Joop

De pijnlijke werkelijkheid van de informateur

  •  
20-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Kabinet geeft inkijkje in ministerraad

© Foto: ANP / Phil Nijhuis

In regeerakkoorden worden afspraken gemaakt door partijen die ervan uitgaan dat hun coalitiepartners niet deugen
Als het aan informateur Herman Tjeenk Willink ligt komt er een regeerakkoord op hoofdlijnen. De toekomstige coalitiepartijen zouden zich moeten beperken tot vier à vijf grote problemen die ze met voorrang willen aanpakken. Verder moeten ze zich niet te veel vastleggen. Wanneer er in het regeerakkoord geen afspraken staan over details heeft de Tweede Kamer straks de handen vrij. Dan vormt die, om een in zwang zijnde term te gebruiken, een ‘tegenmacht’ tegen de macht van het kabinet. Dan is er echt sprake van dualisme.
Maar of hier veel van terechtkomt? Oud-premier Ruud Lubbers noemde een regeerakkoord ooit ‘gestold wantrouwen’. En Lubbers had er verstand van, want hij was betrokken bij tal van formaties, zowel als onderhandelaar als als (in)formateur. In regeerakkoorden, wilde Lubbers maar zeggen, worden afspraken gemaakt door partijen die ervan uitgaan dat hun coalitiepartners niet deugen. Ze dekken zich bij voorbaat in tegen eventueel bedrog door tot achter de komma op papier te zetten wat de bedoeling is van het kabinet in wording. Aan die overeenkomst heeft iedereen zich te houden. Partijen moeten ‘leveren’. Doen ze dat niet, dan ontstaat er een crisissfeer, niet zelden gevolgd door de val van het kabinet.
Om het niet zover te laten komen hanteren regeringspartijen een rigide fractiediscipline. Ook beraadslagen ze voortdurend met elkaar om ‘de klokken gelijk’ te zetten. Vroeger gebeurde dat in het ‘Torentjesoverleg’ op woensdag. In 2002 werd dat door toenmalig premier Jan Peter Balkenende afgeschaft. Zijn coalitiepartner, de LPF, wilde geen kabinet dat steeds maar alles afstemde. Of er achter de schermen niet toch voortdurend overleg plaatsvond is de vraag. Een vraag die je trouwens niet anders dan met ‘ja, natuurlijk’ kunt beantwoorden. Het laatste kabinet-Rutte, nummer drie dus, herstelde het Torentjesoverleg weer in volle glorie. Alleen werd dit niet meer op woensdag gehouden, maar op maandag, en niet meer in het Torentje, maar op een departement.
De afgelopen vier jaar is het behoorlijk misgegaan. Door de toeslagenaffaire en andere onverkwikkelijke geschiedenissen ontstond het beeld van een kabinet dat uitsluitend gericht was op overleven, zonder zich erg druk te maken om de ‘band met de burger’. De Tweede Kamer stond buitenspel. Ze diende alleen als stempelkussen om de ingediende wetsvoorstellen aan een meerderheid te helpen. Coalitiekamerleden die dit niet wensten te pikken, zoals de veelgeroemde CDA’er Pieter Omtzigt, kregen het steeds moeilijker. Laat staan dat de oppositiepartijen er nog aan te pas kwamen.
Dit alles wil Tjeenk Willink voorkomen door regeerakkoorden minder ‘dichtgetimmerd’ te maken. Als regeringspartijen zich beperken tot de hoofdlijnen, kan de Kamer verder ongehinderd opereren en zich ontwikkelen tot een onafhankelijke counterpart. Dan komt er, met andere woorden, een einde aan het monistische handjeklap dat het Binnenhof zo’n slechte naam heeft bezorgd.
Maar het valt te betwijfelen of het zo zal gaan. Bij formaties wordt steeds geroepen om regeerakkoorden op hoofdlijnen, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het wantrouwen tussen de partners in het nieuwe kabinet is op dit moment bovendien bijzonder groot. Zo groot, dat geen enkele partij zin heeft opnieuw onder de als leugenachtig bekendstaande premier Mark Rutte te regeren. D66 en CDA zullen dat vermoedelijk uiteindelijk wel doen, maar of de PvdA en GroenLinks (de meest genoemde andere kandidaat-coalitiepartners) ook bereid zijn blijft afwachten. Waarschijnlijk zou een dichtgetimmerd regeerakkoord flink helpen om hen over de streep te trekken, want dan weten ze waar ze aan toe zijn. Maar dichtgetimmerde regeerakkoorden zijn taboe, of staan in elk geval in een bijzonder slecht blaadje.
Kennelijk gelooft Tjeenk Willink zelf ook niet erg in het slagen van zijn missie. In een brief aan de Kamer schrijft de informateur dat er bij elke formatie ‘oprecht de wens wordt geuit snel een akkoord op hoofdlijnen te sluiten’. Om daaraan ietwat moedeloos toe te voegen: ‘De werkelijkheid is meestal een andere.’
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

Sam V
Sam V20 apr. 2021 - 11:48

Regeerakkoorden op hoofdlijnen maken het vooral bewindslieden lastig. Dan ben je minister op een departement met een bepaald profiel vanuit je partij en krijg je in de Tweede Kamer telkens geen meerderheid voor je (partij)ideeën, want je coalitiegenoten zitten er toch anders in als het om de invulling gaat. Binnen de kortste keren is de minister vleugellam en het beleid zal stagneren.

adriek
adriek20 apr. 2021 - 10:46

"... een regeerakkoord op hoofdlijnen" "... een kabinet dat uitsluitend gericht was op overleven, zonder zich erg druk te maken om de ‘band met de burger" Hoofdlijn 1 in het nieuwe regeerakkoord betreft openheid: Niemand zal onder de nieuwe regering meer behoefte hebben om een wob procedure te starten. Een WOB aanvraag zal automatisch resulteren in een motie van wantrouwen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 10:20

Zelfs al heb je een regeerakkoord op hoofdlijnen is er niemand die voorkomt dat alsnog via de opgelegde fractiediscipline er alsnog hetzelfde mechanisme ontstaat. Ik denk het wel. Partijen kunnen nl. nog steeds achter de coulissen hun TK-partijgenoten opleggen ergens voor of tegen te stemmen. Daar doet een akkoord op hoofdlijnen niets aan af volgens mij.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 4:59

Nog maar eens. Zelfs al heb je een regeerakkoord op hoofdlijnen, is er niemand die voorkomt dat alsnog, via de opgelegde fractiediscipline er hetzelfde mechanisme ontstaat. Ik denk het wel. Partijen kunnen nl. nog steeds achter de coulissen hun TK-partijgenoten opleggen ergens voor of tegen te stemmen. Daar doet een akkoord op hoofdlijnen niets aan af.

EenMening
EenMening20 apr. 2021 - 9:54

Zo werkt de Nederlandse politiek nu eenmaal. Wil je hieraan iets veranderen, dan moet je de positie van de MP veranderen en hem meer macht geven. Daarvoor kun je bijvoorbeeld te rade gaan bij de Britten. De Britse PM en zijn ministers zijn gekozen politici met een eigen mandaat. Ze blijven lid van het Lagerhuis en zijn daar veelvuldig te zien om hun beleid te verdedigen. De PM kan naar believen ministers ontslaan en benoemen, daardoor is er vaak al binnen enkele dagen een regering. Bovendien kan de MP, als dat hem politiek beter uitkomt, vervroegde verkiezingen uitschrijven. De vraag is echter of dit hier gaat werken. In het VK heeft, vanwege het districtenstelsel, meestal 1 partij de absolute meerderheid, zodat formeren van een kabinet een fluitje van een cent is. Wij hebben echter te maken met de noodzaak om een coalitie te vormen uit 3 of meer partijen. Partijen die heel verschillend denken over de inrichting van de samenleving. Een goed voorbeeld is Rutte III waar CU en D66 samen in zitten, waardoor ethische kwesties naar de toekomst zijn verschoven. Het is onvermijdelijk dat er onbegrip en wantrouwen heerst wanneer mensen met een totaal ander wereldbeeld moeten samenwerken. Ze begrijpen elkaar gewoon vaak niet Daarvan zijn regeeraccoorden met de omvang van een telefoongids en een extreme fractiediscipline het directe gevolg. Dat is nu eenmaal inherent aan ons systeem van evenredige vertegenwoordiging. Maar er is een troost: bij onze Zuiderburen is formeren vanwege de taalproblematiek nog veel complexer en duren formaties nog veel langer. Maar zelfs België draait zonder regering gewoon door.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman21 apr. 2021 - 15:53

Eenmening - mijn mening is dat ik best wel een voorstander van de Britse stelsel ben. Maar zoals je schrijft, hier is dat niet zo. Maar toen ik de verkiezingsuitslagen zag, wist ik dat VVD en d66 het samen moeten zien te rooien. Nu zijn ze allebei rechts van het midden dus dat zou best wel moeten lukken, dacht ik. Maar we zijn in inmiddels ruim 1 maand verder, en ik besef het, dat gaat nooit lukken. Dus vind ik het niet zo gek als de informateur het op zou geven. Ik kan ze hier al horen lachen in Brussel.

ton14024
ton1402420 apr. 2021 - 9:37

Ik stel een nieuwe regel voor: Na de formatie kiezen we een Eerste kamer uit de oppositiepartijen.????

1 Reactie
GHS
GHS20 apr. 2021 - 11:44

Gewoon opnieuw kiezen en dan volgens het Zwitserse systeem: de 4 grootste patijen (zonder uitzonderingen) gaan regeren. De zetels worden onder deze partijen verdeeld,Bovendien heeft Zwitserland een referendum. Hoe democratisch wil je het hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 9:27

Volgens mij worden twee zaken door veel mensen, ook politici, met elkaar verward. De begrippen tegenmacht en controlerende taak van de kamer. In feite hebben die zaken geen zak met elkaar te maken. De mate waarin de kamer en eigenlijk het hele parlement een tegenmacht voor de regering vormt bepaalt de kamer zelf. Als de kamer onvoldoende tegenspel biedt ligt dat aan de kamerleden zelf. De controlerende taak is geen rol voor de kamer. De parlementaire enquête naar de toeslagaffaire heeft weer laten zien dat de kamer niet de kennis en methodes in huis heeft om te controleren. Ik snap best dat er mensen zijn die vinden dat het wel goed is gegaan. Maar de enquêtecommissie was niet in staat een zodanige manier de belastingdienst door te lichten dat er heldere en duidelijke aanbevelingen liggen de problemen eindelijk op te lossen. In tegendeel de problemen zijn er nog steeds, dat is al gebleken. Voor controle zijn deskundigen nodig en dat zijn geen kamerleden. Die deskundigen moeten kamerleden van de informatie voorzien om een tegenmacht te vormen. Veel deskundigen doen dat al. De rekenkamer en ombudsman leveren uitstekende analyses op waarmee kamerleden bestuurders om de oren kunnen slaan. Die informatie hadden de kamerleden ook in de toeslagen affaire maar ze deden er niets mee. De ombudsman had de problemen allang gesignaleerd. Laat dus anderen controleren en laat de kamer zich beperken tot de kern. Een tegenmacht vormen. Een kamerlid moet een allrounder zijn, geen specialist. Een kamerlid moet snappen wanneer hij met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Moet analytisch zijn. En zich niet laten leiden door partij belang alleen. Dat soort dingen heeft Omtzigt goed begrepen. Hij heeft ideeën uitgewerkt over invloed uitoefenen op het bestuur. Over andere zaken heeft hij volgens mij geen sterk verhaal. Maar dit ziet hij goed.

Jozias2
Jozias220 apr. 2021 - 9:20

Denk dat het niet zoveel met wantrouwen te maken heeft. Coalities worden gevormd door meerdere partijen met andere, soms tegenstrijdige, belangen. Dat vraagt om concessies van alle betrokken partijen. Om deze concessies te doen moet je ook voor de eigen achterban niet alleen laten zien op welke onderwerpen er is ingeleverd ten opzichte van het verkiezingsprogramma maar ook op welke punten iets bereikt is. Er is een samenhang tussen deze punten en het regeerakkoord legt deze samenhang aan de hand van concrete afspraken als agenda voor de komende regeerperiode vast. Een belangrijke oorzaak wordt ook geduid door de informateur.De regering moet regeren en de kamer controleren. De afgelopen jaren is de kamer ook teveel doorgeslagen in een poging mee te besturen, profilering voor de eigen achterban en populistische incidenten politiek.