijk niet met je eens zijn, wat betreft de bio- en neurotechnologie. Het is niet aan mensen om hun eigen soort 'versneld te veredelen'. We kunnen niet zelf even de evolutie laten accelereren, door haar een zetje te geven met behulp van techniek. We zouden in het geheel niet weten waar we aan begonnen waren, we zouden onbeheersbare krachten kunnen losmaken. ------- We leven in tijden van angsten, neuroses, magisch denken, sciëntisme, en dwaze utopieën. Het geloof dat de gevaren, veroorzaakt door de toepassing van technologie, opgeheven kunnen worden door het in versnelde mate toepassen van nog veel meer technologie, dat is misplaatst. Ik kan ook zeggen: bij de introductie van oude technieken ('vooruitgang', heet dat altijd weer) dachten de bedenkers en makers (en verkopers) ervan ook altijd dat er zoveel voordelen mee te behalen zouden zijn. En elke nieuwe technologische revolutie eist weer verdere uitputting van de aarde, grootschalige produktiemethoden, nieuwe financiële lasten overal, en naar alle waarschijnlijkheid het in versterkte mate inzetten van arbeidsslaven, waaronder kinderen, in verre landen (anders zou het allemaal niet betaalbaar zijn, denk aan computers, smartphones, andere artikelen). De kwadratuur van de cirkel, het perpetuum mobile, een vicieuze spiraal naar beneden. ------- Mensen geloven dat ze veel meer weten dan dat in werkelijkheid het geval is. Dit is één van de grote gevaren van onze tijd. Het blinde vertrouwen in de mannen in witte jassen, de 'experts', is misplaatst. Dat is des te meer een verontrustend gegeven, omdat deze mannen zo vaak in een commerciële omgeving werken, en dus het meest gebaat zijn met het verkopen van uitbundige en overoptimistische verhalen over zonnige toekomsten voor heel de mensheid. Nu ja, ik erken dat die toekomsten zeer, zeer zonnig kunnen zijn, maar op een hoogst onwelkome manier. Eugenetica is weer populair; dit is helaas vaker het geval als er fascistische tendensen in samenlevingen zijn. Je hoort weer verhalen over de erfelijkheid van het IQ, bijvoorbeeld. En dat we hierop zouden moeten gaan selecteren. Bloedlink is dat, om doorslaggevende redenen. Hier zijn wat verwijzingen. De eerste gaat over Julian Savulescu, die zich uitgeeft als bio-ethicus. Tot mijn verbazing vindt de VPRO-gids hem aangenaam interessant. Ik zou hem een ongevaarlijke zonderling vinden, als hij niet populair en invloedrijk zou zijn; daarom vind ik hem gevaarlijk, mede omdat ook hij voorgeeft diepe inzichten en kennis te hebben, die helaas ontbreken; dat zie je bij verder zoeken naar zijn ideeën en voorstellen: https://www.vpro.nl/programmas/de-volmaakte-mens/denkers/julian-savulescu.html Een ander 'denker' die zowel zeer populair als controversiëel is, is Peter Singer. Ook hij wordt geteisterd door hoogmoed en almachtsfantasieën: http://theconversation.com/cory-bernardi-is-right-in-peter-singers-anti-human-world-9774 Tenslotte is hier een mooi en weloverwogen essay van filosoof Michael J. Sandel, "The Case Against Perfection" (2004): https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/04/the-case-against-perfection/302927/ Nog een gedachtenexperimentje: stel dat ouders een kind kunnen kiezen (selecteren), dat naar waarschijnlijkheid een hoog IQ, een prachtige BMI, uitmuntend geproportioneerde spierbundels, en ook een esthetisch zeer aantrekkelijk lichaam hebben zal. Je zou denken: geknipt voor de toekomst! Sportief, levenskrachtig, gezond, legt weinig beslag op de gezondheidszorg, en zo slim is die nakomeling dat zij of hij kan bijdragen aan het grootst mogelijke nut voor de meeste mensen. Fout gedacht. Je verkeert in de waan dat je contrôle over de toekomst kan uitoefenen, en ziet over het hoofd dat er ontelbaar veel dingen onbekend zullen blijven, de onvoorspelbaarheid blijft zeer groot. Je begrijpt ook al niet dat dat kind kan uitgroeien tot een egoïstische en gevaarlijke naarling, die kenmerken vertoont van een ware psychopaat. Moreel besef valt genetisch niet voor te programmeren; sterker nog: altruïsme ontstaat vaak juist bij mensen die veel tegenslag doormaakten, en die ingezien hebben dat geen mens alles altijd zelf in de hand heeft; integendeel, hij zal altijd op anderen aangewezen zijn. Ten laatste: en als dat kind een heel ongelukkige mens wordt? Wat dan? Zal het zijn ouders verwijten dat zij bewust gekozen hebben voor juist zijn leven? Zullen de ouders zichzelf verwijten dat zij door hun eigen keuzes verantwoordelijk zijn voor menselijk lijden bij hun nageslacht? ------- Volgende keer: transhumanisme, posthumanisme, versmelting van mens en computer, onze dwaze adoratie van algoritmes, Ray Kurzweil, Hans Moravec, en Nick Bostrom. Powered by "de nieuwe magiërs".

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 aug. 2018 - 4:54

Cliff Clavin in antwoord op Hank-Alexander Goede aanvulling van wat Cliif Clavin zegt is te vinden in het volgende artikel van de correspondent. https://decorrespondent.nl/8424/wetenschap-kan-ons-niet-vertellen-wat-waarde-heeft-dat-moeten-we-zelf-doen/3727852333920-662a9bf3?utm_source=De+Correspondent&utm_campaign=a4e8881326-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_20_11_00&utm_medium=email&utm_term=0_d5461ddbe9-a4e8881326-87864281&mc_cid=a4e8881326&mc_eid=efd1e85662

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 aug. 2018 - 11:35

@ Minoes - prachtige bijdrage! Mijn dank is groot.

henk-alexander
henk-alexander3 aug. 2018 - 13:09

@Cliff Clavin Bedankt voor je serieuze bijdrage. Ik heb met een gedachte-experiment een dilemma en paradox willen aansnijden. Hoe kan de dreigende massa extinctie c.q. ecologische ramp door toedoen van de moderne mens worden voorkomen? Dat ingrijpen in evolutionaire processen met bepaalde technologieën mogelijk is, betekent nog niet dat dit ook zo hoort. Het is wel een empirisch gegeven dat er aan individuele mensen gesleuteld wordt. Of men daarmee het tempo van de evolutie geweld aan doet is de vraag. Ik denk van wel. Want het veranderen van de mens is een langdurig proces van vallen en opstaan. Bio- en neurotechnologie zijn menselijke producten die je kunt opvatten als moderne variant van de vuistbijl. De vraag is hoe we die instrumenteel gaan gebruiken en wie dat controleert. Een `transcendente almacht` of een concrete `helft-plus-één`?

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 aug. 2018 - 18:23

@ Henk-Alexander - en mijn dank voor je nette repliek! Ik zag haar pas laat. Ik wil er in het weekeinde op terugkomen, in het vertrouwen dan dit onderwerp dan nog redelijk hoog in de Joopse rangorde staat. Nu ben ik moe, en niet meer bij machte om er serieus op in te gaan.

Cliff Clavin
Cliff Clavin4 aug. 2018 - 20:35

@ Henk-Alexander - ik meld dit nog even: het is laat, en ik heb het heel druk. Dus een uitgebreide aanvulling bij je berichten zal morgen niet meer lukken. Nochtans: het onderwerp is voor ons allemaal van vitaal belang. Ik voorspel dat het steeds vaker, met steeds kortere tussenpozen, terug zal keren (is dat een tautologie? Enfin, doet er op dit tijdstip niet meer toe). (Ik zeg erbij dat we in één, niet dé, eindtijd zitten. En dat we ons mogen realiseren dat een goed begrip van de exponentiële functie ons allemaal kan helpen. Daar sta ik beslist niet alleen in. Als uitputbare voorraden met steeds meer fanatisme en snelheid toch leeggeroofd worden, dan is een ondergang van een systeem van leven een zekerheid.) Tot de volgende keer.

Fritz Leiber
Fritz Leiber1 aug. 2018 - 21:12

De grootste misvatting waar de mulieu-activisten jammergenoeg last van hebben, want ik ben een groot en bezorgd natuurliefhebber, is dat het niet de vraag is of de Aarde en de natuur de mens overleeft maat andersom. Het is de vraag of de mens door eigen toedoen de natuur van de Aarde overleeft. De mens zou, anders dan bijvoorbeeld de dinosauriërs, die de geestelijke vermogens misten om zaken te zien aankomen laat staan te overleven, het vermogen hebben met al haar kennis en wetenschap over oorzaak en gevolg, wat bij de ideologisch dogmatische klimaat-activisten ook niet in goede handen is, als zij dat werkelijk zou willen opbrengen, de nodige maatregelen ten goede kunnen nemen waardoor de Aarde en haar natuur de cradle voor de mens en andere hogere diersoorten die zij lang is geweest, Maar in ieder ander geval zal de evolutie opnieuw het natuurlijke Aardse proces herhalen. Tijd zat.

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 1:56

Wat een gelul: het gaat niet om een technisch, maar om een organisatorisch/logistiek probleem dat niet eens zo verschrikkelijk gecompliceerd is, maar waarvan de praktische uitwerking voortdurend wordt gedwarsboomd door het sprookje dat de beste resultaten bereikt worden als ieder voor zich er het beste van probeert te maken, een sprookje dat in stand wordt gehouden door degenen die economisch voordeel bij hebben om iedereen tegen elkaar uit te spelen, degenen die op die manier alle macht naar zich toe getrokken hebben.

Andrew G
Andrew G2 aug. 2018 - 4:51

Ik denk wel dat de mens in tegenstelling tot de dinosaurier het geestelijk vermogen heeft om het aan zien te komen, maar ik denk niet dat de mens het geestelijk vermogen heeft er iets aan te doen. Wie weet gaat dat voor het volgende overheersende ras wel op en zullen zij dan wel aan kunnen geven dat in tegenstelling tot de dinosaurier en de mens zij wel het geestelijke vermogen te hebben er iets aan te doen en het tegen te gaan, maar eerlijk gezegd als ik de mondiale politiek bekijk, zijn wij als soort toch een stuk kortzichterlijker en achterlijker dan dat we zelf durven toe te geven.

Fritz Leiber
Fritz Leiber2 aug. 2018 - 8:30

@HM Het is mij niet duidelijk of je op mijn woorden reageert omdat je reactie op geen enkel door mij concreet genoemd punt ingaat maar je reactie staat er wel onder dus het zal wel. Voor de duidelijkheid: Het is geen vraag of de Aarde en met haar de natuur de mens overleeft maar andersom. Het is de vraag of de mens de Aarde met haar natuur zal overleven als zij zo doorgaat en ten koste van de vooor hen nodige leefomstandigheden. Leefomstandigheden die de mens en een groot deel van de huidig levende hogere diersoorten nodig hebben. De Aarde en de natuur overleven verder wel en zullen opnieuw d.m.v. evolutie hogere diersoorten laten ontwikkelen. Om met ons vermogen tot nadenken, vooruitkijken, en zeker ook bijbehorende wetenschap tot nut maken kunnen we ons samen met veel hogere diersoorten, anders dan dinosauriërs eerder, nog lang verzekeren van een ons voedende en anderszins onderhoudende Aarde en haar natuur. De vrij ondernemende mens in een competetieve markt onder toezicht van een overheid die goed doordachte, in aantal en vorm niet meer dan nodige, maar wel gehandhaafde regels opstelt, en laat gelden en toetsen door voldoende geëquipeerde uitvoerende overheidsapparaten zullen daarbij juist van nut zijn. Mits je die regels toespitst op natuurbehoud- en zelfs ontwikkeling, maar ook op alternatieve en besparende energievormen zal als enige die beperkt maar strak gereguleerde en verder vrije markt als enige maatschappelijke organisatievorm soelaas bieden. Verstokte dogmatisch ideologische socialisten/communisten en cryptische varianten daarop zullen dat nooit kunnen bevatten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 21:28

Zullen we het er eens over hebben wat verstokte dogmatisch ideologische "liberalen" nooit willen bevatten?

B4
B41 aug. 2018 - 20:50

Toch wel knap van die 0,01 % Overigens is een deel van die 99,99 % het niet met u eens. De parasieten, huisdieren, en ander 'volk' zijnde afhankelijk van de mens. Hoe dan ook, ik ben echt een beest. Eigen soort eerst. Leve de mensheid!

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 3:08

"Ik ben echt een beest, eigen soort eerst, leve de mensheid", zei de parasiet.

Andrew G
Andrew G2 aug. 2018 - 4:48

Eigen soort eerst, misschien dat het dan al helemaal belangrijk is voor u dat u er wat aan gaat doen. Ons soort is namelijk voornamelijk bezig met zelfvernietiging. Zoals kanker bezig is haar host te vernietigen met uiteindelijk het resultaat dat zij er zelf ook aan kapot gaat. Na het einde van de mens gaat het leven gewoon door hoor.

B4
B43 aug. 2018 - 18:21

@ Hm van der Meulen Inderdaad. @ Andrew G Daarom snap ik die groenen ook niet. De natuur wint altijd. Ondertussen ga ik voor eigen soort eerst. Niet per se om lang te leven. Of te overleven. Maar om gelukkig te leven. Voor elk individu op aarde.

Weelildragon
Weelildragon11 aug. 2018 - 2:32

"Niet per se om lang te leven. Of te overleven. Maar om gelukkig te leven. Voor elk individu op aarde." De mensheid hoeft niet (zo lang mogelijk) te overleven? Dus niet eigen soort eerst, maar eigen generatie eerst. Got it.

Bert de Vries
Bert de Vries1 aug. 2018 - 20:49

Wat Marianne Thieme en haar club de afgelopen 16 jaar tot stand hebben gebracht, is in de Nederlandse politiek ongekend. Inmiddels gaat hun werk ook in andere landen effect sorteren. De beweging, die de parij óók is, begint internationaal voet aan de grond te krijgen. Partijen die altijd met beschamende minachting over de PvdD hebben gesproken, zoals CDA en VVD, beginnen nu bakzijl te halen. En ze presenteren ons straks de rekening voor hun gruwelijk rechtse beleid, gericht op eigen voordeel op korte termijn.

4 Reacties
punt2
punt22 aug. 2018 - 5:39

Klopt, er is ook geen politicus die zoveel kilometers in een vliegtuig maakt per jaar als M Thieme... Was dat niet heel erg vervuilend?

Britta van Rees
Britta van Rees2 aug. 2018 - 7:56

Vervang de letters PvddD door PVV en je kunt de tekst gelijk houden.

Mick64
Mick642 aug. 2018 - 14:55

Rob Roy 2 augustus 2018 at 07:39 Amen, d'r is maar één baas op deze wereld genaamd : fossiele industrie. Zo lang accijns blijven bestaan zal de leugen nooit verdwijnen. Zodra overheden van hun junkstatus af zijn, kan de wereld pas veranderen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 23:14

Britta heeft weer eens moeilijkheden met het alfabet.

Driedubbel
Driedubbel1 aug. 2018 - 20:36

Toch wel knap om in dit artikel hét grote taboe onderwerp niet te noemen: overbevolking. Ik heb geen kinderen, en dat is de beste manier om de aarde een handje te helpen. Ik voel me dus absoluut niet schuldig aan mijn vele jaarlijkse vluchten en burgers :) En ach, je kunt er ook totaal anders naar kijken: ooit valt die meteoriet toch op deze aardbol...

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 1:59

Overbevolking is helemaal geen taboe, maar het sprookje waarmee de rijken het probleem neerleggen bij de armen.

richarrd
richarrd2 aug. 2018 - 7:26

De bevolking is er en die kun je niet gaan vermoorden of zo, dus de enige weg is om als mens aan het milieu te gaan denken in verband met de toekomst van ons en de kinderen die op deze wereld leven. Je kunt toch ook niet tegen de kinderen zeggen dat het straks hun eigen schuld is dat ze stikken in vervuiling en afval, want dan hadden de kinderen er maar niet moeten zijn. We zijn hier nu met z'n allen en je wilt toch dat iedereen een goede toekomst heeft op de wereld?

msj_meijerink
msj_meijerink1 aug. 2018 - 20:28

Het begint voor iedereen een afgezaagd en bekrast plaatje te worden, kom eens met meer aansprekende dingen voor de 'normale' mensen!

1 Reactie
Kruimeltjes2
Kruimeltjes22 aug. 2018 - 8:01

Als de vernietiging van de aarde en uiteindelijk ook de soort mens niet aansprekend genoeg is voor de 'normale' mensen, dan vraag ik me af hoeveel 'normale' mensen er zijn. Veroordeel niet de boodschapper, doe iets nuttigs met de boodschap.

richarrd
richarrd1 aug. 2018 - 19:06

Ik had ook liever gehad dat we van ons land een leefbaarder maatschappij hadden gemaakt, waar mensen zich altijd thuis voelen, dat je je in Nederland net zo thuis voelt als wanneer je op vakantie bent maar ja, ik ben ik en Marianne Thieme is Marianne Thieme en zo zijn er nog meer, maar de overgrote meerderheid denkt daar anders over. Wat dat betreft zou een beetje boeddhisme Nederland geen kwaad doen aangezien boeddhisten alles in zichzelf zoeken, dat je al het geluk dat er te vinden is in jezelf kunt vinden en zeker niet aan de andere kant van de wereld, maar ja, al die boeddhistische beelden en beeldjes in Nederland zijn er enkel voor de sier en hebben hier verder geen enkele betekenis, dus dat schiet ook al niet op.

korheiden2
korheiden21 aug. 2018 - 15:27

Ach ja, Earth Overshoot Day. De gemiddelde Nederlander stapt deze maanden massaal in het vliegtuig voor zijn zomervakantie en maakt de rest van het jaar Citytrips. Rusland bouwt verder aan de North Stream 2 gasleiding en de Verenigde Arabische Emiraten kopen er nog wat vliegtuigen bij. De VS wordt al exporteur van vloeibaar (schalie)gas. De milieubewuste Nederlander eet minder (of liefst geen) vlees, koopt zonnepanelen en straks een warmtepomp, voor zover de portemonnee dat toelaat. De autoverkopen in ons land waren wederom fors gestegen, met als best verkochte elektrische auto de Tesla Model S op de 45e plaats. (1763 ex.) Ondanks vrijwel dagelijkse berichtgeving in de media past de westerling zijn of haar gedrag nauwelijks aan.

5 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot1 aug. 2018 - 17:07

Heer korheiden: 'Ondanks vrijwel dagelijkse berichtgeving in de media past de westerling zijn of haar gedrag nauwelijks aan.' En dus?

quatsch
quatsch1 aug. 2018 - 19:34

En u behoort ook tot hen?

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:18

En als je korheiden dan vraagt of het op de PvdD stemt, dan zegt hij dat dat toch niet helpt, omdat de multinationals de macht hebben. Nou zal ik dat laatste niet tegenspreken, maar dat komt mede omdat hij dat niet doet.

korheiden2
korheiden22 aug. 2018 - 6:56

@HM van der Meulen e.a. : ja de realiteit is hard. Maar als iedereen op Thieme stemt komt het goed. @Quatsch : Ja, ik beschouw mezelf als een tamelijk gemiddelde Nederlander, al vlieg ik zelden.

quatsch
quatsch2 aug. 2018 - 19:20

#: Ja, ik beschouw mezelf als een tamelijk gemiddelde Nederlander, al vlieg ik zelden.# Lekker makkelijk, dat verschuilen achter wat Henk in Ingrid doen! Een betere wereld begint bij jezelf.

Stef2
Stef21 aug. 2018 - 15:09

Ik vraag me af als we zouden berekenen van welk jaar we al grondstoffen aan het gebruiken zijn of dat misschien de boodschap beter zou kunnen doen overkomen. Als we earth overshoot day vandaag zouden starten betekent het dat we morgen al grondstoffen van 2019 aan het gebruiken zijn. Als we na 7 maanden weer een volledig jaar aan grondstoffen opgesoupeerd hebben betekent dat dat we op 1 maart 2019 aan de grondstoffen van 2020 beginnen, op 1 oktober 2019 aan die van 2021 en zo verder. Is er ergens een lijst van alle earth overshoot days van het verleden?

4 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes21 aug. 2018 - 17:25

Ja dat is een interessante vraag. In welk jaar leven we nu gebaseerd op verbruik, bv berekend vanaf het begin van de industriële revolutie? Dan weten we ook hoeveel jaar we nog hebben bij voortzetting van het huidige gebruik. Iemand?

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:31

Bij voortzetting van het huidige gebruik? Ergens tussen de komende 30 en 50 jaar zouden dan de eerste productieketens problemen kunnen krijgen doordat één van de noodzakelijke grondstoffen te duur wordt. Maar dat soort projecties zijn nogal onzinnig, omdat de waarschijnlijkheid dat er in de tussentijd andere problemen roet in het eten zullen gooien nogal groot is: denk aan een diepgaande economische crisis of een oorlog op grotere schaal. Dat soort problemen werpt meestal zijn schaduw ver vooruit: iedereen probeert zijn eigen hachje vast veilig te stellen.

jandebakker
jandebakker2 aug. 2018 - 12:25

@Stef. Probleem is dat je dan op zeer arbitraire wijze een specifieke datum moet kiezen als beginpunt. Waarbij de uitkomst van je berekening volledig afhankelijk is van dit arbitrair gekozen beginpunt. neem je bijv. het jaar 2000 als beginpunt, dan zitten we misschien nu al ergens in 2036, maar neem je het jaar 0 als beginpunt dan zitten we nu misschien ergens rond het jaar 200 qua verbruik.

korheiden2
korheiden23 aug. 2018 - 13:50

@Quatsch : Ik verschuil me nergens achter. Een beter milieu begint bij jezelf. Inderdaad. Maar er zijn grenzen. Ik heb een goedkoop autootje, een goed geïsoleerd huis en eet maar weinig vlees. Vakanties zoek ik eveneens dichtbij. De realiteit is echter dat het wereldwijde toerisme enorm toeneemt. De steeds rijkere Chinezen, Japanners, Koreanen en Indiërs komen allemaal naar Europa en vliegen de wereld over. Daar helpt geen stem op Marianne Thieme tegen. Ook zij vliegt de wereld over, maar voor het goede doel is het wel toegestaan, kijk maar naar Al Gore. Ik neem aan dat u zelf geen auto (of een elektrische?) bezit, zonnepanelen op het dak heeft, vegetariër bent en wandel- dan wel fietsvakanties onderneemt.

Joop Schouten
Joop Schouten1 aug. 2018 - 12:40

Tja. De klimaatrampen, roofbouw, landroof en enorme vervuiling zijn een tantaluskwelling voor wereldbewoners. Leven wordt onbetaalbaar. Ondertussen worden burgers uit elkaar gespeeld met onderbuik-sentimenten door ultrarechtse nationalisten die qua wereldbeeld die van fascisten benaderen zo niet overtreffen en Blokhoofd van Buitenlandse Betrekkingen (schrap het woord 'Zaken' maar), levert lippendiensten. Wat nu?

Drunken Pumpkins2
Drunken Pumpkins21 aug. 2018 - 11:16

Tja. Misschien klink is als een lul en ik probeer het milieu ook echt te helpen. Maar over een jaar of 30/40 ben ik toch dood. Dus waarom nu moeite doen? Ik durf dit te zeggen maar ik wed dat 80% van de mensheid boven de 40 zo denkt.

4 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes21 aug. 2018 - 17:31

Oke, misschien te hard. Het geeft wel aan de onmogelijkheid het gedrag van de mens aan te passen. Als de mens de overheersende soort blijft, is de aarde niet te redden.

RaymondenJoop
RaymondenJoop1 aug. 2018 - 17:44

Ik niet, en wat erger is, is dat politiek belangrijker is. Ook in de media

quatsch
quatsch1 aug. 2018 - 19:38

Bent u ongetrouwd en kinderloos misschien?

Thuiszitter
Thuiszitter1 aug. 2018 - 20:10

U heeft geen kinderen en/of kleinkinderen ? En wat een blindeaanname van wat je durft te wedden, ik wed van niet.

Piet de Geus
Piet de Geus1 aug. 2018 - 11:09

"Alles wat we de rest van dit jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties." Wat een toeval: net op de dag dat we voor het laatst voor de Belastingdienst werken en dachten de rest van het jaar aan onszelf toe te komen. Maar nu we niet langer voor de Thiemes en de Engelens van deze wereld werken gaat het ineens ten laste van de komende generaties...

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:36

Voor de Thiemes en de Engelens van deze wereld zou ik nog wel willen werken: het is zo'n beetje je laatste kans.

Piet de Geus
Piet de Geus2 aug. 2018 - 11:13

"Voor de Thiemes en de Engelens van deze wereld zou ik nog wel willen werken" Nou, armen uit de mouwen dan.

poeslief
poeslief1 aug. 2018 - 11:00

Mevrouw Thieme, marktwerking en economische groei zijn de verreweg meest belangrijke parameters voor onze soort, de mens; ver verheven boven iets zoals humanisme laat staan dat wij mensen rekening moeten gaan houden met soorten die te dom en dwars zijn om zich naar onze hoogstaande principes te schikken.

1 Reactie
quatsch
quatsch1 aug. 2018 - 19:42

Een betoog, waar zelfs een dronken kater het moeilijk mee zou hebben.

Hank Rearden
Hank Rearden1 aug. 2018 - 10:17

De mens is vergelijkbaar met het virus. Ze infecteert een gastheer (de Aarde), multipliceert exponentieel, en legt vervolgens de gastheer plat. Vervolgens overleeft een klein percentage dat zich aanpast aan de uitgebuite omgeving om zo een volgende infectie te veroorzaken. Simpele natuurwetten waar mens noch dier weinig aan kunnen doen, virussen dien het alleen een stuk sneller dan mensen.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:41

Mijn favoriete vergelijking was altijd die van gistcellen in een suikeroplossing, die (bij ca 12%) sterven in hun eigen pis.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:42

Ik ben alleen bang dat het resultaat niet zo smakelijk zal zijn.

Bouwman2
Bouwman21 aug. 2018 - 10:04

De KLM maakt nog winst, dat de resultaten van Air France KLM het resultaat drukken komt omdat Fransen altijd willen staken. Mensen willen gewoon vliegen, ze laten zich niet ervan weerhouden. Net als eten, de restaurants zitten bomvol, zonder reserveren - soms maanden van te voren- kom je er niet bij. Mevrouw Thieme is als de roepende in de woestijn, haar stem wordt steeds groter, haar toon steeds bitser, haar partij steeds omvangrijker en internationaler, maar mensen gaan pas naar de kerk als de vrees explodeert. En anders niet. Noem het dom en kortzichtig, noem u zichzelf slim en koester u in de zon van uw eigen gelijk, de revolutie breekt altijd los op het moment en waar je haar niet verwacht. Mijn vrees is dat mevrouw Thieme als ze oud is geworden en al lang wallen en rimpels heeft nog steeds in de Kamer is maar dan in een hele grote fractie hetzelfde verhaal afsteekt, maar dat doomsday nog steeds moet komen. De natuur is altijd sterker dan de leer.

3 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop1 aug. 2018 - 17:46

Het gaat wel wat sneller de laatste tijd. Oogsten mislukken op grote schaal door droogte en temperaturen zijn in heel europa knetterhoog.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 aug. 2018 - 2:47

"De natuur is altijd sterker dan de leer", sprak het orakel en net als in dat bekende eeuwenoude voorbeeld van die voorganger in Delphi, is de uitkomt dan het tegengestelde van wat je verwacht.

Weelildragon
Weelildragon11 aug. 2018 - 2:01

Veel mensen denken ook te moeten vliegen. En de PvdD is daar geen uitzondering op. Mevrouw Thieme is zelfs de vliegkoning(in) van de Fractievoorzitters. ----------------- Niet alleen de gewone mensen zijn niet bang. Ook de mensen bij de partij zelf lijken niet bang.

[verwijderd]
[verwijderd]1 aug. 2018 - 9:57

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Zakenpief
Zakenpief1 aug. 2018 - 17:41

@Tommy, Misschien moet je nog even lezen wie Marianne Thieme bedoelt met die 0,01%?