Joop

Dierenwelzijn, het vergeten hoofdstuk

  •  
25-01-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image

VN-conferentie Rio +20 over duurzame ontwikkeling richt terecht zijn pijlen op een van 's werelds meest vervuilende industrieën: De veeteelt. Nederlandse regering wordt wakker!

Vandaag, woensdag 25 januari, beginnen hoge diplomaten in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York onderhandelingen over de ontwerpverklaring – zero draft in het diplomatieke jargon – van de conferentie ‘Rio +20′ over duurzame ontwikkeling. Twintig jaar na de eerste wereldtop over milieu en ontwikkeling, over een duurzame aarde in Rio de Janeiro moet de wereld de balans opmaken en verdere stappen zetten. De conferentie zelf zal in juni plaatsvinden, opnieuw in de Braziliaanse miljoenenstad. Het nu voorliggende document van 19 pagina’s is even hoogdravend als teleurstellend.
Onder de werktitel ‘De wereld die we willen’ laten de staatshoofden en regeringsleiders weten dat ze zullen samenwerken aan “een welvarende, veilige en duurzame toekomst voor onze volkeren en onze planeet”. De voornemens zijn plechtig en veelomvattend. Alle vormen van honger en gebrek worden opgeheven, er wordt gestreefd naar samenlevingen die niet alleen rechtvaardig en billijk zijn maar ook ‘inclusief’, terwijl en passant wordt gezorgd voor economische stabiliteit en groei waar iedereen van zal profiteren. En dat alles gaat ook nog eens ‘vergroenen’.
In het voorliggende document komt veel aan bod, van de dreigende ondergang van eilandstaatjes in de Stille Oceaan tot het verbeteren van het lot van inheemse boeren. Terecht. Het kan echter niet verhullen dat het vooral een herhaling is van bestaande afspraken en het gehalte vrijblijvendheid groot is. Bovendien, de pretentie van integrale duurzaamheid ten spijt, ontbreekt elke aandacht voor dieren en hun welzijn. Zij vormen een vergeten hoofdstuk. Slecht nieuws voor de dieren, maar ook voor de planeet en zijn menselijke bewoners.
Veeteelt is verreweg de grootste menselijke gebruiker van land: een derde van al het land op onze planeet wordt gebruikt voor veeteelt – in toenemende mate om veevoer te verbouwen. Inmiddels wordt bijna twintig procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door veeteelt. De verwachting is dat, zonder goed beleid, de wereldwijde vraag naar dierlijke producten zal zijn verdubbeld in 2050, met dank aan de groei van de wereldpopulatie en de stijging van de welvaart in landen als China, India, Rusland en Brazilië. Industriële dierenproductie is daarop geen duurzaam antwoord, zoals de ervaring in de Verenigde Staten en Europa leert: vervuiling van grond, lucht, water, antibioticaresistentie en andere gevaren voor de volksgezondheid, verlies aan biodiversiteit en, last but not least, dierenleed op astronomische schaal.
Industrialisatie is ook niet nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden, wel beleid om te kunnen omschakelen naar een duurzame, dus ook diervriendelijke voedselproductie. Voor de veeteelt betekent dat: niet gebaseerd op graanvoeding, kunstmest, pesticiden, antibiotica en dolgedraaide fokprogramma’s, maar op het benutten van ecologische kringlopen. Geen dierenfabrieken die kleine boeren uit de markt drukken en naar de sloppenwijken van megametropolen jagen, maar veeteelt als onderdeel van gemengde bedrijven en bedrijfjes waardoor ongeveer een miljard mensen, meestal behorend tot het armste deel van de wereldbevolking, in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Geen vee-industrie die dieren behandelt als producten, maar een dierhouderij waarin een varken een varken kan zijn en een kip een kip.
Van de Nederlandse regering, die zich graag op de borst slaat als het aankomt op dierenwelzijn en ‘agrokennis’, zou verwacht mogen worden dat zij haar beste beentje voor zet om duurzame, diervriendelijke landbouw hoog op de agenda te krijgen van Rio+20. Tot nu toe is het echter akelig stil gebleven. Gezien het binnenlandse beleid op dit gebied, of het gebrek daaraan, is dat misschien niet verrassend. Maar toch. Het is nog niet te laat, de echte onderhandelingen beginnen pas vandaag – en New York loopt zes uur achter.
Volg WSPA op  Twitter

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

KingBenzai
KingBenzai25 jan. 2012 - 10:50

De mens gaat met zijn geldlust over alle lijken. Een milieu-conferentie gaat niks daaraan veranderen, want vrijwel alle mensen die daaraan deelnemen zitten daar voornamelijk voor hun eigen welzijn.

Reprehensionem
Reprehensionem25 jan. 2012 - 10:50

Het is inderdaad dat je vaak bij deze topics terugziet hoe weinig mensen om groen geven. Het is altijd eerst economie en dan groen, terwijl zonder groen, de economie straks niet meer bestaat. Kwestie van prioriteiten. Zelf eet ik ook geen vlees meer, omdat ik simpelweg niet meer bij wil dragen aan al het leed en destructie. Bij Radar gezien dat een Russische vee-magnaat, tevens oliebaron geld kreeg van de Nederlandse overheid om zijn stallen uit te breiden, zodat Nederlandse investeerders en ondernemers ook een graantje mee kunnen pikken. Kortom: als dierenleed en milieuvervuiling lucratief is, doen mensen het. Men ontslaat zich massaal aan diens morele plicht. Terwijl het zoveel groener kan: - Minder of geen vlees meer eten; - Sparen bij Triodos; - Meer fietsen en met het OV; - Je vluchten compenseren en andere zaken (www.hivos.nl) En ga zo maar door.

neutralist
neutralist25 jan. 2012 - 10:50

Nee, het moet zijn: word wakker! Directeuren die hun taal niet beheersen boeten bij mij altijd in aan geloofwaardigheid.

varkensboer
varkensboer25 jan. 2012 - 10:50

Inderdaad. Neem laat de rest van de wereld een voorbeeld nemen aan de veehouderij in Nederland. Uiterst efficient, en toch veel diervriendelijker en milieuvriendelijker dan de veehouderij in het grootste gedeelte van de rest van de werkeld. Nederland heeft wel een hoge veedichtheid, maar er is geen land in de wereld dat zo efficient omgaat met zijn veevoer. Ook is er geen land in de wereld dat zo'n hoog aandeel restprodukten van de humane consumptie verwerkt in zijn veevoer. Om deze reden is de Nederlandse veehouderij veel minder milieubelastend dan in andere landen. Hiernaast loopt Nederland voor op het gebied van dierwelzijnswetgeving in Europa. Europa loopt vervolgens ook weer voor op de rest van de wereld. Met andere woorden: een dier in de Nederlandse veehouderij is veel beter af dan de dieren in de buitenlandse veehouderijen. Afgelopen jaar is de exportwaarde van de Nederlanse agrarische sector gestegen naar meer dan 70 miljard.

David3
David325 jan. 2012 - 10:50

Ik vrees dat het de huidige Nederlandse regering werkelijk geen ene fluit interesseert hoe het met dierenwelzijn in de wereld is gesteld. Alleen al gezien het feit dat wij relatief gezien de grootste bio-industrie ter wereld hebben, en onze macabere kennis daarover maar al te graag exporteren. Weliswaar zijn er in de Nederlandse veehouderij enige welzijnsverbeteringen gekomen, maar die zijn er vooral gekomen tegen de zin in van het CDA en de VVD.

KingBenzai
KingBenzai25 jan. 2012 - 10:50

Ook typisch: wat-dan-ook-voor artikel over de clowns van de PVV krijgt zonder moeite 100 replys. En zoiets belangrijks als de planeet en alle wezens die daarop leven krijgt 2 schamele reacties van dezelfde persoon. Dit geeft goed aan dat ook bij de ´gewone burger´ de persoonlijke portemonnee belangrijker is dan de unieke bewoners van deze wereld waarvan er door ons toedoen velen balanceren op de rand van uitsterven. Een flinke oorlog zou veel goeds doen op deze aarde. Van 7 miljard naar 3 miljard of minder zou helemaal perfect zijn!!!

1 Reactie
PeterMiddle
PeterMiddle25 jan. 2012 - 10:50

ik denk dat veel mensen een beetje moe worden van mensen die met gegoochel met cijfers (die zo overdreven zijn zijn dat het meteen opvalt), generaliseren, deelwaarheden en oneliners hun agenda proberen te verwezenlijken. Dit laat overigens onverlet dat dierenwelzijn en de aandacht daarvoor wel degelijk belangrijk is. Maar dan wel aandacht voor het plaatje in zijn geheel. Ik denk dat die aandacht niet moet komen van activistische organisaties als: World Society for the Protection of (ik zet er net als de schrijver maar niet: "animal welfare" bij.