Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Finland vraagt lidmaatschap NAVO officieel aan

Russische dreigementen maken geen indruk
Joop

Dit land heeft een reddings- en wederopbouwplan nodig, zo concreet als de corona

  •  
28-10-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
kruispunt

© cc-foto: keywest3

Daar had men in Den Haag van de zomer al over na moeten denken in plaats van op reces te gaan en een buitenlandse vakantie te boeken.
De persconferentie van Rutte en De Jonge heeft bij nader inzien wél nieuws opgeleverd al was dat misschien niet de bedoeling van deze great communicators. Sinterklaas mag maar in beperkte kring gevierd worden en we zitten tot december aan de huidige lockdown vast. Misschien zelfs tot na nieuwjaar.
Woensdagochtend schetste Ernst Kuipers tijdens een briefing voor Kamerleden een somber beeld van wat de ziekenhuizen de komende maanden te wachten staat. Ze zullen verzuipen in de patiëntenstroom. Hij voegde daaraan toe dat met de beperkte lockdown de daling van het aantal nieuwe ziektegevallen zeer traag zal verlopen. Een totale lockdown zou wat dat betreft soelaas kunnen bieden maar niet al te veel. Als er geen groot wonder gebeurt, zitten we tot diep in 2021 aan zware beperkingen vast.
Dat is fnuikend voor een aantal bedrijfstakken. De horeca valt het meeste op maar is niet de enige sector die op een bijkans fatale wijze getroffen wordt. Op grote schaal raken vooral MKB-ers door hun laatste reserves heen. De uitkeringen van de overheid zijn misschien net voldoende om het hoofd boven water te houden maar dan mogen schuldeisers zoals huisbazen niet gaan aandringen. Ook al staat velen van hen net zo goed het water aan de lippen. Minister Hoekstra moet evenmin de belastingdienst op ze afsturen. Het is nu al duidelijk: van het geboden uitstel zal afstel komen. Veel verschil zal dat niet maken: als het zo doorgaat zijn de meeste aanslagen toch oninbaar geworden, dragen ze alleen maar bij aan de schuldenlast op de schouders van ondernemers, die onevenredig zwaar getroffen worden door de pogingen van de overheid deze epidemie in te dammen.
Daar had men in Den Haag van de zomer al over na moeten denken in plaats van op reces te gaan en een buitenlandse vakantie te boeken. Dit land heeft op stel en sprong een reddings- en wederopbouwplan nodig. Dat kun je niet in een week of wat optuigen. Het zou een mooie inzet voor de verkiezingen in maart kunnen zijn. Als de politieke partijen deze week hun wetenschappelijke bureaus aan het werk zetten, kunnen de alternatieven eind januari wel klaar zijn. Dan hebben we in maart tenminste iets te kiezen. Een wederopbouwplan – tussen haakjes – heeft een kop en een staart. En een budget. Het is wat anders dan een fraai vergezicht, een mooie belofte of zoals de Amerikanen het zeggen een shining city upon the hill. Het is zo concreet als de corona.
Ondertussen moet het kabinet de geldkraan wagenwijd open zetten om te voorkomen dat de zo gevreesde golf faillissementen nu al op gang komt. Maakt niet uit wat het kost. Geld zat. De lasten komen later terecht in het reddings- en wederopbouwplan.
Wat het bedrijfsleven nu overkomt, lijkt op oorlogsschade. Het zijn ditmaal geen vijandelijke vliegtuigen maar een virus dat de activiteiten stopt. In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog zetten de Duitsers al direct na het sein veilig reparatieploegen in die de energievoorziening van de gebombardeerde stad meteen herstelden en er meestal binnen een paar dagen in slaagden om de industriële productie weer op gang te brengen. Nu gaat er niets kapot maar liggen  bedrijven gedwongen maandenlang stil, terwijl hun toeleveranciers daardoor ook getroffen worden.
Oorlogsschade moet je als oorlogsschade behandelen. De slachtoffers hebben recht op een vergoeding uit een oogpunt van rechtvaardigheid en nationale solidariteit. De kosten worden over alle burgers uitgesmeerd. Het is ook passend dat de rekening door verschillende generaties betaald wordt. Hun welvaart is net zo goed gebaseerd op de wederopbouw. Hiervoor zijn enkele beproefde methodes.
Voor de afbetaling van de kredieten waarmee het reddings- en wederopbouwplan wordt gefinancierd, neemt de overheid honderd tot honderdvijfentwintig jaar de tijd. Dat maakt de aflossingen behapbaar.
Tegelijkertijd financiert men de wederopbouw uit grote obligatieleningen met kleine coupures, zodat ook de gewone man zijn steentje bij kan dragen. Zo heeft men tijdens de kabinetten Drees een deel van de woningbouw bekostigd. De obligaties geven een redelijk rendement.
Ten slotte is er het fonds lastenverdeling. In de Bondsrepubliek moesten alle bezitters van vermogen en vastgoed een heffing betalen, de zogenaamde Lastenausgleich. Daaruit werd oorlogsschade aan getroffen woningbezitters en bedrijven vergoed. Het was een fikse heffing: vijftig procent van het totale vermogen in 1952 maar die mocht in dertig jaar per kwartaal worden betaald. Niet feestelijk, wel eerlijk. Je zou eventueel op lonen ook nog een corona-opslag van maximaal een procent of twee kunnen leggen, ook dan voor decennia.
Zo komen er een biljoen of twee vrij om het land weer op de been te helpen. Er zijn tal van wegen, die voor een deel door je eigen ideologische GPS worden aangewezen. Je kunt globaal gezien linksaf of rechtsaf gaan. Dat zullen de kiezers bepalen.
Zo kunnen we wellicht voorkomen dat 2020 het begin is van de ijzeren eeuw.
Update: Woensdagavond om acht uur heeft president Macron door middel van een televisietoespraak laten weten dat hij zijn land op slot draait. De lockdown duurt zeker een maand. Dit is een zware klap, niet alleen voor de Franse maar ook voor de hele Europese economie. De kans bestaat bovendien dat andere regeringen dit voorbeeld volgen. Dat maakt een reddings- en herstelplan voor Nederland alleen maar urgenter.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (62)

The Apple
The Apple29 okt. 2020 - 16:56

"Een totale lockdown zou wat dat betreft soelaas kunnen bieden maar niet al te veel.", volgens Ernst Kuipers. Het lijkt me dat uit het ook wordt verloren dat het gaat om exponentiële functies en dat het verschil tussen Rt 0,95 en Rt 0,70 dus wel eens enorm verschil in tijdsduur zou kunnen opleveren. Ik zou daar wel eens een berekening door een wiskundige van willen zien. En stel nu eens dat dit wel een groot verschil zou uitmaken, dan zitten we binnenkort met een enorme grote testcapaciteit, maar nog steeds zonder effectief bron- en contactonderzoek. En juist dat is van het allergrootste belang om daarna de "dans" effectief te kunnen uitvoeren.

2 Reacties
The Apple
The Apple29 okt. 2020 - 17:14

Het besef van het belang van een effectief bron- en contactonderzoek lijkt ook nog steeds niet bij alle betrokken (en Kamerleden) duidelijk te zijn. Af en toe hoor je de stelling verkondigen dat het doel is om het aantal besmettingen terug te brengen naar 50 per 100.000 inwoners, wat neerkomt op ca 850. Dat getal is volledig arbitrair, want het heeft slechts geldigheid als van die 850 besmettingen dan ook het volledige bron en contact onderzoek kan worden uitgevoerd en alle betrokkenen begeleid -in plaats van verplicht- kunnen worden om in quarantaine te gaan, bijvoorbeeld met hulp en ondersteuning van maatschappelijk werkers. Doe je dat niet, dan zit je zo weer in de derde golf. Een lockdown kan pas worden losgelaten als dat gerealiseerd kan worden, ongeacht of het om 500, 850 of 1200 besmettingen gaat. Dat is het werkelijke criterium!

The Apple
The Apple2 nov. 2020 - 21:16

Vandaag werd ik door EenVandaag op mijn welken bediend - https://www.npostart.nl/eenvandaag/02-11-2020/AT_2145066 Bij 15.000 "echte" besmettingen bedraagt is het tijdsverschil tussen een Rt 0,9 en Rt 0,7 om tot het door bron- en contactonderzoek beheersbare aantal van 900 besmettingen te komen, het verschil tussen 5 tot 6 weken en 18 weken: driemaal zolang. Bovendien raken in die tijdsduur in het laatste geval ca 670.000 mensen besmet en in het eerste "slecht" tegen de 200.000. Nu kun je natuurlijk aanvoeren dat Ernst Kuipers geen wiskundige is en Rutte de strategie van "de hamer en de dans" nooit goed geeft begrepen, maar af en toe krijg ik toch echt het gevoel dat we belazerd worden door mensen die beter zouden moeten weten. Overigens stond ik stomverbaasd van de manier waarop mijn eigen inschattingen hier werden bevestigd. Zouden ze misschien Joop lezen?

gimli55
gimli5529 okt. 2020 - 8:54

Han gaat uit van de veronderstelling dat er een coherente visie is op de nabije en verre toekomst. Er is maar een visie, de neoliberale visie. De kosten minimaliseren en socialiseren en de baten maximaliseren en privatiseren. Dat is zichtbaar in het steunpakket en investeringsfonds van de regering. De grote bedrijven profiteren maximaal en de burger mag de kosten betalen in stijgende belastingen en accijns. De burger merkt praktisch niets van de steun, gezien de stijging van werkelozen en weggesaneerde ZZP-ers. De laatste groep is onzichtbaar en telt nergens mee. Het geld voor het investeringsfonds is er al, helaas de regels en richtlijnen om het te verdelen nog niet. Ook hier profiteert alleen het groot kapitaal en mag de burger weer voor de kosten opdraaien. Op sociaal gebied wordt er al 40 jaar niets positiefs in besluiten uitgevoerd. Op ecologisch of klimatologisch is er een visie van negeren, ontwijken en naar de toekomst verplaatsen. Ook hier geen visie naar de toekomst. Voordat er een discussie over details ontstaat, is de principiele vraag wel belangrijk. Welke visie heeft het neoliberalisme eigenlijk. Het kabinet verwijt de burger dat die geen reserves heeft en terstond bij de regering aanklopt in tijd van crisis. Iedereen hoort genoeg reserve te hebben. Terwijl de regering alle maatschappelijk relevante zaken afbreekt tot het minimum noidzakelijke. In geval van een crisis zoals in 2008 en nu met Covid blijkt dat goedkoop duurkoop is. Door het gebrek aan weggesaneerde IC bedden zien we een tekort. Niet als maar wanneer dan een Covid toeslaat loopt de regering achter de feiten aan. Onvoldoende test capaciteit, onvoldoende beschermingsmiddelen, te weinig ziekenhuis bedden, te weinig vervolgonderzoek mogelijkheden. Er is heen visie, er was geen visie. Behalve het laten profiteren van de grote bedrijven, terwijl de burger en de kleine bedrijven de echte economie bepalen. Uiteraard zijn daar niet de banen te vinden, waar de ex politici hun goedbetaalde inkomen kunnen verhogen in besturen en commisariaten. Er is geen herstel en reddingsplan, behalve nog meer van hetzelfde. Nog meer neoliberalisme. Nu geholpen door de noodwet, waarmee het parlement buitenspel is gezet. Dat is het al 40 jaar met de huidige partijdiscipline. De oplossingen waarmee het neoliberalisme komt, werkt al 40 jaar niet. Daardoor is een stilstand, geen verbeteringen zichtbaar. Nog verdere afbraak sociale voorzieningen, meer flexwerkers zonder rechten. Het credo, boven al genoemd, wordt nog verder uitgebouwd. De peilingen en veren voor Rutte staan al klaar, de slachtoffers worden nog verder onzichtbaar gemaakt of eigen schuld vette bult is het verwijt. Het wordt geen stap voorwaarts, maar stappen achterwaarts. De burger zal boeten voor het falen van de politiek. Dat is al zichtbaar op lokaal gebied met gemeentelijke belasting stijgingen en van vergunningen. In 2014 zijn vele decentralisaties overgeheveld met veel minder geld en ondersteuning. Dat leidt nu tot verdubbelingen van de tarieven van bovenstaande. Terwijl de landelijke belastingen niet zijn gedaald. Het betekent een sterke stijging van kosten en ook de huren, zodat de huur cooperaties hun wanbeleid uit het verleden kunnen compenseren en de huur belasting van het kabinet kunnen betalen. Helaas zal de wal het schip moeten keren, er zal fundamenteel anders gestemd moeten worden. De huidige en vorige coalitie partijen en gedogers zijn onderling uitwisselbaar in dienst van het neoliberale systeem wat intreedt direct na de verkiezingen. Voor de verkiezingen mooie beloftes, na de verkiezingen keihard neoliberaal beleid. De burger, de ecologie en het klimaat betalen de rekening. Neoliberalisme is stilstand en afbraak.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037129 okt. 2020 - 11:22

Helemaal eens. Dank voor het uiteenzetten van jouw visie.

gimli55
gimli5530 okt. 2020 - 9:05

Wat mijn visie voor de toekomst inhoudt, is de keuze voir een circulaire economie. De donut economie, waarin alle kosten worden meegerekend in het model is een goed voorbeeld van een verandering van dogma. Het afstand nemen van het neoliberalisme en oplossingen gericht op het welzijn en welvaart voor de meerderheid van de bevolking. Vooral de kwetsbaren, die zich nu niet kunnen beschermen en verdedigen tegen de uitwassen van het neoliberalisme, moeten ook vertegenwoordigd worden. Een andere mindset of mentaliteit is in de politiek nodig, gericht op het concreet oplossen van de ecologische en klimatologische problemen. Door niet naar de EU te wijzen om wijzigingen uit te stellen. Zo wacht iedereen op mekaar en verandert er niets. Wanneer je een land leidt in vertrouwen, heb je ook veel minder bureaucratie nodig. Het zegt meer over de huidige politiek van wantrouwen, dan over het vermogen van de bevolking om daar misbruik van te maken. Als er meerdere instituten misbruik maken van hun macht, is het wel de maatschappelijk relevante instituten als belasting dienst, veiligheids inspecties, en UWV die daar misbruik van maken. Los problemen simpel op. Wanneer er aantoonbaar geblunderd is, kost het de maatschappij meer aan consultants dan aan de vergoeding van de slachtoffers. Dat geldt ook voor de slachtoffers van de gaswinning en de belastingdienst. Reken ook eens werkelijk af met blunderende politici, lokaal en landelijk. Gun ze dezelfde rechten en plichten als iedere werknemer. Het breekt het vertrouwen af van de "gewone" burger, die weer een poluticus ziet verdwijnen met een fikse wachtgeld regeling. Zo draagt de politiek nooit zelf echte verantwoordelijkheid en worden de gevolgen altijd afgewenteld op de burger. Versterk de controle van de multinationals, die het nu niet zo nauw nemen met de veiligheid en de gezondheid van de bewoners van Nederland. Leg daar ook de kosten neer, die nu betaald wordt in gezondheid schade. Breng balans terug in de maatschappij en pak het institutionele discrimineren aan in de verschillende maatschappelijk relevante instituten. De ontwikkeling staat al te lang stil, en het behoud van de status quo is middel en doel geworden in de huidige politiek. Hooguit wordt er was cosmetisch gerommeld in de marge. Draai de marktwerking terug en haal de macht weg bij de zorgverzekeraars, draai ook de decentralisaties terug en investeer weer in de maatschappij in plaats van het groot kapitaal en de multinationals. Nederland is meer dan het groot kapitaal en de multinationals. In de basis is het simpel. Stop met de kosten te minimaliseren en te socialiseren, stop de baten te privatiseren en te maximaliseren. Beide zaken komen niet ten goede aan de maatschappij, maar breekt hem af.

Cherry2
Cherry229 okt. 2020 - 8:35

Corona zelf mag dan concreet zijn, mensen hun idee ervan is zo abstract als abstract kan zijn. Zo ook Han's plan. Wat er concreet gaat komen is eerder te vinden in internationale richtlijnen dan in nationale, of Duitse, geschiedenis. Dromen is leuk, kan inspirerend zijn, en het is tenslotte binnenkort weer Sinterklaas.

frankie48
frankie4829 okt. 2020 - 8:33

Op Galileo kunnen wij nog niet vertrouwen, maar wat weerhoud ons om nu ook eens een Europese totaalvisie te gaan lopen ontwikkelen over een economisch herstel en de veranderingen na een corona- en het Brexit tijdperk. En de wetenschappelijke dienst van de EC zal ondertussen toch wel aan een advies werken!

1 Reactie
frankie48
frankie4829 okt. 2020 - 8:57

En laten zij vooral ook niet de mogelijke wisseling van de wereldmacht en de economische gevolgen voor het Europese continent in dat advies vergeten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 okt. 2020 - 8:08

Je hebt een buitengewoon rozige blik op de toestand. We hebben een infrastructuur die deze pandemie op geen enkele manier aan kan. Dat heeft onder meer te maken met de zogenaamde hervormingen waarmee we op de kredietcrisis hebben gereageerd. Denk aan de gigantische wooncrisis die net zo erg is als in 1945. De decorbouw van Rutte cs wordt nu neergehaald.

GoudenBergen
GoudenBergen29 okt. 2020 - 1:02

@Han Dit doet me denken aan de enorme staatsschuld die de Republiek had na de vrede van Utrecht (1713) en die ook naar de verre toekomst werd doorgeschoven. De staatsschuld werd nog groter in de Franse Tijd. De rentelasten overtroffen in 1809 zelfs de belastinginkomsten: 33 miljoen belastinginkomsten en 39 miljoen rente. Napoleon besloot toen tot de tiërcering van de staatsschuld, waardoor nog maar over een derde van de staatsschuld belasting werd betaald; 2/3 van de schuld werd een achtergestelde lening.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 okt. 2020 - 8:02

Dan moet je er wel bij vertellen wat Willem I er daarna mee deed. Verder; die tiërcering gold voor de Franse staatsschuld en kwam pas naar Nederland toen Napoleon het had geannexeerd.

sjaak5
sjaak528 okt. 2020 - 20:19

In december is er een vaccin. Vier weekjes dus nog. Dat is ook de reden dat Mark nog niet kiest voor een echte lockdown. We gaan net met de hakken over de sloot Een paar maanden de horeca dicht stelt niets voor.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037129 okt. 2020 - 11:25

Ik help het je hopen dat er een vaccin is maar dat Mark het ook dan blijft verneuken staat nu al vast. Mark is een visieloze afbreker met veel bloed aan zijn bezuinigende handen.

Poeha
Poeha29 okt. 2020 - 20:26

Paul, Nederland heeft juist overal al vaccins besteld. We lopen voorop in de aanvraag.

Herr Vorragend
Herr Vorragend28 okt. 2020 - 17:21

Helemaal mee eens. Duidelijke en goede analyse. We hadden al eerder een soort oorlogs-economie moeten optuigen voor zolang de corona-crisis duurt om daarna over te gaan op een herstel- en wederopbouw-fase. Maar zolang een meerderheid nog niet veel merkt van de diepe crisis die we in feite hebben, zal het gevoel van urgentie nog wel even wegblijven en zullen we nog blijven aanmodderen.

NoahAmber
NoahAmber28 okt. 2020 - 17:11

Dit land heeft een reddings- en wederopbouwplan nodig, zo concreet als de corona Han, wie zegt ons dat ze daar nog niet mee bezig zijn?!

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 18:31

Volg het nieuws.

NoahAmber
NoahAmber29 okt. 2020 - 12:23

@HanvanderHorst 28 oktober 2020 at 19:31 Volg het nieuws. En jij denkt dat alles wat er besproken wordt in het nieuws komt. Zal mij niets verbazen dat op de ministeries door de ambtenaren al gewerkt wordt aan een plan van wat na de Corona crisis.

LBNB
LBNB28 okt. 2020 - 17:06

[Woensdagochtend schetste Ernst Kuipers tijdens een briefing voor Kamerleden een somber beeld van wat de ziekenhuizen de komende maanden te wachten staat. Ze zullen verzuipen in de patiëntenstroom. Hij voegde daaraan toe dat met de beperkte lockdown de daling van het aantal nieuwe ziektegevallen zeer traag zal verlopen. Een totale lockdown zou wat dat betreft soelaas kunnen bieden maar niet al te veel. Als er geen groot wonder gebeurt, zitten we tot diep in 2021 aan zware beperkingen vast.] Ik ben het eens met een wederopbouwplan van Han, maar het lijkt me niet verstandig om met de doemscenarios van dhr Kuipers mee te gaan. Deze zijn nou niet echt bepaald realistisch te noemen, er is al een week een vorm stabilisatie in de ziekenhuizen. Waarom wordt alleen de instroom en niet de uitstroom benoemd in de nieuwsberichten?

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 16:50

Fidelio, de omgekeerde Cassandra.

Poeha
Poeha28 okt. 2020 - 16:13

“Daar had men in Den Haag van de zomer al over na moeten denken in plaats van op reces te gaan en een buitenlandse vakantie te boeken.” De auteur weet blijkbaar niet hoe het er echt aan toe is gegaan. O.a. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1895147559/kabinet-pareert-coronakritiek-hard-doorgewerkt-deze-zomer Zo zijn er ook heel veel mensen die denken dat leraren in de zomer 7 weken alleen maar vrij zijn. Alle scenario’s met bijbehorende impact etc zijn allemaal al uitgerend. Alle cijfers over verkeer, openbaar vervoer worden allang geanalyseerd. Nederland heeft de beste economie van Europa en hoort tot de top van Europa. https://www.ad.nl/economie/primeur-nederland-beste-economie-van-europa~a593cfef/ Nederland doet het al jaren super. Binnenkort komen de andere landen weer hun handje ophouden. Ik ben blij dat ik in Nederland woon.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 18:33

Fijn voor jou dan dat je in Nederland woont dat het zo super doet. Vraag het eens in de winkelstraat.

Poeha
Poeha28 okt. 2020 - 18:41

Ik denk dat de winkeliers in Nederland blij zijn dat ze geen winkelier in Italië, Spanje etc zijn. Nederland heeft de beste economie van Europa en staat in de top van de wereld. Tuurlijk, sommige worden getroffen. Maar niemand zal met een ander land willen ruilen. Veel mensen hebben er heel wat voor over om in Nederland te wonen.

Paul250371
Paul25037128 okt. 2020 - 19:57

En als de incompetente afbrekers zo hard hebben doorgewerkt zoals jij zegt waarom was er dan nog geen voldoende beschermende kleren voor de zorg, voldoende testen beschikbaar, waarom zijn er veel te weinig testlocaties want dat mocht niet grootschalig, waarom is de IC capaciteit niet op Chinese wijze opgekrikt? Waar is dan het wederopbouwplan wat ze hebben uitgedacht tijdens hun dagelijkse contacten? Waar is de New Deal van deze incompetente slopers? Geouwehoer.

Poeha
Poeha28 okt. 2020 - 21:42

Achter de schermen is dat allemaal allang duidelijk. Wacht maar, over enkele weken komt de rest van de eu weer hun handje ophouden bij Rutte. Ik zou niet graag in zo’n land willen wonen. Slechtere economie en slechtere zorg. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgstelsel-nederland-nummer-1-europa

GoudenBergen
GoudenBergen29 okt. 2020 - 0:49

@Poeha Nederland had in maart veel meer ervaring met thuiswerken dan België en Duitsland. Ook is ons internet en het internetgebruik veel verder ontwikkeld dan in bijvoorbeeld Duitsland, waar je bij kleinere winkels vaak niet eens kunt pinnen. (De kwaliteit en snelheid van het Nederlandse internet is trouwens ook de reden waarom de grote jongens hun datacenters hier willen neerzetten). Daarom konden wij soepeler en sneller overschakelen naar volledig thuiswerken dan onze buren. Mede daarom is de economische krimp hier minder dan in veel andere Europese landen.

Uitgekleed
Uitgekleed29 okt. 2020 - 14:36

Het is wel opvallend dat zij met oppervlakkige meningen terug moeten grijpen naar mainstream media om zich safe te voelen met hun commentaar. Het geweldige Nederland is met Duitsland in meerderheid van de bevolking het minst vermogend in west Europa. In ons landje werkt 50% van de bevolking voor een inkomen gelijk aan modaal. Middeninkomens zijn opgeofferd aan prachtige werkloosheidscijfers. De modalen zitten in de armoedeval want de sprong naar beter inkomen start bij tweemaal modaal. De hypotheekschuld is gigantisch en zorgt voor slechte nachtrust met daarbij horende geestelijke en lichamelijke klachten, vooral nu het slechter gaat.

Poeha
Poeha29 okt. 2020 - 20:33

Nederland staat ook in de niet mainstreammedia bovenaan qua economie, gezondheid, welvaart. Een modaal inkomen in Nederland, is gigantisch in andere landen. Als een gezin minder dan 2200 (30.000 netto per jaar) netto per maand heeft, noemen we dat al armoede. https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens/

The Apple
The Apple29 okt. 2020 - 23:02

Poeha: "Als een gezin minder dan 2200 (30.000 netto per jaar) netto per maand heeft, noemen we dat al armoede." In Zwitserland zou je met dat bedrag moeten wonen als Diogenes en dan toch nog omkomen van de honger.

Daniel Blank
Daniel Blank28 okt. 2020 - 15:47

Ik denk ook dat consumenten moeten worden gestimuleerd worden om te besteden. De horecabestedingen en uitgaves tijdens festivals en vakanties zitten nu in de zak of staan voor 0% rente op de bank. Deze moeten nu besteed worden in de lokale economie, dus niet naar Amazon, google, etc of zelfs maar bol.com. Probeer hier lokaal, net als bij horeca, te investeren. Haal af bij horeca zaken. Denk na hoe lokaal geld kan worden besteed, waarbij iedereen profiteert. Maak werk van het repareren van Groningse woningen door werklui uit de regio. Hierbij gaat geld naar de werknemers. Dus er moet een korte termijn plan zijn, dat betekent eerste noodsteun. Een middellange termijn plan voor over 2 a 3 maanden en een herstelplan voor de langere termijn.

2 Reacties
Max6
Max628 okt. 2020 - 16:37

Tja, en oproepen zoals die van Han om maar extra belastingen te gaan heffen (structureel een paar procent of vastgoed heffingen) zorgen er alleen maar voor dat mensen de hand op de knip houden en een appeltje voor de dorst bewaren. Dus inderdaad... zekerheid voor de lange termijn is nodig.

CharlesdeValois
CharlesdeValois28 okt. 2020 - 16:52

Besteden, besteden, Kunstenaars die een kunstopleiding hebben gedaan hebben zoals het verleden heeft bewezen, veelal op een houtje kunnen bijten terwijl je wel heel specifieke eigenschappen ontwikkelt om goed werk tot stand te brengen. Maarja dat moet je wel leren om te zien-Doe dat maar in je vrije tijd, hoor ik het galmen-. Het is maar waar je voor kiest, heel geconsenteerd zoeken naar de juiste vorm of klank. Of geld naar sectoren waar men op ander manieren consumeert.

Markzelluf
Markzelluf28 okt. 2020 - 15:03

Natuurlijk moet er goed nagedacht worden hoe we vanuit deze crisis weer de zaak opbouwen. En hopelijk kiezen we dan voor meervoudige waardecreatie richting een financieel, ecologisch en sociaal gezonde samenleving. Dat nadenken is overigens al lang begonnen in de wetenschap en op beleidsniveau. Je loopt echter tegen het probleem aan dat er nog heel veel onzeker is. Hoe lang gaat de crisis nog duren, bijvoorbeeld? Welke organisaties overleven het en welke niet? Welke prioriteiten stelt de samenleving? Willen we eerst weer op ons oude welvaartsniveau terug en moet de nadruk liggen op financiële groei of ligt de prioriteit bij klimaat of juist de tweedeling in de maatschappij. In een democratie mogen kiezers het zeggen en dat bepaalt voor een heel groot deel de plannen. En hoe je het ook wendt of keert, er hangt aan elk plan een enorm prijskaartje: we leveren welvaart in. ik vrees dat er in Nederland weinig groepen zijn die vrijwillig een relatief grotere bijdrage willen leveren dan gemiddeld. Van ouderen - relatief rijk - verwacht ik het niet. Van ondernemers - relatief rijk, maar enorm geraakt - verwacht ik het niet. Van mensen in het onderwijs - nauwelijks geraakt, maar ook niet echt vermogend - verwacht ik het niet. Tja, wie blijft er dan over? De aandeelhouders van Ahold etc.? Laten dat nu de pensioenfondsen zijn die het al financieel moeilijk hebben.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 16:21

Goed, dan gaan we wel met zijn allen naar de klote.

White Knight
White Knight28 okt. 2020 - 14:48

Een gebeurtenis die ongeveer eens per tien jaar voorkomt wil de schrijver gaan oplossen door extra belastingen en door leningen met een looptijd van 100-125 jaar... Net als met de pensioenen geldt dat de oudere generaties zelf niet de pijn willen nemen en in plaats daarvan de spelregels zo veranderen dat zij de dans ontspringen en de jongeren de prijs betalen (milieuvervuiling, opwarming van de aarde, stikstofcrisis). Wie terugkijkt in de historie zit dat een economische crisis zoals die het gevolg is van corona ongeveer elke tien jaar voorkomt: In de afgelopen tien jaar hadden we de eurocrisis, daarvoor de bankencrisis, daarvoor de dotcom-crisis, de recessie begin jaren '90, de crisisjaren van de jaren '80 ("De stoep warmhouden, dát heeft zin"), de oliecrisis, etc. Iedere keer wordt zo'n criis dan aangeduid als "de ergste crisis sinds WO-II". En het is niet alsof we geen geld nodig hebben om de plannen voor de toekomst (nog een miljoen inwoners, CO2-neutraal land, stijging van de zeespiegel want China doet niet mee) te betalen.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 16:24

De eerste crisis van het kapitalisme was die van 1772. Dit is tot nog toe de ergste. Kijk eens echt terug in de historie.

White Knight
White Knight28 okt. 2020 - 17:08

"Dit is tot nog toe de ergste." Dat is goed mogelijk. Kunt u de stelling onderbouwen, en welk criterum hanteert u voor het bepalen van de ernst van de crisis?

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 18:34

De mate van economische krink. Lees je in op de economische geschiedenis. Dat heb je nodig.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 21:27

Dat van die 3,4% economische groei is in ieder geval een verouderde veronderstelling nu we op een tweede lockdown afstevenen. Fitch en Standard & Poor´s en consorten, waren dat niet de kredietbeoordelaars die de kredietcrisis niet aan zagen komen? Dit is de grootste crisis en we hebben geen begin van een aanpak. Niks.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 21:29

En we hebben helemaal geen zeer lange periode van groei doorgemaakt. In de jaren vijftig en zestig, toen maakten we een zeer lange periode van groei door.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 okt. 2020 - 9:35

Lees dit eens over het dalende vertrouwen van investeerders in Nederlandse staatsleningen https://www.nu.nl/nuzakelijk-overig/3546589/vijf-vragen-staatsleningen.html

Max6
Max628 okt. 2020 - 14:38

Volgens mij loopt momenteel nog 90% van de economie redelijk door hoor. Verder hebben we elke jaar tienduizenden arbeidsmigranten nodig... en zijn er genoeg sectoren waar ze niet aan personeel kunnen komen. Iedereen uit de horeca, evenementen en cultuur sector kan gewoon aan de slag in de industrie, , techniek, bouw, zorg, onderwijs, tuinbouw, etc. Natuurlijk vallen er klappen... maar het is niet zo dat de boel op omvallen staat.

3 Reacties
NoahAmber
NoahAmber28 okt. 2020 - 17:13

@Maximus 28 oktober 2020 at 15:38 Volgens mij loopt momenteel nog 90% van de economie redelijk door hoor. Zou best kunnen dat de economie nog redelijk werkt. Waar baseer je dat dan op. En hoe kom je aan doe 90%. Zo lijkt het gewoon op wat natte vingerwerk. En daar is dus echt geen behoefte aan.

Max6
Max628 okt. 2020 - 18:30

@Noah... wat ligt er nu nog meer plat dan horeca, toerisme, evenementen en cultuur (en toeleveranciers). Iedereen die ik ken is nog aan het werk. Ik weet niet hoeveel geld jij normaal per maand uitgeeft aan deze sectoren? maar bij mij gaat er veel meer geld naar andere zaken. "En daar is dus echt geen behoefte aan." ook niet aan paniek zaaien zonder onderbouwing.

NoahAmber
NoahAmber29 okt. 2020 - 12:26

@Maximus 28 oktober 2020 at 19:30 @ Iedereen die ik ken is nog aan het werk. Ik weet niet hoeveel geld jij normaal per maand uitgeeft aan deze sectoren? maar bij mij gaat er veel meer geld naar andere zaken. N=1! Ken je die?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout28 okt. 2020 - 14:30

Ach, wat stellen wij als werknemers nog voor? 60 procent van de totale winst komt immers uit de financiële sector. En bij financiële sector moet men niet alleen aan banken etc. denken. Grote bedrijven overleefden de financiële crisis niet door hun productiecapaciteit, maar door hun gigantische kasreserves. FD meldde destijds in 2014 dat de gemiddelde winst vanaf 2008 (?) met 25% gedaald was, maar dat de waarde van hun aandelen met 38% gestegen was. Hoe kan dat nou? Nou, gewoon, door met hun kasreserves de eigen aandelen te kopen gevolgd door ''beleggers'' die inhoudelijk geen klap waard zijn en die Mark Rutte graag in dit piramidespel wilde ondersteunen door afschaffing van de dividendbelasting. Mark Rutte verricht zonder meer wonderen. Een bezuinigingsoperatie van 50 miljard wist de man om te buigen in een ongekend lage staatsschuld. En waarom deed hij dat? Natuurlijk omdat hij jaren van tevoren een coronacrisis zag aankomen!!

Joop Schouten
Joop Schouten28 okt. 2020 - 14:20

Redding? Deze geldwereld is niet empathisch en 'we' zijn medeplichtig. Kijk maar naar het leed om je heen. (...) Misschien zijn er een paar goedwillende mecenassen die niets anders te doen hebben maar de massa heeft daar niets aan. Er moet brood op de plank komen (en blijven) voor iedereen. Het lijkt me daarom beter al jouw goede plannen onder ander geld in te zetten. We noemen het de 'vrijgulden'. Een basisconcept (met alternatieven): https://libertaireorde.wordpress.com/2011/10/27/het-vrijgeld-van-silvio-gesell-1862-1930-ontneem-geld-zijn-machtsfunctie/ Maar helaas. ; )

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 okt. 2020 - 14:11

Interessant, de parallel met de wederopbouw. Toch is er een in het oog springend verschil: op Marshallhulp hoeven we deze keer niet te rekenen. Ik geloof dat de invloed van die hulp in de wederopbouw nog wel eens overschat wordt, maar het zal toch een rol gespeeld hebben die je niet geheel kunt opvangen met de uitgifte van obligaties, lijkt me. "Er zijn tal van wegen, die voor een deel door je eigen ideologische GPS worden aangewezen." Zo is het, het is aan iedereen om mee te denken. Hier dus zomaar een idee: een nieuw deltaplan, waarbij het Markermeer wordt drooggelegd (was oorspronkelijk ook het plan geloof ik). Er zijn energieuitbaters die verlegen zitten om ruimte voor hun zonnepanelen en windmolenparken. Dan kan de overheid aan die lui licenties verkopen: je kondigt tegelijk met de plannen aan dat je kunt intekenen op nog droog te leggen kavels. Enfin, zomaar een idee bedacht vanaf de luie zetel, er kleven vast nadelen aan.

2 Reacties
Daniel Blank
Daniel Blank28 okt. 2020 - 15:49

Laten we onze zoetwaterberging de deur uit doen.......Lijkt mij heel verstandig.

ton14024
ton1402428 okt. 2020 - 16:23

Laat die dingen lekker drijven.

Bouwman2
Bouwman228 okt. 2020 - 13:53

Ik schreef een keer over bouwvakkers die in de sint Jacob in Antwerpen bij restaurantiewerk op 26 meter hoogte achter een sluitsteen een lucifersdoosje vonden met daarin een briefje van vier Amtwerpse schilders. Het was 1941, nog tijdens de huiige jaartelling Die mannen uit 1941 schreven hoe moeilijk ze het hadden. Ze waren er al in 14-18 en zagen de oorlog van 40-44 al op zich afkomen. Ze hadden honger en ze werden uitgebuit. Dat schreven ze. en ze zetten er hun naam onder. Ik vond dat roerend, een opmerkelijk verhaal. maar het mocht niet bekend worden. . Het was niet tegen de wet, maar tegen de huisregels. Welke precies werd niet vermeld. Ik vermoed dat het me kwalijk werd genomen, dat ik even moest slikken. Bij jou heb ik dat ook, Van der Horst, maar niet van ontroering maar gewoon van een andere emotie, namelijk verbazing. En met verbazing is niet zo veel mis, dacht ik. Wie zich nooit verbaast, leidt een armetierig leven.

Gaanweweer2
Gaanweweer228 okt. 2020 - 13:48

Een new deal met een nieuw eiland in de Noordzee om te zorgen dat het water ons niet ook letterlijk tot de lippen komt te staan. Ook goed voor een gezamenlijk van landsbelang

3 Reacties
Gaanweweer2
Gaanweweer228 okt. 2020 - 13:48

Gevoel van landsbelang

axetothehead
axetothehead28 okt. 2020 - 14:08

Hoezo? Wat is het nut van een nieuw eiland in de Noordzee?

Gaanweweer2
Gaanweweer228 okt. 2020 - 15:11

@axe Werkt als golvenbreker waardoor water minder hoog komt te staan aan de kust. Look it up.

poeslief
poeslief28 okt. 2020 - 13:45

"Maakt niet uit wat het kost. Geld zat. De lasten komen later terecht in het reddings- en wederopbouwplan." "Voor de afbetaling van de kredieten waarmee het reddings- en wederopbouwplan wordt gefinancierd, neemt de overheid honderd tot honderdvijfentwintig jaar de tijd. Dat maakt de aflossingen behapbaar." Geweldig plan van Han; alles lekker doorschuiven naar toekomstige generaties. Asociaalplan2.0 De jeugd had de toekomst maar mag van ome Han in het verleden - ons heden - blijven hangen, zeg maar bungelen. Of was het satire?

5 Reacties
Zapata
Zapata28 okt. 2020 - 14:18

@Poeslief, Dus in 1945 hadden we maar niets moeten doen omdat later de jeugd met schulden uit het heden zou worden opgezadeld?

Bouwman2
Bouwman228 okt. 2020 - 14:19

Poeslief , een historius die satire bedrijft lijkt me een contradictio in terminis. Wat dunkt jou?

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 okt. 2020 - 16:52

Ze kunnen natuurlijk ook een kapot land ervan. Als ze dat liever hebben, die jongere generaties van jou.

White Knight
White Knight28 okt. 2020 - 17:12

@Zapata: Betaal jij nog de leningen terug van de wederopbouw na WO-II? Dat is namelijk wat er zou zijn gebeurd als we dit plan zouden uitvoeren.

Zapata
Zapata28 okt. 2020 - 18:51

@ White Knight, We betalen constant leningen af, oude vervallen en nieuwe worden weer aangegaan. Nog nooit heeft Nederland geen schulden gehad. Dan krijg je nu extra schulden met een heel lange looptijd met bijkans rente nihil die dan ook nog eens verdwijnen alleen al door inflatie. Je kan ook gaan keukentafel boekhouden en een economie beschouwen als het huishoudboekje van mevrouw Haverkamp. Dan weten we zeker dat we toekomstige generaties met heel veel ellende opzadelen.