Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

De overheid moet prostituees helpen om zelfstandig hun werk te doen

  •  
01-06-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
bordeel
Het strafbaar maken van een bezoek aan een gedwongen prostituee maakt hoerenlopers, pooiers en mensenhandelaren pas goed afhankelijk van elkaar
Gert-Jan Segers, zedelijkheidsapostel en fractievoorzitter van de Christen-Unie heeft een grote triomf geboekt. Op D66, VVD en PVV plus nog wat klein grut na kreeg hij de hele Kamer mee met een wetsvoorstel dat hoerenlopers strafbaar maakt als zij een prostituee bezoeken van wie ze kunnen vermoeden dat zij gedwongen wordt. Dit is nog maar de eerste stap.
Segers zou prostitutiebezoek in het algemeen willen verbieden, zoals in Zweden het geval is. Het programma van zijn partij laat daarover geen twijfel bestaan. Over prostitutie is het duidelijk.  Door de klanten strafbaar te stellen hopen Segers en zijn partijgenoten het voortbestaan van de bedrijfstak onmogelijk te maken want zij achten prostitutie mensonwaardig.
Kwaad voor God Wat dat betreft gaat de ChristenUnie nog verder dan de aartsvader van het politiek calvinistische gedachtengoed Abraham Kuyper. Die wilde het gelegenheid geven verbieden maar vrouwen wel blijven toestaan hun lichaam te verkopen, zo lang zij dat maar individueel deden en hun bedrijf op generlei wijze zichtbaar maakten voor personen op de openbare weg.
Ook mocht de overheid niets doen wat maar enigszins zou rieken naar ondersteuning zoals het inrichten van klinieken voor geslachtsziektes.  In Ons Program schreef hij: “De overheid zou toch, aldus handelend, slechts waken voor de eerbaarheid van haar terrein en de eerbaarheid van haar ambtenaren, en den meerderjarige, die op eigen risico zondigen wilde, de volle verantwoordelijkheid voor en dus ook de vrijheid tot zijn oneerbaar doen laten. Slechts zou ze waken, dat niets, wat bet hare is, hiertoe misbruikt wordt en dat nooit onder het zegelmerk van haar vrijbrief het kwaad voor God kon worden bedreven”.
Goed gevoel De nieuwe wet heeft de voorstemmers ongetwijfeld een goed gevoel bezorgd. Zij gingen naar huis in de overtuiging dat ze de mensenhandel een slag hadden toegebracht. Dat is niet het geval. Zij namen een symbolische maatregel tegen ontucht die seksslavinnen op geen enkele wijze helpt.
Integendeel. Het wordt voor de hoerenloper nu uiterst gevaarlijk om misstanden te melden want dat bezorgt hem zelf een strafblad. Bovendien is het niet aan de burger om mensenhandel op te sporen maar aan de politie, ook al faalt zij onverwachts opzichtig op dit terrein.
Segers’ wet maakt hoerenlopers, pooiers en mensenhandelaren pas goed afhankelijk van elkaar. Meer dan ooit smeedt hij ze samen in een onheilig verbond om bij overheid of hulpverleningsinstanties uit beeld te blijven. De opmerking van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer dat je altijd nog ‘Meld Misdaad Anoniem’ hebt, getuigt in dit verband van grote naïviteit.
Machtsstructuren ontmantelen Wie uitbuiting en mensenhandel daadwerkelijk wil bestrijden, moet de machtsstructuren in de prostitutie ontmantelen. Bij mij in de stad melden de lokale handhavers regelmatig dat zij weer eens een of andere juffrouw hebben betrapt die op het  haar flatje heren ontvangt voor een honorarium. Daartegen wordt streng opgetreden want het past niet in het bestemmingsplan.
Je leest er nooit iets bij over aanhoudingen in verband met gedwongen prostitutie en dat zal dan ook wel niet het geval zijn maar in mijn stad probeert de overheid net als in de meeste gemeentes van Nederland zowat de hele bebouwde kom prostitutievrij te houden, door de inzet van lokale verordeningen en bestemmingsplannen. Zo’n sekswerkster in een woonbuurt loopt zelfs grote kans door de woningbouwvereniging op straat te worden gezet. Daardoor is zij  gedwongen om zich te wenden tot een bordeel of zich te onderwerpen aan een escortservice.
Lot in eigen hand Als de overheid gedwongen prostitutie daadwerkelijk wil bestrijden – en het wordt tijd dat dit eens op effectieve wijze gebeurt – dan zou ze juist ruimte moeten bieden aan vrouwen die als kleine zelfstandige willen functioneren. Zij heeft dan immers het lot in eigen hand.
Het is slechts de taak van de overheid om door de inzet van politie, justitie en maatschappelijke werk te voorkomen dat zij in handen valt van een of ander crimineel circuit of op afstand gestuurd wordt door pooiers en loverboys. Het oogmerk dient  niet te zijn haar naar een of andere mbo te krijgen, dan wel een therapie om van het pad der zonde af te stappen maar om die loverboys en pooiers uit te schakelen, zodat de revenuen van het sekswerk niet door allerlei geteisem worden afgeroomd en zij zelf kan kiezen hoe ze verder wil gaan met haar leven. Preken doe je in de kerk.
Elke volwassen man of vrouw die tot zelfstandig oordelen in staat is, zou  bij de gemeente een licentie voor het zélf verrichten van sekswerk moeten kunnen verkrijgen. Zonder dat er vragen worden gesteld of bestanden gekoppeld.
Maatschappen Ook is het aan de overheid om de helpende hand te bieden bij het vormen van maatschappen en coöperaties waarin prostituees samenwerken, bijvoorbeeld ter uitbating van een bordeel. Zulke organisaties en kleine zelfstandigen zouden altijd voorrang moeten krijgen bij het verlenen van vergunningen aan seksbedrijven.
Ook horen gezagshandhavers op te houden met hun hysterische jacht op vrouwen (of mannen uiteraard) die thuis klanten ontvangen voor een happy end. De pedicure zit men tenslotte ook niet dwars. Zo lang het bezoek niet voor opschudding zorgt op de stoep, heeft geen mens er wat mee te maken. Dan ook valt elk excuus voor banken weg om sekswerkers kredieten of zakelijke rekeningen te weigeren.
Alle bordelen dienen uiteraard onder streng toezicht te staan waarbij het gaat om fatsoenlijke beloning, hygiëne en veiligheid. In die volgorde.
Dan nog kun je allerlei omscholingsprogramma’s creëren voor wie uit het leven wil gaan. Zulke programma’s moeten uiteraard ook open staan voor slachtoffers van vrouwenhandel, met name als zij uit het buitenland komen. Bevrijde seksslavinnen mogen onder geen voorwaarde teruggestuurd worden naar de plek waar zij ooit ontvoerd of geronseld zijn want daar zijn zij hun leven niet zeker. Wie dat toch doet, geeft daadwerkelijke steun aan de vrouwenhandel. Wie morele bezwaren heeft tegen de hier boven geschetste aanpak ook.
Nogmaals: het tegengaan van mensenhandel is een zaak van de politie. Sekswerkers hebben er recht op dat de overheid behoorlijk investeert in de opsporing en vervolging van de daders. Zij betalen er genoeg belasting voor.
En als je dán een boete stelt op het bezoek aan sekswerkers zonder licentie, dan zou ik me daar eventueel iets bij voor kunnen stellen. Maar eerder niet.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3 jun. 2016 - 6:44

In de VS heeft een staat wat bedacht om onder het verbod van prostitutie uit te komen. Zet er een camera bij en het is porno ipv prostitutie en dus een legitieme zakelijke handeling. Dat zal hopelijk niet helpen tegen gedwongen vrouwen maar je weet maar nooit. Misschien kan je zelfs subsidie ervoor krijgen als ondernemer. VVD zou vast trots op de handelsgedachte erachter zijn.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder2 jun. 2016 - 14:08

Mensenhandel en uitbuiting is een algemeen geaccepteerd verschijnsel en komt in alle beroepsgroepen voor. Als dat voorstel consequent voor alle werkers word uitgevoerd dan raakt misschien 90% van de bevolking werkloos. Daarom is het voorstel van Seegers niet bedoelt om hoererij of mensenhandel te bestrijden maar om seks te kunnen verbieden.

voxpopuli2
voxpopuli22 jun. 2016 - 7:14

Overigens een leuke website waar de foto vandaan kwam, Toepasselijk is ook deze : http://lesbeauxdimanches.hautetfort.com/media/02/01/482420565.png Als je dat tegenkomt bij een discreet bezoek , gelijk bellen ......

1 Reactie
Rootman2
Rootman23 jun. 2016 - 4:33

@ Voxpopuli: het volgende twitterblog bevat een rijkdom aan soortgelijke, en eerdere beelden en wetenswaardigheden: een soort virtuele expositie zoals nu nog net in het v Goch museum. https://twitter.com/whoresofyore

OlavM
OlavM2 jun. 2016 - 0:36

Het huwelijk is gewoon een familierechtelijke overeenkomst. Het schept rechten en plichten tussen twee partijen, met name met het oog op (eventuele) kinderen, hoewel dit laatste tegenwoordig ook anders geregeld kan worden. De historische oorsprong ervan is dan ook een volstrekt zakelijke. (Instandhouding of uitbreiding van het familiekapitaal). Met liefde op zich heeft het weinig te maken. (Waarmee ik dus niet wil zeggen dat er per se geen liefde zou bestaan tussen echtelieden!). Liefde, relaties en seksualiteit zijn wat mij betreft in principe een vrije kwestie, met inachtneming van grenzen die zijn vastgelegd ter bescherming van kwetsbare groepen (zoals minderjarigen). Een onvermijdelijk aanvullend compartiment op het brede terrein van de seksualiteit is de prostitutie, niet voor niets het oudste beroep ter wereld. Deze betreft gewoon een tak van maatschappelijk nuttige dienstverlening. Prima dus. Zonder vraag geen aanbod, tenslotte. Beide kanten zijn legitiem. Als aan beide zijden beslissingsvrijheid bestaat, is er geen enkel probleem. Het gaat natuurlijk wel mis als mensen gedwongen worden in deze tak van dienstverlening werkzaam te zijn, want dan gaat het om dwangarbeid. De vraag is natuurlijk: hoe concludeer je dat er van dwang sprake is? En hoe kan je daartegen effectief en niet contraproductief optreden? Terecht stelt Han van der Horst dat het in de eerste plaats een opdracht aan politie en justitie is. Het betreft hier immers strafbare feiten. Het is onjuist en werkt zeker averechts om (potentiële) klanten met een gedwongen taak hierin te belasten. Zij hebben sowieso niet de positie en expertise om onderzoek te doen –hoe moeten ze beoordelen of een prostitué(e) gedwongen wordt?- , en hebben daarnaast natuurlijk een heikele positie, omdat ze bij aangifte wellicht zichzelf zouden (moeten) aangeven. Op deze manier word prostitutie juist verder in de illegaliteit gedrongen, in plaats van een fatsoenlijke bedrijfstak te zijn, die Nederland toch had beoogd met het ingevoerde vergunningenstelsel. Een juiste taakopvatting van de overheid zou zijn: een echt goede bedrijfstakregeling opzetten met de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden, vergezeld van beschermende maatregelen voor kwetsbare groepen. (Stevige strafbaarstelling van dwang en handel, en bescherming van kwetsbare groepen als minderjarigen). Om al deze redenen kan ik me goed vinden in het verhaal van Han van der Horst.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 jun. 2016 - 19:19

Als deze rant ons een ding leert dan wel dat het lot van seksslavinnen je volledig koud laat. Als je eigen morele verontwaardiging maar bevredigd wordt.

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick1 jun. 2016 - 18:33

@Noman: zonder fietsers geen fietsendieven, zonder winkels geen winkeldiefstal. Want dat kan fietsen en winkelen kan vrijwillig. Verder schrijft niemand dat mannen ontoerekeningsvatbaar worden door testosteron. Er bestaat zo iets als verkrachting of aanranding en niemand pleit er voor dat dit niet meer strafbaar moet zijn. En als een pooier dwingt, dan is dat verkrachting. Niemand praat dat hier goed. Nergens pleit iemand dat je als man recht hebt op seks bij een vrouw. De vraag die wel gesteld kan worden is of de overheid mensen hun onderlinge seksleven mag bepalen. Mits dit vrijwillig, veilig, in goed vertrouwen en met gezond verstand gebeurd, lijkt dat een eng idee. Als je dus als man en vrouw vrijwillig besluiten seks te hebben en een financiële transactie, dan is dit hun zaak. Als vrouw betekend baas in eigen buik ook immers dat je er geld voor mag vragen. Waar gaat dit stoppen bij die enge gristenrakkers. Seks zonder huwelijk, mag dat nog? En voorbehoedsmiddelen? Mag je op het politiebureau vragen over elkaar beantwoorden want je zou zo maar een one-night-stand kunnen zijn. Verder: ga eens op zoek naar een gigolo: een pikkie voor een prikkie. Verder is het wetsvoorstel absurd. Net alsof je bij gedwongen prostitutie rollen prikkendraad en wachttorens voor het bordeel hebt en je na het bezoek briefjes met "red mij" in je kleding vind. Moet je de dame aan de leugendetector leggen: "wordt u hiertoe gedwongen?". Met als antwoord: "het werk niet, deze test wel".Was het maar zo makkelijk: vrouwen spelen beter toneel dan mannen ooit kunnen kijken en de pooiers zijn slim genoeg om geen ijzeren handschoen te laten zien. Ja, er is één manier. Zorg dat de vrijwillige prostituee niet verborgen hoeft te werken alsof ze crimineel is. Precies wat Han aan geeft. Dan kunnen eindelijk die rotte menshandelaren fiks aangepakt worden. Klanten die willens en wetens seks hebben met een gedwongen vrouw, kan je aanpakken als de verkrachters dat ze zijn.

noMan2
noMan21 jun. 2016 - 17:41

Kortom, die arme onschuldige hoerenlopers zijn nu voor niets de pineut. Zo erg! Dan ben je al slachtoffer van je eigen hormonen, en nu wordt er ook nog eens moreel besef en fatsoen van je verwacht. Mannen hebben het maar zwaar vandaag de dag, worden nu verantwoordelijk gesteld voor wanpraktijken die ze zelf in stand houden. Nog meer identiteitsroof van de voorheen zo dominante man, die zich nu ernstig gefeminiseerd voelen. Je pik zou er spontaan vanaf vallen zeg, dit onrecht! We weten nu toch onderhand wel dat mannen door testosteron compleet ontoerekeningsvatbaar verklaard behoren te worden, hoe kan een man zijn seksualiteit nou niet het probleem van vrouwen maken in plaats van het zelf op te lossen? Daar zijn vrouwen tenslotte toch voor; als seksspeeltje voor mannen. Testosteron is een vrouwenprobleem, mannen kunnen hun eigen problemen niet oplossen vanuit hun seksuele ontoerekeningsvatbaarheid. De man heeft meer nood aan de hoer dan een seksslavinnen nood heeft aan abolitionisme, dat weten we nu toch al millennia lang! Hoe kunnen ze nou met degelijke wet dit heilige huisje omver schoppen? Zo heilig, dat God er niets bij is. Nou, ik de ik daar heel anders over: zonder hoerenlopers ook geen gedwongen prostituees!! Iedere handel is afhankelijk van vraag-aanbod, de vrouwenhandel is hier geen uitzondering op. Een kut is geen mensenrecht voor mannen, net als ik geen recht heb op een piemel, hoe graag ik er ook een wil. Waar kan ik voor een prikkie een pikkie kopen? Precies, nergens! Alsof vrouwen copleet seksloze wezens zijn! En alleen seks hebben omdat mannen "zo nodig moeten" of als ze een kind willen. Dus een vrouw heeft nog niet eens recht op een seksualiteit -deze wordt compleet ontkend en beschaamd door de sletvrees van mannen- maar geen leed kan te ver gaan zodat de man zijn kwakje kan dumpen. Ik vind dit veel te mild, wat mij betreft mogen ALLE hoerenlopers zonder verdoving gecastreerd worden. Dat eeuwige zwakke gedrag van mannen mag wat mij betreft eindelijk eens keihard aangepakt worden!

4 Reacties
voxpopuli2
voxpopuli21 jun. 2016 - 19:51

U zeurt...

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jun. 2016 - 21:05

Als een individu bereid is seksuele handelingenen te verrichten in ruil voor een beloning gaat dat niemand wat aan en de overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Niet verbieden niet faciliteren niet reguleren. Mensenhandel en verkrachting zijn al verboden. Over mijn minachting voor sekskopers zult u mij niet horen.

cockpol
cockpol1 jun. 2016 - 22:48

Heb je niet gelezen wat Han schreef? Preken doe je in de kerk.

Rootman2
Rootman22 jun. 2016 - 4:22

Moedig gesproken! Laten we dan ook meteen weer heksen gaan verbranden. Maar serieus. Laat volwassen vrouwen zelf hun werk bepalen, en ga geen gevaarlijke en mensonterende condities voor hen propageren. Want dat gebeurt, ook in het Zweedse model: http://sciencenordic.com/norwegian-ban-buying-sex-affects-immigrant-women In Zweden worden kinderen van sexwerkers afgenomen als ze ´hulp´ weigeren. En die hulp heeft, ook in Nederland, een zeer duistere onderkant: http://zondares.blogspot.nl/2016/05/een-tik-mee-van-de-inrichting.html

Leowieke
Leowieke1 jun. 2016 - 17:41

De overheid MOET NIETS in deze, alleen zorg dragen voor speuren naar slavenhandelaren oppakken, veroordelen en vastzetten.

Contramine
Contramine1 jun. 2016 - 16:39

Een wat bleke en gemakkelijke mening. Als je zo stoer en zelfbewust wil zijn om naar de hoeren te kunnen, wees dan ook zo dapper om misstanden die je daar aantreft te melden. Wat ik van het voorstel begrijp krijg je in dat geval geen strafblad. Dat is alleen zo als je bewust ervoor kiest om gebruik te maken van iemand die tot prostitutie wordt gedwongen. Het was toch: 's avonds een kerel, 's ochtends een kerel. Veel te gemakkelijk om alleen de politie de taak te geven om mensenhandel op te sporen. Daarvoor zijn tips en getuigenissen nodig, uit de sector zelf en van klanten. Dit soort wegkijken van de problemen vandaan komt feitelijk neer op medeplichtigheid. En wat zijn we weer respectvol voor mensen met een andere mening: "plus nog wat klein grut". Ga je tanden poetsen.

Johan eldert
Johan eldert1 jun. 2016 - 16:01

inderdaad han. Want hoe zou dat in de praktijk gaan je gaat naar een bordeel toe. Daar staat een uitsmijter / roemeen / pooier etc voor de deur. Zoals bij elk establishment in grote steden. Je wordt even streng aangekeken en kan naar binnen. je kiest je dame, betaalt de prijs. Vraagt vriendelijk of ze gedwongen wordt? Waarop zij overtuigend antwoord : nee of njet. Daarmee is je onderzoeksplicht en mogelijkheid afgerond als prostituant. En kan je rustig gaan genieten. Symboolpolitiek van de bovenste plank. Wat een farce weer van de politiek

1 Reactie
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis1 jun. 2016 - 21:06

Niet elke portier of pooier is per definitie een Roemeen. Ik ken ook heel wat Poolse pooiers bijvoorbeeld. U discrimineert in mijn ogen.

voxpopuli2
voxpopuli21 jun. 2016 - 15:37

Gelovigen plagen lijkt mij nu een optie , haal dat idiote artikel over vrijheid van geloof uit de wet. En verbied dat soort scholen zoals laatst weer in het nieuws die segregatie voorstaan. Ik weet best dat idioterie erfelijk is , dat zie je aan de rokken brilletjes en paardenstaart met wrong op zondag. De volgende stap ? Ik gok op terugbrengen van de abortusgrens naar twee maanden ..

Rootman2
Rootman21 jun. 2016 - 15:30

Een realistisch en nuchter stukje! Het is uitermate beschamend voor de SP dat hun naam bij de initiatiefnemers staat. Van de PvdA (Sorry Han) verwachtte ik niet anders. Decriminalisatie zoals voorgesteld door Amnesty maakt de pooier obsoleet. Bij ons gelegaliseerde ´hoertje pesten´ beleid zijn zeker voor de Slavische, Roemeense en Hongaarse sexwerksters (vanwege taal en cultuur) al gauw ´ritselaars´ nodig om door het web van bomen (regeltjes) die het bos (uitoefening van het gekozen beroep) heen te komen. Dat kan hen zowat een jaarinkomen kosten. Maar dat is wel van te voren bekend, en ze krijgen er, weliswaar duurbetaalde , doch noodzakelijke (te wijten aan het beleid) diensten voor terug. Het is een hellend vlak, want in het Zweedse model zijn veel slimmere, georganiseerde jongens nodig om beroepsuitoefening te kunnen faciliteren. Die werken bepaald niet gratis. Waar prostitutie echt verboden is komt de georganiseerde misdaad om de hoek kijken. Geen wonder dat dan mishandeling, verslaving, SOAs en ernstige veiligheidsrisicos dan vaak optreden. De situatie aldaar is voer voor geradicaliseerde feministische studenten die zo cijfers produceren om door de abolitionistische lobby alhier gebruikt te worden om hun ideologische agenda te promoten. Het meest extreme voorbeeld zijn de onderzoekjes van de extremistische Melissa Farley, die een groepje vrouwelijke junk uit een afkickcentrum naar voren schoof als dè representanten van sexwerkers. En dit soort cijfers, al lang verdampt in academia, worden nog steeds aangevoerd door femen kaliber activisten.

Martin108
Martin1081 jun. 2016 - 15:18

Symboolpolitiek. Het wetboek staat vol met dingen die niet mogen en toch vrijwel elke dag gebeuren.

Nick Ros
Nick Ros1 jun. 2016 - 14:58

Waar moeten wij nu aan gaan denken ? ZZP-overeenkomst met een kopie A1 verklaring SVB en een medisch paspoort met ID-kaart ? Controle van de gegevens, wederzijdse handtekeningen, kopie maken en gaan met die banaan ?

rbakels
rbakels1 jun. 2016 - 14:40

Heeft God de Mens niet zo geschapen dat er al snel behoefte ontstond aan Het Oudste Beroep? Net als sommige moslims gebruikt Seegers het geloof om mensen te onderdrukken. Zo blijkt maar weer: gristenen zijn gevaarlijker dan moslims!

3 Reacties
il viaggiatore
il viaggiatore1 jun. 2016 - 14:50

Even gevaarlijk, ik maak daar geen onderscheid in. Beiden zijn gewoon religie`s die het makkelijker maken om andersdenkenden buiten te sluiten en te onderdrukken uiteindelijk door fanatici.

Juppé🎗
Juppé🎗1 jun. 2016 - 15:38

Mag ik daar "sommige christenen" van maken? Zien net als "sommige milieubroeders" niet in dat ze door hun schone handen de wereld steeds erger maken. Neem aandat DOM en GL ook de zwarte kousen hebben aangetrokken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jun. 2016 - 22:46

Nee hoor, in alle samenlevingen waar vrouwen stevig onderdrukt worden tiert hoererij welig. Patriarchaat en hoererij gaan goed samen.

Stroompie
Stroompie1 jun. 2016 - 14:26

Als ik een hoerenloper was zou ik ook wijselijk mijn mond houden als ik fouts tegenkwam. Je krijgt de politie aan je broek. Je familie en vrienden komen erachter als de politie je een bezoekje brengt. De pooier krijgt inzage in je gegevens via zijn advocaat. Wellicht weet je niet eens zeker of er wel feitelijk misstanden zijn en de prostitutee bereid is dat te bekennen, dus je weet niet eens zeker of je een goede daad zal verrichten.

3 Reacties
Van der Wal
Van der Wal1 jun. 2016 - 20:24

Je zou natuurlijk ook kunnen bedenken dat het risico je te groot wordt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jun. 2016 - 22:43

Gewoon een leeftijdsgenoot zoeken voor gratis seks tot wederzijds genoegen is kennelijk voor hoerenlopers geen optie?

voxpopuli2
voxpopuli22 jun. 2016 - 17:14

@danielledefoe:-D mee eens, maar sommige mannen of vrouwen lukt dat niet , nooit.Wederzijds genoegen vergt soms ook constant contact of communicatie. Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee , maar ja ik ben geen referentie.. Of doelgroep

il viaggiatore
il viaggiatore1 jun. 2016 - 14:25

Goed geschreven stuk Meneer van der Horst. Ik heb het idee dat de regering tegenwoordig steeds meer zaken probeert te verbieden die wij al decennia gedogen, en zelfs een krakkemikkig beleid omheen hebben gemaakt. - Softdrugs. - Prostitutie. Door het steeds meer in een verdoem hokje te plaatsen verdwijnt het niet, het verplaatst zich meer richting illegaliteit. En juist daar heeft de politie zo weinig (toe)zicht op. Maar ja, de zedelijkheid van het straatbeeld is dan wel weer gered, dus de CDA-er kan weer zonder schaamte over straat in bepaalde steden en koopt zijn geweten af met wat vrome toespraken in de kerk.

5 Reacties
Dantes040
Dantes0401 jun. 2016 - 15:16

Het is toch niet zo moeilijk na te gaan, waar die obsessie van gelovigen met prostituées vandaan komt ?

il viaggiatore
il viaggiatore1 jun. 2016 - 15:56

Omdat ze zelf enorm veel moeite hebben om hun natuurlijke driften te temperen en dan liever het slachtoffer pesten? Of als het meer in de illegaliteit gebeurt dat het voor hun dan ook makkelijker is om ze te bezoeken in alle anonimiteit?

Frans Akkermans
Frans Akkermans1 jun. 2016 - 17:58

@Handige Harry Het uitbannen van de prostitutie, althans het proberen daarvan, heeft weinig met de gelovigen te maken. Links dacht er niet veel anders over. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2011/11/socialist_whores_what_did_karl_marx_think_of_prostitution_.html

Rootman2
Rootman21 jun. 2016 - 20:00

@ Akkermans: dat hoorde inderdaad bij de meest ideologische vorm van Marxisme, die ook het huwelijk als een vorm van prostitutie zag. Als erfenis wordt het ultrarechtse, fascistoïde, 2e golf feminisme ook nu nog vaak ´links´ genoemd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jun. 2016 - 21:31

" het huwelijk als een vorm van prostitutie" is ook een stelling in het briljante boek "Marriage as a trade " van actrice /romanschrijfster Cicely Hamilton uit 1909. Geen Marxist voor zover ik weet. Overal verkrijgbaar ook op de site van de Universiteit van Pennsylvania. Zeker iets voor historici zoals Han.