Joop

De politie is allang je beste vriend niet meer

  •  
06-01-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
99 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
'Met de keuze voor zero tolerance herpositioneren politie en justitie zich in toenemende mate als strijdende partij, in plaats van objectieve interveniënt'
Inmiddels traditiegetrouw, stond de berichtgeving rond de jaarwisseling ook de afgelopen weken weer in het teken van de openbare ordehandhaving. Met snelrechtzittingen, een massale politie-inzet en de nodige stoere oneliners voerde Ivo Opstelten een zorgvuldig geplande, politieke campagne. De boodschap: de politie is niet meer ieders ‘beste vriend’. Waar nodig kan de burger rekenen op ‘zero tolerance’. Onmiskenbaar is het (zelf)beeld van politie en justitie de afgelopen decennia sterk veranderd. Maar in tijden van toenemend ‘lik-op-stuk’ beleid zullen burgers en media zich ook kritischer tegenover dit politieoptreden moeten opstellen – hetgeen vooralsnog uitblijft.
Herinnert u zich de zorgeloze jaren ’90 nog? De politieagent zag zichzelf toen nog in eerste plaats als hulpverlener, met een belangrijke sociale en opvoedkundige taak. Bij het herstellen of waarborgen van de openbare orde was – in ieder geval op papier – de-escalatie nog een kernbegrip in het Nederlandse politiebeleid. Impliciet en soms expliciet presenteerde de politie zich dikwijls als de ‘beste vriend’ van de burger. De directe confrontatie werd vaker gemeden; liever koos men voor bemiddeling en een pragmatische attitude.
Zero tolerance Dat dit zelfbeeld van de politie de afgelopen 15 jaar radicaal veranderd is, mag voor niemand een verassing zijn. Van het optreden op straat tot het dominante discours in het parlement, en van de keuze voor nieuwe politie-uniformen tot het opgepompte taalgebruik van bewindslieden – uit alles moet spreken dat politie en justitie nu staan voor ‘zero tolerance’. De politie, zo vindt men, moet weer een gezagdrager worden. Waar dat niet lukt met zachte hand, moet dat desnoods middels dwang en geweld.
Dit zero tolerance-beleid wordt overigens wel met grote selectiviteit toegepast. Aan de ene kant heiligt het doel in toenemende mate de middelen. ‘Racial profiling’ en tasers behoren inmiddels voor veel politiemensen en beleidsmakers tot acceptabele middelen in de ordehandhaving. Maar aan de andere kant moet de ‘brave burger’ niet te veel last ondervinden van deze verharding van het politiewerk: zo is de politie in de laatste 5 jaar ruim 50% minder verkeersboetes uit gaan schrijven. Het verkeer werd er evenwel niet veiliger op. De boodschap is duidelijk: ‘lik-op-stuk’ geldt niet gelijkelijk voor iedereen. Het zijn met name specifieke minderheden (onderscheiden door afkomst, leeftijd, religieuze of politieke oriëntatie) die aan dit verharde politie- en jusitieregime onderworpen worden.
Discriminatie van minderheden Dat het hedendaagse politiebeleid zich door groeiende selectiviteit laat kenmerken, is de afgelopen maanden dan ook niet onbemerkt gebleven. Discriminatie van minderheden zit in toenemende mate ingebakken in de politiecultuur, zo concludeerden Amnesty International en de Nationale Ombudsman recentelijk. In een liberale democratie houdt men zich graag voor dat iedere burger op eenzelfde behandeling van politie en justitie kan rekenen. Maar de praktijk is weerbarstiger, zo blijkt. Op zich is dat wellicht niet nieuw, maar de door Ivo Opstelten en andere politici gepopulariseerde zero-tolerance maakt dat deze ongelijkheid de komende jaren wel steeds explicieter en zichtbaarder zal worden.
Want waar minderheden onevenwichtig de consequenties van het zero-tolerance-beleid aan den lijve ondervinden, verandert ook de relatie tussen die minderheden en de politie. De komende jaren zal het politieoptreden zélf in toenemende mate door deze minderheden worden gecontesteerd. Demonstraties en andere uitingen van maatschappelijke onvrede zullen meer en meer primair tegen het politiebeleid zelf gericht zijn. Lik-op-stuk betekent niet alleen dat de politie niet meer vanzelfsprekend ieders ‘beste vriend’ is. Het betekent ook dat ze door grotere delen van de samenleving als hun tegenstander zal worden gezien. De politie staat steeds minder als interveniërende partij buiten het sociale conflict: in toenemende mate is zij zelf nadrukkelijk een partij in het geschil.
Paralelle demonstraties Een goed voorbeeld daarvan zagen we enkele dagen voor de jaarwisseling, toen een Haagse demonstratie tegen politiegeweld en racisme uit de hand liep. De demonstratie was nadrukkelijk gericht tegen het beleid van dezelfde politieagenten die de demonstratie ‘begeleidden’, en haar uiteindelijk een verdere doorgang ontzegde. De ‘interveniërende’ of ‘handhavende’ politie was hier zélf in conflict met de demonstranten. In wezen hebben we het hier dus over twee parallelle demonstraties: de een tegen, en de ander dóór de politie. Immers: door op deze manier haar macht te tonen aan hun politieke opponenten en publiek demonstreert de politie óók! Het verschil: laatstgenoemden hoeven geen vergunning aan te vragen om te demonstreren. Bovendien beschikken zij (in tegenstelling tot hun tegenhangers) over een geweldsmonopolie. Een ander verschil: persbericht en opiniërende tweets van de Haagse politie werden door veel media gebruikt als basis en uitgangspunt van de verslaggeving, terwijl de eigenlijke demonstranten niet of nauwelijks aan het woord kwamen.
Met de keuze voor zero tolerance herpositioneren politie en justitie zich in toenemende mate als strijdende partij, in plaats van objectieve interveniënt. Dat is een politieke keuze. Maar die beleidsverandering noodzaakt burgers en media wel om zich kritischer op te stellen tegenover het optreden van deze instanties. We zullen terughoudender moeten worden in het kopiëren van hun zorgvuldig geframede spierballentaal, ontvankelijker moeten worden voor protestgeluiden tegen het overheids- en politiebeleid, en ons bewuster moeten worden van het feit dat de politie niet per sé meer onze ‘vriend’ is. Met name de positie van minderheden in onze samenleving komt anders ernstig in gevaar.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

techneutje2
techneutje26 jan. 2014 - 22:31

[Maar die beleidsverandering noodzaakt burgers en media wel om zich kritischer op te stellen tegenover het optreden van deze instanties.] Als burgers moeten we juist nu politie en justitie omarmen, want anders krijgen die polarisatie gekken van de VVD hun zin.

msj_meijerink
msj_meijerink6 jan. 2014 - 22:31

Ik mis in het stuk een deel over de calculerende burger, die zijn ideeën gedoogd wil zien, maar die ze van anderen streng wil zien aangepakt. In de huidige 'ego-maatschappij' viert namelijk het NIMBY-principe hoogtij. Er is geen plek meer voor gemeenschappelijke belangen, waar je iets van je zelf opgeeft dat ten goede komt aan 'de groep'. De ervaring van de individuen is dan dat de politie daar vaak 'hinderlijk' tussenin zit te schipperen, om meerdere mensen tevreden te stellen.

Tom Meijer
Tom Meijer6 jan. 2014 - 22:31

Stem de rechtsen weg zou ik zeggen. Zorg dat VVD (en PVV!) te weinig zetels in het parlement krijgen om nog regeringsinvloed te kunnen uitoefenen. Het is wel degelijk zo simpel.

Ratelaar
Ratelaar6 jan. 2014 - 22:31

Zolang er geen kritische grens wordt bereikt zal men niet masaal demonstreren tegen politiegeweld. Ik denk dat het huidige politie optreden en "spierballentaal" gebruik samenhangen met maatschappelijke ontwikkelingen. Voorlopig ben ik nog redelijk doof voor verontwaardigde "slachtoffers" van politiegeweld. Er zijn ( te ) veel mensen, naar mijn beleving, die goed op de hoogte zijn van hun rechten maar hun plichten gemakshalve vergeten. Voorlopig neemt geweld tegen hulpverleners en wetsdienaren toe. Ik geloof niet dat dat alleen toe te schrijven is aan een veranderde houding van de politie. En om van institutioneel racisme te spreken bij discriminerend optreden van de politie vind ik evengoed spierballen taalgebruik. Ik ben van mening dat de politie per definitie discriminerend moet optreden. Ik zal dit met een voorbeeld toelichten: De verkeerspolitie die in onopvallende auto's rijdt selecteert immers ook op basis van rijgedrag wie ze aanhouden en wie niet. Stel dat daardoor vooral allochtonen worden aangehouden, dan kun je niet spreken van institutioneel racisme. Wel van discriminatie op basis van rij-gedrag. Het lijkt me daarom logisch dat een straat agent op een vergelijkbare wijze te werk gaat. Bovendien is het een feit dat bij bepaalde criminele activiteiten relatief vaker allochtonen betrokken zijn. Zakkenrollerij bijvoorbeeld, dat zijn veelal Roemenen. Daarmee is niet gezegd dat álle roemenen zakkenrollers zijn, je kunt hooguit vaststellen dat criminele Roemenen naar Nederland en andere Europese landen komen om dat het kennelijk loont. Als men in vergelijkbare gevallen spreekt van institutioneel racisme ga je, denk ik, erg snel voorbij aan andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het gemak waarmee men ( anoniem ) door Europa kan reizen. Gelegenheid maakt de dief, zegt men ook weleens. Dat gezegd hebbende ben im het wél met de auteur eens dat we niet kritisch moeten zijn. De kritische houding van burger en media t.o.v. politie moet meegroeien. Anders zijn we allemaal mede schuldig als de balans negatief is doorgeslagen.

wvdstraat
wvdstraat6 jan. 2014 - 22:31

Van 'politie' krijg ik als grotestadskind sinds mijn kleutertijd al een heel onveilig gevoel. Nu, 50 jaar later nog steeds. Ik was toen 'vóór Swiebertje', maar even zoveel jaren later kiest Nederland nog steeds voor Bromsnor.

PimmetjeforAlways
PimmetjeforAlways6 jan. 2014 - 22:31

Mijn vrouw is al jaren politie agent. Het tijdperk van praten is voorbij, de maatschappij is verhard, de criminaliteit is harder geworden. Er wordt veel vaker op de politie geschoten. Ieder weekend vinden er geweldsincidenten tegen agenten plaats. Simpel voorbeeldje onlangs wat mijn vrouw meemaakte en al heel veel heeft meegemaakt de laatste paar jaar : Marokkaans jongetje van een jaar of 8, die 2 vrouweljke agentens voor hoer uitmaakt en scheeuwt dat ze dood worden gemaakt door zijn vrienden. Ahmed Marcouch (ex politie agent) deed het een keer heel mooi op tv. Hij werd geintervieuwd in een Amsterdamse buurt, die te lijden heeft onder Marokkaanse criminelen. Opeens komt er een Marokkaans jongetje naar Markouch en de cameraman en intervieuwer toelopen, die schreeuwt dat ze op moeten rotten. Marcouch geeft hem een draai om zijn oren, jongetje druipt geschrokken af.

rbakels
rbakels6 jan. 2014 - 22:31

Voor mij als intellectueel die nooit met geweld te maken had gehad wad het wel even schrikken toen ik na een minimale overtreding (met de voeten op de bank in een trein zitten) met grof geweld door de politie werd afgevoerd, waar bij de handboeien met hun scherpe randen zo strak werden aangedraaid dat ik maandenlang vreesde voor blijvend (zenuw)letsel. En het begon ermee dat ik door twee potige ketels (waar van een met een Marokkaans uiterlijk) mij vroegen mijn voeten van die bank te halen. Ik dacht dat ze ruzie zochten en negeerde ze daarom eerst. Een ander voorval is dat ik staande werd gehouden toen ik fietste op de stoep. Toen ik mij een beetje recalcitrant opstelde werd ik tegen de grond gewerkt en langdurig mishandeld zelfs toen ik SMEEKTE mee te mogen naar het bureau. Met ernstig gezwollen voeten en benen ging ik eerst naar de dokter. Gelukkig niets gebroken. Daarna man ik contact op met de politie. Die vertelde mijn doodleuk dat ik in een slechte wijk was verzeild waar het gezag van de politie onder druk staat. Kortom ik werd door de politie in elkaar getremd vooral om de omstanders te imponeren. Helaas wist ik toen nog niet dat je in zulke gevallen een strafklacht tegen de politie in kunt stellen. Voor zware mishandeling, niet "subsidiair" en niet proportioneel. Of anders vanwege inbreuk op folterverdragen. Al wil de VVD toetsing aan verdragen verbieden. Want folteren is wel erg efficiënt. In een tijd van bezuinigingen is geweld veel efficiënter dan praten, zeker met mensen zoals ik die beter zijn in praten dan in vechten. En nu hebben we de nationale politie sinds kort. De eerste stap naar een staat in de staat, kenmerkend voor een dictatuur.

3 Reacties
RonVa
RonVa6 jan. 2014 - 22:31

Klinkt nogal ongeloofwaardig, u herkent conducteurs of treinbeveiligers niet terwijl die altijd duidelijk herkenbaar zijn door hun kostuumen u wordt meteen gearresteerd, en u wordt zwaar mishandeld door de politie op straat omdat u over de stoep fietst? Volgens mij is dit een broodje aap verhaal, of verteld u niet het hele verhaal.

PeterDraman
PeterDraman6 jan. 2014 - 22:31

"Helaas wist ik toen nog niet dat je in zulke gevallen een strafklacht tegen de politie in kunt stellen. Voor zware mishandeling, niet "subsidiair" en niet proportioneel. Of anders vanwege inbreuk op folterverdragen. Al wil de VVD toetsing aan verdragen verbieden. Want folteren is wel erg efficiënt. In een tijd van bezuinigingen is geweld veel efficiënter dan praten, zeker met mensen zoals ik die beter zijn in praten dan in vechten." Vooral in combinatie met de rest van het verhaal (niet herkennen van conducteurs/spoorwegpolitie & het tegen de grond gewerkt worden voor fietsen op de stoep) lijkt het me sterk dat u een intellectueel bent zoals u uwzelf omschrijft. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je in zo'n geval geen advocaat raadpleegt.

.3
.36 jan. 2014 - 22:31

Kijk, vroeger had je tokkies die met hun voeten op de stoelen zaten, die niet reageerden als je er wat van zei, die over de stoep fietsten en een grote bek geven als je ze daar op aan sprak. Maar nu zijn het de "intellectuelen". Geen wonder dat de politie een beetje de weg kwijt is.

[verwijderd]
[verwijderd]6 jan. 2014 - 22:31

Het was toch echt een demonstrant die met een stevige houten vlaggenstok tikjes begon uit te delen. Dan gaan 'huilen' (want dat is het) over geweldsmonopolies en niet genoeg aan het woord komen is wel heel kleinzielig de slachtofferrol opzoeken. De gehele demonstratie was duidelijk vooropgezet om uit de hand te lopen om vervolgens achteraf te kunnen schreeuwen: 'zie je wel, de politie trad hard op!'. Dit opiniestuk is gewoon een verlengde van die hoop op een algemeen maatschappelijke verontwaardiging die er niet gaat komen.

1 Reactie
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra6 jan. 2014 - 22:31

== Het was toch echt een demonstrant die met een stevige houten vlaggenstok tikjes begon uit te delen. == Als er één demonstrant een tik uitdeelt, is dat een vrijbrief om op alle andere demonstranten in te meppen? Rare logica.

PierreHeelsum
PierreHeelsum6 jan. 2014 - 22:31

De softe aanpak heeft ertoe geleid dat de politieagent wordt bespuugd, uitgescholden, bedreigd, geslagen en in zijn algemeenheid niet meer serieus wordt genomen. Dit lot deelt hij/zij met de brandweer, treinpersoneel, mensen in de gezondheidszorg en velen meer. Niet zo gek dat men na deze catastrofale popiejopie-aanpak de puntjes weer op de i wil zetten.

2 Reacties
dino_radja
dino_radja6 jan. 2014 - 22:31

volgens mij draai je oorzaak en gevolg om. Door misdragingen van de politie en het onvermogen van de organisatie om daar afstand van te nemen heeft de politie alle respect verloren, met als gevolg dat verzet tegen de politie groeit. En hoe kan je ook respect hebben voor iemand die dreigt met geweld?

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij6 jan. 2014 - 22:31

Ik kom steeds vaker het bericht tegen: "OM besluit agent niet te vervolgen". Google het eens. - wissen filmpje DJ - Rishi - demonstranten tijdens de kroning - Michael Koomen

sandra boter
sandra boter6 jan. 2014 - 22:31

Het lijkt me dat we in NL regelmatig doorslaan, een NL-trekje. Dan de ene kant op, dan weer de andere, maat houden lukt maar slecht. In de jaren '70 werd bijna letterlijk tegen een agent opgepist, dat ging veel te ver. Nu gaat het de andere kant op en wordt NL meer en meer politiestaat, waarbij inderdaad OM en helaas ook rechter zich in bochten wringen om foute agenten niet te vervolgen. En ook dat gaat te ver. De burger is een vervelende bijkomstigheid geworden.

1 Reactie
CliffClavin1993
CliffClavin19936 jan. 2014 - 22:31

Dit lijkt me een rake observatie - ik heb vergelijkbare gedachten ook al langer, als het gaat over het volkskarakter van Nederland. Heb er geen studie van gemaakt, maar ik meen dat het 'alles moet kunnen' (let op het 'moet', nou niet echt een expressie van vrijheid) van de late jaren zestig en de jaren zeventig omgeslagen is naar een 'er mag maar héél weinig en daar zitten verder géén marges in'. Beide zijn niet goed. Men denke aan de ministersploeg van het kabinet-den Uyl: berucht om zijn schuttingtaal, in interviews, en om zijn openlijke drankmisbruik. Niet erg representatief. En tegenwoordig: ik breng in herinnering de potsierlijke repressieve wetsvoorstellen van Rita Verdonk (géén vreemde talen op straat!), en nog veel meer aan het idiotengedrag van het koppel Opstelten-Teeven (vreemdelingenbeleid, inclusief de tragische maar vermijdbare dood van Aleksander Dolmatov, waar niemand uiteraard verantwoordelijk voor was, of iedereen, dat maakt de facto niks uit; en nu weer kinderen die naar volwassenenstrafrecht veroordeeld gaan worden - een afschuwelijke wandaad als je iets weet van hersenenontwikkeling en het vermogen om morele afwegingen te maken bij adolescenten; maar dat zal Nieuw Dom Rechts aan zijn vuile r**t roesten, vrees ik). Ten slotte: dit alles overziende, kies ik dan toch maar voor de overdreven vrijheidsgedachte van toen, en zeker niet voor de fascistoïde repressie van nu. Ik gebruik met opzet het epitheton 'fascistoïde', want dat werd toentertijd vaak misbruikt, maar tegenwoordig is het volkomen op zijn plaats. Ik heb gezegd, mensen, en het lucht op ook nog.