Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Den Haag, behandel Palestijnen als mensen

  •  
29-11-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
302 keer bekeken
  •  
MA
Door de Israëlische overheersing al die jaren te tolereren heeft Den Haag zich er – er is na 54 jaar geen ander woord voor – medeplichtig aan gemaakt.
Door: Martijn de Rooi en Gerard Jonkman
Vandaag, de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk, roepen wij de regering en de fracties in de Tweede Kamer op zich actief in te zetten voor de bescherming van de Palestijnse bevolking in door Israël bezet gebied. Aan het gedogen van de gewelddadige Israëlische overheersing en het aan de Palestijnen onthouden van hun fundamentele rechten moet na 54 jaar een eind komen. Die politiek brengt geen vrede, maar houdt grof onrecht in stand.
De Israëlische overheersing gaat gepaard met de ernstigste misdaden die de internationale rechtsorde kent: oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Israëls nederzettingenproject in bezet gebied en het apartheids¬regime dat Israël er uitoefent zijn er voorbeelden van. Het aan de Palestijnen ontzeggen van het recht op een eerlijk proces, het martelen van (politieke) gevangenen en het systematisch slopen van woningen en andere primaire Palestijnse voorzieningen zijn andere voorbeelden.
Het is het type misdaden waartegen optreden geen keuze, maar een verplichting is. Internationaal recht gebiedt ‘derde landen’ als Nederland de slachtoffers actief in bescherming te nemen door Israël met alle beschikbare middelen tot de orde te roepen. Die verplichting heeft in de mondiale ‘Hoofdstad van Vrede en Recht’ dubbele betekenis en is verankerd in de Grondwet, waarop onze volksvertegenwoordigers een eed afleggen. De verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit, ook tegenover de Nederlandse burger, verdraagt geen gemarchandeer.
Datzelfde geldt voor de ‘wereldwijde bescherming en bevordering van mensenrechten’ waartoe Nederland zich verplicht heeft. Al 54 jaar groeit de ene generatie Palestijnen na de andere op zonder vrijheid te kennen, hun levens letterlijk en figuurlijk begrensd door de bezetter. De Israëlische criminalisering van zes zogenaamd ‘terroristische’ Palestijnse humanitaire organisaties en de ontdekking van Israëlische Pegasus-spyware op de telefoons van medewerkers zijn recente manifestaties van een systematische onderdrukking die alle levensterreinen omvat. De mensenrechten van de Palestijnen worden over de hele linie geschonden.
Door de Israëlische overheersing al die jaren te tolereren heeft Den Haag zich er – er is na 54 jaar geen ander woord voor – medeplichtig aan gemaakt. Iedere verwachting dat die gedoogpolitiek vrede dichterbij zou kunnen brengen is ondubbelzinnig gelogenstraft. Feitelijk heeft Nederland grof onrecht en een patroon van repeterend grootschalig geweld in stand helpen houden.
Niets illustreert de contraproductieve Nederlandse politiek beter dan het echec van de tweestaten-oplossing, de lang gekoesterde formule voor een rechtvaardige vrede. Terwijl Den Haag 25 jaar lang de noodzaak bleef prediken van een ‘vredesproces’ dat tot die oplossing moest leiden, kreeg Israël de gelegenheid het aantal kolonisten in zijn illegale nederzettingen op Palestijnse bodem te verveelvoudigen, daarmee die oplossing tot een illusie makend. Geen politicus in Den Haag kan uitleggen hoe de beoogde ‘soevereine en aaneengesloten Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad’ nog gerealiseerd zou kunnen worden.
Desondanks houdt Den Haag vast aan wat het tweestatenpolitiek noemt, maar in werkelijkheid tweematen-politiek is. Waar Israël de gewelddadige bezetting mag voortzetten en een hele reeks bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad mag blijven schenden, worden de Palestijnen geacht zich te onderwerpen aan permanente overheersing en af te zien van geweld – anders ‘brengen zij het perspectief op vrede in gevaar’.
Palestijnen hebben hetzelfde recht op bescherming en vrijheid als Israëli’s en wij allemaal. Zij zijn mensen, is onze boodschap aan politiek Den Haag, geen children of a lesser God. Behandel hen eindelijk gelijkwaardig, en lever daarmee een daadwerkelijke bijdrage aan beëindiging van wat een van de wreedste en langste overheersingen in de moderne geschiedenis is.
Martijn de Rooi is beleidsmedewerker van The Rights Forum Gerard Jonkman is directeur van The Rights Forum
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.