Joop

Dierenactivisten in Boxtel, criminelen of helden?

  •  
18-05-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
69 keer bekeken
  •  
46257767905_2197d08a55_k

© cc-foto: Rod Waddington

De gemiddelde Nederlander is boos omdat hij al z’n hele leven weet dat er onschuldige dieren doodgaan, elke keer wanneer hij vlees of andere dierlijke producten koopt
Afgelopen maandag hebben tussen de honderd en tweehonderd dierenactivisten een varkensstal in Boxtel bezet. Ruim honderd veehouders uit de regio kwamen naar dezelfde stal voor een tegenprotest. De lokale politie en uiteindelijk ook de ME werden erbij gehaald en hebben na tien lange uren de dierenactivisten in ME-busjes afgevoerd en velen van hen gearresteerd. De bezetting werd door ministers en alle politieke partijen afgekeurd en ook op social media werden de dierenactivisten veroordeeld door vrijwel iedereen. In dit stuk wil ik je overtuigen dat vrijwel iedereen het fout heeft en dat bovendien de focus van de discussie helemaal verkeerd ligt.
Criminelen Wanneer ik zeg dat vrijwel iedereen het fout heeft bedoel ik niet dat de activisten de wet niet hebben overtreden. Ik ben geen jurist, maar als je zonder toestemming iemand anders eigendom betreedt en weigert te verlaten lijkt dat me een duidelijk geval van lokaalvredebreuk. Dat is een misdrijf en wie een misdrijf pleegt is officieel een crimineel. No argument there. Iedereen die zegt dat de activisten criminelen zijn heeft in mijn optiek gelijk.
De fout is niet om de activisten als criminelen te bestempelen, de fout is om er vervolgens niet verder over na te denken. We weten allemaal dat de wet niet onfeilbaar is. Niet alles wat legaal is, is rechtvaardig en niet alles wat rechtvaardig is, is legaal. Ons hele politieke systeem is gebouwd op het idee dat we de wet continu moeten aanpassen om een rechtvaardigere samenleving te creëren. En de grootste helden uit het verleden waren mensen die de wetten van hun tijd overtraden, ze deden wat rechtvaardig was nog voordat de maatschappij dat erkende. De vraag die wij ons moeten stellen is of dat ook geldt voor de dierenactivisten in Boxtel.
De rechtvaardiging Het is makkelijk om die vraag meteen met ‘nee’ te beantwoorden, maar laten we het even serieus doordenken. Volgens mij kunnen we het allemaal eens zijn dat we niet zonder toestemming andermans eigendom moeten betreden, maar ik denk dat we ook allemaal wel situaties kunnen bedenken waarin dit wel gerechtvaardigd is. Om een extreem voorbeeld te geven, als iemand mensen gevangen zou houden in zijn gebouw dan zou iedereen het volste recht hebben om binnen te breken en die mensen te bevrijden.
Er is natuurlijk een wereld van verschil tussen mensen en dieren, dus laat ik een ander voorbeeld geven. Stel je voor dat iemand een gebouw heeft vol met honden, voornamelijk puppy’s, zoveel als er in het gebouw passen, zelf gefokt met als enige doel om ze allemaal binnen een halfjaar te doden en te verkopen aan mensen die ze op willen eten. En stel je daarbij voor dat de verzorging gedurende hun korte leven ook echt te wensen over zou laten. Denk aan moederhonden die zo vastgezet zijn dat ze zich niet eens om kunnen draaien, puppy’s die ziek worden en zelfs puppy’s die doodgaan terwijl hun broertjes en zusjes niets anders kunnen doen dan hulpeloos toekijken. Zie je het voor je? Stel je dan nu voor dat er een groep mensen dat gebouw binnenkomt en alle puppy’s meeneemt naar een veilige plek. Zouden die mensen daarvoor publiekelijk veroordeeld worden? Of zouden ze alleen maar geprezen worden voor hun actie?
Er zijn maar twee verschillen tussen dat voorbeeld en de daadwerkelijke situatie in Boxtel. Het eerste verschil is dat het geen puppy’s waren maar biggetjes, wat niets verandert aan de hoeveelheid dierenleed. En het tweede verschil is dat de activisten helemaal geen dieren hebben meegenomen. Het enige wat ze hebben gedaan is de situatie gefilmd. Hun doel was namelijk simpelweg om te laten zien hoe het er echt aan toegaat in de vleesindustrie, zodat wij als consumenten een geïnformeerde keuze kunnen maken in de supermarkt. En dat was voor heel Nederland een reden om over ze heen te vallen.
De echte reden Natuurlijk kunnen we allemaal blijven volhouden dat ze publiekelijk veroordeeld worden omdat ze zonder toestemming van de eigenaar een gebouw in zijn gegaan. Maar dat is niet de echte reden. En ik kan dat heel makkelijk aantonen met een laatste gedachte-experiment:
Stel je voor dat het geen dierenactivisten waren, maar activisten voor, ik noem maar wat, betere aardbeienteelt. In plaats van een varkensstal zouden ze met z’n allen een dag een aardbeienkas bezetten. Ze zouden video’s maken van kleine aardbeien die niet goed groeien en van mislukte oogst, om overal op social media te verspreiden. Alles om het Nederlandse volk te laten zien hoe het er echt aan toegaat in de aardbeiensector.
Op een schaal van nul tot honderd, hoe boos denk je dat de gemiddelde Nederlander zou zijn dat een groep activisten een dag lang een aardbeienkas zou hebben bezet? Ik denk nul. Ik denk dat zelfs de aardbeienkweker zelf meer verbaasd dan boos zou zijn. In de media zou het gepresenteerd worden als opmerkelijk en grappig nieuws, en als de activisten ervoor gearresteerd en veroordeeld zouden worden zou dat door de meeste mensen gezien worden als overdreven.
Waarom? Omdat niemand aardbeien met een schuldgevoel eet en we dat wel degelijk doen met vlees en andere dierlijke producten. De gemiddelde Nederlander is niet boos omdat een groep mensen die hij niet kent ongevraagd een gebouw binnen is gelopen van iemand anders die hij ook niet kent in een dorp waar hij nog nooit is geweest. De gemiddelde Nederlander is boos omdat hij al z’n hele leven weet dat er onschuldige dieren doodgaan, elke keer wanneer hij vlees of andere dierlijke producten koopt en absoluut niet aan de slachtoffers van zijn keuzes herinnerd wil worden. De boosheid is niets anders dan verkapt schuldgevoel.
De keuze Nu je dit weet heb je de keuze tussen twee opties. Je kan met steeds minder enthousiasme doorgaan met het kopen van dierlijke producten en je blijven verzetten elke keer wanneer dierenactivisten je de realiteit laten zien, net zolang totdat je de realiteit niet meer kan onderdrukken. Of je kan je openstellen voor de realiteit, de video’s van de activisten bekijken, en dan bepalen of je echt vindt dat deze biggetjes het verdienen om binnen een halfjaar dood te gaan zodat jij ze in de vorm van een plakje ham op je boterham kan eten. Hier zijn de video’s  en hier is een recente Australische documentaire over alle aspecten van de industrie.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (96)

herman46
herman4620 mei 2019 - 9:17

@sarajlija: Dat je het niet met mij eens bent kan ik accepteren en respecteren. Wat ik jammer vind is dat je in je reactie met geen enkel inhoudelijk argument komt. Je kruipt onmiddellijk in de slachtofferrol - je hebt de oorlog meegemaakt en ik niet, dus ik weet niet waar ik over praat - en je vindt de voorbeelden die ik geef een vernedering voor de slachtoffers in die oorlog. Waarom? Ik heb ooit geleerd: Lex Dura Sed Lex (de wet is hard maar het is de wet). Dat is ook zo. Maar wetten zijn mensenwerk en dus feilbaar. Wat activisten doen is bestaande wetten ter discussie doen en dat kunnen ze doen door ze bewust te overtreden. Ze accepteren dat ze daarvoor vervolgd en gestraft kunnen worden. Anderzijds kan de wetsovertreding ook een signaalfunctie hebben naar de samenleving. Dat is b.v. het geval geweest in Boxtel. Door het verbod van lokaalvredebreuk te negeren en te overtreden en daardoor tegelijkertijd de samenleving te informeren over de gruwelijke misstanden in die stallen zou een rechter de activisten schuldig kunnen verklaren zonder het opleggen van straf. Dat zou dan een sterk signaal kunnen zijn aan de politiek om bestaande wetgeving aan te passen. Het opzoek en soms overschrijden van de grenzen van de wet is een van de voordelen te leven in rechtsstaat. Niemand staat boven de wet, maar ook niemand is verplicht te berusten in wetgeving die als onrechtvaardig of immoreel wordt ervaren.

3 Reacties
Ivan61
Ivan6120 mei 2019 - 13:27

Slachtofferrol? Toe maar zeg. Jij weet niet eens waarover jij praat.

DaanOuwens
DaanOuwens20 mei 2019 - 16:57

@ Sarajlija Jij schrijft: Slachtofferrol? Toe maar zeg. Je bedoelt dus dat je 1 van de daders bent?

Ivan61
Ivan6120 mei 2019 - 19:39

@Beste Daan, Jij hoef niet voor mij te denken en namens mij te spreken. Fijne avond

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty20 mei 2019 - 8:15

"en zelfs puppy’s die doodgaan terwijl hun broertjes en zusjes niets anders kunnen doen dan hulpeloos toekijken" Wat de auteur, maar ook de millennials die zich laten instrumentaliseren door bewegingen als "Meat the Victims", veelal doen is antropomorfe eigenschappen toekennen aan dieren. Alsof deze over hetzelfde bewustzijnsniveau beschikken en op dezelfde wijze lijden als de 'homo sapiens". Ook het zogeheten "speciesisme" waarbij de activisten stellen dat diersoorten worden gediscrimineerd, getuigt van de opvatting dat dieren idealiter als gelijkwaardig aan de mens moeten worden beschouwd. Helaas zijn er biologische inzichten die dit tegenspreken. De meeste diersoorten beperken zich tot behoeftebevrediging en zijn zich gelukkig niet bewust van hun uitzichtsloze bestaan. Niet zinloos, want velen van hen eindigen op het bordje van de mens.

2 Reacties
herman46
herman4620 mei 2019 - 9:53

Het is voor sommigen een dankbaar en makkelijk excuus: Wanneer iemand begint over het lijden van dieren en daarin ook betrekt het geestelijk en emotioneel leed, die persoon met het begrip 'antropomorfisme' het zwijgen op te leggen. Een Amerikaans onderzoeker op het gebied van diergedrag, Irene Pepperberg, zei het zo: "Dieren weten meer dan we denken en denken meer dan we weten". We 'weten' intussen dat ook niet-menselijke dieren pijn, angst en stress ervaren, dat ze (on)gelukkig kunnen zijn, kunnen rouwen, kunnen samenwerken, empathisch vermogen bezitten etc. Bij sommige dieren is bewezen dat ze over zelfbewustzijn beschikken. We kunnen ons dus niet meer verschuilen achter de dooddoener dat 'dieren niet beter weten'. Maar ook al zou dat zo zijn, wij weten wél beter. En dat legt ons de morele plicht op dieren met respect en mededogen te behandelen en ze niet te laten lijden of nodeloos te doden. De term 'antropomorf' moet worden bijgezet in het museum van moreel achterhaalde oudeheden.

Joyce4
Joyce428 mei 2019 - 22:26

Je kunt niet zo maar alle menselijke emoties toeschrijven aan dieren. Ze denken immers niet op dezelfde manier echter ervaren ze net zo goed als de mens; verlies en rouw... https://pauw.bnnvara.nl/media/689516

JanB2
JanB219 mei 2019 - 23:44

Dierenactivisten in Boxtel, criminelen of helden? Geen van beiden. De intentie's zijn goed dus van criminelen kun je moeilijk spreken maar het middel schiet het doel volkomen voorbij, dus van "helden" is ook geen sprake (men heeft immers niets bereikt).

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2019 - 15:30

De intenties waren goed en ook helden bereiken nog wel eens niets.

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:43

Precies. Mensen die dieren misbruiken praten alsof het bevrijden van slachtoffers het onrecht is, en het massa-moorden, objectificeren en uitbuiten van duizenden moeders en hun baby's niet. Aan alle mensen die medelijden hebben met de boer... GROW THE FUCK UP en neem verantwoordelijkheden voor je zelfzuchtige daden. Als je keuze slachtoffers maakt, dan hebben mensen alle recht om er wat van te zeggen. Onrechtmatige wetten zijn er om te worden gebroken. Want als we jullie domme "dader is het slachtoffer" logica door de geschiedenis heen hadden gehanteerd, zou slavernij nog steeds acceptabel zijn en hadden de vagina-bezitters onder jullie vandaag geen stemrecht. We moeten verder leren kijken dan "ik wil".

W2
W219 mei 2019 - 18:01

Welke motieven activisten hadden maakt niet uit, onbevoegd priveterrein betreden en huisvredebreuk zijn gewoon strafbaar in dit land dus criminelen!

7 Reacties
Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:22

Je mist het punt van het artikel. Want als het om puppy's gaat, maakt het Nederland ineens niet meer uit of er "huisvredebreuk" is om ze te bevrijden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 22:06

Zeg ik toch, -we hebben veel meer criminelen nodig. seht in den spiegel: feig, scheuend die mühsal der wahrheit, dem lernen abgeneigt, das denken überantwortend den wölfen, der nasenring euer teuerster schmuck, keine täuschung zu dumm, kein trost zu billig, jede erpressung ist für euch noch zu milde. http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Enzensberger%2C_Hans_Magnus-1929/verteidigung_der_wölfe_gegen_die_lämmer?interfaceLang=en

JanB2
JanB219 mei 2019 - 23:45

In opstand komen tegen de Spanjaarden was ook ooit verboden. Dus was Willem van Oranje een crimineel. En een zware ook.

Katootje2
Katootje219 mei 2019 - 23:49

Eigenlijk hoeft het dus helemaal niet erg te zijn om crimineel te wezen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2019 - 10:28

Op basis van het eenmalig plegen van locaalvredebreuk voor een goed doel mensen meteen maar tot criminelen verklaren is op zijn minst overdreven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mei 2019 - 11:55

Alleen het woord huisvrede-breuk al! Heerste daar vrede dan?

W2
W222 mei 2019 - 13:23

Mijn opmerking: 'Welke motieven activisten hadden maakt niet uit, onbevoegd priveterrein betreden en huisvredebreuk zijn gewoon strafbaar in dit land dus criminelen' Hier is geen speld tussen te krijgen! Alle reactie's van personen die het niet met mij eens zijn, allemaal drogredenen van links en radicaal-links waarom zij denken zich niet aan de wet hoeven te houden en er voor hun een uitzondering zou moeten worden gemaakt... Onzin, de wet is de wet! De wetten worden gemaakt door de politiek en goedgekeurd door het parlement en iedere Nederlander heeft hier invloed op middels het recht te stemmen tijdens verkiezingen. Wie denkt dat wetten niet voor hem gelden of denkt zich hier niet aan wil houden of hoeft te houden moet of anders stemmen dat wetten worden aangepast of zijn biezen pakken en vertrekken naar een oord of land waar betreden van prive-eigendom en huisvredebreuk is toegestaan!

wegmetons
wegmetons19 mei 2019 - 16:00

Ik heb nieuws voor u: ik eet vlees zonder enig schuldgevoel. Ik denk als volgt: als ik dat vlees niet had willen eten dan waren die dieren er uberhaubt niet geweest. Nee, dan hadden ze niet geleden maar ze hadden ook niet geleefd. Die beesten zijn gefokt, compleet tam en zouden in de wildernis niet eens overleven... Ik moet niet zoveel hebben van mensen die mij gaan vertellen wat ik wel of niet mag vanuit een of ander idealistisch perspectief. Ga alsjeblieft niet proberen om me slecht te laten denken over mezelf als ik een lekker schnitzeltje eet, gaat je absoluut niet lukken.

5 Reacties
Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:25

Een leven in de wereld brengen rechtvaardigt het niet om het te nemen. En denk hier eens over na - in de eierindustrie, zodra mannetjes zijn uitgebroed, worden ze gedood. Per direct. Heb je die kip echt een plezier gedaan door ze in de wereld te brengen, om dan meteen gedood te worden? Niemand kan hier serieus ja tegen zeggen, maar dat is precies wat er elke dag gebeurt, en dat financiert u als u eieren koopt. Dieren die voor vlees worden gefokt worden gedood zodra ze een winstgevende grootte bereiken, die meestal een paar maanden oud zal zijn, of ongeveer een jaar. Je hebt dat beest geen gunsten gedaan. We hoeven ze niet in het wild vrij te laten. We moeten gewoon stoppen ze te fokken. En anderen doodmaken is niet moreel gerechtvaardigd door te zeggen dat u als DADER zich er niet slecht over voelt. Dat is psychopaten logica.

LaBou
LaBou 20 mei 2019 - 5:15

Je zou wel eens verbaasd kunnen staan hoe goed die dieren in de "wildernis" zouden kunnen overleven. Dat is namelijk heel wat beter dan mensen. Zoals jij bijvoorbeeld.

herman46
herman4620 mei 2019 - 8:44

Blijf lekker onder je steen zitten met je zielsverwanten. Vast gezellig daar!

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2019 - 10:39

LaBou 20 mei 2019 at 07:15 De instincten van het wilde varken en het gedomesticeerde varken vertonen weinig verschillen: het gedrag van het wilde zwijn komt sterk overeen met het gedrag van het tamme varken. Mits hetlaatste de kans krijgt dat gedrag te vertonen uiteraard; hetgeen in de megastal niet dan wel zeer beperkt het geval is. Varkens worden ook ingezet voor natuurbeheer.

wegmetons
wegmetons20 mei 2019 - 20:17

Nou prima, laten we ze allemaal vrij en gaan we er ouderwets op jagen zoals vroeger. Maar hoe dan ook, je kan roepen wat je wil: ik heb geen schuldgevoel over het eten van dieren. Ik vind vlees gewoon lekker en je kan het mij niet vertellen dat het voor een varken of een koe minder vervelend is om de pijp uit te gaan als ie eerst een jaartje buiten rond gewandeld heeft. dood = dood. Prima als iemand anders vegetarisch wil eten, ga je gang. Moet iemand lekker zelf weten en dat mogen ze van mijn ook een vegetarische hamburger noemen (laat de EU zich over andere dingen druk maken...). Laat anderen doen wat zij willen. Ik zeg niet trouwens nergens dat we die dieren een plezier doen, ik zie het als een veredeld fabrieksproduct. Dat beest is gefokt zodat ik en vele anderen een lapje vlees kunnen eten. Iets wat lekker is en uitermate gezond.

Quibus2
Quibus219 mei 2019 - 11:02

Ach, als honden OK zouden smaken (ze stinken nogal, dus ik waag het te betwijfelen) lijkt opeten me een stuk beter idee dan hun hele leven gestressed in de beperkte ruimte van een eengezinswoning rondlopen en hysterisch blaffen naar iedere willekeurige voorbijganger. Ik heb zomaar het idee dat de meeste vleeskoeien, schapen en de waterbuffels waar ik gister nog langs fietste en die heerlijk in en naast hun eigen waterpoel in het zonnetje lagen, een stuk fijner leven hebben dan de vele o zo schattgie puppies die door hun 'liefhebbende' eigenaren toch meer als trendy accessoire dan als dier behandeld worden. Helden? Nou nee, dat lijkt me zwaar overtrokken. Criminelen? Ach, principiële mensen die hun geweten boven de wet laten gaan heeft de samenleving keihard nodig. Ook als ze er af en toe naast zitten...

4 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander19 mei 2019 - 15:08

"...heeft de samenleving hard nodig….." Totdat ze ineens besluiten aan jouw spullen te komen….. Voor veel van deze 'principiele' mensen (overigens blijkt vaak dat die principes nogal flexibel zijn als het hun eigen zaken betreft, maar a la, dat nog daargelaten) geldt blijkbaar, dat waar de democratische principes niet snel genoeg werken, ze die maar een beetje menen te moeten helpen. Maar o wee als ze vanuit de andere kant zelf geconfronteerd worden met 'burgerlijke ongehoorzaamheid'....

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:38

Doen alsof je iemand's vriend bent voordat je ze doodmaakt rechtvaardigd het doden niet. Dat is logica die psychopaten hanteren. Onrechtvaardige wetten zijn er om gebroken te worden. Zo hebben we ook een einde gemaakt aan andere vormen van onderdrukking door de geschiedenis heen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 22:02

Norm heeft gewoon geen principes en doet gewoon wat hem gezegd wordt. Dan heeft hij ook geen verantwoordelijkheid en dat is wel zo gemakkelijk.

Katootje2
Katootje219 mei 2019 - 23:52

Normen genoeg, waarden ho maar...

Ivan61
Ivan6119 mei 2019 - 10:56

Jij kan eindeloos doorgaan en voorbeelden bedenken zulke activisme kan je nooit goed praten. Jij blijft van andermans bezit af.

6 Reacties
herman46
herman4619 mei 2019 - 17:19

Heb je het artikel wel gelezen? In 40 - 45 werd door het verzet ook vaak lokaalvredebreuk gepleegd. Ik meen zelfs dat men gevangenen uit de strafgevangenis in Leeuwarden bevrijdde. Is een film over gemaakt en de helden die het deden worden nog steeds met grote eerbied herdacht. Ook werden er spoorlijnen vernield en gebouwen in de fik gestoken. Zelfs moorden werden er gepleegd om de toenmalige overheid zo veel mogelijk dwars te zitten. Op 4 mei worden die 'misdadigers' geëerd met 2 minuten stilte. Overdreven deze vergelijking? Waarom? Voor mij is het kwellen en nodeloos doden van een levend wezen voldoende reden je niks aan te trekken van allerlei beperkende wetsbepalingen. We hebben altijd nog de rechter om achteraf te oordelen en de politiek om wetten die uitbuiting en kwelling mogelijk of acceptabel maken te veranderen of af te schaffen. Daarom is het goed dat er activisten zijn die het lef hebben tegen wetten en de heersende moraal in te gaan wanneer onrecht recht is geworden en de samenleving te confronteren met wat dat voor onschuldige, weerloze en kwetsbare wezens betekent. Deze activisten zijn helden en zo zal in de toekomst ook over hen worden geoordeeld.

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:26

Jij kan eindeloos doorgaan en voorbeelden bedenken; zulk dierenleed kan je nooit goed praten. Jij blijft van andermans lichaam af. ;)

JanB2
JanB219 mei 2019 - 23:46

Jij blijft van andermans bezit af. Ga dat op de Zuidas vertellen.

Ivan61
Ivan6120 mei 2019 - 6:28

Famke, Ik heb artikel zeker gelezen en mijn reactie is kort en duidelijk neem ik aan. Jij denkt dat jij en andere activisten boven wet staan en dat is jullie keuze. Mijn respect en waardering verdienen jullie niet.

Ivan61
Ivan6120 mei 2019 - 8:01

Besta Famke, Wij verschillen van mening . Jij haalt nu oorlog bij. Weet jij waarover jij hebt? Heb jij oorlog meegemaakt? Ik wel en jouw vergelijking is grote vernedering voor slachtoffers van alle oorlogen. Stel eens voor dat mensen in Jemen jouw reactie lezen,

Ivan61
Ivan6120 mei 2019 - 9:38

@ Cynthia, Wat weet jij over en van leed? Jij ziet dieren als gelijkwaardige volgens mij. Laat jij een dier jouw belastingaangifte invullen? Hoe ziet dat er uit? Ik ben grote dierenvriend en doneer geld aan projecten in arme landen om positie van de dieren te verbeteren. Goede gerichte acties om goed te verstaan. Mensen eten vlees en dat is niet abnormaal of afwijkend. Acties voeren is prima maar niet op deze manier sorry.

[verwijderd]
[verwijderd]19 mei 2019 - 10:14

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Satya
Satya19 mei 2019 - 15:19

Als vleeseter kun je natuurlijk ook nog aan een tussenweg denken. Jij bent nogal van het schuldgevoel of niet? Ik kies ervoor mijn vlees van slagers te kopen die me kunnen vertellen waar en hoe het dier geleeft heeft. Ik proef het verschil tussen een sparerib van de kiloknaller of van een dier dat een redelijk leven heeft gehad. Dan maakt de bereiding natuurlijk ook veel uit. Langzaam garen in een bbq met wat rookhout na een nacht in de marinade of dry rub. 4 uur op lage temperatuur, zo lekker met zelfgemaakte patat, muizen vind ik de beste aardappel ervoor met een heerlijke salade erbij. Damn nu heb ik zin in een sparerib moet me 'behelpen' met macaroni. Jouw schuld. ???? Het gaat in ieder geval bij mij niet om schuld gevoel geven maar om door weten wat er gebeurt iets beters te krijgen.

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:40

@Satya: Doen alsof ie iemand's vriend bent voordat je diegene doodt rechtvaardigd het nemen van een leven niet. Dat is logica die psychopaten hanteren. Er is geen "tussenweg" als het op zinloos geweld aankomt. Of je doodt onschuldigen, of je doodt niet.

r d h
r d h19 mei 2019 - 9:37

helden.

Satya
Satya19 mei 2019 - 9:36

Ja hoor het excuus is weer gecreëerd. Hoe zou de wereld eruit zien zonder activisme denk daar maar eens over na. Het is ongelooflijk hoe bepaalde mensen zichzelf reduceren tot: niet van enig belang, enkel en alleen om excuses voor misstanden te bedenken. Dit doen zij op ieder vlak als het gaat over dierenmishandeling goed praten of racisme.

webmaatje
webmaatje19 mei 2019 - 8:07

Vrijdag zond de NDR een reportage uit waarin de hele beestenboel van een boer in beslag werd. genomen wegens verwaarlozing. De boer had al ettelijke aanmaningen en geldboetes gekregen, maar nog steeds niets gedaan. De verantwoordelijke ambtelijke dierarts zei dat zoiets vroeger hoogstens een of twee keer per jaar voorkwam, maar nu elke maand. Armoe is troef onder de veehouders door o.a. de lage prijzen en verwaarlozing van de veestapel is daar een gevolg van. Dat boeren hun vee, hun enige inkomstenbron, niet zomaar in beslag laten nemen heeft als gevolg dat er ook nog wat politiemensen meegaan. Er was al eens op een veearts geschoten. Bron: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_reportage/Letzte-Rettung-Amtstierarzt,sendung684130.html

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 13:52

Die veearts is niet goed geïnformeerd. "Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Om ons werk goed te doen, zijn we afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers of diervoeder leveranciers betreden dagelijkse boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Een team van deskundigen bestaande uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op. Ziet u signalen van verminderde dierzorg? Onderneem actie!"

JanB2
JanB219 mei 2019 - 23:49

@ Akkermans Het ontgaat je kennelijk dat het hier een geval in Duitsland betrof. Hoe de wetgeving daar is weet ik niet. Maar aan dat nederlandse Vertrouwensloket (zeg maar "wegkijkbalie") heeft men in Duitsland Scheisse.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 7:34

"De gemiddelde Nederlander is boos omdat hij al z’n hele leven weet dat er onschuldige dieren doodgaan, elke keer wanneer hij vlees of andere dierlijke producten koopt." De zoveelste activist/columnist die Boxtel aangrijp om zijn feitenvrije boodschap te slijten. Alles wordt uit de kast gehaald. Deze probeert de gemiddelde Nederlander een schuldcomplex aan te praten zoals sommige antiracisten dat geprobeerd hebben met de traditionele Sinterklaasvierders. Dieren zijn per definitie onschuldig en als we ze willen eten moeten ze geslacht worden. Als je dat niet wil moet je vlees laten staan. Dieren mogen niet onnodig lijden en wreedheid is uit de boze. Die overvallers uit Boxtel zijn geen criminelen, daar komt meer bij kijken maar het zijn alleen helden in de ogen van de extreme kanten van de Dierenbescherming. En oh die misstanden. Die zijn er maar ik kom liever op een boerderij waar de zaken wel in orde zijn. En ook de varkens die de luxe van een modderpoel gekend hebben eindigen aan de slachtlijn.

2 Reacties
Satya
Satya19 mei 2019 - 9:28

Er zijn genoeg alternatieven mogelijk waarbij de dieren niet in te beperkte ruimte worden opgesloten. Afhankelijk van je portemonnee zul je misschien iets minder vaak of een kleinere hoeveelheid vlees eten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 mei 2019 - 10:25

Op trektocht op Corsica kwam ik regelmatig tamme vrij rondlopende varkens tegen. Deze varkens leveren uiteraard geen kiloknallers. De ham is een bekend luxeproduct.

madbako
madbako19 mei 2019 - 7:19

Dierenactivisten in Boxtel, criminelen of helden? Zo'n vraag waarvan ik denk: Wat moet ik daar nu mee? Klinkt als zijn Palestijnen terroristen of vrijheidsstrijders Is maar net vanuit welke hoek je het e.e.a. benaderd. Zo subjectief als de pest dus.

1 Reactie
Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:41

Terroristen nemen velen levens. Dus elke niet-vegan komt in feite dichterbij die omschrijving dan alle veganisten bij elkaar opgeteld.

Me, Myself and I
Me, Myself and I19 mei 2019 - 6:05

Het zijn criminelen PUNT. Ze hebben door deze actie een zeer sympatieke zaak waar het enorm nodig is om verandering in uit te voeren namelijk verkracht. Deze actie heeft enorm veel sympathie opgeleverd voor de veehouders en hebben laten zien dat tegenstanders maar doen wat ze willen dus gevaarlijk zijn. Nu moeten alle welwillende dierenliefhebbers hun best doen om de schade die deze "demonstranten" hebben veroorzaakt in te perken.

1 Reactie
Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:31

Dat zeiden ze vroeger ook over mensen die slaven bevrijdden...

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 5:19

Dw gemiddelde Nederlander ben ik blijkbaar niet. De Nederlander zou enorm boos moeten zijn op de politiek in Nederland en Brussel gevoerd! Daar zitten de echte criminelen die dit allemaal toestaan en nog subsidiëren ook!

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 2:43

@Robin Schaper Dat verhaal over die puppy's leidt af. Hun aaibaarheid is nu eenmaal belangrijker dan hun smaak, althans in de westerse wereld. Kippen, varkens en koeien zijn qua smaak wél de lul, hun aaibaarheid is van minder belang. In plaats van puppy's had je ook insecten kunnen nemen, die smaken hetzelfde (althans niemand weet daar het fijne van), maar dat leidt weer af in een andere richting. Hun aaibaarheid is immers nul, en dat komt in jouw verhaal niet van pas. Kortom, die puppy's vormen een drogredenering, maar wat ik sterk in jouw betoog vind, is de verwijzing naar ons schuldgevoel, iedere keer als wij een stukje vlees naar binnen werken. Die actievoerders doen wat dat betreft uitstekend werk door ons (iedere keer opnieuw) te wijzen op de onmenselijke en ondierlijke voorgeschiedenis van zo'n stukje vlees. De ene keer gaat het over de ellende in slachthuizen, de volgende keer over de ellende in het dierentransport, nu ging het over de ellende van de piepkleine behuizing van bio-industriële varkens. Iedereen weet dat inmiddels, maar vlees is zo lekker dat hij dat ook weer zo gauw mogelijk wil vergeten. Iedereen heeft dus onbewust een schuldgevoel. Niet over het eten van vlees, want wij zijn omnivoren. Maar over de wantoestanden in de bio-industrie. Nogmaals, het is goed dat de actievoerders ons daar bij tijd en wijle op wijzen. Want de bio-industrie moet veranderen. Helaas een kwestie van lange adem.

2 Reacties
wegmetons
wegmetons19 mei 2019 - 18:00

Denk je nu echt dat het merendeel van de Nederlandse samenleving het iets boeit hoe de boeren kippen of varkens houden? Ik hoor er echt nooit iemand over in ieder geval behalve als er weer is een stel activisten zich misdragen heeft. Dan hoor ik allerlei mensen schande spreken van die malloten...

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:30

Hoezo is dat over die puppy's een drogreden? Vrijwel elk dier kan je metgezel zijn als je ze de kans geeft. Mensen houden varkens als metgezellen en vormen banden met hen zo sterk als je kunt met een hond. Iemand kan net zo goed tegen jou zeggen: "Ik heb geen band met je hond, dus ik ga hun keel doorsnijden". Alleen maar omdat jouw cultuur jou op een bepaalde manier heeft leren denken over een dier, betekent niet dat het dier zijn leven verwerpelijk is, het zijn wezens met gevoel.

issieookweer
issieookweer19 mei 2019 - 2:32

Een gedachte-experiment heeft geen enkele waarde. Het gaat van een theoretische "werkelijkheid" uit die met veronderstellingen zodanig gebogen worden, dat er het gewenste resultaat uitrolt. Wat wel dringend moet gebeuren is een zeer strikte controle op fokbedrijven, maar zoiets alleen in NL en/of enkele West-Europese landen te doen, is gewoonweg zinloos. Laten we eerst eens wat dat betreft bindende voorwaarden aan de Oekraïne stellen en alle handel in werkelijk alle produkten met dat land stopzetten zolang ze daar niet aan voldoen. Maar daar zal Rutte zeker niet aan meewerken; die durfde niet eens wat te zeggen toen Poroshenko naast hem stond en duidelijk maakte, dat Nederland absoluut niets in te brengen had.

issieookweer
issieookweer19 mei 2019 - 2:20

Noch criminelen, noch helde. Alleen een stel onbenullige idealisten die geen idee hebben van de schade die ze aan dieren en mensen aanrichten. Op deze manier maak alleen maar de zaak erger met vijanden.

2 Reacties
issieookweer
issieookweer19 mei 2019 - 2:21

*helden

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 11:20

@issieookweer 'onbenullige idealisten' Makkelijk reageren vanuit je luie stoel. Deze idealisten verdiepen zich in de vleesindustrie, komen samen, vergaderen, wisselen kennis uit, ook over de juridische en morele aspecten, voelen zich betrokken, maken plannen, en voeren tenslotte actie. Onbenullig? Hoe benullig ben jij dan?

De achterkant
De achterkant18 mei 2019 - 21:35

Ik eet er geen minder vlees door deze koekenbakkers .Wel door andere acties die me meer bewust maken over voeding.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201918 mei 2019 - 20:29

Mensen zijn van nature omnivoren, levende wezens die zich voeden met zowel dieren als planten. Het is onnatuurlijk om dit te willen doorbreken. De natuur is hard, roofdieren eten (grote) grazers, katten eten muizen, haaien eten vissen, roofvogels eten andere volgels en knaagdieren. Een hermelijn voedt zijn jongen met konijnebout, zangvogels eten insecten als ze jongen hebben.

6 Reacties
VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201918 mei 2019 - 20:30

Moeten we hen dan ook verbieden?

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201918 mei 2019 - 20:31

volgels = vogels

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 1:22

De natuur is hard, maar daar zitten geen beesten van hun geboorte tot hun dood zonder zon en zonder frisse lucht opgesloten in een betonnen hokje waarin ze zich amper kunnen bewegen. Mensen die met dit soort argumenten dierenmishandeling proberen goed te praten hebben ze niet allemaal op een rijtje.

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 3:03

@VliegendeHollander Ja, maar als omnivoor hoef je toch geen bord voor je kop te hebben? Ik bedoel, jij ziet toch ook de misstanden in de bio-industrie? En hoe zit dat dan met jouw schuldgevoel?

Keilstra
Keilstra19 mei 2019 - 10:02

@Eric Minnens De dieren die mensen houden voor hun voedsel kunnen niks beginnen in de natuur. Ze zijn gefokt voor het leven in stallen, en ongeschikt voor overleven in de vrije natuur. Laat een troep stamboekkoeien los op de Amerikaanse prairie en lijk hoe zie zich verdedigen tegen de wolven ...

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 12:34

@Keilstra O ja, eerst kooien we vogeltjes en dan constateren we dat die vogeltjes niets liever willen dan gekooid te zijn. Zo is het voor die varkens natuurlijk ook een 'dream come true' om permanent geketend in hun vierkante meter te liggen. Zie voor een complementair antwoord trouwens HM van der Meulen, hier vlak boven. Vicious circle, Keilstra.

DaanOuwens
DaanOuwens18 mei 2019 - 19:59

Ik had niet zo'n moeite met de actie van de demonstranten. En natuurlijk is er sprake van een overtreding of wellicht zelfs een misdrijf. Daar moet de rechter maar over oordelen. Ik vond de motivatie van de actievoeders veel te ideologisch en te naïef. Prima als je besluit vegetariër te worden. Ik denk ook dat de komende generaties veel minder vlees gaan consumeren dan de mensen die nu 45 plus zijn. Het is een kwestie van afwachten tot dat de actievoerders op veel onderdelen hun zin krijgen. Maar zij hadden veel meer succes geboekt als jij zich niet tegen de gehele varkensfokkerij hadden gericht maar tegen de excessen daarin. Wij weten inmiddels al dat 10% van de kalveren sterft in de stal vanwege slechte zorg, biologische keurmerken worden niet nageleefd, op grote schaal worden in de agrarische industrie giffen gebruikt die schadelijk zijn voor het insectenleven maar ook voor mensen in de omgeving. Dieren worden op een beestachtige manier gemarteld in slachterijen. En de Nederlandse agrarische productie wordt voor 80% of meer geëxporteerd. De schade voor het milieu komt echter voor de inwoners van Nederland en voor de banen die de sector oplevert worden honderdduizend polen ingehuurd tegen het minimumloon. Een fatsoenlijk inkomen valt er niet te verdienen voor werknemers, de boeren/ondernemers zijn miljonair en de Rabo-bank verdient dik aan de sector. Veel te langzaam veranderen agrarische bedrijven in biologische ondernemingen met aandacht voor het dier, het milieu, de samenleving en de woonomgeving. Kortzichtig bekrompen ondernemerschap is de norm. En dit zijn niet de multinationals die deze schade aanrichten maar gewoon ome Henk en tante Ingrid van de PVV, het FvD of het CDA. Ik hoop dat dit inzicht ook eens gaat ontstaan bij de actievoerders. Dan gaan hun acties meer goodwill en resultaat opleveren. Ik heb begrepen dat ook in de stal in Boxtel dode dieren lagen. Mensen die graag een karbonaadje eten willen ook niet dat een varken wordt doodgemarteld. Die willen dat zo'n beest ook een leven heeft gehad. Daar liggen de kansen en niet bij iedereen in de komende jaren verplicht vegetariër maken.

11 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 3:26

@DaanOuwens Och, of het nou vegans zijn of niet, het mogen ook Marsmannetjes zijn. Primair is dat zij ons herinneren aan de misstand die de bio-industrie op zichzelf vormt. Zelfs een gezond, diervriendelijk bedrijf vormt zo'n misstand.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2019 - 5:34

@ Eric Minnens Jij schrijft: Zelfs een gezond, diervriendelijk bedrijf vormt zo’n misstand. Blijkbaar heb je niets begrepen van mijn tekstje.

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 7:44

@Daan Wat valt er nou niet te begrijpen aan jouw tekstje? Mogelijk zie je mijn reactie als een vorm van kritiek. Zij was meer bedoeld als nuancering. Bij jou valt de aandacht meer op de excessen. Oók goed. (Dus geen kritiek.) Bij mij, en bij de actievoerders, meer op de vleesindustrie an sich. Jij verwijt de actievoerders hun nadruk op dat veganisme, óók goed. In mijn optiek maakt dat niks uit.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2019 - 8:49

@ Eric Minnens Jij schrijft: Bij mij, en bij de actievoerders, meer op de vleesindustrie an sich. Dat is dan ook wat ik hen en jou verwijt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 mei 2019 - 12:45

Megastallen moeten aan eisen voldoen. Die zijn echter gericht op de uitstoot van fijnstof en stankoverlast niet op de dieren. In zeven jaar tijd is het aantal megastallen in Nederland met bijna driekwart toegenomen. Van 456 in 2010 tot 801 in 2017. Voor zover er verandering optreedt is dat voorlopig in dezelfde richting.

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 12:52

@Daan Ouwens In dat geval neem ik jouw verwijt als een compliment. Anders gezegd: De vleesindustrie IS een exces. De excessen waar jij je toe wilt beperken, zijn, hoe erg ook, peanuts.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 14:10

Mag ik even corrigeren? Inkomen land- en tuinbouw flink gedaald na topjaar 2017 12/18/2018 Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte van 2017, dat historisch gezien een topjaar was; het inkomen komt ook lager uit dan het meerjaarsgemiddelde (2013-2017) van 51.000 euro. De daling doet zich voor in alle bedrijfstypen, alleen de boomkwekerijsector kan in 2018 rekenen op een inkomensstijging, dankzij een voortgezet herstel van de vraag naar en de prijs van boomkwekerijproducten. Binnen de land- en tuinbouw zijn er ieder jaar grote inkomensverschillen, zowel tussen als binnen de verschillende bedrijfstypen. Door de droge en warme zomer van 2018 zullen de inkomensverschillen tussen individuele ondernemers groter zijn dan normaal. Varkenshouders worden geconfronteerd met fors lagere prijzen van biggen en vleesvarkens door een vraaguitval naar biggen en een groter aanbod van varkensvlees in de EU. Hierdoor belanden de inkomens op zeugenbedrijven in het rood. Melkveehouders zien hun inkomen dit jaar meer dan halveren door met name hogere kosten van veevoer als gevolg van de droogte en daarnaast lagere zuivelopbrengsten. Voor het oogstjaar 2018 wordt voor de akkerbouwers een inkomen geraamd gelijk aan vorig jaar. Als gevolg van de droogte en verschillen in de (on)mogelijkheden van beregenen zijn er grote regionale verschillen in gewasopbrengsten en inkomens tussen de bedrijven. In de glastuinbouw dalen zowel in de glasgroente- als de sierteelt de inkomens door een sterkere toename van de kosten, met name energie, dan de opbrengsten. Belangrijke uitzondering zijn de telers van komkommers, die door een herstel van de komkommerprijzen hun inkomen zien stijgen. (https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2272&indicatorID=2046)

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2019 - 18:32

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft; Mag ik even corrigeren? Van mij wel maar dat doe je niet met het tekstje dat je aanlevert. Daar staat namelijk niets over de mishandling van dieren, het vermogen van boeren en de andere zaken die ik noemde. Op even op jouw niveau te reageren. De mode kleur van de boerenoverall is dit jaar oranje. De echte mode bewuste boer maakt dat af met knalrode laarsjes. Bij Boerenbont wordt het agrarisch gereedschap in bijpassend rood geleverd. In combinatie met de juist gekozen kleur voor de trekker voegt op deze manier de boer echt iets toe aan het landschap. Slaat ook nergens op, maar is dan tenminste duidelijk.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 20:16

@Daan Ouwens Mijn reactie - de inkomenscijfers van het Landbouw Economisch Instituut- had betrekking op uw opmerking over de boerenmiljonairs. Ik dacht dat u dat wel begrepen had.

DaanOuwens
DaanOuwens20 mei 2019 - 7:41

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Mijn reactie – de inkomenscijfers van het Landbouw Economisch Instituut- had betrekking op uw opmerking over de boerenmiljonairs. Ik dacht dat u dat wel begrepen had. Dat is dan nogal dom. Jij had namelijk zelf ook kunnen bedenken dat die boeren geen miljonair worden vanwege hun jaarlijkse verdiensten, maar vanwege hun vermogen dat in hun bedrijf zit. En als zij stoppen zijn ze dik miljonair. Ik vraag mij af wat je motieven zijn met dit soort teksten. Is het gebrek aan kennis en onkunde? Of is het gewoon het doelbewust verspreiden van leugens, omdat de waarheid je niet aanstaat? Of is het beide? Dit is zeker de manier waarop extreem rechts keer op keer een werkelijkheid creeert die niets met de realiteit te maken heeft.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 mei 2019 - 11:52

@Daan Ouwens Zeker, als je eigenaar bent van de grond, de gebouwen en de veesta pel en je verkoopt blijft er heel wat over na aftrek van schulden belastingen. Arm leven en rijk sterven werd dit verschijnsel genoemd en het had vooral betrekking op stoppers zonder opvolger. "De balanswaarde van een gemiddeld Nederlands land- en tuinbouwbedrijf bedroeg eind 2017 3 mln. euro, een toename van ongeveer 150.000 euro ten opzichte van voorgaand jaar. Hiervan is 71% gefinancierd met eigen vermogen, 2% meer dan in 2017. Zowel het balanstotaal als de samenstelling ervan verschillen sterk tussen bedrijven en bedrijfstypen. De langlopende schulden daalden voor het tweede jaar op rij licht tot gemiddeld 800.000 euro per bedrijf in 2017." Uw commentaren gaan veel verder dan de gebruikelijke randstedelijke onwetendheid over wat er in het buitengebied aan de hand is. U steekt niet onder stoelen of banken dat u de pest heeft aan boeren, tuinders en vissers. Ze mogen van u vertrekken. Dat moet u allemaal zelf weten maar u profileert uzelf als links en dat vind ik echt niet te rijmen met uw boervijandigheid. Vandaar dat ik u zo nu en dan tegenspreek.

Sam V
Sam V18 mei 2019 - 18:24

“De gemiddelde Nederlander is boos omdat hij al z’n hele leven weet dat er onschuldige dieren doodgaan, elke keer wanneer hij vlees of andere dierlijke producten koopt” Wat een onzin. Vlees eten is van alle tijden en overal ter wereld. Bijna alle oorspronkelijk bewoners in afgelegen gebieden aten vlees. Indianen in Noord-Amerika of in het Amazonegebied, eskimo’s, aboriginals, stammen op Papoea-Nieuw-Guinea of in China. Allemaal aten ze vlees. Zeker niet in al deze gevallen leek dit noodzakelijk (op de eskimo’s na). Ik neem dat we hen toch geen schuldgevoel moeten proberen aan te praten? Je mag zeker kritiek hebben op de wijze waarop de dieren die wij eten, gehouden worden. Ik probeer dat te verminderen door aanzienlijk minder vlees te eten dan vroeger (maar gezondheid vind ik een beter argument) en alleen biologisch vlees te kopen. Geen schuldgevoel bij mij hoor. Vanuit hun extreme standpunten begrijp ik die activisten ook nog wel. Ik word eerder boos als ze er uiteindelijk met een kleine boete vanaf komen terwijl ze zeggen dat ze hiermee door willen gaan.

3 Reacties
PepoineLeTerrible
PepoineLeTerrible18 mei 2019 - 21:09

Jagers in veel jager verzamelaar culturen bedanken hun prooi in ieder geval nog voor het geven van hun leven voor het leven van de jager. Dat betuigt wel van een schuldgevoel. Ze zullen het als noodzakelijk kwaad zien. Daarnaast houdt je argument niet stand. Slavernij was ook van alle volkeren in alle tijden. Moeten we het nu goed vinden dat slavernij bestaat? Maar al deze kul slaat in het niet als jij boos wordt om een hond die op straat geschopt wordt. Want die varkens worden overal geschopt, mishandeld, in te kleine hokken opgesloten, ze zien nooit zonlicht en ze staan in hun eigen schijt. Daarna wordt hun miserabele leven beëindigd in een slachthuis waar de slachters ze nog eens een trap nageven of een electrische schok geven voordat ze met een pistool worden doodgeschoten, wat vaak niet goed gebeurt waardoor de dier vervolgens levend gekookt worden. Als je echt nieuwsgierig bent kun je wel even op de website van animale rights kijken, daar lusten de honden geen brood van. Ik raad de overheid aan om permanent camera's te verplichten in alle slachthuizen en de bioindustrie met livestreams naar het internet zodat iedereen kan meekijken en kan controleren hoe het er daar aan toe gaat

Sam V
Sam V18 mei 2019 - 22:24

@PepoineLeTerrible Ik heb die beelden vaak genoeg gezien. Ik weet dat er veel excessen zijn in de veeteelt. Ik beweer ook niet iets anders. De schrijver van dit stuk gaat echter de mist in door te laten blijken dat elk dier gedood voor consumptie er één teveel is. We zouden ons schuldig moeten voelen omdat we onschuldige dieren doden. Natuurlijk zijn die dieren onschuldig. Het is toch ook geen doodstraf vanwege schuldig gedrag? Schuld of onschuld heeft hier niets mee te maken.

Eric Minnens
Eric Minnens19 mei 2019 - 3:48

@SamV "We zouden ons schuldig moeten voelen omdat we onschuldige dieren doden." Nee, we zouden ons schuldig moeten voelen over de wijze waarop wij vlees produceren. Dat jij alleen biologisch vlees koopt, siert jou, maar dat is nog geen reden om je handen in onschuld te wassen. Ik zou zeggen: des te meer reden om je tegen de bio-industrie te verzetten. Niet als vegan, maar juist als omnivoor. Bijvoorbeeld bij verkiezingen, via je stemgedrag.

kipzonderkop
kipzonderkop18 mei 2019 - 18:10

Dierenactivisten in Boxtel, criminelen of helden? Geen van beide. Idioten zijn het. Ze kloppen aan bij het verkeerde adres. Bij de politieke machthebbers die dit soort dierenmishandeling in de hand werken met hun beleid moeten ze zijn. Even goed nagaan wie er de laatste drie regeringen Rutte 1,2 en 3 aan het roer hebben gestaan, inclusief gedogers. En nu niet gelijk met taarten gaan gooien alles wat daar op volgt maar zorgen dat burgers weten waar ze vooral niet op moeten stemmen. Dus niet op VVD, CDA, PvdA, D66, CU en gedogers PVV en GL.

3 Reacties
PepoineLeTerrible
PepoineLeTerrible18 mei 2019 - 20:57

Dezelfde varkenshouder heeft vorige zomer nog 1200 varkens laten stikken in zijn stal. Lijkt me wel degelijk het goede adres.

kipzonderkop
kipzonderkop19 mei 2019 - 5:18

Inderdaad vreselijk die megastallen Pepoine. Gedogers GL, PVV en regeringspartijen CU, D66, PvdA, CDA, VVD zouden die megastallen helemaal niet moeten willen laat staan subsidie geven. https://www.pvda.nl/nieuws/stop-met-subsidie-megastal/

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:35

Alsjeblieft zeg, hou eens op met de vinger te wijzen. Boeren, consumenten en politieke machthebbers zijn allemaal even schuldig aan dit schandalige dierenleed! Zij houden het allemaal in stand. De een kan niet zonder hulp van de ander.

Buitenstaander
Buitenstaander18 mei 2019 - 17:33

Beste Robin, ik denk dat velen van ons best met al de dierenactivisten verder willen denken over hoe wij dieren huisvesten. En dat we daar wellicht nog eens een goede discussie over moeten hebben, vind ik ook heel prima. Punt is, en daar blijf ik ook graag bij: Wij hebben in NL een zeer democratisch bestel waarin ongeveer alles ter discussie mag worden gesteld. Daarnaast hebben wij met z'n allen afgesproken dat we al de zaken waar wij een mening over hebben door praten en overtuigen oplossen. Daar zal jij vast een voorstander van zijn, want o wee als er lieden zijn die dezelfde taktiek toepassen als de dames en heren in Boxtel, maar toevallig een heel andere politieke kleur hebben, vat je 'm? Dus ga je niet iemands erf op om zijn bezit binnen te dringen of erger. Dat is eigen rechter spelen, en dat wilden we toch niet? En die flauwe argumentatie telkens dat zonder actie ( geweld) niets verandert is een dun lijntje. Maar ja.....

2 Reacties
PepoineLeTerrible
PepoineLeTerrible18 mei 2019 - 21:01

Treurig kortzichtig reaguursel weer. Zelfs in de wet staat eigendomsrecht niet boven veel andere rechten. "Van andermans erf blijven" is hyperrelatief. Het is honderd procent afhankelijk van of diegene wel of niet dingen op dat erf doet wat niet door de beugel kan. Dat deze varkenshouder geen celstraf heeft is weer typisch. Hij heeft door nalatigheid 1200 varkens laten verstikken vorige zomer. Lijkt me wel een gevalletje van even een paar weekjes brommen om over je dierenmishandeling na te denken. Deze activisten zijn helden.

Buitenstaander
Buitenstaander18 mei 2019 - 22:53

@Pepoine Zou dan de wet nog even verder doornemen: Denk niet dat we snel kunnen terugvinden dat een willekeurige burger het recht heeft eigenmachtig, als rechter op te treden in situaties als deze. En vwb de varkens; Daar hebben we de wetshandshavers voor. Dus tamelijk triest reactie weer.

Klatzook
Klatzook18 mei 2019 - 17:24

"De gemiddelde Nederlander is boos omdat hij al z’n hele leven weet dat er onschuldige dieren doodgaan, elke keer wanneer hij vlees of andere dierlijke producten koopt" Met dit begin van je artikel ben je mij al kwijt. Ik heb nog wel de rest van het artikel gelezen maar ben het volstrekt met je oneens. Ik eet vlees omdat ik het lekker vind en laat de controle van de vleesproductie over aan de verantwoordelijke instanties.

2 Reacties
Martin108
Martin10819 mei 2019 - 7:26

Hij was me al kwijt bij die belachelijke aanhef. Kennelijk leeft hij in een hele kleine bubbel.

Cynthia Kishna
Cynthia Kishna19 mei 2019 - 21:34

Het is moreel verwerpelijk iemand kwaad te doen voor eigen plezier, en elk goed persoon weet dat.

Drunken Pumpkins2
Drunken Pumpkins218 mei 2019 - 17:05

Helden! Mensen die vlees eten uit de bioindustrie zijn hypokriet. Hoe kan je van een hond/kat houden en tegen dierenmishandeling zijn als je zelf de grootste dierenmishandeling finacieerd. Ik ben tevens ook groot voorstander om kinderen verplicht door een slachthuis te laten looen. Dan kunnen ze met eigen ogen zien hoeveel dieren leiden in de bioindustrie.

2 Reacties
COC Rottumerplaat-Oost
COC Rottumerplaat-Oost18 mei 2019 - 19:21

Precies, en eet daarom alleen scharrelvlees. Wij kopen daarom alleen vlees bij de biologische slager. Dat is een stuk duurder dan de gemidelde kiloknaller maar die bagger is dan ook smakeloos en wij kunnen het ons veroorloven.

Paddy3
Paddy319 mei 2019 - 8:52

Hoe kun je van een kat houden en vegan zijn? Katten zijn sociopatische moordenaars, die hun slachtoffers martelen voor de lol.