Joop

Dilan Yeşilgöz voert PVV-motie uit: verbod op keppeltje en hoofddoek bij politie

  •  
28-06-2023
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
8126 keer bekeken
  •  
yesilgoz

Politieagenten mogen definitief geen keppeltjes, hoofddoeken of kruisjes dragen. Minister Dilan Yeşilgöz laat de kledingvoorschriften daartoe nog voor de zomer aanpassen. “Agenten zijn mensen die met een bijzondere taak de overheid vertegenwoordigen. Zichtbare uitingen van geloofs- of levensovertuiging passen niet bij hun uniform”, twittert zij.

Met de nieuwe kledingvoorschriften voert Yeşilgöz een motie uit van PVV-Kamerlid Lilian Helder. Verscheidene politiefunctionarissen braken de afgelopen jaren juist een lans voor religieuze kleding en symbolen. Zo liet de toenmalige Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in 2017 weten dat hij het hoofddoekverbod bij de politie ter discussie wilde stellen. “Diversiteit en kennis van alle culturen is voor ons essentieel om verbonden te blijven met alle burgers in Amsterdam”, zei hij.

Ook de landelijk coördinator racismebestrijding bij de politie, Johan van Renswoude, vindt dat een hoofddoek moet kunnen. Het College voor de Rechten van de Mens noemt een hoofddoekverbod “stigmatiserend en niet effectief”.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (304)

Mirzas
Mirzas30 jun. 2023 - 10:16

Nu de ambtenaren met 'burgercontact' nog.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2023 - 12:32

graag

Nicolay2
Nicolay229 jun. 2023 - 15:55

Het is eigenlijk niet te geloven, 261 reacties over vooral wel of geen hoofddoekjes bij de politie. Terwijl als het gaat over de toekomst voor de aan komende generaties kinderen en kleinkinderen op een wereld die door de hebzucht van veel mensen onleefbaar is geworden nog geen 20% van dit aantal mensen reageren. Voor mij niet meer te begrijpen, maar dat zal de leeftijd wel zijn?

9 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen29 jun. 2023 - 16:41

Helemaal eens en heel jammer dat bijna niemand ingaat op de argumentatie van het College voor de Rechten van de Mens. Door daar niet op in te gaan is 90% van de reacties op zijn minst onvolledig.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2023 - 17:16

Het is niet alleen de voortgaande hebzucht, en de daaruit voortsproeiende onleefbaarheid, die zorgwekkend is voor de toekomstige generaties. Ook de weer toenemende discriminatie zal de toekomst er niet plezieriger op maken. En deze zogenaamd zo daadkrachtige Dilan Yeşilgöz, laat met deze maatregel haar hoofd hangen naar partijen die discrimineren (PVV, FvD, JA21). Dat is toch verontrustend genoeg. Niet iets om gemakzuchtig over te doen.

Mirzas
Mirzas30 jun. 2023 - 10:12

Het is geen hoofddoekjesdiscussie, al zal het voor velen stiekem wel een hoofddoekjesdiscussie zijn. Eigenlijk denk ik dat de discussie erover raakt aan een zeer fundamentele discussie over de positie van religie in het openbare en / of het persoonlijke leven. En ook dat raakt de gehele, rap veranderende (zeker in het opzicht van religie) samenleving. Dus zo ongelooflijk vind ik het eigenlijk niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2023 - 13:28

Mirzas De vraag is of het uniformvan een overheidsdienaar de mogelijkheid open moet laten voor het uitdragen van individuele religieuze of ideologische bevlogenheid. Mijns inziens niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2023 - 18:05

Dat met name vrouwen zich laten afhouden van het dragen van een uniform omdat dat niet voldoet aan de kledingeisen die men zich zelf oplegd is jammer. Meer valt er volgens mij niet van te zeggen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2023 - 18:43

zichzelf heeft opgelegd

Eric Minnens
Eric Minnens1 jul. 2023 - 9:59

@Nicolay Je kunt van mensen niet verlangen dat ze overal op reageren. Je kunt ook geen conclusies verbinden aan het al dan niet reageren op bepaalde onderwerpen. De ene reaguurder wordt nu eenmaal getriggerd door onderwerp A, de andere door onderwerp B. Daarnaast moet je elk onderwerp op zijn eigen merites beoordelen. Ze kunnen toch gewoon naast elkaar bestaan? @Danielle, Eens met jouw twee reacties hierboven. Ik wil er nog aan toevoegen dat de afwezigheid van religieuze symbolen op het uniform juist zeer inclusief is. De politie vertegenwoordigt daarmee iedereen. ... Plots schiet mij het volgende te binnen. Naar analogie van de regenboog voor de lhbtqi+ gemeenschap zou er ook een soort regenboog kunnen worden bedacht voor de zeer gedifferentieerde geloofsgemeenschap (inclusief agnosten en atheïsten etc.). De politie zou zo'n spectrum (een 'zonneboogje'? haha) op haar uniform kunnen dragen...

Eric Minnens
Eric Minnens2 jul. 2023 - 8:11

"Dilan Yeşilgöz, laat met deze maatregel haar hoofd hangen naar partijen die discrimineren (PVV, FvD, JA21). Dat is toch verontrustend (...)" Soms komt er uit die hoek toch nog iets zinnig. (Volgens mij dan.) Je moet elk wetsvoorstel of motie op haar eigen merites beoordelen, en niet per se op basis van haar bron of bedenker. Natuurlijk wil extreemrechts elk hoofddoekje sowieso het liefst verbieden. Hetgeen verwerpelijk is. Maar hier gaat het om een specifiek geval, hoofddoekjes bij de politie. Daar zijn wel degelijk argumenten vóór en tegen bij te bedenken, die los staan van racisme of discriminatie. Ik wil nu niet op die argumenten zelf ingaan. Jij bent vóór en ik tegen hoofddoekjes bij de politie, soit. Maar als de PVV bijvoorbeeld zou voorstellen om het basisinkomen in te voeren (waar jij naar ik meen ook vóór bent), zou jij dan tegen zijn omdat het van de PVV komt? Nee toch, naar ik hoop...

Eric Minnens
Eric Minnens2 jul. 2023 - 8:15

Mijn laatste reactie @vdbemt

Mostafa
Mostafa29 jun. 2023 - 11:48

Een agent in England van indiaanse afkomst mag rustig 7 meter stof om zijn hoofd heen laten rollen tijdens zijn dienst, maar een vrouwelijke agent in Nederland mag geen hoofddoekje van 50 cm dragen niet ?! Wie zijn gek ? ze daar of we hier ?!...HHHHHH

4 Reacties
Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jun. 2023 - 12:58

@mostafa Het Britse koloniale rijk deed aan inlijving. De veroverde volken mochten functies vervullen het leger en bij de politie en hun uniformen mochten kenmerken dragen van hun cultuur. De Sikhs zijn daar een voorbeeld van. Als je dat toestaat heb je een precedent geschapen en dan moet je de hoofddoekjes enz. ook accepteren. Ander land, andere gewoontes.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jun. 2023 - 13:08

De Britten

Gerygrr
Gerygrr29 jun. 2023 - 13:48

Volkskrant artikel in de Volkskrant, 21 maart 2023. Engelse politie: rapport over seksisme, racisme en homofobie….. Het is schokkend.

Jozias2
Jozias229 jun. 2023 - 15:35

@mostafa Bij de politie in Marokko en Algerije werken de vrouwen zonder hoofddoekje. Dan kan ik u dezelfde vraag stellen.

Jax Teller
Jax Teller29 jun. 2023 - 11:39

Als je tegen een hoofddoekverbod bij de politie bent, dan moet je ook vrede hebben met gewetens-bezware gemeenteambtenaren die geen homostellen willen trouwen. Maar denk niet dat dat opgaat voor de Daan Ouwens, Satya's en Volrins.

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 13:58

@ Jax Teller Jij schrijft: dan moet je ook vrede hebben met gewetens-bezware gemeenteambtenaren die geen homostellen willen trouwen. Ik heb daar vrede mee. Waarom zou je als hoofdgast op een mooi moment in je leven iemand willen hebben die jouw seksuele geaardheid verwerpt? Lijkt me beter dat soort ambtenaren te ontslaan. Niet geschikt voor hun functie. Wat een armoedig tekstje is dit trouwens van jou.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 14:51

Ben het op alle punten met Daan eens. De vergelijking gaat trouwens mank: Het hoofddoekje (maar ook de tulband van de Sikhs, het keppeltje van de Joden, het kruisje of de cricifix van de christen) is het symbool van een religieuze levensovertuiging. Een stel in de echt verbinden is een beroepshandeling waarvoor die ambtenaar speciaal is aangesteld. Een homostel niet willen trouwen is dus zoiets als dienstweigering.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2023 - 17:23

Hier klopt helemaal niets van. Als je tegen een hoofddoekverbod bij de politie bent, ben je voor erkenning van de individu achter de functie, voor diversiteit. Dat ben je ook als je tegen de ambtenaar bent, die weigert homo-stellen te trouwen. Dat je daar vrede mee zou moeten hebben, is volstrekt onlogisch.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jun. 2023 - 20:15

Die ambtenaar is van de zwartekousenkerk, dat maakt het verschil als het om tolerantie gaat.

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2023 - 0:29

Dat volgt helemaal niet. Doe niet zo gek. Er bestaan gewoon verschillende besluiten over verschillende dingen in verschillende situaties.

Rooje Miggy
Rooje Miggy29 jun. 2023 - 10:15

Openbare functies zoals politie moeten onafhankelijkheid en neutralitijd uitstralen. Geen enkele vorm van geloof dient zichbaar te zijn. Heb je daar problemen mee? Dan niet voor die functie gaan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jun. 2023 - 8:10

Ik ben er voor mezelf niet helemaal uit. Politie hoort wel bij de rechtsstaat waarvan een niet onbelangrijk onderdeel, bijvoorbeeld rechters etc. een toga dragen om de 'onafhankelijkheid' en onzichtbaarheid te waarborgen, weer te geven, te bvenadrukken.

8 Reacties
Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 14:57

Zie jij het zitten als een moslima-rechter een hoofddoekje zou dragen? Of een advocaat een keppeltje, crucifix of tulband? Ik niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 jun. 2023 - 16:28

Ik wel, Waarom vind je dat zo'n enge gedachte?

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 20:37

Geen enge gedachte. Een foute gedachte. Zodra een rechter zijn toga aantrekt is hij geen persoon meer. Op dat moment wordt hij de levende personificatie van Vrouwe Justitia. Onpartijdig, zonder aanzien des persoons, rechtvaardig met inachtneming van de bestaande wetten. Hij heeft hiervoor een eed/belofte afgelegd. Een persoonlijk statement in de vorm van wat voor symbool van wat voor levensovertuiging dan ook botst hiermee.

stokkickhuysen
stokkickhuysen30 jun. 2023 - 10:51

@Beisser, Bij die eed / belofte,kun je daarbij de hulp van God vragen?

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2023 - 14:19

@ Beisser Jij schrijft: Zodra een rechter zijn toga aantrekt is hij geen persoon meer. Op dat moment wordt hij de levende personificatie van Vrouwe Justitia. Onpartijdig, zonder aanzien des persoons, rechtvaardig met inachtneming van de bestaande wetten. Dit soort flauwekul geloof je toch niet hoop ik? Die rechter blijft een mens, een individu, niet inwisselbaar met andere rechters. Dus zullen uitspraken van rechters in gelijke zaken toch verschillen. En in de praktijk blijkt dat ook. Vandaar dat al die rechters gewraakt worden door mensen zoals bijvoorbeeld Wilders. Wat jij hier opschrijft bestaat in de werkelijkheid niet.

Beisser
Beisser30 jun. 2023 - 22:37

@stokkickhuysen, Eerst was er alleen de eed met de eindformule "zo helpe mij God Almachtig" Toen de samenleving langzamerhand steeds seculierder werd voldeed dat niet meer voor alle ambtenaren en kandidaatrechters. Toen is de gelofte ingevoerd. Helemaal hetzelfde verhaal, maar dan met de eindformulering "Dat beloof ik". Men kan nu kiezen od men de eed of de gelofte aflegt. Wat mij betreft kan de eed afgeschaft worden. En de gelofte misschien hier en daar enigszins gemoderniseerd.

Beisser
Beisser30 jun. 2023 - 23:08

@Daan Zie het zo: Geef Sean Connery een maatpak en een cocktailglas “Stirred, not shaken”, schmink hem en hij IS James Bond. Voor de regisseur, de producent, de cast, de crew, het publiek EN hemzelf. Maar natuurlijk weet iedereen dat er achter het personage een acteur zit. En als die even niet goed genoeg acteert wordt de scene overgespeeld. En nog eens en nog eens. Net zolang tot het goed is. Trek een rechter een toga aan en hij IS Vrouwe Justitia. Voor de aangeklaagde en zijn verdedigers, voor de aanklager, voor de getuigen, voor het publiek, voor de pers, voor de collega’s EN voor hemzelf. Maar natuurlijk weet iedereen dat er in die toga een mens zit. En als die mens niet goed genoeg ‘acteert’ wordt hij erop aangesproken, eventueel gewraakt en trekt een andere mens die toga aan om Vrouwe Justitia te zijn/vertolken/spelen. En als het dan nog niet goed is kan de zaak door weer een andere vertolker van vrouwe Justitia helemaal over gedaan worden en dan eventueel nog eens. En nog eens. Tot het recht “Zijn loop gehad heeft”

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 14:21

@ Beisser` Jij schrijft: Voor de regisseur, de producent, de cast, de crew, het publiek EN hemzelf. Ik lees dit met verbazing. Ik kan niet begrijpen dat iemand denkt dat hij hier iets zinnigs heeft opgeschreven. Alle betrokkenen snappen dat het een voorstelling is. Alleen jij niet lijkt het. En: Trek een rechter een toga aan en hij IS Vrouwe Justitia. Nee hij is een ambtenaar aangesteld om recht te spreken. Vaak eerst als OvJ en later rechter. Gewoon een mens. En: Tot het recht “Zijn loop gehad heeft” Het recht heeft vele onjuiste uitspraken opgeleverd. Volgens mij moet je wat beter nadenken over het functioneren van instituties. Politie, maar ook OM, rechtspraak, ministeries, gemeenten, onderwijs. Je hebt het vreemde idee dat een functie uitoefenen in overheidsdienst iets anders is als je werk doen. Dat is het niet.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jun. 2023 - 7:06

Ja, er zijn politiemensen die zich racistisch gedragen. Maar wordt dat aantal dan minder als je de hoofddoek toelaat? Ik denk zelf van niet.

17 Reacties
Rutger Groot
Rutger Groot29 jun. 2023 - 8:48

Die zaken moet je natuurlijk los zien van elkaar. Het gaat hier ook niet om een verbod van hoofddoek, keppeltje, kruisje of vergiet. Het gaat hier om de bevestiging van de huidige regel (uniform..) dat de politie in functie de tekenen van eigen overtuiging thuislaat. Welke dan ook.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:49

@ Frans Akkermans3 Jij schrijft: Ja, er zijn politiemensen die zich racistisch gedragen. Nee de politie is een racistische organisatie. Dat is nou wat De Blauwe Familie laat zien. Er is een racistische cultuur en procedures worden op een racistische manier toegepast. En er zijn niet racistische agenten die daardoor de organisatie uitgeteiterd worden en de politie is voor grote groepen Nederlander onbetrouwbaar geworden. Zaten we maar in de luxe situatie dat er sprake was van enkele racistische agenten. Het probleem is helaas veel groter.

MG1968-2
MG1968-229 jun. 2023 - 8:53

@Frans "Ja, er zijn politiemensen die zich racistisch gedragen. " Fraaie bagatellisering. Er is sprake van institutioneel racisme. Met het hoofddoekjesverbod wordt de hoofdoorzaak van het 'niet onbevooroordeeld' kunnen handelen van dat instituut bij de 'ander' gelegd. Want als het daadwerkelijk bedoeld was om bevooroordeeldheid aan te pakken was de vinger op de daadwerkelijke pijnlijke plek gelegd en niet zoals nu verlegd. En het geeft het signaal af aan de racistische burger dat die inderdaad iets te vrezen heeft van 'de ander' want waarom anders deze maatregel. In een ander onderwerp geef je een 'houd koers' achtige reactie ter ondersteuning van Jozias. Die vind ik in combinatie met thema's die het goed doen op klein rechts nogal eng want hebben we vaker gehoord.

Jonkheer
Jonkheer 29 jun. 2023 - 10:10

@DaanOuwens - Daar gaan we weer. De politie neerzetten als racistische organisatie is volstrekt onzinnig. Je scheert daarmee alle agenten over een kam. Je parkeert hen in een hoek waar ze niet horen te staan en doet daarmee een 'Wildersje'. Want Wilders suggereert met zijn 'de islam is een achterlijke religie' dat iedereen die zicht islamiet noemt achterlijk is. En dat is net zozeer bullshit. We moeten ophouden met dat generaliseren. Racisme komt - zoals alle uitwassen - helaas overal in de samenleving voor.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 10:42

@Frans Akkermans3 Je hebt gelijk, maar ik zou het anders formuleren: Ja er wordt bij de politie structureel en grootschalig gediscrimineerd. In zijn optreden naar het publiek toe én binnen het korps tussen collega's onderling. En ik denk dat deze discriminatie, zeker binnen het korps, alleen maar erger wordt als het hoofddoekje (keppeltje, tulband en andere exotische religieuze symbolen) toegelaten wordt. Zo profileren de dragers/draagsters zich namelijk naar hun collega’s toe als “Anders” en niet bereid zich aan te passen. Een uitnodiging om gediscrimineerd, gepest, achtergesteld of buitengesloten te worden. Maar dit heeft volgens mij niets met racisme te maken maar alles met een diepgeworteld en rigide wij-zijdenken en stom kortzichtig vooroordeel. (Al zal er best wel ergens in Nederland een agent rondlopen die het racistische gedachtegoed van Arthur de Gobineau, de 19e eeuwse bedenker van de rassentheorie, aanhangt)

MG1968-2
MG1968-229 jun. 2023 - 11:46

@Jonkheer Als er institutioneel racisme bestaat (en dat is meermaals vastgesteld en wordt ook door de top en bestuur niet ontkent) is het niet zo relevant dat er ook mensen werkzaam zijn die niet racistisch zijn. Wat het wel zegt is dat als je geconfronteerd wordt met de politie dat je geconfronteerd wordt met een racistisch apparaat. Of de individuele agent het wel of niet eens is met zijn organisatie is voor mij als burger dan van ondergeschikt belang.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jun. 2023 - 13:02

@Jonkheer Over dat vertrouwen in de politie: https://longreads.cbs.nl/politiewaardering-2021/vertrouwen-in-de-politie/

Jonkheer
Jonkheer 29 jun. 2023 - 13:04

@MG1968-2 - Oneens. Iets een racistische organisatie noemen is wat anders dan een organisatie institutioneel racisme verwijten. Ik begrijp dat het dicht tegen elkaar aanligt, maar het eerste suggereert op zijn minst dat rasisme bijna verankerd zit in het DNA van de organisatie (en dus de mensen die er werken). Dat weiger ik te geloven. Dat de politieorganisatie last heeft van institutioneel racisme - ik houd moeite met die term - geloof ik meteen. Maar dat heeft elke organisatie. Elk bedrijf. Elke groep. Maar dat handelen maakt de organisatie an sich niet racistisch.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jun. 2023 - 13:11

@MG Dat u het aanmoedigen door te gaan met het bestrijden van gelegenheidsargumentatie en dubbele standaarden rechts en eng vindt valt me van u tegen. U weet dat de uitdrukking Fight the good Fight aan het Bijbelboek Timotheüs is ontleend?

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 13:46

@ Jonkheer Jij schrijft: Je scheert daarmee alle agenten over een kam. Je parkeert hen in een hoek waar ze niet horen te staan en doet daarmee een 'Wildersje'. Ik vind dit soort teksten zo verschrikkelijk dom. Een ander woord ervoor is er niet. Ik schrijf heel duidelijk een racistische organisatie en jij hebt het over een kam scheren van alle agenten. Binnen de politie werken agenten die niet racistisch zijn. Binnen de politie werken agenten van allerlei achtergronden. En tegelijk zijn de dominante normen binnen die organisatie racistisch. Tegelijk leiden procedures binnen die organisatie tot het legitimeren van racisme. En worden agenten met een andere etnische achtergrond gediscrimineerd en weggetreiterd en worden verdachten van allochtone afkomst frequent onredelijk behandeld en kunnen mensen met een andere van witte huidskleur niet vertrouwen op integer handelen van de politie. En dan kom jij met een wildersje? Ik vind dat soort teksten zoals deze van jou beschamend.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 13:51

@ Beisser Jij schrijft: Maar dit heeft volgens mij niets met racisme te maken maar alles met een diepgeworteld en rigide wij-zijdenken en stom kortzichtig vooroordeel. Noem dat nou verder racisme en vergeet Arthur de Gobineau. Die teksten uit de 19-e eeuw zijn nu niet meer relevant. Het gaat erom wat nu racisme is en wat de effecten nu zijn. En: Zo profileren de dragers/draagsters zich namelijk naar hun collega’s toe als “Anders” en niet bereid zich aan te passen. Een uitnodiging om gediscrimineerd, gepest, achtergesteld of buitengesloten te worden. En tegelijk het startpunt voor verbetering. Want de agenten die discrimineren pesten en buiten sluiten zijn degenen die de organisatie uitgezet moeten worden. En dat is niet alleen mijn private mening maar dat advies kan je ook terug zien in de Blauwe Familie waarin de politie wordt gesuggereerd de foute agenten aan te pakken in plaats van hun denkbeelden tot norm te verheffen.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 15:27

@Daan Ouwens ['Noem dat nou verder racisme en vergeet Arthur de Gobineau. Die teksten uit de 19-e eeuw zijn nu niet meer relevant. Het gaat erom wat nu racisme is en wat de effecten nu zijn.'] Beter van niet, juist omdat racisme in ons land bijna uitgestorven en niet meer relevant is. De term ‘racisme’ is een zwaar negatieve term die verbonden is met grootschalige misdaden tegen de menselijkheid. En het is ook een beschuldiging. Door iemand racisme te verwijten ken je hem verwerpelijke denkbeelden toe die hij waarschijnlijk helemaal niet heeft. Let erop: Ik heb het over een denkbeeld, een leerstelling. Discriminatie, pesten, uitsluiten enz. is een handeling die waarschijnlijk vanuit heel andere motieven gepleegd wordt. Daarom lost de beschuldiging van racisme niks op. We moeten leren ons bewust te worden van die andere motieven. Dan kunnen we ze onder controle van de ratio krijgen. Met beschuldigingen en ontslagen kom je niet verder.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 15:32

Vervolg. ['En tegelijk het startpunt voor verbetering. Want de agenten die discrimineren pesten en buiten sluiten zijn degenen die de organisatie uitgezet moeten worden. En dat is niet alleen mijn private mening maar dat advies kan je ook terug zien in de Blauwe Familie waarin de politie wordt gesuggereerd de foute agenten aan te pakken in plaats van hun denkbeelden tot norm te verheffen.'] Dat zie ik niet zitten. De structurele discriminatie binnen het korps en naar het publiek toe is niet een zaak van een deel van de agenten. Het is een algemeen bij de politie en in de hele samenleving bestaande mentaliteit die binnen sommige organisaties en instituties, o.a. de politie excessieve vormen heeft aangenomen. Domweg agenten ontslaan werkt niet. Ze ontkennen (waarschijnlijk terecht) racist te zijn, begrijpen niet waarom ze ontslagen zijn en gaan rustig verder met hun discriminerende gedrag. Bovendien is er een grote kans dat nieuwe agenten hetzelfde zullen gaan doen. Nogmaals: Je moet wel onderscheid maken tussen denbeelden die discriminatie kunnen ‘triggeren’ enerzijds en het discriminerend handelen in al zijn vormen anderzijds. Racisme is een in ons land vrijwel uitgestorven denkbeeld. Een enkele keer een motief. Pesten, buitensluiten, achterstellen, moedwillig kwetsen zijn handelingen die vanuit allerlei motiveringen kunnen plaatshebben. Gooi de zaak niet door elkaar.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 16:54

@ Beisser Jij schrijft: Discriminatie, pesten, uitsluiten enz. is een handeling die waarschijnlijk vanuit heel andere motieven gepleegd wordt. Die handeling wordt vanuit racistische motieven gepleegd. Zie de Blauwe Familie. De vergelijkingen met apen. Helder genoeg. Racisme dus. En: Racisme is een in ons land vrijwel uitgestorven denkbeeld. Dat is het niet. Ik snap ook niet wat je met deze tekst wil. Er is een groep mensen die het eigen witte ras en cultuur als meer ontwikkeld ziet. Dat is racisme in zijn huidige vorm. Dat is terug te vinden in alle delen van het politiekorps en zit in de cultuur en procedures van de organisatie. Dat racisme is zo helder als wat. Je kan niet beweren dat etnisch profileren, de racistische gebeurtenissen in Parijs, de verhalen van de gekleurde agenten in de Blauwe Familie en de aanvullingen daarop die duidelijk maken dat het in het DNA van de organisatie zit niet bestaan. En jij doet dat ook nog eens zonder enige onderbouwing. Je verwijst een paar keer naar iets? En allerlei motiveringen? Dat kan helemaal niet als het in de structuur van de club zit zoals je zelf ook constateert in: mentaliteit die binnen sommige organisaties en instituties, o.a. de politie excessieve vormen heeft aangenomen. Kortom je herkent het probleem maar je weigert het racisme te noemen. Dan haal je dingen uit elkaar die wel hetzelfde betreffen. Een weinig geloofwaardig onderscheid dus.

MG1968-2
MG1968-229 jun. 2023 - 18:54

@frans @Jozias (want daar heb je het nu over) is het voorbeeld van het pragmatisch gebruiken van gelegenheidsargumentatie door de wet als een grabbelton te gebruiken met argumenten die hem in dat geval hulp zaak lijken maar niet relevant zijn en de rechtsbeginselen waar die dat wel zijn te verwerpen. Het enige consequente in zijn reacties is ten behoeve van wie hij zijn ‘blinddoek’ inzet. En dat is altijd de macht en de dader. Nimmer de underdog en het slachtoffer. Altijd voor regel, nooit voor doel. Natuurlijk juich ik dat niet toe. Hij is niet wie hij pretendeert te zijn.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jun. 2023 - 20:22

@MG IK ben het niet met u eens. Jozias is een van de weinigen die hier fatsoenlijk discussieert, dwz argumenteert. Ik ben het overigens niet met hem eens als het over landbouw gaat als u dat mocht denken.

MG1968-2
MG1968-230 jun. 2023 - 7:30

@Frans Natuurlijk. Spelletjes kun je netjes spelen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 jun. 2023 - 6:40

Moslima's in het westen geven zelf veelal aan de hoofddoek te dragen als eerbetoon aan het opperwezen en te leven conform zijn geboden. Gewetensconflicten liggen op de loer als je functioneert als diender in een vrijzinnig, progressief en liberaal land als het onze. Daarom vind ik dit verbod een goede zaak. Door de bereidheid te tonen om géén hoofddoek om te doen als agente geef je als moslima aan de Nederlandse rechtsstaat op de eerste plaats te zetten en dat je die waarde-sets kan scheiden Geen garantie natuurlijk, maar wel een betekenisvolle stap. Een agente met een hoofddoek kan ongemakkelijke situaties opleveren voor slachtoffers. denk bv aan een 'drag queen' die wordt lastig gevallen door islamitische blagen of een inheemse Nederlandse die wordt mishandeld binnen een gemengd huwelijk.

10 Reacties
Satya
Satya29 jun. 2023 - 7:22

Een blanke agent kan ongemakkelijk situatie opleveren voor donkere mensen. En nu? Ik vertrouw blanke agenten helemaal niet meer. Ik vind dat ik dezelfde rechten heb als jij dus hoe gaan we dit oplossen? Gemiste kans voor emancipatie moslima maar goed, islamolobie gaat voor blijkt.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 jun. 2023 - 7:37

waardensets

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:44

@ Nou ja, kijk... Jij schrijft: Door de bereidheid te tonen om géén hoofddoek om te doen als agente geef je als moslima aan de Nederlandse rechtsstaat op de eerste plaats te zetten en dat je die waarde-sets kan scheiden De hoofddoek zegt niets over de waardeset van de moslima en de eventuele tegenstrijdigheid daarvan met de rechtstaat. Dat doet jouw tekst wel. Je neemt aan dat iemand met een hoofddoekje denkbeelden heeft die strijdig zijn met de rechtstaat. Die redenatie is strijdig met de rechtstaat.

Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 9:53

Kijk Je kan een hoofddoekje niet zien waarom iemand die draagt en en of, en zo ja wat die daarmee dan tot uitdrukking wil brengen. Maar om misverstanden te voorkomen, moet je gewoon het uniforme uiterlijk van de politie zo veel mogelijk garanderen. Dus in ieder geval geen religieuze of andere kenmerken. We leven in een vrij land. Niet iedereen moet agent worden en iedereen die een bepaald beroep wil uitoefenen, zal zich moeten aanpassen aan de gestelde eisen, als die redelijk zijn, dan wel ander werk moeten kiezen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 jun. 2023 - 13:08

@ Satya Het gaat in deze discussie om religieuze overtuigingen, niét om huidskleur of etniciteit. @ Daan De hoofdoek is veelal wél een indicator voor een conservatieve religieuze mindset. In allerlei gradaties, dat wel. @ Zandb.' Je kan een hoofddoekje niet zien waarom iemand die draagt en en of, en zo ja wat die daarmee dan tot uitdrukking wil brengen.' Klopt, maar Westerse moslima's geven zelf aan wat de meest voorkomende redenen zijn en die heb ik genoemd.

Jonkheer
Jonkheer 29 jun. 2023 - 13:17

@Satya - Ik begrijp je en vind de situatie echt ontzettend rot. De enige die jouw onbehagen kan wegnemen, is de politie. Door hun handelen. Door hun daden. En dan moet jij je vervolgens openstellen voor hun inzet. Maar dat is voor beide partijen een kwestie van de lange adem. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard (en dat geldt omgekeerd overigens ook voor de agent op straat, als ik mijn tennismaatje moet geloven. Hij is agent en heeft om overplaatsing gevraagd omdat hij na een serie incidenten niet meer bepaalde wijken in durft...)

Pater
Pater29 jun. 2023 - 15:12

@Satya Oplossen door o.a. meer mensen van kleur en moslims/moslima's op te leiden en aan te nemen bij de politie. Dat is natuurlijk niet afhankelijk van al of niet een hoofddoekje mogen dragen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 jun. 2023 - 16:33

'Gewetensconflicten liggen op de loer als je functioneert als diender in een vrijzinnig, progressief en liberaal land als het onze.' Dit geldt voor iedere agent, met of zonder hoofddoek of keppeltje. Waarom zou dit volgens jou anders zijn als je hoofdbedekking hebt?

Ch0k3r
Ch0k3r30 jun. 2023 - 4:47

@Satya "En nu? Ik vertrouw blanke agenten helemaal niet meer. Ik vind dat ik dezelfde rechten heb als jij dus hoe gaan we dit oplossen? " Het komt op me over dat je met de dag radicaler en racistischer wordt. Je vertrouwt bepaalde agenten niet vanwege hun huidskleur. Juist. Maar wel boos zijn als mensen aannames maken als ze jouw huidskleur zien...

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 14:25

@ Ch0k3r Jij schrijft: Je vertrouwt bepaalde agenten niet vanwege hun huidskleur. Juist. Maar wel boos zijn als mensen aannames maken als ze jouw huidskleur zien... Dat is een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat gekleurde mensen frequent racistisch worden behandeld door agenten heeft ook gevolgen. In een meer extreme vorm nu zichtbaar in Frankrijk. https://nos.nl/artikel/2481010-getuige-doodschieten-nahel-bij-parijs-zijn-voet-schoot-van-de-rem Onrechtvaardigheid heeft gevolgen

Sjaak3253
Sjaak325329 jun. 2023 - 6:07

Zou iemands geloofs en/of levensovertuiging aan de kapstok blijven hangen? Als politieagent ben je wetsdienaar van de Nederlandse wetten. Je kan natuurlijk eigen normen, waarden, regels, wetten what ever proberen toe te passen als agent, maar wat schrijf je dan op het bonnenboekje? Beetje symbool ( keppeltje, kruisje, hoofddoek) politiek wat dat betreft. Overigens wil ik hier mee niet zeggen dat ik tegen uniforme ( niets uitdragende) politiekleding ben. Is prima en je weet als sollicitant waar je aan toe bent.

2 Reacties
Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 9:56

Sjaak U vraagt: "Zou iemands geloofs en/of levensovertuiging aan de kapstok blijven hangen?" Maar daar gaat het niet om. Wil je bij de politie werken, dan dien je je ook te conformeren aan het uniforme uiterlijk.

Sjaak3253
Sjaak325329 jun. 2023 - 11:49

Mee eens, zie laatste zinnen. Alleen degenen die bang zijn voor een agent met andere normen en waarden ( lees religieus in dit geval islam gerelateerd) zijn bang voor iets wat niet is of juist er nog steeds is.

Mostafa
Mostafa29 jun. 2023 - 5:19

De baart en de pruik mogen wel ? Wat vinden vrouwenrechten hier van ? zij verdedigen alleen moslima's die geen hoofddoek dragen en moslima's die een hoofddoek willen dragen niet ? hoezo vrouwenrechten ? Nederlandse moslima's met hoofddoek zijn ook vrouwen toch ??!!

6 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 jun. 2023 - 8:00

"De baart en de pruik mogen wel ?" Ja, zijn immers geen religieuze symbolen. Alhoewel een wilde 'jihad baard' dat wellicht wel zou kunnen zijn. Nederlandse feministen verdedigen juist vurig de vrijheid voor moslima's om een hoofddoek te dragen. Indien dit uit vrije wil gebeurt.

Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 9:59

Mostafa Ik neem aan dat het dragen van een pruik om andere dan religieuze redenen gedragen wordt. Maar in feite doet dat er ook niet toe: Ik vind het knap wanneer je aan baard of snor of al dan niet verzorgde handen of een gouden tand of een bril kan aflezen dat een politieagent zich niet conformeert aan het dragen van het uniform.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 11:57

Zandb Joodse vrouwen dragen soms om religieuze redenen een pruik ('sjeitel') Een netjes getrimd kort hippiebaardje heeft meestal geen religieuze achtergrond, een lange wilde, vormloze baard meestal wel.

Mostafa
Mostafa29 jun. 2023 - 12:39

Beisser, U heeft mijn boodschap goed begrepen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jun. 2023 - 13:44

Beisser Voor de niet gelovige is die sjeitel alleen een rare gewoonte. Goede pruiken vallen niet op. Het blijft gewoon haar.

Gerygrr
Gerygrr29 jun. 2023 - 13:54

Het gaat niet om de uitingen, die al dan niet worden verboden of toegestaan. Het gaat om de achterliggende normen en waarden. Een religie zoals ook de “zwarte kousen kerk” legt haar vrouwelijke kekleden op zich aan kledingeisen te houden. Dat voelt ongelooflijk onvrij. Voor iedereen zichtbaar ben je een niet deugend kind. Met alle gevolgen van dien.

Pater
Pater29 jun. 2023 - 0:37

Of de PVV iets wel of niet vindt is voor mij niet zo relevant. Uiterlijke kenmerken van een religie of een politieke overtuiging bij overheidsfuctionarissen bij justitie en politie zijn m.i. strijdig met de strikte neutraliteit die zij moeten uitstralen. Als zo'n functionaris niet zonder keppeltje of hoofddoek wil functioneren blijkt daaruit dat die persoon die neutraliteit niet wil uitstralen. Jammer dan. Dat botst totaal niet met de wens tot diversiteit en kennis van andere culturen die de genoemde commissaris noemt. Ik ondersteun die wens van harte.

5 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 jun. 2023 - 8:02

Mee eens. Zou voor álle publieke functies dienen te worden verboden, zoals in Frankrijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jun. 2023 - 9:25

Eens.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jun. 2023 - 13:17

M.i. is er geen reden om de uniformiteit niet te handhaven. Politieagenten in Londen kunnen allerlei hoofdbedekkingen hebben maar zijn niet minder seksistisch, homofoob en racistisch dan de Nederlandse. https://www.theguardian.com/uk-news/2023/mar/21/metropolitan-police-institutionally-racist-misogynistic-homophobic-louise-casey-report

Mirzas
Mirzas30 jun. 2023 - 10:21

Toch nog een reactie waar ik me bij kan aansluiten. Geheel mee eens.

Eric Minnens
Eric Minnens1 jul. 2023 - 11:00

@Pater "Of de PVV iets wel of niet vindt is voor mij niet zo relevant." Ik ben het met je gehele reactie eens, maar vooral met bovenstaand citaat! Waarbij uiteraard wél relevant blijft dat de PVV er veel abjecte standpunten op nahoudt. Met name ook over dat hoofddoekje in het algemeen. Maar in dit geval gaat het niet om dat hoofddoekje, dat moslima's gewoon mogen blijven dragen. Echter, hier heeft de uitstraling van neutraliteit van de politie voorrang.

Paul Spijkers
Paul Spijkers28 jun. 2023 - 21:46

Symbolen. Ik kan er niet zo van wakker liggen of iemand nu een sluier wel of niet draagt of mag dragen in een bepaalde niet prive functie. Van mij mag het allebij. Als de wet niet word aangenomen prima. Zowel dan ook geen ramp.

JaapBo
JaapBo28 jun. 2023 - 20:23

Yesilgoz heeft altijd maar een Pavlov-reactie: onderdrukken. Begrip of medeleven lijkt haar vreemd te zijn. Beleid gebaseerd op wederzijds begrip of preventie-beleid zijn haar ook vreemd. Dan heeft ze ook nog een bizarre argumentatie: "de politie moet neutraal zijn, dus geen religieuze symbolen", terwijl A religieuze symbolen een politieagent niet minder neutraal maken, en B de politie als geheel een stuk neutraler wordt als ze diversiteit laat zien. Het is wel stuitend om te horen dat Yesilgoz geen goed beredeneerde argumenten heeft voor haar onderdrukkende beslissing.

2 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 jun. 2023 - 8:09

'B de politie als geheel een stuk neutraler wordt als ze diversiteit laat zien.' Wél inclusiever, maar zeer zeker niet neutraler.

BrotherV
BrotherV29 jun. 2023 - 15:42

Yesilgoz heeft permanent PVV-corfee voor de VVD.

Jozias2
Jozias228 jun. 2023 - 19:38

Het staat natuurlijk iedereen vrij om moslim, Joods, christelijk of welk geloof dan ook te zijn. Niemand die je tegen houd om dat in je vrije tijd te uiten. Of je dan een hoofddoek draagt, een keppeltje of in de vrije weekenden aan cosplay doet en als elfje verkleed gaat moet iedereen zelf weten. Maar dan kun je als je dienst hebt en een uniform moet dragen dat toch af doen. En als dan het argument is dat de regels van je geloof zwaarder wegen dan de Nederlandse wet en de regels van de werkgever dan bewijst dat precies waar het hier om gaat.

5 Reacties
MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 20:20

Maar je had ook kunnen beargumenteren dat degene die al bij de politie werken nu geconfronteerd worden met veranderde regels die niet matchen met de oorspronkelijke afspraken. Of vergelijkbaar. Zoals je gedaan zou hebben -en natuurlijk al hebt gedaan- als echten en bewijsbare racisten de baan dreigde te verliezen. Je reactie is afhankelijk van de doelgroep die je hart sneller laat kloppen. Of je juist een afkeer van hebt. 'ongeacht politieke kleur'... lame nie lache.

BrotherV
BrotherV29 jun. 2023 - 0:07

"Het staat natuurlijk iedereen vrij om moslim, Joods, christelijk of welk geloof dan ook te zijn" Waarom noem jij niet christendom als eerste maar als laatste? De volgorde is verkeerd. Maar dat wist je al, hè?

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:41

@ Jozias2 Jij schrijft: Maar dan kun je als je dienst hebt en een uniform moet dragen dat toch af doen. Maar je kan het ook gewoon niet af doen. Er is geen enkele goede reden om dat te doen. Het gaat ook helemaal niet om de geloofsregels. Het gaat om de onzinnige aanname dat uniformiteit neutraliteit waarborgt. En gezien het racisme in het politiekorps - kijk nog even naar de Blauwe Familie - is er geen neutraliteit. Dus dan doen dat keppeltje, het hoofdoekje, het kruis of de tulband er ook niet meer toe.

Jozias2
Jozias229 jun. 2023 - 15:40

@mg Het is nu ook al niet toegestaan dus uw veronderstelde ‘probleem’ bestaat niet.

MG1968-2
MG1968-229 jun. 2023 - 19:07

@jozias Je hebt vele malen beargumenteerd dat racisme binnen de politie wel degelijk toegestaan is. En daar heb je gelijk in. Wat wil je zeggen met ‘het is al verboden’ als het niet de praktijk is?

Ivan61
Ivan6128 jun. 2023 - 19:36

Gaat dat alleen om hoofddoeken of over andere levensbeschouwingen? Een naturist bijvoorbeeld of een communist die met afbeelding van Stalin rond loopt. 365 dagen carnaval in hele land zelf in Doodstil. Wilen wij dat echt mensen? Als je een toelaat dan moet je ook andere toelaten. Met alle respect maar Wilders heeft gewonnen als ik de meeste reacties lees. Politie is langere tijd alle waardigheid en aanzien kwijt en als wij nog carnaval toelaten dan is einde zoek.

5 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers29 jun. 2023 - 7:56

"Als je een toelaat dan moet je ook andere toelaten." Onzin natuurlijk.

Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 10:08

Ivan Religieuze of andere kenmerken kunnen geen deel uitmaken van het uniform. Wij laten dus het een niet toe en het ander ook niet. Het gezonde verstand wint hier wat mij betreft en niet Wilders.

Geo1
Geo129 jun. 2023 - 10:51

Paul Spijkers Paul Spijkers 29 jun. 2023 - 9:56 "Als je een toelaat dan moet je ook andere toelaten." Onzin natuurlijk. Want? De een zijn overtuiging is minder als de ander?

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2023 - 0:43

Overtuigingen houden NOOIT absolute rechten in, en schikken ALTIJD in, binnen vershillende situaties en social verbanden, met daardoor verschillende gedrags gebruiken of rechten. Sterker nog. Overtuigingen zijn consequenties van gedrag in situaties. Niet andersom. Bischop Berkely had het fout. Vandaar dat je wel op een naaktstrand naakt loopt en niet in de winkelstraat, ook al mag je wel een keppeltje dragen in de winkelstraat.

Gerygrr
Gerygrr30 jun. 2023 - 11:00

Ik zie bij deze reactie ineens een naturiste met hoofddoek…. Het verbaast mij altijd weer, dat vooral mannen die kledingregels voor vrouwen wel best vinden. In hoeverre steunen de partners van de heren hun mening? Ik ken teveel dominante mannelijke partners….

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen28 jun. 2023 - 19:23

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Rutger Groot
Rutger Groot28 jun. 2023 - 19:00

Als de hoofddoek slechts een fashionstatement of lapje stof is, dan doe je die toch gewoon even af als je als moslima bij de politie wil werken? Na werktijd weer op , kan ook met een keppeltje of kruisje of vergiet. Wat is het probleem?

4 Reacties
Beisser
Beisser28 jun. 2023 - 21:34

Het probleem is die 'alziende, alwetende, almachtige' externe autoriteit, door sommigen 'god' genoemd, door anderen 'allah' of 'jahweh' en die om bepaalde nu vergeten redenen zijn volgelingen bepaalde modestijlen en –accessoires als verplichte klederdracht voorschreef op straffe van verbanning naar de hel.

BrotherV
BrotherV29 jun. 2023 - 0:09

Wat een verachtelijke reactie.

Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 10:17

Beisser Het probleem is in ieder geval niet dat god ook maar iets voorgeschreven heeft maar dat mensen geloven dat een mens namens god van alles zou hebben gezegd en voorgeschreven. Waarmee ze hun god verlagen tot een zeer menselijk en dus feilbaar wezen. Onze vrijheid bepaalt dat je dergelijke onzin mag geloven en dat je er binnen de grenzen van wet- en regelgeving naar mag leven. Helaas is de regelgeving dan wel eens zo, dat je bepaalde dingen niet kunt doen, zoals bijvoorbeeld bij de politie werken. Kortom: er is in dit land vooreerst in het geheel geen probleem als we onze vrijheden gewoon gestand doen. (We hebben wel een probleem als een Wilders of als een islam als in, pak 'em beet, Iran het voor het zeggen krijgen! Helaas is die dreiging groter dan mij lief is!)

Gerygrr
Gerygrr30 jun. 2023 - 11:03

Zandb, God als verdienmodel voor geestelijken georganiseerd in een gemeenschap, die elkaar en zichzelf scherp in de gaten houdt en waakt over de zeden vooral van hun vrouwen.

Beisser
Beisser28 jun. 2023 - 18:42

Één aspect van deze zaak ben ik nog niet tegengekomen (maar dat kan aan mij liggen, ik lees niet alle reacties): door een hoofddoekje, een keppeltje of een tulband of ander exotisch religieus symbool te dragen profileert de drager/draagster zichzelf binnen het korps als 'De Ander'. Lijkt met niet erg bevorderlijk voor de acceptatie door collega's die toch al zoveel problemen hebben met 'De Ander', zowel binnen als buiten het korps.

7 Reacties
MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 20:22

@Beisser "Lijkt met niet erg bevorderlijk voor de acceptatie door collega's die toch al zoveel problemen hebben met 'De Ander', zowel binnen als buiten het korps." Hiermee zeg je met zoveel woorden dat je het anders behandelen van 'de ander' logisch vind. En dat neigt naar het ondersteunen daar van.

JaapBo
JaapBo28 jun. 2023 - 20:26

Geweldig argument: er is zoveel racisme binnen de politie dat we dat maar moeten accepteren!

BrotherV
BrotherV29 jun. 2023 - 0:10

Allemaal gelul

Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 10:20

Beisser Ook de politie mag niet discrimineren. Als je in je beoordeling laat leiden door uiterlijke geloofskenmerken (die je onderscheiden van 'anderen') als het dragen van een hoofddoek, dan discrimineer je.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 12:11

@ MG1968-2 Ik vind het niet logisch. Ik stel vast dat wij-zijdenken, "de Ander' anders benaderen dan "het Eigene", generaliseren, onderscheid maken en vooroordelen inherent zijn aan het mens-zijn. Iedereen doet het altijd. Instinctief en meestal onbewust. Punt is deze reactie, of liever gezegd reflex, bewust worden en onder controle van de ratio brengen.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 12:15

@JaapBo, Ik denk dat er bijzonder weinig racisme is binnen de politie. Wel heel veel discriminatie, pestgedrag, buitensluiten enz. En natuurlijk moeten we dat niet accepteren. Maar hoofddoekjes toestaan werkt contraproductief als we al deze vormen van discriminatie binnen het politiekorps willen tegengaan.

Beisser
Beisser29 jun. 2023 - 12:19

@Zandb, Precies! Maar waarom zou je de kat op het spek binden door hoofddoekjes (en andere religieuze symbolen) toe te staan? Werk liever eerst aan bewustwording en acceptatie van "De Ander" Wederzijds! Dan lost het hoofddoekjesprobleem zich op den duur vanzelf op.

Paul250371
Paul25037128 jun. 2023 - 18:10

Weer een andere vorm van moslimtreiteren onder het schijnheil van neutraliteit. Een aanzienlijk percentage van onze neutrale politiemacht zijn pvv'ers dus Marokkanenjagers. De Joodse en Christelijke bevolking worden echt niet gestraft doordat de staatstroepen van Yesilgoz neutraal zijn. Zij ervaren de onderdrukkende taser van de macht niet. En stel je voor dat er hoofddoeken bij de politie worden toegelaten en er een kans bestaat dat de moslim iets vriendelijker tov de politie zou staan. Dat moeten we niet hebben. Hou de politie wit, pvvminded oftewel Neutraal. De politie is er niet voor Jan met de pet, voor minderheden, de politie is een onderdrukkend staatsapparaat om de belangen van de haves te waarborgen. They protect them and police us.

4 Reacties
Jozias2
Jozias228 jun. 2023 - 20:27

@paul Als ik u moet geloven is de politie er juist wel voor Jan met de pet.

BrotherV
BrotherV29 jun. 2023 - 0:12

De politie MOET gereorganiseerd worden. Dat staat wel vast. https://nos.nl/artikel/2480556-politie-tasert-jongen-16-na-inbraak-in-almere-waar-hij-niks-mee-te-maken-had

Pater
Pater29 jun. 2023 - 0:39

Het verbod op een keppeltje of een hoofddoek heeft niks te maken met het weren van joden of moslims bij de politie. Ze zijn zelfs uiterst gewenst. Maar dan zonder uiterlijk kenmerk van hun geloof of politieke overtuiging.

Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 10:23

Paul Dat zal misschien zo zijn. Maar dit is wel een wezenlijk andere maatregel dan die de PVV voor ogen heeft als een moskeeverbod of het feit dat moslims niet hun eigen scholen mogen stichten. Deze maatregel geldt alle uiterlijke kenmerken, niet alleen die van de moslims. (Al zullen die er het meest last van hebben, misschien, maar dat is het gevolg van de keuze die ze maken. Niet van Wilders' 'kromme denken' van hierboven.)

Mag
Mag28 jun. 2023 - 18:08

Die mevrouw (voordat ze minister werd) kwam regelmatig op POWTV als spreekbuis van PVV, dus haar besluit (van nu) verbaast me niet zo zeer.

vdbemt
vdbemt28 jun. 2023 - 17:46

Ja. Ze moet krachtdadig overkomen. En met nieuwe, waarschijnlijk vervroegde, verkiezingen in aantocht, moet ze zieltjes (hoe ziek ook) uit PVV, JA21 en BBB zien terug te winnen.

Certa
Certa28 jun. 2023 - 17:39

De Europese rechter heeft in diverse zaken geoordeeld dat een verbod op zichtbare politieke of uitingen geoorloofd is als de onderneming neutraliteit wil uitstralen. https://nos.nl/artikel/2389416-werkgever-mag-dragen-hoofddoek-verbieden-zegt-het-europees-hof-opnieuw Als het allemaal symbolisch is had de rechter het verbod echt niet in stand gelaten.

PVDB2
PVDB228 jun. 2023 - 16:27

Het is vaak voor de beeldvorming. Kijk we doen wat. Wie gaat dit controleren. En wat gebeurt er als je toch een kruisje aan een ketting draagt? Als of een persoon die aangehouden wordt daarnaar kijkt. Soms hebben VVD'ers PVV corvee. Vooral dus voor de rechterflank. Het is inderdaad zo dat als je wil dat mensen zich "thuis" kunnen voelen je dat zoveel mogelijk moet proberen te realiseren. Niet alleen zal iemand vaker iets aannemen als tegenover hem iemand staat die tot dezelfde bevolkingsgroep staat, het zal ook het zal ook het vertrouwen in politie zelf er niet minder op maken dan het nu al is bij bepaalde bevolkingsgroepen. Racisme binnen de club blijft en dit besluit zal dan door sommige personen met goedkeuring aanvaard worden. Want eigenlijk wil de niet gelijke rechten voor minderheden. Ook al doen ze in de maatschappij mee. Of trachten dat te doen. VVD zegt voor de law and order te zijn. Net als de PVV, die vooral dingen zegt, maar zorgt dat ze het nooit hoeven doen. Maar ook wat olie op vuur gooien in talkshows kan ze wel. Iets voorstellen wat al bestaat. Een expert op het gebied haar duidelijk maakt. Hopend goed te scoren ga je dan af als een gieter. Toegeven dat er ook minderheden zijn die zwel aan de maatschappij bijdragen. Maar nooit belicht worden aangezien dat geen stemmentrekkers zijn. Want ze zijn allemaal hetzelfde.

BrotherV
BrotherV28 jun. 2023 - 16:08

Die Yeşilgöz is een PVVer in vermomming.

1 Reactie
Zandb
Zandb29 jun. 2023 - 10:28

Brother Beslist niet mee eens. Dit is een maatregel die voor iedereen geldt en die voortvloeit uit de vrijheden die we hier koesteren. Voor mij steunt het feit dat we geen uitzondering maken voor ambtenaren van de BS die geen homostellen willen trouwen op hetzelfde denken. Of nog gekker: Iemand die de eed van Hippocrates niet wil afleggen, zal geen dokter worden. Ook dat komt voor mij uit dezelfde koker.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jun. 2023 - 15:43

Inderdaad onzinnig verbod. De tekst van het college van de rechten van de mens is helder. En er is meer dan dat. Deze week werd de Blauwe Familie weer uitgezonden. En op basis van die documentaire moet de conclusie getrokken worden dat de politie een racistische bende is waar discriminatie de norm is. Dus het grootste actuele probleem is dat een groot deel van de Nederlanders helemaal niet neutraal en objectief door de politie wordt behandeld. En dan wordt nu een onzinnig besluit genomen waarvan iedereen weet dat het flauwekul is. Dan zou een keppeltje, hoofdoek of ander item zichtbaar kunnen maken dat de politie net zo divers is als de samenleving en zou kunnen bijdragen aan het verdrijven van het institutionele racisme in die club. Dus ook nog eens een gemiste kans.

22 Reacties
Hahyrningur
Hahyrningur28 jun. 2023 - 16:28

U hebt er ook geen bezwaar tegen als agenten hun politieke overtuiging uitdragen met bijvoorbeeld buttons van politieke partijen, bijvoorbeeld de PVV?

hgroen2
hgroen228 jun. 2023 - 16:30

CvR gaf aan dat een hoofddoekverbod niet alleen op basis van meningsvorming in het publieke domein mag berusten De wet die Dilan nu doorvoert is generiek en dus niet zuiver een hoofddoek verbod. Het argument vanuit CvR gaat dus niet op. Het uniform gaat niet over de gedragingen van individuele agenten maar over het feit dat het uniform de uitvoerende macht van de overheid representeert. Dat betekent dus dat de persoon in het uniform ondergeschikt is aan de taak van de politie en waar zij voor staat De vergelijking van gebrek aan neutraal handelen door agenten versus waar het uniform voor staat en dient te staan, gaat dus mank. En dat een divers uniform zou bijdragen aan vermindering van institutioneel racisme, is gewoon lariekoek. Dan heb je geen flauw idee hoe institutioneel racisme werkt. ergo: goed besluit van Dilan. Want decennialang was het een onuitgesproken gegeven dat het uniform neutraliteit dient uit te stralen. Dilan heeft dat nu geformaliseerd. Einde discussie.

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 16:52

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Paul250371
Paul25037128 jun. 2023 - 18:18

Dus ook nog eens een gemiste kans. Helemaal eens. Is Yesilgoz en de rest die dit steunt te dom om dit te zien of heel erg slecht om doelbewust deze stootroepen te drillen om zich op de moslim en linkse activisten te storten?

DaanOuwens
DaanOuwens28 jun. 2023 - 18:35

@ Hahyrningur Jij schrijft: U hebt er ook geen bezwaar tegen als agenten hun politieke overtuiging uitdragen Nee, veel politiemedewerkers stemmen PVV je kan beter kunnen zien met welk type racist je te maken hebt.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jun. 2023 - 18:41

@ hgroen2 Jij schrijft: De vergelijking van gebrek aan neutraal handelen door agenten versus waar het uniform voor staat en dient te staan, gaat dus mank. Nee die gaat niet mank. Zoals ik al beschreef: En op basis van die documentaire moet de conclusie getrokken worden dat de politie een racistische bende is waar discriminatie de norm is. Het uniform staat dus voor racisme. En: Dan heb je geen flauw idee hoe institutioneel racisme werkt. Ik heb daar prima ideeën over. Jij blijkbaar niet want los van deze bewering bevat jouw tekst niets anders dan enorme leegheid en geen enkel argument. En dan eindig je nog met : Einde discussie. Zonder enige argumentatie. Die van Yeşilgöz was al erg armoedig maar jij weet inhoudelijk nog onder dat niveau te duiken. Probeer eens aan te geven waarom iets goed of slechts is volgens jou. Geef daar redenen bij. Dan wordt het wat meer volwassen. Als mensen zoals jij om je heen zien, ook bij agenten, dat we allemaal heel verschillend zijn komt er wellicht wat lucht in die bekrompen en bedompte denkwereld.

EenMening3
EenMening328 jun. 2023 - 19:06

@Daan Politieagenten dragen een uniform, zodat alle agenten er hetzelfde uitzien. Een van de onderdelen van dat uniform is de politiepet. Als je die vervangt door een hoofddoek of een ander hoofddeksel, bijvoorbeeld een fez of hoed, verdwijnt de uniformiteit. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingezien dat je die kant niet op moet gaan en heeft daarom de motie gesteund. Sommige mensen zijn zo begaan met moslims, dat ze voor hen uitzonderingen willen maken, die voor anderen niet gelden. Deze opstelling kan er toe leiden dat ernstige misstanden binnen de moslimgemeenschap met de mantel der liefde bedekt worden. Dat is goed bedoeld, maar daarmee bestendig je die misstanden wel. Het resultaat van dit kortzichtige denken is het tegenovergestelde van emancipatie en bestendiging van het patriarchaat. Deze opstelling kan er zelfs toe leiden dat de (politieke) grondrechten, in het kader van discriminatiebestrijding, ondergeschikt gemaakt worden aan artikel 1 (horizontale werking).

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 19:34

@daanouwens 'Nee, veel politiemedewerkers stemmen PVV je kan beter kunnen zien met welk type racist je te maken hebt. ' Hoe kom je aan die info als ik vragen mag?

MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 19:36

Met je eens @Daan en het is triest om daadwerkelijk uit de reacties terug te zien wat het doel achter de maatregel is. Afleiden en in stand houden. Het racisme binnen die club is gewenst. We hebben dit eerder gezien.

KritischKijken
KritischKijken28 jun. 2023 - 20:34

@Daan Zoals altijd weer grote woorden en van een soort veralgemenisering die je volgens Daan nooit naar andere groepen mag gebruiken, maar voor de politie maakt hij graag een debiele uitzondering. Oke, hoofddoek wel, en wat wordt t volgende: Een rood jasje ipv blauw omdat iemand niet geassocieerd wil worden met VVD en zich als links wil profileren als 'identiteitsuiting'? Daan, je bent echt volledig geblindeerd. ,

EenMening3
EenMening328 jun. 2023 - 21:08

"Helemaal eens. Is Yesilgoz en de rest die dit steunt te dom om dit te zien of heel erg slecht om doelbewust deze stootroepen te drillen om zich op de moslim en linkse activisten te storten?" Wat een extreme reactie. De regering doet er heel verstandig aan om voor een bepaalde groep niet allerlei uitzonderingen te maken. Dus geen hoofddoeken bij de politie, geen islamitische gebedsruimtes in openbare instellingen en ook geen islamitische feestdagen tot officiële feestdagen bestempelen. Het is bizar om in het kader van discriminatiebestrijding voor een bepaalde groep allerlei uitzonderingen te maken.

Fabius
Fabius29 jun. 2023 - 3:58

De bedoeling van een uniform is toch dat iedereen er uniform uitziet? Ik begrijp het argument niet dat de politie er divers zou moeten uitzien. Agenten bij de Mobiele Eenheid dragen allemaal een helm. Niemand hier die iets anders op zijn of haar hoofd zal wil dragen. 'dat een groot deel van de Nederlanders helemaal niet neutraal en objectief door de politie wordt behandeld.' Dit zou best kunnen. Ik ben niet goed op de hoogte. Maar als elke politieagent (m/v) er anders uitziet zou het wel eens kunnen worden: een groot deel van de politieagenten (m/v) wordt door de Nederlanders niet als neutraal en objectief beschouwd. 'De tekst van het college van de rechten van de mens is helder'. Inderdaad! Het gaat hier over BOA's. Niet over politieagenten.

Satya
Satya29 jun. 2023 - 7:00

"U hebt er ook geen bezwaar tegen als agenten hun politieke overtuiging uitdragen met bijvoorbeeld buttons van politieke partijen, bijvoorbeeld de PVV? " Niet vergelijkbaar, geen argument.

Satya
Satya29 jun. 2023 - 7:01

"Politieagenten dragen een uniform, zodat alle agenten er hetzelfde uitzien." Natuurlijk niet.

Satya
Satya29 jun. 2023 - 7:03

"Deze opstelling kan er toe leiden dat ernstige misstanden binnen de moslimgemeenschap met de mantel der liefde bedekt worden." Wat een bullshit. De moslim gemeenschap? Die bestaat net als het volk niet.

Certa
Certa29 jun. 2023 - 7:08

Helemaal geen onzinnig verbod. In diverse zaken heeft het Europese hof bevestigd dat een verbod op het dragen van oa geloofsovertuiging gewoon mag. Als het symboolpolitiek zou zijn of als het nutteloos zou zijn, had de rechter wel anders geoordeeld.

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino129 jun. 2023 - 7:18

@satya 'Niet vergelijkbaar, geen argument' Dat is wel degelijk vergelijkbaar, want religie is politiek.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:20

@ EenMening3 Jij schrijft: Als je die vervangt door een hoofddoek of een ander hoofddeksel, bijvoorbeeld een fez of hoed, verdwijnt de uniformiteit. Dat zou dus recht doen aan de situatie in de samenleving. Goed dat die uniformiteit zou verdwijnen. Het levert sowieso ook geen neutrale politie op. Dus ook het motief van uniformiteit is er niet. En: Deze opstelling kan er toe leiden dat ernstige misstanden binnen de moslimgemeenschap met de mantel der liefde bedekt worden. Kennelijk heb jij een afkeer voor moslims maar met deze discussie heeft dat niets te maken.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:24

@ KritischKijken Jij schrijft: maar voor de politie maakt hij graag een debiele uitzondering. Nee ik keer gewoon naar de de docu de blauwe familie en dat kan je gewoon vaststellen dat racisme binnen de politie de norm is. Er is dus geen sprake van veralgemenisering. Slechts het benoemen van een feit. en: Oke, hoofddoek wel, en wat wordt t volgende: Geen idee maar hoofdoekje, keppeltje, kruis met maakt niet uit. Zoals politie als politie herkenbaar blijft doet het er weinig toe. Dat zinnetje over de kleurtjes is trouwens wel erg infantiel.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:28

@ CarniceroArgentino1 Jij schrijft: Hoe kom je aan die info als ik vragen mag? Verschillende media onder andere NRC. Maar ook berichten op de interne website van de politie.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:31

@ Fabius Jij schrijft: een groot deel van de politieagenten (m/v) wordt door de Nederlanders niet als neutraal en objectief beschouwd. Dat is exact de huidige situatie. Door Nederlanders wordt de politie niet als neutraal beschouwd. Dus wat wil je nou beweren?

DaanOuwens
DaanOuwens29 jun. 2023 - 8:34

@ Certa Jij schrijft: Als het symboolpolitiek zou zijn of als het nutteloos zou zijn, had de rechter wel anders geoordeeld. Nee dat had de rechter niet. De rechter gaat niet over de beoordeling of zaken symboolpolitiek of nutteloos zijn. Die spreekt zich daar juist helemaal niet over uit. Dat het verbieden van geloofsuitingen toegestaan is, zegt helemaal niet over de vraag of je als overheid dat zou moeten doen. Als je de vraag voorlegt of geloofsuitingen zichtbaar mogen zijn is het antwoord van de rechter dat dit mag.

Abdu
Abdu28 jun. 2023 - 15:33

Het niet dragen van “keppeltjes, hoofddoeken of kruisjes” is natuurlijk niet “neutraal” en ook absoluut niet democratisch. Niet voor de dragers natuurlijk. Het is het opleggen van eigen overtuiging op de ander. Of dat mag, doet niet ter zake. In een land dat tot de bot raciaal georganiseerd is en deze op eeuwenoude tradities leunt, in een land dat “anders zijn” de reguliere opmaat is om de kansen toe te kennen, is het opleggen van elke “norm” natuurlijk”normaal”. Zolang er politieke partijen zijn die dit racisme in beleid en de wetgeving kunnen toepassen en ook de meerderheid het hen gunt, zolang er toeslagen of duo afaires voorkomen en ertegen bijna niks gedaan wordt, zullen de migranten zo’n beperkingen nooit als “neutraal” en “normaal” beschauwen.

Martin van der Linde
Martin van der Linde28 jun. 2023 - 14:55

Als ik de meningen samenvat dan zijn er twee opvattingen. Zij die menen dat het uiten van een religie (lees moslim) gezag ondermijnend is voor een agent. Het zou vooroordelen oproepen waardoor de agent gehinderd wordt in de uitoefening van zijn/haar beroep. Dit zou je de pragmatici kunnen noemen. Niet principieel tegen maar tegen vanwege de reactie van mensen met vooroordelen. Hun tegenstanders zeggen dat dit verbod dan een knieval is voor de mensen met vooroordelen. En dat is waar. Daarnaast staan degenen die vinden dat elke uiting van een persoonlijke overtuiging niet gewenst is. Als vertegenwoordiger van de overheid moet je neutraliteit uitstralen want voor de wet is iedereen gelijk, de burger maar ook de gezagsdrager. Dit is een principieel standpunt waar op zich weinig tegen in te brengen is zij het dat de garantie voor neutraliteit volgens deze wet exclusief zou gelden voor de gezagsdrager zonder dat je uitgaat van een bevooroordeelde burger, zoals in de groep hierboven. Neutraliteit omwille van de neutraliteit. Blijft de vraag waarom je neutraliteit zou moeten uitstralen als er niemand is die om neutraliteit vraagt. Los daarvan is het een schijn discussie. Je probeert objectiviteit te suggereren waar die helemaal niet bestaat. Een gekleurde agent zal sowieso anders beoordeeld worden dan een blanke. Hoe wou je dat afvangen? Niet dus, dus waarom neutraliteit dan wel afdwingen als het gaat om een keppeltje of hoofddoek?

Bert van der Neut
Bert van der Neut28 jun. 2023 - 14:28

Er worden hier heel gemakzuchtig twee zaken aan elkaar geknoopt die niets met elkaar te maken hebben. Het hebben van neutrale uniformen is heel wat anders dan het bestrijden van racisme binnen het politiekorps. Het één nalaten omdat je ergens anders een probleem hebt is onjuist. Het aan elkaar koppelen getuigt van een zeer ongezonde fixatie.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout28 jun. 2023 - 14:01

Tja, ik word liever ook niet staande gehouden door een agent van politie met een Vrijmetselaarsschort voor. Maar dit ter zijde. Voor de PVV is dit succesje een troostbekertje in de lagere kwartfinale om een puntje te scoren op hun xenofobie-agenda. Dat Dilan Yeşilgöz door rabiaat & fascistoïde rechts gnuivend wordt toegejuicht wegens haar afkeer van woke verschijnselen is ook mooi meegenomen.

1 Reactie
Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 20:32

Die voetbal vergelijkingen houden we er in. De provinciale staten verkiezingen en de GR in Rotterdam/Almere en Den Haag zijn een soort van KNVB bekers en dan geef ik het nog veel te veel credit En alleen dat al is reden voor "populisten" en "rechts" om de polonaise te lopen en links de maat te nemen. Dat links terug moet naar hun roots. Niemand weet de PS verkiezing van 2007 meer. Niemand weet het van pakweg 1999. Maar omdat populisten en ultra rechts af en toe wel een verkiezing winnen is het opeens een hoofdprijs. Wonderlijk altijd weer

Zandb
Zandb28 jun. 2023 - 14:01

Ook al ben ik het er hier mee eens, bij de motieven van de PVV zet ik wel mijn vraagtekens. Dat is namelijk een partij die het iedereen wil verbieden om een moskee te bouwen. En als de PVV de hoofddoek wil verbieden, wil ze dat natuurlijk niet aan iedereen verbieden en natuurlijk wil ze niet elke hoofddoek te gelden.

1 Reactie
FonsRietdijk
FonsRietdijk28 jun. 2023 - 18:54

Heerlijk deze toevoeging... zo veelzeggend

WillemdeGroot
WillemdeGroot28 jun. 2023 - 13:57

We kunnen weer allerlei zijpaden gaan bewandelen en met zo op het oog legale argumenten komen, maar de intentie en achterliggende gedachte van deze wet mag toch ieder weldenkend mens duidelijk zijn? En dat is nu exact de bedoeling van de indieners... En let eens op de beantwoording van de minister: griezelig.

hgroen2
hgroen228 jun. 2023 - 13:31

Zowaar mee eens. Agent dient neutraal te zijn. Daarvoor hebben ze juist een uniform om die neutraliteit en eenvormigheid uit te stralen. Juist het wel toestaan van religieuze uitingen is gekunsteld en wordt misplaatst stigmatiserend genoemd. Juist door het neutraal te houden haal je de angel uit het debat. GElijke monniken gelijke kappen. Dilan heeft ook juist gehandeld door het niet te beperken tot een hoofddoekverbod wat PVV wilde. Want dat is wel discriminerend. Maar dat het een algemeen verbod is op religieuze symbolen.

1 Reactie
Dehnus
Dehnus28 jun. 2023 - 15:44

Vertaald uit het Henkiaans:"Alleen nog maar witte Herenboeren knuffelaars bij de politie! Dat haalt de angel er wel uit!".

Ewout Pool
Ewout Pool28 jun. 2023 - 13:25

Dit was geen "PVV-motie", maar een Kamermotie, want gesteund door een meerderheid van de Kamer. Dat de PVV hem indiende doet niet ter zake.

5 Reacties
BrotherV
BrotherV28 jun. 2023 - 17:27

Het is een OVV motie.

BrotherV
BrotherV28 jun. 2023 - 17:27

Het is een typische PVVmotie.

vdbemt
vdbemt28 jun. 2023 - 17:50

Je kunt wel willen duiken voor de PVV-mentaliteit. Maar een motie wordt ingediend door een partij of meerdere partijen. Hier was het de PVV. En dan is het niet anders dan een PVV-motie. Dat hij vervolgens door de Kamer wordt aangenomen, daar kun je ook wat van vinden.

FonsRietdijk
FonsRietdijk28 jun. 2023 - 18:51

@BrotherV, Behalve onzinnige voorstellen hebben ze ook heel nuttige inderdaad. Scherp van je.

BrotherV
BrotherV28 jun. 2023 - 23:58

Fons, Jij vindt de fascistische PVV soms "heel nuttige" voorstellen hebben. Ik vind dat gewoon schaamteloos goed-praterij van een heel vies en smerig gedachtegoed. Zoiets als "Hitler heeft wel de snelwegen aangelegd!"

Break on through
Break on through28 jun. 2023 - 12:46

Weer een beginnetje van het definitieve einde van onze rechtsstaat. Wij hebben vrijheid van geloof in dit land. Is niet voor niets dus wees daar zuinig op. Maar met de VVD aan het stuur heb je als overtuigd gelovige bij de overheid gewoon een berufsverbot als je uiting daaraan geeft. What's next?

5 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r28 jun. 2023 - 13:38

Vrijheid van geloof BEHOUDENS de Wet. Als je geloof slavernij toestaat, betekent dat niet dat je hier slaven mag houden vanwege vrijheid van religie. Als je je geloofsovertuiging belangrijker vindt dan je maatschappelijke rol, dan beperk je jezelf in je doen en laten. Je vertegenwoordigt als politieagent de wet. Als je vervolgens laat zien dat je je religie belangrijker vindt, terwijl die religie bepaalde zaken ethisch vindt waar onze wet anders over denkt... Wat draag je dan uit?

Zandb
Zandb28 jun. 2023 - 13:45

Break De vrijheid van geloof houdt in dat je onder alle omstandigheden het recht hebt om te geloven wat je wil maar beslist niet dat je niet onder alle omstandigheden het recht hebt om te op geloofsgebied te doen wat je wilt. Dat zou wat moois zijn!

Beisser
Beisser28 jun. 2023 - 15:42

vrijheid van geloof. Inderdaad. Maar ook scheiding van kerk en staat. En de politie is een staatsinstelling. En we zijn een seculiere samenleving. Overheidsdiensten dienen die seculariteit uit te stralen. Daar passen geen religieuze symbolen bij. Verder mag elke politieagent(e) in zijn/haar privéleven net zo gelovig zijn als hij/zij wil en zich bij elke religieuze stroming aansluiten. Maar op het werk dient hij/zij neutraal/seculier te zijn en dat uit te stralen!

Break on through
Break on through28 jun. 2023 - 15:45

Hoho, we hebben recht vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof. Er staat NERGENS in de wet dat dat voor iedreen geld behalve voor ambtenaren. Er zijn mensen met en zonder geloof. Met uiteenlopende uitingen. Get used to it....

PGS
PGS28 jun. 2023 - 17:02

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen28 jun. 2023 - 12:36

Ik was vorige week in Londen. Daar zag ik ambtenaren met hoofddoek, tulband, baseballpetten.... Ik snap het gekunstelde probleem niet. Het is een gecreëerd probleem, waar mensen in zijn geloven en een reden vinden om toch te kunnen discrimineren. Het zorgt er alleen maar voor dat mensen uit bepaalde groepen niet meer solliciteren. Een keppeltje kun je onder je pet dragen en een kruisje onder je hemd. Dat we dat niet meer mogen zien is volslagen belachelijke symboolpolitiek. Nederland wordt er niet veiliger van. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als iemand om religieuze redenen wordt ontslagen...... Oja, beste meelezers, bespaar me alstublieft persoonlijke aanvallen enzo, als u wilt reageren.

12 Reacties
Antonie de Man
Antonie de Man28 jun. 2023 - 13:02

Wanneer u uitgaat van de gezagsdrager die in de publieke ruimte moet optreden dan komt u wellicht tot een andere conclusie. Principes zijn waardevol maar de wetsdienaar heeft daar weinig aan als zij/hij zelf onderwerp van discussie wordt. Hoe kun je je tegen de vooroordelen van een wetsovertreder verdedigen als die je uiterlijk in de discussie betrekt? Dan werkt een religieus symbool gezagsondermijnend, en daar sta je dan!

Aldtsjerk
Aldtsjerk28 jun. 2023 - 13:19

Hallo Alfred, In Teheran zijn geen ongesluierde ambtenaren, neem niet aan dat je daar ook een voorbeeld aan wil stellen. De meeste duimpjes gaan naar reacties die een uniform een uniform vinden en geen uniform met frutseltjes. Als je het uitdragen van religie belangrijker vind dan je in een uniform te hijsen, moet je dat vooral niet doen. Maar niet lopen miepen over discriminatie, het is je eigen keus. Je kan natuurlijk ook gewoon stoppen met religieus zijn, is ten slotte ook maar aangeleerd, en heerlijk vrij door het leven gaan.

Peter1957
Peter195728 jun. 2023 - 13:21

Ik lees dat het gaat om zichtbare uitingen van geloofs- of levensovertuiging. Dus een keppeltje onder je pet of een kruisje onder je hemd lijkt geen probleem. Die zie je niet.

hgroen2
hgroen228 jun. 2023 - 13:32

Er is nooit aangetoond dat mensen niet solliciteren bij de politie vanwege verbod op religieuze uitingen in het uniform. Dus het wel toestaan zou gekunsteld zijn. het uniform is er met een reden. Namelijk uniformiteit

EricDonkaew
EricDonkaew28 jun. 2023 - 13:37

@Blokhuizen: Een keppeltje kun je onder je pet dragen en een kruisje onder je hemd. Dat we dat niet meer mogen zien is volslagen belachelijke symboolpolitiek. ------------------------- Je zegt nu in twee volzinnen evenzovele totaal verschillende dingen. Ikke niet begrijpen. Probeer het nog eens.

Zandb
Zandb28 jun. 2023 - 13:51

Alfred Als er bij een bepaalde baan een bepaald neutraal uniform hoort, en jouw geloof en/of je geweten bepaalt dat je er geen neutraal uiterlijk op na mag houden, dan heb je, binnen de grenzen van de wet, alle vrijheid en mogelijkheid om aan dat geloof en/of dat geweten de voorkeur te geven. Zelfs toen er nog dienstplicht was, was de overheid uiteindelijk ook zo verstandig om mensen die serieuze bezwaren hadden bv een vervangende dienstplicht op te leggen.

Jozias2
Jozias228 jun. 2023 - 14:11

@alfred “Ik was vorige week in Londen. Daar zag ik ambtenaren met hoofddoek, tulband, baseballpetten....“ Ik was in Marokko en Algerije en zag daar moslima’s bij de politie zonder hoofddoekje. Als het in die landen (en tot voor kort Turkije) mogelijk is dat vrouwen bij de politie geen hoofddoekje dragen waarom zou het hier dan een probleem zijn?

VeganHarrie
VeganHarrie28 jun. 2023 - 15:38

Ach, op een islamitische school mag de schoolleiding eisen dat vrouwelijke leerlingen een hoofddoek dragen, dus waarom zou de politie ook niet zo haar kledingvoorschriften mogen hebben?

Polarisario
Polarisario28 jun. 2023 - 16:11

@Blokhuizen: Dat keppeltjes en kruisjes bij het uniform niet mogen is natuurlijk symboolpolitiek. Natuurlijk gaat het om hoofddoekjes en tulbanden. Helemaal mee eens. Toch wat betreft de situatie bij de Britten moet ik altijd aan mijn moeder denken die regelmatig vroeg aan ons: “Als je vriendje in de sloot springt… Spring jij dan ook?”. Nee dus! Je moet vooral zelf nadenken of een maatregel goed is of slecht. Ik heb zelf bij de huisarts of supermarkt of met mijn buren geen probleem met een hoofddoek. Als iemand mij als gelijke aanspreekt wie ben ik dan om haar ongelijk terug aan te spreken. Bij een agente heb ik daar toch gevoelsmatig meer moeite mee en ik vind de discussie daarover zeker zinnig. Overigens tot slot nog één citaat van een vooraanstaande Galliër: “Rare jongens die Britten!”.

Hahyrningur
Hahyrningur28 jun. 2023 - 16:33

Moslima's met hoofddoekjes zijn wel degelijk welkom bij de politie maar niet bij de geüniformeerde dienst. Uniformen zijn uniform zoals de naam al zegt. Het uitdragen van religieuze en politieke overtuigingen is daarmee in strijd

PGS
PGS28 jun. 2023 - 17:05

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Certa
Certa29 jun. 2023 - 7:14

“ Ik ben benieuwd wat er gebeurt als iemand om religieuze redenen wordt ontslagen......” Het Europese hof heeft in diverse zaken geoordeeld dat een werkgever iemand mag ontslaan die die een hoofddoek draagt als de ondernemer kan bewijzen dat hij neutraliteit wil uitstralen. Apart dat jij dan nog steeds benieuwd bent wat de gevolgen van van een ontslag. https://nos.nl/artikel/2389416-werkgever-mag-dragen-hoofddoek-verbieden-zegt-het-europees-hof-opnieuw

Goossen2
Goossen228 jun. 2023 - 11:25

Heel goed. En het gaat niet om rascisme maar om religie. Folklore.

2 Reacties
Zandb
Zandb28 jun. 2023 - 13:55

Goossen Dat is een non-argument. Het gaat er om dat een uniform het neutrale optreden dat van de politie verwacht mag worden, symboliseert. Welke reden iemand ook zou aanvoeren om die neutraliteit niet zichtbaar uit tem willen dragen, is een verkeerd argument.

vdbemt
vdbemt28 jun. 2023 - 17:52

Kom op Goossen, wordt wakker.

Aldtsjerk
Aldtsjerk28 jun. 2023 - 11:22

Even voor JohnVKR, artikel 1 van de grondwet is een gedrocht en jij bewijst dat opnieuw. Daar waar artikel 1 beoogt iedereen gelijk te laten zijn, opent het de deur voor, met name religieuzen, ongelijk te mogen zijn. De politie draagt uniforme kleding, maar dat geldt niet voor de religieuze, want die heeft ergens een boek liggen dat zegt dat ze lak moet hebben aan de maatschappij, want regels uit het boek gaan voor. De religieuze heeft de ambitie om een eerbaar beroep te kiezen, maar het boek staat in hoger aanzien dan de regels van Yesilgöz, dus doet zij/hij het niet. Een beter bewijs dat je niet mee wil doen in de maatschappij is er niet. De socialisten willen dat de mensen (proletariaat) zich kunnen ontwikkelen. Daar hoort solidariteit bij, van twee kanten. Religie kan worden beoefend, er mogen gebedshuizen worden gebouwd, en elke dracht gedragen die men wenst. En als iemand uit die groep bij de politie wil, conformeer je 8 uur per dag aan de huishoudelijke regels van de politie, zoals bij elk bedrijf, inclusief het dragen van een uniform. Hoe moeilijk kan het zijn?

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen28 jun. 2023 - 13:52

'Daar waar artikel 1 beoogt iedereen gelijk te laten zijn, opent het de deur voor, met name religieuzen, ongelijk te mogen zijn. ' Achter jouw reactie zit de discriminerende aanname dat als je laat zien religieus te zijn je niet neutraal kunt handelen. Terwijl de kern van het discriminatieverbod nu juist is dat mensen beoordeeld moeten worden op hun handelen en niet op hun uiterlijke kenmerken. Aldus Het College voor de rechten van de mens. Er is dus inderdaad onbegrip over artikel 1, en die zit vooral bij Aldtsjerk. Artikel 1 beoogt niet mensen gelijk te laten zijn, maar gelijkwaardig. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Onderscheid maken op basis van onder andere religie is dus niet toegestaan. Dat is iets heel anders dat iedereen gelijk moet zijn. Als je artikel 1 niet begrijpt of wil begrijpen moet je het niet aan anderen gaan uitleggen.

Antonie de Man
Antonie de Man28 jun. 2023 - 11:13

Alle lof voor deze minister. Je moet er niet aan denken dat de loyaliteit van een wetshandhaver door uiterlijkheden in de uitvoering van haar/zijn functie in twijfel wordt getrokken. De enig juiste beslissing.

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 11:06

De politie moet inderdaad neutraliteit uit stralen. In die zin is de motie een goed voorstel. Voor de rest vind ik het opmerkelijk hoe snel mensen hier ook schakelen van een verbod toejuichen naar tegen een verbod zijn. Verbieden is vooral erg klaarblijkelijk als het gebeurt bij een partij die veel mensen hier nauw aan het hart ligt. Forum dus. Ik ben het eens met de motie, maar oneens met de moslim pest gedachte die er achter zit vanuit de zeer onfatsoenlijke en onbeschofte PVV. Die dit helemaal niet voorstelt om de "neutraliteit" van de politie, maar om moslims te schofferen. Want daar gaat het natuurlijk om. De neutraliteit van de politie en niet met een geloof geconfronteerd worden, wordt er dan als gelegenheidsargument vaak bij gehaald. Zelfs relatief normale voorstellen( politie moet neutraal zijn) krijgt dan een gitzwarte achtergrond en een zeer bittere en smerige smaak.

3 Reacties
CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 11:13

'Verbieden is vooral erg klaarblijkelijk als het gebeurt bij een partij die veel mensen hier nauw aan het hart ligt. Forum dus. ' Het verbieden van een politieke partij heeft toch niets te maken met een verbod op keppeltjes, kruisjes en hoofddoeken in een organisatie waar ze een uniform dragen? 'Die dit helemaal niet voorstelt om de "neutraliteit" van de politie, maar om moslims te schofferen. Want daar gaat het natuurlijk om. ' Over het algemeen is het niet zo moeilijk om gelovigen te 'schofferen'.

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 11:28

Ik ben tegen zo min mogelijk verbieden. Of het nu een politieke partij betreft of een keppeltje of hoofddoek. Ik slaap er geen nacht minder om als een politie agente een hoofddoekje draagt. Laat ze liever wat doen tegen de reljeugd in Zandvoort. Het heeft 100% te maken met de politieke kleur van velen hier. Laten we daar gewoon eens eerlijk over zijn. Voor de rest vind ik het zelf bij gelovigen wel mee vallen. Vooral christelijke( en dan vooral progressieve) mensen kan ik goed mee opschieten. Ik ben voor de rest geen volgeling van Wilders en heb daarom geen enkele keer de neiging om de profeet te beledigen. Of het over kopvodden te hebben. Of om de Koran met Mein Kampf te vergelijken. Ik hoef niet te schofferen om te schofferen. Zelfs richting nationalisten is het niet mijn bedoeling om te polariseren of te schofferen, maar alleen om te benoemen. Ik kan me nog Fitna herinneren. Er zou een burgeroorlog komen na Fitna. Dat waren de verhalen. Er gebeurde helemaal niets. Ondanks dat Wilders liep te provoceren met zijn kleuter filmpje. Het zijn vooral nationalisten die zich om het minste of geringste gekwetst en geschoffeerd voelt.

PGS
PGS28 jun. 2023 - 17:10

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 11:06

De politie moet inderdaad neutraliteit uit stralen. In die zin is de motie een goed voorstel. Voor de rest vind ik het opmerkelijk hoe snel mensen hier ook schakelen van een verbod toejuichen naar tegen een verbod zijn. Verbieden is vooral erg klaarblijkelijk als het gebeurt bij een partij die veel mensen hier nauw aan het hart ligt. Forum dus. Ik ben het eens met de motie, maar oneens met de moslim pest gedachte die er achter zit vanuit de zeer onfatsoenlijke en onbeschofte PVV. Die dit helemaal niet voorstelt om de "neutraliteit" van de politie, maar om moslims te schofferen. Want daar gaat het natuurlijk om. De neutraliteit van de politie en niet met een geloof geconfronteerd worden, wordt er dan als gelegenheidsargument vaak bij gehaald. Zelfs relatief normale voorstellen( politie moet neutraal zijn) krijgt dan een gitzwarte achtergrond en een zeer bittere en smerige smaak.

Martin van der Linde
Martin van der Linde28 jun. 2023 - 11:02

Er wordt net gedaan of iemand met een hoofddoek of een kruisje anders handelt als politieman of vrouw. Want daar gaat het toch om, hoe je bent en niet zoals je er uit ziet. Neutraliteit als eis stellen voor een openbaar ambt is zelfbedrog. Van binnen blijft die persoon ook zonder uiterlijke kenmerken een moslim of katholiek of Jood. En doet hij of zij zijn plicht. Een verbod op uiterlijke kenmerken versterkt juist het gevoel dat sommige mensen niet gelijk zijn aan anderen en dat zij zich moeten aanpassen aan anderen.

4 Reacties
Willem van der Decken
Willem van der Decken28 jun. 2023 - 11:55

Nee, je draait het om. Door een uniform te dragen kun je juist het functioneren van een agent niet verbinden aan een religieuze overtuiging. Want die weet je niet.

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 15:53

@ Willem van der Decken Dit is pure theorie. In de volksmond weet iedereen hoe het gaat. Een Turk of een Marokkaan is al snel een moslim. Tussen Japanners, Chinezen en Koreanen wordt ook door veel mensen moeilijk onderscheid gemaakt. Het zijn vaak buitenlanders. Terwijl dat ook al feitelijk onjuist is. Je kunt nog steeds zijn of haar gezicht zien. Een Nederlands uitziende agent die jongeren aanspreekt op drankgebruik is toch anders als een Marrokaans of Turks uitziende vrouw die dat doet.

Willem van der Decken
Willem van der Decken28 jun. 2023 - 18:04

@sonic2 ‘ Een Nederlands uitziende agent die jongeren aanspreekt op drankgebruik is toch anders als een Marrokaans of Turks uitziende vrouw die dat doet’ Als je het zo bekijkt dan is het helemaal onverstandig om er ook nog een keppeltje of hoofddoek bij te doen?

Sonic2
Sonic229 jun. 2023 - 16:07

@ Willem van der Decken Je kunt die hoofddoek verbieden of keppeltje. Maar voor de doorsnee Nederlander zal de Marokkaan of Turk toch wel de Marokkaan of Turk zijn. Net als de trans vrouw voor veel mensen een kerel zal blijven met een rok. Niet mijn teksten, maar ik vat even samen hoe het door het doorsnee volk tegen aan wordt gekeken. En laat dat keppeltje nou maar weg. Dit hele debat heeft NIETS met het keppeltje te maken. Het gaat om het hoofddoek verbod. Het gaat om de moslims. En niet om de islam. Maar om de moslims.

Volrin
Volrin28 jun. 2023 - 10:49

Even los van wat ik van de wet vind, wie en wanneer zei dat deze wet de oplossing is of moet zijn voor discriminatie door de politie?

1 Reactie
Beisser
Beisser28 jun. 2023 - 15:53

Niemand en nooit. Het gaat om de uitstraling naar het publiek toe. Discriminatie door de politie, binnen het apparaat en naar het publiek toe, is een ander probleem dat andere oplossingen vraagt.

JoepJos
JoepJos28 jun. 2023 - 10:47

Van de moslima’s die ik ken geven een aantal aan dat zij het uniform zoals het nu van de politieagente is, ook met hoofddoek niet zouden willen dragen. Het is te strak en teveel onthullend volgens de voorschriften van de islam. Dat geldt ook voor uniformen in de zorg waarbij korte mouwen een voorschrift is.

2 Reacties
Nicolay2
Nicolay228 jun. 2023 - 11:47

Deze moslima’s leven tussen hun oren nog steeds in de middeleeuwen denk ik.

JoepJos
JoepJos28 jun. 2023 - 13:44

@Nicolay2: zij belijden hun geloof zoals zij menen dit te moeten belijden. Ik heb daar geen enkel probleem mee omdat ook ik volgens hen mag leven zoals ik dat als atheïst wens.

Creature from the Black Lagoon
Creature from the Black Lagoon28 jun. 2023 - 10:45

"... voert Yeşilgöz een motie uit" Wellicht goed om te vermelden dat hier gewoon een Kamermeerderheid voor was. Voor de rest een prima besluit - politieagenten zijn niet voor niets "in uniform". Straalt niet veel gezag uit als de ene met een keppeltje, de andere met een hoofddoek en weer een andere met een vergiet op zijn/haar hoofd de straat op gaat.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 10:29

Ik heb geen vertrouwen in het neutrale karakter van agenten. Uit de app groepen en andere zaken blijkt duidelijk dat racisme een groot probleem is bij de politie. Ik vertrouw er niet op eerlijk te zullen worden behandeld door agenten. Neemt niet weg dat het merendeel van de agenten wel neutraal zal zijn, er is teveel gedonder met racisten geweest bij de politie om nog vanuit te gaan dat de agent neutraal is. Hoe gaan we dat probleem oplossen of blijven we ons met dit soort moslim pesten zand in de ogen strooien. De mensen die over vrouwen en hun positie bij de islam beginnen gaat het niet echt om vrouwenrechten. Een agente met hoofddoek gaat meer voor emancipatie van moslima betekenen als 300 Lale Güls en Ayaan Hishi Ali's. Orthodoxe mannen zullen op hun plek gezet worden en dat voorbeeld is zeer waardevol. Denk dat de negatievelingen hun eigen mogelijkheden tot neutraliteit projecteren op deze vrouwen. Maar goed hoe is het grootste neutraliteit probleem bij de politie, racisme, hiermee gediend?

7 Reacties
Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 11:32

"De mensen die over vrouwen en hun positie bij de islam beginnen gaat het niet echt om vrouwenrechten. Een agente met hoofddoek gaat meer voor emancipatie van moslima betekenen als 300 Lale Güls en Ayaan Hishi Ali's" Wat een krachtige vrouw bent u ook.Prachtige reactie en vooral deze alinea is prachtig. Gul en Hirsi Ali zijn vooral in die kringen helden omdat ze als "allochtonen" vinden wat veel rechts radicale hier toch wel vinden. Hun vuige racisme krijgt daarmee iets gematigd, want ze laten het zeggen door vrouwen met een migratie achtergrond. Het gaat niet om vrouwen rechten. Het gaat om hun ideologische gedachtengoed. Dat is hetzelfde met Laurens Buijs. Die wordt alleen maar gebruikt door "rechts" om te laten zien hoe intolerant links zogenaamd is.

Khalid3
Khalid328 jun. 2023 - 13:40

Satya@ Goede en krachtige reactie van jou...

ChefSache
ChefSache28 jun. 2023 - 15:11

@sonic ‘ Gul en Hirsi Ali zijn vooral in die kringen helden omdat ze als "allochtonen" vinden wat veel rechts radicale hier toch wel vinden. ’ Het zijn toch ook allochtonen? Of zet je dat tussen aanhalingstekens omdat het volgens jou geen echte allochtonen zijn omdat ze er een mening op na houden die allochtonen niet ‘horen te hebben’ ? Was als dat echt zo is is dat je reinste racisme.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 16:19

Sonic Dank je, ik ben gevleid door je reactie. Het is ook gemeen omdat ze duidelijk getraumatiseerde vrouwen misbruiken om moslims collectieve eigenschappen toe te kennen terwijl hun trauma hen duidelijk drijft.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 16:20

Khalid Dank je.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 18:20

"Was als dat echt zo is is dat je reinste racisme. " Hoezo? Leg dat eens helder uit. Een blanke man mag best zijn bedenkingen hebben bij allochtone vrouwen die hun heil zoeken bij extreemrechts. Ik heb daar ook een mening over. Mag ik die wel geven maar Sonic niet? Je gebruikt vrij links framing.

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 20:29

@ Chefsache Aha weer een schreeuwerige rechts radicaal die me ontmaskert heb. Het zal je vast 2 of 3 likes opleveren uit het zelfde clubje haters wat altijd al een hetze tegen mij voert. En je hebt nog ongelijk ook, want ik bedoelde dat helemaal niet. Je gaat dus je onfatsoenlijke reactie terug trekken, want ik pik het niet om voor van alles en nog wat uit gemaakt te worden. Ik vind allochtoon een vreselijk woord. En ook mensen met een migratie achtergrond. Vandaar dat ik een beetje zat te bedenken van hoe ik het zou opschrijven. Ik vind geen enkel woord het echt goed omschrijven. Dat was alles. En voor de rest is het onfatsoenlijk "rechts" die inderdaad mensen met een kleurtje misbruikt om die te laten zeggen wat ze eigenlijk zelf hadden willen zeggen, zodat ze niet als racist worden gezien. Zeker tegen Fidan Ekiz of Gul heb ik niet zoveel. Ayaan Hirsi Ali laat me koud en Umar vind ik vervelend net als ik pakweg Madonna vervelend vind. U heeft me niet ontmaskerd dus als racist. Dus trek dat verwijt dan ook maar weer in.

Dr. Znayder
Dr. Znayder28 jun. 2023 - 10:28

Prima zaak. Het principe van dit stukje verlichting is vrij simpel. Thuis heeft u alle vrijheid om te geloven en uit te dragen wat u wilt, maar instanties blijven neutraal. Juist zodat, die vrijheid thuis beschermd kan worden. Heel vreemd dat sommige 'progressieve' partijen niet inzien dat ze bezig zijn met reactionaire contra-verlichting door dit ter discussie te stellen. We've been there.

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick28 jun. 2023 - 10:19

Wie bij de politie gaat, dient zijn functie boven diens religie te zetten. Wie zijn religieuze symbolen belangrijker acht dan de neutraliteit van het uniform, is daartoe niet bereid.

Frits Jansen
Frits Jansen28 jun. 2023 - 10:15

Autochtone Europese moslimas (op de Balkan en in Rusland) dragen geen hoofddoek. Het is een regionale klederdracht van het Midden Oosten. Worden andere klederdrachten ook verboden?

3 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew28 jun. 2023 - 12:17

@Frits Jansen: Het is een regionale klederdracht van het Midden Oosten. ------------------------------- Nee, nee en nog eens nee. Dan weet je dus nog minder van de wereld dan ik al vermoedde. De hoofddoek is gemeengoed van Marokko tot en met Indonesië/Filipijnen. Overigens welcome back, want zo ben ik dan ook wel weer.

Jozias2
Jozias228 jun. 2023 - 12:20

@eric Ook in Marokko niet bij de politie.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 16:27

"Dan weet je dus nog minder van de wereld dan ik al vermoedde. De hoofddoek is gemeengoed van Marokko tot en met Indonesië/Filipijnen." En? In veel gevallen zien westerse mensen traditionele sluiers voor hoofddoek aan van Kenia tot Koeweit. Het is niet zo zwart wit als jullie beiden beweren. Volgens mij is jouw kennis van de wereld ook niet zo groot.

DAS13
DAS1328 jun. 2023 - 10:03

Aan de ene kant gaat het tegen artikel 1 van de grondwet in. Vrijheid van meningsuiting, religie... Etc. En iemand die vanuit zijn religie een verplicht kledingstuk of her baar teken moet dragen zou ook in de gelegenheid gesteld moeten worden bij zo'n overheidsdienst te werken. Aan de andere kant als Buitengewoon Opsporingsambtenaar vind ik het wel eigenijk wel een goede zaak. Wij dienen integer en onbevooroordeeld te zijn en te kijken naar de feitelijke omstandigheden. Echter ik weet ook dat in de praktijk sommige collega's, die duidelijk herkenbaar zijn en zich identificeren met een vrouw, in een gesprek meer tegengas krijgen en soms zelfs niet als vol worden aangezien omdat ze vrouw zijn. En omdit nu zoveel mogelijk tegen te gaan is het niet dragen van herkenbare religieuze kenmerken toch wel wenselijk. Daarnaast is er iets zoals eenheid van tenue of uniformiteit. Moet ik dan bijvoorbeeld een tulband gaan dragen als ik met een Sikh collega hetb pas op ga ? En uniformiteit draagt ook bij aan een professionele uitstraling. Just my 5 centen

1 Reactie
Jozias2
Jozias228 jun. 2023 - 12:22

@das (en Rvb) Het gaat juist niet in tegen artikel 1. Alle geloofsovertuigingen en iedereen bij de politie wordt gelijk behandeld. Het zou pas ingaan tegen artikel 1 als een hoofddoek wel en een tulband niet zou worden toegestaan.

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 10:03

Geen van fan de VVD maar het is en blijft een liberale en seculiere partij, en de laatste tijd zijn ze niet zo goed in het uitvoeren van liberale en seculiere plannen en ideeën.. dit is een mooie uitzondering.

weereenmening
weereenmening28 jun. 2023 - 10:02

Fijn dat eindelijk de scheiding religie en staat voortgang kan vinden. Nu nog de monarchie afschaffen en het begint qua rechtstaat ergens op te lijken.

Ger Meesters
Ger Meesters28 jun. 2023 - 10:00

Het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Als je er vanwege het belang van een neutrale uitstraling bij agenten voor kiest om zichtbare uitingen van geloofs- of levensovertuiging te weren dan moet je geen onderscheid maken. Dan geldt dat voor álle, religieuze, levensbeschouwelijke, en politieke uitingen en dus ook ieder symbool waaronder ook kledingvormen. Eenvoudig om het feit dat er burgers zijn die zich niet op hun gemak zeggen te voelen als zij geconfronteerd worden door dergelijke symbolische uitingen gedragen door een agent en iedere agent in ieder geval zijn, haar, of hen rol moet kunnen uitoefenen dient deze zich aan te passen daaraan.

Zandb
Zandb28 jun. 2023 - 9:50

Ik ben het er mee eens. Wanneer niet mis ter verstane religieuze of andere 'kenmerken' boven het uniforme karakter van 'agent zijn' staan, dan moet maar je geen agent willen worden.

10 Reacties
MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 10:00

Je trapt in een afleidingsmanoeuvre. Dit invoeren ontkent het daadwerkelijke probleem en sterker nog maakt het slachtoffer van het racisme binnen het korps tot dader en omgekeerd. Het is kwaadaardig. Het zou alleen te verdedigen zijn in een totaalpakket van aanpak van discriminatie. En ook dan is het maar de vraag of het houdbaar is maar dan was in elk geval de context een duidelijke. Het is bedoeld om de bestaande discriminatie van 'witte' zijde te bestendigen en te facilitairen. Dat de pvv dat wenst begrijp ik. Dat anderen daar intrappen geeft aan hoe ver Nederland naar extreem rechts is opgeschoven.

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 10:21

@MG 'Het is bedoeld om de bestaande discriminatie van 'witte' zijde te bestendigen en te facilitairen.' Waar blijkt dat uit? Alle religieuze symbolen zijn verboden.

JasDon
JasDon28 jun. 2023 - 10:43

"Je trapt in een afleidingsmanoeuvre. Dit invoeren ontkent het daadwerkelijke probleem" Welk probleem precies, want het lijkt meer op een non-oplossing voor andere problemen, zoals racisme binnen het corps? Dat los je niet op het kruisjes en hoofddoekjes. "Het is kwaardaardig" Hoe dan? Nu is het alleen maar een leus zonder inhoud. "Het is bedoeld om de bestaande discriminatie van 'witte' zijde te bestendigen en te facilitairen." Dat is jouw interpretatie, maar dat zijn niet per se de feiten. Er wordt door politiemensen opgeroepen om een hoofddoekje, etc. toe te staan. Daar was qua wetgeving nog niet afdoende duidelijkheid, die wordt nu geboden. Ik ben het dus met Zandb eens, als een hoofddoekje belangrijker is dan en conflicterend is met je functie als politieagent, dan is het misschien maar goed dat je een andere carrière kiest.

Grooteman2
Grooteman228 jun. 2023 - 11:01

@MG1968-2 Rascisme, kwaadaardig en discriminatie, de "witte" kant etc. Hoe kan je het bedenken? Wij verwachten van de politie dat ze neutraal zijn en dan moeten ze dat ook uitstralen anders is dat bij voorbaat al kansloos. Heeft met jouw vooroordelen niets te maken.

EenMening3
EenMening328 jun. 2023 - 11:19

@MG Jij bent zo begaan met moslims, dat je voor hen uitzonderingen wilt maken die voor anderen niet gelden. Deze opstelling kan er ook toe leiden dat ernstige misstanden binnen de moslimgemeenschap met de mantel der liefde bedekt worden. Dat is goed bedoeld, maar daarmee bestendig je die misstanden wel. Het resultaat van dit kortzichtige denken is het tegenovergestelde van emancipatie en bestendiging van het patriarchaat. Deze opstelling kan er zelfs toe leiden dat de politieke grondrechten, in het kader van discriminatiebestrijding, ondergeschikt gemaakt worden aan artikel 1 van de Grondwet (horizontale werking).

Willem van der Decken
Willem van der Decken28 jun. 2023 - 11:22

Nee MG, deze maatregel heeft niets met discriminatie, of de aanpak daarvan binnen het korps, te maken. Dat is een heel ander verhaal. Een uniform is gewoon dat; ‘uniform’. Bij elke baan zal een individu keuzes moeten maken mbt levensstijl, als hij/zij die baan wil. Baan in de horeca, werk je meestal als anderen vrij zijn. Andere banen hebben ploegendienst. Etc. En bij de politie krijg je een uniform, en laat je je geloofsdingen thuis, voor in je vrije tijd. Niemand dwingt vrouwen om een hoofddoek te dragen, of om bij de politie te gaan werken. Beiden zijn een keuze. Toch?

MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 12:47

@Allen Het daadwerkelijke probleem van racisme binnen het korps wordt hiermee niet geadresseerd. Dit terwijl problemen van 'niet onbevooroordeeld kunnen handelen' nu eenzijdig neergelegd worden daar waar het probleem alleen maar marginaal is. Ergo: het moet uitstralen we doen wat aan bevoordeeld zijn maar de aanpak daarvan is dermate selectief dat het het institutioneel racisme wederom toont. Want daar wordt niets aan gedaan. @EenMening "Jij bent zo begaan met moslims, dat je voor hen uitzonderingen wilt maken die voor anderen niet gelden." Ik ben niet meer of minder begaan met moslims dan andere godsdiensten. Binnen beide geloofsgemeenschappen zijn er nogal wat mensen in staat om een onwenselijke en onmenselijke maatschappijinrichting voor te staan. Wat overigens niet anders is als binnen de seculiere extreem rechtse gemeenschap die de initiator was van deze maatregel. En die precies dat doet hoe die bedoeld is: het afleiden van het daadwerkelijke probleem door het onterecht neer te leggen bij 'de ander'.

MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 12:50

@Allen Ps Ik verwijs hier naar mijn bijdrage op MG1968-2 28 jun. 2023 - 11:20. Ik begrijp dat mijn tekst van MG1968-2 28 jun. 2023 - 12:00 op zandb omdat ik datzelfde verhaal niet binnen twee posts wilde herhalen wat onduidelijk gaf en vragen opriep. De vragen die jullie stellen zijn daar eigenlijk allemaal al in verwoord.

MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 12:59

@Willem "Nee MG, deze maatregel heeft niets met discriminatie, of de aanpak daarvan binnen het korps, te maken. Dat is een heel ander verhaal." Het gaat om onbevooroordeeld handelen en kunnen handelen. Als het alleen dat was wat jij aangeeft was het snel opgelost want het is een misvatting dat een uniform gelijk moet zijn en dat er -binnen de herkenbaarheid- geen accentverschillen mogen zijn. En die zijn er dan ook. Het is b.v. niet uniseks. Het gaat wel degelijk om onbevooroordeeld handelen en juist daar waar de slechte staat van dienst echt blijkt van het politiekorps blijft handelen uit. Dat geeft aan dat dat bij deze maatregel er ook maar met de haren bijgesleept is en dat het doel van de indieners een andere is (en ook zo overkomt).

Willem van der Decken
Willem van der Decken28 jun. 2023 - 18:12

@MG Nee, het gaat om de neutrale uitstraling van de politie als geheel. De uniforme uitstraling van de eenheid zo gezegd. Jij sleept discriminatie door de politie er aan de haren bij, maar dat is een ander verhaal dat hier los van staat. Niemand zegt dat dat hierdoor wordt opgelost. Daar zijn werkgroepen binnen de politie mee bezig.

JohnVKR
JohnVKR28 jun. 2023 - 9:44

Een historisch dom besluit uit populistische overwegingen die de samenleving nog verder polariseert. Een besluit dat regelrecht ingaat tegen artikel 1 van de grondwet. Dat Nederland een racistisch land is weten we. Onderzoek van enkele jaren terug wees al uit dat moslims in Nederland zich vaker gediscrimineerd voelen dan in 14 van de 15 overige onderzochte Europese landen. Maar het gaat ook om het grote aantal christenen met b.v. een Afro-Caribische, Afrikaanse of Oost-Europese achtergrond. Ook veel van hen zullen zich nu niet meer welkom voelen bij de politie. Het signaal dat de minister hiermee afgeeft: de politie is er niet voor iedereen, en de politie is er zeker niet voor mensen met een migratie- en religieuze achtergrond. Het hardcore racisme van de PVV wordt vandaag beloond. Los daarvan: de wervingsproblemen bij de politie zijn al groot, en die worden alleen maar groter. Door dit besluit zal de politie vroeg of laat nieuwe agenten moeten gaan werven in andere EU-landen, omdat ze het personeelsprobleem anders ooit meer gaat oplossen.

5 Reacties
ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick28 jun. 2023 - 10:22

Iedereen hetzelfde uniform. Gelijke behandeling (artikel 1) ten top.

Dr. Znayder
Dr. Znayder28 jun. 2023 - 10:37

Wat ik hier eigenlijk een beetje in lees is dat alleen witte mensen instaat zouden zijn om hun religie of overtuiging thuis te laten.

EenMening3
EenMening328 jun. 2023 - 11:28

" Een besluit dat regelrecht ingaat tegen artikel 1 van de grondwet. " ??? Politiemensen dragen een uniform. De bedoeling van een uniform is dat iedere politieagent er hetzelfde uitziet. Daarom draagt iedere agent ook dezelfde pet. Als je die pet in sommige gevallen gaat vervangen door een hoofddoek, doorbreek je de uniformiteit. Het is juist discriminatie om aan sommige politiemensen toe te staan een andere hoofdbedekking te dragen.

EenMening3
EenMening328 jun. 2023 - 11:31

"Maar het gaat ook om het grote aantal christenen met b.v. een Afro-Caribische, Afrikaanse of Oost-Europese achtergrond. Ook veel van hen zullen zich nu niet meer welkom voelen bij de politie. " Deze mensen zullen geen moeite hebben met het dragen van de standaard politiepet.

EricDonkaew
EricDonkaew28 jun. 2023 - 12:31

@JohnVKR: Dat Nederland een racistisch land is weten we. ------------------------ Wie is 'we?' Jij en je vrouw? Spreek alsjeblieft namens jezelf en eventueel een paar intimi. En niet namens mij. En praktisch zeker niet namens vele anderen. Hier op Joop maar ook daarbuiten.

Ed Verbeek
Ed Verbeek28 jun. 2023 - 9:30

Letterlijk: symboolpolitiek.

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 10:01

Nee. Want het legt de oorzaak van de problematiek bewust op de verkeerde plaats. Dan is het geen symboolpolitiek.

MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 9:20

Het daadwerkelijke en onoverkomelijke onvermogen tot onpartijdig handelen zit natuurlijk niet in degene die een hoofddoekje of keppeltje dragen maar degene die zich met name aangetrokken voelen door de slogan dat die pet iedereen past. De individuen binnen de organisatie neigen naar extremer rechts dan gemiddeld in de maatschappij (wat an-sich daar al een probleem is) en het is dan ook niet vreemd en wellicht zelfs onoverkomelijk dat binnen die organisatie institutioneel racisme bestaat. Dat extreem rechts daar niet de focus op wil hebben en die verlegt zodat in de beeldvorming het slachtoffer de schuldige wordt en omgekeerd is te verwachten. Dat een partij als de VVD (en ultiem iedereen binnen de coalitie) daarin meegaat is een bevestiging wat ik hierboven al schreef: dat de acceptatie en facilitairen van extreem rechts binnen onze samenleving op geen gevaarlijk niveau zit. Dit is niet eens symboolpolitiek. Dit de werkelijkheid omdraaien. Het daadwerkelijke probleem dat mensen niet op een neutrale en onpartijdige manier kunnen handelen zit hem juist nauwelijks bij degene die geen hoofddoek of keppeltje dragen maar bij degen die wit en superieure gevoelens hebben (overigens is dit niet de witte oude man, de witte jongere doet daar ook aan mee (tenminste dat deel van die jongere die denken dat de pet hun ook wel past)).

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 10:27

*geen gevaarlijk niveau = gevaarlijk niveau

TanteJuut
TanteJuut28 jun. 2023 - 9:16

Neutraliteit boven diversiteit & uniform is niet pluriform.

Jan Wijn
Jan Wijn28 jun. 2023 - 9:14

Ik wist eerst niet dat ze bestaan maar er bestaat ook een atheïst symbool: een A met een krul. Ik vind dat een overheidsdienaar uitsluitend symbolen mag dragen die bij hun functie past, dus geen uitzondering voor religieuze symbolen, anders ook een atheïst symbool of een vuist met een roos.

1 Reactie
Volrin
Volrin28 jun. 2023 - 10:43

Geen van die laatste twee zijn religieuze symbolen.

FonsRietdijk
FonsRietdijk28 jun. 2023 - 9:11

Dan is het argument dat een stem op de PVV geen waarde heeft bij deze ook weg. Blijkbaar hebben ze voldoende gewicht in de schaal om die tenenkrommende lobby een halt toe te roepen.

Beisser
Beisser28 jun. 2023 - 9:09

Goed! Heel goed van de minister. Religie is een privézaak, de symbolen daarvan horen niet thuis in de uiterlijke presentatie van publieke diensten.

3 Reacties
MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 10:17

Religie is een privézaak, de symbolen daarvan horen niet thuis in de uiterlijke presentatie van publieke diensten. Religie is een privezaak en de symbolen horen niet thuis in de uiterlijke persentatie van publieke diensten. En de reden daarvan zou kunnen zijn dat het dan niet mogelijk is om tot een onpartijdig en onbevooroordeeld oordeel te kunnen komen. Des te vreemder is het dan dat dit juist wordt ingezet om dit onvermogen van de witte politieagent -zelf in meerderheid neigend naar rechts extremisme- binnen een systeem waarbinnen institutioneel racisme bestaat -niet gek ook met die neigende meerderheid- uit de wind te houden. Nu weet ik waarom het ingevoerd wordt. Deel van een aanpak die daadwerkelijk ook het basisprobleem adresseert had ik er vrede mee kunnen hebben en wellicht zelfs als logische component gezien. Nu niet. Het is niet meer of minder dan een uiting van vreemdelingenhaat en racisme. En dat ik een maatregel om andere reden wel kan toejuichen maakt deze insteek toch vooral dat ik er kritiek op heb. Het wordt niet ingezet voor jou redenen @Beisser

EenMening3
EenMening328 jun. 2023 - 14:04

@MG "En dat ik een maatregel om andere reden wel kan toejuichen maakt deze insteek toch vooral dat ik er kritiek op heb. " Dit is de paradox van het woke-denken: Een maatregel is op zich goed, maar omdat er een verkeerde gedachte achter zit, heb jij er toch kritiek op. Deze gedachtegang kun je ook uitbreiden naar allerlei echte misstanden. In de trant van: "Ik ben voor een verbod op kindhuwelijken/FGM, maar omdat er mogelijk voor een verkeerde insteek gekozen is, heb ik toch kritiek op zo'n verbod".

MG1968-2
MG1968-228 jun. 2023 - 19:33

@EenMening Lees de reacties en je weet welk doel de mensen met deze maatregel hebben. Het is dat doel dat de schade toebrengt. Niet de maatregel. Als je dat niet begrijpt begrijp je niet veel.

Rv4
Rv428 jun. 2023 - 9:04

Ik weet niet zo goed hoe ik in deze discussie sta. Ik ben links en heb niks met geloof en stem mijn hele leven al op pvda en lees heel vaak op joop.nl. ik snap niet zo goed dat hier weinig kritisch word gepraat over de islam terwijl er altijd wel hier kritisch gesproken word over het christendom. Ik heb uiteraard niks met de pvv en ander walgelijke rechtse partijen, alleen snap dat opkomen voor islam niet zo. want vergeet niet net als de christenen zullen de moslims zodra ze het hypothetisch voor het zeggen zouden krijgen linkse waarden en verworven rechten( denk ana homohuwlijk, vrouwenrechten zo de prullenbak in gooien

3 Reacties
CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 10:04

' alleen snap dat opkomen voor islam niet zo. want vergeet niet net als de christenen zullen de moslims zodra ze het hypothetisch voor het zeggen zouden krijgen linkse waarden en verworven rechten( denk ana homohuwlijk, vrouwenrechten zo de prullenbak in gooien' Dat snap ik ook niet.

Volrin
Volrin28 jun. 2023 - 10:45

"Rv4 Rv4 28 jun. 2023 - 11:04 Ik weet niet zo goed hoe ik in deze discussie sta. Ik ben links en heb niks met geloof en stem mijn hele leven al op pvda en lees heel vaak op joop.nl. ik snap niet zo goed dat hier weinig kritisch word gepraat over de islam terwijl er altijd wel hier kritisch gesproken word over het christendom." Dan leest en/of onthoud u selectief. Daarnaast is het Christendom groter en van grotere invloed dus is het logisch dat het vaker ter sprake komt.

Dr. Znayder
Dr. Znayder28 jun. 2023 - 10:55

Hier spelen een aantal zaken denk ik. - Moslims zijn in het westen een gemarginaliseerde groep. - Linkse partijen zijn zich grofweg vanaf de jaren 60 gaan richten op gemarginaliseerde groepen ipv de arbeidersklasse. -Omdat de gemarginaliseerde kiezers van "nieuw links" niet zelden rechts-conservatief zijn beginnen linkse partijen hun conservatieve belangen te verdedigen. - De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Deze identiteitscrisis in combinatie met het verlies van focus op economische ongelijkheid is waarom links zoveel verloren heeft in het neoliberale tijdperk.

Polarisario
Polarisario28 jun. 2023 - 8:52

Jammer dat hier weer zo’n circus van moet worden gemaakt. Links spreekt schande en Wilders juicht. Dit had eigenlijk nooit een echt issue hoeven te zijn. Zoek het woord uniform (=eenvormig) maar eens op in het woordenboek. Iets anders zou de (bedrijfs-) kleding op het bureau zelf kunnen zijn. Achter het bureau bijvoorbeeld lijkt me het veel minder van belang een uniform te dragen dan op straat of aan de balie. De minister zegt te hopen dat dit het einde is van de discussie. Ik vrees dat na een tijdje van relatieve stilte voor dit onderwerk het juist weer betekent dat de linkse en rechtse media weer vol op het orgel kunnen. Zeker nu het in de zomer vaak komkommertijd is kwa politiek nieuws.

Farmer3.0
Farmer3.028 jun. 2023 - 8:51

Politie moet altijd neutraal zijn. ( ondanks mijn eigen conservatieve christelijke achtergrond ) Dus ook geen kruisjes, visjes enz.

Bernie2
Bernie228 jun. 2023 - 8:50

Vreemd dat het een 'religieus symbool' wordt genoemd. Merkwaardig. Ik denk dat het door de meeste draagsters als een culturele uiting wordt gezien. Zelf zie ik het probleem niet van een hoofddoek dragende diender. Jammer. Maar ja, de VVD moet toch de landelijke onderbuik bedienen. De PVV hijgt al zo onhelder in de nek...

7 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop28 jun. 2023 - 9:14

Goed punt. Maar dat maakt misbruik des te moeilijker aan te pakken

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 9:33

'Ik denk dat het door de meeste draagsters als een culturele uiting wordt gezien.' Als je graag agent wil worden kun je je hoofddoek dan toch gewoon af doen?

Sam V
Sam V28 jun. 2023 - 9:50

@ Bernie Apart. Ik denk dat als de draagsters gevraagd wordt waarom ze een hoofddoek dragen, ze dan verwijzen naar de Islam. Heeft u het eigenlijk wel eens aan iemand gevraagd? Of is het uw onderbuik?

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 11:45

@ Sam V Heeft u het wel eens gevraagd aan moslima's dan? En dan niet alleen aan moslima's die in uw eigen straatje passen. Zoals in u uw soort stromingen gebruikelijk is.

Sam V
Sam V28 jun. 2023 - 13:01

@ Sonic Ja, ik heb zelfs jaren in hetzelfde huis gewoond als een moslima en de keuken (met nog enkele anderen) gedeeld. En nu?

michellekepen
michellekepen28 jun. 2023 - 15:32

Bernie2, [ Vreemd dat het een 'religieus symbool' wordt genoemd. Merkwaardig. Ik denk dat het door de meeste draagsters als een culturele uiting wordt gezien ] Je houdt er nogal aparte gedachtes op na. Dat staat je natuurlijk vrij. Zou je ook een poging willen wagen, jouw 'gedachte' te staven? Want als de meeste hoofddoekdraagsters dat doen vanwege hun cultuur en niet vanwege hun ideologie, zoals jij zegt te denken, dan kan het niet anders dan dat daar overvloedige bewijzen van voorhanden zijn. Ik heb ze echter niet kunnen vinden. Dat vind ik vreemd. Heel vreemd zelfs.....

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 15:49

@ Sam V Dan heeft u er vast met een stuk of 80.000 samen gewoond. Zodat u dat goed kunt afzetten tegen die rond de miljoen moslims. Hoeveel moslims kent u op de totale populatie in percentage. 0,0000000000000001%. Zoiets? Voor de rest gaat u nogal grof tekeer tegen Bernie. Terwijl u vooral maar eens duidelijk mag maken waarom hij er zo ver naast zit. Ik ken geen enkel onderzoek waarin moslima's in grote meerderheid zelf aangegeven dat ze onderdrukt zijn. Het zijn vooral heel veel mannen die menen de wijsheid in pacht te hebben en voor die vrouwen te moeten invullen hoe ze zich dan moeten voelen. Ik zie bij u nergens een inhoudelijk argument tegen Bernie. Alleen zoals gebruikelijk is een zoveelste schoffering. Ik zeg niet dat Bernie gelijk heeft, want het is in principe mijn discussie niet. Ik zeg dat niemand kan aantonen dat hij echt ongelijk heeft. Het is allemaal invullen over de rug van moslima's. Met als enige doel om je eigen politieke punt te maken

RaymondenJoop
RaymondenJoop28 jun. 2023 - 8:37

Zolang een probleem beheersbaar is, is het geen probleem. Wordt het een probleem dan is in NL re oplossing om vooral niemand op de tenen te trappen. Alsof we een keppeltjes probleem hebben

1 Reactie
Zandb
Zandb28 jun. 2023 - 9:55

Raymond Als je wil dat een dergelijke maatregel niet discrimineert, dan zijn alle religieuze en vergelijkbare symbolen 'een probleem', ook al zou het probleem zich niet in concrete zin voordoen. Dan zijn zelfs toekomstige (dus hypothetische) symbolen een probleem. Zou een maatregel bedacht worden om een bepaalde groep aan te pakken, bijvoorbeeld in de zin van "Niemand mag een moskee bouwen", dan is dat simpelweg discriminerend.

Ivan61
Ivan6128 jun. 2023 - 8:34

Eem agent of Boa heeft zwaar genoeg en een hoofddoek of keppeltje kan als rode lap werken bij sommige burgers. De geweld tegen agenten en Boa's neemt toe en lijkt mij verstandig om deze mensen te beschermen via deze verbod. Persoonlijk wil ik niet weten of een agent gelovig is, en of zij of hij een wildebras is in vrije tijd. Gaat om werk en neutrale voorkomen toch?

4 Reacties
Khalid3
Khalid328 jun. 2023 - 10:02

''Eem agent of Boa heeft zwaar genoeg en een hoofddoek of keppeltje kan als rode lap werken bij sommige burgers.'' Een huidskleur of religeuze uiterlijk kan ook als rode lap werken bij ''witte'' politie agenten.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 10:16

"Gaat om werk en neutrale voorkomen toch?" Nee, het gaat om neutraal zijn en uit app groepen is duidelijk gebleken dat veel agenten dat niet zijn. Duidelijk daaruit is dus dat een hoofddoek je neutraliteit niet aantast.

EricDonkaew
EricDonkaew28 jun. 2023 - 12:44

@Khalid: (...) religeuze uiterlijk (...) --------------------- Interessant. Als we hoofddoek en keppeltje buiten beschouwing laten, wat versta jij dan onder 'religieus uiterlijk'?

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 16:18

We kennen ten eerste niet de politieke voorkeur van veel agenten. Dat heeft misschien nog wel meer impact als het religieuze voorkomen. Dat neutrale is ook een dubieuze term, want het is ook gekant tegen hoofddoeken en tegen religie. Onder het mom van neutraliteit. Voor religieuzen zal het niet als neutraal voelen. Voor een aantal anderen wel. Een betere omschrijving zou zijn dat je er om heen moeten kunnen en het recht om er niet mee geconfronteerd te worden.

korheiden
korheiden28 jun. 2023 - 8:26

Goed zo. Politie hoort neutraal te zijn. Er zijn trouwens sowieso weinig joden met een keppeltje bij de politie, waarschijnlijk helemaal niet. Het verbod gaat vooral om hoofddoeken.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt29 jun. 2023 - 17:33

Politie hoort neutraal te zijn. En dat ben je altijd als je geen hoofddeksel of kruisje ofzo draagt? Een racist bij de politie zonder hoofddeksel of kruisje zal neutraal zijn? Een sexist zonder hoofddeksel of kruisje zal neutraal zijn? Dit is pure pesterij. De VVD die haar oren laat hangen naar PVV, FvD, JA21. Wat heel veel zegt over de VVD.

Gio Servas
Gio Servas28 jun. 2023 - 8:25

Dat is maar goed ook. Uiterlijke kenmerken van geloof bij een overheidsmedewerker kan voor gevoel van partijdigheid zorgen of nog erger... voor agressie en dat hoort daarin niet thuis. We wonen in een land waarbij de overheid gescheiden is van geloof en dat dienen de overheidsmedewerkers ook uit te dragen.

3 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten28 jun. 2023 - 8:50

"We wonen in een land waarbij de overheid gescheiden is van geloof en dat dienen de overheidsmedewerkers ook uit te dragen." Die scheiding is in Nederland nooit absoluut geweest. Zo is het koningshuis nog steeds Nederlands Hervormd. Het is een visie dat hoofddoekjes (want wees eerlijk, over keppeltjes gaat dit niet) die zouden bedreigen, maar daar kun je zeer over van mening verschillen.

r v b
r v b28 jun. 2023 - 9:44

de overheid en geloof zijn jammer genoeg nauw verweven, dat zien we aan partijen als de SGP.

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 10:32

@rvb 'de overheid en geloof zijn jammer genoeg nauw verweven, dat zien we aan partijen als de SGP. ' De SGP heeft niets te maken met de overheid.

VeganHarrie
VeganHarrie28 jun. 2023 - 8:22

Juist de hoofddoek en het keppeltje zijn stigmatiserend, het maakt het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen zichtbaar, en nodigt uit groepen mensen verschillend te behandelen.

3 Reacties
Satya
Satya28 jun. 2023 - 10:13

Volgens mij gebeurd dat bij de politie toch wel, een andere huidskleur is genoeg om anders behandeld te worden. En nu?

Khalid3
Khalid328 jun. 2023 - 10:22

Ik ben echte vleeseter en ga jij mij anders behandelen dan overige veganisten? Mensen met hoofddoek of keppeltje zijn gewoon mensen van vlees en bloed dus ik snap niet waarom jij hun anders gaat behandelen dan de rest?

VeganHarrie
VeganHarrie29 jun. 2023 - 6:04

@Khalid Waar zeg ik iets over het anders behandelen van vleeseters? Dat is een luie aanname van je, maar je gaat niet in op mijn argument.

Jozias2
Jozias228 jun. 2023 - 8:21

“Politieagenten mogen definitief geen keppeltjes, hoofddoeken of kruisjes dragen. “ Nuance, bij functies waarbij ze niet in contact komen met het publiek en zonder uniform en in hun privé tijd staat het een agent natuurlijk vrij om dergelijke zaken te dragen.

Roep en Toeter
Roep en Toeter28 jun. 2023 - 8:17

''Dilan Yeşilgöz voert PVV-motie uit: verbod op keppeltje en hoofddoek bij politie'' De motie van PVV Helder dat politie en BOA's een neutraal uniform moeten hebben (dus niet opgeleukt met symbolen van een of andere religieuze sekte o.i.d.) is december vorig jaar aangenomen door de 2e kamer. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220406_747366?utm_source=google&utm_medium=organic Goede zaak dus dat Rutte4 deze aangenomen motie nu ook (deels want nog niet voor BOA's) uitvoert. Ook al is dat het zere been van wappies die minder waarde hechten aan democratische beginselen als dat niet in hun straatje past om tweespalt te zaaien in de samenleving met symbolen van sektes die niet thuishoren op een uniform.

1 Reactie
Satya
Satya28 jun. 2023 - 10:12

Het kenmerk van een sekte is het geen ruimte voor iemand die er anders over denkt. Jouw denkbeelden laten geen ruimte voor een andersdenkenden.

Sam V
Sam V28 jun. 2023 - 8:07

Als ze niet bekostigd zouden worden door de burger, mag het College van mij roepen wat ze willen. Nu ben ik vooral verbaasd over deze tekst. Het College: “… mensen moeten worden beoordeeld op hun feitelijke handelen en gedrag en niet op veronderstellingen gebaseerd op hun uiterlijke kenmerken”. Het dragen van een religieus symbool is toch geen uiterlijk kenmerk? Het is een bewuste handeling om te tonen waar je voor staat. Zoals ook een Nederlands vlaggetje op je schouder dat al kan zijn. Deze symbolen zijn niet waardevrij. Ook al zijn ze niet zo expliciet als het dragen van kettingen of kleding met de cijfers, 14, 18 of 88, een zwarte vlag met in witte letters de shahada of de wolfsangel. Sommige adviesorganen mogen best wat kritischer bekeken worden.

1 Reactie
JasDon
JasDon28 jun. 2023 - 9:58

Ik zie een College dat zich naar een door de leden gewenst doel werkt. Hoe is de handeling van het omdoen van een kruis/hoofddoek niet onderdeel van het gedrag van een persoon?

Satya
Satya28 jun. 2023 - 7:55

Nu is het racisme probleem bij de politie uiteraard in één keer opgelost. Symboolpolitiek om gelovigen, moslims in het bijzonder, te treiteren.

5 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten28 jun. 2023 - 8:52

Ik vrees dat het de diversiteit bij de politie niet ten goede komt. Er is nu weer een reden om geen politieagent te worden.

Satya
Satya28 jun. 2023 - 10:07

"Ik vrees dat het de diversiteit bij de politie niet ten goede komt. Er is nu weer een reden om geen politieagent te worden." Zou het fantastisch vinden een agente met hoofddoek die een salafist man op zijn plek wijst. Uitstekend voorbeeld voor jonge meiden in zo'n orthodoxe omgeving.

Creature from the Black Lagoon
Creature from the Black Lagoon28 jun. 2023 - 10:48

Want alle moslims willen met een hoofddoek gaan lopen?

Satya
Satya28 jun. 2023 - 16:28

"Want alle moslims willen met een hoofddoek gaan lopen?" Rare vraag.

KC1
KC128 jun. 2023 - 17:46

Creature from the Black Lagoon, het gaat niet om de moslims die het niet willen dragen, maar om de moslims die het wel willen dragen.

Rutger Groot
Rutger Groot28 jun. 2023 - 7:39

Prima dus: politie draagt een uniform en daar passen geen geloofsuiting bij. Altijd grappig om te lezen dat het keppeltje hier wordt bijgesleept, want het gaat natuurlijk met name om de hoofdoek, dat een teken is van ongelijkheid en strenge vrouwonvriendelijke leefregels. Vraag anders de meisjes en dames in Iran maar eens waarom ze eigenlijk al tijden de straat op gaan. Next!

19 Reacties
Satya
Satya28 jun. 2023 - 7:53

"Vraag anders de meisjes en dames in Iran maar eens waarom ze eigenlijk al tijden de straat op gaan. Next!" Iran is een religieuze dictatuur. Het gebrek aan argumenten is groot als je dat erbij moet slepen.

r v b
r v b28 jun. 2023 - 7:57

de hoofddoek staat dus voor hetzelfde als het kruis en het keppeltje.

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 8:20

@rvb Er komt weinig tot geen peer pressure kijken bij het wel of niet dragen van een kruisje of keppeltje.

KC1
KC128 jun. 2023 - 8:30

De hoofddoek is een teken van geloofsovertuiging en overgave aan de ge-/verboden van diens Schepper; dat jij of sommige mensen in Iran er iets anders van menen te kunnen/moeten maken staat los van de geloofsleer. Next! NB. Geen geloofsovertuiging hebben is ook een overtuiging; zo hypocriet dat jij jouw overtuiging op kan dringen aan mij, over 'Iraanse taferelen' gesproken!

KC1
KC128 jun. 2023 - 8:31

rvb, nee de hoofddoek staat niet voor hetzelfde als het kruisje en/of het keppeltje!

r v b
r v b28 jun. 2023 - 9:47

@KC1: wat is het verschil dan? Ik zie het niet. Het is ook niet dat we een hoofddoekjesprobleem hebben in Nederland. We hebben een kruisjesprobleem, door de grote politieke macht van het christendom.

KC1
KC128 jun. 2023 - 9:58

rvb. We hebben inderdaad geen 'hoofddoeken-probleem', wat we wel hebben is een islamofobie/moslimhaat-probleem, en dat dit wordt geventileerd/witgewassen onder het mom van voorkomen van '(de schijn van) vooringenomenheid'

Satya
Satya28 jun. 2023 - 10:09

"Er komt weinig tot geen peer pressure kijken bij het wel of niet dragen van een kruisje of keppeltje." Onzin.

JasDon
JasDon28 jun. 2023 - 10:35

"NB. Geen geloofsovertuiging hebben is ook een overtuiging; zo hypocriet dat jij jouw overtuiging op kan dringen aan mij, over 'Iraanse taferelen' gesproken!" KC1, je logica is broken. Het niet hebben van een hobby is ook geen hobby. Iemand die niet geloofd kan dat om meerdere redenen of door het ontbreken van redenen doen. Bv, als het gevolg van nooit in aanraking met een geloof te zijn geweest. De drek die jij hier produceert is regelmatig onderdeel van de top 10 onzinargumenten verzonnen door gelovigen.

Ch0k3r
Ch0k3r28 jun. 2023 - 11:25

Alsof de Tenach zo vrouwvriendelijk is...

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino128 jun. 2023 - 11:31

@satya ' Onzin. ' Kijk eens naar een land zoals Iran?

Fabius
Fabius28 jun. 2023 - 11:58

@ KC1 10:30 'Geen geloofsovertuiging hebben is ook een overtuiging.' Ik denk het niet. Een specifieke geloofsovertuiging hebben is vaak (wel, eigenlijk altijd) veroorzaakt door beïnvloeding of door opvoeding. Het woord 'overtuigen' houdt al in dat iets wordt ondergaan. U mag het ook 'programmering' noemen. Geen specifieke geloofsovertuiging hebben is vaak het resultaat van zelfstandig kritisch nadenken. Dat is geen overtuiging, dat is inzicht. Degene die nadenkt ondergaat niet iets, maar die bevrijdt zich van iets. Maar zelfstandig kritisch nadenken is voor veel gelovigen ongeveer hetzelfde als luisteren naar de 'influisteringen' van de duivel. Djinn, Shaytan, Satan en hoe u het verder ook maar wilt benoemen. En als je luistert naar deze 'influisteringen', dan ...

Satya
Satya28 jun. 2023 - 16:33

"Kijk eens naar een land zoals Iran? " Daarvoor kan ik betere voorbeelden bedenken van een staat die niet islamitisch is maar waar groepsdruk een grote rol speelt om in bepaalde delen Islamitisch voorschriften te volgen. Bv Mombasa Kenia in bepaalde wijken. Hetzelfde kun je onder Joden en Christenen vinden. Een Jood of Christenen kennen dezelfde groepsdruk. Iran is een religieuze dictatuur dus groepsdruk is niet het probleem.

KC1
KC128 jun. 2023 - 17:29

CarniceroArgentino1, als u zo tegen peerpressure bent, waarom is uw peerpressure om een hoofddoek niet te dragen wel oké?

KC1
KC128 jun. 2023 - 17:37

JasDon, mijn logica is alles behalve 'broken'.... Als jouw hobby is het zijn tegen hobby's, waarom is jouw hobby (ook al noem je het geen hobby) wel oké? En er zijn genoeg onderzoeken gedaan naar de van nature aanwezige aanleg voor religiositeit van de mens(heid), welke bewijzen dat opvoeding, omgeving, ed mensen tot ongeloof leiden...in andere woorden, het is juist ongeloof dat je wordt aangeleerd/aangedaan.

KC1
KC128 jun. 2023 - 17:42

Fabius, en wat nou als juist het anti-religieus zijn iets is dat je wordt aangeleerd? Hebt u daar weleens over nagedacht? Het is meer dan arrogant om te veronderstellen dat een anti-religieuze agent wel onpartijdig kan zijn (naar religieuzen), maar dat een religieus agent dan niet kan zijn (naar anders-religieuzen, waar dus ook de anti-religieuzen onderdeel van zijn)

CarniceroArgentino1
CarniceroArgentino129 jun. 2023 - 16:57

@KC1 'als u zo tegen peerpressure bent, waarom is uw peerpressure om een hoofddoek niet te dragen wel oké? ' We leven in een seculier land.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2023 - 13:03

Linkje naar dat onderzoek KC?

KC1
KC130 jun. 2023 - 23:06

CarniceroArgentino1, 1. Of we in een seculier land leven is nog maar de vraag 2. Mijn punt is de peerpressure waar u zo'n bezwaar tegen heeft. Blijkbaar selectief.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal28 jun. 2023 - 7:33

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

4 Reacties
Sam V
Sam V28 jun. 2023 - 7:51

Mensen zijn geneigd selectief te shoppen passend bij hun mening. Hebben we allemaal in meer of mindere mate.

VeganHarrie
VeganHarrie28 jun. 2023 - 8:32

Er zijn verschillende redenen om geen hoofddoekjes bij de politie te willen. Natuurlijk zijn er bij de politie ook regelrechte islamhaters, maar er zijn ook mensen oprecht overtuigd dat een hoofddoek de segregatie in de samenleving bevordert.

KC1
KC128 jun. 2023 - 8:32

Ja Rechtse Bal, je zat blijkbaar te veel/diep in je rechtse bubbel.

Sonic2
Sonic228 jun. 2023 - 20:42

@ VeganHarrie Ik zie dat al voor me bij het koffie zet apparaat. De ene agent zegt tegen de andere agent: " Ik heb niets tegen moslims, maar ik vind wel dat de hoofddoek de segregatie in de samenleving bevordert". Ik denk dat miljoenen Nederlanders( niet neerbuigend bedoeld) het woord "segregatie" niet kennen. En dat geen enkele agent zo denkt en helemaal niet formuleert. Het lijkt me eerder dat agenten meer collega's willen en meer loon als PVV achtige identiteitspolitiek.