Joop

Debat over burgerdoden Irak: niets geleerd van de commissie-Davids

  •    •  
28-11-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
irakisisf16

© Screenshot NOS

Opnieuw een ontluisterend schouwspel. Niets gedaan met de aanbevelingen van Davids. Opnieuw geen maximale informatieverstrekking.
‘Toen ik de pijn in zijn ogen zag, voelde ook ik deze pijn en kon toen niet anders dan de wedstrijd staken’. Aldus de jonge scheidsrechter die de veelbesproken voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior na racistische tribuneteksten stillegde. Hij werd er hogelijk om geprezen. Zijn vermogen tot empathie en zich te verplaatsen in de pijn van de ander brachten de handen van miljoenen op elkaar. Niets dan lof voor zijn handelswijze.
Wat daarnaast opviel in de buiteling van reacties en meningen is dat (terecht) de vinger naar politiek, media en het leger van opiniemakers werd gewezen. Oud-voetballer Edgar Davids schreef het op Instagram als volgt: ‘In de politiek, voetbalprogramma’s en andere media is polariseren van maatschappelijke issues en het opzetten van groepen tegenover elkaar heel gewoon geworden’. Zonder, zo wil ik eraan toevoegen, zich te bekommeren om ‘de pijn’ die dat bij mensen veroorzaakt.
Zijn reactie scoorde niet echt. De reden ligt voor de hand. Politiek en de media zien zichzelf nooit als aanstichter en als dader. Het zijn altijd maar weer die ‘hersenloze’ types. Zelf verantwoordelijkheid voelen voor de pijn in de ogen van de ander; daar worden de institutionele schoudertjes over opgehaald. In die institutionele werkelijkheid gaat het om heel andere (eigen belang) zaken. Om macht. Politiek overleven. Verkoopcijfers. Economische belangen. Scoren.
In dat institutionele spel spelen mensenlevens geen rol. Telt verdriet, wanhoop en pijn van de ander niet. Vraag het maar aan de aardbevingsslachtoffers in Groningen. Of de gedupeerden in het belastingschandaal dat sommigen het pad van zelfmoord opduwde. In het actuele politieke debat over de burgerdoden in Irak zien we precies hetzelfde. Met hier in de hoofdrollen vooral christelijke politici, die geen haar beter zijn, ondanks vrome praatjes over medemenselijkheid, en het failliet illustreren van christelijke politiek, waarbij de oorspronkelijke Jezus-leringen met grof geweld worden vertrapt op het ‘malieveld’ van machtsbelangen en eigen gelijk.
Voor wie het vergeten is. De eerste ‘documenten’ die tot het omvangrijk Irak-dossier leidde, dateren van begin deze eeuw. Het toenmalig kabinet onder leiding van christen-politici Balkenende en De Hoop-Scheffer maakte zich op om Nederland in de VS-coalitie te helpen, om de toenmalige Iraakse dictator Saddam Hoessein van de aardbol weg te bombarderen. Beide politici haalden daar – en ik kan het weten, want ik zat er middenin – alles voor uit de kast.
Niet begiftigd met de hang naar waarheidsvinding, eerlijkheid en transparantie, maar wel met het beleidsinstrument van leugen, misleiding en bedrog, ingegeven door politiek en persoonlijk eigenbelang – de Hoop-Scheffer wilde toch echt zijn jongensdroom van NAVO-secretaris-generaal uit laten komen – werd Nederland niet alleen politiek maar vooral ook moreel verantwoordelijk. En met welk resultaat? Honderdduizenden burgerslachtoffers. Een poel van ontreddering en een ‘doodsdal’ vol met kapotgeschoten onschuldige kinderen, vrouwen en mannen. Deze christendemocraten haalden daar hun ‘macht-schoudertjes’ over op. Slechts ‘bijkomende schade’. Jammer dan!
In 2009 verscheen het langverwachte rapport van de commissie-Davids, die onderzoek deed naar hoe in de wereld van de Haagse politieke en bestuurscultuur het Irak-besluit om politieke en morele steun te verlenen, tot stand kwam. De onderzoeksresultaten waren ontluisterend. Tunnelvisies, leugens, misleiding en doelredeneringen. Het leidde naar goed Haags gebruik tot een ‘stevig’ debat. Het moest in de toekomst bij vergelijkbare kwesties toch echt anders.
Het belangrijkste punt daarbij: de regering moest zich in de toekomst verplichten tot het maximaal verstrekken van informatie aan het parlement. En dat laatste brengt ons bij de actualiteit van nu. Opnieuw een ontluisterend schouwspel. Niets gedaan met de aanbevelingen van Davids. Opnieuw geen maximale informatieverstrekking – het tegendeel zelfs: opnieuw werd de leugen ingezet, door te ontkennen dat er burgerdoden waren.
Tot welke inzichten brengt ons dit? Ten eerste dat er een wereld van verschil bestaat tussen, wat transitieprofessor Jan Rotmans, de menswerkelijkheid noemt en de institutionele werkelijkheid, waar media, politiek en opiniemakers de publicitaire dienst uitmaken en, om Edgar Davids nog eens aan te halen, polariseren het handelsmerk is en waar deze institutionele spelers niets geven om de pijn in de ogen van de ander.
Ten tweede toont het ons dat na 2000 jaar christendom de geïnstitutionaliseerde christelijke politiek verworden is tot een legerschare van moreel verval. De seksuele misbruikschandalen in de Moederkerk en het totale gebrek aan compassie met de slachtoffers en de absolute onwil om de pijn in de ogen van de ander te zien, vertelden ons al het verhaal van dit moreel verval. De hele Irak-affaire doet daar nog eens een schepje bovenop.
Volgens deze zelfde Rotmans verkeren we in tijden van majeure transitie. We beleven het einde van een tijdperk en zijn op weg naar een nieuw tijdperk, waarin de mens – en zijn pijn – centraal komt te staan. Oude denkbeelden en zienswijzen kunnen in die transitie niet mee. Een van die oude, gecorrumpeerde zienswijze, is christelijke politiek. Welk een zegen zou dat voor mens en samenleving zijn. Dan zijn die honderdduizenden Irak-doden nog ergens goed voor!
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

Katootje2
Katootje228 nov. 2019 - 22:21

“Politiek en de media zien zichzelf nooit als aanstichter en als dader.” Toen ik onlangs iets soortgelijks schreef werd ik gelijk 24 uur buitenspel gezet. Maar ik weet wel hoe dat komt: je moet zoiets op schrijven in zijn algemeenheid, zodat niemand dat op zichzelf hoeft te betrekken.

Paul250371
Paul25037128 nov. 2019 - 20:11

De personen die politiek in de Christelijke partijen zitten zouden de tempel uitgehengst worden.

johannn2
johannn228 nov. 2019 - 19:25

[citaat] " Zijn reactie scoorde niet echt. De reden ligt voor de hand. Politiek en de media zien zichzelf nooit als aanstichter en als dader. " W.b. de media is dat een echte beroepsdeformatie. Zij zijn eenzijdig blind als zijzelf het onderwerp worden van bevraging. Zij zijn immers de vragen stéllers, niet de bevraagden. Zij - velen onder hen - beleven het als ongepast als zijzelf tot het onderwerp worden gemaakt. .

Contramine
Contramine28 nov. 2019 - 16:40

Tja, met de losse pols worden wat kwalijke dingen aan elkaar gekoppeld. Mij ontgaat wat de "Moederkerk" met de Irak-affaire te maken heeft. Natuurlijk ". . .na 2000 jaar christendom .... schare van verval"is mooi gezegd. Maar dat valt toch op z'n vroegst pas over tien jaar in 2029 vast te stellen, als ik zo vrij mag zijn het christendom te laten beginnen bij de dood van Jezus. Waarschijnlijk zat de berekening rond de huidige jaartelling - begonnen in het jaar 525 - vier jaar mis; vandaar de correctie met vier jaar.

de Boer2
de Boer228 nov. 2019 - 14:27

Met de verwijzing naar al de doden in Iraq wordt het hele sermoen te niet gedaan, In één zin. Maar iemand vastpinnen op een enkele zin, dat geldt niet als bewijs. Is er steunbewijs? Zeker, de positieve - hier majeure genoemd - transitie betekent dat de mens centraal staat, met al zijn eigenschappen als eerlijkheid en volstrekt altruïsme., in al zijn voortreffelijkheid. En dat is beter dan het christendom op wiens basis politiek wordt bedreven. De leer moet de natuur de baas worden. De klimaatcrisis leert dat het toch wat anders ligt. De Boer wordt een beetje wee van zedenprekerij. Van de oproep tot reformatie. Van ik ben de betere jij. Hij houdt het maar op de Bijbel, in de statenvertaling, waarin staat dat de mens met al zijn zwoegen en zuchten geen duim laat staan een hele el aan zijn lengte kan toevoegen. En verhalen over de erfzonde en andere collectieve schuld. Over gewillige geesten en zwak vlees. Het is tijd voor een contra reformatie.

Uilenspiegel
Uilenspiegel28 nov. 2019 - 12:05

En aldus hebben onze christelijke (en liberale) leiders mede schuld aan het ontstaan van de radicale Islam.

4 Reacties
de Boer2
de Boer228 nov. 2019 - 14:29

De mens wil bedrogen worden, is het niet?

Norsemen
Norsemen28 nov. 2019 - 14:36

De radicale islam was er al honderden jaren voordat de eerste liberaal er was, laat staan de eerste liberale leider.

Paul250371
Paul25037128 nov. 2019 - 19:58

Norseman En het radicale, moordzuchtige, rovende, onderdrukkende, oorlogszuchtige, alles kapotmakende, uitbuitende misogyne dictatuur van het Christendom was er al honderden jaren voordat de Islam er was.

Norsemen
Norsemen29 nov. 2019 - 9:41

@Paul Dat de wereld honderd keer beter was af geweest als het christendom of welke vorm van religie dan ook nooit had bestaan, daar hoef je mij niet van te overtuigen.