Joop

Die vermaledijde elite

  •  
19-01-2010
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Elites zijn er om neergehaald te worden, niet om serieus te nemen. Nee, juist de onderdeur neem je serieus. Die arme Jan met de pet. Want de onderdrukten: die hebben een unieke toegang tot de waarheid.
‘Vind je Wilders goed of fout, vertel op! De vraag naar je Wilders-quote is een lakmoesproef, een snelle manier om je te kunnen “plaatsen”: hoor je bij weldenkend Nederland of niet?’, aldus journalist en schrijver Herman Vuijsje in een opiniestuk in NRC afgelopen weekend. Het artikel is een aanval op politiek correct-Nederland dat zich verheven zou voelen boven Wilders en zijn kiezers. Die PVV-kiezers moet je serieus nemen, aldus Vuijsje, in plaats van ze hautain af te serveren. Het zijn namelijk geen racisten of rechts-extremisten, maar mensen met werkelijke problemen die door de gevestigde machten genegeerd worden.
Het is zo ongeveer het levenswerk van Vuijsje om de generatie van de jaren zestig met al zijn vermeende politieke correctheid te bekritiseren en het op te nemen voor de gewone man. En dat is dan misschien ook wel zo interessant aan Vuijsje: een babyboomer die zijn eigen generatie bekritiseert, maar dan wel in de termen van diezelfde protestgeneratie: zijn redeneringen zijn doortrokken van anti-autoritairisme.
Het allerergste wat er is, is je boven een ander willen plaatsen, willen moraliseren, de ander de les willen lezen. Elites zijn er om neergehaald te worden, niet om serieus te nemen. Nee, juist de onderdeur neem je serieus. Die arme Jan met de pet. Want de onderdrukten: die hebben een unieke toegang tot de waarheid. Met één been staan ze buiten de maatschappij en met één been staan ze erin en dat geeft hen een inzicht dat de elite, blind dankzij zijn eigen machtspositie, niet heeft. Een wijze les van vadertje Marx.
Het is opvallend hoe het politieke discours de afgelopen decennia bijna volledig bepaald is door babyboomers met hun preoccupaties. De politiek correcten van weleer, mensen als Jan Pronk en Marcel van Dam? Boomers. Hun grote vijand  Pim Fortuyn? Ook een boomer. Hoewel de werkelijke praktische politiek van alledag al lang door latere generaties wordt beheerst spreken zij met de woorden, de clichés en etiketten die bedacht zijn door de generatie die vlak na de oorlog geboren is.
Wat heeft Wilders nu werkelijk toegevoegd aan het verhaal van Fortuyn? Hij heeft het hoogstens wat geradicaliseerd met betrekking tot de islam. De rest is bekend: de ‘gewone hardwerkende’ Nederlander plaatst hij tegenover de grote boeman-elite van Den Haag, de formalistische overheid en de islamitische migranten. En die arme onderdrukte burger, die weet natuurlijk echt hoe de maatschappij in elkaar steekt (in tegenstelling tot de intellectuelen, die totaal de weg kwijt zijn, knettergek gewoon).
Altijd weer die obsessie met de elite. Het oude politiek correcte denken waar Fortuyn zich zo tegen verzette verschilde eigenlijk helemaal niet zo van het verhaal van de Rotterdamse politicus zelf. Het verschil is alleen dat in dat oude denken de blanke Nederlander werd voorgesteld als die verschrikkelijke elite en de buitenlandse immigrant als eeuwig onderdrukte buitenstaander.
Maar is dat wel zo, dat de elite nooit iets anders doet dan zijn eigen zaakjes veilig stellen? Of zou er misschien iets kunnen bestaan (ik noem maar iets geks) als een elite die het wel degelijk goed meent met de minder bedeelden in de maatschappij? En dan de onderdrukten, hebben die werkelijk het enige juiste beeld van wat er in de maatschappij gaande is, enkel en alleen vanwege hun maatschappelijke positie? Is de Telegraaf echt de krant van wakker Nederland?
En dan tenslotte: wie bepaalt wat de elite is en wie de onderdrukten zijn en waarop baseer je dat? In het anti-autoritaire denken doe je het vooral goed als onderdeel van de onderdrukte groep, dus het heeft zin om jezelf zo af te schilderen.
Mijns inziens zouden jongere generaties er goed aan doen het anti-elitaire verhaal van de babyboomers met enig wantrouwen te bekijken, in plaats van de termen daarvan klakkeloos over te nemen. Dat is moeilijk, want het anti-autoritairisme is zo langzamerhand deel uit gaan maken van zowel ons maatschappelijke geestesleven als ons gevoelsleven. Bij de gedachte aan een elite krijgen de meeste van ons, links of rechts, bijna automatisch een zuur en opstandig gevoel. Toch is het misschien niet helemaal van de pot gerukt om die groep mensen die heeft kunnen studeren en dagelijks een kwaliteitskrant leest eens serieus te nemen en met wat meer achting te behandelen. Die studie hebben ze niet voor niets gedaan. Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat het volgen van een universitaire studie de enige mogelijkheid is om tot een gebalanceerd beeld van de maatschappij te komen.
Om terug te komen op de bewering van Vuijsje over de ‘Wilders-quote’: misschien bestaan er wel degelijk mensen die kritisch zijn over de denkbeelden van Wilders, niet omdat ze zo graag tot de ‘weldenkend Nederland’ willen behoren en willen ‘testen’ of iemand wel bij diezelfde almachtige club hoort, maar omdat ze zich daadwerkelijk zorgen maken over wat Wilders aan denkbeelden verkondigt. Die het daarom oprecht een kwalijke zaak vinden dat mensen op de PVV stemmen, wat voor reden ze daarvoor ook aanvoeren. Het is tijd dat we eens gaan luisteren naar wat mensen zeggen, in plaats van ze af te serveren of te omhelzen op basis van de maatschappelijke positie waar vanuit ze (zeggen te ) spreken. Laten we eindelijk het uitgekauwde wereldbeeld van de boomers eens achter ons laten. 

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (23)

JoopSchouten
JoopSchouten19 jan. 2010 - 15:05

Volledig mee eens. In een democratie is er feitelijk maar één werkelijke elite en dat zijn de kiezers zelf. Iedereen zou in onbaatzuchtig dienst moeten staan van de gehele gemeenschap. Overleven wordt anders onmogelijk.

BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek19 jan. 2010 - 15:05

Toch krijg ik bij dit topic het gevoel dat je vooral mikt op één elite die serieus genomen moet worden Dylan.

vaclavklaus
vaclavklaus19 jan. 2010 - 15:05

Je moet vooral de gevoelens van de "onderklasse" serieus nemen, hun problemen. Het probleem is dat politici voor oplossingen naar "het volk" kijken. TON en PVV doen dat, maar je ziet het ook meer bij andere partijen. Pim Fortuyn deed dat bijvoorbeeld niet. Die zei bijvoorbeeld dat meer asfalt meer files betekent. Politici moeten weten wat er speelt en met ideeën komen om problemen op te lossen. Zij moeten leidend zijn. Wat je elite noemt is een andere vraag, maar ik zou mij daar als elite niet zo druk om maken.

Winston2
Winston219 jan. 2010 - 15:05

Wat een nietszeggend stukje tekst is dit zeg. Met of zonder alinea's beschrijf je de klassestrijd die al sinds mensenheugnis gaande is; de *elite* bestuurt via de *middenklasse* de rest van het *gepeupel*. In onze tijden betekent dat: de multinationals (elite) besturen via Telegraaf- en Volkskrant lezend Nederland en journaal en Nova kijkend Nederland (middenklasse), de PVV en SP stemmers (gepeupel)...

hannogroen
hannogroen19 jan. 2010 - 15:05

Helemaal mee eens. Ik mis alleen het woord kuddegedrag nog.

doeidoei
doeidoei19 jan. 2010 - 15:05

De heer DvR hinkt mi op 2 gedachten, waarvan 1 mi über-elitair. Hij leent bij Vuijsje quasi de kritische houding tov de hier bedoelde elite. Je zou daardoor kunnen gaan denken, dat de rest van zijn denktrant in de geest van Vuijsje is, en daarmee mogelijk zelfs sympathiek. Wanneer u met dit warme gevoel blijft rondlopen, komt u bedrogen uit. U wordt bovendien verleid tot de grootst mogelijke vorm van elitair denken. Uw genoegen is in dat geval overigens wel van korte duur, omdat al voor het artikel ten einde is, de aloude elitaire positie weer is ingenomen. Inhoudelijk is er alleen maar meer schade aangericht waarvan de heer Wilders virtueel groot voordeel heeft. Want wat lezen we: "... misschien bestaan er wel degelijk mensen die kritisch zijn over de denkbeelden van Wilders, niet omdat ze zo graag tot de 'weldenkend Nederland' willen behoren en willen 'testen' of iemand wel bij diezelfde almachtige club hoort, maar omdat ze zich daadwerkelijk zorgen maken over wat Wilders aan denkbeelden verkondigt." Daarmee wordt het ineens een stuk duidelijker. Het is in de ogen van de heer DvR ook zónder zorgen over de denkbeelden van de heer Wilders linksig & weldadig om tegen de heer Wilders te zijn. U wordt daarmee wél gezien als linksig stemvee. Een groeiend aantal ex linksig stemmers heeft daar grote moeite mee, hetgeen u ziet in de voorspellingen. Zolang de linksige elite het vertikt de inhoudelijke problemen door de ogen van potentiële PVV stemmers te bekijken én serieus te nemen, hoeft de heer Wilders niet voor zijn stemmenaantal te vrezen. Dan houden we zwarte wijken en scholen, is er een oververtegenwoordiging in de criminaliteit en werkeloosheid en veranderen hele wijken in voor de oorspronkelijke bewoners onherkenbare woonomgevingen. Linksig NL ontwikkelt op die manier geen enkele aantrekkelijkheid voor deze groeiende oorspronkelijke bevolkingsgroep. Het aller beroerdste moet echter nog komen : er gaat een zeer ontmoedigend effect uit op degenen die door hard werken wél succesvol zouden kunnen zijn. Is er naast elitair, ook über-elitair denken mogelijk? Linksig NL creëerde de afgelopen 25 a 30 jaar zijn eigen electorale demonen, om ze tegen het moment dat het electoraal pijn kan gaan doen, plaatsvervangend en halfslachtig te bestrijden in de persoon van de heer Wilders. Daarmee investeert linksig NL in de sterkst mogelijke voedingsbodem voor het gedachtegoed van de PVV. Dit artikel is daar het zoveelste bewijs van. Een eventuele veroordeling van de heer Wilders maakt die voedingsbodem alleen nog groeizamer. De grootste pleitbezorgers voor de PVV zitten politiek ter linkerzijde. Reden te meer niet linksig te stemmen.

jia
jia19 jan. 2010 - 15:05

Een ronduit hilarisch stukje is dit. De gedachte die zich hier vrijwel direct in vol ornaat opwerpt is wie wie hier nu loopt te verwijten. Dat komt mooi tot uitdrukking in het volgende: ---'Het allerergste wat er is, is je boven een ander willen plaatsen, willen moraliseren, de ander de les willen lezen. Elites zijn er om neergehaald te worden, niet om serieus te nemen.'--- Bon, iedereen zal het er wel over eens zijn dat het het gewone volk (of vanuit een ietwat meer elitaire positie: 'stemvee') zich doorgaans meer identificeert met de gewoonten en geneugten van de straat en die van de elite vooral met die van, ja met wie of wat eigenlijk? Nou, misschien toch wel het meest nog met zichzelf. Van Rijsbergen gaat nu zelfs zover door de elite helemaal naakt over straat te laten lopen en juist het gewone (PVV) volk plaats te laten nemen op het pluche. De onttroonde elite zogezegd. Zo bezien is het voor een ieder zelf om uit te maken bij welke van deze twee groepen hij zijn oor vanuit zijn emoties en achtergrond te luister wil leggen. Van Rijsbergen zijn geluid gaat mij in elk geval nog het meest het ene oor in en het andere weer uit.

fjacobse
fjacobse19 jan. 2010 - 15:05

1. We leven in Nederland in een democratie, niet in een elitocratie. 2. In een democratie gaat het er niet om wie er gelijk heeft (of denkt te hebben), het gaat er om wie er gelijk krijgt van de kiezer. 3. Ik heb een groot aantal van de analyses gelezen van de elite in reactie op de oproep van ter Horst. De belangrijkste conclusie die ik heb getrokken is deze; de lat ligt in Nederland erg laag om je tot de elite te mogen reken. 4. Laat ik volstaan met een paar quotes van "de elite" om mijn argument kracht bij te zetten  'Je hebt mensen nodig die tegen de burgers durven te zeggen: 'U zeikt! U bent het probleem. En nu is het uit met uw gezeur.' 'Je moet tegen de burger durven zeggen: u zeikt!' Thomas von Dunk Kortom : Schaf de democratie van de kiezer snapt er toch niks van. "PVV is net als NSB" Herman van Veen, clown. Wilders = NSB = Nazi-Duitsland = Treinen naar Auschwitz. "Zijn aanhang bestaat uit een kleine groep van mensen die niet mee willen doen in deze samenleving en de schuld voor hun frustraties bij anderen leggen. " Pechtold Dezelfde man die ooit verkondigde dat hij zich voorgenomen had Wilders met argumenten te gaan bestrijden. Beetje iemand die op oudejaarsavond stopt met roken, en zijn eerste peuk opsteekt tijdens het schansspringen op nieuwjaarsdag. "Aan Wilders hoef ik niet veel woorden vuil te maken. Over een paar jaar, na veel schade en schande, hebben we ook die weer gehad". Freek de Jonge, oud-komiek. Terwijl uit onderzoek van de Maurice de Hond blijkt dat de loyaliteit onder PVV-stemmers extreem hoog is, namelijk 88%. Zullen we wedden om een kistje hele goeie wijn, Freek? "Comparatief gezien is Nederland een bijzonder prettig, goed bestuurd en zeer welvarend land. Laten de media en de politieke elite dat nu eens onomstotelijk duidelijk maken, in plaats van steeds vaag te suggereren dat de populisten misschien wel een beetje gelijk hebben." Maarten van Rossum, uiteraard geen inwoner van Culemborg, Transvaal, Zuilen, Roermond, Slotervaart, Osdorp etc. Natuurlijk historicus van Rossum, politici zijn ingehuurd om gezellig in de 2e Kamer met elkaar te keuvelen over wat er allemaal goed gaat in Nederland. 6. ---- misschien bestaan er wel degelijk mensen die kritisch zijn over de denkbeelden van Wilders, niet omdat ze zo graag tot de 'weldenkend Nederland' willen behoren en willen 'testen' of iemand wel bij diezelfde almachtige club hoort, maar omdat ze zich daadwerkelijk zorgen maken over wat Wilders aan denkbeelden verkondigt. ---- Dat is ieders goed recht, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van velen, maar tot op de dag van vandaag kan ik zelden of nooit iemand betrappen op INHOUDELIJKE argumenten. Uiteraard de goede te na gesproken, die zijn er heus wel. Maar is is een hele kleine minderheid onder de PVV-bashers onder de elite. 7. En ook u heb ik in uw artikel op niet een inhoudelijk argument kunnen betrappen. En geloof mij, die zijn er echt wel. 8. Laat ik 1 voorbeeld geven om mijn argument kracht bij te zetten. Gelooft u nu werkelijk dat er ook maar 1 stemmer in Nederland is die zich straks in het stemhokje zijn keuze laten bepalen door het antwoord op de vraag "Wat heeft Wilders toegevoegd aan het verhaal van Fortuijn". Get real.

Rondeboer
Rondeboer19 jan. 2010 - 15:05

Als ik het goed begrepen heb wil Dylan van Rijsbergen dus dat er geluisterd moet worden naar mensen die kritisch zijn op WIlders, maar wil tegelijkertijd niet weten wat de argumenten van die stemmers zijn: Om terug te komen op de bewering van Vuijsje over de 'Wilders-quote': misschien bestaan er wel degelijk mensen die kritisch zijn over de denkbeelden van Wilders, niet omdat ze zo graag tot de 'weldenkend Nederland' willen behoren en willen 'testen' of iemand wel bij diezelfde almachtige club hoort, maar omdat ze zich daadwerkelijk zorgen maken over wat Wilders aan denkbeelden verkondigt. Die het daarom oprecht een kwalijke zaak vinden dat mensen op de PVV stemmen, WAT VOOR REDEN ZE DAAR OOK VOOR AANVOEREN. Het is tijd dat we eens gaan luisteren naar wat mensen zeggen, in plaats van ze af te serveren of te omhelzen op basis van de maatschappelijke positie waar vanuit ze (zeggen te ) spreken.

sam tosha
sam tosha19 jan. 2010 - 15:05

Wilders (en vvd) en hun volgelingen doen niets dan stigmatiseren. Je bent elite, allochtoon, milieuactivist (pardon terrorist), of sympathisant van de laatste twee (zo heb je daar de linkse-vegetarische-milieuactivistische-moslimknuffelaar). Maakt de discussie voor hen ook overzichtelijk; want eenmaal herkend en bestempeld als behorend in één van deze categorieën, ben je automatisch onderdeel van de bovenliggende groepering namelijk van die van de knettergekken en sta je buiten de discussie (als die al door de pvv gevoerd kan worden) Het is ook een makkelijk verhaal naar de achterban. Zwart, wit, 'zij' fouten en 'wij' hard werkende - door hén uitgebuit - die het niet meer pikken. Er zijn grenzen. Genoeg is genoeg. Het moet niet veel gekker worden in Nederland. Helaas wordt het met splijtzwam Wilders en gelijkschreeuwende mijns inziens almaar gekker in Nederland. Een land wat dankzij een gefrustreerd, hebberig en ontevreden steeds harder schreeuwend deel van de bevolking, haar pijler tolerantie heeft ingeruild voor, intolerantie, achterdocht en onverdraagzaamheid. Aan de andere kant zie je dit in angstig in zijn schulp kruipen en daarvandaan andere groeperingen de schuld geven van het afnemen van al dat waar zij recht op hebben door die anderen of dankzij die anderen, eigenlijk overal (in Europa) In Frankrijk en België was dit al jaren het geval, Oostenrijk en Zwitserland al jaren de mainstream gedachtegang. Engeland kent inmiddels een zeer populaire veel radicalere versie van Wilders. Italië en de meeste in het Oosten gelegen Europese landen kun je met gemak corrupt fascistisch noemen. De algehele intolerantie en onwelwillendheid er met z'n allen de schouders onder te zetten, elkaars achtergrond en denkbeelden te respecteren zou naast de vervreemding door de immigratie (en het daarop hameren door politici en media die daar hun voordeel in zien) best weleens gevoed kunnen worden door een algehele individualisering; het meer en meer geïsoleerd leven tussen de andere geïsoleerd mensen. Meer uren voor de tv, internet, onderweg in de boze buiten wereld alleen in het autootje. En ook al reis je niet in je zilveren cocon, je hoeft verkerend buiten tussen anderen geen woord uit te wisselen. Mocht de fysieke nabijheid van anderen bedreigend worden dan pak je snel de telefoon. "Waar ben jij" Ik ben hier! Best eng man, allemaal 'andere' mensen, praat tegen me wil je!" Of de wereld buiten gesloten door vette muziek in je oren te spuiten. En op het station aangekomen, communiceer je met automaten. Dat lastige conducteurspersoon, die geef je desgewenst zonder iets te zeggen of naar hem of haar op te kijken je kaartje. En wanneer je erg gefrustreerd (en enigszins extrovert) dan geef je hem als representanten van die knettergekke alles van jou afpakkende en aan linkse hobby's spenderende maatschappij .... een paar rake klappen. Dit alles verkerend in een kapitalistische maatschappij, die haar inwoners geen burgers meer noemt maar consumenten en hen bombardeert met van alles wat nog gekocht moet om gelukkig te zijn. Een maatschappij waarin alle voorheen staatsbedrijven nu ze eenmaal geprivatiseerd zijn net als alle andere grotere bedrijven legitiem op slinkse wijze geld afromen en zich ondertussen schuil houden achter telefooncomputers. Een kapitalische maatschappij waarin meer dan 90% van al het kapitaal in handen is van nog geen 1% procent van de bevolking en waarvan een deel van die 1% dit kapitaal vergaart door openlijk te stelen. Nog een topping van media die alsmaar meer uur aan angst en frustratie en achterdocht voedende 'informatie' op afvuurt en je krijgt een uiterst zure cocktail, zeer voedzaam voor alle zwartgallige onderbuikgevoelens. Proost op de eilite en de uitbuiters die ze pamperen. Eigen volk eerst!

sam tosha
sam tosha19 jan. 2010 - 15:05

\"De beweging die de PVV in gang heeft gezet heeft gelijkenissen als die van de NSB destijds \" dat waren de woorden van Paul van Veen. En sinds het \'het mag maar eens gezegd worden\' algemeen aanvaardbaar is geworden, moet deze uitspraak (waar) naast bv de term Marokkaanse Straat terroristen (ver over the hill) zeker gebezigd worden. U chargeert en verdraait net zoals Wilders dat doet.

fjacobse
fjacobse19 jan. 2010 - 15:05

De grootste stijging die PVV de afgelopen jaren heeft gemaakt in de peilingen was na de bekendmaking dat hij gedagvaard zou worden. De grootste daling die de PVV de afgelopen jaren heeft gemaakt was na zijn kopvoddentax-speech. De grootste stijging van D'66 in de peilingen was na de kopvoddentax-speech van Wilders De grootste daling die D'66 heeft gemaakt in de peilingen was na zijn "Wilders is racist"-optreden bij DWDD. Het kan aan mij liggen maar ik zie toch een bepaald patroon. No further comment.

fjacobse
fjacobse19 jan. 2010 - 15:05

------De PVV hekelt consensus politiek, die wil alleenheerschappij en geen consensus sluiten en dan bevindt je, mijns inziens, op zeer glad ijs en spreken we vrij snel niet meer over parlementaire democratie maar over een dictatoriaal systeem.------ Dit is toch wel even belangrijk punt in mijn ogen. Nadat Wilders voor het eerst de grootste partij was heeft hij voor zijn doen een zeldzaam mild interview gegeven in de telegraaf. In dit interview heeft hij aangegeven zonder een harde randvoorwaarde aan de onderhandelingstafel plaats te willen nemen en te snappen dat regeren concessies doen inhoudt. In notime hebben nagenoeg alle partijen de deur in zijn gezicht dichtgegooid, en hebben de 4 linkse partijen een verbond gesloten. Het is mij opgevallen dat vrij snel daarna Wilders in korte tijd een aantal behoorlijk harde uitspraken heeft gedaan waar zijn interview in Kopenhagen (miljoenen moslims Europa uit) het hoogtepunt dan wel een dieptepunt was. Dat waren geen uitspraken van iemand die nog enige illusie heeft op regeringsdeelname in 2012. Die heeft zich er allang bij neergelegd nog eens minimaal 4 jaar in de oppositiebanken te moeten doorbrengen. Ook van belang is dat politieke uitsluiting de ideale voedingsbodem is voor radicalisering. Dus voor een deel heeft links zijn eigen monster gecreerd al blijft Wilders uiteraard voor de volle 100% verantwoordelijk voor zijn handelen. Vergelijk zelf het verschil in toon in de 2 interviews van Wilders. Voor cordon sanitaire http://www.telegraaf.nl/binnenland/3640660/__Wilders_wil_met_CDA_en_VVD__.html Na cordon sanitaire http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/11/het_geert_wilders_televaag_int.html Tot slot, ik zie Wilders absoluut niet zitten als premier en ik moet er ook niet aan denken als er ooit een Kabinet zal komen die 1 op 1 het partijprogramma van de PVV gaat uitvoeren. Dus wat dat betreft zijn we het echt wel eens.

harmdevos
harmdevos19 jan. 2010 - 15:05

De heersende waarden en normen zijn normen en waarden van de heersers. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen de elite en de andere elite. Het is niet zo, dat er slechts sprake kan zijn van "de elite". Ik ken een elite (fantastische mensen) die enorm in de knoei zitten en helemaal geen perspectief zien in de heersende normen en waarden, balkenende-achtig. Een beetje beperkte visie van Dylan van Rijsbergen? Of bedoelt hij het toch goed?

dooper
dooper19 jan. 2010 - 15:05

....de elte meent het wel goed ......en hebbben de onderdrukten werkelijk het juiste beeld....? Ik heb het vogende verhaaltje niet bedacht, maar in het kader van dit reactietje ga ik niet zoeken uit wiens brein het komt. Er was eens een lam dat had gehoord dat wolven onbetrouwbare, wrede en vraatzuchtige dieren zijn. Maar hij wilde niet oordelen zonder persoonlijke kennis van zaken en dus schreef hij een brief aan de wolf om hem te vragen wat hij van dit soort beschuldigingen dacht. De wolf schreef hem terug, per kerende post. Een syppathieke brief. Wolven, liet hij weten, waren kuddedieren. Goed voor elkaar, monogaam, solidair, zorgvuldig met het milieu en zeker niet schadelijk in het geheel van de natuurlijke balansen. Natuurlijk, er cirkuleerdeen allerlei verhalen over de eetgewoonten van de wolf, mar wie zou een schepsel Gods willen oordelen op zijn eetgewoonten alleen? Het lam was diep onder de indruk en besloot de wolf een bezoek te brengen. En eerst toen werd het hem duidelijk dat de eetgewoonten van de wolf doorslagevend zijn in de verhouding tussen wolven en lammeren.

Paul!
Paul!19 jan. 2010 - 15:05

Elite...... wat is dat? Als ik de geluiden hoor is het meer een vaag gevoel, een soort angst ofzo. Een gevoel van onmacht, alsof er een "elite" is, een groepje "anderen" waarvan je denkt dat ze dingen voor je hebben bepaald die je onprettig vindt. Het is iets wat niet uitgelegd hoeft te worden, mensen die dat paranoide gevoel delen begrijpen precies wat je bedoeld. En mensen die het niet begrijpen horen ofwel bij de elite, of bij de zwijgende meerderheid, de meelopers die het wel best vinden, (wat minstens zo erg is voor iemand die dat gevoel deelt).

BengaBenga
BengaBenga19 jan. 2010 - 15:05

Goed stuk hoor, maar kun je ajb wat alinea's erin layouten? Het is echt niet te lezen zo.

1 Reactie
Jeroen Mirck
Jeroen Mirck19 jan. 2010 - 15:05

Dank voor de tip. We hebben wat extra alinea's toegevoegd.

AnnekeAchttien
AnnekeAchttien19 jan. 2010 - 15:05

De elite ontwerpt theorie. De onderdrukten ervaren de dagelijkse praktijk. Politiek zou die twee verschillende werkelijkheden met elkaar moeten verbinden en dat gebeurd nu niet. Economen houden zich bezig met de macro-economie. De Minister van Financien doet het schatkistbeheer en het Ministerie van Economische Zaken is er voor de ondernemers, de meso-economie. Waar het aan ontbreekt zijn wetenschappers die zich buigen over inkomens en uitgaven van de huishoudens, de micro-economie. Volgens mij is dat gebrek de bron van veel onrust in de samenleving. Voor de revolte van Pim werd de euro ingevoerd en die invoering is volgens mij niet goed begeleid door de overheid. Het is de ervaring van burgers dat veel produkten door de invoering van de euro erg veel duurder zijn geworden. Die ervaring heeft het vertrouwen van burgers in het financiele deel van de overheid aanzienlijk geschokt. Volgens mij ligt aan de onrust van de afgelopen jaren dit wantrouwen ten grondslag. De huidige crisis bij de banken heeft dit wantrouwen versterkt. Oplossing van dit wantrouwen ligt in analyse van micro-economische problemen. Vervolgens moet het rendement op inkomen omhoog en de uitgaven herschikt waar de burger dit wenst. Op basis van die herschikking moet de burger besluiten welke diensten hij van de overheid geleverd wil hebben en hoeveel belastinggeld hij daarvoor over heeft. Het beheren van de schatkist voegt zich zo naar de wensen van de burgers waar dit maar redelijkerwijs mogelijk is. Dat geeft een andere dynamiek aan het democratisch proces. De keuze van deze bottum-up methode lost ook meteen het probleem rondom de bestuurlijke vernieuwing op. Meer vliegen in één klap. Uitstekend ! Ik herhaal het nog maar even : It's the economy, stupid !

2 Reacties
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra19 jan. 2010 - 15:05

"Waar het aan ontbreekt zijn wetenschappers die zich buigen over inkomens en uitgaven van de huishoudens, de micro-economie. Volgens mij is dat gebrek de bron van veel onrust in de samenleving." Helemaal mee eens. In de laatste (pakweg) 30 jaar is er vrijwel alleen gesproken over macro-economie. Onveranderlijk draaiden die gesprekken (van alleen gestudeerde lieden die volgens van R. dus "elite" zijn) om het grote beeld, hoe "de economie" wel zou varen, hoe de staatsschuld in de hand te houden, hoe kosten te besparen om die arme kinderen en kleinkinderen van "ons" ook nog een toekomst te gunnen, en even onveranderlijk draaide dat altijd op een bezuinigingsronde uit die - hoe kan het ook anders - onveranderlijk vooral door het volk, de "niet-elite" dus, opgebracht moest worden. Geen van die elitaire, gestudeerde mensen heeft zich ooit afgevraagd waar dat volk die bezuinigingen dan van moest betalen. Er is nooit aandacht besteed aan de micro-economie van de meeste Nederlanders. Altijd werd er gezegd, dat het niet anders kan, we moeten allemaal inleveren, maar men vergat dat ook een niet-gestudeerde wél kan tellen en kan zien dat hij moet inleveren en die elite-meneren, die bij navraag nog niet eens weten te vertellen wat een brood kost, blijkbaar een andere manier van inleveren hebben, die heb geld oplevert. Door het steeds strakker aanhalen van de broekriem, terwijl op TV bekakt pratende hoofden steeds maar beweren dat het moet veur de ecomie en dat Nederland toch zo welvarend is en veel te duur wordt zodat er voor ons seurt menschen niets meer overblijft. De kleine man, die great unwashed, die voelen zich gedurig genaaid. Waarom? Omdat ze worden genaaid. Door die bekakt pratende hoofden die denken dat zij het wel weten omdat ze ooit een universiteit bezocht hebben van papa's centjes. Ik ben absoluut geen aanhanger van het gedachtengoed van Pim Fortuyn, meneer van Rijsbergen, maar ik weet precies waarom Fortuyn wél wist waar het over ging en u niet. Fortuyn was een socioloog, iemand die wist hoe hij met mensen om moest gaan, iemand die kon inspelen op de gevoelens van mensen en hun onvrede. Zo'n van Rijsbergen zeurt alleen maar dat het volk zo tegen de elite is. Daar gaan we wat mee opschieten, meneer van Rijsbergen.

Kappasnor
Kappasnor19 jan. 2010 - 15:05

"Waar het aan ontbreekt zijn wetenschappers die zich buigen over inkomens en uitgaven van de huishoudens, de micro-economie." Pardon? We worden bijkans doodgegooid met ramingen en prognoses van het CPB over precies dat onderwerp.

daniel565
daniel56519 jan. 2010 - 15:05

@Dylan van Rijsbergen Elites moet je doodserieus nemen, ze hebben immers de macht. Ik snap dat je Wilders in het verlengde van Fortuyn ziet, maar Wilders is echt heel anders dan Fortuyn. Wilders is een man die een kruistocht voert, hij wil de strijd aan gaan met de Islam. Fortuyn was veel milder, vriendelijker en minder overtuigd van de kwaadaardigheid van de Islam dan Wilders. Ik heb dan ook liever Fortuyn, maar die is er niet meer. Vermoord door een linkse fanaticus die de waarschuwingen van linkse politici serieus nam. Wat een goede hint is om linkse politici nooit serieus te nemen! Als Wilders na Fortuyn komt, wat komt er dan na Wilders? Ik zou willen dat de Wilders bestrijders daar eens over na zouden denken. Waar je het echt mis hebt -naar mijn mening- is het idee dat elites slechts bij uitzondering het goede zouden voor hebben met 'de minder bedeelden'. Ik denk dat iedere elite het goede nastreeft, en juist om die reden in staat is tot de grootste misdaden. Het streven naar een ideale samenleving is een trekje waar mensen al langer last van hebben en wat over het algemeen zeer nare bijverschijnselen heeft. De impuls om een ideale samenleving te scheppen is niet te verenigen met het streven naar vrijheid. Een elite bestaat uit iedere groep die vanuit een positie van macht anderen haar wil kan opleggen.

1 Reactie
Sjakie2
Sjakie219 jan. 2010 - 15:05

Als Wilders na Fortuyn komt, wat komt er dan na Wilders? Ik zou willen dat de Wilders bestrijders daar eens over na zouden denken. Dus we moeten Wilders zijn gang laten gaan, omdat er anders en nog extremere opvolger komt. Rare redenering.