Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Duitse populisten willen schoolplicht afschaffen

  •  
12-02-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Schermafbeelding-2016-02-12-om-12.54.10
Het is maar goed dat scholieren in Duitsland niet stemgerechtigd zijn, anders had de rechts-populistische AfD waarschijnlijk een absolute meerderheid behaald. Een van de speerpunten in het nieuwe verkiezingsprogramma voor de deelstaat Sachsen-Anhalt is namelijk het afschaffen van de schoolplicht. Een plan dat, zo wordt gevreesd, vooral door fanatici zal worden misbruikt. Het plan van de AfD lijkt inderdaad precies op die groep te mikken.
De partij wil de wettelijk verplichte schoolgang vervangen door het recht om thuis onderwezen te worden, iets dat op dit moment in Duitsland niet toegestaan is. Ouders zouden dan voortaan zelf mogen kiezen wat voor onderwijs hun kinderen krijgen. Daarbij is als voorbeeld gekeken naar het home schooling in de Verenigde Staten, met als verschil dat ouders hun kind van de AfD niet zelf les mogen geven, maar er een docent voor moeten inhuren.
Dat verschil in aanpak neemt niet weg dat er flinke kritiek op het plan is, waaronder van de Duitse Vereniging van Leraren. Voorzitter Josef Kraus zegt: ‘Er bestaat geen privéleraar die als een manusje van alles in de hogere klassen alle vakken kan onderwijzen.’
Het is niet de enige kritiek op het plan. Volgens Kraus zal het ontbreken van een schoolplicht voornamelijk worden gebruikt door ouders die om religieuze of ideologische redenen vinden dat scholen niet geschikt zijn. De VS is daarbij een ‘waarschuwend voorbeeld’, aldus Kraus. Thuisonderwijs zal vooral gebruikt worden ‘voor het indoctrineren van kinderen van fanatici of uit religieuze sekten’.
Het plan van de AfD lijkt inderdaad op die groep te mikken. Een ander punt van het programmaonderdeel is namelijk de ‘te vroege en hyperseksualisering op de kleuter- en basisschool’. Volgens de AfD wordt veel te vroeg begonnen met seksuele voorlichting, met als gevolg ‘een negatieve invloed op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen’.
Kraus:
"‘Verplicht onderwijs op school is niet alleen bedoeld als uniforme manier van lesgeven, maar ook om een bepaald kennisniveau te garanderen en om kinderen autonoom en sociaal te maken. Het is heel belangrijk dat kinderen in staat zijn zich qua kennis los te maken van het gezin’"
Of de AfD zover heeft nagedacht is maar de vraag. In de inleiding van het programma staat: ‘Sachsen-Anhalt is een rijk land, rijk aan mensen met gezond verstand’. Dat laatste geldt blijkbaar niet voor iedereen.

Meer over:

wereld, nieuws, onderwijs

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

JanB2
JanB214 feb. 2016 - 1:24

Voor bepaalde groepen is het idee nog niet zo slecht. Als de populisten iets bewezen hebben dan is het wel dat alle scholing voor hen tevergeefs is geweest. Dus hou ze gerust nog maar wat dommer, des te gemakkelijker hou je ze namelijk onder de duim.

johannn2
johannn213 feb. 2016 - 16:38

Afschaffen van de schoolplicht door populisten. Die hebben waarschijnlijk nooit veel met school gehad vroeger. Dat vermoedde ik al. Misschien moeten zij zelf juist weer naar school. Even bijspijkeren. .

1 Reactie
Acid Prune
Acid Prune14 feb. 2016 - 7:43

Rechten van het kind aangenomen door wat landen waaronder Nederland ; punten waarop ik zeg dat schooldwang in strijd is met deze punten ; ga er uiteraard van uit dat leraren te dom zijn om daar op in te gaan (en dan ben ik nog niet eens aan de rechten van de mens toegekomen ) Artikel 12 Participatie en hoorrecht Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures. Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te (bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling Artikel 16 Privacy Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam. Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling. Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid Het kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden vaststellen. Artikel 37 Kinderen in detentie Marteling en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van het kind zijn verboden. Kinderen mogen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot levenslange gevangenisstraf. Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, moet de rechter zo snel mogelijk beslissen of dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juridische steun. Kinderen mogen niet samen met volwassenen opgesloten worden. Alle kinderen in detentie hebben recht op een menswaardige behandeling en op contact met hun familie. Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht worden toegepast. Artikel 40 Jeugdstrafrecht Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert. Ieder kind heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand. De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures. Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij lichte overtredingen soms geen juridische bijstand.

RU486
RU48613 feb. 2016 - 12:11

Afschaffen van de schoolplicht lijkt mij dom. Wetje en/en zou beter geweest zijn. Dus prive onderwijs naast schoolplicht. Verder heeft de "Wende' in Saksen-Anhalt nog niet echt zijn vruchten afgeworpen. De mensen aan de onderkant kunnen helemaal geen prive-leraar betalen. Gevolg een hoop ongeletterden. Misschien dat ongeletterden de doelgroep zijn van de Afd?

Voice
Voice13 feb. 2016 - 12:06

Populisten of niet, ik zou hier ook voor zijn. Ik zou mijn kinderen o.a bep. dingen geheel niet laten leren, zoals geschiedenis. Als er iets is wat ik niet geloof is het de geschiedenis die kinderen op school vertelt krijgen. Mijn kind zou moeten leren: Lezen en schrijven, rekenen, handenarbeid, zingen, gym. Als mijn kind na een bep. tijd ergens interesse in toont, zou ik hem die lessen geven die nodig zijn om dat te kunnen doen, wat hij/zij zou willen doen, de rest van de vakken en studies zou ik allemaal laten vallen en hem/haar niet laten onderwijzen. Mensen gebruiken zo ontzettend weinig van alles wat zij in hun gehele leer periode geleerd hebben. Zonde van de tijd en energie en het is imo ook gewoon onderdrukking van mensen.

3 Reacties
johannn2
johannn213 feb. 2016 - 16:35

Voice, Jij stelt: " Mensen gebruiken zo ontzettend weinig van alles wat zij in hun gehele leer periode geleerd hebben." Dat zou je meevallen. In vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en religies wordt je wereldbeeld bepaald en algemene interesses ontwikkeld. Dat laatste geldt ook voor een vak als tekenen, het ontwikkelen van een creativiteit. De wereld waarin je je beweegt, waar je besef van hebt, het referentiekader waardoor je bijv. het nieuws beter kunt begrijpen. Vrij noodzakelijk voor een globaliserende wereld en voor het hebben van een identiteit, het bepalen van een eigen plaats, rol daarin.

johannn2
johannn213 feb. 2016 - 22:25

Bovendien werkt het gezamenlijk school volgen socialiserend en leren ze ook samenwerken. Bovendien is bekend, dat kinderen vaak meer van elkaar leren dan van de onderwijzer. .

johannn2
johannn214 feb. 2016 - 14:12

Voice, En al die door jou afgeschafte vakken dragen ook bij aan het vinden door het kind van zijn identiteit (hier) als Nederlander en als wereldburger. En in de omgang en samenwerking met o.m. andere kinderen zijn identiteit als medemens. Krijg ik na drie reacties er weer eentje van jou terug? . .

Tijgernoot2
Tijgernoot213 feb. 2016 - 7:37

Prima toch? Er zijn een hoop problemen met het onderwijs, in Nederland in ieder geval wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat een ouder het over een andere boeg wil gooien.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte13 feb. 2016 - 8:51

Tijgergenoot, volgens mij heb je geen of onvoldoende kennis genomen van mijn argumenten hieronder. Ik denk werkelijk dat die voor zich spreken. Jij en anderen gaan er al te gemakkelijk van uit dat ouders de bagage hebben om op de juiste wijze te onderrichten, nog afgezien van het feit dat veel ouders daar geen zin in zullen hebben en/of geen tijd voor hebben. We praten hier wel over lesgeven van minimaal zes uur per dag, exclusief nakijkwerk. Iedereen die voor home-teaching is stapt veel te makkelijk of gewoon dom over de door mij genoemde factoren heen. En anders wil ik wel eens goede tegenargumenten zien en geen holle frasen.

Lester2
Lester212 feb. 2016 - 22:12

Dus ouders die hun kinderen op hun eigen manier opvoeden zijn aan het "indoctrineren"? Volgens mij zijn het de door de overheid beheerde scholen die "indoctrineren". Het idee dat een vreemdeling een betere opvoeder is dan de ouders zelf is echt totale waanzin.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte13 feb. 2016 - 10:36

Lester, geen enkele ouder is opgeleid om op te voeden, leraren, docenten etc. wel en kunnen vanuit hun opleiding (psychologie van de jeugd) bepaald gedrag verklaren en er van daaruit op de juiste manier mee om gaan. De effecten van een minder goede opvoeding zien we dagelijks. Als docent heb ik mijn uiterste best gedaan om leerlingen, daar waar ze qua gedrag gecorrigeerd moesten worden dat ook te doen. Bij tien minuten gesprekken moest ik niet zelden vaststellen dat dit niet veel zin had en dan heb ik het nog niet over de ouders die niet eens de moeite namen naar zo'n gesprek te komen. Kent u overigens het gezegde:vreemde ogen dwingen? De pro-reacties die ik lees getuigen allemaal van slecht inzicht/onwetenheid/onervarenheid/ondeskundigheid.

H.Witte
H.Witte12 feb. 2016 - 20:59

Kennis is macht en dat is niet welkom voor mensen die macht over anderen willen hebben. Domheid is gemakkelijker te manipuleren.

PietManeo
PietManeo12 feb. 2016 - 19:07

Er is tegenwoordig zo veel lesmateriaal voor handen dat men uitstekend zijn kinderen zelf kan onderwijzen. Zeker voor kinderen die verschillende vakken met verschillende tempo's leren zou het een zegen zijn.

6 Reacties
H.Witte
H.Witte12 feb. 2016 - 23:12

Als docent weet ik dat lesgeven meer is dan het doorgeven van kennis. Daar komt echt wel wat meer bij kijken. Ik noem maar wat zaken waarin een docent Nedderlands (in mijn geval) is opgeleid: -psychologie adolescent; -sociale psychologie; * -letterkunde; * -Taalkunde; * -Inter culturele communicatie; -Taalkunde; -communicatieleer; * -gespreksvoering; * -leerpsychologie en studiebegeleiding; * -grammatica-analyse; * -syntaxis; * -lezen en samenvatten; * -onderwijskundige vorming; * -vakdidactiek taalbeschouwing* -jeugdliteratuur * -vakdidactiek spreken en luisteren * -poezie analyse (vergeef me de leestekens, pc faalt) -Mythologie. Hier gaat het om Middelbaar onderwijs, met de sterretjes geef ik aan wat ook voor het basisonderwijs van belang is al gaat bij sommige vakken de stof wat minder diep. Er zullen niet veel ouders zijn die een dergelijke basis hebben en vele ouders zullen niet weten waar de juiste informatie gehaald moet worden en als dat al lukt, dan gaat daar veel tijd in zitten. En dan heb ik het hier nog niet over rekenen, geografie, wereldkunde, tekenen, etc. etc. Een volgend bezwaar is het sociale aspect. Kinderen moeten met andere kinderen leren omgaan, hebben behoefte aan contact met leeftijdsgenoten en stimuleren elkaar. Volgende bezwaar: lichamelijke opvoeding ofwel gymnastiek.

H.Witte
H.Witte12 feb. 2016 - 23:23

Ik wil aan het rijtje hierboven graag nog wat toevoegen. Het ene kind is het andere niet. Kinderen vragen vaak om een verschillende benadering om de lesstof te doen beklijven. Wat niet gesnapt wordt door middel van uitleg A wordt vaak wel begrepen via uitleg B. Een docent kent die tactieken en technieken. Geduld is ook zo'n zaak waarvan je maar moet afwachten of (alle) ouders daartoe in staat zijn. Als het niet lukt om de stof over te brengen zal het teleurstellend effect op ouders groot kunnen zijn met mogelijk gevolg op het lesgeven (opgeven?) Hoeveel ouders zijn er so wie so in staat (qua eigen opleiding/nivo en ook qua tijd) om hun kinderen les te geven?

Acid Prune
Acid Prune13 feb. 2016 - 11:43

@eranos je vergeet -schenden van een persoons lichamelijke integriteit -schenden van een persoons privacy -het beroven van een persoons vrijheden -straffen zonder dat een rechter of advocaat aan te pas komt - het faciliteren van dwangarbeid -indoctrinatie van mensen door een systeem van straf en beloning -indoctrinatie van mensen door middel van sturing van denkwijzen die welgevallig zijn in een systeem dat onderwijs in zijn huidige vorm in stand wil houden en tevens gehoorzaamheid aan autoriteiten promoot

H.Witte
H.Witte13 feb. 2016 - 12:45

Wolf, je zoekt koortsachtig naar een argument om toch vooral niet op die concrete zaken van mij te hoeven ingaan en op die manier alsnog je gelijk te halen. Mensenkennis zal er ongetwijfeld ook bij een aantal ouders zijn, vooral bij ouders die zelf ook werken (en dus geen tijd hebben voor educatie). Standvasitgheid idem, dito. Maar bij veel ouders niet. Bovendien: standvastigheid op de niet juiste psychologie manier richt eerder schade aan dan succes. Mensenkennis in deze dus kennis van gedragingen van kinderen vereist evenzeer enig psychisch inzicht. Een docent is daarin opgeleid en zeker een ervaren docent zal hoe dan ook ver boven de GEMIDDELDE ouder uitstijgen.

H.Witte
H.Witte14 feb. 2016 - 20:22

Acid Prune nog maar weer. 1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe: a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;

Acid Prune
Acid Prune15 feb. 2016 - 18:07

@beste Eranos u begrijpt me niet ik zie een systeem dat meer kwaad dan goed doet ik ben helemaal voor het verwerven van kennis en begrijp dat er mensen nodig zijn om kennis over te dragen ik vind echter ons systeem niet deugen ik ervoer zelf school als een enorme marteling ik en velen met mij en ik wilde leren ! maar ik leerde niet ik kreeg ruzie met de onderdrukkers ik leerde alles uit de biep en een beetje uit mn schoolboeken in wiskunde was ik niet zo goed daarom moest ik ook heel veel wiskunde leren en de vakken waar ik goed in was mocht ik niets van leren - zelfs als ik vroeg : mag ik meer lesstof dan was dat uit den boze we maken van geniale kinderen (en we worden geniaal geboren) domme robots . toen ik de laatste deur van een school achter me dicht sloeg maakte ik een afspraak met mezelf "blijf altijd ageren tegen deze gruwelijke vorm van mishandeling die je al die jaren hebt moeten verduren ookal hoef je nooit meer" vandaar mijn felle reacties!

Van der Wal
Van der Wal12 feb. 2016 - 17:09

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging vereist juist dat je als ouders scholen moet kunnen kiezen die jouw overtuiging aan je kinderen doorgeven. Het is namelijk niet zo dat er zoiets is als ideologie-vrij onderwijs. Wat er wel is is de wens om jouw ideologie aan andermans kinderen op te dringen. Dan nog liever de ideologie van de ouders. Er zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis van gedwongen ideologisering van kinderen, zowel de fascisten als de sovjets lustten er wel pap van. En dan krijg je kinderen die hun eigen ouders bij de SD of de KGB aangeven.

Acid Prune
Acid Prune12 feb. 2016 - 15:34

Goed voorstel : schoolgang is in strijd met de rechten van de mens en de rechten van het kind . Dat zoiets nog bestaat anno 2016 !

3 Reacties
Klaas3
Klaas312 feb. 2016 - 17:45

''schoolgang is in strijd met de rechten van de mens en de rechten van het kind '' Zonder onderwijs was er geen Joop.nl

Acid Prune
Acid Prune12 feb. 2016 - 21:16

Dat klopt zeer zeker ; dat hadden we op een stuk hoger niveau met elkaar gedachten kunnen wisselen :)

erwinnijhof
erwinnijhof12 feb. 2016 - 22:53

@Acid Prune Zolang er een duidelijke kwaliteitscontrole is op de scholing is er niks mis met thuisonderwijs. Zo, nu heb ik mijn stelling geponeerd en ben ik zeer benieuwd naar jouw hoogstaande reactie hierop zodat je eens kunt laten zien hoe de betere wereld eruitziet. Succes :D

crumb2
crumb212 feb. 2016 - 14:34

“Recht” op (gratis) onderwijs, daar zou ik eventueel wel enthousiast over kunnen raken. Maar bij het woordje “plicht” gaan bij mij de stekels overeind. En “Leer-Plicht” is gewoon absurd. Hoe kun je wie dan ook verplichten om wat dan ook te leren ? Op straffe van wat ? . Maar nóg belangrijker is het niet langer erkennen/verbieden van religieus geïnspireerd onderwijs.

Kees Apollo
Kees Apollo12 feb. 2016 - 14:02

Allemaal naar de openbare school. Bij bijzonder (heet dat tegenwoordig ook al populistisch?????) onderwijs, of dat nu thuis is of op een bijzondere school, is het risico van het vergiftigen van de kwetsbare kinderziel met (reli)sprookjes onverantwoord groot. - Alle kinderen naar dezelfde school, prima middel ook om kinderen uit verschillende sociale klassen, religieuze sektes, allochtoon/autochtoon en welke narigheid mensen ook verder nog verdeeld kan houden met elkaar kennis te laten maken.

2 Reacties
H.Witte
H.Witte12 feb. 2016 - 21:01

zit iets in.

Acid Prune
Acid Prune12 feb. 2016 - 21:20

ja ja allemaal 1 volk 1 ras 1 kleur 1 geloof 1 visie 1 MENING want verschillen verdelen ons leve de Grote Mierenhoop!

omaoeverloos
omaoeverloos12 feb. 2016 - 13:38

Ik denk dat het voor kinderen beter zou zijn wanneer al die religiescholen eens zouden stoppen met hun indoctrinatie. Zolang dat nog is toegestaan lijkt het me ook geen probleem de schoolplicht af te schaffen.

2 Reacties
crumb2
crumb212 feb. 2016 - 14:16

Helemaal mee eens Oma Oeverloos.

Klaas3
Klaas312 feb. 2016 - 14:21

''Ik denk dat het voor kinderen beter zou zijn wanneer al die religiescholen eens zouden stoppen met hun indoctrinatie '' Volkomen mee eens, neem nu het volgende filmpje, hier krullen mijn tenen van op. ''gevaar van de evolutietheorie '' https://www.youtube.com/watch?v=ykAC_YUF_sY

truusbeek2
truusbeek212 feb. 2016 - 12:57

Dom voorstel en werkt, op vele gebieden , na alle waarschijnlijkheid in nadeel van kind. In Nederland is het onder voorwaarden ook mogelijk. "Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen U heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U geeft hierbij aan dat u beroep doet op vrijstelling vanwege richtingsbedenking. Hiervoor heeft u ook een verklaring nodig."

Ulltrafox
Ulltrafox12 feb. 2016 - 12:46

Vindt ik een heel goed plan Want anders dan vroeger kunnen we stellen wat voor zin het nog heeft om miljarden te steken in onderwijs, terwijl er voor steeds meer kinderen en vooral laaggeschoolden absoluut geen plek is op de arbeidsmarkt. De bejubelde flexibele kenniseconomie van D66 heeft hen niet meer nodig. Want dat lees je nooit tussen de regeltjes door als ze drinkwater eens van de daken roepen. Dat Nederland een kenniseconomie moet worden. Ja maar waar laat je dan al die drommen laaggeschoolde VMBO ers dan?? Dan zeg ik inderdaad...laat ze dan ook maar met rust. Na de lagere school dus geen verplichtingen meer. Scheelt miljarden die we broodnodig hebben om onze voorzieningen etc in stand te houden. Weet u wat ik denk waar ze straks nog onze laaggeschoolde kinderen voor kunnen gebruiken? Die mogen straks een groen pakje aan met een helm op richting Oost Europa. Mevrouw Hennis peinst al met een fantasie om de dienstplicht weer in te voeren, zelfs voor vrouwen. Mensen wordt wakker please....

Mark Gh
Mark Gh12 feb. 2016 - 12:40

Zolang de leerplicht blijft lijkt het me dat er weinig aan de hand is. Eventueel kunnen ze via gestandaardiseerde tussentijdse- of eindtoetsen het niveau borgen.

1 Reactie
Acid Prune
Acid Prune12 feb. 2016 - 21:21

recht op ontwikkeling is iets geheel anders dan de plicht tot standaard informatie tot je te nemen

Albert Einstein
Albert Einstein12 feb. 2016 - 12:37

Wees dan eerlijk, en zeg dat er ook scholen voor alleen Bio-Duitsers moeten komen.

Hell You
Hell You12 feb. 2016 - 12:26

Wat een belachelijke domme kritiek op dit plan. Homeschooling is prachtig en een mensenrecht.

5 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen12 feb. 2016 - 14:10

Weet iemand een site waarop te zien is wat er is terechtgekomen van de kinderen die door hun bewuste ouders met de beste bedoelingen zijn opgeleid en gevormd? 'The proof of the pudding'?

Acid Prune
Acid Prune12 feb. 2016 - 15:35

Zo is dat! Dwangarbeid voor kinderen moet verboden worden!

Hell You
Hell You12 feb. 2016 - 16:07

Google homeschooling inde VS en ben verbaasd als je ziet dat vooral hoog geschoolde goed verdienende mensen homeschoolen en dat die kinderen het werkelijk beter doen bij staatsexamens. Daarnaast is het van groot belang dat die kinderen zelfstandig denken en en niet napraten.

H.Witte
H.Witte12 feb. 2016 - 21:04

Mits goed getoetste en gecontroleerde leerkrachten, geen linke- rechtse of religieuze of welke indoctrinatie dan ook.

Acid Prune
Acid Prune12 feb. 2016 - 21:24

@hugo over het algemeen 'presteren' deze kinderen beter maar waarom zou dat moeten ? Wie kan functioneren in deze maatschappij is toch geestelijk niet helemaal in orde!