Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De verbijsterende werkwijze van Medialogica

  •  
02-07-2013
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
231 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image

Het programma dat hypes ontzenuwt, construeert ze eerst zelf

Veel kijkers zijn enthousiast over Medialogica. Eindelijk eens een programma waarin de media zelf worden aangepakt. Begrijpelijk. En opzienbarend dan wel amusant want bij de media worden nu eenmaal fouten gemaakt. Maar hoe werkt Medialogica eigenlijk zelf? 
Eind mei werd ik gebeld door een programmamaker van het onderzoeksprogramma. Dat ging zo: “Hallo, ik ga een aflevering maken over de zaak Yunus en belicht daarin ook de rol van Joop. Ik zou graag een afspraak maken voor een interview. Wanneer kan dat?” We prikten een datum, 4 juni. “Ik wil het hebben over het De Gids FM, het stuk op Joop, de wijzigingen daarin en de tweets van die dag.” “Ok. Waar zullen we afspreken? Hier in het gebouw zijn alleen maar kille vergaderruimtes.” “Dat is juist prima voor ons. We hebben ongeveer een half uur nodig om op te bouwen en een half uur voor het interview. Ik zie je dan.” Het gesprek was daarmee voorbij. Het had amper een minuut geduurd.
Het is meestal geen goed nieuws als een programma als Medialogica belt. Ik bedoel, ze willen het niet hebben over je successen of andere zaken waarover het prettig praten is. Maar in dit geval was ik extra bezorgd. De onderzoeksjournalist wilde vooraf helemaal niets weten, stelde geen enkele vraag. Over een zaak waar nogal wat kanten aan zitten. En voor het gesprek stond een half uur. Ik weet voldoende van tv-maken om te beseffen wat dat betekende: het verhaal was al klaar. Maar wat zou het zijn?
Een tweet, een vonnis Ik haalde voor mezelf terug wat er op die bewuste dag waar Medialogica over wilde praten gebeurd was. In maart van dit jaar waren de media al dagen in de ban over een rel rond de kwestie Yunus. In het kort kwam het er op neer dat de Turkse ouders het kind mishandeld hadden, het daarom onder was gebracht bij een liefdevol lesbisch stel en dat de homofobe ouders daar zo boos over waren dat ze vanuit Turkije hun kind terugeisten. Meer was er eigenlijk niet bekend. De zaak was in het nieuws vanwege de Turkse media en een Facebook-campagne in Nederland. Bij Joop hadden we al eerder ontdekt en geschreven dat een van de gangmakers van die Facebook-campagne een aanhanger was van de beruchte fascistische organisatie Grijze Wolven.
Laat op de avond van de 19e maart zagen we op Twitter geciteerd worden uit een vonnis van de rechtbank uit 2007. Daarin werd gesteld dat er geen sprake van mishandeling was geweest en de kinderen terug naar natuurlijke ouders moesten. We zochten het geciteerde vonnis op, het stond er echt en de volgende ochtend checkten we bij de advocaat en bij Jeugdzorg of deze uitspraak de zaak Yunus betrof. Dat werd ook door de laatste bevestigd, zij het met tegenzin: “Wij mogen hier verder niets over zeggen” .
We schreven daarop een bericht met de kop  ‘Rechter wilde Yunus terug bij moeder’ en dat Jeugdzorg dat vonnis had tegengewerkt. Het was 11:15 uur in de ochtend en dat nieuws sloeg in als een bom. Ik moest zoals iedere week direct daarna de radio op en vertelde bij De Gids FM wat we ontdekt hadden.
Al snel daarna bleek dat het vonnis ingewikkelder in elkaar zat dan we dachten. De rechter stelt namelijk wel dat is gebleken dat Yunus nooit mishandeld is en dat de ouders wel degelijk voor hun kinderen kunnen zorgen, maar de uitspraak dat de kinderen terug moeten naar de biologische ouders heeft alleen betrekking op zijn twee broertjes. Lees het vonnis zelf en kijk of je dat er meteen uit haalt. Het verwarrende is dat Yunus  wel genoemd wordt [de minderjarige sub 3]  maar niet valt onder ‘de kinderen’.
Veranderde dat de essentie van de zaak? Nee zo bleek al snel want, en dat vermelde Medialogica niet, er is nog een ander vonnis. Het vonnis waarin Yunus wel aan de orde komt . En daarin staat onder meer in juridische taal: 
Anders dan Bureau Jeugdzorg is de rechtbank dan ook van oordeel dat er thans onvoldoende grond bestaat voor de conclusie dat het – veronderstelde – gebrek aan pedagogische kwaliteiten bij de ouders moet leiden tot een verlenging van de uithuisplaatsing van de minderjarigen.
Met betrekking tot [minderjarige 3] leidt het voorgaande evenwel niet tot de conclusie dat hij zonder nader onderzoek kan worden teruggeplaatst bij zijn ouders, aangezien hij op zeer jonge leeftijd bij de pleegouders is geplaatst en reeds tweeënhalf jaar bij hen verblijft. De komende maanden zal dan ook moeten worden onderzocht of een terugplaatsing naar de ouders nog in zijn belang is.
In gewone woorden: Yunus moest alleen bij zijn pleegouders blijven omdat hij inmiddels al te lang weg was bij zijn biologische ouders. Het kind woonde in 2007 immers al langer bij zijn pleegouders dan hij ooit bij zijn echte ouders was geweest. Dat is de enige reden dat het vonnis niet voor hem gold, maar de rechter wilde wel degelijk dat hij terug zou keren bij zijn ouders. Het onderzoek naar terugplaatsing werd niet uitgevoerd. Later werden de ouders alsnog uit de ouderlijke macht gezet, dat laatste is het verhaal dat iedereen kende. Wat er aan vooraf ging kwam nauwelijks aan de orde.
Een extreem onaangenaam interview Een week na de telefonische afspraak kwam de ploeg van Medialogica langs en vervolgens voltrok zich iets dat ik nog nooit heb meegemaakt en eigenlijk ook nooit meer hoop mee te maken. Het was het vervelendste interview dat me ooit afgenomen werd. Niet omdat het over een lastige en pijnlijke kwestie ging, maar vanwege de extreem onaangename manier van werken. Vanaf het eerste moment is de toon van de interviewer naar, op het agressieve af. 
In ons verhaal blijkt de maker nauwelijks geïnteresseerd. Wel in dat van hemzelf. Hij beweert bijvoorbeeld met grote stelligheid dat wij vooraf geen wederhoor hebben gepleegd. Ik antwoord dat we dat wel hebben gedaan maar ga twijfelen door zijn aanhoudendheid. Ik pleeg ter verificatie nog een telefoontje met de redacteur die het verhaal gecheckt heeft en overleg hem later mailtjes waaruit blijkt dat we wel degelijk wederhoor hebben gepleegd. Allemaal dingen die je natuurlijk niet te zien krijgt maar wel de sfeer van het gesprek bepaalden.
De methode verrast me. Bij iedere vraag die wordt gesteld, vraag je je op den duur af je op welke manier het antwoord weer tegen je gebruikt zal worden. Het leidt bij mij tot pijnlijke stiltes en gestotter.
Vervolgens gaat hij er aanhoudend op in dat de kop ‘Rechter wilde Yunus terug bij moeder’ niet klopte. Ik leg hem uit dat er sprake was van een misverstand en dat het naar de letter van het geciteerde vonnis niet klopt maar dat het lastig is omdat het tegenovergestelde ook niet waar is. De rechter vond namelijk dat de moeder best voor haar kinderen kan zorgen. Terwijl in het debat het tegenovergestelde beeld domineerde.
De interviewer bleef zich echter richten op het feit dat de kop niet klopte. Steeds werd de vraag herhaald, ik schat zo’n tien keer, steeds legde ik uit hoe genuanceerd het zat. Het heeft de uitzending niet gehaald. De interviewer beweerde dat de Volkskrant de fout ruiterlijk had erkend. “Ze noemen het hun grootste journalistieke blunder van de afgelopen jaren. Hoe kan het dan dat jij dat niet zo ziet?” Die laatste claim was in de uitzending niet terug te zien maar bepaalde wel de sfeer van het gesprek.
Voorgeschiedenis Ik vertelde de programmamaker dat de Yunus-kwestie duidelijk maakte hoe volkswoede werkt. Want wat was er gebeurd kort voordat het jongetje pardoes uit huis werd gehaald? “Dat weet ik niet”, antwoordde hij met een verbaasde blik, het soort onwetendheid dat je nooit terug ziet in de montage.
Dit is belangrijk om te begrijpen hoe het drama in gang werd gezet. Kort voordat Yunus in december 2004 uit huis werd gehaald speelde de tragische zaak rond het mishandelde meisje Savanna. Nederland was verbijsterd dat het zwaar mishandelde kind indertijd niet uit huis was geplaatst. Uiteindelijk was ze vermoord. Die gruwelijke zaak schokte iedereen, de politiek trok de teugels aan en maande Jeugdzorg tot streng optreden. Het werd een keerpunt in de werkwijze van Jeugdzorg.
Drie maanden na die geruchtmakende zaak meldde de moeder van Yunus zich in het ziekenhuis, haar jonge kind had een botbreuk. Gevallen, zei ze. Er werd melding gemaakt van een mogelijke kindermishandeling en Jeugdzorg nam geen enkel risico. Het kind werd uit huis gehaald, kort daarna gevolgd door zijn twee broertjes. Naar later bleek onterecht. Zonder de zaak Savanna was die uithuisplaatsing nooit gebeurd en was Yunus nu nog bij zijn moeder geweest. Hoe wreed is dat?
Online journalistiek Medialogica bleek daar niet in geïnteresseerd. De interviewer bleef maar herhalen dat we bij Joop een fout hadden gemaakt. Ik erkende keer op keer dat er sprake was geweest van een misverstand dat we snel hadden gecorrigeerd en legde uit dat online journalistiek met een andere dynamiek werkt dan een tv-programma waar vier weken aan gewerkt wordt. Ik vertelde hem ook dat de werkwijze “We might get it wrong, but we’re not wrong for long” , die over de hele wereld door internetredacties gevolgd wordt, aan kritiek onderhevig is. Dat ik daar zelf ook anders over ben gaan denken en over geschreven heb.  
Hij bleek er ook niet in geïnteresseerd dat door onze eerste vergissing Jeugdzorg gedwongen werd een feitenrelaas te publiceren. Daar werd duidelijk uit dat er nogal wat mis is gegaan in de zaak Yunus. Dat werd een paar uur later dan ook onze nieuwe kop: Jeugdzorg liet steken vallen.
Medialogica wilde weten of ik wist waar de informatie over dat vonnis vandaan kwam. Ik noemde de naam van de tipgever op Twitter. Iemand die ik redelijk vertrouw. De interviewer beweerde dat die persoon de informatie van een activist had. Ik checkte dat achteraf nog eens en sms-te hem dat hij het mis had. Opnieuw een onterechte beschuldiging die werd weggelaten in de montage maar wel het vraaggesprek kenmerkte.
Complot Toen het interview was afgelopen, spraken we nog na en werd me duidelijk wat het verhaal zou worden: een complot. De programmamaker vertelde dat hij had ontdekt dat de zaak opnieuw in publiciteit was gebracht door een Turkse correspondent die een afkeer heeft van homo’s. Vervolgens zou hij gaan aantonen dat de media, waaronder natuurlijk ook Joop, via een weblog misbruikt waren door de advocaat van de familie. Zijn stelling was dat de media bewust misleid waren en dat onder meer Joop daarin getrapt was door te melden dat de rechter het kind terugwilde bij de moeder. “ Dat was ook het standpunt van Jeugdzorg “, merkte ik op. “Maak je geen zorgen, die gaan we ook aanpakken. Ik zeg je hierbij toe dat ik je voor uitzending zal laten weten hoe zij reageren.” De verslaggever herhaalde die toezegging later in een mail maar liet vervolgens nooit meer wat van zich horen.
De val Vanwege de gekozen invalshoek was Medialogica niet echt geïnteresseerd in onze argumenten of ons verhaal. En ook niet in het verhaal over Yunus. De vraagstelling bood slechts twee mogelijkheden: Of ik moest erkennen dat we met Joop volledig misgekleund hadden. Of ik moest volharden dat we niks verkeerd gedaan hadden. Voor een nuance was geen enkele ruimte. Die nuance is: Ja, wij hebben een fout gemaakt, maar dat verandert niets aan de kern van de zaak.
Die nuance, niet iedere vergissing is meteen ook een fout, past niet in de verteltechniek van Medialogica. Een methode die, hoe bizar dat ook klinkt, verdacht veel lijkt op hetgeen ze zeggen bloot te willen leggen: “Ze zetten een val en na twee uur interview kun je niet anders dan erin lopen” , verzuchtte een collega die in een andere kwestie met ze te maken had. Hoe werkt die val? Nou ongeveer zo: Je zegt eerst bij herhaling tegen iemand dat hij een dief is. Vervolgens vraag je: “Vind je me aardig?” Die laatste vraag en het antwoord worden gebruikt om aan te tonen dat je onsympathiek bent.
De NOS klaagde na een andere ‘reconstructie’ over gemanipuleer met beelden. Medialogica monteerde in de aflevering over Johannes de Bultrug een Journaal-item opnieuw zodat het beter paste bij de bewering dat het nieuws te groot gebracht werd. De redactie van Medialogica zag zich achteraf genoodzaakt dat te erkennen, zie onderaan.  De bewuste  Let Op waarschuwing is – hoe ironisch – op andere sites of bij Uitzending Gemist niet terug te vinden.
Gelijkhebberig Ik heb wel eens eerder over Medialogica geschreven. Toen ging Medialogica over Zembla. In die aflevering hield Kees Driehuis vast aan de bewering dat Zembla niet verkeerd had gehandeld. Ik kon hem daar op basis van de feiten niet anders dan gelijk in geven maar het viel wel op dat hij nogal gelijkhebberig overkwam. Die gelijkhebberigheid doet je als kijker vervolgens twijfelen.
Nu, na mijn eigen ervaring, weet ik waarom dat zo is. En waarom ik zelf ook zo overkom. Medialogica lokt die reacties doelbewust uit en de kijker, die absoluut geen weet heeft van wat er zich tijdens het interview allemaal afspeelt, krijgt een paar brokjes. Puzzelstukjes die het beeld dat Medialogica van tevoren heeft uitgedacht moeten completeren. Bij een aanpak als die van Medialogica ligt zonder dat je er weet van hebt je rol als geïnterviewde net als het verhaal van tevoren al vast. ( Bekijk hier de aflevering ). Met de waarheid zoeken heeft het niet zoveel te maken. Waar kennen we dat van? Precies. Het is zoiets als Powned, maar dan zonder humor. 

Meer over:

opinie, media
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (33)

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen2 jul. 2013 - 10:12

Beste Francisco, Ik waardeer je zeer, en dat meen ik oprecht. Ik verzucht ook vaak: Francisco.... yes... eindelijk een journalist die eens die zeepbel doorprikt. Maar helaas ben ik vandaag oneens met je verdediging. Die gaat vooral over de vorm en niet juist niet vooral over de inhoud. Je had kunnen volstaan met dat dit niet helemaal goed is gegaan en dat dat een goede les was. Einde verhaal! Fouten worden gemaakt, vergissing worden begaan. Dat is altijd zo. Het is niet anders. Er zijn geen gewonden gevallen en het gedoe eromheen was een hoop luchtverplaatsing van allerlei haastige politici. Wel knap lullig voor kind en pleegouders, dat dan weer wel. Ik ken je ook nog als columnist in "De Leugen Regeert" waar je andere media de maat nam. meestal volkomen terecht. Nu ben je zelf aan de beurt geweest. Zie het maar als hoge bomen vangen veel wind en het betekent ook dat jouw kindje Joop.nl zeer serieus wordt genomen. Dus, ondanks de kritiek, is dat een pluim! Ik zou zeggen... als je geschoren wordt moet je stilzitten. En je bewoog een beetje met dit artikel. Ik kijk weer uit naar je nieuwe columns en je bijdrage aan www.degids.nl als die vermaledijde Tour achter de rug is.

BertF2
BertF22 jul. 2013 - 10:12

Wat ik verbijsterend vond, en eigenlijk gewoon ordinair, dat was de onthutsend onverschillige manier waarop vrijwel alle betrokkenen bij deze gigantische miskleun hun eigen fouten wegredeneerden of bagatelliseerden. Dat in alle media interviews worden verknipt tot er een gewenst beeld is gevormd, is trouwens genoegzaam bekend. Overigens is het, en daar schuilt de adder onder het gras, voor derden onmogelijk om de waarheid te achterhalen. Je moet 'het' of 'ze' maar geloven op hun woord. Of niet, uiteraard.

IvanPavlov
IvanPavlov2 jul. 2013 - 10:12

Beste Francisco, Denk jij werkelijk dat wij lezers/kijkers gek zijn? Natuurlijk zien wij wat de journalistieke werkwijze is van van een Medialologica. Dezelfde namelijk als die van jouw geliefde Zembla; met gestrekt been erin en registreren of en hoe de geïnterviewde zich staande houdt. Eerlijk gezegd ben ik bevooroordeeld ten opzichte van jou. Door precies datzelfde pedante gelijkhebberige toontje die je aan Kees Driehuis toeschrijft. Als ik artikelen van jou lees vertrouw ik er nooit op dat jij een beeld van de waarheid schetst, hooguit een beeld van de wereld zoals jij die graag zou zien. Dat vooroordeel werd bevestigd in deze uitzending. Ik parafraseer je hier: 'Ik maak geen fouten, en als ik al fouten maak is dat een misverstand en ligt dat aan de ander en heb ik achteraf eigenlijk toch gelijk.' Na dit stuk moet ik daaraan toevoegen: 'En als je dat niet ziet komt dat door de interviewer.'

Lucyfer
Lucyfer2 jul. 2013 - 10:12

Ik vind Medialogica een tendentieus (in de zin van vooringenomen) programma, zo komt het tenminste op mij, als kijker, over. Dat valt me behóórlijk tegen. Zit je weer met een volgende serie vraagtekens en je zou graag willen dat die zouden zijn weggenomen. Ik hou bijv. al helemaal niet van al die verknipte interviews: laat gewoon het hele vraaggesprek zien, of een deel, en niet al die losse verknipte antwoorden. Ook de vragen!!! Dus hoe het allemaal zit, ík ben er niet wijzer van geworden.

JoopSchouten
JoopSchouten2 jul. 2013 - 10:12

Bedankt voor dit ontluisterd inkijkje Francisco.

ElChe
ElChe2 jul. 2013 - 10:12

Iedere vorm van media is gekleurd. De "waarheid" bestaat niet. Zelfs feiten kun je vaak vanuit meerdere ooghoeken, verschillend definiëren. Laat staan meningen. Het is alleen verhelderend voor de ontvanger, wanneer je weet vanuit welke hoek de media waait. En dan nog zal iedere ontvanger de media vanuit zijn perspectief analyseren en beoordelen.

FransLenaen
FransLenaen2 jul. 2013 - 10:12

Ik heb het programma niet gezien, dus kan daar niet over oordelen. Maar het is wel evident dat 'Joop' vaak onzorgvuldig en suggestief is met de koppen en journalistiek gezien is dit bepaald niet fraai. Vaak vindt er wel een rectificatie of nuancering plaats, maar het kwaad is reeds geschied.

kassakijker73
kassakijker732 jul. 2013 - 10:12

Een pleidooi voor nuance op dezelfde voorpagina waar de kop "christendom verspreidt ziektes" pronkt.. Is deze column ook bedoeld als een spiegel?

Grootbekje
Grootbekje2 jul. 2013 - 10:12

Misschien had de Medialogica interviewer – naam? - nog een persoonlijk appeltje te schillen met JOOP eindredacteur Francisco van Jole. Bijvoorbeeld. Je weet ’t niet - zal er ook nooit achter komen. Overigens begrijp ik niet helemaal wat Van Jole heeft bezield om zoveel woorden vuil te maken aan die paar minuten tv waarin hij - permitez le mot, figureerde. Lekker belangrijk…

Jaap Breekpunt
Jaap Breekpunt2 jul. 2013 - 10:12

"Ik kon hem daar op basis van de feiten niet anders dan gelijk in geven maar het viel wel op dat hij nogal gelijkhebberig overkwam. Die gelijkhebberigheid doet je als kijker vervolgens twijfelen. Nu, na mijn eigen ervaring, weet ik waarom dat zo is. En waarom ik zelf ook zo overkom." Na het zien van deze en alle voorgaande afleveringen van medialogica weet ik ook waarom Van Jole en Driehuis nogal betweterig overkomen: Het zijn betweters die er bepaald niet van houden om kritiek te ontvangen. Ga er maar van uit dat de vertegenwoordigers van NOS, AD en de Volkskrant op exact dezelfde manier benaderd zijn. Ongetwijfeld even naar. Toch weten zij wel hoe het moet: Ruiterlijk je fouten toegeven. Als je kritisch op anderen bent, en dat moet je zijn als journalist, dan moet je ook kunnen incasseren als je zelf een steek hebt laten vallen. Daar ontbrak het aan bij Driehuis en datzelfde geldt hier voor van Jole. "De interviewer bleef maar herhalen dat we bij Joop een fout hadden gemaakt. Ik erkende keer op keer dat er sprake was geweest van een misverstand" Iemand zegt dat je een fout gemaakt hebt, en jij zegt dat er een misverstand was. En het dan gek vinden dat de journalist maar blijft herhalen dat je een fout gemaakt hebt..

rbakels
rbakels2 jul. 2013 - 10:12

Journalist Van Jole krijgt een koekje van eigen deeg, en dat smaakt allerminst! Een journalist is iemand die naar aanleiding van de actualiteit schrijft (of een programma maakt) dat mikt op maximale impact, d.w.z. zich richt op lezers/kijkers die doorgaans sadistische ramptoeristen zijn welke meteen beginnen te kwijlen als iemand wordt afgeslacht. "Medialogica" is volgens wikipedia - kort samengevat - de vorm van non-logica die media hanteren, en de suggestie dat medialogica daar zelf niet aan zou doen is nu helemaal doorgeprikt, voor zover een naïeveling als Van Jole daar nog in geloofde. Of ons wil doen geloven dat hij geloofde. Gelukkig zijn we niet meer van de media afhankelijk voor onze informatievoorziening! Helaas leidden onze hogescholen nog massaal journalisten op. Voor zover die niet al met een heel foute mentaliteit de school verlaten leren ze dat later wel, want in een overbezette markt moeten ze keihard vechten om het hoofd boven water te houden. Wie van zulke mensen fatsoen verwacht is werkelijk wereldvreemd.

Jerry3
Jerry32 jul. 2013 - 10:12

"Lees het vonnis zelf en kijk of je dat er meteen uit haalt. " Wel een erg slap excuus.. eerst de chocoladeletters en dan pas uitzoeken hoe het echt zit.. fact free journalism.

JongLinks
JongLinks2 jul. 2013 - 10:12

Volgens mij komen er mensen te dicht bij het kindje van Van Jolie, genaamd joop.nl. Joop.nl houdt namelijk niet zo van kritiek en daarom wordt in dit artikel en kleine vorm van onderzoek meteen de kop in gedrukt. Ik had toch beter van Van Jole verwacht en vind dit toch redelijk teleurstellend.

Yochnahan
Yochnahan2 jul. 2013 - 10:12

Van Jole: Het onderzoek naar terugplaatsing werd niet uitgevoerd. Uit het dossier blijkt dat de familie, ondanks uitdrukkelijk verzoek van de rechter, weigert haar medewerking te verlenen. Van Jole: De rechter vond namelijk dat de moeder best voor haar kinderen kan zorgen. Later werden de ouders alsnog uit de ouderlijke macht gezet Volkskrant: op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming worden de ouders van Yunus tegen hun zin door de kinderrechter ontheven uit het ouderlijk gezag. Zij vechten de beslissing aan bij het gerechtshof. Dat oordeelt begin 2012 dat 'ouders ongeschikt en onmachtig zijn om hun taak tot verzorging en opvoeding van de minderjarige te vervullen'. Volgens het hof kampen ouders met eigen beperkingen en 'ook hebben zij onvoldoende inzicht in hun eigen functioneren als ouder en onvoldoende besef van ouderlijke verantwoordelijkheden'. :-: De ouders valt volgens Joop weinig te verwijten. Zij zijn Yunus kwijt geraakt, omdat het proces zo lang duurde. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij Jeugdzorg. Daarbij concentreert Van Jole zich op een niet altijd even evenwichtige weergave van gegevens uit 2007. Diverse kranten hebben uit het volledige dossier (en overige vonnissen) geciteerd. Daaruit blijkt dat de rechter vooral de ouders verantwoordelijk houdt voor de slechte relatie met Jeugdzorg. Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat er in 2008 opnieuw zorgelijke berichten verschenen over de veiligheid van de oudste broers in het gezin. De rechter wilde dat de broers met spoed uit huis zouden worden geplaatst. De ouders reageerden hierop door hen te verplaatsen naar een onbekend adres.

HenkDaalder2
HenkDaalder22 jul. 2013 - 10:12

Mijn conclusie is dat Medialogica inderdaad spijkers op laag water zoekt. Erwin Otten schrijft het zelf in zijn reactie hieronder: "Joop is sterk in het schrijven van stevige koppen. Maar dekken die ook de lading? Om die zorgvuldigheid was en is het Medialogica te doen." Zelfs de Telegraaf is meer dan de koppen. Maar, De keuze van het onderwerp, de timing van publicatie De inhoud van het bericht. Het lijkt Medialogica niets te interesseren, ze wilden een door hen bepaald, gemanipuleerd statement voor hun TV programma. Deze manipulatieve aanpak lijkt me onhandig en contraproductief. Bij contacten met medialogica moet je kennelijk eerst , duid vooraf vaststellen wat hun intentie is met hun contact met jou. En dat kan dan iets heel anders zijn dan de werkelijkheid, medialogica bedrijft zijn eigen vorm van medialogica zonder daar eerlijk voor uit te komen. In die context moet je kennelijk hun producten bekijken, dat lijkt mij geen duurzame aanpak. Korte termijn effectbejag van Medialogica is geen goede bijdrage aan medialogica kennis en gebruik.

boswachter2
boswachter22 jul. 2013 - 10:12

Ja mijnheer Jole, nu een heel stuk schrijven over Medialogica dat zij het niet goed doen. Wat mij gisterenavond opviel dat u niet echt geloofwaardig overkwam, net zoals de NOS en de advocaat van Yunus. Moet dit verhaal weer recht maken wat krom was.

1 Reactie
CliffClavin1993
CliffClavin19932 jul. 2013 - 10:12

Iets zegt mij dat je het verhaal van van Jole helemaal niet gelezen hebt. Of totaal niet begrepen. Dat blijkt namelijk uit jouw nogal dommige post, Hendrik.

Alila
Alila2 jul. 2013 - 10:12

Joop gebruikt regelmatig suggestieve koppen boven de topics, ik heb hier in het verleden regelmatig op gereageerd. De makers van Medialogica ken ik van andere programma's zoals Reporter en Profiel, ze zijn keihard maar open en eerlijk. Ik raad de redactie aan niet achteraf te klagen als ze geschoren worden maar in de toekomst beter beter na te denken of de vlag de lading dekt.

1 Reactie
Fernando2
Fernando22 jul. 2013 - 10:12

Velen hebben kern van artikel Francisco niet door. Wat Francisco aanstipt is het valse gedrag van Argos. Hoe ze boel flesten door met knip- en plakwerk wat hij zei te verdraaien. Ook bij de NOS hadden ze dat gedaan (gemanipuleer met beelden), waar ze na een klacht van NOS moesten rectificeren. Datzelfde blijken ze ook in het stuk met de advocaat van de Turkse moeder gedaan te hebben: “Daarna komt advocaat Nasrullah, die op een ANDERE vraag ontkennend antwoord geeft, namelijk op de vraag of hij toestemming had gegeven voor het versturen van een Twitter-bericht over de gerechtelijke uitspraak, betreffende de twee broertjes. Het lijkt alsof er antwoord wordt gegeven op dezelfde vraag en dezelfde kwestie, waarbij de twee partijen elkaar tegenspreken (advocaat en Dark horse), zodat de conclusie voor de kijker is dat één van beiden liegt. Dit is journalistiek bedrog.” Snappie. Een en al een misdadige wijze journalistiek bedrijven. Ik raad Joop.nl aan om bij Argos rectificatie te eisen in stukken waar ze met knip- en plakwerk de uitspraken van Francisco hebben verdraaid (tot actie overgaan zoals NOS deed).

GingerTed
GingerTed2 jul. 2013 - 10:12

Je leest dus "laat op de avond" op twitter dat het zo zou zijn dat de kinderen in de zaak Yunus volgens een vonnis terug naar ouders zouden moeten, vraagt de volgende ochtend heel vroeg aan Jeugdzorg of dat klopt. Deze zeggen dat de uitspraak weliswaar te maken heeft met de zaak Yunus maar bevestigen niet dat het ook voor Yunus zelf geldt en geven aan verder geen informatie te willen geven. Je plaatst desondanks een stuk op Joop met de welbekende scherpe kop en inhoud ook al zo vroeg want je krijgt om 11.15 al reacties en het artikel op Joop "sloeg in als een bom". Tsja...

1 Reactie
GingerTed
GingerTed2 jul. 2013 - 10:12

Van Jole bewees al eerder er niet van gediend te zijn dat een journalistiek programma uit "zijn" stal, de VARA, toen Zembla door in dat geval Argos TV (VPRO/HUMAN), wat ook met Medialogica te maken heeft (zie tweede reactie in de link), de maat wordt genomen. Ook toen al plaatste van Jole hier op Joop een artikel om zijn gram te halen namens het toen aangevallen Zembla en ook toen al reageerden hier velen juist kritisch naar van Jole zelf vanwege zijn stuk. Blijkbaar kan hij als voormalig medewerker van De Leugen Regeert en nu Joop, waar in beide gevallen andermans journalistieke producten regelmatig scherp de maat werd en wordt genomen, zelf weinig hebben. http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16701_hoe_argos_tv_gretig_zembla_beschuldigt_maar_de_plank_mis_slaat/b%3E_kan_sp_nu_goed_gebruiken/

[verwijderd]
[verwijderd]2 jul. 2013 - 10:12

Wat een wazig en uiterst onnieuwswaardig verhaal. Francisco "ontdekt" dat het filmen van een "achtergrondverhaal" vaak niets anders is dan het invullen van het script dat al voor de uitzending was bedacht. Dat is bij Medialologica echt niet anders dan bij Zembla of de programma's van de TROS waarvan hij jarenlang medewerker was. En dan is het als je wordt gevraagd om zelf aan zo'n programma mee te werken als geïnterviewde heel simpel, want je kent de regels van het spel: of je bent in staat om via oneliners (het maakt niet uit hoe je knipt, mijn boodschap blijft overeind) je punt te maken of je pakt de vernedering van de vermelding "Van Jole wenste niet mee te werken". Maar om het er slecht vanaf te brengen en dan achteraf te beginnen over het sfeertje van het interview en dergelijk niet ter zake doende flauwekul en dat ook nog te publiceren omdat je zowel eind- als hoofdredacteur bent van je eigen habitat is wel de slechtste optie. Dan toon je je ook nog een op wraak beluste slechte verliezer met een te groot ego. Schop liever een deur uit zijn hengsels, neem een stevige borrel en sla jezelf voor je kop hoe je zo dom kon zijn. En bedenk de volgende keer vooraf op een professionele manier of je een strijd kunt winnen (zeker als je van tevoren al een gevoel hebt welke kant het op zal gaan) en of je die strijd überhaupt wel aankunt (moet je er paperassen en compleet andere scenario's bij halen, dan kun je het echt vergeten want ze cancellen de reportage echt niet omdat jij hen vertelt dat ze niets in handen hebben) of dat je maar beter kunt duiken (hier werk ik niet aan mee). Maar een strijd verliezen en hem dan in je eigen beschermde omgeving voortzetten om alsnog je gelijk te halen is wel de allerslechtste oplossing. Dan kun je maar beter stil zitten als je geschoren wordt en je verlies nemen.

2 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos2 jul. 2013 - 10:12

Het lijkt me dat je mag verwachten van een gerespecteerde omroep dat ze gerespecteerde methodes gebruiken. Het is volstrekt begrijpelijk waarom Van Jole hier een punt van maakt. En goed dus dat we dat weten. Dat die methodes elders ook worden gebruikt is geen goede reden om het er verder maar niet over te hebben en een deur uit zijn hengsels te schoppen.

Gogol
Gogol2 jul. 2013 - 10:12

Wat doe je toch betweterig en belerend, Piet. Heeft iemand net een interview met je afgenomen, of zo?

adoptievader
adoptievader2 jul. 2013 - 10:12

Ook in het latere vonnis over de 2 broers werd weer duidelijk wat de grond was van al de uithuisplaatsingen, ook van Yunus. (Staat 'het kind wel centraal' bij BJZ?) BJZ Haaglanden heeft dan de plicht deskundigheid te tonen, alweer, om door een deskundige een terugplaatsing te onderzoeken of minimaal een goede omgangsregeling met zijn biologische familie te verzorgen. Ook de pleegouders dienen zich aan de wet te houden: het belang (ook later) voor het kind voorop te stellen en niet dat van zichzelf. De wetenschap bij adoptie, die BJZ en pleegzorg dienen te kennen, maakt dat al te zeer duidelijk. Het is moedwillig verzuim van BJZ Haaglanden deze deskundigheid niet toe te voegen aan het belang van het kind. Mogen we spreken van fraude en laster?!! Toch worden deze vergrijpen van BJZ gehonoreerd met het jarenlang verlengen van het mandaat UHP, wat geld oplevert wegens de Regeling Normbedragen Jeugdzorg (wetten.nl). Verontrustend!!! Het is daarom dat jeugdzorg-trajecten zoveel duurder zijn dan degelijke GGZ-zorg-trajecten per case gemiddeld. (Accare)

1 Reactie
adoptievader
adoptievader2 jul. 2013 - 10:12

En waarom wil de media dat niet zien? Waarom verdraait de media woorden en bedoelingen? Is het belang van het kind niet ineteressanter dan het politiek of sekse erbij halen, waar het niet om gaat voor het kind? Is de manier van werken in de bureaus jeugdzorg niet interessanter dan hun afleidende mooipraat? Wat voelen kinderen? De politiek? Neen. De sekse van de opvoeders? Tja, later wel. Maar wat voelt de opgroeiende vooral? Waarom heeft deze media zich dit niet afgevraagd? Vanwege de geüite bedreiging van BJZ soms? BJZ bedreigt ouders wel vaker, met als "u, ouders, niet onze ondeskundige hulp aanvaard, straffen we" uw kind met een uithuisplaasting. Dat is de grond tot UHP nogal eens in de praktijk. Natuurlijk met andere woorden. Maar dat heet dan een spook-UHP. De gronden voor OTS en UHP zijn erg regelmatig speculatief. 72% van de OTS-sen bleek na 2 jaar niet tot verminderen van probleempunten te leiden ('909 zorgen' -Slot), wel tot verslechtering bij het kind. Pleegzorg verhoogt de kans op verslaving, tienerouderschap, voortijdig schoolverlaat, PAS en andere syndromen, suïcidale gedachten, WAjong-aanvargers bij 18 worden, en andere problematiek.

MarcJosten1
MarcJosten12 jul. 2013 - 10:12

In geval van feitelijke onjuistheden rectificeert Argos/Medialogica onmiddellijk via zijn website en social media. In de uitzending over Yunus hebben we tot nu toe geen feitelijke onjuistheid of andere onoirbare handeling geconstateerd.

1 Reactie
Yochnahan
Yochnahan2 jul. 2013 - 10:12

Voorheen had ik nog nooit gehoord van Medialogica. Ik had de desbetreffende uitzending niet gezien. Inmiddels wel. Dank aan Joop om de aandacht te vestigen op dit programma. De oprechte interesse naar hoe processen in het medialandschap verlopen kan een voorbeeld zijn voor een programma zoals 'De kunst van het maken' van de VARA. Had maar een kritisch artikel over het functioneren van 'Dark Horse' geplaatst, Francisco.

ErwinOtten
ErwinOtten2 jul. 2013 - 10:12

Reactie Erwin Otten, programmamaker Medialogica. Onder de kop ‘De verbijsterende werkwijze van Medialogica’ beklaagt Francisco van Jole zich uitgebreid over mijn werkwijze als onderzoeksjournalist en interviewer voor de uitzending ‘Onze Yunus’. Hij vergroot dat uit naar een in zijn optiek bedenkelijke modus operandi van onze hele programmareeks Medialogica. Van Jole heeft zich met al zijn kritiek niet direct gewend tot mij of de redactie van ons programma. Hij uit zijn onvrede enkel hier, op z’n eigen debatsite. Joop is sterk in het schrijven van stevige koppen. Maar dekken die ook de lading? Om die zorgvuldigheid was en is het Medialogica te doen. Wij onderzoeken feitelijke onjuistheden in de journalistiek en de gevolgen daarvan. Daarom was er het interview met Van Jole, die met Joop onjuist berichtte over een vonnis in de zaak Yunus. De waardeoordelen over het “agressieve” interview laat ik geheel aan Van Jole. De NOS en het Algemeen Dagblad zijn op gelijke wijze geïnterviewd over hun journalistieke onzorgvuldigheden in deze kwestie. En die hadden daar geen enkel probleem mee. Integendeel. Ik beperk me hier tot enkele feitelijke onjuistheden, waar Van Jole zich ook in z’n klaagschrift over mij en Medialogica van bedient. Van Jole stelde in het interview met mij, dat Joop vóór publicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden om wederhoor heeft gevraagd. Hij schrijft nu, dat hij mij mails heeft doorgestuurd waaruit dat zou blijken. En dat ik die “natuurlijk niet” in de uitzending heb getoond. Dat laatste klopt. De mails van Joop bewijzen namelijk in het geheel niet, dat er vóór publicatie wederhoor is gepleegd. Bureau Jeugdzorg Haaglanden ontkende dat vervolgens ook met klem in het interview met mij. Maar ook Jeugdzorg kon dat desgevraagd niet onomstotelijk aantonen. Twee partijen die elkaar van leugens betichten. De waarheid is voor ons niet te achterhalen. Alleen om deze reden is dit hele issue niet in de uitzending gebracht. Niets meer en niets minder. Wij hebben minutieus onderzocht, hoe de media zijn geïnformeerd over een vonnis in de zaak Yunus. En van dat bewuste vonnis collectief een verkeerde interpretatie maakten, die tot veel nieuws leidde. De bron van bijna al die media, blijkt de internetblog Jeugdzorg Dark Horse, dat via Twitter een link naar het vonnis onder journalisten verspreidde. In onze uitzending melden wij, dat ook Joop via tussenpersonen door Dark Horse is ‘getipt’. Van Jole schrijft nu, dat ik “het mis heb”, dat hij mij daarover heeft bericht en dat ik ook die “onterechte beschuldiging” in de uitzending heb weggelaten. Ook hier slaat Van Jole de plank mis. Via twee tussenpersonen, ontvangt Joop de link naar het vonnis in oorsprong van ‘platform familierecht’. Mevrouw Ranada van Kralingen van Dark Horse, heeft mij bevestigd dat zij ook via dat Twitteraccount de link naar het vonnis heeft verspreid. Van Jole beschuldigt mij verder vooral van “complotdenken”. En ook van “onwetendheid, die je nooit terugziet in de uitzending.” Van Jole doelt op een eigen aanname waar hij mij tijdens het interview uitvoerig deelgenoot van maakte: “Het drama rond de uithuisplaatsing van Yunus, is in gang gezet door de tragische zaak van het mishandelde meisje Savana.” Van Jole neemt het mij kwalijk, dat ik in die gedachtegang “niet ben geïnteresseerd.” Ik kan alleen maar herhalen, dat Medialogica zich toelegt op een juiste weergave van de feiten. De conclusie van Van Jole over onze werkwijze luidt: “Met de waarheid zoeken heeft het niet zoveel te maken. Waar kennen we dat van? Precies. Het is zoiets als Powned, maar dan zonder humor.” Van Jole zal ongetwijfeld plezier bevinden in het trekken van deze vergelijking, op zijn eigen site. Bij het vaststellen van zo veel journalistieke onzorgvuldigheid rondom een serieuze kwestie, is het lachen ons inderdaad vergaan. Aan het leeuwendeel van de overige reacties op het artikel van Van Jole, valt af te lezen dat Joop zich blijkbaar al vaker heeft bezeerd aan feitelijke onjuistheden en misplaatste koppen. Daar beklagen zijn eigen lezers zich over. Zet dat wel aan tot enige zelfreflectie? Of behoort dat ook niet tot “het adagium van internetjournalisten”?

2 Reacties
adoptievader
adoptievader2 jul. 2013 - 10:12

Volgens de juridische tegenpartij, BJZH, zouden de ouders aan het onderzoek voor terugplaatsing "niet hebben meegewerkt". De praktijk is dat deze tegenpartij zelf de eisen stelt waaraan ouders moeten gaan voldoen. Onrealistische eisen. Vage eisen. Sturende eisen van een tegenpartij zelf! Daar kan niemand aan voldoen. BJZ maakt zich in dergelijke gevallen er van af door bijvoorbeeld te eisen dat de ouders goed Nederlands spreken en schrijven, volkomen zakelijk reageren waar emotie bespeeld is in een afhankelijkheidssituatie, een beschamend 'psychiatrisch onderzoek' ondergaan, niet door een echte deskundige, maar een 'professional' die toeschrijft naar de uitkomst die BJZ vooraf heeft vastgesteld: "onbekwame ouders". Voldoe maar eens aan dergelijke eisen! BJZ maakt het heel onaangenaam en onmogelijk voor dergelijke ouders. En dan heet het voor de rechter, die rond deze 2 partijen moet bepalen, dat de ouders ombekwaam zijn en "niet meewerkten". (De slager keurt zijn eigen vlees). De ene juridische partij wordt geloofd zonder diagnostisch onderzoek: BJZ. Waar BJZ bewezen fout heeft gehandeld en de rechters terugplaatsing, al dan niet gefaseerd, overwegen en vragen, is het vreemd dat de rechters dit onderzoek toevertrouwen aan deze fouthandelende tegenpartij BJZ. Wie wil zo'n rechtsgang??? De rechters mogen een deskundige buiten BJZ inroepen, maar zijn gewend om jeugdzorg als de 'professional' aan te nemen. Maar 'professional' is in jeugdzorgland een 'broodverdiener', niet 'deskundige'. De smoes dat ouders niet meewerkten is een loos argument. De rechter was geen psychiater. De media praat deze zaak krom, heer Otten. Op deze manier maakt de pers NIET duidelijk hoe jeugdzorg werkt en niet het belang van het kind dient. Het algemeen belang van kinderen (moreel IVRK 24) is valide onderzoek met reële waarden. Onafhankelijk van de fouthandelende partij (en terugplaatsen met verwijt van de broers maakt dat het geval). Onderzoek naar dit soort gezinsvoogdij en BJZ. (Let wel: de ouders waren wel reeds geschikt om de broers op te voeden; een gezinsvoogd-jeugdzorgwerkster bepaalde hier waaraan ouders [uit een andere cultuur] moeten voldoen, met jeugdzorg's eigenbelangen en ondeskundig, want BJZ is GEEN specialist, geen psychiater, geen onpartijdige partij. Welke 'professional' gaat zichzelf nu beschuldigen?) Uit verder dossier blijkt dat BJZ zichzelf heeft verdedigd, als men deskundigheid meeneemt in de beoordeling. Dat heeft deze medialogica of onlogica bewezen, helaas. De werkwijze van jeugdzorgwerkers wordt zo journalistiek niet degelijk onderzocht, en waar het rapport '909 zorgen' duidelijk maakte dat 72% in 2 jaar OTS niet geholpen was, ligt er minstens één signaal dat dit jeugdzorgniveau kritischer onderzocht dient te worden. Waar wetenschappers buiten BJZ hebben bevonden dat 'de reguliere jeugdzorg de kennis niet matcht aan de case', er 'zwaargewichten in de ingang moeten komen' die de cliënt onderzoekt, er 'specialistische doelgroep-onderzoeken moeten komen' op hoger niveau, dan liggen er signalen tot degelijker journalistiek onderzoek, degelijker dan prat te gaan op beweringen naar de 'ondiagnosticerende' rechter vanuit meningen van BJZ als tegenpartij.

NicoMul
NicoMul2 jul. 2013 - 10:12

Geachte heer Otten, Als huidig hoofdredacteur van Jeugdzorg-Darkhorse-plus kan ik me niet aan de indruk ontytrekken dat het bveeld van 'complot' door uw eigen wijze van monteren is ontstaan in de interveuws met mr. Nashrulla en mw. van Kralingen: het moet het beeld geven alsof er een complot tussen advocaat en DH zou bestaan om bewust foute informatie te verspreiden om media op het verkeerde been te zetten. Feit is dat aan de advocaat net even andere vragen gesteld werden. Feit is ook dat u Bureau Jeugdzorg rustig laat vertellen dat BJZ 'nooit zaken vertellen die niet kloppen' en 'het negatieve beeld van BJZ komt door de rechters...'. Géén enkele nuancering bracht u aan en het FEIT dat DH een vergissing had begaan door een net even ander vonnis te verspreiden (hoe is het mogelijk in een zaak met 27 rechtszittingen dat mensen zich kunnen vergissen) leidt volledig af van de werkelijkheid: Yunus was door BJZ al 3 dagen VOOR een vonnis door de rechter UHP en de BESCHULDIGING KINDERMISHADELING bleek al heel snel NIET waar. BJZ hield het bewijs 2 jaar achter, zelfs voor de rechters.... Ik schreef na uw uitzending zo spoedig mogelijk een excuus + correctie. (zie: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/07/yunus-de-feiten-en-de-media.html ) TREURIG van alle media dat men ZWEEG over het drama Yunus toen DH op 20-3-2013 wél de juiste feiten naar voren bracht en het beeld liet ontstaan van 'Dark Horse verspreidt foute informatie, alleen BJZ geeft wél juiste informatie'.... Tanja van Dijk (communicatiedeskundige BJZ- Haaaglanden) zegt het zelf.... Alle media lieten vervolgens Yunus in de steek... HOE ERG is het voor hem om op te groeien in LEUGENS over zijn ouders / familie? Drs. N.J.M.Mul / Jz Dh+ / www.meldpuntjeugdzorg.nl

Darkhorse
Darkhorse2 jul. 2013 - 10:12

Francisco van Jole benadrukt de menselijke kant in zijn opiniestuk, hij is daarbij één van de weinigen die dat doet. Hij zegt: hoe wreed dat Yunus uit huis is geplaatst en achteraf bleek dat hij niet mishandeld was. Van Jole zet dingen in perspectief en verteld dat door de zaak Savanna, jeugdzorg geen risico nam en het kind snel uit huis plaatste. Deze zaak van de menselijke kant bekijken siert van Jole, die zich kan inleven in Yunus en zijn moeder. Dark horse heeft in de eerste tweet (19 maart 2013) gemeld dat Yunus niet was mishandeld en wijst op de brief van de Hoofdofficier van Justitie (die mevrouw Keyser mij heeft voorgelezen en die ik letterlijk heb opgeschreven), daaronder een link naar het verkeerde vonnis LJN: BB0880 ipv LJN: BB 7172. JOOP heeft goede vonnis wel gelezen en daarin staat dat het niet bewezen is dat moeder Yunus mishandelde noch dat zij over geen pedagogische vaardigheden zou beschikken. Dat de ouders hierna niet meer wilde meewerken met BJZ Haaglanden daar heeft de rechter zelfs begrip voor! Erwin Otten bevestigde dit toen hij bij mij thuis was, voor het interview. Hij wist van de TWEE vonnissen en vertelde mij zelf: “de rechter had er begrip voor dat de ouders niet verder wilde meewerken met BJZ”. Wat betreft de vergissing van het verkeerde vonnis plaatsen onder de brief van de Hoofdofficier, dat valt in het niet bij het FEIT dat Yunus niet is mishandeld , maar in die gedachtegang is Otten niet geïnteresseerd. Hij wilde het ‘duistere complot’ aantonen, waarin de advocaat Dark horse en indirect JOOP had bespeeld. Via de tweet van Dark horse, kon de media lezen dat de Hoofdofficier de zaak Yunus had opgelegd en zij konden lezen uit het andere vonnis LJN BB 7172 dat BJZ het radiologisch rapport dat de ouders ontlaste van de beschuldiging van mishandeling, twee jaar lang heeft achtergehouden. Terecht wijst van Jole erop dat de zaak gecompliceerder in elkaar zit en dat de menselijk kant niet wordt belicht. Het gehele programma van medialogica is er een van slecht knip en plakwerk en gaat voorbij aan de kern van de zaak: dat het kind onterecht uit huis is geplaatst. Otten hoeft zich niet inhoudelijk voor de zaak Yunus of de bedenkelijke handelswijze van jeugdzorg te interesseren, maar journalistiek gezien is het wel van belang duidelijk naar voren te brengen dat dit het leidend motief is van Jeugdzorg Dark horse. Wij zijn nooit op een media-hype uitgeweest en er ook niet toe aangezet. Yunus kwam opeens prominent in de media vanwege de seksuele geaardheid van de pleegouders en was daarom publicitair gezien ‘gefundenes fressen’. Hoe Yunus in de media kwam is voor ons van geen belang. Wel de vraag hoe we dat konden gebruiken om het ware gezicht van jeugdzorg te laten zien. Maar wat heeft een homofobe Turkse journalist te maken met advocaat Nasrullah of met jeugdzorg Dark horse? Dit zijn drie losstaande partijen die geen verband met elkaar hebben voorafgaand aan de twitter-hype (en met de Turkse journalist zeker ook niet daarna). Met suggestieve montage probeert Otten de boel aan elkaar te rijgen, maar hij heeft geen enkele e-mail, geen afgeluisterd telefoongesprek, geen getuige of wat dan ook om zijn suggestie hard te maken. De journalistieke onprofessionaliteit hierbij, is dat hij wel de advocaat Nasrullah en Jeugdzorg Dark horse schade toebrengt met zijn insinuatie, terwijl dit complotdenken niets te maken heeft met het format van Medialogica, de werkwijze van journalisten. Maar hoe zou het programma er hebben uitgezien zonder dit spannende einde, waarbij er ‘meer’ aan de hand leek te zijn dan de droge feiten – Dark horse die wil aantonen dat Yunus nooit was mishandeld door zijn ouders en per ongeluk de verkeerde gerechtelijke uitspraak aan de tweet toevoegde, wat tot misinterpretatie leidde bij de media? Dan zou er niet veel meer overblijven voor deze ‘detective’, dan gewoon nog eens op camera over te doen wat de Volkskrant al gedaan had. De vergissing van de journalist uitleggen en de hijgerigheid van de media die allemaal zonder zelf te controleren de berichtgeving overnamen. Dat zou saai zijn geweest. http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/07/kritische-journalisten-gezocht.html Ranada van Kralingen Sven Snijer

1 Reactie
adoptievader
adoptievader2 jul. 2013 - 10:12

Let wel, lezers,: "ouders wilden niet meewerken" wordt beweerd nadat BJzH idiote eisen stelde. Het is de mening van de gezinsvoogd dat ouders niet wilden meewerken. Het is de vraag of de ouders wel konden meewerken aan wat de gezinsvoogd had verzonnen. De bewering van de gezinsvoogdij is niet valide. Ook niet valide is dat de rechter diverse signalen heeft gegeven en BJzH niet de deskundigheid matchte bij de case. Dus niet instond voor het latere belang van het opgroeiende kind. BJZ was een juridische tegenpartij en niet objectief. Journalistiek baseren door medialogica op beweringen die in een rechterlijke uitspraak staan en overgenomen zijn van deze tegenpartij is onlogisch, waar geen diagnostische deskundigheid bij kwam kijken (en die is: door een onafhankelijk specialist laten onderzoeken of contactherstel en mogelijk gefaseerde terugplaatsing kan). BJZ heeft tegengewerkt, dat is duidelijk. Het kind stond in BJzH niet centraal. Jeugdzorg-Darkhorse matcht de kennis wèl bij de case, niet eenzijdig juridisch maar ook vanuit het perspectief van het (ook latere) belang van het kind. Darkhorse met knipwerk in de verdachtenhoek dwingen is onheus. De kern is Het Belang van het Kind, ook voor later. Wat een ellende voor het kind zijn historie te ontdekken. Dat wil je als kind niet, maar daarover verderop.