Joop

Debacle Amsterdamse biomassacentrale exemplarisch voor haperend Europees Klimaatbeleid

  •  
26-02-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
431 keer bekeken
  •  
1920px-Papenburg_-_Zur_Seeschleuse_-_HRP_01_ies

© cc-foto: Frank Vincentz

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft veel uit de kast getrokken om de biomassacentrale AEB te laten draaien. Zowel de vergunningen als handhaving blijken – opnieuw - niet op orde. Stillegging en intrekking van de biomassasubsidie is de enige oplossing.
Door: Fenna Swart en Maarten Visschers
De biomassacentrale hangt van crises aan elkaar. In de afgelopen weken bereikte het debat over de Amsterdamse biomassacentrale AEB een nieuw dieptepunt. De biomassacentrale zou volgens de wethouder alleen ‘twijgen, takken, kleine spaanders en zaagselresten’ gaan verbranden. Daarnaast beloofde ze dat alle biomassa afkomstig zou zijn uit Nederland. Maar de biomassa blijkt nu toch afkomstig uit de Spaanse bossen.
Direct al bij aanvang van de biomassacentrale blijkt de luchtzuivering volstrekt onvoldoende als gevolg van een ondeugdelijke afgasreiniging. Maar beloofde aanpassingen leiden niet tot verbetering en de lijst met incidenten is lang.  Hiaten in de uitspraken van de wethouder zijn er volop. Zo zou, volgens de wethouder, de directie van AEB ‘alles onder controle hebben’. Maar door grootschalige chaos en onveiligheid in het bedrijf veroorzaakt door achterstallig onderhoud en gebrek aan toezicht door gemeente, stevent de AEB direct af op faillissement. Na een aantal forse kapitaalinjecties  kan sluiting op een nippertje worden voorkomen. Direct hierna besluit de gemeente te verkopen.  In december 2021 wordt de boel verkocht voor 450 miljoen euro aan de Rotterdamse afvalverwerker AVR, in handen van een Chinese investeringsmaatschappij. Tot op heden draait de biomassacentrale met een verouderde omgevingsvergunning en over de natuurvergunning wordt nog geprocedeerd.  Ondanks herhaaldelijk en expliciete verzoeken aan de wethouder om handhaving  blijven deze tot op heden om onduidelijke redenen uit.
Maar hoe groot is het probleem nu werkelijk? Dat houtige biomassaverbranding niet zo duurzaam is als aanvankelijk werd aangenomen lijkt inmiddels wel bekend. Volgens Eurostat haalde Europa in 2020 22% van de verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen. Hiervan maakt biomassa ca 60% van het totaal uit, volgens het EU Joint Research Centre (JRC), waarvan in 2020 meer dan de helft uit hout afkomstig was. In Nederland is biomassa met 54% de grootste bron van hernieuwbare energie, gevolgd door wind (23%) en zon (14%). Het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales nam vorig jaar met bijna 150% toe. Voor deze vorm van ‘houtig’ biomassagebruik worden bossen systematisch gekapt in onder meer de VS, de Baltische staten, Rusland, Spanje en Portugal. In Nederland gaat het hierbij concreet om 3,5 miljoen ton houtpellets per jaar bijstook in 3 kolencentrales. Daarnaast wordt 1,5 miljoen ton hout per jaar aan Nederlands ‘resthout’ in biomassacentrales verbrand en 1 miljoen ton hout per jaar in houtkachels van particulieren. In totaal gaat het om 6 miljoen ton hout per jaar dat wordt verbrand voor energie. Dit komt overeen met  60.000 hectare gekapt bos per jaar. Oftewel jaarlijks een bos ter grootte van driemaal de oppervlakte van Amsterdam. Deze hoeveelheid resulteert in ca 12 miljoen ton per jaar meer uitgestoten broeikasgas (CO2), naast stikstof en (ultra)fijnstof.  De belangrijkste reden voor deze ongekende vlucht van biomassa is dat deze ‘business’ onder het mom van ‘groene energie’ wordt aangejaagd met miljarden euro’s aan subsidies, te weten 17,5 miljard Europees geld op jaarbasis.
De publieke opinie over biomassa is sinds de presentatie van het SER advies in de zomer van 2020 omgeslagen. De stikstofcommissie van Johan Remkes, voormalig VVD-minister, stelde eerder dat biomassa ‘ten onrechte’ als CO2-neutraal wordt gezien en de Tweede Kamer nam een jaar geleden een motie aan om geen nieuwe subsidietermijnen voor biomassa open te stellen totdat er een afbouwpad is conform het SER-advies. In de introductie van het nieuwe coalitieakkoord ’Klimaat en Energie’ staat te lezen ‘we bouwen gebruik van biomassa voor energie z.s.m. af, rekening houdende met de kosteneffectiviteit’. Eind vorig jaar ging toch een nieuwe subsidietermijn op de website van de Rijksoverheid open.
De Amsterdamse gemeenteraad heeft aangegeven ‘geschokt’ te zijn en de AEB bood verontschuldigingen aan voor het ‘niet nakomen van beloften’. Maar beiden hebben boter op het hoofd. De feiten waren bekend maar de gemeente keek weg en de AEB ging door. Belangrijkste reden? De brandstof voor de biomassacentrale  wordt de komende twaalf jaar voor een veelvoud van de bouwkosten gesubsidieerd door een subsidie (SDE+)-regeling van het rijk ter waarde van € 200 miljoen. Daarmee is het Amsterdamse biomassadebacle exemplarisch geworden voor een geflopt biomassabeleid op nationaal en internationaal niveau.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

Gerygrr
Gerygrr27 feb. 2022 - 12:35

Zover ik weet, is er geen ander groen alternatief voor gas om huizen te verwarmen. Dan is het afnemen van minimale hoeveelheden gas en de keuze voor de groenste leverancier, die biomassa compenseert met boomaanplant het beste. Energiebelasting moet gewoon in relatie staan tot dehoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. Met het stimuleren tot de beste keuze kan veel worden bereikt. Overstappen op gas voor koken en boilers voor heet water is hartstikke goed te doen, goedkoper en kan 100% groen worden afgesloten bij enkele leveranciers.

Effie2
Effie227 feb. 2022 - 8:55

'Stillegging en intrekking van de biomassasubsidie is de enige oplossing'. De zóveelste kapitaalvernietiging. De zóveelste gevolgen van ondeugdelijk gebleken plannen. Zíjn we nou zo dom? Of weigeren we te luisteren naar mensen die er écht verstand van hebben? Of nemen bestuurders beslissingen die gebaseerd zijn op schimmige belangen? ...En wie gaat dat betalen? Een Chinese investeerder. ...'Ja hoor, doe maar zaken met regimes die we om allerlei redenen verafschuwen. Verkoop die stukjes Nederland maar aan de hoogste bieder. ...Want geld hé. ...Had Poetin dan geen interesse? Hebben we in ons land de specialistische kennis niet voorhanden die rampen als deze aan zien komen? En kunnen we onze politiek gemotiveerde bestuurders nog wel omvormen tot schatplichtige dienaren van de bevolking die ze vertegenwoordigen?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...27 feb. 2022 - 8:07

Mee eens, complete waanzin die hele biomassa-industrie, Mokumse greenwashing onder leiding van het linkse stadsbestuur. Brussel moet met spoedwet komen om hier asap een einde aan te maken, desnoods met gedeeltelijke compensatie van eventuele claims van ontwikkelaars . Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald..

2 Reacties
Neeltje3
Neeltje327 feb. 2022 - 9:16

Waarom zou je wachten op Brussel om gedaan te krijgen dat er een einde komt aan milieu/klimaat verziekende biomassa elektriciteitscentrales? PvdA Timmermans en zijn maat PvdA Samsom houden stevig vast aan hun beleid dat het slopen van bossen en die met subsidie opstoken het klimaat moet gaan redden. Zonder biomassa haalt Brussel het gedroomde resultaat op papier niet dus je hoop daar op vestigen is volstrekt zinloos. Gelijk als Nederland dus zelf de nodige maatregels nemen om het milieu te redden. En kijk daarbij ook eens naar de particulieren die blijkbaar 1 miljoen ton (100.000.000.000kg?) door hun schoorsteen jagen voor de gezelligheid. En daarbij volstrekt onnodige ongefilterde vervuilende mega hoeveelheid CO2, fijnstof, rook, stank etc. de woonomgeving injagen. Waarom is er nog steeds geen verbod op houtstook door particulieren? Het verbeteren van milieu/klimaat is met een simpel wetje te regelen en hoeft echt niets te kosten.

spelregeltoerist
spelregeltoerist27 feb. 2022 - 10:27

@ Neeltje Heb nog steeds het beeld voor me dat Samson (toen nog met lang hippie-haar) hardhandig door de politie wordt ingerekend na een zoveelste protest tegen kernenergie. Maar hij heeft de bouw van nieuwe centrales toch mooi tegen kunnen houden, daarvoor in de plaats kappen we nu massaal bossen om op te stoken. En Timmermans keek ernaar en zag dat het goed was.

adriek
adriek27 feb. 2022 - 6:51

Of er nu (productie) bos voor gekapt wordt of niet, hout stoken is per definitie hernieuwbare energie, de betreffende bossen kunnen gewoon opnieuw aangeplant worden. En je kunt ook de keuze maken om stukken oerwoud plat te branden om er palmolie, quinoa of soja op te gaan verbouwen, of de bomen versnipperen en ze in elektriciteitscentrales te stoppen. Het is niet zo zwart/wit als het voorgesteld wordt. Het andere stokpaardje, de houtkachel, wordt er ook weer eens bijgeleept. Waar denkt de auteur dat de vele duizenden bomen die vorige week omgewaaid zijn blijven? Daar wordt geen timmerhout van gemaakt, maar die komen grotendeels in van die leuke pallets met 'openhaardhout' terecht. Er is best wat aan te merken op de manier waarop biomassa geimplementeerd is, maar hou de discussie wel zuiver anders komt het allemaal zo vooringenomen over dat niemand het meer serieus neemt.

2 Reacties
19682
1968227 feb. 2022 - 9:32

Ja natuurlijk bomen groeien net zo hard als dat ze "op" branden.

Pater
Pater28 feb. 2022 - 3:47

@Eirda Dat iets in principe kan wil niet zeggen dat het ook gebeurt. De werkelijkheid: de gigantische opslag van CO2 in oude bossen gaat de lucht in bij houtkap/verbranding. De enige manier van klimaatneutrale biomassaverbranding is of alleen resthout (plantsoenafval, zaagsel) òf net zoveel planten als kappen, in een tempo waarin je evenveel plant als kapt in een heel trage cyclus. Ik dacht een tijd dat dat in Zweden goed gaat; achteraf bleek dat er oude bossen worden gekapt en dat de aanplant die grote CO2-opslag voorlopig in de verste verte niet opneemt. Terwijl we nú in de problemen zitten.

Pater
Pater27 feb. 2022 - 2:20

Een wel heel eenzijdig stukje. Hierbij de brief van het bedrijf aan B&W. https://www.aebamsterdam.nl/media/z2nnona3/20220209-brfcollege-bw-inzake-stand-van-zaken-bec-def1.pdf

Paul Spijkers
Paul Spijkers27 feb. 2022 - 0:54

Een biomassa centrale is een scam. Totaal corrupt.

Groen020
Groen02026 feb. 2022 - 22:38

Biomassa is pervers. Gelukkig is er ook veel politieke weerstand tegen biomassa en die is groeiend. Fenna Swart scheert hier helaas de hele gemeenteraad over één kam. Dat klopt niet. Met name de Partij voor de Dieren heeft talloze malen de wethouder kritisch ondervraagd, actie gevoerd en tegen de biomassacentrale gestemd. Helaas zette met name de coalitie van GroenLinks, PvdA, SP en D66 de afgelopen jaren flink in op biomassa.

Federico Maltese
Federico Maltese26 feb. 2022 - 21:31

Het debacle van de Amsterdamse biomassacentrale is veel meer exemplarisch voor de ideologische uiterst linkse blind- en doofheid die markt-economisch pragmatisme en veel effectievere alternatieven door drogredenen onmogelijk maakt en enorme sommen aan geld, samen met biomassa, verbrandt.

Hansje6
Hansje626 feb. 2022 - 19:11

Neen, het debacle Amsterdamse biomassacentrale is exemplarisch voor het Amsterdamse stadsbestuur....

4 Reacties
Karingin
Karingin26 feb. 2022 - 22:14

Da's een beetje een rare opmerking, die wisselt namelijk elke 4 jaar. Nou ja los van de burgemeester dan, maar die bepaalt het beleid niet. Er zijn veel misstanden, maar er zijn ook best veel goede initiatieven. Ik woon hier nu ruim 25 jaar, ben het grootste deel van die tijd ambtenaar voor de gemeente geweest, en ondanks alles ben ik nog steeds trots op mijn stad. Het is hier nog niet zo erg als bij de landelijke overheid - waar een gemeente overigens voor een deel ook van afhankelijk is hè

tinekea2
tinekea227 feb. 2022 - 7:33

ja, onze Marieke is echt een geweldige wethouder....... Eentje die absoluut niet van spelletjes houdt.

pahan
pahan27 feb. 2022 - 8:10

Ah, wij van WC eend adviseren: WC eend!

Rechtvznraap
Rechtvznraap27 feb. 2022 - 8:17

Daar ben ik het wel mee eens. Geen visie, kortzichtig progressief en drammen. Ze mogen dan wel iedere vier jaar wisselen, maar de resultaten blijven hetzelfde. Benieuwd of de samenstelling na maart na alle debacles eindelijk eens gaat veranderen. Maar goed, je krijgt het bestuur dat je verdient

Eid
Eid26 feb. 2022 - 18:29

Eerder het debacle van het niet verder denken dan je neus lang is om progressief over te komen. Zal mij benieuwen of we met die drammerige vergroening afstevenen op het volgende kortzichtige drama. Visie heette dat toch?