Joop

Die doorrekeningen zeggen weinig

  •  
14-03-2019
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
800px-Mark_Rutte_World_Economic_Forum_2013

© cc-foto: World Economic Forum

De overheid heeft een paar jaar geleden belangrijke delen van de zorg bij de gemeente over de schutting gesmeten. Nu slaat zij bij de burgers een bovenlicht in om de energietransitie naar binnen te frommelen
Op het eerste gezicht lijkt het allemaal nogal mee te vallen met die energietransitie nu zowel het Planbureau van de Leefomgeving  als het Centraal Planbureau  elk met een doorrekening zijn gekomen. Vader Rutte reageerde onmiddellijk met de  toezegging om toch een CO2-heffing in te voeren. Ook beloofde hij maatregelen  om ongewenste inkomenseffecten te voorkomen. Het ziet er naar uit dat bij ongewijzigd beleid vooral de laagste inkomensgroepen, de gepensioneerden en de onderkant van de middenklasse de pineut zijn maar dat valt met fiscale maatregelen wel recht te trekken. De premier zegde vast een verlaging van de energiebelasting toe. Zo, die hebben de kiezers  in de knip. Kunnen ze aan denken als ze op 20 maart in het stemhokje staan. De indruk wordt gewekt dat de energietransitie “ons allemaal” geld gaat kosten maar dat het binnen de perken blijft terwijl het bedrijfsleven een eerlijk aandeel op de schouders geladen krijgt. Alles keurig netjes alsof het nog net als vroeger Nederland poldermodelland was.
In het rapport van het CPB staat een belangrijke zin:
"De benodigde investeringen lopen niet mee in de doorrekening van de inkomenseffecten. Alhoewel de benodigde investeringen om de energie- en autolasten te verlagen gepaard gaan met soms hoge kosten, lopen deze niet mee in de berekende inkomenseffecten in deze notitie. Gedragsveranderingen worden wel beoogd, maar er is nog geen (juridische) verplichting voor gezinnen om de gewenste aanpassingen aan bijvoorbeeld de eigen woning uit te voeren. Veel hangt af van hoe, wanneer en voor welke wijken plannen worden ontwikkeld en hoe en waar de rekening voor de aanpassingen komt te liggen. Er worden verschillende mogelijkheden voor de financiering van deze investeringen geïntroduceerd, waarmee de kosten over een langere periode kunnen worden uitgesmeerd."
Met andere woorden: de maatschappelijke kosten van de energietransitie, het geld dat U en ik op tafel moeten leggen, bijvoorbeeld om in de woorden van Diederik Samsom op een hysterische manier te isoleren, spelen geen rol in de berekeningen.
Ook het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving bevat een opmerkelijke passage. In zijn voorwoord schrijft de grote baas Hans Mommaas:
"Het PBL heeft in de daarvoor benodigde tijd en met de best voorhanden kennis de te verwachten effecten van het ontwerp Klimaatakkoord geanalyseerd. De effecten van het ontwerp Klimaatakkoord zijn beschouwd ten opzichte van een basispad dat is ontleend aan de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017, omdat ook de additionele klimaatopgave en de indicatieve verdeling ervan over de sectoren door de minister van EZK zijn vastgesteld op basis van de NEV 2017. De tafels van het Klimaatberaad zijn hiermee aan de slag gegaan en dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerpakkoord. Sinds het verschijnen van de NEV 2017 zijn omstandigheden veranderd. Om een discussie over tussentijds schuivende panelen te voorkomen vindt het PBL het echter het meest transparant om de doorrekening van het ontwerpakkoord toch te baseren op het NEV-basispad van 2017. Dat wil evenwel niet zeggen dat actuele inzichten geen rol hoeven te spelen bij nadere besluitvorming. Waar dat mogelijk en relevant is – zoals bij energie- en CO2-prijzen – heeft het PBL daarom de gevoeligheden voor deze veranderingen in de analyse meegenomen."
Met andere woorden: het bureau baseert zich op dezelfde premissen die in december tot een volstrekte onderschatting leidde van hoe de energierekening van de gemiddelde Nederlander er uit zou gaan zien. Mommaas dekt zich nu vast in tegen de mogelijkheid dat zijn bureau straks weer de schuld krijgt als zich onverwachte tegenvallers voordoen. Het CPB relativeert in zijn rapport trouwens ook op verschillende manieren het eigen vermogen om de toekomst te voorspellen. De dingen kunnen net zo goed  anders uitvallen.
Met je rug tegen de muur gepleurd Zelfs met deze restricties bestrijken de doorrekeningen maar een beperkt deel van wat de ombouw van Nederland gaat betekenen. Op geen enkele manier het soort verrassingen ingecalculeerd waar bijvoorbeeld recente woningbezitters  in de Rotterdamse wijk Tuinenhoven mee geconfronteerd werden. Zij hadden hun uit ongeveer 1960 daterende rijtjeshuis van de grote woningbouwcorporatie Woonbron overgenomen, meestal voor prijzen rond de 120.000 euro. Nu heeft Woonbron – nog steeds  grooteigenaar in de buurt – besloten om snel van het gas af en aan de elektriciteit te gaan. Alle woningen worden bij de nieuwe wenselijkheden aangepast en de kopers hebben het aanbod gekregen om mee te doen. Kosten: 65 tot 85 duizend euro per huis. Zo word je mooi met je rug tegen de muur gepleurd om het op zijn Rotterdams te zeggen. Woonbron haalt zijn schouders erover op. Suzanne Biekart van Woonbron zei tegen het AD : “Wij investeren per huis dezelfde bedragen als bij de kopers, dat is ook voor ons veel geld, maar het is nodig. Kopers zijn niet verplicht mee te doen, ze kunnen zelf investeren in verduurzaming.”
De woningbouwcorporatie heeft ook uitgerekend welke waardestijging zo’n investering de eigenaren oplevert: ongeveer vijftienduizend euro per rijtjeshuis.
Donderwolk Het zijn dit soort dreigingen die als een donderwolk boven de hoofden van veel Nederlanders hangen. Natuurlijk, elke eigenaar mag met zijn huis doen wat hij of zij wil  maar het is in veel gevallen onmogelijk om achter te blijven als je buurt op grote schaal wordt aangepakt of de gemeente uiterlijk 2030 in zijn geheel van het gas af wil gaan,  zoals de Woerdense wethouder Tymon de Weger nastreeft. De bewoners van de Schilderswijk daar  zijn het eerst aan de beurt. Zij kregen de volgende boodschap:
"All-electric: door elektriciteit wordt door warmte gemaakt. De warmte wordt met een warmtepomp opgewekt. Door verhoogd elektriciteitsverbruik is dan een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. In de woningen wordt een warmtepomp geïnstalleerd. Dit gaat het beste samen met vloerverwarming of lage-temperatuur radiatoren. Een warmtepomp voor meerdere woningen kan ook. Dit is vooral geschikt voor appartementen. Om de woningen goed warm te krijgen is isolatie een voorwaarde. U krijgt geen gasrekening meer, omdat u geen gasaansluiting meer heeft. Wel gaat de energierekening omhoog. Het plaatsen van zonnepanelen kan die verhoging voor een deel compenseren."
Geen handjes En dan is er tenslotte vers drie: wie gaat Nederland eigenlijk ombouwen? Nu al blijft de nieuwbouw beneden de verwachtingen omdat de aannemers tijdens de crisis met zoveel succes een groot deel van hun vaklui voorgoed een andere branche hebben ingejaagd en nu de opdrachten niet aankunnen. Hoe zal dat gaan als ze er straks nog al die huizen moeten isoleren en van vloerverwarming voorzien? Daar zijn geen handjes voor tenzij ze natuurlijk uit Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije worden geïmporteerd. Je kon van die ouwe communisten zeggen wat je wilt maar degelijke vakopleidingen hebben ze wél in het leven geroepen. Al is het nog maar de vraag of die vakkennis wel  aansluit bij de eisen van een eenentwintigste eeuwse energietransitie.
Blunderbelasting De overheid heeft een paar jaar geleden belangrijke delen van de zorg bij de gemeente over de schutting gesmeten. Nu slaat zij bij de burgers een bovenlicht in om de energietransitie naar binnen te frommelen. Mét het prijskaartje en al. Het uitzicht op bepaalde subsidies en zogenaamd goedkope leningen zijn niet voldoende om een catastrofe te voorkomen. En de belofte om de energiebelasting te verlagen zal het publiek maar korte tijd gerust stellen. Deze strafbelasting om burgers in de richting van de energietransitie te duwen bleek trouwens te zeer een blunderbelasting als het ging om het maatschappelijk draagvlak.
Nationaal project De energietransitie is een nationaal project dat nationaal moet worden aangepakt. Rutte vergeleek dit grote omkatten van heel Nederland met de wederopbouw. Toen nam de staat een grote rol op zich in de uitvoering, bijvoorbeeld door de gemeentes in staat te stellen als grootschalig bouwheer op te treden. In het economisch model van die dagen speelden staatsbedrijven zoals Hoogovens of de Staatsmijnen een grote rol net als financiële instellingen die uit de arbeidersbeweging, de middenstand of de boeren zelf voortkwamen. Je moet bijna aan het hedendaagse China denken. Ook als je de economische groeicijfers van die jaren in aanmerking neemt. Nee. Vroeger was niet alles beter maar toch hebben de laatste tien jaar duidelijk laten zien dat we met de moderne rechtzinnigheid van de vrije markt als middel tegen alle kwalen het lek niet boven krijgen als het werkelijk ernst wordt met de maatschappelijke uitdagingen. Misschien moet er behalve al die huizen en buurten ook maatschappelijke structuren worden omgebouwd.
Hoe dan ook, die doorrekeningen van de beide planbureaus zeggen weinig over wat ons werkelijk te wachten staat. De kans dat de energietransitie ontaardt in een chaos van epische omvang is nog steeds aanwezig. Dat komt door de frivoliteit van de politiek die denkt dat je met een paar maatregelen hier en daar de markt het allemaal wel op kan laten lossen. Het is triest dat de enige daadwerkelijke oppositie tegen deze benadering alleen maar komt van kannengieters als Baudet en Wilders wier politiek verdienmodel is gebaseerd op wegkijken en ontkennen.
En voor de rest Irving Berlin:
There may be trouble ahead But while there’s music and moonlight and love and romance Let’s face the music and dance
Before the fiddlers have fled Before they ask us to pay the bill and while we still have the chance Let’s face the music and dance
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (27)

neolib
neolib15 mrt. 2019 - 10:26

Dit is wel heel grappig van onze Han. Een fors aantal jaren geleden hebben regering, werkgevers en vakbonden besloten dat we veel windmolens in de Noordzee moeten plaatsen. De opbrengst van die molens was ongeveer 11/12 cent per kWh. Moderne, niet bevuilende, kolencentrales konden elektriciteit leveren voor 4/5 cent per kWh. Dus moesten de windmolens gesubsidieerd worden, en wel voor hun gehele levensduur. Iedereen was het daarmee eens, de bedrijven die fors konden verdienen ( offshore en installatie bedrijven) de vakbonden die kans zagen om een klein aantal werknemers een goed (heeeeel goed) salaris te laten verdienen en de regering die niets hoefde te betalen. Alle kosten gingen naar de verbruikers. En nu moeten we volgens Han opeens veel minder voor onze energie gaan betalen ? Klinkt leuk, maar wie gaat dan de subsidie voor de windmolen producenten betalen ? Zij zelf ? Tata steel en DSM gaan dat zeker niet doen, zij hebben niets met dit accoord te maken.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen15 mrt. 2019 - 12:45

"De prijs voor zon- en windenergie ligt in 2030 tussen de 3 en 6 cent per kWh, berekende Ecofys. Volgens het PBL is de elektriciteitsprijs dan 4,4 cent per kWh. Zon- en windenergie komen in kosten steeds dichter bij elkaar te liggen. In 2023 kost windenergie op zee minder dan vijf cent per kWh; wind op land tussen de 4 en 7 cent; en grootschalige zonnestroom 5 tot 8 cent per kWh. De elektriciteitsprijs is dan 4,2 cent per kWh volgens PBL." - http://www.nvde.nl/nvdeblogs/kosten-stroom-wind-en-zon-gaan-richting-kolen-en-gas/

punt2
punt215 mrt. 2019 - 16:30

Zonne energie en windenergie zal nooit voldoende zijn om Nederland van elektriciteit te voorzien, zeker nu in alle plannen staat dat het verbruik van elektriciteit enorm gaat stijgen. Deze zal dan ingekocht moeten worden in het buitenland, die tegen dezelfde tekorten van wind en zonne-energie aan zullen lopen omdat de vraag stijgt naarmate de zon minder schijnt. Dus de energiecentrales moeten open blijven en in het buitenland op gas gestookt worden. Door de tekorten zal de prijs stijgen waardoor de lasten voor de burgers nog hoger worden..

itsme3
itsme315 mrt. 2019 - 18:59

De opbrengst van Zon en windenergie is zeer variabel. Tijdens daluren is er soms nog geen 10% van de opbrengst van de piekuren. Dit betekent dat er voor iedere 100 kW aan wind energie er minstens 90 kw aan fossiele energie capaciteit achter de hand gehouden moet worden. Die kosten worden gewoonlijk niet meegenomen in de prijs voor alternatieve energie, die hiermee dubbel zo duur wordt. Overigens, in de berekening van de prijs van windenergie worden ook de kosten voor het aansluiten op het netwerk niet meegenomen, die komen voor rekening van de staat. Voor een windpark op zee kunnen deze behoorlijk oplopen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen15 mrt. 2019 - 19:43

"Tijdens daluren is er soms nog geen 10% van de opbrengst van de piekuren. Dit betekent dat er voor iedere 100 kW aan wind energie er minstens 90 kw aan fossiele energie capaciteit achter de hand gehouden moet worden." Vooral omdat al die piekuren voor rond middernacht liggen als het hartstikke donker is en nooit waait. En het probleem van de opslag van energie is natuurlijk technisch gezien volstrekt onoplosbaar: dat lukt in geen 100 jaar. In tegenstelling tot kernreactors die op thorium draaien: die had je bij wijze van spreken morgen al klaar kunnen hebben als je er gisteren aan begonnen was. En ze zijn zo veilig dat de verzekeringsmaatschappijen gewoon in de rij staan om ze te verzekeren. Gewoon ruim baan geven aan het particulier initiatief en die lossen het probleem vanzelf voor ons op zonder overheidssteun, zodat we tot aan het einde der tijden goedkope energie hebben, zonder enige vervuiling. Het klinkt als een sprookje, maar de markt doet wonderen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen15 mrt. 2019 - 19:49

Kernfusie is natuurlijk nog veel beter: dan kunnen we aarde rechtstreeks opwarmen, zonder tussenkomst van de CO2. Dan kijken de marsmannetjes in de toekomst verbaasd naar dat sprankelende puntje aan de hemel en mompelen dan vol bewondering: "Philips".

Joe Speedboot
Joe Speedboot16 mrt. 2019 - 6:22

'Zonne energie en windenergie zal nooit voldoende zijn om Nederland van elektriciteit te voorzien,' Je loopt achter. Er is al meermalen doorgerekend dat NL met een mix aan alternatieve bronnen (zon, wind, getijden, blue energy etc) kan worden voorzien van energie. Dat was 10 jaar geleden ook al bekend.

Roy2
Roy215 mrt. 2019 - 7:01

Voor het eerst kan ik me volledig vinden in een artikel van Han van de Horst en dat is dus inclusief de sneer naar de PVV en het FvD die volledig in ontkenning leven of dat althans suggereren. Maar ik voel me geroepen on wel wat toe te voegen; een aantal dingen zijn me opgevallen bij het relaas van de coalitie en oppositie. Transitie is denkbaar en zeer wel mogelijk waar het gaat over woningen, betere isolatie, zonnepanelen enzovoorts. Maar dat kost de eigenaren en huurders geld. Jaren geleden vroeg ik Vestia om dubbele beglazing. Dat kon maar dat moest ik dan wel zelf betalen en aangezien ik ongewild behoor tot de "stille armoede" ging mijn wens niet in vervulling. En dat brengt me tot het verhalen van de extra kosten door de grote vervuilers op ons consumenten. Ze hebben nooit anders gedaan maar het lijkt me niet onmogelijk dat de regering daar een stokje voor kan steken: Prijsverhogingen aan de consumenten dienen aanvaardbaar en dus billijk worden gemaakt. Maar vloek ik nu in de kerk? Als bedrijven er in slagen om de uitstoot CO2 aanzienlijk te verminderen middels innovatie en transitie zonder de productie te verminderen mag daar wel wat tegenover staan. Is dat daadwerkelijk vastgelegd in het klimaatakkoord? Ik heb de politici nog geen woord horen zeggen over de enorme uitstoot van CO2 door vliegtuigen en/of het extra belasten van de prijs van een vliegticket. Dat zou dus ook een MUST moeten zijn of komt dat meneer Jetten niet zo goed uit? Maar hij had wel het over rekeningrijden. Bovendien kunnen Groen Links en D'66 niet echt aannemelijk maken waar (voldoende) geld vandaan zal komen om het klimaatakkoord te realiseren dus hun voorspiegelingen zijn net zo onbetrouwbaar als die van Baudet. Dus wordt het zoals meestal het geval is:de midden- en lagere inkomens zijn de lul. Als gedeeltelijk arbeidsongeschikte ga ik er al 15 jaar op achteruit, de strop om mensen zoals ik wordt steeds strakker aangetrokken. Een auto is voor mensen in mijn situatie is absoluut niet te veroorloven, al heel lang niet. Vakantie? Hooguit een lang weekend Antwerpen eens per jaar. Koelkast en wasmachine overlijden in 2 maanden tijd? Dat is echt een probleem. Geld lenen van familie of vrienden? Ja, dat kan maar hoe betaal ik het terug? Een misselijkmakend gevoel maakt zich van me meester als mensen zeggen dat Nederland rijk is, het goed gaat met onze economie. Wiens rijkdom, wiens economie?

robheus2
robheus215 mrt. 2019 - 6:38

Hier is mijn eigen doorrekening: Mijn CO2 uitstoot is ruim onder het gemiddelde (23 ton CO2 per hh, met 2,2 personen per hh) van ca. 10 ton CO2 per persoon per jaar. Ik betaal nu elke maand 10 euro aan http://www.treesforall.nl en daarmee wordt 1 ton CO2 vastgelegd via bomenplant projecten. Dus jaarlijks al 12 ton CO2. Ik had al wind-energie en CO2 gecompenseerd aardgas, ik vlieg nooit en rijd geen auto, dus mijn CO2 uitstoot is ruim gecompenseerd. Maar ik heb nog steeds een label C huurwoning die al dit jaar minimaal label B had moeten zijn. Zij het dat de corporatie daar niet in kan investeren omdat de verhuurdersheffing ca. 1/4 van het beschikbare budget opeet. Daarnaast is men bezig zeer onrendabel om woningen vh gas te halen, wat onnodig veel geld kost. Dus die energie-heffing van dit jaar ga ik terug eissen - wij betalen al jaren energieheffing maar zien geen cent terug - alsook de verhuurdersheffing, want daardoor worden afspraken over verbeteren van energie-rendement van woningen niet gehaald.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 mrt. 2019 - 0:39

Groen Links De bedrijven worden gecompenseerd voor innovatie die leidt tot reductie van uitstoot, de mensen (en woningbouwverenigingen?) niet?Immers het geld dat het oplevert van bedrijven wordt zo terugbetaald. Maar de burger die al die tijd wel heeft moeten betalen krijgt niets terug? En GL. staat hierbij te jubelen. Dat wil zeggen dat alleen bedrijven alsnog uit de wind worden gehouden, beloond worden omdat ze al niets aan belasting betalen ( ook andere belasting overigens niet). En iedereen is blij!

1 Reactie
Martinel
Martinel15 mrt. 2019 - 18:06

Minoes &tuin, GroenLinks is al sinds Femke Halsema GroenRechts. Nu weer die Rosenmöller als kandidaat voor de Eerste Kamer, die die hele partij naar de malle moer heeft geholpen. Toen ze nog links waren heb ik die partij zelfs nog gestemd. Al 15 jaar niet meer. Laat Klaver in zijn eigen val lopen.

punt2
punt214 mrt. 2019 - 19:22

Spectaculair hoge kosten van deze transitie komen op het bordje van de burgers. Er zullen leningen komen om burgers te ondersteunen maar ook daardoor zullen velen in de problemen komen. Het geld wat geïnvesteerd moet worden zal nooit kunnen worden terugverdiend. De energie kosten zullen niet dalen want Nederland is niet in staat om de benodigde energie zelf op te wekken. Dus lopen we tegen de volgende problemen aan. De verbouwing is niet te betalen De netto opbrengst van de verbouwing is negatief , het energieverbruik zal stijgen en de kosten ook. De mogelijkheden om te verbouwen zijn te klein door een gebrek aan mankracht. Om aan de stijgende vraag te voldoen zullen in Europa meer centrales open blijven, alternatieven zijn er niet. Ruim 6,4 miljoen huizen moeten aangepast worden. Met een gemiddelde kostprijs van €50.000,- Kosten zullen tegen de 300 miljard lopen. Dat zijn alleen de woningen, kosten infrastructuur en de zonnepaneel parken en windmolen parken niet meegenomen De omschakeling naar elektrische auto’s zal ook rond de 100 miljard gaan kosten, zijn de problemen met het OV niet eens meegenomen . De ombouw bij de industrie nog niet meegenomen.

Ramon4
Ramon414 mrt. 2019 - 16:02

En ja hoor, op het laatst toch weer de sneer richting Wilders en Baudet. Jammer dat een op zich goed artikel weer zo moet eindigen. We weten het onderhand wel.

1 Reactie
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart14 mrt. 2019 - 16:27

Maar WIlders en Baudet weten het nog niet. Dus stug volhouden is het parool, d'r zit niks anders op.

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mrt. 2019 - 15:42

"Toen nam de staat een grote rol op zich in de uitvoering, bijvoorbeeld door de gemeentes in staat te stellen als grootschalig bouwheer op te treden. In het economisch model van die dagen speelden staatsbedrijven zoals Hoogovens of de Staatsmijnen een grote rol net als financiële instellingen die uit de arbeidersbeweging, de middenstand of de boeren zelf voortkwamen." Dat was zo bij de wederopbouw en dat was zo bij de omschakeling op aardgas. De privatiseringen zijn doorgevoerd onder het voorwendsel dat het bedrijfsleven als gevolg van de concurrentiedruk effectiever en -dus- goedkoper zou werken. Dat is al een leugen gebleken die behalve burn-outs eerder het tegendeel te gevolgen heeft gehad. Dat is al erg genoeg. Maar het ECHTE probleem, daar wordt Nederland nu pas mee geconfronteerd.

Fopspeen
Fopspeen14 mrt. 2019 - 14:59

De truc van het PBL van de machthebbers is nog het meest schandalig. Die stelt zonder blikken of blozen dat hun berekeningen zijn gebaseerd op het ''basispad'' NEV 2107 waarin de kosten van het Energieakkoord reeds zijn opgenomen. Met de kosten van het Energieakkoord (fossiele energie vervangen door duurzame energie) uit 2013 die destijds al zijn vastgelegd en nog tot 2038 doorlopen wordt dus helemaal geen rekening gehouden. De kosten van het Klimaatakkoord (reductie uitstoot CO2) die PBL nu voorschotelt komen nog bovenop die van het Energieakkoord. https://www.volkskrant.nl/economie/energieakkoord-gaat-ons-95-miljard-kosten-volgens-deze-berekening-maar-klopt-dat-wel-~b763f19e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Stheno
Stheno14 mrt. 2019 - 14:58

Goed te lezen dat er ter linkerzijde in ieder geval nog iemand oplet. Onlangs is er een woningproject opgeleverd t.b.v. de verduurzaming. Kosten ong 100.000 euro per rijtjeshuis. Als een particuliere eigenaar zoiets zou willen aanpakken komen daar nog wel wat extra kosten bij omdat je geen korting kan bedingen. Een ander project staat in de planning; de schatting is vooralsnog (dus minimaal) 75.000 euro per woning. En dat betreft ook woningen van onder de 200.000 aan huidige WOZ-waarde. En het is ook gelijk volledig afgeschreven: alle vloeren eruit en opengebroken (ja, ook de keuken en badkamer), alle iets ouder dubbelglas er ook uit, allemaal afgeschreven. Evenals de auto natuurlijk. Economisch en milieuverantwoord zou zijn deze oudere woningen ook af te schrijven. Maar er is al een tekort aan woningen. Zelfs Jesse Klaver weet inmiddels dat 7 miljoen huishoudens maal 20K euro 140 miljard is, het startbedrag voor plaatsing van de warmtepomp. Dit is exclusief de kosten om het huis warmtepompklaar te maken, wat dus een veelvoud hiervan is bij bestaande woningen. Ook het idee dat een overheid 'soepele leningen' kan verstrekken die op naam van de woning komen klinkt vriendelijker dan het in werkelijkheid is: Een woning met hieraan een gekoppelde lening is dus gewoon bezit afpakken van de woningeigenaren; de woning zal precies het geleende bedrag minder waard zijn bij verkoop. "Door verhoogd elektriciteitsverbruik is dan een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig." De kosten om de infrastructuur zwaar genoeg te maken om het electriciteitsverbruik -alleen al voor woningen/consumenten- te verdrievoudigen (huidige verbruik, verbruik warmtepomp en verbruik elektrische auto) begint ook pas bij een 100 met 9 nullen erachter. Dit, nog afgezien waar die elektriciteit dan vandaan moet komen, want dat gaat bij lange na in voldoende mate van windmolens/PE panelen komen. I.t.t. tot sommigen die denken dat warmtepompen goedkoper worden: helaas. Er is steeds grotere vraag naar deze installaties in China/India enz, omdat dezelfde techniek gebruikt wordt in een airco. Bovendien gaan warmtepompen (net zoals HR ketels) ook niet eeuwig mee.

korheiden2
korheiden214 mrt. 2019 - 14:11

Een goede uiteenzetting. Het is precies deze dwang, die vooral van gemeenten dreigt te komen, die ik zeer vrees. Als bezitter van een ouder huis (1969) zal ik, als de gemeente daartoe besluit, een enorme lening moeten sluiten die ik nooit meer terugverdien. Als men nu eens afstapte van het plan om geheel van het gas af te gaan. In de gemeente Stad aan 't Haringvliet doet men, net als in Rozenburg, een proef met waterstof. Want er zijn vele gemeenten, vooral op het platteland, waar een warmtenet geen optie is. Hier in de Hoeksche Waard komt ook onderzoek naar aardwarmte, dat is zonder meer veelbelovend. Ik zou zeggen : zet eerst eens in op goede isolatie, geen bezitters van zonnepanelen de zekerheid van saldering (dus niet de subsidieregeling die er voor in de plaats komt) en sluit het gas pas af als dat echt kan. En inderdaad : Wilders en Baudet zijn overal tegen als het om het klimaat gaat. Maar nogal wat mensen zijn oprecht bevreesd voor de financiële gevolgen.

3 Reacties
korheiden2
korheiden214 mrt. 2019 - 15:33

geen=geef

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mrt. 2019 - 16:56

"Als bezitter van een ouder huis (1969) zal ik, als de gemeente daartoe besluit, een enorme lening moeten sluiten die ik nooit meer terugverdien." Het is net alsof er iemand uit Loppersum aan het woord is.

korheiden2
korheiden214 mrt. 2019 - 18:52

@HM : Dit is gewoon de realiteit voor talloze mensen met een huis van voor 1980.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart14 mrt. 2019 - 14:03

Zullen we ooit van de patserige plebejers die thans het roer van staat in hun klamme vuistjes vastklemmen, af komen? Ik vrees van niet. Here-nog-an-toe, hoe hebben we het nu? Terwijl men in Urk pogromsgewijs huismoeders het ziekenhuis in slaat, en in 't Amsterdamse bikkelharde carrièrevrouwen met het hysterische pathos van de PVV gewag maken van ondemocratische informatie die kinderen in parallelle-samenlevingen stort, kun je, potjandorie, in geen horeca of uitspanning nog naar de jeneverkruik grijpen om je verdriet te verzuipen. Het is over & het is uit. Marktwerking, en van die dingen.

kdekat2
kdekat214 mrt. 2019 - 14:03

Heel goed stuk, mijn complimenten. Ik heb geprobeerd zelf het rapport van PBL te lezen. Lezen ging wel maar ook doorgronden wat nu precies wel of niet is meegenomen in de berekeningen koste wel wat moeite. U komt met een aantal zaken die mij ook al snel opvielen, ik snapte niet waar die berekende kosten tot 2030 precies vandaan kwamen maar leken mij aan de zeer lage kant. Uit uw artikel blijkt wel hoe dit komt, men heeft (voor de gemiddeldeburger ) gigantische kosten die men bijvoorbeeld moet maken om van het gas af te gaan grotendeels niet meegenomen. Wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten met deze doorrekeningen?

4 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart14 mrt. 2019 - 14:58

Er is in de hel een speciaal hoekje - een tochtig hoekje, met louter houten krukken en afbladderend behang - gereserveerd voor degenen die het koeterwaals in dit soort rapport concipiëren.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart14 mrt. 2019 - 14:58

..rapporten..

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2019 - 16:21

Dar GL staat te jubelen.

Spanveer
Spanveer14 mrt. 2019 - 16:28

Helemaal niets omdat alles als los zand aan elkaar hangt. Onbegrijpelijk dat het CBP en het PBL zich voor dit soort onzin lenen. Daarmee zetten beide instellingen hun geloofwaardigheid op het spel. Met zoveel variabelen is het uitgesloten dat er resultaten uit komen die iets met de realiteit te maken hebben. Om je dan ook nog te baseren op volledig onbruikbare gegevens uit 2017 is helemaal een lachertje. Het isoleren van oudere huizen is boerenbedrog. Al besteed je 100.000 euro per woning aan isolatie deze huizen zullen nooit geschikt zijn voor verwarming met een warmte pomp. Schrik niet onder "oudere huizen" valt alles dat gebouwd is voor 1995. Isoleren is prima maar besteed geen bedragen boven de 15.000 euro aan isolatie in huizen die nooit de norm zullen halen die nodig is voor toepassing van een warmtepomp. Wat de woningbouwvereniging hier doet is geld wegsmijten al dan niet op grond van absurde subsidies.