Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De SGP is geen poldertaliban

  •  
05-06-2011
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
56 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Van een op isolement gerichte getuigenispartij aan de zijlijn, is de SGP een pijler van de rechtse kerk in aanbouw geworden
Na de Eerste Kamerverkiezingen van maandag 23 mei heeft de SGP een sleutelpositie in de senaat gekregen. De reacties hierop waren voorspelbaar. De progressieve partijen – D66 voorop – bekritiseerden fel de VVD omdat deze partij haar liberale principes zou hebben laten varen en zich, behalve door de PVV, nu ook liet gijzelen door een andere a-democratische partij.
De SGP probeerde de terechte vraagtekens die progressieve partijen stelden te bagatelliseren, door grappen te maken over de poldertaliban en bij het D66-congres oranjebitter uit te delen. De boodschap: wij van de SGP zijn geen gevaarlijke fundamentalisten, maar horen helemaal bij Nederland. Bij een deel van de VVD komt deze boodschap goed aan. VVD-coryfee Wiegel benadrukte in zijn column in De Pers dat de SGP altijd een constructieve houding innam, en VVD-premier Mark Rutte zei eerder al dat de SGP een hele gezellige club mensen is.
Nu is het niet mijn bedoeling om in dit stuk aan te tonen dat liberale verworvenheden als euthanasie en het homohuwelijk dankzij de SGP nu op de tocht staan. Dat is namelijk geenszins het geval. De ChristenUnie heeft als coalitiepartner op het orthodox-christelijke vlak niets bereikt en de SGP zal ook niets positiefs binnenhalen als gedoogpartij. Hooguit wordt bepaalde wetgeving tijdelijk tegengehouden. Voor D66 is dat even zuur (of juist niet omdat D66 nu de niet meer liberale VVD heerlijk kan bekritiseren), maar op langere termijn valt het allemaal reuze mee. Wat ik in dit artikel wil betogen, is dat niet Nederland door de gedoogsteun van de SGP verandert, maar dat het de SGP is die een metamorfose ondergaat.
De SGP is in 1918 opgericht om de zogenoemde bevindelijk-gereformeerden van een stem te voorzien. Dankzij het evenredige kiesstelsel was het voor deze groep ultraorthodoxe protestanten mogelijk om in de Tweede Kamer te worden vertegenwoordigd. SGP-leider G.H. Kersten, die in 1922 in het parlement werd verkozen, waarschuwde in felle bewoordingen tegen het Roomse gevaar en speelde in op het orthodoxe geweten van de Antirevolutionaire Partij, één van de voorlopers van het CDA. Door de andere partijen werd de SGP niet serieus genomen. Als Kersten sprak, gingen de andere Kamerleden aan de koffie en stond de SGP-leider voor een lege zaal. De achterban van de SGP vond dit niet erg, want men was in de politiek zelf nauwelijks geïnteresseerd. Politiek bedrijven was in de eerste plaats getuigen vanaf de zijlijn.
Waar Kersten en zijn opvolger Pieter Zandt het spreekgestoelte in het parlement vooral beschouwden als preekstoel, waren hun opvolgers zakelijker en probeerden zij ook iets inhoudelijks toe te voegen. SGP-leider Bas van der Vlies was in het eerste decennium van het nieuwe millennium de nestor van de Tweede Kamer, iemand die ook buiten eigen kring gewaardeerd werd om zijn constructieve houding. Natuurlijk, de SGP-standpunten over theocratie, homoseksualiteit en vrouwenemancipatie werden maar zozo gevonden, maar dat nam niet weg dat Ria Beckers van GroenLinks Van der Vlies “een schatje met een hoog knuffelgehalte” noemde.
De SGP van nu heeft weinig meer van een knuffelbeer, behalve misschien van Lotso, de roze beer uit Toy Story 3 die anderen met zijn trauma’s en zwart-witte wereldbeeld wil opzadelen. De partij zit vol rechts ressentiment en een nieuwe generatie mondige en politiek zeer bewuste SGP’ers wil in tegenstelling tot de generatie van Van der Vlies niet in een hoekje kruipen of toch een beetje aardig gevonden worden, maar de strijd aangaan met de links, liberaal en islamitisch Nederland. De identiteit van de SGP is christelijk en conservatief. Het christelijke element was lange tijd dominant, maar nu krijgt het conservatieve element steeds meer de overhand. Men wil niet meer een orthodox-protestants splinterpartijtje zijn, maar een concentratiepunt vormen van een conservatieve tegenbeweging tegen de linkse jaren zestig en paarse jaren negentig. Nu Nederland als gevolg van de populistische Pim Fortuyn en de polariserende Geert Wilders enorm is verrechts, zien SGP’ers hun kans schoon.
Het vijandbeeld van de SGP is veranderd: tot ver in de jaren zestig was de grote vijand van de SGP Rome, nu zijn dat de politieke correctheid en de islam. Er kan nu ook worden samengewerkt met net iets andersdenkenden. Zo worden conservatieve katholieken tegenwoordig gezien als bondgenoten. Toen homoseksuele katholieken en PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen protesteerden tegen het feit dat een conservatieve priester hun de hostie weigerde, sprong niet het CDA maar de SGP meteen voor deze priester in de bres. De godsdienstvrijheid zou door agressieve seculieren worden bedreigd.
De SGP werkt echter zonder gewetenswroeging samen met de seculiere PVV, omdat deze partij zich alleen tegen de islam keert en niet tegen het christendom. Ook Volkskrant-columniste Amanda Kluveld doet het om die reden goed in SGP-kring. Vanwege haar felle aanvallen op de islam en haar inzet voor vervolgde christenen (die bij haar altijd in de islamitische wereld wonen, Kluveld komt nooit op voor christenen in Noord-Korea, China, Vietnam etc.) mag ze rekenen op staatkundig-gereformeerde sympathie. Een andere heldin van de SGP ten slotte is Mariska Orbán,  hoofdredacteur van het orthodoxe Katholiek Nieuwsblad en onorthodox bestrijder van abortus provocatus. Het SGP-gezinde Reformatorisch Dagblad schrijft vol lof over Orbán, die eregast was op Refo500, het tien jaar lang durende festijn dat de Reformatie van 1517 aan het herdenken is.
De SGP is veranderd omdat de fronten volgens de partij zijn verschoven. De ChristenUnie, lange tijd de beste politieke vriend van de SGP, werd tijdens de Eerste Kamerverkiezingen van maandag 23 mei onbarmhartig gedumpt. De SGP had liever een sleutelpositie in de senaat, dan dat de kleine christelijke partijen er een zeteltje bij kregen. De ChristenUnie is bovendien in de ogen van SGP’ers veel te links, het feit dat de ChristenUnie nu een rukje naar rechts maakt doet daar niets aan af. De nieuwe natuurlijke bondgenoot van de SGP is de PVV. Cees van der Staaij, die Bas van der Vlies in 2010 opvolgde als partijleider, was de eerste politicus die Geert Wilders openlijk zijn steun aanbood voor een nieuw te vormen kabinet. De SGP wilde meteen een VVD-PVV-CDA-kabinet, terwijl het CDA hier erg over liep te twijfelen en Mark Rutte ook paars plus wilde uitproberen.
De SGP is zich zeer bewust van haar nieuwe positie in het politieke spel. De SGP van vroeger was defensief, de SGP van nu is veel offensiever. Vooral bij de SGP-jongeren merk je de cultuuromslag. Zij zijn mondig, politiek zeer bewust en maken gebruik van sociale media (blogs, Twitter) om hun mening te uiten en eigen virtuele gemeenschappen te vormen. De communities zijn soms alleen gericht op de eigen zuil zoals Refoweb , maar er bestaan ook bredere gemeenschappen als de Dutch Teaparty , BitterLemon (inmiddels ter ziele) en Politant. Maar naast virtuele communities ontstaan er ook echte. SGP’er Wilco Boender, bekend onder zijn bloggerpseudoniem ConservatiefForever , is één van de oprichters van het Conservatief Café (samen met CDJA’er Rutger Schimmel en voormalig HP-journalist Frank Verhoef) en is daarnaast betrokken bij het Conservatief Christelijk Beraad.
Binnen de nieuwe conservatieve gemeenschappen zijn de SGP’ers overigens wel de meest fatsoenlijke mensen. Het zijn de vrienden van de SGP die voor de ketelmuziek zorgen. Kluveld roept met haar columns wekelijks woedende reacties op, Orbán schopte stennis met haar open brief aan VVD-Kamerlid Jeanine Hennis, en Schimmel werd virtueel aan de schandpaal genageld na zijn tweet: “Daarbij is een ieder die schrijft voor Joop de Nederlandse zuurstof niet waard.” Wellicht is de SGP-cultuur van isolationisme hier debet aan: hoewel ze mondiger zijn dan vroeger, hebben SGP’ers nog steeds een zekere vrees voor de buitenwereld en zijn ze daarom voorzichtiger dan hun conservatieve vrienden. 
De SGP is geen poldertaliban. SGP-jongeren delen oranjebitter uit om D66’ers te pesten, in plaats van dat ze een bomgordel omdoen of in navolging van de Bijbelse richter Simson twee zuilen omver duwen, zodat het hele gebouw instort en alle vijanden worden verpletterd. SGP’ers zijn in de eerste plaats conservatieven, geen fundamentalisten. De voorheen nogal a-politieke SGP heeft een metamorfose ondergaan als gevolg van veranderingen in de Nederlandse samenleving, de opkomst van de islam en de verrechtsing, en als gevolg van veranderingen in eigen kring, vooral het internetgebruik.
Van een op isolement gerichte getuigenispartij aan de zijlijn, is de SGP een pijler van de rechtse kerk in aanbouw geworden, die in de (nieuwe) media en politiek het stokje van de wankelende linkse kerk poogt over te nemen.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (24)

boswachter2
boswachter25 jun. 2011 - 14:37

En de linkse kerk wordt gegijzeld door de Islam. Zo komen zowel de rechtse als de linksche kerk aan hun trekken. Politiek blijft iets apart. Iemand zei ooit: je moet niet toekijken hoe men politiek en vissoep maakt.

JanJansen17
JanJansen175 jun. 2011 - 14:37

Als je het als Christen moet hebben van de eenzijdige berichtgevingen van Amanda Kluveld hoop ik dat er een nieuwe Verlosser op zal staan die werkelijk de woorden van Jezus kan vertegenwoodigen: "heb uw naasten lief"

WendyB2
WendyB25 jun. 2011 - 14:37

Voor degenen die het nog niet door hadden: Het stuk hierboven bevestigd wel dat Nederland tegenwoordig behoort tot de groep christelijk-conservatieve landen, samen met bijvoorbeeld Polen en Ierland. Zelfs het ooit zo verfoeide Amerika is op veel punten liberaler dan Nederland. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van LBGT-emancipatie, iets wat hier in Nederland steeds meer in de vergetelheid raakt als zijnde een relikwie uit voorbije tijden. Ook voor wat vrouwenemancipatie betreft is Nederland grotendeels teruggekeerd naar jaren '50 opvattingen.

Tomzwarts
Tomzwarts5 jun. 2011 - 14:37

Op intellectueel niveau doet de SGP ons stilstaan met denkbeelden die niet van deze tijd zijn. Stilstand is achteruitgang en op deze manier terroriseert de SGP het intellectuele goed dat wij hier in Nederland bezitten. Dat maakt van de SGP voor mij toch een partij die je kunt bestempelen als poldertaliban, maar dan op intellectueel niveau. oftewel, goed stuk slechte conclusie

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 jun. 2011 - 14:37

Het woord taliban betekend student (theologie). Ik heb zomaar het vermoeden dat er weinig SGP-ers zijn die er moeite mee hebben als student-theologie bestempeld te worden, sterker nog, het gros zal dat als compliment beschouwen.

rgeurtsen
rgeurtsen5 jun. 2011 - 14:37

Een briljante beschouwing. Klasse, Ewout. En zo hoort het ook, een SGP die actief positief voor haar overtuiging uitkomt. Dat defensieve gedoe van gelovigen moet maar eens afgelopen zijn. Ik hoor het in hun kerken, in gesprekken met hen, ik lees het in het Nederland Dagblad, de EO heeft ook maar al te vaak een verongelijkt of uit de verdediging komend toontje... Weg ermee, geloof actief en doe er wat mee. U gelovigen bent niet gekker dan uw zondige ongelovige buren - die bijv. op Rutte's PVVD stemmen. Waarom moet een nergens op gebaseerd geloof in God onzinniger zijn dan de doldwaze rechts radicale vrije markt denkers van de VVD? Alsof dat geen geloof is? Wetenschap is twijfel, bij individualisten en liberale extreme vrije markt denkers is geen twijfel mogelijk. Net als bij monetaristen. Het zijn net conservatieve christenen, alhoewel ik bij menig gelovige eens strijd van twijfel en zoeken zie. Alhoewel ik een skeptikus en humanist wil zijn, ga ik er niet van uit dat er wel 'iets' is, of zal blijken te zijn. geloven in 'iets' omdat ik het niet weet. Dat soort neo-religieuze gedoe is een gevolg van zwak realiteitsbesef. Als iets er niet is, moet je dagdromen en fantaseren om er toch een beeld van te maken en je denken en gedrag er door te laten leiden. Dronken mensen en drugsverslaafden doen hetzelfde. Ga dan toch maar stoer de Jakobsweg wandelen. Dan kun je modern wandelhobbyisme, dik gesubsidieerd door de EU/EEG, lekker verwarren met spiritueel gewouwel. Nee, dan je geloof als wapen in de politiek inzetten, ruimte claimen om dat ene ware dogmatische geloof in God te mogen uitleven in de maatschappij is het goede recht van christenen en islamisten. Dat is mannentaal, Dat moet je niet overlaten aan goedhartige vrouwen. Ze zijn van harte welkom in de politiek, ik juich het oprecht toe als gelovigen zich niet meer defensief maar positief, actief en zelfs offensief inzetten voor hun geloof.... IN de brief van Jakobus (Nieuwe Testament staat het helder... en trouwens mooi in de laatste commercieel succesvolle versie van de nederlandstalige bijbel... verheug U op de verzoekingen, u zult er sterker en geloviger uit voortkomen, want door de blootstelling aan de verzoekingen en verleidingen ontdekt u de kracht van het geloof. Goed voor hen... in de politiek gevaarlijk voor de vrije mens. Ik zal ze te paard en met het zwaard tot bloedens toe bestrijden, tot zij zich weer terugtrekken achter hun houten deuren waar we de stellingen van sletten, tolerantie en een vrije wereld op zullen plakken. Slechts bangelingen noemen hent de Taliban, of degenen die er in willen slagen de SGP-er klein te krijgen en een even duivels eng imago te geven als de islamisten ten onrechte hebben. SGP activistische politiek geeft ook de vrije burger weer de noodzaak tot vechten. Want onderschat NIET de onwil van de SGP om ons maatschappelijk bestel te beschermen. Net als de PVV zijn SGP-ers bereid de moderniteit en verworvenheden van een wereldlijke open maatschappij letterlijk en figuurlijk naar de kloten van de duivel te helpen. Als zij strijd voeren tegen ons wereldbeeld, dan mag de SGP verwachtten dat we ze politiek mores zullen leren, en tot in het hart raken, door in CAO's op te laten nemen dat de wekelijkse twee vrije dagen niet meer standaars op zondag vallen. A-sociaal, dat wel, maar om die christelijke zondag om zeep te helpen vragen we steun aan 1 miljoen islamisten die net als de SGP het recht heeft om politiek voor haar gewoontes en geloof te vechten. We zullen u voor de rechter slepen, uw subsidie ontnemen als politieke achterlijke partij die niet met vrouwen en seks kan of wil omgaan. Pas op, SGP, met uw steun aan Wilders' PVV kust u des Duivels oor. De Welwillenden van weleer, hebben voor God staand moeten boeten, u zal bij verdere verWildering hetzelfde overkomen.

Michiel Online
Michiel Online5 jun. 2011 - 14:37

Dit kan toch geen toeval zijn dat een partij als de SGP in een gedoogkabinet met een gedoogpartij komt die een religie loopt te bashen...

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa5 jun. 2011 - 14:37

Nederland wordt geregeerd naast de gelovige CDA en VVD ook door twee verdachten van misdrijven, de ene is verdacht van discriminatie van groep Nederlanders (PVV) de ene wordt verdacht van discriminatie van vrouwen( SGP). Schaamteloos zijn wij geworden?

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos5 jun. 2011 - 14:37

De SGP is dan ook geen taliban maar een poldertaliban, geheel toegerust op de strijd hier. De verandering bij de SGP mag ook bekeken worden vanuit de zorg bij de SGP dat stemmers in Urk en de rest van de biblebelt steeds meer op de PVV zijn gaan stemmen. Het is dus ook voor de SGP een overlevingstocht om zich niet de kaas van het brood te laten eten zoals de PVV dat ook bij andere partijen heeft gedaan. Net als bij de VVD is het dus revanchisme in de slipstream van de PVV gekoppeld aan een overlevingsstrijd tegen die zelfde PVV. Maar als men de PVV zo blijft steunen zullen ook SGPers in het geniep (uiteraard) blijven stemmen op de PVV.

Omvernatedenken
Omvernatedenken5 jun. 2011 - 14:37

De SGP is niet alleen uiterst vrouwonvriendelijk, het is ook de enige Nederlandse politieke partij die vóór de doodstraf is. Uiteraard (...) op Bijbelse gronden. Zie artikel in Reformatorisch Dagblad van 18 december 2003, mede geschreven door Cees van der Staaij.

matrix2
matrix25 jun. 2011 - 14:37

Ja... maar poldertaliban dat bekt zo lekker..

1 Reactie
Ewout2
Ewout25 jun. 2011 - 14:37

Tegen zo´n argument kan ik helaas niet op. ;-)

Elias1
Elias15 jun. 2011 - 14:37

De preek op zondag ochtend is altijd een heerlijk loos halfuurtje om online met m'n phone impulsaankopen te doen. Geef de SGP een paar grijpstuivers aan wisselgeld, de supermarkt is gewoon open op zondag, voor de rest zijn fysieke winkels zo 2008.

1 Reactie
Harmen2
Harmen25 jun. 2011 - 14:37

Volgens jou zijn dus alle SGP'ers leergeld verplicht aan Judas?

flipse2
flipse25 jun. 2011 - 14:37

Een miljoen moslims in Nederland hebben denkbeelden die minstens even conservatief zijn. Zullen we het daar eens overhebben? Liever niet he?

2 Reacties
EdwinVink
EdwinVink5 jun. 2011 - 14:37

Er zijn 800.000 moslims in nederland, en die zijn lang niet allemaal conservatief. Je wil het niet horen, maar dat verandert er niets aan.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 jun. 2011 - 14:37

Ha ha, er zijn een miltjoen moslims die net als niet-moslims compleet verdeeld zijn over het politieke spectrum. Wel waar, er zijn een miljoen PVV-ers die minstens net zo conservatief zijn als de SGP, en inderdaad, vast ook wel enkele tienduizenden moslims.

msj_meijerink
msj_meijerink5 jun. 2011 - 14:37

"Kom Christenstrijders, trek ten strijde". Wanneer organiseert de SGP de volgende kruistocht, want in Palestina is een hoop hulp benodigd om die vermaledijde ketters aan het zwaard te rijgen? Daarna volgt het goddeloze Nederland. :)

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen5 jun. 2011 - 14:37

Reken maar Marco. Hoeveel christenen nie echt geloven dat in Israel alleen Joden mogen wonen, of alleen de macht mogen hebben. Ze zijn van God en de rechtstatelijkheid los. Een walgelijk zionistisch christelijk geluid dat ethisch en moreeel heeft afgedaan. Als je zo sterk en goed bent en uitverkoren waarom ben je dan niet in staat tot een intelligenter antwoord dan mensonterende bezetting. Christenen die hiermee hun geloof dreigen te redden offeren zo hun Jezus op - uit angst om de oorsprong te verliezen, uit schuld gevoel... defensief en nu in de aanval, tja een kleine kruistocht zou niet gek zijn. Als je alle rare blaadjes en internet-bulletins van die pro-israel gasten leest, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het er ooit van komt. Bejaardenbussen uit Spakenburg, Zeeland en Amsterdam vol, op naar Israel. Dat is toch deplek waar Jezus zal komen. Geef mij maar Jakobus... de strid van de SGP zal hen sterken, maar de weerstand tegen hun gedrag groter maken... en de politieke tegenstanders zonder enige remming dat vernietigen wat de SGP dierbaar is.

Michiel Online
Michiel Online5 jun. 2011 - 14:37

Wat moeten we hiervan denken? --> http://www.sgp.nl/Home/homelijst_1_11014/Vlaardingen%20provoceert%2C%20SGP%20protesteert.wli http://www.nederland-gaza.nl/

1 Reactie
FrankS2
FrankS25 jun. 2011 - 14:37

Dat het inderdaad erg vreemd is dat een gemeente (overheid) dit initiatief met belastinggeld van alle burgers ondersteunt ongeacht of je het er eens of oneens bent. De kamervragen zijn dan ook terecht.

ErwinW2
ErwinW25 jun. 2011 - 14:37

Ik vind het eigenlijk geen manier om keurige SGP jongeren zo af te schilderen. Zelf kan ik geen fatsoenlijkere mensen opnoemen. Naast dat is "studie" overigens nog incompleet. De redactie van Catholica.nl (een conservatief katholiek maandblad) wordt ook voor een groot deel bevolkt door voormalig gereformeerden / protestanten. Zo ver gaat de gereformeerde reformatie dus.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 jun. 2011 - 14:37

[Ik vind het eigenlijk geen manier om keurige SGP jongeren zo af te schilderen. Zelf kan ik geen fatsoenlijkere mensen opnoemen.] Uit persoonlijke ervaring (ik weet het dat bewijst niets) kan ik je vertellen dat als je op fietpaden die richting grote scholen gemeenschappen gaan achter jongeren aanfiets, het gevloek van groepen jongeren dat je hoort het meest frequent en het grofts is wanneer de groep op weg is naar een reformatorische scholengemeenschap. Openbare of minder orthodoxe scholen kunnen daar echt niet aan tippen.

Ewout2
Ewout25 jun. 2011 - 14:37

Ik dacht ook aan Catholica idd., maar die mensen hebben een CU-achtergrond (Jonanthan van Tongeren bijvoorbeeld, hoewel die veel beter bij de SGP zou passen).