Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire blijven gewoon zitten

  •  
27-11-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
106 keer bekeken
  •  
48318137026_006446629f_k

© cc-foto: Netherlands Embassy

Zij zijn vast van plan het schip van staat door de coronacrisis te sturen. Terwijl hun onbekwaamheid en hun ongeïnteresseerdheid in het lot van burgers afdoende is gebleken.
De verhoren van de belangrijkste betrokkenen bij het schandaal rond de toeslagen zijn afgelopen. Alle ondervraagden hebben geprobeerd de verantwoordelijkheid voor de trieste gang van zaken zoveel mogelijk van zich af te schuiven. Dat gold voor ambtenaren en politici. Laatstgenoemden plengden de meeste tranen over het lot van de slachtoffers. Tegelijkertijd probeerden zij de meedogenloze vervolging van onschuldigen elk op hun manier te schetsen als een autonoom proces, een soort aardverschuiving waar je bij staat zonder iets te kunnen ondernemen. Het had nooit zo mogen gebeuren maar iedereen waste de handen in onschuld.
Je hoeft niet op het verslag van de Kamercommissie te wachten om nu al je hart vast te houden. De positie van verreweg de meeste ondervraagden is op geen enkele manier bedreigd. Zij blijven hun topposities behouden. Dat geldt voor ambtenaren, staatssecretarissen en ministers. Zij zijn vast van plan het schip van staat door de coronacrisis te sturen. Terwijl hun onbekwaamheid en hun ongeïnteresseerdheid in het lot van burgers afdoende is gebleken.
De premier, de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en de minister van Medische Zorg en Sport hebben een schokkend brevet van onvermogen afgegeven. Datzelfde geldt voor een belangrijke woordvoerder van de linkse oppositie, Lodewijk Asscher. Zij blijven geadviseerd en vaak gestuurd worden door topambtenaren die van hun onbekwaamheid op een wezenlijk punt ampel blijk hebben gegeven.
De kabinetten Rutte schreven meer fiasco´s op hun conto: de crisis in de zorg voor senioren én jongeren is daarvan een ernstig voorbeeld, evenals het gehannes rond de aardbevingsslachtoffers in Groningen of de door domme maatregelen gecreëerde woningnood. Bij de voorbereiding van al die een enquête waardige fiasco’s speelden ook hoge ambtenaren een wezenlijke rol.
Nederland beleeft momenteel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Tot nog toe heeft de overheid de handen vol aan symptoombestrijding. Dat geldt voor gezondheidszorg en de economie. Volgend jaar zullen aanzetten gegeven moeten worden voor herstel.
Geen enkele politieke partij heeft een samenhangend plan gepresenteerd om de coronacrisis in al zijn aspecten te lijf te gaan. In plaats daarvan publiceerden zij lange lijsten met goede bedoelingen, die door de media als een ruk naar links worden gepresenteerd maar nauwelijks aanknopingspunten bieden voor een concrete aanpak van de verarming, die straks na het afrukken van de noodverbanden uit 2020 aan de dag zal treden.
Het is zeer de vraag of deze herculische taak in goede handen is bij lieden die zichzelf door hun gedrag tijdens de toeslagencrisis zo ontmaskerd hebben. Eén detail: Tamara van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken, is door Rutte niet gedegradeerd maar bevorderd tot minister. Datzelfde heeft hij gedaan met Eric Wiebes. Tegen het slot van Rutte´s verhoor constateerde commissielid Renske Leijten dat zij niets gehoord had waaruit bleek dat de premier iets van de affaire had geleerd.
Niets vergeten, niets geleerd. Allemaal. De slachtoffers staan op het Plein met lege handen.
In een slotwoord verklaarde minister Rutte dat hij zich schaamde en dat hij in de politiek was gegaan om te voorkomen dat zulke dingen gebeurden. Daar is hij dan niet in geslaagd. Misschien wordt het tijd voor een andere functie. Als Rutte moeite heeft die conclusie zelf te trekken, kunnen de kiezers hem misschien in maart een zetje geven. En al die anderen ook.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (78)

Visionair NL
Visionair NL28 nov. 2020 - 13:30

Heel toevallig breekt het ene schandaal na het andere uit onder de oppositie. Met als resultaat dat we straks weer vier jaar opgescheept zitten met "het beste kabinet sinds de tweede wereldoorlog", aldus eeuwige geschiedenisstudent Rutte. Nederland verdient beter.

Pater
Pater28 nov. 2020 - 4:36

Hopelijk wat voorbarig VdHorst. Het kan nog best een heel hot item worden. De manier waarop iedereen zich diep schaamt maar vervolgens zegt het nooit geweten te hebben is zeer ongeloofwaardig. Dat heet duiken. Het verslag van de kamercie zou best een heel scherp uit kunnen vallen. Wat mij betreft is de inzet, dat de verantwoordelijke ministers niet terugkomen en dat de ambtelijke dienst weer wordt gebaseerd op inhoudelijke kennis ipv roulatie. Asscher en Rutte mogen het goedmaken als fractievoorzitters. De algemene zwenking naar links is inderdaad nog vaag. Maar er is vooruitgang. Marktwerking in de zorg wordt vrij breed veroordeeld, voor het eerst in laten we zeggen 30 jaar. Bijna iedereen wil een overheid die echte regie voert over de inrichting van de ruimte en de woningbouw. Idem milieu-investeringen. De neoliberale ideologie wordt tamelijk breed veroordeeld. Vast werk en publieke diensten worden hergewaardeerd. Notabene het CDA wil de kinderopvang direct gaan subsidiëren, belastingen naar draagkracht, (onderzoek naar) verhogen van de bijstand en basisbanen. Anderzijds: de multinationals blijven bij VVD en CDA heilig. De grote vraag is, of er een centrum links kabinet mogelijk is, dan zie ik wel iets belangrijks gebeuren. Als een kabinet met de VVD onvermijdelijk is zal dat heus minder rechts beleid voeren dan het huidige, maar voorzie ik toch vooral symbolische veranderingen.

14 Reacties
gimli55
gimli5528 nov. 2020 - 8:53

Het is verkiezingstijd, er wordt uiteraard weer links geleuterd. We hebben niets aan geleuter, dat blijkt wel uit de verhoren. Ik zie geen daden en daar zit hem de kneep. Ze kunnen goed leuteren, helaas blijven de daden achterwege. Dat geldt ook over de beloftes, het is nog geen maart en er kan wel een opzet gemaakt worden naar afschaffing of in ieder geval inkrimping. Vergeet 2012 niet, toen werd er ook van alles beloofd, waarna een groot gedeelte van de toeslagaffaire nog moest gebeuren. Neoliberalisme is stilstand en afbraak

DaanOuwens
DaanOuwens28 nov. 2020 - 9:52

@ Pater Jij schrijft: De manier waarop iedereen zich diep schaamt maar vervolgens zegt het nooit geweten te hebben is zeer ongeloofwaardig Voor jou wel. Er zijn twee weken verhoren die toch die werkelijkheid bevestigen. Dat jij het niet snapt is geen verrassing. Met een simplistische kijk op de zaak is het onbegrijpelijk dat die ministers die dossiers niet gezien hebben. Iemand met een beetje gezond verstand snapt dat die ministers dit niet wisten en ook niet hadden kunnen weten. Het probleem is te groot voor jouw beperkte denkraam. Wat vervelend is is dat er meer mensen zoals jij rondlopen. Dat maakt de kans klein dat het probleem wordt opgelost. Er zijn al eindeloos politici vervangen vanwege dit dossier en de oplossing voor de ouders is er niet dichterbij doorgekomen. Er is heel veel misgegaan maar daar zijn niet alleen de politici voor verantwoordelijk. Met jouw kennis en inzicht kunnen dit soort problemen niet opgelost worden, daar zijn mensen voor nodig die echt een oplossing willen hebben en snappen wat er aan de hand is. Jij kijkt liever naar de ellende van de betrokken ouders en verklaart de politici schuldig inplaats van te zorgen voor een oplossing voor deze mensen.

gimli55
gimli5528 nov. 2020 - 11:17

@Ouwens Bekende politieke truc. Laten we vooral denken in termen van oplossingen, het heeft geen zin om daar het verleden te kijken. De omstandigheden van de slachtoffers verandert toch niet. Werkelijkheid, de omstandigheden van de slachtoffers verandert nog steeds niet, de problemen worden niet opgelost. De falende bestuurders zijn ingewisseld door andere falende bestuurders, die hetzelfde falende systeem aanhangen. Dezelfde mentaliteit hanteren en zoals Uijlenbroek al zei : Dit is het topje van de ijsberg, er zijn nog vele dossiers zoals deze in de lades op verschillende ministeries. Het systeem faalt en de bewindslieden falen, omdat het systeem al 40 jaar de kosten niet eerlijk verdeeld en de baten idem. De argumenten zijn fout, en iedereen verschuilt zich achter de ander. Iedereen is fout en daarom niemand. Juist het niet willen leren van het verleden, zorgt dat in essentie de toeslagaffaire, een kopie is van de gaswinning schade en vele andere blunders. Andere hoofdrol spelers, maar in essentie de foute mentaliteit van de politici en leidinggevenden.

Pater
Pater28 nov. 2020 - 12:13

@Ouwens Ach Ouwens, wat zeur je nou, ze hebben signalen gehad bij het leven. Heb je ze gehoord over die wanhopige brieven die Asscher ontving? Heb je gehoord hoe Wiebes zich van de domme hield, en hoe Rutte ontkende iets meer te weten over een zaak waar zijn staatssecretarissen in rijtjes over vielen? Denk je nou echt dat bijv. Wiebes zich lijdelijk neerlegt bij een mededeling van de directeur belastingen dat Wiebes voor het geld moet zorgen en zich verder nergens mee moet bemoeien? Dan ben je dommer, of naïever, dan ik dacht. Dat zijn drie zeer intelligente mensen die daar al vele jaren rondlopen: ze hebben zitten duiken bij het leven, en nu zien we de krokodillentranen. Het minste is, dat ze de volgende periode geen minister meer mogen worden. En wat een kletspraat alsof ik niet wil bijdragen aan oplossingen. Betere dan jouw zotte idee elders op deze site om de beslissing over wettelijke claims door te schuiven naar een privaat bedrijf als PWC ... Je gebruikelijke minachting voor de collega-reageerder op Joop is weer eens totaal misplaatst. Leidinggevende ambtenaren moeten niet standaard door alle departementen rouleren maar moeten kennis van zaken opbouwen: managen zonder goede inhoudelijke kennis kan nu eenmaal niet goed gaan. Leijten had daar, een tijdje geleden in de kamer, een prima punt. Ze verspreiden een totaal verkeerde cultuur, en ze zijn inhoudelijk te onzeker om echt op te treden. Als Halbe Zijlstra bij waterstaat gaat zeuren dat granuliet best gedumpt kan worden weten de deskundige ambtenaren op het lagere niveau bliksems goed dat dat niet verantwoord is, maar de directie bezwijkt maar al te snel omdat ze er niks van af weten. Kamerleden moeten natuurlijk gewoon contact met ambtenaren kunnen onderhouden, het verbod van Kok moet verdwijnen. De ambtenaar moet zulke contacten intern natuurlijk wel melden. De cultuur om bovenal de minister af te dekken moet worden uitgeroeid, en daar mogen best ontslagen bij vallen. En natuurlijk blijkt ook nu weer, dat de positie van klokkenluiders nog steeds als gevaarlijk wordt ervaren. Want het kan niet anders dan dat er ambtenaren zij zaten die het afschuwelijk vonden wat ze moesten doen. Ik mag hopen dat dit ook, onder andere, aanbevelingen van de enq.cie worden. Ik wil graag met je wedden dat de commissie in elk geval niet met zotte suggesties over het inhuren van PWC zal komen ...

DaanOuwens
DaanOuwens28 nov. 2020 - 13:22

@ gimli55 Jij schrijft: Bekende politieke truc. Laten we vooral denken in termen van oplossingen, het heeft geen zin om daar het verleden te kijken. En weer weet je niet waar het over gaat. Ik refereer aan een eerdere discussie tussen Pater en mij waarin in aangaf dat de uitvoering van een compensatieregeling beter uitbesteed zou kunnen worden. Die oogkleppen van je maken dat iedereen regel tekst slechts geplaatst kan worden in je eigen werkelijkheid. Ook nu sla je weer de hele plank mis. En je schrijft: Uijlenbroek al zei : Dit is het topje van de ijsberg, er zijn nog vele dossiers zoals deze in de lades op verschillende ministeries. Ik heb in vrijwel iedere reactie aangegeven dat er sprake is van systeemfouten. Toegelicht en onderbouwd waarom dat zo is. Dus waarom je deze tekst aan mij richt is mij een raadsel. In ieder geval overbodig en misplaatst. Het probleem is echter dat jij niet snapt wat er aan de hand en wat gedaan moet worden om tot een oplossing te komen. Loze kreten gebaseerd op een zeer gedateerde ideologie, verder kom je niet. Niemand komt ook maar een stap verder met jouw geneuzel en zeker die ouders niet. Het is de bekende quasi linkse retoriek. Wijze op het leed van de ouders en hard neoliberaal roepen, de graaiers zijn schuldig en die mensen laat je in het belang van de revolutie gewoon in de problemen zitten. Het zou verstandig zijn als je minder mening had en meer nadacht.

gimli55
gimli5528 nov. 2020 - 14:30

@Ouwens Er is niets met die systeem fouten gedaan, het zijn geen systeem fouten. Het systeem is fout en faalt. Je kunt links en rechts erbij halen, maar er verandert niets. Je kunt mij van alles beschuldigen, maar het feit blijft dat de rampen altijd slachtoffers treffen die niet tot de dader groep behoren. Gaswining, ver weg van de Randstad. Toeslagaffaire, de kwetsbaarsten in de sanleving zijn genaaid. Mijn positie, afkomst, politieke overtuiging of levensbeschouwing staat ter discussie. Het is het falende beleid en constitutionele discriminatie, zelfs juridisch strafbaar gedrag wat ter discussie staat. Neoliberale aanhangers komen niet verder dan persoonlijke aanvallen op de boodschappers, en hun politiek standpunt. Dat is niet het onderwerp, je probeert met oneigenlijke middelen van onderwerp te veranderen. Daardoor ben ik in jouw ogen automatisch fout, wie heeft hier de tunnelvisie en de bekende plaat beton voor het gelaat. De regering zat helemaal fout in deze zaak en heel hard, maar hullie zijn ook niet zuiver op de graat, wordt nergens inhoudelijk of relevant aangetoond.

gimli55
gimli5528 nov. 2020 - 14:39

Uiteraard staat niet ter discussie. Ik heb geen opppositie personen ondervraagd zien worden in de cie. Uiteraard roepen de bekende types dat de verkeerde vragen zijn gesteld. Wat heeft de regering tot nu toe gedaan? Gezien hun antwoorden, helemaal niets. Heeft Rutte iets opgelost voor de slachtoffers? Neen, vrijwel niets. Er zitten nog 19.500 mensen te wachten op compensatie, terwijl de puinhoop nog veel groter is nu er weer een memo boven tafel is gekomen. Iedereen boven een teruggave van €3000 waren automatisch fraudeur en hadden geen recht op een betaalregeling. Die memo is heel slinks nu pas na de ondervraging uit de la getoverd. Maar, ja. Natuurlijk ben ik niet jofel bezig, heb ik een probleem met mijn mentaliteit. Kijk eens goed in de spiegel.

Pater
Pater28 nov. 2020 - 17:12

@gimli Niet echt verrassend, die Ouwens: iedereen die kritiek op hem heeft denkt niet na, snapt het niet of heeft een beperkt denkraam. Dat patroon wordt steeds duidelijker. Doet me ergens aan denken. Waar gaat dat heen ? @Ouwens Ik blijf natuurlijk constructief. ik was nog wat vergeten om bij dragen aan de oplossing van de problemen. Namelijk: een ombudsfunctie alleen voor belastingzaken. Dan was de krankzinnige ontsporing bij de toeslagen kinderopvang snel duidelijk geweest. Lijkt me weer een punt waarmee de enq.commissie wel eens mee zou kunnen komen. Ik nodig je natuurlijk graag uit tot commentaar op mijn suggesties!

DaanOuwens
DaanOuwens28 nov. 2020 - 18:29

@ Pater Jij schrijft: Je gebruikelijke minachting voor de collega-reageerder op Joop is weer eens totaal misplaatst. Nee die is terecht. Je hebt net zoals ik alle verhoren kunnen zien. Je hebt dezelfde informatie als ik en je kiest ervoor een soort leuterverhaal op te hangen. Al je zogenaamde oplossingen zijn voor de bühne. Leidinggevende ambtenaren zijn geen timmerman die zijn vakbekwaamheid moet uitbouwen maar manager die zijn managementvaardigheden moet uitbouwen. Daarom moet hij rouleren. Je hebt weer een mening over iets waar je geen verstand van hebt. Van dat rouleren wordt een manager beter. Daarom kiest men daarvoor. Ook sturen managers niet op inhoudelijke kennis dat is een totaal idiote suggesties. Managers worden omringt door mensen die inhoudelijk meer weten, managers moeten zorgen dat die mensen goed samenwerken. Het is bizar dat je dit soort geleuter opschrijft. Wat ik al eerder vaststelde je hebt een mening over zaken waar je helemaal niets van snapt. @ gimli55 Jij schrijft: Je kunt mij van alles beschuldigen, maar het feit blijft dat de rampen altijd slachtoffers treffen die niet tot de dader groep behoren. Ik beschuldig je van domheid en het feit dat je niet bereid bent daar iets aan te doen. Je levert keer op keer dezelfde rituele teksten op zonder te kijken naar alle feiten. Je plukt er iets uit en je draait het bekende verhaal weer eens af. In Groningen stemde een groot deel van de burgers in de provincie op het FvD, die wilden gewoon doorgaan met gaswinning. Kortom daders en slachtoffers zijn vaak dezelfde mensen of dezelfde groep. In mijn stad Rotterdam sloot vandaag de burgemeester de winkels omdat vele duizenden burgers zelf niet in staat waren de corona regels te volgen. Zowel dader als slachtoffer dus. Jouw simplificaties zijn simpel te weerleggen omdat jij uit het lijstje met excessen slechts dat plukt wat je kan gebruiken. Zaken die zich afspelen buiten je gewenste ideologische werkelijkheid zie je niet. Dit soort volstrekt idiote vragen illustreert de totale afwezigheid van inzicht: Heeft Rutte iets opgelost voor de slachtoffers? Neen, vrijwel niets. Logisch want het is zijn werk niet. Als jij een ziekenhuis binnen loopt neem jij de portier kwalijk dat hij niet aan de slag is met zwaargewonden op de spoedeisende hulp. Dat is jouw niveau en dat van anderen in een discussie als deze. Jullie gebrek aan inzicht en gebrek aan kennis leidt naar jullie conclusies, niet de twee weken intensieve verhoren waar je zelf gewoon kennis van hebt kunnen nemen. Zelfs als alle feiten voor je op tafel liggen kan je nog steeds niet de goede conclusies trekken. En dat is geen persoonlijke aanval op jou dat is de conclusie die ik moet verbinden aan je tekst. Ik neem graag mensen serieus maar dan moeten ze ook met een verhaal komen dat serieus te nemen is. Jij verkoopt keer op keer onzin.

gimli55
gimli5529 nov. 2020 - 9:01

@Ouwens Iedereen die bij jouw een andere mening heeft, is dom of snapt het niet. Waar lijkt dat op? Op de manier waarop de politiek omgaat met de slachtoffers van hun beleid. Het ligt aan de mentaliteit, net als bij jou. Veel woorden, weinig inhoud. Veel geheugenverlies en wegkijken, kopie gedrag van een falend systeem Alles wat krom is, rechtpraten. Niet in staat om in de bekende spiegel te kijken en niet verder komen dan wilde beschuldigingen uiten. Mijn opmerkingen zijn herhalingen, omdat ze nog steeds gelden. Deze regering doet niets voor de slachtoffers en wat dat met het winkelen in Rotterdam gisteren te maken heeft, mag je me later nog eens uitleggen. Bij jou ligt het altijd aan anderen, je klinkt als een oude socialist.

DaanOuwens
DaanOuwens29 nov. 2020 - 9:46

@ Pater Jij schrijft: Ik was nog wat vergeten om bij dragen aan de oplossing van de problemen. Namelijk: een ombudsfunctie alleen voor belastingzaken. Zinloos idee voegt niet toe aan de ombudsman die er al is. Bovendien zijn er een groot aantal zaken bij de Centrale Raad voor Beroep geweest waar ouders ongelijk kregen. De CRvB heeft na verloop van tijd een koerswijziging gemaakt en uitgesproken dat het terugvorderen van de gehele toeslag onrechtmatig was. Dus je hebt weer niet goed nagedacht. @ gimli55 Jij schrijft: Iedereen die bij jouw een andere mening heeft, is dom of snapt het niet. Jij bent niet dom omdat je een andere mening hebt maar omdat je domme dingen schrijft. Niet incidenteel maar keer op keer. En je schrijft: Niet in staat om in de bekende spiegel te kijken en niet verder komen dan wilde beschuldigingen uiten. Als ik in de spiegel kijk zie ik gewoon mijzelf. Niet wat jij denkt dat ik zou moeten zien. Je maakt weer de vergissing dat jouw maatschappij visie voor iedereen relevant is. En je schrijft: Deze regering doet niets voor de slachtoffers Dat weten iedere Nederlander inmiddels. Daar gaat de discussie namelijk niet over. Zelfs Rutte vindt dat er iets gedaan moet worden. Het gaat om de vraag waarom de overheid dat niet voor elkaar krijgt. En daar haak jij af, je hebt niet de kennis en het inzicht om iets zinnigs te beweren over dat probleem. En je schrijft: wat dat met het winkelen in Rotterdam gisteren te maken heeft, mag je me later nog eens uitleggen. Doe ik in een moeite door. Mensen in de samenleving maken constant keuzes. Een vaak zijn die gevolgen van die keuzes nadelig voor anderen. Zonder dat men daarvoor de verantwoordelijkheid wil nemen. Het dringt maar niet tot je door dat de ruime meerderheid van de burgers rechts stemt en denkt. Je loopt blijkbaar rond met het idee dat de wereld mooi wordt als iedereen SP stemt. Maar dat gaat nooit gebeuren. En ondertussen laat je zo'n groep als deze ouders gewoon vermalen door het systeem omdat je dan kan zeggen: zie je wel, allemaal neoliberaal.

Pater
Pater30 nov. 2020 - 5:18

@Ouwens Het roulatiesysteem wordt steeds breder erkend als een doorgedraaide imitatie van het bedrijfsleven en oorzaak van ontsporingen. Het gebrek aan een 'geheugen' binnen de organisatie speelt, zoals nu pijnlijk blijkt, sterk bij de belastingdienst maar ook bij vele andere ambtelijke organisaties, en ontstaat door gebrek aan kennis, ontstaan door de roulatie. Inhoudelijke kennis op leidinggevend niveau is bij een ambtelijke organisatie bij uitstek van belang omdat die zelf in staat moet zijn politieke risico's te beoordelen. Vorige belastingdirecteuren wisten dat hun dienst niet gebouwd is om toeslagen uit te keren, laat staan op maat, en verzetten zich daartegen; de laatste directeur miste die kennis en vond het juist wenselijk: doen wat de politiek wil, meer taken, meer macht. De doelstelling en werkwijze van een ambtelijke dienst zijn heel anders dan van een bedrijf, daar komen we gelukkig steeds meer mensen weer achter, na het decennia van blabla over NL runnen als een bedrijf en de vele privatiseringen van overheidstaken. De ombudsman kan bij belastingzaken pas optreden na een afgewezen klacht bij de belastingdienst en heeft onvoldoende capaciteit voor individuele klachten. Dat blijkt wel uit het feit dat de ombudsman tot 2019 niet verder kwam dan de belastingdienst te verzoeken de wettelijke basis voor de behandeling van de toeslagen te vermelden. De afgewezen beroepszaken hebben natuurlijk niks te maken met de functie/mogelijkheden van een ombudsman. Daarnaast is een aparte ombudsfunctie voor belastingen gewenst omdat de belastingdienst zich steeds meer autistischer opstelt, wars van kritiek en wars van externe bemoeienis. Dit geval van de kinderopvangtoeslag is niet uniek. Je geeft er blijk van geen zicht te hebben op ambtelijke organisaties. In elk geval één winstpuntje: je komt niet meer terug op jou zotte oplossing om PWC in te schakelen. Je leeft nog volop in de neoliberale ideeënwereld. Je gebruikt graag en vaak termen als: beperkt denkraam, simplistisch, vervelend dat er mensen rondlopen als jij, oogkleppen, geneuzel, geleuter, je snapt er niets van. Heel gebruikelijk voor jou, onbeschoft in mijn ogen, een niveau dat tekenend is voor het ontbreken van werkelijke argumenten. Eén en ander weerhoudt me niet om je op je fouten te blijven wijzen. Het is wel jammer dat dat zo vaak nodig is! Overigens vind ik achteraf dat mijn oordeel dat de betrokken ministers niet meer terug mogen komen te mild is. Ik legde me te gemakkelijk neer bij de waarschijnlkijkheid dat de rapportage van de enquetecie tot veel zuchten en aanbevelingen zoals de mijne beperkt zal blijven. Nu ik nog eens nadenk over de omvang van de fouten en de gevolgen voor de slachtoffers ben ik van mening veranderd. Er moeten koppen rollen, ambtelijk ('afpakjesdag') maar zeker ook bestuurlijk.

DaanOuwens
DaanOuwens30 nov. 2020 - 21:28

@ Pater Jij schrijft: Het roulatiesysteem wordt steeds breder erkend als een doorgedraaide imitatie van het bedrijfsleven en oorzaak van ontsporingen. Nee dat wordt het niet. Dat is het standpunt van mensen zoals jij die geen verstand hebben van het onderwerp. Ik heb al eerder uitgelegd dat leidinggevenden niet de meest deskundige zijn binnen een organisatie. Al jaren niet. Je hebt blijkbaar al 20 jaar geen bedrijf of instelling van binnen gezien. In heel veel organisaties verdwijnt zelfs het management dus is er helemaal niemand meer die moet vertellen hoe het moet. Je verkondigt dus weer eens hopeloos gelul. De rest van je tekst is van het zelfde abominabele niveau. En je schrijft: Heel gebruikelijk voor jou, onbeschoft in mijn ogen, een niveau dat tekenend is voor het ontbreken van werkelijke argumenten. Ik snap zelfs dat je het onbeschoft vindt, maar het is ook zo volstrekte onzin die je verkondigd. Ook nu leg ik weer uit waarom managers rouleren. In alle bedrijven wordt de autonomie van de individuele medewerkers groter, krijgt hij meer verantwoordelijkheid en zijn vaak 2 managementslagen verdwenen. En jij komt met het verhaal dat de manager de continuïteit moet waarborgen. En vervolgens schrijf je hier keer op keer van manager graaiers zijn en zakkenvullers. Mijn kwalificaties voor jouw inbreng zijn terecht, je typt werkelijk de grootste onzin. Dat je denkt dat je een intelligente reactie geeft op mijn tekst laat vooral zien dat je het contact met de realiteit geheel kwijt bent.

Pater
Pater2 dec. 2020 - 8:19

@Ouwens "En vervolgens schrijf je hier keer op keer van manager graaiers zijn en zakkenvullers." Vertel: waar heb ik dat geschreven? Een keiharde leugen. Je komt niet verder dan een herhaling van argumenten die het verschil tussen een ambtelijke en een bedrijfsorganisatie miskennen, je snapt werkelijk het verschil niet. Daarom ga ik nog niet onbeschoft reageren. Dat je inziet dat jij dat wel doet is een vooruitgang, dat je het niettemin verdedigt is erg telerstellend, en in de grond gewoon kinderlijk. Word volwassen!

OlavM
OlavM28 nov. 2020 - 2:30

Goed artikel. waarmee ik het geheel eens ben. [Het is zeer de vraag of deze herculische taak in goede handen is bij lieden die zichzelf door hun gedrag tijdens de toeslagencrisis zo ontmaskerd hebben.] Dat lijkt me niet (meer) de vraag. Het antwoord is: driewerf nee!

djh
djh27 nov. 2020 - 14:46

Laten we ons geen illusies maken, er zullen wel degelijk mensen verantwoordelijk gesteld worden die hun positie verliezen; de kleine uitvoerende ambtenaren die niet de macht hadden om het schip te keren toen ze zagen dat het fout ging, en nu niet het netwerk hebben om zichzelf te beschermen tegen de leidinggevenden en beleidsmakers die straks naar beneden gaan trappen Hoge bomen vangen altijd weinig wind in Nederland

4 Reacties
Bouwman2
Bouwman227 nov. 2020 - 15:35

Van mij mag Asscher gewoon blijven zitten en Wiebes ook en al die anderen. Want je weet nu precies wat ik aan hen heb, als er anderen op hun stoel gaan zitten weet je het maar nooit. Ik houd niet van gokken, ik heb de hoofdprijs als tijden binnen.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 16:42

We zjn toch echt diep gezonken, wanneer iemand leugenaars, bedriegers, frauduleuzen en wegkijkers prefereert boven het onbekende. Je kiest er moedwillig voor om nietsnutten en onbetrouwbaren het land te laten leiden, de leiders die bewust of onbewust 20.000 gezinnen heeft geruïneerd, alleen om niet gevonden fraude gevallen op te sporen. Gezinnen waarvan aangetoond is, dat ze niet de kans kregen om zich te verdedigen en dat meer dan 10 jaar lang? En dan vragen ze zich af, wie moreel en ethisch gedegenereerd is? Dat er zelf nog mensen dit gedrag goedkeuren?, Ik hoop dat het cynisch bedoeld is, anders heeft Nederland werkelijk de regering die het verdient. Hopelijk ben jij het volgende slachtoffer van dit Kafkaiaanse drama. Ik wens normaal niemand iets toe, maar soms is een afwijking op zijn plaats.

LaBou
LaBou 27 nov. 2020 - 17:14

Dat is ons duidelijk bouwman. En dat terwijl je hem eerder hebt gejat dan verdiend.

OlavM
OlavM28 nov. 2020 - 2:45

@ Bouwman: [Want je weet nu precies wat ik aan hen heb...} Exact, nl.: niets! Als anderen op hun stoel gaan zitten is er tenminste nog wat kans op een nuttig effect. Best een gokje waard.

Libertain
Libertain27 nov. 2020 - 13:43

Indien je ons land in 20210/2021zou moeten omschrijven, vind ik het volgende volledig naar waarheid ingevuld: ("De premier, de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en de minister van Medische Zorg en Sport hebben een schokkend brevet van onvermogen afgegeven.") Weinig landen zouden zich permitteren dergelijk te blijven presteren, zijn we dus weer gidsland in die richting geworden.

The Apple
The Apple27 nov. 2020 - 13:27

Wiebes gaf gewoon openlijk toe dat jij de kamer verkeerd had voorgelicht; dat is wel meer mensen opgevallen. Maar waar bijna niemand over viel was de verklaring van Rutte, dat hij de ambtenaren er misschien nog eens extra op had moeten wijzen dat ze wel binnen de grenzen van de wet moesten blijven. Alsof dat niet vanzelfsprekend is. Of is hij er van op de hoogte dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is?

2 Reacties
djh
djh27 nov. 2020 - 14:51

Er is toch een tijd geweest - ooit, lang geleden- dat het onjuist of onvolledig informeren van de tweede kamer - in de volksmond ook wel liegen en bedriegen genoemd- een politieke doodzonde was die leidde tot het per direct aftreden van een minister, staatssecretaris of parlementslid. Tegenwoordig staan ze het tussen neus en lippen door te vertellen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

The Apple
The Apple27 nov. 2020 - 16:16

musa - Dat is erg, zonder enige twijfel. Maar als je er wat langer bij stilstaat dan is het nog veel erger dat Rutten denkt zijn ambtenaren iets op het hart te moeten drukken dat vanzelfsprekend hoort te zijn. Het allerergste is dat hij dat niet zonder reden doet. De mentaliteit die er al lang ingeslopen is, is: "Make my day."

Bouwman2
Bouwman227 nov. 2020 - 12:34

Het is wel wat simpel om de burgers uitsluitend te verdelen in slachtoffers en daders. In klare schuldelozen en obscure schuldigen die gestaft moeten worden. Wie wat verder kijkt ziet dat de wereld niet zo mekaar zit. Niemand speelt altijd de zelfde rol, soms speel je voor de vileine schurk, de ande andere keer weer de held, de derde keer de bediende die de brief aanreikt... In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag staat een aforisme: : de wereld is een schouwtoneel elk speelt zijn rol en krijgt zijns deel.( Wat is het spijtig dat Vondel en G.A. Brederode niet langer gespeeld mogen worden. en brandschermen zijn vervangen door apparaten) Het is de bedoeling tervan e waarschuwen tegen grote eenzijdigheid. en ontstellend gebrek aan nuance De mensheid bestaat namelijk uit meer dan vijfig tinten grijs, dus niet uit uisluitend de kleuren zwart en wit. De Bijbel is een boek vol aforismen. Zo staat er bijvoorbeeld: Mij is de wrake, zegt de Heer. En dan stopt het na Heer, de naam wordt niet expliciet aangegeven. Het is dus wel duidelijk dat het aanbeveling verdient je rancune, onder de duim te houden in stede er voortdurend kond van te doen. Voordat je weer schrijft: waar slaat het op?: het gaat over de toeslagenaffaire. En dan met name over de Overheid, die zwart gemaakt wordt. Maar de Overheid en de Kamer deden het met de beste bedoelingen, om mensen te helpen. Maar de Bulgarenfraude stak een spaak in het wiel. Nou, het vervolg is bekend. De bekende overreactie. Het systeem explodeerde en er werden naieve mensen geraakt. Ik schreef al eerder dat je dan het systeem moet veranderen of afschaffen. Maar dat is dus ook weer vergeefs gebleken. Desondanks is reeds het pogen schoon. In elk geval betaal ik wel mee aan de solidariteit van de belastingheffing , zonder er ooit aanspraak op te maken. in de vorm van toeslagen. Ik zit niet op lof of terechtwijzing te wachten, ik speel mijn rol van aanreiker van de boodschap zonder te klagen of te morren. Ik reik slecht de brief aan, opdat Tatjana de briefscene kan zingen. Want zonder brief gaat het niet.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037127 nov. 2020 - 13:56

God en de Staat zijn gelijk, heilig, onwrikbaar en onaantastbaar. Blij dat deze uitbuitersformule in Nederland niet meer geldt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 nov. 2020 - 14:11

en zo leerde ik al meer dan zestig jaar geleden van broeder Blasius, dat het niet zeker was of Adolf Hitler wel in de hel zat. Misschien had hij in zijn laatste ogenblikken wel een volmaakt berouw gehad.

LaBou
LaBou 27 nov. 2020 - 17:19

Dominee bouwman (ik houd ze dom) stort zijn vrome prietpraat weer eens over het gemene volk uit: wees dankbaar, protesteer niet, accepteer nou maar. Ondertussen zit hij als een vrek op zijn geldkist: van mij, van mij, alles is voor mij.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander29 nov. 2020 - 14:41

U zij de Glorie. Niemand was goed of fout. Niemand stond op en bijna niemand zij nee dit kan niet. Ach,ja niemand had, volgelopen met kadaverdiscipline slechte bedoelingen. Dus, ja iedereen bleef maar wat wijzen naar elkaar. En, ja ik betaal ook belasting. Zand erover. Iedereengehoplpen. Niks meer zeggen. Zucht.

korheiden2
korheiden227 nov. 2020 - 12:16

Ik denk dat er sprake is van een diepgeworteld probleem. De samenleving is - vaak door gedetailleerde wetgeving - erg ingewikkeld geworden. Er is bijvoorbeeld een enorm systeem van toeslagen opgetuigd. Zodra er overheidsgeld uitgedeeld wordt stappen er bureautjes in om te bemiddelen, want voor nogal wat burgers is de wirwar van regels te moeilijk. Als kinderopvang gratis was zou het hele toeslagensysteem overbodig zijn. In feite lokt iedere regeling misbruik uit. Verder is nooit iemand persoonlijk aansprakelijk en weet men zich altijd te verschuilen achter de regels. Kortom, de samenleving is te ingewikkeld.

3 Reacties
The Apple
The Apple27 nov. 2020 - 13:17

Dus toch maar een basisinkomen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 nov. 2020 - 14:08

[Als kinderopvang gratis was zou het hele toeslagensysteem overbodig zijn] klopt. Maar daar willen de orthodoxen van diverse pluimage niet aan.

LaBou
LaBou 27 nov. 2020 - 17:21

@korheiden: de werled is niet ingewikkeld geworden, het wordt ingewikkeld gemaakt. En het doel daarvan is de grote graaierij te verdoezelen. En dat wordt niet gedaan door de gewone man.

RaymondenJoop
RaymondenJoop27 nov. 2020 - 11:57

Als zelfs de hoogste baas er met een excuus, plas, was, weet niet meer vanaf komt weet je dat er structureel iets fout zit met het bestuur van dit land.

1 Reactie
adriek
adriek27 nov. 2020 - 13:51

Ja, de kiezers kiezen blijkbaar massaal kneuzen op belangrijke plaatsen.

BigKnor
BigKnor27 nov. 2020 - 11:43

Zelfs Bij1 en Sylvana Simons hebben gefaald. Waarom? Omdat deze affaire een staaltje institutioneel racisme is. Wie hebben geholpen om deze affaire aan het licht te helpen. Onder andere de blanke Pieter Omzigt en de blanke Renske Leijten. Wat is de bijdrage van Bij1? Geneuzel van mevrouw Simons over dat de slachtoffers op de cartoon van Arend van Dam te licht gekleurd zijn. Nou nou poe poe. Daar wordt de wereld een stuk beter van.

3 Reacties
Norsemen
Norsemen27 nov. 2020 - 12:28

@Bigknor Gelukkig maar dat jij nog ergens vandaan kan halen dat Simons ook in iets gefaald heeft. Het zou voor jou waarschijnlijk ondraaglijk zijn geweest als het alleen maar blanken waren geweest die verantwoordelijk waren voor deze affaire.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 12:32

Bij1 en Simons zitten niet in de TK, die de regering moet controleren. Erg vergezocht.

Paul250371
Paul25037127 nov. 2020 - 14:02

Als ze racisme aankaart dan moet ze oprotten naar haar eigen land en als ze er niet eens mee te maken heeft uit hoofde van haar functie dan heeft ze gefaald. Sjonge, jonge. Het blijft maar door gaan dat gezwets.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland27 nov. 2020 - 11:29

Ach, maak je niet druk. Rutte zit daar voor de grote bedrijven en uiteraard hun aandeelhouders en Rutte zal er wel voor zorgen dat die nog veeeeel rijker worden. En zoals iedereen weet als je die nog rijker maakt dan druppelt die rijkdom gewoon naar beneden zodat we allemaal profiteren .

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 10:38

"Dat geldt voor gezondheidszorg en de economie. Volgend jaar zullen aanzetten gegeven moeten worden voor herstel." Men blijft in alles doorgaan op de ingeslagen weg of erger; Een voorproefje: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/26/artsen-en-gemeenten-verzetten-zich-tegen-hervorming-acute-zorg-a4021603

10 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 10:59

@ Minoes&tuin Mooi toch? Wat is je probleem? Er wordt nagedacht over beleid dat als gevolg moet hebben dat de spoedeisende hulp voor iedereen toegankelijk blijft. En jij bent daar tegen? Waarom? Moeten mensen thuis op de stoep doodgaan omdat er geen SEH is?

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 11:37

DaanOuwens Vraag me echt af of je het artikel wel hebt gelezen!

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 12:24

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Vraag me echt af of je het artikel wel hebt gelezen! Ik heb het gelezen. Jij? Er staat dat er artsen zijn tegen de plannen en dat er argumenten voor zijn. Dus heb jij het gelezen? Of slechts de helft en dan dat deel dat al overeenkwam met je eigen vooroordelen?

MaxMax2
MaxMax227 nov. 2020 - 13:27

@Minoes&Tuin 'Of slechts de helft en dan dat deel dat al overeenkwam met je eigen vooroordelen?' Kijk nou uit, Daan kan van afstand je gedachtes lezen en weten welke 'vooroordelen' je hebt.

Libertain
Libertain27 nov. 2020 - 13:38

Beste Daan, de hoogopgeleide specialisten - conform hun eigen expertise - vinden deze plan ontoepasselijk. Indien de burgers over enige expertise op dit gebied zouden kunnen beschikken, zouden gelijk hetzelfde mening gaan delen. De neoliberale rondje onzinnige bezuiniging in de zorg gaat steeds verder omdat er door de regerende neoliberale technocraten aangedragen: (" „Ze gaan er vanuit dat 70 procent van de patiënten op de spoedeisende hulp laagcomplexe zorg nodig heeft") Zuiver technocratische redenering, helemaal los gerukt van de maatschappij, die gevolgen voor de hele maatschappij heeft. Dan kom jij meezingen met het versleten adagio waar helemaal niets meer van klopt anno 2021: ("Er wordt nagedacht over beleid dat als gevolg moet hebben dat de spoedeisende hulp voor iedereen toegankelijk blijft") De spoedeisende hulp IS op dit moment toegankelijk, net ls de zorg nog voor het aantereden van het neoliberaal Rutte goed toegankelijk was. Het rest is puur neoliberaal politiek.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 nov. 2020 - 14:03

Ik heb dagen doorgebracht met wachten in de "akutmottak" in Stockholm. Voor een afspraak met een huisarts moet je er weken van tevoren boeken. Ik heb niet veel op met apocalyptische beschouwingen over de Nederlandse zorg.

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 17:46

@ MaxMax Jij schrijft: Kijk nou uit, Daan kan van afstand je gedachtes lezen en weten welke ‘vooroordelen’ je hebt. Daan kan gewoon de teksten lezen van iemand op deze site. Daar is geen telepathie voor nodig. Maar voor iemand met zeer extreem rechtse opvattingen is kunnen lezen en schrijven al snel hetzelfde als magie. @ Libertain Jij schrijft: Beste Daan, de hoogopgeleide specialisten – conform hun eigen expertise – vinden deze plan ontoepasselijk. Dat klopt en anderen vinden het weer een prima idee. En je schrijft: Zuiver technocratische redenering, helemaal los gerukt van de maatschappij, die gevolgen voor de hele maatschappij heeft. Dan kom jij meezingen met het versleten adagio waar helemaal niets meer van klopt anno 2021: Het is 2020. Verder heb ik het wel gehad met dit soort hysterische tekstjes zoals deze van jou. Ik vind het vooral dom en oppervlakkig en kan het ook niet serieus nemen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman27 nov. 2020 - 20:18

Danielle, lang wachten op "akumottak" in Stockholm. Dan is het in mijn woonplaats toch beter geregeld, een maal op de avondhulp geholpen voor een niet te stoppen neusbloeding, midden in de coronatijd, april jl en na mijn valt van de fiets, juni, mijn arm/hand in het gips. Geen wachttijd, gewoon geholpen. Dus blijf maar hier! Zweden is mooi maar er zijn ook nadelen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 nov. 2020 - 11:08

Een tekort aan mensen die in de zorg kunnen/willen werken; vergrijzende bevolking. In Stockholm was er geen vliegende haast bij alleen kon het geen weken wachten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2020 - 10:17

Ik heb het over kennis en kunde van de overheid.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander27 nov. 2020 - 10:01

'...maar nauwelijks aanknopingspunten bieden voor een concrete aanpak van de verarming, die straks na het afrukken van de noodverbanden uit 2020 aan de dag zal treden.' Ik hoop dat we de 'verarming' wat in een groter verband gaan zien. Daar heb ik in de nederlandse politiek al helemaal geen teken van gezien. Anders blijft het visieloos nationaal navelstaren en pleisters plakken en eigen volk eerst.

Joop den Uil
Joop den Uil27 nov. 2020 - 9:44

het is niet alleen de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Je hoort het meer de onbereikbaarheid, brieven die ''nooit'' aangekomen zijn, ongelofelijke vertragingen en fouten (te beginnen bij de door hen ingevulde gegevens. Het is gewoon een zooitje, en wat krijg ej dan ? juist. de opportunisten zien hun kans. Overigens: er is voor die Toeslagenaffaire toch een speciale staatssecretaris aangesteld ? Die deelt waarschijnlijk het kantoor met minister Knol. Veel input, geen output.

Handige harry
Handige harry27 nov. 2020 - 9:33

En wij moeten vertrouwen in de politiek hebben. Belachelijk. Ze lijden allemaal aan geheugenverlies en blijven lekker op het pluche zitten. Als dit in Rusland gebeurt roepen we met z’n allen corruptie.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 8:54

Bedankt, Han. Helaas gaat dat niet gebeuren, de media is al een week bezig met de FVD en Baudet. Het bekende spel van mooie beloftes wordt ingezet tot maart'21. Daarna nog meer van hetzelfde zoals nu. Bedenk wat Uijlenbroek zei. Er zijn vast nog wel een paar van dit soort dossiers verborgen in diepe laden op diverse ministeries. De Palmen memo zegt genoeg en de manier waarop daar mee is ongegaan ook. De politiek en de burgers moeten het wel willen zien en de laatste groep hun stem daarop aanpassen. Gezien de peilingen zie ik dat niet gebeuren, zeker in verband met de uitkomsten van het CPB over de groeiende economie volgend jaar, of is dat niet meer dan de inflatie? Welke groeiende economie en voor wie, dat is de vraag.

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 8:41

Van der Horst heeft geen onderbouwing voor zijn verwijt aan Rutte. Logisch want de parlementaire enquête levert niet het antwoord op de vragen die er lagen. Dat is grotendeels te wijten aan het optreden van de commissie zelf. De leden waren niet deskundige genoeg en ze hebben zich ook niet goed laten ondersteunen. Een aantal van hen was opzichtig bezig politiek te scoren zonder echter ook maar in de buurt van het echte doel te komen. De commissie kan niet anders doen dan wat Van der Horst nu doet. Wijzen op de overduidelijke slachtoffers en vervolgens iedereen waar ze mee gesproken hebben aanwijzen als dader. Zonder daarbij te kunnen zeggen waarom. Daar wordt niemand wijzer van. En juist tijdens het verhoor van Rutten werd er een tipje van de sluier opgelicht. Rutte heeft gefaald en is schuldig maar voldoende bewijs is er niet. Er zijn twee fouten die hem specifiek aan te rekenen zijn. Allereerst is dat het totale gebrek aan coördinatie. Tussen de ministeries Financiën en SoZaWe zijn misverstanden ontstaan over de uitvoering van de regeling. Ook de overdracht tussen de opeenvolgende vakministers was onvoldoende. Daar waar Asscher bezig was met directe financiering liep zijn opvolger dat lopen. Dat is de taak van Algemene zaken. Dat ministerie is verantwoordelijk voor continuïteit en samenhang van beleid dat is onvoldoende gebeurd. Dat valt Rutte te verwijten. Dat was zijn taak. Wat Rutte ook te verwijten valt is het onbegrensde verhaal op de slachtoffers. Fraude bestrijding was een agendapunt van Rutte en uiteraard de VVD. Al vanaf het moment dat Rutte zelf staatssecretaris was van SoZaWe daar heeft hij zelf het gif in het apparaat gebracht. Hij staat er ook nog steeds achter. Het wantrouwen voor de burger en het genadeloze verhaal is onderdeel van de VVD ideologie. Dat wijst hij nu af, maar de interdepartementale commissie fraudebestrijding stond onder zijn regie en die commissie leverde de bouwstenen voor het beleid van de belastingdienst. Dat zijn de twee onderdelen waarvan ik zie dat Rutte heeft gefaald. Maar mede gebaseerd op eigen invulling, echt overtuigend is het niet aangetoond. Maar Rutte's eigen uitspraken in het verhoor maken dit wel heel erg waarschijnlijk. De commissie heeft dit niet goed opgepakt. Men was bezig met de details en niet met de grote lijnen. Ook andere betrokkenen valt individueel falen te verwijten in deze casus. Ik denk dat op Wiebes de meeste kritiek valt te leveren maar wellicht heeft hij nog het meeste gedaan om het probleem op te lossen. De verhoren leveren gewoon te weinig inzicht op. Ik snap dat Van der Horst dit boze stukje schrijft. Dat is terecht. Want wat wel duidelijk is is dat de burger niet kan vertrouwen op het integer handelen van de overheid. Het geloof in de rechtstaat is hierdoor aangetast. En dit is niet het enige dossier waarop de overheid faalt. Andere grote overheidsdiensten zoals Verkeer en Waterstaat, het UWV de toezichthouders zoals de verschillende inspectiediensten falen veel meer dan wenselijk en acceptabel is. Dat heeft niet primair te maken met te weinig geld. Dat wordt vooral veroorzaak door visieloos beleid.

20 Reacties
nikita72
nikita7227 nov. 2020 - 10:19

Ik vrees dat er wel een visie is: namelijk dat iemand die iets van de overheid krijgt, dat eigenlijk niet krijgen mag.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 10:54

De commissie heeft dat wel goed opgepakt en hem daarop aangesproken en op[ ondervraagd. Maar Rutte weigerde zoals altijd antwoord te geven en fladderde weer zoals gewoonlijk langs alles nietsontziend heen in een overvloed aan woorden. Zij hebben hem daar wel degelijk letterlijk en meermaals op aangesproken. Dat is de enige verdienste van Rutte hier; niets zeggen, in totale ongeïnteresseerdheid vervallen in herhaling van nietszeggendheid en weglachen, geveinsde empathie. Men kan hem niet letterlijk de duimschroeven aandraaien. Ook al zou je dat soms wensen op momenten. Ook de onderzoekscommissie kromde de tenen.

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 10:55

@ peinzer Ik vind dat zulke zinloze uitspraken. Die zijn deel van het probleem. Over de visie van wie heb je het? Welke iemand? Wat mag die niet krijgen? Wie denken er zo? Jouw uitspraak zal ongetwijfeld waar zijn voor sommige Nederlanders. En gelul zijn voor vele anderen. Daarom heb ik een forse allergie voor dit soort teksten, het helpt niet en het slaat nergens op. Straks blijkt ook weer dat de meeste mensen niet in staat zijn of niet bereid zijn serieus te kijken naar het opstaan van dit soort problemen en het oplossen daarvan. En als gevolg van die collectieve domheid is er voor veel politici ook weinig aanleiding om serieus werk te maken van oplossingen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 11:00

Dit was een antwoord op: " Maar Rutte’s eigen uitspraken in het verhoor maken dit wel heel erg waarschijnlijk. De commissie heeft dit niet goed opgepakt. Men was bezig met de details en niet met de grote lijnen."

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 nov. 2020 - 11:10

De betrokkenen hebben gezien de geboekte resultaten stuk voor stuk laten zien dat ze niet voor hun taak berekend zijn en dat ze in deze crisissituatie geen onderdeel van de oplossing kunnen zijn maar alleen van het probleem.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 11:13

@Ouwens Zo lang de media uitgebreide de opmerking van Rutte publiceren, dat het een verschrikkelijk ongeluk is geweest, ligt het niet aan de commissie. De commissie onderzoekt en stelt vast in een conclusie. Mooi dat je er op vooruit loopt, wat de conclusie moet zijn. In mijn ogen is en was het een gebrek aan moreel en ethisch inzicht. Een zieke mentaliteit van de "dragers" van de verantwoordelijkheid, waar ze zo graag naar verwijzen. Echter wanneer die gevraagd wordt, geven ze niet thuis en schuiven de schuld overal anders naar toe. Dat is het probleem van het systeem, dat nu al gedurende 40 jaar de dienst uitmaakt. De commissie maakt deel uit van het systeem, daar heb jij dan weer gelijk in. Gezien het oplossend vermogen ziet het er niet best uit voor Nederland en zijn burgers. Geregeert door onbenullen, afschuivers en wegkijkers, net als met de gaswinning duurt het 10 tallen jaren voordat indivuduele kamerleden doen waarvoor ze zijn aangesteld. Volksvertegenwoordiging spelen in de bekende tragikomedie, met behulp van de media. De ramp downsizen tot een verschrikkelijk ongeluk, dit was alles behalve een ongeluk. Er zijn vele politici en leidinggevenden in verschillende ministeries, die bewust foute keuzes hebben gemaakt. Er zijn genoeg momenten geweest waarop andere keuzes mogelijk waren. In juridische termen geldt dan met voorbedachte rade. Het zijn politieke keuzes geweest en nu moet het coute que coute tot verschrikkelijk ongeluk uitgeroepen worden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 11:42

HanvanderHorst Even voor de duidelijkheid; Welke betrokkenen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 11:57

Probleem is natuurlijk dat zo'n commissie ook weer uit politici bestaat. Mensen die ook jarenlang hun kop in het zand gestoken hebben cq. er zelf aan hebben meegewerkt cq. er aan hebben bijgedragen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 nov. 2020 - 11:58

-/- laatste cq.

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 12:31

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Maar Rutte weigerde zoals altijd antwoord te geven Rutte gaf gewoon antwoord. Op welke vraag had hij volgens jou wel antwoord moeten geven? @ HanvanderHorst Jij schrijft: De betrokkenen hebben gezien de geboekte resultaten Het resultaat bepaalt niet of iemand wel of niet voldoende heeft gefunctioneerd. Ik snap niet eens dat je dit opschrijft. @ gimli55 Jij schrijft: In mijn ogen is en was het een gebrek aan moreel en ethisch inzicht. In mijn ogen heb jij dat probleem. Maar ook dat levert jou geen gevangenisstraf op. En je schrijft: Er zijn vele politici en leidinggevenden in verschillende ministeries, die bewust foute keuzes hebben gemaakt. O waar dan? En de medewerkers waren allemaal van goede wil? Dit soort loze beweringen zonder enige onderbouwing waren de drive van Van Kooten, Kuiken en Leijten in het onderzoek. Een belangrijke reden waarom het werkelijke falen niet goed in beeld komt. Ook jij komt niet verder dan loze kreten. geeft je vast een lekker gevoel maar lost niets op.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 13:38

@Daan Verder dan wijzen, kom je niet. Vergelijkbaar met de bewindslieden, die ook en masse naar anderen wijzen. De bekende inhoudloze jijbak. Als jij niet in wil zien dat er iets mis is met het moreel en ethisch inzicht van de bewindspersonen en de leidinggevenden, kijk je waarschijnlijk in de spiegel.

MaxMax2
MaxMax227 nov. 2020 - 15:24

@Gimli55 Volgens mij maakt Daan (af en toe) onderdeel uit van die zelfde overheid..

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 16:44

@Madmax Schrap af en toe maar weg.

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2020 - 17:51

@ gimli55 Jij schrijft: Als jij niet in wil zien dat er iets mis is met het moreel en ethisch inzicht van de bewindspersonen en de leidinggevenden, kijk je waarschijnlijk in de spiegel. Ik wil dat best inzien maar ik zie dat het niet het geval is. En ik heb er geen behoefte aan om mij te verlagen tot jouw simplistische retoriek. Daarnaast ben ik van mening dat jouw integriteit helemaal niet groter is dan die van Rutte of andere schuldigen. Vanuit mijn perspectief is kritiek op jouw opvattingen net zo terecht als op die van Rutte. En aan jouw analyse en oplossingen hebben de slachtoffers nog veel minder. @ MaxMax Jij schrijft; Volgens mij maakt Daan (af en toe) onderdeel uit van die zelfde overheid.. Dat klopt, of ik werk soms voor de overheid. En dan probeer ik het beste te doen en integer te handelen. Dat is een stuk meer dan wat jij presteert.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 21:54

@Daan Wanneer je dit gedrag goedkeurt of begrijpt, ben je zelf geen haar beter dan de moreel en ethisch gedegenereerden. Dat is een jijbak en zo ook bedoeld. De oplossing is simpel, dit zooitje ongeregeld moet onkruid gaan wieden in de Sahara, en dat gedurende een jaar of 10. De komende tijd komt er vast nog meer frauduleus handelen van de belastingdienst boven tafel. Als jij, zoals je zelf stelt, zo integer als de Daarnaast moet de schadeloosstelling een stuk sneller en zonder de tussenkomst van al die overbetaalde consultants. De onderste steen moet boven komen. Heb je de laatste memo over OGS al gelezen, net van de pers over het aanbod om alle terugvorderingen van boven de €3000 direct weg te zetten als OSG. Niet in aanmerking voor schuldhulpverlening of iets anders. Zonder enig onderzoek waarom, en met reden dat de belastingdienst sneller van de wachtlijst wilde afkomen mbt het terugvorderen. De bedragen wáren een gevolg van veranderende omstandigheden, en de onmogelijkheid om die veranderingen in een falend systeem in te voeren. De veranderende omstandigheden waren meestal ontslag of minder werk, waardoor minder toeslag nodig was.

gimli55
gimli5527 nov. 2020 - 21:57

@Daan Als je net zo goed en integer als de belastingdienst werkt, ziet het er niet goed uit. Over mijn integriteit kun je helemaal niets zeggen, terwijl mijn vergelijking over de belastingdienst zeker hout snijdt.

DaanOuwens
DaanOuwens28 nov. 2020 - 9:40

@ gimli55 Jij schrijft: Wanneer je dit gedrag goedkeurt of begrijpt, ben je zelf geen haar beter dan de moreel en ethisch gedegenereerden. Dat is een jijbak en zo ook bedoeld. Ik begrijp dat er gebeurd is in dit dossier. Jij niet. Je denkt dat de politici gekozen hebben voor dit beleid. Dat is niet het geval. Je eigen politieke oogkleppen blokkeren het zicht op de werkelijkheid. Maar het kan heel goed ook je gebrek aan integriteit zijn. Je ziet slechts wat je wil zien. Over jouw integriteit valt veel te zeggen het is niet je eerste bijdrage zoals deze. Iedereen buiten jouw beperkte politieke wereld is sowieso zakenvuller of fraudeur. Dat is dezelfde houding dezelfde als die van medewerkers van de belastingdienst. Het memo zegt helemaal niets. Zelfs als er nieuwe feiten op tafel gelegd worden snap ik je nog steeds niet wat de betekenis er van is. Dat memo is nooit bij de politici terecht gekomen. Dat kan ik nu al beweren zonder er iets vanaf te weten. Een dergelijk memo had hen veel eerder tot actie gebracht. Maar dat soort inzicht is te hoog gegrepen voor jou.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 nov. 2020 - 11:00

ginli55 Die schuldvraag werd niet meer gesteld, de ouders waren per definitie schuldig aan 'fraude'. Dat was hier het uitgangspunt. Bewijs daarvan was onnodig dus konden de ouders hun onschuld ook niet bewijzen. Een handtekening vergeten te zetten was voldoende bewijs van opzettelijk plegen van 'fraude' waardoor ze de bedragen over jaren in het geheel konden terugvorderen. Alles werd vooraf gekwalificeerd als opzettelijk plegen van fraude. Dus waarom zouden ze de telefoontjes van ouders aannemen? Overigens was de opdracht van deze enquetecommissie ook beperkt heb ik begrepen.

gimli55
gimli5528 nov. 2020 - 11:37

@Ouwens Uiteraard hebben politici gekozen voor dit beleid, het is toevallige besmetting geweest. Het is de falende politieke keuze, die dit land al 40 jaar regeert. Dat heeft al geleid tot een reeks van soortgelijke rampen. Na iedere parlementaire enquete is er niets veranderd, en kon je wachten op de nieuwe politieke ontsporing. Ik heb het woord zakkenvuller nergens gebruikt, de bekende nietszeggende en inhoudloze beschuldiging. Ik heb nergens getwijfeld aan de medewerkers van de belastingdienst. Ik ken er een aantal. Zeker gezien Mw. Palmen twijfel ik niet aan hun integriteit. Dit dossier is een politiek probleem en gaat over de integriteit en de mentaliteit van leidinggevenden en politici. Proberen van onderwerp te veranderen of kromme beschuldigingen en het in de mond proberen te leggen, is zo niet inhoudelijk en irrelevant. Het hoort bij het bekende wegduiken en ontwijken. Ik denk dat ik het heel scherp zie, jij bent alleen zoekende naar de poging om de schuld van een falend systeem ergens anders te leggen. Het begint met acceptatie dat er een probleem is met dit falende systeem, daar kan je dan over discussieren en zoeken naar een oplossing. Nu is dat niet eens mogelijk omdat de neoliberale aanhangers zich in allerlei bochten wringen om het niet te willen zien. We staan op een T splitsing, nog meer van hetzelfde met hetzelfde resultaat, en wachten op de volgende T splitsing. Of nu het nog niet te laat is, een andere weg opslaan. Het ravijn ligt in de verte, ook al zie jij het nog niet. Neoliberalisme is stilstand en afbraak

gimli55
gimli5528 nov. 2020 - 12:40

@Minoes&tuin Uiteraard had de cie een beperkte opdracht en werd een parlementaire enquete niet goedgekeurd. Dit was het hoogst haalbare van de oppositie om in ieder geval iets te onderzoeken. De reden om geen parlementaire enquete was, omdat het aantal enquetes wel erg hoog werd. Dat zegt genoeg over de regeringen van Rutte 1 tm 3, er liggen nog genoeg in vele lades in verschillende ministeries. Deze ramp heeft 10 jaar geduurd om bekend te worden bij de desbetreffende bewindslieden en in de politiek. Uiteraard liep alles al een tijdje, je moet het wel willen zien. Nog veel neoliberale aanhangers spartelen nog ontzettend tegen, de politiek wordt weer even "sociaal" voor de verkiezingen.