Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De PvdA staat niet bij de VVD in het krijt, maar juist andersom

  •  
08-05-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Zowel in de zaak van de zorgpremie als in de kwestie Teeven was de PvdA bereid om water bij de wijn te doen
De strafbaarstelling van illegaliteit blijft de Partij van de Arbeid splijten. Diederik Samsom legde recent nog een door een grote meerderheid van het PvdA-congres gesteunde motie naast zich neer. Hij dreigde zelfs met een kabinetscrisis. Zijn motivatie is dat de PvdA coalitiegenoot VVD – wiens wens de strafbaarstelling van illegaliteit is – geen versoepeling kan vragen. Dit in verband met het kinderpardon.
Waar gaat deze kwestie precies over, en klopt Samsoms bewering wel? De redenering achter de strafbaarstelling is de volgende: zodra een asielzoeker of vluchteling is afgewezen of uitgeprocedeerd en hij het land niet verlaat, is hij illegaal. Ongeacht welke reden hij ook aanvoert. Het strafbaar willen stellen van deze mensen stuit bij een hoop mensen tegen de borst, omdat zij het mens-zijn belangrijker vinden dan het hebben van een verblijfsvergunning of een paspoort; naar mijn mening terecht.
Terug naar Diederik Samsom. De PvdA-leider stelt dat samen met het strafbaar worden van illegaliteit de hulp aan illegalen legaal wordt. Op dit moment is de situatie omgekeerd en het is de vraag of de nieuwe situatie zo veel beter is. Staat de PvdA inderdaad in het krijt bij de VVD? Naar mijn mening niet. Integendeel.
Bij de inkomensafhankelijke zorgpremie, die premie die afhankelijk was van het inkomen en die bij de VVD zoveel onrust opwekte, vroegen de liberalen de PvdA om hulp. Hierna ging de wind weer liggen. De PvdA had een vroege kabinetscrisis verijdeld door coulant naar de coalitiepartner te zijn. 
Midden april redde de PvdA de VVD voor een tweede keer: VVD-staatssecretaris Fred Teeven kwam in de problemen na de dood van een in detentie zittende Russische mensenrechtenactivist.
De activist, Dolmatov, had een verblijfsvergunning aangevraagd. Door miscommunicatie en fouten stierf Dolmatov begin 2013. Staatssecretaris Teeven leek van de zaak op de hoogte te zijn en zijn lot hing aan een zijden draadje. De oppositie was kritisch, Teeven ging diep door het stof, maar de PvdA redde de blunderende staatssecretaris. 
Tel het Nederland gecentreerde – en duidelijk van de VVD afkomstige – 
buitenlandbeleid daar bij op en er is maar één conclusie mogelijk: de PvdA staat niet bij de VVD in het krijt, maar juist andersom.
Eén van de criticasters van Samsom is PvdA-senator Ruud Koole. Enkele keren is hij al in de media gekomen met zijn verzet tegen de strafbaarstelling. Bij Koole krijg ik echter steeds het beeld van een blaffende hond die niet bijt. Bij het goedkeuren van het woonakkoord hield PvdA-senator Adri Duijvenstein een kritisch betoog over het bereikte compromis – om vervolgens doodleuk voor te stemmen.
De kritische noot was dus puur voor de bühne en het is niet uitgesloten dat de oproep van Ruud Koole tot dezelfde categorie behoort. Daarnaast: mocht de PvdA inderdaad tegen het voorstel stemmen, dan is er een reële kans dat het plan alsnog door de Eerste Kamer komt. VVD, CDA, PVV (de vorige ‘coalitie’) en SGP zijn in principe voor het plan en samen hebben deze partijen 38 van de 75 zetels. Een meerderheid.
De PvdA is helemaal niets verschuldigd aan de VVD, het is juist omgekeerd. Zowel in de zaak van de zorgpremie als in de kwestie Teeven was de PvdA bereid om water bij de wijn te doen. Dat die partij nu weigert hulp te vragen bij de VVD tekent de spastische houding. Daarnaast, mocht de Tweede Kamer voor het voorstel stemmen (dus inclusief PvdA), dan komt het voorstel vrijwel geheid door de Eerste Kamer. Gebeurt dit niet na protest voor de bühne van PvdA-senatoren, dan is het wel door een bestaande meerderheid van vier andere partijen.
Deze politieke rekensom gaat over de rug van mensen in een wanhopige positie. Dat lijkt mij het niet waard. Samsom, wees een vent, en weiger strafbaarheid van illegaliteit.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (24)

msj_meijerink
msj_meijerink8 mei 2013 - 12:35

Nou, als Samsom dit deze dagen bij zijn leden tussen de oren krijgt is een hoop kou uit de lucht en kan wellicht zonder bittere nasmaak Fred T of Frans W aan de dijk worden gezet. Want beide heren hebben er wel een geel grote rotzooi van gemaakt. Vooral Frans Weekers, nu in Brussels plv voor Dijsselbloem bij de Ministers van Financiën vergaderingen, heeft bij mij alle krediet verspeeld. Die vent doet maar wat!

JoopSchouten
JoopSchouten8 mei 2013 - 12:35

De PvdA is neoliberaal met een paar andere accenten en behouden graag het pluche. In de kern is dit een doodsimpel politiek spelletje voor de bühne. Het zijn backstabbers.

BertF2
BertF28 mei 2013 - 12:35

Reinier van der Hulst slaat een stevige spijker op z'n kop. De PvdA staat niet in het krijt bij de VVD, maar andersom. Vanuit die situatie moeten ook de berichten worden geduid, dat de VVD bereid is om de PvdA tegemoet te komen bij het strafbaarstellen van illegaliteit. In de VVD is onrust over wat de partij intussen heeft ingeleverd aan beloften uit het verkiezingsprogramma. Dat inleveren zou men graag koppelen aan 'links', om daarmee bij de volgende verkiezingen te langs traditionele lijnen te kunnen scoren. Maar vrijwel alles wat het kabinet heeft ingeleverd, heeft het ingeleverd aan 'rechts', van D66 tot en met de SGP. Aan links is sinds de start van het kabinet hoegenaamd niets ingeleverd. En dat voelt bij de VVD heel ongemakkelijk. Het (informele) aanbod aan de PvdA om tot een vergelijk te komen over de strafbaarstelling van illegaliteit is niets minder dan een valkuil. Maar dan wel één van de beste in zijn soort, omdat die voor Samsom nauwelijks is te ontwijken.

JongLinks
JongLinks8 mei 2013 - 12:35

Ik hoop dat u inziet dat er voor de illegalen weinig verbeterd als Samsom dit kabinet laat vallen. Ik durf zelfs te wedden dat er veel verslechterd.

neutralist
neutralist8 mei 2013 - 12:35

De aanval is de beste verdediging zullen we maar zeggen. Verder moet Samsom zich aan zijn woord houden en is door het PcdA congres eerder ingestemd met het akkoord. Om nu te draaien is klassiek PvdA gedrag en het siert de partij niet. Slappe ruggen.

clara51
clara518 mei 2013 - 12:35

Dat de PvdA "weigert hulp te vragen bij de VVD" is te voorbarig. Het congres heeft een uitspraak gedaan, nu is zondag eerst de ledenraad aan het woord, dan de kamerfractie, en dan worden de knopen geteld. Ik was op het congres als afgevaardigde en steunde motie 41 van Den Haag. Het is mooi dat Samsom er een extra Ledenraad tegenaangooit, maar ik heb op 8 mei alle 38 fractieleden persoonlijk aangeschreven met de volgende vragen: beste fractie, jullie hebben het druk, dus ik hou het kort. Vijf vragen van een PvdA-lid: 1. Zijn jullie het met me eens dat volledige strafbaarstelling van illegaliteit een algemene, dus voor de gehele (internationale) samenleving geldende morele, politieke en juridische afweging en keuze is? Zie de discussies in de media van de laatste tijd. 2. Zijn jullie het met me eens dat het dan op z'n minst opmerkelijk en merkwaardig is dat nu zowel door onszelf als door de media wordt gedaan alsof alleen de PvdA met deze keuze worstelt en alsof het hier exclusief om verloochening van PvdA-uitgangspunten draait? Waarom laten we ons zo gewillig in dat frame duwen? 3. Zijn jullie het met me eens dat door de PvdA aan de fracties van de VVD en de overige voorstanders van strafbaarstelling van illegaliteit, dus eigenlijk aan de gehele samenleving, hardop gevraagd dient te worden waarom zij zo onverschillig en opportunistisch met dit morele, politieke en juridische hete hangijzer omgaan als zij nu doen? 4. Zijn jullie het met me eens dat juridische strafbaarstelling van illegaliteit in combinatie met het verschijnsel 'klinkeren' en steeds opnieuw detineren tot gevolg zal hebben (en al heeft) dat iemand voor dezelfde misdaad, die geen misdaad is, meerdere keren veroordeeld wordt, wat in strijd is met ons Nederlandse rechtsbeginsel? Hoor je nooit iemand over. 5. Zijn jullie het met me eens dat het tegemoetkomen aan de VVD op het gebied van inkomensafhankelijke zorg van een wezenlijk andere (want zuiver beleidsmatige) orde is dan het tegemoetkomen aan de samenleving als het gaat om het handhaven van het (grondwettelijke) gelijkheidsbeginsel? 6. Zijn jullie het met me eens dat de fractie, na het congres, het hoogste gezag heeft in de PvdA en dat het nu dus in de eerste plaats aan ieder van jullie persoonlijk is, je antwoorden op de vragen 1 t/m 5 en de stellingname van het congres te vertalen in adequate actie? Jullie veel wijsheid wensend, Er is tot nog toe welgeteld één antwoord binnen, van Lutz Jacobi, die alle vragen met "ja" beantwoordt. We gaan het zien.

Tom Meijer
Tom Meijer8 mei 2013 - 12:35

Er is weinig in te brengen tegen het stuk van Van der Hulst. Zijn conclusie is gewoon juist.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai8 mei 2013 - 12:35

Welnee niks in het krijt, ze zitten daar lekker en gezien de peilingen kunnen ze niet veel anders doen dan al die rommel uit te ruilen.

msj_meijerink
msj_meijerink8 mei 2013 - 12:35

Nou, als Samsom dit deze dagen bij zijn leden tussen de oren krijgt is een hoop kou uit de lucht en kan wellicht zonder bittere nasmaak Fred T of Frans W aan de dijk worden gezet. Want beide heren hebben er wel een geel grote rotzooi van gemaakt. Vooral Frans Weekers, nu in Brussels plv voor Dijsselbloem bij de Ministers van Financiën vergaderingen, heeft bij mij alle krediet verspeeld. Die vent doet maar wat!

JoopSchouten
JoopSchouten8 mei 2013 - 12:35

De PvdA is neoliberaal met een paar andere accenten en behouden graag het pluche. In de kern is dit een doodsimpel politiek spelletje voor de bühne. Het zijn backstabbers.

BertF2
BertF28 mei 2013 - 12:35

Reinier van der Hulst slaat een stevige spijker op z'n kop. De PvdA staat niet in het krijt bij de VVD, maar andersom. Vanuit die situatie moeten ook de berichten worden geduid, dat de VVD bereid is om de PvdA tegemoet te komen bij het strafbaarstellen van illegaliteit. In de VVD is onrust over wat de partij intussen heeft ingeleverd aan beloften uit het verkiezingsprogramma. Dat inleveren zou men graag koppelen aan 'links', om daarmee bij de volgende verkiezingen te langs traditionele lijnen te kunnen scoren. Maar vrijwel alles wat het kabinet heeft ingeleverd, heeft het ingeleverd aan 'rechts', van D66 tot en met de SGP. Aan links is sinds de start van het kabinet hoegenaamd niets ingeleverd. En dat voelt bij de VVD heel ongemakkelijk. Het (informele) aanbod aan de PvdA om tot een vergelijk te komen over de strafbaarstelling van illegaliteit is niets minder dan een valkuil. Maar dan wel één van de beste in zijn soort, omdat die voor Samsom nauwelijks is te ontwijken.

JongLinks
JongLinks8 mei 2013 - 12:35

Ik hoop dat u inziet dat er voor de illegalen weinig verbeterd als Samsom dit kabinet laat vallen. Ik durf zelfs te wedden dat er veel verslechterd.

Voice
Voice8 mei 2013 - 12:35

De PvdA mag van mij, de illegalen status veranderen. Maar dan zal hoop ik, de VVD in de EK tegen het kinderpardon stemmen. En terecht, de VVD moest ook 250 miljoen van hun stokpaardje afhalen (infrastructuur, om de zorgpremie niet te krijgen). De PvdA heeft de VVD niks gegeven. Wil de PvdA de afspraken verbreken, dan moet er ook een goede sanctie tegen staan. Bijv. 250 miljoen minder in de sociale voorzieningen of 100 miljoen minder voor vluchtelingen werk. de PvdA moet imo niks gratis krijgen, want dat geven ze de VVD ook niet.

neutralist
neutralist8 mei 2013 - 12:35

De aanval is de beste verdediging zullen we maar zeggen. Verder moet Samsom zich aan zijn woord houden en is door het PcdA congres eerder ingestemd met het akkoord. Om nu te draaien is klassiek PvdA gedrag en het siert de partij niet. Slappe ruggen.

clara51
clara518 mei 2013 - 12:35

Dat de PvdA "weigert hulp te vragen bij de VVD" is te voorbarig. Het congres heeft een uitspraak gedaan, nu is zondag eerst de ledenraad aan het woord, dan de kamerfractie, en dan worden de knopen geteld. Ik was op het congres als afgevaardigde en steunde motie 41 van Den Haag. Het is mooi dat Samsom er een extra Ledenraad tegenaangooit, maar ik heb op 8 mei alle 38 fractieleden persoonlijk aangeschreven met de volgende vragen: beste fractie, jullie hebben het druk, dus ik hou het kort. Vijf vragen van een PvdA-lid: 1. Zijn jullie het met me eens dat volledige strafbaarstelling van illegaliteit een algemene, dus voor de gehele (internationale) samenleving geldende morele, politieke en juridische afweging en keuze is? Zie de discussies in de media van de laatste tijd. 2. Zijn jullie het met me eens dat het dan op z'n minst opmerkelijk en merkwaardig is dat nu zowel door onszelf als door de media wordt gedaan alsof alleen de PvdA met deze keuze worstelt en alsof het hier exclusief om verloochening van PvdA-uitgangspunten draait? Waarom laten we ons zo gewillig in dat frame duwen? 3. Zijn jullie het met me eens dat door de PvdA aan de fracties van de VVD en de overige voorstanders van strafbaarstelling van illegaliteit, dus eigenlijk aan de gehele samenleving, hardop gevraagd dient te worden waarom zij zo onverschillig en opportunistisch met dit morele, politieke en juridische hete hangijzer omgaan als zij nu doen? 4. Zijn jullie het met me eens dat juridische strafbaarstelling van illegaliteit in combinatie met het verschijnsel 'klinkeren' en steeds opnieuw detineren tot gevolg zal hebben (en al heeft) dat iemand voor dezelfde misdaad, die geen misdaad is, meerdere keren veroordeeld wordt, wat in strijd is met ons Nederlandse rechtsbeginsel? Hoor je nooit iemand over. 5. Zijn jullie het met me eens dat het tegemoetkomen aan de VVD op het gebied van inkomensafhankelijke zorg van een wezenlijk andere (want zuiver beleidsmatige) orde is dan het tegemoetkomen aan de samenleving als het gaat om het handhaven van het (grondwettelijke) gelijkheidsbeginsel? 6. Zijn jullie het met me eens dat de fractie, na het congres, het hoogste gezag heeft in de PvdA en dat het nu dus in de eerste plaats aan ieder van jullie persoonlijk is, je antwoorden op de vragen 1 t/m 5 en de stellingname van het congres te vertalen in adequate actie? Jullie veel wijsheid wensend, Er is tot nog toe welgeteld één antwoord binnen, van Lutz Jacobi, die alle vragen met "ja" beantwoordt. We gaan het zien.

Tom Meijer
Tom Meijer8 mei 2013 - 12:35

Er is weinig in te brengen tegen het stuk van Van der Hulst. Zijn conclusie is gewoon juist.

BasVV
BasVV8 mei 2013 - 12:35

Toch is een meerderheid van de kiezers vóór strafbaarstelling. Je kunt niet eindeloos mensen hier uit de ruif mee laten eten. Zeker niet met 1.000 werklozen per dag er bij.

2 Reacties
toshiba
toshiba8 mei 2013 - 12:35

ze eten ook niet uit de ruif mee. Waar komt die onzin toch elke keer vandaan. Illegalen zwerven op straat, zonder inkomen, zonder uitzicht op enige toekomst, en zijn voor hun onderhoud afhankelijk van vrijwilligers en kerken. En als klap op de vuurpijl kunnen ze van de VVD en PVDA nog eens een boete krijgen omdat ze hier zijn, ondanks het feit dat door de overheid op straat zijn gezet, want terugsturen naar land van herkomst bleek niet mogelijk. Hoe zot kan je het krijgen.

Tom Meijer
Tom Meijer8 mei 2013 - 12:35

"Je kunt niet eindeloos mensen hier uit de ruif mee laten eten." Hou toch op, je weet donders goed dat dat niet gebeurt. En span die werklozen niet voor Uw dubieuze karretje, die hebben er niets mee te maken. U zet groepen tegen elkaar op, dat is een heilloze weg die je niet zou moeten gaan.

Voice
Voice8 mei 2013 - 12:35

De PvdA mag van mij, de illegalen status veranderen. Maar dan zal hoop ik, de VVD in de EK tegen het kinderpardon stemmen. En terecht, de VVD moest ook 250 miljoen van hun stokpaardje afhalen (infrastructuur, om de zorgpremie niet te krijgen). De PvdA heeft de VVD niks gegeven. Wil de PvdA de afspraken verbreken, dan moet er ook een goede sanctie tegen staan. Bijv. 250 miljoen minder in de sociale voorzieningen of 100 miljoen minder voor vluchtelingen werk. de PvdA moet imo niks gratis krijgen, want dat geven ze de VVD ook niet.

1 Reactie
clara51
clara518 mei 2013 - 12:35

["En terecht, de VVD moest ook 250 miljoen van hun stokpaardje afhalen (infrastructuur, om de zorgpremie niet te krijgen)."] Je zegt hiermee dus dat de afkeer van wettelijke strafbaarstelling van illegaliteit een exclusief stokpaardje van regeringspartner PvdA is. Dat is een nogal klein en benepen denkraam, met permissie. Het gaat bij de wettelijke strafbaarstelling van illegaliteit in essentie om (mensen)rechten, om een algemene en internationale beschavingsstandaard. Om een ethische discussie, zo je wilt. Een die niet alleen de PvdA voert, die niet exclusief PvdA'ers raakt. De gevolgen van wettelijke strafbaarstelling voor mensen en voor een samenleving als geheel vergelijken met een aantal kilometers asfalt meer of minder voor wegverkeer, vind ik te onnozel voor woorden.

BasVV
BasVV8 mei 2013 - 12:35

Toch is een meerderheid van de kiezers vóór strafbaarstelling. Je kunt niet eindeloos mensen hier uit de ruif mee laten eten. Zeker niet met 1.000 werklozen per dag er bij.

2 Reacties
toshiba
toshiba8 mei 2013 - 12:35

ze eten ook niet uit de ruif mee. Waar komt die onzin toch elke keer vandaan. Illegalen zwerven op straat, zonder inkomen, zonder uitzicht op enige toekomst, en zijn voor hun onderhoud afhankelijk van vrijwilligers en kerken. En als klap op de vuurpijl kunnen ze van de VVD en PVDA nog eens een boete krijgen omdat ze hier zijn, ondanks het feit dat door de overheid op straat zijn gezet, want terugsturen naar land van herkomst bleek niet mogelijk. Hoe zot kan je het krijgen.

Tom Meijer
Tom Meijer8 mei 2013 - 12:35

"Je kunt niet eindeloos mensen hier uit de ruif mee laten eten." Hou toch op, je weet donders goed dat dat niet gebeurt. En span die werklozen niet voor Uw dubieuze karretje, die hebben er niets mee te maken. U zet groepen tegen elkaar op, dat is een heilloze weg die je niet zou moeten gaan.