Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Donderwolken luiden nieuwe storm Eurozone in

  •  
10-06-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
'Het is bijna zoals vroeger; Duitsland wordt te groot voor het continent'
Europa zit nog altijd in de lappenmand. De werkeloosheid staat op een recordniveau, de muntunie zit weer in een recessie – de langste sinds de Tweede Wereldoorlog – en initiatieven om de economische cohesie te versterken lopen grote averij op. De eurocrisis laait nog dit jaar weer op. Door de politieke en economische crisis zijn Europese tegenstellingen sterk toegenomen en tegelijkertijd is sprake van een convergerende trend. Deze laatste is niet positief: ook de noordelijke landen blijven niet langer gespaard voor de crisis. Zelfs Duitsland voelt nu de pijn.
Het is noodzakelijk om de EU te versterken en een bancaire, fiscale, economische en politieke unie concreet dichterbij te brengen, maar veelal is juist een beweging in tegenovergestelde richting gaande: veel staten willen bevoegdheden van Brussel inperken en hun eigen posities versterken. Dat was de afgelopen jaren bijvoorbeeld zichtbaar, doordat de besluitvorming over de crisisbestrijding verschoof van de Europese Commissie – het supranationale bestuur van de EU – naar de Europese Raad – het intergouvernementele besluitorgaan waarin de nationale regeringsleiders zitting hebben.
Een ander spanningsveld is zichtbaar tussen aan de ene kant de noodzaak van snelle actie – vanwege constante dreiging van het weer oplaaien van de crisis – en aan de andere kant de vele regels, wetten en procedures die een rem zetten op doorpakken. Denk aan de rechtszaken die liepen en lopen bij het Duitse Constitutionele Hof.
Een derde spanningsveld is dat tussen het mondiale kapitalisme oftewel de wereldwijde financiële markten en de nationale politiek. De markten vragen tijdens een crisis om andere acties dan het electoraat en nationale (oppositie)partijen. Het is voortdurend schipperen voor politici om een weg te bewandelen die voor zowel de markten als voor het electoraat acceptabel is. Vooralsnog hebben ze een weg gekozen die bij kiezers tot steeds meer onvrede leidt, terwijl de beurzen vooral worden gedreven door ruim monetair beleid wereldwijd en niet zozeer door enthousiasme over Europa’s politiek-economische koers. Door alle spanningen ontstaan Europese schisma’s:
1)            Tussen EMU-landen en EU-landen: niet-euro EU-landen hebben de afgelopen jaren aangegeven niet gediend te zijn van de eurogroepjes die besluiten nemen die ook van belang kunnen zijn voor landen die de gemeenschappelijk munt niet voeren. Bovendien vrezen zij een kliekje dat alvast besluiten op andere terreinen voorkookt. 2)            Tussen debiteuren- en crediteurenlanden: de scheidslijn hiervan loopt grotendeels volgens geografische noord-zuid verdeling. 3)            Tussen landen die graag het voortouw nemen in een ‘Europa van twee snelheden’ en landen die doodsbang zijn achter te blijven en gemarginaliseerd te worden. 4)            Tussen Duitsland en de rest. De Duitsers komen nu langzaamaan alleen te staan in Europa.
Uit enquêtes blijkt dat Duitsers veelal worden gezien als het meest arrogant en met de minste compassie (ze worden wel als meest betrouwbaar betiteld). Duitsland is nu duidelijk – deels ongewild – de ontegenzeggelijke Europese leider. Met name Frankrijk wordt zenuwachtig van de groeiende machtskloof tussen Duitsland en de rest, en Hollande wil Duitsland dan ook weer ouderwets inkapselen; nu via het doorzetten van een politieke unie.
De eurozone mag de afgelopen tijd in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, de kans is groot dat deze rust voor het einde van het jaar doorbroken wordt. Door het wegvallende vertrouwen in de EU wordt het steeds moeilijker een machtsoverdracht aan Brussel te rechtvaardigen. Dat terwijl Brussel alleen vertrouwen kan terugwinnen via verdere integratie.
Verder wordt de crisisaanpak gefrustreerd door kelderend vertrouwen in de politiek en democratie op nationaal niveau, dat Europa van binnenuit uitholt. Denk bijvoorbeeld aan de politieke instabiliteit in Italië en het al zeer lage vertrouwen in de regering-Letta – nog voordat zij goed en wel van start is gegaan – en de corruptie- en machtsmisbruikschandalen, anti-democratische tendensen en regeringscrises in Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Slovenië.
Een derde ontwikkeling die Europa uit elkaar trekt, is de anti-Europese koers van het Verenigd Koninkrijk. De Britten waren al geen EU-fans, maar de antipathie is naar nieuwe hoogtepunten gestegen. Bovendien is premier Cameron verzwakt door een verkeerde strategie in het EU-debat. Als hij niet oppast, gaat hij zijn voorgangers Thatcher en Major achterna, die ook vielen over ruzies over Europa binnen hun partij. Europa heeft niets aan een politiek stuurloos VK.
Tot slot staat Duitsland steeds geïsoleerder. De kloof tussen Parijs en Berlijn wordt onoverbrugbaar groot. Terwijl vroeger maar weinig voor elkaar gebokst kon worden zonder dat de as Parijs-Berlijn de steun en middelen achter het doel had geschaard. Frankrijk probeert Duitsland dieper te verankeren in een ‘volledige unie’, maar Duitsland is daarvoor huiverig. Europa blijft worstelen met de omgang van Duitsland. Het is bijna zoals vroeger; Duitsland wordt te groot voor het continent.
Een continent dat nog geruime tijd gebukt gaat onder een politieke, sociale en economische crisis als leiders niet laten zien dat ze in staat zijn tot  – om met de woorden van Ulrich Beck te spreken – ‘Great Politics’ die kloven overbruggen, vertrouwen herstellen en een gezonde basis voor economische groei leggen.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (17)

JoopSchouten
JoopSchouten10 jun. 2013 - 19:38

Onder de knoet van de wereldwijde immorele neoliberale politiek - onder leiding, én toezicht, van internationale corporaties, banken en aandeelhouders (Vraagje tussendoor; 'who the fuck' heeft overigens recht iemands arbeidsinzet en opbrengsten en wezen te verhandelen als geld) - worden burgers geacht onderling te concurreren. als machteloze gladiatoren in dienst van hun 'eigenaar'. Alleen als iedereen een werkelijk menswaardig en vrij bestaan heeft is eenheid mogelijk.

Pineaux
Pineaux10 jun. 2013 - 19:38

Het beleid heeft niets gedaan, het leegbloeden van de Europese economie verlangzaamt misschien, de grootste overdruk is er af. Er is gewoon minder bloed (liquide middelen) dus minder druk (omloopsnelheid), de overheid heeft een kankergezwel (de bancaire financiële producten) geprobeerd in toom te houden door zoveel mogelijk bloed (pecunia) en celgroeiremmers (laffe wetgeving) naar het gezwel te sturen. Nu heeft de rest van de organen (europese staten) te weinig bloed (geld) en voedingsstoffen (investeringen) om de boel nog goed te laten draaien. De kanker leek nog zo een goed idee alles groeide lekker snel, zonder problem toch? Als ultieme dooddoener besluit de Doodsbange, paniekerige, slechtgeinformeerde hypocampus (Europese bestuur) met hulp van een hersentumor (de ECB) en een kwakzalvende dokter (het IMF) om door middel van aderlating (bezuinigingen/ belasting verhoging) de bloedsomloop (economie) weer op gang te krijgen. Terwijl eigenlijk bloedtransfusies, goed eten, een stevige chemokuur en wat lichamelijke oefening nodig zijn. In plaats daarvan is de EU (jij) bedlegerig, adergelaten, vol tumoren en compleet hulpeloos, zeggen we dat het beter gaat. Het wordt niet slechter! Dus zal het beter gaan. Er is nog nooit een crisis overwonnen door de maatregelen die er nu genomen worden en dat gaat ook nooit gebeuren. Het is Hoopvolle dwaasheid. Zoals Nietsche al zei: hoop is een fijn ontbijt maar een beroerd slecht avondeten. De EU is een kankerpatiënt met een Jomanda als healer.

techneutje2
techneutje210 jun. 2013 - 19:38

Op 13 februari 1997 waarschuwden 70 Nederlandse economen in de Volkskrant dat de invoering van de Economische en Monetaire Unie zonder een gemeenschappelijk economisch beleid zal leiden tot werkloosheid en sociale spanningen in Europese landen. Volgens onder meer Alfred Kleinknecht bewijzen de financiële problemen van Griekenland anno 2009 dat de euro zorgt voor structurele onevenwichtigheden in de handelsbalans tussen Noord- en Zuid-Europa. Ook de oud-directeur van De Nederlandse Bank, André Szász leverde indertijd kritiek. (bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_en_Monetaire_Unie) Uw artikel is oud nieuws. Ken uw klassiekers!

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 jun. 2013 - 19:38

[... de muntunie zit weer in een recessie – de langste sinds de Tweede Wereldoorlog] Tsja, hoe zou dat toch komen? Wellicht omdat dit de eerste, en DUS de langste recessie is sinds het bestaan van de muntunie? Wat het woordje weer in deze zin doet is volstrekt onduidelijk. Als we vergelijken met recessies van voor de muntunie, dan hebben we die van eind jaren 70 tot eind jaren 80 nog lang niet ingehaald. Ik plaats de toonzetting van zo'n zin onder het kopje stemmingmakerij. Dat kunnen analysten beter overlaten aan populistische politici. Houdt je bij de feiten.

Sternenstaub
Sternenstaub10 jun. 2013 - 19:38

Zolang we worden gegijzeld door charlatans en volksverlakkers, die met de soevereine democratische rechtsstaat, en dus met de bevolking, omspringen alsof de enige keuze die wij, de gegijzelden, hebben, is óf meewerken aan onze eigen beroving, en moreel gecorrumpeerd verder moeten leven, óf verzet plegen, en riskeren sociaal-economisch omgelegd te worden, is de staat een gevaar voor zichzelf, en dus voor de eigen bevolking. Zolang is de staat zélf misdaad. De in verschillende eurolanden onder dezelfde misdaad lijdende bevolking, staat voor hetzelfde moeilijke dilemma.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jun. 2013 - 19:38

In tijden van crisis is het altijd handig om zondebokken te hebben als reden om meer politieke macht te krijgen.

1 Reactie
lancelot2
lancelot210 jun. 2013 - 19:38

In tijden van crisis worden ook oorlogen begonnen.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jun. 2013 - 19:38

Ondanks of misschien wel omdat Duitsland pakweg 80 jaar geleden een van de meest verschrikkelijke rsampen over onze mensheid heeft gehaald, is er geen enkele reden tot ook maar het geeringste wantrouwen tegen dat land in onze tijd. Feiletklijk is het niet alleen een van de meest stabiele landen maar ook een van de sociaalste. Maar dat gezegd hebbende moet men zich blijven realiseren dat het door een CDU Bundeskanzlerin geleid wordt. En net als in de overige Europese landen betekent christelijke politiek alles behalve wat de Bijbel stelt over naastenliefde. Het ikke-ikke-ikke is wat alle christelijke partijen bindt, zo ook de Duitse. Maar geen enkel bewind zit voor eeuwig gebeiteld dus ook in Duitsland zijn marginale bewegingen naar links mogelijk. U zult het wellicht vreemd vinden, maar we hebben al meermaals overwogen blijvend naar Duitsland te verhuizen. Gewoon omdat we zo langzamerhand doodmoe zijn van alle geschreeuw en gedoe in Nederland. Misschien oubollig, we zijn niet meer de jongsten, maar we genieten van een intellectueel programma op tv, een discussie waarin mensen elkaar netjes tot en met het allerlaatste woord uit laten spreken en een overheid, al is het soms CDU en FDP die niet voortdurend in de nek wordt gehijgd door een partij van racisten en anti-Europa extremisten zonder een greintje last van kennis of beschaving. We zijn het langzamerhand meer beu dan we kunnen uitdrukken.

1 Reactie
rbakels
rbakels10 jun. 2013 - 19:38

Zelf heb ik al besloten naar Duitsland te emigreren. Inderdaad zijn ze daar door (veel) schade en schande (heel) wijs geworden. Zo is de nederlandse grondwet in vergelijking met de Duitse een lachertje: de Nederlandse is geschreven om de macht van de Koning te beperken, en 19de eeuws probleem, de Duitse om na de 2de Wereldoorlog herhaling te voorkomen. De situatie in ons land lijkt op de Duitse in de jaren '20 in die zin dat wij veel te veel partijen hebben wat de politiek volkomen instabiel maakt. Daar kwam ton nog een wereldwijde economische crisis bij, en een halve gare dictator met een raar kapsel greep zijn kans. Wij hebben ook nog steeds een dictator in de dop met een raar kapsel die wacht op zijn kans. De geschiedenis leert dat dictators aanvankelijk heel populair zijn: geen politiek gekonkel meer, maar daadkracht. Enfin, we weten ook dat dictators op den duur steevast ontsporen. Maar het voorgaande laat zien dat we niet leren van de geschiedenis. Bij de volgende verkiezingen zullen de PvdA en de VVD het bij de kiezer verbruid hebben. Dan krijgen we een SP-50+ kabinet onder Roemer dat zich op zijn beurt impopulair zal maken, en daarna slaat de slinger weer uit naar het andere uiterste, en wie weet krijgt de PVV dan weer een kans. Onbetrouwbaar, maar onontkoombaar misschien. Misschien zou een staatsgreep nog kunnen helpen. of een stadhouderloos tijdperk - daar hebben we ervaring mee.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jun. 2013 - 19:38

Een ontwikkeling welke ik dit artikel niet tegenkom is de anti-Europese koers van de EU zelf!

1 Reactie
GerardLauwman
GerardLauwman10 jun. 2013 - 19:38

"Een ontwikkeling welke ik dit artikel niet tegenkom ....." Wat bedoelt u precies? Het zou zo helpen als men begrijpelijke teksten postte..

vanessa2
vanessa210 jun. 2013 - 19:38

Wat eerst moet gebeuren, is vaststellen dat mensen die tegen deze huidige vorm van samenwerking in Europa zijn (de EU en de Euro gekaapt door de multinationals), niet per definitie tegen een andere vorm van samenwerking zijn. Als je echter (en dat is nu het geval) de keuze laat bij deze kliek aan het Europese roer, of anders geen Europa, dan zullen de hoeveelheden mensen die de hele boel willen laten vallen groeien, en groeien en groeien.

1 Reactie
steppewolf
steppewolf10 jun. 2013 - 19:38

Zeker, ik ben ook voor een sterk Europa. Maar dan wel één die de belangen van het volk dient. Tot nu toe zie ik slechts een Brussel dat de belangen dient van bankiers, bestuurders en multinationals. En ook de Europese politici zorgen vooral erg goed voor zichzelf en bekommeren zich een stuk minder om de gevolgen van hun wanbeleid van de afgelopen decennia voor het gewone volk. En als ze het volk niet meekrijgen dan kunnen ze trekken wat ze willen maar dan zal het eenvoudigweg uit elkaar spatten. Het gaat om dienstbaar willen zijn. Als de elite dat niet leert dan komt er ook geen verenigd Europa.

henk41948
henk4194810 jun. 2013 - 19:38

Om samen te werken hoef je geen dictatuur te vormen. Nu is Europa een dictatuur. Opheffen is het motto, en een echt samenwerkingsverband opbouwen. Het huidige systeem, inclusief de euro, is een dood paard. De dictators van dit moment zullen zich moeten realiseren dat het contact met de bevolking verloren is. We moeten op zoek naar politici die eerlijk zijn en weten waar ze mee bezig zijn. Op dit moment hebben we die in ieder geval niet. We zullen PVV moeten stemmen bij de volgende Europese verkiezingen, een kleine kans dat Nederland weer in een positie komt om zich te kunnen redden. Stop de dictatuur Europa!

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch10 jun. 2013 - 19:38

*...We zullen PVV moeten stemmen bij de volgende Europese verkiezingen, een kleine kans dat Nederland weer in een positie komt om zich te kunnen redden. ...* Inderdaad een kleine kans. Zo niet kansloos. Derhalve is een stem op de pvv een verloren stem.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jun. 2013 - 19:38

Brussel wil, Brussel eist, Brussel wenst, Brussel.... Er gaat geen dag voorbij of je krijgt dictaten uit Brussel. Ik wordt er kostmisselijk van. Het erge is dat velen zich dit niet aantrekken en het heel gewoon beginnen te vinden. We zijn aan het afstompen. Hoe lang gaat Nederland nog door met zijn slaafse houding. We gaan op weg naar een onafwendbare EU-debacle. Het uittreden nu kost veel geld maar je kan beter uit een rijdende trein springen dan doorrijden richting een onafwendbare afgrond.

1 Reactie
bruces
bruces10 jun. 2013 - 19:38

Wie betaalt, bepaalt en dat is Frau Merkel. Frau Merkel koopt Europa. Weleens op de Waal bij Nijmegen gezien wat v.v. Duitsland - Rotterdam vaart, van en naar de Duitse overslaghaven Rotterdam ? Dat is 90% Duits en 10% Nederlands.