Joop

De term Gouden Eeuw komt zelf voort uit geschiedvervalsing

  •    •  
18-09-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1147 keer bekeken
  •  
Adriaen_Brouwer_-_Boerenvechtpartij

© Adriaen Brouwer (1605/1606–1638) - Boerenvechtpartij

'In feite is het een reactionaire beweging tegen de eerste voortekenen van de aankomende dekolonisatie'
Het Amsterdam Museum heeft voor veel discussie gezorgd toen ze vorige week aankondigde dat ze de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer wilde gebruiken als aanduiding voor de 17e eeuw. Er kwam veel kritiek, volgens sommige zou het hier gaan om geschiedvervalsing, ook het Rijksmuseum had kritiek en gaf al aan zelf deze term te blijven gebruiken als aanduiding voor deze periode. Ik denk dat het Amsterdam Museum hier een goede stap heeft genomen en dat deze dan ook door andere musea, zoals het Rijksmuseum gezet zou moeten worden. De discussie tot nu toe draait vooral om het volgende punt. Het Amsterdam Museum is van mening dat de term een te positief beeld geeft waardoor negatieve aspecten niet goed worden belicht. Voorstanders van de term de Gouden Eeuw vinden dat de term de negatieve kanten van deze periode niet uitsluit (deze kunnen immers ook nog steeds benoemd worden). Daarbij vinden ze dat de term historisch gezien bij deze eeuw hoort en dat het aanpassen dus een vorm van geschiedvervalsing is.
Geschiedenis De term Gouden Eeuw is afgeleid van de vijf tijdperken uit het oude Griekenland. De Gouden tijd hierin was de beste tijd. In deze tijd leefde de mensen in gemak, werkten ze niet en er was vrede. In deze tijd bestonden scheepvaart en akkerbouw nog niet. De mythische metafoor lijkt in ieder geval wel het slechtste argument om de term te handhaven. De 17e eeuw wordt wanneer we de perspectieven van voorstanders en tegenstanders samenvoegen toch vooral gekenmerkt als een eeuw van oorlog (glorieus of desastreus), scheepvaart en hard werken (door dappere zeelui of door slaven).
Nou is de term Gouden Eeuw overigens niet exact hetzelfde als het mythische Gouden Tijdperk. De term Gouden Eeuw is in de 19e eeuw ontstaan als aanduiding van de 17e eeuw. De term refereert dan specifiek aan Nederland in deze periode. De term ontstond omdat men trots was op de rijkdom die Nederlanders in de 17e eeuw vergaarde. Amsterdam was het centrum van de wereldhandel. De term hangt samen met een nostalgische hang naar het VOC-verleden. Aan het eind van de 18e eeuw waren de VOC en de WIC opgeheven. In de 19e eeuw zag men dit koloniale verleden als een groots verleden. Toen waren we leiders van de wereldhandel. Het ging daarbij specifiek over de koloniale kant van het verleden. Het ontstaan van de term Gouden Eeuw hangt samen met een golf van nationalistische verering van het koloniale verleden.
Het VOC-logo kwam ineens terug in de popcultuur van de 19e eeuw. Goudse pijpenmakers begonnen in de 19e eeuw met het maken van kleipijpjes met daarop het wapen van de VOC (wanneer je dus een kleipijpje vindt met een VOC-wapen dateert deze dus juist niet uit de VOC-tijd). In feite is het een reactionaire beweging tegen de eerste voortekenen van de aankomende dekolonisatie. Van echte dekolonisatie is in de 19e eeuw nog geen sprake, maar overal ter wereld neemt de kritiek op de slavenhandel toe en steeds meer landen schaffen de slavernij af. Men kreeg het gevoel dat men niet in de hoogtijdagen van het kolonialisme leefde maar dat men eerder leefde in de nadagen van deze glorietijd. Gezien men dus in de nadagen hiervan leefde moest de glorietijd eerder gezocht worden. Dit werd de 17e eeuw, de bloeitijd van de zo vereerde VOC en WIC.
Geschiedvervalsing De term Gouden Eeuw is op zichzelf gebouwd op geschiedvervalsing en op een achterhaald 19e eeuws beeld van het verleden. In de 19e eeuw koesterde men geen enkele sympathie met de slachtoffers van het koloniale regime in de 17e eeuw, niet met de slaven of andere onderworpen volkeren en ook niet met de Nederlandse arbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. In de 19e eeuw draaide geschiedenis uitsluitend om de elite en alleen vanuit een dergelijk vervormd perspectief kwam men tot de conclusie dat de 17 -eeuw een glorietijd was. Men heeft zich in de 19 -eeuw zo blind gestaard hierop dat men niet door heeft gehad dat hun eigen eeuw een tijd van vooruitgang was. In de 19e eeuw hebben we de slavernij afgeschaft en is er een begin gemaakt met de emancipatie van arbeiders en is de kiem gelegd voor de latere feministische beweging.
Een elite-perspectief De term Gouden Eeuw is ontstaan vanuit een elite-perspectief, maar zelfs vanuit dit perspectief is het een verdraaid en nostalgisch beeld. Ook voor de allerrijksten was de 17e eeuw niet een Gouden Eeuw. De rijkste man uit de 17e eeuw was Willem III van Oranje Nassau. Hij had een vermogen van zo’n 25 miljoen gulden. Wanneer we dit omzetten naar euro’s en hier compenseren voor koopkracht komt dit neer op een vermogen van zo’n 240 miljoen euro. Op nummer twee staat Hans Willem Bentinck met een vermogen van 11 miljoen gulden, omgerekend zo’n 103 miljoen euro. Op nummer drie staat Elisabeth Tielens met een vermogen van 1,9 miljoen gulden, omgerekend zo’n 18 miljoen euro. Wie de Quote 500 erbij pakt ziet dat Willen II van Oranje Nassau nog niet eens in onze top 100 rijkste Nederlanders zou voorkomen. Hans Willem Bentinck en Elisabeth Tielens zouden überhaupt niet voorkomen in de Quote 500, iets waarvoor je een minimaal vermogen moet hebben van meer dan 71 miljoen euro.
Deze vergelijking gaat ook op voor de 19e eeuw, de eeuw waarin men nota bene nostalgisch terugkeek op de 17e eeuw. Het vermogen van Koning Willem I wordt in 1840 geschat op zo’n 200 miljoen gulden. Gecompenseerd naar koopkracht komt dit neer op 1,9 miljard euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als de top 50 rijkste Nederlanders van de 17e eeuw (die samen goed zijn voor een vermogen van omgerekend zo’n 740 miljoen gulden). Ook andere 19e-eeuwers doen het beter dan de rijkste handelaren van de 17e eeuw. Bankiers als Willem Borski II (met een omgerekend vermogen van 192 miljoen euro) en industrieel Willem Scholten (met een omgerekend vermogen van 51 miljoen euro) doen het aanzienlijk beter dan mensen als Hans Willem Bentinck of Elisabeth Tielens.
Conclusie De term Gouden Eeuw is in de 19e eeuw ontstaan vanuit een nostalgische verering van het koloniale verleden. Het ging hier specifiek om de zaken die wij nu als negatief ervaren, zoals bijvoorbeeld de VOC en de WIC. De term kon alleen ontstaan doordat niet-elitaire perspectieven, zoals die van arbeiders of slaven, werden genegeerd. Maar zelfs wanneer we dit 19e eeuwse elitaire narratief volgen moeten we concluderen dat de 17e eeuw ook voor de allerrijksten niet een beloofde ‘Gouden Eeuw’ was. Wanneer we de rijkdom van de allerrijkste 17e-eeuwers vergelijken met de rijkdom van de Nederlandse elite tegenwoordig, of die van de 19e eeuw, zien we dat ook de elite nu vele malen beter af is dan toen.
Voor een overgrote meerderheid was de 17e eeuw een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Een periode van ziekte, oorlog, geweld en gevaar. Voor een kleine elite was het een acceptabele periode. Maar op economisch vlak was de welvaart van de elite volstrekt niet de te vergelijken met de welvaart die de huidige Nederlandse elite kent. Zelfs vergeleken met de 19e eeuw was de 17e eeuw op economisch vlak niet een ‘Gouden Eeuw’. De term kan alleen gehandhaafd worden wanneer hij wordt gebruikt om te laten zien hoe 19e eeuwse reactionaire nationalistische bewegingen het 17e eeuwse kolonialisme probeerde op te hemelen uit angst voor eigen hedendaagse bewegingen zoals de anti-slavernij beweging.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

quatsch
quatsch19 sep. 2019 - 9:16

Indien je ergens een benaming aan toekent, zul je altijd voor en tegenstanders daarvan vinden. Zal het iets veranderen aan de feiten, als we eufemismen gaan gebruiken of woorden in de ban doen? Veranderen we daarmee de sociale perceptie? Als dat zo is, dan moeten we hoognodig een mooi woord zien te vinden voor genocide.

I am Legion
I am Legion18 sep. 2019 - 20:00

Alle argumenten, die maar weinig indruk maken, ten spijt is het onmiskenbaar dat de 17e eeuwse Republiek der Nederlanden een ongekend hoogtepunt was op artistiek, wetenschappelijk, en politiek vooruitstrevend gebied, naast dat de Republiek een zeer aantrekkelijk internationaal toevluchtsoord was voor vele grote geesten die er meer dan waar ook in vrijheid hun werk konden doen en er hun gelijken ontmoetten zoals aan de Leidse universiteit. Dat er in dat zeer dikke glorieuze boek ook een aantal donkere bladzijden waren met een verantwoordelijkheid van een deel van de elite in verre overzeese gebieden en er ook, zoals overal in Europa en de rest van de wereld door de elites, ook in de Republiek zelf repressie bestond in een klassensysteem doet daar verder weinig aan af. In de context van de rest van de wereld was de Republiek een baken van Verlichting en vooruitgang. Vandaar meer dan terecht de Gouden Eeuw geheten.

Peterrr2
Peterrr218 sep. 2019 - 15:49

"In de 19e eeuw koesterde men geen enkele sympathie met de slachtoffers van het koloniale regime in de 17e eeuw, niet met de slaven of andere onderworpen volkeren en ook niet met de Nederlandse arbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken." Maar ehh... hoe zit het dan met het White Privilege? Dat de arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden leefden is toch alleen maar een leugentje om niet toe te hoeven geven dat iedereen in NL stinkend rijk is geworden door de slavenhandel? Of zou de huidige welvaart toch vooral tot stand gekomen zijn toen het aardgas gevonden werd?

2 Reacties
I am Legion
I am Legion19 sep. 2019 - 6:12

@Peterrrrrr Je idee, nergens op gebaseerd, dat "iedereen" met een blanke huidskleur in Nederland profiteerde vanuit een "white privilege", zelfs "stinkend rijk is geworden door slavenhandel" leidend tot de huidige welvaart, en dit idee niet accepteren "maar een leugentje om bestwil" is hooguit hilarisch te zien maar je lijkt het echt, net als anderen, voor de waarheid te zien? Jeetje....

Peterrr2
Peterrr219 sep. 2019 - 17:50

@I am Legion, lees de discussies hierover nog maar eens terug. Volgens sommigen heeft NL de huidige rijkdom louter en alleen te danken aan het slavernijverleden. Daar ben ik het niet mee eens. Verder weet ik niet goed wat je schrijft. Het is zo'n lange zin dat de kern mij verder ontgaat.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194718 sep. 2019 - 15:11

Het hebben over de oorsprong van de term Gouden Eeuw en dan niet Busken Huet noemen en zoiets opschrijven als dit: "De term Gouden Eeuw is in de 19e eeuw ontstaan vanuit een nostalgische verering van het koloniale verleden. Het ging hier specifiek om de zaken die wij nu als negatief ervaren, zoals bijvoorbeeld de VOC en de WIC." En ook nooit gehoord van Het kopergeld van de Gouden Eeuw van van Deursen zeker? De museumdirectie ging het om meer bezoekers trekken door provocerend niet meer over de Gouden Eeuw te spreken. Van den Dikkenberg trapt daarin.

Arend Wortel
Arend Wortel18 sep. 2019 - 13:31

"De term Gouden Eeuw is in de 19e eeuw ontstaan vanuit een nostalgische verering van het koloniale verleden" Nee, dat lijkt me veel te beperkt. Het is niet terecht om bij de Gouden Eeuw voornamelijk of alleen maar te denken aan kolonialisme of slavernij en zo zag men dat in de 19e eeuw ook niet. De 17e eeuw was in Nederland vooral ook de periode waarin het onderwijs sterk verbeterde en voor meer mensen toegankelijk werd, waarin door toepassing van nieuwe en betere landbouwtechnieken voor meer mensen betere voeding beschikbaar kwam, waarin de wetenschap grote sprongen maakte (Huygens, Van Leeuwenhoek), waarin universiteiten werden opgericht, polders werden drooggemalen (Leeghwater, Stevin), waarin de ontwikkeling van het het recht grote sprongen maakte (o.a. Hugo de Groot) en Nederland naar toenmalige begrippen als een buitengewoon tolerant land gold. Scheepvaart en handel groeiden aanzienlijk, en nee, er werd heus niet alleen van en naar koloniën gevaren en het ging echt niet alleen om handel in 'tot slaaf gemaakten'. Ook was de 17e eeuw een bloeiperiode voor de filosofie (o.a Descartes, Spinoza, ja, allebei immigranten). Verder was deze eeuw hier natuurlijk ook nog een geweldige bloeiperiode van de kunst: de Nederlandse schilderkunst uit die tijd is nog steeds wereldberoemd (moet ik nog namen noemen?) terwijl ook op het gebied van muziek (Sweelinck), architectuur (De Keyser, Van Campen) en literatuur (Vondel, Hooft, Bredero, Cats) grote prestaties werden geleverd. Misschien wel meer dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Kortom, ik vind het nogal armoedig om de 17e eeuw te reduceren tot enkel slavenhandel en uitbuiten van koloniën.

5 Reacties
7anpau1
7anpau118 sep. 2019 - 14:33

Dit is een zinloze discussie. Het gaat helemaal niet om de Gouden Eeuw en hoe het toen in Nederland toeging, etc. Het gaat erom dat een museum graag wat publiciteit wil. Vervolgens gaan lieden die het huidige Nederland 'stom' vinden op de bandwagon zitten en bedenken allerlei argumenten waarom het museum gelijk heeft om de term Gouden Eeuw af te schaffen, niet om wat er in de Gouden Eeuw goed of slecht was, maar omdat men een statement wil maken over het huidige Nederland. Het huidige Nederland is te wit, te rechts, te neo-kolonialistisch, te rijk, te arm, te racistisch, te dit en/of te dat (vul maar in) en vooral, het huidige Nederland voelt zich onvoldoende schuldig voor misdaden uit het verleden. Het zijn mensen die een nieuwe vorm van erfzonde hebben gevonden, ter vervanging van de religieuze zondeval, waarvoor zij - in tegenstelling tot alle slechte andere mensen - boete hebben gedaan zodat ze zich goed kunnen voelen over zichzelf. It's basic human psychology en daar helpen geen argumenten tegen.

Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 14:36

Arend Wortel doet weer een gelikte rechtse poging om de boel op zijn kop te zetten: niemand wil de 17e eeuw reduceren tot enkel slavenhandel en uitbuiten van koloniën. De vraag die wordt opgeworpen is of de gangbaar term "Gouden Eeuw" de werkelijkheid niet reduceert tot die van een geprivilegieerde minderheid. Lang verhaal, veel bekende namen, ach wat weet die Arend Wortel toch een hoop, misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Kiss my ass, allemaal gelul.

Arend Wortel
Arend Wortel18 sep. 2019 - 16:46

@Katootje: dank voor je zeer vriendelijke en opbouwende reactie. Kijk nog even naar het citaat waarmee mijn bovenstaande reactie begint.

Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 19:29

Het staat er toch echt hoor. Arend Wortel: "Kortom, ik vind het nogal armoedig om de 17e eeuw te reduceren tot enkel slavenhandel en uitbuiten van koloniën." Je hebt weliswaar een heel lang verhaal nodig om tot die onzinnige conclusie te komen, maar het staat er letterlijk.

Arend Wortel
Arend Wortel19 sep. 2019 - 6:09

En Van den Dikkenberg schrijft dat de term 'Gouden Eeuw' voortkomt uit negentiende-eeuwse nostalgie naar een koloniaal verleden (waar we op dat moment nota bene nog midden in zaten). Gouden Eeuw <> koloniaal verleden. Dat is het verband wat de schrijver legt, niet ik. Ik reageer er alleen op. Maar noem het gerust onzin.

Zakenpief
Zakenpief18 sep. 2019 - 11:22

Ik vind het een beetje vreemd betoog. De auteur maakt een vergelijking van Nederland in de 17e eeuw met Nederland in latere eeuwen. Het gaat natuurlijk om de positie van Nederland in de 17e eeuw tov ANDERE landen in diezelfde eeuw. Nederland was niet alleen het centrum van de wereldhandel, maar ook ogv kunst, wetenschap, staatskunde, religieuze vrijheid. Een positie in de wereld die 'we' nooit eerder hadden en die we ook nooit meer zullen meemaken. Ik vind de term Gouden Eeuw dus wel passend. Zou ik in die periode willen leven? Nee, dank je.

3 Reacties
Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 14:40

"Een positie in de wereld die ‘we’ nooit eerder hadden en die we ook nooit meer zullen meemaken." Wat een onzin: nog niet zo lang geleden was "Nederland Gidsland". Het is maar door welke bril je naar de werkelijkheid wil kijken. Het is allemaal onzin, maar je kunt er een hoop zelfbewustzijn aan ontlenen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland18 sep. 2019 - 15:57

[. Nederland was niet alleen het centrum van de wereldhandel, maar ook ogv kunst, wetenschap, staatskunde, religieuze vrijheid. Een positie in de wereld die ‘we’ nooit eerder hadden en die we ook nooit meer zullen meemaken.] Ik zie niet in waarom niet, rechts en neplinks aan de kant schuiven alle rotverboden van tafel, bureaucratie aan banden en ophouden met de schuld geven aan moslims of zwarte pieten . Geld weer naar wetenschap en niet zoals nu Universiteiten als winstmachine om zoveel mogelijk buitenlandse studenten een poot uit te draaien . Die wereldhandel, we zijn al de tweede exporteur van agrarische producten, we zouden de eerste kunnen worden als we gewoon die wiet eens legaliseren. Verder kunst en wetenschap trekt vanzelf iedereen aan . Is natuurlijk dan wel zo dat de kunst zo dood als een pier is doordat de jeugd is verboden te puberen en derhalve nooit de ballen ontwikkelen om iets boeiends te produceren . Slavernij moet natuurlijk ook afgeschaft worden door de mensen de vrijheid geven om NIET te werken. We werken te veel en te zinloos en dat is allemaal funest voor het milieu en de geest. Laat mensen zelf maar bekijken wat ze gaan doen. Robots komen er toch al aan .

Zakenpief
Zakenpief18 sep. 2019 - 19:38

@Katootje, Die naam hadden we met name onszelf opgeplakt, op een aantal ethische gebieden, zoals homohuwelijk, euthanasie en drugsbeleid. Weet niet of de rest van de wereld er ook zo over dacht :)

van Putten
van Putten18 sep. 2019 - 11:10

Zelf stam ik af van boerenfamilies die het niet al te breed hadden in de Gouden Eeuw. Maar bij deze wil ik laten weten dat ik met die term absoluut geen moeite heb. Net zoals 99% van de Nederlandse bevolking denk ik. Maar tegenwoordig krijgt ieder gekwetst zieltje een podium en, wat veel erger is, zijn (m/v) zin.

1 Reactie
Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 14:42

Gelukkig maar, - jij ook blij...

MountEverest
MountEverest18 sep. 2019 - 10:37

We kunnen de zaak ook splitsen: de term Gouden Eeuw voor kunst, wetenschap en literatuur. De Grauwe Eeuw of Zeventiende Eeuw voor de rest. Vraag: waar moeten we de relative tolerantie en de hoge graad van geletterdheid onderbrengen?

1 Reactie
Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 14:23

Ja, dat is natuurlijk wel een probleem: we hebben nu eenmaal de term "Gouden Eeuw", dus daar komen we nooit meer vanaf. Maar je zou natuurlijk gewoon "als vanzelfsprekend" kunnen invoeren, dat het natuurlijk gaat over de Gouden Eeuw van de schilderkunst en voor de rest andere omschrijvingen bedenken, zonder die ergens te willen "onderbrengen". Het probleem is het "onderbrengen". Appels en peren vallen weliswaar onder het verzamelbegrip "fruit", maar dat wil geenszins zeggen dat ze van dezelfde boom afkomstig zijn.

frankie48
frankie4818 sep. 2019 - 10:28

Ik was in de veronderstelling dat de vijf tijdperken van de Mens ook een verwijzing is geworden naar de verschillende sociale klassen die in der loop van de tijd zijn ontstaan?

Marcus A.2
Marcus A.218 sep. 2019 - 10:12

De slavernij en kolonialisme zijn zo oud als de geschiedschrijving. Er bestaan dus eigenlijk geen gouden eeuwen, oid. Volgens mij nergens. Het is dus, maar dat is oud nieuws, al misgegaan toen Adam en Eva van de verboden vruchten aten. Ik zie hierboven een mooi pleidooi voor het reformatorische gedachtengoed 2.0, weliswaar zonder God, maar met dezelfde erfzonde; onder schuld gebukt gaan wíj voorwaarts en slechts vergiffenis en genade kunnen ons verlossing brengen.

ton14024
ton1402418 sep. 2019 - 9:29

'In feite is het een reactionaire beweging tegen de eerste voortekenen van de aankomende dekolonisatie' Waarvan we nog steeds de naweeën beleven.

1 Reactie
Libertain
Libertain18 sep. 2019 - 10:36

("Waarvan we nog steeds de naweeën beleven.") Inderdaad leven wij nog steeds in de postkoloniale maatschappij.

Mark Grootendorst
Mark Grootendorst18 sep. 2019 - 9:19

Helaas wordt hier de Gouden Eeuw automatisch gekoppeld aan de slavernij en het kolonialisme. Jammer, het klopt niet. De basis van de Gouden Eeuw ligt bij de Moedernegotie, de handel met het Oostzeegebied. Dat leverde een berg centen op. Amsterdam had een korenbeurs, geen peperbeurs. Verder verdienden we lekker aan de oorlog met Spanje (we leverde zelfs wapens aan de tegenpartij, zaken gaan voor principes natuurlijk, toen ook helaas al). De VOC leverde pas vanaf 1686 winst op, daarvoor moest er geld bij. En de WIC was al een aantal keren haast failliet gegaan. De slavernij koppelen aan de Gouden Eeuw is wel erg gemakkelijk.

2 Reacties
Libertain
Libertain18 sep. 2019 - 10:38

@Mark, Dacht ik dat jij dit allemaal toen aan Balkenende had verteld die de mond vol lof had steeds over de grlorierijke VOC-tijd.

ton14024
ton1402418 sep. 2019 - 13:09

Libertain, Balkenende had het niet over tijd maar over mentaliteit. Denk aan graaien en hebzucht.

Ayatollah Fred Gleufhoed
Ayatollah Fred Gleufhoed18 sep. 2019 - 9:01

Weet je wie er pas echt rijk waren in de 17e eeuw? De Grootmogols van India!

dirkdirk
dirkdirk18 sep. 2019 - 8:59

Als dit nu de ergste problemen van deze tijd zijn, zitten we nu misschien wel in een Gouden Eeuw.

JanKlaasen
JanKlaasen18 sep. 2019 - 8:45

Waarom alleen focussen op welvaart? Denk ook eens aan de kunst, proza en wetenschappelijke inzichten die deze eeuw heeft voortgebracht. Als je de geschiedenis alleen periodiseert aan de hand van de portomonnee van 'Jan Modaal' ben je vrij snel klaar tijdens de geschiedenislessen.

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser18 sep. 2019 - 8:33

Nog steeds worden er mensen als slaven behandeld hoor! Denk hierbij met name aan kinderarbeid in arme landen in Azië en meisjes die het huishouden doen en die als grof vuil worden behandeld in het Midden-Oosten. Doe daar eerst iets tegen voordat we weer afglijden naar oeverloze discussies die alleen maar verder polariseren.

1 Reactie
Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 14:44

Dat is waar, eerst moet de hele wereld van goud zijn.

msj_meijerink
msj_meijerink18 sep. 2019 - 8:26

Wellicht leren we nu wel van het verleden? Ik zelf vrees van niet!

JasDon
JasDon18 sep. 2019 - 8:00

"Voor een overgrote meerderheid was de 17e eeuw een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Een periode van ziekte, oorlog, geweld en gevaar. " De eeuw had waarschijnlijk meer glans gehad wanneer Nederland niet had bestaan en de bevolking netjes boog voor de Spaanse koning. En dan hadden we tenminste tapas gehad in onze restaurants. Over geschiedvervalsing gesproken...

1 Reactie
Katootje2
Katootje218 sep. 2019 - 14:48

En wat was er van de wereld geworden als wij het kapitalisme niet hadden uitgevonden. -