Joop

Discriminatie als verdienmodel: wanneer invechten een probleem is

  •    •  
31-01-2018
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
105 keer bekeken
  •  
5498329705_3a3059b478_z

© cc-foto: world relief

Geschokt zei u? In welk land leeft u? En luistert u eigenlijk ooit naar de verhalen van minderheden op de arbeidsmarkt? Leest u eigenlijk wel ooit een onderzoek?
Groot nieuws bij Radar! Veel uitzendbureaus komen tegemoet aan de wensen van werkgevers om te discrimineren op basis van etniciteit: slechts 1/3 houdt zich aan de wet. En meer in het bijzonder het uitsluiten van Turkse en Marokkaanse Nederlanders en ouderen.
En iedereen en haar grootouders zijn geschokt.
Want ja, wie had dat nou gedacht? Niemand toch? Nou ja behalve iedereen die in/via de uitzendbranche werkt en minderheden en ouderen op zoek naar werk. Over de geschoktheid op het eind nog een opmerking, eerst een rijtje met wat we dan voor het gemak en uw gemoedsrust maar even incidenten zullen noemen.
‘Donkere huidskleur’ In 1985 is er de zaak met Martin T., die gaat met een witte vriend naar het uitzendbureau. Zijn witte vriend krijgt werk aangeboden en hij niet, naar verluidt omdat ze een jonger iemand zochten. Maar op de administratiekaart van Martin staat de aantekening ‘donkere huidskleur’ met rode stift aangegeven. Naar aanleiding van deze zaak, die voor rechter komt (en Martin wint) stelt het Landelijk Buro Racismebestrijding (LBR) dat er zoveel klachten zijn dat er sprake is van structurele discriminatie.
Tegenwoordig doet men dat wat subtieler:
Lieverkoekjes die wel worden gebakken In 1991 bleek uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, dat opdrachten waarin expliciet wordt gevraagd om ‘liever geen buitenlander’ of ‘geen Surinamer, Molukker’ bijna altijd worden aangenomen ook al is men op de hoogte van de gedragsregels van het zogenaamde blauwe boekje waarin regels staan om gedragsregels tegen te gaan. De onderzoeker, Jos Meloen , kreeg opvallend genoeg geen toestemming om te controleren of aanduidingen van ras of huidskleur nog steeds in de kaartenbakken voorkwamen. Interessant genoeg zorgt de aanwezige structurele discriminatie voor een gat in de markt: arbeidsbemiddeling voor en door migranten via een exclusief arbeidsbureau: Coloured Holland. Op een gegeven moment zouden daar zo’n 15.000 werkzoekenden ingeschreven zijn met 15 medewerkers. Leeftijdsdiscriminatie wordt in de jaren ’90 ook een issue: ‘ Weet u wel hoe oud u bent ‘? (tip: de werkzoekende heeft geen dementie, alleen geen baan).
6123193807_37937f1038_o

© Cc-foto: Rob Milson

Bekend is ook het verhaal van Erik Verduin, pardon Abdel Nassiri , die onder zijn eigen naam geen baan kon vinden maar wel onder de eerste. In de verhalen valt daarbij voortdurend op dat ‘slechte ervaringen’ een legitimering / rationalisering vormen om geen geallochtoniseerde Nederlanders aan te nemen. Slechte ervaringen met geautochtoniseerde Nederlanders lijken echter zelden een reden te zijn om die groep uit te sluiten. In 2005 stelt uitzendbureau Tènce nadat Concept BV een uitzendkracht (Melvin) wegstuurde: ‘We hebben te horen gekregen dat onze uitzendkracht niet meer welkom was vanwege zijn huidskleur. Onze procedure is dan om onze mensen direct terug te trekken en ook geen vervangende mensen aan te bieden.’ Daar is iets voor te zeggen he, je wil niet dat je eigen mensen in een onveilige omgeving werken (want dat is een racistische omgeving). Maar schijnbaar is het onvoldoende om aangifte te doen?
En al durven politici het in 2005 te betwijfelen, het rapport Etnische Minderheden op de arbeidsmarkt uit 2005 laat er ook geen misverstand over bestaan: ‘ Er wordt gediscrimineerd, punt uit ‘. En bedrijven maken het nog af en toe erg expliciet, zoals Albert Heijn met als expliciete functie-eis ‘ geen Marokkanen ‘. Hoe serieus dat was is niet helemaal duidelijk, maar dat er geen problemen waren om dit in een interne mail te melden zegt genoeg (al was er een dappere medewerker die er wel iets van zei).
En de individuele verhalen zijn ook zeer inzichtelijk, bijvoorbeeld die van Jeffrey Koorndijk: ‘ Ik heb nog even gekeken, is niks. Ten eerste een donker gekleurde (neger). En op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers.’ En hey he, dat was een maar een grap he, lighten up ! (het leverde wel een werkstraf op overigens) of wat te denken van die van de ING met hun ‘ boef uit Curaçao ‘?
Recent onderzoek Redelijk recent onderzoek is er onder andere van sociologen Evelien Loeters en Anne Backer van de Vrije Universiteit uit 2011. Daaruit blijkt dat ruim driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus zich schuldig maakt aan discriminatie en verzoeken van werkgevers inwilligt om geen Turkse, Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders aan te leveren voor een vacature.
Natuurlijk moeten we dit ook bezien binnen het bredere verschijnsel van discriminatie op de arbeidsmarkt zoals de Discriminatiemonitor uit 2010 van het SCP laat zien (ook voor de overheid NB!), evenals het jaarrapport integratie uit 2013 van het SCP en het rapport van de Sociaal-Economische Raad uit 2012.
En nog even het onderzoek van den Berg, Blommaert, Bijleveld en Stijn Ruiter ‘ Veroordeeld tot (g)een baan ‘ gepubliceerd in 2017 in het wetenschappelijke Tijdschrift voor Criminologie. Hierin stellen de auteurs:
"De resultaten laten geen verschillen in arbeidsmarktkansen zien naar type delict of geen delict. Wel wordt een sterk effect gevonden voor etnische herkomst. Het is zelfs zo dat etnische minderheden met een blanco strafblad een geringere kans hebben op het ontvangen van een positieve reactie naar aanleiding van een sollicitatie dan een geweldsdelinquent met een Nederlandse achtergrond."
Enige voorzichtigheid is geboden vanwege het relatief kleine sample, omdat de onderzoekers niet de afwegingen van één werkgever kunnen vergelijken per delict en omdat werkgevers wellicht al vooringenomen waren door de specifieke brieven. Niettemin, die vooringenomenheid blijkt niet als het gaat om het type delict en de resultaten die men vindt voor etniciteit zorgen voor een stellige conclusie:
"het sterkste effect dat we vonden in het huidige experiment is dat niet-westerse sollicitanten een statistisch significant lager aantal positieve reacties ontvingen dan westerse sollicitanten. Dit geldt voor alle sollicitanten, ongeacht of ze zijn veroordeeld, en ongeacht het type delict. […]. Aangezien alle sollicitanten gelijkwaardige competenties hadden, is dit een des te opvallende bevinding. Wrang is de bevinding dat zelfs sollicitanten met een niet-westerse naam zonder strafblad nog een lagere kans hadden op een positieve reactie dan sollicitanten met een westerse naam die voor een geweldsdelict veroordeeld waren. Deze bevinding is in overeenstemming met eerdere Amerikaanse experimenten (Pager, 2003; 2007; Pager e.a., 2009a; 2009b). Al met al roepen deze bevindingen op tot contemplatie. Het feit dat ook in ons onderzoek minderheden met een onberispelijk strafrechtelijk verleden het soms aflegden tegen ‘Hollandse’ sollicitanten met een delict op de kerfstok, stemt niet tot vrolijkheid."
Ander onderzoek waarmee dit onderzoek in lijn is, zijn:
Dus geschokt zei u? In welk land leeft u? En luistert u eigenlijk ooit naar de verhalen van minderheden op de arbeidsmarkt? Leest u eigenlijk wel ooit een onderzoek? Is bovenstaand overzicht niet voldoende, dan denk ik dat u het niet wil begrijpen maar kijk voor de zekerheid nog even naar dit stuk van Ewoud Butter op Republiek Allochtonië: Discriminatie is veel meer dan een gevoel. Het is gif. Ik denk dat deze geschoktheid vooral dient om de mythe van het vrije discriminatieloze Nederland hoogte houden. Dat dit incidenten zijn. Dan hoeven we niet met ingrijpende oplossingen te komen die de racistische structuren aanpakken. En kunnen we gewoon weer wat richtlijnen, cursussen en voorlichting gaan doen. Want dit mythische trio wordt iedere keer ingezet als politici en de ABU weer eens geschokt zijn. Maar dat maakt dus niet uit. Want uit de verhalen van degenen die gediscrimineerd wordt valt op dat men a) weet dat men discrimineert b) weet dat discriminatie niet mag c) en er dus een rationalisering voor verzint. Zie de uitspraken uit de Radar uitzending:
"Mag ik eigenlijk niets van vinden en zeggen, maar ik snap het"
"Ik mag het niet hardop zeggen, maar ik heb het gehoord."
"We mogen natuurlijk niet discrimineren, maar we gaan er wel rekening mee houden."
Die zijn meestal tweeërlei 1) negatieve ervaringen en 2) werkgevers mogen toch zeker zelf wel bepalen wie ze aannemen? En met name 1 wordt alleen ingezet tegen minderheden, vrouwen en ouderen en in het geval van etnische groepen weegt de etniciteit mogelijk dus zelfs zwaarder dan een geweldsdelict op het strafblad. Daarbij de richtlijnen zijn er al sinds de jaren ’80 evenals cursussen en voorlichting. Het probleem is blijkbaar hardnekkiger dan dat en waarom zouden we dat nu weer gaan doen? De enige consequentie lijkt te zijn dat men nu bewust de wet overtreedt in plaats van onbewust.
En de richtlijnen zijn altijd gericht op de intercedenten, maar denken we nu heus dat deze het probleem zijn? Als dit probleem zo hardnekkig is en intercedenten zich blijkbaar veilig genoeg voelen om te discrimineren en/of gehoor te geven aan discriminerende verzoeken, dan zit het probleem ook elders. In de bagatellisering van discriminatie, in de rationalisering ervan en in het gegeven dat discriminatie deel uitmaakt van de verdienmodellen. Wanneer minderheden tot ‘bedrijfsrisico’ gemaakt worden en discriminatie leidt tot een hogere klanttevredenheid, weet je dat je met structureel neo-liberaal racisme van doen hebt.
Serieus, moeten we daar echt cursussen, richtlijnen en voorlichting voor gaan verzinnen? Dames en heren politici en beleidsmakers, verzin eens wat serieuzers. Want uw trackrecord op dit gebied is in de afgelopen dertig jaar nog zwakker dan Rutte met zijn ‘ je moet je invechten ‘.
Lees ook het blog van Ewoud Butter op Republiek Allochtonië: Waarom die eindeloze compassie met daders wanneer het om discriminatie gaat?
"Ophef gisteren. Medewerkers van TROS Radar toonden aan dat bijna de helft van de uitzendbureaus bereid is Nederlanders met een niet-westerse achtergrond te discrimineren. Het is oud nieuws. Het is nu tijd om te stoppen met wegkijken. Maak bijvoorbeeld nu de namen bekend van de uitzendbureaus die discrimineren. Dan weten Nederlanders met een migratieachtergrond bij welke bedrijven ze minder kansen hebben."
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (74)

Jaap2
Jaap24 feb. 2018 - 12:26

Oh Daan toch nog een opmerking. Ergens hierboven noemde ik mij gekscherend een racist. Dit omdat jij die sticker plakte. Ik dacht dat je dat wel zou begrijpen. Maar ben nu bang toch van niet.

2 Reacties
Jaap2
Jaap24 feb. 2018 - 12:32

Deze reactie hoort uiteraard onder de reactie van Daan

DaanOuwens
DaanOuwens8 feb. 2018 - 17:10

@ Jaap En jij schrijft: Ergens hierboven noemde ik mij gekscherend een racist. Dit omdat jij die sticker plakte. Ik dacht dat je dat wel zou begrijpen. Maar ben nu bang toch van niet. Je doet hier racistische uitspraken, dus ben je volgens mij racist. Als je vindt dat dit een onterecht etiket is moet je geen racistische uitspraken doen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2018 - 3:13

Dit is al heel, heel lang aan de gang en op ieder gebied, inderdaad ook als het om ouderen ging. Boven de 50 kreeg je geen baan meer en zo je al iets hoorde waren het altijd smoesjes. Je kon het nooit bewijzen en dat was het grote probleem. Je paste niet in het team, je was zelfs over-gekwalificeerd, ze hielden je in de bak voor acht er nog een vacature vrijkomen, maar meestal hoorde je helemaal niets. Het UWV is mede schuldig aan het instandhouden hiervan. Werkgevers zijn nog nooit ergens op aangepakt. Ze deden ook in onderhandelingen met de vakbonden altijd al vele toezeggingen als de werknemers daar iets voor inleverden maar kwamen ze nooit na. Je hoorde er amper nog wat over in de politiek. Met gehandicapten en/of mensen die arbeidsongeschikt waren geweest, gaat en ging het al precies hetzelfde. Afkomst, leeftijd, ziek geweest, handicap, je werd/wordt niet aangenomen. Er zijn meerdere onderzoeken geweest rechtstreeks bij bedrijven, en nu de uitzendbranche, ze worden niet aangepakt. Alles blijft zoals het was en al tientallen jaren is. Probleem is zo oud als Metusalem. En hoe komt dat? Werkgevers en hun geldschieters zijn heilig bevonden in de politiek. Net zoiets als de verstrengeling van boven- en onderwereld heb je hier een soort van zelfde verstrengeling. Alles staat en valt met integriteit. En dat dat geklets over 'maatschappelijk' ondernemen. Hoe maatschappelijk is dit vraag ik me dan af. Het wordt echter geslikt als zoete koek.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2018 - 3:15

acht=als zou vrijkomen. dat- dan

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2018 - 3:26

En dan nog dat onderzoek dat ging over de postcode die je had, ook dat herinner ik me nog. Had je een 'bepaalde' postcode, dus kwam je uit een bepaalde wijk, dan waren je kansen al verkeken. Daarnaast de proeven die zijn gedaan met weigering van bepaalde mensen uit bepaalde horeca. Dat gaat dan wel niet over werk maar is van hetzelfde laken een pak. Ook dat zijn bedrijven. Die gaan zelfs zover dat ze niet eens wat aan je willen verdienen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 feb. 2018 - 19:45

Goed verhaal met de bekende feiten. En zoals vaak vind ik de reacties hier meer zeggen dan het artikel op zich. Joop is, denk ik, vaak een soort thermometer die aangeeft wat leeft in de samenleving. De reacties bevestigen de onderzoeken en ook de bevindingen van Radar. Een aanzienlijk deel van de autochtone Nederlanders is racist. En niet zo'n beetje ook. Het is duidelijk dat Henk Bres allochtonen haat als hij erover tweet. Maar dezelfde duidelijkheid geven teksten hier. Een korte bloemlezing: - Marokkanen zullen bijv ook moeten weten wat in het bedrijf de regels zijn zonder dat zij dit direct pareren door de discriminsatiekaart te trekken. - Martijn de Koning geeft een lijst onderzoeken waaruit deze voorkeur voor eigen volk blijkt maar verzuimt (bewust?) te laten zien dat uit andere onderzoeken blijkt dat onder minderheden deze voorkeur niet anders is ...... - Maar door de uitzendbureaus strenger te controleren, verander je niet de wens van de werkgever die via andere wegen hun zin gaan halen. - Haar ervaring is dat er helaas bepaalde bevolkingsgroepen zijn die bovenproportioneel disfunctioneren als het gaat om taalbeheersing, werkhouding, acceptatie van vrouwelijk management e.d.. - Als je net als ik vanuit de onderklasse arbeiders komt, in fabrieken hebt gewerkt en zeer zeker in winkels dan vind je het totaal niet vreemd dat werkgevers bepaalde groepen niet meer willen. Kortom in de reacties van de extreem rechtse racistische burger wordt niet geconstateerd dat het dom is mensen die kunnen bijdragen aan de economie op basis van etnische kenmerken aan de kant te zetten. maar de conclusie is, dat zij het zelf ook doen (dus het mag), ze passen hier niet (want hebben een andere cultuur), ze functioneren niet (want ze zijn tegen vrouwen) en de groep deugt niet (daarom willen werkgevers ze niet). En overigens deze uitspraken worden zonder terughoudendheid gedaan. Het gaat niet om meningen men brengt feiten naar voren. Allochtonen deugen niet. Aan de andere kant zijn dit ook vaak mensen die er problemen mee hebben als extreem rechts wordt omschreven als domme tokkies die de erfenis van de NSB opeisen. Zij zelf mogen niet gegeneraliseerd worden. Ik geloof niet in de onschuldige oprechtheid van deze mensen. Het zijn geen mensen die gewoon onder woorden brengen dat de integratie niet gemakkelijk gaat. Volgens mij betreft het fascisten en racisten. Dat is namelijk het gedachtengoed dat zij uitdragen. Die allochtonen deugen sowieso niet en nederland moet geen volk van buiten toe laten. Die ideologie is de kern van het probleem. Niet de soms gebrekkige integratie. Het integratie probleem kan alleen opgelost worden door goedwillende goedopgeleide allochtonen een loopbaan te bieden in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat werkt. Zo toont ook de loopbaan ontwikkeling van veel Surinamers aan. Maar de inspanningen van deze mensen zijn er juist opgericht dat te voorkomen. Net een gezonde goed functionerende diverse samenleving is het doel maar het apart zetten en desnoods wegsturen van de vreemde mensen.

10 Reacties
Nanno Zeegers
Nanno Zeegers2 feb. 2018 - 6:47

Geen goed verhaal ondanks de feiten omdat deze duidelijk uitsluitend selectief zijn, dus discriminerend, naar nota bene etniciteit en dus een vals beeld geven. De voorkeur voor personeel naar als eigen ervaren mensen bij ondernemers uit de minderhedengroepen is niet anders zoals uit nu gemeden feiten blijkt.

DaanOuwens
DaanOuwens2 feb. 2018 - 9:25

@ Nanno Zeegers Jij schrijft: De voorkeur voor personeel naar als eigen ervaren mensen bij ondernemers uit de minderhedengroepen is niet anders zoals uit nu gemeden feiten blijkt. Feit is dat allochtone ondernemers vaak allochtonen in dienst hebben. Feit is teven dat niet aangetoond is dat allochtone ondernemers discrimineren. Ik wacht vol spanning op bewijs van jouw stelling waaruit blijkt dat een witte autochtone jongen is afgewezen bij een Kabab-winkel omdat hij wit is. Jij doet wat je altijd doet om wit racisme te ontkennen namelijk beweren dat zij het ook doen, dat het normaal is, dat het hun eigen schuld is, dat het aan hun cultuur ligt of dat ze crimineel zijn. Maar het witte racisme heeft weinig met allochtonen te maken. Zelfs als iedere allochtoon een perfect mens was, is er wit racisme. Zoals jij keer op keer ook laat zien in jouw teksten.

Jaap2
Jaap22 feb. 2018 - 13:55

Daan – Marokkanen zullen bijv ook moeten weten wat in het bedrijf de regels zijn zonder dat zij dit direct pareren door de discriminatiekaart te trekken." Yep mijn tekst, maar Daan wat je nu doet is nou net wat ik probeer uit te leggen. Alleen trek jij de racistenkaart. Daarmee sla je de discussie dood. En Daan vertel, wat bereik je hier nu mee of denk je te bereiken. Waarschijnlijk ben je jongerenwerker of iets dergelijks en dan begrijp ik dat je boos bent of op zijn minst gefrustreerd. Maar kom je daarmee verder? Wat heb je ermee bereikt? Ook deze racist ziet in dat allochtonen aanmerkelijk minder kans hebben op de arbeidsmarkt. Daarom gaat ter ondersteuning van deze groepen, niet alleen omdat zij vaak beter zijn, deze racist ook naar een Turkse kapper, een Marokkaanse mondhygiënist en een Surinaamse tandarts en de Turkse super. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet de andere kant zie. En wil daar ook mijn ogen niet voor sluiten. Vandaar dat ik het belangrijker vind dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken waarom deze bevolkingsgroepen vaak afgewezen worden. Daar kunnen we wellicht iets mee. Om bij voorbaat discriminatie als oorzaak aan te wijzen vind ik iets te gemakkelijk. Weet je Daan laten we een eerlijk lijstje maken van 10 punten waarom een werkgever een Marokkaan zou moeten aannemen en 10 punten waarom hij dat beter niet kan doen. Ik wil wedden dat onze lijstjes er ongeveer hetzelfde uit zullen zien. Met die punten kunnen wij, jij als linkse idealist en ik als extreem rechtse racistische burger, er de schouders onder zetten en meehelpen deze groepen sterk te maken voor een plaats in de maatschappij. Niet alleen omdat zoals je opmerkte het zonde is om dit arbeidspotentieel te laten liggen maar ook omdat ieder mens daar recht op heeft. Ik ben er echter van overtuigd dat we deze groepen nooit sterk zullen maken door er in te pompen dat Nederland een racistisch land is en hun zo het excuus van discriminatie voor te houden.

DaanOuwens
DaanOuwens2 feb. 2018 - 18:55

@ Jaap Jij schrijft: Weet je Daan laten we een eerlijk lijstje maken van 10 punten waarom een werkgever een Marokkaan zou moeten aannemen en 10 punten waarom hij dat beter niet kan doen. Een paar puntjes: - Ik wil nooit samen met jou of een andere extreem rechtse burger ook maar iets ondernemen. - Het idee van jouw en mijn lijstje op elkaar zouden lijken is idioot, die lijstje hebben geen enkele overeenkomst. - Het racisme en de discriminatie zit in jou en niet in die Turken en Marokkanen. Zij kunnen daar weinig aan doen alleen jij zelf als je dat zou willen. - Ik koop ook wel eens Whisky bij een slijter die PVV-aanhanger is, ben ik nou volgens jouw opvattingen tolerant? Snap je wat een onzinnige voorbeelden je noemt? Wat mij vaak opvalt bij reacties zoals die van jou is dat je denkt dat jij en ik een soort gemeenschappelijke basis hebben. Een gedeelde gezamenlijke waarden. Wat je volgens mij niet begrijpt is dat die gezamenlijke waarden er niet zijn. Ik denk dat ik over zaken hetzelfde denk als sommige moslims, surinamers, joden, turken, vluchtelingen of duitsers, maar met extreem rechts heb ik niets gemeenschappelijks. Wellicht ben ik radicaler op het punt racisme dan veel anderen maar het is wel verstandig als je beseft dat jij aan het andere uiterste staat. Jij hebt dus nogal weinig vrienden en medestanders, dus iemand uitnodigen om met jou mee te doen is nogal kansloos.

Auslander
Auslander2 feb. 2018 - 20:57

@ Jaap “Om bij voorbaat discriminatie als oorzaak aan te wijzen vind ik iets te gemakkelijk” Ik kan niet je reactie anders kwalificeren dan puur racisme verpakt in nietszeggende woorden waarmee je probeert de keiharde cijfers van raciale discriminatie in de markt verdoezelen. Dit is al op zich niks anders dan wit racisme. Het gaat hier juist om onderzoeken die racistische discriminatie aankaarten, wat jij met gemak op zij schuift. Welke zin heeft het als we weten waarom de witten gekleurde mensen discrimineren? Ga maar onder je racistische kleurgenoten uitzoeken wat het nut van hun racisme is. Migranten hebben geen “lijstje van 10 punten” maar een antwoord nodig: wat is de redenen van het niet bestraffen van deze illegale praktijken?

Jaap2
Jaap23 feb. 2018 - 7:08

@Daan -Daan, zoals jij plaatjes plakt is op het nivo van: ik wil niet samenwerken met jou want ik houd me verre van alcoholisten, het laatste op grond van dat je zelfs bij een PVV-er whiskey koopt. Onterecht en niet eerlijk. -Het lijstje zou er bij mij precies zo uitzien als bij een Nederlander of wie dan ook. Dat antwoord verwachtte ik eveneens bij jou, maar ik heb me blijkbaar vergist. Zulke lijstjes van zwakke en sterke punten kunnen overigens behulpzaam zijn om je van dingen bewust te maken ook van vooroordelen. Met zulke lijstjes kun je iets mee ook individueel. Verder onthoud ik me maar van commentaar. @Auslander Wat pure discriminatie betreft ben ik het uiteraard helemaal met je eens. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar er is ook een groot grijs gebied. Dat kunnen reële dingen zijn, vooroordelen, misverstanden noem maar op. Door die oorzaken boven water te krijgen kun je niet alleen verborgen discriminatie boven water krijgen, maar ook aan oorzaken werken. Bijvoorbeeld als taal het probleem is kun je cursussen geven. Is cultuur het probleem dan kun je juist de werkgever bijscholen. Goed bedoelde adviezen dus, maar misschien ben ik wel naïef en te goed van vertrouwen want helaas ook hier wordt de racisme kaart gespeeld. Een heilloze en uitzichtloze weg.

DaanOuwens
DaanOuwens3 feb. 2018 - 22:55

@ Jaap Jij schrift: Daan, zoals jij plaatjes plakt is op het nivo van: ik wil niet samenwerken met jou want ik houd me verre van alcoholisten, het laatste op grond van dat je zelfs bij een PVV-er whiskey koopt. Onterecht en niet eerlijk. Ik heb geen probleem met alcoholisten, ik heb een probleem met racisten in fascisten. Ik vind dat, dat soort mensen de Nederlandse samenleving beschadigt en ook voor mij dingen kapotmaken die ik belangrijk vind. Ik ga er dus niets mee doen. Dat vind ik eerlijk. Met jouw lijstjes heb ik niets ik vind ze irrelevant. En mensen die niet jouw opvattingen delen zullen dus ook een ander lijstje maken, merkwaardig dat je dat zelf niet ziet. Je hebt hier dus een weinig valide betoog. En ik vind het onzin.

Jaap2
Jaap24 feb. 2018 - 12:08

Daan jammer dat je het onzin vindt. Wellicht komt dat omdat je alleen de woorden leest. Wat beschadigen betreft beschadig je misschien meer als je medestanders "in de rug schiet" omdat ze kritische vragen stellen of andere wegen zoeken.

Jaap2
Jaap24 feb. 2018 - 12:30

Oh Daan toch nog een opmerking. Ergens hierboven noemde ik mij gekscherend een racist. Dit omdat jij die sticker plakte. Ik dacht dat je dat wel zou begrijpen. Maar ben nu bang toch van niet.

DaanOuwens
DaanOuwens8 feb. 2018 - 17:08

@ Jaap Jij schrijft: Wellicht komt dat omdat je alleen de woorden leest. Dat is inderdaad het kenmerk van een site zoals deze. En jij schrijft: Ergens hierboven noemde ik mij gekscherend een racist. Dit omdat jij die sticker plakte. Ik dacht dat je dat wel zou begrijpen. Maar ben nu bang toch van niet. Je doet hier racistische uitspraken, dus ben je volgens mij racist. Als je vindt dat dit een onterecht etiket is moet je geen racistische uitspraken doen.

NicoSchouten
NicoSchouten1 feb. 2018 - 11:18

Er zou ook eens wat meer kritische aandacht moeten zijn voor de eis van netwerken van de UWV, op straffe van inhoudingen op de WW-uitkering. Die eis is nadelig voor hen die kleine netwerken kennen, vooral mensen uit minderheidsgroepen, maar ook onder blanken zijn er mensen met dit probleem. Maar los hiervan is het een morele vraag of je als overheid wel een beleid moet stimuleren dat propageert dat je kruiwagens moet zoeken. Lang geleden toen ik als werkloze maar niet aan een betaalde baan kwam en het netwerken als 'oplossing' gepropageerd werd heb ik tegen de dienstdoende ambtenaar gezegd dat ik dit vond rieken naar sociale corruptie. We werden het niet eens. En dat kon ik natuurlijk niet verwachten van iemand die ook maar volgens de richtlijnen moest werken.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens1 feb. 2018 - 19:55

@ NicoSchouten Het overgrote deel van de vacatures wordt viavia vervuld. Er is helaas weinig degelijk valide onderzoek meer van ruim 10 jaar geleden bleek uit onderzoeken van sociale partners en UWV dat dit ruim 60% van het vacature aanbod was. Omdat uit hetzelfde onderzoek bleek dat het marktbereid van het UWV nog geen 7% was werden dat soort onderzoeken niet meer door de overheid uitgevoerd. Maar ook nu blijft het een feit dat mensen bij een bedrijf binnen komen als zij iets hebben met iemand die al binnen is. Een gezinslid, familielid, vriend of voetbalclub. Het netwerk van werklozen maar ook allochtonen is veel beperkter. Het uitbouwen van een netwerk is een prima manier om mensen aan de slag te helpen. Maar de pest is dat de manier waarop dit door het UWV en op dit moment door gemeenten wordt aangepakt zo verschrikkelijk slecht, dom en weinig creatief is dat het niemand aan het werk helpt. het is niet het idee dat slechts is, het is de manier waarop het in 95% van de gevallen wordt uitgevoerd. En inderdaad het is sociale corruptie maar het werkt beter dan Indeed, werk.nl, jobbird of de nationale vacaturebank. En voor allochtonen en ouderen dus ook veel beter dan de uitzendbureaus Randstad, Tempo Team en Manpower.

Jaap2
Jaap21 feb. 2018 - 9:14

De reacties lezende vraag ik mij af of degenen die schande roepen over discriminsatie, ook maar enig belang hebben bij een oplossing daarvan. Het zelfde of misschien in sterkere mate geldt dit voor de schrijver van deze colomn. Het opnoemen van allerlei voorbeelden van discriminatie is makkelijk. Het onderzoeken van de oorzaken is blijkbaar dan weer een stap te ver. Maar alleen als we de oorzaken weten kunnen we een oplossing zoeken. Is het de cultuur, de arbeidsethos, de mentaliteit, de opvoeding, waarom zijn er in bepaalde groepen overmatig veel vroegtijdige schoolverlaters enz. Of is het inderdaad de kleur. Heeft niet met werk te maken maar toch wil ik het verhaal van de dochter van een kennis aanhalen. Zij viel op lichtgetinte mannen en heeft driemaal een relatie gehad met een Marokkaan. Waarvan met een van hen enkele jaren. Bij alle drie liep het stuk op zoals zij zei cultuurverschillen. Voor haar nooit meer een Marokkaan. Maar waag het een verkeerd woord tegen haar te zeggen over Marokkanen. Met een van de families heeft zij nog steeds contact. Een hoogopgeleide Marokkaan die inmiddels teruggekeerd is naar Marokko omdat hij zijn land daar wil meehelpen opbouwen, vertelde mij eens dat Marokkaanse jongeren een andere aanpak nodig hebben als Hollandse. Nog afgezien of dat gewenst is kun je je wel afvragen hoe hier op in te spelen. Marokkanen zullen bijv ook moeten weten wat in het bedrijf de regels zijn zonder dat zij dit direct pareren door de discriminsatiekaart te trekken.

2 Reacties
Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 11:10

Jaap Pas uw redenering eens toe op iets als een moord plegen, geweld gebruiken o.i.d. Als u dat gedaan hebt, ben ik benieuwd naar uw reactie.

Auslander
Auslander2 feb. 2018 - 9:05

@ Jaap “Het onderzoeken van de oorzaken is blijkbaar dan weer een stap te ver.” Als men wilt het niet zien, ziet men ook niks, ook geen privilege om ongestraft de wet overtreden.

niko2
niko21 feb. 2018 - 8:17

Ik heb een aantal vragen: 1: uitzendig radar: hier wordt de wet overtreden. De namen zijn bekend. waarom wordt geen aangifte gedaan? 2: is het mogelijk voor slachtoffers om anoniem aangifte te doen? 3: waarom treed het openbaar ministerie niet zelfstandig op in deze kwestie? Discriminatie is tenslotte een van de meest besproken thema's in de smanleving. 4: zijn er hulporganisaties die mensen kunnen bijstaan om aangifte te doen? 5: waarom zijn de vakbonden stil? 6: het genoemde punt van A.H. stamt uit 2009. dat is negen jaar geleden. Bij A.H. kom ik altijd bijzonder gemeleerd en vriendelijk personeel tegen. Kan het zijn dat men zich verbeterd heeft, en is dan nog relevant dit te noemen? 7:Is het mogelijk om (ala Wilders) massaal aangifte te doen? 8: zijn er branches aan te wijzen? Dit om het volgende: Ik kom zelf uit de technische engineering (internationaal) en daar is dit punt vreemd. Discriminatie is gewoon een slecht businessmodel. Dus je moet beperkte vermogens hebben om dat toe te passen. Met andere woorden: Kom uit de straat-tunnelnamen-standbeelden-blank-wit discussie vandaan. Hier kan idereen wat mee!!

Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 7:24

Velen zijn niet eerder en dan pas echt geschokt wanneer men als 'witte mens' aangesproken wordt.

3 Reacties
Nanno Zeegers
Nanno Zeegers1 feb. 2018 - 13:56

Dat onderscheid is er niet onder blanke en niet blanke ondernemers m.b.t. voorkeuren voor eigen volk.

Zandb
Zandb2 feb. 2018 - 8:29

Nanno Daar heb ik het helemaal niet over. Dat is slechts uw agenda.

Auslander
Auslander2 feb. 2018 - 8:58

@ Nanno Zeegers “Dat onderscheid is er niet onder blanke en niet blanke ondernemers m.b.t. voorkeuren voor eigen volk.” Klopt. De meerderheid bepaal wat de spelregel is!

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers1 feb. 2018 - 7:03

Antropoloog Martijn de Koning geeft een lijst onderzoeken waaruit deze voorkeur voor eigen volk blijkt maar verzuimt (bewust?) te laten zien dat uit andere onderzoeken blijkt dat onder minderheden deze voorkeur niet anders is. Dat leidt dus tot eenzelfde nu door hem veroorzaakt onterecht raciaal onderscheid (= discriminatie) die hij nu aan de kaak meent te stellen. De verborgen veronderstelling die hier in de argumentatie wordt gebruikt dat niet westerse ondernemers niet dezelfde voorkeur hebben voor eigen mensen zouden hebben is op niets anders dan discriminerende onderbuikgevoelens gebaseerd daar het een onderzocht feit is dat deze voorkeur onder andere dan autochtone ondernemers zich zeker niet in gunstige zin onderscheidt. Uit onderzoeksmateriaal: "Etniciteit, binding en burgerschap" van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een citaat: "Etnische ondernemers (en met name de Turken en Marokkanen daaronder) richten zich bij het rekruteren van personeel in belangrijke mate op de eigen groepering. Van de Turkse en Marokkaanse ondernemers heeft zo'n 70-80% en van de Surinaamse en Antilliaanse zo'n 30-40% personeel uit de eigen groepering in dienst." (eerste link) https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/etniciteit-binding-en-burgerschap/downloads http://www.migrantenstudies.nl/wp-content/uploads/MS-2007-NR2-P131-144.pdf http://rjh.ub.rug.nl/sogi/article/viewFile/20468/17940 En daarmee praat ik net zomin iets goed over deze voorkeur als dat ik het veroordeel. Ik snap het in enige mate wel en vind ook dat deze voorkeur onder voorwaarden moet kunnen.

4 Reacties
Auslander
Auslander1 feb. 2018 - 9:29

@ Nanno Zeegers “Antropoloog Martijn de Koning geeft een lijst onderzoeken waaruit deze voorkeur voor eigen volk blijkt maar verzuimt (bewust?) te laten zien dat uit andere onderzoeken blijkt dat onder minderheden deze voorkeur niet anders is. Dat leidt dus tot eenzelfde nu door hem veroorzaakt onterecht raciaal onderscheid (= discriminatie) die hij nu aan de kaak meent te stellen.” Nonsens! Wat de meerderheid als trend, als “verdienmodel” en als winstgevend neerzet wordt ook de algemene kenmerk van de markt. Wie zich ertegen verzet is al bij voorbaat verloren. In die zin is de raciale trend afkomstig van de witte markt. Er is bijna niemand die buiten etnische profilering een bestaan kan leiden in Nederland, in de markt maar ook officieel en juridisch. Het is uiterst brutaal de migranten aansprakelijk houden voor deze etnische profilering van witte markt en wit staat. Bovendien de migranten ondernemingen zijn vaak randbedrijven met aanzienlijk minder kapitaal en gericht aan migranten en lage klasse consumenten. Ook hun werknemers zijn lage lonen arbeiders wat kenmerkend is voor de meerderheid van migranten. Ze zijn dus veroordeelt aan elkaar.

Libertain
Libertain1 feb. 2018 - 9:32

@Nanno, ooit gehoord van het feitenrelaas van het typisch voor ons land gebeurtenis dat zodra een baantje binnen de "migrantenbedrijf" aangenomen, willen vaak autochtonen gelijk alle lakens gaan uitdelen omdat "het ons land is" en "jij moet doen wat we zegge omdat het Nederland is". Wat zegt de antropologie hierover?

Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 11:15

Moderator U moet wel kritiek op reacties en op de persoon uit elkaar houden. Dat is niet hetzelfde namelijk. Ik kan moeilijk iemand anders aanspreken als ik het over de reacties van Nanno of Joop den Uyl heb. ik vind het een beetje flauw om op deze manier mijn woorden uit te leggen. Maar uw wil geschiede.

WJansen2
WJansen22 feb. 2018 - 12:00

@ Nanno Zeegers. Dank voor deze nuance! Heel interessant om dat rapport door te lezen!

RobSon2
RobSon21 feb. 2018 - 6:35

Interessant stuk. Ik denk wel dat de vraag belangrijker is, waarom vragen bedrijven om deze vorm van discriminatie? Waarom willen ze een bepaalde groep niet aangedragen krijgen? Ik denk dat die vraag belangrijker is om het probleem op te lossen, dan de vraag of uitzendbureaus hier wel of niet aan mee moeten werken (dat antwoord is namelijk simpelweg 'nee'). Maar door de uitzendbureaus strenger te controleren, verander je niet de wens van de werkgever die via andere wegen hun zin gaan halen.

2 Reacties
Auslander
Auslander1 feb. 2018 - 9:42

@ RobSon “Maar door de uitzendbureaus strenger te controleren, verander je niet de wens van de werkgever die via andere wegen hun zin gaan halen.” He ligt niet aan overheid om de motivatie, ideologie, religie of meningen van de mensen te controleren of aan te passen. De overheid moet ervoor zorgen dat de bestaande middelen voldoende toereikend zijn om alles draaiend te houden zonder dat de een de andere buiten wat wettelijk toegestaan is behandelen. Het zijn juist de uitzendbureaus (en sollicitatiecommissies) die moeten aangepakt worden als zij de wet overtreden. Op den duur zal ook het bedrijfsleven beroofd worden van haar discriminerende middelen. Dus vooralsnog is het de overheid en politiek die de raciale of etnische discriminatie toelaten en zelfs faciliteren.

Jo4Hanna
Jo4Hanna2 feb. 2018 - 1:47

Auslander: het is een anonieme, autoritaire contraktmaatschappij cq een zichzelf regulerend 3-koppig monstrum onder een verpletterende, éénzijdige op duck-tape en geinstitutionaliseerd wantrouwen gebaseerde rigide regelgeving die werkgevers de ruimte en gelegenheid biedt werkzoekenden op de arbeidsmarkt -of wat er nog van over is - UIT te sluiten. De anonimiteit komt van de werkgevers; de rest van de politiek = overheid. Het systeem dat werkgevers van deze ruimte voorziet wordt neo-liberalisme genooemd en is geinstalleerd door de politiek = overheid. Werkgevers financieren de uitzendbureaus. Zoals de antropoloog in dit uitstekende stuk aangeeft is de leeftijdsdiscriminatie in de 90'er jaren aktief opgestart door Wientjes en wordt ten voeten uit aktief vervolgd door Hans de Boer VNO/NCW en bestaat uit groupthink van korpsballen. De politiek van het kapitaal ondermijnt de vakbonden; de technocraten in het neo-liberalisme hebben nog nooit gehoord van een 'poldermodel' - enkel bedoeld als politieke kletspraat aan tafels bij Pauw/Jinek/DWDD. De z.g. 'migranten' discriminatie is slechts een woord voor een deel-discriminant. Aan het einde van élk mooi gezongen politiek lied kan de nu 30- jaar durende discriminatie-op-de-arbeidsmarkt - hoe-dan-ook onderverdeeld, realistischer worden geduid als economisch racisme

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 feb. 2018 - 6:08

Het selecteren op etnische kenmerken is discriminatoir en dient krachtig te worden bestreden, punt uit. De andere kant van het verhaal is dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaken waarom werkgevers terughoudend kunnen zijn met het aannemen en inhuren van werknemers met een bepaalde achtergrond. Mijn eega werkt bij een grote werkgever in mijn regio die op grote schaal tijdelijk productiepersoneel inschakelt. Haar ervaring is dat er helaas bepaalde bevolkingsgroepen zijn die bovenproportioneel disfunctioneren als het gaat om taalbeheersing, werkhouding, acceptatie van vrouwelijk management e.d.. Het gaat hierbij om meer groepen dan de qat-kauwende Somaliërs maar ook om in hier geboren en getogen medelanders van een bepaalde persuasie, we moeten hier niet de ogen voor sluiten.

3 Reacties
rvb2
rvb21 feb. 2018 - 8:10

het waarom van die werkgevers is al bekend: omdat ze racistisch zijn.

Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 11:18

Gadfly En waar precies moeten we dan de ogen niet voor sluiten? Als er een goede reden is om iemand niet aan te nemen is er ook geen sprake van discriminatie. Als er wel sprake is van discriminatie, dan doen de oorzaken voor 'het schuldig zijn aan' er niet meer toe.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 feb. 2018 - 15:50

@ Zand "En waar precies moeten we dan de ogen niet voor sluiten?" Dat er bij veel bedrijven ondanks een gedegen diversiteitsbeleid problemen op de werkvloer opspelen die te herleiden zijn naar de etnische/culturele achtergrond van werknemers. Meer empirisch onderzoek naar praktijkervaringen van werkgevers is wenselijk om deze problemen inzichtelijk te maken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin31 jan. 2018 - 22:58

En heeft onze invecht goeroe Rutte hier al op gereageerd?, de man die zegt de premier te willen zijn voor alle nederlanders.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers31 jan. 2018 - 21:20

De veronderstelling die hier in de argumentatie wordt gebruikt dat niet westerse ondernemers niet dezelfde voorkeur hebben voor eigen mensen zouden hebben is op niets anders dan discriminerende onderbuikgevoelens gebaseerd daar het een onderzocht feit is dat deze voorkeur onder andere dan autochtone ondernemers zich zeker niet in gunstige zin onderscheidt. Uit onderzoeksmateriaal: “Etniciteit, binding en burgerschap” van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een citaat: “Etnische ondernemers (en met name de Turken en Marokkanen daaronder) richten zich bij het rekruteren van personeel in belangrijke mate op de eigen groepering.” https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/etniciteit-binding-en-burgerschap/downloads En daarmee praat ik net zomin iets goed als dat ik het veroordeel. Ik snap het in enige mate wel en vind ook dat deze voorkeur onder voorwaarden moet kunnen.

1 Reactie
Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 11:29

Nanno De ondernemers vroegen expliciet om geen Turken of Marokkanen te sturen. En dat is discriminerend. En dat heeft niets te maken met de vraag wie er allemaal nog meer discrimineren of zouden kunnen discrimineren. Uw uitgangspunt, dat dit onderzoek specifiek bedoeld is om aan te tonen hoe uniek autochtone werkgevers op dit gebied zijn, is nergens op gebaseerd; dat is ronduit verkeerd. Dat uitgangspunt zuigt u gewoon uit de duim. En daarmee is uw reactie ook waardeloos. Over de gruwelijke nonsens van uw laatste twee zinnen, mag u ook wel eens nadenken: "En daarmee praat ik net zomin iets goed als dat ik het veroordeel. Ik snap het in enige mate wel en vind ook dat deze voorkeur onder voorwaarden moet kunnen." Iemand die het "in enige mate wel moet vinden kunnen", die praat wel degelijk discriminatie goed. Is er sprake van discriminatie, dan is het namelijk foute boel, hoe dan ook. en ja het wel, dan is er geen sprake van discriminatie.

Gare Raap
Gare Raap31 jan. 2018 - 19:54

De doorsnee werkgever is gewoon een VVDer. Dat verklaart een hele boel.

2 Reacties
Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 11:30

Mij verklaart dat niets.

Auslander
Auslander1 feb. 2018 - 18:55

@ Gare Raap “doorsnee werkgever” De “doorsnee werkgever” is gewoon uit op winst, de rest zijn middelen dat hij gebruikt. Het is aan de wet om toe te zien dat de gebruikte middelen deugen en niet - in dit geval raciaal – discrimineren.

Het zwarte Schaap
Het zwarte Schaap31 jan. 2018 - 19:28

Ik herinner me wel dat er een discussie is geweest met name binnen GroenLinks om het naamloos solliciteren in te voeren. Ben ik best voorstander van Kunnen we dan ook gelijk het genderloze en leeftijdsloze solliciteren invoeren?

2 Reacties
LaBou
LaBou 1 feb. 2018 - 6:48

Misschien dan gelijk het sollicitatiegesprek via een audio-verbinding voeren. Anders komen leeftijd, geslacht en uiterlijk van de sollicitant alsnog aan het licht. Eigenlijk is discriminatie op wat dan ook door die werkgever prima, maar dan ook opkomen voor de konsekwentie: de ondernemer betaalt de uitkering.

Auslander
Auslander1 feb. 2018 - 19:00

@ Het zwarte schaap “naamloos solliciteren” Dat is goedpraten van discriminatie en vrijpleiten van de politiek en overheid van hun aandeel in het standhouden van raciale discriminatie.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal31 jan. 2018 - 18:17

Nou ,en ??? punt is me volstrekt onduidelijk.

1 Reactie
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin31 jan. 2018 - 22:59

Wat baat een kaars en bril als de uil niet lezen wil.

bob b.
bob b.31 jan. 2018 - 16:47

Ik was inderdaad niet verbaast. Wat me wel verbaast is het grote aantal goedpraters. Ik denk dat die mensen het best vinden dat het gebeurt en met de dooddoener komen dat ze het er zelf naar gemaakt hebben. Er is in hun ogen alle reden om te discrimineren. Niet de wet telt maar het Volksempfinden. Goh, wanneer hebben we dat eerder meegemaakt? FVD en PVV de nieuwe NSB noemen? Nee, dat is schandelijk, dat is discriminerend. Toch hebben zij het er zelf naar gemaakt. Dus vertel maar, op welke weg gaan we verder?

2 Reacties
CarlBarks
CarlBarks31 jan. 2018 - 19:59

Ik vraag me echt af wat de achtergrond van sommige mensen is. Als je net als ik vanuit de onderklasse arbeiders komt, in fabrieken hebt gewerkt en zeer zeker in winkels dan vind je het totaal niet vreemd dat werkgevers bepaalde groepen niet meer willen. Vraag het eens aan een leidinggevende van een warenhuis om ervaringen te delen. Of de jongens in de bouw, in de fabriek.

Zandb
Zandb1 feb. 2018 - 11:34

Carl U gaat er van uit, dat 'leidinggevenden' of 'jongens in de bouw' geen "achtergrond" hebben. Dat idee geen agenda hanteren. Dat die volkomen objectief zijn en de wijsheid in pacht hebben. Ik wil die kant niet op, beslist niet. Maar ik zou u, voor een beter begrip, willen vragen om dan eens te praten met mensen die zich slagen in de rondte solliciteren en geen kans maken omdat ze afgerekend worden op daden van mensen waar ze niets mee te maken hebben.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin31 jan. 2018 - 16:21

Het artikel is uit m'n hart gegrepen. Ik heb thuis nog een ordner vol met sollicitatiebrieven liggen. Misschien zijn het wel meer dan 100. Op geen enkele sollicitatie ben ik voor een gesprek uitgenodigd. Te oud? Ik denk dat u dat wel kunt raden. Nu ben ik met pensioen, maar toen was ik net 55 plus -te oud (geen baan meer gehad tot aan mijn pensionering).

Auslander
Auslander31 jan. 2018 - 13:35

“Discriminatie als verdienmodel” is niet anders dan uitbuiten van werkenden in loondienst, het kapitalisme dus. De raciale “discriminatie als verdienmodel” is ook de platte vertaling van de witte privilege op de arbeidsmarkt. De vluchtelingen- en migrantenindustrie zijn alom bekende witte verdienmodel voor bedrijfsleven die voor tienduizenden veelal witte burgers werk creëren. Van taalcursussen tot cursussen voor managers behoren ook tot deze industrie die vooral fungeren als een kennismiddel om migrantenproblematiek te kennen om hen gestructureerd en fijnmazig op afstand te houden van gelijke kansen (rechten). Als het anders was bedoeld, 30-40 jaar werkende en winstmakende industrie moest leiden naar heel wat andere economische en politieke perspectieven dan wat nu meemaken. Het resultaat van decennia ongestrafte (deels ook beloonde) raciale discriminatie (in alle gebieden) leidt natuurlijk aan het ontwikkelen van migranteneconomie en netwerken langs de export-economieën van herkomstlanden met alle gevolgen van dien. Het is langzaam zo erg geworden dat zelfs de derde en vierde generatie migrant met inachtneming van twee perspectieven (NL en herkomstland) de opvoeding van nieuwe generaties, hun studie en toekomst benadert. De sociaal-culturele maar waarschijnlijk ook de politieke gevolgen daarvan zullen nog erger uitpakken (of al zijn) dan slepende ongelijke en ongelijkmatige economische positie en groei van hen. Deze zou kunnen leiden naar het vlucht van kennis en kapitaal die op onze markten verdiend zijn, maar vooral naar een randeconomie die afhankelijk van export-economieën van herkomstlanden fungeren. Zo’n omstandigheden kunnen makkelijk leiden naar etnische, religieuze en politieke conflicten.

NicoSchouten
NicoSchouten31 jan. 2018 - 12:31

Het gaat duidelijk niet om structuren, maar om beleid. Een beleid dat wel past binnen een bepaalde structuur, namelijk de kapitalistische eigendomsverhoudingen. Niet per se dwingend maar wel vergemakkelijkend. Het bewust gekozen beleid van machthebbers in de EU om de arbeidsmarkt te verruimen om zo door de toegenomen concurrentie de lonen laag te kunnen houden met ook slechte arbeidsomstandigheden wakkert etnische tegenstellingen aan, bewust door machthebbers gestuurd of met hulp van politieke sjacheraars die weinig in de weg gelegd wordt. Strijd hiertegen moet je niet abstract voeren met ideologische praatjes maar door acties waar discriminatie plaats vindt. Organiseer bijvoorbeeld marsen langs bedrijven die het aangaat, eis gesprekken op met directies en ondernemingsraden.

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194731 jan. 2018 - 18:21

"Het bewust gekozen beleid van machthebbers in de EU om de arbeidsmarkt te verruimen om zo door de toegenomen concurrentie de lonen laag te kunnen houden met ook slechte arbeidsomstandigheden wakkert etnische tegenstellingen aan, bewust door machthebbers gestuurd of met hulp van politieke sjacheraars die weinig in de weg gelegd wordt." Zo kun je pleidooien voor een ruimhartig toelatingsbeleid natuurlijk ook uitleggen: Ze =machthebbers houden je loon laag.

NicoSchouten
NicoSchouten1 feb. 2018 - 10:25

Frans: Als je de situatie vergelijkt met de jaren 90 toen tienduizenden Joegoslaven hierheen kwamen zie je twee grote verschillen: de arbeidsmarkt in Europa was nog niet ver opengegooid en de sociale huisvesting was nog redelijk op orde. De opvang was toen minder problematisch. De vraag bij het toelatingsbeleid is hoe ruimhartig je kan zijn met het oog op het economische en sociale draagvlak in de samenleving. Er zit een grens aan de rek, maar we weten niet waar.

Dongen2
Dongen231 jan. 2018 - 11:44

Ik ken helemaal niemand die beweert dat discriminatie niet voorkomt in Nederland. Ik zou zelfs willen stellen dat het zeer regelmatig voorkomt. De vraag is of je het probleem volledig op het bord van werkgevers en mensen die discrimineren moet leggen. Ik werd persoonlijk wel geprikkeld door de volgende bevinding uit deze column: "Redelijk recent onderzoek is er onder andere van sociologen Evelien Loeters en Anne Backer van de Vrije Universiteit uit 2011. Daaruit blijkt dat ruim driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus zich schuldig maakt aan discriminatie en verzoeken van werkgevers inwilligt om geen Turkse, Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders aan te leveren voor een vacature." Schande! Onrechtvaardig! Ik hoor men het al denken. Je kan je natuurlijk ook afvragen waarom uitgerekend deze groepen door zoveel uitzendbureaus gediscrimineerd worden. Waarom zie ik in dit rijtje geen Chinezen, Japanners of Joden staan? Zoals de tag uit dit bericht suggereert is racisme toch de voedingsbodem van dit probleem? Waarom worden deze groepen dan gespaard? De realiteit is dat het mes aan twee kanten snijdt. Je kan niet verwachten van mensen dat ze neutraal in het leven staan wanneer blijkbaar verschillende groepen zich verschillend bewegen in de samenleving. Wil je het probleem serieus tackelen, dan zal je dus aan beide kanten iets moeten doen. Als je discriminatie echt zo'n probleem vindt zal je dat toch moeten erkennen.

7 Reacties
Libertain
Libertain31 jan. 2018 - 11:54

Kijk, heb je meteen het juiste antwoord gevonden en het probleem lijkt door jou benadering ook minder erg te zijn dan voorgesteld. Uitstekend gedaan. In hetzelfde lijn zou je kunnen vragen hoeveel Japanners of Chinezen als Zwarte Piet geschminkt heb zien staan en daar is meteen ook dit probleem door jou gelijk opgelost. Wunderbaar!

Frank1234
Frank123431 jan. 2018 - 13:19

Je wekt de suggestie dat discriminatie mag als de persoon in kwestie minder geschikt is voor het invullen van de vacature omdat hij/zij lid is van een bepaalde groep. Dit is niet de manier om deze selectie te maken. Oorzaak en gevolg draai je immers om. Iemand is niet ongeschikt door lid te zijn van de groep ouderen, turken, vrouwen etc. Maar het kan wel zo zijn dat in deze groepen veel mensen zitten die niet geschikt zijn wegens gebrek aan ervaring, motivatie, taal beheersing etc. Selecteer daarom op deze eigenschappen. Je kan dan als individu werken aan deze tekortkomingen en zo blijft het een eerlijk spel. Nu maken de uitzendbureaus van de arbeidsmarkt een rigged game. Door groepen vanwege statistieken uit te sluiten wals je over het individu heen. Lidmaatschap van een groep kan je immers nooit veranderen, maar wel je persoonlijke kwalificaties.

Dongen2
Dongen231 jan. 2018 - 14:27

@Frank1234 In theorie ben ik het met je eens, de praktijk is echter dat je vaak weet wat je echt aan iemand hebt pas wanneer iemand in dienst is. Je wilt als werkgever of als degene die verantwoordelijk is voor het aannemen van mensen zo weinig mogelijk risico's nemen. Automatisch beroep je jezelf of generalisaties en misschien ook vooroordelen. Natuurlijk is het voor het individu onrechtvaardig als je alleen omdat je tot een bepaalde groep behoort uitgesloten wordt, maar ik begrijp ook heel goed de positie van de mensen die op de arbeidsmarkt discrimineren. Daarom zeg ik dat het mes wat betreft dit onderwerp aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant moeten mensen proberen iedereen de kans te geven en niet te discrimineren (wat dus in de praktijk vaak niet lukt), maar aan de andere kant moet je je ook beseffen dat discriminatie je boven het hoofd hangt wanneer je als groep oververtegenwoordigd bent in bepaalde negatieve gedragingen en wanneer je segregeert van de dominante cultuur.

bob b.
bob b.31 jan. 2018 - 16:40

Je draait de zaken om. Jij maakt van iets wat een uitzondering hoort te zijn, de norm. Natuurlijk staan mensen niet neutraal in het leven maar moet dat het uitgangspunt zijn van je handelen? Dat klanten van bedrijven geen Marokkanen aan de telefoon of in de winkel willen is hun zaak. Als je als werkgever of uitzendbureau daaraan toegeeft maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Bovendien hoe moeten Marokkanen dit probleem tackelen als ze niet eens de kans krijgen om zich te bewijzen?

Gare Raap
Gare Raap31 jan. 2018 - 19:52

echt een hele mooie drogredenatie! Het gaat hier om discriminatie, slechts en alleen.

ona2
ona231 jan. 2018 - 23:14

Dongen 31 januari 2018 at 12:44 "Waarom zie ik in dit rijtje geen Chinezen, Japanners of Joden staan? Zoals de tag uit dit bericht suggereert is racisme toch de voedingsbodem van dit probleem? Waarom worden deze groepen dan gespaard?" Heel simpel joden zijn over het algemeen autochtone Nederlanders. Aan de naam zie je het dus vaak niet direct. Meeste mensen zullen denk ik niet weten dat Frits Barend, Jack van Gelder, Loretta Schrijver en Tom Coronel Joods zijn. Chinezen zijn in de regel in dienst van andere Chinezen en/of eigen netwerk. Die moeten het dus niet per se hebben van de Nederlandse uitzendbranche. De Japanse gemeenschap is minuscuul in Nederland (7.000p). Over hun situatie in dit land is niet veel te vinden. Alle grote niet-westerse groepen klagen steen en been over arbeidsmarktdiscriminatie en wetenschappelijk onderzoek ondersteunt hen hierin. De schuldvraag verplaatsen lost het probleem niet op. Aangezien het probleem al zeker sinds midden jaren 80 speelt (30+ jaar) denk ik niet dat de wil en het vermogen aanwezig is dit op te lossen. De harde realiteit is simpelweg dat veel werkgevers om wat voor reden dan ook geen niet-westerse allochtonen in dienst willen. Dit gegeven erkennen is stap 1. Stap 2 is ondernemerschap stimuleren. Juist allochtonen (in het specifiek de jeugdigen onder hen) zal haar eigen werkgelegenheid moeten creëren. Wachten tot de Nederlandse werkgever bereidt is zijn deuren te open is een verkeerde strategie. Je zit dan over 30 jaar met een nog groter probleem aangezien juist deze demografie het sterkt groeit. Laat ik de vergrijzing en de technologie nog buiten beschouwing.

Auslander
Auslander2 feb. 2018 - 8:55

@ ona “Juist allochtonen (in het specifiek de jeugdigen onder hen) zal haar eigen werkgelegenheid moeten creëren.” Dat doen ze ook, precies zoals heersende voorwaarden het voorschrijven: afwijzend tegen de “ander”, geen respect voor gezag die de rechten eenzijdig toepast (ten gunste van witte bedrijfsleven), loyaal aan kapitaal, markt, publiek en politiek die hen strategisch ondersteunen (herkomstland). Komt bekend in de oren? De eigen volk preken zou misschien nog een tijdje helpen om eigen kudde in bedwang te houden maar de te overschrijden grens komt dichterbij waar de hele democratisch gezag kan sneuvelen. De huidig politieke elite is enkel loyaal aan kapitaal en niet aan burgerij!

Maarten Janssen
Maarten Janssen31 jan. 2018 - 11:05

Als Radar speciaal om Nederlanders met een migratieachtergrond had gevraagd dan hadden dezelfde uitzendbureaus waarschijnlijk ook meegewerkt. De intentie is dus niet discriminatie maar u vraagt wij draaien.

1 Reactie
Henri Zwols
Henri Zwols31 jan. 2018 - 12:17

De intentie is zeker u vraagt wij draaien, maar het resultaat is niettemin discriminatie: u vraagt discriminatie wij draaien discriminatie. En dat is dus tegen de wet.

Inspector Gadget
Inspector Gadget31 jan. 2018 - 11:02

Jammer dat dit soort opinies weinig reacties krijgen. Onze liberale rechtse reaguurders zijn vaak niet te vinden met dit soort uitgebreide en onderbouwde stukken. Als er gereageerd wordt, dan gaat dat vak over 1 klein foutje en de rest bestaat ineens niet meer. Dit is een goed geschreven opinie waar ik 100% achter sta. We hebben lang genoeg weg gekeken. Dit is niet meer aan de kant te schuiven. Er moet iets gebeuren voordat nog meer mensen met een kleurtje de criminaliteit in worden geforceerd om hun brood te verdienen.

3 Reacties
Eva456
Eva45631 jan. 2018 - 12:38

Waarschijnlijk omdat het lastig is om het van de andere kant te bekijken. Theoretisch gezien vind ik ook dat je geen onderscheid moet of mag maken naar achtergrond, leeftijd, enz. Maar in de praktijk, als ik als zelfstandige (gelukkig zonder personeel) iemand aan zou moeten nemen, dan zou ik b.v. iemand die een hoofddoek draagt wel een probleem vinden. Niet om de hoofddoek zelf. Maar omdat je met een hoofddoek toch een soort statement maakt en niet zou willen dat mijn bedrijf daardoor vertegenwoordigd wordt. Dat geldt ook voor iemand met tatoeages in het gezicht enz. Een bedrijf is nu eenmaal geen sociale werkplaats of instelling. Ze hebben andere prioriteiten. Zien om het hoofd boven water te houden bijvoorbeeld. Het aannemen van een 'verkeerde' werknemer kan een klein bedrijf de kop kosten. Niet gek toch dat ze in dat geval liever kiezen voor iemand met de meeste kans van slagen en de minste risico's op problemen.

Henri Zwols
Henri Zwols31 jan. 2018 - 13:01

Hier een Rechts en liberaal persoon. Dit houdt (voor mij) in: Rechts: je dient je aan de wet te houden. Liberaal: individu voor collectief. De fouten van een ander zijn niet jouw fouten. Ofwel ik ben het met je eens, zij het misschien om andere redenen dan jij. Organisaties die discrimineren dienen te worden aangepakt.

Appie Mohamud
Appie Mohamud1 feb. 2018 - 0:42

"Er moet iets gebeuren voordat nog meer mensen met een kleurtje de criminaliteit in worden geforceerd om hun brood te verdienen." Voortaan als er weer een "licht getinte" opmerking langskomt bij opsporing verzocht, geef ik de schuld aan de arbeidsmarkt. "...........Maar omdat je met een hoofddoek toch een soort statement maakt en niet zou willen dat mijn bedrijf daardoor vertegenwoordigd wordt." De logica snap ik hier effen niet. Volgens mij bent u het die van dr hoofdoek een statement maakt en niet de draagster, maar u rekent wel op de persoon voor af.

Machie**93
Machie**9331 jan. 2018 - 10:04

Het is wel een slechte zaak. Discriminatie op etnische kenmerken neigt inderdaad naar racisme. Bovendien wordt het die groep ook zo niet makkelijk gemaakt om werk te krijgen. Oplossing ligt natuurlijk deels bij handhaving / boetes. Maar anderzijds moet men ook in gesprek gaan met deze bedrijven. Immers als een uitzendbureau 5 kandidaten doorstuurt dan filtert het bedrijf nog altijd zelf de kandidaten er uit die ze niet zien zitten. Grote vraag is daarom waarom vragen / eisen bedrijven specifiek naar deze vorm van discriminatie. Denk dat voor een echte oplossing dat een belangrijkere vraag is.

1 Reactie
Gare Raap
Gare Raap31 jan. 2018 - 19:53

"Discriminatie op etnische kenmerken neigt inderdaad naar racisme" Neigen zegt u?