Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De stem van Europeanen moet gehoord

  •  
12-09-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2099 keer bekeken
  •  
europa

© cc-foto: Michael Gaida

De oorlog die Poetin sinds de inval op 24 februari van dit jaar voert tegen de onafhankelijke staat Oekraïne raakt het bestaan van alle Europeanen. Nog te weinig klinkt echter hun stem door in de hedendaagse herschikking van het wereldtoneel. En dat is zeer verwonderlijk als je beseft welke belangen en behoeften op het spel staan voor de inwoners van het continent Europa. Het treft ook het dagelijks leven in andere delen van de wereld vanwege de met de oorlog samenhangende energie- en voedselcrisis. Reden om onze positie als Europeanen scherper in beeld te krijgen. Inmiddels zijn we in de media gewend aan woordvoerders die zich vooral focussen op militaire situaties: Rusland bombardeert steden maar raakt als leger verzwakt; en: Oekraïne is aan een opmars bezig met behulp van zware wapens uit het Westen. De gedachte aan het realiseren van een duurzame vrede lijkt daarbij irrelevant te zijn.

En dit alles voorzien van beeldmateriaal dat laat zien dat gewone burgers en soldaten het gelag betalen. De internationale gemeenschap boekt de eerste successen via graantransporten maar de strijdende partijen zitten nog lang niet aan tafel. Waar schiet de heersende diplomatie in deze tekort?

Laten we eens proberen aan de dagelijkse berichten – hoe gruwelijk ook – voorbij te gaan en ons te bezinnen op onze rol als Europeanen. Een moeilijke kwestie want de eerste vraag is of we Rusland tot Europa kunnen rekenen, geografisch, cultureel en in politiek-bestuurlijke zin. De stelling dat de oorlog gaat om een Europa versus Rusland is evenwel een vals beeld en duidt op geopolitieke denkluiheid. Rusland behoort voor een heel groot deel tot Europa, geografisch tot aan de Oeral. Cultureel maakt Rusland deel uit van de Europese cultuur, zeker gezien de architectuur, stedenbouw, literatuur, muziek en dans. Politiek-bestuurlijk: tot voor kort maakte Rusland deel uit van de Raad van Europa. De invasie maakte het onmogelijk dit lidmaatschap te handhaven. Andere dimensies zoals godsdienst, wetenschap en technologie laten ook een Europese betrokkenheid zien. Al is een waarschuwing van de internationaal vermaarde geopolitiek denker Dominique Moïsi op zijn plaats: zogenaamd ‘objectieve factoren’ om landen te plaatsen (en in te delen) kunnen ook uitermate subjectief zijn.

Tijdens mijn colleges in St. Petersburg en Moskou en in de contacten met mijn Russische collega’s heb ik een grote verbondenheid ervaren tussen de in Rusland levende opvattingen over cultuur en internationale samenwerking en de manier waarop in westelijk Europa over deze thema’s gedacht werd. De conclusie dat Rusland tot het continent Europa gerekend moet worden, is niet louter een gedachte-experiment.

Europeanen zijn inwoners van het continent Europa en dat betekent dat we ons moeten afvragen hoe we tot een bestendig verenigd en vreedzaam Europa kunnen komen. Over Poetin en de elite die hem omringt kunnen we kort zijn: voor hen is er geen plaats in een op humaniteit gericht Europees werelddeel. Om dit duidelijk te maken moeten we ons vooral richten op Russische vluchtelingen, op oppositionele groepen in Rusland, op kunstenaars- en journalistencollectieven die de brug slaan naar Europa. We zullen hier veel meer aan solidariteitsacties moeten doen door middel van steun, opvang en aandacht.

Europeanen kunnen met elkaar het lot van de wereld aantrekken. De klimaatcrisis van nu transformeren tot een duurzame beweging die versneld de doelen van de VN realiseert. Als Europeanen kunnen we ervoor zorgen dat onder leiding van de Europese Commissie solidariteit wordt georganiseerd met de meeste kwetsbare groepen in ons continent, en daarbij dergelijke groepen in Azië en Afrika niet vergeten. Het huidige voornemen van de EU om superwinsten van bedrijven die nu profiteren van de verschillende crises te belasten, moeten wij Europeanen zien als een hoopvol begin en niet als een einduitslag van Brusselse nachten.

Het grote gevaar is dat rechtsnationalisten het zijn van Europeaan ondermijnen. Dat ze in Nederland bijvoorbeeld de mensen misleiden met de gedachte dat we in de huidige wereld zonder een sterk Europa de diverse vraagstukken kunnen oplossen. Dit vraagt om een investering in bewustwording en kennis van de waardengemeenschap die Europa ook is, denk aan de rechtsstaat, democratie en grondrechten. Allerlei waarden die verankerd zijn in de Europese constitutie.

De EU is een werkwoord en zal nooit af zijn. Telkens zullen de lidstaten concreet moeten zoeken naar gemeenschappelijk benaderingen. Daar waar eigen staten zich tegen de Europese rechtsstaat keren, moeten zij gecorrigeerd worden. Aspirant-leden van de EU moeten voldoen aan strenge eisen om de duurzaamheid van de unie te borgen. Maar ook echte vernieuwing bijvoorbeeld op defensiegebied is noodzakelijk. Een NAVO transformeren in een Europese vredesmacht? Een deel van de miljarden besteden aan de armste landen in deze wereld? Investeringen in klimaatverandering zien als preventieve maatregelen? Bij dit alles lijkt de VS hun kwaliteit van betrouwbare bondgenoot te verliezen. Biden steunt Oekraïne maar de focus is vooral China met Taiwan als geopolitiek wapen. Trump heeft voor een deel nog de touwtjes in handen en beheerst daarmee het Republikeinse krachtenveld. De door Macron bepleitte Europese ‘strategische autonomie’ verdient mede om deze situatie de steun van alle Europeanen.

Toegegeven: niet iedere Nederlander voelt zich onmiddellijk Europeaan. Hoe organiseer je dan toch de stem van de gewone Europeaan? Dat kan plaatselijk door humane omstandigheden te scheppen in AZC’s, Als lidmaatschap van een politieke partij actievoeren voor het centraal stellen van het zijn van Europeaan tegen de hetzes van extreem rechts. Door brieven te schrijven aan de hoofdredacties van de mainstreammedia om de aandacht voor een deel te verleggen naar de inbreng van gewone Europeanen. Door kunstenaarscollectieven uit te dagen het Europa van de toekomst te verbeelden, in voor- en tegenspoed, met zijn mooie kanten maar ook met zijn duistere bladzijden.  Tot slot een citaat van historicus Norman Davies waarmee hij zijn vuistdikke Europe A History afsluit: “Maar ergens tussen de diepte van Rusland en het hart van Europa zal een nieuwe scheidslijn moeten komen – hopelijk langs een grens van vrede.

cc-foto: Michael Gaida

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (34)

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 sep. 2022 - 16:07

De stem van Europeanen moet gehoord Deel 1 van 3. EU, “het Licht van Vrede”? Merkwaardig stuk van de schrijver. De schrijver suggereert, dat het over Vrede gaat en de Stem van de gewone Europeanen. 1 Vrede. De weg naar Vrede werkt hij na een paar vragen en overwegingen niet verder uit. In plaats hiervan komt hij met een pleidooi voor de EU, mijn benoeming EU “het Licht van Vrede”. Het Licht gaat niet uit. De EU beweerde min of meer een garantie voor Vrede te zijn. Zonder de EU zou het Licht uitgaan: De EU is het Licht van Vrede. Het sprookje van “Het Licht van Vrede”. Blijkbaar wil de schrijver dit mooie beeld, dit sprookje, niet verstoren, ook niet met feiten. Ofschoon er nu oorlog is moet het sprookje van de EU als “het Licht van Vrede” behouden blijven. De schrijver is hoogleraar Kunst en economie. In deze opinie met verwaarlozing van de economie (o.a. gevolgen van roekeloze sancties en (eventueel verdere) escalatie). Omdat de EU het Licht van Vrede is, in het sprookje, heeft de EU natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor de huidige oorlog en haar gevolgen, in het sprookje. Logisch toch? Het Licht gaat uit. Maar nu gaat in de werkelijkheid (vermoedelijk) het Licht uit (in Europa / EU voor gewone mensen en gewone ondernemers), dankzij minimaal de roekeloze sancties van de EU en haar grootste vriend, beide oligarchieën, via o.a. een politieke Kunstmatige energie Keuze (Licht is ook een vorm van energie).

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 sep. 2022 - 16:04

Deel 2 (3). Oligarchieën, welke weinig hebben met gewone mensen, mensen die niet gehoord worden, mensen die de (uiterste) nevenschade ongevraagd mogen dragen van de conflicten van oligarchieën (hieruit blijkt het fascisme van deze oligarchieën): Bij de dodelijke slachtoffers van de oorlog (aan beide kanten) is het Licht al uitgegaan. Zeer triest allemaal. Had voorkomen kunnen worden. Je zou verwachten, dat de EU, het Licht van Vrede, snel met onderhandelingen voor vrede zou willen beginnen, en geen maatregelen zou nemen, welke het conflict doen escaleren, voor delen van alle partijen (hier en daar, en elders). Maar helaas. Het gedrag van globaal neoliberalen is roekeloos op vele / bijna alle terreinen, en ook hier. De globaal neoliberale EU, het Licht van Vrede, is niet wat ze voorgeeft te zijn, deze waardengemeenschap met Vrede. Het neoliberalisme is een vijanddenken met Oorlog, naar binnen en naar buiten, of binnenlands en buitenlands. Het risico van het huidige (geopolitieke) conflict, dit conflictpotentieel (met mogelijk oorlog), is door deskundigen of wetenschappers al jaren geleden voorspeld. Dit risico had voorkomen moeten worden, op basis van de eigen waarden van de EU. Dat heeft de EU, het Licht van Vrede, nagelaten. De Ukraine is (o.a.) een hobby van de (Westerse) oligarchie over de ruggen van gewone mensen (hier en daar, en elders). Deze ruggen zijn risicodragers van het betreffende roekeloze beleid van (o.a.) het globaal neoliberalisme (van o.a. de EU).

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 sep. 2022 - 16:01

Deel 3 van 3. 2 De stem. Ik krijg de indruk, dat de schrijver niet echt de stem van de gewone Europeanen wil horen: “Hoe organiseer je dan toch de stem van de gewone Europeaan?” Dit organiseren lijkt mij een “1984” term voor beïnvloeden en manipuleren te zijn. Op basis van zijn uitleg over dit organiseren. Bovendien heeft hij in zijn stuk al mensen uitgesloten, op basis van politieke verschillen. Deze mensen moeten overtuigd worden, volgens het principe “We leggen het nog een keer uit”. De schrijver levert in zijn stuk geen stevige kritiek op de EU. Op deze wijze is er geen ingang bij de critici van de EU. Na succesvolle beïnvloeding of manipulatie volgens zijn eigen voorkeur wil hij de stem van de gewone Europeanen horen. Zo lijkt het. Superieur. M.a.w. deze opinie lijkt mij geschreven op basis van een eigen / eenzijdige politieke visie. Waarbij de eigen posities als superieur gezien worden. Dit lijkt mij geen gunstige basis voor onderhandelingen over Vrede. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 sep. 2022 - 6:17

Vreemde collectie van lossige persoonlijke aannames.

Pater
Pater13 sep. 2022 - 3:34

Vreemd stukje van Hagoort. 1 Eerst alinea's lang argumenteren dat Rusland bij Europa hoort. Ik zou niet weten wie dat om welke reden zou willen ontkennen. 2 Dan de holle bewering dat niemand aan vrede denkt. Hagoort vergeet uit te leggen hoe hij die vrede wil realiseren. Stoppen met wapens leveren zodat Rusland het hele land kan veroveren?? 3 De VS is vooralsnog de enige die Oekraïne voldoende wapens kan leveren. De VS-prioriteit voor China is, gezien de geopolitieke doelen, de economische en militaire macht van China, logisch. Europa kan op beide punten duidelijk (nog) niet zonder de VS. Maar ga van de weeromstuit niet dagdromen over een EU als een eenheid, als ware het een nationale staat. Tussen de EU-leden bestaan grote belangen- en meningsverschillen. Als meer eenheid betekent dat Polen en Hongarije meer zeggenschap krijgen over de regels in NL dan pas ik. Europese landen zullen de zeggenschap over hun legers, over oorlog of vrede, voorlopig niet uit handen geven. De uitbreiding van de EU met O-Europese landen (waar ik op zich voorstander van was en ben) zorgt ervoor dat kan decennia zo zal blijven: we moeten eerst meer aan elkaar wennen. Grote stappen gauw thuis i.v.m. de eenheid van Europa zullen niet alleen mislukken, ze zullen de dreiging van extreemrechts alleen maar vergroten. Gebruik crises om soms wat snellere stapjes te zetten. De Russische aanval op Oekraïne zou in elk geval snel tot een intensievere Europese militaire samenwerking moeten leiden.

Nicotientje
Nicotientje12 sep. 2022 - 16:19

SamV. Kan me prima vinden in uw reactie. Vooral de stelling dat de EU met haar beleid rechtse partijen stemmen oplevert. Mijn stem zullen ze nooit krijgen maar wie doet wat aan mijn gevoel dat de EU als bedoeling heeft een grote superstaat te creëren. Een staat waarin mijn Nederlands staatsburgerschap en land ondergeschikt word gemaakt.

1 Reactie
Pater
Pater13 sep. 2022 - 2:54

Deze reactie is verwijderd

GeenProbleem
GeenProbleem12 sep. 2022 - 15:15

Die inflatie is er niet door die oorlog.. die inflatie was er al voor die oorlog om er voor te zorgen dat Italië niet failliet gaat.

4 Reacties
wittecisnoot
wittecisnoot12 sep. 2022 - 21:25

Die inflatie heeft meerdere redenen. De energieprijzen maar zeker ook het EU ruimgeld beleid.

Mokker
Mokker13 sep. 2022 - 7:28

Er wordt al decennia lang heel veel geld bijgedrukt, eenvoudige economische uitgangspunten maken het niet meer dan logisch dat er inflatie is.

VictoriaX
VictoriaX13 sep. 2022 - 12:06

Helemaal waar. Inflatie is wel door de oorlog in een stroomversnelling gekomen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 sep. 2022 - 21:33

De inflatie was er al. De oorlog laat voorbeelden zien doe bij de tijd passen van hoe regeringen het volk hebben laten vallen. Corporaties doen het goed en rijken merken het niet. Maar gewone mensen gaan er sterk op achteruit omdat het regiem liberaal laat ze het maar uitzoeken is. Die liberalen willen geen nationaal representatieve regeringen. Ze willen anti-regering.

Bouwman2
Bouwman212 sep. 2022 - 14:41

Op congressen ontmoet je enkel gelijk denkenden. Je kunt er vaak beter maar wegblijven. Wie de Russische ziel wil ontdekken moet langer dan een paar minuten lezen. De Russische literatuur is omvangrijk en als u met Dostojewski , Poesjkin, Gogol en Paustovski gevorderd bent, dan snap je Russen al helemaal niet. Russen zijn totaal anders. Vraag maar aan hen die er lang woonden. Het is een misverstand om te denken dat Russen denken zoals het vrije westen denkt. Rusland is niet zo rationeel. als wij. Hun historie is anders, hun muziek is anders, hun lijden lijkt niet op het onze en ze eten ook nog anders. Daarom is het niet juist om Rusland te isoleren, laat ze maar rustig komen. Enkel door contacten kun je Russen beter begrijpen. Maar helemaal snappen is onmogelijk.

Rene712
Rene71212 sep. 2022 - 11:49

De titel roept bij mij meteen de vraag op: wat is de stem van Europeanen? Als ik zie hoeveel verdeeldheid er binnen de diverse landen is, de toenemende tegenstellingen in de maatschappijen, het links - rechts denken en dat alleen nog maar op nationaal vlak, hoe zou dat dan in een overkoepelende "supernatie" als Europa moeten gaan? Een Europa waar diverse dwarsverbanden te bedenken zijn. Naast politiek links of rechts bijvoorbeeld het relatief rijke Noorden versus het relatief arme Zuiden. Waar nationale politici al verweten wordt te ver van de burger af te staan, lijkt me dat voor de Europeaan met betrekking tot Europese politici nog een stap of vele stappen verder. Ik denk dat een aantal door de schrijver aangedragen initiatieven zeker lovenswaardig zijn maar niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. Het lijkt mij dat de EU in eerste instantie zijn geloofwaardigheid moet vergroten. En dat begint met het luisteren van de EU politici naar wat er speelt bij de (Europese) burger. En met daden. Hoe wil en denkt een organisatie die niet eens in staat is om bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek of de energiecrisis op Europees niveau het hoofd te bieden zich over andere vraagstukken als geloofwaardig orgaan te kunnen presenteren? De stem van Europeanen begint voor mij met het spreken van de leiders van Europa met dezelfde tong en het creeeren van geloofwaardigheid door krachtige pan-Europese daden.

4 Reacties
r v b
r v b12 sep. 2022 - 13:04

Het is nu te moeilijk om de stem van de europeanen te horen in de politiek. Het nog steeds bestaande vetorecht in de EU zorgt ervoor dat nationalisme te veel macht heeft. Bijkomend voordeel is dat met het verdwijnen van het veto er ook snel een einde zal komen aan de verhuizing tussen Brussel en Straatsburg.

Rene712
Rene71212 sep. 2022 - 15:04

@ r v b Ik weet niet of het direct te maken heeft met veto recht of met de achterban van nationale politici. Op sommige vlakken vind ik nationalisme een lastige. FvD en PVV zijn duidelijk, die willen uit Europa. Maar een SP die vecht voor een deel van haar achterban als het om vrachtwagenchauffeurs gaat en oneerlijke concurrentie van chauffeurs uit midden/oost-Europa, is dat dan nationalisme of iets anders? Dan is het: socialisme ja, maar als het ten koste van onze eigen mensen gaat, dan niet. Best een rechtse gedacht voor de linkse SP. Grenzen, ook daarin, vervagen. Er is geen Europees groot collectief meer. En dat heeft er denk ik mee te maken dat mensen individualistischer zijn geworden. Ze kijken - van links tot rechts - wat goed is voor henzelf. Ik zie met alle tegenstellingen nationaal en internationaal een bijna onmogelijke taak voor Europa.

Paul Spijkers
Paul Spijkers17 sep. 2022 - 11:06

"Het is nu te moeilijk om de stem van de europeanen te horen in de politiek. Het nog steeds bestaande vetorecht in de EU zorgt ervoor dat nationalisme te veel macht heeft." Je verwart het recht van de sterkste plutocraten met democratie. Of bedoel je dat Europa is wat de grote jongens zeggen dat het is? De stem van Europeanen zou zijn als het EU parlement regeerde. Dat doen ze niet.

Paul Spijkers
Paul Spijkers17 sep. 2022 - 11:07

Nationalisme dezer dagen is het woord dat liberalen gebruiken omdat ze socialisme verder willen afbreken.

Martin van der Linde
Martin van der Linde12 sep. 2022 - 10:56

Wat dat laatste betreft, niet zo lang rechts nationalisten in Rusland aan het roer staan. Wat we in Rusland zien is wat Baudet en Forum in het klein proberen. En wat Trump in de VS deed. De luiken dichtgooien, je terugtrekken in je eigen gelijk en daar een wereld om heen bouwen. Een wereld met een eigen logica en daaruit volgende regels en wetten, waarin een cultuur ontstaat die voortkomt uit culturele incest. Oorlog en onzekerheid leidt tot bezinning en heroverweging van je doelen. Die van jezelf en die van anderen. Dat is waar Poetin zich op verkeek. Hij dacht dat hij met de strijd om Oekraïne de Russen achter zich kon verenigen en die van Europa tegen elkaar op zou zetten. Dat bleek een misrekening. Sinds de oorlog zien we een grote eensgezindheid in Europa. Niet alleen politiek maar ook sociaal. Europees onderzoek laat een stijging zien in het aantal mensen dat vindt dat Europeanen dezelfde waarden delen. Een gemeenschappelijke vijand of een gedeelde ramp doet wonderen. Ineens beseffen we wat onze zegeningen zijn. Of dat gedeelde besef stand houdt hangt af hoe de politiek zich ontwikkeld. Poetins doel was namelijk niet om Oekraïne te vernietigen, het was een middel om inflatie aan te jagen en vluchtelingenstromen op gang te krijgen die hun werk zouden doen in het weerloze Europa. En met behulp van zijn vijfde colonne, een bizarre mix van linkse en rechtse flankpartijen stookt hij dat vuurtje op.

4 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem12 sep. 2022 - 15:14

Je kunt roepen wat je wil.. maar Trump heeft wel de terugtrekking uit Afghanistan ingezet. 'Sinds de oorlog zien we een grote eensgezindheid in Europa. Niet alleen politiek maar ook sociaal. Europees onderzoek laat een stijging zien in het aantal mensen dat vindt dat Europeanen dezelfde waarden delen. ' De Euro is kapot, gaat kapot; Noord gaat voor Zuid betalen omdat ze er steeds een potje van maken. Die inflatie is er echt niet door die oorlog. Het wensdenken druipt van je reactie af.

Martin van der Linde
Martin van der Linde12 sep. 2022 - 23:03

Geen probleem, en uit jouw reactie spreekt louter cynisme en wanhoop. Wij betalen niet voor het zuiden, het zuiden betaalt ons. Frankrijk, Italië en Spanje leveren Nederland jaarlijks 20 miljard meer op dan wij aan hen betalen. Inflatie die we nu hebben is te wijten aan doorberekening van de energie- en de graanprijzen als gevolg van het optreden van Poetin.

GeenProbleem
GeenProbleem13 sep. 2022 - 13:43

@martin Sorry maar je kraamt echt aantoonbaar onzin uit. Italië is failliet.

onyxcumulus
onyxcumulus13 sep. 2022 - 16:32

Deze reactie is verwijderd

TheunT
TheunT12 sep. 2022 - 10:39

Vanuit evolutie bezien zijn we allemaal ontsprongen uit dezelfde oersoep en dus familie.

JasDon
JasDon12 sep. 2022 - 9:28

Ik bespeur wat zaken in dit schrijven die mij tegenstaan. "De gedachte aan het realiseren van een duurzame vrede lijkt daarbij irrelevant te zijn." Ik vraag me af of je dat kan stellen. Een duurzame vrede kan je goed realiseren door Putin terug in zijn hok te plaatsen. Door de EU te versterken dmv afbouwen afhankelijkheid van het Rusland onder Putin. "Biden steunt Oekraïne maar de focus is vooral China met Taiwan als geopolitiek wapen." Op geen enkele manier bespeur ik de inzet van Taiwan als geopolitiek wapen, het is juist een probleemdossier voor de VS. Ze kunnen het moeilijk verdedigen en hebben moeite met de afweging tussen de belangen van (de dictatuur) China en het democratische Taiwan. De mate van geopolitieke importantie staat nauwelijks in verhouding met de moeite die de VS doet om het eilandje vrij te houden. Ik vind het vreemd dat je dit zo beschrijft. "Een NAVO transformeren in een Europese vredesmacht? Een deel van de miljarden besteden aan de armste landen in deze wereld?" In een ideale wereld, misschien, maar we hebben cynische machtsblokken en landen als China die gewoon overheden uit arme landen omkopen. Ik vrees dat de EU samen met de VS ditzelfde cynisme zal moeten etaleren om zijn belangen op deze planeet te verdedigen.

Effie2
Effie212 sep. 2022 - 9:12

'De stem van Europeanen moet gehoord'. Dat wordt een kakofonie van inferieure meningen, die (ogenschijnlijk-) tegenstrijdige belangen dienen, waarbij de hardste schreeuwers hun zin krijgen. Onze aarde is bedoeld als leerschool waarin soorten kunnen evolueren. De mensheid, de meest geëvolueerde soort op aarde, is door persoonlijke ervaringen, en door ervaringen als volk (cultuur/religie), een en al verscheidenheid. We hebben in deze tijd te maken met een mix daarvan, waarin ieder mens zijn plek moet zien te veroveren. Op anderen parasiteren en materiële rijkdom verzamelen, een van onze voorouders geërfd overlevingsmechanisme, is voor velen van ons nog van toepassing. We vechten om macht en materiële rijkdom onze kleine en grote oorlogen uit. Waarbij het recht van de sterkste zegeviert. De verliezers worden hierbij liefdeloos onderdrukt, of zelfs hardhandig verwijderd. Als we de wereld om ons heen willen veranderen, zullen we onze (mechanische) denkbeelden die het inferieure eigenbelang dienen moeten omvormen tot ze het algemeen belang en tevens de gezondheid van onze moeder aarde dienen. Voelen is ondergeschikt gemaakt aan denken. Breng die twee in balans. We moeten eens ophouden met het tot in het absurde macht en materiële rijkdom verzamelen over de rug van onze zwakkeren. Gevoel is de échte rijkdom waarover we als mens kunnen beschikken. Wees daarom bescheiden. Wees verdraagzaam en solidair. Dan is er genoeg voor ons allemaal.

wittecisnoot
wittecisnoot12 sep. 2022 - 9:07

Verder komt de schrijver met de bekende drogreden dat de EU nodig is voor allerlei vraagstukken. Nee, NATO en de (E)EG zijn prima samenwerking die wel breed gedragen in de bevolking waren/zijn. Verder werken landen met meerdere volkeren in de praktijk niet: samenwerken gaat goed maar één staat niet. Zie de geschiedenis die de EU in haar arrogantie niet ziet en gaat herhalen. België/VK blijven kwakkelen. Joegoslavië en Tsjechoslowakije zijn uit elkaar. Wij waren eens de verenigde Nederlanden en ook dat faalde. Waarom het vierkante wiel opnieuw uitvinden?

2 Reacties
r v b
r v b12 sep. 2022 - 13:08

NAVO is een oorlogsorganisatie, daar kunnen we prima zonder (en voor iemand het zegt: nee, NAVO is niet schuldig aan de oorlog die Rusland begonnen is). In de praktijk werken landen met meerdere bevolkingsgroepen prima, de landen die u noemt zijn uitzonderingen. Nog steeds bestaat Nederland, met zijn meerdere talen en meerdere bevolkingsgroepen. Juist verscheidenheid maakt ons sterker. Laten we nu eindelijk eens vaart maken met de verdere eenwording van Europa die ons beloofd is.

GeenProbleem
GeenProbleem12 sep. 2022 - 15:14

@rvb 'Juist verscheidenheid maakt ons sterker. ' Waar blijkt dat uit?

wittecisnoot
wittecisnoot12 sep. 2022 - 9:05

Dit stukje is precies hoe we Putin kunnen helpen. Denkt echt iemand dat Putin één moment wakker ligt van “Om dit duidelijk naar Europa”. Putin pakt die groepen sneller op dan wij ze kunnen steunen. Rusland (De USSR) was de inspiratiebron voor Orwell’s 1984 en geloof maar dat Putin elke USSR truc kent om in het zadel te blijven. Ja, die zware wapens zijn niet leuk, maar het werkt wel. Ten eerste bekent het dat Ukraine geen marionettenstaat wordt. Ten tweede is het voor een tiran een serieus gevaar als die militair een bloedneus op loopt. Niet alleen wordt de eigen bevolking daar ongelukkig van maar is het een teken van zwakte. Putin zou niet de eerste tiran zijn die verdwijnt na een militaire nederlaag. Ja, inderdaad de normale Rus betaald voor de steun maar er is geen realistisch alternatief. Als de schrijver denkt de kool en de geit te sparen in plaats van wapens, zijn zachtere maatregelen dan is dit onbedoelde steun voor Putin. Putin heeft twee soorten useful idiots. Aan de rechterzijde de anti-EU mensen die de vijand van hun vijand (onterecht) als hun vriend zien. Aan de linkerzijde de naïevelingen die niet door hebben dat Putin niet te stoppen is met woorden en schrijfsels.

Sam V
Sam V12 sep. 2022 - 8:33

Hoewel ik het grotendeels met de schrijver eens ben, bekruipt mij ook een ongemakkelijk gevoel bij dit verhaal. Als historische, culturele of welke Europees brede verbondenheid dan ook van belang is, zeg je daarmee ook iets over het gebrek aan verbondenheid met landen en mensen buiten Europa. De vraag is dan wel waar de grens ligt. Het ongemakkelijke voor mij is vooral dat ik het eens ben met het verbondenzijn argument en dat we Rusland dichter bij ons moeten houden, maar tegelijkertijd zie dat deze verbondenheid geen argument is in het beleid van de E.U. De E.U. doet alsof er maar één goede set van normen en waarden is en draagt dit te pas en te onpas uit als het ware woord. Hierbij weinig rekening houdend met persoonlijke ontwikkeling van mensen in grote delen van Europa die nog wat meer de oorspronkelijke Europese cultuur willen behouden. De E.U. dringt normen en waarden op aan de mensen in elk land dat bij ons wil horen maar maken er weinig problemen van om steeds mensen binnen te halen die geen verbondenheid hebben met deze normen en waarden. De E.U. gedraagt zich alsof het de waarheid in pacht heeft en iedereen wel zal vertellen wat de bedoeling is. De schrijver doet daar overigens erg aan mee. Wij zullen wel vertellen wat u moet denken. De E.U. hoeft blijkbaar niet te luisteren. De burger wel. Hoe zou het toch komen dat extreem rechts steeds meer op lijkt te komen? Of is dat een onterecht angstbeeld en doet de E.U. precies de goede dingen om dat te voorkomen?

3 Reacties
r v b
r v b12 sep. 2022 - 9:22

Juist de nationalisten willen hun cultuur, hun grenzen en hun mening opdringen. Zij hebben niets met de verbondenheid tussen mensen en persoonlijke ontwikkeling is voor nationalisten een gruwel. Iedereen moet zich conformeren aan de nationalisten en hun afkeer tegen vrijheid. De EU geeft iedereen de mogelijkheid zijn eigen identiteit en cultuur te bepalen.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa12 sep. 2022 - 13:52

De EU is dan gewoon een heel grote natiestaat. Net als Rusland dat is, of China. Zij hebben niets met de verbondenheid tussen mensen en persoonlijke ontwikkeling Een EU megaproject heeft dat wel ? Want dat zeggen ze, dus dan is het zo?

Paul Spijkers
Paul Spijkers17 sep. 2022 - 11:12

rvb, ik stel vast dat je een libertijn bent die voor een rijk preekt en dus niet links bent. Gemeenschappen van landen met menselijke maat en sociale politieke modellen moeten buigen voor een vrije markt project van plutocraten en hun hoger recht zonder regerend parlement.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa12 sep. 2022 - 8:26

Ik snap wel, dat nationalisten van de FVD zich keren tegen een centraal Europa. Een Europese wereldmacht, met één regering. Macht corrumpeert. En hoe groter die macht, hoe gevaarlijker. Wat als een of andere psychopaat nou een toppositie bekleed, in zo'n Europees mega parlement? Dan heb je dus een groot probleem. We zagen het in de vorige eeuw, met de sovjet unie. Een Stalin aan het roer en de hele wereldmacht heeft een probleem. Een natiestaat, is een kleiner verband en dus minder gevaarlijk. Een psychopaat die de baas word over Nederland, is minder gevaarlijk dan een psychopaat die de baas is over Europa. En ja, psychopaten zitten op machtsposities te azen, want psychopaten zijn de mensen die op macht kicken. Dit is altijd een fundamenteel probleem geweest, met zowel staatsmacht, als macht over een werelddeel. Het trekt gevaarlijke mensen aan. Je gaat ervanuit, dat dit super Europa dan meteen ook heel humaan en progressief en zachtaardig zal zijn. Dit is een aanname. Binnen natiestaten is er al sprake van veel corruptie. Dat heb je dan op Europees niveau. Dan hebben we straks ook een megalomaan Europees superleger. De jongeren van Europa, moeten dan altijd ingezet worden, omdat een EU technocraat/ambtenaar dat bedacht heeft? Zie je de gevaren? Verkijk je niet op mooie verkooppraatjes, over development goals en groen en LGBTQ en democratie etc. Dat is allemaal de theorie. De praktijk is vaak duisterder

spelregeltoerist2
spelregeltoerist212 sep. 2022 - 7:36

Heb vroeger voor Amnesty brieven gestuurd om dissidenten als bijvoorbeeld Solzjenitsyn en Sjaransky te steunen. Het heeft toen misschien even geholpen, tegenwoordig zou het een averechts effect hebben met de despoot Putin aan het bewind.