Joop

De tragische uitholling van de term 'anti-semitisme'

  •  
09-05-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
58 keer bekeken
  •  
antisemi

© cc foto: jodemanuelerre

Het is onmogelijk om een zakelijke gedachtenwisseling over zulk een zwaarwichtig onderwerp te hebben zonder uit te leggen wat men bedoelt
Onlangs brak er in Groot-Brittannië een discussie over anti-semitisme los. Aanleiding was de uitspraak van de voormalige Londense burgemeester Ken Livingstone dat Hitler het Zionisme had gesteund. In Nederland laait de discussie af en toe ook op. De laatste keer was twee jaar geleden naar aanleiding van reacties op de bloedige aanvallen door het Israëlische leger op Gaza.
Opmerkelijk was dat de deelnemers aan de discussie de term ‘anti-semitisme’ in de mond namen zonder ook maar één keer duidelijk te maken hoe zij die definiëren. Het is echter onmogelijk om een zakelijke gedachtenwisseling over zulk een zwaarwichtig onderwerp te hebben alvorens te expliciteren wat men met ‘anti-semitisme’ bedoelt. Het is niet eenvoudig een eenduidige definitie te geven, want er bestaan vele omschrijvingen.
Definitie De meeste komen overeen met die van Amerikaanse woordenboek ‘Webster’ en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken: “vijandigheid tegen of discriminatie van Joden als een religieuze, ethnische of raciale groep, respectievelijk een bepaalde kijk op Joden die kan worden uitgedrukt als haat ten opzichte van Joden.” Centrale elementen in de meeste definities lijken inderdaad te zijn ‘gevoelens van afkeer of haat tegenover Joden omdat het Joden zijn’.
Al vele jaren bekritiseert nagenoeg de hele wereld Israël vanwege haar beleid ten aanzien van de Palestijnen. Dat is kritiek op de Israëlische regering die dat beleid voert, evenals op de Joden in Israel en daarbuiten die dat beleid steunen. Zij komt niet voort uit een fundamentele haat tegen Joden in het algemeen.
Zulke Israel-kritiek is vergelijkbaar met de kritiek die grote delen van de wereld in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hadden op Amerika’s militaire optreden in Vietnam en op het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Betekende dat dat de demonstranten diep in hun wezen ‘de Amerikanen’ haatten, dat ze fundamenteel de (‘blanke’) Zuid-Afrikanen verafschuwden?
Neen, de kritiek richtte zich op de Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse politieke klasse die dit beleid voerde en op die landgenoten die dit beleid actief steunden. Toen de Vietnam-oorlog voorbij was en toen Nelson Mandela het roer in Zuid Afrika had overgenomen verstomde de kritiek. Er zijn ook recentere voorbeelden dichter bij huis. Vladimir Putin en zijn kliek worden scherp veroordeeld vanwege Rusland’s agressieve buitenlandse beleid. Zijn die criticasters daarom fundamenteel anti-Russisch zijn?
Kritiek Het onderscheid tussen ‘kritiek op de regering van Israël ‘ en ‘kritiek op (of haat tegen) Joden omdat ze Joods zijn’ is uiterst helder, er is logisch geen speld tussen te krijgen. Nationalistisch-Joodse kringen zijn daarom de definitie van anti-semitisme gaan verruimen. Steeds vaker spreken ze van een ‘nieuw’ anti-semitisme dat zou worden uitgedragen door kritiek op Israel. Ook hier is de discussie vaak verwarrend omdat er geen eenduidige definitie van een zgn ‘nieuw’ anti-semitisme bestaat. Doorgaans wordt er gedoeld op zware kritiek op Israël (‘demonisering’ ) waarbij dubbele standaarden worden aangehouden, d.w.z. dat men aan Israel strengere morele eisen zou stellen dan aan andere landen.
Europa en de VS behandelen Israel inderdaad anders dan aan andere landen: zij pakken het met fluwelen handschoenen aan. Tegen een hele rits van landen zijn maatregelen van kracht vanwege schendingen van het internationaal recht, inclusief Rusland. Tegen Israel echter, dat het internationaal recht vaak veel grover schendt, is nog nooit enige maatregel ingesteld.
Gelukkig zijn er ook Joodse intellectuelen die de absurditeit van de verruimde anti-semitisme definitie verwerpen. Zo benadrukt de Britse filosoof Brian Klug (Oxford University) dat de huidige vijandigheid ten opzichte van Joden voortkomt uit het Israelisch-Palestijns conflict, niet uit ‘aloude Europese fantasiëen’: Israël werpt zich op als de staat van ‘het Joodse volk’ en vele Joden voelen zich om die reden met Israel verbonden, waardoor kritiek opIsraël, met zijn nu eenmaal Joodse regering, gemakkelijk overgaat in kritiek op Joden in het algemeen.
Volgens Professor Steven Zipperstein (Stanford University) kan de mening dat Israël verantwoordelijk is voor het Israelisch-Arabisch conflict heel wel worden gezien als de mening van een ‘redelijk geïnformeerd, progressief fatsoenlijk persoon’. De Amerikaanse politicoloog Norman Finkelstein schrijft al jaren dat pro-Israëlische Joods-Amerikaanse organisaties met beschuldigingen van anti-semitisme komen niet om anti-semitisme te bestrijden, maar om ‘het historisch lijden van Joden te misbruiken om Israël immuun te maken tegen kritiek’.
Argumenten Verdedigers van Israël ontkennen volgens hem de causale relatie tussen Israëlisch beleid en vijandigheid tegenover Joden omdat, indien Israël ’s beleid en brede Joodse steun daarvoor vijandigheid tegenover Joden oproepen, dat betekent dat Israël en zijn Joodse supporters zelf anti-Semitisme veroorzaken. Volgens Finkelstein kan dat heel wel het geval zijn omdat Israël in het conflict met Palestina nu eenmaal fout zit.
Het is inderdaad een makkelijke en onzuivere manier van argumenteren om mensen te beschuldigen van ‘anti-semitisme’ door hun oprechte beweegredenen in twijfel te trekken en niet op de inhoud van hun argumenten in te gaan. Zo kunnen mensen van alles en nog wat beschuldigd worden zonder dat er bewijzen hoeven te worden aangedragen.
Een Nederlands voorbeeld is dat van de Joodse psychiater Herman van Praag. Hij probeerde enkele jaren geleden in een boek uit te leggen dat, wat hij noemt ‘rabiate’, kritiek op Israël in wezen altijd voortkomt uit een diepgewortelde, blijkbaar vaak verborgen, ‘Jodenhaat.’ Tsja….
Nationalistische Joden maken het zich ook makkelijk bij scherpe Israël-kritiek uit Joodse hoek. Die personen krijgen dan het etiket ‘zichzelf hatende Joden’ opgeplakt (‘self-hating Jews’), waardoor de indruk wordt gewekt dat er met hen psychisch iets mis is.
Het is onbegrijpelijk dat de Israëlische regering en Joden binnen en buiten Israël die haar steunen zestig jaar na het uitroepen van de staat Israël nog steeds balken in de ogen van hun critici zien en slechts splinters, of niet eens, in hun eigen ogen. Dit ondanks de vele resoluties van de VN Veiligheidsraad, de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, de duizenden rapporten van Israëlische NGOs en de talloze analyses van gerespecteerde internationale mensenrechtenorganisaties.
cc foto:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (110)

GeachteLezer
GeachteLezer11 mei 2016 - 16:00

Het aparte is wel dat de meeste VN resoluties veroordelingen betreft van Israel's politiek. Hoewel ik helemaal voor een minder expansionistische politiek van dat land ben, met zijn malle aanspraken op ander land, vind ik dat er nogal disproportioneel aandacht is voor die misstanden. Er gebeurt wel meer naars in de wereld, van veel ernstiger orde en op veel groter schaal, maar daar hoor je weinig over. Niks kennelijk zo sexy als door Israel veroorzaakt leed. Ik vind dat uitermate hypocriet, die houding. Je hoort nooit iemand klagen over Assad's (de oude) moord op 20.000 inwoners van de stad Hama in 1982, of de oorlog die koning Hussein van Jordanie tegen de PLO vocht in 1970, met duizenden doden tot gevolg. Nee dat is niet sexy, slachtoffers van onderlinge Arabische oorlogen of intern Arabisch geweld. .. Heeft die houding mogelijk te maken met de al lage verwachting die wij hebben van Arabieren met betrekking tot geweld? Ik denk het, want "we" worden heel snel boos als Isrealische soldaten een Arabier doden maar ik zie zelden iemand de straat opgaan voor een dode Jordanier of Libanees, slachtoffer van eventuele lokale strijd. Dus, feitelijk zijn wij racisten, discrimineren wij op basis van afkomst. Wij vinden Joods geweld kennelijk erger omdat zij mogelijk bij "ons" hoger op de morele ladder staan. Zou het zoiets zijn?

GeachteLezer
GeachteLezer11 mei 2016 - 11:56

Wat, overigens (de Joodse staat op Duits grondgebied) een heel ander soort einde zou hebben gekend als die staat tussen WOI en WOII op Duits grondgebied was gevestigd geweest. Mij lijkt dat dus het type buren van de staat Israel een grote rol speelt.

Bram Emanuel
Bram Emanuel11 mei 2016 - 11:12

Anti-semitisme betekent simpelweg een negatieve behandeling van joden ten opzicht van andere bevolkingsgroepen. Heb je een hekel aan iedereen dan ben je niet anti-semitisch, heb je een hekel specifiek aan joden dan ben je anti-semitisch. Ben je kritisch bent op het joodse geloof maar ook op andere religies dan ben je niet anti-semitisch, ben je echter alleen kritisch op het joodse geloof dan ben je wel anti-semitisch. Heb je kritiek op Israel maar ook op andere landen met vergelijkbare mensenrechtenschendingen dan ben je niet anti-semitisch, richt je je kritiek echter alleen op Israel dan ben je wel anti-semitisch.

1 Reactie
Common Sense
Common Sense11 mei 2016 - 19:30

Geen speld tussen te krijgen!

Freeman2
Freeman211 mei 2016 - 7:48

In dergelijke soort discussies stel ik zeer op prijs de mening van goede soldaten als bijvoorbeeld Yitzhak Rabin en Generaal Yair Golan.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten10 mei 2016 - 20:47

Dit artikel demonstreert kraakhelder dat antisemitisme weer helemaal hip is in socialistische kringen. Dat uit het Europa en Nederland anno 2016 joden zich in grote getale vanwege het, uhm, klimaat gedwongen voelen te emigreren naar Israël toont voor mij keihard het bestaansrecht en de noodzaak van de staat Israël aan en steunt mij in mijn overtuiging dat Israël met alle mogelijke middelen moet volharden, wat de morele hoogvliegers hier, in Europa en in de VN er ook van vinden. Gelukkig begrijpt Israël dat zelf ook.

JanVG2
JanVG210 mei 2016 - 13:16

De auteur scheurt wat erg gemakkelijk door de bocht en redeneert wat erg gemakkelijk naar zijn eigen mening toe. Allereerst is het irrelevant of de tegenpartij of andere partijen ondeugdelijke argumenten gebruiken. Een uitspraak van een kritikaster voldoet aan de definitie zoals geformuleerd in Webster of het voldoet er niet aan. Als ik zeg dat Rutte een vrouw is, dan wordt mijn stelling niet sterker als ik aantoon dat Rutte allerlei stoute dingen heeft gedaan en gezegd. Men moet gewoon zijn huisarts vragen en als die zegt het is een man volgens alle leerboeken die ik tijdens mijn studie medicijnen heb gelezen.. dan is Rutte een man. "Het onderscheid tussen ‘kritiek op de regering van Israël ‘ en ‘kritiek op (of haat tegen) Joden omdat ze Joods zijn’ is uiterst helder, er is logisch geen speld tussen te krijgen." Deze stelling is aanvechtbaar ... omdat mensen legitiem ergens kritiek op kunnen hebben, maar het op illegitieme manier kunnen verwoorden. Als dat gebeurt in de vorm van belediging van 'de joden' waarbij in de verwoording religieuze, ethnische of raciale stereotypering wordt gebruikt, dan is er sprake van antisemitisme (volgens de Webster definitie). Als Trump boos is op een journaliste en zegt dat alle vrouwen achter het aanrecht horen, dan is het mysogyn, los van de context dat hij "vrouwen" hier gebruikte om alleen naar één specifieke vrouw te verwijzen. Datzelfde verhaal geldt voor joden (of arabieren, afro-americans, chinezen, blanken, etc etc) Mensen kunnen terechte - e onterechte - klachten verkeerd verwoorden! En ja, in de context van het zwaar verhitte Isael-debat gebeurt dat ook wel eens. Het idee dat onder de vlag van kritiek op Israel alles is geoorloofd is net zo goed een glijdend pad als de wwijze waarop sommigen in de verdediging van Israel alles als anti-semitisme zien. Opmerkingen als "waardoor kritiek op Israël, met zijn nu eenmaal Joodse regering, gemakkelijk overgaat in kritiek op Joden in het algemeen" zijn waar, maar daarmee nog geen bewijs dat het DUS dan geen antisemitisme is. Kijk nogmaals naar Webster en dan naar deze zin ... En ja, wellicht wordt die kritiek op joden in algemene veroorzaakt (of mede veroorzaakt) door het beleid van Israel ... daarmee is het nog steeds stereotypering en kwetsen van een bevolkingsgroep! precies wat Webster .... Kritiek, bedoeld voor specifiek het gedrag van de Israelische overheid, maar verwoord als "alle joden ..." is gewoon niet goed verwoord; en ja, daar mag je de kritikaster op aanpakken. Als terechte kritiek op sommige islamitische groeperingen of leiders verwoord wordt als "de moslims ..." spreken we er TERECHT schande van ... waarom geldt dat dan niet ook als andere kritikasters zich aan diezelfde onzuiverheid schuldig maken?? Nog even los van het gewoon morele principe dat je groepen zo niet benaderd en wegzet, Jood of niet-Jood, ... is het ook inhoudelijk heel erg DOM. Wil je wat in Israel veranderen heb je steun van Joden nodig ... Als je dan je verwijten richting Israel verpakt in voor Joden beledigende terminologie vervat is de kans dat je meer joden tot jouw standpunt overhaalt veel kleiner ... Kortom, wordt de klacht "antisemitisme" in het Israel debat te vaak uit de kast gehaald? JA! ... is alle kritiek op Israel per definitie niet antisemitisch? NEE!! ... erger nog, een deel van de kritiek is naar het oordeel van de nederlandse rechter!! wel antisemitisch .. en als je Webster er naast legt is ook duidelijk dat dat zo is. Soms is de intentie niet antisemitisch, maar de verwoording onhandig en daardoor toch wel antisemitisch .. en SOMS is zelfs de intentie antisemitisch. Het is een beetje dom om je energie en geloofwaardigheid op het spel te zetten door ALLE kritiek op Israel per definitie "antisemitisme-vrij" te verklaren ..

Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 10:36

In Amsterdam worden de paar overgebleven Joden op de meest vreselijke wijze bedreigt: ruiten worden ingegooid, scheldpartijen, mishandelingen, berovingen, spugen. Als iemand dat bespreekbaar probeert te maken, is de reflex meteen, ja maar Palestina etc. Gevolgd door de meest beestachtige beschrijvingen en overdrijvingen die men maar kan bedenken voor de staat Israel. Ben ik nu een van de weinigen die hier enorme moeite mee heeft? Prima om de situatie in het MO te bespreken en zaken te bekritiseren. Maar hou het zuiver. Wat ik allemaal om me heen zie is allesbehalve zuiver. Het is keiharde Israel bashing met een niet aflatende energie. Benoem problemen, maar neem ook de context mee.

1 Reactie
Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 11:04

eh, bedreigd, natuurlijk.

Mary Jane
Mary Jane10 mei 2016 - 10:32

De Duitsers waren niet het uitverkoren volk en de Joden zijn dat ook niet.

1 Reactie
cockpol
cockpol10 mei 2016 - 15:42

Gelovige joden denken dat zij het uitverkoren volk zijn, en seculiere joden denken van zichzelf vaak dat ze toch wel iets speciaals zijn. Gelovige islamieten denken dat ze de beste zijn en dat de joden afstammen van apen en zwijnen. Ze doen dit op gronden van hun geloof. De seculiere islamieten denken hebben ook vaak een irrationele vrijandschap tegenover alle joden (dus niet alleen de zionisten). Dat dit problemen schept is duidelijk. Vele westerlingen denken dat hun cultuur zo goed is, dat ze universeel zou moeten zijn. Ik denk dat laatste soms ook, en vraag me af of dit al dan niet een rationeel oordeel is. Maar gelukkig zijn er ook allochtone culturen die een mooi mensbeeld hebben, en die mij bekoren. Maar de islam en het zionisme horen daar m.i. niet bij.

NicoSchouten
NicoSchouten10 mei 2016 - 10:25

Het zou helpen als de term antisemitisme werd afgeschaft en normaal, zoals eeuwen lang is gebeurd over jodenhaat werd gesproken. Dan is het helderder dat er een onderscheid is tussen kritiek op een bepaalde staatspolitiek in Israël en de negatieve houding tegenover mensen die joods zijn, waar ook in de wereld. De term antisemitisme komt uit een wetenschappelijk totaal onhoudbare godsdienstige rassenideologie. Het is pas na 1945 de gangbare term geworden. Vermoedelijk hebben zionisten daar aan bijgedragen, maar het kan ook ongelukkig gevolg zijn van de Nazi-ideologie.

1 Reactie
Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan10 mei 2016 - 11:55

Dat is ook een idee, maar iedereen behalve antisemieten verstaan het begrip antisemitisme al als het haten van Joden. Het zijn juist antisemieten die in postmoderne traditie de term pogen te neutraliseren door het een nieuwe betekenis te verlenen op Bijbelse gronden dat zo ruim is dat het niets meer betekent.

Klapschaats2
Klapschaats210 mei 2016 - 9:27

Het anti-semitisme wordt mede in standgehouden doordat het zeer selectief bestreden wordt. Aangifte leidt over het algemeen tot nog ergere persoonlijke bedreigingen die onbeantwoord blijven. En dat wordt mogelijk gemaakt door het politieke wegkijken dat in de afgelopen kabinetten en dito gemeentelijke ambtsdragers niet in woord, maar wel in daad door niet optreden. Zolang er in NL met de bekende zwarte vlaggen gezwaaid lijkt te mogen worden, hoeven we van anti-anti-semisme niet veel te verwachten. Over de met de paplepel ingegoten afkeer van Joden en ongelovigen wordt in ander bijdragen al voldoende ingegaan. Dat praat vanzelfsprekend niets goed van wat er fout gaat in het Joods Palestijns conflict, maar kan m.i. geen aanleiding zijn.

Josepha2
Josepha210 mei 2016 - 9:02

"...is right to voice concern about rising anti-semitism, and every progressive person ought to challenge anti-semitism vigorously wherever it occurs. It seems, though, that historically we have now reached a position in which Jews cannot legitimately be understood always and only as presumptive victims. Sometimes we surely are, but sometimes we surely are not. No political ethics can start from the assumption that Jews monopolise the position of victim. ‘Victim’ is a quickly transposable term: it can shift from minute to minute, from the Jew killed by suicide bombers on a bus to the Palestinian child killed by Israeli gunfire. The public sphere needs to be one in which both kinds of violence are challenged insistently and in the name of justice." - Judith Butler Een betere samenvatting kan ik zelf niet geven. Maar ja, Joodse anti-zionisten als Butler zijn slechts 'self-hating jews' dus serieus kan je ze toch niet nemen. Nee, dan liever luisteren naar huilbaby's als Abraham Foxman van de Anti-Defamation League. Yoav Shamir's docu Defamation is een briljante film over dit soort nieuw-anti-semitisme onzin.

Mandara
Mandara10 mei 2016 - 7:58

Van de 11.000.000 in conflicten gedode moslims na 1950 zijn er zo'n 35.000 omgekomen in conflicten tussen Israel en de Arabische wereld, een kleine 10.000.000 kwamen om door conflicten tussen moslims onderling. Bron: http://www.danielpipes.org/4990/arab-israeli-fatalities-rank-49th De trilogie in de islam (koran, Sira, Hadith) besteedt veel aandacht aan het haten van Joden. Opmerkelijk gegeven is, dat de trilogie procentueel gezien meer Jodenhaat bevat dan het vreselijke Mein Kampf boek. Hier zijn de statistieken, met ondersteunende data: http://www.cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Amt_anti-Jew_Text.html

7 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 mei 2016 - 9:11

Non sequitur (logic), a logical fallacy. Het aantal doden door Europees kolonialisme is velen malen lager dan het aantal doden dat door Europese oorlogen is omgekomen. Daniel Pipes staat bekend om zijn (financiele) steun aan Wilders en wilde Assad in 2014 steunen omdat hij bang was voor een voortijdig einde van het conflict in Syrie. Zolang moslims elkaar maar bleven afmaken.

Okke2
Okke210 mei 2016 - 9:47

@Arjan Fernhout "Het aantal doden door Europees .... is omgekomen" = Red Herring (Ignoratio elenchi) "Daniel Pipes staat bekend ... bleven afmaken" = Association fallacy (Ex concessis)

Bram Emanuel
Bram Emanuel10 mei 2016 - 9:54

"Van de 11.000.000 in conflicten gedode moslims na 1950 zijn er zo’n 35.000 omgekomen in conflicten tussen Israel en de Arabische wereld" Daarom zegt men ook wel "no jews, no news".

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 mei 2016 - 9:56

Als je dan toch semigeïnformeerd met cijfer en percentages argumenten opstelt, vergelijk dan slachtoffers van conflicten binnen een religie met slachtoffers van conflicten binnen een andere religie. Vergelijk vervolgens slachtoffers van conflicten tussen religies door de ene religie met slachtoffers van conflicten tussen religies door de andere religie, en corrigeer vervolgens voor aantallen aanhangers van de slachtoffers veroorzakende religie. Dan mag je een conclusie trekken over de gewelddadigheid van religieuzen per religie.

Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 10:07

Van alle gedode zussen op deze wereld heb ik alleen maar de moord beraamd op twee - Willem Holleeder. Dit soort 'argumenten' worden alleen gehanteerd door moreel ontheemden.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 mei 2016 - 11:31

@Nikkip. Ik zie echt niet waarom er van mijn kant sprake is van een red herring. De bezetting c.q. het kolonisatiebeleid van Israel is niet te verdedigen door het argument dat moslims elkaar afmaken. Misschien is mijn argumentatie strikt genomen niet helemaal zuiver. Okee. Maar met het argument van Mandara zou ook de VS na WO2 half Europa hebben kunnen bezetten.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 mei 2016 - 11:49

@ Nikkip Association fallacy (Ex concessis)?? Nu weet ik dat VT niet helemaal betrouwbaar is, maar probeer deze analyse maar eens te weerleggen: Daniel Pipes Promotes Syria’s Destruction - Zionism Needs A Balkanized Syria http://www.veteranstoday.com/2013/04/04/daniel-pipes-promotes-syrias-destruction/ Bekenste voorbeeld van de verdeel en heerspolitiek is de creatie van de Village leagues, een idee van Ariel Sharon, om islamisten op te zetten tegen de meer seculiere PLO en waar Hamas uiteindelijk is voortgekomen.

Albert Einstein
Albert Einstein10 mei 2016 - 7:56

"Zulke Israel-kritiek is vergelijkbaar met de kritiek die grote delen van de wereld in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hadden op Amerika’s militaire optreden in Vietnam" Het verschil is alleen dat Israel een klein staatje is dat zich verdedigt, en Amerika een superstaat die aanvalt.

4 Reacties
Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 10:17

"Het verschil is alleen dat Israel een klein staatje is dat zich verdedigt, en Amerika een superstaat die aanvalt." Dus als ik het goed begrijp had de VS in Vietnam een eigen staat uit kunnen roepen en zich aldus kunnen 'verdedigen'? Dat heeft meer weg van een juridische truuk dan dat het een basis heeft in recht, vindt je ook niet?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 mei 2016 - 10:24

Argumentum ad misericordiam fallacy. Het was Israel sinds zijn bestaan, met een enkele uitzondering veroorzaakt door stompzinnigheid, die aanviel. Ze’ev Maoz: “Israel’s war experience is a story of folly, reckessness and self-made traps. None of Israel’s war with the possible exception of the 1948 War of independence was what Israel refers to as a war of necessity. They were all wars of choice or folly.” [Maov, Zeev, “The Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s National Security and Foreign Policy”, p. 551]

Ben Joop
Ben Joop10 mei 2016 - 11:37

Holle retoriek. israel is een schurkenstaat met of zonder uw welnemen.

Rootman2
Rootman210 mei 2016 - 15:11

!srael is geen klein staatje maar een mini imperium, met alle kenmerken van dien. Joods of niet joods zal me worst wezen, voor mij zijn ze blanken en kan plus wil geen verschil zien. Dat houd mijn meningen ook meteen zuiver. Dus kan ik met een open hartje fel tegen het likud of erger -zionisme zijn, de settlers en met name de neocons en banksters. Waarvan, zeker gezien het grote aantal zionistische ´evangelicals´ de meerderheid zo ´arisch´ is als maar zijn kan. Livingstone verdient rehabilitatie, omdat hij historische feiten benoemde. Dat mag nooit een taboe worden

Overdeweg
Overdeweg10 mei 2016 - 7:54

Als je dit soort stukken lees dan realiseer je je, dat het camoufleren van anti-semitisme in bepaalde kringen tot kunst verheven wordt. Het enge van dit camoufleren is dat zij een stramien vormen waardoor de aanhanger ook nog eens gaat geloven in zijn eigen rechtvaardigheid, een legitimatie proces dat uiteindelijk in het verleden tot de holocaust heeft geleid. Wat goed gerealiseerd moet worden is dat anti-semitisme tijdens Nazi-Duitsland politiek gemotiveerd was, met als voornaamste beschuldiging dat de Joden verantwoordelijk waren voor het controleren van het kapitaal. Ik heb het zeer sterke vermoeden dat die reden opnieuw een zeer belangrijke drijfveer vormt in de moderne vorm van het anti-zionisme, mogelijk onbewust, het komt neer op een obsessieve haat en afgunst jegens het kapitalisme geprojecteerd op de vaardigheden van het Joodse volk. Een obsessieve eenzijdige benadering is meer dan verdacht als daarnaast bijna systematisch gezwegen wordt over een zeer groot aantal landen waar de mensenrechten echt en op zeer grote schaal worden geschonden, puur en alleen omdat het regiem vanuit totalitaire ideologische opvattingen handelt terwijl er geen sprake is van externe vijandige factoren. De éénzijdige obsessie gekoppeld aan het volkomen negeren van externe vijandige factoren, waar Israel voortdurend mee geconfronteerd wordt, is dat wat dit soort 'witwas' artikelen zo volstrekt ongeloofwaardig en verdacht maakt. Hoe is de obsessie en de volslagen blindheid ten aanzien van de totalitaire vijandigheid, en nu heb ik het natuurlijk over het taboe 'Islam', te verklaren!? Ga daar eens over reflecteren waarom deze verdachte indicatoren (de eenzijdige obsessie) en de totalitaire Islam, met als staatsvijand nr. 1 Israel, ongemoeid worden gelaten.

4 Reacties
MichaelT2
MichaelT210 mei 2016 - 8:43

Hou toch op man. Steeds diezelfde onzin zonder enige relatie met welke realiteit dan ook.

Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 9:31

"Als je dit soort stukken lees dan realiseer je je, dat het camoufleren van anti-semitisme in bepaalde kringen tot kunst verheven wordt." is dat de reden waarom je geen enkel argument opvoert om de onjuistheid van het beweerde aan te tonen? wat doe jij precies voor slachtoffers van totalitaire regimes? Of gaat je interesse in die slachtoffers niet verder dan als argument om een radicale ideologie die haaks staat op westerse kernwaarden, zoals het zionisme, te verdedigen? Islam kritiek een taboe - het domineert al jaren en jaren het debat, fantast.

Overdeweg
Overdeweg10 mei 2016 - 16:51

Michael, jij leeft in je even suggestieve 'realiteit',wat je falikante onzin betreft, ben ik gelukkig geestelijk nog blind nog doof en zeker geen wegkijker.

MichaelT2
MichaelT210 mei 2016 - 21:51

"ben ik gelukkig geestelijk nog blind nog doof en zeker geen wegkijker." Als je dat was zou je gewoon een antwoord geven op de vele vragen die ik je gesteld heb. Tot nog toe ben je er gewoon voor weggelopen. hoezo geen wegkijker?

Okke2
Okke210 mei 2016 - 7:28

Dit artikel is inderdaad een goed voorbeeld van die tragische uitholling van de term antisemitisme. Alsof het beleid van Israel de veroorzaker van antisemitisme is... Eerder het gevolg dummy, Sinds de oprichting van Israel is ze af en aan in oorlog met haar buurlanden die haar willen vernietingen, vernietiging daar hadden de Joden voordat de staat Israel opgericht werd ook al de nodige ervaring mee, en neem het ze eens kwalijk dat ze die oefening niet graag herhalen.

3 Reacties
Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 9:42

"Sinds de oprichting van Israel is ze af en aan in oorlog met haar buurlanden die haar willen vernietigen" Precies. Want als land wordt ingepikt, dan mag je de bezetter wegjagen, tenzij de bezetter Joods is, zo redeneert de discriminator. "daar hadden de Joden voordat de staat Israel opgericht werd ook al de nodige ervaring mee" Ervaring in Europa door de hand van Europeanen. Je poging om de holocaust in de schoenen te schuiven van zij die zich terecht verzetten tegen annexatie van hun land, is een walgelijk staaltje geschiedsvervalsing.

David Corner
David Corner10 mei 2016 - 21:19

Surely you can't be serious? Completely bypassing the very fact that the state of Israel is founded by an influx of Jews with no actualy physical relationship to the country as such. For Europe support for Israel serves as a convenient way of whitewashing its own historical track record of anti-semitism as long as the question why a colonial settler state would cause so much resistance. In a nutshell you are trumpetting the core of Israeli propaganda and perpetuating the preferred narrative of Israel being the victim interested in peace surrounded by these hords of barbarians. Zionist rhetoric 101

Common Sense
Common Sense11 mei 2016 - 19:35

Completely bypassing the very fact that the state of *** is founded by an influx of **** with no actualy physical relationship to the country as such. Zo komt het ineens bekend voor!

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan10 mei 2016 - 7:10

Antisemitisme is in de wezen een irrationele haat voor alles wat Joods is. Het is in linkse kringen in de mode om een waas voor de ogen te krijgen zodra het Israel aangaat. (De stichters van Israel zelf waren overigens allemaal socialisten.) Men verliest alle gevoel voor proporties en alle grip op de realiteitszin is bij het eerste woord dat valt al kwijt. "Ik ben een overtuigd anti-Zionist" zegt iemand alsof hij een gelofte aflegt. Iemand anders doet een poging middels een Bijbels etymologische te kunnen afleiden dat de "creatie van Israel de bron van alle kwaad" is. Een ander valt bij: Israel is de bron van alle antisemitisme. Israel is een aanstellerige Calimero die hard zou moeten worden aangepakt. Boycotten moeten we ze, isoleren totdat ze verdwijnen. Het anti-Zionisme van links is net zo irrationeel als het klassieke antisemitisme en de grenzen zijn dusdanig vervaagd dat de overlappingen zelfs voor de scherpste waarnemer niet meer is te zien. Het gaat in ieder geval zo ver dat links in de gemeenschappelijke afkeer van Israel dan ook graag een bondgenoot ziet in de radicale islam.

8 Reacties
Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 8:17

eenieder die westerse kernwaarden huldigt erkent dat zionisme daarmee onverenigbaar is. weerzin tegen activistisch zionisme komt daarom ook ruim voor onder joden zelf. dat logisch probleem wordt door zionisten 'opgelost' met de term zelf-hatende jood, die nogal ruim aanwezig zijn binnen en buiten Israel. de populariteit van hufterigheid als levensmotto heeft de term 'links' een breed toepasbaar compliment gemaakt. "Het gaat in ieder geval zo ver dat links in de gemeenschappelijke afkeer van Israel dan ook graag een bondgenoot ziet in de radicale islam." Het verzinnen van realiteit is een typisch kenmerk voor het ontbreken van valide argumenten.

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan10 mei 2016 - 9:12

Dat zelfkritische Joden of zelfs ultra-ultra-ultra orthodoxe gekken als Neturei Karta en aanverwanten als schaamlap worden gebruikt door antisemieten is een bekend gegeven. Zelfs de vlasbaardjes met hoogwaterbroekjes die met hun IS vlagjes rondparaderen in onze steden dwepen met deze jokers. Als jij links als een compliment ziet, moet je jezelf maar een schouderklopje geven. Dat is een kwestie van verschil van inzicht. Waarover geen verschil van inzicht kan bestaan echter is het eenzijdige verbond en goede verstandhouding van links naar radicale islam en omgekeerd het pragmatisme uit radicaal islamitische kringen met het dulden van nuttige idioten.

Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 9:56

"Dat zelfkritische Joden of zelfs ultra-ultra-ultra orthodoxe gekken als Neturei Karta en aanverwanten als schaamlap worden gebruikt door antisemieten is een bekend gegeven." waarmee het punt dat een grotere groep Joden dan jij het nu poogt voor te stellen blijkbaar ook anti-semitisch is, blijft staan. "Zelfs de vlasbaardjes met hoogwaterbroekjes die met hun IS vlagjes rondparaderen in onze steden dwepen met deze jokers." Probeer het feitelijk te houden. "Waarover geen verschil van inzicht kan bestaan echter is het eenzijdige verbond en goede verstandhouding van links naar radicale islam en omgekeerd" Daar bestaat inderdaad geen verschil van inzicht over - je liegt het. Ik constateerde hufterigheid. Bedankt voor het illustreren van dat punt.

Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:19

Sol Van de rest weet ik het eerlijk gezegd niet maar de aantallen van de Neturei Karta zijn verwaarloosbaar. Het is een kleine cult die parasiteert op de staat israel maar haar ook verwerpt. Ze zijn trouwens niet tegen een Joodse staat maar alleen nu nog niet. Ze vinden dat ze moeten wachten op de komst van de messias. De meerderheid van de Joden denkt er anders over, so what?

Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 14:06

@Moeder Pietje Een groot deel van de Israëlische bevolking denkt een stuk genuanceerder over de situatie in de regio dan menig extremistische Nederlandse puber die per abuis geen Joden haat maar moslims - een toevalligheid en geen principekwestie.

David Corner
David Corner10 mei 2016 - 21:31

What you are suggesting namely that because many of the early Zionist leadership were socialist and therefore irreconcilable with the worst of ethnic ideology displays ignorance on the Zionist ideology in general. Yes, socialism was well represented but certainly did little too mediate an ethnic centric world view with Palestinians as unwanted and at best second class citizens (preferably removed of course). Most famouns one of them, David Grun, had little issue as did Rabin at the time of 1948 to cleanse Palestine of its indigenous population. The suggestiong that anti-Zionism is as irrational as anti-semitism is simply nonsense and is an attemt to create a link where there is non. Zionism is a racist ideology based on ethnic privilige and superiority and surely you can take it from here and extrapolate out and understand the distinction with anti-semitism.

MichaelT2
MichaelT211 mei 2016 - 8:28

@ Sol "... een grotere groep Joden dan jij het nu poogt voor te stellen blijkbaar ook anti-semitisch is, ...." Tot de holocaust was het merendeel van de religieuze joden tegen het zionisme. Een mooi voorbeeld is onze 'eigen' Jacob Israël de Haan. Hij woonde in Jeruzalem en werd daar orthodox. Zoals bijna alle Palestijnse joden was hij tegen de komt van de zionistische kolonisten en streefde naar een samenleving waar joden, christen en moslims vreedzaam samenleven zoals ze dat altijd al deden in Palestina. In 1924 werd de Haan vermoord door de Hagana terrorsiten. https://www.wikiwand.com/nl/Jacob_Isra%C3%ABl_de_Haan Het zijn organisaties als Naturei Karta en Satmar die zich altijd verzet hebben tegen het zionisme en de staat Israël. https://www.wikiwand.com/nl/Antizionisme#/Joods_antizionisme Het gaat niet bepaald om kleine aantallen. Met wat zoeken kom je berichten tegen van bijeenkomsten met tienduizenden orthodoxe joden die demonstreren tegen de staat Israël. Veel Palestijnse joden houden vast aan hun geloof. Ook hier gaat zeker niet om kleine aantallen. http://www.crasseux.com/images/haredim_jerusalem.jpg Het feit dat we dit niet zien en als we iets zien over orthodoxe joden is het negatief. Ook hier op Joop komen regelmatig reacties over "gekken" van NK. Schokkend vind ik het dat joden die vast houden aan hun geloof met dit soort anti-semitische reacties te maken krijgen. Het zijn dus niet alleen de moslims en linkse mensen die de wind van voren krijgen, maar ook de traditionele joden.

Moeder Pietje
Moeder Pietje11 mei 2016 - 12:57

Sol Ik weet niet wat ik met je reactie aanmoet. Je lijkt het een en ander te suggereren waarin ik mij niet herken. Israelis denken idd vaak genuanceerder dan hun haters. Maar een breed draagvlak wat onder Israelis lang aanwezig is geweest (...) voor een 2 statenoplossing is toch echt om zeep geholpen door de "Palestijnen". Sinds het begin talloze handreikingen verspeeld. En dat alles door ingeprentte haat en misplaatst slachtofferschap van de Arabieren. Tevens ook de illusie alles of niets te kunnen uitwerken in een vernietiging van Israel voor een palestina zonder Joden. Daar denk jij natuurlijk anders over Het lijkt mij iig een feit dat de Israelische bevolking na al die shit genoeg heeft van vredesbesprekingen.

Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 6:24

Ik kan me vergissen maar dacht dat anti-semitisme er al was voor er überhaupt sprake was van een staat Israel? En niet zo een klein beetje ook.

2 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:13

In ieder geval is het onjuist ze voor te stellen als een louter Europese vinding. Mohammed wed afgewezen door de Joden en joeg ze dan maar over de kling. Sindsdien zijn Joden personae non gratae in de islam.

Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 13:21

Daarvoor ook al Pietje. Rond het jaar nul zijn ze vrijwel volledig uitgeroeid door de Romeinen.

voxpopuli2
voxpopuli210 mei 2016 - 6:01

De gevolgtrekking van het artikel is dus, bij een verandering van het regime in israel komt alles goed. En alle omliggende landen plus de Arabische wereld omarmt Israël en men leeft nog lang en gelukkig.

5 Reacties
insignia
insignia10 mei 2016 - 8:21

?..men leeft nog lang en gelukkig..... Nou ja dat lijkt mij niet reeel, "wie wind zaait zal storm oogsten"

Ben Joop
Ben Joop10 mei 2016 - 11:40

Er zal eerst rechtvaardigheid moeten komen voordat er sprake kan zijn van vrede.

Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:20

En rechtvaardigheid is 1 Palestina zonder Joden?

voxpopuli2
voxpopuli210 mei 2016 - 12:42

@ben joop in het artikel wordt onder andere rusland en zuid afrika genoemd , vooral het laatstgenoemde is er sprake geweest van verzoening met de oude machthebbers. Wat het artikel in mijn ogen duidelijk probeerde te maken is dat de politiek verantwoordelijkheid aflegt en het volk daarna gewoon verder kan. Wat u aangeeft is een collectieve schuld neerleggen en daar bereikt men niets mee. Het werkt twee kanten op , hamas en de aanjagers van geweld moeten vertrekken inclusief de milities en aan de kant van israel idem dito. Helaas zal dit moeilijk bereikt worden omdat het vertrouwen ontbreekt na decennia van aanslagen en reacties daarop

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 mei 2016 - 15:14

[En rechtvaardigheid is 1 Palestina zonder Joden?] Nee natuurlijk. Rechtvaardigheid is 1 Palestina voor Palestijnen. Islamitische Palestijnen, Christelijke Palestijnen en Joodse Palestijnen.

hugo bergveen
hugo bergveen10 mei 2016 - 4:46

Of je het nu met Aldershoff eens bent of niet: de discussie hieronder bevestigt zijn punt.

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:21

Hoe dan?

holverda
holverda10 mei 2016 - 3:01

Zolang op deze website islamofobie gelijk gesteld wordt aan racisme lijkt het me voor de hand liggend dat Israelfobie gelijk gesteld dient te worden aan antisemitisme. Logisch toch?

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 mei 2016 - 0:30

Ik ben overtuigd anti-zionist. Zij die mij om die reden anti-semiet noemen, gaan hun gang maar. Ik heb me die beschuldiging wel aangetrokken, maar ze is zo absurd en zo smakeloos dat ik denk: je kunt de pot op. Sterker: ik vermoed dat die krankzinnige verwijten me tot een actiever tegenstander van de staat Israël hebben gemaakt, een staat die is gedrenkt in bloed.

5 Reacties
Andreas Cappen
Andreas Cappen10 mei 2016 - 8:36

Ik ben overtuigd anti-zionist. >> Waarom eigenlijk? Gezien de historie van jodenvervolgingen, is er toch wel iets voor te zeggen dat de joden een klein gebied hebben waar ze mogen wonen? Wat is daar mis mee?

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 mei 2016 - 10:52

Andreas, ik ben ook voor een land, desnoods een eigen land, waar joden mogen wonen, alleen al vawege tweeduizend jaar jodenhaat in de westerse wereld in alle gremia van de westerse wereld, tot en met het niveau van regeringsleiders en staatshoofden. Maar dat mag geen staat worden die exclusief voor joden is (een veelgehuldigde opvatting in Israelische kringen). Het mag geen staat zijn waar niet-joodse burgers worden gediscrimineerd. Het mag geen staat zijn die haar bestaansrecht fundeert met verwijzingen naar een godsdienst. Het mag geen staat zijn waar de rechtspositie van joden en niet joden fundamenteel verschillend is. Het mag geen staat zijn waarvan voor de stichting tot heden omgeven is met geweld tegen legaal verzet. Enzovoort. Maar dat streven komt in geen enkele vorm van zionisme voor.

Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:17

Bert "Maar dat mag geen staat worden die exclusief voor joden is (een veelgehuldigde opvatting in Israelische kringen)." Vreemd dat de practische invulling ervan nu juist het tegenovergestelde is. Dat het in geen enkele vorm van Zionisme voorkomt is ook een leugen trouwens. vanaf het begin af aan is het de intentie geweest ook de rechten van aldaar wonende niet Joden te waarborgen.

Andreas Cappen
Andreas Cappen10 mei 2016 - 14:03

Andreas, ik ben ook voor een land, desnoods een eigen land, waar joden mogen wonen >> Ik mag hopen dat u vindt dat joden overal mogen wonen? Maar dat mag geen staat worden die exclusief voor joden is etc >> Maar dat is ook niet het kenmerk van zionisme. Dat is het creeren van een thuisland voor de joden. Wel: dat is inmiddels legaal gebeurd in 1948, dus ik snap nooit zo goed waarom dit principe nog steeds ter discussie wordt gesteld. En dan nog iets. Zonder te gaan jij-bakken. Maar in vrijwel alle omliggende arabische landen hebben niet-moslims ook minder rechten. Waarom maakt u zich daar niet druk over?

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 mei 2016 - 20:25

Andreas, op die oppervlakkige argumenten ga ik niet in.

cockpol
cockpol9 mei 2016 - 21:30

De Isreali's zijn bang, ze worden inderdaad omringd door vijandige staten, waarvan er een aantal de val van Israël willen. De joden in andere landen voelen mee. Bange mensen vluchten of vechten. De Israëli's kiezen voor vechten. Maar zullen zij hun kinderen verder opofferen in een oorlog zonder einde? Indien de Arabische mensen de staat Israël zouden erkennen als een onvermijdelijk kwaad, dat ze moeten aanvaarden, dan denk ik dat de Israëlische burgers voor de vrede zouden kiezen. Maar een aantal fanatieke zionisten gooit steeds maar olie op het vuur door een onrechtvaardige politiek in de bezette gebieden, en fanatieke imams en politici stoken de Islamitische gemeente op. Zo kan het vertrouwen niet groeien, en blijft de angst bestaan bij de Israëli's en duurt het vechten en moorden voort.

Kees Apollo
Kees Apollo9 mei 2016 - 21:15

Zolang er lieden zijn als Hamas en helden Hamas sympathisanten die onverkort uit zijn op de totale vernietiging van Israel is deze discussie totaal overbodig. - Hoog tijd dat Palestijnse burgers hun leven in eigen hand nemen en de terreur anti-semieten het zwijgen opleggen.

Nailles
Nailles9 mei 2016 - 21:03

Het is toch werkelijk heel eenvoudig meneer Aldershoff. Zodra je Joodse Nederlanders, Europeanen, Amerikanen, in de wereld levende Joden, waar ook, inclusief Israël, vanwege hun Joodse identiteit, zonder dat zij verder zelf, op eigen initiatief, een gerelateerde uiting hebben gegeven aan enig politiek ideologische, religieus ideologische, en dus b.v. ook zionistische ingegeven overtuiging, maar hen wel aanspreekt op dergelijke zaken, op enige wijze ter verantwoording roept, vraagt (of eist) een positie in te nemen, afstand te nemen van zaken, zoal bijvoorbeeld t.a.v. allerlei onderwerpen m.b.t. de regeringspolitiek van Israël, zionisme, etc. ben je een antisemiet. Net zo goed dat iemand een racist is als deze zonder dat er met een op eigen initiatief geuitte gerelateerde opvatting over bepaalde zaken door een islamitische Indische, Marokkaanse, Turkse, of Pakistaanse Nederlander of Europeaan deze ter verantwoording roept, vraagt afstand te nemen van, een positie eist in te nemen over b,v. IS, Boko Haram, Saudi Arabië, maar ook vervolgingen en/of onderdrukking door de Indonesische, Marokkaanse, Turkse, of Pakistaanse overheden en/of bevolking.

5 Reacties
BassievonToor
BassievonToor9 mei 2016 - 21:35

Inderdaad, alleen is anti-semitisme in Nederland vaak gewoon anti-semitisme verpakt in anti-zionisme. De anti-koloniale houding (in hoeverre dat toepasbaar is op Israël) speelt ook mee.

robvaniren
robvaniren10 mei 2016 - 5:54

Heer Naillies, ik ga een eind mee met uw standpunt. Maar wil u toch dit voorleggen: een vriendin van mij is (bekeerd) joods. Zij zij mij eens: de palestijnen zijn nergens zo veilig als in Israel. U begrijpt misschien, dat ik over politiek, en zeker Israel, maar mijn mond houdt. Toch zit het me niet lekker. Hoe lang hou ik dit vol?

Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 6:28

Mooi geschreven, Nailles. Al moet ik zeggen dat de hier als 'kritiek op Israel' omschreven waardetoekenningen aan Israel als nazi's, IS, SS, van bloed doordrenkte fascisten me ook niet fris overkomen. Als je dan meeleeft met de Palestijnen helpt dat hen niet in de discussie lijkt mij.

Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:25

Rob Cognitive dissonance is a bitch?

Nailles
Nailles14 mei 2016 - 14:15

@Rob Excuses voor het late reageren. Was een paar dagen op reis. Ik begrijp de vraag. De meeste Joden identificeren zich met Israël. Daar waar antizionisme sec het recht op de existentie van Israël betreft, deze het doel heeft haar daain te willen bestrijden, is er sprake van een gepasseerde vraag daar Israël door de VN erkend is. Er zijn landen die dat net als Israël beslist wel zijn, zoals de Volksrepubliek China, Armenië, Zuid-Korea, maar er een aantal VN-leden weigerden die erkenning mede te ondertekenen maar dit dus geen afbreuk doet aan zowel de de facto als de jure erkende status. Daarnaast is Israël ook gewoon VN-lid. De vraag over het recht van de existentie beantwoordt daarmee ook het recht zich daarin met nodige middelen te mogen verdedigen, inclusief veiligheid van haar burgers binnen haar grenzen te mogen bewaken. De middelen daartoe behoeven voortdurende kritiek. Ze zijn enerzijds het gevolg van bewuste, nietsontziende, ook wat betreft het misbruikte Palestijnse volk, van begin af aan tegen de legitieme existentie van Israël gerichte krachten die Israël letterlijk en figuurlijk betrachten te ondermijnen na eerdere smaadvolle nederlagen in directe militaire pogingen in allianties van de islamitische wereld. Anderzijds is het daarna dus vooral een strijd via het misbruikte Palestijnse volk waarbij zeker het havikenkabinet met haar vaak zeer harde middelen kritiek verdient alsmede het nederzettingenbeleid. Maar om dan als Jood je te mogen identificeren met Israël, ook met liefde, zoals Marokkaanse, Turkse, Russische, en Chinese Europeanen of Amerikanen dat ook doen is geen obstakel. En dan mág, niets moet, je ook nog een mening hebben over politiek enerzijds en anderzijds. In de Guardian zei Jonathan Freedland het speciaal m.b.t. steeds meer voorkomend links antizionisme (en ermee vermengd antisemitisme) het zo waar het het normale recht en voorkomen van zich met Israël identificerende Joden zo: "Many good people on the left want to make things neat and simple by saying that Israel and Zionism have nothing to do with Jews or Judaism. That they can deplore the former even while they protect and show solidarity with the latter. But it’s not quite as easy as that. While many Jews – especially in conversations with each other – condemn Israeli government policy going back many years, they do identify strongly with Israel and its people. A recent survey found that 93% of British Jews said Israel formed some part of their identity. Through ties of family or history, they are bound up with it. When Jews pray they face east – towards Jerusalem. And they have done that for 2,000 years. It’s inconvenient, I know, but that needs to be remembered by those who insist that there’s no connection between Israel and Jews, that it’s perfectly possible to loathe everything about Israel – the world’s only Jewish country – without showing any hostility to Jews. Jews themselves usually don’t see it, or experience it, that way. That doesn’t mean no one should ever criticise Israel, for fear of treading on Jewish sensitivities. Of course it doesn’t. But it does mean that many Jews worry when they see a part of the left whose hatred of Israel is so intense, unmatched by the animus directed at any other state. They wonder why the same degree of passion – the same willingness to take to the streets, to tweet night and day – is not stirred by, say, Russia, whose bombing of Syria killed at least 1,700 civilians; or the Assad regime itself, which has taken hundreds of thousands of Arab lives. They ask themselves, what exactly is it about the world’s only Jewish country that convinces its loudest opponents it represents a malignancy greater than any other on the planet?" http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/mar/18/labour-antisemitism-jews-jeremy-corbyn

Gino66
Gino669 mei 2016 - 20:19

Een Semiet is een afstammeling van Sem (Sjem), een van de drie zonen van Noach. Het gaat dus om mensen die deel uitmaken van een van de vele klassieke en hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leven in het huidige Midden-Oosten, Ethiopië en Noord-Somalië. Arabieren zijn dus net zo goed Semieten. De term antisemiet is op zich al een begrip dat in enge zin wordt gebruikt als synoniem voor Jodenhaat en dat is al incorrect. En nu maken de (pro-)zionisten en de pleitbezorgers van "Israël" er gemakshalve maar van dat een ieder die kritiek heeft op het land, dan wel op de zionisten of de zionistische ideologie een "nieuwe" antisemiet is. Dit is natuurlijk volstrekte waanzin. Laat je niet framen! "Israël" is een terreur- en apartheidsstaat! De bron van al het kwaad in met midden-oosten was de creatie van de staat "Israël". Die staat had er nooit mogen komen. Dat wil niet zeggen dat er geen joden in Palestina mogen wonen, maar niet het claimen van het gebied en het opeisen van de exclusieve rechten op een land waar al eeuwen lang mensen wonen. De uitspraak van Ken Livingstone heeft niets met antisemitisme te maken, maar alles met humaniteit.

5 Reacties
cockpol
cockpol9 mei 2016 - 21:40

"De bron van al het kwaad in met midden-oosten was de creatie van de staat Israël". Gino 66 Dat is zeker een factor geweest, maar om de staat Israël als bron van "alle" kwaad te bestempelen is er over. Er zijn ook andere factoren. Israël met alle zonden van Israël te beladen is niet correct, en brengt de oplossing van de problemen in het Midden-Oosten m.i. geen stap verder..

Molly Veenstra
Molly Veenstra9 mei 2016 - 22:10

Precies. Antisemieten zijn tegen joden én tegen arabieren. Wat Israël feitelijk tot een anti-semitische staat maakt.

Sol Invictus
Sol Invictus10 mei 2016 - 6:53

"De bron van al het kwaad in met midden-oosten was de creatie van de staat Israël" de ontdekking van olie na het uitvinden van de verbrandingsmotor maakte de regio strategisch belangrijk voor de supermachten van die tijd, en die van nu. de door westerse landen getrokken grenzen zijn daarom ook zo getrokken dat geen van die landen een bedreiging voor de westerse overheersing zou vormen, zij zijn gebaseerd op het principe verdeel en heers, de tronen toebedeeld aan king-pins. de creatie van de staat Israel heeft niet meegeholpen, en past ook in de strategische belangen van westerse supermachten, maar speelt slechts een oppervlakkige zo niet symbolische rol in de problematiek aldaar.

Andreas Cappen
Andreas Cappen10 mei 2016 - 9:53

De bron van al het kwaad in met midden-oosten was de creatie van de staat “Israël”. >> Flauwekul. Voor de stichting van Israel was het al hommeles daar. Die staat had er nooit mogen komen. >> Waarom niet? Na eeuwenlange joden vervolgingen was het logisch dat de joden eindelijk een veilige plek wilden op een miniscule oppervlakte. Dat vond de rest van de wereldgemeenschap trouwens ook. Israel is onmiddelijk erkend als zijnde een legitieme souvereine staat.

Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:29

Gino Eerst zeg je iets waar ik het mee eens kan zijn, alhoewel het gewoon een feit is dat in de volksmond antisemitisme gelijk is komen te staan aan Jodenhaat, laat dat anti semitisme als woord maar weg. Noem het gewoon Jodenhaat. En dan zeg je weer zoiets : "Laat je niet framen! “Israël” is een terreur- en apartheidsstaat!" Over framing gesproken. Ben je er zelf geweest? Ben je echt niet op de hoogte van van de verschillende bevolkingsgroepen met vrijwel totale gelijkberechtiging die in Israel wonen?

msj_meijerink
msj_meijerink9 mei 2016 - 20:17

Het lijkt er inderdaad op dat men in Israël ernstig verslaafd is geraakt aan de fluwelen handschoenen van 'de bondgenoten in het westen', waardoor de hardere moderne aanpak door haar bondgenoten ongenadig veel pijn doet. De defensieve, Calimero-prikkel is dientengevolge echter helemaal de eigen schuld van de Israëli's zelf.

5 Reacties
BassievonToor
BassievonToor9 mei 2016 - 21:30

De Israëli's zijn Calimero's? Waarom? Ze zijn het meest ontwikkelde volk in het Midden-Oosten én misschien ook wel van de gehele wereld...

il viaggiatore
il viaggiatore10 mei 2016 - 0:09

@ Bassie Maar wel met steun van.... Dat de Palestijnen liever met dezelfde hulp tunnels graven, Qassam raketten bouwen in plaats van infrastructuur ontwikkelen dat schijnen de meesten helaas net zo snel weer te willen vergeten. Is Israël echt 100% foutloos? Nee, helaas zijn er nog veel orthodoxen die vinden dat ze door middel van nederzettingen land kunnen toe eigenen. Helaas dringt dat de Palestijnen steeds meer terug waardoor ze in verzet schieten. Ze begrijpen echter niet dat ze tegen een staat vechten die inderdaad niet meer in het jaar 1437 leeft. Want daar leven de Islamisten in. Maar in het jaar 2016 waar wij in leven, of het Joodse jaar 5777. Ze hebben dus een gigantische achterstand. En dat willen hun weer niet begrijpen. En ja, deze onevenredigheid uit zich dus ook vaak in het geweld. Terwijl de Palestijnen onderling ook nog steeds ruzie maken (PLO en Hamas) en Israël bestoken met oude zooi, kunnen we dus niets anders verwachten dat Israël reageert met actie`s die al weer 4000 jaar langer meegaan dan de islamitische kalender. Aan de andere kant moeten we niet vergeten, dat in 1995 het vredesproces zeer dichtbij lag. Helaas werd toen minister-president Yitzhak Rabin vermoord door een orthodoxe Jood, waarna de rechts orthodoxe stroming toch de overhand heeft gekregen binnen het parlement. Een nieuw vredes proces kan in mijn oog opzicht alleen plaatsvinden als de PLO en Hamas zich verenigen, en als er in Israël weer een frisse wind gaat waaien. Helaas denk ik wel, als de eerste 2 partijen elkaar de tent uit blijven vechten dat ze niet hoeven te rekenen op een handreiking vanuit Israël.

Moeder Pietje
Moeder Pietje10 mei 2016 - 12:33

Handige Harry "Helaas dringt dat de Palestijnen steeds meer terug waardoor ze in verzet schieten. " Dat verzet van de arabieren is er altijd al geweest. Talloze handreikingen hebben ze afgeslagen. Het is een zelfverkozen martelaarschap met de inzet : alles of niets. Dat niets valt vervolgens weer te nuanceren gezien de miljarden aan internationale hulp die zij idd niet bepaald constructief aangewend hebben. Hun leiders dan weer wel, maar ook daar hoor je maar weinig Pro pallies over. :)

Rootman2
Rootman211 mei 2016 - 6:42

@ Handige Harry: De Palestijnen zijn zo verdeeld vanwege buitenlandse sponsors. Wie achter de PLO staat is mij niet helemaal duidelijk, maar achter Hamas zitten de salafistische moslimbroeders, gesponsord door Qatar. Omdat hun grieven terecht zijn zijn ze grotendeels de dupe van hun poppenspelers.

Moeder Pietje
Moeder Pietje11 mei 2016 - 13:02

Rootman Hun grieven zijn terecht? We hebben het over Gaza wiens burgers massaal voor Hamas stemden die ook toen al duidelijk in hun handvest had staan dat vernietiging van israel haar voornaamste prioriteit is. Israel verliet Gaza in 2005 de hoop op vrede. Maar dat zie je wellicht anders?

spagaat
spagaat9 mei 2016 - 20:14

Wellicht pakken wij Israël met fluwelen handschoenen aan. Maar we moeten niet vergeten dat Israël een kwetsbare staat is in een uiterst vijandige omgeving die het het liefst zouden elimineren. Dat gegeven rechtvaardigt die fluwelen handschoenen volledig.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman9 mei 2016 - 21:25

Israël is een van de sterkste militaire machten van de wereld. De enige staat in het MO met kernwapens. De enige staat die onvoorwaardelijk gesteund wordt door de grootste militaire en economische macht uit de wereldgeschiedenis. Israël is een van de weinige staten die er in de moderne tijd in slaagt om een inheemse bevolking te verjagen en op te sluiten in bantoestans. Het lukt haar gebieden decennia lang te bezetten en vol te bouwen met kolonies. Steeds meer gebied wordt geannexeerd, tegen de wil van de hele wereldgemeenschap in en tegen elke afspraak op gebied van het IR. Kwetsbaar? Dat zijn de slachtoffers, niet Israël.

Stientje2
Stientje29 mei 2016 - 22:14

Lees ik dat goed? "Israël een kwetsbare staat" Een staat die miljoenen Palestijnen in '67 heeft verjaagd en vermoord? En die nu nóg steeds in vluchtelingen kampen leven, en ook daar zelfs worden bedreigd? Is dat niet "eigen schuld dikke bult" voor deze kwetsbare staat?

spagaat
spagaat9 mei 2016 - 22:29

Jazeker Stientje. Die oorlog in '67 is Israël door haar 'vredelievende' buren opgedrongen.

Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 7:40

@ Stien: Miljoenen Palestijnen vermoordt?? In het hele conflict zijn tussen de 4.000 en 12.000 burgerslachtoffers gevallen (afh. van de bron). Afschuwelijk, maar op de schaal van grote internationale conflicten een klein getal. U roept dus maar wat, en gaat daarbij over lijken.

Klapschaats2
Klapschaats210 mei 2016 - 9:31

Het anti-semitisme wordt mede in standgehouden doordat het zeer selectief bestreden wordt. Aangifte leidt over het algemeen tot nog ergere persoonlijke bedreigingen die onbeantwoord blijven. En dat wordt mogelijk gemaakt door het politieke wegkijken dat in de afgelopen kabinetten en dito gemeentelijke ambtsdragers niet in woord, maar wel in daad door niet optreden. Zolang er in NL met de bekende zwarte vlaggen gezwaaid lijkt te mogen worden, hoeven we van anti-anti-semisme niet veel te verwachten. Over de met de paplepel ingegoten afkeer van Joden en ongelovigen wordt in ander bijdragen al voldoende ingegaan. Dat praat vanzelfsprekend niets goed van wat er fout gaat in het Joods Palestijns conflict, maar kan m.i. geen aanleiding zijn.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 mei 2016 - 15:18

[Die oorlog in ’67 is Israël door haar ‘vredelievende’ buren opgedrongen.] Wat een waanzin, alle oorlogen sinds 1948 met Israël begonnen door wie dan ook zijn voortzettingen van hetzelfde conflict dat startte met de landroof van 1948. Was dat niet gebeurd dan was er in '67 geen oorlog gekomen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud9 mei 2016 - 20:09

Pas maar op meneer Alderhof straks word u antisemiet genoemd.

kapitanlaipose
kapitanlaipose9 mei 2016 - 20:08

Als ze bijvoorbeeld iets als de BDS beweging (boycott, divestment, sanction) al antisemitisch noemen dan ga je uitholling krijgen. BDS is niet gericht tegen joden als ras of religie maar tegen Israel en het beleid dat zij voert jegens de Palestijnen.

1 Reactie
holverda
holverda10 mei 2016 - 9:21

Jordanië heeft gedurende "Black September" meer Palestijnen gedood dan de staat Israël in zijn gehele bestaan. Toch staat Jordanië niet op de BDS-lijst. Afgelopen paar maanden vielen talloze Palestijnse doden door geweld van zowel de IS als van de troepen van Assad; wederom geven onze grote Palestijnen-beschermers geen kik. Palestijnen zijn kennelijk alleen zielig wanneer Israël in de picture komt; de verdenking van antisemitisme is dus terecht.

thunderbird2
thunderbird29 mei 2016 - 20:06

Daar gaan we niet uitkomen, de stellingen zijn reeds lang betrokken, de gedachten bepaald, de waarheid bestaat niet in dit soort zaken. Er is slechts 1 werkelijk bestaand recht, nl dat van de sterkste. De overige zijn slechts niet- (zonder geweld althans) afdwingbare afspraken.

6 Reacties
MichaelT2
MichaelT29 mei 2016 - 21:12

"Er is slechts 1 werkelijk bestaand recht, nl dat van de sterkste" Laten we dan ook ophouden over holocaust, dat was dan blijkbaar ook het recht van de sterkste en de Neurenbergprocessen waren blijkbaar een grote vergissing, want gebaseerd op een ander recht.

thunderbird2
thunderbird210 mei 2016 - 13:57

Hoe hebben ze die nazis daar uiteindelijk voor de kadi gekregen dan ?

MichaelT2
MichaelT210 mei 2016 - 16:48

Je bent het dus met me eens wat ik zei over de holocaust: Volgens jouw redenering was deze volkomen terecht!?

thunderbird2
thunderbird210 mei 2016 - 22:38

Lees eens wat ik zeg en probeer het dan te begrijpen.

MichaelT2
MichaelT211 mei 2016 - 8:46

Je schrijft wat mij betreft niet helemaal duidelijk. Wat ik ervan begrepen heb verandert niet. Je verdedigt het recht van de sterkste, dat waren eerst de nazi's, later de geallieerden, in het geval van de Palestijnen, is dat Israël. Niet meer over zeuren toch? Als ik dat verkeerd zie, hoor ik het graag. Ik ben benieuwd naar je uitleg.

thunderbird2
thunderbird211 mei 2016 - 10:43

Manmanman, ik verdedig helemaal niet het recht van de sterkste, ik zeg alleen dat er maar 1 echt recht bestaat, nl dat recht dat je kunt afdwingen. De rest is blabla zoals je over de hele wereld kunt zien. Mensenrechten ? Schijt eraan, recht op lichamelijke integriteit ? Idem, net als recht op bezit, gelijke behandeling, privacy, terugkeer, onderwijs, voedsel etcetcetc. Snap je ???

Piet de Geus
Piet de Geus9 mei 2016 - 20:03

"Verdedigers van Israël ontkennen volgens hem de causale relatie tussen Israëlisch beleid en vijandigheid tegenover Joden" Wat je op zijn minst kunt zeggen is dat wie die 'causale relatie' hanteert de grens tussen antizionisme en antisemitisme heeft overschreden en het eerste als schaamschot voor het laatste gebruikt. De joden in het algemeen zijn niet verantwoordelijk voor het beleid van Israël, net zomin als de moslims verantwoordelijk zijn voor IS of de Surinaamse Nederlanders voor Bouterse.

8 Reacties
Molly Veenstra
Molly Veenstra9 mei 2016 - 22:22

Bouterse kan wel verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve emoties tov Surinamers. De gruweldaden van IS hebben geleid tot haat tegen moslims in het algemeen. En het beleid van de staat Israël tot antisemitisme. Daarmee wordt antisemitisme niet goedgepraat. Net zomin als islamofobie of racisme.

Common Sense
Common Sense10 mei 2016 - 6:23

En hoeveel surinamers en moslims worden bespuugd? Kunnen niet veilig herkenbaar over straat? Worden de ruiten ingegooid?

Piet de Geus
Piet de Geus10 mei 2016 - 7:12

"Bouterse kan wel verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve emoties tov Surinamers." Nee. Hij is er verantwoordelijk voor dat Suriname in een slecht daglicht staat. Hetzelfde geldt voor zijn achterban. Maar wie dat op iedere Surinamer (in Suriname, in Nederland of waar ook ter wereld) af laat stralen is als racist toch echt zelf verantwoordelijk voor zijn abjecte standpunten. "De gruweldaden van IS hebben geleid tot haat tegen moslims in het algemeen." Dat mensen racistisch zijn komt niet zomaar uit de lucht vallen. De aanleiding die ze noemen vormt geen enkel excuus. Wie moslims die toch vooral andere moslims vermoorden gebruikt om alle moslims te haten is zijn verstand meer dan een beetje kwijt. "En het beleid van de staat Israël tot antisemitisme. Daarmee wordt antisemitisme niet goedgepraat." Het wordt er niet mee goedgepraat, het is een uitdrukking van antisemitisme. En het oordeel dat antisemieten eraan hangen is uiteraard volstrekt irrelevant.

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan10 mei 2016 - 7:58

Mensen die proberen islam los van IS te zingen zijn degenen die als ze hun verstand niet definitief kwijt zijn wel naarstig op zoek zouden moeten. Het gaat niet om moslims, maar om islam. Moslims zouden in principe islam kunnen verlaten, islam is niet eens in principe voor verbetering vatbaar. Het is immers al perfect. IS is derhalve een manifestatie van het streven naar die perfectie, die het in ieder geval stukken dichter nadert dan bijvoorbeeld moreel verdorven landen als Nederland, IJsland of Nieuw Zeeland. IJsland met name.

Molly Veenstra
Molly Veenstra10 mei 2016 - 8:39

Uiteraard zijn antisemieten, racisten en islam-haters in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedachtegoed. Maar de staat Israël, Bouterse en IS zijn zich er heel goed van bewust dat die mensen bestaan. De staat Israël of Bouterse beschouwen antisemitisme of racisme wellicht als een ongewenst, maar onvermijdelijk bijeffect van hun beleid. Waarmee ze overigens niet ontslagen worden van medeverantwoordelijkheid. IS gaat nog een stapje verder ben ik bang. Dat de aanslagen van IS leidden tot haat tegen moslims in het algemeen, maakt naar mijn gevoel deel uit van een doelbewuste strategie in het destabiliseren van de westerse wereld. Met succes, gezien het electorale succes van vrijwel alle politieke partijen in Europa die worden gesteund door mensen die hun verstand meer dan een beetje kwijt zijn.

Piet de Geus
Piet de Geus10 mei 2016 - 12:24

"IS gaat nog een stapje verder ben ik bang. Dat de aanslagen van IS leidden tot haat tegen moslims in het algemeen, maakt naar mijn gevoel deel uit van een doelbewuste strategie in het destabiliseren van de westerse wereld." Wat IS doet is vergelijkbaar met wat Assad doet. Het is de bekende extremistische strategie: vaag om te beginnen alles wat grijs is weg, zodat slechts de keus blijft tussen ons zwart en hun wit (of andersom). Daaruit volgt meteen wat de enige uitweg uit het moeras van de extremistische tweestrijd is: kies niet voor wit of zwart maar voorkom dat grijs wordt weggevaagd.

Piet de Geus
Piet de Geus10 mei 2016 - 12:27

"Mensen die proberen islam los van IS te zingen zijn degenen die als ze hun verstand niet definitief kwijt zijn wel naarstig op zoek zouden moeten." Probeer nou niet te oordelen over mensen die verstand hebben, want je zet jezelf alleen maar voor gek. "Het gaat niet om moslims, maar om islam." De enige echte ondeelbare islam. Zoals die in de hoofden van IS en vergelijkbare gekken bestaat. Het is wel duidelijk waaruit jouw universum bestaat.

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan11 mei 2016 - 5:37

IS vertegenwoordigt de meest zuivere vorm van islam, volgen fikh in het Kalifaat met een nauwgezetheid tot in de fijnste details dat zijn weerga niet kent, hun tafsir is onaanvechtbaar. Iedereen heeft, maar vooral moslims hebben, daar maar mee te schaften. Omdat IS op islamitische gronden niet kan worden afgevallen zonder islam zelf af te vallen staan er slechts nog twee opties open: IS moet wel een Zionistisch complot zijn òf IS is opgericht door de Amerikanen.