Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Jesse Klaver wil met links blok Nederland gaan verbouwen

Een heldere linkse agenda moet de kiezer overtuigen van een betere toekomst
Joop

De oplossing voor de werkloosheid

  •  
13-06-2012
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
114 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De gerichtheid van de overheden op economische groei is volgens mij de grootste bedreiging van de mensheid
De oplossing van de werkeloosheid is tevens de oplossing van de bankencrisis, het energie- en grondstoffentekort, het wereldvoedselprobleem, de armoede, de krottenwijken, de overbevolking, de milieuproblemen, alsmede de teloorgang van de natuur en de gezonde omgeving.
Waarvoor dient een overheid?
Een overheid is een noodzakelijk kwaad om geweld en conflicten tussen mensen te kunnen minimaliseren, en oorlogen met landen te voorkomen. Om dit te bereiken moet iedereen minimaal kunnen beschikken over voldoende kwalitatief voedsel, kleding, een fatsoenlijk onderdak in een gezonde omgeving en gepaste zorg. Iedereen wordt daardoor zelfredzaam en onafhankelijk.
Wat doet onze overheid nu?
Na de wederopbouw heeft de overheid rond de jaren zeventig zich in toenemende mate gericht op de abstractie ‘economische groei’. Om volledige werkgelegenheid te garanderen moest via reclame het verlangen naar leuke, nutteloze producten worden bevorderd. Deze gerichtheid op hebzucht heeft ons steeds meer afhankelijk gemaakt van bijvoorbeeld Europa, vele landen daarbuiten, olie, energie, mobiliteit, export, banken, reclame, grote bedrijven, enz. enz. De zelfredzaamheid is steeds minder geworden. We zitten nu met veel werkelozen, voedselbanken, klimaatverandering, hoge schulden, mensen die hun huis niet meer kunnen betalen, hulporganisaties, een energie- en grondstoffentekort, de teloorgang van natuur, een ongezonde omgeving, onbetaalbare zorg en oudedagvoorziening, onveiligheid, enz. enz.
Wat zou de overheid moeten doen?
Om dit zinkende schip te redden, moet de overheid zich weer richten op haar kerntaak, zodat iedereen binnen de landsgrenzen kan beschikken over voldoende kwalitatief voedsel, kleding, een fatsoenlijk onderdak in een gezonde omgeving en gepaste zorg. De overheid bemoeit zich niet langer met economische groei als onterechte graadmeter van welvaart. Geen bemoeienis met Europa, vele landen daarbuiten, olie, energie, mobiliteit, export, banken, reclame, grote bedrijven, innovaties, op economische groei gericht onderwijs, het tegengaan van monopolies, enz. enz.
Hoe kan de overheid haar oorspronkelijke taak uitvoeren?
Laat het bedrijfsleven zich zonder staatsbemoeienis liberaal ontwikkelen, en socialisten zich niet meer bemoeien met eerlijke verdeling. Hou de overheid zo klein mogelijk. Stimuleer niet langer het aan de lopende band produceren van auto’s of andere leuke, nutteloze producten, maar het aan de lopende band produceren van woningen, voedsel en grondstoffen voor kleding. De overheid moet daarvoor iedereen mobiliseren, die met zijn bestaande uitkering bv. 5 jaar vrijwillig wil werken in deze industrie, met de toezegging na die 5 jaar eigenaar te zijn van een eigen gratis, door hemzelf vormgegeven woning met op loopafstand werkmogelijkheden, recreatienatuur en zijn verdere leven voldoende gratis voedsel en grondstoffen voor kleding via stadslandbouw, alsmede verwarming en elektriciteit uit niet-fossiele brandstoffen. Voor deze groep zijn geen ouderdomsvoorzieningen of andere uitkeringen meer nodig, want iedereen heeft dan levenslang een basis-inkomen in natura.
Het einde van de armoede.
Als alle overheden van de wereld zich zonder ontwikkelingshulp op deze taak zouden richten, zijn er ook geen onveilige, onhygiënische, overbevolkte krottenwijken meer met hongerende mensen.
Aad Breed (voor praktische uitwerking zie www.piramidestad.nl )

Meer over:

opinie, economie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

hphilippens
hphilippens13 jun. 2012 - 9:59

De oplossing voor werkeloosheid is aan het werk gaat. De oplossing voor werkloosheid is veel ingewikkelder.

jonh16144
jonh1614413 jun. 2012 - 9:59

Deze plannen zullen nooit worden uitgevoerd. Immers, de speknekken willen wel hun bonussen behouden!

FritsGuevara
FritsGuevara13 jun. 2012 - 9:59

Ik denk dat er ook een hoop te behalen valt in het afschaffen van allerlei lasten. Je betaalt je wild aan accijnzen op genotmiddelen, die ook allerlei minima betalen. Of invoerrechten, van alles wat buiten Europa komt. En als je een bedrijf bent, moet je om te overleven wel marges vragen die flink hoog boven je inkoopprijs liggen, om al die overheidslasten te kunnen betalen. Ook mensen met een minimum inkomen moeten die prijzen betalen willen ze iets broodnodigs kunnen kopen. Er is geen overheid die die mensen bij staat dan dat dat (opnieuw, zucht) van de belastinbetaler wordt afgeperst in de vorm van nog meer lasten, bovenop hun BTW, accijnzen. Ik denk dat de boel gewoon veel efficiënter en schappelijker gaat als de overheid eerst het goede voorbeeld geeft door mensen niet zo onbillijk en genadeloos af te persen bij elke soort contact dat ze hebben. Daarom ben ik wel te vinden in het idee dat het bedrijfsleven vrij dient te worden gelaten, dit kan niet onder een lastenverlichting. Er komt dan bij mensen ongetwijfeld véél meer geld vrij om ook de privatisering een behorlijke kans te gunnen, daar heb je extra bestedingsruimte voor nodig die nu de overheid van je afpakt. Ik denk dat al die vormen van Arbeitseinsatz met een huis als gouden bergen belofte dan ook achterwege kunnen blijven, doordat je niet alleen de overheid, maar ook de groep van lijdende mensen die van een overheid afhankelijk zouden zijn, drastisch beperkt. Voor dit soort ideeën kun je beter zo liberaal mogelijk stemmen. En niet zozeer links.

FritsGuevara
FritsGuevara13 jun. 2012 - 9:59

Na het posten van mijn voorgaande reactie zijn er toch nog 3 opmerkingen die me verder nog te binnen schieten. - concurrentievervalsing: de overheid verwerft zich via dwang en intimidatie allerlei middelen om die werklozen te betalen voor die 5 jaar. Nou weet ik dat voor een filosoof begrippen als goed en kwaad maar subjectief zijn, maar wat wel tot de realiteit voor veel mensen behoort, is medegevoel. Als je een filosofisch idee oppert, wordt daar dan ook rekening mee gehouden, dat Henk & Ingrid de belastingmelkkoe, als ze dit niet willen, zich gedwongen voelen hieraan mee te moeten werken via de belasting die van ze wordt afgeperst? Dat brengt me ook enigszins kwantitatief, bij de volgende in vraag stelling: - enorme toevloed van werklozen bij het UWV: Een geheel eigen huis binnen slechts 5 jaar. Dat wil zeggen een huis waar geen enkele hypotheek op rust! Dat krijgen Henk & Ingrid vaak nog niet eens na hun 65e voor elkaar. Ik hoef niet uit te leggen dat de beloning voor het werkloos zijn, zo gigantisch hoog zal zijn vergeleken met werk hebben, dat heel veel mensen waarschijnlijk hun werk hiervoor neer zullen leggen. Er blijft dan nog maar een handjevol belastingbetalers over om dit allemaal op te brengen want die wel of niet dakloze werklozen moeten wel een redelijke vorm van eten en zorg krijgen voordat ze hun huis in de Gemeente Fata Morgana kunnen bemachtigen. De rekening hiervoor zal liggen bij die 2 belastingbetalers die er dan nog over zijn: namelijk Gekke Henkie, en Gekke Ingridje. Opmerking 3 is misschien wat vals, maar de artikelschrijver is zelf architect. Als er woningen dienen te worden gebouwd waar je in hoge mate kan bepalen hoe die eruit ziet, vist de artikelschrijver dan niet naar allerlei orders, en te verkrijgen via een soort "croony capitalism" (i.e. bedrijven die zich afhankelijk maken van overheidsorders om wat voor reden dan ook).

adriek
adriek13 jun. 2012 - 9:59

Onze overheden hebben zich, net als de burgers, in de luren laten leggen door 'financieel adviseurs' die verkondigen dat schuld goed is, en meer schuld beter. Dat aandelen (en andere financiële 'producten') daadwerkelijk waarde hebben. Dat je je overal tegen kunt, en moet, verzekeren. Vrijwel niemand heeft willen inzien dat het gevolg van deze handelswijze, ondersteund door een zeer succesvolle lobby, tot gevolg heeft gehad dat zo'n 80% van al het geld momenteel geen enkele waarde als onderpand heeft behalve 'het vertrouwen van de markt'. Dat is de reden dat de banken (systeembanken heten ze vrijwel allemaal) niet mogen vallen (een echt bedrijf gaat failliet, alle banken zijn technisch failliet, dus laten we ze vallen, of niet). Het wonderlijke is dat de Europese regeringen nu doen wat burgers in nood ook vaak doen: het ene gat met het andere gat vullen en lening op lening stapelen in de hoop dat het vanzelf goedkomt. Leningen kun je op twee manieren kwijtraken: afbetalen of faillietgaan. Met het aangaan van nog meer schuld vererger je het probleem. Ook als je geld van je buurman leent (vooral als hij het geld op zijn beurt ook moet lenen...) Al eeuwenlang houden overheden zich voornamelijk bezig met het in stand houden van hun eigen macht, en de macht van degenen die hen ondersteunen. In vroeger jaren was het de aristocratie, later de industrieën, in de huidige tijd de financiële wereld. Het is wel knap dat er nog steeds mensen geloven dat de overheid er is voor de burgers, en de belangen van de burgers dient: dat is net zo'n leugen als die financieel adviseur die zegt jouw financiële belangen voorop te stellen. Dit systeem staat op instorten, ik ben benieuwd of we er iets anders, misschien wel beters, voor terugkrijgen.

Simbro
Simbro13 jun. 2012 - 9:59

"Laat het bedrijfsleven zich zonder staatsbemoeienis liberaal ontwikkelen, en socialisten zich niet meer bemoeien met eerlijke verdeling. Hou de overheid zo klein mogelijk" "De overheid moet daarvoor iedereen mobiliseren, ..." Dit artikel hinkt op twee gedachten: een zo klein mogelijke overheid en een overheid die iedereen mobiliseert. Lijkt me een onmogelijke tegenstrijdigheid. Totaal ontbreekt het besef, dat in het kapitalisme de overheid probeert de excessen van dat systeem enigszins tegen te gaan. Zonder die overheidsrol zou het spel der vrije economische krachten een nog gotere puinhoop opleveren dan nu. Er wordt niet geproduceerd om menselijke behoeften te bevredigen, maar om eigenaren van de ondernemingen (aandeelhouders) van winsten te voorzien. Dat kan alleen als de producten aangesmeerd worden d.m.v reclame, daarin heeft de schrijver gelijk. Maar die reclame komt natuurlijk niet van de overheid, maar van de bedrijven, dat zijn de belanghebbenden. Ik vind deze 'analyse' voor een filosoof uiterst zwak.

rbakels
rbakels13 jun. 2012 - 9:59

Een "Filosoof en architect" is nog geen econoom. Dat ben ik ook niet, maar ik weet wel dat economische groei net per se betekent dat we ween groter beroep op (niet-duurzame) hulpbronnen moeten doen. Integendeel, het besef dat onze planeet "eindig" is creëert allerlei nieuwe economische mogelijkheden, van zonnencellen tot gecombineerde warmte-krachtcentrales die een rendement van tegen de 100% halen. En denk eens aan de internet-revolutie, die veel mensen aan het werk houdt, en ons leven veel efficiënter maakt.

HenkDaalder2
HenkDaalder213 jun. 2012 - 9:59

Beste Aad, Op punten zit er veel waars in je visie Maar zijn de huidige krottenwijken niet ongeveer geworden wat jij een piramidestad noemt? Onze wereld is nu veel complexer dan de wereld in jouw visie. Als we die kant op willen, is er een vorm van dictatuur nodig om de complexiteit sterk te reduceren. Mensen zullen dat als opgelegde armoede ervaren. Ongeveer zoals Oost Duitsland en Sovjet Rusland. Bedenk dat ze daar een heel omvangrijke geheime politie nodig hadden om de bevolking onder de duim te houden. Juist omdat "de bevolking" het niet eens was met het voorgestelde model. Ik verwacht dat maar een heel erg klein deel van de wereldbevolking iets ziet in de samenleving zoals jij die ziet. Mij doet het denken aan de Amish gemeenschappen. Niet iedereen zal de stilstand daar waarderen. De complexiteit in onze samenleving vergt veel kennis, en hoog opgeleide mensen. En door de complexiteit steeds andere investeringen, daar is geld voor nodig. Niet zo veel als de verspil economie die we nu hebben, maar toch is er veel geld nodig. De complexiteit maakt specialisten nodig. Die moeten nu eenmaal veel reizen, om hun kennis op de juiste plek in te zetten

ANRandy
ANRandy13 jun. 2012 - 9:59

Een liberaal, zelfs libertair pleidooi. Hulde! Je moet niet denken dat een het bedenken van een luchtkasteel daadwerkelijk werk of überhaupt iets oplevert. Toch?

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen13 jun. 2012 - 9:59

Toch? Een libertair luchtkasteel levert dus ook niets op?

Michiel Online
Michiel Online13 jun. 2012 - 9:59

Dus jij, Ginger Ted, wil geweld laten voor wat het is. Kinderen die liggen te creperen zodat jij s'avonds naar je breedbeeld tv van 5 kilometer kan zitten kijken naar programma's als tegenlicht en nova zembla want dat werkt allemaal. ja.

Monique Sparla
Monique Sparla13 jun. 2012 - 9:59

Laten we eerst eens beginnen met het schip bij de wal te houden en een Basis-inkomen voor iedereen organiseren, om de armoede en de onrust die er hiermee veroorzaakt wordt te beperken. http://basisinkomen.nl/wp/campagne/petitie-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen-obi/ En fijn dat er ideeën zijn om anders naar de dominante systemen te kijken. Dat ze inmiddels niet meer functioneren, omdat ze grotendeels bestuurd wordt door oer conservatieve ideeën over een samenleving, die we ons echt niet meer kunnen en vaak ook niet meer willen permitteren, is in middels wel duidelijk . Het concept achter een circulaire economie vergt inderdaad ook een andere kijk op het bancaire systeem, verdienmodellen (zie het onderzoek van Jonker (sorry voor de lange url) http://goo.gl/rbCa9 en de concurrentie. De overheid kan overigens hierin een goeie intermediair functie in vervullen!

1 Reactie
ANRandy
ANRandy13 jun. 2012 - 9:59

Maar met dat schip aan die wal, niet verplichtend maar ras all on board roepen, teneinde voor wie het avontuur zoekt zo gauw het kan go boldly where no man has gone before. Alles voor een free Enterprise. Kunnen de bezorgde types hun dagen verder aan wal slijten. Ik ben niet bang voor wat golfslag, sirenes, en zeemonsters, voel me thuis in den vreemde, en kan bovendien goed zwemmen.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods13 jun. 2012 - 9:59

De titel filosoof, is dat een academisch verleende of een zelfverleende titel? Het laatste, toch?

1 Reactie
patrick3
patrick313 jun. 2012 - 9:59

M.i. leidt de studie wijsbegeerte op tot 'filosofologie', en is de academische filosofie heden ten dage verworden tot 'commentaar op de geschiedenis van de filosofie'. Dus geef mij maar een zelfbenoemd filosoof, als 'ie daarmee wil aangeven dat hij op zoek is gegaan naar nieuwe gezichtspunten etc.

[verwijderd]
[verwijderd]13 jun. 2012 - 9:59

Zolang de overheid als intermediair optreedt in situaties waarin het bedrijfsleven mensen geen betaalde arbeid wil of kan aanbieden kan diezelfde overheid niet geminimaliseerd worden. En ik denk dat juist in tijden als deze de nood voor een actieve overheid groter wordt dan ooit. Op sociaal gebeid kan er van alles niet omdat het te duur zou zijn. Tegelijkertijd staan in steeds meer landen enorme hoeveelheden mensen volstrekt uitzichtloos aan de kant. Mensen die roepen om een kleinere overheid zeggen in feite "" laat iedereen maar stikken die werk nodig heeft, en eveneens iedereen die hulp nodig heeft "" We hebben de laatste generaties enorm veel bereikt op het gebied van productiviteit. Maar gek genoeg heeft ons dat tot waanzinnige conclusies geleid. Stel je voor, we zijn een kleine gemeenschap op een eiland in de Stille oceaan. De werkverdeling was vrij simpel: de mannen brengen een groot deel van hun tijd op zee door om vis te vangen voor het dorp, de vrouwen en voor zwaar werk minder geschikten zorgen voor met name de kinderen, de zieken en het veld. Beide groepen doen er ongeveer de hele dag over om hun werk goed te doen. ''s Avonds komen ze allemaal samen om de gezamenlijke visvangst en oogst te koken en te eten. Maar opeens, zonder dat mensen eigenlijk weten waarom, verandert er iets heel cruciaals: grote hoeveelheden vis zwemmen plotseling in een vaargeul direct naast het eiland. De vissers hebben nu ineens aan een half uurtje vissen genoeg om nog veel meer te vangen dan ze vroeger een hele dag over deden. Elk logisch denkend mens zou zeggen "Prachtig, ze kunnen al binnen een uurtje terug zijn en dan meehelpen met alle werkzaamheden in het dorp zodat die nog veel beter gebeuren en zodat iedereen wat eerder klaar is met zijn of haar werk". Maar wat gebeurt er? De vissers komen na dat uurtje werken weer terug met hun enorme vangst, en zeggen vervolgens "Wij hebben ons werk in een uurtje gedaan, nu eisen we van jullie dat je je werk ook in een uurtje gaat doen". Dat in essentie is de dommigheid van onze samenleving: we zijn veel beter en efficienter in het produceren van goederen dan we ooit kunnen zijn op het gebied van zorg. Logisch zou zijn dat we dan zouden zeggen dat we heel veel meer geld overhouden voor een steeds betere zorgverlening. Maar in plaats daarvan zijn we zo dom om dat in percentages uit te gaan drukken en dan alarm te slaan "omdat het percentage van onze arbeid dat naar de zorg gaat zo astronomisch is gestegen". In werkelijkheid is die zorg niet de groter veranderde factor, maar het feit dat de productie-efficientie zo ongelofelijk is verhoogd. In plaats van ons profijt daaruit te trekken als een samenleving ervaren we het als een vloek dat die efficientie niet mogelijk is bij de zorg voor mensen. Wat een bron voor enorme vreugde had moeten zijn is een bron van voortdurende irritatie en zorg geworden waarbij we het onmogelijke blijven proberen: de zorg aan de productiesnelheid aan te passen in plaats van blij te zijn dat we nu veel meer van onze tijd aan elkaar kunnen spenderen. Maar ja, die houding maakt aandeelhouders niet rijk, dus daarover wordt maar liever zo weinig mogelijk gesproken.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman13 jun. 2012 - 9:59

Dat is het, prachtig uitgelegd!