Joop

Als je alles voor iedereen wil zijn zoals de PvdA, dan verdwijn je zelf

  •  
22-03-2017
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
101 keer bekeken
  •  
Verkiezingen: uitslagenavond PvdA

© 2017-03-15 22:20:12 AMSTERDAM - Lodewijk Asscher geeft een speech tijdens de verkiezingsavond van de PvdA in de Westerunie na de Tweede Kamerverkiezingen. ANP BART MAAT

We moeten een nieuwe weg inslaan waarbij vrijzinnigheid, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid even zwaar wegen
Terecht schrijft Ronald Plasterk ( de Volkskrant 20.3.17) dat de sociaaldemocratie een bredere traditie vertegenwoordigt dan de PvdA, en ook voortleeft in GroenLinks en de SP. Hergroepering en fusie is wat links er weer bovenop kan helpen, zoals in Italië is gebleken. Het is natuurlijk niet aardig dat Plasterk zijn partij aanraadt om een toontje lager te zingen en Asscher om te knielen voor Klaver omdat GroenLinks nu groter is. Dat is het ouderwetse machtsdenken waaraan de PvdA zich zo vaak heeft bezondigd, maar nu in omgekeerde richting. Laat het gaan over de ideeën: de sociaaldemocratische erfenis en wat eraan ontbreekt (zoals het groene denken) en de noodzaak om het autoritaire nationalisme met zijn angstpolitiek met vereende krachten tegen te houden.
Splits de PvdA In 2009 schreef ik – toen nog als voorzitter van de links-liberale denktank Waterland – een stuk met de onaardige titel ‘Splits de PvdA!’, notabene in het PvdA-denkblad Socialisme & Democratie.  Ik bepleitte daarin een herverkaveling op links waarbij de PvdA zou samengaan met GroenLinks en D66: een creatieve doorbraak die het beste van de drie zou bijeenbrengen. Met als inspirerend voorbeeld: de Vrijzinnig-Democratische Bond, die in 1901 werd opgericht en in 1946 opging in de PvdA.
De PvdA zou dan wel haar onmogelijke ‘spagaatstand’ moeten verlaten en duidelijker moeten kiezen voor een vrijzinnig en links-liberaal profiel. De droom van een brede volkspartij die hoger en lager opgeleiden (intellectuelen en arbeiders, professionals en precariaat, sociaal-liberalen en klassieke socialisten) zou verbinden werd steeds minder realistisch. Terwijl Wouter Bos en zijn opvolgers tegen de stroom in probeerden om wat hij ‘onze mensen’ noemde terug te halen door te flirten met het populisme, vond ik dat de PvdA moest kiezen of delen, om niet letterlijk te worden gevierendeeld door de kiezer. Op 15 maart 2017 leed de PvdA de grootste nederlaag die een partij ooit in onze parlementaire geschiedenis heeft geleden.
GroenLinks De politieke kaarten zijn opnieuw geschud. GroenLinks heeft spectaculair gewonnen na de rampzalige terugval in 2012, en deelt nu met de SP de positie van grootste partij op links. De PvdA verloor de meeste stemmen aan deze twee partijen en aan D66, als perfecte illustratie van haar splitsing in linksliberale en nationaal-communitarische richting. Daarnaast is GroenLinks onder Bram van Ojik en Jesse Klaver verder naar links gebogen met een sterker verhaal over sociale bescherming, sociale rechtvaardigheid en (groene) herverdeling, zonder af te doen aan haar vrijzinnig-individualistische, diversiteitsgerichte en pro-Europese cultuurpolitiek.
Klaver wist die update van ‘vrijheid eerlijk delen’ ook te verbinden met ‘een zeker idee van Nederland’ en met trots op deze sociale, groene en empathische Nederlandse cultuur. De PvdA is op haar beurt groener geworden (een manier van denken die niet gemakkelijk past in de sociaaldemocratische traditie), zoals bleek uit de initiatief-klimaatwet van Samsom en Klaver.
D66 D66 heeft zich daarentegen sterker geprofileerd als een weliswaar cultureel liberale en groene, maar ook als een rechts-meritocratische partij. Zij zal verder die kant op worden getrokken als onderdeel van het motorblok (eerder een verbrandings- dan een electromotor!) van Rutte-III.
Terwijl een partij als de VVD de idealen van ‘loon naar werken’ en ‘erkenning naar verdienste’ vooral vertaalt in individueel marktsucces, met allerlei perverse gevolgen (geld bepaalt sociale waarde, falen is eigen schuld), is het meritocratisch ideaal van D66 vooral gericht op onderwijssucces. Maar werkelijke kansengelijkheid en ‘vrijheid voor allen’ vereisen een radicalere herverdeling van de welvaart dan alleen via de uitbouw en drempelverlaging van publieke voorzieningen. Daarvoor is nivellering van de bizarre inkomens- en vermogensongelijkheid nodig, plus een harde bestrijding van corruptie en belastingontduiking: zaken waar mensen vanuit de onderbuik terecht boos over zijn.
SP Een tweede verschil met mijn gedroomde herverkaveling uit 2009 betreft het sociaal-nationalisme van de SP. Ik heb meer oog gekregen voor de noodzaak om mensen te beschermen tegen de stormen van de globalisering met behulp van de nationale democratie en verzorgingsstaat.
De smalle marges van de landspolitiek zijn veel breder dan velen suggereren, die bijvoorbeeld beweren dat ‘het moet van de markt’ of ‘het moet van van Brussel’. Tegelijkertijd is een sociale beschermingspolitiek op den duur onmogelijk als de EU niet zelfs socialer wordt en zich als blok niet veel sterker gaat verweren tegen de internationale marktmachten en de neoliberale tijdgeest.
De funeste bezuinigingspolitiek en de druk vanuit Berlijn en Brussel op zogenaamd insolvente landen als Griekenland moet stoppen (Dijsselbloem moet zo snel mogelijk weg). Maar het halve gelijk van de SP maakt die partij niet meteen geschikt voor een progressieve combinatie. Het is een partij met autoritaire en nationalistische neigingen, die haaks staan op de vrijzinnige, sociaal-individualistische en pro-Europese koers die nodig is.
Assenstelsel Materiële herverdeling, de gastvrije samenleving, de groene revolutie en versterking van Europa: dat zijn de kernpunten van de nieuwe progressieve positie die zich tegenover het nationaal-populisme aftekent. Zie de Oostenrijkse presidentsverkiezingen, zie ook de opkomst van Macron in Frankrijk. Deze nieuwe politieke constellatie gaat ‘voorbij links en rechts’ in traditionele zin, niet door de sociaaleconomische tegenstelling te ondermijnen, maar door er een ‘haakse’ culturele of identiteitspolitieke dimensie aan toe te voegen.
De economie vormt in de huidige kennismaatschappij niet langer de ‘basis’ en de cultuur de ‘bovenbouw’, zoals marxisten én (neo)liberalen menen. Het omgekeerde, dat de cultuur de doorslag geeft, zoals populisten en  communitaristen  denken, geldt evenmin: beide hebben evenveel gewicht als productieve en dus ook als verdelende en polariserende krachten. Het politieke spectrum kan daarom worden afgebeeld met behulp van een dubbel assenstelsel, of als een kwadrant met vier politieke windstreken:
Schermafbeelding-2017-03-23-om-13.24.38
Het kruispunt van de twee assen is een verdwijnpunt, en als je alles voor iedereen wilt zijn zoals de PvdA, dan verdwijn je zelf. Nieuwe progressieve politiek moet langs beide assen worden bedreven: naar links en naar boven (richting Noordwest) en niet naar links en naar beneden zoals de SP wil. De nationalisten en populisten zitten in het zuidoostelijke kwadrant. VVD en CDA ook, maar dichter bij het kruispunt. Noordwest vs. Zuidoost: dat is de nieuwe tegenstelling op de politieke kompasroos, en niet alleen in Nederland.
Merijn Oudenampsen analyseert dat de PvdA vanaf de jaren negentig principieel centristisch werd en zich niet langer presenteerde als links maar als ‘minder rechts dan rechts’: de Derde weg als het mindere kwaad. Maar we kunnen niet terug naar de Tweede Weg van ouderwets links vs. rechts.
We moeten vooruit voorbij de Vierde Weg van het nationaal-populisme naar (we houden op met tellen) een Nieuwe Weg waarin de waarden van vrijzinnigheid, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid even zwaar wegen. De Derde Weg was een synthese tussen sociaaldemocratie en neoliberalisme. Het populisme is een synthese tussen (neo)liberalisme en nationalisme. De Nieuwe Weg moet een synthese worden tussen sociaaldemocratie, groen denken en vrijzinnig individualisme. Op naar de Vrijzinnig-Groen-Sociaaldemocratische Bond!
 

Meer over:

politiek, pvda, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (46)

Mira2
Mira226 mrt. 2017 - 0:03

Of noordwest vs. zuidoost de nieuwe tegenstelling wordt durf ik te betwijfelen. In bijvoorbeeld Polen of Slowakije is noordoost vs. zuidwest de belangrijkste tegenstelling, en zijn de partijen in het noordwestelijke kwadrant weggevaagd. In Frankrijk is een zelfde ontwikkeling aan de gang. Hier in Nederland lijkt deze ontwikkeling op dit moment een halt toe te zijn geroepen doordat enerzijds Bram van Ojik en Jesse Klaver hun partij veel meer sociaal-economisch links hebben gemaakt en omdat in de SP de sociaal-culturele thema's in de campagne ondergeschikt zijn gemaakt aan de sociaal-economische. Of het noordwesten in Nederland blijft bestaan is lastig te voorspellen nu GroenLinks mogelijk in een rechts kabinet stapt en nu de SP op zoek moet gaan naar nieuwe methoden om kiezers te winnen.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer223 mrt. 2017 - 14:53

Het verlies van de PvdA komt door het zwabberen niet doordat ze een middenpartij zouden ze zijn. Je kunt namelijk net zo goed CDA of D66 in dat midden plaatsten en die partijen hebben beiden flink gewonnen.

Magalaan
Magalaan23 mrt. 2017 - 13:34

Deze man begrijpt niet wat democratie is. Democratie betekent in essentie dat het volk leiders kiest die hun verlangens uitvoeren. Het neemt de kiezers voor vol. Het zijn geen schapen die een herder zoeken die ze naar grazige weiden leidt. Maar zoals hij in zijn stuk schrijft wil hij een verbinding maken tussen intellectuelen en volk. Eigenlijk gewoon tussen priesterstand en gelovigen. Zeventig jaar na Wo2 zit meneer nog steeds in dezelfde trauma's. De hoofdtaak van de partij is zijn angsten bestrijden. Zijn angst is dat Nederland een Nationalistische staat wordt die volkerenmoord pleegt. Als er een land is dat altijd van nature anti-nationalistisch is geweest en die neiging nooit heeft gehad is het wel Nederland. Nederlanders lopen niet achter sterke leiders aan. Troelstra kreeg hier dan ook nooit een poot aan de grond, en ook Mussert had het nooit gered en verloor juist populariteit toen hij verbinding zocht met Hitler. Maar toch ziet hij als hoofddoel van de PvdA "fout nationalistisch denken bestrijden". Daarom kan de PvdA niet samenwerken met SP want die hebben de verkeerde geur vindt hij. Wel met de VVD die een niets ontziend neo-liberalisme brengen waarbij volkeren door aandeelhouders in het buitenland worden geregeerd. Dat is geen gevaar. Leuk hè, hoe de V&D geliquideerd is door een investeringsfonds in de VS die er alle eigen vermogen uit heeft getrokken, tot een lege huls hebben gemaakt die ze met hoge huren en schulden hebben opgezadeld om het te laten sterven. De baas van dat fonds leeft als Koning Lodewijk de veertiende en staat bekend om zijn voortdurende decadente feesten. Tja, dat is neo-liberalisme, de koningen leven in het buitenland waar ze de wraak van het volk niet hoeven vrezen. Maar de PvdA doet aan spookbestrijding, het spook van het nationalisme dat minderheden onderdrukt. Niet dat de communistische internationale in de Soviet Unie niet nog veel harder te keer ging en volkeren gewoon op de trein naar Siberie zetten en alles uitmoordde wat zich verzette. Maar dat is anders, buitenstaanders mogen wel volkeren onderdrukken maar niet andersom. Ook leeft hij in het idee dat Nederlanders die nadeel ondervinden van buitenlanders op de arbeidsmarkt, woningmarkt, samenscholingen, criminaliteit en de rekening mogen betalen voor hun opvang, leven in een waan. Dat is niet waar. Dat is een denken die we met alle kracht moeten bestrijden. Wie loopt hier in wanen? Maar omdat deze wanen tot dogma's van het PvdA geloof gemaakt zijn, wil elke paus ze aan zijn priesters uitdragen. Net zoals de Katholieke kerk het ook belangrijker vond de ingebeelde demonische bedreiging van de ziel te bestrijden, dan het werkelijk lijden. Zo loopt de PvdA de ingebeelde herrijzing van een gevaar te bestrijden dat nimmer in het Nederlands volk is opgekomen. Dat wij bezet zijn geworden door een ander volk die dit ons oplegde zijn ze vergeten. Nee, essentie van de PvdA-denken is dat alle Europeanen geschapen zijn met een uniek racistisch gen dat tegen gehouden moet worden. Dat is de hoofdzaak van het geloof. Nee nu alleen al dat racistische zwarte pieten geloof. Dat dat teruggaat op zeker vierduizend jaar oude heidense traditie die niets met racisme te maken heeft wil er niet, bij onze racisme-bestrijders, Wat wil het volk? Het wil een partij die opkomt voor hun sociaal-economische belangen, meer niet. Ze zijn niet gek. Ze snappen heel goed dat het voortdurend binnenloodsen van armoedzaaiers bedoeld is als stakingsbrekers, en dat de kosten van de opvang ten koste gaat en is gegaan van hun eigen verzorgingsstaat. Dat de PvdA juist hun verzorgingsstaat aan het afbreken is,. Dit denken is helaas zo diep geworteld in de priesterstand van de linkse kerk dat de PvdA nimmer meer zal veranderen in een echte volkspartij. Nee, ze zoeken nu Groen Links te infiltreren om zo hun angst ideeën daar weer over te brengen. Die angstwanen hebben ze overigens heel succesvol op andere partijen overgedragen door ze te beschuldigen van genocidelust als ze niet meededen. Mensen die nog steeds zo denken, moeten echt eens naar een psychiater gaan. In Israël zijn de Joden er bijvoorbeeld al lang over heen. Die bouwen gewoon muren om ander volk buiten te houden, en ze aarzelen niet om er op te schieten als ze al te agressief worden. Geef ze eens ongelijk want die moslimfanaten zijn een ware plaag en je eigen volk beschermen is toch nummer een prioriteit?

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus23 mrt. 2017 - 15:46

"Het zijn geen schapen die een herder zoeken die ze naar grazige weiden leidt." Dan heb je toch wat onderzoekjes naar de wensen en verlangens van de nationaal-populistische kiezer gemist. Of je bent in denial, dat kan natuurlijk ook.

Pater
Pater24 mrt. 2017 - 2:37

"Die bouwen gewoon muren om ander volk buiten te houden, en ze aarzelen niet om er op te schieten als ze al te agressief worden. Geef ze eens ongelijk want die moslimfanaten zijn een ware plaag en je eigen volk beschermen is toch nummer een prioriteit?" Magellaan is een onvervalste Wilders-adept. Ook de manier waarop hij de PvdA de schuld geeft van alle migrantenstromen is typisch Wilderiaans. De overvloed aan verhullende linkse praatjes tegen het kapitaal maakt de boodschap niet minder herkenbaar. De instroom van gastarbeiders, met nagroei, is niet méér de schuld van de PvdA dan van CDA, VVD en D66. De PvdA heeft binnen de EU hard gewerkt aan het inperken van de vluchtelingenstroom uit Syrië, want het was iedereen duidelijk dat een voortgaande, jaren aanhoudende vluchtelingenstroom als in 2015 na een paar jaar voor grote moeilijkheden zou zorgen. De PvdA heeft daarmee méér gedaan dan Wilders in alle jaren dat hij de diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Voor het goede begrip: ik ben géén PvdA-er. Wat ik de PvdA, en in mindere mate GL en D66, wel degelijk verwijt, is dat verzet tegen migratie en angst voor vreemde cultuur te lang is afgedaan met een minachtende Morele Superioriteit waarmee ze velen van zich hebben vervreemd. Klaver doet het veel beter: die treedt het open tegemoet, niet bij voorbaat veroordelend en niet Moreel Superieur. Het recept van Magalaan, het weerzinwekkende "eigen volk eerst", waarbij hij geweld niet schuwt (zie openingscitaat), daarbij ook nog eens extreem nationalisme ontkent, vind ik weerzinwekkend.

Magalaan
Magalaan24 mrt. 2017 - 15:01

[Ik hoop redactie dat ik mag reageren op de aantijgingen van Pater] Kijk "Pater", of moet ik Vader zeggen, want dat betekent het. Paus, papa, pater, vader, pastoor, herderlijk leider, allemaal nemen ze deze patriarchen dezelfde patronale houding aan. Je reageert niet op mij, maar zoals je zelf al zegt je typeert mij (Typische Wideriaan) en begint dan daarbij horende bezweringen op te zeggen. Hoe denkt een geloofsfundamentalist? Alles wat niet met hem strookt wordt versimpeld, getypeerd tot een aantal standaardbeelden. Die houdt hij vervolgens voor aan zijn medegelovigen zodat zij ook het gevaar herkennen. Want ze zijn bang dat die het anders niet zien en door verkeerde predikers van het rechte pad worden afgeleid. Ik vind het niet erg, jij bent zo. Maar wat ik wel erg vind is dat de PvdA door dit soort denkers is overgenomen (Nieuw Links beweging). Deze hebben vervolgens pragmatische minder ideologisch gebonden, meer vanuit waarden levende mensen eruit gejaagd. Ook de gewone man heeft heel weinig voeling met dit ideologische denken en wordt er door vervreemd. Hij wordt het beu dat om zijn belangen veilig te stellen hij mee moet gaan met ideologische denkbeelden waar hij juist erg tegen is. Het is als de pastoor die zegt, er is werk voor christenen maar niet voor afvalligen en duivelsaanbidders. Zo heeft de PvdA elite het voor elkaar gekregen dat mensen gaan stemmen op mensen als Wilders die hun bezwaren wel serieus willen nemen zonder ze te laten voelen dat ze met duivel in bed liggen, maar waarvoor ze wel hun sociaaleconomische belangen zitten in te leveren. Waarom doen ze dat? Pure wanhoop. Net als een vrouw die gaat scheiden van een man, niet omdat ze niet meer van hem houdt of het materiële leven onverdraaglijk is, maar omdat ze niet kan doordringen tot hem. Ik ben blij dat je reageert want dit is inderdaad het denken waarmee de PvdA naar de afgrond is geleid. Een partij die niet meer mensen met dezelfde sociaaleconomische belangen vertegenwoordigd, maar een kerk die mensen vertegenwoordigd die dezelfde liturgie hebben. Dat migranten nu Denk hebben opgericht is daar ook weer een treffend voorbeeld van. Want als je morele zaken die gevoelig liggen tot ideologisch breekpunt verklaard, bijvoorbeeld (de Armeense volkerenmoord) dan breken er voortdurend stukken af, en hoe meer morele vraagstukken je behandelt, hoe meer mensen afhaken tot je een klein groepje van verlichte zielen overhoudt, vrij van racisme, vrij van nationalisme, vrij van seksisme, vrij van religieuze waandenkbeelden, vrij van alles wat niet in het beeld past van de grote verlosser. Helaas blijken dan vooral handige jongens en zelfbedriegers over te blijven, de rest loopt kotsend weg van alle predicaten die ze opgeplakt krijgen. Waarom is dit gebeurd? Ik denk omdat in Nederland de Calvinistische traditie erg sterk is. Dat heeft ook binnen het protestantisme tot eindeloze afsplitsingen en versplintering geleid tot er alleen maar groepjes van gelijkdenkenden overbleven. Zodra je sociaaleconomisch denken dat sterk pragmatisch is (Het draait om geld en geld = macht) gaat mengen met ideologisch denken (Het streven naar de heilstaat) nemen al snel de dominees het over. De combinatie handelsman-dominee is in Nederland altijd een groot succes geweest (VOC), de combinatie socialist-dominee werkt niet. Nu concreet over mij: In jouw ideologie ben ik het Wilders-type. Ik denk dat Wilders daar erg blij mee zal zijn, hoewel hij van veel van mijn denkbeelden zou kotsen. Overigens zitten er prima mensen onder de Wilders-stemmers, ook al zie jij ze als neonazi duivelaanbidders. Ja ik beken: Ik ben het type dat eerst zijn eigen kinderen te eten geeft en dat pas die van zijn buren. Ik ben het type dat zegt, de wereldproblematiek los je niet op door het te importeren in eigen land. Ik hecht meer aan groot respect voor soevereiniteit van landen en volkeren en invoelende samenwerking waarbij je andere culturele normen volledig respecteert, ook al botsen ze met de onze. Ik geloof dat niet ideologie maar harmonie, vrede en welvaart volkeren verheffen. En ik ben ook bereid onze eigen cultuur, vrede en welvaart religieus te verdedigen. Ik geloof dat een lichtend voorbeeld meer doet dan de bergpreken van ideologen. Het begint met eerlijke sociaaleconomisch verdeling in eigen land. Dat leidt tot grote welvaart en vrede. Dat leidt tot een welvarende middenklasse. Dat leidt tot goed onderwijs voor alle mensen. Dat leidt tot een levendige cultuur met kunst en wetenschap waarin mensen zich ontwikkelen. Dat leidt tot het omarmen van hogere waarden. Dat leidt tot verdraagzaamheid en solidariteit met andere volkeren. enz. Dingen die wij in Nederland na de tweede oorlog inderdaad verwezenlijkt hebben tot groot voordeel van ons allemaal. Tot de ideologen het over gingen nemen in de PvdA. De ideologen die menen dat de mens van nature slecht is en alleen goed kan worden gemaakt door ze door herders te laten leiden en hun denken steeds voor te programmeren. Ze prediken niet alleen verdraagzaamheid, ze leggen die op een hele onverdraagzame manier op, zodat er vanzelf een weerstand tegen groeit. Even een misverstand uit de weg ruimen Pater. Ik heb meerdere keren geschreven dat buitenlanders binnen worden gehaald als stakingsbrekers. Dat heb ik met eigen ogen gezien in de textiel industrie, ik weet precies hoe de fabrikanten dit gedaan hebben en hoe verstandige mensen zeiden dat dit verkeerd was. Maar in haar ijver om hun verhevenheid te bewijzen is de PvdA deze mensen gaan vertroetelen en elke suggestie om verdere migratie tegen te houden gaan afdoen racisme en Nazi-praktijken. En dat terwijl Drees en anderen vonden dat met 12 miljoen Nederland al overvol was en Nederlanders maar moesten emigreren naar Canada en Australië (wat velen ook deden). Ideologen zijn mensen die losgeslagen zijn van de realiteit en leven in hun eigen verheerlijking van idealen. Zulke mensen moet je niet laten regeren. Het leidt altijd tot rampen. Liever heb je leiders die waarden hoog houden en pragmatisch zijn. En als het moet ook hard. Want het een ideologische waan dat je alles kan oplossen met liefde alleen. Het is een goede lange termijn strategie maar we willen er toch graag op variëren om de gebeurtenissen voordelig te beïnvloeden. Wat wij nodig hebben zijn krachtige leiders met hun hart op de goede plaats die dingen verwezenlijken en niet mooipraters. Uiteindelijk is een sociale, economisch evenwichtige samenleving ook in het belang van de rijken, maar ze denken helaas erg kortzichtig (winstbejag). We hebben een ferme papa nodig als Drees, die ze kan laten zien dat het beter kan. Dat je mij uitkotst is precies wat de PvdA zo heeft doen ineen schrompelen. Uiteindelijk bleken maar weinigen in de heilsleer te passen.

Pater
Pater25 mrt. 2017 - 4:20

@Magalaan "Je reageert niet op mij, maar zoals je zelf al zegt je typeert mij (Typische Wideriaan) en begint dan daarbij horende bezweringen op te zeggen." Iemand die het heeft over moslimfanaten waar je gerust op mag schieten want je eigen volk beschermen is toch prioriteit, beschouw ik zelfs als erger dan een Wilders-aanhanger, ik heb het dan over "weerzinwekkend". Dat is toch niet onlogisch? Je ontwijkt opnieuw totaal het punt dat de instroom van gastarbeiders, met de nagroei van de jaren '90, een verantwoordelijkheid was van alle grote politieke partijen. Die wilden geen van alle de belangrijke textielindustrie dwars zitten. Als je de moeite zou nemen om de PvdA-programma's van die tijd te lezen zie je dat de PvdA juist wél belemmeringen op wilde werpen, ook met Nieuwlinkse bestuurders en kamerleden. Dezelfde redeloze haat tegen de PvdA toon je bij de Turkse verantwoordelijkheid voor de genocide op de Armenen: de regering (met PvdA) ontweek een standpunt hierover, de Tweede Kamer nam met overgrote meerderheid die betreffende motie aan. Je verwijt me alle mogelijke PvdA-fouten terwijl ik daar niks mee te maken heb of heb gehad, zoals ik al vermeldde. Verzet tegen racisme vind ik heel prima. Dat racisme proef ik ook bij jou, daarom verzet ik me tegen jou. Ik gaf je wel een opening: ik verzet me ook tegen de Morele Superioriteit van delen van links. Ik ben het grotendeels geheel eens met de inhoudelijke waardes van die zogenaamde beroemde Linkse Kerk, wel verwijt ik delen ervan dat ze makkelijk praten hebben in hun goeie banen en met hun hoge opleiding waardoor ze weinig concurrentie te duchten hebben van nieuwkomers. Daarmee hebben ze mensen van zich vervreemd, en dat had niet gemoeten. Vreemd dat je die opening niet lijkt op te merken.

Vondel3
Vondel31 apr. 2017 - 10:31

@Magalaan Goed gezegd. +1

7anpau1
7anpau123 mrt. 2017 - 11:10

Dus wie een genuanceerd verhaal verteld, gebalanceerd stabiel beleid wilt voeren dat in het algemeen belang is, dan redt men het niet in de politiek? Men moet vooral polariseren. Het aloude 'verdeel en heers'. Lekker cynisch.

RoodGevaar
RoodGevaar23 mrt. 2017 - 10:19

De PvdA verloor de meeste stemmen @ GroenLinks (7 zetels!). GL is derhalve de grootste concurrent op links en ze zouden wel gek zijn om uitgerekend met hen een fusie te overwegen. Omgekeerd is dat ook het geval. De sociaal-democraten van weleer zijn trouwens altijd hautain geweest tegen z.g. klein links. Je merkt het nu hoe Dijksma over de andere progressieve partijen spreekt. De hegemonie is uiteindelijk doorbroken. De Partij van de Arrogantie is onvoltooid verleden tijd.

Bouwman2
Bouwman223 mrt. 2017 - 9:53

Hier hebben we een pleidooi van de socloloog van GL Dick Pels voor nóg meer partijen die opkomen voor deelbelangen. Of begrijp ik dat verkeerd, meneer Witteman? Ik ga ze niet opsommen, maar het algemeen belang, de solidariteit, dat er nu zo bekaaid vanaf komt is altijd bij de PvdA in goede handen geweest. Een ander iets gunnen is een kernwaarde die nooit kan worden afgeschaft. Ik herinner me een dansorkest onder leiding van Theo Uden die altijd afsloot met de woorden: Maarrr we komen terug. Uiteraard, als er niets meer te dansen valt en de muziek ophoudt kun je net zo goed meteen naar Raqqa door.

JohnVKR
JohnVKR23 mrt. 2017 - 9:13

Ik vind alle inhoudelijke analyses prachtig, maar als puntje bij paaltje komt, kan je nog zo'n prachtig, aansprekend en onderscheidend programma hebben - zonder charismatische leider kom je geen stap verder. Zonder Geert Wilders zou zelfs de PVV moeite hebben om ook maar één zetel in het parlement te behalen. En met de gedreven, overtuigende en uitstekende debater Diederik Samsom schoot de 'dood gewaande' PvdA in 2012 omhoog van 11 zetels in de peilingen naar 38 in het parlement. Zonder Jesse Klaver zat Groen Links nu niet met 14 zetels in de Kamer, maar met 4 of 5. Ja, de PvdA is afgestraft voor regeringsdeelname en het uitvoeren van delen van het VVD-programma, daar waar de VVD veel minder is afgestraft voor het uitvoeren van delen van het PvdA-programma. Maar met een charismatisch leider had de PvdA veel meer zetels behaald. Met Aboutaleb waren ze misschien wel de grootste geworden. We kunnen er dus flink op los analyseren, en in elke analyse schuilt wel een kern van waarheid, maar in een land waar de standpunten van de verschillende politieke partijen relatief dicht bij elkaar liggen, is een charismatische leider belangrijker dan al het andere. In Frankrijk wisten we tot een paar weken geleden één ding zeker: het land zou na de presidentsverkiezingen sterk naar rechts opschuiven. De strijd zou gaan tussen uiterst rechts (Fillon) en extreem-rechts (Le Pen). Maar opeens kreeg Fillon allerlei schandalen aan zijn broek, en bleek de progressieve pro-Europeaan Macron een overtuigend spreker, felle debater, en relatief fris en jong. En dus schoot Macron omhoog in de peilingen, en lijkt hij voorlopig zelfs de grootste kanshebber om het stokje van Hollande over te nemen. En in Duitsland blijkt een man van de oude generatie, Martin Schulz, opeens ongekend populair, waardoor zelfs de SPD weer kans maakt om straks de grootste te worden. Dus nogmaals: analyseer er maar flink op los, maar uiteindelijk zal de voor een breed publiek meest aansprekende partijleider de volgende verkiezingen winnen.

Zephyr2
Zephyr223 mrt. 2017 - 8:40

Naast PvdA wil schrijver ook maar gelijk economische wetmatigheden afschaffen zonder uit te leggen hoe hij dan denkt dat efficiënte productie en innovatie van alles wat wij elke dag gebruiken tot stand gaat komen.

ikdus2
ikdus223 mrt. 2017 - 8:36

als de PvdA nou niet mee had gedaan aan uitvoeren van rechts beleid was links sterk gebleven. verantwoordelijkheid nemen ten koste van de meest zwakkere in de samenleving is geen opoffering maar een rationeel machtsspel het linkse electoraat is verraden door rechtse figuren binnen de PvdA. we kunnen er allerlei theorieën op verzinnen, maar feit blijft dat links vorige verkiezingen vele malen groter was. met moet het zoeken in het gevoerde beleid.

[verwijderd]
[verwijderd]23 mrt. 2017 - 8:33

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Pater
Pater23 mrt. 2017 - 13:01

@boenders Graag de werkelijkheid meenemen in plaats van verdraaiingen. Dus: De heropgeleefde Koude Oorlog politiek van Rusland, de Russische agressie t.o.v. voormalige sovjetstaten.

Don Quichote
Don Quichote23 mrt. 2017 - 7:14

De partij moet , de Partij moet dat,....speculaties , meningen en noem maar op. Vraag het de kiezer. Vraag waarom stemmers niet meer stemmen op de Partij, vraag wat ze niet bevalt. Het oeverloze geouweh..r, achtekamertjesoverler, denktank en noem maar op. Wil je het weten?.... vraag het de kiezer. De antwoorden zullen verrassend zijn, pijnlijk, maar wel oprecht. (ik heb het gevraagd aan veel "oude" stemmers in mijn omgeving) Onbetrouwbaarheid kwam sterk naar voren.............

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus23 mrt. 2017 - 6:55

> Maar werkelijke kansengelijkheid en ‘vrijheid voor allen’ vereisen een radicalere herverdeling van de welvaart dan alleen via de uitbouw en drempelverlaging van publieke voorzieningen. Daarvoor is nivellering van de bizarre inkomens- en vermogensongelijkheid nodig, plus een harde bestrijding van corruptie en belastingontduiking: Ik heb bijzonder weinig met sociologen en al helemaal niet als ze van Linkse persuasie zijn. Maar hier komt toch de aap uit de Linkse mouw: jaloers loensen naar mensen die wel wat van hun leven maken, dat afromen en uitdelen aan mensen die hun handje ophouden. "Kansengelijkheid" is het meest onzinnige en schadelijke concept dat ooit bedacht is. "DAN WIL JE DUS MENSEN LATEN CREPEREN!!!" Nee... dat zeg ik niet. "DAN VIND JE ANDEREN MINDERWAARDIG!" Neehee... ook niet. "Gelijkwaardigheid" sta ik helemaal achter, pomp zoveel mogelijk kennis en weerbaarheid in mensen, breng mensen zo vroeg mogelijk in aanraking met de principes van ondernemen (om te kijken wie er iets mee heeft), leer mensen netwerken, leer mensen in zichzelf te geloven (= afwezig in ons onderwijs). Met andere woorden - investeer zoveel mogelijk in het verdienvermogen van mensen. Wat er vervolgens uitkomt, wat eenieder daarmee doet, welke pech of welk geluk mensen wacht - dat weet je niet. Links probeert de uitkomsten voor te schrijven: we gaan kneden, maakbaarheid. Dan kom je in dat hele Linkse paradigma van geld afpakken van mensen die wat kunnen, heel veel regeltjes, heel veel toeslagen en subsidies... Een overheid met een waterhoofd... Maar het allerergste - je legt een verstikkende deken op de economie. Daar haal je alle dynamiek uit. En - daar - moet - je - het - juist - van - hebben. Als Links het moet hebben van "denkers" die "De economie vormt in de huidige kennismaatschappij niet langer de ‘basis’" - uit hun pen krijgen, dan heeft de domheid gewonnen. Dan kan je niets meer aan Links toevertrouwen. Laat het centjes verdienen dan maar over aan ons. Dan zal er wel een % van het BBP overblijven voor jullie inclusieve hobby's. Maar heb niet het idee dat u weet waar het met een land naartoe moet.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert23 mrt. 2017 - 7:18

[jaloers loensen naar mensen die wel wat van hun leven maken, dat afromen en uitdelen aan mensen die hun handje ophouden.] ik vraag mij af waar je reactie in uitblinkt: in domheid of arrogantie. als hoogopgeleide met een eigen bedrijf die zeer goed zijn eigen centjes weet te verdienen kan ik mij juist wel in dit verhaal vinden. en zeker niet in dat eeuwige domme voorspelbare dogma van rechts dat ; links steelt van de rijken voor haar hobbies. kan ik net zo goed tegenover stellen : rechts steelt van de allerarmsten voor haar hobbies. Dooddoeners en valse argumenten is waar jij van bediend en het leidt tot niets. verder is het zo dat de afgelopen 40 jaar wij vooral centrum rechts beleid hebben gehad. centrum rechts is verantwoordelijk voor doorgeschoten bemoeienis van de overheid en het feit dat zij uitdijt. In de programma's van GL of PVDA staat nergens letterlijk of implicitiet dat de overheid maar groot moet zijn. wederom een dom vooroordeel dat zo lekker bekt in de rechtse mond. en het centjes verdienen? laat we eens iemand nemen als branson. verdient toch aardig wat centjes. Niet bepaald iemand die het rechtse gedachtegoed omarmd. en zo zijn er talloze voorbeelden voor en tegen op dit punt. ergo: de maatstaf en redenering klopt van geen kanten. Of kijk naar de beursprestatie van bedrijven die duurzaam opereren. Die blijken feitelijk beter te presteren dan de korte termijn denkers die alleen op winstbejag uit zijn. Dus tjsa, wie heeft er nu verstand van centjes verdienen. maar een ding weet ik wel: mensen die denken dat rechts beter is voor de economie dan links, moet eens hoognodig met een echte macro-econoom aan tafel gaan zitten. je zult nog verrast worden.

Hjs2
Hjs223 mrt. 2017 - 6:46

Verhaal van een fusie tussen pvda Gl zie ik, de huidige pvda ers zijn besmet, daar moet groen links zich echt niet mee inlaten. Laat de pvda eerst maar eens intern orde op zaken stellen, de afgelopen 5 jaar waren ze gewoon vvd light. Het is volkomen logisch dat ze door de kiezer zo zijn afgestraft, "de crisis is voorbij " als je dat daadwerkelijk uit je mond kunt krijgen met de huidige flexproblemen en de rentestanden dan zie je echt wat er aan de hand is. De pvda zal sterk afstand moeten nemen van de vvd, ook veel groener moeten worden, in totaal geheel veranderen. In de tweede kamer heeft nu een mooie opschoning plaatsgevonden, dat is ook nodig in de gemeenteraden. Dus de volgend jaar is nog een zeer zwakke uitslag noodzakelijk. Sp is niet serieus te nemen, die staan buiten iedere werkelijkheid. Voorlopig is links nederland Gr en de Cu.

remcoo37
remcoo3723 mrt. 2017 - 3:54

Ja, de PvdA opheffen, iets dat ik al heel lang roep... Ook, omdat ze, zoals John Boog al aangeeft, niet echt meer opkomt voor dè arbeiders... Bovendien is er op links te veel versplintering natuurlijk! Zelf denk ik aan een fusie met Groen Links, voor een mooie positie tussen SP en D '66 in. Wordt het voor de kiezer ook weer wat overzichtelijker.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer23 mrt. 2017 - 9:01

Eerst zeg je opheffen en dan fusie. Dat is niet hetzelfde!

Pater
Pater23 mrt. 2017 - 2:07

Ik signaleer in elk geval een positieve ontwikkeling bij Pels: "Ik heb meer oog gekregen voor de noodzaak om mensen te beschermen tegen de stormen van de globalisering met behulp van de nationale democratie en verzorgingsstaat." Heel goed, dat werd ook wel tijd, dat heb je met die individualisten. Maar daar is verder in zijn stukje helaas weinig van te merken. Zijn vrijzinnige sociaal-individualisme hoort kennelijk prima thuis bij Macron in Frankrijk, en dat is programmatisch meer een D66- of zelfs een gematigde VVD-meneer. Hij noemt zichzelf in elk geval zowel politiek als economisch gezien liberaal. Ook Macron gaat ‘voorbij links en rechts in traditionele zin' ... De EU is in zijn ogen absoluut progressief. Wat is er progressief aan vrije arbeidsmigratie, die bij de huidige grote welvaartsverschillen betekent dat miljoenen M- en O-Europeanen West-Europese arbeiders het brood uit de mond stoten door onder de markt te werken? Dat was één van de beslissende punten bij de Brexit. Dat is ook een typisch SP-punt, maar het laatste half jaar opeens ook een punt van Asscher, en het zou ook een punt van GroenLinks moeten zijn. Dat zie ik echter noch in het programma van GL staan noch bij Pels terugkomen. Het grappige was, dat Klaver, in discussie met Asscher in het ‘handen-reiken-radiodebat, meteen met Asscher meeging toen die steun vroeg om juist de positie van de Nederlandse arbeiders te beschermen. Dat staat helemaal niet in zijn programma, maar Klaver permitteerde zich wel vaker afwijkingen van het programma. Klaver koos bijv. onomwonden tegen de marktwerking in de zorg, het programma wil die alleen wat beter reguleren en koos vooral voor de Vrijheid in de zorg. Ik was heel blij met die keuzes van Klaver, daardoor overwon ik mijn twijfel bij GL, mede veroorzaakt door de meerdere oude helden en heldinnen uit de tijd van Halsema hoog op de lijst, maar intern-democratisch lijkt het natuurlijk nergens op. Laat ik Pels echter niet alleen maar bestrijden, laat ik hem ook een eerlijke kans geven. 1. Ten eerste vraag ik hem het begrip individualisme te laten vallen of tenminste veel nauwer in te kaderen. Individualisme staat tegenover solidariteit. Individualisme is niet alleen een onderdeel van de culturele identiteit, maar ook van de sociaal-economische. Als één ding duidelijk werd onder de leiding van Halsema en Sap was dat het wel. Ik ben zo libertair en vrijzinnig als de pest, oud-PSP-er, wat wil je, maar de solidariteit met de laagst betaalden staat voor mij voorop. Het mag niet meer zo zijn dat links die groepen opnieuw in de steek laat, zoals de PvdA al sinds Kok deed en zoals GL onder Halsema en Sap deed. Dat was de tijd waarin GL de stap naar de participatiemaatschappij in het programma had staan, ja echt. En de toename van de flexarbeid en makkelijker ontslag met een kortere duur van de uitkering. Achteraf had ik toen meteen al mijn lidmaatschap op moeten zeggen in plaats van te wachten op het Lente-akkoord, waarin GL de onvergeeflijke fout beging de AOW-leeftijd sneller op te hogen dan het kabinet met Wilders had gedaan, zonder ook maar een komma te regelen voor de laag betaalden en de zware beroepen. Laag betaalden gaan gemiddeld iets als zeven jaar eerder dood dan hoogopgeleiden; GL schoor ze vrolijk over één kam, ze moesten alletwee steeds later met AOW want de gemiddelde leeftijd stijgt... Als het zo doorgaat komt de gemiddelde leeftijdsverwachting van de laag betaalden nog onder de AOW-leeftijd te liggen. Als je de laag betaalden en laag opgeleiden op die manier in de steek laat moet je je niet verbazen als zij vervolgens jou in de steek laten! 2. Pels schrijft: "als de EU niet zelf socialer wordt en zich als blok niet veel sterker gaat verweren tegen de internationale marktmachten en de neoliberale tijdgeest." Komaan Pels, dat is ferme linkse taal, dat hoor ik graag. Zou je me daarvoor een strategie aan willen reiken? En zou je daarbij willen uitleggen hoe GL zich t.o.v. de EU opstelt in de tussenliggende periode, waarin de EU nog even neoliberaal is als ze de laatste decennia was? Moeten we in die periode onverkort kiezen voor meer federalisme? Maar dan werk je het neoliberalisme toch juist in de hand? Ten tijde van de discussie over de EU-Grondwet wilde GL de discussie over het neoliberale karakter van de EU helemaal niet voeren, mensen als de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer Buitenweg reageerden als door een wesp gestoken als je dat probleem op tafel legde. Let wel, ik ben globaal een voorstander van de EU, vooral vanwege de enorme stabiliserende verdiensten, ook in de opvang en begeleiding van de oude Sovjet-satellietstaten. De Nobelprijs voor de Vrede voor de EU werd indertijd bespot, ik vond 'm verdiend. Het milieubeleid van de nieuwe staten is door de EU-bureaucratie in een paar jaar op een niveau getild dat de landen zelf in decennia niet hadden bereikt. Het idee dat we de EU in de steek moeten laten in een tijd waarin we die EU-paraplu op het gespannen internationale toneel méér nodig hebben dan ooit is erg kortzichtig. Oude verdiensten zijn echter geen garantie voor de toekomst. Een verdere ontwikkeling van de EU richting een technocratisch, neoliberaal en federaal (want dat is democratischer en transparanter, ik hoor het Buitenweg zo zeggen) Europa zal betekenen dat ik waarschijnlijk afhaak, met pijn in het hart. En velen met mij. Nog los van het feit dat ik cultureel weinig op heb met sommige nieuwe lidstaten. Europa met meerdere snelheden? Links moet dit gigantische legitimatieprobleem van de EU in hoog tempo aanpakken, samen met links in Europa. Eickhout is daartoe naar mijn inschatting beter toe in staat dan al zijn voorgangers. Aan het werk!

3 Reacties
Pater
Pater23 mrt. 2017 - 4:51

Foutje. ...de nieuwe VICE-fractievoorzitter inde Tweede Kamer ....

Jo4Hanna
Jo4Hanna24 mrt. 2017 - 15:31

Pater - het moet érgens beginnen en érgens vandaan komen ( en Bas Eickhout is een uitstekende Europarlementarier - in z'n eentje)

Pater
Pater25 mrt. 2017 - 4:40

Sargentini toch ook?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin23 mrt. 2017 - 1:48

“Terecht schrijft Ronald Plasterk (de Volkskrant 20.3.17) dat de sociaaldemocratie een bredere traditie vertegenwoordigt dan de PvdA, en ook voortleeft in GroenLinks en de SP.” Dat is wel een heel brede en m.i. onjuiste opvatting van de sociaal democratie, groen links is ontstaan uit partijen ter linkerzijde van de pvda, ik zou ze eerder zoals de naam al suggereert bij de groenen willen indelen met duurzaamheid als belangrijk speerpunt, dat ze ook linkse standpunten hebben op andere gebieden spreekt vanzelf, daar is het partij programma duidelijk over. Onder Halsema is het nodige aan veranderd en kwamen accenten anders te liggen, m.i. heeft Halsema de club als een privé onderneming naar haar hand gezet en noemde zich links liberaal, met Sap ging het op dezelfde voet verder, Ojik moest de zaak weer op de rails zien te krijgen en mogelijk het bedje voor Klaver spreiden die Trudeau en Obama goed heeft bestudeerd en duidelijk linksere standpunten omarmde. De sp vind ik eerder een links populistische stroming. Plasterk heb ik altijd een warrig figuur gevonden, vis noch vlees en zeker geen echte pvda ér. “Hergroepering en fusie is wat links er weer bovenop kan helpen, zoals in Italië is gebleken.” Met alle problemen van dien, ook de ontstaansgeschiedenis van groen links is daarmee doordrenkt, afsplitsingen van afsplitsingen om de belangrijkste te noemen. “Het is natuurlijk niet aardig dat Plasterk zijn partij aanraadt om een toontje lager te zingen en Asscher om te knielen voor Klaver omdat GroenLinks nu groter is.” De pvda heeft groen links nooit gevraagd om te fuseren met de pvda omdat ze groter waren, vind het een kul argument. “Dat is het ouderwetse machtsdenken waaraan de PvdA zich zo vaak heeft bezondigd, maar nu in omgekeerde richting.” Wat ik me bij machtsdenken moet voorstellen weet ik niet goed maar als grote partij (nu even niet) kan ik me een mate van soevereiniteit voorstellen, dat je als doorgaans kleinere partij daar met scheve ogen naar kijkt kan ik me voorstellen. “De PvdA zou dan wel haar onmogelijke ‘spagaatstand’ moeten verlaten en duidelijker moeten kiezen voor een vrijzinnig en links-liberaal profiel.” Toe maar, we gaan ze de wet voorschrijven met “oude” termen van groen links. “De droom van een brede volkspartij die hoger en lager opgeleiden (intellectuelen en arbeiders, professionals en precariaat, sociaal-liberalen en klassieke socialisten) zou verbinden werd steeds minder realistisch.” Droom verder, wie het klimaat niet aanvoelt kan dat heel idealistisch roepen, iedereen heeft een eigen werkelijkheid dankzij het warme bubbelbad, zijn zo heilig overtuigd van het eigen gelijk, hoezeer de feiten dat weerspreken, daar is hoegenaamd geen kruid tegen gewassen, met Bakellende en het cda zijn we 10 jaar van gevallen kabinet naar gevallen kabinet gestruikeld, hetzelfde dreigt nu met Rutte en zijn vvd, dankzij de pvda heeft hij een kabinet kunnen uitzitten, je kan denk ik alleen hopen dat mensen gaan zien dat Rutte (en Buma als secondant) als lachende moordenaar van het sociale vangnet zich in z’n lange vingers snijdt. “Terwijl Wouter Bos en zijn opvolgers tegen de stroom in probeerden om wat hij ‘onze mensen’ noemde terug te halen door te flirten met het populisme, vond ik dat de PvdA moest kiezen of delen, om niet letterlijk te worden gevierendeeld door de kiezer.” Waar dat uit blijkt wordt nergens onderbouwd, ik zal het houden op een mening. “Op 15 maart 2017 leed de PvdA de grootste nederlaag die een partij ooit in onze parlementaire geschiedenis heeft geleden.” Dat kan vele oorzaken hebben, een van de oorzaken is iets wat m.i. lijkt op een inductie psychose, daar krijgen ze spijt van als zal blijken dat Rutte de handen vrij krijgt om z’n heilstaat naar amerikaans model over ons te storten, ze jankten allemaal over marktwerking, ze gaan nog harder janken. “De politieke kaarten zijn opnieuw geschud. GroenLinks heeft spectaculair gewonnen na de rampzalige terugval in 2012, en deelt nu met de SP de positie van grootste partij op links.” Groen links is met 4000 stemmen meer de grootste, spectaculair mag je de winst inderdaad noemen, maar daarmee ben je er nog niet. “De PvdA verloor de meeste stemmen aan deze twee partijen en aan D66, als perfecte illustratie van haar splitsing in linksliberale en nationaal-communitarische richting.” En ik hoor bij vele commentaren dat de sp niet heeft kunnen profiteren van de terugval van de pvda, dat is ook niet gek als je jezelf bij voorbaat buitenspel hebt gezet en als een dead body de verkiezingen ingaat, in dit verband is Klaver voor mij door de mand gevallen met het puberale spelletje de pvda een uitspraak te ontlokken de vvd uit te sluiten toen hij zelf nat ging toen Roemer hem vroeg hetzelfde te doen. “Klaver wist die update van ‘vrijheid eerlijk delen’ ook te verbinden met ‘een zeker idee van Nederland’ en met trots op deze sociale, groene en empathische Nederlandse cultuur.” Ik help het hem hopen. “De PvdA is op haar beurt groener geworden (een manier van denken die niet gemakkelijk past in de sociaaldemocratische traditie), zoals bleek uit de initiatief-klimaatwet van Samsom en Klaver.” Samsom komt uit de milieu beweging (GP) en de milieu doelen komen van Greenpeace, ik zie het probleem niet zoals geschetst bij de sociaaldemocraten, maar nu is er wel een verschil tussen de sociaaldemocraten en de groenen terwijl dat eerst op een grote hoop werd gegooid? “.Een tweede verschil met mijn gedroomde herverkaveling uit 2009 betreft het sociaal-nationalisme van de SP.” Ik noemde ze hier wel eens gekscherend nationaal-socialisten, waarbij ik benadruk(te) dat het niet om nazies gaat. “De funeste bezuinigingspolitiek en de druk vanuit Berlijn en Brussel op zogenaamd insolvente landen als Griekenland moet stoppen (Dijsselbloem moet zo snel mogelijk weg).” Het is alsof ik Grashof hoor spreken, volgens mij is de beste oplossing om de grieken uit de euro zone te gooien, het wordt nooit iets met die gasten. “Maar het halve gelijk van de SP maakt die partij niet meteen geschikt voor een progressieve combinatie. Het is een partij met autoritaire en nationalistische neigingen, die haaks staan op de vrijzinnige, sociaal-individualistische en pro-Europese koers die nodig is.” Daar ben ik het roerend mee eens. “Materiële herverdeling, de gastvrije samenleving, de groene revolutie en versterking van Europa: dat zijn de kernpunten van de nieuwe progressieve positie die zich tegenover het nationaal-populisme aftekent.” Ik heb er een hard hoofd in, natuurlijk moet je idealen hebben maar met het huidige klimaat wordt dat een lastige zaak en zou je misschien via omwegen tot een dergelijke positie kunnen komen. “Het kruispunt van de twee assen is een verdwijnpunt, en als je alles voor iedereen wilt zijn zoals de PvdA, dan verdwijn je zelf.” Als ik het goed begrijp is de ene poot economie en de andere cultuur, die convergeren, wat gewenst is, en omdat de pvda meer lijnen uitzet vangen ze niets, ik weet niet of dat een wet van meden en perzen is maar in mijn termen heet dat veelzijdigheid. “ Merijn Oudenampsen analyseert dat de PvdA vanaf de jaren negentig principieel centristisch werd en zich niet langer presenteerde als links maar als ‘minder rechts dan rechts’: de Derde weg als het mindere kwaad.” Natuurlijk zijn ze wel links, alleen zal je in coalitieland rekening met je partners moeten houden, dat er desalniettemin het nodige aan succes is geboekt hadden ze net als in Rutte2 beter moeten uitventen en niet Rutte met voor mijn part andermans ideologische veren, om een populair statement te maken laten pronken, want dat de vvd een verzameling geïndoctrineerde flut politici is staat voor mij vast. “De Nieuwe Weg moet een synthese worden tussen sociaaldemocratie, groen denken en vrijzinnig individualisme. Op naar de Vrijzinnig-Groen-Sociaaldemocratische Bond!” Niets moet, samenwerken prima maar wat mij betreft onder geen beding een fusie, een gelukkig denkt Asscher er net zo over, en Plasterk mag met z’n ruige ideetjes z’n columns vullen, aan mij zijn ze niet besteed.

Palladium
Palladium22 mrt. 2017 - 22:54

Ik denk dat vrijzinnigheid in tegenspraak is met het lid zijn van een politieke partij. Of je nu een PVVer, VVDer, GLer of een PvdA er bent, echte authenticiteit zal niet worden gewaardeerd in de gezamenlijke race naar de macht. Je zult de partijstructuren moeten volgen voor het hogere doel, en daartoe zullen je ideeen gemiddeld moeten worden met het grote geheel. Een echte vrijdenker is politiek kansloos (ook al omdat ie meestal zijn tijd 20 jaar vooruit is).

HelemaalGelijk
HelemaalGelijk22 mrt. 2017 - 22:41

Vrijzinnigheid als eerste waarde, helemaal mee eens. Dus geen godsdienst-gedreven initiatieven zoals nu bij de PvdA in Eindhoven qua hoofddoek voorstel. De grootste uitdaging is toch wel het gegeven dat het socialisme vanuit de grond internationaal is georiënteerd. Dick Pels wil graag De Dijs weghebben om zo de geldkraan voor Griekenland nog verder open te draaien. Maar veel Nederlandse arbeiders zien dat helegaar niet zitten. Voeg daar het immigratie-vraagstuk aan toe, en ook Pels zou moeten begrijpen dat de huidige PvdA aan een terminaal infuus ligt.

[verwijderd]
[verwijderd]22 mrt. 2017 - 22:24

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Peter Smit2
Peter Smit223 mrt. 2017 - 6:25

Erwin, geregeld erger ik me aan je eu drammen, maar nu sla je de spijker op de kop!

Johan eldert
Johan eldert23 mrt. 2017 - 7:22

lekker makkelijk kulverhaal weer erwin. Binnen GL zullen sap en vendrik aan het programma meegeschreven hebben. Ook beide economen.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai22 mrt. 2017 - 22:01

Geachte Dick Pels, U schrijf als een marketing expert bij een reclame bureau die een nieuw product in de markt wil zetten voor wat is overgebleven van PVD9 . Een analyse van wat de andere linkse clubjes aan marktaandeel vertegenwoordigen en welke plek/product het beste is om een behoorlijk marktaandeel op te eisen voor de PVD9. Politiek is geen marketing, politiek is bevlogenheid, liefde, gedrevenheid, oprechtheid in alles wat je bent. De PVD9 mist dat gevoel al een hele tijd en heeft zijn product tot in zijn haarvaten vol laten lopen met neoliberaal Brussels denken. Wat denkt u, dat een marketing expert voor u een panklaar plan neerpent, hoe een mooie plek te veroveren is tussen de andere linkse clubjes. En soort van ander product met de zelfde bestanddelen maar waar de kiezer dan weer in zou gaan geloven! Persoonlijk vond ik de genadeloze afstraffing volkomen terecht en zie geen enkele reden om een gekunstelde herpositionering te bedenken. Gewoon over en uit en opheffen. Het is echt mooi geweest, maar helaas al een hele lange tijd niet meer.

4 Reacties
Jo4Hanna
Jo4Hanna23 mrt. 2017 - 0:54

Oh! nee hoor. Ik ben 't he-le-maal eens met Dick Pels. Goed stuk. Ik ben vóór de VGSB

Pater
Pater23 mrt. 2017 - 2:19

"U schrijf als een marketing expert bij een reclame bureau die een nieuw product in de markt wil zetten voor wat is overgebleven van PVDA" Helemaal mee eens. Overigens kan een ge-her-bronde PvdA nog best iets betekenen.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*23 mrt. 2017 - 7:44

Dag meneer hansdetorenkraai. Goedendag. Sorry hoor maar bent u toevallig de heer Martin Bosma van de PVV in vermomming, ha ha ha?!. Opheffen?. Over een paar jaar, kan de PvdA weer rond 20 zetels halen, mark my words. Maar dan moet voortaan de PvdA een echte sociaaldemocratische koers gaan varen. Solidariteit met onze medemens, een van de kernwaarden van de PvdA, is nog altijd springlevend, in heel Nederland zelfs, volgens mij en dat kunnen u en ander PvdA bashers nooit van ons ontnemen. En sowieso geen baantjesjagers meer op het volgende PvdA kieslijst over een paar jaar a.u.b. maar juist nieuwe kandidaten met een echte sociaaldemocratische hart op het lijst komen, om te beginnen. Een sterke vrouw zoals mevrouw Lilianne Ploumen b.v. als nieuwe PvdA partijleidster kan de partij weer elan brengen. Er moet een burgemeester vacature ergens zijn voor de heer Lodewijk Asscher in de nabije toekomst, neem ik aan, als hij dat zelf wilt natuurlijk, met zijn nogal indrukwekkende cv als wethouder, vicepremier en minister. Ik wens u een heel fijne dag.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai23 mrt. 2017 - 14:40

@PeaceLoveNamasteuitMokum 23 maart 2017 at 08:44 Bosma? Dat ben ik beslist niet geachte PeaceLoveNamasteuitMokum, Voor de verkiezingen wist u al zeker dat de PVD9 minimaal 20 zetels zou halen dat is niet gelukt zullen we maar zeggen. En ook u gaat vertellen wat de PVD9 zou moeten doen om weer een links sociaal-democratische partij kan worden. Gelooft u me. Het kader blijft gewoon zitten, Wat ik al aangaf de neoliberale/ Brussel doctrine zit tot in de haarvaten. Mochten we opeens een herboren PVD9 meemaken is dat enkel een cosmetische ingreep met uitruilen van poppetjes. Ik kan u echt niet volgen waarom u zo blijf geloven in deze club na alles wat er is gebeurd dat is bijzonder apart, maar gaat u gang. Uiteindelijk zullen ook bij u de schellen van de ogen vallen en u de ware PVD9 ontwaren, en daar zit geen druppel links sociaal-democratische gedachte bij. En u natuurlijk ook een prettige dag gewenst..

John Boog
John Boog22 mrt. 2017 - 21:48

De PvdA had moeten blijven opkomen voor zijn achterban: de arbeiders. Niet alles moeten verkwanselen ten koste van juist die arbeiders. Het huidige zetelverlies is geen afstraffing, het is simpelweg een aanpassing aan de daden van de PvdA. En bij de volgende verkiezingen halen ze hooguit 2 zetels. En staat DENK op 8.

1 Reactie
Pater
Pater23 mrt. 2017 - 2:21

Eens. Links is allereerst: solidariteit met degenen die onder liggen. Dat besef ontbreekt bij Pels ten enenmale.

[verwijderd]
[verwijderd]22 mrt. 2017 - 21:45

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Jo4Hanna
Jo4Hanna23 mrt. 2017 - 0:56

Eh - PvdA top. Ok. Mogen wij ook mee? Leve de VGSB

Perezoso
Perezoso22 mrt. 2017 - 21:31

Aha. Groen neo-liberalisme. De Vijfde Weg! Bespaar je de moeite. De eenzame ´klassieke´ sociaaldemocraat bij de pvda kan naar de sp, de linksig ´angehauchte´ liberaal naar gl en de dijsselbloem/asscher-fractie naar d66/vvd. Dat scheelt weer een fraktiekamer in de Tweede Kamer, kan er nog een partijtje bij.

Tom Meijer
Tom Meijer22 mrt. 2017 - 21:10

Interessante analyse die ik wel kan delen.

3 Reacties
Jo4Hanna
Jo4Hanna23 mrt. 2017 - 0:55

Ik ook. Leve de VGSB

Pater
Pater23 mrt. 2017 - 4:56

@Tom Ik kan me vergissen, maar ik denk dat je onderschat wat sociaal individualisme m.i. in feite bij Pels betekent. Dat zit verdomde dicht bij sociaal liberalisme.

Piet de Geus
Piet de Geus23 mrt. 2017 - 9:41

"Dat zit verdomde dicht bij sociaal liberalisme." De politieke stroming waaraan we de verzorgingsstaat, volkshuisvesting, arbeidsrecht, algemeen kiesrecht en nog zo wat kleinigheidjes aan te danken hebben? Dat moet je kennelijk niet willen...