Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

De splinter van links? De balk van rechts, zal je bedoelen

  •  
27-10-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
beam

© cc foto: George Bryan Jr

De sociale problemen waar Machteld Zee zogenaamd voor waarschuwt worden alleen door linkse partijen aangepakt
Het boek van Machteld Zee en het daaruit voortvloeiende interview van Wierd Duk heeft een boel stof doen opwaaien. Er was veel kritiek van mensen die het boek niet gelezen hadden. Duk stelde zelfs dat links intellectueel ‘dood was’. Ik ben nog steeds benieuwd waar hij dat op baseert. Daarom besloot ik om het boek van Machteld Zee te gaan lezen. Ik wil hier geen recensie schrijven voor het boek, die zijn immers genoeg te vinden.
Er zijn twee zaken die m.i. relevant zijn aan het boek. Allereerst de veronderstelling dat de islamisering gefinancierd wordt vanuit Saoudi-Arabië. Daarnaast dat er parallelle rechtssystemen worden opgericht om de sharia in te voeren. Zee stelt ook dat fundamentalisten inzetten op het isoleren van islamitische gemeenschappen om moslims gevoeliger te maken voor het omarmen van de sharia en het verwerpen van seculier recht. Vervolgens stelt de onderzoeker dat er veel sociale problematiek voortvloeit uit de normatieve kant van de islam, zoals het kindhuwelijk, vrouwen die opgesloten zitten, vrouwenbesnijdenis.
Dat zijn nogal wat problemen die zij aan de kaak stelt. Daarnaast, in de resterende 2/3 e van haar boek, stelt zij het probleem van relativisme aan de kaak. Kort gezegd: volgens velen (meestal ‘linksige mensen’) mag er niet gesproken worden over de islam. Omdat ik mij als ‘linksig’ aangesproken voel, dacht ik: Wat kletst deze vrouw? Er mag toch juist gesproken worden over zaken als parallelle rechtssystemen en alle sociale problematiek voortvloeiend uit een religie? Deze gedragingen zijn toch juist thema’s waar links jarenlang voor strijdt? Of heb ik het mis en is links verblindt door de splinter van het relativisme en bezigt zij de term ‘racist’ te snel?
Ik besloot de proef op de som te nemen en de partijprogramma’s van politiek links en rechts door te nemen. Ik ben op zoek gegaan naar partijen die de financiering vanuit  Saoudi-Arabië willen tegengaan (een groot probleem volgens Machteld Zee). En ik ben op zoek gegaan naar de politieke partijen die de meeste middelen willen uittrekken om de islamitische gemeenschappen niet te isoleren en vrouwen in achterstandsposities te helpen. Ik heb daarbij een snelle scan gedaan over de programma’s van de reeds zittende partijen.
Om te beginnen: wat mij bevreemde is dat geen enkele partij iets zegt over parallelle rechtssystemen, of althans, ik heb dat niet kunnen vinden. Het lijkt mij in ieder geval onwenselijk om dit toe te staan, van wat voor religie dan ook.
Dan de financiering vanuit Saoudi-Arabië: de enige partijen die hier duidelijk over zijn, zijn GroenLinks, ChristenUnie en D66. Zij willen (in meer of mindere mate) allen dat de geldstroom (en handel met) Saoudi-Arabië stopt. Dat zijn toch al twee linkse partijen met een oplossing voor deze problematiek. De VVD, CDA, PVV, SGP zeggen hier niets over. Wat hen betreft mag Saoudi Arabië dus doorgaan met financieren.
Dan het tegengaan van sociale problemen. Ik heb hierbij gekeken naar wat partijen bereid zijn te doen tegen huiselijk geweld, eerwraak e.d.  Maw, de verschrikkelijke problemen die vrouwen ondervinden.
Wat mij opvalt is dat ALLE linkse partijen plus, D66 en CDA een min of meer uitgebreide paragraaf hebben om iets tegen de door  Zee aangekaarte problemen te doen. Als links mens was ik blij verrast door het CDA die hier een uitgebreide paragraaf aan wijdt.
In de programma’s van deze partijen komen het bestrijden van eerwraak, huiselijk geweld en dergelijke voor. Wat mij verder opviel was dat deze zaken dus nergens bij de SGP, VVD en PVV voorkomen. De SGP is volgens Duk de ‘rebel van deze tijd’.
Wat mij verder opvalt is dat deze drie partijen vooral de islam als religie willen ontmoedigen (of verbieden) door een vorm van eenvoudige repressie. De VVD zegt, als het niet anders kan, dan moeten religieuze instanties die onze democratie willen ondermijnen, verboden worden. De PVV wil alle moskeeën sluiten en de SGP wil dat de gebedsoproep verboden wordt. De SGP, de ‘rebellen van deze tijd’, willen vervolgens wel allerlei zaken (abortus, homo-emancipatie) ontmoedigen, welke Machteld Zee nu juist ook als probleem ziet van de islam.
Mijn samenvatting is: de linkse partijen willen de vrijheid van godsdienst waarborgen door geen religie te verbieden, maar wel de geldstroom stop te zetten van een verwerpelijk regime (welke volgens Zee een plan heeft om ons te islamiseren).
Alle linkse partijen (en sommige rechtse) willen geld uittrekken om de sociale problematiek te bestrijden die volgens Machteld Zee voort zou vloeien uit de islamitische cultuur. De rechtse partijen willen dit allemaal niet. Zij kiezen de weg van de minste kosten. namelijk het verbieden van (uitingen van) de islam. Aan de rest van de sociale problemen lijken ze niets te willen doen.
Wellicht is het zo dat ‘linksige’ mensen een splinter in hun oog hebben. Wellicht beschuldigen zij te snel van racisme of maken zij te snel vergelijkingen met het nationaal socialisme. Eens, dat is geen inhoudelijk argument, maar een argument op betrekkingsniveau maar het verwijt van rechts dat men ter linkerzijde wegkijkt van de (sociale) problematiek is, gezien de programma’s van de politieke partijen niet waar. En gaat m.i. vooral voor rechts zelf op.
Mij rest niets anders dan te concluderen dat rechts wellicht de splinter in andermans oog ziet, maar niet de balk in het eigen oog.
 
 

Meer over:

religie, politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (200)

Oemmukke
Oemmukke3 nov. 2016 - 16:28

Wordt de verspreiding van het christendom gefinancieerd vanuit het westen? Hoe zit het met vredes missies en wapenindustrie? Vertel mij eens hoe de linksjes en de rechtjes daar tegen over staan! De scheidslijn tussen links en rechts is allang vervaagd. In het land der blinden is 1 oog koning.;-)

Overdeweg
Overdeweg2 nov. 2016 - 13:53

Altijd dat gezeur over 'links' en 'rechts'. Als we eerlijk durven te zijn zullen wij voor ons zelf moeten erkennen dat 'de grote massa' er voor heeft gekozen om zelf met een balk in de ogen door het leven te gaan, die balk heet 'het politiek correcte dogma over de Islam', ofwel 'de religie vrede' aka 'het heeft allemaal niets met de Islam te maken'. Wij leven nu in de tijd dat wij het ons niet langer kunnen veroorloven om met het vingertje te blijven wijzen, maar er slechts één optie overblijft; 'De realiteit onder ogen willen zien'. Wat dat betreft hoop ik dat ook de schrijver het goede voorbeeld gaat geven en dus ook het wegkijken in de eigen kringen aan de kaak gaat stellen.

Auguust
Auguust30 okt. 2016 - 15:57

Ik heb het boek WEL gelezen! De boodschap hierin is niet welgevallig en niet politiek correct vandaar de aanvallen op Zee die volgens de linkse kerk zich dient te onthouden van kritiek op de islam. Ook prominenten als Paul Cliteur en Afshin Ellian, stenen des aanstoots voor de linkse kerk, werden nog even afgefakkeld.

1 Reactie
Savio
Savio30 okt. 2016 - 18:00

De boodschap is juist heel erg politiek correct. Hetzelfde grijsgedraaide reductionistische geleuter wat we al meer dan 15 jaar horen.

pvlaren
pvlaren28 okt. 2016 - 21:39

Een enkele balk bevat vele splinters.

dijkhuis2
dijkhuis228 okt. 2016 - 9:42

Dus de echte problemen zijn. 1) Buitenlandse mogendheden proberen grip te houden op "hun" mensen die in het buitenland wonen. Ze maken daarmee de integratie van "hun" mensen in het nieuwe thuisland moeilijk. Erger nog, dit is buitenlandse inmenging in binnenlandse zaken. Concreet proberen Arabische staten hier "hun" mensen wahabitisch/salafistisch te maken; Marokko en Turkije hebben zelfs ministeries die "hun" mensen in het buitenland onder controle willen houden. 2) Het principe: "alle Nederlanders zijn gelijk voor de wet" wordt aangevallen. Er zijn theologen, antropologen en cultuurwetenschappers die vurig bepleiten dat elke "cultuur" recht heeft op zijn eigen rechtspraak. Concreet voorbeeld is het bestaan van Joodse en islamitische arbitrage rechtbanken in Groot Brittannië. - Voor oud-links en voor liberalen is dit een oude discussie die 200 jaar geleden al opgelost is. In die kringen is er rotsvaste steun voor het idee van: individuele gelijkheid voor de wet en het je niet inmengen in de interne politiek van buitenlandse staten. Dit is vooral een probleem voor regressief links en conservatieven. In die kringen is men tegen individualisering. Nederland is niet bevolkt met individuen die allemaal dezelfde wettelijke rechten hebben. Volgens deze kringen is Nederland bevolkt met groepen die elk een eigen identiteit en cultuur hebben. Niet de individuen, maar die culturen hebben rechten. De conservatieven voelen zich aangevallen in hun eigen identiteit ("onze" dominante cultuur wordt aangevallen door "hun" vreemde buitenlandse cultuur). Cliteur en consorten framen dit als het het multiculturalisme probleem (onze Leitkultuur gaat ten onder aan vreemde invloeden, onze cultuur moet "domineren" in ons eigen land, als we dat niet doen plegen we culturele zelfmoord). De regressief linkse beweging denkt net als de conservatieven in termen groepsidentiteit en cultuur. Maar zij wil alle culturen dezelfde rechten geven. Met name moet elke cultuur het recht hebben om haar eigen identiteit te vieren (dus het is logisch dat elke cultuur zijn eigen rechtspraak krijgt, sociale "rechtvaardigheid" eist dat zelfs). Het kan best wel zijn dat de westerse cultuur hier dominant is, maar dat is volgens regressief links juist de kern van het probleem. Onze Leitkultuur onderdrukt en discrimineert al die andere culturen. Lees JOOP als u concrete voorbeelden van dit soort verhalen zoekt. - Het hele cultuur en identiteitsprobleem verdwijnt als we terugkeren naar onze westerse wortels. Rechten behoren toe aan individuen, niet aan groepen of culturen. Voor alle individuen in een land gelden dezelfde rechtsregels . . . einde discussie . . . aldus oud-links en de liberalen.

Minoes2
Minoes228 okt. 2016 - 1:42

Tja Saoedie Arabië en de VS zijn bevriende naties en Europa en de VS eveneens.. Alles draait om machtsblokken en hoe die elkaar gebruiken en misbruiken, de politieke mede- dan wel tegenstanders die men al dan niet tegen het harnas in wil jagen. Wie van de onderdanen daar uiteindelijk tenslotte de rekening van betaalt doet er in wezen niet zoveel toe. Het zijn zelden de machthebbers zelf.

2 Reacties
Minoes2
Minoes228 okt. 2016 - 1:43

uiteindelijk zonder tenslotte is immers dubbelop.

Marc2406
Marc240628 okt. 2016 - 6:48

De reden waarom de VS en SA nog steeds bevriende naties zijn heeft niets te maken met ideologische overeenkomsten tussen de twee landen en alles maar dan ook alles met de olie... Het smeden van een (duivels zo bleek) bondgenootschap tussen deze landen (en daarmee de facto tussen SA en het westen) was een van de laatste wapenfeiten van FDR. Dat maakt onze verslaving voor olie een oorzaak waarom het wahabisme vat heeft kunnen krijgen op de islam en mede waarom er in de gehele islamistische wereld al jarenlang min of meer een religieuze burgeroorlog woedt tussen verschillende facties van moslims (zie Syrië, Afghanistan, Irak en Jemen). Willen we dus afkomen van islam-extremisme (let op, we hebben het over de extremistische kant, niet de godsdienst islam als geheel) en tegelijkertijd de strijd in het Midden Oosten bedwingen zouden wij allemaal en masse over moeten stappen op andere energiebronnen dan olie. Dat zou (naast de ernstig positieve milieu-effecten) ook geostrategisch grote gevolgen hebben en (hopelijk) voor veel meer stabiliteit zorgen, simpelweg omdat de geldkraan richting SA dan dicht wordt gedaan.

HughRodham
HughRodham27 okt. 2016 - 20:38

Regeren is vooruitzien.

Robert Follon
Robert Follon27 okt. 2016 - 20:25

Wie oh wie hier heeft uberhaupt het boek en/of proefschrift van Machteld Zee gelezen...?

5 Reacties
Zandb
Zandb28 okt. 2016 - 6:51

Ik niet. U misschien?

NieuwKritisch
NieuwKritisch28 okt. 2016 - 7:10

@zandb maar de conclusies werden wel gegeneraliseerd naar de totale populatie van kinderen door zowel de ombudsvrouw als tegenstanders van ZP. Maw het onderzoek werd als representatief gezien voor alle kinderen en in deze bewoordingen werd ook door de ombudsvrouw gesproken.

Robert Follon
Robert Follon28 okt. 2016 - 11:11

"Ik niet. U misschien?" Ik inderdaad wel.

Zandb
Zandb29 okt. 2016 - 7:45

robert: Daar was ik al bang voor. Dan mag ik zeker niet meer meedoen?

Robert Follon
Robert Follon31 okt. 2016 - 12:55

"Dan mag ik zeker niet meer meedoen?" Dat beweert volgens mij niemand. Het is alleen wel zo dat veel niet verder komen dan het argument "Baudet en Cliteur lopen rond op dezelfde faculteit, nouuuuuu dan weet je het wel"... Niemand hoeft het eens te zijn met wat Zee schrijft, maar reageer dan wel inhoudelijk OP hetgeen ze zelf schrijft.

Gerda rozendal
Gerda rozendal27 okt. 2016 - 19:49

“ Collega-wetenschappers reageerden als door een wesp gestoken. Annelies Moors, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), twijfelt aan de wetenschappelijkheid van Zee’s onderzoek: „Ze is maar twee dagen bij die sharia councils geweest.” De uitkomsten van het onderzoek van de Kinderombudsman over hoe kinderen Zwarte Piet ervaren, was gebaseerd op vier kringgesprekken en niemand twijfelde aan de wetenschappelijkheid daarvan.

3 Reacties
Zandb
Zandb28 okt. 2016 - 6:53

Gerda: Nooit heeft er ook maar iemand zelfs maar gesuggereerd dat er sprake is van een wetenschappelijk onderzoek van de Ombudsman.

NieuwKritisch
NieuwKritisch28 okt. 2016 - 7:12

@ Zandb zie reactie op Robert Follon. Is verkeerd geplaatst.

Zandb
Zandb29 okt. 2016 - 7:45

Gehuim 69: Welke waarde u aan het onderzoek van de Ombudsman toekent, dat moet u weten: Het is geen wetenschappelijk onderzoek en zo zijn de resultaten ook niet gepresenteerd.

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 19:12

De rechtse reacties bewijzen klip en klaar de stelling van de auteur. Geen wetkennis, inconsequent, vooringenomen, geen enkele onderbouwing van stellingen of opvattingen [arie roos - bizar] Dus dat linkse mensen hier niet meer reageren, vind ik niet vreemd. Rechts heeft zijn eigen werkelijkheid gecreerd en gelooft daar heilig in. Nog even en Rechts gaat zonder te knipperen beweren dat de Aarde plat is. Tegen zoveel bewuste blindheid valt niet te debatteren.

3 Reacties
Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:19

Even voor de duidelijkheid: volgens mij vraag ik hier op heel veel plekken juist naar onderbouwing van het rechtse gewauwel. Maar, niet geheel verrassend, die onderbouwing blijft volledig uit. De regressiefjes houden helemaal niet van discussie; in rechtse kringen wordt je alleen maar stoer als je anderen leuk kunt afzeiken. Gelijk hebben is in die echokamer eerder een diskwalificatie.

Peter Smit2
Peter Smit228 okt. 2016 - 8:01

@Arie Roos "in rechtse kringen wordt je alleen maar stoer als je anderen leuk kunt afzeiken. Gelijk hebben is in die echokamer eerder een diskwalificatie." En hoe zou je deze tekst omschrijven?

Freelux
Freelux28 okt. 2016 - 9:35

Typisch linkse reacties dit. De rechtse reacties zijn te moeilijk met om inhoudelijk met argumenten te weerleggen dus worden maar even alle rechtse reacties op dit topic geridiculiseerd: 'Alle rechtse reacties zijn dom', 'De rechtse reacties zijn empathieloos' (hoe je in deze discussie empathieloos kan zijn is me sowieso een raadsel), 'Alle rechtse reacties onderbouwen niks', 'Waar blijven de weldenkende linkse reacties' (rechtse zijn dit blijkbaar niet, natuurlijk zonder verdere argumentatie). Het is simpel de schrijver van dit artikel klopt zichzelf en heel links Nederland op de borst dat juist zij het zijn die steeds opkomen tegen Islamisering en dat rechts niks doet (hoezo leven in je eigen wereldje). Vervolgens wordt dat prima door de rechtse reacties hier weerlegd. Zelfs het stemgedrag van de linkse partijen in de Tweede Kamer wordt erbij gepakt. Hoe je dan kan beweren dat de rechtse reacties niks onderbouwen is mij dan ook een raadsel. Blijkbaar creëren linkse reageerders toch een eigen werkelijkheid. Dat linkse reageerders zich misschien eerst beter in de reacties kunnen verdiepen blijkt wel uit het feit dat Johan eldert Arie Roos beschuldigt van het plaatsen van domrechtse reacties. Volgens mij zie ik alleen linke reacties van Arie Roos wat hijzelf ook terecht aangeeft...

Andy Capp
Andy Capp27 okt. 2016 - 17:48

Recht heeft de rechten van de mens ontdekt als instrument om de westerse economisch dominantie te rechtvaardigen: nog nooit waren de rechten van de vrouw zo belangrijk, behalve als het gaat om een gelijke beloning natuurlijk. De Engelsen konden het onlangs nog niet eens over hun hart verkrijgen om homoseksuelen met terugwerkende kracht juridisch pardon te geven: zo groot is de afstand tussen de islamitische landen en de onze: nog niet eens 50 jaar. Wat me nog het meeste ergert zijn die rechtse mannen die opeens menen op te moeten komen voor de rechten van de vrouw: alsof die vrouwen dat zelf niet zouden kunnen. En de manier waarop: vrouwen moeten gelijke rechten krijgen binnen de mannenwereld, -niet omgekeerd natuurlijk.

2 Reacties
NieuwKritisch
NieuwKritisch27 okt. 2016 - 21:03

Wat is je probleem als "rechtse" mannen opkomen voor de rechten van vrouwen? Jij hoeft het toch lekker niet te doen. Een non discussie cq stellingname.

Paul250371
Paul25037127 okt. 2016 - 21:04

Klopt helemaal

Anastase Prudhomme
Anastase Prudhomme27 okt. 2016 - 17:34

.. toch geen acht slaan.. fuck a duk.

NieuwKritisch
NieuwKritisch27 okt. 2016 - 17:26

Zijn Obama en Clinton ook links? Beiden vallen en vielen over de vrouwonvriendelijkheid van Trump inclusief de geweldige speech van Michelle Obama. Maar ik hoorde van hun geen enkele maar dan ook geen enkele kritiek op de zware onderdrukking van vrouwen in bijv Saudi Arabia die een belangrijke politieke partner is van de VS. Is er hier sprake van een splinter of balk in hun ogen?

8 Reacties
Andy Capp
Andy Capp27 okt. 2016 - 17:51

Weet je wat, -laten we die ook gaan bevrijden, net zoals de vrouwen van Irak; we gaan de democratie brengen en dan mogen ze ook stemmen. Aanvalluh!!

Mark Huysman
Mark Huysman27 okt. 2016 - 18:15

[Zijn Obama en Clinton ook links?] Nee

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 18:50

dit gaat over Nl dus je stelling is vals en niet terzake

johannn2
johannn227 okt. 2016 - 21:22

Geheim, Daar heb je een punt. En ik heb hen ook niet éen keer over de toestand van de ijsberen aan de Noord-Pool gehoord ! Het is toch wat ! .

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:00

[Zijn Obama en Clinton ook links?] Sinds wanneer zijn Obama en Clinton Nederlands ? Want het gaat hier over Nederland.

NieuwKritisch
NieuwKritisch28 okt. 2016 - 7:15

@ Andy, Huysman, Eldert, Johann,Roos: de balk in de ogen van links is universeel net als het ontkennen ervan gezien jullie commentaar....

Johan eldert
Johan eldert28 okt. 2016 - 10:50

[Geheim69 28 oktober 2016 at 09:15 @ Andy, Huysman, Eldert, Johann,Roos: de balk in de ogen van links is universeel net als het ontkennen ervan gezien jullie commentaar…. ] ohhh en wat ontkennen we dan? Er wordt niets ontkend we wijzen je er alleen op dat je een valse stelling produceert. Het gaat over NL en niet over de VS. dus dat domme gewauwel van je of De clintons 'links' zijn is totaal niet relevant. maar om antwoord te geven; De democraten in de VS zijn naar Nl begrippen.... RECHTS. Equivalent van de VVD

Entiteit
Entiteit31 okt. 2016 - 11:41

De VS geeft niet genoeg kritiek op SA, dus Obama en Hillary zijn niet links. Klassieke drogreden. Gelukkig hebben de rechtse dominees altijd pal voor de feministische zaak over de grens gestreden(?). En rechts heeft ineens de door hun zelf dood verklaarde maakbare samenleving ontdekt, ook al is dat enkel om de islam mee te geselen. Bij de Conservatives leeft nog steeds het ideaal van de vrouw-achter-de-succesvolle-man. Niet voor niets dat de presidentswife's nu voor Hillary gaan. Ook het boek van Machteld Zee vind een zwaarlijvige drogreden. Typisch rechts: hypocrisie bij links ontwaren zonder zelf voor enige zaak op het Malieveld te hebben gestaan. Ja met een roze plopkap de boel trollen, dat wel.

Michiel Online
Michiel Online27 okt. 2016 - 16:46

Religie? Illusiegedrocht zal je bedoelen.

johannn2
johannn227 okt. 2016 - 15:03

“Heilige Identiteiten “ door Machteld Zee, jurist en politicoloog Boek op basis van haar promotieonderzoek bij prof. Cliteur, Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid: Instituut voor Metajuridica: Encyclopedie van de rechtswetenschap, waar ook Afshin Ellian prof is, en waar Machteld nu gastmedewerker is. Het is een als zeer nationalistisch en anti-EU bekend staand “nest”, waar o.a. ook een Thierry Baudet promoveerde op een zeer omstreden proefschrift. Ook de conclusies van Machteld zijn omstreden. NRC: “ Collega-wetenschappers reageerden als door een wesp gestoken. Annelies Moors, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), twijfelt aan de wetenschappelijkheid van Zee’s onderzoek: „Ze is maar twee dagen bij die sharia councils geweest.” UvA-antropoloog Martijn Dekker wees erop dat Zee heeft gestudeerd bij rechtsgeleerde Paul Cliteur, aan de Universiteit Leiden. „Als je ‘wetenschappelijke’ onderbouwing van je xenofobe denkbeelden nodig hebt, dan weet je waar je wezen moet”, schreef Dekker. “ “ Verschil in politieke opvattingen was er altijd al, zegt Nico Landman, universitair hoofddocent islamologie aan de Universiteit Utrecht, maar volgens hem is de afstand gegroeid. „Het worden twee gesloten circuits die onderling niet meer met elkaar praten. Dat vind ik jammer.”Zee wil zelf niet reageren op het debat dat is ontstaan naar aanleiding van haar boek. Dat religiewetenschappers moslims de hand boven het hoofd houden, zoals zij schrijft, klopt volgens Landman niet. “ https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/07/oorlog-in-de-islamologie-haters-tegen-wegkijkers-4682112-a1525595 Citaat uit de laudatio door Cliteur bij haar promotie: “Professor Paul Cliteur over de islam en het ‘complot van stilte’ binnen de academie “ “ Maar, Machteld, ik denk dat jij en ik ook zeer veel geluk hebben gehad dat we dit onderzoek gefinancierd hebben gekregen door goden die vandaag niet bij naam genoemd willen worden. Dat moeten we respecteren, zoals we altijd moeten doen met de wensen der goden. Maar in stilte zijn we dankbaar, want jij en ik weten dat dit soort onderzoek nooit, nooit door NWO gefinancierd zou worden. Daar worden de standaard-paradigma’s namelijk eindeloos herkauwd. Ik ben zeer dankbaar dat we onder de radar hebben kunnen blijven, dank aan de goden!” Een echte complottheorie dus. Opmerkelijk, dat de NWO volgens Cliteur zelf dit onderzoek “nooit, nooit” zou financieren. Daar waren volgens hem “goden die vandaag niet bij naam genoemd willen worden” voor nodig. Dat maakt op zijn minst nieuwsgierig. Complottheoretici zijn niet zelden zelf tot complotten geneigd. .

4 Reacties
Baytep
Baytep27 okt. 2016 - 16:19

wat een lap tekst, en het enige dat als argument overeind blijft is het verwijt dat mevrouw Zee slechts twee dagen bij een sharia raad aanwezig was. Nou heb ik het boek niet gelezen, maar als zij in twee dagen genoeg data kan verzamelen lijkt me dat voldoende. De kans lijkt me ook groot dat ze maar twee dagen aanwezig mocht zijn. In ieder geval is duidelijk dat ze niet de meest extreme situaties heeft meegemaakt, en als academicus zal ze zich ook enkel gebasseerd hebben op haar eigen data. Wat ik wel weet is dat dit de eerste keer is dat een onderzoeker uberhaupt toegelaten werd tot een sharia rechtbank.

Frank Straathoff
Frank Straathoff27 okt. 2016 - 18:31

@Johannn Met het fanatisme van een Jehova strijdt je al een tijdje tegen Citeur, Ellian en Baudet. Zee probeer je via een soort zelfverklaarde quilt by association te framen. Argumenten blijven as usual achterwege. Dat is dan weer jammer maar wel voorspelbaar.

johannn2
johannn227 okt. 2016 - 21:19

Frank, ? ? Ik heb wel geteld éen hele keer eerder gereageerd op een artikel dat over die club ging. Waarom probeer jij hen zo fanatiek te verdedigen ? Ik ben kennelijk op een paar volgelingen gestuit. Klopt ? .

Johan eldert
Johan eldert28 okt. 2016 - 10:53

[ Frank Straathoff 27 oktober 2016 at 20:31 @Johannn Met het fanatisme van een Jehova strijdt je al een tijdje tegen Citeur, Ellian en Baudet. Zee probeer je via een soort zelfverklaarde quilt by association te framen. Argumenten blijven as usual achterwege. Dat is dan weer jammer maar wel voorspelbaar. ] als er iemand geen argumenten voert dan ben jij het weer Frank. Goedkoop gewauwel en meningen in stelling brengen als feit. Gaaap. Johann verwijst naar diverse bronnen die je kan volgen. In die bronnen staan voldoende onderbouwde argumenten. Niet dat jij daarop ingaat, laat staan dat je ze leest. De boodschapper die Zee aanvalt, moet zo snel neergesabeld worden, niet waar Frank.

dikke leo2
dikke leo227 okt. 2016 - 14:25

U heeft de linkse verontwaardiging over het stuk van mevrouw van de zee gemist? Ze werd door linkse mensen verguist. Sommige linkse mensen spraken van fictie, terwijl ze het niet eens gelezen hadden. Daar zit ook vaak het probleem van links, de boodschapper wordt altijd aangepakt, en zelden de boodschap. Dat doet u hier trouwens ook niet, u gaat heel slim in verkiezingsprogramma,s neuzen, naar wat bruikbaars. Als Wilders een anti S.A sticker maakt staat politiek links op de achterste benen, want belangen! Het salafistisch centrum in Rotterdam is er dankzij de rechtse partijen niet gekomen, want die hebben het aangekaart. GL heb ik er niet over gehoord. En zo zijn er talloze voorbeelden, vraag het maar aan mevrouw Halsema!

9 Reacties
Zandb
Zandb27 okt. 2016 - 16:30

Leo: Als je het dan toch over het niveau van de wetenschap hebt, is een stelling als: "Sommige linkse mensen spraken van fictie, terwijl ze het niet eens gelezen hadden", natuurlijk een doorslaggevend bewijs. Of een stelling als "De boodschapper wordt altijd aangepakt, en zelden de boodschap" zal in dit verband ook goed scoren.

Frank Straathoff
Frank Straathoff27 okt. 2016 - 18:35

@Gerrit Zandb Dikke Leo pretendeert dan ook niet een wetenschappelijk reactie te plaatsen. Hoe jouw brein werkt is mij een vraagteken. Verder spreekt hij uiteraard gewoon de waarheid, dat weet jij ook wel, maar die komt je even niet uit dus laat je weer de inmiddels bekende hersenscheet.

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 18:54

Als de boodschap ongefundeerd trappen tegen de volgers van een religie is, lijkt mij dat logisch. Want dat is wat Zee doet. De onderbouwing van haar kritiek is absoluut flinterdun in het boek. De poneert vooral veel stellingen die zelf beantwoordt vanuit haar opvattingen en niet op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dus dat zij dan aangepakt wordt vanwege haar brobbelwerk lijkt mij logisch. Ze is een charlatan met een zogenaamd wetenschappelijk sausje dat Cliteur eroverheen gegoten heeft. En Halsema heeft harder gestreden voor onze vrijheden dan welke andere politicus ook.

Paul250371
Paul25037127 okt. 2016 - 21:05

Heb jij wel gelezen Dikke l?

johannn2
johannn227 okt. 2016 - 21:36

dikke, Jij stelt: " Ze werd door linkse mensen verguist." Ik leid daaruit af, dat er kritische mensen zijn die kritiek op haar hebben ? Waarom noem je dat niet gewoon demoniseren, zoals gebruikelijk ? Noem eens een paar voorbeelden van die verguizing. En weerleg ze ook maar even. .

Ernst Raedecker
Ernst Raedecker27 okt. 2016 - 22:09

@Johan Eldert: "De onderbouwing van haar kritiek is absoluut flinterdun in het boek. De poneert vooral veel stellingen die zelf beantwoordt vanuit haar opvattingen en niet op basis van wetenschappelijk onderzoek." In de Nederlandstalige versie staan geen voetnoten en slechts een paar eindnoten die de moeite niet waard zijn. Daardoor ontbreekt in deze versie inderdaad de onderbouwing van haar beweringen. Maar in de oorspronkelijke Engelstalige versie van haar proefschrift staan die voetnoten er wel en die versie bevat dus, anders dan de Nederlandse versie, wel een onderbouwd betoog. Uiteraard kun je het vervolgens wel of niet eens zijn met de lijn van haar verhaal en met de keuzes die ze uit het materiaal heeft gemaakt. De enige die beide versies gelezen en besproken heeft, is Dr. Kromzwaard. Hij vindt het proefschrift beter, proef ik uit zijn recensie. Ik ook. Ze heeft voor de Nederlandse versie de structuur door elkaar gegooid en dat vind ik geen verbetering. Ik ben een dag bezig geweest om alle paragrafen die weggelopen waren weer terug te vinden. Ook haalt ze er dingen bij die niet in het oorspronkelijke proefschrift stonden, bijvoorbeeld het zeker bestaande en soms adembenemende arabische antisemitisme. Hans Jansen de theoloog heeft daar uitgebreid over geschreven, Jeffrey Herf vanuit een andere invalshoek ook. Gilbert Achcar ook. Dan krijg je bij Machteld op p. 49 een commentaar op een clip van MEMRI waarin een haatbaard commentaar levert bij filmfragmenten uit Shoah van Lanzmann. Fragmenten vanuit net bevrijde concentratiekampen. Machteld Zee: "Bij de aanblik van een gebroken man in Mauthausen zegt de sjeik: 'Zie de vernedering op zijn gezicht, Allah zij geprezen.'" Ik geloof onmiddellijk dat die baard dat zegt en dat MEMRI het goed vertaald heeft uit het Arabisch in het Engels. Maar ik geloof NIET dat die fragmenten uit Shoah komen. Shoah gaat nl. over de Vernichtungslager en Mauthausen was weliswaar een concentratiekamp van de derde en zwaarste categorie, volgens de eigen indeling van de SS, maar geen vernietigingskamp. Bovendien heeft Lanzmann om principiële redenen in zijn film geen documentair materiaal opgenomen. De fragmenten zitten dan ook niet in Shoah. Waarin dan wel? Ik dacht eerst in Todesmühlen, maar dat bleek niet te kloppen. Toen dacht ik aan de documentaire film waar Hitchcock nog mee bezig is geweest. Ook fout. Uiteindelijk kwam ik erachter. Ze zitten in de film "Nazi Concentration and Prison Camps", die tijdens het Neurenbergproces werd vertoond in de beroemde zitting waarin Göring en zijn maats indringend te zien kregen waar ze twaalf jaar voor hadden gevochten. Erg veel lijken. De gebroken man komt trouwens uit kamp Nordhausen en niet uit Mauthausen. Maar dat kon Machteld niet weten, want de arabische zender waar MEMRI de clip vandaan had gehaald, had het oorspronkelijke materiaal verknipt. Hij zit op 21:06 in het MEMRI-filmpje en op 25:33 in Nazi Concentration Camps. https://vimeo.com/16779150, New Trends in Arabic Anti-Semitism, Henrik Clausen, UNHRC, Geneve, 28-09-2010 https://www.youtube.com/watch?v=_pQJ42ONPDo, Nazi Concentration Camps - Film shown at Nuremberg War Crimes Trials Is dit detail belangrijk? Ik vind van wel. Als je de film Shoah erbij haalt, moet je weten dat die film alleen over de vernietigingskampen gaat, en dus niet over Mauthausen en Nordhausen en Dachau en Buchenwald en Belsen KAN gaan. Altijd je beweringen controleren. Het viel me wel op dat van alle journalisten in heel Nederland er precies 0 (nul) dit hebben ontdekt. Ik neem aan dat dit komt omdat van alle journalisten in heel Nederland er precies 0 (nul) het boekje Heilige identiteiten hebben gelezen. Op het internet was het niet beter. FACT FREE JOURNALISM RULES THE WAVES OF OUR EMOTIONS.

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:03

[Verder spreekt hij uiteraard gewoon de waarheid ...] Jouw wereldbeeld is niet der waarheid, Frankje. In de echte wereld was de linkse kritiek volkomen duidelijk: Zee beweert allemaal zaken die ze niet kan bewijzen. Maar ja, in jouw wereld kunnen Rechtse mensen niets fout doen, dat snap ik wel ...

Zandb
Zandb29 okt. 2016 - 7:58

Frank: Mensen die "gewoon de waarheid spreken", en zonder enige onderbouwing enkele beweringen doen, daar neemt u blijkbaar genoegen mee en ik niet. Inderdaad zullen "sommige linkse mensen" het boek wel niet gelezen hebben en zal vast zo'n iemand het boek van Zee tot fictie hebben verklaard; dat zal vast waar zijn. Maar wie betreft dat dan en hoeveel waarde mogen we daar aan hechten? En inderdaad wordt de boodschapper vaak aangepakt, zelfs door links, en niet de boodschap. Maar waarom is dat hier dan op welke manier geval? Verder zeg ik in feite tegen Leo: "Als het dan om wetenschap gaat, dan ..... (mag je wel met iets meer komen dan.........)

Johan eldert
Johan eldert30 okt. 2016 - 8:47

[Ernst Raedecker 28 oktober 2016 at 00:09 @Johan Eldert:] Dat is mooi dat je dat gedaan heb en ik heb de engelse versie niet gelezen. Is ook niet relevant want MAchteld presenteert en verdedigt in Nederland haar nederlandse proefschrift. En daar wordt ze terecht op aangevallen, want dat proefschrift is qua onderbouwing flinterdun [wat jij ook erkent] en redelijk onsamenhangend. Wat dan weer verklaart wordt uit jou onderzoek dat ze allerlei zaken geschrapt / herschikt heeft tov van de engelse versie. Dus machteld trekt zelf de emmer over zich heen en blijft mijn kritiek, op de nederlandse versie, recht overeind staan. je kan je ook afvragen waarom ze doelbewust haar nederlandse versie zo overduidelijk heeft aangepast. Dat wijst erop dat een bepaald [politiek] doel aan het bedienen is en dus t wetenschappelijke pad heeft losgelaten. Dan des temeer is het terecht dat ze aangepakt wordt.

Blitskikker
Blitskikker27 okt. 2016 - 14:05

In het hele verkiezingsprogramma van de PvdA, 63 pagina's, komt het woord islam niet één keer voor! Dit thema, dat toch behoorlijk in het nieuws is de afgelopen jaren en behoorlijk leeft onder de bevolking, vindt men bij de PvdA kennelijk totaal niet interessant. Hoe ziende blind kun je zijn?

7 Reacties
Andy Capp
Andy Capp27 okt. 2016 - 17:55

Ja, jij wilt dat thema graag levend houden onder de bevolking, nietwaar? Ze zouden er eens aan wennen en het gewoon gaan vinden dat hun buurman een andere godsdienst heeft.

joop12342
joop1234227 okt. 2016 - 20:40

Andy,weet jij niet, dat het al leeft onder de bevolking?. En hoe. Daar zorgt de islam zelf wel voor, vooral de testo's. Laten we het buitenland even buiten beschouwing. We zijn er al heel lang aan gewend, dat onze buurman een andere godsdienst heeft, alleen een islamitische buurman geeft wat meer problemen .Dan denk ik aan homo's, jonge vrouwen, kleding Ach u weet het wel, maar toegeven , dat je fout zit, is niet een links ding.

Paul250371
Paul25037127 okt. 2016 - 21:10

Daar heb je een andere Partei voor die er 90% van haar verkiezingsprogramma aanweidt. Maar dat thema (Islam) speelde bij die Partei ook niet echt blijkbaar want Bosma was wel erg snel uitgeschreven.

Paul250371
Paul25037127 okt. 2016 - 21:12

aanwijdt

Albert Einstein
Albert Einstein28 okt. 2016 - 8:30

Andy, Hoe zou jij het vinden als in het verkiezingsprogramma van de PVDA het woord "opwarming van de aarde" niet voorkwam? Ik vind dat ook dat onderwerp levend moet worden gehouden onder de bevolking. Jij dus niet? Selectieve verontwaardiging?

Johan eldert
Johan eldert30 okt. 2016 - 8:49

oh en moet de PVDA dan ook uitgebreid een hoofdstuk wijden aan het christendom en het jodendom. Toch ook volop het nieuws.

Savio
Savio30 okt. 2016 - 17:32

@Albert Einstein 28 oktober 2016 at 10:30 Het probleem van de opwarming van de aarde is een reëel probleem waar wij met vereende krachten een oplossing voor moeten vinden. Het "probleem islam" is een fantoomprobleem en met fantoomproblemen moeten islomofoobjes zelf maar in het reine komen. Het is de moeite van een verkiezingsslogan niet waard.

Savage2
Savage227 okt. 2016 - 14:04

Laten we beginnen om de kraan dicht te draaien van 50.000 tot 0 per jaar, daarna gaan we dweilen. Nou daar is geen enkele steun voor bij de linkse partijen en zelfs niet bij zogenaamd rechts.

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 18:55

euhh de 50.000 per jaar werd veroorzaakt door rechtse partijen vvd cda. Het was een linkse partij, pvda, die de kraan dichtdraaide tot +/- 12000. Dus inderdaad, de balk van rechts is megagroot

Savage2
Savage229 okt. 2016 - 17:41

@ Johan Waar heb je het over, afgelopen jaar zijn er 50.000 vluchtelingen/migranten dit land binnen gewandeld. Hier komt nog gezinshereniging bij, is het een idee om tegen gezinshereniging te stemmen ? De VVD en CDA beschouw ik niet als goede partijen, wat zij met hun beleid hebben veroorzaakt zal ik ze nooit vergeven en mijn stem krijgen ze nooit. Nu zijn ze pas een beetje sceptisch aan het worden op het migratie-beleid omdat het populair is, maar dat is wel 20 jaar te laat.

Albert Einstein
Albert Einstein27 okt. 2016 - 14:01

Links doet wel veel, maar het is symptoombestrijding. Wilders wil de islam verbieden. Dat is wel vrij bruut, maar veel effectiever, omdat het de oorzaak van de problemen wegneemt.

4 Reacties
Anastase Prudhomme
Anastase Prudhomme27 okt. 2016 - 17:14

Welnee, Albert, dat werkt voor geen meter. Alsof een verbod op elke vorm van nazisme jou van je ideeën zou genezen!

Joe Speedboot
Joe Speedboot27 okt. 2016 - 17:34

'omdat het de oorzaak van de problemen wegneemt. ' Hoe naïef kan je zijn! Veronderstellen dat je ook maar iets bereikt met het verbieden van de Islam is nog banaler dan denken dat je drugs de wereld uit krijgt met een verbod.

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 18:56

haha wederom prachtige domheid. In china is religie ook verboden. maar dat gaat gewoon ondergronds en tiert welig. Slaap lekker verder Onstein

Albert Einstein
Albert Einstein28 okt. 2016 - 8:36

Ik zeg ook niet dat met een verbod alles in 1 klap is opgelost, maar het is een begin. Gedogen is geen oplossing. Het bezwaar tegen een verbod komt rechtstreeks uit de onderbuik. Angst (voor een verbod) is een slechte raadgever!

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer27 okt. 2016 - 13:41

Jeroen leuk als enkele politieke partijen in hun programma's enkele zinnen wijten aan ongewenste Arabische investeringen in westerse moskeeën en moslimgroeperingen, maar het is nutteloos zolang de totale islam, als staatsondermijnende ideologie met een religieus sausje, valt onder de wettelijke bescherming van een religie en de navenante religieuze privileges geniet. Iedereen die zich objectief verdiept in de koran, soenna en hadith kan m.i. niet anders concluderen dat grofweg het eerste derde deel van de koran, de Mekka tijd, religieus is, de rest, de Medina tijd, plus de soenna en hadith overwegend politiek. Daarbij latere verzen overschrijven de eerdere volgens de profeet, wat het geheel dus ideologisch en niet religieus maakt. Een goed georganiseerde en zeer relevante beweging als het moslimbroederschap is redelijk transparant over haar ideologische agenda en strategie om tot een wereldwijde umma te komen. Erdogan doet daar overigens ook niet moeilijk over met zijn onze minaretten zijn de bajonetten, onze moskeeën de kazernes, de gelovigen onze soldaten en democratie is een trein waar je opstapt totdat je doel is bereikt. Kortom partij programma's zijn totaal irrelevant zolang de politiek weg loopt voor het o zo noodzakelijke debat waar een drietal vragen beantwoord moeten worden. -1- is de islam in feite en in hoofdzaak ideologisch of religieus? -2- indien ideologisch zijn haar doelstelling verenigbaar met de fundamenten van de westerse democratische rechtstaat? -3- zo niet gaan we de ideologie met alle wettelijke middelen bestrijden? Let wel de overheid bestrijdt slechts de ideologie en laat de religie de religie. Pas dan kan buitenlandse invloed, zowel financieel als bestuurlijk, meteen afgekapt worden. En kunnen er de noodzakelijke eisen worden gesteld aan zowel moskeeën als islamitisch onderwijs om te zorgen dat het geen ideologische maar slechts religieuze instellingen zijn.

7 Reacties
dikke leo2
dikke leo227 okt. 2016 - 15:35

Prima stuk, helemaal to the point.

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 18:59

als jij je verdiept in de bijbel [ot-nt] en de thora kom je tot precies dezelfde conclusies. STerker, het meest wrede en wraakzuchtige boek is de Thora. jawel. Als dit je criteria zijn dan zal je als eerste het Joodse geloof moeten gaan verbieden. ohhh maar die doen toch niets slechts die Joden. nee dat klopt. 95% zijn interpreteert de Thora op een modern liberale wijze. En wacht even, dat doen ook 95% van de moslims,. en hooo wacht even, christenen ook. dus wat is het probleem? de boeken of de mensen. Juist de mens. religie of boeken verbieden getuige van immense kortzichtigheid en vooringenomenheid.

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:04

[de totale islam, als staatsondermijnende ideologie met een religieus sausje ] Aha. Wie hangen die "totale Islam" van jou precies aan hier in Nederland ? En welke politieke invloed hebben die mensen precies ?

Zandb
Zandb28 okt. 2016 - 7:04

Jan Willem: Dit is natuurlijk het understatement van het jaar, "Let wel de overheid bestrijdt slechts de ideologie en laat de religie de religie", als je de "totale islam" beschrijft. Je bedoelt dus dat de religies - wat de islam niet is - ongestoord hetzelfde kunnen doen als wat de islam niet mag: Bizarre regels opstellen opleggen aan de eigen parochie en bij voldoende macht ook aan de mensen daar buiten.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer28 okt. 2016 - 9:35

@Johan eldert dit draadje gaat over het werk van Machteld Zee en daarom heb ik het niet over de thora of bijbel, nog los van het feit dat de westerse wereld niet lijdt onder joods of christelijk terrorisme. Daarbij de christelijke macht is in dit land, met mede dank aan links, volledig irrelevant geworden.Wat ik wel weer relevant vindt, wereldwijd gezien, is het aantal volgers een 20 miljoen joden en 1,5 miljard moslims. Uw uitspraak dat 95% van de hier wonende moslims een moderne liberale interpretatie heeft van de heilige schriften wijkt nog al heel significant af van de percentages, zelfs als we die indicatief noemen, welke prof. Ruud Koopmans publiceerde m.b.t. fundamentalistisch denken en het stellen van geloofswetten boven seculiere wetgeving. Ik zie de wetenschappelijke onderbouwing met heel veel interesse tegemoet. Het zou fantastisch zijn indien binnen de westerse moslimwereld binnen twee jaar tijd een dergelijke aardverschuiving in denken zou hebben plaats gevonden. En mocht u gelijk hebben dan zal het eventueel wettelijk bestrijden van de politieke islam dus voor 95% verlichte moslims geen enkel probleem zijn, sterker nog hen slechts ondersteunen in het verlicht zijn. Veder spreekt u over het verbieden van boeken, u wel, ik niet. Integendeel trek open die gordijnen, leg de ideologische en religieuze geschriften naast elkaar op tafel, inclusief Mein Kampf, en voer een inhoudelijke discussie wat moreel, humaan en volgens onze fundamenten van de democratische rechtstaat acceptabel, verwerpelijk of niet niet acceptabel is. Overtuigen werkt altijd beter dan verbieden.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer28 okt. 2016 - 10:06

@Arie zolang de politiek gevestigde orde de cocktail van religie en politieke islam als religie definieert is dus iedere Nederlandse moslim feitelijk volger van de totale islam, wat niet hoeft in te houden dat iedere moslim daar naar handelt. Op dit moment is de politieke invloed minimaal, maar weet u Arie ik heb wel vertrouwen in het moslimbroederschap en het implementeren van hun politieke doelstellingen. Daarbij tijd is relatief in het MO. Niets hoeft op stel en sprong, stapje voor stapje is voorlopig voldoende tot de kritische massa toeneemt en de stappen groter en frequenter worden. En het westen gedoogt dat. Of dat nu buitenlandse inmenging, het zij financieel het zij bestuurlijk, is in moskeeën of islamitisch onderwijs, het gedogen van gescheiden ingangen en gebedsruimten voor vrouwen en mannen, het islamitisch slachten, het niet adequate handhaven en vervolgen van clitoridectomie van minderjarige meisjes, jongensbesnijdenis, de politiek correcte zelfcensuur, het wegzetten van islamkritiek als moslimhaat, etc.. De politiek leert, echter zeer langzaam. Zo zijn gescheiden gemeentelijke balies opgeheven, heeft Rotterdam Ramadan, direct afstammend van één van de founding fathers van het moslimbroedershap, als adviseur aan de kant geschoven en erkende Asscher deze week dat de bouw van de Westermoskee een fout was. Echter de politieke islam lift nog steeds mee op de privileges welke religies, helaas, in dit land nog steeds hebben. Buitenlandse inmenging is moeilijk te stoppen want vrijheid van religie. Daarom o.a. Arie is dat politieke debat hebben we het over een ideologie of over een religie in mijn ogen zo belangrijk.

Johan eldert
Johan eldert30 okt. 2016 - 8:52

[Jan Willem deBoer 28 oktober 2016 at 11:35 @Johan eldert dit draadje gaat over het werk van Machteld Zee en daarom heb ik het niet over de thora of bijbel, nog los van het feit dat de westerse wereld niet lijdt onder joods of christelijk terrorisme.] Niet lijdt onder het christendom? haha. je vergeet dat ook fundamentalistische christenen op deze planeet ook aanlslagen plegen. Dat die net zo goed LBGT onderdrukken. En wat dacht je van de joodse onderdrukking van het palestijnse volk? je balk is wel erg groot in je oog

Earl Johnson
Earl Johnson27 okt. 2016 - 13:20

Goed stuk. Het blijft mij verbazen dat in zo'n ongelovelijk linkse media-outlet als Joop, grotendeels rechtse mensen reageren. Waar zijn de weloverwogen reacties van de linkse mensen? Zijn jullie nu al te moe om in discussie te gaan met de rechtse 'emphatie loze' reacties?

5 Reacties
Sgt. Pepper
Sgt. Pepper27 okt. 2016 - 13:39

Misschien zijn er gewoon niet zo veel meer van. Niemand gelooft meer in sprookjes of utopieen

dedebe
dedebe27 okt. 2016 - 14:08

Je kan mensen die een andere mening hebben blijven beledigen maar daarmee overtuig je ze echt niet van jouw gelijk. Persoonlijk denk ik dat het voornamelijk een generatiekloof bloot legt, het zijn vooral nog de babyboomers en andere 60+ers die nog in het fabeltje van de maakbare samenleving geloven. Latere generatie hebben de zure vruchten daarvan mogen plukken en weten inmiddels beter. Daarnaast laten mensen zich niet meer emotioneel chanteren zoals dat aan het einde van de vorige eeuw nog zo vaak gebeurde.

BingoGrubb
BingoGrubb27 okt. 2016 - 14:26

heb je wel op gelet die linkse mensen zijn splinters uit hun oog aan het pulken. en wat u recht noemt op deze site vind ik eigenlijk vaker het midden. maar begrijp de verwaring wel het midden ligt ook recht van de linker kan

Joe Speedboot
Joe Speedboot27 okt. 2016 - 17:37

'het zijn vooral nog de babyboomers en andere 60+ers die nog in het fabeltje van de maakbare samenleving geloven.' Sinds een paar jaar is daar een groep bij gekomen: PVV stemmers.

Albert Einstein
Albert Einstein28 okt. 2016 - 8:46

Joe, Ik vind niet dat je kunt zeggen dat de samenleving maakbaar is of juist niet, of dat het maakbaarheidsideaal iets "links" is. Het hangt er helemaal van af WAT je van de maatschappij wilt maken, en of de maatschappij die je voor ogen hebt uberhaupt wel kan bestaan. Zo denk ik dat het multicultureel maken van de maatschappij net zo iets is als het ontwerp van de toren van Babel. Te hoogmoedig en gedoemd om te mislukken, omdat de mensen elkaar niet meer zullen begrijpen.

[verwijderd]
[verwijderd]27 okt. 2016 - 12:38

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 13:32

De SP en PvdA zeggen niets concreets over Saoudie Arabie, vandaar. (SP stelt geen wapenhandel te willen met landen die mensenrechten schenden, bijv. Dat is weinig concreet. (Vragen als: en andere vormen van handel? En die financiering richting Nederland? etc) Wel zijn het alle linkse partijen (van SP tot PvdA) die, met behoud van godsdienstvrijheid, wat aan de sociale problematiek willen doen. Rechtse partijen willen de godsdienstvrijheid (van enkel de Islam) inperken.

Pater
Pater27 okt. 2016 - 13:35

Beter lezen. "Wat mij opvalt is dat ALLE linkse partijen plus, D66 en CDA een min of meer uitgebreide paragraaf hebben om iets tegen de door Zee aangekaarte problemen te doen."

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 13:54

Aha. Wat mis je dan precies, eigenlijk ?

Joop Zuremelk
Joop Zuremelk27 okt. 2016 - 12:35

"Wat mij verder opviel was dat deze zaken dus nergens bij de SGP, VVD en PVV voorkomen." Tsja, het waren dus wel de VVD en de PVV die kamervragen stelden over het salafistisch centrum te Rotterdam en de dubieuze financierders van dat project. Het waren dus wel het CDA en de SGP die zich hard maakten om dit tegen te houden. Niet GroenLinks, niet de ChristenUnie en niet D66. Het staat wel mooi in hun verkiezingsprogramma, maar papier is geduldig. Een beetje zoals ik bij scribenten hier ook wel eens lees; "ja, maar we strijden toch al tegen dit soort zaken?", om er vervolgens met geen woord over te reppen.

2 Reacties
Pater
Pater27 okt. 2016 - 13:52

Onzin. "PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, bekend om zijn strijd tegen salafisten, reageert verbijsterd, schrijft de NOS: “Het is onbegrijpelijk dat salafistische organisaties via listige wegen en duistere constructies erin slagen om een schoolgebouw op te kopen om hun antidemocratische machtsideologie te verspreiden”, zo laat het PvdA-Kamerlid weten. “Ze ondermijnen de democratie, bedreigen de openbare orde en polariseren de samenleving.” De PvdA eist dat het kabinet en de gemeente Rotterdam alles op alles zetten om salafistenschool tegen te houden. Ook andere partijen in de Tweede Kamer, waaronder de VVD, maken zich zorgen en eisen actie."

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 19:03

en ook GL lokaal heeft wel degelijk vragen gesteld. En daar hebben we het probleem weer op rechts. Men verzint zijn eigen realiteit en verkondigt dat als de waarheid. En vervolgens moeten de partijen / individuen die worden aangesproken, zichzelf verdedigen tegen de realiteit [de onzin dus] die Rechtse partijen / rechtsmensen de hele tijd lopen te verzinnen. Daar ben ik wel klaar mee.

Bram Emanuel
Bram Emanuel27 okt. 2016 - 12:33

De schrijver haalt partijprogramma's en daadwerkelijke uitingen en stemmingen in de tweede kamer door mekaar. Wanneer hebben D66, groenlinks of de PvdA in de tweede kamer kritiek geuit, of een verbod geeist, op de financiering van moskeeen en stichtingen vanuit Turkije en het midden-oosten? Antwoord: nooit. Als er kritiek is op die financiering, bijvoorbeeld door Wilders, staan Pechtold en Klaver meteen vooraan om weerwoord te geven. Idem dito op gemeenteraadsniveau. En als u vraagt om bewijs, dat staat hier: http://nos.nl/artikel/2134722-kabinet-moet-eind-maken-aan-financiering-moskeeen-door-turkije.html http://www.joop.nl/nieuws/meerderheid-kamer-wil-einde-financiering-moskeeen-turkije Het verbod op Turkse financiering voor moskeeen werd alleen gesteund door CDA, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP.

8 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 13:33

Het klopt. Ik heb alleen naar partijprogrammas gekeken. Het zou interessant zijn om ook naar kamervragen etc te kijken.

kindval
kindval27 okt. 2016 - 14:00

+1

Pater
Pater27 okt. 2016 - 14:13

CDA-motie was een goedkope stunt voor het publiek. In werkelijkheid ontbreekt hiervoor een rechtsgrond en bestaat het gevaar van aantasting van de vrijheid van godsdienst. Verre te verkiezen om deze problematiek (incl. de relatie met de grondwet) eerst beter te onderzoeken. Dat gaat het kabinet nu ook doen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel27 okt. 2016 - 18:47

@ Pater Vervang Turkije door IS of Taliban en u snapt dat uw argumenten geen hout snijden.

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 19:04

natuurlijk niet sukkel. Dat is een gemeentelijke kwestie. dE bevoegdheid ligt bij B&W en gemeenteraad. Daarover dient de TK heel terecht zijn mond te houden.

Jennemen
Jennemen27 okt. 2016 - 20:39

@Jeroen de Glas 27 oktober 2016 at 15:33 Het klopt. Ik heb alleen naar partijprogrammas gekeken. Het zou interessant zijn om ook naar kamervragen etc te kijken. Dan zie je bijvoorbeeld ook hoe tegenstrijdig Wilders et al. soms stemt met zijn eigen programma. (of hij doet dat om te pesten, dat kan ook nog. Immers 'strijden' een hoop kamerleden ook tegen uitstekende punten die de PVV (lees: Fleur Agema) inbrengt m.b.t. de zorg). Maar over het algemeen geldt dat voor een hoop partijen. Groen Links Rechts met hun Kunduz akkoord bijvoorbeeld. Daar gingen een hoop programma punten door de versnipperaar. Stemmingen vergelijken met partijprogramma's (zeker van de oppositie) kunnen soms rare beelden oproepen over die partijen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel27 okt. 2016 - 21:24

@ johan Gemeenteraden zijn niet uitgerust om deze kwesties goed te beoordelen. Dat weet u zelf toch ook wel?

Johan eldert
Johan eldert30 okt. 2016 - 8:55

@jenneman [Maar over het algemeen geldt dat voor een hoop partijen. Groen Links Rechts met hun Kunduz akkoord bijvoorbeeld. Daar gingen een hoop programma punten door de versnipperaar.] Dus niet. Sap heeft juist bijna tot op de letter nauwkeurig de voornemens in het programma van GL, uitgevoerd.Lees het programma maar terug van die periode. Staat er exact in beschreven. Vandaar ook de enorme aanvaring tussen fractie en achterban. De fractie voldeed aan het uitvoeren van het standpunt van de partij. Waar het congres ook nadrukkelijk omgevraagd had. Sterker, de persoon die het voorstel had voorbereid was Femke Halsema. Sap was alleen uitvoerder.[kwam door val kabinet] Wederom factfree geleuter van jou kant dus

Andy Capp
Andy Capp27 okt. 2016 - 12:21

"Het lijkt mij in ieder geval onwenselijk om dit (parallelle rechtssystemen) toe te staan" Elk rechtssysteem -ook dat van de staat- staat of valt met de acceptatie van degenen die zich daaraan onderwerpen of er aan onderworpen worden en de handhaving ervan. Een "parallelle rechtssysteem" heeft geen beschikking over de dwangmiddelen van de staat en haar macht is dus dienovereenkomstig beperkt. Zou een "parallelle rechtssysteem" geweld gebruiken om de handhaving af te dwingen, dan komt het alleen al om die reden in botsing met het geweldsmonopolie van de staat, wat een verbod in die zin overbodig maakt. Een formeel verbod is bovendien lastig om te formuleren, omdat het al gauw alle vormen van een "arbitragecommissie" zou raken, terwijl arbitrage juist in veel gevallen een wenselijke procedure is, ook als die niet wordt ondersteund door de dwangmiddelen van de staat. Een expliciete formulering komt al gauw in conflict met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie. Voor je het weet mogen er ook geen kerkelijke huwelijken meer worden afgesloten. Onze wetgeving -en de burgerlijke vrijheden die daarin zijn vastgelegd in de afgelopen 200 jaar- is weliswaar verre van volmaakt, maar in plaats dat dit verder wordt opgebouwd, wordt het de laatste 20 jaar onder de invloed van de rechtse waan van de dag in hoog tempo afgebroken. Veelal gebeurt die onder de noemer van de verdediging van onze cultuur en onze vrijheid, maar in de praktijk is precies het tegenovergestelde het geval. Als onze superieur geachte cultuur niet eens in staat is om een "achterlijke godsdienst" en haar aanhangers te absorberen, dan is ze blijkbaar duidelijk minder superieur als haar profeten ons willen doen geloven.

11 Reacties
Pater
Pater27 okt. 2016 - 13:48

Formeel juist, maar partijen hoeven zich in hun programma's natuurlijk niet te beperken tot formele ge- en verboden. Er zou iets kunnen staan als: "Een parallel rechtssysteem als de shariarechtspraak vinden we minder gewenst omdat dit in de praktijk kan leiden tot aantasting van vrouwenrechten. We gaan dit tegen door het isolement van moslimgemeenschappen, waardoor zij de kans krijgen te vluchten in de normen en waarden van de shariarechtspraak en het verwerpen van seculier recht, tegen te gaan." Okee, geen mooie zin, maar de intentie is duidelijk. Dan laat de partij zien dat zij het probleem onderkent en er iets tegen wil ondernemen.

Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 13:55

Goeie reactie. Dank. Ik laat dit eens bezinken. Het arbitrageargument snap ik en wordt (uit mijn hoofd) ook door Machteld Zee genoemd. Probleem is dat deze vrouwen veel schade oplopen, welke voortduurt doordat Sharia-rechtbanken, op Gods gezag, zouden stellen dat deze onderdrukking (in verschillende vormen) gerechtvaardigd is.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer27 okt. 2016 - 14:09

Dus Andy laten we moslima's die willen scheiden maar de liefhebbende echtgenoten niet maar aan hun lot over. Het resultaat van het gedogen dat religieuze wetgeving boven onze seculiere wetgeving staat. Kindhuwelijken afgesloten in het buitenland worden hier niet ontbonden, waardoor pedofilie ineens wettelijk toegestaan wordt. Moslim vrouwen en meisjes genieten een andere bescherming om het maar zeer eufemistisch uit te drukken i.p.v. het woord rechteloos te gebruiken. Absorberen maar die aanhangers, toch?

johannn2
johannn227 okt. 2016 - 15:12

Andy, Jij stelt: " Als onze superieur geachte cultuur niet eens in staat is om een “achterlijke godsdienst” en haar aanhangers te absorberen, dan is ze blijkbaar duidelijk minder superieur als haar profeten ons willen doen geloven." Als onze cultuur niet in staat is om zijn eigen boontjes te doppen, dan is onze cultuur klaarblijkelijk niet levensvatbaar meer. Dan is verdedigen ervan zinloos, want onhoudbaar. Maar ik heb er een enorm vertrouwen in. .

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 16:20

[Dus Andy laten we moslima’s die willen scheiden maar de liefhebbende echtgenoten niet maar aan hun lot over. ] Als het aan de rechtse partijen ligt dus wel. Zoals je in het artikel kunt lezen, veel linkse partijen willen hier juist dingen tegen doen. [Kindhuwelijken afgesloten in het buitenland worden hier niet ontbonden, waardoor pedofilie ineens wettelijk toegestaan wordt.] Je hebt je weer allemaal onzin op de mouw laten spelden over die motie. [Moslim vrouwen en meisjes genieten een andere bescherming om het maar zeer eufemistisch uit te drukken i.p.v. het woord rechteloos te gebruiken.] Nee dus ! Moslim vrouwen en meisjes hebben in Nederland precies dezelfde bescherming en rechten als iedere andere vrouw of meisje. Waarom blijf je de leugen verspreiden dat dat niet zo is ? Het probleem daarvan kan zijn, dat moslim vrouwen het gaan geloven, en dus geen hulp gaan zoeken terwijl ze dat wel kunnen krijgen.

Andy Capp
Andy Capp27 okt. 2016 - 17:24

Jan Willem deBoer - Ook moslima's kunnen zich in Nederland op de Nederlandse wet beroepen: religieuze wetgeving staat slechts boven onze seculiere wetgeving voor degenen die zich daaraan onderwerpen. Alle mensen -ook moslima's- zullen zichzelf moeten bevrijden. Jij loopt ze met jouw moralistische kolonialisme slechts voor de voeten: het enige resultaat is onderdrukking -onder meer van de vrijheid van geloof en denken- uit naam van een vrijheid, die feitelijk slechts het vijgenblad is van economische dominantie.

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 19:07

het andere probleem met parallelle rechtsystemen is dat ze al langer bstaan. Binnen de joodse gemeenschap, ook hier in nl, bestaan al jaren dergelijke raden. Ook binnen orthodox christendom bestaat dat al. Dus op het moment dat je sharia rechtbanken wilt tegengaan, wat een gelijke vorm van raad is moet je ook die van het Joodse en christelijke geloof aanpakken. maar dan houdt de REchtsmens ineens zijn mond. Terwijl de vrouwen bij de joodse en christelijke raden, net zo goed minderwaardig en achtergesteld wordt behandeld. Aldus weer een enorme balk in het oog van de rechtsmens

Johan eldert
Johan eldert27 okt. 2016 - 19:10

[Arie Roos 27 oktober 2016 at 18:20 [Kindhuwelijken afgesloten in het buitenland worden hier niet ontbonden, waardoor pedofilie ineens wettelijk toegestaan wordt.] De rechtse domheid is weer stuitend bij je arie. Kindhuwelijken worden in Nederland per definitie niet erkend. Dus hoeft ook niet ontbonden te worden. En dat zoiets pedofilie zou toestaan is helemaal te absurd voor woorden. Dat is zonder restrictie en voorbehoud verboden binnen onze wetgeving. Ga je wet eens leren man.

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:05

[De rechtse domheid is weer stuitend bij je arie ] Ehm .. ik ben hier hard bezig om ongeveer hetzelfde uit te leggen dat jij uitlegt ...

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer28 okt. 2016 - 10:48

@Arie Roos 27 oktober 2016 at 18:20 Goed lezen Arie, ik heb het over bescherming, niet over wettelijke bescherming. Uiteraard is voor de wet het recht voor moslima's identiek aan dat van de blonde Drentse boerendochter. De realiteit is voor moslima's helaas anders als resultaat van een gesloten naar binnen gerichte groep, zeer sterke sociale controle en chantage, uitsluiting, bedreiging tot eerwraak aan toe, eis tot terugbetaling van de bruidsschat, etc.. Ik hou daar niet zo van, zelfs als het aangaan van een sharia huwelijk op vrijwillige basis heeft plaats gevonden. Het niet erkennen van een sharia huwelijk, slechts het trouwen voor de burgerlijke stand lost dat probleem niet op. Iedere moslima's die op gegronde redenen van haar sharia huwelijk af wil zou naar de rechter moeten kunnen stappen met de eis dat manlief deze niet wettelijke slechts religieuze verbintenis herroept op straffe van......, zodat ze in vrijheid haar leven weer kan oppakken. Erkenning van haar eis lijkt een betere en humanere optie voor haar dan het vluchten naar een blijf van mijn lijf huis en het gedwongen onderduiken in de anonimiteit. Kindhuwelijken idem dito. U komt met een motie, ik heb het over de situatie nu. Ik zag namelijk laatst een aantal van een driehonderd gevallen voorbijkomen. Het feit dat de Nederlandse wet geen kindhuwelijk na invoering van de motie erkent betekent niet dat ze niet bestaan. Wat doen wij ter bescherming van dit minderjarige meisje? Ingeval echtgenoot en kindbruidje zich melden in Ter Apel scheiden wij beiden en controleren de nachtelijke sponde? Lijkt me niet. Ingeval het meisje vooruit reist, een verblijfsstatus krijgt, ontmoedigen we de gezinshereniging? Lijkt me niet. Idem in het omgekeerde geval, waar het meisje niet onder de hoede van jeugdzorg komt. Drie gevallen waar ik chargerend stel dat pedofilie wordt toegelaten. Want er is geen probleem want het huwelijk wordt niet erkent. Tot zover de wettelijke bescherming en de werkelijkheid.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer28 okt. 2016 - 11:14

@Andy "Ook moslima’s kunnen zich in Nederland op de Nederlandse wet beroepen: religieuze wetgeving staat slechts boven onze seculiere wetgeving voor degenen die zich daaraan onderwerpen" Klopt, helaas echter niet alleen voor degenen die zich daaraan onderwerpen, maar ook voor degenen die tot het onderwerpen gedwongen worden. Vandaar ook mijn probleem met de uitspraak van Halsema: Ik strijd voor het recht voor iedere moslima een hoofddoek te dragen. Impliciet houd namelijk de uitspraak ook in mate van rechtvaardiging dit onder dwang te kunnen eisen. Je kunt in de publieke ruimte niet zien of het dragen vrijwillig is of plaats vindt onder dwang. De vraag is dus simpel. Wat weegt zwaarder. Het honoreren van de vrije keus of het beschermen tegen dwang. Ik persoonlijk kies dan voor de bescherming van de onderdrukte, de gedwongene. U mag dat met grote woorden moralistisch kolonialisme noemen en ik mag daarom lachen en doe dat ook hartelijk. Overigens heb ik problemen met het begrijpen hoe het al of niet dragen van een stukje textiel het vrij geloven of denken beïnvloed. Tenslotte stelt u: Alle mensen, ook moslims, dienen zich zelf te bevrijden? Wel een heel liberaal standpunt van u die eigenverantwoordelijkheid, maar in principe juist. Echter een waar liberaal zal nooit de compassie voor de zwakkere en de onderdrukte verliezen. Daarbij was het doel van de sociaal democratie en de vakbonden niet om het bevrijdingsproces van de onderdrukte arbeider t.o.v. van zijn overheerser -a- te garanderen en -b- te bespoedigen. Nu nog even hetzelfde doen voor onderdrukte moslims.

M4
M427 okt. 2016 - 12:17

Voor de goede orde, ik beschouw D66 (Neo-liberaal) en de ChristenUnie, niet als linkse partijen. Als tweede punt, ondanks de hypocrisie van rechts, handel voor alles, wat mij niet verbaast, want rechts hé. Lopen grote delen van links nog steeds om de hete brij heen. Zij durven of willen, geen fundamentele kritiek op de islam te geven, zoals ze die in het verleden het christendom niet hebben onthouden. Van een voorzitter van jong FNV, verwacht iets meer. De islam is wereldwijd niet alleen negatieve/conservatieve kracht t.a.v. de rechten van vrouwen, homo's en andersdenkenden. Maar ook op het sociaal economische traject, (zoals de katholieken dat ooit ook waren) is de islam zeer bruikbaar voor machthebbers en uitbuiters, om het volk dom en op hun plek te houden.

5 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 13:59

ik beschouw D66 ook niet als links. En ik ben ook geen voorzitter van FNV Jong meer (heb Joop reeds gemaild) Vwb je argumenten tav de Islam: ik heb gekeken naar wat Machteld Zee, als wetenschapper, als probleem ziet. En gekeken wat partijen daarmee willen doen. Ik heb niet over mijn eigen opvatting tav de Islam.

Spinazieduiker
Spinazieduiker27 okt. 2016 - 14:01

Lulkoek Er wordt al 14 jaar nergens ander over gesproken Die domme mantra van de polder facisten is uitgewerkt.

Observer21
Observer2127 okt. 2016 - 15:42

Het aantal 'nuttige ongelovigen' kalft steeds meer af. Het boek van Zee heeft daar ook weer aan bijgedragen. Het moet toch mogelijk zijn om een middenkoers te varen tussen linkse naievelingen en de Wilderianen. Het adagium moet zijn 'meedoen of vertrekken'.

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:08

[Het moet toch mogelijk zijn om een middenkoers te varen tussen linkse naievelingen en de Wilderianen. ] Nee, dat kan niet. Burgerrechten zijn net zoals zwanger zijn. Je kan niet een beetje zwanger zijn, en net zo goed kan je niet een beetje burgerrechten hebben. Er is geen compromis mogelijk met onderdrukkers.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer28 okt. 2016 - 11:22

@Arie: Er is geen compromis mogelijk met onderdrukkers. Dus de oplossing volgens Arie tegen de onderdrukkende politieke islam is .................

altijd-beleefd
altijd-beleefd27 okt. 2016 - 12:15

tja, als partijprogramma’s ook maar enig relevant in de werkelijkheid zou zijn zou ik je gelijk geven, helaas. zeggen is één ding, maar er wat aan doen? het is niet eens zo moeilijk, je moet wel een hoop mensen tegen de schenen trappen.

geen-mening
geen-mening27 okt. 2016 - 12:13

Sinds wanneer is ergens niks over opschrijven hetzelfde als ergens niks aan willen doen? Misschien vonden ze het niet belangrijk genoeg voor hun partijprogramma. Ze schrijven niet op of en zo ja, wat ze er aan willen doen maar er staat dus ook niet we vinden het wel prima laat het maar zoals het is. Als ik zeg ik ben niet voor Ajax betekend dit niet automatisch dat ik dan dus voor Feyenoord ben.... Het probleem met links legt u hier eigenlijk zelf al bloot, die willen er gewoon weer belastinggeld (andermans geld) tegenaan gooien, terwijl geld het probleem niet is, de instelling van degene waar over gesproken wordt is het probleem en door die instelling te "belonen", door extra middelen aan te wenden, wakker je die instelling alleen maar aan. Het enige dat zou kunnen helpen is dat mensen gevolgen ondervinden van hun acties, negatieve wel te verstaan, dus juist korten op uitkeringen of toeslagen als mensen niet bereid zijn zich naar onze wetten en regels willen conformeren.

1 Reactie
Baytep
Baytep27 okt. 2016 - 16:10

Goede uitleg. Misschien kan Jeroen hier ook op ingaan. Overigens alle lof voor de schrijver van het stukje dat hij de moeite neemt veelvuldig te reageren. Ook al ben ik het niet eens met de situatie die hij schetst, het levert absoluut pluspunten op als je op tegenargumenten reageert.

Peter_K2
Peter_K227 okt. 2016 - 11:59

"Alle linkse partijen (en sommige rechtse) willen geld uittrekken om de sociale problematiek te bestrijden die volgens Machteld Zee voort zou vloeien uit de islamitische cultuur." Met geld smijten helpt niet altijd, het lijkt in dit geval slechts verachting voor ons te oogsten. Er is meer dan geld op deze wereld, islam is zoiets. Dat ga je niet met geld oplossen.

1 Reactie
johannn2
johannn227 okt. 2016 - 15:14

Peter, Blij dat je tenminste je "oplossing" niet noemt. .

Freelux
Freelux27 okt. 2016 - 11:57

Ook wel leuk. Na de anti-Saudi-Arabie stickers van de PVV kwam er een hoop kritiek van links Nederland dat dit de economische banden tussen Saudi-Arabie zou schenden. Blijkbaar vonden de linkse partijen de economische banden met een achterlijk moslimland als Saudi-Arabie dus toch wel belangrijker dan kritiek op de situatie in dat land

5 Reacties
Savage2
Savage227 okt. 2016 - 14:05

Goede reactie!!

Pater
Pater27 okt. 2016 - 14:14

Onderbouwing?

Freelux
Freelux27 okt. 2016 - 15:36

Pater 27 oktober 2016 at 16:14 Onderbouwing? Waarvan? Dit is toch een welbekende gebeurtenis. Mag toch als algemene politieke basiskennis worden verwacht. Ik zou zeggen google er eens op...

Marat
Marat28 okt. 2016 - 9:40

Klopt helemaal! VNO, VVD, Timmermans en nog wat klein grut: allemaal schoten ze in een kramp bij die stickers. Het is me toch wat met die linksen!

Johan eldert
Johan eldert30 okt. 2016 - 8:57

nee hoor vooral VVD roerde zich in deze zaak. Niet linkse partijen. integendeels zelfs, al vond Lins het onsmakelijk men was het in de kern wel degelijk eens met PVV. dus weer fractfree geleuter vanuit Rechts. Jullie verzinnen het gewoon ter plekke he. ongelooflijk gewoon

Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:51

Overigens zie ik hier in dit forum mij (of "Links") wijzen op de splinter in mijn oog. Grappig.

[verwijderd]
[verwijderd]27 okt. 2016 - 11:44

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 13:19

Eens met de relativering tav politieke stromingen. Dank. (Mijn insteek was dan ook vooral om datgene te toetsen wat Machteld Zee stelt.)

Pater
Pater27 okt. 2016 - 14:24

Kennelijk heeft Lamme de interne partijstrijd verloren. Er rest hem een belangrijke troost: na de verkiezingen pleegt de PvdA heel andere verhalen te vertellen. Maar afgezien daarvan: dit verhaal gaat totaal niet over die tegenstellingen binnen de PvdA. Probeer uw frustraties daarover liever bij een meer geschikt item te posten.

Freelux
Freelux27 okt. 2016 - 11:41

Misschien eens de televisie aanzetten? Dan had je met name Wilders al meermaals horen oreren tegen de financiering van Saudi Arabie. Daar zit precies het hele grote manco van dit stuk. De schrijver kijkt alleen in wat verkiezingsprogramma's. De reden waarom is duidelijk. Dat komt hem beter uit. Selectief boekhouden heet zoiets. Leuk dat linkse partijen wat over Islamisering in hun verkiezingsprogramma hebben staan, maar het gaat om woorden en daden. En in woorden en daden zijn het toch echt de rechtse partijen die steeds opnieuw de Islamisering ter sprake brengen. Daarnaast heeft een partij als de PVV wel zeker wat zaken om de islamisering tegen te gaan in zijn verkiezingsprogramma staan. Zoals het terugdringen van de bouw van moskeeën die vaak door schimmige geldstromen uit het buitenland worden gefinancieerd. Bovendien hebben moskeeen vaak ook dubieuze banden met buitenlandse imams en moskeeen. Dus met kritisch staan tegen de bouw van nieuwe moskeeen voorkom je wel degelijk inmenging van Islamitische invloed van buitenaf en hun indoctrinatie van moskeegangers...

6 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 13:21

Dat komt mij niet beter uit. ik ben het ermee eens dat rechtse partijen de onderwerpen welke Machteld Zee in haar boek verondersteld ter sprake brengen, vandaar ook mijn verbazing mbt de partijprogrammas. (het gesproken woord is vluchtig)

Pater
Pater27 okt. 2016 - 14:20

"Daarnaast heeft een partij als de PVV wel zeker wat zaken om de islamisering tegen te gaan in zijn verkiezingsprogramma staan. Zoals het terugdringen van de bouw van moskeeën die vaak door schimmige geldstromen uit het buitenland worden gefinancieerd." Vreemd. In het nieuwe PVV-programma staat een verbod op alle moskeeën, en ook op islamitische scholen en de koran. Een schandalige aantasting van de vrijheid van godsdienst.

Freelux
Freelux27 okt. 2016 - 14:51

Jeroen de Glas 27 oktober 2016 at 15:21 Die nuance dat rechtse partijen wel degelijk al jaren de Islamisering ter sprake brengen ontbreekt echter volledig in je artikel.

Freelux
Freelux27 okt. 2016 - 15:31

Pater 27 oktober 2016 at 16:20 Je kunt vrijheid van godsdienst niet aantasten, want geloven doe namelijk je in je hoofd.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 15:40

@pater De vraag is, hoe ver kun je gaan in het tolereren van een intolerante ideologie?

Pater
Pater30 okt. 2016 - 1:14

@Freelux Ik ben niet zo'n ervaren gelovige, maar geloven doe je natuurlijk niet alleen in je hoofd, dan is het wel erg goedkoop. Dat doe je ook door er over te praten, in de kerk of moskee, op school enz. Bij vrijheid van godsdienst hoort natuurlijk wel degelijk het recht om moskeeën te bouwen. @Prins Het tolereren van een intolerante ideologie is iets anders dan godsdienstvrijheid. Er zijn intolerante moslims, er zijn intolerante christenen. Zoals honderdduizenden moslims in Nl dagelijks bewijzen bestaat er een islam die vrouwen niet onderdrukt.

Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:40

Daarnaast, in reactie: het gaat er hier om wat Machteld Zee beweert en dat ik dat ook niet wil bestrijden (daarom "wellicht"). Wel vind ik dat links steeds de maat genomen wordt. Ik besloot dat nu maar eens voor aanstaande verkiezingen in de programma's te kijken om te zien of dat "de maat nemen" terecht is. (als dat zo zou zijn, zou ik dát geschreven hebben) Ik kwam echter tot de conclusie dat rechts een kleine overheid wil en dus niet verder komt dat repressieve maatregelen tav de Islam. En mij bevreemde (bijvoorbeeld) vooral dat Machteld Zee als meest kwalijk ziet dat de Islamisering (als plan) qua middelen voortvloeit uit Saoudie Arabie (financiering) en dat rechts daar dus frappant weinig over zegt.

1 Reactie
Pater
Pater27 okt. 2016 - 14:32

U hebt helemaal gelijk. Het grote euvel van Zee, PVV en in toenemende mate VVD is niet het feit dat islamkritiek wordt geuit, maar het feit dat alle moslims over één kam worden geschoren.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 11:32

Links is intellectueel ook dood, een goed voorbeeld daarvan is de 'kritiek' op Machteld Zee wat niet verder komt dan op de man spelen en ad hominems. En het verval van de PvdA (in bijvoorbeeld linkse bolwerken zoals Amsterdam) is ook een goede graadmeter.

12 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:41

Dit lijkt mij nu juist geen ad hominem. Ik neem Machteld Zee haar conclusies juist serieus. Ik zeg bijvoorbeeld ook duidelijk dat daar wat mee moet gebeuren. En dat ik mij verbaas bijvoorbeeld dat geen enkele politieke partij iets vindt van "parallelle rechtssystemen".

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 11:55

[daarvan is de ‘kritiek’ op Machteld Zee wat niet verder komt dan op de man spelen en ad hominems. ] Nou nee ... de voornaamste kritiek op Zee is dat ze standpunten van veel mensen volkomen verkeerd weergeeft. Eigenlijk precies hetzelfde wat jij hier doet, zeg maar ...

Zandb
Zandb27 okt. 2016 - 12:13

Iemand die "links" intellectueel dood verklaart vanwege een vluchtige constatering - zonder enige onderbouwing - dat links op de man te speelt èn zich ook nog eens bedient van "ad hominens", die heeft natuurlijk geen idee wat die beweert.

H.Witte
H.Witte27 okt. 2016 - 12:45

Vraag me af waar de intelligentie van rechts zit?

Marat
Marat27 okt. 2016 - 13:42

Waarom zou iemand zich druk moeten maken over dat boekje van Zee? Het bevat niets nieuws. Ja, ik heb het gelezen. Alle argumenten hebben we al honderden keren gehoord. Altijd weer die zelfde duistere samenzweringen. Die zelfde angsten weer breed uitgemeten. Altijd maar weer die kolossale overdrijvingen. Het probleem is niet dat links intellectueel dood is of kritiekloos zou zijn ten opzichte van de islam maar dat het bij rechts altijd en eeuwig maar weer over de islam moet gaan. Alleen maar over de islam. Verder is er blijkbaar niets van belang in de wereld. Alles is de schuld van de islam. Is het dan vreemd dat je niet serieus wordt genomen?

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 13:56

@Jeroen de Glas Voor de duidelijkheid, ik bedoelde niet uw artikel.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 13:58

@Henk Witte, Indirect bevestigd U dus wat ik zeg, hihi.

MarcoG
MarcoG27 okt. 2016 - 14:28

Henk, dat doet er toch niet toe. Waarom weer vergelijken met rechts? Vergeet rechts nu eens en concentreer op een goed verhaal van links, dan maakt het helemaal niet uit wat rechts zegt of hoe intelectueel dat is.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 15:33

@marat, Achter het verspreiding van het Christendom zat een plan, waarom zou er dan geen plan kunnen zitten achter de verspreiding van de Islam; een religie die haaks op onze westerse normen en waarden staat?

Frank Straathoff
Frank Straathoff27 okt. 2016 - 18:53

@marat = Het bevat niets nieuws. Ja, ik heb het gelezen. = Op basis van jouw samenvatting van het boek kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je het stiekem toch niet gelezen hebt. Vergissinkje, typo?

Marat
Marat28 okt. 2016 - 9:37

@Frank Straathoff: projectie?

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer28 okt. 2016 - 11:28

@Henk bij rechts zit de intelligentie in de linker hersenhelft, niet in de frontale kwab.

dedebe
dedebe27 okt. 2016 - 11:30

De vele haatreacties die Zee op haar schrijven heeft ontvangen geeft al aan dat over islamisering niet gesproken mag worden.

13 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:42

daarom ga ik nu juist serieus op haar probleem in, als wegkijkende links/gut/goed-mens.

Sol Invictus
Sol Invictus27 okt. 2016 - 11:46

wat perfect geïllustreerd wordt dat het nu al jarenlang bijkans nergens anders over gaat. Wie is Machteld Zee? Niemand. Zoal zovelen die wat te melden denken te hebben maar dat bij nader inzien niet blijken te kunnen.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 11:54

Bij Ayaan zag je destijds precies hetzelfde, en zij krijgt nog dagelijks trappen na in de media.

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 11:56

Fundamentele, inhoudelijke kritiek is iets heel anders dan haat ...

dedebe
dedebe27 okt. 2016 - 13:28

@Arie Roos Dat klopt maar er werd geen fundamentele kritiek geleverd, het werd op de man gespeeld. Het lag allemaal aan het feit dat zij kwam van de universiteit van Leiden, inhoudelijk is er helemaal niets uit haar boek weerlegt.

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 13:58

[Dat klopt maar er werd geen fundamentele kritiek geleverd, het werd op de man gespeeld.] O ? Geef eens wat voorbeelden, dan ? Ik heb vrij veel over het hele gebeuren gelezen, maar het meeste was toch echt gewoon goed onderbouwde kritiek. En dat is ook niet zo moeilijk, want ons meiske blijkt niet in staat om haar beweringen te onderbouwen ...

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 13:59

@Arie Roos Maar als je kritiek geeft op de Islam ben je wél een haatzaaier of niet?

Pater
Pater27 okt. 2016 - 14:35

@Prins De negatieve reacties indertijd op Ayaan vond ik heel terecht omdat Ayaan zonder enig onderscheid te maken de hele islam verdoemde. Waar zij gelukkig inmiddels op terug is gekomen.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 15:43

@Pater Dan is uw taak volbracht, Ayaan is kapotgemaakt en weggepest. En inderdaad, niet iedere moslim heeft een hekel aan ongelovigen en wil mensen onthoofden; maar Ayaan riep al tijden dat de Islam een voedingsbron is voor zulk gedrag.

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 16:12

[Maar als je kritiek geeft op de Islam ben je wél een haatzaaier of niet?] Nee, en ik irriteer me mateloos aan het feit dat je die vragen na al die jaren nog steeds stelt. Je weet het antwoord inmiddels best, alleen komt het je niet uit.

Prins4
Prins427 okt. 2016 - 19:20

@Arie Roos, U misschien niet, maar veel moslims vinden dat kritiek op de Islam gelijk staat aan haaitzaaien.

Paul250371
Paul25037127 okt. 2016 - 21:21

@ Prins " Dan is uw taak volbracht, Ayaan is kapotgemaakt en weggepest." Dank daar je, ongetwijfeld, 2 grote vriendinnen voor Ebru Umar en ons aller Rita Verdonk. De een verraadde haar ( hint, ze beschuldigde later andere klikturken) en de ander schopte haar het land uit.

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:10

[U misschien niet, maar veel moslims vinden dat kritiek op de Islam gelijk staat aan haaitzaaien.] O ja ? Zelfs als dit zo zou zijn, wat probeert je er eigenlijk duidelijk mee te maken ? O, je wilde de aandacht gewoon afleiden van het feit dat Rechts niet in staat is om kritiek te uiten, en dus maar pleit om moslims te onderdrukken ?

Machielse932
Machielse93227 okt. 2016 - 11:21

Vrij redelijke analyse van Jeroen al komt ik met een andere conclusie. Voor mij komt het er op neer dat linkse partijen meer aan symptoombestrijding doen terwijl ze weglopen of wegkijken van het echte probleem. Hoe vervelend het ook is beschouw ik de islam als politieke godsdienst als een veroorzaker van problemen. Linkse partijen, zoals uitgelegd door Jeroen, willen deze problemen oplossen maar daarmee blijft de oorzaak gewoon aanwezig.

9 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:44

Dat kan. Vind je het niet frappant dat niemand iets zegt over parallelle rechtssystemen en de problemen die daaruit voortvloeien? (dat vond ik echt vreemd). Daarnaast ook dat de financieringskwestie tav Saoudie Arabie (wat Machteld Zee als een enorm probleem ziet, wat ik begrijp) ook door weinig partijen ter discussie wordt gesteld.

Zandb
Zandb27 okt. 2016 - 12:24

Machielse: Wat u doet is nu juist wegkijken: Nazisme, communisme, fascisme, fanatisme, godsdiensten, geweld, georganiseerde misdaad enz. enz. enz.; dat alles kun je verbieden. Maar het is natuurlijk een gotspe om te menen dat als je iets verbiedt, dat het dan geen problemen meer oplevert. Als je werkelijke veroorzakers van problemen wil verbieden, moet je de mens verbieden.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer27 okt. 2016 - 13:52

Jeroen partijprogramma's worden herschreven, het gesproken woord in het parlement wordt voor het nageslacht schriftelijk vastgelegd.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer27 okt. 2016 - 13:59

@Jeroen je stelt: Vind je het niet frappant dat niemand iets zegt over parallelle rechtssystemen en de problemen die daaruit voortvloeien? (dat vond ik echt vreemd). Dat is laakbaar, niet vreemd. Je kunt niet nadat je 10 jaar keer op keer Wilders als leugenaar en populist wegzetten en nu vlak voor de verkiezingen toegeven dat hij toch wel ergens een punt had met zijn islam kritiek. Je kunt het wel maar daar is politieke moed voor nodig en daar is in Den Haag een groot gebrek aan.

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 16:22

[Dat is laakbaar, niet vreemd. Je kunt niet nadat je 10 jaar keer op keer Wilders als leugenaar en populist wegzetten en nu vlak voor de verkiezingen toegeven dat hij toch wel ergens een punt had met zijn islam kritiek. ] Maar wie zijn dat dan ? Over welke mensen heb je het hier ? Welke mensen in Nederland willen, of wilden, hier de Sharia invoeren ? Wie zijn toch die verschrikkelijke "multiculturalisten" ? Noem nu eens eindelijk wat namen, we wachter daar al zo lang op ...

Machielse932
Machielse93227 okt. 2016 - 16:38

@Jeroen Wel zo frappant is het niet want het betreft Engeland. De shariarechtbanken zijn er in Nederland (nog) niet op de manier zoals die in Engeland zijn. Toch is het belangrijk om over de grens te kijken wat er gebeurd zodat er naar gehandeld kan worden. Betreft de financiering dat schijnt lastig aan te pakken te zijn (vrijheid van religie etc.). @Zandb Nergens heb ik gezegd dat het verboden moet worden. Wel zie ik het liever ontmoedigd worden dan dat het aangemoedigd wordt. Alle gekheid op een stokje we hebben in Nederland ook geen nazitempels waar nazipriesters mein kampf prediken. Wat dat betreft mag er wat mij betreft toch wel eens een discussie komen in Nederland of we de vrijheid van religie intact willen houden of dat we dat willen afschaffen om ook in de toekomst onze eigen vrijheid te behouden. We zitten helaas met zeer lastige dilemma's opgescheept.

Arie Roos
Arie Roos28 okt. 2016 - 5:14

[De shariarechtbanken zijn er in Nederland (nog) niet op de manier zoals die in Engeland zijn.] Nee, en ze komen er in Nederland ook niet. Er is echt helemaal niemand die dat wil. Zee en consorten zijn bezig om je bang te maken voor iets dat helemaal niet bestaat. En je trap er met open ogen in. Of kan je dan misschien vertellen wie toch die vreselijke multiculturalisten zijn die hier de Sharie willen invoeren ? [Alle gekheid op een stokje we hebben in Nederland ook geen nazitempels waar nazipriesters mein kampf prediken.] Misschien moet je je eens verdiepen in de godsdiensten. Religies zijn echt hele andere dingen dan ideologien. De meeste mensen leren dat op de lagere school, maar kennelijk heb jij die lessen gemist.

Zandb
Zandb28 okt. 2016 - 7:19

Machielse: Als u niet wilt verbieden, dan moest u wat in uw reactie beweert eens wat nader toelichten. Dit zegt u namelijk: "Hoe vervelend het ook is beschouw ik de islam als politieke godsdienst als een veroorzaker van problemen. Linkse partijen, zoals uitgelegd door Jeroen, willen deze problemen oplossen MAAR DAARMEE BLIJFT DE OORZAAK GEWOON AANWEZIG."

Machielse932
Machielse93228 okt. 2016 - 17:33

@Arie Roos Wel als je dat tegens de Engelsen x jaren terug had gezegd hadden ze je ook geloofd. Bang hoeven we er niet voor te zijn maar het is goed om er wel bewust van te zijn. Het is goed om te weten welke goede of slechte beslissingen andere landen maken. Daar kan je alleen maar van leren. De multiculturalisten zijn overigens niet de mensen die het willen invoeren maar die het toelaten of wegkijken. Betreft religie op de lagere school. Tja dat is meer religieverheerlijking dan daadwerkelijk onderwijs in waar het voor staat, wat het inhoudt, waar het vandaan komt en waar het toe (kan) leiden. De islam, jodendom trouwens ook, beschouw ik beide als politieke religies. Een religie die op heel veel vlakken je leven bepaald alsmede je levensbeschouwing. Net als een ideologie dus. Het christendom heeft dat veel minder. Het probleem is dat de islam daarnaast nog expansiegericht is en daar zit het gevaar. Een expansionistische ideologie / politike religie heeft praktische nooit een positieve invloed. @Zandb Zo zie ik het: Linkse partijen: willen problemen die de islam voortbrengt oplossen zonder de (invloed van) de islam aan te pakken. Oftewel symptoombestrijding. Rechtse partijen: zijn meer bereid de islam en de invloed aan te pakken. Overigens betekend aanpakken niet meteen verbieden.

Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:19

Even voor de goede orde. Inmiddels geen voorzitter FNV Jong meer, ook geen SER lid meer, ook geen bestuurder meer bij een politieke partij, maar breng mijn tijd door op school, als docent en doe mn master Recht. Wilde dit toch even erbij zetten. Just in case. ;-)

Robbels
Robbels27 okt. 2016 - 11:15

Dat de auteur niets concreets heeft kunnen vinden in het partijprogramma van de PVV mag natuurlijk niemand verbazen. Een verradelijk slimme zet: zonder uitgebreid partijprogramma kan niemand achteraf zeggen dat je niet genoeg hebt gedaan om eerdergenoemd programma te verwezenlijken.

1 Reactie
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:46

Jawel hoor, maar ik heb enkel repressie gelezen. Geen woord over vrouwenonderdrukking ETC. (<--- het woord "etc" las ik wel, bij het afschaffen van linkse hobby's, meen ik)

Okke2
Okke227 okt. 2016 - 11:14

Motie Oskam gemist? over kindhuwelijken, Pvda en GL (en Denk en VVD) stemden tegen, kindhuwelijken hoeven niet ontbonden te worden volgens deze partijen. Wellicht valt het verder te relativeren, VVD stemde tenslotte OOK tegen.

5 Reacties
Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 12:07

[Motie Oskam gemist? over kindhuwelijken, Pvda en GL (en Denk en VVD) stemden tegen, kindhuwelijken hoeven niet ontbonden te worden volgens deze partijen.] Motie Oskam gemist ? Kindhuwelijken waren al verboden, maar het zou nog een paar weken duren voordat die wet in zou gaan. Deze motie vroeg het kabinet om te proberen om de wet eerder van toepassing te laten verklaren, hetgeen in onze rechtsstaat natuurlijk onmogelijk is. Gelukkig waren PvdA, GL, Denk en de VVD verstandig genoeg om tegen te stemmen. Hoe kom je in godsnaam op het idee dat deze partijen niet vinden dat kindhuwelijke ontbonden moeten worden ? Ze hebben allemaal keurig voor de desbetreffende wet gestemd; waarom zouden ze dan toch tegen zijn, volgens jou ?

Zandb
Zandb27 okt. 2016 - 12:46

U vertelt maar de helft en van die helft klopt ook nog weinig.

Okke2
Okke227 okt. 2016 - 13:35

" Deze motie vroeg het kabinet om te proberen om de wet eerder van toepassing te laten verklaren, hetgeen in onze rechtsstaat natuurlijk onmogelijk is. Gelukkig waren PvdA, GL, Denk en de VVD verstandig genoeg om tegen te stemmen." dat is helemaal niet waar de motie om vroeg, ze vraagt nergens de wet eerder van toepassing te laten verklaren (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjxzap3blozj) 'verzoekt de regering, tot de inwerkingtreding van het door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden om gesloten kindhuwelijken nietig te verklaren en de Kamer te' ze vroeg, zolang de wet nog niet was aangenomen, maximaal gebruik te maken van mogelijkheden om kindhuwelijken te ontbinden. En daar waren Pvda GL Denk en VVD tegen

Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 16:24

[ze vroeg, zolang de wet nog niet was aangenomen, maximaal gebruik te maken van mogelijkheden om kindhuwelijken te ontbinden. En daar waren Pvda GL Denk en VVD tegen] Ja, natuurlijk, want dat zou een volstrekt kansloze verspilling van mankracht betekenen. Die nieuwe wet is er niet voor niets gekomen; het was daarvoor vrijwel onmogelijk om die kindhuwelijken aan te pakken. En totdat die wet in werking treedt blijft dat zo; die motie vraagt dus eigenlijk om allemaal capaciteit te steken in iets dat waarschijnlijk niet lukt, terwijl het probleem een paar weken later is opgelost. Het lijkt met verstandig dat het OM zijn capaciteit in zinniger dingen steekt.

Zandb
Zandb27 okt. 2016 - 16:36

Okke: Pak de wet er zelf eens bij en kijk eens wat er nu precies op dit moment wel en niet mag; u zult verbaasd staan wat "wij" met elkaar hebben afgesproken en u gaat nooit meer van die onzin verkopen.

Henri Fred
Henri Fred27 okt. 2016 - 11:11

ik vraag me serieus af wat de schrijver meent te beweren? eerst stelt hij relativisme als links en komt vervolgens tot de ontdekking dat linkse partijen een sociaal programma hebben. en vervolgens verklaart hij hierdoor verrast te zijn.

2 Reacties
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:48

Nee, ik ben verbaast dat geen enkele partij iets vindt van paralelle rechtssystemen. Dat uit die rechtssystemen sociale problemen voortvloeien en dat Rechts daar niets mee doet. Het tweede is de financiering. Ook daar doet rechts niets mee. (wat volgens Machteld Zee toch een kernprobleem is) Ik vind dat vreemd.

Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:51

verbaasd, dus.

pastafari
pastafari27 okt. 2016 - 10:53

Mijn conclusie is, links heeft zijn public relations niet voor elkaar.

1 Reactie
Jeroen de Glas
Jeroen de Glas27 okt. 2016 - 11:49

Ja, dat zou kunnen. ;)

Sgt. Pepper
Sgt. Pepper27 okt. 2016 - 10:49

Rechts vs links welkom in de jaren 80

2 Reacties
Martin007
Martin00727 okt. 2016 - 12:54

Jaren 80? Kom op, man, die tegenstelling blijft gewoon, wat jij en anderen de lezers ook wijs willen maken. Sinds landeigenaren de baas zijn gaan spelen, speelt deze tegenstelling al en het zal nooit meer stoppen. Rechts is VOOR vrije handel. Dat betekent dat ondernemers zich aan zo weinig mogelijk regeltjes en wetten hoeven te houden. Links is ook voor vrije handel, maar toch niet ZO vrij, dat de ondernemers de hele maatschappij naar hun hand kunnen zetten. Links beschermt de consumenten tegen gevaarlijke producten, het milieu tegen vervuiling en beschermt de arbeiders tegen slavernij. Want als je de ondernemers moet geloven, hoeven ze geen loon te betalen, maar moeten de arbeiders God op hun blote knieën danken dat ze MOGEN werken. Voordat de arbeiders zich verenigden en terug gingen vechten (!) werden de ondernemers schathemeltje rijk over de rug van de arbeiders. In 1865 werd in Engeland opgetekend, dat complete gezinnen (incl. 4-jarigen) 18 uur per dag in de fabriek werkten en zo weinig geld overhielden dat het gezin 2 maal per daag een mengsel van tarwemeel en water tot zich kon nemen, terwijl ze wél vet mochten betalen voor de huur van een snel in elkaar getimmerd krot, zonder kachel, wc of water. DAT is wat liberalisme doet met een maatschappij.

Sgt. Pepper
Sgt. Pepper27 okt. 2016 - 13:48

Dankje Martin voor je zeer objectieve reactie compleet in lijn met mijn reactie. Het enige wat links nog inhoudt de laatste tijd is een klein groepje mensen die vast blijven houden aan dat rechts slecht is. deze groep is uit de tijd. Kwalificaties als rechts en links betekent dat je in de ene groep of de andere valt en zo niet ben je liberaal. Iedereen die in 2016 leeft weet dat je een land politiek niet kan indelen in drie groepen. Voor de rest ga ik niet in op je betoog over vrije handel wat je zo zwart wit portretteert in goed en slecht dat dat echt mijn tijd niet waard is

Molly Sweet2
Molly Sweet227 okt. 2016 - 10:46

'Wellicht beschuldigen zij te snel van racisme of maken zij te snel vergelijkingen met het nationaal socialisme.' Klassiek linkse reactie: misschien doen wij ook wel eens een beetje iets verkeerd, maar anderen, jeetje, die maken er pas een puinhoop van. Waar oh waar bijft persoon op links die echt met zoiets als kritiek aan de gang durft? Want het wellcht' uit dat zinnetje is een joekel van een eufemisme dat nergens op slaat: links mag bijzonder graag met het morele vingertje zwaaien, sterker nog, ik zie het als een van de kernen waar links voor staat. Doorlopend anderen terecht wijzen - en er zelf net zo'n grote, hypocriete puinhoop van maken als de rest van de wereld. En maar zwijgen over de eigen gelederen, of komen met bovenstaand soort zinnen, of smoezen zoals die van GroenLinks tijdens met Mariko Peters debacle: maar we bedoelen het goed. Dat zeiden zoveel enge groepen in onze geschiedenis.

3 Reacties
Arie Roos
Arie Roos27 okt. 2016 - 11:58

[Waar oh waar bijft persoon op links die echt met zoiets als kritiek aan de gang durft?] Waar blijft de persoon op rechst die eens echt inhoudelijke kritiek levert ?

Zandb
Zandb27 okt. 2016 - 12:36

Molly Sweet: Uw reactie komt er gewoon op neer, dat links doorlopend anderen terechtwijst maar er net zo'n grote hypocriete puinhoop van maakt als de rest van de wereld. Kortom: Links is weinig beter dan u zelf bent. Of rekent u zichzelf niet tot de rest van de wereld?

Paul250371
Paul25037127 okt. 2016 - 12:52

Links lullen, rechts vullen impliceert dat rechts standaard vult en dat is uw betoog ook. Wellicht is links moraliserend voor mensen met uw mening. In uw veronderstelling is het, (wellicht onbedoeld) verschil tussen links en rechts dat links grote verhalen heeft maar rooft en dat rechts gewoon rooft omdat het roofdieren zijn. M.a.w. link is een hypocriete schurk en rechts is gewoon schurk en komt daar dus vooruit. Ik denk dat rechts inderdaad een boef is en dat wil verbloemen door te zeggen dat ze iig niet hypocriet zijn. En ik denk dat je inderdaad linkse schurken heb maar dat de een van de kernen van de linkse moraal (komt dat vingertje weer) toch gewoon is om een beter leven voor ons allemaal te krijgen. En dat is nooit de bedoeling van rechts geweest want ja, dieven en schurken voor eigen gewin hebben geen moer op met de rest en in mijn ogen is uw mening daar een exponent van.

JuniorC
JuniorC27 okt. 2016 - 10:44

'Wat hen betreft mag Saoudi Arabië dus doorgaan met financieren' Als dat inderdaad in hun programma's staat, dan is dat goed mis.