Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte leest iedere dag sms'jes voor aan medewerker die inhoud opschrijft voor het archief

Kamer voert spoeddebat over merkwaardige werkwijze
Joop

DENK: de anti-held van niet-witte Nederlanders

  •  
19-05-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
The-Wolf-of-Wall-Street
Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient. Het is nemen wat je toekomt.
Het nieuws dat Sylvana Simons zich bij Denk voegt – de partij van Tweede Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu – lijkt iedereen te verrassen. In de media wordt er overwegend met kritiek en hoon gereageerd, maar uit andere hoeken schalt er steeds luider lofzang voor de politieke groep. Ondanks de dubieuze standpunten omtrent president Erdogan , homoseksualiteit en abortus (om maar een paar te noemen). Dat doet de vraag rijzen waarom hun populariteit blijft stijgen, vooral bij niet-witte links-georiënteerde Nederlanders en activisten.
Ik zie het overal om me heen, van hoog tot laag opgeleid, van laag tot midden en hogere sociale klasse: ‘eindelijk eens iemand die onbeschaamd opkomt voor de rechten van minderheden’, ‘geen ‘knuffelallochtonen van de PvdA maar mensen die zeggen waar het op staat’. Men lijkt te hunkeren naar een vertegenwoordiger die onbeschroomd en hartstochtelijk misstanden aankaart en terecht stelt: ‘mogen wij ook eens boos zijn?’
Het doet me denken aan een archetype uit de literatuur en film, de geliefde anti-held. Holden Caulfield, in de Catcher in the Rye, Jay Gatsby in The Great Gatsby, Jordan Belfort in the Wolf of Wall Street, de Nederlandse Stijn uit Komt een vrouw bij de Dokter. Het valt op (naast dat het vaak mannen zijn) dat het personages zijn die bedenkelijke principes en  karaktereigenschappen hebben, maar de snaar van onvrede – of misschien wel een heimelijke hunkering – zo weten te raken dat het niet uitmaakt. Andere theorieën stellen dat we in onze anti-helden de lelijkste kanten van onszelf weerspiegeld zien. De aanwezigheid van die eigenschappen in hen, zou betekenen dat er nog hoop is voor ons.
DENK profileert zich als een partij tegen de verruwing en verrechtsing (al is uit hun manifest niet op te maken precies hoe dat gerealiseerd moet worden), die het aandurft zich uit te spreken over racisme en discriminatie in Nederland. Zij laten zich gelden voor de gemarginaliseerde groepen in de samenleving. En dat allemaal niet alleen voor islamitische, maar alle etnische minderheden doen, wat gezien het huidige klimaat hoognodig is.
Als een minister-president stelt dat ‘Zwarte Piet, zwart is en zo blijft’, en gediscrimineerde minderheden zich maar ‘moeten invechten’. Als groepen mensen geracialiseerd en gestigmatiseerd worden. Als er rapporten zijn over stelselmatige discriminatie en etnische profilering – die al decennia aantonen dat Nederland een institutioneel probleem heeft –  zonder dat er maar één politieke partij is die nadrukkelijk, onomwonden en consequent stelling durft te nemen om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen, is het niet vreemd dat mensen zich scharen achter een partij die dat wel doet. Al zij het op een populistische wijze, met retoriek die de PVV niet zou misstaan.
Ze zeggen dat de duivel die je kent beter is dan het alternatief, en de Nederlandse politieke partijen hebben keer op keer bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn, en voor velen door hun onstandvastigheid een vreemde zullen blijven.
Met de charismatische heren van DENK – en nu ook de strijdlustige Simons – is het alsof je als uitgedroogde in de woestijn niet alleen gevonden wordt, maar de redder in nood je op ridderlijke wijze naar de onuitputtelijke bron brengt om eindeloos van te mogen drinken.
DENK heeft zich kunnen manifesteren en nestelen in de geest en het hart van wat je de ‘boze bruine burger’ zou kunnen noemen, die gegrond woedend, ontsteld, en teleurgesteld is. Met een politieke partij die zijn belangen wil behartigen, lijkt het tij te keren.
Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient. Het is nemen wat je toekomt. De grote vraag bij de duivel is alleen altijd – zelfs wanneer je hem kent – hoeveel het je gaat kosten?

Meer over:

denk, politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (180)

Legalblond
Legalblond27 mei 2016 - 12:02

DENK is een partij die tolerantie en verdraagzaamheid wel zo hoog in het vaandel beweren te hebben, maar het zijn typische moslims. Ze vertellen een mooi verhaaltje, maar wel het moslim-verhaaltje, want DENK stemde tegen een motie die was bedoeld tegen kindhuwelijken, ze moeten niks van homos hebben, durven ze geen duidelijk standpunt in te nemen over de armeense genocide en verstoppen zich achter de bewering dat er meer onderzoek gedaan moet worden (wanneer is er dan wel genoeg onderzoek gedaan??). Niemand heeft door dat deze partij niet alleen bestaat uit wolven in schaapskleren, maar het ook een partij is die in strijd is met de nederlandse/westerse normen en waarden. Dit is wat het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg stelt, omdat de mensenrechten binnen de islam totaal strijdig zijn met de rechten zoals die in ons land gelden. Links nederland ziet dat niet en ziet ook geen gevaren, want al die moslims zijn zulke lieve mensen. Tsja, in elk land waarin moslims een minderheid zijn, maken ze optimaal gebruik van die situaties om meer macht naar zich toe te trekken en hu achterlijke geloof poot aan de grond te laten krijgen, maar in landen waar de islam de hoofdmoot is, kun je maar beter zelf geen minderheid zijn. Moslims hebben namelijk helemaal niks met ongelovige honden en iedereen die niet denkt wat de islam zegt dat je moet denken. En links laat toe dat al dat soort onconstitutionele bewegingen volop de ruimte krijgen, met de islam bovenaan. De reden is dat links gewoon de stem van de allochtoon wil. Smerige landverraders zijn het. Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die geen oogkleppen op hebben en zien welke kant onze maatschappij dreigt op te gaan, en zich met hand en tand zullen verzetten tegen het afpakken van de rechten die we in de laatste honderd jaar zo goed hebben opgebouwd.

Outin Theopen
Outin Theopen27 mei 2016 - 8:39

Individuen zijn niet gelijk. Groepen zijn niet gelijk. Belangenconflicten tussen verschillende etnisch-religieuze groepen zijn een universele en alledaagse realiteit; of het nu gaat om politiek-sociale invloed of om economische aangelegenheden, conflict is onvermijdelijk. Dat is altijd al zo geweest, en dat zal altijd zo blijven. Geen "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" kan daar iets aan veranderen. Waar een onomwonden uitgesproken wederzijdse afkerigheid duidelijkheid zou scheppen en het ontstaan van onenigheid enorm zou verminderen, leidt de misplaatste behoefte om alles en iedereen te egaliseren en te "verbroederen" juist tot frictie en conflict. Het is een kwestie van duidelijke grenzen stellen: tot hier en niet verder, of anders. (Of anders, wat? Bloedvergieten, uiteraard!) Neem een voorbeeld aan Abraham en Lot. Zij erkennen de onverenigbaarheid van elkaars belangen en scheiden vervolgens hun wegen. In plaats van tegen beter weten in en in strijd met elk historisch precedent te trachten om een wankel "samenleven" te bewerkstelligen, komen zij tot een realistische oplossing: apartheid. "Segregation is that which is forced upon an inferior by a superior. Separation is done voluntarily by two equals." - Malcolm X Laten we er geen vechtscheiding van maken, maar als volwassenen uit elkaar gaan. Dus, wat heeft jullie voorkeur? Vertrekken wij autochtonen uit Nederland of zoeken jullie allochtonen een ander onderkomen? Het maakt mij niet uit. Rassenscheiding voor een samenleving zonder racisme! Ik ben eventueel bereid om mijn gehele vermogen af te staan aan dit nobele doel. (De racisten - of ze nu zwart zijn of wit - krijgen uiteindelijk toch gelijk, want zij onderkennen de realiteit van onverenigbare etnische belangen. Zij weten dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het komt tot een geweldsuitbarsting. Laten we dat voorkomen door tijdig uit elkaar te gaan.)

Dirk2
Dirk226 mei 2016 - 11:49

Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient. Het is nemen wat je toekomt. En wie bepaalt wat iemand toekomt? Bepaalde niet-westerse allochtonen leven 3 tot 4 keer vaker van een uitkering dan westerse allochtonen en autochtone Nederlanders. Is het terecht dat autochtone Nederlanders daarvoor opdraaien en hebben allochtonen daar recht op? Is Nederland van iedereen of hebben families die hier al eeuwen wonen en meegewerkt hebben om kanalen te graven, dijken op te werpen, polders hebben drooggelegd, land ontgonnen hebben, wegen en spoorbanen hebben aangelegd, scholen en universiteiten hebben gesticht, miljarden hebben geïnvesteerd in scholing en onderzoek enz. meer recht op Nederland en haar welvaart?

watsgebeurt
watsgebeurt25 mei 2016 - 11:38

Alleen maar goed dit en logisch ook dat dit een keer ging gebeuren! Maar ik ga er dan ook vanuit dat dit het einde is van positieve discriminatie of blijft dat gewoon door gaan? Gelijke monniken gelijke kappen!

Dunya2
Dunya224 mei 2016 - 15:46

@vrijedenker Bedankt voor je reactie. Wat volgens jou in de Koran staat, is duidelijk. En nu graag de feiten. Kan je ook mijn vraag beantwoorden wat moslims jou misdaan hebben?

2 Reacties
vrije denker
vrije denker25 mei 2016 - 11:29

Dunya: Je schreef: "@vrijedenker Je neemt de tekst van de Koran erg letterlijk en hebt hem helemaal uit zijn context gehaald. " Dunya, uit zn context maar wel letterlijk nemen? Koran 2:161: "161. Voorzeker, die verwerpen en als ongelovigen sterven, over hen zal de vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen. " 3:73: " 73. "En gelooft niet, behalve in hem, die uw godsdienst belijdt. - Zeg: "Voorzeker, de ware leiding is Allah's leiding - dat iemand zal worden gegeven, als aan u werd gegeven, anders zullen zij met u redetwisten bij uw Heer." Zeg: "Genade is in Allah's hand. Hij schenkt deze aan wie Hij wil". En Allah is Milddadig, Alwetend. " "118. O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen. " "151. Wij zullen de harten der ongelovigen met ontzag vervullen omdat zij aan Allah deelgenoten toeschrijven waarvoor Hij geen gezag heeft nedergezonden. Hun verblijfplaats is het Vuur en slecht is de woning der overtreders. " over joden: "187. En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: "Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen." Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen. " 5:57 "57. O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vََr u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt. " "8:39. En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen. " en ik neem het letterlijk? Tsja, als hetzelfde boek gelijk al dit zegt: "In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden. " Volmaakt? Waar is dan ruimte om het niet letterlijk te nemen? Wanneer het later ook: "14. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin verblijven en dit zal voor hem een vernederende straf zijn. " en "39:54. "Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem voordat de straf over u komt, want dan zult gij niet meer worden geholpen. " Duidelijk minimale ruimte voor interpretatie. Je moet je onderwerpen aan dat volmaakte boek. Ga jij iets anders maken van wat er letterlijk staat, dan erken je de volmaaktheid niet Dunya!! Laten we het hebben over feiten. Wat hebben moslims jou aangedaan?" Feiten? Waar haal jij vandaan dat ik zeg dat moslims mij wat aangedaan zouden hebben? Ja, Dunya. Laten we het bij feiten houden. Waarom beschuldig jij Wilders van haatzaaierij, discriminatie, etc. Waarom vergelijk jij Wilders met Hitler, waar blijven dan die feitelijke overeenkomsten? Wil je feiten? Die geef ik je, de citaten hierboven uit de koran. Je vraag zou je om moeten draaien. Wat heb ik moslims misdaan waardoor men mij als ongelovige/andersdenkende MIJ zo MOETEN haten???? Leg mij dat eens uit Dunya!? Je schreef: "Of heb je niets meer te vertellen dan een paar incidenten die in heel Europa gebeurt zijn in een tijdbestek van 60 jaar en breed uitgemeten in de media? Ik hoor het graag" een paar incidenten? Goeie grap.

vrije denker
vrije denker25 mei 2016 - 11:32

Dunya, nogmaals. Kom eens met feiten waaruit blijkt dat je Wilders-NAZI vergelijk terecht is? Want je ontwijkt het.

JeMine
JeMine24 mei 2016 - 8:57

Het is geweldig wat Sylvana doet en ik ben zeer benieuwd naar haar debatten met Wilders, intelligent en doortastend als ze is kan ze zeker die praatjesmakers op inhoudelijk vlak ontmaskeren. Tokkie Nederland zal dat zeker niet kunnen volgen, maar voor de iets verstandigere en meer ontwikkelde mensen is er eindelijk een spreekbuis met het retorisch vermogen en het charisma dat in deze tijd nodig is. En een passend antwoord heeft op de onzin van Wilders en Zijlstra, een geluid en persoonlijkheid dat Links Nederland sinds Femke Halsema ernstig mist.

4 Reacties
vrije denker
vrije denker24 mei 2016 - 9:41

"Tokkie Nederland zal dat zeker niet kunnen volgen, maar voor de iets verstandigere en meer ontwikkelde mensen" Grappig, je zelfingenomenheid." Iedereen die niet vindt wat ik vind is een tokkie". Goeie onderbouwing ook.

JeMine
JeMine24 mei 2016 - 12:09

"Iedereen die niet vindt wat ik vind is een tokkie..." Waar staat dit beste denker? Met tokkie Nederland bedoel ik een groep mensen die niet in staat zijn om debatten inhoudelijk te kunnen volgen... Dit heeft niets te maken met het wel of niet eens zijn met mevrouw Simons of mij? Wel is zij in staat om tal van maatschappelijke (racistische) problemen helder te formuleren, dit maakt de kans groot dat ze de wel onderlegde mensen die zich nu nog aangetrokken voelen door de VVD of PVV kan aanspreken. Eenvoudigweg omdat de gevestigde sociale partijen zoals de SP en PvdA geen behoorlijk weerwoord hebben. Maar goed (inhoudelijk) lezen is voor veel tokkies lastig, je herkent ze er makkelijk aan.

vrije denker
vrije denker25 mei 2016 - 11:30

"Maar goed (inhoudelijk) lezen is voor veel tokkies lastig, je herkent ze er makkelijk aan." Daar ga je weer.

Zephyr2
Zephyr226 mei 2016 - 11:12

Nou ik heb Sylvana nog niet kunnen betrappen op de eigenschappen die u haar toedicht. Ze moet zich nu al in allerlei bochten draaien om niet in conflict te komen met haar partijgenoten over aan Turkije gerelateerde topics. Als ze zo slim was had ze dat moeten voorzien.

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin24 mei 2016 - 2:45

'Denk' zou wel eens een paar zetels van PvdA, GL en SP kunnen pakken. Voor de PVV zal het alleen maar een extra doelwit worden waarbij het debat alleen nog maar verder af zal zakken. Het extreme van de PVV zouden we nu ook aan de andere kant van het spectrum kunnen krijgen. Of dat zo wenselijk is vraag ik me af. Door meerdere groepen minderheden aan te spreken (allen overigens onder de vlag van getinte nieuwe Nederlanders) lijkt het me vreemd als ze niet op zijn minst een paar zetels pakken. Persoonlijk zie ik ze voor nu als een segregatie-partij. Onder het motto van bruggen slaan, zetten ze juist een minderheden-partij op die de segregatie alleen maar zal bevorderen. Waar minderheden nu nog gemixt op politieke partijen stemmen, verwacht ik straks dat er ook politiek een scheiding zal komen. Ik denk dat Denk de PVV van Wilders alleen maar populairder gaat maken.

Joost2
Joost223 mei 2016 - 22:03

"In de media wordt er overwegend met kritiek en hoon gereageerd" Dit is nog zeer mild geformuleerd, alleen al de racistische bagger die Sylvana over haar heen heeft gekregen liegt er niet om, wat meteen duidelijk maakt dat DENK wel enig bestaansrecht heeft, juist om datgene wat Sylvana pas in een week tijd en anderen voor haar ten deel is gevallen te bestrijden. Tevens ter vergelijking voor wat gezonde zelfreflectie: toen de Turken Ebru Umar hard aanvielen (omgekeerd deed Umar overigens precies hetzelfde) had men het geregeld over een verschil tussen westerse en niet-westerse waarden. Nu Nederlanders Sylvana zo fel, racistisch bejegenen......welk verschil duidt dat aan?

Phil2
Phil223 mei 2016 - 19:27

Ik bewonder Sylvana's moed. En haar doorzettingsvermogen. Wat een shit krijgt zij over haar heen. Opvallend is dat het anders zijn in Nederland en bijv. ook in de DWDD met de mantel der liefde (lees: onbegrip) wordt bedekt. Een Van Nieuwkerk betuigt zich in DWDD van de bekende patronizing kant. Ergerlijk. Sterkte gewenst aan Sylvana.

2 Reacties
Joost2
Joost223 mei 2016 - 22:07

Klopt! Of het standpunt van Van Nieuwkerk nu bij een linkse of een rechtse agenda aansluit, Van Nieuwkerk is vooral met Van Nieuwkerk bezig, zijn input is belangrijk, niet die van een ander. Freek de Jonge had met hetzelfde onbegrip te maken inzage zijn mening over Ebru Umar.

vrije denker
vrije denker25 mei 2016 - 13:05

Moed? Ik krijg het idee dat het niet moed is wat Sylvana hier doet. Het lijkt meer op heel graag een spreekbuis willen, een meeliften op een ander die een politieke partij heeft. Als ze moedig was, begon ze zelf een partij. Maar dit is natuurlijk veel makkelijker en minder moeite. Ze wil gewoon heeeeeel graag een spreekbuis, zelfs zo graag dat ze geen oog heeft voor dat waar de DENK partij voor staat. Denk is niet voor homosexualiteit, dat kan DENK niet zijn want dat is tegen dat waar DENK op is gebouwd, religie/islam. DENK is een partij die op ISLAM is gebaseerd. Dus minder rechten voor vrouwen, minder rechten voor ongelovigen, etc. Ik denk dat DENK met Sylvana zich bij moslims een lachertje maakt en dat Sylvana zich met DENK bij haar "toekomstige achterban" belachelijk maakt.

jesseklaver
jesseklaver23 mei 2016 - 12:16

nederlanders moeten stoppen met het koloniale denken, witte mannen hebben eeuwenlang de wereld niets dan oorlog gebracht.

4 Reacties
Marri2
Marri223 mei 2016 - 17:50

" witte mannen " waar wonen die ? Ik ken wel blanke mannen... En bovendien : wanneer je de geschiedenis kent, zou je weten dat oorlog geen blank privilege is en ook nooit geweest is.

vrije denker
vrije denker25 mei 2016 - 12:38

oorlog komt vaak voort uit religie

Dantes040
Dantes04025 mei 2016 - 18:42

Ik ben een witte man. Heb nooit slaven gehouden en nooit geweld gebruikt. Verder beoordeel ik mensen op hun karakter, niet op hun kleur of overtuiging. Verder zijn er in Afrika vele oorlogen gevoerd door donkere mensen en in het MO allerlei oorlogen tussen getinte mensen. Ik heb geen hekel aan mezelf, en ga echt niet de hele dag rondlopen denkend aan het koloniale verleden. Ik heb er namelijk helemaal niks mee te maken. Ik trek niet op met mensen die racistisch zijn, maar ga ze ook niet corrigeren. De reden hiervoor is dat ik geen zin heb op mijn bek geslagen te worden. Dat doet namelijk zeer.

Zephyr2
Zephyr226 mei 2016 - 11:22

Witte mannen: Ik ben trots een witte man te zijn. Ja witte mannen hebben veel en vaak oorlog gevoerd. Ze hebben ook ingezien dat oorlog voeren tot niets leidt en leven nu al zo'n 70 jaar vrijwel zonder oorlog met elkaar. Witte mannen hebben aan de wieg gestaan van vrijwel alle technologische ontwikkelingen waar we nu van kunnen profiteren. Witte mannen in Nederland vormen de grootste groep netto belastingbetalers. Witte mannen hebben wetten bedacht en ingevoerd die een einde hebben gemaakt aan slavernij, die gelijke rechten hebben gegeven aan alle religies, sexuele geaardheid, man/vrouw, rechten voor kinderen, sociale zekerheden. Als witte mannen dan toch zo verschrikkelijk zijn waarom hebben ze dit dan allemaal gedaan?

Brave Hendrik2
Brave Hendrik223 mei 2016 - 12:04

DENK is de partij die je wist dat zou komen. De verongelijkten buitelen over elkaar heen. Ooit koesterden we een sprankje hoop dat ze bij de PVV met één interessante en oorspronkelijk idee naar buiten zouden komen. Die hoop is ijdel gebleken: het bleef bij het herkauwen van het bruinhemdenidioom. De PVV bestaat uit twee lange armen: die van Poetin en die van de Knesset. Het ziet ernaar uit dat 't met DENK niet anders zal gaan. Maar wie weet.

EvergreenLiga
EvergreenLiga23 mei 2016 - 10:01

Wat je ook doet, of je beter Nederlands praat dan een nederlandse dichter met perfecte Nederlandse accent of je alle gewoontes, normen en waarden aanneemt of je bier drinkt of je varkensvlees eet, je bent en je zal in dit land een “allochtoon” blijven, met alle gevolgen vandien. Het is hard maar wel de waarheid. HBO, WO, maakt totaal niets uit! Als je vooral iemand bent met marokaans/turks/arabisch uiterlijke kenmerken dan wordt je op een heel subtiele manier naar “de andere” Nederland gestuurd, waar alles 50 keer harder is om iets van je leven te kunnen maken. Het is zo’n beetje zoals in de film “Silent Hill”, niemand ziet jou maar je bent er toch wel. En het heeft niet eens met je religie te maken en heeft ook helemaal niets met je integratie niveau te maken. Het is puur je uiterlijk, je ras, je donkere ogen en haar. En al deze trieste gebeurtenissen in de wereld helpen enorm om deze zieke Nazi-ideologie voort te zetten. De gemiddelde nederlander wordt dag en nacht "letterlijk" dag en nacht door media/tv/radio/internet vol geïndoctrineerd en met subliminal messages beinvloedt dat ze het zelf niet eens doorhebben. Het is gek voor woorden hoeveel segregatie er aan het gaande is. Scholen/Bedrijven/Bussen/Treinen. Er staan natuurlijk geen borden op van “allochtoon mag niet” maar we weten allemaal heel goed hoe alles stiekem begrensd en geregeld is voor mensen die van allochtone uiterlijk zijn. Gewoon je uiterlijk bepaald iets van 80 % wat je lot in Nederland wordt en de rest 20 % is puur geluk! Of om het simpel te maken: “EUGENICS AT IT’S BEST!”

3 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje23 mei 2016 - 12:12

"De gemiddelde nederlander wordt dag en nacht “letterlijk” dag en nacht door media/tv/radio/internet vol geïndoctrineerd en met subliminal messages beinvloedt dat ze het zelf niet eens doorhebben" We hebben een verschillende perceptie, dat is duidelijk. Mij is juist opgevallen dat er op dat gebied heel veel gedaan wordt aan het promoten., trachten in te prenten, dat we een multi culti land hebben. Posters van verzekeringmaatschappen in de zorg die een blonde moeder en een negroide ogend kind tonen, of een klein groepje waarin altijd allochtonen maar vaak de blanke autochtone man afwezig is.

VBA
VBA23 mei 2016 - 12:29

Een uniek geluid hier op Joop. Maar goed beschreven, ik ben het helemaal met je eens!

Zephyr2
Zephyr226 mei 2016 - 11:27

Nou dat zullen alle succesvolle allochtone Nederlanders graag horen. Puur geluk dat je succes hebt. Vooral niet aan eigen kracht en inzet te danken, nee, alleen maar geluk. Dus dat geldt ook voor Sylvana. Dat ze succesvol is geweest als presentatrice heeft niets met haar kwaliteiten te maken, puur geluk. Gullit, Rijkaard, Umberto, Aboutaleb,........... allemaal geluk.

Saharaoui Emmo
Saharaoui Emmo22 mei 2016 - 8:05

Ik ben een zwarte man maar o wee als ik zeg witte man ... anyhow Persoonlijk denk ik dat de split waarin Denk zal komen om iedereen bij elkaar te houden net iets te groot zal zijn om in deze samenstellling te blijven bestaan. - Armeense genocide is voor turkse nationalisten een heikel punt, niet voor de diaspora van slavenhandel en dat zal Silvana steeds voor d'r voeten geworpen krijgen. - Euthenasie is voor moslims een heikel punt , niet voor de diaspora van slavenhandel en dat zal Silvana steeds voor d'r voeten geworpen krijgen (ook al zijn ze meestal christelijk). - Abortus is voor moslims een heikel punt, niet voor de diaspora van slavenhandel en dat zal Silvana steeds voor d'r voeten geworpen krijgen (ook al zijn ze meestal christelijk). - Zwarte Piet is voor de diaspora van slavenhandel een heikel punt en dat zullen Kuzu& Öztürk steeds voor hun voeten geworpen krijgen. - De Noord-afrikaanse sociale-& integratie pijnpunten lopen niet parrallel met de turkse pijnpunten, dat kan geen partijprogramma lijmen. - Ze missen een wit gezicht, Peter wilde niet misschien zou een witte vrouw geen slecht idee zijn om de bal rond te maken en het electoraat te vergroten. Al met al leuk dat er een politiek tegengeluid is opgestaan al is het technisch niet helemaal ... ''kosher''

3 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje22 mei 2016 - 19:01

Misschien iets voor Femke Halsema?

vrije denker
vrije denker22 mei 2016 - 21:54

"Ik ben een zwarte man maar o wee als ik zeg witte man …" Ik heb er geen moeite mee als iemand mij wit noemt. Als iemand er ook geen moeite mee heeft dat ik (wanneer relevant) de term zwart, neger of donker etc gebruik, wat is het probleem. Wanneer iemand niet op kleur aangesproken wenst te worden, dan moet de persoon dat ook niet bij een ander doen. Zo simpel is het. Feit is, ieder is mens, maar ook zijn er veel uiterlijke verschillen als kleur. Wanneer ik de term "neger", of "donker" gebruik is dat enkel wanneer daar relevatie voor is. Er zit geen bijbedoeling bij. Dus ik snap het probleem niet.

Moeder Pietje
Moeder Pietje23 mei 2016 - 12:32

Er is ondertussen al zoveel over gezegd en geschreven dat ik niet uitsluit ongemerkt dingen tot mij opgenomen /geinternaliseerd te hebben waardoor ik nu wellicht net iets anders dingen bezie ivgm eerder. Zo meen ik mij niet te herinneren dat als ik iemand omschreef als "zwart" daar een negatieve connotatie bij zat. Maar misschien vergis ik mij wel, is dat gaanderweg eruit gegaan en heb ik dat al dan niet bewust door het woord donker of getint vervangen. In iedere geval, maar ik weet dat er ook nog teveel zijn die wel racistischer zijn, weet ik dat ik van huis uit anti racistisch werd opgevoed, op school ook. Geen twijfel aan. Net zomin als iedere "gekleurde" medelander zich echt zo stoort aan Zwarte Piet als regelmatig gesuggereerd wordt door de ZP haters, denk ik dat niet elke "gekleurde" het woord zwart per definitie als iets met een negatieve bijsmaak ervaart. Het woord neger gebruik ik nog steeds, maar eerlijk gezegd geen flauw idee hoe daar getalsmatig onder hen tegen aan gekeken wordt. Het woord nigger lijkt een equivalent van neger maar zit , dacht ik, toch echt verschil tussen. Mocht het getalsmatig overduidelijk zijn dat "negers" probleem hebben wil ik het best nalten. Maar toch.............. Als je iemand wilt omschrijven, kan ook over iets positiefs gaan, is het toch net iets preciezer dan "gekleurde". Ik vind het woord duidelijker dan gekleurde in sommige gevallen. Immers, een Hindoestaans ogend iemand is geen neger maar wel weer als gekleurd te omschrijven.Idem andere ethniciteiten die iets bruiner zijn. Ik ben zelf trouwens regelmatig "bruiner" dan veronderstelde gekleurden als Turken of Marokkanen. :) Ik zie mijzelf doorgaans als blanke, maar ben er niet erg mee bezig. Pas als ik iets moet invullen en het gevraagd wordt. Als momenteel het woord WIT gebezigd wordt komt het mij duidelijk over als een poging een statement te maken, misschien zelfs te kwetsen? Ach, ze doen maar. Enerzijds lijkt het mij nogal ingegeven door de focus op Amerikaanse toestanden en het discours daar. Anderzijds vermoed ik dat de mensen die het woord wit graag willen inzetten als vervanging voor blank erg gefrustreerd en of zelf racistischer zijn dan ze zelf willen weten. Ik weet dat ook ik hier vrij veel tijd besteed op dit dit fora om "mijn zegje" te doen. Ik denk dat ik niet de enige ben die regelmatig tegen zichzelf zegt : "Waar ben ik toch mee bezig?!" Ik leer hier ook erg veel, van beide kanten van het spectrum, dat vind ik iig winst. Maar over het algemeen heb ik niet de indruk dat mensen erg van standpunt veranderen, hoogstens marginaal accenten anders gaan leggen door de conversaties hier. Maar misschien ben ik dan te negatief, wie zal het zeggen?

Regularguy007
Regularguy00722 mei 2016 - 7:01

Beste Clarice, ik heb me ook altijd gestoord aan de beschermende bevoogdende wijze waarop creatieve blouse, hoornenbril, te overtuigd van zichzelf Nederland, zich met de allochtonen bemoeide en voor hen dacht te kunnen spreken. Er automatisch vanuit gaande dat elke nieuwkomer wel op groen links zou stemmen, een geëmancipeerde pacifist was en zich bekommerde om het milieu. Nu de ontworsteling en de emancipatie van de bruine Nederlander begint, blijken ze ook lekker slecht, egoïstisch en oneerlijk te zijn. Ook meten met twee maten, selectief uit het nieuws halen wa hen toe komt, recht praten wat krom is. Kortom...heerlijk. Heerlijk dat de policor generatie, die dacht zo fantastisch bezig te zijn, van hun exotische beschermelingetjes een harde klap middenin het zelfvoldane smoelwerk krijgt. En ook heerlijk dat we nu op gelijke voet komen te staan en wat minder voorzichtig kunnen zijn. Strijd zal er komen. De blanken om hun positie te verdedigen, de bruinen om terrein te winnen. Zo hoort het gewoon. Het onnatuurlijke beklemmende geaai is voorbij en we gaan er met gestrekt been in. Dat is ontwikkeling.

robvaniren
robvaniren22 mei 2016 - 5:49

Pauline Bijster beschrijft in de Gelderlander van 20 mei de introductie van Sylvana Simons bij DENK. Ze hekelt daarin de scherpe aanvallen op haar van de aanwezige ‘elite’ ( Matthijs, Giel en op de achtergrond Neelie Kroes, die, “steeds als Sylvana iets zei, met haar hoofd schudde”). Nu heb ik die uitzending ook gezien, en ik kon het hoofdschudden bij bepaalde uitspraken van Sylvana goed volgen. Neelie mag dan tot de eilte behoren (wat door Pauline kennelijk niet complimenteus bedoeld is) , is Sylvana een underdog omdat ze zwart is? En heeft ze daarom gelijk? Ik ben ook opgevoed, voor de underdog op te komen, maar zou toch willen bepleiten, dat we politiek bekijken met ons hoofd, en niet met onze onderbuik. Ik ken vele underdogs die blank zijn, en de PVV trekt vele stemmen uit die groep. Het bevoordelen van de ene groep underdogs kweekt namelijk aversie bij de andere. Politiek gaat over het vinden van oplossingen voor problemen, zoals te weinig banen en dreiging, inbraak bijvoorbeeld. De rest is theater. DENK begint met mooie intenties, maar vervalt snel in ‘framing’. Pauline besluit met : ‘als ze de discussie intelligent gaan voeren, gun ik ze die (stemmen) van harte. Pauline, zullen we dan wat voorzichtiger zijn met scheldwoorden als ‘elite’en ‘racisme’, als toevallig een donker iemand uitgescholden wordt, want racisme gaat toch echt iets verder.

2 Reacties
Geert5
Geert522 mei 2016 - 13:31

'als ze de discussie intelligent gaan voeren'. Dat noemen we wensdenken. Toen de PVV begon, was al snel helder hoe die club te werk zou gaan. Dat is, na zoveel tijd, behoorlijk goed uitgekomen. Er mogen, ook binnen die partij, uitzonderingen zijn op het populistische karakter (Fleur Agema), maar rechts-populistisch dat was en dat is de Wilders club. Ook DENK is in alle opzichten een populistische partij. Het slachtoffer denken van de PVV (de hardwerkende -witte- Nederlander gaat ten onder), het factfree opinieren, het afkerig zijn van debatten met andersdenkenden laat zich nu al zien bij DENK. Alle moslims hebben het slecht, Alle gekleurde Nederlanders hebben geen plaats in de samenleving, Alle blanke Nederlanders zijn behept met white privilege, alle kritiek op de islam is islamofobie. En wie het hier niet mee eens is, kritisch is, wordt als racist, islamofoob weggezet. Zoals PVV cs nuanceringen in het islamdebat als geknuffel, politiek correct en anti Nederlands afdoet. Geen enkele van de 4 voormensen van DENK kan ik daarom serieus nemen, uiteindelijk kan het wel eens een gevaarlijker club worden dan de PVV. Het intimideren van andersdenkenden (fotootjes op sites plaatsen van tegenstanders) en negeren van belangrijke thema's (Sylvana: oo neee ik weet niks van die Armeense genocide) kan wel eens het begin zijn van een bijzonder onaangename ontwikkeling.

watsgebeurt
watsgebeurt25 mei 2016 - 11:47

@Geert, Ik ben het volledig met u eens. Ook DENK gebruikt de slachtoffer rol net als de PVV op haar beurt dat doet. Het gevolg zal zijn dat de gematigde blanke kiezer op een gegeven geconfronteerd wordt met een stereotypering dat zij "slecht" zijn, dat zij islamofoob zijn en kolonialistisch zijn. Dit gaat een wrange smaak geven bij deze grote groep mensen en zal een ander soort stemgedrag gaan afdwingen. Al met al een ander soort geluid dan de PVV, maar in het doel niet anders. Alles zal weer scherper worden gezet in dit land. Het is onoverkomelijk.

panterarosso65
panterarosso6521 mei 2016 - 21:49

DENK profileert zich als een partij tegen de verruwing en verrechtsing, en doet dat in de geest van erdogan, een zeer ruwe en zo religieus rechts dat het van de kaart van europa af valt Het is nemen wat je toekomt, maar wat is dat dan?

Wesley Nielsen
Wesley Nielsen21 mei 2016 - 11:38

Ten eerste ben ik niet wit, maar blank. Wat is het voor onzin om blanke Nederlanders opeens "wit" te noemen? Die kleur zijn ze geeneens. En het klinkt ook erg raar. Daarnaast is DENK nog extremer dan de PVV. De op één-na-grootste genocide in de geschiedenis van de mensheid ontkennen. Racisme tegenover blanke Nederlanders. Debatten over Umar ontlopen, iedereen voor racist uitmaken. Deze partij zorgt juist voor polarisatie. Toch ben ik wel voorstander van het bestaan van DENK. Dat zal waarschijnlijk meer linksen naar rechts leiden.

Johan Stavers
Johan Stavers21 mei 2016 - 9:40

DENK is ongeveer helemaal niet links en ook niet antiracistisch. De partij heeft duidelijk de bedoeling een etnocentrisch verbond van Turken, Marokkanen en Surinamers te vormen. Dat verbond is natuurlijk voor alles wat goed is voor hun achterban, aangezien deze groepen er gemiddeld sociaaleconomisch wat slechter voorstaan is het dan natuurlijk makkelijk om je te verschuilen achter 'linkse praatjes' en de Nederlandse-Nederlanders, die zo dom zijn om er gevoelig voor te zijn, te betichten van 'racisme'...want dat kan alleen maar leiden tot maatregelen die in het voordeel zijn van de eigen achterban. Ik denk trouwens wel dat de niet-islamitische Surinaamse Nederlanders in dit verbond het minste thuishoren. Waarom zouden zij zich voor het karretje van allerlei islamitische politieke figuren willen laten spannen? '“We hebben godverdomme hier gewoon een vijfde colonne!' ~ Pim Fortuyn

1 Reactie
vrije denker
vrije denker21 mei 2016 - 20:19

Juist, DENK doet me nog het meest denken aan een Malcolm X achtig groepje.

Kees Alders
Kees Alders21 mei 2016 - 3:27

Eerlijk is eerlijk - in deze analyse worden D66 en GroenLinks wel ernstig tekort gedaan. Die twee partijen maken zich van oudsher al wel druk om discriminatie, zowel op lokaal als op landelijk als op Europees niveau, en een stuk consequenter dan Denk. Dat ze de allochtone kiezer maar slecht kunnen bereiken is wellicht omdat ze eenzijdigheid missen, en een elitaire oorspong hebben. Maar dat laatste is nog geen ondeugd en het eerste lijkt mij een deugd.

2 Reacties
Arvidos
Arvidos21 mei 2016 - 8:40

D66 en Groen-Links zijn eigenlijk ook racistisch, maar op een andere manier dan extreem-rechts. Zij zien turken en marokkanen als inherent zielig, incapabel om eigen verantwoordelijkheden te dragen. Minderwaardige mensen dus, huisdieren voor de elitaire blanke top van D66 en GL. Ook stemvee. Gooi er wat subsidies en uitkeringen tegenaan en ze blijven kalm zitten in hun eigen hokje. Een soort ouder-kind relatie. Wat je turken en marokkanen kan verwijten is dat ze zo gretig die uitkeringen afnemen en passief in die theehuizen blijven zitten, zelden zie je een van hen het pad van persoonlijke ontwikkeling en onafhankelijkheid nemen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje22 mei 2016 - 20:34

Arvidos "D66 en Groen-Links zijn eigenlijk ook racistisch, maar op een andere manier dan extreem-rechts." En daarom namen ze(GL) indertijd Mohammed Rabbae als voorman?

Biko2
Biko220 mei 2016 - 18:09

Zwarte Piet is nogal een klein dingetje voor de gemiddelde Nederlander. En als je je drukt maakt over rascisme, dan ga je niet met twee ultra-nationalistische Nederturken in zee.

vrije denker
vrije denker20 mei 2016 - 15:57

DENK is nu al een lachertje. Sylvana Simons vond ik al raar, maar nu? Nu is ze helemaal dr geloofwaardigheid kwijt.

SociaalMaarNietProgressief
SociaalMaarNietProgressief20 mei 2016 - 12:42

Wat ik zie is een partij die huidskleuren tegen elkaar uitspeelt, genocide ontkent, en een fascistoide dictator met uitgesproken homofobe en antisemitische standpunten openlijk steunt. Heel vreemd dat zoveel zogenaamd sociaal aangelegde Nederlanders deze beweging steunen. Is het een manier om op een sociaal acceptabele wijze de fascist te mogen uithangen? Haat zaaien met een progressief stempel van goedkeuring? Steun betuigen aan een dictator die journalisten in het gevang gooit, schaamteloos goedkeuren van jodenhaat, en homohaat, afkeurend staan tegenover vrouwenemancipatie, en dan TOCH 's avonds in de Balie in Amsterdam applaus krijgen omdat je zo progressief bent en 'het debat' wil aangaan voor zielige gekleurde mensen die benadeeld woorden door de immer gemene blanke boeman. Die roze bril mag ondertussen wel eens af, denkt u niet?

2 Reacties
Driedubbel
Driedubbel20 mei 2016 - 14:09

Super reactie! Alles samengevat, ik bewaar em :) Denk is de PVV van links, misschien nog iets extremer.

mulligan
mulligan21 mei 2016 - 10:14

@SociaalMaarNietProgressief: Nog weer iemand die anderen "roze brillen" toedicht. Wat op zichzelf vreemd is, als u begint met de woorden "wat ik zie". @Optelsom: DENK mag dan in uw ogen de PVV van links zijn (waarmee de PVV in ieder geval eens duidelijk op rechts gezet wordt; mag het belachelijke 'deels linkse' imago dat de PVV en haar aanhangers zich aanmaten nu eindelijk achterwege blijven?), 'extremer' kan nooit het geval zijn. DENK heeft tot op heden nooit beweerd groepen mensen te willen buitensluiten, mensen te willen deporteren, mensen hun grondrechten te willen ontnemen, de democratie op de tocht te willen zetten door essentiële artikelen van de grondwet af te willen schaffen. Denk over DENK zoals u wilt, maar blijf bij de realiteit. Gefantaseerd wordt er al voldoende.

bob b.
bob b.20 mei 2016 - 11:04

Hoe je ook over DENK denkt, het is een waardevolle toevoeging in het nogal eentonig grijze politieke landschap waarin alleen de PVV nog af en toe een potje breekt. Leven de democratie.

3 Reacties
Zandb
Zandb20 mei 2016 - 12:55

Als u bedoelt dat u de PVV een lichtpuntje in onze democratie vindt, moet u eens duidelijk maken wat voor u "democratie" dan betekent.

il viaggiatore
il viaggiatore20 mei 2016 - 15:29

Zandb, De PVV of je daar nu voor bent of niet, zet de status quo wel eens op zijn kant door boute uitspraken waardoor andere politici wel eens kleur moeten bekennen. Voorlopig zeggen de meesten die tegen uitsluiting zijn van mensen dat ze de PVV net zo hard willen uitsluiten. In plaats van kijken waar nu de oorzaak ligt dat wilders zo`n enorme aanhang heeft, gaan ze hem liever uitsluiten. Ik vind dat soms geestig, maar verder zie ik in de PVV niet echt een stabiele regeringspartij. DENK gaat dat ook doen, laat politici van de gevestigde orde maar eens kleur bekennen. Mensen met een andere culturele achtergrond zijn niet bedoeld om stemmen te trekken. Ze behoren daar te zitten op basis van kunde en hun gedrevenheid of politieke overtuiging. Helaas willen partijen zoals de PvdA dit soort mensen nog wel eens als aapjes gebruiken. Denk laat niet met zich sollen, en laten gewoon duidelijk merken dat ze geen aapjes zijn maar gewoon volledig burger zijn. Niets mis mee met beide partijen. Het staat een ieder ook vrij om er niet op te stemmen.

bob b.
bob b.20 mei 2016 - 22:36

Zandb, nee een lichtpuntje is het niet maar in tegenstelling tot de grijze middenmoters spreekt de PVV zich wel uit. Niet op een manier die ik aangenaam vind trouwens. Het gaat me bij DENK om een mening die tot nu toe niet werd gehoord. Of niet duidelijk genoeg. En democratie is er om mensen een stem te geven.

BassievonToor
BassievonToor20 mei 2016 - 10:48

DENK gaat geen potten breken, dat komt omdat de achterban er denkbeelden en ideeën op na houdt die haaks op onze westerse normen en waarden staan.

18 Reacties
Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 12:24

Dat doet de PVV ook, maar die is ook groot.

peterh2
peterh220 mei 2016 - 12:28

Ze kunnen wel de democratie gebruiken om binnen het politieke spel hun ideeën over de samenleving onder de aandacht te brengen en langzaam om te buigen. Zolang dat binnen de geldende regels gebeurd is daar niets mis mee... De maatschappij veranderd, je kunt dat islamisering noemen of conservatisme. DENK heeft de tijd mee, zeker als de migratiecijfers zo hoog blijven.

Zandb
Zandb20 mei 2016 - 12:57

Bassie: Als dat zo zou zijn, dan zou de PVV ook geen potten breken, omdat die er denkbeelden op na houdt, die haaks op onze westerse normen en waarden staan.

BassievonToor
BassievonToor20 mei 2016 - 13:56

@Ben Joop, maar wat heeft de PVV hier mee te maken? Ik heb het toch over DENK?

vrije denker
vrije denker20 mei 2016 - 15:50

Zandb, Je schreef, "Als dat zo zou zijn, dan zou de PVV ook geen potten breken, omdat die er denkbeelden op na houdt, die haaks op onze westerse normen en waarden staan." Kom eens met voorbeelden, dan kunnen we daar eens dieper op ingaan en kijken of je stelling stand houdt!!!

Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 19:02

Jij zegt dat bepaalde mensen andere ideen hebben over westerse normen en waarden. Hitler en Wilders hebben/hadden die ook niet. Of noem jij genocide op joden of moslims westers? Maakt het wat uit of de slachtoffers joods zijn of moslims? Ik heb het idee dat jou ideeen ook niet overeenkomen met westerse normen en waarden, tenzij....

Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 19:08

vrije denker: je bent bekent met het feit dat Wilders mocht hij ooit aan de macht komen miljoenen moslims uit europa wil deporteren toch?

vrije denker
vrije denker21 mei 2016 - 9:00

Ben ... Je schreef: "Dat doet de PVV ook, maar die is ook groot." Voorbeelden graag!!!

Dunya2
Dunya221 mei 2016 - 11:53

"vrije denker: je bent bekent met het feit dat Wilders mocht hij ooit aan de macht komen miljoenen moslims uit europa wil deporteren toch?" Inderdaad te beginnen met moslims en daarna zijn de andere buitenlanders met een kleurtje aan de beurt. Vergissing kan ook gemaakt worden, hoe moet je weten of iemand moslim is of niet? Iedereen komt dan aan de beurt die niet zuiver Germaans is.

vrije denker
vrije denker21 mei 2016 - 19:45

Dunya: "Inderdaad te beginnen met moslims en daarna zijn de andere buitenlanders met een kleurtje aan de beurt. Vergissing kan ook gemaakt worden, hoe moet je weten of iemand moslim is of niet? Iedereen komt dan aan de beurt die niet zuiver Germaans is." Wat een fantasie. Kun je ook maar 1 ding aantonen van wat je hier roept? Of heb je het allemaal uit je dikke duim?

Dunya2
Dunya222 mei 2016 - 10:05

@vrijedenker Uit het verleden kunnen we lessen trekken. De nazi's vermoorden alle Joden, waarbij het niet uitmaakte wat iemands status, geloof, arm of rijk, baan of werkloos, gezond of niet, leeftijd of geslacht was. Ook kinderen en vrouwen. Terwijl de kritiek aanvankelijk gericht was op rijke invloedbare Joden en Joodse mannen die onbetrouwbaar zijn (beschuldigingen van verkrachten van vrouwen, loyaal zijn van Joden aan beloofde land, en niet aan het land waar ze woonden). Ook zigeuners en homo's werden vermoord. Volgens de nazi's allemaal minderwaardige mensen. De arische ras was de beste ras. De mensen van de Joodse Raad (uit Amsterdam), die meewerkten aan de deportatie van Joden (dat wisten ze niet), werden uiteindelijk ook vermoord door de nazi's.

Dunya2
Dunya222 mei 2016 - 13:13

schrijffout": invloedbare=invloedrijke

Moeder Pietje
Moeder Pietje22 mei 2016 - 20:36

Dunya "Uit het verleden kunnen we lessen trekken" Dus onze angsten over een terugkeer van de Islam in Europa als imperialistische beweging is eigenlijk niet zo gek?

vrije denker
vrije denker22 mei 2016 - 21:48

Ben ....: Je schreef: "vrije denker: je bent bekent met het feit dat Wilders mocht hij ooit aan de macht komen miljoenen moslims uit europa wil deporteren toch?" Zegt hij dat? Nee he? Luister goed naar wat hij zegt in het "Deense interview". Een ieder die zich aan de wet houdt, onze constitutie in ere houdt, zich aan "onze" normen en waarden en wetten houdt. Is meer dan welkom. Een ieder die dat niet doet, de wet overtreedt en gaat denken aan sharia. Die zal de nationaliteit moeten worden afgenomen. DAT ZEGT WILDERS!! Ik ben me er erg van bewust dat er een groep "Wildershaters" is die graag alles verdraaien en naarstig op zoek zijn naar woorden waarbij men de link kan leggen met NAZI Duitsland. Maar laten we het bij feiten houden en niet bij verzinsels, ok?. Ik begrijp ook wel waarom men dit doet. Men heeft zich al jaren geleden voorgenomen Wilders koste wat kost te blijven haten. Je moet toch een hobby hebben he? Inhoudelijk ingaan op wat Wilders zegt is gevaarlijk, want wanneer je het laat onderbouwen, dan kan daar nog wel eens uit komen dat het heel goed te onderbouwen is. Met name Islam is een religie die erg in opkomst is, vaak ook dwangmatig. Waar Islam voor staat(dat kun je terugvinden in de Koran) is niet mals. Het gaat over verdeling, onderwerping, onrechtmatige discriminatie etc. Homosexualiteit is streng verboden, vrouwen hebben minder rechten, ongelovigen zijn gevaarlijk en moslims mogen daar geen vrienden mee zijn. Andersgelovigen zijn verdwaald, Rechten gelden praktisch enkel voor moslims, alles dat anders is en denkt heeft veel minder of geen rechten, etc. etc. In dat licht is de sterke groei van Islam in Europa een ernstige bedreiging voor Europa. Daar waar men in Europa vaak zoveel mogelijk iedereen gelijke rechten wil geven. Daar is 1 groter wordende groep die daar heel anders over moet denken omdat de religie dat opdraagt. En ja, dat is een gevaar voor "onze" normen en waarden. Dus voor iedere Moslim die zich houdt aan die normen en waarden waarvoor "we" staan? Daar is geen probleem, daar waar men "ons" de dictatuur van Islam wil opleggen? Ja daar is duidelijk een probleem. En die discussie ga ik graag met je aan. Bij deze nodig ik je uit!!!! Het gaat niet over deportatie, maar over intrekking van de Nationaliteit. Uitzetting is dan wellicht een mogelijk gevolg wanneer men niet vrijwillig gaat. "Vrijwel alle landen kennen in het rechtssysteem voorzieningen om buitenlanders, ook die welke al langere tijd in het land woonachtig zijn, te deporteren wanneer deze bepaalde overtredingen begaan (doorgaans overtredingen van de immigratiewetten, met een politiek karakter of verstoringen van de openbare orde)." En zo vreemd is dat dus niet! Het is helemaal niks nieuws, of iets dat Wilders heeft verzonnen! Men gaat liever spreken over deportatie omdat men niet inhoudelijk de discussie aan wil of aan durft. Deportatie doet zo heerlijk denken aan jodenvervolging en gaskamers, he Ben? Dan kun je lekker Wilders met Hitler vergelijken en dan hoef je niet inhoudelijk ergens op in te gaan. Maar Ben Joop, je hebt het niet over wat Wilders zegt. Je hebt het over een enorme verdraaiing van woorden(en zelfs woorden die vervangen worden) die heel bewust gekozen worden door mensen die niet inhoudelijk willen reageren, maar enkel willen demoniseren!!! Dus Ben, nogmaals. Kom eens met voorbeelden. En niet met verzinsels!! Ok? En de eerder gedane uitnodiging staat. Durf je hem aan te nemen?

Dunya2
Dunya223 mei 2016 - 9:34

@MoederPietje"Dus onze angsten over een terugkeer van de Islam in Europa als imperialistische beweging is eigenlijk niet zo gek?" Wat een onzin. De islam is in Europa nooit geweest als imperialistische beweging. Die intenties blijken ook nergens uit. De fascisten die 30 % van de samenleving bevatten, zijn in de grote meerderheid en die willen de rechten inperken van de minderheden, waarvan de meesten gemachtigd moslim zijn. De facisten hebben zijn gevestigd in de PVV met bijna 40 zetels, voornamelijk kandidaatsleden en sympatisanten met dubieuze uitspraken en achtergronden. De moslimhaters van nu zijn de Jodenhaters van toen. Opportunisme brengt ze nu uit op een nieuwe zondebok: de moslims.

Dunya2
Dunya223 mei 2016 - 9:42

@vrijedenker Je neemt de tekst van de Koran erg letterlijk en hebt hem helemaal uit zijn context gehaald. Laten we het hebben over feiten. Wat hebben moslims jou aangedaan? Of heb je niets meer te vertellen dan een paar incidenten die in heel Europa gebeurt zijn in een tijdbestek van 60 jaar en breed uitgemeten in de media? Ik hoor het graag.

vrije denker
vrije denker24 mei 2016 - 7:46

Moeder pietje. " “Uit het verleden kunnen we lessen trekken” Dus onze angsten over een terugkeer van de Islam in Europa als imperialistische beweging is eigenlijk niet zo gek?" Goed argument. Maar ook kunnen we uit het verleden bij christendom lessen trekken.

vrije denker
vrije denker24 mei 2016 - 7:48

Dunya: Je schreef: @vrijedenker Uit het verleden kunnen we lessen trekken. "De nazi’s vermoorden alle Joden, waarbij het niet uitmaakte wat iemands status, geloof, arm of rijk, baan of werkloos, gezond of niet, leeftijd of geslacht was. Ook kinderen en vrouwen. Terwijl de kritiek aanvankelijk gericht was op rijke invloedbare Joden en Joodse mannen die onbetrouwbaar zijn (beschuldigingen van verkrachten van vrouwen, loyaal zijn van Joden aan beloofde land, en niet aan het land waar ze woonden). Ook zigeuners en homo’s werden vermoord. Volgens de nazi’s allemaal minderwaardige mensen. De arische ras was de beste ras. " Eeeeh, ja. En wat heeft dat in "de vliegende theepot's naam" met Wilders te maken? Ik zie daadwerkelijk helemaal geen enkele overeenkomst tussen NAZI Duitsland en Wilders die ook maar enigszins raakvlak heeft. Wat ik zie is iemand(Wilders) die waarschuwt voor een boek/religie/ideologie. Die WEL heel veel overeenkomst heeft met de ideologie die jij aanhaalt. Dunya, zegt het partijprogramma van Wilders dat Moslims slecht zijn? Zegt zijn programma dat Moslims niet je vrienden mogen zijn? Zegt het dat homosexualiteit slecht is? Zegt het dat andersdenken minder rechten hebben? Laat mij eens zien waar Wilders dat zegt? Maar nu die ideologie/religie waar Wilders voor waarschuwt. en die jij lijkt te verdedigen. Wilders hoeft niet te verzinnen dat het haat, discriminatie, verdeling predikt waar jij Wilders van beschuldigt. De Koran zegt dat je moet onderwerpen aan de Koran, zegt dat moslims niet niet-moslims as vrienden mogen hebben. Zegt dat homosexualiteit slecht is. Zegt dat niet gelovigen niet te vertrouwen zijn. Zegt dat andersdenkenden/gelovigen/vrouwen/etc. minnder rechten hebben, etc. En dat Dunya, lijkt WEL heel erg veel op de ideologie die jij aanhaalt!!!!

Damaru2
Damaru220 mei 2016 - 10:48

De partij is nodig in NL, geen compromi of inbinden aan het eisen van gelijke behandeling. Wat dat betreft zie ik DENK wel zitten. Ik maak me wel zorgen om de Turkije connectie waarin zij met name in de Ebru Umar discussie in mijn ogen een zeer kwalijk denkbeeld hebben.

Bagus
Bagus20 mei 2016 - 10:14

Ik wens "DENK" een goede toekomst toe! Inderdaad heeft geen enkele bestaande politieke partij met een ideologie die vooral 'economisch' is gericht de culturele aanvallen op minderheden in Nl weten te pareren, ook al hebben heel in het begin "Ventje Pechtold", "Meisje Halsema" en Job Cohen het wel geprobeerd. De populariteit van de PVV is er zeker niet door verminderd. Integendeel. Ook Asscher is niet de kampioen verdediger van m.n.de moslimminderheden gebleken. Aboutaleb wordt in die kringen door velen als de 'moslimknuffel' van de 'witte' Nederlander gezien (ik gebruik het begrip 'witte" niet in raciale en zeker niet in racistische zin, maar omdat elk ander woord, zoals 'autochtoon' te kort schiet). Al met al is "DENK" in de inmiddels sterk gepolariseerde Nl-samenleving als nieuwe speler in de politieke arena vooral te zien als een 'tegenpartij' van de Wildersianen en sympathisanten met hun sterke nadruk op de 'inferieure culturele eigenheid' van de minderheden die zou afwijken van die van de 'superieure meerderheid'. Kennelijk denken de beide oprichters van "DENK" dat de minderheden onderling meer met elkaar gemeen hebben dan met 'wit' Nl en dat "DENK" geen partij uitsluitend voor (Turks-Nederlandse) moslims hoeft te worden. Dat valt nog te bezien. Vooralsnog heeft "DENK' mijn sympathie. Ook ik ben teleurgesteld in de bestaande politiek, die maar 1 doel heeft de minderheden te laten integreren op de wijze van de 'meerderheid'. Dan is er inderdaad van 'gelijkwaardigheid' geen sprake, maar van 'gelijkschakeling'. Men denke aan een oude emacipatiediscussie binnen 'wit' Nl tussen de begrippen 'gelijkheid' en 'gelijwaardigheid'; een discussie die naar mijn waarneming inmiddels een zachte dood is gestorven. Dat "DENK" een 'ander minderhedengeluid' m.n. tav culturele (identiteits)thema's in de politieke arena wil laten horen heeft mijn instemming. Het economische thema dat vooral op wel of niet 'neoliberalisme' is gericht loopt door 'links' en 'rechts' populisme (lees SP en PVV) heen. "DENK" zal zich m.i. als economisch thema vooral op discriminatie op de arbeidsmarkt richten, maar is verder moeilijk bij traditioneel 'links' of 'rechts' in te delen (toch iha al een 'uitgewoonde' term geworden die het in de praktijk moet afleggen tegen de indeling 'populistisch'-'niet-populistisch'). Een eigen oppositioneel minderhedengeluid daarom zonder embleem 'links' of 'rechts': ja. Een confronterende partij: ook ja, maar dan niet 1 die een nieuwe splijtzwam in de NL-samenleving zal worden! Ik zal "DENK" met aandacht blijven volgen!!

1 Reactie
Bagus
Bagus20 mei 2016 - 10:20

‘gelijwaardigheid’ moet 'gelijKwaardigheid' zijn

MarinusCalamari
MarinusCalamari20 mei 2016 - 9:43

[[[Dat doet de vraag rijzen waarom hun populariteit blijft stijgen, vooral bij niet-witte links-georiënteerde Nederlanders en activisten.]]] Nou, nee hoor, zo gauw je het vooroordeel "links-georiënteerd is goed" laat varen, heb je die vraag zo beantwoord.

2 Reacties
Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 19:12

Wat wilt u hiermee eigen zeggen? Het lijkt een smartass opmerking zonder inhoud.

MarinusCalamari
MarinusCalamari21 mei 2016 - 13:17

Dat heel veel progressieve links-georiënteerde pretentieuze hypocrieten zijn die ook enkel en alleen aan hun eigenbelang denken.

Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 9:19

Als je de boze reacties van voornamelijk witte racismeontkenners ziet dan kun je haast niet anders dan tot de conclusie komen dat een partij als dit hoog nodig is.

7 Reacties
Okke2
Okke220 mei 2016 - 10:00

Inderdaad! Eindelijk een partij voor boze niet-witte racismeontkenners.

Neill Page
Neill Page20 mei 2016 - 10:14

Jij kan aan iemand naam zien wat de huidskleur is? Knap hoor, of is het dat iemand door jou gelijk in een hokje wordt geplaatst als de mening niet met die van jou overeenkomt..

Molly Sweet2
Molly Sweet220 mei 2016 - 10:42

Zijn er, volgens jou, ook nog blanke mensen die geen racist zijn? Of maakt het niet uit wat men zegt - jij weet het beter?

HetNieuweTwentseRos
HetNieuweTwentseRos20 mei 2016 - 11:14

Ik heb het topic even doorgelezen, maar ik zie niemand hier racisme ontkennen. Dus over wie heeft u het nu eigenlijk? Aangezien ik ter goeder trouw ben, ga ik er blind vanuit dat u het kunt onderbouwen.

Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 12:19

Natuurlijk zijn er blanke mensen die geen racist zijn. Dat is gewoon een stropop.

Zandb
Zandb20 mei 2016 - 13:01

Molly Sweet; gewoon een kwestie van GOED lezen: Ben Joop spreekt van "boze reacties van voornamelijk witte racismeontkenners". Of weet u het beter?

vrije denker
vrije denker20 mei 2016 - 15:53

"Als je de boze reacties van voornamelijk witte racismeontkenners ziet dan kun je haast niet anders dan tot de conclusie komen dat een partij als dit hoog nodig is." Jij bent 1 van die racisten. Jij schrijft niet onderbouwd een bepaald gedrag toe aan typisch blanke mannen. Erg hypocriet dat jij je mond zo vol hebt over racisme!!!

Иосиф Виссарионович
Иосиф Виссарионович20 mei 2016 - 9:18

Deze partij en hun bizarre opvattingen die haaks staan op de normen en waarde van Nederland zal occidentalisme en rechts extremisme alleen maar verder aanwakkeren. Ik zie een paar effecten. Links zal verder verdeeld raken. Meer polarisatie in de politiek (hier heeft Wilders baat bij) De electorale vijver waar DENK uit vist is een stuk kleiner dan waar de PVV zijn hengel in heeft. Al denk ik dat het effect van DENK op het aantal zetels van de PVV tijdens de komende verkiezing minimaal zal zijn. Als ze daadwerkelijk met 5 zetels in de kamer komen, dan zal de verkiezing daarna het effect groter zijn.

2 Reacties
Michiel Online
Michiel Online20 mei 2016 - 11:07

De PVV is geen PVV, het is een oorzaak van de VVD. De PVDA is een oorzaak van de VVD. De SP is een oorzaak van de VVD. Elk weldenkend mens weet dat het echt anders moet. En als het op deze manier anders moet, dan moet het op deze manier. Vergeet dus niet dat DENK niet tegen de PVV is, de PVV is niks. De andere partijen nemen hun verantwoordelijkheden niet, omdat de samenleving zich niet wil aanpassen en solidair wil zijn. Omdat die 1%, de PVV die daarvoor staat, nog steeds wordt gevoed door kiezers met dollartekens voor hun ogen. Mensen die niet in kunnen zien dat er andere tijden aan komen en men verliezen moet nemen.

Zandb
Zandb20 mei 2016 - 13:10

Vreemde tekens; als ik uw bijdrage zo lees, dan is Denk voor uw denkbeelden een zegen. Verder toon ik altijd geduldig aan dat de PVV er "bizarre opvattingen op nahoudt, die haaks op de Nederlandse normen en waarden staan". Dat zou dan, volgens uw redenering, een bepaald soort "extremisme" alleen maar aanwakkeren. Misschien wordt die visvijver, waarover u spreekt, daardoor wel ineens een stuk groter....

Amstelbier2
Amstelbier220 mei 2016 - 9:08

Vooral de zinsnede: " nemen wat je toekomt" komt mij nogal ernstig kwaadaardig over. Als iedereen dat deed, was het constant oorlog in NL. NL stond nu juist zo bekend om haar tolerantie en vrijgevigheid. Waar heeft dat toe geleid? Een enorme aanwas van ' nieuwe Nederlanders" die nu opeens willen gaan " nemen wat hen toekomt" . Nou, zijn we mooi klaar mee, lekker zulke landgenoten.

3 Reacties
Ben Joop
Ben Joop20 mei 2016 - 10:11

"NL stond nu juist zo bekend om haar tolerantie en vrijgevigheid." Hoe verzin je het!

Frank Straathoff
Frank Straathoff20 mei 2016 - 17:00

@Ben "Hoe verzin je het!" Hoe ontken je het! Ben jij pas 14 of zo?

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 mei 2016 - 7:50

Dus jij neemt niet wat je toekomt?

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus20 mei 2016 - 8:43

Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient. Het is nemen wat je toekomt. Bedelen om gelijkwaardigheid is sowieso geen goed idee. Dat betekent dat de ander bepaalt of je gelijkwaardig bent. En dat is niet gelijkwaardig. Nou LinksMinnend Nederland en de beroepsquerulanten dat dat aan de Boze witte man ligt. Maar zou ook zo maar een stukje minderwaardigheidscomplex kunnen wezen. Uitleggen waarom je gelijkwaardigheid verdient - snap ik niet waarom u daar niet zelf moe van wordt, en gewoon mee ophoudt. Ik vraag me alleen af wat dat "nemen wat je toekomt" moet betekenen. Dat heb ik dieven, bankbestuurders en PvdA regenten ook wel 's horen zeggen. Is dat wat u bedoelt?

3 Reacties
Zandb
Zandb20 mei 2016 - 13:14

Gluteus, Ik erger me wezenloos aan uw feitenvrij gesneer. Waarom slaat u het partijprogramma van de PVV er eens niet op na? Om te zien, wat die PVV onder "gelijkwaardigheid" verstaat? En wat dat in de praktijk betekent voor bepaalde mensen, die op een normale manier hun bijdrage aan de samenleving willen leveren.

Frank Straathoff
Frank Straathoff20 mei 2016 - 17:05

@Gluteus "Bedelen om gelijkwaardigheid is sowieso geen goed idee" Mee eens "Dat betekent dat de ander bepaalt of je gelijkwaardig bent" Klopt "En dat is niet gelijkwaardig" Feit "Nou [vinden] LinksMinnend Nederland en de beroepsquerulanten dat dat aan de Boze witte man ligt" Mee eens "Maar zou ook zo maar een stukje minderwaardigheidscomplex kunnen wezen" Mogelijk "Uitleggen waarom je gelijkwaardigheid verdient – snap ik niet waarom u daar niet zelf moe van wordt, en gewoon mee ophoudt" Helemaal mee eens Kortom, topreactie

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus20 mei 2016 - 18:37

Heer Zandb - een suggestie dat ik van pvv gezindte zou zijn, is een hersenspinsel. Ik stem geen pvv. Dat u niet in staat bent mijn opmerking correct te interpreteren is niet mijn probleem. Mw Gargard is van het klagen. De ander moet iets doen. Het enige wat ik zeg is - doe eerst zelf eens wat voor dat je alles van de ander verwacht. En dat u zich ergert... Tja. Niet doen... Het is bijna weekend.

omaoeverloos
omaoeverloos20 mei 2016 - 7:38

Naast de witte bruinhemden hebben dus nu ook de bruine bruinhemden een eigen partij.

1 Reactie
Zandb
Zandb20 mei 2016 - 13:20

Beste oma; kant noch wal. Er zijn in Nederland doodeenvoudig geen politieke partijen die het Nazisme verkondigen. Zelfs niet als het grappig bedoeld is en zelfs niet als u met zo'n onnozele opmerking sommige kinderhanden gauw gevuld heeft.

Sardar2
Sardar220 mei 2016 - 7:36

Misschien hadden de twee heren eerst gekozen om een partij voor etnische turken in Nederland te worden, maar gaandeweg hebben ze meer rechtvaardiging gezien in een partij voor hele migranten. Een op omstandigheden passend keuze dus. Naast zijn Nederlandse betekenis, DENK betekent in Turks gelijkgesteld, gelijkgestemdheid, gelijkheid dus. Niet de simpele 1=1 maar ongeveer gelijk aan elkaar. Alleen al het kiezen om niet een uitsluitend een etnische Turkse partij te worden is erg positief voor de heren.

truusbeek2
truusbeek220 mei 2016 - 7:34

Clarice Sylvana Simons is tevens een voorvechtster van vrouwenemancipathie. Toch ? Wat moet ze in een partij waarvan een kamerlid een toespraak houd ( Grote Ramadam Show)waar de vrouwen gescheiden van de mannen zitten. Is dat de emancipathie die mevrouw Simons voorstaat? Heeft ze daar ook geen mening over?

Cornee Kooyman
Cornee Kooyman20 mei 2016 - 7:26

DENK toont aan dat de integratie van Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond steeds beter lukt. Als er straks wordt gesprokken over ‘populisme’ en ‘uitsluiting’ dan hebben we het niet meer alleen over de PVV maar ook over DENK. Beide bewegingen voor ontevreden, boze, zure mensen. Het is een gotspe dat DENK inclusiviteit zou nastreven. Ja, inclusiviteit voor gelijkgestemden, die de moraal van de aartsconservatieve moederpartij onderschrijven. Onbegrijpelijk dat personen die zichzelf als ‘links’ beschouwen zich bij deze club aansluiten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 mei 2016 - 7:18

Misschien is de verongelijktheid van de boze bruine burger die zich tot DENK aangetrokken voelt, inderdaad heel erg vergelijkbaar met die van de PVV-man. Dan mag je die boze bruine burger ook niet links noemen. Die is dan net zo rechts als de PVV-ers.

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman20 mei 2016 - 9:05

Het verschil is natuurlijk dat moslims en donkere mensen daadwerkelijk gediscrimineerd worden. Het feit dat ze terugvechten is toe te juichen. Dat wil niet zeggen dat alle politieke standpunten goed (of links) zijn. Zelf was ik veel enthousiaster over de AEL en Abou Jahjah die de strijd voor gelijke rechten koppelden aan een links-socialistisch perspectief.

Molly Sweet2
Molly Sweet220 mei 2016 - 10:46

'Het verschil is natuurlijk dat moslims en donkere mensen daadwerkelijk gediscrimineerd worden.' Onzin. Ik heb zat blanke mensen die niet mooi of dun of hip genoeg waren ook geweigerd zien worden, voor banen, bij uitsmijters van clubs, bij sportclubs, op tv, enfin, ga zo maar door. Iedereen wordt gediscrimineerd. Ik voel me inmiddels door heel wat columns die hier verschenen zijn grondig gediscrimineerd.

PocoPoco
PocoPoco20 mei 2016 - 12:17

"Het verschil is natuurlijk dat moslims en donkere mensen daadwerkelijk gediscrimineerd worden." Want iedereen met een kleurtje wordt sowieso gediscrimineerd...man man man.

Mark Huysman
Mark Huysman20 mei 2016 - 12:28

@Molly Sweet Het kan best zijn dat iemand geen baan krijgt omdat ‘ie niet ‘mooi’ of dun genoeg is en dat is tamelijk waardeloos. Dat kan zwarten en witten overkomen, moslims en niet-moslims. Maar tegelijk is het zo dat er sprake is van institutioneel racisme wat blijkt uit het feit dat Marokkaanse jongeren veel moeilijker een stageplaats krijgen, dat sollicitanten (mooi en lelijk, dun en dik) met een Marokkaanse of Turkse achternaam veel minder vaak uitgenodigd worden, dat mensen met een kleurtje een grotere kans lopen op straat aangehouden te worden door de politie, etc. Daar komt nog bij dat er een sterk anti-moslim/anti-‘buitenlanders’ sentiment in de samenleving heerst waarbij een partij die ‘kopvoddentax’ wil invoeren, ‘minder, minder Marokkanen’ wil regelen, etc. virtueel veruit de grootste is en de andere partijen steeds meer naar zich toe trekt. Het is een goede zaak dat daar tegen terug gevochten wordt.

PocoPoco
PocoPoco20 mei 2016 - 6:45

Zoals Wilders zeker niet de mening verkondigd van alle 'witte' Nederlanders, verkondigd DENK zeker niet de mening van alle 'niet-witte' Nederlanders. "De anti-held van niet-witte Nederlanders" .. spreek dus voor jezelf aub.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek220 mei 2016 - 8:50

Ga ik ook van uit en de verkiezingen zullen dat volgend jaar aantonen.

peterh2
peterh220 mei 2016 - 5:47

DENK bediend gewoon een electorale niche, zoals de PvdD, 50+, SGP, CU, etc. ook doen. Het is bewezen dat je met een paar zetels verhoudingsgewijs veel weet te realiseren voor je doelgroep, de SGP heeft dat laten zien als gedoger en ook de dierenrechten staan veel prominenter op de kaart sinds daar een eigen partij voor is. De tijd van 'kleurloze' brede partijen ligt achter ons, het is veel verstandiger om je eigen belangen veel scherper te profileren. Zo voorzie ik naast DENK ook ruimte voor een partij voor studenten, ZZP'ers, automobilisten en echte rechts conservatieven.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 mei 2016 - 3:32

“Het nieuws dat Sylvana Simons zich bij Denk voegt – de partij van Tweede Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu – lijkt iedereen te verrassen.” Sloeg bij mij in als een bom, maar ik laat me graag verrassen. “In de media wordt er overwegend met kritiek en hoon gereageerd, maar uit andere hoeken schalt er steeds luider lofzang voor de politieke groep. Ondanks de dubieuze standpunten omtrent president Erdogan, homoseksualiteit en abortus (om maar een paar te noemen).” Je vergeet volgens mij de belangrijkste, genocide. “Dat doet de vraag rijzen waarom hun populariteit blijft stijgen, vooral bij niet-witte links-georiënteerde Nederlanders en activisten.” Ik vind het een nogal gekunstelde karakterisering, misschien wordt de rede me verder in jouw verhaal duidelijk. “Ik zie het overal om me heen, van hoog tot laag opgeleid, van laag tot midden en hogere sociale klasse: ‘eindelijk eens iemand die onbeschaamd opkomt voor de rechten van minderheden’, ‘geen ‘knuffelallochtonen van de PvdA maar mensen die zeggen waar het op staat’.” En waar het op staat zeg je niet?, of komt dat later?, en geloof me bij de pvda hebben ze geen knuffelallochtonen, die hebben ze naar DENK geschopt. “Men lijkt te hunkeren naar een vertegenwoordiger die onbeschroomd en hartstochtelijk misstanden aankaart en terecht stelt: ‘mogen wij ook eens boos zijn?’ Natuurlijk, wie is er tegenwoordig niet boos, van pvv tot DENK, ik denk ben je boos krijg een roos, drie keer raden van wie. “Het doet me denken aan een archetype uit de literatuur en film, de geliefde anti-held. “ Daar heb ik gelukkig geen verstand van, ik ga mijn tijd niet verdoen met dat soort fratsen, al kan ik me voorstellen dat mensen zich daarmee zoethouden, vereenzelvigen en er inspiratie uit putten. “Het valt op (naast dat het vaak mannen zijn) dat het personages zijn die bedenkelijke principes en karaktereigenschappen hebben, maar de snaar van onvrede – of misschien wel een heimelijke hunkering – zo weten te raken dat het niet uitmaakt. “ Ik dacht even dat je het over Wilders had. “Andere theorieën stellen dat we in onze anti-helden de lelijkste kanten van onszelf weerspiegeld zien. De aanwezigheid van die eigenschappen in hen, zou betekenen dat er nog hoop is voor ons.” Welke hoop als onze anti helden in staat blijken genocide te ontkennen. “DENK profileert zich als een partij tegen de verruwing en verrechtsing (al is uit hun manifest niet op te maken precies hoe dat gerealiseerd moet worden), die het aandurft zich uit te spreken over racisme en discriminatie in Nederland.” Maar zich desondanks niet kan uitspreken over genocide, dat lijkt me veel erger dan racisme en discriminatie in Nederland. “Zij laten zich gelden voor de gemarginaliseerde groepen in de samenleving.” Wat dat betekent zullen we moeten afwachten, de Hond heeft bij mijn weten nog niet gepeild, en anders moet je duidelijker zijn over de bronnen. “Als een minister-president stelt dat ‘Zwarte Piet, zwart is en zo blijft’ “ Los van dat hij zich er beter niet mee kan bemoeien zit ik er als zwarte niet zo mee, ik ben ermee opgegroeid. “en gediscrimineerde minderheden zich maar ‘moeten invechten’.” Vond ik zeker misplaatst en geeft aan dat hij niet de premier van alle nederlanders is, maar vind het in dit verband als argument gerommel in de marge. “Als groepen mensen geracialiseerd en gestigmatiseerd worden. Als er rapporten zijn over stelselmatige discriminatie en etnische profilering – die al decennia aantonen dat Nederland een institutioneel probleem heeft – zonder dat er maar één politieke partij is die nadrukkelijk, onomwonden en consequent stelling durft te nemen om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen, is het niet vreemd dat mensen zich scharen achter een partij die dat wel doet.” Dat verhaal heeft verschillende kanten m.i., niets wordt je in de schoot geworpen, inderdaad kan je kans verkleind worden als de groep door verschillende redenen een slechte naam opbouwt, of dat wel of niet terecht is lijkt me een andere zaak, beeldvorming kan veel uitmaken. “Ze zeggen dat de duivel die je kent beter is dan het alternatief, en de Nederlandse politieke partijen hebben keer op keer bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn, en voor velen door hun onstandvastigheid een vreemde zullen blijven.” Niet te vertrouwen vind ik in dit verband een lastig begrip, als dat betekent dat ze onvoorwaardelijk naar jouw pijpen moeten dansen wordt het inderdaad een onstandvastig verhaal, wil je als achtergestelde groep je rechten en plaats innemen zal je denk ik naast vechtlust ook vaardigheden die je aantrekkelijk voor die plek maken aan de dag moeten leggen, ook moeten inzien dat het soms tijd kost, ook omdat groepsgenoten de groep verdacht zouden kunnen maken waarmee de goede onder de kwade lijden, hou me ten goede, het is destructief en jammer. “Met de charismatische heren van DENK – en nu ook de strijdlustige Simons – is het alsof je als uitgedroogde in de woestijn niet alleen gevonden wordt, maar de redder in nood je op ridderlijke wijze naar de onuitputtelijke bron brengt om eindeloos van te mogen drinken.” Nou sla je de plank wat mij betreft volledig mis, een sprookje uit de 1001 nacht, een charisma van een dood vogeltje die twee, zij slaat wild om zich heen terwijl ze gemuilkorfd wordt, je moet wat doen voor roem. “DENK heeft zich kunnen manifesteren en nestelen in de geest en het hart van wat je de ‘boze bruine burger’ zou kunnen noemen, die gegrond woedend, ontsteld, en teleurgesteld is.” Ik denk dat die boze bruine burger geen reet aan DENK heeft omdat er net als bij de pvv een cordon komt van pantserglas met misschien nog meer lagen omdat die partij ook een vreemde mogendheid dient. “Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient.” Dat is weer zo ingewikkeld als je niet de criteria benoemt, in principe is het simpel, voor de wet zijn we alle gelijk, nou is de wet ( politiek etc.) nergens met onwillige honden, als je geen aangifte doet slapen ze zeker rustig verder, het signaleren van dergelijke misstanden en het bestrijden daarvan blijkt vaak een taaie politieke en maatschappelijke strijd, het heeft eeuwen geduurd eer de gemiddelde 8 urige werkdag gemeengoed werd voor deeltijd of fulltime, met eisen wat je verdient kom je niet ver volgens mij, om problemen te voorkomen zeggen ze ja en heb je nee. “De grote vraag bij de duivel is alleen altijd – zelfs wanneer je hem kent – hoeveel het je gaat kosten?” Mij lijkt minder dan een partijtje dat Holland voornamelijk beschouwt als een provincie van Turkije met hier en daar een belofte dat alle vertapte allochtonen een stem krijgen zeker ook door de gepeperde babbel van Sylvana.

Cinema2
Cinema220 mei 2016 - 0:02

Laat ik positief beginnen, een citaat wat ik met Clarise deel. ‘geen ‘knuffelallochtonen van de PvdA maar mensen die zeggen waar het op staat’. Ja er is wat af geknuffeld door de Pvda, teneinde de allochtoon aan zich te binden. Staatcoaches, de kopjes thee bij allochtoon tuig door de burgervader himself (oa de heer Job Cohen). Het heeft allemaal niet geholpen... Vanaf het uur nul had de pvda moeten zeggen, wij hebben en tonen respect voor uw afkomst/ herkomst en wellicht uw religie. Maar weet wel u heeft gekozen/ kiest voor dit land, dus ja homo's bestaan, net als lesbiennes die een kindje geadopteerd hebben. Weggepest uit hun eigen wijk/ leefomgeving... Ik hoor DENK hier niet over. Man en vrouw zijn gelijk, toch?. Ik hoor DENK hier niet over. Ik in eigen persoon heb veel te maken met antisemitisme, ja mijn achtergrond is joods als import kaaskop. Ik word dag in dag uit geïntimideerd door import Nederlanders die net als ik niet 100% kaaskop zijn. Ik ondervind geen/ weinig last van de autochtone bevolking. Ik kan gewoon mijn ding doen als individu, en als MINDERHEID...Een ander verhaal wordt het bij DENK... De dodenherdenking mag verpest worden in dit land, door allochtone tokkies... Een kinderfeestje is racisme, blijkbaar. Homo's mag je wegpesten uit je eigen wijk. Euthanasie/ abortus daar is heel hard voor gevochten in dit land. Ik kan leven met deze uitslag van dit politieke debat. Nederland is een land een bonte verzameling van minderheden. Niemand maar dan ook helemaal niemand heeft het recht om ieders vrijheden af te nemen. Maar niemand maar dan ook helemaal niemand heeft het recht om in de "kijk mij eens zielig zijn" rol te kruipen. Lees ik ben zielig, dus ik heb het recht om te discrimineren.... Denk zegt doen.....

3 Reacties
BassievonToor
BassievonToor20 mei 2016 - 10:50

Geen speld tussen te krijgen! U beschrijft wat ik al langer roep: Politieke correctheid is een ziekte.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij20 mei 2016 - 19:09

"Vanaf het uur nul had de pvda moeten zeggen.." OP het uur nul zei de PvdA nee tegen gastarbeiders die de VVD wilde binnenhalen. Toen de grenzen dicht gingen en ze hier bleven vond het CDA dat gezinnen herenigd moesten worden.

mulligan
mulligan21 mei 2016 - 10:30

Hoe grappig dat u de dodenherdenking erbij sleept. Laat mij u verpozen met het volgende bericht: Extreemrechtse smet op dodenherdenking LEIDEN, 6 MEI 2016, 16:01 DOOR CHRIS DE WAARD LEIDEN De extreemrechtse organisatie Identitair Verzet heeft woensdagavond bij de Pieterskerk een krans gelegd tijdens de dodenherdenking. De afvaardiging werd keurig door de ceremoniemeester via de omroepinstallatie uitgenodigd om net als tal van gerespecteerde organisaties een krans te leggen. Een misverstand, zo blijkt achteraf. Een aantal organisaties zoals de gemeente, de universiteit, de Oranjevereniging en allerlei geloofsgemeenschappen leggen jaarlijks een krans of bloemen en kunnen op afroep hun krans bij het oorlogsmonument leggen. Als service wordt er aan het eind van die lijst gevraagd of er nog meer aanwezigen zijn die hun eer willen betonen. Daar speelde het Identitair Verzet handig op in door zich te melden. Of de omroeper de naam niet goed begreep of de organisatie niet kende is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de naam nooit zou zijn omgeroepen als duidelijk was geweest om welke organisatie het ging. Bron: http://sleutelstad.nl/2016/05/06/extreemrechtse-smet-op-dodenherdenking/ Identitair Verzet had zich klaarblijkelijk officieel gemeld voor de Leidse Dodenherdenking en werd zodoende op de avond van 4 mei door de ceremoniemeester uitgenodigd om samen met de Gemeente en andere maatschappelijke organisaties een krans neer te leggen. De krans van Identitair Verzet was echter versierd met een lint met de tekst ‘Nooit meer, Broederoorlog’. Deze oproep is een bekende internationale strijdleus (‘Nie wieder Bruderkrieg’, ‘No more brother wars’) uit het neonazistische circuit. De strekking van deze leus is dat de Tweede Wereldoorlog niet door Hitler-Duitsland is begonnen, maar het gevolg was van een Joods complot om de Europese broedervolken tegen elkaar op te zetten. Met als gevolg dat de Europese ‘Arische broedervolken’ elkaar bevochten en niet samen tegen de echte vijand, de Joden, ten strijde trokken. Jammer dat dit feitelijke 'verpesten van de dodenherdenking door autochtone tokkies' volledig aan uw aandacht ontsnapt is.

Alessandro2
Alessandro219 mei 2016 - 23:57

Ook met ietwat hoogdravende en wollige taal valt niet te verbloemen dat Simons bij vragen over haar standpunt betreft de Armeense genocide niet verder komt dan er niets van te vinden. Of dit uit de koker van de 'charismatische heren' van DENK komt of het voortkomt uit haar eigen opvattingen valt wel te raden. Over anti-helden gesproken.

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje22 mei 2016 - 21:04

Ik heb begrepen dat de Armeense genocide "betwist" wordt. Ow , ironie, veel zogenaamd bezet gebied in "Palestina" wordt ook wel betwist genoemd.

VBA
VBA19 mei 2016 - 21:49

Clarice, helemaal mee eens!

1 Reactie
Common Sense
Common Sense19 mei 2016 - 22:45

tsjonge, gepeperde mening, grote bijdrage aan het debat!

Nailles
Nailles19 mei 2016 - 21:36

Welbeschouwd is Denk als gekleurde populistische variant in haar inspelen, gevoed door anti-westerse sentimenten, d.m.v. racistische afkeer van autochtoon etnische, blanke huidskleur, joods en christelijke religie, alsmede halsstarrige ontkenning van het door niet-westerse regimes gepleegde kwaad jegens diverse onderdrukte onderdrukte en vervolgde volken, bij het verkrijgen van aanhang, net als de PVV i.p.v. een gevaar ook als een zuivering te beschouwen omdat het andere eerder elkaar om veel minder bestrijdende beschaafde partijen aanzet elkaars waarden te heroverwegen en meer dan ooit samen te werken.

1 Reactie
Sardar2
Sardar219 mei 2016 - 23:13

@ Nailles, 19 mei 2016 at 23:36 [anti-westerse sentimenten, d.m.v. racistische afkeer van autochtoon etnische, blanke huidskleur, joods en christelijke religie] Perfecte slachtoffer dus! Maar jij vergeet gemakshalve aan te geven dat deze slachtoffer de totale macht in pacht heeft, waarmee je vijandelijke afkeer van de eerste politieke beweging van migranten erg komisch overkomt!

peterh2
peterh219 mei 2016 - 21:19

De reactie op deze nieuwe partij is in ieder geval vergelijkbaar met de opkomst van de PVV: belachelijk maken, kleineren, negeren, etc. Ze hebben nu de wind mee, als het beetje 'mee' zit dan trekken ze straks de laatste paar zetels ook nog bij de PvdA weg.

1 Reactie
cockpol
cockpol20 mei 2016 - 15:32

Tja, Loontje komt om zijn boontje.

shrew
shrew19 mei 2016 - 20:30

Wat zijn eigenlijk de standpunten van DENK over homohuwelijk, euthanasie en abortus. Heb gezocht maar kan het niet vinden. Of vinden ze daar niks van? Mooie partij slogan: Vind je ergens niks van? Kis DENK!

Floepert
Floepert19 mei 2016 - 20:29

Ik verwacht niet veel van Denk, al ben ik niet tegen het principe van een dergelijke partij. De uitvoering vind ik tot nu toe op zijn zachtst gezegd wat minder. Het is hopeloos gesteld met de Nederlandse politiek. Partij van de dieren dan maar weer, bij gebrek aan beter.

1 Reactie
il viaggiatore
il viaggiatore19 mei 2016 - 21:27

Ha, inderdaad. PvdD weer, 1 van de weinigen eigenlijk die nog echt links zijn. Ook een one-issue partij eigenlijk. Ik ben niet tegen vlees, maar daarentegen kan het wel allemaal wat beter geproduceerd worden. Daarnaast vind ik Marianne wel een goede debater. Ik denk dat zij hun opvreet omtrent een debat omtrent onverdoofd slachten.

LisanneW
LisanneW19 mei 2016 - 20:18

"Met de charismatische heren van DENK" Lees ik dat nu goed? Juist totaal geen charisma maar eng.

Maria19642
Maria1964219 mei 2016 - 20:07

DENK mag dan wel klagen over "verruwing" of "verrechtsing" maar dat is niet oorzaak maar gevolg van de negatieve manifestatie van islam in NL en wereldwijd. Dat Sylvana als zelfbenoemde "anti-racist" zich bij hen voegt is een misrekening. De nadrukkelijke band met de Turkse AK-partij biedt geen ruimte aan emancipatie, homorechten etc. omdat dat niet past binnen de islamitische kaders. Dan kan DENK wel de mond vol hebben over "inclusiviteit', in feite streeft DENK naar nog meer segregatie door b.v. islam en kleur te benadrukken. Overigens bestaat in een islamitische samenleving geen gelijkheid qua religie, al wil men dat nog zo graag doen geloven. Joden, Christenen, andersgelovigen laat staan LGBTers hebben daar geen of een mindere plek. Tenzij iemand mij een voorbeeld kan geven van een islamitisch land waar deze vrijheid wel bestaat. Tenzij je een fanatiek Erdogan-fan bent heb je als democraat bij DENK niks te zoeken.

1 Reactie
Sardar2
Sardar220 mei 2016 - 7:01

@ Maria1964, 19 mei 2016 at 22:07 Dus volgens jouw redenering Iran voor 1979 (islamitische theocratie) was al een verruwde en verrechtste maatschappij, ook geldend voor 1400 jaar lang voor alle islamitische landen, ongeacht welke politieke macht er heerste? Nogal een gekleurde mening over een deel van mensheid! Het is alsof te beweren de blanke wereld even hypocriet en onmenselijk is als toen tijdens kolonialisme en slavernij! [De nadrukkelijke band met de Turkse AK-partij] Ik wil graag deze bewering onderbouwd zien, of is het een wensbeeld? De banden van DENK met Turkije is in ieder geval niet te vergelijken met banden van Nederland met Saoedi-Arabië, een van de meeste afkeurenswaardige islamitische theocratie in de wereld. Een regime ondersteunen en bewapenen die de vrouwen, “Joden, Christenen, andersgelovigen laat staan LGBTers” geen menselijke waardigheid gunt. Wat pleit je vrij? Je kleur?

fredemmer2
fredemmer219 mei 2016 - 18:41

Wat een ophef over een marge partijtje vergelijkbaar met GL en PvdD. Die aandachtstrekker van Simons stapt over een maand waarschijnlijk teleurgesteld op en partij gaat hooguit twee volledig nutteloze zeteltjes krijgen. Kiesdrempel van minimaal twaalf zetels instellen zodat we eens een stabiel beleid kunnen gaan maken is het allereerste wat ze eens moeten gaan regelen in Den Haag.

bouwvarken
bouwvarken19 mei 2016 - 18:38

Wat ongelooflijk naief van Sylvana Simons om zich bij de marionetten van Erdogan aan te sluiten. De idealen vd heren die Denk vormen, sluiten een op een aan bij de idealen van hun broodheer, die droomt van het terugkeren van het groot-ottomaans rijk, wat verantwoordelijk kan woorden gehouden voor genocide, kolonisatie, onderwerping en grootschalige slavenhandel. De heren zelf, die volgens mensen die ze heel goed kennen, er bijzonder ouderwetse standpunten op na houden tav vrouwenrechten. Sylvana, hoe blind kun je zijn..

2 Reacties
Sardar2
Sardar219 mei 2016 - 23:16

[als ze nemen wat hen toekomt blijven ze met lege handen staan.] Je kent je eigen land als geen ander!

Sardar2
Sardar219 mei 2016 - 23:18

Verkeerd gepost. Excuses.

Piet de Geus
Piet de Geus19 mei 2016 - 18:25

"Met de charismatische heren van Denk" Charismatisch? Ze doen me vooral denken aan typetjes van Kees van Kooten. "en nu ook de strijdlustige Simons" Is jezelf overschreeuwen en in een moeite door weigeren de Armeense genocide te erkennen strijdlust? "Het is niet meer bedelen om gelijkwaardigheid, of uitleggen waarom je die verdient." Nee, het is ronduit je niet gelijkwaardig gedragen. Tenzij je Wilders als maat van alle dingen wilt nemen. "Het is nemen wat je toekomt." Laten we dat hopen, want als ze nemen wat hen toekomt blijven ze met lege handen staan.

1 Reactie
Sardar2
Sardar219 mei 2016 - 23:19

@ Piet de Geus, 19 mei 2016 at 20:25 [als ze nemen wat hen toekomt blijven ze met lege handen staan.] Je kent je eigen land als geen ander!

Van der Wal
Van der Wal19 mei 2016 - 17:54

Kortom, de steun voor DENK is gebaseerd op een hekel aan autochtonen.

4 Reacties
ATM2
ATM219 mei 2016 - 19:04

Dat is kennelijk een hele goede reden om een politieke partij te beginnen.

mulligan
mulligan19 mei 2016 - 19:10

Akelig hè, zo'n omgekeerde spiegel.

Иосиф Виссарионович
Иосиф Виссарионович20 mei 2016 - 9:06

Occidentalisme viert hoogtij

Neill Page
Neill Page20 mei 2016 - 10:39

Nou prima toch, weten we iig wat voor vlees we in de kuip hebben, daarnaast zullen ze bij de volgende verkiezingen hun plekje moeten verdienen en niet zoals nu, stelen.

robvaniren
robvaniren19 mei 2016 - 17:45

"Als een minister-president stelt dat ‘Zwarte Piet, zwart is en zo blijft’. Nog niet dood (zoals Fortuyn) en dan je woorden al zo verdraaid zien. Hij zei: "Zwarte Piet is nu eenmaal zwart (wat tamelijk logisch is voor iemand die zwarte piet heet, RvI), dat kan ik ook niet helpen." Nu eenmaal is wat anders dan 'zo blijft'. Zoals we ook nu eenmaal in een multi-culturele samenleving leven. Hoe je dat waardeert, invult of als ge/mislukt beschouwt is uiteraard een andere zaak.

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje22 mei 2016 - 21:08

En dat "ze moeten zich maar invechten " op die vermeende hoop van racisme/uitsluiting gooien is ook twijfelachtig. Zo praat en denkt Rutte ook over "witte" Nederlanders..

WilWortel
WilWortel19 mei 2016 - 17:20

"Ondanks de dubieuze standpunten omtrent president Erdogan, homoseksualiteit en abortus (om maar een paar te noemen)." O ja Clarice? Valt me tegen dat je in een sloot vooroordelen valt. Want wat vindt DENK van abortus en homoseksualiteit dan? Ik ben benieuwd wat je reactie is. Dekoloniseer je brein. Stap af van door de gevestigde orde opgelegde vooroordelen en frames. Groet, Wil Wortel DENK-lid sinds mei 2015

3 Reacties
Floepert
Floepert19 mei 2016 - 20:31

Nou, wat vinden ze er van dan? Ik ben oprecht benieuwd want ik weet het niet.

il viaggiatore
il viaggiatore19 mei 2016 - 21:29

Het maakt niet uit Floepert. Je moet juist tegen Abortus zijn, want als je voor Abortus bent, dan zit je schijnbaar nog in een koloniaal denkbeeld. Dat overbevolking van onze planeet een serieus probleem is, dat maakt niet uit. Dat is een probleem voor later. Als wij NU maar dekoloniseren.

WilWortel
WilWortel20 mei 2016 - 0:12

DENK staat voor wederzijdse acceptatie, dus ook het accepteren van verschillende seksuele orientaties. Abortus heb ik nog geen standpunt over gelezen. Persoonlijk niet zo'n voorstander van tenzij het een kindzwangerschap of verkrachting betreft. Bij de overige gevallen prevaleert het recht van de ongeborene voor mij. En dat als ongelovige :). Maar het leven is geen wegwerpartikel in mijn optiek. Als condoom, pil en morning-afterpil allen niet overwogen zijn ben je in mijn optiek gewoon te nalatig en hoeft een ander daar niet voor op te draaien. Geef het dan weg als je er echt niet op zit te wachten. Maar geen moord. Want we kunnen het wel abortus noemen, maar het komt gewoon neer op het ontnemen van een ander zijn/haar leven. Lukt mij al ruim 12 jaar om kinderloos door het leven te gaan, ondanks een avontuurtje hier en daar. Dus het is te doen.

Dinges2
Dinges219 mei 2016 - 17:04

Mogen wij ook eens boos zijn? Ik zie de laatste tijd alleen maar moslims en zwarten die boos zijn. Want de witte heeft het altijd fout gedaan, ondanks de positieve discriminatie, het voortrekken en het oogje dichtknijpen als er weer eens de fout ingaat. Er wordt altijd het verwijt gebruikt dat een allochtoon zijn of haar cultuur moet kunnen behouden en dat de autochtoon zich maar moet aanpassen. Zelf zien ze niet hoe discriminerend dit is. Verbinden? Segregeren is waar men op uit is. Geen gelijkheid, maar wraak.

3 Reacties
mulligan
mulligan19 mei 2016 - 19:09

Hoelang heeft u wel niet moeten wachten voordat u dit eindelijk eens kon zeggen? Het is evengoed niet op zijn plaats, maar verdorie, misschien komt die kans nooit meer.

Molly Sweet2
Molly Sweet220 mei 2016 - 11:00

Mulligan: waarom is het 'niet op zijn plaats'?

mulligan
mulligan20 mei 2016 - 20:44

Omdat het onderwerp als kapstok wordt gebruikt om het tegengestelde als propaganda te dumpen. Dat heet 'misplaatst'.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 mei 2016 - 16:25

Je zou hetzelfde over Wilders kunnen zeggen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel19 mei 2016 - 16:17

De hele dicussie rond DENK doet me denken aan de discussie toendertijd rond de PVV. Nu dat een doodnormale partij is geworden heeft niemand het er meer over. Dat zal ook met DENK gebeuren. Ik schat 3 zetels volgend jaar. Maar als ze zich daarna steeds zo sterk blijven profileren zou ik in 2021, als alle nieuwe asielzoekers mogen stemmen, voor de 10 gaan.

2 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen19 mei 2016 - 19:40

Wat is er doodnormaal aan de PVV?

Bram Emanuel
Bram Emanuel20 mei 2016 - 19:08

"Wat is er doodnormaal aan de PVV?" Ze hebben een respectabel aantal zetels in vrijwel alle lagen van bestuur. Er was zelfs bijna een PVVer kamervoorzitter geworden. De periode van hype is voorbij, bedoelde ik.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk19 mei 2016 - 16:16

Als we het hebben over de "witte Nederlander hebben waar we het nauw precies over? het lijk alsof die term heel makkelijk gebruikt word zonder te kijken wat er nou precies specifiek mee bedoeld word. Polen, Russen, Bulgaren, ex- yogasloven in Nederland zijn ook "wit''. Geld dit ook niet voor turken de gemiddelde turk is niet zoveel te onderscheiden van een Griek of Macedoniër maar die laatste 2 opgenoemde worden gezien als Europese volkeren wat weer vertaalt word naar simpel gezegd sociaal geconstrueerde hokjes geplaatste worden/labels als wit, blank, kaukasiers, Europeaan, dus maakt dat de Turk in Nederland dan ook niet een witte Nederlander ?

Mark Gh
Mark Gh19 mei 2016 - 16:13

"Een antiheld is een hoofdpersonage in een verhaal dat in vergelijking met de klassieke held uit literatuur en film een aantal 'heroïsche' karaktertrekken zoals idealisme, zelfopoffering en moed ontbeert." (Wikipedia) Toch geen positieve kwalificatie lijkt me...

Okke2
Okke219 mei 2016 - 15:54

Hallo allemaal Ik zou even van de gelegenheid gebruik willen maken om vooral iedereen te willen vragen zelf iets positiefs van zijn of haar leven te maken, de jongens en meisjes van Denk doen dat op hun manier, maar denk niet als niet-witte mens dat je zonder denk jezelf niet kan helpen. maak er gewoon wat moois van, doe je best, werk hard en heb lief. politici zitten er toch vooral voor zichzelf, of ze nu wit,geel, roze, bruin, zwart, man of vrouw of iets anders zijn.

4 Reacties
Buzzer
Buzzer19 mei 2016 - 16:40

Dat is een mooie boodschap Thirzo, respect!

il viaggiatore
il viaggiatore19 mei 2016 - 16:55

Dank je Thirzo. Geluk is een keuze, soms werkt de natuur niet mee door hindernissen op te gooien door gezondheidsproblemen. Maar meestal zijn we zelf de bestuurder van ons eigen leven en ons eigen geluk.

WilWortel
WilWortel19 mei 2016 - 17:21

Thirzo, ook blanke mensen mogen bij DENK hoor? DENK is voor ons allemaal :).

Dunya2
Dunya220 mei 2016 - 7:49

@Thirzo, je bent welkom bij DENK, ongeacht je afkomst en dergelijke, als je maar bent voor gelijke rechten voor iedereen! Wie kan tegen een emancipatiepartij zijn?

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 mei 2016 - 15:53

Ik denk geen moment aan Catcher in the Rye als ik de heren van DenK hun bedenkelijke gedachten zie verdedigen. En de anti-held van Catcher is uiteindelijk een sympathiek persoon. Simons ontpopt zich als aandachtsverslaafde. Armeense genocide: 'daar heb ik geen mening over.' Dan moet je niet je aansluiten bij een tweemanspartij die daar wel heldere gedachten over heeft.

3 Reacties
GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*19 mei 2016 - 16:18

Dag stokkickhuysen. Deze zijn gewoon de feiten, op dit moment: 1. Er zijn vier personnen direct betrokken bij Denk op dit moment, met o.a. mevrouw Simons, zover ik weet 2. Denk is al een echte politieke partij met rond 2.000 leden, geloof ik 3. Denk heeft al een kantoor, in Rotterdam 4. Denk heeft al 160.000 euro subsidie gekregen, geloof ik, of zal deze subsidie sowieso krijgen, van onze overheid, als echte en nieuwe politieke partij met leden Dat kan u zeker niet zeggen over de PVV, na 10 jaar, met name, de PVV heeft, tot nu toe: 1. alleen Geert Wilders als lid 2. De PVV heeft geen partijbestuur en tot nu toe is er nooit een echte PVV partijcongress geweest 3. De PVV heeft nog geen echte kantoor 4. De PVV, zonder leden, heeft geen enkele recht op subsidie, van onze overheid Dat gezegd, betekent niet dat ik op Denk zal stemmen of dat ik ben het mee eens met de standpunten van Denk, maar nogmaals wonen wij in een vrij en beschaafd land en elke Nederlander kan zijn of haar eigen keuze maken, met name op 15 maart 2017, in het stemhokje dus, op een open, democratische en transparante manier nota bene, vanuit een van 13 landelijke Nederlandse politieke partijen op dit moment, met o.a. Denk. Een heel fijne avond.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 mei 2016 - 6:21

Dag peaceLoveNamasteMokum, Ik heb helemaal niets met de PVV en het zou u sieren als u als er zo af en toe een PVVvrij topic is er dan niet alsnog over te beginnen. Ik heb niks met het broodsocialisme van de SP ('handen af van onze rijken'). Ik heb helemaal niks met DENK en vind dat ze niet in de kamer hadden moeten zitten omdat ze nooit gekozen zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere splinters. 'allochtoon zijn' als de verbindende factor isvoor een politieke partij: dan is deze partij een prachtig symbool voor het failliet van de open samenleving. Onbelangrijke zaken als kleur gaan politiek een rol spelen terwijl we juist ons best doen om kleur geen rol te laten spelen. Discriminatie los je niet op door op door kleur belangrijk te maken. Wij wonen inderdaad in en vrij land. Laten we dat zo houden.

Frank Straathoff
Frank Straathoff20 mei 2016 - 22:50

@stokkinckhuysen = 'allochtoon zijn’ als de verbindende factor isvoor een politieke partij: dan is deze partij een prachtig symbool voor het failliet van de open samenleving. Onbelangrijke zaken als kleur gaan politiek een rol spelen terwijl we juist ons best doen om kleur geen rol te laten spelen. = Mooi samengevat.

hugo bergveen
hugo bergveen19 mei 2016 - 15:50

Heel apart, al die afkeurende reacties op de belangstelling voor DENK. Beste mensen, iedereen is vrij om een partij op te richten en zijn ideeën ter toetsing aan de kiezers voor te leggen. En wat die invloed van Erdogan betreft: buitenlandse invloed, bij voorbeeld via de financiering, op Nederlandse partijen is bepaald geen nieuw verschijnsel. Je zou het zelfs kunnen waarderen dat DENK die invloed niet verstopt. De meeste afsplitsingen en eenmanspartijtjes gaan in de eerstvolgende verkiezing roemloos ten onder, als ze de onvermijdelijke interne ruzies al hebben overleefd. Als DENK een blijvertje blijkt te worden, dan moet gevestigd politiek Nederland zich maar eens goed achter de oren krabben en in de spiegel kijken.

Nick the Stripper
Nick the Stripper19 mei 2016 - 15:45

Ook al ben ik een niet-witte Nederlander, ik kan die lieden van DENK onmogelijk als anti-held zien. Laat staan als held.

il viaggiatore
il viaggiatore19 mei 2016 - 15:45

Nou, nu had ik als blanke Nederlander wel sympathie voor DENK ondanks dat ik een hele andere visie op zaken heb, en mij dus ook niet kan vinden in hun standpunten. Gewoon omdat ik de democratie een warm hart toe wens en ik het toejuich dat iedereen een stem in de tweede kamer kan laten horen. Blijkt dat ik dat niet mag, want ik noem mijzelf blank en niet wit. Verder vind ik het een goed geschreven stuk, helaas begint het weer een stuk eenheidsworst te worden. Iedereen moet nu ineens zijn mening over DENK geven. Maar ja, dat schijnt ook Nederlands te zijn. Vorig weekend moest iedereen een mening over het songfestival hebben en vooral ventileren. Na zondag had heel Nederland het over Max Verstappen en meende daar een mening over te moeten geven. Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven, gevaar schuilt er alleen in dat het zijn kracht verliest. Al vind ik het wel even leuk dat het weer recht tegenover het stuk van Han staat. Wat dat betreft is JOOP goed bezig.

Patrick Faas
Patrick Faas19 mei 2016 - 15:28

Keurig verhaal, behalve de kop, dus hopelijk is die niet door Clarice Gargard bedacht. Wie moslims “niet-wit” noemt, kijkt door een Sinterklaasbril, ziet zo in iedere moslim een Moor en fantaseert daar een zwarte huidskleur bij. Maar zet die bril af en Turken blijken zo wit als maar kan, hoor. En ook Turkije heeft een verleden van koloniale expansie, overheersing en slavenhandel.

1 Reactie
x2
x222 mei 2016 - 23:17

de mentaliteit van witte man ,wat voor bril hij ook op heeft. het gaat om de mentalitiet de overheersing. indianen waren ook wit.joden ook.

itsme3
itsme319 mei 2016 - 15:26

Even afgezien van het lelijke Anglicisme, Turken, Arabieren en Berbers zijn ook gewoon blank.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas19 mei 2016 - 16:43

Moslims als zwart zien gaat terug naar de Middeleeuwen en niet alleen PVV’ers maken zich er schuldig aan. De term “zwarte school” (voor een islamitische school) hoorde ik voor het eerst uit GroenLinkse mond. Een Turkse moeder en ik protesteerden toen meteen en ik ben nooit opgehouden te protesteren. Gezien de hedendaagse moslimhaat versterkt dergelijk zwart maken bovendien de discriminatie van wie bij toeval een donkere huidskleur heeft.

Buzzer
Buzzer19 mei 2016 - 15:20

"Men lijkt te hunkeren naar een vertegenwoordiger die onbeschroomd en hartstochtelijk misstanden aankaart en terecht stelt: ‘mogen wij ook eens boos zijn?’ Met Sylvana Simons heeft denk dan een goede, die is altijd boos.

Herr Vorragend
Herr Vorragend19 mei 2016 - 15:14

We leven in een prachtig land waarin vanzelfsprekend ook Clarice Gargard haar menig mag uiten. Graag zelfs. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen van Denk. Zij mogen denken en zeggen wat ze willen wat mij betreft. Gelukkig mag ik ook mijn mening ventileren en die luidt als volgt: Ik vind DENK de allochtone evenknie van de PVV. Een partij dus voor mensen die altijd de schuld van hun problemen op anderen projecteren. die alles wat anders is over één kam scheren, voor xenofoben, voor racisten, voor conservatieven en extremisten, voor ongenuanceerde schreeuwers etc. Net zomin als de PVV de belangen behartigd van de boze witte burger, net zomin doet Denk dat voor de boze bruine burger. Blijft jammer die extreme polarisatie en gezochte segregatie.

ratio2
ratio219 mei 2016 - 14:59

Ik heb geen bezwaar tegen DENK. Het is nu eenmaal onderdeel van de democratie dat iedereen een nieuwe partij kan beginnen. Waar ik wel voor zou willen waarschuwen, richting de mensen die overwegen op DENK te gaan stemmen, is dat de partij die het meeste wint bij DENK in de Tweede Kamer de PVV is. De PVV leeft voor een groot deel van het vijandbeeld dat ze oproepen elke keer dat ze aan de islam of aan moslims refereren. DENK maakt het de PVV makkelijker. Met DENK is het voor Wilders een inkoppertje om te wijzen op het gevaar van de islam: "De 5e kolonne is niet alleen in Nederland, ze hebben inmiddels hun eigen partij in de Tweede Kamer". Waarmee ik niet mensen zondermeer wil oproepen om dan maar vooral niet op DENK te stemmen. Iedereen moet zijn eigen afweging maken, en voor sommigen begrijp ik best de aantrekkelijkheid om een keer een stevig tegengeluid te kunnen laten horen. Als je denkt dat DENK echt een verschil kan maken, dan by all means, stem op ze. Maar als je denkt dat ze misschien toch niks gaan klaarspelen, of dat polarisatie niet in het belang is van minderheden dan moet je misschien toch nog eens nadenken of DENK wel de goede keuze is. En besef dan goed dat je er de PVV een groot plezier mee doet als DENK bij de volgende verkiezingen de kiesdrempel haalt omdat de PVV de meeste garen spint bij verdere polarisatie.

4 Reacties
WilWortel
WilWortel19 mei 2016 - 17:27

Ik stem DENK maart 2017 en zo'n 20 familieleden ook :). Komt goed. Zaak is dat we afkomen van al die PVV lights in de Kamer. Als die partijen zich weer gaan inzetten voor alle Nederlanders en niet alleen voor "de boze blanke burger" dan en alleen dan kun je de PVV aanpakken. Nu hoeft meneer Wilders niks te doen: PvdA en VVD voeren zijn tienpuntenplan wel uit. Schijnveiligheid bij die partijen dus.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 mei 2016 - 6:48

@WiWortel En het recept is een PVV minus-medium? Wel mooi zulke partijstandpunten op 20 km hoogte: 'onderwijs voor iedereen', en 'welvaart rechtvaardig verdelen' en dan: 'erkenning Palestina. Nou dan Koerdistan er meteen achteraan zou ik zeggen! De meeste van je posts vind ik veel intelligenter

WilWortel
WilWortel20 mei 2016 - 13:02

De partij is net een jaar oud @Stokkickhuysen Ze zijn bezig met het opstellen van een partijprogramma waar wij leden onze input op kunnen leveren. Ik kijk voor nu naar de grote lijnen, niet naar het wisselgeld. Buitenland vind ik alleen interessant in hoeverre wij bijdragen aan leed buiten onze grenzen en hoe wij onze centjes binnen harken. Als jij Timboektoe belangrijk vindt, kun je die bijdrage natuurlijk ook aan ze geven. Grappig ook dat als iemand iets op wil lossen, iets dat onder het tapijt van onze samenleving ligt, waar velen last van hebben.. Er dan altijd een Pipo op staat die mogelijk daartegen is en alles wat hij heeft zal gebruiken om stropoppen op te tuigen en onzin uit te kramen. Waarom heb je dat nodig?

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 mei 2016 - 7:39

Er dan altijd een Pipo op staat die mogelijk daartegen is en alles wat hij heeft zal gebruiken om stropoppen op te tuigen en onzin uit te kramen. Waarom heb je dat nodig? Wow Wil, keep cool wat is de stropop Wat is het toch een mooie fenomeen, de emotie, succes ermee!

voxpopuli2
voxpopuli219 mei 2016 - 14:59

Prima, hoe meer zielen die kant op gaan hoe minder electoraat voor de PvdA en SP. Daarna gaat die partij toch ten onder aan de onvermijdelijke cultuur van nepotisme en machtsspelletjes..

Het Vrije Woord
Het Vrije Woord19 mei 2016 - 14:44

Nou euh, nee dank u, als bruine Nederlander pas ik hiervoor. Een groep die zonder enige vorm van zelfkritiek zichzelf in een slachtoffer rol zet heeft voor mij geen waarde.

1 Reactie
GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*19 mei 2016 - 15:39

Nou euh, wat een superioriteitsgevoel, wat mij betreft. Dat gezegd, betekent niet dat ik om Denk zal stemmen. Maar wij allemaal wonen in een vrij en beschaafd land, dus elke Nederlander kan zijn of haar eigen keuze maken, op 15 maart 2017, in het stemhokje, met name vanuit de volgende Nederlandse politieke partijen: 1. de VVD, 2. de PvdA, 3. het CDA, 4. D66, 5. de SP, 6. De PVV, 7. CU, 8. GroenLinks, 9. SGP, 10. 50 Plus, 11. de Pvdd, 12. Denk, 13. VNL enz.. Een heel fijne avond.