Joop

De Volt-files: Een Europese bottom-up beweging, bestierd door wat beleidstijgers

  •  
10-06-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
98 keer bekeken
  •  
reiniervanlanschot

© Volt

Volt Europa is een speeltje van een klein groepje mensen, maar dat mag niemand weten
Tijd voor de General Assembly van Volt, de Europese partij die sinds maart met drie zetels in de Tweede Kamer zit. Bij de online ledenvergadering op Europees niveau konden we afgelopen weekend leren hoe ‘Europese politiek’ in ‘een Europese partij’ in zijn werk gaat. Aan het eind van de bijeenkomst geeft co-voorzitter Reinier van Lanschot de leden wat peptalk. Hij legt uit dat Volt wil laten zien hoe Europese samenwerking vorm kan krijgen. Volt doet dat door een voorbeeld te zijn. Ergo: als er binnen Volt Europese samenwerking mogelijk is, kan dat in de hele EU. Eens zien.
Reinier vertelt dat de strategie van Volt echt bottom-up is: de leden zijn de dragers van de organisatie en hun ideeën en activiteiten staan centraal. Toch heeft het er alle schijn van dat het eerder andersom is: Reinier begint de prioriteiten op te sommen die door het Europese bestuur zijn vastgesteld. Hij praat in managementtaal en al snel gaat het over geld. Er ligt een plan klaar om de Europese partij meer armslag te geven met fulltime partijbestuurders en een ondersteunend bureau. Bottom-up klinkt anders. Over de leden gaat het in ieder geval niet.
De financiering van Volt Deze ochtend staat de vraag op de agenda waar Volt op Europees niveau zijn geld vandaan moet halen. Op nationaal niveau is dat duidelijk: daar betalen de leden contributie. Deze nationale afdelingen dragen geld af aan Volt Europa, maar de vraag is hoeveel.
Charles Evain komt in beeld, een studentikoos uitziende jongen met een brilletje die voorzitter van Volt Frankrijk blijkt te zijn. Hij heeft een voorstel. Momenteel gaat er een percentage van de nationale lidmaatschapsgelden naar Volt Europa. Kleine afdelingen van Volt – met minder dan 150 leden – dragen een laag percentage af, grote afdelingen – met meer dan 150 leden – een hoger percentage. Het probleem is dat dit systeem niet meer voldoet, zegt Charles serieus. Landen met iets minder dan 150 leden hoeven veel minder af te dragen dan landen die net iets meer dan 150 leden hebben.
Landen met veel leden hebben sowieso veel meer inkomsten omdat de merchandise beter loopt en gekozen volksvertegenwoordigers een afdrachtregeling kennen, horen we. Charles wil een hoger afdrachtspercentage vanaf lid 150 en niet voor de eerste 149. Een Volt-lid vraagt of dit voorstel niet tot meer bureaucratie leidt. Charles knikt, maar het systeem wordt volgens hem ook eerlijker. Een ander lid vraagt waarom andere inkomstenbronnen van afdelingen niet worden meegenomen bij de afdracht. Dat zal in de toekomst misschien kunnen, denkt Charles, maar donaties moeten daarvan worden uitgezonderd.
Heel veel bureaucratie We zien hier het probleem van Volt: je moet wel heel veel details uit alle Volt-landen kennen om een gefundeerde mening over dit vraagstuk te kunnen vormen. De meeste mensen hebben dat niet en voor hen is deze discussie al snel tijdsverspilling. Zo gaat het eigenlijk met alle agendapunten.
Jeffrey van de governance commission praat over statutenwijzigingen. Er moeten veel bewoordingen worden veranderd en een paar passages verhuizen naar ‘de interne regels’, waardoor het makkelijker wordt ze te veranderen. We horen dat functionarissen betaald moeten kunnen worden en dat er een overgangsperiode komt totdat dat mogelijk is. De regels van de General Assembly veranderen, er komen regels voor leden die agendapunten willen voorstellen en er wordt nagedacht over interne teams, hoe die moeten werken en hoe die gekoppeld moeten gaan worden aan het nationale niveau.
Dan is het de beurt aan Thor en Ines om te praten over het beleidsproces. De leden willen daar meer informatie over hebben. Volt wil meer transparantie, een format voor nieuw beleid, meer interactie tussen nationaal en Europees niveau en uitwisseling van best practices. Er zal voortaan beter op het Engels worden gelet voor de conformiteit, een redactioneel team kijkt of het beleid inclusief geformuleerd is, de fase voor het indienen van amendementen gaat van 21 naar 14 plus 7 dagen (!) en daar is een nieuw tijdsschema voor. Thor en Ines hopen dat meer leden mee willen doen aan het beleidsproces.
Volt is net de EU Zou er veel animo zijn? Deze vergadering duurt ruim drie uur. De grote vraag is hoeveel mensen zin hebben om zo lang naar al deze organisatorische praat te luisteren. We weten het antwoord: Volt lijkt nu al sprekend op een gewone partij waar hooguit een paar procent van de leden naar congressen gaat. Bij Volt is dat niet anders: de partij heeft meer dan tienduizend leden maar deze ochtend worden hooguit 200 stemmen uitgebracht. De vorige vergadering werd het quorum – de minimaal vereiste opkomst om beslissingen te kunnen nemen – niet gehaald. Logisch dat Thor en Ines hopen dat we actief worden.
Al met al is Volt wel een ‘Europese partij’ maar men heeft dat idee nooit doordacht. De kans dat een individu op Europees niveau het verschil maakt is sowieso klein, zeker als men van de politiek geen dagtaak wil maken. De meeste mensen hebben geen tijd en zin om al deze complexe kwesties op Europees niveau te doorgronden, laat staan dat ze er een mening over hebben. En mochten er toch veel leden zijn die hier wel zin in hebben, gaat het beleidsproces zo lang duren dat velen alsnog afhaken. Massale deelname van leden uit alle EU-landen aan Europese beleidsdiscussies zit er simpelweg niet in.
Het gevolg laat zich raden: Volt wordt op Europees niveau door een relatief klein clubje beleidstijgers bestierd. Alle bezwaren tegen de EU – die ze bij Volt niet zo op hun netvlies hebben – gelden ook voor de partij: er zijn veel ondoorgrondelijke procedures, de organisatie is te hiërarchisch, te groot en bovendien te weinig transparant. Co-voorzitter Reinier heeft goed begrepen dat Volt hier inderdaad een voorbeeld is van hoe de EU functioneert. De vraag blijft: als de meeste leden van deze Europese partij niet op Europees niveau actief zijn, waar heb je dan die Europese partijstructuur voor nodig?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

Ced11215
Ced1121512 jun. 2021 - 20:44

Misschien dat je niet veel aan hebt, maar het kiezen voor een Europese partij is nu tenminste wel een keuze. Dit geeft kiezers meer transparantie dan met conventionele nationale partijen, die tegenwoordig stiekem federale partijen zijn. Dit kan wel handig zijn zoals je dit nu ziet bij het CDA bijvoorbeeld. Het CDA had de kant van Pieter Omtzigt moeten opgaan, maar ik heb het vermoeden dat via de Europese EVP de Duitse CDU druk zet dat het CDA niet teveel mag veranderen. Er is alleen totaal geen transparantie in de macht die federale partijen in Brussel hebben op de nationale partijen. Volt laat zien hoe die transparantie verbeterd kan worden, zodat het voor de kiezer duidelijker wordt waar zij op stemmen.

Jozias2
Jozias211 jun. 2021 - 10:13

Chris Aalberts heeft kennelijk weinig met Volt op. Dat is prima, stem er niet op zou ik zeggen. Volgens mij is het verslag bijna exemplarisch voor een bestuursvergadering voor een willekeurige korfbalvereniging. Dat kun je bijna op elke organisatie plakken, dit soort overleggen zijn nergens spannend. Verder mis ik de nieuwswaarde een beetje en zitten er vooral veel waarde oordelen in zonder onderbouwing. De enige vraag die overblijft is: "De vraag blijft: als de meeste leden van deze Europese partij niet op Europees niveau actief zijn, waar heb je dan die Europese partijstructuur voor nodig?" Dat is toch bij elke politieke partij het geval? De PVDA heeft toch ook veel meer leden die actief zijn in lokale afdelingen en vertegenwoordigen in gemeente raden dan op nationaal? (of Europees niveau als onderdeel van internationale samenwerking tussen sociaal democratische partijen). Het is gewoon een kwestie van ordening. In Nederland hebben we drie bestuurslagen (en waterschappen) en daar zijn de partijen historisch op georganiseerd. Met de komst van de EU komt er een vierde bestuurslaag bij. Een nieuwe partij als Volt probeert zich daar direct op te organiseren netzoals traditionele partijen oorspronkelijk hebben gedaan op de drie bestuurslagen. BIJ1 doet het andersom en begon feitelijk pas echt lokaal en is daarvandaan gaan uitbouwen.

2 Reacties
De Lieve Heer
De Lieve Heer11 jun. 2021 - 16:06

Jozias: "het verslag bijna exemplarisch voor een bestuursvergadering voor een willekeurige korfbalvereniging." Allleen de korfbalverenigingen van Wassenaar , Bloemendaal en Roozendaal.

Jozias2
Jozias212 jun. 2021 - 9:47

@Lieve heer Nee hoor bestuurlijk geneuzel is voorbehouden aan elk bestuur van een dergelijke organisatie met (overwegend) vrijwilligers.

The Apple
The Apple10 jun. 2021 - 19:44

Een prachtige reclame van MartinvanderLinde voor een grassroots beweging: "Dat Volt haar kader vormt uit wat minachtend de elite van de samenleving wordt genoemd is helemaal geen diskwalificatie. Juist andersom. Mannen en vrouwen met geld en een zeer goede opleiding met de juiste opvattingen is een verdienste voor de politiek." Martin op stemmenjacht voor Volt - Go Martin, go....

EricDonkaew
EricDonkaew10 jun. 2021 - 16:42

"Charles Evain komt in beeld, een studentikoos uitziende jongen met een brilletje" ------------------------------------------------------------ Een beetje Chris Aalbertstype dus. Op zich verder wel prima hoor, kritiek op een modieus jongerencluppie à la D66 in het kwadraat. Laat Europa maar niet geregeerd worden door studentikoos uitziende jongeren met brilletjes.

Robert Follon
Robert Follon10 jun. 2021 - 12:43

Meer Chris Aalberts svp!!

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 jun. 2021 - 12:41

als de meeste leden van deze Europese partij niet op Europees niveau actief zijn, waar heb je dan die Europese partijstructuur voor nodig?' Voor het overzicht en de samenwerking van die leden die wel op Europees gebied actief zijn en dus voor het functioneren van de organisatie als geheel. Als de EU een ingewikkelde hiërarchische organisatie is het best verstandig om daar om heen een politieke organisatie te plaatsen die qua organisatie vrijwel identiek is aan die van de EU. Zodat je alles weet en overal bij kunt. Zo weet je ook precies waar je druk- en knelpunten kunt verwachten. Het laat zien dat het Volt menens is en haar parlementariërs er niet louter zitten voor de centen. Dat Volt haar kader vormt uit wat minachtend de elite van de samenleving wordt genoemd is helemaal geen diskwalificatie. Juist andersom. Mannen en vrouwen met geld en een zeer goede opleiding met de juiste opvattingen is een verdienste voor de politiek. Ik las ergens dat het dezelfde soort elite is dat de sociaal democratie in Nederland van de grond kreeg. Ik kan me slechtere kwalificaties voorstellen. Bovendien is dat geld en de donaties uit de rijke families alleen maar een plus. Ik heb iemand als Sander Schimmelpenninck zeer hoog zitten. Hij is ontegenzeggelijk een liberaal maar een die de kwade kanten van het liberalisme niet ontkent en juist een lans breekt de heilige koeien van het kapitalisme eens kritisch te bekijken. Ook hij is een Volt man. Lees hoe hij denkt: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-lage-verwachtingen-komen-tegenwoordig-van-rechts~bbc947a5/

4 Reacties
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen10 jun. 2021 - 13:30

Martin, Bedankt voor de link, heb de column van SS gelezen. Een mooie, evenwichtige column, al denk ik dat zijn betoog uiteindelijk geen hout snijdt. Het beroep op Kees Vuyks stelling dat er geen verheffingspotentieel meer is onder de autochtone lagere klasse ondergraaft de omkering van het 'lage verwachtingen' argument: die verwachtingen zijn als Vuyks gelijk heeft immers terecht laag en dan is er van bevoogding dus geen sprake meer, lijkt me. Maar zijn idee om te pleiten voor zinvol productiewerk is denk ik waardevol.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 jun. 2021 - 18:23

Kees, ik denk dat een belangrijk deel van die lage verwachtingen een frame is die populisten gebruiken om hun kudde bij elkaar te houden. Er valt volgens SS en ook volgens mij nog genoeg te verheffen maar dan moeten mensen daar weltoe bereid zijn. Er wordt door populisten nu een ghettoklasse gecreëerd dat alleen gebruikt wordt om electorale aanhang te hebben. Het is dezelfde methode die Republikeinen hanteren, je roept iets over sociale achterstand waardoor mensen positief op je reageren maar vervolgens doe je er niets mee. Dat verheffing en sociale mobiliteit wel degelijk een issue zijn laten de kinderen van voormalige arbeidsmigranten zien. Het kan dus wel maar je moet het willen. En veel stemmers op Wilders en Baudet willen gewoonweg niet, ze zeuren en klagen maar verdomme het met iets constructies te komen.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen10 jun. 2021 - 20:23

Martin, Wellicht, toch haalt 'ie die Vuyk die zegt dat het vwb de autochtone onderklasse niet mogelijk is instemmend aan. Maar goed, ik wil hem er ook niet aan ophangen. Het is ook maar de vraag of je wel verheven (als dat de juiste vervoeging is) wil worden inderdaad. En het is maar de vraag wat verheffing precies inhoudt. SS heeft het in zijn column in dit verband over 'wangedrag en achterlijkheid'. Dat wordt inderdaad door sommige politici niet alleen niet afgeremd maar zelfs gecultiveerd, en toch vraag ik me af of het de juiste weg is om dat zo te beschrijven. Het doet teveel aan 'deplorable' denken, maar goed, hij is ook een columnist en geen politicus.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 jun. 2021 - 7:55

Kees, deplorable is een politiek incorrecte term maar hij beschrijft wel degelijk het beeld dat velen hebben van de populistisch stemmende onderklasse. Vooral als je naar grote groepen in de VS kijkt. Maar deplorable zijn is geen vaststaand feit, daar gaat het over. Verheffing is nog steeds mogelijk. Maar het moet van twee kanten komen.

Mokker
Mokker10 jun. 2021 - 11:36

Bottom-up is precies waar het bij de EU momenteel aan ontbreekt. Veel beleid wordt in Brussel/Straatsburg van bovenaf bedacht door figuren met weinig voeling voor de burgers en wat er leeft in de maatschappij.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman210 jun. 2021 - 11:49

Het vervelende is wel dat als je het democratische gekozen partelement niet verkieselijk vindt, je dan wel moet zeggen hoe het anders moet. Volgens mij voelen burgers helemaal niet zo goed aan wat er leeft in de samenleving. De burger wil vooral "brood en spelen"..