Joop

Den Haag, behandel Palestijnen als mensen

  •  
29-11-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
192 keer bekeken
  •  
MA
Door de Israëlische overheersing al die jaren te tolereren heeft Den Haag zich er – er is na 54 jaar geen ander woord voor – medeplichtig aan gemaakt.
Door: Martijn de Rooi en Gerard Jonkman
Vandaag, de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk, roepen wij de regering en de fracties in de Tweede Kamer op zich actief in te zetten voor de bescherming van de Palestijnse bevolking in door Israël bezet gebied. Aan het gedogen van de gewelddadige Israëlische overheersing en het aan de Palestijnen onthouden van hun fundamentele rechten moet na 54 jaar een eind komen. Die politiek brengt geen vrede, maar houdt grof onrecht in stand.
De Israëlische overheersing gaat gepaard met de ernstigste misdaden die de internationale rechtsorde kent: oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Israëls nederzettingenproject in bezet gebied en het apartheids¬regime dat Israël er uitoefent zijn er voorbeelden van. Het aan de Palestijnen ontzeggen van het recht op een eerlijk proces, het martelen van (politieke) gevangenen en het systematisch slopen van woningen en andere primaire Palestijnse voorzieningen zijn andere voorbeelden.
Het is het type misdaden waartegen optreden geen keuze, maar een verplichting is. Internationaal recht gebiedt ‘derde landen’ als Nederland de slachtoffers actief in bescherming te nemen door Israël met alle beschikbare middelen tot de orde te roepen. Die verplichting heeft in de mondiale ‘Hoofdstad van Vrede en Recht’ dubbele betekenis en is verankerd in de Grondwet, waarop onze volksvertegenwoordigers een eed afleggen. De verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit, ook tegenover de Nederlandse burger, verdraagt geen gemarchandeer.
Datzelfde geldt voor de ‘wereldwijde bescherming en bevordering van mensenrechten’ waartoe Nederland zich verplicht heeft. Al 54 jaar groeit de ene generatie Palestijnen na de andere op zonder vrijheid te kennen, hun levens letterlijk en figuurlijk begrensd door de bezetter. De Israëlische criminalisering van zes zogenaamd ‘terroristische’ Palestijnse humanitaire organisaties en de ontdekking van Israëlische Pegasus-spyware op de telefoons van medewerkers zijn recente manifestaties van een systematische onderdrukking die alle levensterreinen omvat. De mensenrechten van de Palestijnen worden over de hele linie geschonden.
Door de Israëlische overheersing al die jaren te tolereren heeft Den Haag zich er – er is na 54 jaar geen ander woord voor – medeplichtig aan gemaakt. Iedere verwachting dat die gedoogpolitiek vrede dichterbij zou kunnen brengen is ondubbelzinnig gelogenstraft. Feitelijk heeft Nederland grof onrecht en een patroon van repeterend grootschalig geweld in stand helpen houden.
Niets illustreert de contraproductieve Nederlandse politiek beter dan het echec van de tweestaten-oplossing, de lang gekoesterde formule voor een rechtvaardige vrede. Terwijl Den Haag 25 jaar lang de noodzaak bleef prediken van een ‘vredesproces’ dat tot die oplossing moest leiden, kreeg Israël de gelegenheid het aantal kolonisten in zijn illegale nederzettingen op Palestijnse bodem te verveelvoudigen, daarmee die oplossing tot een illusie makend. Geen politicus in Den Haag kan uitleggen hoe de beoogde ‘soevereine en aaneengesloten Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad’ nog gerealiseerd zou kunnen worden.
Desondanks houdt Den Haag vast aan wat het tweestatenpolitiek noemt, maar in werkelijkheid tweematen-politiek is. Waar Israël de gewelddadige bezetting mag voortzetten en een hele reeks bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad mag blijven schenden, worden de Palestijnen geacht zich te onderwerpen aan permanente overheersing en af te zien van geweld – anders ‘brengen zij het perspectief op vrede in gevaar’.
Palestijnen hebben hetzelfde recht op bescherming en vrijheid als Israëli’s en wij allemaal. Zij zijn mensen, is onze boodschap aan politiek Den Haag, geen children of a lesser God. Behandel hen eindelijk gelijkwaardig, en lever daarmee een daadwerkelijke bijdrage aan beëindiging van wat een van de wreedste en langste overheersingen in de moderne geschiedenis is.
Martijn de Rooi is beleidsmedewerker van The Rights Forum Gerard Jonkman is directeur van The Rights Forum
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

JaapBo
JaapBo1 dec. 2021 - 18:39

Door kolonistengeweld geholpen steelt de staat Israël Palestijns land: https://www.btselem.org/publications/202111_state_business Er moet een einde komen aan dit door en door racistische gedrag!

Lopez
Lopez30 nov. 2021 - 16:21

@Miss Piggy [Was het allemaal zo zwart-wit/goed tegen slecht als velen hier voorstellen. Dan kun je het zo oplossen.] Het artikel gaat over het Nederlandse beleid, en dat is zo eenzijdig en partijdig als het maar zijn kan. Den Haag hanteert verschillende maatstaven voor Palestijnen en Israëli’s. De eersten - zijnde in alle opzichten de onderliggende partij - worden streng beoordeeld langs de lijnen van het internationaal recht, en krijgen harde sancties opgelegd (Hamas, Islamitische Jihad, PFLP) als ze dat recht schenden. De Israëli’s daarentegen worden gekoesterd en genieten allerlei Nederlandse en Europese privileges, ongeacht wat ze uitspoken en hoeveel bindende VN-resoluties ze schenden. De ernstigste schendingen van het recht (oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid) worden getolereerd en in zekere zin beloond. Na 54 jaar mag je spreken van Nederlandse medeplichtigheid aan die misdaden en aan de Israëlische bezetting en overheersing in het algemeen. Daar moet nu een eind aan komen. Ik neem aan dat we het daarover eens zijn, zo goed als ook u (mag ik hopen) zult vinden dat Palestijnen dezelfde rechten toekomen als Israëli’s - het recht op vrijheid, veiligheid en bescherming voorop. De bonus is dat gelijkberechtiging een essentiële voorwaarde voor vrede is, zodat een route wordt gecreëerd naar een vredesproces waarin Palestijnen en Israëli’s gedwongen zijn politiek zaken te doen. Dan kun je ondertussen natuurlijk blijven discussiëren over de punten die naar uw smaak de zaken ‘ingewikkeld’ maken. Maar laten we de invloed die we daadwerkelijk hebben gebruiken en onze politici manen hun medeplichtigheid af te zweren, de Palestijnen niet langer als minderwaardige wezens te behandelen, en daarmee eindelijk een bijdrage aan vrede te leveren.

beetlejuice150
beetlejuice15030 nov. 2021 - 10:00

Was er niet de uitdrukking: De palestijnen laten geen kans onbenut om een kans niet te benutten? Ze hebben door de decennia heen werkelijk iedere kans op vrede laten lopen in afwachting van een betere deal. Je zou gaan denken dat de Palestijnen gewoon geen vrede willen.

3 Reacties
Sachs
Sachs30 nov. 2021 - 16:04

Ja, dat is die uitdrukking die door de Israël-lobby wordt rondgestrooid. Kennelijk vindt u het de moeite waard die te herhalen. Welnu, de microfoon is aan u: kom maar op met de vele voorbeelden. Verder neem ik aan dat u enigszins op de hoogte bent van de Israëlische kolonisering van bezet Palestijns gebied. Verder hoeft u niet te kijken als u wilt weten waarom er geen vrede heerst. De Israëlische etnische zuivering van de lokale bevolking is nog in volle gang.

Lopez
Lopez30 nov. 2021 - 16:15

@beetlejuice150 [Was er niet de uitdrukking: De palestijnen laten geen kans onbenut om een kans niet te benutten?] Ja, een pareltje uit de hasbara-keuken, toegeschreven aan Abba Eban, u weet wel, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken die bij het begin van de Zesdaagse Oorlog in 1967 op de radio bekendmaakte dat een Egyptische troepenmacht Israël was binnengevallen en Tel Aviv dreigde te bombarderen. Op dat moment bombardeerde Israël de aan de grond staande luchtmacht van Egypte en andere buurlanden, en liep het Gaza onder de voet en trok het de Sinaï binnen, terwijl de Egyptische onderhandelaars net in Washington waren aangeschoven om onder leiding van de VS geweld te voorkomen. [Ze hebben door de decennia heen werkelijk iedere kans op vrede laten lopen in afwachting van een betere deal.] Werkelijk? Geef ons de bijbehorende voorbeelden eens. En hoe zag de ‘betere deal’ die de Palestijnen kennelijk wilden eruit? Lagen er de afgelopen 27 jaar niet telkens de ‘final status issues’ van de Oslo-akkoorden en de tweestatenoplossing op tafel - de oplossing waarmee de Palestijnen hebben ingestemd, maar Israël niet? Of heeft u iets anders gezien? U kent natuurlijk (dat mag ik althans hopen) de ‘Palestine Papers’, waaruit exact het tegenovergestelde beeld naar voren komt als u hier schetst, net als uit de woorden van John Kerry, die in 2013-14 de vooralsnog laatste onderhandelingen leidde. U herinnert zich vast Kerry’s beroemde ‘Poofff’ nog wel, niet? Niet de Palestijnen saboteerden de onderhandelingen, maar Israël. [Je zou gaan denken dat de Palestijnen gewoon geen vrede willen.] Je zou gaan denken dat juist Israël geen vrede wil, zoals onder premier Benjamin Netanyahu volstrekt duidelijk was, en ook de huidige premier premier Naftali Bennett de afgelopen maanden herhaaldelijk letterlijk heeft gezegd: geen vrede en geen onderhandelingen, maar permanente bezetting en kolonisering, uit naam van het zionisme. Je zou ook gaan denken dat sommige mensen geen kans onbenut laten om de zaken te blijven verdraaien en amechtig de Israëlische propaganda te blijven verspreiden. Voor het geval u het gisteren gemist mocht hebben: bekijk de toespraak van Muhammad al-Kurd (uit Sheikh Jarrah, Oost-Jeruzalem) in de VN. Hier te vinden: https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cgkx05rc Begint op 1.03.15, duurt tien minuten.

JaapBo
JaapBo1 dec. 2021 - 18:35

Elke dag heeft Israël de kans de Palestijnen gelijkwaardigheid te geven. NOOIT heeft het dat aangeboden. De Palestijnen kan niet verweten worden dat ze hun ondergeschiktheid aan Joden niet willen accepteren. De Palestijnen zijn niet het probleem. Israëls apartheidsregime is het probleem!

MAD1950
MAD195029 nov. 2021 - 20:45

Wat willen De Rooi en Jonkman nu eigenlijk? Moeten we Israël gaan bezetten om de Palestijnen hun eigen landje te geven? Nederlanders moeten eens ophouden met hun land verantwoordelijk te stellen voor alles wat er in de wereld gebeurt. Nederland is niet verantwoordelijk voor wat Israël doet, net zoals het niet verantwoordelijk is voor de dictatuur in China, Rusland, Wit-Rusland, Brazilië, noem maar op. Nederland is maar een hele kleine speler op het wereldtoneel en heeft nauwelijks invloed. Als je Nederland dan toch ergens voor verantwoordelijk wilt stellen, wijs dan op het dictatoriale regime van Erdogan, want daar geven we geld aan, en niet zo weinig ook. Maar daar hoor je nu juist bijna nooit iemand over.

3 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman29 nov. 2021 - 20:58

Het enige waar ik over val is dat MAD het over het bezetten van Israel heeft om de Palestijnen hun eigen landje te geven, daar zou uiteraard moeten staan: om de Palestijnen hun eigen land TERUG te geven. Dat Nederland nauwelijks invloed heeft bestrijd ik niet maar daarom hoef je het apartheidsregime wat nu de staat Israel regeert nog niet te sponsoren.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 nov. 2021 - 21:32

Buitenlanders met enige kennis van zaken irriteren zich al heel lang over de eeuwige voorstelling van Nederland als ''klein landje.'' Het is de kleinste van de grote landen in de EU, nl. de vijfde economie. Dat schept verantwoordelijkheden.

Sachs
Sachs30 nov. 2021 - 15:59

[Wat willen De Rooi en Jonkman nu eigenlijk? Moeten we Israël gaan bezetten om de Palestijnen hun eigen landje te geven?] Kunt u niet lezen? Nederland moet zijn verplichtingen onder internationaal recht naleven. Niet alleen richting China, Rusland, Myanmar, de Palestijnen, ..., enz., maar ook richting Israël, dat opvallend wordt uitgezonderd.

Sachs
Sachs29 nov. 2021 - 12:34

Van de website van The Rights Forum, augustus 2021: Nederlands gedogen van Israëlische misdaden kost Palestijnse mensenlevens https://rightsforum.org/nieuws/human-rights-watch-israel-schuldig-aan-apartheid-en-vervolging/

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -29 nov. 2021 - 12:23

In januari 2021 heeft Israel (gratis) vaccins en toebehoren aan de Palestijnen aangeboden , die dit geweigerd hebben aan te nemen. Een gift van Bijbelse proporties. En dan nu praten over schenden mensenrechten ?

4 Reacties
watcher3
watcher329 nov. 2021 - 13:00

het zijn en het blijven bezetters, racisten en landdieven. Hoe praat u dat recht in u hoofd?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 nov. 2021 - 14:34

Israel is als bezetter volgens Internationaal Recht verplicht aan medische zorg voor Palestijnen, maar voldoet er niet aan. In Israël/Palestina is akkoord tussen vijftig NGO's tegen racisme. Physicians for Human Rights Israel (PHRI), een organisatie met een kleine 1000 man medisch personeel met nog meer ondersteunend personeel probeert de ergste nood te verlenen. Hier een nieuw rapport: This is How Israel Evades Its Responsibility for Palestinians’ Health - Immense disparities between Israel and the Palestinians in confronting the COVID-19 Crisis. https://www.phr.org.il/en/this-is-how-israel-evades-its-responsibility-for-palestinians-health-new-report/?pr=3227

Lopez
Lopez29 nov. 2021 - 15:56

@Rechtse Bal [Een gift van Bijbelse proporties.] Dat waren die vaccins waarvan de houdbaarheid binnen twee weken verliep, weet u nog? Als dat ‘bijbelse proporties’ zijn, wat zegt dat dan over de Bijbel? [En dan nu praten over schenden mensenrechten ?] Ja, en over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En daar helpt noch een vaccin, noch de Bijbel tegen, vandaar de oproep aan politiek Den Haag. Heeft u daar ook iets over te zeggen?

JaapBo
JaapBo1 dec. 2021 - 18:37

Ach, slavenhouders gaven hun slaven toch ook te eten? En dan praten over schenden van mensenrechten?

Simon Drees
Simon Drees29 nov. 2021 - 11:16

Mooi dat ons met de Internationale Dag van de Solidariteit met Palestijnen meer dan terecht wordt gevraagd stil te staan bij het lijden van deze mensen. Daarbij moet dan natuurlijk iedereen die verantwoordelijke is voor dat lijden in beeld gebracht worden. Dat is de in de strijd om haar veiligheid veel te hardvochtig optredende en zich opstellende Israëlische regering. Maar beslist niet minder de Palestijnse Autoriteit en vooral Hamas die veel meer leed en slachtoffers onder de Palestijnen veroorzaken. Iedereen die daar allergisch op reageert gaat het m.i. niet echt om het leed van de Palestijnse bevolking maar om de haat tegen Israël. Laten we bovendien, op andere dagen van het jaar, ook stilstaan bij al die andere volken die door toedoen van allerlei staten, niet zelden ook die in het Midden-Oosten, bepaald niet minder te lijden hebben.

3 Reacties
watcher3
watcher329 nov. 2021 - 12:28

|Iedereen die daar allergisch op reageert gaat het m.i. niet echt om het leed van de Palestijnse bevolking maar om de haat tegen Israël. Ik zie daar geen discrepantie in. Het tweede komt voort uit het eerste. Te vergelijken met de haat in dit land tegen de duitse bezetter destijds.

Sachs
Sachs29 nov. 2021 - 12:50

@ Simon Drees [Iedereen die daar allergisch op reageert gaat het m.i. niet echt om het leed van de Palestijnse bevolking maar om de haat tegen Israël.] Bezetters roepen doorgaans haat op, dat klopt. Mochten ze daar moeite mee hebben, dan ligt voor de hand dat zij de bezetting opgeven en het recht respecteren. Dat is kennelijk niet bij u opgekomen. Sterker, u brengt de potsierlijke stelling op dat het Palestijnse leed wordt veroorzaakt door de PA en Hamas, die 'veel meer leed en slachtoffers onder de Palestijnen veroorzaken'. Met zulke desinformatie verspeelt u uw geloofwaardigheid.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 nov. 2021 - 13:19

Vermoedelijk zal je hier allergisch op reageren: Shlomo Ben Ami: Paradoxaal genoeg heeft Netanyahu er geen belang bij Hamas te vernietigen. Integendeel: hij heeft er een ongeschreven deal mee gesloten tegen de PA van Abbas, die zijn regeringen consequent alles hebben gedaan om te verzwakken en te vernederen. Een Hamas islamitische staat in Gaza biedt Netanyahu het ideale excuus om vredesonderhandelingen en een tweestatenoplossing af te wijzen. Netanyahu stond Qatar zelfs toe om Gaza te laten functioneren door de salarissen van de functionarissen van Hamas te betalen. Vertaald uit: The End of Israel’s Illusion https://www.project-syndicate.org/commentary/palestinian-resistance-shatters-israeli-consensus-by-shlomo-ben-ami-2021-05?barrier=accesspaylog Shlomo Ben-Ami was minister van BZ van Israël tijdens de onderhandelingen in Taba 2001 en volgens veel analisten het dichtst bij vrede met de Palestijnen. Hamas komt voort uit dorpsraden, een idee van Ariel Sharon en Israël stelde zelf de leiders aan. Dat waren radicale moslimbroeders tot woede van gematigde en seculiere Palestijnen. Hamas werd in deze verdeel en heers strategie gesteund door rechte facties in Israël, waar tot in de Knesset ruzie over is gevoerd. In Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam (2006) van Robert Dreyfuss wordt onder het hfdst. Israel's islamists in een voetnoot verwezen naar Sara Roy, Harvard expert op het gebied van de economie van Gaza, die stelt dat Hamas actieve steun uit Israël ontving tot 2004. Dus tot na de zelfmoordaanslagen.

Hans19642
Hans1964229 nov. 2021 - 11:03

Als je na 54 jaar geen stap vooruit bent gekomen, is het misschien een idee om eens in de spiegel te kijken. Het is wel gemakkelijk een ander de schuld te geven van je eigen geklungel. De Palestijnen zouden eens een voorbeeld aan de Druzen kunnen nemen. De Druzen zijn volledig geïntegreerd in Israël, vervullen dienstplicht in de IDF en zijn zelfs over vertegenwoordigd in de Knesset.

3 Reacties
watcher3
watcher329 nov. 2021 - 11:39

Aanpassen aan een door en door racistische imperialitische staat? Hou eens op de misdaden van Israel af te wentelen op haar slachtoffers.

Mark Huysman
Mark Huysman29 nov. 2021 - 12:12

[Als je na 54 jaar geen stap vooruit bent gekomen, is het misschien een idee om eens in de spiegel te kijken. Het is wel gemakkelijk een ander de schuld te geven van je eigen geklungel.] Geklungel? Militaire overmacht zul je bedoelen. Het Nederlandse verzet was ook niet in staat om de Duitse bezetting van zich af te schudden. Dat kwam ook niet door geklungel maar simpelweg omdat de bezetter veel sterker was. Enkel door een gezamenlijke inspanning van geallieerde krachten lukte het om de bezetter te verdrijven. [De Palestijnen zouden eens een voorbeeld aan de Druzen kunnen nemen. De Druzen zijn volledig geïntegreerd in Israël, vervullen dienstplicht in de IDF en zijn zelfs over vertegenwoordigd in de Knesset.] Dat zou betekenen dat de Palestijnen in de bezette gebieden gelijke rechten krijgen als de joodse kolonisten. Dus ook stemrecht voor de Knesset. Dat zou een rechtvaardige en democratische oplossing zijn en ik denk dat de Palestijnen daar erg voor zijn. Eén democratische, binationale staat. Maar de bezetter zal dit niet toestaan.

Lopez
Lopez29 nov. 2021 - 14:22

@Hans1964 [Als je na 54 jaar geen stap vooruit bent gekomen, is het misschien een idee om eens in de spiegel te kijken.] Die spiegel wordt Den Haag hierboven voorgehouden, is het niet? [De Palestijnen zouden eens een voorbeeld aan de Druzen kunnen nemen.] Aha, en dan behandelt Den Haag hen wel gelijkwaardig, wilt u zeggen? Nee, dat wilt u vast niet zeggen, maar wat u wel bedoelt is een raadsel. Pleit u voor een gezamenlijke staat Palestina/Israël met gelijke rechten voor alle inwoners, zoals Mark Huysman uw woorden logischerwijs interpreteert?

FredD2
FredD229 nov. 2021 - 10:35

Den Haag behandeld inwoners van Nederland al niet eens als mensen...

Breuddwydiwr
Breuddwydiwr29 nov. 2021 - 9:43

Het blijft opmerkelijk dat de Palestijnen in 1937, 1948 en 2000 de oprichting van een Palestijnse staat hebben tegen gehouden. https://www.trouw.nl/nieuws/palestijnse-leiders-hebben-nooit-een-eigen-staat-gewild-gerectificeerd~b3edfa7f/

4 Reacties
LaBou
LaBou 29 nov. 2021 - 11:32

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Jansen_(theoloog): deze hans jansen? Ja, die is inderdaad erg betrouwbaar om het palestijnse verzet te duiden. Dat verzet afdoen als "anti-semitisch" is wel erg gemakkelijk en vooral erg cidi. Een staat die meer dan 50 wetten heeft die de ene bevolkingsgroep bevoordeeld boven een andere is bij uitstek een apartheidsstaat, zeker als zelfs een joodse mensenrechtenorganisatie dat bevestigd. De site rightsforum (https://rightsforum.org) heeft daar meermaalse over gepubliceerd.

Volrin
Volrin29 nov. 2021 - 11:41

Helemaal niet opmerkelijk aangezien dat een verbloeming van de feiten. In al die drie gevallen die je noemt werd een eenzijdige beslissing voorgesteld om het mandaat gebied Palestina te verdelen in een Palestijnse en een Joodse staat. Een beslissing en verdeling waar de Palestijnen zelf geen inspraak in hadden.

Frans Kwakman
Frans Kwakman29 nov. 2021 - 11:49

over q1937 weet ik weinig, in1948 hadden ze een eigen staat, het gebied Palestina waarvan een stuk ingeleverd moest worden voor de staat Israel, een staat die uiteindelijk het hele gebied veroverde. Inmiddels is er dus een virtuele staat Palestina in leven geroepen. Zonder land want dat is zeer effectief bezet, met steun van o.a. ons land.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 nov. 2021 - 12:23

Trouw had dat stuk van theoloog Hans Jansen uit 2007 niet alleen moeten rectificeren, maar moeten weigeren. Met het volgende denk ik dat 25% van de onjuistheden in dat stuk gecorrigeerd kunnen worden: Ahad Ha’am, de belangrijkste adviseur van Chaim Weizmann wees er direct na het verschijnen van de Balfour-verklaring op dat de joden recht hadden op een nationaal huis op basis van historische rechten en dat dit huis VOOR de joden was en niet VAN de joden. Specifiek zo opgesteld om niet de indruk te wekken dat joden in het gebied meer te zeggen hadden dan de Arabieren. Echter, bij de oprichting van Ahdut Ha’avodah (unity of labor) in 1919 werd publiek gemaakt wat er in de oprichting-statuten zoal gewenst en geëist werd: het hele Britse mandaatgebied moest een joodse socialistische republiek worden en al het land, water, grondstoffen moest ingeleverd worden bij het Israëlische volk als hun eeuwige eigendom. (Ben Gurion and the Palestinian Arabs, Shabtai Teveth, p.99) Verder neem ik aan dat u weet wat de bedoelingen van Ze’ev Jabotinsky – de godfather van B.Netanyahu en bepaald geen socialist – waren. In 1947 waren de toekomstige Israëliërs volledig voorbereid op oorlog en de Arabieren niet. Ben-Goerion ondertekende de resolutie in de zekerheid dat de Arabieren niet zouden tekenen. Men stond klaar om de Arabieren te verdrijven. Te lezen in “Taking Sides”van Stephen Green (1984) en in “Scares of War, Wounds of Peace” van Shlomo Ben-Ami (2005) De beschrijvingen van Green en Ben-Ami worden aangevuld door historici: ==“The Yishuv entered the first stage of the war in November- December 1947 with an understanding with Transjordan’s King Abdullah—’a falcon trapped in a canary’s cage’—that, come the British evacuation, his army, the Arab Legion, would take over the eastern part of Palestine (now called the West Bank), earmarked by the UN to be the core of the Palestinian Arab state, and that it would leave the Yishuv alone to set up the Jewish state in the other areas of the country. The Yishuv and the Hashemite Kingdom of Transjordan, Shlaim and Bar-Joseph persuasively argue, had conspired from 1946 to early 1948 to nip the impending UN partition resolution in the bud and to thwart the emergence of a Palestinian Arab state. It was to be partition, but between Israel and Transjordan. This ‘collusion’ and ‘unholy alliance’—in Avi Shlaim’s loaded phrases —was sealed at the now-famous clandestine meeting between Golda Myerson (Meir) and Abdullah at Naharayim on the Jordan River on 17 November 1947. Moreover, this Zionist-Hashemite understanding was fully sanctioned by the British Government, Shlaim, Milstein, Bar-Joseph, and Pappe demonstrate. Contrary to the old Zionist historiography, which was based largely on the mistaken feelings of Israel’s leaders at the time, Britain’s Foreign Secretary, Ernest Bevin, by February 1948 had clearly ‘become resigned to the inevitable emergence of a Jewish state’, while opposing the emergence of a Palestinian Arab state. And he explicitly warned Transjordan ‘to refrain from invading the areas allotted to the Jews’. Both Shlaim and Flapan make the point that the Palestinian Arabs, though led by Haj Amin al Husayni, the conniving, extremist, former mufti of Jerusalem, were far from unanimous in supporting the Husayni-led crusade against the Jews. Indeed, in the first months of the hostilities, according to the Yishuv’s intelligence sources, the bulk of Palestine’s Arabs merely wanted peace and quiet, if only out of a healthy respect for the Jews’ martial prowess. But gradually, in part because of Haganah over-reactions, the conflict spread, eventually engulfing the two communities throughout the land.”, == B. Morris. 1948 and after: Israel and the Palestinians. Oxford University Press, 1994. p.9-10 Over de gebeurtenissen na 1948: in “Defending the Holy Land” van Ze’ev Maoz kunt u lezen dat Israël alleen in de jaren ’70 bereid was tot vrede – vrede met Jordanië had toen ook gekund, schrijft Maoz – vanwege de schrik over de gebeurtenissen tijdens de Jom Kipoeroorlog: men was militair niet dominant. Over de oorlogen van Israël concludeert Ze’ev Maoz: They were all wars of choice—or, worse, folly.

Juistem2
Juistem229 nov. 2021 - 9:24

Daar komt het vaak op neer. Ik heb ooit een boekje gekocht gemaakt door een Joodse en Palestijse schrijver om het conflict vanuit beide kanten toe te lichten om het iets beter te begrijpen. Maar zij kwamen er ook niet uit als het ware :) Ik weet wel dat er miljarden en miljarden aan steun niet zijn aangekomen bij de mensen waar het aan had moeten komen. En misschien zou het de gesprekkeb helpen niet altijd Israel tot op de laatste zandkorrel te willen vernietigen en tot een compromis te komen (misschien D66 er een jaartje heen sturen?)

2 Reacties
LaBou
LaBou 29 nov. 2021 - 11:38

"En misschien zou het de gesprekkeb helpen niet altijd Israel tot op de laatste zandkorrel te willen vernietigen en tot een compromis te komen" Dat compromis is al minstens 3x voorgesteld zonder dat de staat Israël er op reageert, in tegendeel. Het koloniseren van de bezette gebieden gaat gewoon door, gesteund door de Israëlische regering.

Volrin
Volrin29 nov. 2021 - 11:42

"En misschien zou het de gesprekkeb helpen niet altijd Israel tot op de laatste zandkorrel te willen vernietigen" Dat is alleen waar voor extermistische Palestijnse organisaties. Het is een stroman omdat als verdediging van de acties van Israël te gebruiken.

JasDon
JasDon29 nov. 2021 - 9:05

Alle mensen moeten als mensen worden behandeld. De vraag is in hoeverre we daar invloed op kunnen uitoefenen of op welke misstanden we ons willen focussen. Ik zie trouwens regelmatig goede doelen hier een opinie delen en het valt me op dat hij The Rights Forum er geen jaarverslag te vinden is. Dat is 12 jaar na oprichting wel een beetje slordig. En ja die controle doe ik vaker omdat er vraagtekens te zetten zijn bij hoe sommige goede doelen inkomsten verwerven en uitgeven.

6 Reacties
LaBou
LaBou 29 nov. 2021 - 11:42

Iets beter zoeken dan: https://www.geef.nl/nl/doel/the-rights-forum/anbi, onderaan de pagina

Wieowie
Wieowie29 nov. 2021 - 14:37

Labou: niemand zegt toch dat er nergens een jaarverslag is te vinden? De opmerking is dat er BIJ The Rights Forum niks te vinden is. ANBI’s moeten het jaarverslag op de eigen website plaatsen. The Rights Forum doet dat niet. Waarom kom je dan met een niet relevante opmerking dat het wel op een willekeurige andere site staat? Dat ontkent niemand. Het gaat erom dat er bij de instelling zelf niets te vinden is.

LaBou
LaBou 29 nov. 2021 - 17:41

Problemen met lezen kouwe drukte? https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/. Het moet op een eigen website of een gemeenschappelijke website van een brancheorganisatie. En daar voldoen ze aan. Lees je eerst eens in voor je die muil van je open trekt. Wat is overigens het belang dat je hebt bij dit soort reacties want daar heb je nog steeds geen antwoord op gegeven. Belangstelling in het onderwerp kan het in ieder geval niet zijn.

Wieowie
Wieowie29 nov. 2021 - 18:50

Geef.nl is helemaal geen branche organisatie. Waarom suggereer je dat? Nog los dat de opmerking was dat BIJ the Rights forum niets te vinden is. Dat het ergens anders te vinden is (oa KVK) weet iedereen wel. Als de vraag is bij de instelling is niets te vinden? Waarom antwoord jij dan met iets heel anders? Waarom denk je dat geef.nl een brancheorganisatie is?

LaBou
LaBou 29 nov. 2021 - 22:29

En weer probeert kouwe drukte zich er uit te draaien. Ze voldoen aan de regels van het ministerie. Kouwe drukte lult dus gewoon uit zijn nek en probeert dat met allerlei schijnvragen te verbergen. Geef trouwens maar eens antwoord op de vraag die je behendig denkt te kunnen ontwijken kleuter.

Wieowie
Wieowie30 nov. 2021 - 8:07

Labou: ik draai niet. De vraag is waarom BIJ de instelling geen jaarverslag beschikbaar is. Waarom kom jij dan met een soort jawel en dan verwijzen naar een site van een andere organisatie?? Dat is toch niet “bij”. Niemand zegt toch dat ze nergens beschikbaar zijn. Inderdaad kan een jaarverslag volgens de belastingdienst ook bij een gemeenschappelijke site van een branchevereniging beschikbaar zijn. Maar dat is hier niet terzake. Bij geen enkele branchevereniging staan ze op de site. Waarom denk jij dat het jaarverslag wel bij de instelling beschikbaar is? Je zegt namelijk “beter zoeken”. Ik heb de hele site afgezocht. Maar jij kan mij vast helpen.

watcher3
watcher329 nov. 2021 - 8:30

Het fascistische Israel is een schandvlek voor de mensheid.

2 Reacties
spelregeltoerist
spelregeltoerist29 nov. 2021 - 11:36

Palestina daarentegen is een voorbeeld voor de rest van de wereld, toch?

Mark Huysman
Mark Huysman29 nov. 2021 - 12:38

[Palestina daarentegen is een voorbeeld voor de rest van de wereld, toch?] Niet bepaald. Het gebied wordt immers illegaal bezet, gekoloniseerd en geannexeerd door de militair veel sterkere buurman. Als dat een voorbeeld zou zijn dan zouden wij ook weer over kunnen gaan tot koloniale overheersing van Indonesië. Of een ander gebied wat ons zou aanstaan. Of wie weet zou een ander land ons bezetten, koloniseren en annexeren. Misschien wel met een beroep op een of ander heilig boek. .

JJP2
JJP229 nov. 2021 - 8:16

Ook dit topic over dit onderwerp zal zo meteen weer eindigen in een gelijkspel: "Israël heeft gelijk" volgens de een, "Palestijnen hebben gelijk" volgens de andere.

10 Reacties
Miss Piggy
Miss Piggy29 nov. 2021 - 8:44

Ik vrees het ook. Het is een verschrikkelijke situatie, maar tegelijkertijd ook een zeer ingewikkelde situatie met verschillende grijstinten waar niet 1 grote schurk is aan te wijzen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman29 nov. 2021 - 9:33

Nou een bezetting blijft een bezetting. Daar is geen speld tussen te krijgen, zelfs niet in varkensland, miss Piggy. En zolang elke week mensen gedood worden door de bezettingstroepen lijkt mij e.e.a. duidelijk. Maar ook in Zuid Afrika was de toestand duidelijk maar toch waren er nog supporters in ons land. Dus ik vrees dat aan de verschrikkelijke situatie geen einde komt en de steun vanuit Nederland in de vorm van geld en handel (wapens) onverminderd voort gaat. Het gaat om geld tenslotte.....

Mark Huysman
Mark Huysman29 nov. 2021 - 9:41

Dit is altijd heel makkelijk: waar twee vechten hebben twee schuld. Dat zou je dan over de hele koloniale geschiedenis kunnen zeggen en ook over bv WO2. Maar het simpele feit ligt er dat er één land is dat zich niet aan het internationaal recht houdt en het gebied van een ander volk illegaal bezet houdt en illegaal annexeert. In die bezette gebieden heerst Apartheid: één wet voor de illegale kolonisten en een andere wet voor de Palestijnen. Dat land schendt bovendien het internationaal erkende recht op terugkeer voor de oorspronkelijke bewoners en kent ook binnen de erkende grenzen verschillende wetten voor verschillende bevolkingsgroepen. Natuurlijk kun je zeggen, ‘ja maar de Palestijnen vechten terug en hebben soms geweld gebruikt en dat is ook niet aardig’. Maar dat zou elk volk dat verdreven en bezet wordt doen. Beter gezegd: dat doet elk volk dat met dergelijke situaties te maken krijgt. Kijk naar de strijd van de Native Americans tegen de Europese kolonisten. Of kijk naar de strijd van de Indonesiërs tegen de Nederlandse overheersing. Of kijk naar het verzet in Nederland tegen de Duitse bezetting.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 nov. 2021 - 9:46

Zolang de media blijven schrijven over een ''conflict'' i.p.v. een ''bezetting'' (zoals zelfs de Hoge Raad in Israël over een bezetting spreekt *), wordt van iets eenvoudigs een ingewikkelde zaak gemaakt. Palestijnen hebben recht op de bezette gebieden https://www.mihai.nl/internationaal-recht/palestijnen-hebben-recht-op-de-bezette-gebieden/ *) "I cannot understand how someone claims that Israel is not an occupying force in the West Bank, after over forty years of government petitions to the High Court of Justice, citing authority as an occupying force in an occupied territory," said Kretzmer. Legal Expert: If Israel Isn't Occupying West Bank, It Must Give Up Land Held by IDF https://www.haaretz.com/experts-reject-outpost-report-1.5265304

Volrin
Volrin29 nov. 2021 - 11:43

Het is geen of/of discussie. De Palestijnen die met raketten op Israël schieten plegen misdaden tegen de mensheid. Net zoals Israël misdaden tegen de mensheid plegen met hun illegale nederzettingen en vervolgingen van Palestijnen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 11:57

Mark en Arjan Ik sluit me bij jullie aan. Ik kn niet anders dan dat we hier al die hele 54 jaar op gewezen hebben en het niets uitgehaald heeft. Ik ben het zo met auteur eens, uit de grond van mijn hart.

Sachs
Sachs29 nov. 2021 - 12:10

@ JJP Flauwekul. Er bestaat geen twijfel over de Israëlische bezetting en evenmin over de onrechtmatigheid daarvan. Het probleem is dat die gedoogd wordt door Israëls bondgenoten. Dat moet veranderen. Daar gaat bovenstaand artikel over. @ Miss Piggy Wat vindt u zo ingewikkeld? De Israëlische bezetting? De apartheid? De razzia's? De kolonisering? Zou u het ook ingewikkeld vinden als u daar zelf het slachtoffer van was?

JJP2
JJP229 nov. 2021 - 12:34

@Sachs: die twijfel is er zeker, anders was het probleem al lang opgelost. Ik hoef maar 'legitimiteit raketaanvallen vanuit burgerwijken op Israël' te roepen en de discussie is weer helemaal los.

Lopez
Lopez29 nov. 2021 - 14:45

@JJP [Ik hoef maar ‘legitimiteit raketaanvallen vanuit burgerwijken op Israël’ te roepen en de discussie is weer helemaal los.] Ik kan u niet volgen. Raketaanvallen op een burgerbevolking zijn een misdaad, en de afzenders van die raketten (Hamas en Islamitische Jihad) hebben zware Nederlandse en Europese (en Amerikaanse) sancties aan de broek. Buitenlandse tegoeden zijn bevroren, ieder contact met de organisaties wordt gemeden als de pest, ze worden uitgesloten van vredesbesprekingen, enz. Het punt is dat Israël veel zwaardere misdaden begaat (wat te denken van 54 jaar militaire overheersing?), maar van Den Haag en Brussel niet alleen zijn gang mag blijven gaan, maar op alle mogelijke manieren in de watten wordt gelegd. Over die desastreuze twee-maten-politiek en de daaruit voortvloeiende Haagse en Brusselse medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van de mensenrechten gaat het artikel.

Miss Piggy
Miss Piggy29 nov. 2021 - 15:04

Was het allemaal zo zwart-wit/goed tegen slecht als velen hier voorstellen. (waarmee JJP's originele punt eigenlijk bevestigd wordt). Dan kun je het zo oplossen. Maar dit is werkelijk verre van de situatie waarin de Palestijnen de dappere rebellen zijn en Israël het Evil Empire uit Star Wars. De Palestijnen worden inderdaad verdrukt en vermorzeld door de illegale groei van de nederzettingen in bezet gebied. Lapjes grond die al generaties in bezit zijn van dezelfde Palestijnse families worden opeens oneigend/ingenomen door Israëlische kolonisten. Die daar 0 recht op hebben. Maar de Palestijnen hebben in Hamas ook een zeer corrupte en moorddadige bende machthebbers boven zich. Die uit zijn op de vernietiging van de staat Israël. Dan heb je daar tegenover Israël dat illegaal de kolonisten steunt en ook het economische leven in de bezette gebieden haast onmogelijk maakt. Keihard optreedt tegen protesten. Maar ook dan weer de meest succesvolle democratie is in het Midden Oosten. Tot slot heb je nog de overige Arabische staten, die steun voor de Palestijnen veinst. Maar werkelijk 0 belang heeft bij een gelukkig, welvarend en democratisch Palestina. Dat zou alleen maar hun eigen bevolking rare ideeen geven. En dat is nog maar in een notendop wat daar allemaal speelt.