Joop

De politieke elite gedoogt discriminatie door agenten

  •  
06-10-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
ANP-47812037

© 2016-10-04 16:45:23 ROTTERDAM -Etnisch profileren in. Nederland: wat weten we nou echt? politie agent politieagent op straat dienstwapen samenschoolingsverbod , Politie agent , agenten , bew

Discriminatie is een veelkoppig monster dat een brede aanpak nodig heeft
Het onlangs verschenen onderzoeksrapport over politieoptreden (‘ Boeven vangen ’) heeft voor veel ophef gezorgd. De conclusies van het rapport zijn inderdaad niet mals. Agenten gebruiken in hun dagelijkse werk etnische stereotypen en dit wordt door hen ook nog eens als rechtvaardig gezien. Staande houdingen waarbij mensen met een ‘ niet-Nederlands voorkomen ’ waren betrokken, waren voor 40% niet objectief en redelijk gerechtvaardigd. Vergelijkbare resultaten kwamen eerder uit een politierapport dat Brandpunt openbaarde. Daarin stond dat “ veel invloeden het gebruik van etniciteit vergoelijken ”.
Dat is exact het beeld dat ex-korpschef Gerard Bouman in april 2015 al schetste toen hij stelde dat een ‘gif de Nationale Politie binnensluipt’. Hij omschreef een alledaagse praktijk van verkeerde ‘grappen’ en stereotiep denken. Van vijandige en discriminerende opmerkingen die over moslims en minderheden worden gemaakt. Een praktijk die geen veilige werkplek biedt aan moslimagenten. En dat terwijl het korps divers wil worden.
Wat dat betekent voor moslimburgers laat zich raden. Er dreigt maatschappelijk een vertrouwensbreuk – of is die er soms al? Mensen met een niet-westerse achtergrond blijken volgens het CBS inderdaad minder vertrouwen te hebben in de politie dan andere groepen in ons land.
De politiek heeft de kreet van Bouman echter niet opgepakt. Hij kreeg géén ruimte en met zijn aanbevelingen is vrijwel niets gedaan. De taaleis, waardoor het korps maar moeilijk kan werken aan meer diversiteit, blééf. Stopformulieren, waarmee aanhoudingen kunnen worden gerechtvaardigd, zijn niét ingevoerd. Grote maatregelen binnen de politieorganisatie, zodat opleidingen en korpsen worden gezuiverd van racisten, bleven uit.
Dezelfde wegkijkreacties zag men later helaas wéér, nadat er terecht maatschappelijke ophef ontstond rond de staande houdingen van de rapper Typhoon en de keeper Vermeer. En nu tekenen deze reacties zich wederom af op basis van de recente onderzoeken: de politieke elite gedoogt discriminatie door agenten.
En niet alleen van agenten, zo blijkt. De VN maakt zich ernstig zorgen over discriminatie in Nederland. In een rapport dat vorig jaar werd gepubliceerd stelt een VN-comité dat discriminatie van mensen in Nederland toeneemt, rassendiscriminatie te weinig wordt gemeld en berecht en dat het bestaan van racisme in Nederland wordt gebagatelliseerd.
Het lijkt in Nederland soms wel alsof we niet wíllen horen dat er problemen in ons land zijn met discriminatie en racisme. Alsof we minderheden niet wíllen beschermen. Volgens onderzoek vindt 42% van de mensen dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden wonen. Maar toch kijken veel van onze politici weg.
Ik zal een voorbeeld noemen. In een debat over discriminatie diende DENK-leider Tunahan Kuzu een motie in waarin hij de regering verzocht om een actieprogramma tegen etnisch profileren. Minister Asscher ontraadde deze motie omdat dit programma al zou bestaan, namelijk in de vorm van het programma ‘ De kracht van het verschil ’.
Maar als men dit documentje van vier pagina’s bestudeert, dan kan men de woorden etnisch profileren er niet één keer in vinden! Op een dergelijke wijze verwijzen naar een glossy -achtig document van vier kantjes, waarin het probleem niet eens voorkomt, kán men gewoon niet anders betitelen dan het onder het tapijt vegen van etnisch profileren.
Dát is nou het precies het probleem dat zo veel mensen met de politiek hebben: er wordt lippendienst bewezen en gezegd dat men discriminatie erg en onacceptabel vindt, maar ondertussen wordt er gewoon bijna niks gedaan om het probleem op te lossen. Het enige dat mensen krijgen is een app waarmee ze hun beklag kunnen doen.
Niet voor niks bungelt de Tweede Kamer onderaan de lijst van vertrouwenscijfers. Halbe Zijlstra van de VVD is als enige politicus tenminste eerlijk. Hij zegt gewoon open en bloot dat hij discriminerende agenten prima vindt. Heel oprecht, maar natuurlijk ook volslagen van de pot gerukt. Discriminatie kan in géén geval de bedoeling zijn.
De hierboven aangehaalde stopformulieren, maatregelen binnen de politieorganisatie en bevordering van diversiteit zijn uiteraard zeer belangrijk. Ook moet de politie meer in de haarvaten van gemeenschappen haar werk gaan beoefenen en beter gebruik maken van de beschikbare technologie. Maar alleen daarmee komt men er niet. Discriminatie is een veelkoppig monster dat is ingebed in ons onderbewustzijn, in onze instituties, in ons bewuste handelen en in onze culturele uitingen.
Op ál die terreinen moet er iets gebeuren om discriminatie uit te bannen. Op al die terreinen moet er méér bewustzijn komen. Op al die terreinen gebeurt er nu té weinig. Daarom is discriminatie alleen te bestrijden middels een echte ketenaanpak , die DENK vandaag presenteert.
Onderdeel één is Permanente Bewustwording, waarin men middels méér aandacht voor diversiteit in het onderwijs , publiekscampagnes gericht op risicogroepen en –gebieden, een Nationaal Racismedebat , een Nationale Dag van het Staatsburgerschap en het inclusiever formuleren van het Nederlanderschap een slag moet maken op het gebied van blijvend maatschappelijk bewustzijn over discriminatie.
Onderdeel twee is Meldingsbereidheid en Aangiftebereidheid, waarin men moet werken aan het effectiever inrichten van aangifteprocedures bij discriminatie, het vergroten van de bekendheid van meldpunten , het verbeteren van de overgang van social media naar meldpunt en het wijzen op het belang van aangifte en melding.
Onderdeel drie is Controle, waarin we met een acceptatiemonitor het acceptatiegehalte in de samenleving blijvend monitoren, loksollicitaties uitvoeren om te controleren op arbeidsmarktdiscriminatie en structureel monitoren op de gang van discriminatie klachten door de strafrechtketen.
Onderdeel vier is Vervolging, waarin we 1000 agenten opleiden als onderdeel van de gespecialiseerde Racismepolitie , zorgen voor meer expertise bij rechters en het OM en zorgen dat de ongelijkheid in berechting wordt gestopt.
Onderdeel vijf, tot slot, is Strafmaat. Hierin voeren we een Educatieve Maatregel Discriminatie in waarbij we mensen leren dat discriminatie niet kan. We voeren een Racisme register in waarin alle racistische en discriminerende uitingen die gedaan zijn verzameld worden. We verzwaren de strafmaat , maken meer werk van naming and shaming en zorgen dat de overheid écht niet meer samenwerkt met discriminerende bedrijven. Recidivisten op het gebied van discriminatie geven we een gebiedsverbod en een contacttaakstraf moet ertoe leiden dat mensen die discrimineren in gesprek gaan met de groep die ze hebben benadeeld en die groep leren begrijpen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (116)

Jerry3
Jerry37 okt. 2016 - 14:41

Ik ben inmiddels tamelijk allergisch voor de kreet "politieke elite" afkomstig van mensen die al jaren tot de opinie-incrowd behoren. Iemand uit die groep die zo meent te moeten ageren, is niet meer serieus te nemen. Die kan het op inhoud niet waarmaken en moet het hebben van goedkope retoriek. De het gepeupel dat de weg naar de politiek niet weet te vinden, zich nog tegen de politieke elite keert is tot daar aan toe. Maar dit soort roeptoeters, die al jaren hun kont comfortabel op het polderpluche hebben gedraaid, zijn gewoon opportunistische rattenvangers. Dit geldt voor de Wildersen, de Roemers, de Baudets en de hele DENK kliek.

2 Reacties
Minoes2
Minoes27 okt. 2016 - 18:37

Jij bent meer voor de Rutte's, de Buma's, de Samsons, de Pechtolds of de religieuze kliek! Begrepen...!

Pater
Pater8 okt. 2016 - 2:48

Een overmaat aan algemene afkeurende woorden woorden: elite, incrowd, gepeupel, roeptoeters. Niet erg instructief. Leg liever eens concreet uit svp: wat is er mis met de boodschap van Azarkan.

ratio2
ratio27 okt. 2016 - 12:46

Iedereen zou dit artikel eens moeten lezen, is denk ik heel verhelderend. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/10/implicit_bias_is_real_don_t_be_so_defensive_mike_pence.html

2 Reacties
Pater
Pater8 okt. 2016 - 2:52

Goed stuk, kunnen we allemaal wat van leren. Opvallend dat Hillary hier goed over heeft nagedacht.

ratio2
ratio29 okt. 2016 - 7:20

Ja, dat viel me ook op. Duidelijk een zeer intelligente vrouw, dat blijkt wel.

karel doorman
karel doorman7 okt. 2016 - 12:40

Ik neem de partij DENK echt niet serieus, wat ze ook aankaarten. Aanhangers van een facist, krijgen een podium op een linkse opiniesite. Het kan raar lopen.

kapitanlaipose
kapitanlaipose7 okt. 2016 - 11:58

Een individu op zijn/ haar huidskleur beoordelen. Lijkt mij toch racisme.

3 Reacties
Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:14

Makkelijker kan het niet

Bram Emanuel
Bram Emanuel7 okt. 2016 - 13:13

Dat klopt helemaal. Het was ook goed van Spong dat hij meteen er vol op in ging toen Azarkan suggereerde dat blanke rechters niet konden rechtspreken in racisme zaken juist omdat ze blank zijn. Racisme optima forma.

omaoeverloos
omaoeverloos7 okt. 2016 - 13:55

"Een individu op zijn/ haar huidskleur beoordelen. Lijkt mij toch racisme." Mij niet. Alleen beoordelen is niet voldoende. Pas wanneer er daarna gehanderd wordt kan het racisme zijn, maar dan moet de handeling wel bewezen nadelig uitvallen voor het individu.

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 11:52

Korpschef Bouman was dat niet degene die......., aldus de Volkskrant: "Voormalig korpschef Gerard Bouman heeft de vijf agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez de garantie gegeven dat ze niet zouden worden ontslagen. De 'blauwe baas' draaide bovendien de gevolgen van het besluit om het vijftal buiten functie te stellen, terug." Dit terwijl het onderzoek nog in volle gang was. En verder: "Bovendien gaf hij ze de garantie dat ze hun baan behouden. De uitlatingen van Bouman werden opgetekend door een teamchef die bij het gesprek tussen Bouman en de agenten aanwezig was. Deze Delftse teamchef mailde een verslag aan zijn agenten: 'Wat er ook gebeurt, niemand wordt ontslagen.

1 Reactie
henk jansen2
henk jansen29 okt. 2016 - 9:32

Ook weer zo'n drama. Erg dat deze man is overleden. Echter als hij volgzaam naar de politie had geluisterd zoals het merendeel van de bevolking doet, was dit drama niet gebeurd. De agenten hadden niet de intentie om deze man iets aan te doen? Daarom snap ik dat deze korpschef wel. Doordat de politie tegenwoordig bang zijn om vervolgd te worden, neemt het ontzag voor de politie steeds verder af. Verdachten zullen zich steeds vaker verzetten tegen het gezag. In de jaren 70 mocht de ME je gebit er uit slaan met de gummiknuppel, en dan kreeg je te horen dat het je eigen schuld was. Idee om dit weer in te voeren ?

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 11:47

Een zeldzaam naïef stuk?? Hij kaart toch niet iets nieuws aan? Het is nu toch een hot topic dat de politie onder leiding van de politiek etnisch profileert. Ik snap dat jij er weinig last van hebt maart om het nu naïef te noemen vind ik, op zijn Maxima's, een beetje dom.

1 Reactie
Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 11:47

Deze reactie was voor Erwin Lamme

Mostafa
Mostafa7 okt. 2016 - 11:46

Vroeger moeten de buitenlanders integreren en dat hebben zij met succes gedaan, maar nu moet zij zich dom houden en vooral geen eigen mening moeten hebben, want alleen de autochtone mening die per definitie telt omdat het de waarheid is

Charlie Hebdon't
Charlie Hebdon't7 okt. 2016 - 11:14

"De politieke elite gedoogt discriminatie door agenten" Wat vooral gedoogd wordt is het discrimineren van de blanke man als bron van alle kwaad natuurlijk. Bijvoorbeeld hier bij een tekening over de Zwarte Pietenkwestie wordt natuurlijk de blanke man opgevoerd die aan een huilend donker meisje moet gaan uitleggen dat Zwarte Piet niks met racisme te maken heeft. Bij een ander artikel over etnisch profileren door de Nederlandse politie wordt naast de term oom agent uiteraard een foto gebruikt van de flinke onderbuik van uiteraard de blanke man. Ik ben het zat om als blanke man mij steeds te moeten verdedigen. Ik veroordeel iedere Marokkaan toch ook niet om de beelden bij Opsporing Verzocht? Het is de politieke elite die deze vorm van discriminatie van de blanke man gedoogt om maar niet als racist te worden geframed en in het kamp van Wilders te worden geduwd door lieden als bijvoorbeeld de DENK-helden of de anti-Pietenracisten. Je kunt niet eens meer een zinnige discussie met mensen aangaan als blanke man zonder je eerst te moeten excuseren voor het ontbreken van vrouwen aan de top, de slavernij en alle andere ellende op de wereld. En dus gaan mensen aan zelfcensuur doen, mijden ze de hete hangijzers. Daarmee wordt een open discussie onmogelijk gemaakt en zullen misstanden niet aangekaart worden die daardoor door zullen etteren en nog verder gaan stinken. Ook het feit dat de DENK-leiding gewoon bij een demonstratie van de fascistische Grijze Wolven met de achterban op de foto gaat doet mij het ergste vermoeden dat het DENK helemaal niet te doen is om discriminatie an sich uit te bannen maar om enkel de discriminatie van hun achterban uit te bannen en de discriminatie door hun achterban ongemoeid te laten.

truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 11:11

Dat niemand in zijn omgeving hem niet heeft gewaarschuwd om het woord zuivering niet te gebruiken. Mag toch aanemen dat het binnen DENK een niet veel gebruikte term is.

1 Reactie
kassakijker73
kassakijker737 okt. 2016 - 15:10

Ik denk dat het woord zuivering wel in de smaak valt bij de achterban van DENK.

Manon3
Manon37 okt. 2016 - 10:48

Ik denk dat iedereen een selectie maakt. Voor de politie zal het onbegonnen werk zijn iedereen staande te houden. Er zullen daarom in een selectie waarschijnlijk meer mannen staande worden gehouden, en meer mensen met een 'niet-nederlands' uiterlijk. Omdat er meer mannen dan vrouwen geweldadige misdrijven plegen, en omdat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in gewelddadige misdrijven. Misschien zal het goed zijn als DENK zich gaat bezig houden met de problemen van de doelgroep die zij zeggen te vertegnwoordigen.

Muxje3
Muxje37 okt. 2016 - 10:45

Onderdeel 1: Het racismebewustzijn komt bij ons inmiddels de oren uit. Wij zijn in Nederland kampioen in het laten liggen van echte problemen terwijl we zichtbare bijzaken enthousiast aanpakken; het lijkt dan ook wel alsof men heeft ingezien dat je echt latent racisme niet even met een reclamespotje oplost, en dat men zich maar is gaan richten op gemakkelijker te adresseren "racisme" zoals Zwarte Piet. Als iemand je vroeger voor racist uitmaakte was je terecht geschokt, en gaf dat aanleiding om eens even goed bij jezelf te rade te gaan over jouw normen. Tegenwoordig? Als je nog nooit voor racist bent uitgemaakt is dat een teken dat je teveel zelfcensuur pleegt. Onderwijs en een open debat over discriminatie is prima, zolang de moeilijke onderwerpen (zoals racisme en discriminatie onder niet-blanken) maar niet uit de weg worden gegaan. Als het bij VOC-bashen blijft schieten we er niets mee op. Onderdeel 2: De overheid moet zich wat meer gaan richten op discriminatie in daad en zich wat minder met het woord bemoeien. Is het werkelijk bevorderlijk voor het open debat als sprekers op hun tenen om een steeds groter wordend discriminatiecirkeltje moeten dansen? Als een "racistische" uitspraak van een tegenstander geen aanleiding geeft tot teleurstelling, maar tot het gevoel dat je krijgt als je een euromunt onder een kussen van de bank vindt, omdat je nu in draf naar het politiebureau kan gaan om de persoon in kwestie monddood te maken? Want dat is zoveel beter dan zo'n vervelend debat met vervelende mensen. Onderdeel 3: Op zich niets mis met loksollicitaties, maar hoe effectief zijn die in de praktijk gebleken om racisme aan te tonen? Overigens kan je een hoop doen aan discriminatie van bepaalde allochtonen, maar ook van zieken, ouderen en (aanstaand) zwangere vrouwen, door het substantiële (en zeer reële) afbreukrisico van die groepen niet meer af te wentelen op individuele werkgevers, maar hier als overheid verantwoordelijkheid voor te nemen, of het tenminste op het collectief van werkgevers af te schuiven. En die risico's zijn helaas niet ingebeeld; de reden dat ondernemers in bepaalde sectoren geen allochtone jongeren meer in dienst nemen als het even kan, is niet omdat ze zo'n hekel aan die jongeren hebben. Niet terecht om dan elke jongere uit die groep daar op aan te spreken, maar als je als kleine zelfstandige wel het risico moet dragen, dan heb je geen keus. Onderdeel Nineteen Eighty-Vier: Welke expertise ontbreekt op dit moment bij rechters en het OM? Dat er bij de politie wat aan de hand is zou best kunnen, maar waaruit blijkt dat er ook sprake is van een ongelijke berechting? Onderdeel 5: Doet me denken aan de VS, waar ze zulke maatregelen al lange tijd toepassen. Met hilarische gevolgen: bedrijven kregen geen overheidscontract vanwege het gebruik van bepaalde trigger words als "master / slave"; een zeer veel voorkomend en volkomen neutraal begrippen uit de IT-wereld. (Uiteraard zijn er inmiddels politiek-correcte vervangers voor dit begrip verzonnen). Maar goed, je gaat met dit soort heropvoedingskampen mensen echt niet op andere gedachten brengen, het is vooral een lekker zichtbare feel-goodmaatregel voor de bühne. En ik vermoed dat groepen die regelmatig slachtoffer zijn van écht racistisch / discriminatoir geweld (in tegenstelling tot het aan moeten horen van een fout woordje) bijna even weinig zin in een gesprek hebben als de daders.

kassakijker73
kassakijker737 okt. 2016 - 10:29

Een DENKpolitie, kliklijnen, zuiveringen doorvoeren en naming en shaming. Erdogan zal trots zijn.

Achterberghen2
Achterberghen27 okt. 2016 - 10:19

Als ik bij mij in de stad de Marokkaanse drugsdealers zie dan denk ik vaak 'verhip, alle straatdealers zijn Marokkanen'. Nooit denk ik 'alle Marokkanen zijn straatdealers'.

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 10:04

dhr. Azarkan heeft deels gelijk. hij vergeet erbij te vermelden dat het beleid is en dat agenten daarop geselecteerd worden. de steeds ontkennende en onder de tapijt schuivende politietop en onlangs de ingebrachte wet om individuele politieagenten onschendbaar te maken is beleid. of de politietop heeft een gezagsprobleem of het is beleid. beide net zo kwalijk. als laagopgeleide narcisten voor zichzelf na mogen denken hebben we als gemeenschap een groot probleem.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 12:03

"als laagopgeleide narcisten voor zichzelf na mogen denken hebben we als gemeenschap een groot probleem" Een zeldzaam stukje introspectie.

karel doorman
karel doorman7 okt. 2016 - 12:25

hij vergeet erbij te vermelden dat het beleid is en dat agenten daarop geselecteerd worden. Dit hoeft hij ook niet te vermelden, omdat het een verzinsel is van u! Ik vraag me af waarom u dat doet.

[verwijderd]
[verwijderd]7 okt. 2016 - 9:59

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 10:45

"Je hebt tegenwoordig ook een leger zwarten die werkelijk alles racistisch vinden, dus van Zwarte Piet tot zwarte drop." Dit zegt meer over jou dan over de werkelijkheid.

poeslief
poeslief7 okt. 2016 - 10:54

@erwinlamme Een zeldzaam naieve reactie. Discriminatie goedpraten, zoals overduidelijk blijkt uit onderstaande lowlight uit jouw reactie, met racistische bijdragen is racist zijn. "Je hebt tegenwoordig ook een leger zwarten........"

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 11:49

en die achterstandswijken en slechte scholen in die wonen worden allemaal bewoond door omlaag gevallen witte middenklasse. ook zo'n racismeontkenner

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 11:53

Een zeldzaam naïef stuk?? Hij kaart toch niet iets nieuws aan? Het is nu toch een hot topic dat de politie onder leiding van de politiek etnisch profileert. Ik snap dat jij er weinig last van hebt maart om het nu naïef te noemen vind ik, op zijn Maxima’s, een beetje dom. “Voormalig korpschef Gerard Bouman heeft de vijf agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez de garantie gegeven dat ze niet zouden worden ontslagen. De ‘blauwe baas’ draaide bovendien de gevolgen van het besluit om het vijftal buiten functie te stellen, terug.” Dit terwijl het onderzoek nog in volle gang was. En verder: “Bovendien gaf hij ze de garantie dat ze hun baan behouden. De uitlatingen van Bouman werden opgetekend door een teamchef die bij het gesprek tussen Bouman en de agenten aanwezig was. Deze Delftse teamchef mailde een verslag aan zijn agenten: ‘Wat er ook gebeurt, niemand wordt ontslagen. Is dit ook naïef?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout7 okt. 2016 - 13:16

Waar heeft u het toch allemaal over, meneer Lamme? In de jaren '70 ging racisme uit naar Surinamers en op Turken werd niet gelet. De laatsten namen een betrekkelijk klein deel van 'smerig en zwaar werk' in de industrie van Nederlanders over. In die tijd gaf ik Turken die gebroken Duits en soms gebroken Engels spraken les in het Nederlands. Samen met vakbondsleden. Racisme/discriminatie was geen thema. De soep die Bolkestein c.s. twintig jaar opdienden uit electoraal gewin had een contraproductief effect waardoor je nu een confrontatie ziet tussen nieuwe correct-menschen ('neo-realisten,' culturisten) en groepen die zich etnisch/religieus ingraven. Tsja, vind je het gek met de waanzin van crypto-zionist Wilders over de Koran? Waar komt de shit nu eigenlijk vandaan? Btw. Over de VS. Ehh .. nee. Voor 'Black lives matter' is het nog te vroeg in Nederland. Maar zoals Rutte zegt: ik sluit in de toekomst niets uit. Maar misschien is dat iets anders. Had ie het overigens over de PVV of over het feit dat ie geen visie heeft? Lekkere toekomst.

Van Tax
Van Tax7 okt. 2016 - 9:54

Ik ben op zich blij met de discriminatiediscussie, maar er is toch echt sprake van een breder maatschappelijk fenomeen - een multiculturele samenleving met verschillende mensen. Wij en hunnie. De norm en afwijken daarvan. En ik ben voor een brede "aanpak". Breder dan hier geschetst. Van wat? Een mentaliteitsverandering. Het gaat over het gedrag van iedereen en dus ook over het gedrag van allochtonen/minderheden.Wanneer ben je anders of wanneer gedraag je je anders en wanneer mag je daar op worden aangesproken? Wat is de norm? En is er een norm mogelijk? Is er een verschil tussen een vooroordeel en discriminatie? De discussie moet ook gaan over de plek in de maatschappij, het meedoen in de samenleving, integratie, taal etc. Over de invloed van 'zwarte scholen". En bijvoorbeeld over de invloed van buitenlandse instanties die door onder meer sponsoring een kloof in stand houden. Iets fundamenteler dan de (idiote) zuiveringen (!) die DENK doorvoeren en politieke invloed op het gerechtelijk apparaat. Waarom krijgt Denk hier nog een podium?

1 Reactie
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 12:26

Ach Wilders aanhangers mogen hier ook hun drek uitten. Dat het nodig is dat politieaparaat gezuiverdb wordt blijkt wel uit: http://www.joop.nl/nieuws/korpschef-hield-agenten-betrokken-dood-henriquez-hand-hoofd

EdjePedje
EdjePedje7 okt. 2016 - 9:52

DENK, dat zijn toch die gasten die de Armeense genocide ontkennen, de Hitleriaanse zuiveringen van Erdogan goedpraten, de onderdrukking van de Koerden goedkeuren evenals de situatie in de Westelijke Sahara (waarom lezen we daar nooit iets over op Joop). Maar wel huilie doen over de Palestijnen, want die kun je lekker gebruiken om je Jodenhaat achter te verschuilen. De grootste oorzaak van etnisch profileren, hoe fout ook, wordt met name veroorzaakt door de slachtofferroepers zelf. Deze groep is nl. oververtegenwoordigd in de verkeerde statistieken. Farid wil de politie "zuiveren" (we leven hier niet in dictatuur Turkije) in plaats van zijn eigen achterban te "zuiveren" van de lastpakken die de goedwillende streepje Nederlanders een verkeerde naam bezorgen. Verzin hier eens een oplossing voor in plaats van de eeuwige slachtofferrol te kiezen.

4 Reacties
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 10:46

Weer zo'n gek die Erdogan met Hitler vergelijkt. Volkomen schaamteloos. Zelf ben je zeker een aanhanger van Wilders?

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:08

DENK, dat zijn toch die gasten die de Armeense genocide ontkennen, eehh nee: heb jij daarvan een bron. De grootste oorzaak van etnisch profileren, hoe fout ook, wordt met name veroorzaakt door de slachtofferroepers zelf. Deze groep is nl. oververtegenwoordigd in de verkeerde statistieken. Dit is zo'n ongelooflijke smerige dooddoener. Als de PVV stoottro.....ehhh Politie zich gaat richten op autochtone Nederlanders tussen de 15 en 19 wedden dat die groep dan oververtegenwoordigd gaat worden in jouw genoemde verkeerde statistieken. Oorzaak en gevolg draai je om. Maar daar kan jij niets aan doen, dat komt door het racistische karakter van de politie die gevoed wordt door racistische elementen uit de politiek. De politie is door de eeuwen heen altijd bereid gevonden voor de staat de minderheden aan te pakken en te vervolgen. Toen Anne Frank werd opgepakt door ca. 11 man was daar maar 1 Duitser bij, de rest waren de Politie, dit keer vermomd als Jodenjagers. Ik durf te wedden dat de Joden in de jaren 30 en 40 ook oververtegenwoordigd waren in jouw "verkeerde statistieken". Wat Farid, ik en een heleboel mensen willen is dat de politie misdaden gaat oplossen ongeacht, ras, huidskleur, leeftijd, gender, afkomst etc. Dat de politie de beste kameraad is voor IEDEREEN. Meer niet.

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:43

En over Hitleriaanse zuiveringen gesproken, heb je het partijprogramma (hahaha) van de PVV gelezen?

RonVa
RonVa7 okt. 2016 - 13:18

Ben, Voordat je weer vijandig gaat zitten doen tegen andersdenkenden. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/05/erdogan-over-hitler-het-is-een-patroon-1573536-a1161294 Gewoon om eens wat anders te lezen dan je eigen gelijk. Er zijn meer meningen dan de jouwe.

truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 9:41

Nu ik verder denk gaat DENK de moskeen ook aanspreken over discriminerend gedrag en het verbieden van specifieke ruimten en regels voor mannen en vrouwen? Of is volgens DENK discriminatie op basis van religieuze regels wel toegestaan?

8 Reacties
kapitanlaipose
kapitanlaipose7 okt. 2016 - 11:53

Zouden restaurants dan ook worden aangesproken voor aparte dames en heren toiletten? En zwembaden worden aangesproken omdat ze aparte dames en heren kleedkamers hebben?

truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 12:09

kapitanlaipose Reageer jij nu serieus?

sjaak de vries
sjaak de vries7 okt. 2016 - 12:18

@katpitanlaipose Restaurants zouden er zeker op aangesproken worden als er aparte dames en heren kamers /menukaarten waren, of zoals de vergelijking eigelijk is: aparte restaurants voor alleen vrouwen of alleen heren. Vind jij kleedkamers van zwembaden scheiden echt hetzelfde?

starter
starter7 okt. 2016 - 13:47

@kapitanlaipose, Lees je eigen reactie nog even terug. Je diskwalificeert jezelf wel heel erg nu.

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 16:08

naar een moskee gaan is vrijblijvend. als ik het goed begrepen heb hoeven vrouwen niet naar de moskee toe als ze niet willen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten7 okt. 2016 - 18:26

''als ik het goed begrepen heb hoeven vrouwen niet naar de moskee toe als ze niet willen.'' Als ik u goed begrijp heeft u dan ook geen enkel probleem met een discotheek die marokkanen weigert. Naar een discotheek gaan is vrijblijvend. Marokkanen hoeven niet te gaan als ze niet willen.

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 20:51

@heupscheuten een moskee weigert geen vrouwen als ik mij niet vergis. waarom appels en peren vergelijken?

DikTrom2
DikTrom28 okt. 2016 - 12:22

@Kapitanlaipose, Dus een aparte ruimte achterin de discotheek voor Marokkanen zou geen probleem zijn volgens jou? Net zoiets als aparte stoelen voor donkere mensen achterin de bus wil je zeggen? Zolang ze maar niet geweigerd worden.....

truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 9:35

Denk dat homo's massaal op DENK gaan stemmen want homopesters krijgen binnen de door DENK uitgedachte regels veel sneller een gebiedsverbod. Nu moeten homo's bijkans doodgeslagen worden wil de pollitie kunnen ingrijpen of valt dit soort discriminatie niet onder de zuiveringsregels van DENK en indien nee waarom niet.

3 Reacties
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 12:27

"Nu moeten homo’s bijkans doodgeslagen worden wil de pollitie kunnen ingrijpen" Neem een kalmeringspilletje, u slaat wartaal uit.

Paul250371
Paul2503718 okt. 2016 - 11:21

@ Bram Emanuel " Wat ik zie is dat allochtone nederlanders overal mee meedoen, of het nou zakenwereld, sport, muziek, cultuur of politiek is. Waar is dat racisme? " Dus jij vindt wel dat de multiculturele samenleving is gelukt?

Paul250371
Paul2503718 okt. 2016 - 11:23

Ben blij dat ik wakker bent, mijn reactie moest hieronder.

Bram Emanuel
Bram Emanuel7 okt. 2016 - 9:34

"Staande houdingen waarbij mensen met een ‘niet-Nederlands voorkomen’ waren betrokken, waren voor 40% niet objectief en redelijk gerechtvaardigd." Nee, dat klopt niet. Er staat "Hieruit komt naar voren dat ongeveer 40% van de proactieve controles niet objectief en redelijk kon worden gerechtvaardigd." Het gaat hier dus om alle proactieve controles, zowel blank als gekleurd. Uit het rapport kwam verder naar voren dat ook blanke Nederlanders worden geprofileerd. En dat het percentage aanhoudingen die wat opleverden bij blanke Nederlanders lager lag. Als er dus al een groep wordt benadeeld zijn het de blanke Nederlanders.

3 Reacties
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 10:48

Nee, de samenleving als geheel, gekleurd en niet gekleurd heeft te maken met een door en door racistische politie. Hoe kun je ontkennen dat het racisme hier ten lande extreem groot is met de VVD en de PVV als de grootste 2 partijen van het land?

EdjePedje
EdjePedje7 okt. 2016 - 12:22

Datzelfde heb ik enige tijd geleden ook geprobeerd duidelijk te maken hier, maar dat gaat nooit landen bij de slachtofferroepers en hun helpers. Die horen en zien alleen wat in hun eigen waanbeelden past en hebben geen boodschap aan feiten en realiteit.

Bram Emanuel
Bram Emanuel7 okt. 2016 - 16:56

"Hoe kun je ontkennen dat het racisme hier ten lande extreem groot is met de VVD en de PVV als de grootste 2 partijen van het land?" Kom maar met bewijs. Wat ik zie is dat allochtone nederlanders overal mee meedoen, of het nou zakenwereld, sport, muziek, cultuur of politiek is. Waar is dat racisme?

truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 8:49

"1000 agenten opleiden als onderdeel van de gespecialiseerde Racismepolitie" Doet mij denken aan de dierenpolitie van PPVer Gaus, is een stille dood gestorven Ben bang dat een dergelijke politie ook elke kritisch geluid ten aanzien van de islam en ten aanzien van bijvoorbeeld nationalisme van de Turken als het aan DENK ligt als discriminatie moet beschouwen en uiteraard is een uitdossing als zwarte Piet een zwaar misdrijf.

2 Reacties
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 10:49

Zwarte Piet gaat wel verdwijnen, of blanke rancuneuze haters dat nu leuk vinden of niet.

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:13

Doet mij denken aan Internal Affairs zoals in Amerika, U weet wel, de politie binnen de politie. En volgens mij hard nodig.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout7 okt. 2016 - 8:28

Deze rotzooi komt voort uit het feit dat we vooral VVD'ers te weinig profileren als een menselijke subsoort. Agenten zijn ook maar mensen die zich identificeren met boevenvangers als Fred 'bonnetje' Teeven: het doel heiligt de middelen. En dat Halbe Zijlstra discriminerende agenten prima vindt is niet meer dan logisch. Heeft de laatste het al gehad over de privatisering van het gevangeniswezen? Die heeft toekomstplannen. Een boef is een lucratief object in de VS, een commodity. Aan de afro's daar valt wat dat betreft een hoop geld te verdienen. Tsja, Arubaan Mitch Henriquez? Collateral damage, volgens baas Bouman; die agenten deden toch gewoon hun werk? Van Mark Rutte hoef je niet te verwachten dat deze in dit verband een peptalk houdt over een 'code of conduct.' Die heeft het nog wel een half jaartje druk met veren in zijn kont steken. Over hoe goed hij Nederland over onze ruggen weer op de rails heeft gekregen. Bas Jacobs, Joe Stiglitz, Heiner Flassbeck? Daar moet je niet naar luisteren. Dat zijn rare figuren.

2 Reacties
Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:24

Mooie post

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 16:27

u zegt dus ook dat het beleid is om minderheden en minderbedeelden de criminaliseren en te intimideren. ik word hier steeds voor gek verklaard als ik dat opper.

Mark Gh
Mark Gh7 okt. 2016 - 8:04

"contacttaakstraf" Het theedrinken van Cohen als sanctie opnemen in het WvS.

[verwijderd]
[verwijderd]7 okt. 2016 - 7:58

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 11:05

Bent u ooit een agent tegen gekomen die alleen maar fries of limburgs praat, denk het niet!

EdjePedje
EdjePedje7 okt. 2016 - 12:27

Het lijkt mij geen probleem wanneer je naast de Nederlandse taal ook nog een streektaal beheerst. Wanneer je de Nederlandse taal niet beheerst heb je een probleem. Geen idee of het zo werkt, maar het lijkt me wel erg voor de hand liggend.

Jan_boel
Jan_boel7 okt. 2016 - 7:53

Nou heb ik DENK al nooit serieus genomen, maar ik heb genoten van het schutterende optreden van de heer Azarkan bij Pauw gisteren. Ik wil niet zeggen dat er in zijn geheel geen discriminatie voorkomt bij de politie zoals dat in alle lagen van de bevolking zal voorkomen, het is echter ook zoals Koos Spee al zei, de discriminatiekaart wordt direct getrokken bij een staande houding. De tenen zijn vaak behoorlijk lang bij deze bevolkingsgroep. Treed op daar waar nodig maar maak het probleem nou ook niet groter dan het is

3 Reacties
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 10:51

Iedere deskundige zal je vertellen dat etnisch profileren en racisme schadelijk is voor de samenleving, maar jij met je PVV onderbuik weet het natuurlijk beter. Je bent waarschijnlijk gewoon blank dus jij hebt nergens last van. Ultra associaal dus.

zwaarschaap
zwaarschaap7 okt. 2016 - 16:03

@benjoop volgens mij zeggen janboel en Koos Spee ook helemaal niet dat racisme niet schadelijk is maar dat racistische motieven bij voorbaat al verondersteld worden door de meeste 'slachtoffers' en sommige mensen hier.

OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 18:48

@ Jan-boel: Er was totaal geen sprake van "schutterend opreden van de heer Azarkan bij Pauw". Kortheidshalve verwijs in naar mijn reactie hieronder op Piet de Geus. (9 oktober 2016 at 20:24)

[verwijderd]
[verwijderd]7 okt. 2016 - 7:25

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:39

Elite: Teeven, Opastelten, Zijlstra, Rutte, Wilders, De politie provoceert niet Hennis, We hebben een superieure cultuur Schippers. Onder toeziend oog van Samsom. Vergeet Asscher niet en onze nieuwe minister van justitie, motie-overlever Van Der Steur Al dat geteisem wat racisme in de samenleving salonfähig maakt en de tweedeling verder aanwakkert. .

[verwijderd]
[verwijderd]7 okt. 2016 - 7:01

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
mordicant
mordicant7 okt. 2016 - 10:18

A3 Lijkt me een slecht plan Dan creëer je gelijk opportunisten die hun uiterste best doen zo vaak mogelijk aangehouden te worden om extraatjes op te strijken

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 21:05

dat is een creatief idee. als je energie, tijd en dus geld uit je burgers zuigt dan ook een schadeloosstelling bij onrechte staande houding.

[verwijderd]
[verwijderd]7 okt. 2016 - 6:53

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Muxje3
Muxje37 okt. 2016 - 10:09

En die statistieken waar iedereen zo boos over was wijzen dat ook uit: allochtonen werden relatief vaak staande gehouden, maar vervolgens bleek er bij hen ook relatief vaak iets aan de hand te zijn, in 40% van de gevallen (gemiddelde was 30%). Evengoed is discriminatie op basis van statistieken nog steeds discriminatie; in een ideale wereld wordt men als individu beoordeeld. De vraag is alleen wel op welke gronden er precies gediscrimineerd wordt; men roept nu wel heel gemakkelijk dat het wel huidskleur moet zijn. Vier Marokkaantjes in een dikke Audi met getinte ramen, die worden even aan de tand gevoeld omdat Marokkanen in Audi's nu eenmaal altijd drugs bij zich hebben, toch? Fout. Vier jonge blanken in dezelfde auto mogen ook even stoppen... daar kan ik persoonlijk over meepraten. En soms is het simpelweg demografie: laat geblinddoekte agenten in een achterstandswijk willekeurig mensen aanhouden en surprise, surprise, het aantal allochtonen in de collectie is groter dan het landelijk gemiddelde. In dit geval is de selectie niet gebaseerd op statistieken, maar zorgt statistiek toch voor relatief veel allochtonen.

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:50

Op basis van statistieken, laat me niet lachen. Jaag je op een groep, creëer je je eigen statistieken Wellicht. Jammer dat de politie na deze aanhoudingen en jacht op drugs geen tijd meer heeft. Anders hadden ze misschien pedo's, verkrachters, financiële oplichters tussen de blanken die daar oververtegenwoordigd in zijn kunnen oppikken.Typisch dat er niet op pedo's worden gejaagd (vraag dat maar aan de RK en Protestantse kerk) maar toch het merendeel daarvan blank is, idem met verkrachters. Ondanks of dankzij onze superieure cultuur? Maar ja prioriteiten.

omaoeverloos
omaoeverloos7 okt. 2016 - 6:46

Laat eerst de rechter zich maar eens over al die aangiften van etnisch profileren buigen voordat we hier de voorgestelde erdolfiaanse zuiveringen gaan toepassen.

[verwijderd]
[verwijderd]7 okt. 2016 - 5:43

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 9:29

Stropoppen en bagatalisering. je bewijst de correctheid van dit stuk.

L.Brusselman
L.Brusselman7 okt. 2016 - 5:42

Ook iedereen die er niet uitziet als grijze burger mag zich verheugen op een grotere kans staande te worden gehouden door onze wakkere dienders. Vaak met de lulligste smoesjes.

1 Reactie
Minoes2
Minoes27 okt. 2016 - 14:03

Zoals langharig werkschuw tuig!

Mark Gh
Mark Gh7 okt. 2016 - 5:39

"De taaleis, waardoor het korps maar moeilijk kan werken aan meer diversiteit, blééf." Natuurlijk bleef die! Een agent die geen fatsoenlijk Nederlands kan spreken kan zijn werk niet doen. "Stopformulieren, waarmee aanhoudingen kunnen worden gerechtvaardigd, zijn niét ingevoerd." Natuurlijk zijn die niet ingevoerd, de politie heeft al teveel papierwerk. "Grote maatregelen binnen de politieorganisatie, zodat opleidingen en korpsen worden gezuiverd van racisten, bleven uit." Zuiveringen? Mijn hemel, wat een ongelukkige woordkeus. "We gaan het politiekorps zuiveren van mensen met meningen die ons niet aanstaan." DENK doet een Erdogannetje. Azarkan gaat er ook volledig aan voorbij dat hoewel allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de staandehoudingsstatistieken, dat niet zonder reden lijkt te zijn. Daarnaast doet Azarkan alsof de politie helemaal geen maatregelen neemt, wat niet waar is. De Volkskrant publiceerde een paar dagen geleden dit rijtje: Er komt een cursus voor meer bewustzijn over 'de valkuil' van etnisch profileren. De politie breidt haar app uit met de mogelijkheid om eenvoudiger te melden dat een staandehouding onterecht was. De politie stelt een gedragscode op hoe agenten bij controles met burgers moeten omgaan. Er komt techniek waarmee agenten snel kunnen zien dat een persoon of kenteken al eerder door collega's is gecontroleerd. In elke politie-eenheid gaat een aangewezen medewerker zich richten op het thema etnisch profileren. De politie vergroot de diversiteit binnen het korps.

PeterMiddle
PeterMiddle7 okt. 2016 - 5:37

" zodat opleidingen en korpsen worden gezuiverd van racisten bleven uit" In Nederland doen we niet aan zuiveringen. Als een agent een strafbaar feit pleegt moet hij of zij er voor worden vervolgt. Als dat niet goed gaat of goed geregeld is dan moet dat veranderd worden. Ook moet worden geprobeerd racisme zo veel mogelijk te voorkomen. Maar zuiveringen, dat laten we aan dictaturen en semi dictaturen over.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon7 okt. 2016 - 5:12

Ik vind de opmerking van Azarkan over wegkijkgedrag niet terecht omdat de aangehaalde onderzoeken juist aantonen dat er in Nederland relatief veel aandacht wordt besteed aan discriminatie en racisme. Nederland is qua registratie-infrastructuur een van de best georganiseerde landen ter wereld. Dit lijkt vooral tegen ons te werken. Er verschijnen over Nederland dikkere onderzoeksrapporten dan over notoire mensenrechten schendende landen als Rusland en China. Het implementeren van een ketenaanpak lijkt mij disproportioneel omdat er al klachteninstituten zijn waar men terecht kan en zoals Spong terecht opmerkte er reeds ruim voldoende juridische mogelijkheden zijn om dit probleem effectief aan te pakken. Bij het optuigen van racismepolitie moest ik meteen denken aan de "Animal cops" van de PVV. Ik hoop niet dat dit een vergelijkbaar stokpaardje van DENK wordt.

2 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein7 okt. 2016 - 7:05

Met dat verschil dat de Animal Cops een heel sympathiek idee is. We hoeven bijvoorbeeld niet te vrezen dat er een verborgen agenda achter zit.

Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:53

Ik dacht eerder, aan soort Internal Affairs, om de stoottroepen aan de wet te laten houden.

Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 2:16

"Er dreigt maatschappelijk een vertrouwensbreuk – of is die er soms al?" Als die er niet was zou een populistische partij als DENK (waarvan iedere letter een belediging in kapitalen is voor willekeurig welke grijze cel) volkomen kansloos zijn. Dus leutert Farid Azarkan lekker fact free door om die vertrouwensbreuk zo groot mogelijk te maken. Gelukkig heeft Spong bij Pauw al punt voor punt aangegeven dat die 'ketenaanpak' (kennelijk wat jargon opgepikt) niets is als oude wijn in nieuwe zakken. Azarkan had net zo goed kunnen eisen dat er een maximum snelheid wordt ingevoerd en vervolgens wat voorbeelden kunnen noemen van slachtoffers van snelheidsovertreding. Oh, is er al een maximum snelheid? Nou, dan moet die op zijn minst omlaag!

3 Reacties
Paul250371
Paul2503717 okt. 2016 - 12:55

Als die er niet was zou een populistische partij als DENK (waarvan iedere letter een belediging in kapitalen is voor willekeurig welke grijze cel) volkomen kansloos zijn. Piet DENK betekent zoiets als balans, evenwicht, gelijkheid zoiets. Het heeft geen moer met denken te maken. Maar dat dacht jij al natuurlijk.

Pater
Pater8 okt. 2016 - 2:44

@De Geus Ik vind Denk een onsympathieke organisatie. Dat mag de blik op wat Azarkan zegt en wil niet vertroebelen, en dat laat u wel gebeuren. Azarkan leutert niet factfree, dat doet u. Er is inderdaad sprake van een vertrouwensbreuk, dat is geen wonder nadat uit onderzoek keer op keer is gebleken dat we in onze samenleving hard aan het discrimineren zijn. Spong bevestigde dat met een eigen ervaring. Initiatieven daartegen moeten we toejuichen, niet afzeiken zoals u doet. " ‘ketenaanpak’ (kennelijk wat jargon opgepikt)": ketenaanpak is bij uitstek een goeie manier om discriminatie te bestrijden, u beziet dat kennelijk met totale arrogantie. Dit is de minachtende boodschap die bij u doordringt: tjonge, ze snappen natuurlijk helemaal niet wat ketenaanpak betekent, ze hebben een kreet opgepikt. Kortom, uw hele reactie bevestigt de noodzaak van een ketenaanpak.

OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 20:56

@ Piet de Geus: [Dus leutert Farid Azarkan lekker fact free door om die vertrouwensbreuk zo groot mogelijk te maken. Gelukkig heeft Spong bij Pauw al punt voor punt aangegeven dat die ‘ketenaanpak’ (kennelijk wat jargon opgepikt) niets is als oude wijn in nieuwe zakken.] Dit een een totaal vertekend beeld van de uitzending. Dat kan iedereen zien die onpartijdig naar het desbetreffende interview in het TV- programma “Pauw” kijkt. Advocaat Gerard Spong was het in bepaalde gevallen gewoon eens met Farid Azarkan, in andere gevallen niet maar dan op nogal zwakke gronden, en hij zat er soms gewoon helemaal naast. Verder verwijs ik naar mijn uitgebreide reactie op jou hieronder.

wilsen
wilsen7 okt. 2016 - 1:54

er is geen sprake van gedogen door de elite. Dit is gewoon beleid, een verdeel en heers strategie; in dit soort samenlevingen hebben de rijken er voordeel bij om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen; zonddebokken zoeken als manier om eigen winsten te vergroten.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger7 okt. 2016 - 1:17

Pauw: ergens klopt er iets niet! Wat niet klopt is het ontkennen van het individu als deel van een veelheid aan groepen en de onvermijdelijke dynamiek die inherent is aan het menselijk bestaan. Socialistische theorieën gaan het beest mens niet temmen anders dan inhumane dwang van de staat die de zo kenmerkend was voor de vorige eeuw.

1 Reactie
Albert Einstein
Albert Einstein7 okt. 2016 - 7:09

Je bedoelt dat de mens nu eenmaal racistisch is. Dat is inderdaad zo, en dus kunnen we beter de oorzaken wegnemen, en geen symptoombestrijding bedrijven.

Pater
Pater7 okt. 2016 - 0:14

Prima initiatief. Op onderdelen betwistbaar en niet verstandig, in grote lijnen zinvol. Het begint allemaal met de erkenning dat racisme nog diep in onze samenleving zit. Discriminatie op de arbeidsmarkt en door de politie is keer op keer aangetoond. Jammer is wel dat Azarkan Kracht van het verschil een glossy verhaaltje noemt. Dat is het niet, het is een goed begin, met een paar concrete doelstellingen. Maar niet meer dan een begin, Denk geeft een goede aanzet voor uitwerking.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek27 okt. 2016 - 9:00

Dat "onderhuidsgevoel" is door verschillende actiegroepen, bedoeld of onbedoeld, de laatse jaren erg aangewakkerd.

Stroompie
Stroompie6 okt. 2016 - 23:04

De crux is natuurlijk dat niemand weet waar criminal profiling eindigt en waar discriminatie begint. En wegkijken voor misdaad van minderheden is ook geen optie. Ik denk dat als je discriminatie wilt opheffen dat je de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen moet opheffen. En dat betekent ook het opheffen van cultuurverschillen. Ik denk niet dat de politieke wil daarvoor bestaat.

Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 22:36

Farid Azarkan, was vanavond bij Pauw met de DENK ideeën, maar volgens Gerard Spong Surinamer van geboorte ofwel ook etnisch geprofileerd kwamen deze DENK ideeën over als ideeën uit een Fabeltjeskrant. Gerard Spong gaf op een beschaafde manier zijn onderbouwde tegenreactie. Als Farid Azarkan hiermee de strijd aangaat met professionele politici in het debat, dan vrees ik dat DENK wordt verpulverd. Dit wordt dan koren op de molen bij Pecholt, Zijlstra en Wilders.

3 Reacties
Pater
Pater7 okt. 2016 - 0:06

Dat is een vals beeld van de uitzending. Spong bevestigde met eigen ervaringen het bestaan van racisme bij de politie en was slechts op onderdelen, zoals strafmaat en kennis, uitgesproken kritisch. Op die punten had Azarkan weinig weerwoord, maar voor het merendeel kwam hij er prima uit.

Earl Johnson
Earl Johnson7 okt. 2016 - 5:08

Ik denk niet dat Farid verpulverd gaat worden. De beste man is welbespraakt. Hij staat zijn mannetje bij alles wat ik van hem gezien heb.

OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 20:49

@ Nick Ros: [....volgens Gerard Spong Surinamer van geboorte ofwel ook etnisch geprofileerd kwamen deze DENK ideeën over als ideeën uit een Fabeltjeskrant. ..... Als Farid Azarkan hiermee de strijd aangaat met professionele politici in het debat, dan vrees ik dat DENK wordt verpulverd.] Advocaat Gerard Spong was het in bepaalde gevallen gewoon eens met Farid Azarkan, in andere gevallen niet maar dan op nogal zwakke gronden, en hij zat er soms gewoon helemaal naast. Dat kan iedereen zien die onpartijdig naar het desbetreffende interview in het TV- programma “Pauw” kijkt. Zie verder mijn reactie hieronder aan De Geus.

TheHun
TheHun6 okt. 2016 - 22:31

"Volgens onderzoek vindt 42% van de mensen dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden wonen." Afschuwelijk natuurlijk. Maar niemand, ook Farid niet, vraagt zich af waarom deze 42% dat vindt. Sterker nog, deze 42% word steevast weggezet als fascist en nazi. Maar is dat ook echt zo? Ik denk van niet.

5 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud6 okt. 2016 - 23:53

The Hun. We weten waarom die 42% dat vind. We zien allemaal onze levens achteruitgaan door het toedoen van de politiek, het bezuinigingen van VVD en PvdA hebben ons allemaal geraakt. En inplaats van iets aan te doen en de schuld leggen bij wie het hoort, is het altijd makelijk geweest om immigranten de schuld te geven.

Johan eldert
Johan eldert7 okt. 2016 - 5:45

ik denk van wel. Wat dacht je daarvan. Racisme en discriminatie is altijd latent aanwezig bij een significante groep in de samenleving. Tot einde WOII was het de gewoonste zaak van de wereld. pas daarna zijn we als westerse wereld ons daarvan bewust geworden en maatregelen gaan nemen. Echter sinds Fortuyn krijgen de racisten weer ruim baan onder het mom 'moet kunnen' en dan krijg je vanzelf dit soort effecten. Dus ja ik denk dat die 42% inderdaad in meer of mindere mate gewoon racistisch is. Punt

L.Brusselman
L.Brusselman7 okt. 2016 - 8:46

Die 42% vindt dat omdat ze de reden voor hun eigen miserabele leventje niet bij zichzelf willen leggen maar de schuld daarvoor bij anderen zoeken.

Ben Joop
Ben Joop7 okt. 2016 - 9:32

Ik denk van wel.

sjaak de vries
sjaak de vries7 okt. 2016 - 12:23

Sterker nog, ik denk dat je het risico loopt aan deze onvrede bij te dragen door acties als het veranderen van straat namen vernoemd naar zeehelden als de Ruyter of Piet Hein. Dat zijn toch symbolische punten, terwijl je er wel een emotionele tegenreactie mee opwekt, dat is op zijn minst gezegd niet pragmatisch als je zegt voor ogen te hebben om bruggen te bouwen.

rbakels
rbakels6 okt. 2016 - 22:23

"Staande houden" is een dwangmiddel volgens het Wetboek van Strafvordering. En dwangmiddelen mogen volgens die zelfde wet alleen worden ingezet tegen verdachten, d.w.z. iemand tegen wie een concrete verdenking van een strafbaar feit bestaat. Aan de vraag naar discriminatie kom je zo niet eens toe. De politie houdt zich gewoon niet aan de rechtsstaat. Onder PVVD invloed glijden we af naar een politiestaat, en dat wordt nog veel erger als Wilders volgend jaar een monsterzege behaalt. Het wrange is dat deze "islambestrijder" daarmee een politiemacht opfokt die veel erger is dan zelfs de sterkste verhalen over moslims.

1 Reactie
Pakeha
Pakeha7 okt. 2016 - 6:38

Het is onjuist dat de politie uitsluitend personen mag controleren waartegen concrete verdenkingen bestaan en dus als verdachte zijn aan te merken. In het verkeer kan bijvoorbeeld iedere auto en bestuurder aan de kant worden gezet ter controle op de naleving van de Wegenverkeerswet. Er hoeven dan geen concrete verdenkingen te zijn. In een wijk waar bijvoorbeeld veel wordt ingebroken kunnen personen die bijvoorbeeld in de nacht in het donker gekleed met capuchons op lopen ook worden gecontroleerd en gevraagd naar hun identiteit. Ook hier is nog geen sprake van concrete verdenking van een strafbaar feit. Indien in een horecagebied veelvuldig sprake is van geweldadig gedrag door een groep jongeren van Luxemburgse afkomst kan een groep jongeren van deze afkomst ook worden gevraagd zich te legitimeren. Wederom is hier nog geen sprake van concrete verdenkingen. Het controleren van personen zonder enige reden uitsluitend op basis van afkomst is inderdaad verwerpelijk en dient te worden voorkomen. Het is echter te kort door de bocht om te stellen dat er nimmer reden kan zijn om personen te controleren waartegen nog geen concrete verdenkingen bestaan.

BasVV
BasVV6 okt. 2016 - 22:12

"Volgens onderzoek vindt 42% van de mensen dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden wonen. Maar toch kijken veel van onze politici weg." Mogen mensen dat niet denken? Krijgen we nu een DENK politie. Trouwens Spong pareerde hem bij Pauw op een heel aardige manier. Meneer had weinig tot geen weerwoord.

1 Reactie
OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 20:45

@ BasVV: [Trouwens Spong pareerde hem bij Pauw op een heel aardige manier. Meneer had weinig tot geen weerwoord.] Dat is helemaal niet waar. Zie verder hieronder mijn reactie op De Geus.

OlavM
OlavM6 okt. 2016 - 21:49

[Discriminatie is een veelkoppig monster dat is ingebed in ons onderbewustzijn, in onze instituties, in ons bewuste handelen en in onze culturele uitingen.] Zo is dat, Farid Azarkan! En het heeft vaak veel dieper en ingrijpender gevolgen dan degenen, die zich eraan schuldig maken, beseffen. Er is te weinig bewustzijn op dit gebied. Zo’n “ketenaanpak” is in elk geval een prima idee. Uiteraard zal nog veel discussie nodig zijn over de precieze uitwerking ervan. Overigens: een prima verhaal in het TV-programma Pauw.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 2:18

"Overigens: een prima verhaal in het TV-programma Pauw." Je hebt instemmend zitten knikken zonder te merken dat dat verhaal punt voor punt werd gefileerd door Spong? Want als je het ergens mee eens bent doet het er niet toe dat de onderbouwing van a tot z rammelt?

OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 0:20

@ Piet de Geus: Nee, ik vond dat Spong er af en toe behoorlijk op los zwetste. (Kom ik wellicht nog op terug, het is nu al diep in de nacht).

OlavM
OlavM9 okt. 2016 - 18:24

@ Piet de Geus: Hierbij de aangekondigde toelichting. Advocaat Gerard Spong was het in bepaalde gevallen gewoon eens met Farid Azarkan, in andere gevallen niet maar dan op nogal zwakke gronden, en hij zat er soms gewoon helemaal naast. Van “fileren” (jouw term) van Azarkan was dus totaal geen sprake. Dat kan iedereen zien die onpartijdig naar het desbetreffende interview in het TV- programma “Pauw” kijkt. Terecht stelde Azarkan dat hij af wil van de tegenstelling “autochtoon-allochtoon”. Deze termen voldoen al lang niet meer vanwege de heel gedifferentieerde situatie op dit gebied, zo is de algemene opvatting. Spong zei zelf er geen last van te ondervinden, en koning Willem-Alexander ook niet (sic!). Officier van justitie Koos Spee die erbij zat deed ook nog een duit in het zakje door te zeggen dat hij in Bandung was geboren en dus eigenlijk ook allochtoon was! Ook wat betreft dekoloniseren van het onderwijs en verandering van straatnamen e.d. had Azarkan een punt. Op zich is dat vaker gebeurd (denk aan burgemeesters in oorlogstijd), en ook in het buitenland niet ongewoon. Waarom zouden we bewezen kolonialistische massamoordenaars als Van Heutsz en consorten nog steeds blijven eren met vernoemingen? Azarkan zei terecht: je kan die namen wel noemen in het onderwijs, maar moet die dan wel in de context plaatsen waarin ze thuishoren. Ook “racismepolitie” is een goed punt. Spong kwam heel flauw met een vergelijking met “fietsendiefstalpolitie”, alsof de zwaarte van dat probleem ook maar enigszins in verhouding staat tot de ernst van racisme en discriminatie. Zo is de politie terecht ook teruggekomen op de tijdelijke afschaffing van de kinder- en zedenpolitie; daarmee ging heel veel expertise verloren! Spong moest dan ook erkennen dat er ook zoiets als een narcoticabrigade bestaat. Verder vroeg hij, of het door de politie kwam dat zoveel racisme- en discriminatiezaken worden geseponeerd. Heeft hij dan nooit gehoord van het z.g. “politiesepot”? Dat is een niet zeldzaam onwettig verschijnsel, waarbij de politie op de stoel van de officier van justitie gaat zitten en zelf alvast besluit een bepaald proces-verbaal niet door te sturen naar de officier van justitie ter beoordeling, zodat er geen strafzaak van kan komen. Terecht stelde Azarkan dat in de praktijk blijkt dat de politie op dit gebied te weinig kennis in huis heeft en er geen idee van heeft wat etnisch profileren in de realiteit voor de getroffenen betekent. “We willen niet horen dat we in Nederland institutioneel racistisch zijn en discrimineren”, zei hij. Spong vond het “absolute flauwekul” dat er te weinig expertise op dit gebied zou zijn bij het Openbaar Ministerie en de rechters, en voerde daarbij aan dat er een landelijke officier van justitie tegen discriminatie en racisme is, en verder een landelijk meldpunt op het ministerie van justitie. Hij had bovendien “de indruk dat de rechters er behoorlijk wat van afweten”. Maar dit laatste ziet de Raad voor de Rechtspraak, die de rechterlijke macht aanstuurt, zelf bepaald anders! Volgens deze Raad zijn er te weinig rechters met een bi-culturele achtergrond. Spongs idee dat witte rechters het even goed zouden doen is niet in z'n algemeenheid juist; hij negeert daarmee dat rechters ook mensen zijn die behept zijn met vaak weinig of niet bewuste vooroordelen wat betreft klasse en kleur, afgezien nog van het feit dat witte rechters geen “ervaringsdeskundigen” zijn. Ook wat betreft het door Azarkan bepleite “racismeregister” miste Spong het punt. Dat het alleen betrekking heeft op overheidsbanen en niet het particuliere bedrijfsleven is niet zozeer “discriminatie”, maar het gevolg van het feit dat overheidsdienaren een directe invloed kunnen uitoefenen op het (privé-)leven van alle burgers. Die verkeren dus in een heel andere positie. En de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) zijn in dit opzicht ook niet afdoende; die worden alleen gebruikt voor zover er een directe inhoudelijke relatie bestaat met de specifieke gewenste betrekking. Aan het slot meende Spong dat de maximumstraf in discriminatie- en racismezaken drie maanden gevangenis is. Daarmee zit hij er flink naast: die geldt alleen voor een specifiek artikel over het geven van stoffelijke steun en geld. Voor andere delicten op dit gebied geldt in het algemeen een maximum van een jaar, en indien de dader er een beroep of gewoonte van maakt twee jaar. Al met al kan ik tot geen andere conclusie komen dan die, welke in het begin staat vermeld.