Joop

Discriminatie maakt mensen kapot

  •  
23-03-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
187 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Discriminatie is de hofleverancier van de pijn en het verdriet in onze samenleving. Het Nationale Actieplan Tegen Discriminatie van het kabinet is te licht voor zo’n zwaar onderwerp. Discriminatie bestrijden vraagt om een Pedagogische Wijk.
Discriminatie is in deze tijd van terreur zo agressief en omvangrijk, dat het Chefsache wordt voor burgemeesters. Ik dring aan op lokale opvoedprogramma’s in De Pedagogische Wijk, waar naast de ouders ook de school, de sportverenigingen en buurtorganisaties verantwoordelijkheid nemen. Helaas zie ik basisscholen waar homo’s en Christen hun ringetjes en kruisjes thuis laten, met docenten die hun school sluiten tijdens het Suikerfeest. En ROC’s die zich neerleggen bij werkgevers die mbo-moslima’s een stageplaats weigeren. Dat is niet de manier waarop wij kinderen leren zichzelf te zijn en dat ook andere kinderen gunnen.
Discriminatie maakt mensen kapot. Ik zie extraverte homo’s veranderen in argwanende jongemannen na de vuistslag van de homohater en actieve moslims in gedesoriënteerde puinruimers na de brandbom van de moslimhater. Ik voel de behoedzaamheid waarmee Joodse moeders hun kinderen naar school brengen. En ik heb te doen met de kids op het voetbalveld die elk weekend verrot gescholden worden om wie zij zijn; en daar erg onrustig van worden. Schooljongens die juichen bij de aanslagen in Brussel, zitten fout. Maar veel fouter nog zijn de volwassen mannen die beter horen te weten als zij dreigtweets zitten te tikken of brullen dat moslims moeten verdwijnen en dat ‘de victorie begint in Leiden’.
Wat te doen met zoveel pijn en boosheid? Het Nationaal Actieplan tegen Discriminatie moet helpen tegen urgente zware problemen. Daar is het nieuwe interdepartementale actieplan nu al te licht voor. De Koninklijke weg bij de hatecrimes is: aangifte doen. Dus het vinkje voor moslimdiscriminatie, in het rijtje tussen homogeweld en antisemitisme, is een vooruitgang. Het helpt. Als knoop in de zakdoek voor de Officier van Justitie, een wegwijzer voor een short cut naar boete of celstraf. Als de keten-afhandeling strak geregeld is, gaat het vast ook beter met de bereidheid om te melden.
Verzwaren Dus aangifte doen, zeg ik altijd. Dat is één. Voor Leila uit Yerseke bleek dit echter een doodlopende weg. Zij is één van de mbo-moslima’s die volgens recent onderzoek worden geweigerd bij ROC-stages. Dit type discriminatie vernietigt zo mogelijk nog meer – niet eens met fysiek geweld, maar met uitsluiting. Buiten gesloten van wat mensen heel hard nodig hebben: een opleiding, een woning, een baan. Je tweederangsburger voelen, dat is killig. Leila redde het toen zij gelijk kreeg bij het College voor de Rechten van de Mens; zij loopt nu stage hier bij ons in de Tweede Kamer en dat doet ze geweldig. Helemaal erg is dat het ROC van Leila verzuimde om voor hun leerling in de bres te springen bij de werkgever en om in de klas te laten zien hoe de school discriminatie bestrijdt. Misschien hebben wij zwaarder toezicht nodig van zowel de arbeidsinspectie als de onderwijsinspectie. Intensievere trainingen voor docenten. En een serieuzer vak burgerschapskunde. Echt iets voor zo’n actieplan.
Superieur En vooral moet het actieplan helpen in de lokale omgeving, in de haarvaten waar discriminatie plaats vindt én waar tegelijkertijd de kinderen ook gevormd kunnen worden tot de nieuwe generatie die discriminatie kan stoppen. Waar ook de sociale controle is, zoals je die tegenwoordig op social media vindt tegen discriminatoire uitingen, daar hoeft geen meldpunt of provider meer aan te pas te komen. Vorming gebeurt in de klas. Op het voetbalveld. Het schoolplein. De bibliotheek. Op straat. Wij missen in dit rijtje één locatie: in huis. Waar Emma of Fenna, Wouter of Wahid vanaf dag één worden opgevoed door ouders naar hun gelijkenis, onder het motto ‘Wij zijn anders, wij zijn beter. Wij zijn superieur.’ Die alledaagse polariserende opvoeding, daar moeten wij ons niet bij neerleggen. Zoals ook de scholen zich niet moeten neerleggen, maar moeten vormen, per kind acht jaar lang. Ik bezocht recent een openbare school die het schoolleven vorm gaf door alle identiteitskenmerken thuis te laten, van de oorringetjes van de homomeester tot het kruisje van de Christenjuf. Goed bedoeld, maar zo leer je kinderen geen tolerantie voor verscheidenheid. 
It takes a village Dat mis ik, een opvoedingsprogramma rondom de ouders en hun kinderen. Om kinderen vanaf dag één te vormen tot mooie sterke persoonlijkheden met talent voor tolerantie. Een Pedagogische Wijk, samen met consultatiebureaus, meesters en juffen, buurvrouwen en sportbegeleiders. Met ook een verandering voor de ouders, die hun eigen discriminatie-erfenis moeten doorbreken. Ik zag dat bij Youth for Christ in Koedijk bij Alkmaar. Hun jongerenwerk organiseert daar een anti- discriminatieprogramma dat jongeren meeneemt naar het naburige AZC, daarna naar Westerbork en uiteindelijk naar Auschwitz. Toen ze het presenteerden, staken ook de ouderen hun vinger op: ‘Ik doe mee’. Ik wil af van die blinde vlek voor de gemeenschappelijke opvoeding en de sociale controle. Voor wat de Afrikanen zo prachtig verwoorden: It takes a village to raise a child.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (108)

Freeman2
Freeman229 mrt. 2016 - 6:25

Onderwijs is zeker een belangrijke bepalende factor voor het opbouwen van verdraagzaamheid. Wat de individuen als bagage van thuis af krijgen is nog belangrijker. Kinderen die met de paplepel thuis onverdraagzaamheid jegens buitenlanders. allochtonen enz. binnen krijgen zijn vervolgens voor het leven beschadigd en op deze grote aantallen beschadigde personen bouwen rechts-populisten hun populariteit.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon24 mrt. 2016 - 19:00

Een fundamentele herordening van ons onderwijsstelsel is de meest effectieve oplossingsrichting om de voedingsbodem voor discrimatie al vanaf jonge leeftijd weg te nemen. Wij leven in een seculier land met een strikte scheiding van kerk en staat. Vreemd genoeg biedt onze grondwet wel ruimte voor bijzonder onderwijs. Kinderen van jongs af aan op laten groeien in dit systeem is een remmende factor voor verdraagzaamheid. Ik wil hier een lans breken voor het invoeren van het Franse neutralische model en pleit voor het afschaffen van alle onderwijsinstellingen op religieuze grondslag. Ik ben bang dat de tijd er nu nog niet rijp voor is maar denk dat dit een enorme stap in goede richting zou zijn.

voxpopuli2
voxpopuli224 mrt. 2016 - 16:26

Samengevat , minder invloed van religie op levens van mensen komt neer op meer religieus onderwijs voor iedereen ... Dat klinkt alsof de kapitale blunders van Europa moeten leiden tot meer Europa ..

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete24 mrt. 2016 - 14:49

De drie Abrahamse religies zijn per definitie intolerant en beschouwen hun aanhang als superieur want ten slotte zijn zij het gekozen volk. Deze fascistische onzin onderwijzen op scholen is niet goed. Net als bij reguliere fascistische ideologieën moeten de leerlingen ook over religie wel de context meekrijgen. Dus: er moet geen Godsdienstonderwijs worden gegeven maar Theologie. Dus naast uitleg over hoe gelovigen hun geschriften zien, de ontstaansgeschiedenis van de die geloven belichten. Krijgen kinderen meer de kans om zelf hun keuzes te bepalen; hebben ze munitie om tegen hun ouders in te gaan als die ze proberen te indoctrineren met religie.

2 Reacties
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 15:38

Wat is er "fascistisch" aan denken dat je de ware leer hebt gevonden, als je accepteert dat andere mensen dat ook mogen denken? Is zo'n leer "per definitie" intolerant? Hebt u nog meer van die kolderieke ideeën?

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete24 mrt. 2016 - 18:10

@ ZandB De gedachte dat gelovigen andersgelovigen (laat staan niet gelovigen echt accepteren als gelijken is pas kolderiek; sla het nieuws er maar op na...

BasVV
BasVV24 mrt. 2016 - 13:46

"Een Pedagogische Wijk, samen met consultatiebureaus, meesters en juffen, buurvrouwen en sportbegeleiders. Met ook een verandering voor de ouders, die hun eigen discriminatie-erfenis moeten doorbreken." Doodeng. Wie gaat zich allemaal met opvoeding bemoeien. En wie beoordeeld dan of die ouders voldoende hun "discriminatie-erfenis" doorbroken hebben. Als ze die al hebben. En wat gebeurt er als kinderen en/of ouders geen zin hebben om aan deze belerende poppenkast mee te werken. Nog even en de staatsopvoeding is een feit.

Lester2
Lester224 mrt. 2016 - 12:23

En geweldloze discriminatie? Uiteraard is een homo in elkaar slaan ontzettend traumatisch. Maar wat nou als ik bijvoorbeeld er voor kies niet samen te werken met een racist? Ik gebruik geen geweld en richt de ander geen schade aan, gebruik gewoon mijn vrije wil om te bepalen met wie ik omga. Punt is dat discriminatie een goede functie kan hebben. Het kan heel goed een geweldloze actie zijn. Het kan fungeren als een natuurlijk maatschappelijk afweer systeem voor mensen die zich niet houden aan de culturele normen en waarden. In zekere zinnen is het al zo. Als jij je profileert als neo-nazi zul je op zekere hoogte verstoten worden door de maatschappij. Als jij "I love bacon" op je voorhoofd tatoeëert zal je ook verstoten worden. Zo gaat het ook in het Afrikaans dorp. Dat is ook vaak de manier hoe hun omgaan met "criminelen" binnen het dorp. Verstoten worden uit het dorp is een serieuze zaak, zonder medewerking van je omgeving kan je niet functioneren in een dorp. En het is geweldloos. Het dorp pleegt geen geweld door je af te stoten, ze kiezen er voor om niet met jou om te gaan door keuzes die jij gemaakt hebt. Het onrecht komt wanneer je iemand verstoot om de verkeerde rede. Zoals iemands huidskleur of geaardheid. Dat zijn geen acties, geen keuzes, dat zijn aangeboren eigenschappen die vast staan. Niemand heeft verantwoordelijkheid voor de huidkleur waarmee hij/zij geboren is. Dat is wat we zagen in Nazi Duitsland. De mensen werden verstoten om hun achternaam, je kon je hele leven praktiserend christen zijn, als de Duitsers erachter kwamen dat je moeder technisch een jood was was jij ook een jood, praktiserend of niet, bewust of niet, deed er niet toe. Ik zie niet hoe dat gelijk staat aan bijvoorbeeld iemand discrimineren op basis van een hoofddoek. Je wordt niet geboren met een hoofddoek, je kiest er elke dag voor om die hoofddoek om te doen, je draagt die hoofddoek niet uit noodzaak maar omdat je je wilt profileren als een moslim. Als je op een dag zegt "ja dat hoofddoek gedoe is best achterhaald en eigenlijk ook denigrerend tegenover vrouwen" en je stopt met het dragen van je hoofddoek zal je niet meer gediscrimineerd worden.

Paul250371
Paul25037124 mrt. 2016 - 12:00

Ik denk dat Marcouch het in zijn hart wel goed bedoelt maar een soort opvoedcursus mmmwwaahh. Het probleem is dat zaken zoals discriminatie al sinds de jaren 80 salonfähig werden gemaakt. En dan praat ik niet over Wilders, Janmaat, Verdonk etc. Zij weten niet beter. Maar juist over Asscher, Buma Haatsma, De Ruttes, Zijlstra's en noem dat geteisem maar op en ja, ook Marcouch is mede oorzaak van het het geschapen klimaat. Zij, de zogenaamde fatsoenlijke mensen, zij zorgen voor discriminatie en haat door uit te sluiten, openlijk te discrimineren etc etc etc. Er is een cultuuromslag nodig. Als de regering iets uitdraagt volgt het volk. Van bovenaf moet discriminatie en racisme etc. consequent bestreden worden middels de dialoog. Dat gebeurt niet of nauwelijks, (wel af en toe vanaf de bühne maar totaal niet in de praktijk.) Zo lang zij, (de politiek) mensen als niet onze eigen mensen zien maar als objecten (de marokkaan, de jood etc) ondanks dat die mensen een Nederlands paspoort hebben, dan blijft dit. Draag uit dat een ieder gelijk is, leg bijvoorbeeld uit dat de woningnood niet door de buitenlanders komt maar door verkoop van de soc.huurwoningen. Probeer een keer niet te scoren over de rug van "buitenlanders" met factfree gejank voor de stemmen, Draag dit consequent en elke dag uit, dan volgt het volk van zelf. Goed voorbeeld doet goed volgen

omaoeverloos
omaoeverloos24 mrt. 2016 - 11:41

Tja, zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Om dit te doorbreken zul je toch echt aan de basis moeten beginnen, dat ieder mens gelijkwaardig is. Helaas wordt dit door nogal wat mensen in de samenleving betwist of zelfs niet in de praktijk gebracht. PVVers voelen zich beter dan vluchtelingen, christenen beter dan moslims, moslims beter dan homo's, atheisten beter dan religieuzen, socialisten beter dan neoliberalen en links beter dan rechts. Het wrange is dat je ook op deze site de voorbeelden voor het oprapen hebt, Aan de hand van zes regels tekst wordt iemand keurig in een hokje geduwd en afgeserveerd. Jij bent een PVVer, moslim, klimaatontkenner, gutmensch, jouw mening telt niet, jij hoort bij de verkeerde club, jij staat aan de zijlijn! en ja, ik zal de eerste zijn die toegeeft mezelf er ook schuldig aan te maken. Hokjesgeest, vooroordelen, liefst met een sausje van hufterigheid, het begin van discriminatie. Ik ga proberen mijn leven te beteren, wie doet er mee?

1 Reactie
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 13:22

Ik doe mee; vormen we in ieder geval al met haarz'n twee een nieuw hokje!

7anpau1
7anpau124 mrt. 2016 - 11:03

Ik ben het niet eens echt oneens met Marcouch, maar het werkt niet. Je kunt mensen geen acceptatie van een religie door de strot douwen die inmiddels in zijn kern haaks staat op alle verworvenheden van onze samenleving. Marcouch is een goeie gozer, maar hij weet donders goed dat de islam - gevoed en gefinancierd door de golfstaten - inmiddels tot een geopolitiek ideologisch machtsinstrument is verworden zoals het katholicisme dat was van de 8e t/m de 18e eeuw en het protestantisme van de 16e t/m de 19e eeuw. Goede bedoelingen veroveren de aldus gekaapte religie niet terug. Via de moskeeën, satellietzenders, internet, etc., etc. worden gelovigen voortdurend, wereldwijd geïndoctrineerd met haat tegen alles dat niet in de wahabbistische kraam te pas komt . Pas als de olie op en/of vervangen is zal het tij keren. Niet voor niets worden mensen als Marcouch en Aboutaleb vooral verguisd binnen de eigen kring. De extremist vreest en haat steevast de gematigde, redelijke stem uit de eigen kring het meest, want dat is de grootste bedreiging. De vanuit de golfstaten et al gevoede anti westerse propaganda is verder natuurlijk koren op de molen van nationalistische haatpolitici uit Europa en inmiddels de VS. Die vergroten de kloof maar al te graag alleen maar verder en verder uit electorale overwegingen. Ik ben blij met het positivisme van Marcouch, maar ben wel veel somberder gestemd.

7 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 12:09

>"De extremist vreest en haat steevast de gematigde, redelijke stem uit de eigen kring het meest, want dat is de grootste bedreiging. " Precies, en de extremist vreest ook de gematigde verstandige reacties. De extremist leeft bij de gratie van extremisme, en extremisme bestrijden is daarom essentieel.

NooT2
NooT224 mrt. 2016 - 12:51

@ 7anpau1: "Via de moskeeën, satellietzenders, internet, etc., etc. worden gelovigen voortdurend, wereldwijd geïndoctrineerd met haat tegen alles dat niet in de wahabbistische kraam te pas komt." Eén van de westerse waarden die we allemaal zo graag willen hooghouden, is, dat we volwassen mensen individueel op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Dat moeten we dus blijven doen naar díe moslims toe, die 'rare' (verwerpelijke) ideeën verkondigen en/of praktiseren met betrekking tot homo's, hoofddoekjes, cartoons, gescheiden zwemmen, handen schudden, etc. etc. (ik noem maar zo wat 'pijnpunten'). Helaas belijden heel veel mensen, o.a. veel reageerders op deze site, de westerse waarden op een heel andere manier: buigen en kruipen en alles van moslims accepteren, om voorál maar niet te discrimineren (stel je voor!). Feitelijk behandelen deze mensen moslims dus NIET als volwassen verantwoordelijke mensen, tegen wie je ook 'nee' kunt zeggen met betrekking tot bepaalde zaken. Een in dat opzicht veel fermere houding vanuit de ('autochtone') niet-moslimbevolking zou denk ik duidelijkheid scheppen en uiteindelijk vreedzaam samenleven dichterbij brengen (en Wilders en consorten het nakijken geven). Zoals het nu gaat, lijken extremistische moslims steeds meer de overhand in de gemeenschappen te krijgen, zoals jij ook al opmerkt.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete24 mrt. 2016 - 14:38

@ NooT " Helaas belijden heel veel mensen, o.a. veel reageerders op deze site, de westerse waarden op een heel andere manier: buigen en kruipen en alles van moslims accepteren, om voorál maar niet te discrimineren (stel je voor!). Feitelijk behandelen deze mensen moslims dus NIET als volwassen verantwoordelijke mensen, tegen wie je ook ‘nee’ kunt zeggen met betrekking tot bepaalde zaken. " Precies; dit is de kern van het probleem + de dominantie van het wahabisme dankzij de olie dollars.

7anpau1
7anpau124 mrt. 2016 - 15:01

@NooT 24 maart 2016 at 13:51 sorry, maar mensen als u leven kennelijk onder een steen. Toegegeven, iets minder lang en onder een andere steen dan sommige verstokte zelf hatende 'het is allemaal de schuld van het Westen en als u er anders over denkt bent u een racist' types waarvan er hier op Joop ook nog een paar exemplaren rondwaren, maar onder een steen niettemin. De (sociale) media staan al ca. 10 jaar bol van de kritiek op moslims en de islam. In toenemende mate wordt die kritiek op een volstrekt onvolwassen manier gebracht door mensen als Wilders en hele volksstammen die met varkensmutsen en wat dies meer zij rondlopen. De gemiddelde Geenstijl- of Telegraafreaguurder in niet minder geradicaliseerd als de gemiddelde Maroc.nl bezoeker. Een volwassen discussie met en door dat soort mensen is helemaal niet mogelijk. Als je iets genuanceerd probeert te brengen dan ben je in het meest gunstige geval een 'Gutmensch' en meestal een landverrader, nsb-er, dhimmi. Als een moslim iets positiefs brengt wordt ie evengoed verrot gescholden en kraait de hele goegemeente 'Takiyya'. Voor dat soort mensen is iedere asielzoeker een gelukszoeker en iedere moslim een terrorist, een geitenneuker en testosteronbom. Maar oh wee als je ze als bestuurder tokkie of racistisch tuig noemt, dan kun je een kogelbrief krijgen of een steen door je ruit. Kijk eens naar de reacties vanuit de PVV-hoek op het bezoek van de koning aan de Schilderswijk. De honden lusten er geen brood van. Daarom ben ik ook zo somber over het verhaal van Marcouch. Een dialoog is helemaal niet meer mogelijk.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 15:44

Phoenix; ik behandel de moslim zoals ik de christen of de Jood of willekeurig welk ander mens behandel. En ik accepteer alles van de moslim, de christen of de Jood of welk willekeurig mens ook, als die zich aan de regels houdt. Een moslim die een homo omgekeerd van een flatgebouw WIL gooien is net zo erg als een SGP-er die geen homo op zijn school WIL. Een moslim die een homo omgekeerd van een flatgebouw gooit, maakt zich schuldig aan discriminatie en moord. Een SGP-er die een homo niet aanneemt op een school maakt zich schuldig aan discriminatie. Had u verder nog iets, met uw kruipen en buigen en alles van moslims accepteren?

NooT2
NooT224 mrt. 2016 - 16:03

@ 7anpau1: Oei, ik heb een gevoelig punt beroerd geloof ik, gezien uw stevige reactie. Wat die steen betreft, ik bedoel niet het gebrek aan kritiek (en erger) zoals die bijvoorbeeld op de door u genoemde media wordt gebezigd, die is er volop en gaat inderdaad (te) ver, maar het gebrek aan concrete begrenzing in feitelijke situaties. Haatimams aanpakken, onacceptabel gedrag van jongeren corrigeren (op scholen, op straat), het gepest van homo's aanpakken in plaats van wegkijken, niet meewerken aan seksegescheiden voorzieningen, waar die in Nederland niet gebruikelijk zijn (bijv. zwembaden of bepaalde loketten), fatsoenlijke kleding verlangen (en daar ben ik héél liberaal in hoor, maar met een zak over je hoofd lopen mag van mij stante pede verboden worden), etc. etc. Al deze zaken zijn veel te veel op hun beloop gelaten en vaak zelfs juist gefaciliteerd. Ik moet direct toegeven dat de praktijk wellicht weerbarstig is, maar mijn indruk is, dat veel beleid tot nu toe vooral gericht is geweest op 'vooral niet discrimineren', waarbij veel te weinig 'nee' is gezegd waar dat best had gekund (gemoeten). Discriminatie (echte) moet gewoon aangepakt (blijven) worden, maar daar had ik het dus niet over.

NooT2
NooT224 mrt. 2016 - 16:08

@ Zandb: Dat 'kruipen, buigen en en alles van moslims accepteren' kwam van mij, hoor! Zie mijn 1e reactie hierboven (24 maart 2016 om 13:51).

Klazien2
Klazien224 mrt. 2016 - 10:37

Discrimineren is iets dat ieder individu doet. Er vind continue een selectieproces af in onze geesten. Wie appels koopt haalt de mooiste uit de bak en de lelijke blijven liggen. Kortom de lelijke appel wordt gediscrimineerd, Dit discriminatieproces heeft gezorgd voor economische groei en welvaart. Er vind continue dus selectie plaats om de beste materialen te gebruiken. Het is dus een natuurlijke eigenschap. Verder heeft het ook te maken met het feit dat 'De eigen' groep een voorkeursbehandeling krijgt. Deze eigenschap is nog uit de tijd dat de mensheid zich moest handhaven in de natuur tegen allerlei gevaren.

4 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 12:07

Mensen zijn geen appels. Wij helpen zieke mensen, terwijl we zieke appels weggooien. Lijkt mij heel verstandig. Het discrimineren van appels is dan ook niet verboden in de grondwet.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 13:20

Ik heb geen idee wat u wilt, met die voorbeelden: Als een ondernemer mensen aanneemt, dan is er toch niets op tegen, dat hij de beste aanneemt? Dat is toch ook niet wat onze rechtsstaat onmogelijk maakt? De enige eis die aan ondernemers gesteld wordt, is dat hij die eigenschappen waardeert die ook werkelijk van belang zijn: Ik kan niet inzien dat huidskleur of afkomst of seksuele voorkeur en in mindere mate ook het geslacht ook maar op enigerlei wijze iets voorspellen, over welke kwaliteiten mensen al dan niet in welke mate over beschikken. U Wel? Dus inderdaad is "discriminatie" een natuurlijke eigenschap en van groot belang. Maar dat kan ook verkeerd uitpakken. En pas dan noemen we dat dus "discriminatie". Als u hier iets tegen in te brengen heeft en ik heb het mis, dan hoor ik dat graag. Anders zou ik het op prijs stellen dat u ook accepteert, dat wat we "discriminatie" noemen niet deugt.

Nostra
Nostra24 mrt. 2016 - 14:13

Zandb dus u vindt de persoonlijkheid of de uitstraling of de opvattingen van een persoon geen kwaliteit is van iemand waarop getoetst mag worden? Zo werkt het bedrijfsleven dus niet kan ik u vertellen. Er wordt altijd gekeken of iemand genoeg kennis/vaardigheden heeft om een beroep uit te oefenen en daarnaast wordt ook onderzocht of iemand binnen de cultuur van het bedrijf past. Hoe de cultuur van een bedrijf eruit ziet mag de eigenaar van het bedrijf helemaal zelf bepalen.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 15:25

Ik kan me niet herinneren, Nostra, dat ik daar iets over heb beweerd. Want ik zie ook wel in dat er zeker speelruimte moet zijn. Maar ik garandeer u dat een bedrijf dat te kennen geeft dat een zwarte of een homo of een moslim enz. niet past in de cultuur van het bedrijf, terecht gedonder krijgt. Dus wat u beweert, dat de onderneming dat helemaal zelf uit mag maken, dat is dus gewoon niet waar. Wat ze niet zeggen en toch doen, ja, daar kan ik ook weinig aan doen, lijkt mij.

holverda
holverda24 mrt. 2016 - 10:11

Het iedere werkgevers' recht om iemand met een hoofddoekje te weren, dat moet niet onder het mom van "discriminatie" door de strot worden gedouwd.

3 Reacties
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 11:26

holverda; dat is niet "onder het mom van", dat ìs gewoon discriminatie. Maar dit artikel gaat er helemaal niet over of hoofddoekjes al dan niet erg is. Het gaat over dat iemand hier betoogt dat discrimineren, in welke vorm en van wie ook, erg is.

Freeman2
Freeman224 mrt. 2016 - 11:30

Je mag de voorlopige klassatie voor discriminatieve handelingen thans gaan leiden. Tot op het moment dat de volgende favoriet komt. Je verwart tevens je recht om een keuze tegen een hoofddoek te maken die precies hetzelfde gehalte heeft als een keuze tegen een huidskleur met je plicht om de wettelijke gevolg en consequentie van je keuze te dragen. Je discrimineert actief. Het is typerend voor de ultrarechtse deel van Nederland die net als Wilders die van alles wat dwars aan artikel 1 van de Grondwet staat, willen roepen maar weigeren daarop aan te horen dat als direct gevolg van het eigen handelen als discriminerend worden aangewezen en veroordeeld.

holverda
holverda24 mrt. 2016 - 13:48

@Freeman; Kleding is heel wat anders dan een huidskleur. Wanneer je er voor kiest middels je voorkomen je persoonlijke levensovertuiging 24/7 uit te dragen dan moet je er ook rekening mee houden dat dit als ongewenst zou kunnen worden ervaren. Zo zou een jongen die rondloopt met een bomberjack en een Londsdale shirt ook problemen kunnen ervaren bij het vinden van een stageplek ; zou je ook voor deze Londsdale jongen in de bres springen?

voxpopuli2
voxpopuli224 mrt. 2016 - 9:52

Marcouch maakte zich hard voor religieus onderwijs op openbare scholen : zie parool uit de tijd van zijn functie als stadsdeelvoorzitter .. Persoonlijk zie ik dit als aanmoediging van segregatie https://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/ahmed-marcouchmeer-religie-op-openbare-school " Openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan religie, en dan vooral de islam. Gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd. Dat zegt stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch in een interview in deze krant. Hij wil onder meer dat scholen aandacht besteden aan het scheppingsverhaal, naast de evolutieleer en moet er meer aandacht komen voor islamitische feestdagen. Volgens Marcouch kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen. ''Het uitgangspunt moet zijn dat een moslimjongere in het openbaar onderwijs terecht kan zonder zijn religie te verloochenen.'' Volgens Marcouch zijn islamitische scholen 'uit nood' ontstaan, omdat er op de openbare scholen te weinig ruimte was voor religie. Hij vindt ook dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn. Daarnaast zouden scholen godsdienstles moeten laten geven als ouders daarom vragen. Volgens hem is dat beter dan dat kinderen Koranles krijgen in de moskee. ''Als jongeren door hun dorst naar een religieuze identiteit in de fuik van een antidemocratische stroming belanden, moet je als overheid optreden.''

MarinusCalamari
MarinusCalamari24 mrt. 2016 - 9:34

Nee, Islam hoort niet in hetzelfde rijtje thuis als homoseksualiteit en ras. Islam is een tijdverdrijf en een verzameling meningen, niet een min of meer vastliggend fysiek kenmerk. Verder kun je je afvragen waarom bepaalde groepen (joden en homo's bijvoorbeeld) inderdaad steeds meer de kast ingaan terwijl moslims nog op grote schaal te koop lopen met hun religie. Het wordt sowieso tijd dat we als samenleving religie eens keihard op de plek gaan zetten. Het is een soort hobby, niets meer of minder. En hobbies hoeven geen speciale wettelijke bescherming, (bescherming die vaak stiekem gewoon privilege is) die zijn al genoeg beschermt door zaken als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering.

6 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen224 mrt. 2016 - 9:53

Je wil dat religie eens 'keihard op de plek gezet wordt', nog wel door 'we als samenleving'. Je noemt geloof 'een soort hobby'. Je zegt dat hobbies al genoeg beschermd worden door zaken als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Ik kan die drie mededelingen van je niet rijmen, Marinus. Ik ben christen; hoe wil je het christelijke geloof keihard op de plek gaan zetten? Ik ben erg benieuwd.

Common Sense
Common Sense24 mrt. 2016 - 10:46

Goede link. Het scheppingsverhaal willen onderwijzen op een, nota bene, openbare school is totaal belachelijk. Marcouch diskwalificeert zich hier totaal mee, in mijn optiek. Ik dacht dat we dat sinds de EO in de jaren zeventig achter ons gelaten hadden. Griezelig.

Nick Ros
Nick Ros24 mrt. 2016 - 11:18

"Ik ben christen; hoe wil je het christelijke geloof keihard op de plek gaan zetten?" Gaat vanzelf. ►►► Dat geloof verdampt. ►►► De ene kerk, na de andere kerk wordt gesloten. Kerst, Pasen en Pinksteren zijn feestdagen ofwel bezoekdagen aan een woonboulevard, een dierentuin, de Efteling of bij mooi weer een BBQ-feest.

JasDon
JasDon24 mrt. 2016 - 11:21

Nou Frank, Snel even gegoogled en er is partij die netjes de bescherming/priveleges van religie in onze wetgeving opsomt: http://partijvanderede.nl/overheid/ Dat bedoelt Marinus waarschijnlijk en even los van de toonzetting vind ik het een redelijk voorstel. Ik ben overigens niet met de partij van de rede geassocieerd.

Paul250371
Paul25037124 mrt. 2016 - 11:46

Blijkbaar zijn deze zaken die jij hobby's noemt wel nodig om beschermd te worden gezien jouw overtuiging (jouw geloof). keihard op de plek gaan zetten, hoe had jij dat in gedachten Geert eeeeh Marinus? Kom in het verzet man!!

MarinusCalamari
MarinusCalamari25 mrt. 2016 - 7:40

Ik ga niet weer alles opnieuw typen. Dus in het kort: Inderdaad ongeveer wat JasDon zegt. De voortrekkerij van religieuzen moet stoppen. @Paul. Door vol op het orgel te gaan over Geert Wilders, zeg je vooral iets over jezelf. Ik moet die klootzak namelijk helemaal niet, ik ben het zelfs voor het overgrote deel niet eens met zijn ideeën over de islam en moslims. Ironisch genoeg zijn mijn problemen met de Islam (en met het Christendom en diverse andere religies) zelfs enigszins vergelijkbaar met mijn problemen met de PVV.

Blitskikker
Blitskikker24 mrt. 2016 - 9:33

De hamvraag is of je mensen mag discrimineren die zelf een discriminerende ideologie of religie aanhangen.

6 Reacties
H.Witte
H.Witte24 mrt. 2016 - 9:42

Dat is geen hamvraag, wat een onzin. Nee, natuurlijk mag jij geen fout gedrag vertonen omdat de ander dat ook doet.

NooT2
NooT224 mrt. 2016 - 10:30

@ Eranos: toch is jouw antwoord te makkelijk. Er zou best nagedacht kunnen worden over voorwaardelijke vrijheden en/of rechten. Waarbij bijvoorbeeld intolerantie niet getolereerd hoeft te worden, in het belang van tolerantie. P.S. de uitwerking hiervan lijkt mij voer voor juristen en/of andere professionals. Héél moeilijk kan het niet zijn, er gelden nu ook al zo veel voorwaarden.

Common Sense
Common Sense24 mrt. 2016 - 10:47

Je mag toch ook geweld gebruiken tegen iemand die geweld tegen jou gebruikt?

JasDon
JasDon24 mrt. 2016 - 11:25

Eranos, Dus het is fout gedrag als je - en ik ben expres even specifiek - een moslim niet aanneemt waarvan je weet dat hij een moskee bezoekt waar veelvuldig haatpredikers op bezoek komen? Ik zou het heel logisch en te rechtvaardigen vinden, zulke mensen moeten juist door gebrek aan werk realiseren dat ze hier weinig te zoeken hebben met zulke denkbeelden.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 11:42

Common Sense; nee dat mag niet. Ik zeg het maar even grofweg, in mijn woorden: Als je geweld gebruikt kan de wet dat onder bepaalde omstandigheden onbestraft laten.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 11:48

JasDon; dat kun je zo niet stellen. Als je aannemelijk kan maken, dat zo'n manier van leven zich niet met het werk laat verenigen - ik zeg maar iets: een vegetariër mag gewoon bij een slager werken maar als te verwachten valt, dat hij zijn best zal doen om het slachten en kopen van vlees moeilijk te maken, dan niet natuurlijk - dan is het geen probleem om iemand niet aan te nemen. Natuurlijk zullen daar meningsverschillen over bestaan maar in geval van problemen roepen we de rechter in; die dan recht spreekt. In het algemeen kan je wat mij betreft stellen: Als je je denkbeelden (en soms ook uiterlijke kenmerken daarvan) thuislaat kun je overal werken.

Albert Einstein
Albert Einstein24 mrt. 2016 - 9:33

"Intensievere trainingen voor docenten. En een serieuzer vak burgerschapskunde." Bedoelt Marcouch: een cursus desecularisatie?

1 Reactie
7anpau1
7anpau124 mrt. 2016 - 11:08

nee, wat hij bedoelt is heel duidelijk. Als een school zich geconfronteerd ziet met discriminatie van haar leerlingen door een stagebedrijf, dan moet die school op de bres durven springen voor haar leerlingen. Overigens is de oplossing simpeler denk ik. Verlaag het aantal lesuren van docenten. Minder managers en meer docenten met minder lesuren. Nederlandse docenten besteden wereldwijd gezien relatief heel veel tijd aan gewoon voor de klas staan. Daardoor houden ze minder tijd over voor andere zaken zoals lessen voorbereiden, bijscholing en zaken als stagebegeleiding.

Freeman2
Freeman224 mrt. 2016 - 9:18

Heb je het lef om openlijk over te praten of wil met je hoofd tussen de knieën doorgaan en niet durven? Het is nooit te laat om over deze etterende open wond van onze samenleving te gaan praten. "Maatregelen" gaan nemen omdat er "maatregelen" genomen moeten worden is de politiek die zijn handen in onschuld wast terwijl PVV/Wilders van geen tegenspraak jarenlang in het Parlement gediend werd. Of het met de woorden van een allochtoon die door de Duitse TV op de straten van Molenbeek geïnterviewd werd: " Meneer zou ik hierover niet willen praten omdat er wordt gezegd dat ik een buitenlander ben. Ik heb een Belgische paspoort sinds 16 jaren doch word ik elke dag hier buitenlander genoemd. Wens ik u een goede dag!"

Nick Ros
Nick Ros24 mrt. 2016 - 9:02

Mijn schoolvriend Dolf, een pikzwarte Afrikaan, zegt altijd (al 50 jaar) discriminatie begint bij jezelf. Zijn kinderen zijn wel opgevoed aan de keukentafel, hebben hoger onderwijs genoten en hebben een goede baan. Worden overal gerespecteerd en nergens genegeerd. Die maken zich niet druk om o.a. die zwarte pieten discussie. Discriminatie als excuus blijven aanvoeren, dat is de fout die wij nog steeds maken.

3 Reacties
7anpau1
7anpau124 mrt. 2016 - 11:14

ja, met een dikke huid en extra doorzettingsvermogen kom je er waarschijnlijk wel. Janken en zelfmedelijden lossen weinig op, zeker in een tijd met 20% jeugdwerkloosheid. Maar dat is nog steeds geen excuus om te discrimineren of om dan maar niks te doen tegen discriminatie, toch? Of ging u vroeger wel gewoon naar de dancing waar je vriend Dolf geweigerd werd omdat ie 'gymschoenen aan had' (of had je niet eens door dat dit gebeurde) of was je dan solidair?

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 11:39

En weer een nieuwe uiting van "wegpuffen". Denkt dat uw vriend dat ook gezegd zou hebben als hij als slaaf in het zuiden van de VS had geleefd? Natuurlijk is discriminatie als excuus aanvoeren een fout. Maar beweren dat iedereen zich kan onttrekken aan discriminatie, dat niemand daar schade van hoeft te ondervinden is natuurlijk ook een hele grote fout.

Nick Ros
Nick Ros24 mrt. 2016 - 15:57

Dolf werd niet geweigerd. Dan zouden wij die dancing gaan boycotten en van binnen gaan saboteren, zo nodig met het doorknippen van de bekabelingen. Katapult met fietsenkogeltjes op de verlichting. Naast Dolf bestond de groep ook nog uit Ambonezen. Nooit ergens problemen gehad.

Cornee Kooyman
Cornee Kooyman24 mrt. 2016 - 8:57

Juist – vaak religieuze - uiterlijkheden schreeuwen ‘Wij zijn anders, wij zijn beter. Wij zijn superieur’. Hoe kijkt die Marokkaanse broer – die net zijn zusje met hoofddoek heeft weggebracht - eigenlijk aan tegen al die meisjes die zonder hoofddoek op het schoolplein rondlopen? En die orthodox Joodse vader die zijn zoon met keppel en pijpenkrullen heeft afgezet? Denken die oh wat een tolerantie en verscheidenheid? Nee, die denken ‘Wij zijn anders, wij zijn beter. Wij zijn superieur’.

Minoes2
Minoes224 mrt. 2016 - 8:04

Ik krijg altijd de kriebels bij de woorden; sociale controle. Opvoeding van ouders en kinderen?

1 Reactie
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 11:54

Ik snap wat u bedoelt. Sociale controle ontaardt te vaak in asociale controle. Maar ik ben - net als u waarschijnlijk - ook realistisch genoeg om me te realiseren dat we beslist niet zonder aandacht van onze omgeving kunnen. Dan maar streven naar aandacht met een zo positief mogelijke uitwerking, lijkt mij.

Het Vrije Woord
Het Vrije Woord24 mrt. 2016 - 7:56

Dit stuk laat toch wel in het begin een enorm gebrek aan historisch besef zien. "Discriminatie is in deze tijd van terreur zo agressief en omvangrijk." Laten we bij het begin beginnen. Stammen oorlogen Nederzettingen oorlogen Dorpen oorlogen Steden oorlogen Landen oorlogen Dit lijstje is ongeveer tientallen duizenden jaren oud en begon zodra er een vreemde in de buurt kwam van een stam, dat deze zonder meer werd gedood uit angst en als je moest vluchten van je eigen grondgebied ivm 1 of andere ramp en op het gebied van een andere stam moest komen met je eigen stam, moest je eerst de andere stam compleet uitmoorden. Zo zijn er in de loop van de (pre)historie we zo onnoemelijk veel volkeren uitgemoord dat we ze niet kunnen tellen. Dit is toch wel een andere manier van leven als nu dat we met... wat is het 200 andere nationaliteiten hier wonen? En dat over het algemeen gezien zonder al te veel problemen? Hoe je het ook went of keert, gedragingen zijn persoonlijke keuzes. Of je nu homo bent en je extravagant gedraagt en kleed of je bent Christen met een groot kruis aan een ketting om je nek of je bent Moslima met een hoofddoek of, punker, hardrocker, gabber en noem maar op. Allemaal onnodige tekenen van zelfexpressie en niet altijd wenselijk bij anderen. Als je daarom niet wordt aangenomen is dat niet omdat je homo, Moslim of Christen bent, maar omdat je er voor kiest je te kleden of te gedragen die niet altijd bij een bedrijf past. We moeten het dan ook niet meteen op discriminatie gooien. Als je iemand mag weigeren omwille van dat deze een hanenkam draagt, dan mag je ook iemand weigeren omdat deze een hoofddoek draagt. Als dit niet bij een bedrijf past, dan heeft een bedrijf toch de vrijheid mensen daarop te beoordelen? Kijk nu naar mij, mijn naam is Anil en ik kom uit Noord-Afrika. Alhoewel ik nu 20 jaar voor hetzelfde bedrijf werk, werd mij vorig jaar gevraagd of ik niet mee moest doen aan Ramadan. Mijn collega was verbaast toen ik meldde dat ik Christen was (lol, waar komt Jezus vandaan). Waar het om gaat, ik heb nooit uitgedragen wat mijn geloof was, dat is iets voor thuis, voor mij. We moeten deze vrijheid ook niet verwarren met discriminatie.

2 Reacties
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 12:02

Op zich kan ik u goed volgen. Maar dit; "We moeten het dan ook niet meteen op discriminatie gooien. Als je iemand mag weigeren omwille van dat deze een hanenkam draagt, dan mag je ook iemand weigeren omdat deze een hoofddoek draagt. Als dit niet bij een bedrijf past, dan heeft een bedrijf toch de vrijheid mensen daarop te beoordelen?" klopt niet. Je mag iemand niet weigeren om een hanenkam, behalve wanneer je duidelijk kan aantonen dat het om het werk niet kan. Ddus ook niet om een hoofddoek. Nou snap ik ook wel, dat een verkoper met een hanenkam niet iemands eerste keus is. Maar in feite is die hanenkam (representatief uiterlijk in politiek correcte taal) absoluut niet bepalend voor hoe een verkoper zijn werk doet. Ook een lastig punt is, in hoeverre een ondernemer rekening mag houden met discriminerende wensen van de klant! Makkelijker wordt het als de veiligheid in het geding is; met een hanenkam kan je bv moeilijk een helm dragen!

Lester2
Lester224 mrt. 2016 - 12:36

Ik kan me heel goed voorstellen hoe iemand met een hanenkam minder verkoopt dan iemand die er netjes uitziet. Het punt van een bedrijf is om zo effectief mogelijk te werken, waarom zou je dan iemand inhuren die hoogstwaarschijnlijk meer moeite heeft even effectief te werken als iemand met een ander kapsel? Ik kan even goed post bezorgen terwijl ik stink naar de wiet, vieze kleren aanheb en keihard muziek uit mijn telefoon afspeel, maar het gaat niet alleen om de primaire taak, het gaat om het totaalbeeld. iemand die er netjes uitziet en zich "normaal" gedraagt zal toch een iets betere impressie achterlaten op de buurt, ook al bezorgd hij de post even snel.

Blitskikker
Blitskikker24 mrt. 2016 - 7:53

Laat de PvdA het geode voorbeeld door op te houden met de PVV te discrimineren. Categorisch tegen elk voorstel van de PVV stemmen is een duidelijk geval van discriminatie.

2 Reacties
7anpau1
7anpau124 mrt. 2016 - 11:24

onderbouw je gekwaak nou eens. kom eens met een voorstel van de PVV (een zinnig voorstel, dus niet het wetsvoorstel voor het verbod voor het veranderen van teksten van sinterklaasliedjes of een verbod tegen halaleten in de kantine van de TK, of tot het beroepsverbod voor een hoogleraar omdat ie lelijke dingen over Wilders had gezegd, oid) waar de PvdA inhoudelijk zeker achter had moeten staan, maar waarvan over duidelijk is dat ze alleen maar tegen hebben gestemd omdat het uit de PVV koker kwam. Kom op: 'For once, put your money where your mouth is, frog'!

Klazien2
Klazien225 mrt. 2016 - 12:47

De PvdA is niet meer relevant. Gelukkig neemt de partij 'DENK' hun klanten ver haha!

Michiel Online
Michiel Online24 mrt. 2016 - 7:30

Ik vind het hoognodig dat religies, zowel christendom als islam, meer op de achtergrond komen. Al die rijke pastoren en priesters, al dat verspilde geld. Er waren vroeger genoeg redenen om gedesillusioneerd te worden (overlevingsmechanisme o.i.d.) maar nu zijn er 2 keer zoveel redenen om het te accepteren als illusie.

Freeman2
Freeman224 mrt. 2016 - 7:21

Het is nooit te laat om over deze etterende open wond van onze samenleving te gaan praten. "Maatregelen" gaan nemen omdat er "maatregelen" genomen moeten worden is de politiek die zijn handen in onschuld wast terwijl PVV/Wilders van geen tegenspraak jarenlang in het Parlement gediend werd. Of het met de woorden van een allochtoon die door de Duitse TV op de straten van Molenbeek geïnterviewd werd: " Meneer zou ik hierover niet willen praten omdat er wordt gezegd dat ik een buitenlander ben. Ik heb een Belgische paspoort sinds 16 jaren doch word ik elke dag hier buitenlander genoemd. Wens ik u een goede dag!"

voxpopuli2
voxpopuli224 mrt. 2016 - 7:17

Anders zijn, anders eruitzien , anders gedragen geeft altijd aanleiding tot anders behandelen. Is dat verkeerd ? Nou nee , een cultuur, gemeenschap heeft het recht om mensen te kiezen van buiten die gelijk zijn aan dat beeld wat zij koesteren. Wat kan je eraan doen ? Meegaan met die cultuur.. Oorbel uit, oorbel in, hoofddoek af, hoofddoek op Etc etc.

Mark Gh
Mark Gh24 mrt. 2016 - 6:43

Een AZC. Westerbork. Auschwitz. Nee, dat is lekker voor de beeldvorming. De overtreffende trap van een AZC is blijkbaar een vernietigingskamp...

Cees Groninger
Cees Groninger24 mrt. 2016 - 6:24

Een hartenkreet van dhr. Marcouch die ik wel begrijp, want op een of andere manier moet het tij van polarisatie gekeerd worden. Uiteindelijk blijft het een kwestie van opvoeding en fatsoensnormen, want daarin ligt de basis.Sociologisch liggen daar de grote verschillen tussen de twee verschillende bevolkingsgroepen; grosso modo de autochtonen met hun ongebreidelde hang naar individualisme en allochtonen met hun patriarchale, autocratische structuren. De enige hoop is de jongere generatie die nu aan het opvoeden is of gaat; maar ik ben pessimistisch. Zolang bv Marokkaanse ouders niet kunnen copen met de verworvenheden die de westerse wereld zich in de loop van de eeuwen eigen heeft gemaakt, zolang zal hun opvoeding in gebreke blijven. Zolang er geen seculiere islam zal ontwikkelen, zal de scherpte in de samenleving blijven. Zolang door allochtonen integratie gezien wordt als assimilatie, zal er op de westerse wereld gespuugd worden. Wil je onderdeel uitmaken van de samenleving? Pas je dan aan, want wat is daar mis mee? En: je kan elk gemaakt onderscheid als discriminatie typeren en ernaar gedragen. Zolang slachtoffergedrag de norm is in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling, houdt het op. In Nederland krijg je alle kansen inclusief alle geldstromen die er maar zijn, maar je moet er wel wat voor doen i.p.v. alleen maar je hand ophouden en schreeuwen dat het land racistisch is, vol discriminatie en jij je per definitie de dupe wilt voelen. Wordt gvd eens volwassen.

4 Reacties
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 12:19

Wat een arrogante onzin: Ons recht bepaalt wat wel of niet mag en niet het fatsoen. Als moslims zich zo gedragen dat ze de regels van de rechtsstaat overtreden, dan moeten ze aangepakt worden. Overtreden ze geen wetten, dan maken zij gebruik van dezelfde vrijheid die iedereen heeft. Punt uit. En wie door die vrijheid te gebruiken in conflict komt met arrogante lieden zoals u, die schermen met "fatsoensnormen" en meer van die flauwe kul, dan overtreden die arrogante lieden zoals u, de regels van de rechtsstaat. Wordt gvd eens volwassen!

Cees Groninger
Cees Groninger24 mrt. 2016 - 16:05

Dat is wel interessant Zandb; gaan we dus opvoeden - en elkaar dagelijks de maat nemen - op basis van strafrecht. Dat is wel erg uitgekleed, vind je niet?

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 17:43

Cees, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar uw misselijke verhaaltje waarin u uw eigen normen tot wet verheft, moet ik toch op de een of andere manier met een onaantastbaar argument ontzenuwen. Want wie zegt: "Wil je onderdeel uitmaken van de samenleving? Pas je dan aan, want wat is daar mis mee?" die heeft natuurlijk altíjd gelijk: Wie geslaagd is, heeft zich namelijk aangepast en wie niet geslaagd is, heeft zich niet aangepast. Aldus de arrogantie van het "fatsoen". Want stel dat de heersende norm een islamitische is; huldigt u dat standpunt van dat aanpassen dan nog steeds?

Cees Groninger
Cees Groninger24 mrt. 2016 - 18:26

Zandb; er bestaat dus toch iets meer dan de letter van de wet. De relatie tussen geslaagd zijn en aangepast zijn, leg jij. Ik heb het over onderdeel uit maken - gemeenschappelijke waarden en daaruit vloeiende normen - en aanpassen/ ernaar gedragen, fatsoen dus. Wat is er mis met fatsoen en hoezo is dat arrogant? Je drogreden mag je me sparen.

OlavM
OlavM24 mrt. 2016 - 0:34

Ahmed Marcouch heeft er gelijk in te pleiten voor meer sociale betrokkenheid bij de opvoeding van kinderen. En dat bestrijding van discriminatie daarbij een prominente rol moet spelen. Het is wel een hele klus daaraan goed vorm te geven en daarbij een goede balans te houden met het recht op privacy van ouders en kinderen. Het is zuur gezeur om weer aan te komen met "slachtofferschap" van moslims -Marcouch heeft het uitdrukkelijk over alle vormen van discriminatie- en uitspraken van Samsom en Spekman -die Marcouch naar mijn stellige overtuiging niet zelf onderschrijft-.

masturwasbeer
masturwasbeer23 mrt. 2016 - 22:38

Welke discriminatie? Een uitgevonden term, het is er gewoon niet. Wel: bezorgdheid over dezelfde kenmerken van bepaalde groepen. Pvv'ers bijvoorbeeld.

1 Reactie
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 6:49

Masturwasbeer. Wat jij doet noemt men ook wel eens wegkijken. Ja ja, rechts kijkt ook weg. Rechts heeft ook haar policor. Het is een verdienste van rechts dat ze dit allemaal benoemd hebben. Daar hebben we allemaal van geleerd. Nu nog even de balk uit je eigen oog verwijderen. Dank.

Kees Apollo
Kees Apollo23 mrt. 2016 - 22:16

Het wordt inderdaad meer dan tijd dat reli's van de ene sekte stoppen met discrimineren van reli's van een concurrerende sekte en atheisten. - Discriminatie is fout. Dat wil niet zeggen dat moslim discriminatie op een lijn zit met homodiscriminatie en antisemitisme. Moslim, christen e.d. zijn is een keuze. Geaardheid en ras niet. Weer een heel fout signaal van PvdA Marcouch om moslims juist nu weer in de slachtoffer rol te plaatsen. - PvdA Marcouch brandt de openbare school af die geen reli en homo symbolen wil zien bij leerlingen. Terwijl het natuurlijk prima is om juist te stoppen met reli discriminatie in het onderwijs. Alle leerplichtige kinderen naar de openbare school om aldaar goed voorgelicht worden over de concurrerende reli sektes, geaardheid, ras etc.

5 Reacties
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 7:24

Nou, en dan zijn er soorten discriminatie; wat maakt de reden waarom je gediscrimineerd wordt uit voor de mate waarin je slachtoffer bent? Je bent er erger aan toe, als je gediscrimineerd wordt om je geloof of als dat gebeurt omdat je homo of Jood of vrouw bent? U wilt zo graag dat Marcouch iets anders bedoelt dan hij schrijft, dat u spijker op laag water gaat zoeken. Waarom zou Marcouch niet gewoon kunnen bedoelen, wat hij schrijft? Omdat hij moslim is? Omdat hij van de PvdA is? Omdat u gewoon wilt kunnen discrimineren? Verder was het ook handig als u zich realiseerde, dat er niet staat dat openbare scholen hun leerlingen en docenten dwingen om hun ringetjes en kruisjes en hoofddoekjes thuis te laten; die leerlingen en docenten zijn helaas zelf al zo "wijs" geworden.

Moeder Pietje
Moeder Pietje24 mrt. 2016 - 9:29

Je kunt wel elke dag blijven herhalen dat discriminatie nooit mag maar dat is een kinderlijke illusie. We discrimineren allemaal, elke dag, het hele jaar door tussen van alles en nog wat, en ja ook tussen mensen. Daar hebben we ogen en hersenen voor gekregen. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen. Ik snap best de dat men moeite heeft met de negatieve connotatie die aan sommige onderscheidsmomenten(discriminatiemomenten)kleeft maar die zijn er niet voor niets gekomen. Zodra je een Chinees naast je in de metro ziet zitten die wat nerveus aan zijn gsm en laptop frommelt heb je nou eenmaal minder vaak de associatie met een potentieel gevaar dan bij een man met baard zonder snor in een Djellabah. Daarover steeds weer gaan zeuren als een klein kind heeft geen nut.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 12:55

Moeder Pietje: Ik begrijp ook wel dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft om stelen te verbieden.

Kees Apollo
Kees Apollo24 mrt. 2016 - 13:16

Als je niet wil/kan begrijpen dat geloven in 1 van de vele reli-sprookjes een keuze is en ras en geaardheid daarin tegen niet dan is dat bedenkelijk Zandb. - Discriminatie is (naast werkgelegenheid dus) m.i. het beste te bestrijden door de kwetsbare kinderziel op school niet te laten manipuleren met allerlei kwalijke reli discriminatie als bijvoorbeeld ''naastenliefde'', de reli variant op ''eigen volk eerst''. - In de tekst van PvdA Marcouch staat toch echt dat die openbare school het schoolleven vorm geeft met docenten zonder ''identiteitskenmerken''.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 16:00

Man dat beweer ik toch helemaal niet, dat het hetzelfde is. Ik zeg alleen dat het niets uitmaakt of je om je geaardheid gediscrimineerd wordt of om je geloof. Of dacht u dat dáár verschil in zat? Wat betreft die openbare scholen heb ik het waarschijnlijk verkeerd begrepen. Eerst staat er dat men de "indentiteitskenmerken" niet meeneemt. En later wordt er gesproken over een school waar dat niet mag. En Marcouch vindt het duidelijk verkeerd als je niet voor je identiteit kunt uit kan komen. (Ik dacht dat hij bedoelde dat men dat niet durfde; verkeerd gedacht. Dank voor uw correctie.)

[verwijderd]
[verwijderd]23 mrt. 2016 - 21:51

--- Dit bericht is verwijderd —

9 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen23 mrt. 2016 - 23:14

Beste Oliver, je zegt precies wat er aan de hand is in een zinnetje: "Het was altijd leuk om hem voor zijn smoel te slaan.. tot hij terug begon te slaan. " Dat is op een onhandige zeer verkeerde manier wat de jihadisten doen. Terugslaan. Iets van glorie aan hun vernadering en falen geven door te sterven voor IS. In feite geef je Marcouch gelijk. Ik weet dat dat niet je bedoeling was, maar onder de oppervlakte begrijp jij heel goed wat er aan de hand is.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 7:37

Hebt u nu echt niet door, dat Marcouch over "discriminatie in het algemeen heeft"? Dat hij welke vorm van discriminatie even erg vindt? Maar Marcouch is een moslim. Dus die zal het vast wel alleen over moslims hebben? Trouwens; waarom heeft u moeten vechten voor een stageplaats? Was u Jood? Homo? Van verkeerde komaf? Te eigenwijs? Te goed? Te slecht? Had u een strafblad omdat u jongetjes met brilletjes in elkaar sloeg? Waarom kreeg u niet gewoon zoals iederen, een stageplaats? En hoe hebt u gevochten, zodat iemand u toch een kans gaf? En had u zich ook voor kunnen stellen, dat al dat vechten niets zou hebben opgeleverd? En wat u dan zou moeten hebben concluderen?

PieterPan3
PieterPan324 mrt. 2016 - 8:52

@ingrid "Dat is op een onhandige zeer verkeerde manier wat de jihadisten doen. Terugslaan. Iets van glorie aan hun vernadering en falen geven door te sterven voor IS." U moet zich toch echt eens in de islam gaan verdiepen, want u weet er echt helemaal niets van. Dit is wat de islam al 1400 jaar doet.

Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 9:36

Pieter Pan, ik heb het ook over Oliver, niet alleen "de islam" doet het, maar Oliver ook. Misschien is het wel gewoon menselijk, want jij doet het toch ook? Terugslaan als je gepest wordt? Ik zet "de islam" tussen quotes omdat ik dat een vreemd begrip vind in jouw context. De islam doet niets, islamieten doen wel wat, en er zijn er 1,6 miljard op de wereld, en van 99% hoor je nooit iets. Dat zijn gewoon mensen die hard werken en 's avonds voetbal kijken of een praatje met de buren maken.

Moeder Pietje
Moeder Pietje24 mrt. 2016 - 9:48

serieus moet zijn : nieuwsgierig Sorry voor de typo's die ik verzuimde door te nemen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten24 mrt. 2016 - 9:55

''Dat is op een onhandige zeer verkeerde manier wat de jihadisten doen. Terugslaan. Iets van glorie aan hun vernadering en falen geven door te sterven voor IS.'' Komt dat even goed uit. Zo'n alinea die je uit de context kunt lichten. Maar het is onwaar. Jihadisten moorden omdat ze iedere andersgelovige en ongelovige minachten. Jihadisten moorden omdat ze een staat willen die is ingericht naar koran en hadith. Jihadisten moorden omdat ze een wereldkalifaat nastreven waarin de gehele mensheid geterroriseerd wordt door Islam, althans zij die niet willen volgen. Weinig verschil met de nazi's en de communisten uit de vorige eeuw dus. Of gelden voor hun ook verzachtende omstandigheden?

7anpau1
7anpau124 mrt. 2016 - 11:34

@Ingrid Hendriksen 24 maart 2016 at 00:14 Terugslaan is als iemand jou slaat, hem een klap teruggeven. Het is vrij evident lijkt me. Terugslaan is niet: je school niet afmaken ondanks dat je kans op kans hebt gekregen, ondanks sociale hulpverlening, etc., vervolgens te laat op je werk komen en ontslagen worden, een strafblad 'oplopen' wegens straatroof, een overval op een pompstation, ramkraak en/of handel in verdovende middelen, je - betaald met een uitkering - in de moskee en op het internet laten wijsmaken dat het echt niet door jezelf komt dat je een mispunt en mislukkeling bent maar dat het allemaal komt door discriminatie en het decadente verwerpelijke westen, dat er een oorlog is van het westen tegen alle moslims op een vroege ochtend in de spits 25 onschuldige forensen en scholieren opblazen. Dat is niet terugslaan.

Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 12:30

> "Jihadisten moorden omdat ze iedere andersgelovige en ongelovige minachten." Dat is wat je graag denkt, en je hebt geen ongelijk, maar je kunt ook nog even verder kijken, want achter die minachting zit een mens van vlees en bloed, die als kleuter zijn kleuterdromen had. Ergens is er een omslagpunt gekomen, en het is in ons eigen belang om dat te onderzoeken. Dat onderzoek is gedaan, en het is volop bevestigd door de gebeurtenissen in Brussel en Parijs. Hoe komt het dat 99% van de Europese jihadisten jonge mensen zijn die maatschappelijk gefaald hebben? Waarom zitten er geen afgestudeerde chirurgen bij, of computer-programmeurs? Deze groep maatschappelijk gefaalde mensen zijn de kweekvijver van het jihadisme, ze zijn de poel waaruit IS rekruteert. Dit mechanisme is inmiddels op nagenoeg alle bestuursniveaus en wetenschappelijke disciplines geaccepteerd als zijnde waarachtig. Ik ga niet het hele verhaal opschrijven, maar het komt neer op: Er zijn mensen die zijn rond 20 tot 25 jaar oud, van allochtoonse en islamitische afkomst, en beseffen dat ze niets hebben bereikt. Veelal hebben ze al in de gevangenis gezeten, soms meermalen. (Eigenlijk dezelfde groep die bij autochtonen vatbaar is voor extreem rechts gedachten goed. Ooit van de NSU gehoord? Maar dat terzijde) http://www.volkskrant.nl/buitenland/niet-63-maar-849-racistische-moorden-in-duitsland~a3558296/ Ze haten zichzelf en hun leven, en dan komt een charismatisch IS-rekruteerder met een geperverteerde interpretatie van de islam, en zegt hun dat ze glorie aan hun leven kunnen geven, en betekenis, en dat ze pijnloos zullen sterven en in allahs handen met 77 maagden erbij gelukkig zullen zijn. De haat naar anderen vervangt de zelfhaat, en zelfhaat en haat maakt gevoelloos voor het lijden van anderen. Je ziet dit ook bij psychopaten gebeuren. Aan haat naar onbekende mensen ligt bijna altijd zelfhaat ten grondslag. Dat is het profiel van de jihadisten uit Brussel en Parijs en ook van de NSU, die honderden moorden in Duitsland hebben gepleegd. Maatschappelijk falen gecombineerd met zelfhaat. Maar je moet dit niet omkeren, niet iedereen met zelfhaat en maatschappelijk gefaald wordt terrorist. Er is ook een factor van toevalligheden. Bijvoorbeeld, kom je die charismatisch persoon tegen die je in zijn beweging trekt? Heeft je familie door wat er met je gebeurt?

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 13:07

Hoogstwaarschijnlijk, Van Heupscheuten, doden moslimterroristen (die misschien ook nog wel jihadist zijn) om de redenen die u aangeeft. Ik kan ook wel meer redenen bedenken waarbij de associatie met de Nazi's en communisten van de vorige eeuw wat minder nadrukkelijk aanwezig is. Er zullen er zelfs bij zijn, die hun vernedering en falen compenseren door te strijden in dienst van IS. Ik verwacht dat u het zeker met me eens bent, dat het wat het resultaat betreft weinig uitmaakt; al zou iemand met goede bedoelingen doodgemaakt worden, dood is hij. Maar in het bestrijden er van, zoeken naar oplossingen, maakt het wat mij betreft wel uit. Voor ieder mens kunnen zelfs verzachtende omstandigheden tellen. Waarom niet? Voor ieder mens echter ook verzwarende.

Mostafa
Mostafa23 mrt. 2016 - 20:50

Meneer Marcouch, discriminatie wordt erger als de Sociaal Democraten hun eigen principes en standpunten niet meer kennen en gedragen als halve rechts extremisten. U zou juist beginnen met uw eigen collega, want een beter samenleving begint bij uw eigen Sociaal Democraten collega's. Want wij stemmen op hen en niet andersom, zij horen het te weten en niet we. Maar nee hoor, let wel op: uw collega Samsom had in 2011 in NRC Handelsblad gezegd dat Marokkaanse jongeren een „etnisch monopolie” op straatoverlast hadden. uw collega Spekman had in 2008 tegen Vrij Nederland gezegd: „De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.

7 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen23 mrt. 2016 - 23:33

Je kan ook aangifte doen, Mostafa.

Flipje Tiel
Flipje Tiel24 mrt. 2016 - 4:30

En wat vind jij? Dat je Marokkaanse jongeren die niet willen deugen een stageplek moet aanbieden, ten koste van Marokkaanse jongeren die wel deugen?

NooT2
NooT224 mrt. 2016 - 10:36

@ Ingrid Hendriksen: "Je kan ook aangifte doen, Mostafa." Uw reactie is erg onduidelijk. Aangifte waarvan?

Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 12:33

Als je vind dat politici zich schuldig maken aan overtreding van een lid van artikel 137, dan kun je aangiften tegen die politici doen

NooT2
NooT224 mrt. 2016 - 14:00

@ Ingrid Hendriksen: Pardon, ik ben geen jurist, maar u zult met 'artikel 137' wel het anti-discriminatieartikel bedoelen? Beetje vergezocht dat dat van toepassing zou zijn op genoemde twee zaken. Samsom doet een al dan niet terechte constatering, Spekman stelt een tamelijk bizarre maatregel voor. In welk opzicht wordt @ Mostafa ongelijk behandeld en/of worden zijn rechten geschonden op basis van geslacht, huidskleur, etc. etc. (nogmaals: ik ken de precieze tekst niet)? Laat justitie haar tijd en energie in belangrijke zaken steken (waaronder discriminatie).

Mostafa
Mostafa24 mrt. 2016 - 17:39

Ingrid, daar had ik het niet er over, maar over hypocrisie van Marcouch en de hele PVDA.

Mostafa
Mostafa24 mrt. 2016 - 17:42

Tiel, makkelijk toch?? behandelen ze zoals de blonde Tokkies die niet deugen. De Wet geldt voor iedereen. Of moeten we burgers hier selectief gaan bestraffen? .

Machielse93
Machielse9323 mrt. 2016 - 20:47

Het is lief bedoelt van Marcouch. Ik vraag me af of het nog wel realistisch is gezien gebleken is dat de samenleving toch niet zo maakbaar is. Je kan mensen elkaar niet laten accepteren en tolereren. Vraag me ook af waarom moslimhaat wel apart geregistreerd wordt maar autochtonenhaat niet. Autochtone kinderen bijvoorbeeld hebben op veel scholen een zeer zwakke positie en worden geconfronteerd met veel haat.

2 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen23 mrt. 2016 - 23:26

Ik wist niet dat er registratie was van moslimhaat, wel discriminatie, maar dan zoals het bedoeld is volgens de grondwet. Ik weet dat er scholen zijn waar autochtone kinderen in de minderheid zijn en worden gediscrimineerd. Daar moet zeker ook actief opgenomen worden. Ik denken dat iedereen dit met je eens is. Maar discriminatie van minderheden, of die nu allochtoon of autochtoon zijn, is toch vooral iets wat we allemaal zelf moeten signaleren en bestrijden in onze eigen naaste omgeving. De overheid kan alleen maar wat hulpmiddelen aanreiken. Een betere wereld, dat moeten we zelf doen, op de school, op de voetbalclub. Niet klagen maar doen. Niet lullen maar poetsen.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 7:45

U hebt een punt, zij het dat u niet vermeldt dat Jodenhaat en homohaat ook apart wordt geregistreerd. De maatschappij is inderdaad niet zo maakbaar. Maar u wilt toch niet beweren, dat we daarom niet moeten proberen om mensen zo ver te krijgen dat ze niet discrimineren? (Ook al is dat een onbegonnen zaak!) Marchouch legt uit waarom hij discriminatie (van welke aard ook) erg vindt en dat we er wat tegen moeten proberen te doen. En dat zou u dan niet met hem eens kunnen zijn? Kom op nou toch.....

Flipje Tiel
Flipje Tiel23 mrt. 2016 - 20:46

Gevaarlijke ideeën, de overheid die zich nog meer bemoeit met wat er zich achter de voordeur afspeelt. De vrijheid die we elkaar gunnen, ook in het personeelsbeleid van de ondernemer, is nu net onze kracht.

4 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen23 mrt. 2016 - 23:30

Discriminatie is verboden volgens het wetboek van strafrecht. Het is de taak van justitie om overtredingen te signaleren en vervolgen. Als je vindt dat dit artikel anders moet, dan is dat een politieke weg.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 7:51

Het kan nooit onze kracht zijn, als we achter de voordeur ongehinderd mogen discrimineren. Of de oplossing is, dat de overheid zich er nog meer mee bemoeit, dat is maar de vraag. Als u goed leest, zijn de maatregelen die Marcouch voorstelt niet van dien aard. Uw verwijt dat "de ideeën van Marcouch gevaarlijk zijn" is daarom dan ook onterecht.

Flipje Tiel
Flipje Tiel24 mrt. 2016 - 8:10

@Zandb 24 maart 2016 at 08:51 Kom jongen, jij weet net zo goed als ik dat hij dat ermee bedoelt, of anders snap je niets van politici. En dat discrimineren op zich is niet onze kracht, maar verschillende ideeën toelaten wel. Anders zouden we net zo goed een willekeurig boek kunnen en dat tot het einde der tijden als absolute waarheid beschouwen.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 13:34

Tja, dat wordt een beetje lastig discussiëren als ik, wat iemand zelf zegt niet mag interpreteren. En dat ik uit moet gaan van hoe u deze woorden interpreteert. Jongen. Ik zie geen aanleiding om te veronderstellen dat Marcouch hier bedoelt dat de overheid zich "nog meer moet bemoeien met wat zich achter de voordeur afspeelt". Maar misschien is het veel belangrijker, dat maar eens moest bedenken, dat juist als je niet discrimineert, dat je pas dan verschillende ideeën toelaat.

aburrido
aburrido23 mrt. 2016 - 20:34

Laten we dan ook beginnen met positieve discriminatie uit te bannen.

4 Reacties
Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 7:54

Wat verstaat u onder "positieve discriminatie"? Is er bv iets tegen op stimulerende maatregelen om gehandicapten of ouderen of allochtonen in dienst te nemen?

CJJelle
CJJelle24 mrt. 2016 - 10:38

@zandb, ja, daar is iets op tegen. Allereerst stop je gehandicapten, ouderen en moslims onder dezelfde noemer, waarbij je insinueert dat moslim zijn een handicap zou zijn (wellicht). Daar zit hem ook echt het probleem bij jouw. Alles wat ik van je lees is precies de discriminatie waar het over gaat. het achterstellen van moslims, het zielig vinden, een minderwaardigheidscomplex aanpraten. Daar maak jij je schuldig aan. Op een gegeven moet duidelijk worden dat het meedoen is of creperen. Je woont hier en je hebt je te houden aan de bestaande leefregels, of je wil of niet. Dat betekent dat er niks voor ze geregeld moet worden of makkelijker gemaakt, de zeurders zullen zelf de schouders eronder moeten zetten, zoals andere minderheidsgroepen (waaronder ook gerespecteerde en succesvolle moslims, meer dan jij denkt) die het hier ook gewoon maken. Het hele ik krijg geen werk-jankverhaal is gewoon, en dat weet ik uit ervaring, niet waar, zolang je je maar conformeert aan dat wat er gedaan moet worden. Geen uitzonderingen vanwege je geloof, die tijden zijn voorbij. Ga je het ze wel makkelijk maken ga je morrelen aan de tijdsgeest en is er over 20 jaar nog steeds een scheve verhouding. kansen genoeg in een vrije samenleving. banen waar je je thuis in kan voelen en anders genoeg ruimte om er zelf een te beginnen. Wat er ook een hoop doen en waar ze ook goed in zijn. Heerlijke producten.

Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen24 mrt. 2016 - 12:54

Ik ben het met je eens CJJelle dat positieve discriminatie van islamieten ongewenst is, ik ben het ook grotendeels eens met je onderbouwing. Voor gehandicapten ligt dat anders. Ik wil er wel iets aan toevoegen. Wel vind ik dat soms positieve discriminatie functioneel is, en dan moet het wel mogelijk zijn. Bijvoorbeeld kan er bij de politie behoefte zijn aan meer vrouwen of mensen die een bepaalde taal spreken, bijvoorbeeld Turks of Marokkaans, en dan mogen deze criteria mee wegen bij het vervullen van functies. Maar positieve discriminatie om allochtonen meer kans te geven, daar ben ik op tegen.

Zandb
Zandb24 mrt. 2016 - 13:56

CJJelle: Is oud zijn dan ook een handicap? De noemer is bij mij niet gehandicapt maar "minder aantrekkelijk voor de ondernemer". Verder is niet elke allochtoon automatisch moslim, lijkt mij. Over discriminatie gesproken.... Heel veel ondernemers nemen uit zichzelf gehandicapten dus niet aan omdat ze daar meer werk mee hebben en omdat die minder presteren. Daarom kan de overheid compenseren met een bijdrage. Heel veel ondernemers willen geen allochtonen omdat die minder presteren en omdat ze daar meer werk mee hebben. Dat kun je dan toch ook compenseren met een bijdrage van de overheid? Ik zie daar niet zo'n bezwaar in. U wel? Dan is het immers toch nog steeds aan de ondernemer wat die doet? Mijn startvraag was overigens: Wat verstaan we precies onder positieve discriminatie. Ik vind opgelegde regelingen in deze (behalve voor gehandicapten) absoluut onwenselijk, bijvoorbeeld. Dus voordat u mij in een bepaald kwalijk hokje duwt, moeten we wel goed weten waar we het over hebben!