Joop

Drie missers van de Vrije Universiteit bij de instelling van de Anton de Kom leerstoel

  •  
19-07-2023
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2707 keer bekeken
  •  
universiteitvanbuitenveldert

De Vrije Universiteit in Amsterdam probeert zich de laatste tijd te profileren als een inclusieve en antikoloniale instelling voor hoger onderwijs. Bestuur en docenten doen er alles aan om afstand te nemen van het verleden want dat zag er heel anders uit. De zending – dat wil zeggen: de verbreiding van het calvinistisch christendom – stond hoog in het vaandel. De universiteit vond wat dat betreft geestverwanten in het Zuid-Afrika van de boeren en de apartheid. Er moest heel wat water door de Amstel stromen voor de VU die banden doorsneed. De eerlijkheid gebiedt daaraan toe te voegen dat onder studenten en docenten de antiapartheidsbeweging en de solidariteit met bevrijdingsbewegingen in de Afrika en Azië sterk was maar dat is heel lang een interne oppositie gebleven. En ook dat zendelingen in Indonesië eerder dan de meeste Nederlanders begrepen dat de onafhankelijkheidsstrijd daar een rechtvaardige zaak was.

De nieuwe geest blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat juist de Vrije Universiteit een Anton de Kom leerstoel wordt ingesteld. Wie daarop wordt benoemd krijgt de volgende leeropdracht: “de Geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking”.

Over vijf jaar wordt bekeken of de nieuwe leerstoel aan de verwachtingen heeft beantwoord.

Er is wel iets merkwaardigs mee aan de hand. Om te beginnen is de vacature pas op 30 juni geplaatst maar de deadline is al op 23 juli. Dat zijn een dikke drie weken. Daardoor is het in feite onmogelijk wereldwijd te werven. Zo vissen geschikte kandidaten uit Noord- en Zuid Amerika of Afrika achter het net. Slavernijgeschiedenis is per definitie een specialisme dat je vanuit globaal perspectief dient te bestuderen en daarom is het juist goed een hoogleraar aan te stellen die niet uit onze contreien komt. Het gaat tenslotte niet om een hoogleraar in het denken van Anton de Kom maar om iemand die zijn geestelijke instelling deelt. Men zoekt een specialist die een brug kan slaan tussen geesteswetenschappen en rechtswetenschappen.

Dat is misser nummer één want de universiteit wil dat niet. Onder de eisen staat: “Beheerst de Nederlandse en de Engelse taal”. Dat is vreemd. Een brede talenkennis is voor het studieterrein noodzakelijk. Frans, Spaans en/of Portugees zouden zeer tot aanbeveling moeten strekken. Het was daarnaast mooi als de nieuwe hoogleraar al dan niet van huis uit talen spreekt uit West-Afrika. De slavernijgeschiedenis bezien vanuit Afrikaans, eerder dan vanuit Caribisch of Europees perspectief kan buitengewoon interessante resultaten opleveren.

Nederlands is natuurlijk belangrijk. Je zou van de kandidaten moeten verlangen dat zij binnen een nader te bepalen tijd Nederlands zullen leren. Niet per se wordt verlangd dat zij een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of senior kwalificatie onderwijs (SKO) hebben. Die mag je achteraf wel halen.

Nederlands leren moet niet te moeilijk zijn, als je al ergens anders al hoogleraar bent. Kandidaten moeten namelijk ervaring hebben met het begeleiden van promovendi.

De merkwaardigste eis in de advertentie luidt aldus: “kan het perspectief van De Kom navoelen vanwege eigen ervaring met de geschiedenis van kolonialisme en slavernij en de hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking daarvan”. Dit is een voorbeeld van angsthazerij. Wat de benoemingscommissie wil zeggen is het volgende: “Wij zoeken iemand die net als Anton de Kom discriminatie aan den lijve heeft ervaren en ook op grond daarvan het verband kan leggen met de geschiedenis van kolonialisme en slavernij en de hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking daarvan.” Nu staat er een heel vreemd geformuleerde zin die alleen maar tot meer discussie aanleiding geeft dan het spelen van open kaart. Het vragen om praktijkervaring is immers helemaal niet vreemd in een sollicitatieprocedure. Een universiteit moet niet zo bang zijn van de krijsende hordes op het internet. Dat is misser nummer 2

Dan is er misser nummer 3. De te benoemen hoogleraar moet bereid zijn elk jaar een periode door te brengen aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname om daar te doceren en promovendi te begeleiden. Amsterdamse hoogleraar gaat op reis om zijn zegeningen uit te storten langs de Suriname Rivier. Werkelijk antikoloniaal zou het omgekeerde zijn. De Anton de Kom hoogleraar wordt gestationeerd aan de Anton de Kom Universiteit en reist jaarlijks naar de VU voor colleges en het begeleiden van promovendi. Dat kan prima met internet en archieven die voor een belangrijk gedeelte elektronisch toegankelijk zijn.

Maar Nederland blijft hoofdzetel.

Trouwens: als je de korte sollicitatieprocedure combineert met de specifieke eisen die men aan de nieuwe hoogleraar stelt, wordt er dan niet in een heel klein vijvertje gevist?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister het Geheugenpaleis, de wekelijke podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: India.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2023 - 7:18

Is "speciaal" soms een anglicisme? Gaat het om bijzonder hoogleraar? (tijdelijke aanstelling voor 4 jaar met promotierecht gewoonlijk gefinancieerd door een maatschappelijke instelling).

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 jul. 2023 - 12:06

Dit is de vacature. Het gaat om een voltijdse aanstelling en het lijkt me allemaal niet passen bij wat een bijzonder hoogleraar doet. Wat het perspectief van Anton de Kom betreft, hij was sterk marxistisch en communistisch georiënteerd. Ik ben benieuwd wat hij van hedendaagse denken rond white privilege etc. gevonden had vanuit dat perspectief. https://werkenbij.vu.nl/ad/hoogleraar-anton-de-kom-leerstoel/3t5cmx

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2023 - 12:41

Uiteraard de VU website geconsulteerd en daar werd ik niet veel wijzer van. De financiering is in ieder geval extern. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/19/eerherstel-anton-de-kom-en-speciale-leerstoel-bij-de-vu

Pater
Pater21 jul. 2023 - 3:02

Zou de VU al een kandidaat klaar hebben staan?

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2023 - 8:47

Dat is zeer goed mogelijk .

Markzelluf
Markzelluf20 jul. 2023 - 14:51

Een Bko stelt niet veel voor, weet ik uit ervaring. Maar waarom inderdaad al die rare eisen, zoals invoelen van discriminatie? Moet je bij de VU ook eerst zelf kanker gehad hebben voordat je de opleiding tot oncoloog mag doen? Gewoon gedegen onderzoeker met relevant track record zoeken die enthousiast is over onderwerp. Geen platte marketing door ‘positieve discriminatie ‘ als het onderwerp je echt aan het hart gaat.

R.Plasterk
R.Plasterk20 jul. 2023 - 14:40

Om hoogleraar te worden behoor je je sporen verdient te hebben in de betreffende leerstoel. Je dient voldoende publicaties te hebben gepubliceerd en ruim onderzoek gedaan te hebben in het betreffende veld. Tot welke groep je behoord is van onderschikt belang en hoort juist niet thuis op een universiteit. Een universiteit dekoloniseren slaat ook nergens op, wetenschap is puur, enkel mensen kunnen een bepaalde bias hebben. We moeten wetenschap zo puur mogelijk houden, door het bij feiten en objectieve metingen/beschrijvingen te houden. Het moet falsifieerbaar en reproduceerbaar zijn en iedereen die kan daar uiteraard zijn of haar onderzoek tegen over zetten middels peer reviewed onderzoek. Activisme hoor daarom ook niet thuis in de wetenschap.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen20 jul. 2023 - 19:40

'Dit bericht wordt u aangeboden door Blindfolded, oogkleppen voor de man van toen!' Heb jij wel eens gestudeerd? wat loop je toch allemaal te raaskallen man

EenMening3
EenMening320 jul. 2023 - 20:53

@stock Dekoloniseren van de wetenschap is de zoveelste modegril die over een paar jaar weer is overgewaaid. Neem bijvoorbeeld de wiskunde. Ontstaan in het Midden-Oosten, verder ontwikkeld door de oude Grieken (Euclides), de Indiërs, de Arabieren en vanaf ca 1500 door met name Europeanen en Noord-Amerikanen en natuurlijk de onovertroffen Ramanujan. Er bestaat geen Afrikaanse, Australische, Zuid-Amerikaanse of Europese wiskunde. Er is wiskunde.

FelixFlex
FelixFlex20 jul. 2023 - 11:02

Kortom, die functie is al lang vergeven...

weereenmening
weereenmening20 jul. 2023 - 8:19

Goed verhaal. We denken inderdaad nog steeds als kolonisten.

4 Reacties
Anne Laats
Anne Laats20 jul. 2023 - 9:29

Bij welke opleiding bij de Anton de kom universiteit had u de leerstoel willen plaatsen? Die universiteit heeft helemaal geen relevante masteropleiding. Bijvoorbeeld geen geschiedenis.

Gerygrr
Gerygrr20 jul. 2023 - 10:28

Juist! Antonde Kom was Surinaamse elite.

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 jul. 2023 - 10:49

Bij geschiedenis. Kijk: https://www.uvs.edu/wp-content/uploads/2017/12/Info-brochure-Geschiedenis-juli-2021.pdf Ik heb het overigens over stationeren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 jul. 2023 - 13:23

Waarom zou de familie invloed moeten hebben op het vervullen van deze functie?

Anne Laats
Anne Laats20 jul. 2023 - 7:15

De functie is in overleg met de familie bepaald. Hieruit blijkt dat men een voorkeur heeft voor een Nederlander/Surinamer. Hoewel dat niet per se hoeft, voel je wel de voorkeur. “Het hoeft niet per se een zwarte Surinamer te zijn, maar wel iemand die het perspectief van De Kom kan navoelen vanuit zijn of haar eigen levenservaring”, aldus Legêne. “ Overigens heeft de Anton de kom universiteit geen opleiding waarin de leerstoel passend is. https://www.uvs.edu/studie/aanbod/masteropleidingen/ En voor deze universiteit is het niet mogelijk om formeel samen te werken met een andere universiteit. “Een joint degree is in Suriname vooralsnog wettelijk niet mogelijk,” https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/anton-de-kom-leerstoel-maakt-deel-uit-van-eerherstel-surinaamse-verzetsstrijder Vandaar dat de leerstoel in Nederland is. De familie heeft haar wensen uitgesproken over de leerstoel en dat moet ook gerespecteerd worden. De korte sollicitatie heeft er ook mee te maken dat bij voorkeur dit college jaar de leerstoel al ingevuld is. Super mooi.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 jul. 2023 - 8:56

Een joint degree hoort thuis in een heel ander chapiter en staat los van deze discussie. En het zou goed zijn juist geschiedenis aan de Anton de Kom Universiteit te versterken. Er wordt daar wel degelijk geschiedenis gedoceerd. En is het dan geen eerherstel als de hoogleraar vanuit Suriname opereert met verblijven in Nederland in plaats van omgekeerd?

Anne Laats
Anne Laats20 jul. 2023 - 9:25

Misser 1: we moeten de reactie tijd voor de vacature verlengen, zodat we dit college jaar geen leerstoel vervult hebben. Misser 2: er wordt als Mastervak geen geschiedenis gegeven. https://www.uvs.edu/studie/aanbod/masteropleidingen/ Misser 3: de wensen van de familie en Anton de kom stichting blijven volledig buiten beschouwing. Die hebben wensen voor de meest geschikte kandidaat.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 jul. 2023 - 12:09

De geschiedenisstudie is aan de Anton de Kom Universiteit in volle opbouw. Wat de haast met de benoeming betreft, haastige spoed is zelden goed, zeker als je echt op zoek bent naar de beste kandidaten. Zie boven. De familie heeft bij de sollicitatieprocedure geen betrokkenheid.

MicroWolf
MicroWolf20 jul. 2023 - 3:51

Misser 1: Het zou natuurlijk opzet kunnen zijn van die drie weken. Zo is het baantje voorbehouden aan de mensen die toch al dicht op de VU zaten, en voorkom je dat er iemand van buitenaf de zaak komt opschudden. De eis dat de persoon Nederlands spreekt wijst daar ook op. Is Engels niet al jaren de voertaal in het hoger onderwijs? Misser 2: geen misser, maar geheel in lijn met het dekoloniseren van het onderwijs. Dat wil hier zeggen: niet meer vanuit de beschouwende "neutrale" blik van de witte Europeanen, maar vanuit de lived experience van hen die geleden hebben onder de slavernij en hen die nog immer lijden onder de gevolgen hiervan. (Vreemd genoeg lijkt misser 1 deze ambitie weer onderuit te halen, maar soit.) Misser 3: Ja, waarom zou je in hemelsnaam fysiek aanwezig moeten zijn in een collegezaal. Corona heeft ons geleerd dat colleges, vergaderingen, presentaties etc makkelijk online kunnen. Waarom eigenlijk niet online gastcolleges van Professoren van Kleur van over de hele wereld? Dan wordt er pas echt met een ruime blik naar het onderwerp gekeken.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen20 jul. 2023 - 0:23

"Trouwens: als je de korte sollicitatieprocedure combineert met de specifieke eisen die men aan de nieuwe hoogleraar stelt, wordt er dan niet in een heel klein vijvertje gevist?" Dat zou goed kunnen, ik heb dat soort gevallen ook wel meegemaakt. Maar om werkelijk te weten hoe het in dit geval zit zou je mensen moeten spreken die wat dichter bij het vuur zitten.

Frits Jansen
Frits Jansen19 jul. 2023 - 21:59

Ze weten natuurlijk al lang wie ze willen hebben, en adverteren alleen voor de vorm. Politiek correct vragen ze om een schaap met vijf poten. Ik weet niet of iemand die zelf slachtoffer is geweest van discriminatie nou wel objectief genoeg is. Een leerstoel is er niet om iets goed te maken, maar om wetenschap te bedrijven en te doceren. Stel nou dat die professor op basis van objectief onderzoek tot de conclusie komt dat die slaven het - voor die tijd - helemaal zo slecht nog niet hadden, wordt die dan weggestuurd omdat zo'n opvatting niet past bij de profielschets?

1 Reactie
EenMening3
EenMening320 jul. 2023 - 21:03

Professor Piet Emmer schrijft op nogal zakelijke (en volgens sommigen ongevoelige) wijze over de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen.