Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

De vooruitgang?

  •  
19-04-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Er lijkt bij de SER nog geen besef van het voor jongeren steeds verder vervagen van de grens tussen een baan in vaste dienst en een bestaan als zzp’er
Op 15 april was het alweer een jaar gelden dat er twee vertegenwoordigers van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een zetel mochten gaan innemen in de Sociaal Economische Raad. Een half jaar later verscheen het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’ met daarin de erkenning dat deze snel groeiende groep meer aandacht verdient in het beleid. Eigenlijk kun je stellen dat ‘de polder’ met deze actie wat laat heeft gereageerd op ontwikkelingen die zich niet dankzij maar ondanks het bestaan van de SER aan het voltrekken zijn.
Het  advies over zzp’ers is er gekomen omdat langzaam maar zeker het besef is doorgedrongen dat inmiddels één op de twaalf werkenden in Nederland heeft besloten om het gewoon anders te gaan doen; om aan de slag te gaan als ondernemer zonder personeel. En voor al die mensen geldt dat de bestaande sociaal-economische arrangementen niet helemaal passen op hun economische werkelijkheid. Zzp’ers zijn als groep het buitenechtelijke kind van het poldermodel en kennelijk wil niemand weten wie de vader is.
Het SER-advies stelt de vraag aan de orde of er aanpassingen nodig zijn in de wijze waarop we de toegang hebben georganiseerd voor regelingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen. De opkomst van de zzp’er vraagt om aanpassing op verschillende beleidsterreinen, zo stelt het advies. Maar vervolgens haast de SER zich om te concluderen dat er vooralsnog geen aanleiding is voor meer fundamentele stelselwijzigingen. In zijn reactie heeft de Minister van SZW zich onmiddellijk bij die conclusie aangesloten. Samen accepteren ze de aanwezigheid van het buitenechtelijk kind, maar de huisregels veranderen…….nou nee. Nog even niet.
Daar waar het gaat om arbeidsverhoudingen, fiscaliteit, scholing  en sociale zekerheid moeten we vaststellen dat die nog lang niet zijn toegesneden op de nog steeds toenemende variëteit aan arbeidsrelaties. Natuurlijk is dat een taaie materie die ook de SER niet in een handomdraai tot een goed einde kan brengen, maar de weg naar succes begint wel met de erkenning dat het zonder een echte stelselwijziging niet gaat lukken. De SER slaagt er nog steeds niet goed in om bij het vormgeven van haar adviezen uit het traditionele werkgevers-werknemers denkkader te komen en dat begrenst de reikwijdte van de aangedragen oplossingen. Dat zie je  terug in het recente advies ‘Elk talent telt’, waarbij in de analyse van het belang van bijscholing (postinitiële scholing) slechts oog is voor de typische werkgevers- of werknemersrol en de verantwoordelijkheidsverdeling die daaruit voortvloeit. Het thema scholing en zzp’ers wordt stiefmoederlijk behandeld. De groeiende groep mensen die als vakman vooral een relatie tot het werk heeft en niet tot een baas vormt nog steeds een blinde vlek.
Er lijkt bij de SER nog geen besef van het voor jongeren steeds verder vervagen van de grens tussen een baan in vaste dienst en een bestaan als zzp’er omdat de inhoud van het werk, de mate van zelfstandigheid, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken doorslaggevend zijn geworden voor de keuzes die ze maken. Jongeren stellen eisen aan het werk en niet andersom. Dat is doorslaggevend voor hoe de arbeidsmarkt zich verder zal gaan ontwikkelen; niet de hoogte van het salaris. Het kabinet moet daarom maar haast maken met het voornemen om de SER om een advies te vragen over de ‘Arbeidsmarkt 2020’ en over duurzame inzetbaarheid van mensen.
Dat advies moet zich niet beperken tot de vraag wat voor soort mensen we over tien jaar nodig hebben en welke kwalificaties daarbij horen. Het moet gaan over de vraag hoe je het fiscale-, sociale- en pensioenstelsel dienstbaar maakt aan een flexibele arbeidsmarkt waarin zelfbewuste mensen hun eigen risicoprofiel kiezen. Over hoe je de financiële sector kunt omvormen tot een hulpmotor voor die ontwikkeling in plaats van de belemmerende factor die het nu is. Over het hervormen van de organisaties van werkgevers en werknemers, zodat er nieuwe sociale arrangementen kunnen ontstaan. Daar is ook een SER 2020 voor nodig die over de eigen schaduw heen kan springen. Dus met zijn allen op zoek naar de vader van het buitenechtelijk kind. We zouden wel eens uit kunnen komen bij de vooruitgang.

Meer over:

opinie, economie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

frankie48
frankie4819 apr. 2011 - 8:38

Ik zou het percentage van ZZP'ers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten wel eens willen weten, en wat het gemiddelde inkomen van een ZZP'er is in vergelijking met iemand die een vast dienstverband heeft. En dan heb ik het niet over al die ZZP'ers die eerst een vastdienstverband hebben gehad bij rijk of gemeente en die zich nu laten inhuren voor het bedrag dat tienmaal zo hoog is, want dat kunstje weten we wel, he Aert.

Politiekbrandhout
Politiekbrandhout19 apr. 2011 - 8:38

In de praktijk maakt het alsmaar groeiend percentage ZZP'ers de dienstverlening van overheden, publieke non-profit organisaties en van bedrijven gestaag een flink stuk duurder. Een kwestie van als ZZP'er vijftig procent tot soms het dubbele in rekening brengen voor hetzelfde arbeidswerk p/u als wat je ooit als werknemer je werkgever koste.

JoopSchouten
JoopSchouten19 apr. 2011 - 8:38

Als het ondernemersspelletje lukt is het meegenomen. Leuk om te zien of mee te maken. Als het niet lukt heb je een probleem. Als het nog niet lukt een rampscenario. Maar misschien ontdek je dán wie je 'echte vrienden' zijn. Dat is wel weer een voordeel. Ik ga maar eens failliet.

cormol
cormol19 apr. 2011 - 8:38

Een echte zzp 'er heeft de SER helemaal niet nodig, neem een voorbeeld aan de vrije beroepen en ga aan de slag. Die vrije beroepen regelen hun opleiding en pensioen ook zelf. Mevrouw Linde Gonggrijp wil graag de voordelen van werknemer en de voordelen van zzp'er combineerden. Warme broodjes worden in onze op onze op ondernemingsgewijze productie gebaseerde maatschappij echter alleen geproduceerd door de warme bakker.

Rokvok
Rokvok19 apr. 2011 - 8:38

Het bestaan van ZZP'er is vanuit de overheid doelbewust aangemoedigd. Enerzijds voelen zij zich ondernemer en zullen ze dus eerder 'liberaal' stemmen. Anderzijds zijn ze ook weer geen volledige ondernemer en overgeleverd aan de grillig van het machtsspel genaamd 'de markt'. Tot op zekere hoogte zijn het inderdaad de aloude proletariërs die vast zitten geplakt aan een werkgever/opdrachtgever(s) (de aloude proletariërs konden enkel in theorie vrijwillig van werkgever wisselen; als je er al mee op schoot), maar die werkgever/opdrachtgever in veel mindere mate aan hen. Die kan op elk gewenst moment van hen af. Voorts ondermijnt deze groep het sociale stelsel, wat hen niet valt kwalijk te nemen maar wel de politiek.

opmerker
opmerker19 apr. 2011 - 8:38

Beste Linda, Het ontstaan van de ZZPer, komt door het besef zolas door jouw aan gehaald dat de relatie met het werk sterker is dan de relatie met de werkgever. Eigenlijk logisch omdat het gaat om zelfbewuste vakmensen. Met een klap kan het sociale probleem opgelost worden door de invoering van een basisloon voor iedere nederlander. Een maximale arbeids flexibiliteit verhoud zich tot de ZZPer als geen andere vorm van arbeisdverhouding. Wanneer worden de traditinele werkgever/werknemer relaties nu eens wat concurrentie aangedaan? De arbiesmarkt vraagt erom.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 apr. 2011 - 8:38

Op het moment is de definitie van de ZZP-er gelijk aan die van de proletariër in het klassieke Marxistische denken. Een proletariër is iemand die uitsluitend zijn werkkracht bezit (Dat natuurlijk in de breedste zin des woords, dus met vakmanschap en opleidingen). Karl Marx had een advies aan deze proletariërs dat ook van betekenis is voor de hedendaagse ZZP-ers. Het bestoog van Linde Gonggrijp is een welsprekende onderbouwing van deze goede raad. Overigens vraag ik mij af of zoveel ZZP-ers wel uit innerlijke overtuiging kiezen voor het bestaan als ondernemer die slechts vakkennis in de aanbieding heeft. Of dat zij het doen omdat hun eenvoudigweg geen alternatief geboden wordt in onze samenleving met al haar vergoddelijking van het ondernemerschap (die merkwaardig genoeg de nog steeds toenemende overregulering niet in de weg staat, maar dat is wat anders). Goed, jongens en meisjes, neem het aan van een oude vent: ZZP-ers alles landen, verenigt U! Proletariërs aller landen, verenigt U!

1 Reactie
frankie48
frankie4819 apr. 2011 - 8:38

Beste Han, Voor het merendeel van de ZZP'ers is het een keuze die opgedrongen is door beleid van onze overheid, het gevolg van het neoliberale gedachtengoed dat elk individu zelfstandig en zonder ooit terug hoeven te vallen op onze collectieve voorzieningen hun eigen broek maar moeten zien op te houden in economisch slechtere tijden waar werkgevers zonder te veel kosten van overtollig personeel af willen komen, en waar de overheid kan roepen dat je eerst maar je eigen huis moet gaan opvreten voordat je bij hun komt aankloppen.

[verwijderd]
[verwijderd]19 apr. 2011 - 8:38

Als ZZP-ers zich zouden moeten verenigen, dan zouden ze dat beter vanuit een ondernemersvisie kunnen doen dan vanuit een loonslaafvisie, zoals de vakbonden die voorstaan. Mijn advies, van een oude en wijze vent annex zelfstandig ondernemer: sluit je aan bij het MKB en bij de diverse ondernemersnetwerken. Gedraag je als een ondernemer, niet als een uitzendkracht.

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen19 apr. 2011 - 8:38

Aert, dan heb je geen beeld van de consequenties van het ZZP-bestaan. Dat is voor veel meer ZZP-ers een afgedwongen keuze, die positief wordt voorgesteld maar dat echt niet is. Ondernemersschap en ZZP-er kunnen overlappen maar zijn dat in teveel gevallen niet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 apr. 2011 - 8:38

Voor het eerst ben ik het zo eens met de Baron d"Holbach dat ik openlijk voor hem applaudiseer. Maar wel met een toevoeging: word alleen maar ondernemer als je weet dat het in je bloed zit. Anders wordt het niks. Daarom heb ik nooit voor het ondernemerschap gekozen. Je moet je talenten kennen maar tegenover jezelf ook eerlijk zijn met betrekking tot je beperkingen.

Verhagen2
Verhagen219 apr. 2011 - 8:38

Jee joh, wat een hoop onzin over ZZP'ers in de reacties! Ik ben toch wel erg benieuwd wie van jullie echt ZZP'er is, en wie salonsocialist. Natuurlijk zijn de meeste ZZP'ers dat niet vanuit dwang. Veruit de meesten kiezen voor de vrijheid die ZZP-schap met zich meebrengt. Ik wil niet de hele dag hetzelfde doen, er zijn meer vakken die ik beheers, en ik wil zelf bepalen met welke klant ik in zee ga in plaats van slaafs te doen wat de baas zegt. Niet voor niets beginnen steeds meer ZZP'ers zichzelf met andere termen te afficheren zoals "vrije werker". Er bestaat inderdaad een groep mensen die wel tot ZZP schap is gedwongen. Daar moet dringend iets aan gebeuren. Maar besef wel dat je het dan over een minderheid hebt. Er zijn meer misverstanden. Zo zijn ZZP'ers prima in staat om producten te verkopen, en gaat het niet alleen om diensten. Laat die scheiding tussen kapitalist en proletariaat (ZZP) dus ook maar vallen. Bereid je voor op een nieuwe economievorm waar het onderscheid tussen producent en consument vervaagt, en waar hiërarchie sneuvelt ten opzichte van netwerk. Linde Gonggrijp heeft groot gelijk als ze zegt dat ons stelsel verouderd is en dateert uit de tijd dat iedereen kapitalist of arbeider in vaste dienst was. Het is idioot dat bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenopbouw voor veel ZZP'ers feitelijk onbetaalbaar is. Laten we daar over discussiëren op deze plaats, daar gaat het artikel immers over. AKA Design.

1 Reactie
krid58
krid5819 apr. 2011 - 8:38

Blijft de vraag overeind of je vindt dat ZZP-ers ook aanspraak mogen maken op een sociaal vangnet. Als je vindt dat ZZP-ers alles maar zelf moeten regelen beloof ik je vast dat er bij de volgende economische crisis grote sociaal economische problemen gaan ontstaan. ZZP-ers hebben vrijheid, ja, maar ontberen ook zekerheid. He verkrijgen van een hypotheek bijvoorbeel is voor veel ZZP-ers enorm moeilijk. Dus het is niet al goed dat er blinkt