Joop

De overheid moet de vakbeweging versterken

  •  
09-11-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
91 keer bekeken
  •  
15121876674_c974dd68cf_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Als samenleving hebben wij er belang bij dat er tegenover de macht van de werkgevers een sterke vakbeweging is
Het dalende ledental van de vakbeweging is niet alleen een probleem van hen, maar van ons allen. Natuurlijk is er van alles aan te merken op het beleid van de vakbeweging en zullen ze hun koers (moeten) heroverwegen. Maar als het evenwicht in de economie weg is, heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid om die te herstellen en dus te bevorderen dat er een sterke vakbeweging staat tegenover de macht van de werkgevers.
De vakbeweging verliest 90.000 leden. De statistieken van het CBS laten zien dat deze daling past in een trend van veertig jaar. En toch was het afgelopen week weer groot nieuws. Elk jaar wordt daarbij ook fijntjes gewezen op de vergrijzing van het ledenbestand. Het wijzende belerende vingertje staat er nog net niet bij afgebeeld, maar de impliciete boodschap is: jullie hebben een probleem, jullie zijn niet representatief, jullie zijn niet meer relevant. En de werkgevers doen daar hard aan mee.
Opmerkelijk is dat elk jaar wordt verzwegen dat bij de werkgevers dezelfde rigoureuze daling te zien is. Tot de jaren 90 was 90% van de werkgevers georganiseerd in een werkgeversvereniging. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 45,1% blijkt uit cijfers van TNO, nagenoeg dezelfde halvering. Bij de SER, de Sociaal Economische Raad, wordt op de website tot op de dag van vandaag vermeld dat 90% van de werkgevers georganiseerd is. Drie maanden geleden hebben wij hen om opheldering gevraagd; tot op heden wordt er niet gereageerd. De keizer heeft geen kleren, maar nog niemand die het weet.
Natuurlijk maken wij ons niet zo’n zorgen om de organisatiegraad van de werkgevers, want hun invloed is nog altijd ongekend. Maar het is niet toevallig dat ze de halvering van hun ledental angstvallig stilhouden. Daarmee is het probleem van de vakbeweging overigens niet minder groot, maar het is wat ons betreft toch minder alleen hun probleem. En daarom moeten we ook niet alleen de oorzaak zoeken in het gevoerde beleid van die vakbeweging.
Als samenleving hebben wij er belang bij dat er tegenover de macht van de werkgevers een sterke vakbeweging is. De geschiedenis leert ons ook dat langere periodes van welvaart door de overheid werden ingeluid met versterking van de positie van de vakbeweging.
Thatcher en Reagan deden in de jaren tachtig het omgekeerde. De vakbeweging werd niet versterkt, maar juist aan banden gelegd om de positie van de werkers te verzwakken en het neoliberalisme tot bloei te laten komen. En in Nederland zien we daarvan ook de gevolgen. We kunnen objectief vaststellen dat de vakbeweging er niet in is geslaagd de afgelopen veertig jaar voldoende invloed uit te oefenen op de belangrijkste economische ontwikkelingen. De aandeelhouders hebben hun inkomen in deze periode tien keer harder zien stijgen dan het inkomen van de werkenden. De arbeidsinkomensquote daalde aanzienlijk. Als gevolg van de doorgeslagen flexibilisering heeft inmiddels 40% van de werkenden een onzeker contract. Werkers zijn in plaats van collega’s, in een race naar beneden, concurrenten van elkaar geworden.
In die race naar beneden zoeken werkgevers meer en meer naar wegen om buiten die ‘niet-representatieve’ en ook nog eens ‘lastige’ vakbeweging zaken te doen. Door arbeidsvoorwaardenregelingen af te sluiten met, afhankelijke, ondernemingsraden of met de, van werkgevers financieel afhankelijke, zogenoemde, gele bonden als het AVV en het LBV. In ons wettelijk systeem is dat namelijk mogelijk, ongeacht het aantal werkers dat ze vertegenwoordigen. Daarmee hebben we een systeem dat bonden met de lafste eisen beloont. Als de onafhankelijke bonden daarin niet meegaan, staan ze buitenspel. Waarom is dit mogelijk? Als hierop niet wordt ingegrepen, worden de onafhankelijke bonden meer en meer gedwongen zich gematigd op te stellen, en dat versterkt in alle opzichten de race naar beneden.
Wat ons betreft is het dan ook de hoogste tijd dat de overheid niet meedoet met het wijzende vingertje naar de vakbeweging, maar ingrijpt. We hebben met zijn allen belang bij een sterke onafhankelijke vakbeweging tegenover de onevenredig grote invloed van de werkgevers. Een sterke vakbeweging, die de arbeidsinkomensquote weer op niveau brengt en de flexibilisering om zeep helpt. Daarom bepleiten wij: -dat CAO’s met afhankelijke gele bonden en ondernemingsraden verboden worden, -dat de onafhankelijke bonden het wettelijke recht krijgen op toegang tot bedrijven om onder werktijd vakbondswerk te doen, ook daar waar nog geen of weinig leden zijn, -dat de vakbeweging, als stimulans, meer zeggenschap krijgt in bedrijven en organisaties, als meer dan 33% van de werkers zich heeft georganiseerd.
Wij zullen de komende tijd voorstellen met deze strekking indienen. En natuurlijk hebben wij een mening over het beleid en de aanpak van de vakbeweging. En natuurlijk zien wij graag een nog actievere vakbeweging. Maar daar gaan de leden van de vakbeweging zelf over. Wij roepen iedereen op zich aan te sluiten en actief te zijn.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout9 nov. 2021 - 21:45

Een neoliberale overheid is geen vriend van het syndicalisme, en zal immer winstmaximalisatie voorstaan ten koste van proletarische bewustwording, dus pleit ik voor anarchosyndicalisme.

DaanOuwens
DaanOuwens9 nov. 2021 - 21:22

Aardig dat deze SP-er meldt dat hij als partij de rol van de vakbond wil overnemen. Ik de praktijk is dat al zo. Met name de FNV is een vakbond die draait op SP-kader. Dit soort tekstjes zijn dus vooral een doodskus voor de vakbond. Waarom zou je vakbondslid worden als je VVD stemt? Of D66 ? De twee grootste partijen op dit moment. Nederland is een dienstverlenende economie geworden. De vakbonden hebben een andere potentiele achterban gekregen. Niet meer mensen die met hun handen werken met met hun hoofd. Minimaal een afgeronde MBO-opleiding. Die mensen hebben dus ook behoefte aan een andere vakbond. Als de FNV zich dat primair op schoonmakers en andere ongeschoolde werknemers richt en bovendien als eerste denkt aan de belangen van de oudste medewerkers dan zal de vakbond steeds minder leden krijgen. Blijkbaar wil de SP dat proces van verdere afkalving nog een beetje versnellen.

8 Reacties
Bastet2
Bastet210 nov. 2021 - 7:26

Je vraag je af waarom je als VVD'er lid zou worden van een vakbond? Dat is wat je je afvraagt na het lezen van het artikel? Serieus? Misschien het artikel gewoon nog eens lezen en dan wat minder bevooroordeeld?

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2021 - 10:41

@ Bastet Jij schrijft: Dat is wat je je afvraagt na het lezen van het artikel? Serieus? Ja serieus. Nog een keer gelezen en ik kan nog steeds geen enkele reden bedenken. Wordt het niet tijd dat jij je reacties gewoon onderbouwd? Heb jij niet door dat jouw vanzelfsprekendheid van het lidmaatschap veroorzaakt wordt door je eigen oogkleppen? Heb jij niet door dat veel mensen liever zelf afspraken met hun werkgever? In plaats van de vakbond dat te laten doen? Heb jij niet door dat de VVD zich afvraagt waarom CAO nog algemeen verbindend verklaart moeten worden omdat de bonden slechts een kleine minderheid van de medewerkers vertegenwoordigen? Ik heb jouw vraag beantwoord, geef jij nu eens antwoord op mijn vragen.

adriek
adriek10 nov. 2021 - 10:51

Als er behoefte is aan een andere vakbond waarom bestaat die dan nog niet? De bestaande bonden zijn democratisch ingericht, geen enkel probleem om die van binnenuit te veranderen als leden zich organiseren. Een nieuwe vakbond is zo opgericht, met een beetje goede marketing (iets waar 'hoofd'werkers goed in zijn) is werven van leden zo gepiept. Solidariteit (nodig voor dit soort organisaties) is effectief geframed als socialisme, geitenwollensokken en de verzorgingsmaatschappij. Socialisme wordt ongeveer gelijkgesteld wordt met communisme, de verzorgingsstaat laat alle die linkse geitenwollensokkenfiguren slapend rijk worden van een uitkering terwijl 'wij' ons blauw betalen aan belastingen en premies. In die context zijn vakbonden een direct uitvloeisel van het communisme en kansloos verouderd, net als CAO's en elke andere vorm van solidariteit. Iedereen moet maar voor zichzelf (kunnen) zorgen en zo niet is het eigen schuld.

Bastet2
Bastet210 nov. 2021 - 12:12

Rustig @Daan, je hoeft niet meteen woest om je heen te gaan slaan. En opnieuw de aanbeveling om eerst te lezen voordat je reageert, want je vult ook over mij van alles in. Nergens beweer ik dat een lidmaatschap voor mij vanzelfsprekend is. (Ik ben overigens zelf helemaal geen lid van een vakbond.) Ik verbaas me alleen over de indruk die ik krijg dat jij denkt dat het belang van vakbonden afhankelijk is van je politieke voorkeur. De reden waarom vakbonden belangrijk zijn staat overigens gewoon in het artikel. "Als samenleving hebben wij er belang bij dat er tegenover de macht van de werkgevers een sterke vakbeweging is. De geschiedenis leert ons ook dat langere periodes van welvaart door de overheid werden ingeluid met versterking van de positie van de vakbeweging." Voor onze welvaart is het belangrijk dat er sprake is van een evenwichtige machtsverdeling tussen werkgever en werknemer. Daar is onze hele samenleving bij gebaat, ook jij en ook mensen die VVD of D66 stemmen. Die maken tenslotte bij mijn weten ook gewoon deel uit van de samenleving. En ook als jij denkt dat het voor je persoonlijke situatie minder van belang is, heb jij er belang bij dat werknemers die wat minder goed voor zichzelf op kunnen komen fatsoenlijk behandeld worden. Opdat je kinderen goed onderwijs krijgen. Of de politie haar werk kan doen. Er is best wat af te dingen van een poldermodel, maar een voorwaarde voor het slagen ervan is een enigzins evenwichtige machtsverdeling. En populistische vragen vanuit de VVD over vertegenwoordiging op basis van ledenaantallen kunnen politieke partijen maar beter helemaal achterwege laten. (Van Mark Rutte weet ik het overigens niet maar Gerrit Zalm is (of in ieder geval was) lid van de FNV, die zag dat belang dus wel.)

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2021 - 16:36

@ Bastet Jij schrijft: En opnieuw de aanbeveling om eerst te lezen voordat je reageert, want je vult ook over mij van alles in. En opnieuw een aanbeveling je teksten van onderbouwing te voorzien. Als je oppervlakkig gereutel produceert, wordt je aangesproken als iemand die oppervlakkig gereutel produceert. Dus niet ik, maar jij laat deze toon ontstaan. Ik verwijs nog maar even naar je zin: Misschien het artikel gewoon nog eens lezen en dan wat minder bevooroordeeld? Dan schrijf je: Voor onze welvaart is het belangrijk dat er sprake is van een evenwichtige machtsverdeling tussen werkgever en werknemer. Daar is onze hele samenleving bij gebaat, ook jij en ook mensen die VVD of D66 stemmen. Die evenwichtige verdeling hoeft volgens VVD en D66 stemmers en vele anderen helemaal niet bereikt te worden door gesprekken tussen vakbonden en werkgeverorganisaties. In gesprekken met bestuurders van organisaties met duizenden medewerkers wordt dan gesproken over de countervailing power. Maar de vakbond is voor een bestuurder dan niet de meest belangrijke partij. Dit soort zinnen van jou getuigen niet van heel veel inzicht. Ook de verwijzing naar Zalm gaat inhoudelijk nergens over. Voor Zalm handig om zo nu en dan onder ogen te krijgen wat speelt binnen de vakbonden. Hij was zeker geen lid om zijn arbeidsvoorwaarden goed geregeld te krijgen. Het poldermodel is al een tijdje dood. Maar dat is jou nog niet opgevallen. De vakbonden zijn er niet in geslaagd in een periode waarin de bedrijfswinsten omhoog schoten een serieuze loonsverhoging af te dwingen. De lonen zijn inmiddels zo laag dat met huur- en zorgtoeslagen het gat tussen noodzakelijk inkomen en werkelijk inkomen gerepareerd moet worden. De werkgeversorganisaties vragen zich al 10 jaar af waarom zij als gezamenlijke werkgever forse bedragen betalen aan de vakbondsorganisaties als zij een CAO af sluiten. Steeds meer grotere werkgevers geven de voorkeur aan de bedrijfs-CAO en niet aan een branche CAO. De bedrijds-CAO biedt de mogelijkheid om met de OR te dealen. Ik schetst maar even de realiteit die blijkbaar bij jou niet bekend is. Allemaal zaken die mij tot mijn conclusie brengen dat de vakbonden nauwelijks nog relevant zijn en zeker niet voor goed opgeleide werknemers. Jij had kritiek op mijn tekst en dan mag ik toch wel enige serieuze onderbouwing verwachten? Maar behalve vage teksten over het poldermodel en het lidmaatschap van Zalm heb je helemaal niets te melden. Je arrogantie schept verwachtingen die je niet kan waarmaken. Als ik jou was zou ik wat langer nadenken voordat ik van mening was dat ik de aangewezen persoon ben om mensen te corrigeren. Dan moet je zelf toch wat meer kennis van zaken hebben. Ik snap dat nooit zo goed waarom mensen dit soort tekstjes schrijven zoals deze bijdrage van jou. Blijkbaar vindt jij dat je een belangrijke intelligente bijdrage levert en dat je iets kan bijdragen aan mijn gebrekkige inzicht. En dan blijkt in de herkansing vervolgens dat je inhoudelijke helemaal niets te melden hebt.

Rechtvznraap
Rechtvznraap11 nov. 2021 - 8:12

Nou nou Daan: uitgeraasd ? Ik vind je onderbouwing wel heel zwak en daarnaast zo op de man gespeeld. Neem een borrel en slaap lekker.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2021 - 8:48

@ Rechtvznraap Jij schrijft: Ik vind je onderbouwing wel heel zwak Bij jou is iedere onderbouwing afwezig. En je schrijft: daarnaast zo op de man gespeeld. Ik speel op de inbreng van de man. Jij komt niet verder dan naar mij wijzen. Ik snap echt niet dat je dit soort dingen durft op te schijven. Je mist blijkbaar het inzicht dat je in enkele regels exact doet wat je mij verwijt. Veel dommer dan dit kan het echt niet.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2021 - 12:27

@ Eirda Jij schrijft: De bestaande bonden zijn democratisch ingericht, geen enkel probleem om die van binnenuit te veranderen als leden zich organiseren. Was het maar waar. Alle sleutelfuncties worden bezet door de oude garde. De besluitvorming is stroperig en vol met rituelen. De standpunten van de oude garde zijn onwrikbaar. En het gaat niet alleen om de kaderleden maar ook om al de vertegenwoordigende posities bij bijvoorbeeld de pensioenfondsen. De vakbonden zijn allang afgeschreven door de volgende generaties. Die sluiten zich niet meer aan. Ik denk dat er wel nieuwe vormen ontstaan. Ik zie ZZP-ers samenwerkingsverbanden aangaan. Het werkgeverschap verandert nieuwe bedrijven willen vaak een andere relatie werkgever vs werknemer. Op bedrijfsniveau kan de discussie beter gevoerd worden. Ik denk dat de vakbonden inmiddels geheel gesloopt zijn door de oudere generaties en langzaam uitsterven. De reacties van veel oudere mensen die hier op de site reageren bevestigen mij in dat opzicht. Er zijn heel veel mensen die met oude analyses en oplossingen de nieuwe problemen te lijf willen. Exact het probleem van de FNV. Dus ik denk dat jij een situatie schetst niet al lang niet meer realistisch is. Er gaat echt niemand meer zich inspannen om die bonden opnieuw zich zelf te laten heruitvinden. De teksten van Kees zijn daarvoor wel exemplarisch. Dit is geen nieuw agendapunt. Ik denk al 20 jaar oud. maar zelfs daarvoor sprake sommige bestuurders zich uit over dit soort zaken. Ook destijds wilde ambitieuze nieuwelingen wat meer beweging binnen de FNV. Onder andere door de individuele belangenbehartiging ook voor niet leden meer inhoud te geven. De dienstverlening verbreden naar alles zaken die met werk te maken hebben. Re-integratie en bijscholing. Die werden kansloos onderuit gehaald. Binnen andere bonden is wel wat beweging ontstaan. Destijds binnen vooral de Unie. Dit is niet nieuw dus. Maar de vakbonden gaan gewoon verdwijnen, de kansen zijn gemist. Maar er komt vast we iets nieuws daarvan zie je wel de eerste ontwikkelingen.

pahan
pahan9 nov. 2021 - 21:14

De bonden hebben de werknemers de afgelopen decennia zo hard laten vallen omdat ze zichzelf belangrijk zijn gaan vinden, dat de mensen zelf niet meer door de bond vertegenwoordigd willen worden. Ze zijn onderdeel van het probleem geworden. Terecht dat werkgevers contact zijn gaan zoeken met hun mensen, leden en bond hebben geen enkel idee wat er leeft.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037110 nov. 2021 - 12:33

"De bonden hebben de werknemers de afgelopen decennia zo hard laten vallen omdat ze zichzelf belangrijk zijn gaan vinden, dat de mensen zelf niet meer door de bond vertegenwoordigd willen worden. Ze zijn onderdeel van het probleem geworden." Ik zeg niet dat het niet zo is maar hoe kom je hierop?

pahan
pahan10 nov. 2021 - 18:01

Jaren bij Hoogovens moeten zien hoe de bonden de werkgever hielp het bedrijf te slopen, en daarna in bedrijfstakken gewerkt waar diezelfde bonden nooit ook maar iets zinvols toegevoegd hebben.

EUpiet
EUpiet9 nov. 2021 - 20:02

Ik kom veel bij vakbonden over de vloer de afgelopen vijf jaar en alhoewel de meeste betrokken en kundige mensen zijn heerst er sterk een sfeer van tijden die voorbij zijn. Het voelt allemaal nogal ouderwets aan, een strakke hiërarchische organisatie, ICT achtergebleven en werknemers niet redzaam met ICT. Waar ze pleiten voor inspraak van werknemers bij bedrijven is de wil van het management wet bij de vakbonden. Ze moeten verjongen, en jongeren bereiken. Misschien een heel goedkoop lidmaatschap voor ZZPers en flexwerkers? Ik weet het natuurlijk ook niet hoe ze mensen moeten bereiken maar iets meer frisse uitstraling zou kunnen helpen.

2 Reacties
NietLinksNietRechts
NietLinksNietRechts9 nov. 2021 - 20:27

Zo zie ik het ook. En werkgevers zijn niet per definitie de "vijand" van de werknemer. Dat was vroeger misschien wel zo maar ook dat is best veranderd.

Stechelwald
Stechelwald10 nov. 2021 - 8:26

"Misschien een heel goedkoop lidmaatschap voor ZZPers en flexwerkers?" Ze zijn juist tegen ZZp'ers en flexwerkers. Waarom zou je lid willen worden van een club die jouw bestaansrecht ondermijnt? Wat de SP wil, en het FNV ook met flex, is mensen in een keurslijf dwingen waar ze niet in willen zitten. Werknemers willen zich niet meer verenigen - werkgevers klaarblijkelijk ook niet. Leuk plannetje van de SP, maar het is trekken aan een dood paard.

Hoi3
Hoi39 nov. 2021 - 19:21

''De overheid moet de vakbeweging versterken'' Als dat zou kunnen. Waarmee de overheid in ieder geval mee zou kunnen beginnen is stoppen met slopen/ondermijnen van de vakbeweging van arbeiders die in loondienst zijn van de rijken en hun ondernemingen. Als eerste door te kappen met subsidiëren van (intussen ruim 1,6 miljoen) schijnzelfstandige ZZP arbeiders. Dat soort onsolidaire (NSB) arbeiders hebben schijt hebben aan solidariteit en gaan alleen voor eigen (subsidie) profijt en ondermijnen zo de positie van arbeiders in loondienst. Schaf ZZPsubsidie af en regel een minimum ZZPtarief van €75 per uur opdat de arbeider niet langer hoeft op te draaien voor de subsidie aan profiteurs die met subsidie onder de prijs van een arbeider in loondienst kunnen werken, zich niet verzekeren voor malheur zoals de arbeider in loondienst verplicht is te doen en als het fout gaat de hand ophouden bij de overheid. https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp Ten tweede kappen met afbreken van arbeidersrechten en die weer herstellen. Zoals ontslagrecht. Opdat er einde komt aan al die slecht betaalde losse onzekere baantjes die waarvan de hoge huur niet kan betaald en de arbeider geen toekomst op kan bouwen. Ten derde, kom als overheid eindelijk eens af met een wettelijk minimumloon waarvan een arbeider de huur kan betalen. Dan hoeft de vakbond daar niet meer om te soebatten in onderhandelingen met de ondernemingen van de rijken. Het als arbeider uit looninkomsten kunnen voorzien in basisbehoeftes als huisvesting, zorg etc. zou wettelijk verankerd moeten zijn.

5 Reacties
Eid
Eid9 nov. 2021 - 20:47

@Hoi Zo te lezen snapt u niet veel van ZZP. Alleen al dat minimumloon en dat gekke subsidie verhaal: In veel beroepen wordt juist geklaagd dat ZZPers veel meer verdienen voor t zelfde werk, nog los van het feit wat het totale kostenplaatje is. En veel ZZPers zijn doodgewone ondernemers die hun eigen broek moeten ophouden. Maar uw reactie verklaart veel over de ouderetse vakbondsgedachten.

DaanOuwens
DaanOuwens9 nov. 2021 - 21:15

@ Kees Door ZPP-ers te verbieden wordt de vakbond nog minder relevant. De onzekere banen zijn het gevolg van gedateerde opvattingen over arbeidsrelaties. Het te vast vaste dienstverband heeft als gevolg dat werkgevers allerlei flexibele constructies zijn gaan toepassen. Het verhogen van het minimumloon zou het doel van een vakbond moeten zijn en niet iets wat de overheid zou moeten doen. De kern is dat het feit dat de vakbond geen deuk meer in een pakje boter kan slaan is het gevolg van de oude garde. Mensen met ideeën uit de vorige eeuw die er voor gezorgd hebben dat jongeren niets meer bij de vakbond te zoeken hebben. Dus de huidige situatie is de schuld van mensen die denken zoals jij.

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2021 - 10:51

@ Eid Jij schrijft: En veel ZZPers zijn doodgewone ondernemers die hun eigen broek moeten ophouden. Grofweg de helft heb ik wel eens gelezen in een onderzoek op linkedin. Een grote minderheid is jaren geleden de ZZP constructie ingeduwd. Thuiszorg en, koeriersdiensten dat soort banen. Maar je hebt gelijk de opvattingen van Kees zijn van begin 1900. En passen ook in het wereldbeeld van die tijd. Een moderne vakbond zou zeker de ZPP-constructie gebruiken voor belangen behartiging. Help werknemers een coöperatie vormen en gezamenlijk een deal maken met de werkgevers. Zo kunnen werknemers eigenaar worden van hun eigen bedrijf en ook inkomenszekerheid voor zich zelf creëren, betere voorwaarden afdwingen. Hoog opgeleide ZZP-ers creëren al dat soort constructies met bijvoorbeeld broodfondsen. Juist de vakbonden zouden lager opgeleide ZZP-ers moeten helpen samen sterk te staan. Er zijn talloze oplossingen te bedenken. Er zijn zelfs al banken die hypotheken willen financieren voor ZZP-ers in een coöperatie. Maar de vakbonden leunen nog steeds op het gedachtegoed van de oude garde. En juist daarom worden ze steeds minder relevant omdat jongeren er niets te zoeken hebben. De vakbond gelooft alleen in een dienstverband voor onbepaalde tijd van 30 jaar of meer. Dat is een ideaal uit 1921 en niet uit 2021.

Hoi3
Hoi310 nov. 2021 - 10:54

''In veel beroepen wordt juist geklaagd dat ZZPers veel meer verdienen voor t zelfde werk, nog los van het feit wat het totale kostenplaatje is.'' We zijn het helemaal eens Eid. Door de ZZPsubsidie houdt een schijnzelfstandige ZZPer netto meer over dan een arbeider in loondienst die hetzelfde werk doet. Een ZZPer betaalt immers veel minder belasting. https://www.ikwordzzper.nl/blogs/geen-belasting-tot-een-winst-van-30439-in-2021-als-zzp-er/ Ook hoeft de schijnzelfstandige ZZPer zich niet verplicht te verzekeren voor allerlei malheur, arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid, pensioen. Gaat het fout (zoals bij corona) dan staat de overheid klaar met extra subsidie en anders zijn daar nog de volksverzekeringen als bijstand. Zelfs in gevallen waarbij de partner van de schijnzelfstandige ZZPer een inkomen heeft van 1 miljoen. Het allerergste zijn natuurlijk de schijnzelfstandige ZZPers in sectoren waar een tekort is aan arbeiders zoals zorg en onderwijs. Vaak ook nog parttime tweeverdieners. Dan is het drie keer graaien. - tweeverdienersubsidie - ZZP subsidie - parttimesubsidie Dat er een tekort is aan (onderwijs) personeel en dat kinderen zonder onderwijzer thuis zitten dat interesseert de schijnzelfstandige ZZP parttime tweeverdiener geen reet. En dat ZZPer veel duurder zijn voor een school dan vaste leerkrachten uiteraard ook niet. https://www.caop.nl/artikelen/2020/steeds-meer-zzp-docenten-in-het-onderwijs/

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2021 - 11:13

@ Kees Jij schrijft: Gaat het fout (zoals bij corona) dan staat de overheid klaar met extra subsidie en anders zijn daar nog de volksverzekeringen als bijstand. En het is allemaal de schuld van mensen zoals jij. Vasthouden aan totaal verouderde ideeën zoals de vakbond doet. De ZZP-constructie had allang aangekleed moeten zijn met goede secundaire regelingen, maar omdat een deel van de vakbond alleen maar wenst te denken aan een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn de alternatieven nooit vorm gegeven. Nu is het te laat. Je kan klagen over de ZZP-constructie maar die is er dankzij jouw verouderde opvattingen in deze vorm en tegelijkertijd hebben mensen met jouw opvattingen de vakbonden zodanig gesloopt dat het irrelevante clubjes geworden zijn. Het ligt niet aan de neoliberalen of progressieven maar aan de conservatieven zoals jij die in het nadenken niet verder gekomen zijn als 1970. Alle ellende waar je over klaagt is tot stand gekomen dankzij jou. En daar plukken miljoenen werknemers de wrange vruchten van. Daarom sterven de vakbonden langzaam uit.

Jaco38
Jaco389 nov. 2021 - 19:02

De vakbond heeft dit toch echt aan zichzelf te wijten door vooral de oudere medewerker te steunen. De vakbond is net een politieke partij die geen keuzes durf te maken, bang om de achterban tegen het hoofd te stoten.

PversusNP
PversusNP9 nov. 2021 - 18:55

Ik vind een sterke vakbond belangrijk maar vindt niet dat de overheid die moet versterken. Een vakbond kan alleen sterk zijn als het innerlijke natuurlijke kracht heeft en werkelijk in staat is hun leden te mobiliseren en indien nodig het werk kan doen neerleggen. Een goede gesprekspartner is niet de enige taak. Een vakbond moet dwingend kunnen zijn. Daarnaast zie ik veel onzinnige voorstellen in dit betoog. "dat CAO’s met afhankelijke gele bonden en ondernemingsraden verboden worden" Gele bonden eens maar er moet ten alle tijden met ondernemingsraden kunnen worden onderhandeld omdat de vakbond niet altijd de belangen van een enkele onderneming even goed zal vertegenwoordigen omdat zijn immers gaan voor collectieve winst maar dit mag individuele belangen nooit dwarszitten want dit kan heel slecht zijn voor werknemer. Case in point: Voor onze onderneming was de onderneming het eens over premievrij pensioen opbouw maar sectorbreed viel dit niet te regelen. Hier zouden onze mensen dus erg onder lijden. "dat de onafhankelijke bonden het wettelijke recht krijgen op toegang tot bedrijven om onder werktijd vakbondswerk te doen, ook daar waar nog geen of weinig leden zijn" Oneens. Vakbondsleden die hier niet werken hebben op mijn bedrijfsterrein niks te zoeken. Er liggen allerlei gevoelige documenten open en bloot en ook gevaarlijke materialen. Het is gewoon een bedrijfsrisico, privacyrisico en gewoon niet fijn vreemde ongenodigde gasten op het terrein te hebben. "dat de vakbeweging, als stimulans, meer zeggenschap krijgt in bedrijven en organisaties, als meer dan 33% van de werkers zich heeft georganiseerd" Er is al zeggenschap via ondernemingsraden en die zeggenschap is in vergelijking met Europese standaarden heel erg groot. Het lijkt me onverstandig vakbonden die geen kennis van individuele bedrijven zeggenschap te geven over de koers waar ze geen kennis van hebben. Verder is het feit dat vakbonden een vergrijsd ledenbestand hebben die ook nog eens daalt een terecht kritiek van werkgevers om deze niet als volwaardige onderhandelingspartner te hebben. Wie vertegenwoordigen ze nog ? Vakbonden willen de pensioen indexeren tot de jongeren met lege handen zitten later.....kortom ze vertegenwoordigen een bepaalde groep en die groep wordt steeds kleiner dus hun invloed wordt steeds kleiner...en terecht. Ik zeg. Probeer geen akkefietjes via wetgeving te regeling dat al schuurt met Europese wetgeving maar ga terug naar je roots. Spreek een grote basis aan mensen aan, organiseer en oefen invloed uit door te staken en acties....dat is je toekomst als die er is...nu is de vakbond gewoon aan het happen naar lucht.

EenMening
EenMening9 nov. 2021 - 18:46

Sterke vakbonden, als tegenwicht tegen de werkgevers zijn hard nodig.

wittecisnoot
wittecisnoot9 nov. 2021 - 18:38

"Natuurlijk is er van alles aan te merken op het beleid van de vakbeweging en zullen ze hun koers (moeten) heroverwegen. Maar als het evenwicht in de economie weg is, heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid om die te herstellen en dus te bevorderen dat er een sterke vakbeweging staat tegenover de macht van de werkgevers". Alles voor het woordje 'maar', telt niet. De vakbond gaat langzaam ten onder en dat ligt aan de vakbond. Vreemd genoeg (of misschien juist totaal niet vreemd) ligt de top er niet wakker van. Komt omdat de Wim Kokjes, de macht hebben. Deze mensen vinden de vakbond alleen belangrijk als vehikel voor hun eigen carrière. Wat er met die bond gebeurd als ze binnen de bond klaar zijn: boeien. Wat de vakbond hoort te zijn is belangenvereniging die namens alle werknemers de belangen op de werkvloer behartigd. Dat is de kerntaak waar ze bij falen want ze vertegenwoordigen niet meer alle werknemers. Inmiddels is de vakbeweging een GL aanhangsel geworden. Die mede wil bepalen dat Nederland aan de warmtepomp moet (wat heeft dat met de werkvloer te maken?). Of natuurlijk vakbondswerk in Palestina. Of nog vreemder: een FNV werkgroep Sub-Sahara Afrika, die vind dat men minder negatief tegen migratie aan moet kijken: nog meer Groenlinks iemand? De vakbond wil iedereen overal vertegenwoordigen (leuk voor de Kokjes, netwerken voor nieuwe jobjes). Maar wie iedereen overal voor wil vertegenwoordigen, vertegenwoordigd al snel niemand. Vandaar dat veel leden met hun voeten gestemd hebben en weg zijn. Wat is de oplossing? Niet dat de overheid het niet luisteren naar de arbeider, gaat faciliteren. Er is maar één echte oplossing laat het gebeuren. Laat de Wim Kokjes er maar op de harde manier achter komen dat ze losgezongen zijn van hun potentiële achterban. Vanuit de puinhopen kan er een nieuwe vakbond komen, één die wel diens kerntaak kent.

JasDon
JasDon9 nov. 2021 - 18:28

"De overheid moet de vakbeweging versterken" Dat doet de overheid al veel te veel. Zie polderoverleg en bijzondere positie van vakbonden bij bv. pensioenfondsen. Misschien moet de vakbeweging eens meer naar zichzelf kijken, zoals hoe ze zich lieten gebruiken door de oudere leden om de pensioenen van jongeren deels te ondermijnen. Of zoals ze zich bezig gingen houden met allerlei hobby's waar leden helemaal geen baat bij of behoefte aan hebben.

OlavM
OlavM9 nov. 2021 - 18:25

Heel goed artikel! Bravo! M.i. is heel erg aangewezen dat de flexcontracten, waar mogelijk ook parttime contracten, en zeker 0-urencontracten worden ingeperkt, en waar mogelijk afgeschaft.

3 Reacties
OlavM
OlavM9 nov. 2021 - 18:27

Daarnaast moet natuurlijk het minimumloon omhoog. (Zelf ben ik overigens vroeger vakbondskaderlid geweest).

Eid
Eid9 nov. 2021 - 18:53

@Olav Dus waar de vakbond zelf niet in staat is, ondanks de goede onderwerpen die Olav ter sprake brengt, om aantrekkelijk te zijn ( wat is er dan mis??) Moet de overheid ze helpen, terwijl ze jaar in jaar uit zien dat leden wegrennen? Dus Olav, wat gaat de vakbeweging nou eens ZELF doen, beetje introspectie heet dat?

OlavM
OlavM10 nov. 2021 - 0:42

@ Eid: Volgens mij legt de schrijver het goed uit. Hieronder enkele citaten. [Natuurlijk is er van alles aan te merken op het beleid van de vakbeweging en zullen ze hun koers (moeten) heroverwegen. Maar als het evenwicht in de economie weg is, heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid.....] [Als samenleving hebben wij er belang bij dat er tegenover de macht van de werkgevers een sterke vakbeweging is. De geschiedenis leert ons ook dat langere periodes van welvaart door de overheid werden ingeluid met versterking van de positie van de vakbeweging.] [Als gevolg van de doorgeslagen flexibilisering heeft inmiddels 40% van de werkenden een onzeker contract. Werkers zijn in plaats van collega’s, in een race naar beneden, concurrenten van elkaar geworden. In die race naar beneden zoeken werkgevers meer en meer naar wegen om buiten die ‘niet-representatieve’ en ook nog eens ‘lastige’ vakbeweging zaken te doen.] [Daarom bepleiten wij: -dat CAO’s met afhankelijke gele bonden en ondernemingsraden verboden worden, -dat de onafhankelijke bonden het wettelijke recht krijgen op toegang tot bedrijven om onder werktijd vakbondswerk te doen, ook daar waar nog geen of weinig leden zijn, -dat de vakbeweging, als stimulans, meer zeggenschap krijgt in bedrijven en organisaties, als meer dan 33% van de werkers zich heeft georganiseerd. Wij zullen de komende tijd voorstellen met deze strekking indienen.] De schrijver besluit met: [En natuurlijk hebben wij een mening over het beleid en de aanpak van de vakbeweging. En natuurlijk zien wij graag een nog actievere vakbeweging. Maar daar gaan de leden van de vakbeweging zelf over.] Hij erkent dus dat de vakbeweging ook zelf hard aan de slag moet. Daaraan wordt vooreerst natuurlijk intern hard gewerkt. Hopelijk met het gewenste, broodnodige succes. Zo denk ik met genoegen terug aan 2 oktober 2004, de dag waarop i0n Amsterdam ruim 300.000 vakbondsleden met succes hebben gedemonstreerd. Op 17 december dat jaar is vervolgens een akkoord getekend door de Stichting van de Arbeid en het kabinet-Balkenende. (Lees hierover b.v.: https://vakbondshistorie.nl/dossiers/het-museumplein-tien-jaar-later/).

JaapBo
JaapBo9 nov. 2021 - 17:59

Natuurlijk heb je gelijk!!

Rutger Groot
Rutger Groot9 nov. 2021 - 17:28

Succes met al deze kansloze voorstellen. Eens met "We hebben met zijn allen belang bij een sterke onafhankelijke vakbeweging tegenover de onevenredig grote invloed van de werkgevers." Onevenredig vind ik overdreven, maar OK De teloorgang van de vakbonden is volledig te wijte aan het feit dat ze babyboomers onevenredig steunen. Bijvoorbeeld mbt het pensioendebat of mbt de jaarlijkse CAO verhiging: stompzinnig dat er wordt 'gestreden' voor een procentuele verhoging (ten gunste van de ervaren werknemers) en niet voor een 'lumpsum sum' dus vast bedrag voor iedereen. Geen wonder dat niemand meer lid wil worden van een vakbond..zoek de oorzaak van het probleem intern, voordat je ook aan het overheidsinfuus wil hangen....

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman9 nov. 2021 - 17:20

Het spijt me maar ik besteed mijn maandelijkse bijdrage voor een vakbondslidmaatschap liever aan een rechtsbijstandverzekering voor werk, verkeer en privé.

Eid
Eid9 nov. 2021 - 16:57

De overheid die dus gaat regelen dat medewerkers wel MOETEN instemmen met arbeidsvoorwaarden te regelen door vakbonden?? Oh, en zou de SP ook zo'n voorstander zijn van overheidsingrijpen als werkgevers verenigingen een zwakkere positie zouden hebben? En de overheid treedt nb zelf ook op als werkgever, en moet ze de 'tegenpartij' gaan versterken? Kijk, misschien moet de vakbeweging zichzelf eens vernieuwen, mn al die gestaalde kaders de dienst laten uitmaken, of stoppen zich met onderwerpen bezig te houden waar ze niet voor opgericht zijn, zoals milieu. Gewoon vechten voor ook jonge mensen en zzpers. En dat Tatcher verhaal: Blij dat die mevrouw ingreep bij die idiote automobielbonden waarbij werknemers meer buiten dan binnen stonden en de hele Britse autoindustrie om zeep hielpen. Nie wieder!