Joop

Dekolonisatie van het wiskundeonderwijs

  •    •  
25-11-2019
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
969 keer bekeken
  •  
wiskunde

© cc-foto: Free-Photos

Om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen, kunnen we niet volstaan met het bestuderen van een enkel gezichtspunt. Daarom is dekolonisatie van het onderwijs noodzakelijk.
Op 19 september stelde Sylvana Simons dat het hard nodig was dat er in het onderwijs in Nederland een ander geluid zou klinken, dat het onderwijs zou dekoloniseren. Daarbij noemde zij ook expliciet dat dekolonisatie niet alleen in de maatschappijvakken nodig is, maar ook in de exacte vakken zoals wiskunde. Op de facebookgroep Leraar Wiskunde zagen enkelen wel ruimte om meer aandacht te geven aan de niet-westerse geschiedenis van de wiskunde; maar velen grapten over de kleur van inkt of de stelling van Zwarte Piethagoras. Wat er nu eigenlijk inhoudelijk verstaan kan worden onder dekolonisatie van het onderwijs, daarover werd niet gesproken.
Het onderwijs heeft als doel dat de leerlingen worden voorbereid op een zelfstandig leven in onze maatschappij. Om die reden trainen ze vaardigheden die onder andere nodig zijn om beroepen te kunnen uitoefenen en leren ze kennis die nodig is om kritisch te denken over ontwikkelingen in de maatschappij. Dit betekent natuurlijk dat als de wereld verandert, het onderwijs mee moet bewegen om aan nieuwe en verwachte behoeften te voldoen. Bijvoorbeeld: beroepen worden tegenwoordig anders uitgevoerd dan vroeger, sommige banen verdwijnen terwijl andere door technologische ontwikkelingen ontstaan. Minstens net zo belangrijk is dat de samenleving zelf voortdurend verandert. Dat gebeurt door vergrijzing, migratiestromen, digitalisering van het leven, enzovoorts.
De afgelopen jaren is er een groeiende roep om het onderwijs aan te passen en minder Eurocentrisch te maken. In het basis- en voortgezet onderwijs lijkt het alsof bijna alle kennis ontstaan is in westerse landen en dat de geschiedenis vooral draait om wat er in Europa en Noord-Amerika is gebeurd. We leren dat Columbus in 1492 Amerika ontdekte en dat de kruistochten naar Jeruzalem vertrokken. Zelden wordt erbij stilgestaan dat deze gebeurtenissen door de bewoners van die gebieden heel anders ervaren werden.
Wij leven in West-Europa, dus dat is ons referentiekader, dat is niet vreemd. Vanzelfsprekend is het zo dat hier in Nederland met name de Europese geschiedenis belangrijk is om ontwikkelingen in de maatschappij goed te kunnen duiden. De geschiedenis van China, Korea en Japan is misschien interessant, maar die heeft lange tijd geen grote directe invloed gehad op de West-Europese maatschappij. Maar de wereld wordt steeds kleiner en daarmee de invloed van Oost-Azië steeds groter. Door de media en ICT, door handel en migratie worden delen van de wereld die traditioneel ver van mijn bed waren steeds belangrijker. Een ander voorbeeld is de geschiedenis van Zuid-, Noord- en Midden-Amerika van vóór Columbus. Kennis daarover is nodig voor een goed begrip van de sociale problemen die ontstaan bij de winning van fossiele grondstoffen daar. Dat raakt ook ons, al was het maar omdat Nederlandse bedrijven medeverantwoordelijk zijn voor financiering en uitvoering.
Een andere ontwikkeling die roept om een aanpassing van het onderwijs is dat in de Nederlandse samenleving een grote groep mensen leeft met een niet-westerse achtergrond. We kunnen niet alléén maar de West-Europese kant van het verhaal vertellen als de mensen die met elkaar omgaan en die elkaar willen begrijpen niet dezelfde geschiedenis hebben. Het koloniale verleden gaat niet alleen over specerijen en overzeese gebieden, maar ook over roof, slavernij en onderdrukking. Om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen, kunnen we niet volstaan met het bestuderen van een enkel gezichtspunt. Daarom is dekolonisatie van het onderwijs noodzakelijk.
De meest basale betekenis van dekolonisatie is dat landen hun zelfstandigheid terugwinnen na een periode van kolonisatie. Meer uitgebreid betekent het ook het terugvinden van een identiteit en trots op de eigen cultuur, want die heeft gedurende de periode van kolonisatie onder druk gestaan. In de minst zware gevallen werden cultuur en identiteit als primitief en minderwaardig gezien; in de meest heftige gevallen is de oorspronkelijke cultuur actief vernietigd.
Het is niet alleen een morele plicht om ruimte te maken voor de herwaardering en het herstel van oorspronkelijke culturen, maar het is ook waardevol voor iedereen. Culturen zijn rijke bassins van kennis en wijsheid, waarmee niemand wil zeggen dat alle culturele gebruiken en uitingen onproblematisch zijn. Enerzijds is het goed te weten welke referentiekaders de mensen met wie we omgaan hebben; of wij nu door migratie buren zijn geworden, of doordat we voor goede handels- en politieke relaties willen hebben met een sterke onderhandelingspositie. Anderzijds staan wij onszelf toe breder en rijker te ontwikkelen door van elkaar te leren en elkaar met oprecht respect zien.
Met de dekolonisatie van het onderwijs in Nederland wordt dus bedoeld dat de kennisbasis verbreed wordt door het onderwijzen van de geschiedenis zoals die is ervaren door andere dan de Europese mensen, maar ook door het delen van andere overtuigingen, kunstuitingen en verhalen. Dat gaat niet alleen over geschiedenis en andere maatschappijvakken, maar ook over de natuurwetenschappen en de wiskunde.
De wetenschappen van de westerse wereld hebben hun wortels in de traditie van de klassieke Griekse filosofen, met name Plato. Die traditie paste goed bij het dominante religieuze wereldbeeld dat in Europa heerste. De grondleggers van de westerse wetenschappen gaan ervan uit dat de natuur gehoorzaamt aan wetten die wiskundig van aard zijn: Galileo had het over het Boek van de Natuur. God was de auteur en Zijn taal is de wiskunde. Kant voegde hieraan toe dat de natuur op de pijnbank gelegd moet worden, zodat zij haar geheimen prijs zal geven.
We zien dus dat veruit de dominante visie binnen de exacte wetenschappen is: de natuur moet onderworpen worden aan ons verstand en de natuur gehoorzaamt aan wiskundige wetten die een eigen bestaan hebben, los van de wereld zoals wij die waarnemen. De wiskunde is als het ware een landschap dat ontdekt en veroverd kan worden door middel van het verstand. Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren. Overtuigingen die niet op dit rationalisme gebaseerd zijn worden afgedaan als bijgeloof en verdienen niet het predicaat ‘kennis.’
In andere tradities beschrijft de wiskunde de eigenschappen van de ruimte en aantallen. De patronen die wiskundigen onderzoeken bestaan dan niet als onafhankelijke werkelijkheid die met behulp van de logica blootgelegd worden, maar zijn gebaseerd op ervaringsfeiten. In de gekoloniseerde gebieden zijn die kennistradities van de wiskunde en natuurwetenschappen onderdrukt en afgedaan als naïef, dat gebeurt tot op de dag van vandaag.
Tegen het programma om het onderwijs te dekoloniseren klinkt regelmatig de kritische vraag naar de objectieve criteria die gehanteerd moeten worden. Maar het is precies díe vraag die een vooringenomen stelling verraadt: die vraag komt namelijk voort uit de rationalistische traditie die de oorzaak was van de stereotyperingen waar we vanaf willen. Als het gaat om zaken van maatschappelijk en persoonlijk belang, heb je meer aan redelijkheid dan aan logica.
In de recente geschiedenis is er toch ook een groeiende herwaardering van de niet-westerse wiskunde. Bovendien worden er al langer vraagtekens gezet bij de grondslagen van de ‘standaard’ wiskunde. Dit heeft echter nauwelijks gevolgen voor het wiskunde- en rekenonderwijs op scholen. Die gaat namelijk grotendeels over meetkunde en algebra die van India tot Mexico en van China tot Engeland bekend waren. Geen wonder dat velen niet begrijpen wat er te dekoloniseren valt aan dingen zoals de stelling van Pythagoras.
Juist dáárom is het ook nodig om het wiskundeonderwijs te dekoloniseren: nu wordt het vooroordeel in stand gehouden dat alleen de westerse beschaving relevante ontwikkelingen in de wiskunde en de natuurwetenschappen heeft gemaakt, hier en daar aangevuld met een Arabische bijdrage. Dat voedt het, vaak onbewuste, beeld dat witte mensen slimmer en beschaafder zijn dan niet-witte mensen; dat de verlichte westerse cultuur verder ontwikkeld is dan andere culturen. Dat stereotypische beeld heeft een genadeloze impact op onze kinderen.
Net zoals meisjes vaak moeten opboksen tegen het vooroordeel dat hun emotionele wezen hun rationele vaardigheden beperkt, moeten kinderen van kleur opboksen tegen het stereotype dat zij meer ‘lichamelijk’ zijn, waardoor ze ongeschikt zijn voor de vakken waarin denken het grootste deel van het werk is. Culturele indoctrinatie raken we niet zomaar kwijt en het benoemen van onbewuste vooroordelen roept weerstand op. Toch is juist dát nodig, dat zijn we aan onszelf en onze kinderen verplicht.
Deze tekst is een aangepaste versie van een lezing gegeven op het Wiskundecongres van 21 november in Hilversum.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (118)

najand
najand30 okt. 2021 - 16:10

Ik denk dat de wiskunde moet zonder kleur. Als als je vaak hoort dat alleen één keur heeft. "altijd alle ontdekkingen komen uit westerse landen en jullie zijn gebruikers", dan is er iets goed mis en zou het onderwijs zichzelf open stellen voor geschiedenis en wetenschap voor alle culturen. Op die manier komt waardering van anderen tot zijn recht en meer respect voor elkaars bijdrage.

EricClabbers
EricClabbers28 nov. 2019 - 14:19

En dan nu de talloze voorbeelden?! Wordt niet duidelijk gemaakt hoe groot deze niet-westerse invloeden wel niet zijn. Daarnaast lijkt het er op dat het meer gaat om het ideologische sausje dat er persé over heen moet ipv de daadwerkelijke vorm en inhoud van het vak. Ik denk dat de wiskunde prma kan zonder kleur. Het is toch l universeel.

pietjansen
pietjansen26 nov. 2019 - 18:30

Wiskunde heeft geen kleur. Laten we dit alsjeblieft zo houden.

2 Reacties
Peterrr2
Peterrr226 nov. 2019 - 21:28

Mooi gezegd Piet. Compliment!

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 10:24

Sluit me volledig hierbij aan.

Tafelpoot
Tafelpoot26 nov. 2019 - 10:29

Misschien meer achtergrond bij al die wiskundige formules. Een verhaal onthoudt ook vaak meestal beter dan alleen maar een droge opsomming van feiten in de vorm van wiskundige formules. Daarbij kan men aandacht besteden aan de bijdragen van Niet-westerlingen aan de wiskunde.

8 Reacties
tempest
tempest26 nov. 2019 - 11:12

Een beetje geschiedenis kan geen kwaad, maar op het basis niveau wat kinderen op de middelbare school aan wiskunde krijgen zijn het meestal dingen die door de eeuwen heen op meerdere plekken in de wereld telkens opnieuw zijn uitgevonden. Veel kinderen met aanleg voor techniek vinden juist de geschiedenis droog en niet zo boeiend. Juist zelf de wiskunde-tools gebruiken geeft de kick: het puzzeltje oplossen, zelf logisch leren denken. De formules gebruik je daarna nog vele malen, maar de geschiedenis vergeet je uiteindelijk weer. Dit hele verhaal is puur bedoeld om intersectionele theorieën aan de wiskunde-les toe te voegen om haar status en de aandacht ervoor te vergroten. Een beetje hetzelfde als hoe christenen het creationisme willen toevoegen aan de biologie-lessen van kinderen. En dan zijn er altijd aanhangers die met ideeën van grote wetenschappers en filosofen aan komen zetten om hun standpunt kracht bij te zetten, maar op dit niveau is dat gewoon onzin en goed als onderwijzers en wetenschappers zich hier duidelijk tegen uitspreken. Wellicht iets overdreven, maar wel duidelijk gesteld: "Dekolonisatie van wiskunde" is bedoeld als een vorm van anti-intellectuele indoctrinatie van extreem links. De voorstanders zullen dan ook nooit tevreden zijn met enkel het toevoegen van een beetje meer geschiedenis.

Katootje2
Katootje226 nov. 2019 - 12:42

Misschien is het wel bedoeld als het tegengif tegen het rechtse beeld van de wiskunde als goddelijke instrument waar Audio mee aan komt zetten. Het menselijk brein heeft nu eenmaal de verneukeratieve eigenschap om overal iets achter te zoeken en niet zelden meer dan er in werkelijkheid is.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 15:50

Daarbij kan men aandacht besteden aan de bijdragen van Niet-westerlingen aan de wiskunde. Dan is men snel klaar.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 nov. 2019 - 20:28

'Daarbij kan men aandacht besteden aan de bijdragen van Niet-westerlingen aan de wiskunde. Dan is men snel klaar.' Ja, als het om wiskunde gaat heeft bijvoorbeeld India altijd maar wat aangemodderd.

4Vier!
4Vier!26 nov. 2019 - 23:07

Tafelpoot 26 november Waarom een geschiedenisles maken van wiskunde? Ik geloof niet dat ik ooit iets over “westers” gehoord heb bij wiskunde, het enige dat als “indoctrinatie” gezien zou kunnen worden is dat het ging op de stelling van Pythagoras en alfa, beta, gamma etc. Iets anders dan wiskunde leren is flagelleren.

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 10:35

@ stokkickhuysen Klopt grotendeels. Wel is het zo dat nul voor het eerst in India als getal werd gezien (niet zo heel lang na het begin van onze jaartelling). Van daaruit is het waarschijnlijk via de arabische wereld (waar een positiestelsel voor de notatie van getallen werd gehanteerd, waarbij een aanduiding voor nul uiteraard onontbeerlijk is) naar onze contreien gekomen. Verder heeft India een wiskundig genie voortgebracht in de persoon van Ramanujan alsook 2 fysici van wereldformaat, Bose en Chandrasekhar. Naar Bose is één van de 2 quantumstatistieken genoemd (Bose-Einstein statistiek) en Chandrasekhar kreeg in 1983 de nobelprijs (tot zover dus het vermeende racisme binnen de exacte wetenschappen). Maar goed, voor een land dat bijna een continent op zichzelf is, is dit alles bij elkaar inderdaad een wat beperkte score.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 nov. 2019 - 17:21

In mijn lievelingsvak, statistiek, is oa. de Indiase statisticus C. R. Rao een grote naam. Maar dan zijn we wel in de 20ste eeuw aangeland.

JanB2
JanB228 nov. 2019 - 22:30

Er zijn nog wel een paar indiase grootheden in de betawetenschappen maar hun aantal is toch beperkt op het totaal van de bevolking als je dat vergelijkt met de westerse wereld.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 0:11

In het basis- en voortgezet onderwijs lijkt het alsof bijna alle kennis ontstaan is in westerse landen. Dat is ook zo. Binnen de wiskunde zijn er bijvoorbeeld maar een paar uitzonderingen: het getal nul (voor het eerst in India geintroduceerd 1800 jaar geleden), algebra (als woord al een verbastering van het arabische al-jabr waarmee de arabische wiskundige Al-Chwarizmi het rekenen met symbolen aanduidde en van wiens verbasterde naam op zijn beurt het woord algoritme is afgeleid). Het gros van de hedendaagse wis-, natuur- en scheikunde ontstond echter in de westerse wereld (eerst in Europa, daarna ook in de VS). Een "dekolonisatie" van deze vakken doet de feiten dan ook ernstig geweld aan. Van fake-news naar fake-education, zoiets. Een pleidooi voor een dergelijke dekolonisatie houd ik dan ook voor een niet te missen teken van ongeletterdheid (in het meest gunstige geval) danwel voor een vorm van politiek-ideologisch extremisme.

7 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart26 nov. 2019 - 9:47

Tut-tut-tut. Roger Penrose - hopelijk geen onbekende - beschrijft 'de wiskunde' als een 'platoonse' wereld. Maar dat is - geeft-ie toe - een heuristiek, een trucje om 't enigszins begrijpelijk te houden. Er zouden - in theorie - andere interessante epistemologische benaderingen kunnen bestaan. Het probleem van het bovenstaande stukje is, dat nergens duidelijk wordt wat die benaderingen zijn, en of we 't dan nog wiskunde zouden willen noemen. Dus in plaats van een programmatisch vergezicht te schetsen, zou de schrijver hierboven gewoon even concrete moeten aantonen - al was 't maar met een glimpje - wat 't waardevolle is dat elders is gevonden. Ik heb de boeken van Gloria Wekker niet gelezen, maar wel een flink aantal recensies van die boeken. Die waren doorgaans 'lovend' en juichend. Maar die recensies stierven stuk voor stuk in abstracte schoonheid: ook na het lezen daarvan had je nog steeds geen idee wat er in de boeken nu precies - of bij benadering - stond. Die boeken waren blijkbaar op geen enkele manier samen te vatten. Ik hou 't er maar op, dat 't mijn westerse myopie is, die focus op de praktijk en de empirie en dat 't holisme en 't vage voelen en het dwalen in de mist mieters is, zij 't in een ander universum en in andere eeuwen.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 15:44

Ik heb de boeken van Gloria Wekker niet gelezen, maar wel een flink aantal recensies van die boeken. Die waren doorgaans ‘lovend’ en juichend. De in-crowd op dit gebied is altijd lovend en juichend over elkaars werk. Het feit dat de betreffende boeken op geen enkele manier samen te vatten zijn zegt genoeg. Nonsens kun je immers niet samenvatten. Ik heb die boeken ook niet gelezen (ga ik ook niet doen). Wel heb ik mevrouw Wekker op internet horen betogen. Daar zakt je broek van af. Noem het vooral geen wetenschap. Het is pure ideologie en demagogie.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 16:01

’t holisme en ’t vage voelen en het dwalen in de mist is mieters. Fundamentele wetenschap bedrijven is precies dát! Althans in de beginfase van een onderzoek.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 16:38

Overigens zijn de ideeën van Penrose geen gemeengoed. Er is veel discussie over. Feitelijk past het allemaal in een bredere discussie die al speelde voor Penrose en nog steeds voortduurt. Waar het om gaat is de vraag op wiskundige objecten en gegevenheden reëel zijn of slechts een product van de verbeelding (of de geest). Veel van de commotie schuilt daarbij in mijn ogen in het gebruik van taal. Neem de uitspraak: er zijn functie's f(x) die niet differentieerbaar zijn in x=0. Voor een wiskundige een open deur. Totdat je hem/haar de vraag stelt: oh ja, en waar zijn ze dan? Waardoor de wiskundige dus prompt in een vreemde staat van verwarring wordt gebracht. Naar mijn mening is veel van die verwarring echter te omzeilen door het kiezen van andere formuleringen en zegswijzen waardoor wiskundige begrippen wel degelijk in de realiteit kunnen worden ingebed. Wil men aan de eis van een exacte en volledige omschrijving voldoen zijn dat soort formuleringen vaak echter veel omslachtiger dan short-cuts zoals "er zijn functie's die".

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 nov. 2019 - 23:48

"Ik heb de boeken van Gloria Wekker niet gelezen". Dat is natuurlijk makkelijk te verhelpen. Niet dat ik dat van harte aanraad. De inleidingen zijn wel genoeg om een idee te krijgen.

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 0:53

Zoals ik al aangaf: een paar lezingen op internet zijn voor mij genoeg. Meer trek ik ook gewoon niet zonder in blinde razernij te raken door zoveel onzin.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 nov. 2019 - 11:21

@JanB begrijpelijk.

Audio
Audio25 nov. 2019 - 23:26

"Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde" heeft Galilei gezegd. Het is toch wel heel bijzonder dat de wiskunde, de meest abstracte wetenschap die de menselijke geest heeft voortgebracht, de natuur zo nauwkeurig beschrijft. Je zou dit verband on-redelijk kunnen noemen, dus niet met de rede te begrijpen. Iets dat letterlijk ons verstand te boven gaat, dus transcendent is. Dit transcendente wordt ook wel aangeduid met God.

2 Reacties
Audio
Audio25 nov. 2019 - 23:43

Hierbij moet natuurlijk wel opgemerkt worden dat ook de Wiskunde uitgaat van axioma's, niet te bewijzen stellingen. De wiskunde is begonnen met praktische vraagstukken zoals de omtrek van een cirkel t.o.v. de straal (pi); de stelling van Pythagoras werd al in het Oude Egypte gebruikt om een rechte hoek uit te zetten. Deze zg. 3-4-5 steek wordt nog altijd gebruikt.

Katootje2
Katootje226 nov. 2019 - 11:55

"Het is toch wel heel bijzonder dat de wiskunde, de meest abstracte wetenschap die de menselijke geest heeft voortgebracht, de natuur zo nauwkeurig beschrijft." Nee, dat is niet bijzonder, daar is ze voor bedoeld. "Je zou dit verband on-redelijk kunnen noemen, dus niet met de rede te begrijpen. Iets dat letterlijk ons verstand te boven gaat, dus transcendent is. Dit transcendente wordt ook wel aangeduid met God." Sorry, maar ik geef toch echt de voorkeur aan atheïstische wiskunde. Hoogdravende flauwekul met een gristelijk aureooltje.

[verwijderd]
[verwijderd]25 nov. 2019 - 22:45

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
JanB2
JanB226 nov. 2019 - 16:10

"Pas in de 16e eeuw kwamen decimalen in gebruik, daarvoor was de uitkomst van een simpele vierkantswortel zo maar niet te noteren" Dat is hij voor de meeste getallen nog steeds niet. Wortel 2 (bijvoorbeeld) is namelijk een irrationeel getal. Het aantal decimalen is oneindig. En ook rationele getallen zijn vaak niet in gesloten vorm uit te drukken mbv decimalen. De wortel uit 1/36 (1/6) levert een repeterende breuk op. Voor het getal 9 is de vierkantswortel daarentegen zelfs zonder decimalen op te schrijven. Tamelijk slordig hoe Boers zich hier uitdrukt. Feitelijk onjuist ook.

4Vier!
4Vier!25 nov. 2019 - 21:50

hmm. Ik geloof dat ik niets van het artikel begrepen heb, noch kan ik me er iets bij voorstellen. Hoe ziet zo’n gedekoloniseerd wiskundeboek eruit?

2 Reacties
JanB2
JanB227 nov. 2019 - 10:41

Ik zou zeggen: pak er willekeurig ééntje uit de kast. Goed kijken. Zo ziet dus een gedekoloniseerd wiskundeboek eruit, precies hetzelfde als een niet gedekoloniseerd wiskundeboek.

4Vier!
4Vier!27 nov. 2019 - 22:18

JanB 27 november 2019 at 11:41 ????

Katootje2
Katootje225 nov. 2019 - 18:15

"We zien dus dat veruit de dominante visie binnen de exacte wetenschappen is: de natuur moet onderworpen worden aan ons verstand en de natuur gehoorzaamt aan wiskundige wetten die een eigen bestaan hebben, los van de wereld zoals wij die waarnemen." Op de eerste plaats vraag ik me af of er wel zoiets bestaat als "wiskundige wetten". Het lijkt me eerder een systeem dat door mensen is ontworpen, dat uitgaat (gesimplificeerd) van de gedachte, dat als 1+1 gelijk is aan 2, dat daaruit volgt dat 2=2 gelijk is aan 4. Of gesteld dat de kortste afstand tussen 2 punten een rechte lijn is, dat dan daaruit volgt....etc. Je zou ook andere uitgangspunten kunnen kiezen en dan krijg je hele andere resultaten. De reden voornoemde uitgangspunten zijn gekozen ligt in de praktische toepasbaarheid, maar kent ook haar beperkingen, zoals Georg Cantor reeds liet zien. De bedoeling is geenszins om de natuur te onderwerpen aan ons verstand, want dan zouden we een empirische toetsing achterwege kunnen laten. De natuur heeft altijd het laatste woord. Natuurlijk moet je altijd openstaan voor een andere benadering, maar bij de vraag welke benadering de voorkeur verdient, moet je niet alleen de benadering van de ander goed begrijpen, maar -op de eerste plaats- ook die van jezelf. Dat laatste ontbreekt hier. De vraag wie de eer krijgt voor de juiste benadering -de Maya's, de Grieken of de Arabieren- lijkt mij van volstrekt ondergeschikt belang. En welke menselijke zinsbegoocheling je ook kiest: De natuur heeft altijd het laatste woord.

12 Reacties
tempest
tempest25 nov. 2019 - 19:57

In dit geval gaat het volgens mij om de impact van de vorm van wiskunde op jonge mensen die het vak leren. Om daar nu een filosofie les van te maken vind ik toch wat overdreven. Dat soort dingen zijn leuk als je de materie al beheerst, dan raakt de discussie aan je eigen opvattingen wat iets betekent, maar dat is echt vele stappen verder dan het middelbaar onderwijs. Voor je het weet gaan mensen die de stof eigenlijk niet snappen enkel uit hun nek kletsen, daar leer je niks van. BIJ1 is bezig overal haar onderwerpen in te proppen of ,door de krankzinnigheid, de aandacht ervoor te verkrijgen.

Katootje2
Katootje225 nov. 2019 - 22:42

"In dit geval gaat het volgens mij om de impact van de vorm van wiskunde op jonge mensen die het vak leren. Om daar nu een filosofie les van te maken vind ik toch wat overdreven." Je wilt toch als kind wel een beetje weten waar je aan begint. Neem nu de volgende stelling: "Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren." Als iedereen het beweerde kan herhalen en dan dezelfde uitkomst krijgt, dan is het beweerde waar. Meten en logisch-wiskundig redeneren doe je in pas achteraf, op de eerste plaats om te achterhalen waarom het waar is en op de tweede plaats in de hoop dat dit lijdt tot meer inzichten. Of die inzichten dan ook geldig zijn, zal moeten blijken door empirisch bewijs. Bestaan er “wiskundige wetten”? Wiskunde is een menselijke constructie, dus als de wiskunde regels en wetten kent, dan zijn die door de mens gemaakt. De kortste afstand tussen 2 punten is een rechte omdat dat als uitgangspunt wordt gekozen, niet omdat het zo is. Ik weet niet of dat valt onder de filosofie, maar het lijkt me toch wel essentieel dat kinderen in het hoger onderwijs dat leren begrijpen en het bewijzen van axioma's vanuit het ongerijmde lijkt me een stuk moeilijker. Ik ben alleen bang dat deze leraar mijn standpunt zal zien als een klassiek geval van witte westerse logica, alhoewel ze mij op school iets heel anders hebben geleerd. Ik ben dan ook diplomaloos gebleven.

Katootje2
Katootje225 nov. 2019 - 22:48

Maar ik herinner nog wel dat je in dit geval, om onbekende redenen, zonder enige logica of herkenbare mathematische wetten, leidt schrijft met ei en dt.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 0:22

Op de eerste plaats vraag ik me af of er wel zoiets bestaat als “wiskundige wetten”. Zonder meer. Op het moment dat 1+1=2 gedefinieerd is, dwz op het moment dat de getallen 1 en 2 gedefinieerd zijn, alsook de bewerking optellen, dan ligt n+1+1=n+2 onweerlegbaar vast voor alle getallen n, ongeacht (!) of die getallen gedefinieerd zijn of niet. En de stelling dat de kortste afstand tussen 2 punten een rechte lijn is, is een axioma, oftwel iets dat niet alleen een feit is maar bovendien zelfevident, zodat een separaat bewijs niet nodig is. Het is geen aanname maar een niet te ontkennen uitgangspunt om tot andere beweringen te komen die, mits correct bewezen, dan op hun beurt ook de status van stelling of wetmatigheid hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 nov. 2019 - 8:17

Voor 'IJ" en "EI" zijn historische redenen. Maar om correct te leren spellen heb je daar niets aan.

Katootje2
Katootje226 nov. 2019 - 11:48

JanB - Wat jij beschrijft is een stelsel van regels dat door de mens is verzonnen en gezamenlijk dat uitmaken wat wij wiskunde noemen. Het is niet zo dat de mens -net als in het geval van de natuurkunde- de wiskunde is gaan bedrijven en toen al doende ontdekte dat in de wiskunde bepaalde wetmatigheden aantoonbaar waren.

Katootje2
Katootje226 nov. 2019 - 12:17

Het axioma dat de kortste afstand tussen 2 punten een rechte lijn is, is niet zelfevident, maar een voorwaarde voor berekeningen in de hypothetische -en niet bestaande- situatie dat er maar 2 dimensies zouden bestaan.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 15:34

Wat jij beschrijft is een stelsel van regels dat door de mens is verzonnen en gezamenlijk dat uitmaken wat wij wiskunde noemen. Nee, dat is het dus niet. Wanneer een (geen 1 maar een!) appel van een boom valt en vervolgens nog een appel van die boom valt dan ontstaat er een realiteit die wij aanduiden met 2 appels (op de grond) maar die feitelijk onafhankelijk is van hoe wij die benoemen. Net zoals het feit dat de kortste afstand tusseen 2 punten gegeven wordt door een recht lijnstuk is er ook hier sprake van een objectieve werkelijkheid. Wij vangen die slechts in taal en definitie's.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 15:38

Het axioma dat de kortste afstand tussen 2 punten een rechte lijn is, is niet zelfevident. Dat is het wel. En die 2 dimensies bestaan. Als er (minstens) 3 dimensie's zijn dan zijn er immers ook 2 aan te wijzen. Bij 3 vastgestelde dimensie's is het alleen de vraag of er nog een 4e of meer zijn.

Katootje2
Katootje228 nov. 2019 - 5:50

Als er 3 dimensies bestaan is dat geen bewijs dat er iets bestaat dat slechts 2 dimensies heeft.

Katootje2
Katootje228 nov. 2019 - 6:01

"Wanneer een (geen 1 maar een!) appel van een boom valt en vervolgens nog een appel van die boom valt dan ontstaat er een realiteit die wij aanduiden met 2 appels (op de grond) maar die feitelijk onafhankelijk is van hoe wij die benoemen." Nee, want dat geldt alleen als je "appels" als eenheid benoemt.

Katootje2
Katootje228 nov. 2019 - 6:04

Het antwoord is anders als je de vraag stelt hoeveel kilo er is gevallen.

Stheno
Stheno25 nov. 2019 - 18:09

Het podium dat bijeen hier krijgt hier is fenomenaal. En dat terwijl men zich zelfs hier keer op keer in de eigen voet schiet, zo ook hier. Maar wie weet, komt er een een stappenplan welke concreet benoemt wat nu het probleem is en wat een oplossingsrichting kan zijn. Vooralsnog niet, helaas. Ik krijg de indruk dat het vooral om geschiedenis gaat (en niet om wiskunde of een ander beta vak); en dan ook nog om zeer specifieke stukken van de geschiedenis. Dat zal heel interessant worden, vooral voor de schrijver hierboven. Tijdens de komende stakingsdagen (mogelijk eind januari) is er voor hem nog heel wat te leren over de kruistochten (en waar dit als tegenbeweging op is gestoeld) of over de Ashanti in Ghana i.c.m. het tot slaaf maken, om maar 2 willekeurige momenten te noemen.

DiederikZeeman
DiederikZeeman25 nov. 2019 - 17:46

Is dit artikel een slechte grap? Of is het een knullige poging om de roemruchte 'Sokal Hoax' nog eens dunnetjes over te doen? (Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sokal-affaire ) Zo niet, dan sluit ik niet uit dat het een uitgekookte en zeer geslaagde manier van een extreem-rechts iemand is om progressieve mensen als verwarde idioten af te schilderen en de Telegraaf ammunitie te bieden. Ik zou graag inhoudelijke kritiek op het artikel leveren in plaats van alleen maar te roepen dat het onzinnig is. Maar ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen te reageren op deze woordenbrei. Anders gezegd: volgens mij valt het stuk in de categorie "not even wrong". Want voordat iets onjuist of onwaar is, moet het toch eerst ergens op slaan en iets betekenen. Dat lijkt me hier niet het geval.

3 Reacties
Katootje2
Katootje225 nov. 2019 - 18:23

Ik deel je verwarring, dus leek het mij het verstandigste om eerst maar eens te laten zien dat het uitgangspunt niet deugt.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 0:31

Is dit artikel een slechte grap? Ik vrees van niet. Dit soort waanideeën borrelen steeds vaker op uit het ideologisch moeras waartoe een deel van de academie is verworden. Het is zo langzamerhand dan ook niet meer zo heel vreemd dat wetenschap (ook ECHTE wetenschap) door een steeds grotere groep mensen die het onderscheid niet kunnen maken tussen wetenschappelijke feiten en baarlijke nonsens wordt gezien als "ook maar een mening". Ik ben in deze dan ook een sterk voorstander van censuur en repressie. Mensen die hun academische vrijheid misbruiken verdienen die vrijheid namelijk niet. Want er staat veel op het spel. Er loopt immers een directe lijn van het soort onzin dat in dit artikel wordt beweerd naar het ontkennen van de klimaatproblematiek.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 nov. 2019 - 8:22

Ik vrees dat het serieus bedoeld is. Nep-wetenschap is zoveel interessanter dan echte.

Donutz
Donutz25 nov. 2019 - 17:22

Ik mis helaas concrete voorbeelden? Wat moet ik me bij 'dekolonisatie van de wiskunde' voorstellen? Zo is het vak geschiedenis al vele jaren aangepast en leren de kinderen niet dat de VS door Columbus is ondekt maar al veel eerder door de vikingen en dat de inheemse Indianen er terecht zijn gekomen toen het continent nog aan Azië vast zat. En dat in de tijd van de westerse ondekkingsreizen wij niet zo vriendelijke tekeer zijn gegaan in o.a. Amerika. Dat de kruistochten geen feestje varen maar het er hard aan toe ging om gewapend het geloof op te leggen. Mocht het vak wiskunde op dit vlak dus nog pertinent te kort schieten, maak dan concreet waar we de plan misslaan? Ik heb overigens bezwaar tegen het verwijzen naar groepen mensen op basis van hun kleur. Dat geeft naar mijn mening een wij-zij verdeling. Op huidskleur hameren moet je niet doen, wat je wel moet doen is het ontkrachten van onnozele stereotypes (mensen uit continent X, land Y, kleurtje Z zijn...) en inderdaad vakken niet zo inrichten dat zij uit 1 perspectief geschreven zijn. Waar dat wel gebeurt, concreet aanwijzen waar die fout gemaakt wordt en hoe het wel zou moeten.

Woeki Hypo
Woeki Hypo25 nov. 2019 - 17:07

Dekolonisatie van het wiskundeonderwijs “Om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen, kunnen we niet volstaan met het bestuderen van een enkel gezichtspunt. Daarom is dekolonisatie van het onderwijs noodzakelijk.” Mee eens. Elitisme / elitarisme. De tegenwoordig dominante neoliberale economie, een “top” wetenschap met wiskunde 1), is een imperiale en koloniale (sociaal darwinistische) dogmatiek door, voor en van elites, financiers en hoogopgeleiden. Deze elites, financiers en hoogopgeleiden vormen een nieuwe “tribe”. Dit tribale denken van elites, financiers en hoogopgeleiden polariseert maatschappij en wereld maximaal. De wiskunde in de hierboven genoemde wetenschap laat zien, hoe maximaal eenzijdig en (inter)subjectief wiskunde en dus ook wetenschap kunnen zijn. We zijn een kennis maatschappij. Voor extremisme en totalitarisme kun je dus ook bij de wiskunde en de wetenschap terecht. Helaas. Met de huidige tijdgeest / economie als voorbeeld. Ondanks (of dankzij) onze kennis maatschappij. Populisme. Vormen van populisme kunnen / moeten dan een reactie zijn. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Juist door (een (maximaal eenzijdige) wijze van) gebruik van (de abstracte / globale) wiskunde binnen deze wetenschap zijn bijna alle “vieze” termen (van de politicologie / politiek) op deze wetenschap van toepassing. Ook feodalisme en fascisme.

3 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart25 nov. 2019 - 19:01

Dus,,.dus... wacht effe... het zijn niet - de schellen vallen me oge - niet... de moslims, de joden, de bolsjewieken, maar,... maar... de elite en de internationale financiers, bijgestaan door een clubje snode wetenschappers? Asjemenou! We hebben ze. De complottheorie is af. Daar is de vijand, zie hen staan, broek om de kuiten; - leve het volk en 't eeuwige wij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 nov. 2019 - 8:40

"we hebben ze...". ja het is zaak om de school tijdig te verlaten, liefst zonder diploma's.

Woeki Hypo
Woeki Hypo26 nov. 2019 - 13:03

@Grietje Vleeshart, 25 november 2019 at 20:01, 1 “de elite en de internationale financiers, bijgestaan door een clubje snode wetenschappers” Ik schreef niet zonder een logische reden “elites, financiers en hoogopgeleiden” dus zonder het lidwoord “de”. 2 “complottheorie” “Complottheorie” of “complot denken” wordt door elites te vaak als een (negatief) retorische term gebruikt. 3 “vijand” Het neoliberalisme is ook een vijanddenken. Woeki Hypo.

Henk Tuinman
Henk Tuinman25 nov. 2019 - 16:13

Zelden zo een onzin gelezen. Dekolonisatie van wiskunde: worden de berekeningen anders als je weet waar een formule vandaan komt? Zelfde voor Natuurkunde. Gezien de beroepen van de toekomst leren kinderen nu al zeer weinig wat daar op aansluit. Je kunt wel blijven hangen in het verleden, maar daar hebben de kinderen van nu later niets aan. Ga ze iets leren waar ze wat mee kunnen. En geschiedenis is iets voor de geschiedenisboeken of rond het kampvuur. En zo zijn er nog meer vakken die door de digitalisatie kompleet zullen vervallen of veranderen.

Jorah
Jorah25 nov. 2019 - 16:02

Nog minder nieuwe studenten voor de lerarenopleiding Wiskunde als ik het artikel serieus neem. Leraren willen kennis overdragen, niet speelbal zijn van politiek geneuzel in de marge.

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser25 nov. 2019 - 15:26

Dekoloniseren van de wiskunde, heel erg veel krankzinniger moet het niet worden en ik kan het weten als ervaringsdeskundige.

Leeuwenhart2
Leeuwenhart225 nov. 2019 - 15:13

@EricDokaew Aangezien het om ons huidige tijdsgewricht gaat, is de 13de eeuw niet relevant in deze. "Probleem is ook hoe je een IQ van iemand bepaalt. Door middel van IQ-testjes dus. Maar daar kun je in geoefend raken. Praktisch iedere westerling heeft wel meerdere IQ-testjes gedaan en is vragen en bijbehorende voorgestelde oplossingen gaan herkennen. Dat geldt niet voor een Afrikaan die voor het eerst met een ‘westerse’ IQ-test geconfronteerd wordt. Kortom, het hele IQ-verhaal is ten dele verneukeratief." Ik denk niet dat je kunt stellen dat westerlingen geoefend zijn in iq-tests, op basis van de paar testen die wij verspreid over onze schooltijd krijgen. Als afrikanen onze testen niet kunnen maken zoals jij zegt, of ze wel kunnen maken tot een bepaald niveau waardoor ze laag scoren, dan zijn ze hoe dan ook niet in staat om mee te draaien in onze steeds complexer wordende maatschappij, zonder van alle kanten hulp te bieden. Ik denk dat er betrekkelijk weinig verneukeratief is aan het iq-verhaal.

3 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew26 nov. 2019 - 3:27

@Leeuwenhart: Ik denk dat er betrekkelijk weinig verneukeratief is aan het iq-verhaal. --------------------------------------------- Het IQ-verhaal is zelfs nog verneukeratiever als je bedenkt dat er (niet helemaal onomstreden overigens) sprake is van meervoudige intelligentie. Ik heb destijds voor mijn toenmalige werkgever nog posters ontworpen over dit onderwerp. Het ging toen om acht vormen van intelligentie. Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Meervoudige_intelligentie zien we er al veel meer. Persoonlijk vind ik een zestal reëel, de rest nogal vaag. Maar ook voor mij is het zeker dat als het om intelligentie gaat, er meer is dan alleen maar logisch/mathematische intelligentie. Daarom vind ik jouw betoog elders op deze pagina wel wat kort door de bocht.

Leeuwenhart2
Leeuwenhart226 nov. 2019 - 9:12

@EricDonkaew "Het IQ-verhaal is zelfs nog verneukeratiever als je bedenkt dat er (niet helemaal onomstreden overigens) sprake is van meervoudige intelligentie." Meervoudige intelligentie is meer dan "niet helemaal onomstreden". Het wordt zelfs gezien als pseudo-wetenschap, omdat er totaal geen bewijzen zijn die deze theorie ondersteunen. Het gaat om algemene intelligentie. Dat is de grootste factor voor succes in het leven in deze tijd, in de westerse wereld. Al die andere zogenaamde vormen van intelligentie zijn vaardigheden. Die worden door sommige wetenschappers intelligentie genoemd, om zo het ongemakkelijke verschil van echte intelligentie tussen kinderen te verzachten.

Jaap8
Jaap826 nov. 2019 - 19:33

@Leeuwenhart. Je hebt helaas helemaal gelijk. Helaas in de vorige zin is dan wel discutabel. Velen willen niet beseffen dat wij verschillende genetische ontwikkelingen hebben. De ene groep ontwikkelt zich zo, terwijl een andere groep een andere richting volgt al naar gelang de omstandigheden. Dat kun je ontkennen, maar vroeg of laat vind je de uitkomsten tegen je. Is dat erg? Zodra je mensen daarop aanvalt of als minderwaardig beoordeelt wel. Zolang je ieders kwaliteiten evenredig waardeert niet. Opvallend wel dat juist op deze site intelligentie schijnbaar zo belangrijk is terwijl ze het glashart ontkennen. Als ik tenminste de term "dom" lees in de vele reacties van mensen die denken dat hun eigen gelijk gelijk staat met het dom zijn van andersdenkenden.

tinus1969
tinus196925 nov. 2019 - 14:18

Mag ik een heel fundamentele vraag stellen? Boers heeft het over 'andere tradities', en stelt bv: 'Tegen het programma om het onderwijs te dekoloniseren klinkt regelmatig de kritische vraag naar de objectieve criteria die gehanteerd moeten worden. Maar het is precies díe vraag die een vooringenomen stelling verraadt: die vraag komt namelijk voort uit de rationalistische traditie die de oorzaak was van de stereotyperingen waar we vanaf willen.' Boers toont zich dus een tegenstander van objectiviteit en universalisme; er bestaat blijkbaar geen 'algemene waarheid'. Dat is best, maar hoe staat hij dan tegenover bv artikel 1 van de grondwet, het discriminatieverbod? Nou is het van tweeën één: of er bestaan geen universele waarheden, maar dan is het discriminatieverbod ook niet universeel waar. Of er bestaan wel universele waarheden, en het discriminatieverbod is er één van - maar dan heb je plots wel objectieve criteria die passen in een rationalistische traditie.

8 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart25 nov. 2019 - 16:03

Zoals Popper ergen schrijft in "the open society and its enemies" (onder die laatste categorie schaar ik jou en de jouwen maar effe voor 't gemak) er zijn twee soorten regels (wetten): regels die regelmatigheden in de natuur beschrijven en normen en voorschriften. Die laatsten zijn zeker efemeer, ook al noem je ze universeel. Fascisten et alia maken gretig gebruik van deze schijnbare gelijkwaardigheid en noemen hun ontaarde normatieve flut ideetjes dan 'natuur wetten' .

tinus1969
tinus196925 nov. 2019 - 21:15

@Grietje, leuke afleidingsmanoeuvre. Even terug naar waar het om gaat: Is het discriminatieverbod universeel? Of mogen andere tradities daarvan afwijken? Tolereren we die andere tradities dan? En ja, ik weet wat Popper daarover te zeggen had in 'the open society and its enemies'; hij vond dat filosofisch gezien verder nogal triviaal en besteedde een voetnoot aan de paradox van (in)tolerantie.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart25 nov. 2019 - 22:12

Alles is relatief, dat is zo, maar ik zou 40 pagina's (ik heb 't even nagekeken) geen voetnoot noemen. Is de (verkeers)regel 'rechts gaat voor' universeel (wat dat ook mag betekenen)?

tinus1969
tinus196926 nov. 2019 - 9:25

@Grietje "Alles is relatief, dat is zo, maar ik zou 40 pagina’s (ik heb ’t even nagekeken) geen voetnoot noemen." Welke 40 pagina's dan? Ik zal The open society etc er vanavond even op naslaan. De kern zit wel degelijk slechts in ee voetnoot: https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_tolerance#Discussions "Is de (verkeers)regel ‘rechts gaat voor’ universeel (wat dat ook mag betekenen)?" Die regel is intersubjectief op een bepaalde manier universeel; zodra hij is afgesproken, kan iedereen zich er maar beter aan houden. Maar hij heeft geen objectief bestaan. Heeft het antidiscriminatiebeginsel een universeel, objectief bestaan?

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart26 nov. 2019 - 12:06

Het verschil tussen natuur(wet) en conventie (in relatie tot de filosofie van Plato) wordt besproken in hoofdstuk V van deel I. Ik ben niet zo geïnteresseerd in (neo)-platonische ideeën over 'objectiviteit' en universalia, en al dat soort totalitair geneuzel. (Zodra je iets objectief 'waar' noemt, wordt 't tiranniek; - terwijl vrijwel elke 'waarheid' tot nu toe wel 's van zijn sokkel is gedonderd.) Maar verkeersregels en 't discriminatieverbod zijn van dezelfde soort, dus dan heb je je antwoord (voor de derde keer).

tinus1969
tinus196926 nov. 2019 - 15:34

@Grietje "Maar verkeersregels en ’t discriminatieverbod zijn van dezelfde soort, dus dan heb je je antwoord (voor de derde keer)." En zouden Bij1 en Rogier Boers daar ook zo over denken?

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart27 nov. 2019 - 7:56

Ik begrijp dat je een retorische slimmigheidje in je mouw verborgen houdt. Je staat natuurlijk te popelen. Desalniettemin: je kunt desondanks natuurlijk tot de conclusie geraken, dat een regel - zeg het anti-discriminatie beginsel - een prima regel is (de beste tot nu toe door man-en-vrouw-en-transgender verzonnen) en in die-en-die situatie zou moeten worden nagevolgd en toegepast. Ja, wie stoutmoedig is -en/of overmoedig - zou kunnen zeggen: universeel toegepast en nagevolgd zou moeten worden. De mensen van Bij1 zijn bedaard, beschaafd en evenwichtig: geen scherpslijpers met radicale ideeën in de benen, eerder goedbloedjes en sufkontjes vol burgertrouw. Vandaar. Dus.

tinus1969
tinus196930 nov. 2019 - 15:41

@Grietjke, Neehoor, ik sta niet te popelen met retorica. Ik ben juist bezig een fundamenteel punt aan te snijden. Zijn (sommige) normen&waarden universeel, of niet? Is, bijvoorbeeld, het discriminatieverbod een universele norm? Als die norm universeel is, wat doe je dan met mensen, ideologieën en groepen die die universele norm niet erkennen? mag je die mensen, ideologieën en groepen wel discrimineren, of moet je die ook gelijk en met respect behandelen? In het eerste geval zijn niet alle groepen gelijk, in het tweede geval accepteer je andere mensen je universele norm niet hanteren.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart25 nov. 2019 - 12:16

Al ben ik een fervente fan van Paul - anything goes - Feyerabend, toch klinkt 'dekolonisatie van de wiskunde' me erg 'woke' in de oren. Goed, het is een 'beginsel programma' dus om dan te vragen naar 'inhoudelijke details' geeft geen pas; - aan de andere kant: het vrijblijvend klapwieken in abstracties (een tic van westerse wetenschappers) biedt te weinig houvast om een oordeel te vellen. Het probleem was juist - vond ik destijds ook al - dat vakken als wiskunde, scheikunde en (in mindere mate) natuurkunde op de middelbare school 'a-historisch' werden behandeld. Zo had je nooit 'n idee waarom, waarvandaan en waarnaartoe de stof er was en hoe 't bewoog. Dus meer aandacht voor de historische context juich ik van harte toe. Het westerse denken komt voort uit de mistflarden van de mythe van de objectiviteit. Daar mogen wel 's wat aan doen.

1 Reactie
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart25 nov. 2019 - 12:42

Er zijn - de laatste decennia - natuurlijk vele 'cultuurgeschiedenissen van de wiskunde' (bijvoorbeeld Keestra, 2006) etc. verschenen. Geen echt nieuwe inzichten hier, dus. Zoals men op rechts ideeën uit de negentiende en vroeg twintigste eeuw van 'n onfris 'nieuw' likje verf voorziet, zo geeft men op links 'stokoude' ideeën van na 1950 graag een nieuw identiteitspolitiek-jasje. Zonde van mijn tijd, eigenlijk, dit betreden van platgetreden paden.

JD2
JD225 nov. 2019 - 12:09

Dacht even het script van een Lubach uitzending te lezen, maar het is toch echt een stuk van de wiskundige Rogier Boers, die meteen bewijst dat een wiskundig betoog niet hetzelfde is als een taalkundig betoog (qed?). Wat me verbaast voor een wiskundige is de stelling "de natuur moet onderworpen worden aan ons verstand en de natuur gehoorzaamt aan wiskundige wetten die een eigen bestaan hebben,". De natuurkunde en bebehorende wiskunde is geen keurslijf, maar een poging de natuur in abstracte, vaak elegante, vergelijkingen te beschrijven. Natuurkundigen proberen helemaal niet de natuur in E=mc2 te dwingen, we weten dat deze wet niet opgaat voor de quantum mechanica, dus wordt gezocht naar een andere wiskundige formulering. Het mooie van wiskunde is juist de volledige objectiviteit, wiskunde werkt overal en op dezelfde manier, daar hoeft niets aan gedekoloniseerd te worden.

4 Reacties
JanB2
JanB226 nov. 2019 - 0:41

We weten dat deze wet (E=mc2) niet opgaat voor de quantum mechanica. Wel dus. De relativistische uitdrukking voor de energie van een deeltje vormt juist één van de uitgangspunten voor zowel de Klein-Gordon als de Dirac vergelijking die samen zo'n beetje het hart van de (relativistische) quantummechanica vormen.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 0:41

"Het mooie van wiskunde is juist de volledige objectiviteit, wiskunde werkt overal en op dezelfde manier, daar hoeft niets aan gedekoloniseerd te worden." Volstrekt mee eens.

Katootje2
Katootje226 nov. 2019 - 12:09

Het maakt alleen wel behoorlijk veel verschil of je ervan uitgaat dat de aarde om de zon draait in plaats van de zon om de aarde. De wiskunde is net zo objectief als degene die ze inzet als instrument.

JanB2
JanB226 nov. 2019 - 15:49

Het maakt alleen wel behoorlijk veel verschil of je ervan uitgaat dat de aarde om de zon draait in plaats van de zon om de aarde. Voor de wiskunde niet. Je krijgt in het ene geval (zon rond aarde) hooguit niet de juiste beschrijving voor de schijnbare banen die hemellichamen aan het firmament lijken te volgen.

Buitenstaander
Buitenstaander25 nov. 2019 - 11:56

Kijk, dat er 'meer waarheden' in de wereld zijn is prima om te vertellen, maar omdat nu precies met geforceerde lading onder de-kolonisatie te rangschikken….. Dat is pas 'een enkel gezichtspunt'......

Peterrr2
Peterrr225 nov. 2019 - 11:35

De schrijver geeft aan dat het belangrijk is om wiskunde te dekoloniseren. Maar hoe heeft hij die verandering dan concreet voor ogen?

Peterrr2
Peterrr225 nov. 2019 - 11:24

"We leren dat Columbus in 1492 Amerika ontdekte." Sorry, pas nog behandeld in groep 7 en deze bewering klopt niet. De kinderen (van nu) weten heel goed dat Amerika al veel langer ontdekt was door nomadenstammen die we later 'Indianen' noemden. Ook is besproken hoe het voor de bevolking daar was om 'ontdekt' te worden met alle gevolgen van dien. Beetje jammer dat als je zo'n artikel schrijft met zulke feitelijke onjuistheden aan komt zetten...

6 Reacties
tinus1969
tinus196925 nov. 2019 - 12:32

Eens. De schrijver gebruikt hier de drogreden van de 'stropop'. ik hoop dat juist wiskundigen getraind zijn in het herkennen van zulke drogredenen = logische redeneerfouten.

tinus1969
tinus196925 nov. 2019 - 13:13

Omgekeerd lijkt de schrijver in zijn eigen valkuil te vallen als hij schrijft: "De geschiedenis van China, Korea en Japan is misschien interessant, maar die heeft lange tijd geen grote directe invloed gehad op de West-Europese maatschappij." China was tot de industriële revolutie het grootste en innovatiefste Rijk ter wereld, en was dat in ieder geval sinds de val van het Romeinse Rijk, maar waarschijnlijk al daarvoor. Via India en de zijderoute verspreidde Chinese kennis en producten zich naar Europa; waaronder zulke uiteenlopende zaken als papier, buskruit, en de 14e eeuw pestepidemie ('de Zwarte Dood'). De ontdekkingsreizen van de 15e eeuw hadden één van de expliciete doelen om contact te leggen met de door Marco Polo beschreven Chinezen. Kortom, China heeft de afgelopen 20 eeuwen onze geschiedenis diepgaand beïnvloed.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 nov. 2019 - 16:31

De vikingen hebben ook nog in de 10de eeuw een blauwe maandag in Amerika gebivakkeerd. Terug te vinden in de IJslanse saga's en in archeologische evidentie. Dat wordt nog niet op de basisschool onderwezen?

Peterrr2
Peterrr225 nov. 2019 - 19:03

@DanielleDefoe, ook dat kwam aan de orde. Maar daar werd verder weinig aandacht aan gegeven, omdat er niet veel over te vertellen valt. Er is weinig bewaard gebleven en ze hebben weinig invloed gehad op de ontwikkeling van het continent. Tenminste zo heb ik me dat laten vertellen :-)

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 nov. 2019 - 19:39

Peterrr 25 november 2019 at 20:03 klopt, dat scheelt ook weer in het dekoloniseren van IJsland, waar de kolonisten oorspronkelijk vandaan kwamen.

Juppé🎗
Juppé🎗25 nov. 2019 - 19:55

« De vikingen hebben ook nog in de 10de eeuw een blauwe maandag in Amerika gebivakkeerd. « .....Ja dat staat vast, Danielle. De Feniciers hebben waarschijnlijk vanuit handelsposten in het Zuiden van Spanje en Portugal handel gedreven met Brazilie. Vondsten van voorwerpen in Brazilie tonen dit aan. Omgekeerd is er nog niets gevonden , maar mogelijk is dit onbwerkt goud geweest. Dit was vanaf de 10e eeuw voor onze jaartelling. Toen zijn de Feniciers ook vanuit Gibraltar Africa om gevaren.

Miss Piggy
Miss Piggy25 nov. 2019 - 11:03

Wat een warrig verhaal. Ik heb het stuk meerdere keren gelezen, maar het is mij nog steeds niet duidelijk welke exacte plannen (met nadruk op exact) Rogier heeft om het wiskunde te 'dekoloniseren'. Buiten een hoop wollig taalgebruik dat alleen in zijn kringen gangbaar is. Wiskunde is ook pure logica, in China gebruikt men dezelfde soort wiskunde om wegen te bouwen, vliegtuigen te ontwerpen etc. als hier. Het nut ontgaat me totaal voor dit idee. Een andere discussie is hoe je meer verschillende bevolkingsgroepen een liefde voor het vak Wiskunde kan geven, waardoor men een studie in een exacte richting zal kiezen. Wat dat zal inhouden kan ik zelf geen antwoord op geven, maar ik weet wel dat het warrige BIJ1 praatje over 'dekolonisatie' zeker er niet toe zal bijdragen.

Leeuwenhart2
Leeuwenhart225 nov. 2019 - 10:53

"We kunnen niet alléén maar de West-Europese kant van het verhaal vertellen als de mensen die met elkaar omgaan en die elkaar willen begrijpen niet dezelfde geschiedenis hebben. Het koloniale verleden gaat niet alleen over specerijen en overzeese gebieden, maar ook over roof, slavernij en onderdrukking." Helemaal eens. Het wordt hoog tijd dat we slavernij eens van de andere kant gaan bekijken. Meer les over bijvoorbeeld de Arabische slavenhandel tussen de zesde en twintigste eeuw, die uit Afrika, maar ook Europa, naar schatting tussen de 10 en 15 miljoen mensen tot slaaf maakten en een goed deel van de Afrikaanse slaven castreerde, voordat zij het islamitische rijk binnengevoerd werden. En over de rol van de Afrikaanse landen, die deze slaven leverden. "Dat voedt het, vaak onbewuste, beeld dat witte mensen slimmer en beschaafder zijn dan niet-witte mensen; dat de verlichte westerse cultuur verder ontwikkeld is dan andere culturen." Beschaafder ga ik niet zeggen, maar dat blanke mensen gemiddeld genomen een stuk intelligenter zijn dan Afrikanen en Arabieren is een vaststaand gegeven. Net als het feit dat Aziaten gemiddeld weer intelligenter zijn dan blanken en de Ashkenazi joden veruit de kroon spannen. Dit is geen racisme, maar de grootste inconveniant truth van onze tijd. De gigantische olifant in de kamer, waar niemand het, logischerwijs, over durft te hebben. Het kan immer nooit iets zeggen over een individu, welke afkomst iemand ook heeft. Het gemiddelde i.q van Marokkaanse, turkse, surinaamse, antiliaanse en oost-europese mensen ligt rond de 85 en dat van mensen uit de sub-Sahara-landen rond de 70. Ter vergelijk: Het Amerikaanse leger, een mini-maatschappij en altijd op zoek naar zoveel mogelijk mensen, mag mensen met een I.Q. van 83 of lager niet toelaten, omdat voor deze categorie simpelweg geen functies zijn die een positief rendement opleveren. Blanke hollanders hebben een gemiddeld I.Q van 100 en hier is onze samenleving op ingericht. Dat is niet leuk, maar heeft wel gevolgen. Als je ras even weglaat en puur kijkt naar alle problemen in onze samenleving; op de arbeidsmarkt, op scholen, schooluitval, criminaliteit, onaangepast asociaal gedrag, geweld, alcohol of drugsmisbruik, , religie, ongezond leven, racisme, homofobie, etc etc,dan zijn dat allemaal dingen waar vaak een relatief lage intelligentie (of soms een geestelijke aandoening) aan ten grondslag ligt. Het gemiddeld I.Q. van gevangenen is niet toevállig rond de 85. Blanke hollanders met een I.Q. van 85 hebben net zoveel kans om, op welke manier dan ook, buiten de boot te vallen dan mensen met een andere afkomst. Verhoudingsgewijs zijn er helaas gewoon veel meer niet-westerse mensen in deze categorie en dat zie je dus ook terug in de statistieken. Hoewel dit uiterst explosieve materie is, racisme is het niet en het wordt toch tijd dat we hier iets mee gaan doen. In deze complexe wereld is intelligentie verreweg de belangrijkste bepaler van succes in het leven en voor een steeds groter wordende groep dreigt er geen plek meer in onze maatschappij te zijn. Bewustzijn en nadenken over hoe we hier mee om moeten gaan, is nu van het grootste belang.

15 Reacties
dirkdirk
dirkdirk25 nov. 2019 - 11:58

Top reactie! Hulde.

EricDonkaew
EricDonkaew25 nov. 2019 - 13:32

@Leeuwenhart -------------------------------------- Maar wat ik een beetje mis in jouw verhaal, is dat IQ een relatief begrip is. 100 is steeds het gemiddelde binnen een bepaalde populatie in een bepaald tijdsgewricht. Iemand uit de 13e eeuw die een IQ van 120 had, zal nu een IQ van wellicht niet meer dan 80 hebben. Het gemiddelde intelligentieniveau is door de jaren heen enorm toegenomen, maar dat vind je niet terug in de IQ-statistieken die, nogmaals, op gemiddeldes zijn gebaseerd. Probleem is ook hoe je een IQ van iemand bepaalt. Door middel van IQ-testjes dus. Maar daar kun je in geoefend raken. Praktisch iedere westerling heeft wel meerdere IQ-testjes gedaan en is vragen en bijbehorende voorgestelde oplossingen gaan herkennen. Dat geldt niet voor een Afrikaan die voor het eerst met een 'westerse' IQ-test geconfronteerd wordt. Kortom, het hele IQ-verhaal is ten dele verneukeratief.

LaBou
LaBou 25 nov. 2019 - 17:22

"Beschaafder ga ik niet zeggen, maar dat blanke mensen gemiddeld genomen een stuk intelligenter zijn dan Afrikanen en Arabieren is een vaststaand gegeven." Dit is natuurlijk racisme van de bovenste plank, gelijk aan de rassenverhalen die door niet meer te noemen regime vam 80 jaar geleden gepredikt werden en het verbaast me dan ook dat de enige reacties zijn: "topreactie" van ene dirkdirk en een nogal laffe reactie van donkaew die vooral geinteresseerd is in hoe dan wel het iq gemeten wordt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 nov. 2019 - 18:03

'maar dat blanke mensen gemiddeld genomen een stuk intelligenter zijn dan Afrikanen en Arabieren is een vaststaand gegeven.' Flauwekul want je baseert je op Westerse testen die als je ze betrouwbaar wilt doen altijd moeten worden aangepast aan het opleidingsniveau. 'allemaal dingen waar vaak een relatief lage intelligentie (of soms een geestelijke aandoening) aan ten grondslag ligt.' Dat is slechts ten dele waar. Oorlogen, grootschalige fraude, etc etc, bij uitstek zaken die de grootste schade veroorzaken, zijn vrijwel allemaal het werk van mensen met een hoog IQ. Bolsenaro, Trump, Putin, Baudet, Orban, Hitler etc. Qua IQ allemaal ruim boven de 100 maar uiterst schadelijk en gevaarlijk. 'racisme is het niet en het wordt toch tijd dat we hier iets mee gaan doen' Het is wel racistisch want je koppelt ras op dubieuze wijze aan intelligentie. God bewaar me dat slecht geïnformeerde racisten zoals jij het hier ooit voor het zeggen krijgen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 nov. 2019 - 18:05

IQ-test zijn tijd en plaats gebonden en iedere uitspraak over de IQ's van 13de eeuwers is volstrekt betekenisloos.

Satya
Satya25 nov. 2019 - 18:08

Erik Naast dat in armoede een brein zich niet optimaal kan ontwikkelen, laat staan in een warm klimaat wat terug te zien is in de zuidelijke Staten van de VS. Leeuwenhart je bent wel degelijk een racist. Je kent waarde toe aan iets waar je geen invloed op hebt als persoon zelf.

Leeuwenhart2
Leeuwenhart225 nov. 2019 - 22:37

@Labou "Dit is natuurlijk racisme van de bovenste plank, gelijk aan de rassenverhalen die door niet meer te noemen regime vam 80 jaar geleden gepredikt werden" Volgens jouw redenering is dan het feit dat Nederlanders gemiddeld langer zijn dan, ik noem maar iets, Italianen, ook racisme. Hoe kan een feit racisme zijn? Als ik als werkgever Mohammed niet wil aannemen, omdat ik er vanuit ga dat hij niet slim genoeg is, op basis van het gemiddelde is van Marokkanen, dán zou dat racisme zijn. @Joe Speedboot "Flauwekul want je baseert je op Westerse testen die als je ze betrouwbaar wilt doen altijd moeten worden aangepast aan het opleidingsniveau." Achterhaald. IQ-testen zijn zeer universeel. En er zullen vast bepaalde stammen van geïsoleerde stammen zijn die niks snappen van zelfs de meest simpele testen, maar wel fantastisch goed zijn in het leven in en met de natuur. Niet relevant, want die komen niet naar Europa. En als ze wel kwamen, met hen 'eigen' intelligentie, dan zouden ze het hier niet redden zonder heel veel hulp. "Het is wel racistisch want je koppelt ras op dubieuze wijze aan intelligentie. God bewaar me dat slecht geïnformeerde racisten zoals jij het hier ooit voor het zeggen krijgen!" We hebben het over het gemiddeld IQ van verschillende rassen. Waarom is dit verschil dubieus? Is het verschil in lichaamslengte dan ook dubieus? Pygmeeën zijn gemiddeld rond de 1,40m. Maakt dit een sport als basketbal racistisch, aangezien zij per definitie geen schijn van kans maken? @Satya "Leeuwenhart je bent wel degelijk een racist. Je kent waarde toe aan iets waar je geen invloed op hebt als persoon zelf" Ik ken geen waarde toe, ik leg het verband tussen bepaalde problemen in onze samenleving en een laag IQ. En die verbanden zijn er. En ook op grotere schaal is het evident: kijk naar het gemiddelde IQ van landen en kijk hoe ze het doen qua levensstandaard en economie. Geen racisme, wel de meest ongemakkelijke waarheid.

EricDonkaew
EricDonkaew26 nov. 2019 - 3:11

@DaniellleDefoe: IQ-test zijn tijd en plaats gebonden en iedere uitspraak over de IQ’s van 13de eeuwers is volstrekt betekenisloos. ---------------------------------- Ik denk dat jijzelf niet helemaal begrijpt wat je beweert. Het eerste is helemaal waar en precies ook wat ik beweerde. Maar het tweede wat jij beweert staat daar helemaal haaks op. Het is juist wél interessant hoe het gemiddelde IQ van dertiende-eeuwers zich verhoudt met het gemiddelde IQ van de hedendaagse mens.

LaBou
LaBou 26 nov. 2019 - 8:59

"Volgens jouw redenering is dan het feit dat Nederlanders gemiddeld langer zijn dan, ik noem maar iets, Italianen, ook racisme. " Je beroepen op discutabele argumenten om aan te tonen dat het ene "ras" beter is dan het andere is simpelweg racisme. En een verwijzing naar lengte als zg. ontkenning maakt het er niet beter op.

Leeuwenhart2
Leeuwenhart226 nov. 2019 - 11:57

@LaBou "Je beroepen op discutabele argumenten om aan te tonen dat het ene “ras” beter is dan het andere is simpelweg racisme. En een verwijzing naar lengte als zg. ontkenning maakt het er niet beter op." Op deze manier kijk je weg van de ongemakkelijke waarheid én zet je mij weg als racist. Dit heeft niets te maken met welk waarde-oordeel dan ook. Met beter bedoel ik beter in overleven in de westerse wereld. Intelligentie zegt veel, maar niet of een persoon goed of slecht is. En het gemiddeld IQ van een groep zegt nooit iets over een individu, zoals ik al eerder gezegd heb. Op grote schaal kun je duidelijk zien dat landen met een hoger gemiddeld IQ het beter doen, dan landen met een laag gemiddeld IQ. Op individueel niveau zie je ook duidelijk dat mensen met een hoger IQ in het algemeen 'succesvoller' in het leven zijn, betere (letterlijk verstandigere) keuzes maken, gezonder (en daardoor langer) leven en zich hoger opleiden, zodat zij meer kans en keus hebben om werk te vinden dat leuker is en waarvan ze zonder zorgen kunnen leven, een huis kunnen kopen, kinderen kunnen bekostigen en een appeltje voor de dorst sparen. Feiten zijn niet racistisch en mijn argumenten niet discutabel.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 nov. 2019 - 21:10

Ik weet niet hoe de intelligentie wordt vastgesteld, als het maar niet langs de lijntjes van IQ tests is, https://www.youtube.com/watch?v=szXf0VLuQLg

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 0:59

Blanke hollanders hebben een gemiddeld I.Q van 100 en hier is onze samenleving op ingericht. Verklaart een hoop! Wat een puinzooi!

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 1:17

Het probleem met IQ-testen is bekend en al zou oud als de IQ-testen zelf. Het idee dat het daarbij om een objectieve meting zou gaan is een komplete misvatting. De fout die daarmee in de conclusie's tav afkomst, ras etc. sluipt is van dezelfde soort als de fout die peilingbureau's stelselmatig maken en waardoor ze Trump niet aan zagen komen. De selectie van de ondervraagden cq. te testen personen deugt namelijk niet. Van iemand zonder opleiding verlangen om de vreemde eend in het rijtje "dimdar-bmuerloen-kosuom-nghawnotsi" aan te wijzen is namelijk vrij zinloos en het (gegokte) antwoord van weinig betekenis. De beste damspelers komen overigens uit West-Afrika.

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 1:21

"Het gemiddeld I.Q. van gevangenen is niet toevállig rond de 85" Het gemiddeld IQ van de PVV/FvD stemmer zal niet veel hoger zijn (of juist lager?). "Blanke hollanders met een I.Q. van 85 hebben net zoveel kans om, op welke manier dan ook, buiten de boot te vallen dan mensen met een andere afkomst." Dat bedoel ik dus!

JanB2
JanB227 nov. 2019 - 1:27

Hoewel dit uiterst explosieve materie is, racisme is het niet en het wordt toch tijd dat we hier iets mee gaan doen. Dat heeft een zekere Adolf H. al geprobeerd, in een poging de Ashkenazim die zoveel slimmer (en succesvoller) waren dan hijzelf uit de weg te ruimen (op gelijke voet de strijd aan gaan in de maatschappelijke ring had namelijk geen zin). Prettig gezelschap zo'n figuur. Losers onder elkaar?

tempest
tempest25 nov. 2019 - 10:08

Dit voelt als met de haren wiskunde erbij slepen. Heel goed als er meer aandacht komt voor andere culturen, maar de kracht van wiskunde zit juist in de huidige identiteit ervan. Het gaat per definitie over logica en dus zijn inzichten gebaseerd op "ervaringsfeiten" gewoon geen wiskunde. Je hoeft niet overal intersectionele dogma's in te verwerken. De kerk heeft dat soort dingen ook geprobeerd met de natuurwetenschappen, maar nee, de aarde is nog steeds niet plat. Overigens is er in de het wiskunde onderwijs op de middelbare school maar erg beperkt aandacht voor de oorsprong van alle stellingen en bewijzen. Daar kan je inderdaad veel niet-westerse punten bijzetten, want veel dingen waren elders al eerder ontdekt, maar hoe sterk wil je van het wiskunde onderwijs een geschiedenisles maken? Tijd is beperkt, en voor veel mensen is wiskunde al moeilijk genoeg. Leren een telraam te gebruiken is overigens ook erg interessant! Maar voegt dat echt iets toe ten opzichte van het leren gebruiken van rekenmachientje of een computerprogramma?

TigressApril
TigressApril25 nov. 2019 - 10:05

"Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren. Overtuigingen die niet op dit rationalisme gebaseerd zijn worden afgedaan als bijgeloof en verdienen niet het predicaat ‘kennis.’" Ze kunnen waar zijn maar niemand zal dat van je aannemen zonder bewijs uit resultaten of voorheen bewezen theorie. Als we alles zo maar zouden aannemen zouden verschillende valse 'waarheden' elkaar al snel kruisen. "De patronen die wiskundigen onderzoeken bestaan dan niet als onafhankelijke werkelijkheid die met behulp van de logica blootgelegd worden, maar zijn gebaseerd op ervaringsfeiten. In de gekoloniseerde gebieden zijn die kennistradities van de wiskunde en natuurwetenschappen onderdrukt en afgedaan als naïef, dat gebeurt tot op de dag van vandaag." Dat is een gebrek aan objectiviteit, verbanden kunnen aangetoond worden zonder de onderbuik. "Juist dáárom is het ook nodig om het wiskundeonderwijs te dekoloniseren: nu wordt het vooroordeel in stand gehouden dat alleen de westerse beschaving relevante ontwikkelingen in de wiskunde en de natuurwetenschappen heeft gemaakt, hier en daar aangevuld met een Arabische bijdrage. Dat voedt het, vaak onbewuste, beeld dat witte mensen slimmer en beschaafder zijn dan niet-witte mensen; dat de verlichte westerse cultuur verder ontwikkeld is dan andere culturen. Dat stereotypische beeld heeft een genadeloze impact op onze kinderen." Het is volledig waar dat beschaving en wetenschap hier in Europa een vlucht nam, je kan niet geschiedenis gaan censureren omdat je het niet leuk vind dat de recente ontwikkelingen dus de afgelopen 2000 jaar zich vooral in Europa hebben afgespeeld. Waarom is het idee dat sommige mensen minder excelleren in verbanden leggen en logisch nadenken zo verboden? Meestal zijn er dan weer andere eigenschappen die ze wel mee hebben, hoe nuttig die zijn hangt van de tijdgeest af. Als we gewoon kijken naar het vermogen van het individu zullen ook in deze groepen uitschieters zitten die er wel goed in zijn. "Net zoals meisjes vaak moeten opboksen tegen het vooroordeel dat hun emotionele wezen hun rationele vaardigheden beperkt" Uit persoonlijke ervaring heb ik ondervonden dat dit vooroordeel vaak waar is. Meestal hormonale boosheid tijdens de ongesteldheid wanneer je niks goed kan doen; chips, chocola en een warme kruik helpen. "stereotype dat zij meer ‘lichamelijk’ zijn" Opnieuw dit zal voor veel mensen met het label 'kleur' gelden. Mannen uit Curaçao dansen over het algemeen gewoon vrij goed, hebben daar aanleg voor. Zou ik ook wel willen maar ik heb er de coördinatie niet voor hoeveel ik ook oefen, ik ben dus niet de uitschieter op dit criteria van het label 'blanke man'.

Ayomide
Ayomide25 nov. 2019 - 10:05

« Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren. Overtuigingen die niet op dit rationalisme gebaseerd zijn worden afgedaan als bijgeloof en verdienen niet het predicaat ‘kennis.’« Volgens de Islam is er geen sprake van een evolutietheorie, maar is de wereld door God geschapen in zes dagen. Toch wordt deze theorie nog steeds niet op scholen onderwezen, omdat ze niet wordt ondersteund door logisch-wiskundig redeneren en meetresultaten wijzen niet in de richting. Is dat werkelijk een eerlijk argument, of is hier - zoals Rogier Boers stelt - sprake van verholen racisme?

4 Reacties
tempest
tempest25 nov. 2019 - 11:18

Wat de discussie niet echt helpt is dat allerlei dingen door elkaar worden gebruikt. Logica, wiskunde, de wetenschappelijke methode, wetenschap, natuurwetenschappen, techniek etc. Juist logica en wiskunde zijn de meest abstracte en daardoor universele gebieden waar dogma's en vooroordelen extreem beperkt invloed hebben. Uiteraard kan je rommelen aan de definitie van "Wiskunde" zoals veel vaker woorden vanuit intersectionele hoek een andere definitie krijgen opgeplakt, maar voor het algemene publiek en de mensen actief in die gebieden is dat gelukkig nog niet zo. Het grappige is dat juist de sociale-wetenschappen het meest beïnvloed worden door vooroordelen en dogma's en daardoor ook sterk veranderen door de jaren heen. En laat juist deze dekolonisatie-praat uit die hoek komen. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat dit overwaait of weer een andere wetenschappelijkere vorm zal krijgen. Veel scholen onderwijzen ook godsdienst en daar wordt ook de schepping uitgelegd. Maar inderdaad niet onder het kopje wetenschap. Prima lijkt me, snappen waar opvattingen in de maatschappij vandaan komen is altijd nuttig. Dat heeft niets met racisme te maken. En dat religie wat betreft status tegenwoordig in de samenleving bij velen lager in aanzien staat dan wetenschap heeft evenmin met racisme te maken.

LaBou
LaBou 25 nov. 2019 - 11:47

Leuk om expliciet naar de islam te verwijzen maar er zijn ook in het christelijke westen diverse groeperingen die overtuigd zijn van het creationisme en die evolutie afwijzen.

Ayomide
Ayomide25 nov. 2019 - 15:21

@LaBou Ik denk inderdaad dat het drukken naar de periferie van christelijke thesen een goed zaak is geweest, omdat christendom door de geschiedenis heen altijd het geloof van de onderdrukker is geweest. Nu echter streven naar inclusiviteit, moeten we onze instelling toch aanpassen. Moslims kunnen naar hun gevoel (en het gaat juist om gevoel versus rationalitiet, zoals Rogier Boers stelt) pas echt deel uit maken van de samenleving als ook het creationisme tot het basis- en vervolgonderwijs gaat behoren. Het beste zou het nog zijn natuurlijk als de hele evolutietheorie uit het onderwijs wordt geschrapt, maar dat lijkt me voorlopig nog een brug te ver.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof26 nov. 2019 - 1:07

Dus we moeten lullekoek als creationisme en een verzonnen god in het onderwijs inbrengen omdat het om gevoel gaat? Ik dacht altijd dat onderwijs gaat over kennis en dat je sprookjes maar in je vrije tijd moet lezen.

Frits Jansen
Frits Jansen25 nov. 2019 - 9:54

Wat een hoop woorden ... Wat is nu het kernpunt? Het is al een tijdje geleden dat ik wiskunde kreeg, maar daarin werd hoegenaamd geen aandacht besteed aan de geschiedenis van de wiskunde, laat staan de culturele achtergrond. En terecht. Wiskundeonderwijs moet over wiskunde gaan, en dat is bij uitstek een abstract vak. Inderdaad liepen Arabieren voorop in de wiskunde en astronomie in de tijd van onze Middeleeuwen. Helaas is daar weinig van overgeleverd, en moesten allerlei wielen opnieuw worden uitgevonden. Voor de liefhebber is er een heel nieuw boeiend museum over deze materie in Istanbul, opgezet met Duitse hulp. Wie geïnteresseerd is in net snijvlak van wiskunde en cultuur moet zich eens verdiepen in de taboes die de wiskunde in de loop der eeuwen teisterden. Het cijfer nul gold als duivels: het is "niets", maar als je het achter een getal zet wordt dat tienmaal zo groot. Complexe getallen (een onderwerp uit de hogere wiskunde, maar veel gebruikt bijv. door elektrotechnici) maken het mogelijk de vierkantswortel uit een negatief getal te trekken, wat ook als duivels gold. Dat de aarde niet het middelpunt van het zonnestelsel (en de wereld) zou zijn was ook zo'n taboe. En het ingewikkelde is dat je de wereld en zelfs het zonnestelsel best kunt beschrijven met de aarde als middelpunt, alleen worden de bewegingsvergelijkingen dan heel ingewikkeld.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew25 nov. 2019 - 13:39

@Frits Jansen: Wiskundeonderwijs moet over wiskunde gaan, en dat is bij uitstek een abstract vak. ------------------------------------- Nee hoor. Het is precies het tegenovergestelde. Wiskunde is bij uitstek een concreet vak. Denk nog maar eens goed na.

Arend Wortel
Arend Wortel25 nov. 2019 - 9:26

Tot de laatste alinea heb ik de hoop gehad dat dit satire was.

1 Reactie
tempest
tempest25 nov. 2019 - 10:19

Tja, maar daardoor trekt het wel de aandacht en dat is het uiteindelijke doel. "Dekolonisatie" is voor extreem-links een beetje wat "omvolken" is voor extreem-recht (voor een ieder die de documentaire "Handboek van Haatzaaiers" heeft gezien). Vind het trouwens best ironisch dat in een stuk over wiskunde op het laatst het punt van de stereotypen over meisjes worden aangehaald. Van alle technische studies is namelijk juist Wiskunde relatief populair.

Luna11
Luna1125 nov. 2019 - 9:20

2 maanden moesten we wachten op uitleg van "dekolonisatie van het wiskundeonderwijs", Rogier Boers verwijt een faceboekgroep Wiskunde dat zijn partij niet eerder inhoudelijk duidelijkheid heeft gegeven. En nog is het niet duidelijk. We krijgen geen voorbeeld en ik kan geen voorstelling maken hoe er nu sommetjes gemaakt worden dat 'verkeerd' is, en hoe gedekoloniseerd sommetjes maken dat verbeterd. Dat ons geschiedenisonderwijs eurocentrisch is is duidelijk, maar zie ik niet als probleem. Ook de Europese en Nederlandse geschiedenis komt beperkt aan bod, voor het meeste is simpelweg geen tijd om te behandelen. Nederland kent burgers van bijna alle nationaliteiten, je kunt niet de hele wereldgeschiedenis onderwijzen. Maar dan neem ik het voorstel serieus. Ik geloof helemaal niet dat dit een serieus voorstel is, er zitten mijns inziens andere motivaties en intenties achter dit voorstel die we niet hardop gaan horen. Zoiets als: "als we blijven hameren op dat mensen met een migratieachtergrond stelselmatig stelselmatig onderdrukt worden, dan gaan zij en mensen die daar gevoelig voor zijn op ons stemmen. De inhoud of het onderwerp maakt dan niet zoveel uit, neem 'dekolonisatie van wiskundeonderwijs', we hoeven zoals goede politiek getuigd alleen veel woorden te gebruiken, vele weinig relevante zaken aan te halen, en vooral erg vaag te blijven hoe het in de praktijk werkt. Vergeet vooral niet de kinderen erbij te betrekken." Ach, misschien is het zelfs een goed voorstel, wie kan het zeggen? Mij wordt het niet duidelijk, in die opzet is deze tekst niet geslaagd, in het geval dat dit toch de werkelijk opzet mocht zijn.

Juppé🎗
Juppé🎗25 nov. 2019 - 9:16

« Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren. Overtuigingen die niet op dit rationalisme gebaseerd zijn worden afgedaan als bijgeloof en verdienen niet het predicaat ‘kennis.’«  .....hier gaat het mis, met dit trucje maakt ieder geloof zich onschendbaar voor rationaliteit en wordt de deur opengehouden voor het warm omarmen van welgevallige onzin, niet alleen op religieus gebied, maar voor alles waarvan de realiteit ons niet bevalt. Klimaat- en overbevolkingsontkenners zij hiervan het grote voorbeeld.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen25 nov. 2019 - 10:00

Wetenschapsfilosofen hebben die varkentje al lang gewassen. Uitspraken die aanspraak maken op wetenschappelijkheid moeten "verifieerbaar" of "falsificeerbaar" zijn, kortom controleerbaar. Ze mogen ook best onjuist zijn, als dat maar vast te stellen is. Andere uitspraken heten meningen. Die zijn niet te controleren. Wie een ander wil overtuigen doet er goed aan argumenten te noemen die zijn mening onderschrijven, maar een mening die te "bewijzen" is, is geen mening maar een feit. Verplicht is het geven van argumenten voor een mening niet. Over smaken valt niet te twisten. Of juist wel, maar wat bedoeld is, is dat argumenten tekort kunnen schieten. .

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 nov. 2019 - 10:45

Tsja de aarde is ook weer plat voor je het in de gaten hebt. Off topic: Je kunt prima leren lezen en schrijven zonder te weten dat het schrift (simultaan) is uitgevonden in verschillende delen van de wereld. Geen reden om de geschiedenis ervan te gaan onderwijzen op de basisschool.

Tuna Gretberg
Tuna Gretberg25 nov. 2019 - 8:42

"Met de dekolonisatie van het onderwijs in Nederland wordt dus bedoeld dat de kennisbasis verbreed wordt door het onderwijzen van de geschiedenis zoals die is ervaren door andere dan de Europese mensen." Prima hoor. Gaan we dus ook vertellen dat bijvoorbeeld de slavenhandel niet alleen een bezigheid was van vervelende 'witte' mannen?! Maar nog belangrijker: kom eens met drie concrete voorbeelden van dekolonisatie van het wiskundeonderwijs.