Joop

Doormodderen met biomassa is gevaarlijke struisvogelpolitiek

  •    •  
10-12-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
66 keer bekeken
  •  
bosestland

© Elanden die verdwaasd rondlopen in gekapt bos in Nationaal Park Laheema in Estland, dat onderdeel uitmaakt van "beschermd" Natura 2000-gebied. Het is een typisch en schrijnend voorbeeld van d

Biomassa stoot 20% meer CO2 uit dan kolen en twee keer zoveel als gas. Daarmee is biomassa een zeer slecht alternatief voor steenkool en allesbehalve duurzaam.
Dinsdag stemt de Eerste Kamer over de kolenwet. Dat de wet aangenomen wordt en kolen als brandstof per 2030 verboden zullen worden lijkt vrijwel zeker. Minister Wiebes laat echter de deur open naar een brandstof voor diezelfde centrales die nóg vervuilender is en een nóg vernietigender impact heeft op klimaatverandering, natuur en biodiversiteit dan steenkool: houtige biomassa.
Nederland moet flink minder CO2 uitstoten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Dit kan relatief goedkoop gerealiseerd worden door de kolencentrales eerder te sluiten, en daarbij tevens de deur naar biomassa dicht te doen.
Het mag onderhand toch wel als bekend worden verondersteld dat houtige biomassa als brandstof een nóg slechter alternatief is dan steenkool en allesbehalve duurzaam is. Biomassa stoot immers – zelfs al zóu het in het meest ideale geval voor 100% uit resthout bestaan – 20% meer CO2 uit dan kolen en twee keer zoveel als gas. Ook bij de oogst van resthout leidt de industrie tot extra bomenkap, aantasting van natuur en bossen in binnen- en buitenland en daarmee afname van biodiversiteit.
De claim die de biomassa-industrie legt op het vastleggen van CO2 door bomen is absurd: de bomen en bossen zijn geen eigendom van de industrie, en er is geen herplantplicht. Daarnaast is biomassa als energiebron ook nog eens extreem duur, zal het door de stijgende vraag naar hout steeds duurder worden, en is er nauwelijks tot geen draagvlak meer voor in de samenleving.
De sector wordt kunstmatig overeind gehouden door miljardensubsidies van de Europese Unie die biomassa als CO2-neutraal behandelt, en een stevige industrielobby.
Het is heel eenvoudig: om de wereldwijde klimaat- en ecologische crisis een halt toe te roepen, moeten we juist afblijven van de bossen, meer bomen planten, bossen laten groeien en ouder laten worden. Niet verbranden voor energie. Hoe ouder bomen worden, hoe sneller ze groeien en hoe meer CO2 ze opnemen. En hoe ouder de bossen en het bos-ecosysteem hoe hoger de biodiversiteit.
Zelfs de hoogste baas van de Verenigde Naties Guterres zei het onlangs nog: “De oorlog tegen de natuur moet stoppen.”
Op dit moment exporteert Nederland elektriciteit en hebben we een overschot. De kolencentrales stonden afgelopen jaar zelfs af en toe stil vanwege de flinke toename in zon- en windenergie. Ons land blijkt voldoende importmogelijkheden te hebben om de wegvallende elektriciteitsproductie van de kolencentrales te compenseren, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Dat moet dan vanzelfsprekend wel echt duurzame stroom zijn.
Daarnaast kunnen gascentrales die nu niet in werking zijn, worden ingeschakeld. De gascentrales stoten de helft minder CO2 uit en geven veel minder luchtverontreiniging dan kolencentrales en stook op biomassa. Als elektriciteitsbron moet aardgas dan zo spoedig mogelijk grotendeels vervangen worden door wind- en zonne-energie. Dit dient gecombineerd te worden met een doorontwikkeling van energieopslag, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof.
Als daarnaast de regering eindelijk de maatregelen voor CO2-reductie van Urgenda serieus gaat nemen, en alle middelen inzet voor échte verduurzaming van de energiemarkt, kunnen we als land pas een werkelijk transitiepad inslaan. Nog langer doormodderen met biomassa is niets anders dan gevaarlijke struisvogelpolitiek die juist leidt tot versnélling van de klimaatopwarming.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

Woessie
Woessie13 dec. 2019 - 15:55

Gewoon bomen planten. Europa is groot genoeg. Dat hoeft niet in Nederland. Ik vond dat punt van Timmerschrans dan ook het enige goede punt in zijn klimaatvoorstellen. Beetje aan de late kant, maar het zal dan ook minder geld opleveren dan nutteloze centrales en verrijkende 'klimaat'contracten. Nu die warmtepomp er nog uit en het scheiden van afval weer centraliseren op 3 punten in Nederland ipv 6 miljoen huishoudens. Want natuurlijk gaat het vaker fout op 6 miljoen scheidpunten dan op een paar centrale punten in Nederland. Scheiden van afval zie ik dan ook als een miljoenenschadepost die niets heeft opgeleverd buiten 'het bewust maken' van de burger. Je reinste onzin. Afvalverwerkingsbedrijven krijgen betaald voor afval. Wij doen nu een deel van hun werk. Beetje vreemd, niet?

pietjansen
pietjansen13 dec. 2019 - 7:30

Wel vervuilende biomassa en geen schone kernenergie. Zie hier in een notedop het dwaze klimaatbeleid van onze regering.

2 Reacties
robheus2
robheus213 dec. 2019 - 15:37

Kerenergie is noch schoon noch goedkoop

pietjansen
pietjansen14 dec. 2019 - 11:53

@robheus Heus Rob? Misschien heb je gelijk wat jouw "kerenergie" betreft. De "kernenergie" waar ik het over heb gewoon brandschoon.

Joost mag 't weten
Joost mag 't weten11 dec. 2019 - 17:37

Bomen stoken om de aarde te koelen is natuurlijk oliedom. Als je op een hete zomerdag wel eens in een bos hebt gewandeld weet je waarom. Bovendien is fotosynthese een endotherm proces. Op papier blijft houtstook natuurlijk wel CO2 neutraal dus we gaan wel door met ontbossen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat de werkelijke uitstoot alleen maar toeneemt en het vermogen van de natuur om CO2 op te nemen actief wordt gesaboteerd doet er blijkbaar niet toe.

Ernst3
Ernst311 dec. 2019 - 13:24

".. minder CO2 uitstoten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen .." Juist in die klimaat doelstellingen staat het 'fouje' dat uitstoot van biostook niet mee telt... Net zomin als uitstoot van lucht en scheepvaart. Voor de rest heb je helemaal gelijk.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin10 dec. 2019 - 17:55

Eerdere reactie bij Joop.nl Verstoken van biomassa (lees hout) zou CO2 nutraal zijn. Afgezien van het feit dat stoken van hout veel andere milieuschadelijke stoffen met zich meebrengt, heb ik nimmer een opsomming gezien op welke wijze pellets (lees hout) gemaakt worden. Je kunt uitgaan dat voor het maken van pellets alleen snoeihout gebruikt wordt. Er zijn voldoende signalen dat dat niet het geval is. Onder andere in de VS wordent voor het stoken van biomassa (lees hout) bomen in een oerbos omgezaagd. 1. Het omzagen van bomen gaat gepaard met machines die meestal aangedreven worden door dieselmotoren (lees vervuiling en uitstoot van CO2). 2. De omgezaagde bomen (stammen) of snoeihout worden naar de pelletfabriek getransporteerd met vrachtwagens die aangedreven worden door dieselmotoren (lees vervuiling en uitstoot van CO2). 3. De stammen of snoeihout worden vermalen door elektrisch aangedreven machines (om elektra op te wekken is biomassa -lees hout- nodig met als gevolg vervuiling en uitstoot van CO2). 4. In vers gezaagd of opgeslagen stammen en snoeihout zit ongeveer 30% water. Om dat naar 10% terug te brengen, noodzakelijk om pellets te laten branden, is elektriciteit nodig (opgewekt door biomassa -lees hout- gevolg vervuiling en uitstoot van CO2). 5. De pellets worden verscheept naar de kolencentrales die ongebouwd zijn voor biomassa -lees hout- om elektriciteit op de wekken. Schepen zijn uitgerust met dieselmotoren voor de voortgang. In die motoren wordt zware dieselolie verstookt (gevolg zeer ernstige vervuiling en uitstoot van CO2). 6. Om een boom weer zo groot te laten worden en evenveel CO2 op te laten staan is een levensduur van ongeveer 70 jaar nodig. Het een op een opstoken van biomassa (lees hout) is CO2 nutraal? En al die andere activiteiten waarbij CO2 wordt uitgestoten tellen in die berekening niet mee? Erg verbazingwekkend is dat. Ik mag toch aannemen dat het Ministerie van Economische Zaken kan rekenen, of vergis ik me?

Leontrotsky
Leontrotsky10 dec. 2019 - 14:24

Nederland, en met name de Energieleveranciers zetten vol in op biomassa centrales, het tij hiervan zal niet meer gekeerd kunnen worden want er zijn al ontelbare miljarden in geinvesteerd. Omdat de EU heeft bepaald dat biomassa uitstoot CO2 neutraal is. Biomassa is dus wel degelijk een goed alternatief voor kolen en gas, maar dan moet de biomassa wel duurzaam geoogst worden. Nederland zou haast kunnen maken met met uitkopen van boeren en de vrijkomende landen zouden bijvoorbeeld voor 50% of allereerst voor 100% kunnen worden bebost voor biomassa hout. Op den duur kan de vrijgekomen grond deels voor woningbouw worden ingezet.

1 Reactie
Jerry Bidet
Jerry Bidet10 dec. 2019 - 15:18

11.4 miljard. Alstublieft.

Gi Raf
Gi Raf10 dec. 2019 - 10:41

Als gas voor Duitsland en biomassa voor Nederland de uitkomst is van het achterkamertjesoverleg tussen Rutte en Merkel dan is dat wel heel triest. Werkelijk alles loopt in de soep wat milieu/klimaat betreft in Nederland. https://www.parool.nl/wereld/rutte-ontvangt-merkel-voor-klimaatoverleg~b47fe5de/ Rutte3 doet het heel slecht. En het allerergste, met steun van de ''progressieven'' in de regering en in de oppositie. Er is gewoon geen ontkomen aan dat rechtse en ''progressieve'' politieke elite ons land naar de bliksem helpen. Zo slecht voor de democratie ook dat uitruilen van rechtse en ''progressieve'' minderheidsstandpunten in de achterkamertjes.

3 Reacties
Ernst3
Ernst311 dec. 2019 - 13:44

Gas voor Duitsland en biomassa voor Nederland is het gevolg van 'foutjes' in het klimaatverdrag, het akkoord van parijs. CO2 reductie, de EU wil inmiddels 40% minder, Rutte zelfs 55% minder. Maar minder dan wat? Minder dan 1990. Duitsland stapt nu over op aardgas - voor het klimaatakkoord. Helaas was Nederland 50 jaar terug al over op aardgas, ver voor 1990 - ver voor het klimaat akkoord. 'Gelukkig' staat er nog een 'foutje' in het akkoord van parijs: CO2 uitstoot van biostook telt niet mee. Daarom gaat Rutte vol voor biostook, het telt niet mee. Zo kan nederland toch aan het klimaat akkoord en aan het Urgenda-vonnis voldoen.

Gi Raf
Gi Raf11 dec. 2019 - 16:23

Zijn we het er dan over eens Ernst dat het klimaatakkoord van Parijs vooral een akkoord is door en voor hypocrieten? En dat president Trump terecht de volksverlakkerij van de Merkels, Ruttes, Macronen c.s. bij het oud vuil heeft gezet? https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/03/parijs-hapert-met-of-zonder-vs-a3979010

Ernst3
Ernst311 dec. 2019 - 19:57

@Gi Raf Het klimaatakkoord van Parijs is het zoveelste vervolg van Kyoto, ver voor de Merkels, Ruttes, Macronen aan de macht kwamen. Ook in het protocol van Kyoto staat 1990 als pijldatum. President Trump snap ik niet, juist voor hem is de opgelegde reductie een makkie - doen wat de staat california al rond 1970 deed. Maar trump wil juist van die hoge luchtkwaliteitseisen af: https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/regering-trump-maakt-einde-aan-uitstootregels-californie/

mjansen2
mjansen210 dec. 2019 - 9:01

Zucht, ik woon hier in een relatief "groene" gemeente als je ziet hoeveel volwassen bomen hier gekapt worden ten behoeve van biomassa, bezuiniging op onderhoud groen en binnenharken voor subsidies voor aanplant van nieuwe bomen/compensatie bouwterreinen..... treurig wat een dubbelzinnig kortzichtig beleid!!!

1 Reactie
Rick Hofland
Rick Hofland10 dec. 2019 - 11:14

Bij mij hetzelfde, talloze rijen bomen worden gekapt terijwl die bomen nog niet helemaal volgroeid zijn en dus eigenlijk in hun topjaren zitten qua CO2 opslag. Daar komen dan hele kleine jonge boompjes voor terug waarbij het nog jaren duurt voordat die pas flink CO2 op gaan nemen. En de gekapte bomen vbelanden allemaal in de biomassa centrale, lekker weer snel geld verdiend door mijn gemeente met allemaal linkse / groene partijen in de raad.

MountEverest
MountEverest10 dec. 2019 - 8:05

Helemaal mee eens. We moeten nu direct beginnen met het grootschalig aanplanten van bomen op vrijkomende cultuurgrond. Ook moet bekeken worden of hiervoor de Markerwaard moet worden drooggelegd. Het moet mogelijk zijn om in een jaar of 10 a 15 ongeveer 2500 km2 te beplanten.

1 Reactie
JoostdeV
JoostdeV10 dec. 2019 - 12:40

Als we de Markerwaard gaan inzetten voor CO2 opslag kunnen we er veel beter een laagveen gebied van maken. Dat legt ook CO2 vast, en met een beetje geluk kan het veengebied de stijging van de zeespiegel bijhouden.

Jerry Bidet
Jerry Bidet10 dec. 2019 - 8:04

De politiek zou maar eens de echte reden kenbaar moeten maken: Om geopolitieke redenen van het gas af. Niet omdat het beter voor milieu is.

3 Reacties
Rick Hofland
Rick Hofland10 dec. 2019 - 11:17

En wat is die reden dan? In Belgie, Duitsland en Engelaand wordt door de overheid gas juist gepromoot, sterker nog in Duitsland krijgen huishoudens subsidie als ze op gas over gaan en in Engeland wil niemand meer een huis kopen waar niet op gas gekookt kan worden. Allemaal voor het klimaat. Dus geopolitiek hebben onze buren er geen problemen mee om gas te gebruiken, beetje vreemd dat wij dat dan wel hebben.

Jerry Bidet
Jerry Bidet10 dec. 2019 - 12:50

Ik ben mij ervan bewust dat er in andere landen wordt overgegaan op gas, omdat wat ze nu gebruiken vervuilender is. (Daar zit ook de enorme hypocrisie in wat betreft het verduurzamen en het weinige draagvlak wat daarvoor aanwezig is) Maar zie het grote geheel: Timmermans komt morgen met zijn plannen, waarbij geheel Europe mee moet. Uiteraard moet dit stapje voor stapje. Wij moeten over op andere energie, zodat andere landen over kunnen op gas. (Minder vervuilend ten aan zien van nu) Op langere termijn zullen zij ook van het gas af moeten. Zodat we niet meer afhankelijk van Rusland. Dus, de geo-politiek is tweeledig: Wij moeten overstappen, zodat men in andere landen op het gas kan om het totaalplaatje van de EU te verbeteren qua uitstoot. Op langere termijn, om niet afhankelijk te zijn van Rusland en het Midden-Oosten. Heeft de burger hier zelf nog iets over te zeggen? Neen.

Joost mag 't weten
Joost mag 't weten11 dec. 2019 - 17:50

Bomen stoken om de aarde te koelen is natuurlijk oliedom. Als je op een hete zomerdag wel eens in een bos hebt gewandeld weet je waarom. Bovendien is fotosynthese een endotherm proces. Op papier blijft houtstook natuurlijk wel CO2 neutraal dus we gaan wel door met ontbossen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat de werkelijke uitstoot alleen maar toeneemt en het vermogen van de natuur om CO2 op te nemen actief wordt gesaboteerd doet er blijkbaar niet toe.

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser10 dec. 2019 - 7:49

Maar ik ben heel erg benieuwd naar de mening van GroenLinks want die waren toch helemaal vóór stook van biomassa?