Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Dubieuze landbouwlobby tegen duurzaam voedsel ondermijnt het algemeen- en boerenbelang

  •  
18-10-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
90 keer bekeken
  •  
8003028906_5320ba787f_o

© cc-foto: European Parliament

De landbouwlobby creëert een schijntegenstelling tussen de belangen van burgers, milieu, natuur en dieren aan de ene kant en de belangen van boeren aan de andere kant
Ons voedselsysteem voorziet ons van eten, maar veroorzaakt ook veel schade. Die schade kan niet langer genegeerd worden: milieuvervuiling, verwoesting van natuur, opwarming van onze aarde, onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn en gezondheidsproblemen: ze komen voor een aanzienlijk deel voort uit de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt.
Besluiten die in Brussel genomen worden door de Europese Unie, beïnvloeden in grote mate welk voedsel op ons bord belandt en hoe en waar ons voedsel geproduceerd wordt. Het is hoog tijd dat Brussel zijn invloed gebruikt om ons voedselsysteem duurzaam te laten functioneren binnen de draagkracht van onze aarde.
Het huidige EU-beleid moet daarvoor op de schop. Want in plaats van een positieve bijdrage te leveren, verergert Brussel juist actief de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis met destructief landbouw- en handelsbeleid.
Een voorbeeld is de immense EU-steun voor vleesproductie en -consumptie. Greenpeace berekende dat jaarlijks zo’n 28 miljard euro EU-subsidie ten goede komt aan de Europese vleesindustrie. Ook betaalt Brussel mee aan reclamespotjes die erop gericht zijn mensen meer varkens, runderen en kippen te laten eten. Dit allemaal in de wetenschap dat de productie van vlees meer uitstoot veroorzaakt dan alle auto’s in Europa bij elkaar. En dat het intensief houden van dieren vroeg of laat zoönosen veroorzaakt, die kunnen leiden tot een nieuwe pandemie.
Ondertussen maken Europese handelsverdragen, zoals bijvoorbeeld het Mercosur-verdrag, de weg vrij voor steeds meer invoer van goedkoop veevoer waarvoor massaal tropische regenwouden gekapt worden. Wereldwijd is de EU de op één na grootste importeur van ontbossing. Daarnaast importeren we grote hoeveelheden vlees, eieren en andere dierlijke producten van elders, zelfs als deze geproduceerd zijn met dieronvriendelijke of milieuschadelijke methoden die in Europa verboden zijn.
Een derde voorbeeld is het giftige pesticidebeleid dat de EU voert. Besluiten die de EU neemt over bestrijdingsmiddelen, stellen vaak vooral de megawinsten van multinationals veilig, in plaats van onze gezondheid en ons leefmilieu. Jaarlijks worden in de EU zo’n 400 duizend ton aan bestrijdingsmiddelen verkocht, waarvan het overgrote merendeel wordt gebruikt in de landbouw. Dit intensieve gifgebruik is een significante bron van bodem- water- en luchtvervuiling en heeft desastreuse gevolgen voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.
Eurocommissaris Frans Timmermans kondigde vorig jaar de Europese van-boer-tot-bord-strategie aan, waarin hij 27 broodnodige voorstellen doet om de Europese voedselketen te verduurzamen. Dinsdag en woensdag stemt het Europees Parlement over die voorstellen en geeft het tevens een advies voor aanvullende maatregelen.
De AGRO-lobby, die haar industriële landbouwactiviteiten onder druk ziet komen, schuwde de afgelopen maanden geen enkele methode om Europarlementariërs en andere mensen bang te maken voor duurzame voedselproductie. Alsof mensen bang zouden moeten zijn voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder dierenleed en minder verlies van natuur.
Zo organiseerden de giflobbyisten van ‘Croplife’ een ‘wetenschappelijke dialoog’ over bestrijdingsmiddelen, waar vooral industrielobbyisten aan het woord kwamen. Datzelfde Croplife betaalde de Wageningen Universiteit ervoor om afgelopen dinsdag – een week voor de stemming in het Europees Parlement – een studie te publiceren die kritisch is op de Europese verduurzamingsplannen.
Collega-Europarlementariërs werden benaderd door ‘boeren bij hen uit de buurt’, met een brief geschreven door de in Brussel gevestigde industrielobbyisten van Copa Cogeca; een methode die in 2013 ook werd ingezet door de tabaksindustrie, die destijds lokale sigarenwinkels een brief liet versturen aan Europarlementariërs om anti-rookmaatregelen van de baan te krijgen.
De landbouwlobby creëert een schijntegenstelling tussen de belangen van burgers, milieu, natuur en dieren aan de ene kant en de belangen van boeren aan de andere kant. Zeer onterecht, want juist als we nu géén actie ondernemen om klimaatverandering en natuurverlies te stoppen, zullen de voedselopbrengsten wereldwijd steeds minder en van slechtere kwaliteit worden, zo waarschuwt het IPCC.
Ondanks de hevige industrielobby, lijkt een grote meerderheid van het Europees Parlement de EU-plannen voor duurzamer, gezonder, diervriendelijker en meer lokaal geproduceerd voedsel te gaan steunen. En ook akkoord te gaan met aanscherpingen op het gebied van handelsbeleid, zoals het verwerpen van Mercosur en het niet langer importeren van dieronvriendelijke producten.
Gelukkig maar, want een voedselsysteem dat functioneert binnen de draagkracht van onze aarde is zowel in het belang van dieren, natuur, milieu en onze gezondheid, als in het belang van agrarische familiebedrijven en het leefbaar houden van het boerenberoep; ook voor toekomstige generaties.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Phil2
Phil219 okt. 2021 - 14:20

De invloed die NL boeren hebben (afgelopen zaterdag nog de uitzending van Argos gehoord over hoe waterschappen praktisch aan de leiband lopen?), en daarmee de schade is niet te kwantificeren! 1. NL is 2de grootste agrarische exporteur na de VS, heeft dus een eco-footprint ver buiten de eigen landsgrenzen 2. Onttrekken van grondwater en laag houden ervan door de waterschappen zorgt voor miljardenschade aan verzakkingen van fundamenten onder huizen. 3. Verarming biodiversiteit door o.a. stikstof, daardoor ook 4. onmogelijkheid huizen te bouwen omdat de norm niet overschreden mag worden 5. Gezondheidsschade door stankoverlast (mest), Q koorts e.d. 6. Ontvangt miljarden aan landbouwsubsidies om overproductie te financieren wat daarmee tot slechtere inkomsten leidt. Boeren hebben de te nemen maatregelen al jaaaaren kunnen voorzien, maar hebben gekozen voor meer industriële landbouw om toch maar de inkomsten op peil te houden. Het is genoeg geweest. Afkopen en terugbrengen die sector tot minder dan een derde van wat het nu is.

1 Reactie
dirk den boer
dirk den boer20 okt. 2021 - 22:12

Zo mag je dat niet zien Phil, wat een kippenboer ziet is dat zijn jaarinkomsten te laag uitkomen als hij niet investeert in een grotere stal voor meer leghennen(in mijn jeugd was 100 kippen al heel wat, nu is dat 30 duizend of meer, bij eierprijs die nauwelijks hoger is als vroeger). De ruilvoet speelt hem parten. Als hij niet meedoet aan de ratrace, verliest hij zijn plek, en zijn inkomenspositie, je mag van hem niet verwachten dat hij 20 jr vooruit kijkt, van de sector en de voormannen wel natuurlijk, maar die laten het ook afweten (al beginnen die nu eindelijk wel te beven, ondanks het geweld vd FDF)

Eid
Eid19 okt. 2021 - 13:16

Ik vraag mij bij dit type stukjes altijd af, of het om het gedwongen transferen van gewoon al het vlees naar vegan gaat, of het vinden van een oplossing voor de vervuiling die vanuit de vleesindustrie ontstaat. Want stel dat er een technische oplossing voor stikstof en amoniak etc wordt gevonden, moeten we dan nog steeds de veestapel inperken zoals PvdD bepleit ( even los van het verder diervriendelijk maken van behuizing) ? En al die mooi plannen van Timmermans geven nu al als effect dat de EU en NL steeds afhankelijker worden van de grote externe spelers. Zie energie, en wellicht voedsel. Strategisch slim? Was dat niet de reden dat we na WO2 nooit meer in dergelijke 'armoede' terecht wilden komen?

vdbemt
vdbemt19 okt. 2021 - 13:03

Reactie op FransAkkermans Vertel. Wat zegt Wageningen over Timmerman's strategie. En dat interne rapport. We moeten vooral op dezelfde manier doorgaan? De conclusie van het rapport waar je naar refereert, is in overeenstemming met wat nodig is, en wat Timmermans wil: vleesreductie

3 Reacties
Eid
Eid19 okt. 2021 - 13:20

@vdbemt Maar wat Timmermans dus allemaal voorspiegelt blijkt in de praktijk dus anders uit te pakken. En waarom was dat 'Februari rapport' zolang onbekend? En vleesreductie wordt een doel op zich, ipv de bijwerking van vleesproductie. En wat als we morgen een oplossing hebben voor amoniak en stikstof?

vdbemt
vdbemt20 okt. 2021 - 8:58

@Eid. Dan kun je vast wel wat noemen dat Timmermans anders voorstelt.

vdbemt
vdbemt20 okt. 2021 - 9:04

@Eid. "vleesreductie wordt een doel op zich, ipv de bijwerking van vleesproductie." Maar vleesreductie IS ook een doel op zich. Ik ga ervanuit dat je met de 'bijwerking' de stikstofuitstoot bedoelt. De mate waarin en de manier waarop vlees geproduceerd wordt, is 1 van de grootste oorzaken van het stikstofprobleem. Om een probleem op te lossen, moet je de oorzaken wegnemen. Op zijn minst reduceren.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 okt. 2021 - 11:40

Het zit mw. Hazekamp niet lekker dat Wageningen een studie publiceert over de gevolgen van Timmerman's nieuwe strategie. Maar geen woord over het feit dat Timmerman de publicatie van een intern wetenschappelijk rapport een half jaar tegen hield. Ook dat rapport berekent een teruggang in opbrengsten, van 10-15 %. (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-slam-commission-for-delaying-release-of-farm-to-fork-report/).

3 Reacties
dirk den boer
dirk den boer19 okt. 2021 - 12:44

"Een wetenschappelijk rapport" als je dat vroeger las dan dacht je aan een min of meer objectief verhaal van ruime steekproef door onafhankelijke wetenschappers, en zo zou het nu nog steeds moeten zijn natuurlijk. Maar is dat wel nog steeds zo? Ligt er natuurlijk helemaal aan door wie die wetenschappers betaald worden, want wie betaalt, bepaalt (al zullen wetenschappers dat nooit toegeven, nee, het wordt wel door Campina betaald, maar we zijn toch echt objectief en kijken er onbevangen en systematisch naar...). Hoe in de medische wetenschappelijke wereld?? De Pharmacie?

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 okt. 2021 - 14:22

[Hoe in de medische wetenschappelijke wereld?? De Pharmacie? ] Veel hangt af van de voorwaarden van de gesloten contracten. Dat is ook in de sociale wetenschappen het geval. Verschil is dat de financiele belangen daar niet zo groot zijn.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 okt. 2021 - 18:13

@Den Boer Het staat u vrij om de integriteit van de onderzoekers in kwestie in twijfel te trekken. Maar als u dat op deze onderbuikmanier doet, zonder aanwijzingen of onderbouwing, heb ik daar weinig respect voor.

Paul250371
Paul25037119 okt. 2021 - 10:32

Misdadigers.

Herman Paradijs
Herman Paradijs19 okt. 2021 - 10:29

De meeste boeren willen wel duurzaam voedsel verbouwen. Ze worden gedwongen dat niet te doen door voorop de consumenten, en niet ver daarachter de tussenhandel van machtige supermarkten, en de banken.

6 Reacties
rvb2
rvb219 okt. 2021 - 12:29

Wat een onzin. Consumenten hebben exact niets te zeggen over de bedrijfsvoering van de agrarische industrie.

vdbemt
vdbemt19 okt. 2021 - 13:07

Dat wordt, iig door PvdD, GRL en D66, ook ingezien. Het hele verdienmodel moet anders. Banken moeten het de boeren niet onmogelijk, maar mogelijk maken etc.

Herman Paradijs
Herman Paradijs19 okt. 2021 - 15:27

@rvb Blijf jij maar lekker in je bubbel om ze zo als de boze boeren weg te kunnen zetten. "En de boeren dan? Drie weken geleden schreef journalist Geert Mak in deze krant bedachtzaam en scherp over de moderne boer. Met een paar pennenstreken laat hij je verlangen naar vroeger. Ook veel boeren vonden het vroeger beter. Maar banken, supermarkten en consumenten dicteren kleine marges en schaalvergroting. Waarop de natuur en het milieu niet anders beschermd kunnen worden dan door verstikkende regelgeving. De boer zit gevangen tussen wereldmarkt en overheid, tussen consument en natuur. Niemand heeft zo’n hechte band met het weer en het landschap als de boer. We hebben ze dan ook hard nodig. Voor kleinschalige, eerlijke, duurzame veeteelt. Voor hoogtechnologische akkerbouw, zonder excessieve uitstoot van fosfaat en stikstof. We hebben boeren ook nodig om ons landschap opnieuw vorm te geven. Breng de houtwallen terug, de bosjes, het struweel. Kraamkamers voor vogels en kleine zoogdieren. Daarmee keren ook insecten terug en half verdwenen vogelsoorten. De natuur is veerkrachtig. Laten we werken aan een landschap dat diverser is dan ons land ooit gekend heeft. Vijf sterren voor iedere langeafstandswandeling. Natuurgebieden waarbij de Serengeti verbleekt. En dat bedoel ik zonder ironie. Het kan." Bron: Peter Kuipers Munneke glacioloog bij de Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS in de NRC van afgelopen weekend. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15/vijf-sterren-voor-ons-landschap-dat-kan-als-we-minder-vlees-eten-a4061962

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 okt. 2021 - 12:42

Als lange afstandswandelaar kan ik het volgende citaat onderschrijven: " Langeafstandspaden maken de grote gaten tussen natuurgebieden zichtbaar. Troosteloze bedrijventerreinen en breed uitgemeten snelwegen. En het moderne boerenland: oersaaie, gifgroene biljartlakens van eiwitrijk gras als veevoer." Daarnaast natuurlijk ook de aanleg van nieuwbouwwijken waardoor de routes regelmatig moeten worden verlegd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 okt. 2021 - 14:11

Door boeren werd voor het eerst serieus geld geleend in de jaren vijftig, toen er een tractor werd aangeschaft. Gaandeweg hebben ze zich de schaalvergroting laten inloodsen en werd het opstapelen van enorme schulden doodnormaal. De boeren die nu nog over zijn zijn ondernemers geworden die vrees ik voor het merendeel niet geschikt zijn voor landschapsbeheer.

dirk den boer
dirk den boer20 okt. 2021 - 15:31

En naar dat landschapsbeheer gaat het langzamerhand toch toe in, NL tenminste, vanwege hoge grondrpijzen en overvloedige producerende akkers en weides( veel en veel meer dan we op kunnen), maar noch de boeren zelf, noch de politiek (behalve dan de Pvd D) wil hier voorlopig aan, we zitten nog te veel in schuitje van de wereldmarkt, waarin we het tot op heden altijd zo goed deden.Och ja, de tijd zal het leren, zoals altijd....,

FredD2
FredD219 okt. 2021 - 3:58

De oplossing is natuurlijk minder vee en veel meer mensen. Dat vee voornamelijk verantwoordelijk is voor korte termijn problemen zoals methaan dat maar 10 a 15 jaar blijft ronddwarrelen, wat niet te vergelijken is met CO2 uitstoor waarbij vee bijna verwaarloosbaar verantwoordelijk is en dat CO2 millenia in de lucht blijft ronddwarrelen, dat zijn details waar we het niet over willen hebben. Dat we het vee buiten de grensen van de EU gaan duwen waarbij klimaat helemaal niet op de agenda staat net zo min als dierenwelijn, daar willen we het dan maar ook niet over hebben. Wij hebben ons straatje mooi schoongeveegd. De rotzooi ligt nu wel bij de buren, maar dat hoeven wij dan gelukkig niet in onze Excelsheet mee te nemen. Goed zo PvdD.

5 Reacties
spelregeltoerist
spelregeltoerist19 okt. 2021 - 7:40

Uitstekend verwoord Fred!

vdbemt
vdbemt19 okt. 2021 - 8:42

Wat lul je toch, Fredje. Alsof Nederland het enige land is waar de CO2 en klimaatdiscussie heerst. Alsof die niet in het buitenland plaatsvindt. Die laten zich niet volvegen met de rotzooi uit ons land. Die gaan er veel beter mee om dan Nederland. Wij horen nog altijd bij de smerigste jongetjes van de klas.

Joe Speedboot
Joe Speedboot19 okt. 2021 - 10:14

'wat niet te vergelijken is met CO2 uitstoor waarbij vee bijna verwaarloosbaar verantwoordelijk is' Flauwekul. https://www.klimaathelpdesk.org/answers/wat-is-de-bijdrage-van-nederlandse-veeteelt-op-de-totale-uitstoot-van-broeikasgassen/

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 okt. 2021 - 8:33

Alsof wij hier zulke kampioenen zijn in dierenwelzijn. Voor de varkens zal het weinig uitmaken waar hun megastal staat.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 okt. 2021 - 8:42

Dan hebben we het ook nog niet over het over de grenzen transporteren van levend vee omdat slachten elders een paar dubbeltjes goedkoper is. The Farm to Fork strategy heeft dringend behoefte aan verbetering op diverse punten..

dirk den boer
dirk den boer18 okt. 2021 - 21:59

Wageningen (onze enige landbouwuniversiteit) staat er weer mooi op hier. Laten zich door (giflobbyist?) Crop Life betalen voor een eenzijdige studie die de duurzaamheids politiek bekritiseert en in de wielen rijdt. Fraai is dat.....het zal toch niet zo zijn dat die industrie bepaalt waar het naar toe gaat in het land? Duurzaamheids freaks (idealisten) hebben natuurlijk(heel anders dan de agrobusiness) nauwelijks fondsen om hun strijd te voeren

5 Reacties
adriek
adriek19 okt. 2021 - 8:31

"... het zal toch niet zo zijn dat die industrie bepaalt waar het naar toe gaat in het land?" Nee natuurlijk niet, we leven in een bijna ideale democratie waar de burgers de regering kiezen die op haar beurt weer het beste met ' het volk' in de volledige breedte voorheeft. De industrie mag wat lobbyen maar heeft slechts marginale invloed op het beleid dat vanuit Brussel en Den Haag over ons uitgestort wordt. Toch?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 okt. 2021 - 10:08

Hoe eenzijdig is dit? [Het onderzoek is uitsluitend gericht op de economische gevolgen van de Green Deal-strategieën voor de plantaardige productie. Johan Bremmer: ‘Dit is de eerste keer dat we in kaart hebben gebracht wat er met de agrarische productie gebeurt wanneer bedrijven gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gaan gebruiken in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Commissie. Het is goed om te beseffen dat de Europese strategie bedoeld is om voordelen te behalen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. In dit onderzoek zijn die voordelen niet meegenomen.’] Citaat uit de samenvatting van de WUR: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-wecr/Lagere-opbrengst-landbouw-door-Green-Deal.htm Dat de opbrengsten zullen dalen als er meer 'biologisch' geteeld wordt is niet verrassend.

dirk den boer
dirk den boer19 okt. 2021 - 21:50

Heb het rapport inmiddels ook maar eens gelezen Frans (normaal gesproken lees je eerst, en oordeelt pas daarna), dus die Bremmer geeft gewoon toe dat het eenzijdig is, hij kijkt alleen naar het verlies op economische basis (oogsten en prijsverschil door mindere kwaliteit), dus niet gekeken naar de winst (sowieso moeilijk in geld uit drukken) op milieugebied en natuurwaardes als biodiversiteit. Mooi vond ik ook dat er met diverse scenarios is gerekend, goede basis voor evt beleid en nodige aanpassingen. Helemaal zonder vlees en zonder kunstmest werken blijft natuurlijk minderheidswens, daar moet het niet heen, al mag de PvdD daar uiteraard wel voor ijveren.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 okt. 2021 - 18:19

@Den Boer Van een econoom mag je economisch onderzoek verwachten en geen uitspraken over ecologie.

dirk den boer
dirk den boer20 okt. 2021 - 22:03

Bremmer zal de eerste zijn om dit toe te geven, het is idd zijn vakgebied niet. Het punt is natuurlijk dat er wel studie gedaan wordt naar de economische consekwenties (want ik vermoed dat Timmermans daar geen flauw benul van heeft, net zomin als vele groenen en ecologen), maar niet eentje naar de voordelen, ook al zuden die dn alleen maar kwalitatief worden gepresenteerd. Nootje: tot grote schrik van ecologen wereldwijd verscheen er een aantal jaren geleden een wetenschappelijk artikel over The worth of a bird song, want ook in landschapsplanning en natuurbeheer worden vaak gewoon economische afwegingen gemaakt. Hoeveel hechten we aan een uilennest, als dat betekent 10 woonhuizen minder? Hoeveel kost een omheining om de moeflons te beschermen tegen de wolf? En wat betekent dat voor het budget voor andere zaken. Ik volg een en ander met interesse.