Joop

De overheid is te zwijgzaam over de dienstplicht, dat moet anders

  •  
14-02-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
6215 keer bekeken
  •  
10504014076_d935a6a6d2_o

© cc-foto: Bertknot

Met de dienstplicht vraagt de overheid iets enorm groots, maar nergens leggen ze uit hoe dat dan precies in elkaar steekt. Terwijl we niet kunnen uitsluiten dat er iets kan gebeuren. Kijk alleen al naar de huidige situatie rondom Oekraïne.
Nederland heeft een militaire dienstplicht. Er is nu dan wel geen opkomstplicht, maar als de overheid dat nodig acht kan deze weer worden ingevoerd. Dat zou betekenen dat als jij tussen de 17 en 45 jaar bent, jij verplicht kunt worden om in het leger te gaan en je leven te riskeren. Dat is nogal wat.
Het lijkt me op zijn minst wel zo eerlijk dat je hier helder over wordt geïnformeerd. De overheid claimt in principe het recht op jouw leven. Los van wat je daarvan vindt, dienstplichtigen verdienen het wel om te weten hoe dat zit. Wat is de dienstplicht? Wat houdt die in? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn mijn rechten? Geen onredelijke vragen denk ik. In de overheidscommunicatie over de dienstplicht valt echter één ding op: ze lijken weinig zin te hebben om er antwoord op te geven.
In het jaar dat je 17 wordt krijg je een brief van het ministerie van Defensie. Met deze brief word je geïnformeerd dat je officieel bent ingeschreven voor de dienstplicht. Je zou verwachten dat in deze brief ook wordt uitgelegd wat dat precies inhoudt, maar dat valt tegen.
De nieuwste brief die ik heb kunnen lezen is verstuurd in 2020. Samengevat staat er niet veel meer in dan dat je bent ingeschreven voor de dienstplicht, dat er nu geen opkomstplicht is en dat die in “heel uitzonderlijke situaties” weer terug kan komen. Uitleg over wat dit allemaal precies betekent ontbreekt. De brief komt vooral over als een formaliteit, alsof ze verwachten dat je alles over de dienstplicht al wel weet.
Voor meer informatie verwijst de brief naar een pagina op de website van de Rijksoverheid , maar die helpt ons niet veel verder. Op die pagina staan slechts drie punten: dat de opkomstplicht is uitgesteld, dat de dienstplicht ook voor vrouwen geldt, en wat je kunt doen als je een dubbele nationaliteit hebt en je in het andere land ook dienstplichtig bent.
Toegegeven, dat laatste punt is belangrijke informatie en het is goed dat het wordt gegeven. Maar op deze pagina wordt dus verder ook niet uitgelegd wat de dienstplicht concreet inhoudt. Er is een hele alinea gewijd aan hoe de wettekst is aangepast toen de dienstplicht ook voor vrouwen ging gelden, maar uitleggen wat de dienstplicht ís blijkt opnieuw te veel gevraagd. Zelfs een simpele zin als “Dienstplicht houdt in dat je verplicht bent in het leger te dienen in oorlogstijd” of iets dergelijks kan er niet vanaf.
Je kunt nog wel even verder zoeken, maar je zult weinig vinden. Er is een pagina genaamd ‘Waarom ontvang ik een brief over de dienstplicht?’, maar je kunt de informatie op die pagina samenvatten met ‘omdat er dienstplicht is’. Gebruik de (vrij onoverzichtelijke) zoekfunctie op de site en je zult weinig andere informatie vinden, behalve nog een paar trotse persberichten over dienstplicht voor vrouwen. Op de website van het ministerie van Defensie staat één pagina over de dienstplicht , maar die verwijst alleen maar terug naar de website van de Rijksoverheid. Andere overheidswebsites zoals werkenbijdefensie.nl leveren ook niks op.
Ik vind dat vreemd. Waarom wil de overheid niet helder en concreet uitleggen wat de dienstplicht is? Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je iets als dit van mensen vraagt, dan moet je dat op een heldere en toegankelijke manier aan hen uitleggen. Simpelweg zeggen “dienstplicht bestaat” is niet genoeg.
Naast die basisuitleg zijn er ook veel andere vragen die je kunt stellen. Wie worden als eerste opgeroepen? Hoe lang moet ik in dienst? Wat zijn redenen om afgewezen te worden? Wat zijn redenen waarmee je een uitzondering kunt krijgen? In welke omstandigheden zijn deze redenen geldig? Wat zijn als dienstplichtige mijn rechten? Hoe maak ik hier gebruik van? Als ik in dienstplicht ben, welke rechten vervallen dan? Wat gebeurt er als ik de dienstplicht weiger? Langs de officiële kanalen van de overheid kom ik er niet achter.
Het is ook niet alsof het gaat over iets hypothetisch dat we nooit gaan meemaken. De dienstplicht is ook nu relevant. Er is nu dan geen opkomstplicht, maar die kan op elk moment weer worden ingevoerd wanneer de overheid dat nodig acht – en dat is niet onvoorstelbaar. Met alle instabiliteit in de wereld kunnen we niet uitsluiten dat er iets kan gebeuren. Kijk alleen al naar de huidige situatie rondom Oekraïne. Als de hel losbarst en de overheid acht het nodig, is het dan eerlijk om dienstplichtigen op te gaan roepen terwijl ze amper zijn verteld wat dat inhoudt?
En mocht deze informatie allemaal beschikbaar komen zodra mensen worden opgeroepen, dan zou dat te laat zijn. Mensen moeten van tevoren zich kunnen inlezen in hoe een grote plicht als deze in elkaar zit, zodat als het ooit nodig is ze er voorbereid in kunnen gaan.
Met de militaire dienstplicht vraagt de overheid iets heel groots van alle Nederlandse burgers. Dan moet je als overheid ook op zijn minst duidelijk maken wat dat inhoudt. Ik zou niet afhankelijk moeten zijn van externe bronnen zoals NPO Kennis om te ontdekken wat dienstplicht precies is, en ik zou niet het wetboek in moeten duiken om achter mijn rechten te komen. Al die informatie moet helder en overzichtelijk op de website van de Rijksoverheid staan. Zoiets groots vragen van je burgers zonder hen fatsoenlijk te informeren, dat is gewoon niet eerlijk.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

Jose2324424
Jose232442415 apr. 2022 - 3:58

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

zekernietjoops
zekernietjoops15 feb. 2022 - 17:53

m.n. Imgikke, “Ours is not to wonder why, but to do or die.”..? Op deze site heb ik u leren kennen en waarderen als iemand waarmee ik het vrijwel altijd eens ben en indien niet helemaal, dan toch in de meeste opzichten. Maar in letterlijk, zaken van leven en dood, moet altijd het eigen geweten de maatstaf zijn en de doorslag geven: zeker ook in wetgeving waarbij dat een hoofdrol speelt, zoals z.g. militaire ’verplichtingen’. Dat Engelse citaat behoeft dus in deze zin aanvulling, ook al heeft dit verder volkomen gelijk in de overduidelijke bedoeling uit te drukken dat – in oorlogskwesties vrijwel altijd (zeer) kwaadaardige - machten en krachten hun tirannieke zin willen en zullen doordrukken. Voorts, wat vrijwel nooit in discussies als deze wordt besproken: als men vooral door de V.S. opgedrongen z.g. NAVO‘-verplichtingen’ - m.n. en toenemend, militaire inzet bij wat overduidelijk steun is aan louter geopolitiek gemotiveerde heers- en veroveringszucht van de V.S, hoofdzakelijk als bullebak van oppermachtig internationaal grootkapitaal en schimmige machten en krachten die dat onvoorwaardelijk steunen – beziet vanuit een ethisch en juridisch standpunt, is het wat mij betreft zonneklaar dat van dienstplichtigen zulke inzet nooit verlangd, laat staan, geëist kan worden! Ik denk dan ook dat zulke verdragsmatig vastgelegde z.g. ‘verplichtingen’ over militaire inzet die – impliciet – ook dienstplichtigen die ‘verplichting’ opleggen, in strijd zijn met de grondwet, OOK als verdediging daarvan, zoals te verwachten valt, komt met ”maar men kan een beroep doen op gewetensbezwaren” omdat die dan meestal uitmond in gerechtelijke vonnissen met een verhoudingsgewijs zeer zware z.g. ‘vervangende’ straf: N.B…. voor ethisch juist gedrag! Vrijwel zeker is dit alles overwogen bij de opschorting van de dienstplicht en de daarna volgende overgang tot een louter beroepsleger, maar dat zou dan ook aan veranderingen en/of ’inlegvelletjes’ in/bij die verdragen moeten blijken!

1 Reactie
zekernietjoops
zekernietjoops15 feb. 2022 - 19:56

correctie 3e alinea, 4e regel "...meestal uitmond..." moet zijn: ... meestal uitmondt...

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij15 feb. 2022 - 16:25

[ vraagt de overheid iets heel groots van alle Nederlandse burgers. ] Dat klinkt nogal afstandelijk, zij-wij, terwijl het volk zich(-zelf) moet verdedigen tegen aanvallers/indringers. Wat ik in het bovenstaande verhaal ook mis is het NATO aspect, dat als bijvoorbeeld Turkije wordt aangevallen door Rusland of Syrië, dat wij mee moeten vechten en dus uiteindelijk ook de dienstplichtigen, al zal dat dan wel als laatste ingezet worden, maar het gaat om het principe.

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout15 feb. 2022 - 12:56

Dienstplichtis zó oudbakken jaren zeventig. Ook al zou het kabinet deze plicht weer operationeel willen maken, dan nog wordt driekwart afgekeurd op S-5, op discodoofheid, of simpelweg op obees postuur. Van generaal tot korporaal ziet men de bui al hangen. Moeten dié worden gedrild tot verdedigers van het Vaderland? Voor degenen die graag mee willen doen met de Pentagongedicteerde geallieerde Coalition of the Willing, is er dienstrecht. Dat klinkt beter en trekt tenminste gemotiveerde rekruten aan in plaats van die Jan Salie's van de SP en de vredesbeweging toch? .

3 Reacties
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij15 feb. 2022 - 16:13

Als de hel losbarst komen eerst de beroeps en ex-beroeps op de proppen, dan de reservisten en tot slot de dienstplichtigen. Die ongetrainde dienstplichtigen gaan vooral in de ondersteuning, ook aan het front. Maar zoals we nu zien kunnen conflicten al jaren van te voren gaan opspelen, als Putin morgen Oekraïne verovert en overmorgen Estland, Letland en Litouwen (NATO-leden) opeist, kan het zomaar zijn dat plots de dienstplicht weer wordt ingevoerd en het trainen kan beginnen.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij15 feb. 2022 - 16:18

P.S. Als de hel losbreekt, dan kunnen ze uiteindelijk iedereen gebruiken die minstens één oog, één been en één hand heeft. Een leger bestaan voor een heel groot deel uit ondersteuning (voeding (nr 1 !), munitie, vervoer, onderhoud), niet iedereen vecht aan het front.

Eric Minnens
Eric Minnens16 feb. 2022 - 9:35

@Hannes, 'dienstrecht' is een mooie gedachte, al heb ik zo het groene vermoeden dat jij daar geen gebruik van zou maken... @Fransss, mooie aanvulling (een leger bestaat vooral uit ondersteuning, voeding nr. 1!) voor mijn begrip, ik heb indertijd broederdienst gehad.

ValsPlat
ValsPlat15 feb. 2022 - 12:27

Omdat ik nieuwsgierig ben heb ik de wet even opgezocht om te checken of deze alleen voor mannen geldt of niet. https://wetten.overheid.nl/BWBR0008589/2020-01-01 Helaas, artikel 70a, de wet maakt onderscheid naar sekse. Wat ook opvalt is dat zij die opgeleid worden voor een geestelijk ambt of dat uitvoeren, vrijgesteld worden, artikel 14 b. Werk aan de winkel voor diegenen die verdergaande secularisatie wensen.

1 Reactie
PintOfAle
PintOfAle15 feb. 2022 - 15:19

@ValsPlat Ja, omdat de wet is veranderd zodat vrouwen nu ook dienstplichtig zijn. Maar dat wordt dus niet met terugwerkende kracht doorgevoerd.

VanderAppel1
VanderAppel115 feb. 2022 - 12:09

Grofweg snappen wat dienstplicht is, is mijns inziens inderdaad vanzelfsprekend; daar is het woord duidelijk genoeg voor. En jouw suggestie van antwoordzin is niet correct. Het gaat niet om 'het leger'. Met 'leger' wordt de Landmacht bedoeld. Dienstplicht is Defensie-breed. Het onderzoeken van en schrijven over dit onderwerp zou toch voldoende moeten zijn om het woord 'leger' niet te gebruiken. Meer informatie dan gegeven in de brief is niet nodig in een zeer hypothetische situatie, vind ik. Ja, er is veel meer over te vertellen. Maar denk je dat dat zin heeft in deze situatie? En dat mensen daar op zitten te wachten? Jij misschien, maar dan ben je denk ik een uitzondering. De meeste mensen hoeven geen gedetailleerde informatie over een gebeurtenis die hoogstwaarschijnlijk nooit gaat gebeuren en waarvan ze weten dat als het wél gebeurt ze dán wel de informatie krijgen. Als de informatie zó breed en veel is, is het slimmer om het gewoon niet te geven. Het zou mij niet verbazen als er een website vol met vragen en antwoorden klaarstaat die instant live gezet kan worden als deze situatie werkelijk wordt. En dat is voldoende. Wat houdt het in? Iedereen snapt toch dat dat wel 1000 verschillende dingen kunnen zijn en dat je die niet allemaal kunt samenvatten in een brief of een zin? Ik kan echt tientallen situaties bedenken in het dagelijks leven waarbij het vanzelfsprekend is dat je niet gelijk álle mogelijke opties uitgelegd krijgt. Het leven zit vól met dingen waar je meestal niets van weet - daarom hebben we hulp nodig van juristen, belastingadviseurs, hypothekers, verzekeringsspecialisten, uitvaartbegeleiders, etc. - de informatie is zo breed en veel dat je die niet van tevoren geeft bij een bijna non-existente kans van gebeuren. Dan zul jij wellicht zeggen "Maar die dingen gaan niet over leven en dood." Dit ook niet, Tyler. Zo'n zinnetje over dat de overheid het recht op jouw leven claimt vind ik zo kinderlijk opruiend. In geval van oorlog is het eerder zo dat de ándere partij jouw leven wil claimen en dat de overheid het wil beschermen. Maar dat gaat niet zo maar. Daar zijn mensen en inzet voor nodig. We hebben gelukkig genoeg mensen daarvoor. De kans dat ze meer mensen nodig hebben is bijna non-existent, maar als dat wel zo is wordt je natuurlijk niet ingezet in de frontlinie (die overigens in deze tijd van moderne oorlogsvoering überhaupt bijna niet meer bestaat). Er is echt niemand bij Defensie die jou op een risicovolle positie wil hebben... En zo'n zinnetje als 'wat je daar ook van vindt' - dat wordt vaak gebruikt om te suggereren dat je het heus wel van twee kanten kunt bekijken. Dat doe je dus niet. Je vorige artikel is een pleidooi om het af te schaffen. Ja, natuurlijk, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar doe nou niet alsof je die niet hebt, met zo'n zinnetje. Jouw mening is is dat je in het geval van oorlog wel graag wilt dat het opgelost wordt maar dat je daar niet zelf aan mee wilt werken. Koren op de molen van de mensen die in deze reacties dingen zeggen als 'dienstplicht = slavernij'. Ik snap heus wat zo iemand bedoelt. Maar als we zó ver gaan dan kun je zeggen dat achterover leunen en het anderen laten oplossen terwijl er hulp nodig is daar ook wel wat van wegheeft... Het trieste is - je doet alsof het je niet zou verbazen als het binnenkort gebeurt. Je doet alsof je een hele realistische kijk op de situatie hebt, alsof je je er iets bij voor kunt stellen. Als je dat daadwerkelijk kunt vind ik het ongelofelijk dat je dan nog steeds kunt denken dat anderen het maar moeten doen terwijl jij niets doet als er hulp nodig is. Makkelijk praten van de zijlijn. Dat doe je op andere gebieden niet. Je schreeuwt niet over dierenleed en klimaat terwijl je een biefstuk eet - je onderneemt zelf actie en geeft het goede voorbeeld. Maar op dit gebied niet. Als je zélf risico loopt wordt het opeens anders, is dat het? Als het gaat over een situatie met potentieel nóg meer doden dan dat geef je niet thuis en moeten anderen het doen. En die anderen dóen dat ook. Voor JOU. Maar ze behouden zich het recht voor om jouw hulp te vragen in zeer uitzonderlijke situaties. Dat je die hulp per definitie niet wilt geven vind ik nogal wat.

2 Reacties
OlavM
OlavM16 feb. 2022 - 0:01

@ VanderAppel1: Toch is het ook zo, dat elk dienstplichtig individu een eigen gewetensvrijheid heeft (en moet hebben), en op basis daarvan individuele verantwoordelijkheid behoudt. Op grond daarvan moet hij soms belangrijke keuzes maken. Het is zeker mogelijk om op grond daarvan te beslissen dat je niet aan een aanvals- of koloniale oorlog wil deelnemen. Zo heb ik b.v. respect voor degenen die vroeger weigerden deel te nemen aan de strijd tegen de Indonesische vrijheidsstrijders (en de consequentie daaruit trokken dat ze gevangenisstraf kregen). En aan de andere kant voor degen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog het verzet tegen de fascisten (Franco c.s.) steunden. Met als gevolg dat ze lange tijd hun Nederlandse nationaliteit kwijt waren. En ook is het zo, dat "Befehl ist Befehl" niet zo maar altijd geldt. Een soldaat mag b.v. weigeren aan oorlogsmisdaden deel te nemen. Deze aspecten mis ik in je verhaal. Je stelt het allemaal te simpel voor.

VanderAppel1
VanderAppel116 feb. 2022 - 10:26

@OlavM Daar ben ik het helemaal mee eens en inderdaad, wij hoeven niet klakkeloos alles te doen, waarin we gelukkig wat anders zijn dan sommige andere landen. Wij mogen dingen weigeren. Ik heb toch nergens gezegd dat dat niet kan? Ik heb het daar helemaal niet over gehad omdat dat niet het punt van mijn reactie was. Mijn reactie ging met name over dat Tyler vindt dat alle informatie gelijk gegeven moet worden. Dat heeft niets te maken met dat we zo maar klakkeloos alles moeten doen. Dat vind ik namelijk niet en dat is wettelijk ook niet zo. Maar daar ging mijn reactie niet over dus ik snap niet dat je dat 'gemist' hebt. (ik vind óok niet dat je per definitie al 'nee' moet zeggen, maar dat terzijde) Overigens - niemand gebruikt het woord 'soldaat' in jouw context. Dat is hetzelfde als dat Tyler 'leger' gebruikt. Dat zijn woorden die mensen van boeken en films hebben, geen woorden die gebruikt worden bij Defensie. Soldaat is een rang. Geen woord voor voor willekeurig iemand bij Defensie.

Bastet2
Bastet215 feb. 2022 - 7:40

Er is misschien nog best een minieme kans dat er ook deels in ons land een oorlog uitgevochten gaat worden waarbij legers tegenover elkaar staan. Maar dan toch geen oorlog waarbij miljoenen opgeroepen dienstplichtigen meer zouden kunnen doen dan alleen maar gigantisch in de weg lopen.

lmgikke
lmgikke15 feb. 2022 - 7:28

Zoals in de Engelse taal mooi gezegd wordt over dienstplicht (en leger): Ours is not to wonder why, but to do or die.

Pera19711
Pera1971115 feb. 2022 - 6:06

Het is een imaginaire dreiging. De soldaten van nu zijn opgeleide professionals die dure apparatuur bedienen, geen ‘kanonnenvoer’ zoals in de 2 wereldoorlogen. Als er een grote crisis komt, is er geen 2-3 jaar tijd om iedereen die door de keuring komt te trainen en op te leiden. Zelfs landen op de Balkan met recente oorlogsgeschiedenis en wantrouwen naar de buren hebben de dienstplicht afgeschaft.

RainB
RainB15 feb. 2022 - 5:57

Ik heb tijdens mijn dienstplicht geweigerd een wapen te dragen of te gebruiken. Dat was en is in strijd met mijn levensovertuiging, maar daar hadden ze toen lak aan. Dat leverde leuke situaties op met gefrustreerde mannetjes die de baas wilde spelen en mij wel zouden breken. Ik heb meerdere malen opgesloten gezeten hiervoor. Zelf dacht ik idd dat de dienstplicht er niet meer was en het verbaaste mij dat Nederland nog steeds zo barbaars is als ruim 60 jaar geleden.

1 Reactie
Thuiszitter
Thuiszitter15 feb. 2022 - 9:46

Dat leverde leuke situaties op met gefrustreerde mannetjes die de baas wilde spelen — flinke Tinus zou mijn vader (reeds overleden)in die tijd zeggen , beroeps militair opleidings instructeur.

Eric Minnens
Eric Minnens15 feb. 2022 - 3:24

Ik heb gegoogeld op 'rijksoverheid.nl dienstplicht'. Dan krijg je de paar documenten over dienstplicht, die ook Tyler Rozema hier bespreekt. Je kunt dan aanvinken of de informatie je geholpen heeft. 'Nee', heb ik ingevuld. Vervolgens wordt gevraagd wat daarvan de reden is. 'De informatie is niet volledig', heb ik ingevuld. En verstuurd. Ziezo, als iedereen dat nou doet... ???? Hebben de ambtenaren iets om over na te denken.

tempest
tempest14 feb. 2022 - 21:57

Als Nederland dreigt te worden binnengevallen mag de overheid echt wel zoiets als een dienstplicht vragen van haar burgers. Wat dienstplicht inhoudt? Nou, doen wat de overheid opdraagt. Van schoonmaken en bommen vullen tot sneuvelen voor je vaderland.

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland15 feb. 2022 - 7:53

Ik ben hier geboren en mijn voorouders ook Maar dit is mijn land niet meer - ik ga er niet voor sterven en mijn dochter ook niet. Laat die trutten die van ons land een kutland hebben gemaakt dat zelf maar doen .

Eric Minnens
Eric Minnens15 feb. 2022 - 11:11

@Griezel, Maar waar moet je heen? België? Of China wellicht? De USA? Kosovo? Nee, Noorwegen natuurlijk! (Vraag maar aan Danielle ???? )

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland15 feb. 2022 - 11:50

@eric probleem is een beetje dat de trutten overal aan de macht zijn dus geen idee ergens waar boven zeeniveau lijkt me handig

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 feb. 2022 - 14:37

De Noren zijn heel gewone mensen met een heel gewone regering. In de tijd dat ik met mijn ex 's winters van hut naar hut trok op skies kwam ik regelmatig oefenende soldaatjes m/v tegen.

Jozias2
Jozias214 feb. 2022 - 21:48

Beste Tyler, Je stelt de volgende vragen: Wat is de dienstplicht? De plicht om je land te dienen. Wat houdt die in? Dat ligt er aan. Je wordt ergens ingedeeld en je krijgt een taak. Dat kan vanalles zijn. Wat zijn mijn plichten? Rechtmatige bevelen opvolgen. Wat zijn mijn rechten? Die staan in het ‘Amat’ en andere regelingen. https://www.afmp.nl/rechtspositie-voor-militairen/ Daarnaast: toen er nog wel een opkomstplicht was werden dienstplichtigen alleen op vrijwillige basis ingezet bij internationale missies. Oekraïne is geen navo land dus dat is niet zo heel relevant. Als Rusland een navo land binnenvalt wordt het wat anders. Maar stel dat je in dienst gaat. Heel eerlijk: Als je dit soort vragen blijft stellen dan wordt je vanzelf door de groep gecorrigeerd en als dat niet helpt dan ben je zo weer thuis hoor.

1 Reactie
VanderAppel1
VanderAppel115 feb. 2022 - 11:35

Echt, als ik je applaus zou kunnen geven zou ik het doen. Als jij het niet had gedaan had ik bijna woordelijk dezelfde reactie geschreven.

Hernandez
Hernandez14 feb. 2022 - 21:34

Geen dienstplicht, maar wil de auteur hiermee zeggen dat hij meer geld wil investeren in Defensie?

2 Reacties
watcher3
watcher314 feb. 2022 - 22:29

Blijf gewoon even bij de vraagstelling van het artikel svp.

LaBou
LaBou 15 feb. 2022 - 7:16

Wél dienstplicht, geen opkomstplicht.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194714 feb. 2022 - 21:11

Rozema lijkt wel geobsedeerd door de dienstplicht. Omdat er geen opkomstplicht is en het er niet naar uitziet dat deze weer wordt ingevoerd is er geen interesse in wat dienstplicht gaat inhouden. En het heeft weinig zin om daar op vooruit te lopen. Uiteraard zullen ze bij Defensie scenario's en plannen klaar hebben liggen voor het geval dat maar dat zijn uiteraard dienstgeheimen.

3 Reacties
watcher3
watcher314 feb. 2022 - 22:31

Nee, eigenlijk wel grappig: Ze gaan het nooit aandurven om al die moslimjongeren schietles te geven. Dus ingevoerd worden zie ik hem ondertussen inderdaad niet snel.

Winterdepressie
Winterdepressie14 feb. 2022 - 22:54

Volgens mij heeft Rozema tot nu toe 2 artikelen over dit onderwerp geschreven. Lijkt me voorbarig, helemaal voor een niet psycholoog om op basis van die sample-set een oordeel te geven over obsessie. Er zijn zat auteurs hier die veel meer over 1 bepaald onderwerp schrijven zonder dat een willekeurige reaguurder dat aangrijpt als non-argument. Misschien moet je oppassen met dat soort uitspraken. Het lijkt mij verder ook niet een vreemd verzoek om over iets met potentieel ingrijpende uitkomsten iets meer duidelijkheid te willen en hier over na te denken. Verder is dienstplicht simpelweg slavernij en ik, persoonlijk, ga daar niet aan mee werken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 feb. 2022 - 17:35

@Winterdepressie Het viel me wel op dat er twee opeenvolgende columns van hem, in een paar weken tijd, over dit onderwerp gaan. Maar u heeft gelijk. Een obsessie mag ik dat niet noemen.

Starter2
Starter214 feb. 2022 - 21:03

Wellicht had je even de Kaderwet dienstplicht kunnen opzoeken. https://wetten.overheid.nl/BWBR0008589/2020-01-01

2 Reacties
Redactie Joop
Redactie Joop14 feb. 2022 - 21:37

Link naar de wet staat in het stuk.

Starter2
Starter214 feb. 2022 - 21:45

@Redactie, ja ik zie het nu ook.

Frans4
Frans414 feb. 2022 - 20:31

Ik ben waarschijnlijk reeds te oud om me af te vragen wat dienstplicht inhoudt. Dat is nml: verplicht een of ander gaar uniform dragen waardoor je moet gehoorzamen aan hogere rangen en verder je grote smoel dicht houden terwijl je wat kunstjes moet leren. Dat is het zo ongeveer. En áls het oorlog wordt je zonder morren laten opofferen voor het Whatever. Want reken er maar op dat ten tijde van oorlog geen zier meer hebt te zeggen als burger.

4 Reacties
Eid
Eid14 feb. 2022 - 21:00

Als je jezelf te oud voelt om het je af te vragen, maar je stel vervolgens: "Dat is...".? Maar dan wel weer het typische te verwachten 'laat een ander t maar opknappen' verhaal.

watcher3
watcher314 feb. 2022 - 22:32

Beste Eid: Welke "andere" moet "wat" opknappen?

sr626
sr62614 feb. 2022 - 23:00

Ik weet nog heel goed wat dienstplicht inhoudt en dan ben je dus al op leeftijd. Maar het is goed dat het op de achterhand aanwezig is en ingezet kan worden. Je weet maar nooit, zie naar de ontwikkelingen in het oosten.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland15 feb. 2022 - 9:26

@eid waarom zouden wij het moeten opknappen - die oorlogen zijn bedoeld om de VS machtiger te maken tegen ons belang, tegen het belang van de wereld . Die oorlogszuchtige heertjes moeten zelf maar gaan knokken Ik stel voor dat we daarvoor een eiland beschikbaar stellen en eenieder die graag oorlog wil daarnaartoe sturen waar de heren elkaar op de bek mogen timmeren zoveel ze willen zodat normale mensen (ja dat zijn ook armen meneer Klaver) gewoon in vrede kunnen leven.