Joop

De onwetendheid over het VN-comité dat Zwarte Piet bekritiseert

  •  
31-08-2015
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
51 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_7691dd3006.jpg
Hoe conservatieven bang zijn om hun macht te verliezen 
Twitter staat rood te gloeien want de VN slaat ons in de boeien. Of toch niet? De kranten zetten het redelijk goed uiteen maar toch begrijpt men het niet. Men weet niet wat het antiracismecomité is en doet. Noch weet men waarom het comité Nederland adviseerde om de racistische scherpe kanten van Zwarte Piet aan te passen.
Hier een paar twitterreacties:
‘Nu weet ik waarom VN praktisch afwezig was bij drama bootvluchtelingen op Lesbos. Er moest over Zwarte Piet vergaderd worden’ , –  Andries Knevel
‘Een comité van de VN. Het wordt met de dag gekker,’  –  Erik de Vlieger
‘In meer dan de helft van de landen die zitting hadden in de Piet-commissie van de VN, is homoseksualiteit een strafbaar feit,’ – Blondemevrouw
‘De VN is een door belangengroeperingen gekaapte organisatie. Bovendien: Saudi-Arabië in de mensenrechtencommissie. Kom op zeg!’ –  Rob Hoogland
‘Ik wil dat de VS zich aanpast,’ –  Jan Roos
‘De Verenigde Naties die ons vertellen dat Zwarte Piet anders moet; laten ze de grote problemen in de wereld helpen oplossen. Dit is ridicuul,’ – Frans Weisglas
Deze tweets suggereren dat deze mensen niet weten waar het om gaat. Ze tweeten zonder vijf minuten de tijd te nemen om te googelen. Ze geloven dat de VN plotseling denkt: ‘laten we Nederland even pesten.’ Of hoe een objectivist op twitter het zegt: ‘omdat de VN anti-Westen is. Die foute racistische, imperialistische vrijheidscultuur moet kapot.’
Maar hoe zit het precies? 
Na de Tweede Wereldoorlog was de wereld nog verschrikt door de Holocaust en Hitler’s rassentheorie. In Zuid-Afrika was de Apartheid op haar hoogtepunt. In de VS mochten de zwarten niet in hetzelfde zwembad als de witten zwemmen, noch uit dezelfde waterfontein drinken. Toen hebben de staten besloten om iets aan rassendiscriminatie te doen. En zo maakten ze een antiracismeverdrag (internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie).
Nederland heeft daar een actieve rol in gespeeld. Jurist Willem Ewald Siegmann (van de KVP) vertelde trots in de Eerste Kamer in 1966:
‘Ik meen te weten dat de Nederlandse delegatie te New York een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van deze conventie, hetgeen met name door de Afrikaanse delegaties werd gewaardeerd.’
Wat is een verdrag? Het is een juridisch bindende overeenkomst. Je kan het zien als een contract waar landen zich mee verplichten om dingen te doen of te laten. In dit geval bestrijden ze racisme en discriminatie.
Waarom een comité?
Verdragen hebben een probleem. Alle landen roepen dat ze wereldkampioen zijn in mensenrechten maar niemand kan hen dwingen om de rechten daadwerkelijk te respecteren. Er is dus geen handhaving, geen wereldpolitie. De staten proberen dit probleem op te lossen door extra procedures te maken. Voor het antiracismeverdrag hebben ze ook een comité opgezet. Landen rapporteren om de twee jaar wat ze, tussen vergaderingen in, hebben gedaan om hun verplichtingen na te komen. Wat hebben ze precies gedaan om racisme in het eigen land tegen te gaan? Het comité beoordeelt de rapporten en geeft adviezen om de racismebestrijding te verbeteren. De landen zijn niet verplicht om die op te volgen maar ze kunnen de adviezen niet met een schoon geweten aan hun laars lappen. Immers, het comité is een onafhankelijke neutrale derde, dat objectiever kan kijken dan de landen zelf. Immers wie kan zijn eigen gebreken 100% objectief zien?
Drogredenen Dus al die tweets over de VN zijn drogredenen. Het comité is niet bezig met homoseksualiteit noch met verdrinkende vluchtelingen. Wie dat verwacht, kan net zo goed verontwaardigd roepen: ‘waarom lost de brandweer geen moorden op? Waarom controleert het ambulancepersoneel geen treinkaartjes?’ Omdat het niet hun taak is.
Een andere drogreden is een ad hominem. Men valt de comitéleden zelf aan. Zoals Hoogland met: “Saudi-Arabië zit in de mensenrechtencommissie.” Hij zuigt dit uit zijn duim want het antiracismecomité is namelijk iets anders dan de mensenrechtencommissie (deze drogreden over de mensenrechtencommissie komt vaak voor omdat men niet weet dat de plekken in de VN-organisaties verdeeld zijn over verschillende regio’s. Er moeten bijvoorbeeld altijd 12 leden uit Afrika gekozen worden en het is onmogelijk om iedere keer 12 andere democratische landen te vinden.)
Ook Thomas Borst speelt keihard op de man in Elsevier: ‘deze omstreden VN-leden oordelen over racisme in Nederland.’ Hij vindt bijvoorbeeld de Rus en de Roemeen ‘discutabel’. Want zij zijn zeker inferieure mensen. Wie zijn zij om ons Nederlanders te vertellen hoe het moet? Wij weten het immers altijd beter. Of zoals iemand me op Twitter informeerde: ‘het IQ van het Nederlandse volk behoort tot de top van de wereld.’ Amen. Ook Borst is slecht geïnformeerd. Ik heb een mastercollege mensenrechten in Utrecht gevolgd en de professor was een Albanees. In de wereld van juristen telt slechts je deskundigheid en niet je afkomst. De Deen Morten Kjærum – die lid van het comité is geweest – schrijft in het studieboek: ‘the experts, who are from all parts of the world, do not represent their own countries but act independently. The Committee does its utmost to guard its independence and strongly rejects any attempts to influence its work improperly.’
Deze aanval op de man komt vaker voor in conservatieve en rechtse kringen. In zijn boek,  Oikofobie , trekt Thierry Baudet zijn neus op voor rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Want ze zouden uit inferieure landen komen, zoals ‘Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, Bulgarije en Litouwen.’ En in zijn boek De aanval op de natiestaat praat hij denigrerend over de Sloveense rechter Boštjan Zupancic. Maar 30 seconden googelen toont aan dat Zupancic een beter diploma heeft dan Baudet. Zupancic heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan de Harvard Law School, die nu op de tweede plek staat in de wereld (en destijds op de eerste plek stond). Baudet promoveerde met een flutscriptie aan de universiteit van Leiden, die op de 23e plek staat. Behalve rechter is Zupancic ook vicepresident geweest van UN Committee Against Torture. Hij was professor bij verschillende universiteiten in de wereld en werkt op de redactie van een aantal juridische tijdschriften. Baudet was columnist bij NRC. Zupancic schreef een waslijst aan wetenschappelijke publicaties. Baudet schreef vier boeken, waarvan één met iemand anders, één was zijn scriptie, één een verzameling van zijn drogredenen uit columns en het laatste een roman over zijn seksuele frustraties.
De conservatieven vallen de mensenrechten niet slechts uit domheid aan. Als Zwarte Piet niet meer zwart is kunnen zij hun kinderen moeilijker spelenderwijs met witte suprematie indoctrineren. Stel je voor hoe erg het is dat kinderen op nationale feesten niet meer leren dat een blanke oude christelijke man de baas is met een stoet zwarte knechten in zijn kielzog. Door steeds sterker wordende mensenrechten kunnen de conservatieven geen moslims meer deporteren. En ook aanvallen op olierijke landen worden duurder want nu kunnen de Irakezen ons bij het Europees mensenrechtenhof aanklagen. Als je het mij vraagt zijn conservatieven niet bang voor nieuwe tinten. Ze vrezen voor verlies van hun macht.
cc-foto: United States Mission Geneva

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (46)

TomPoes2
TomPoes231 aug. 2015 - 8:40

"Dus al die tweets over de VN zijn drogredenen. Het comité is niet bezig met homoseksualiteit noch met verdrinkende vluchtelingen. Wie dat verwacht, kan net zo goed verontwaardigd roepen: ‘waarom lost de brandweer geen moorden op? Waarom controleert het ambulancepersoneel geen treinkaartjes?’ Omdat het niet hun taak is." LOL Het enige dat de kretologen interesseert in punten scoren bij hun achterban.

RoBru
RoBru31 aug. 2015 - 8:40

Ik vind het in ieder geval een geslaagde aanval op Baudet. Gezien zijn 4 boeken is alles wat hij zegt onzin. En back on topic: er kan natuurlijk lang getwist worden over het antiracismeverdrag, de audit-achtige manier waarop de VN dat denkt te moeten monitoren en de achtergrond qua nationaliteit, opleiding of cultuur van de mensen die zitting hebben in het comité, maar de kritiek, ook in de geciteerde tweets had een iets andere achtergrond: - Is Zwarte Piet een ernstig racistische fenomeen? De Nederlander vindt in grote getale van niet. - Is (institutioneel of volks) racisme in Nederland een groot probleem of niet? - Zijn er bij vermeend racisme (juridische) mogelijkheden om dat aan te kaarten of niet? - Zijn er in Nederland andere schendingen van mensenrechten, al of niet samenhangend met de multiculturele samenleving, die urgenter en ernstiger zijn?

HetTwentseRos
HetTwentseRos31 aug. 2015 - 8:40

"Ook Thomas Borst speelt keihard op de man in Elsevier: ‘deze omstreden VN-leden oordelen over racisme in Nederland.’ Hij vindt bijvoorbeeld de Rus en de Roemeen ‘discutabel’. Want zij zijn zeker inferieure mensen. Wie zijn zij om ons Nederlanders te vertellen hoe het moet? Wij weten het immers altijd beter." Op welke wijze kunt u Thomas Borst in de mond leggen, dat het inferieure mensen betreffen en dat Nederlanders alles beter weten? Waar wordt dat door de heer Borst beweert? Ik begin me op deze manier wel zorgen te maken over de staat van de Filosofie.

Roberti
Roberti31 aug. 2015 - 8:40

Is die 'onwetendheid' niet nogal bewust?

Mark Gh
Mark Gh31 aug. 2015 - 8:40

Reductio Ad Zwarte Pietum. Kansloze, zinloze discussie gegarandeerd.

Frank Straathoff
Frank Straathoff31 aug. 2015 - 8:40

De onwetendheid van het VN-comité dat Zwarte Piet bekritiseert. Beter.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten31 aug. 2015 - 8:40

''Als Zwarte Piet niet meer zwart is kunnen zij hun kinderen moeilijker spelenderwijs met witte suprematie indoctrineren.'' Hahahaha, werkelijk? U beseft toch zeker wel dat u als *kuch* filosoof zich met deze opmerking volledig diskwalificeert.

NicoSchouten
NicoSchouten31 aug. 2015 - 8:40

Nog iets over die malle redenering dat Sinterklaas met zijn zwarte knechten de 'witte suprematie' symboliseert. Betekent dit dat geen enkele blanke werkgever donkere werknemers mag aannemen omdat dat zijn 'witte suprematie' symboliseert? Pleit Ticu zo voor raciale discriminatie? Ik vermoed van niet. Ik vermoed analytische blindheid. Deze blindheid zie ik ook steeds bij andere als 'racistisch' benoemde kenmerken.

neutralist
neutralist31 aug. 2015 - 8:40

De grap wordt alleen maar groter.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201431 aug. 2015 - 8:40

De VN mag geen schoentje zetten.

Paulpeters
Paulpeters31 aug. 2015 - 8:40

Ik durf hier nauwelijks te reageren want ik heb zelf nog minder dan vier boeken geschreven. Namelijk nul. Gelukkig heb ik wel meer dan 50 reacties geschreven hier op Joop, dus ik hoop dat dat ook meetelt.. :-) Ik ben het op zich wel eens met Mihai dat het goedkoop is om het comité met ad hominems en drogredenen af te serveren. Anderzijds maakt hij zich zelf ook schuldig aan ad hominems en drogredenen. Hoe dan ook, het zal hem toch ook wel bekend zijn dat er veel wetenschappelijke kritiek is op zowel het CERD-comité als de Mensenrechtencommissie. Zeker vanuit liberale (o.a. Amerikaans-academische) hoek, omdat deze instellingen teveel staatsinterventie zouden benadrukken en daarmee de (Amerikaanse/Europese perceptie van de vrijheidsrechten als non-interventie-instrumenten onder druk zetten en daarmee de werking van deze vrijheidsrechten frustreren. Dat is een serieus debat dat je niet met dit soort vrij eenvoudige verhaaltjes kunt desavoueren, Mihai. Verder vind ik dat we (ook Joop) teveel praten over die ene alinea over zwarte piet (die ik zelf ook vergezocht vindt, en je mag het met aanbevelingen oneens zijn en ze naast je neerleggen, maar soit), terwijl de rest van het rapport veel belangrijker is. Participatie van minderheden in ons land, arbeidsmarktdiscriminatie, etc. Laten we het daar meer over hebben, dat is veel relevanter.

JanVG2
JanVG231 aug. 2015 - 8:40

Hoewel ik in het begin Mihai redelijk kan volgen – het er zelfs wel min of meer mee eens ben – ontspoort hij, naar mijn gevoel, allengs. Hij is dan vooral bezig met zijn eigen ideologische strijd, waarvoor de zwarte-pieten discussie enkel een stok is geworden om “de vijand” te slaan – de witte conservatieve (rechtse) mannen, die nog steeds grote complotten beramen om de niet-witten en niet-mannen eronder te houden. Deze karikatuur van de groep tegenstanders beschadigt zijn opgeroepen beeld van objectiviteit. Dan nu wat meer specifieke opmerkingen: Mihai geeft eerst aan dat het lidmaatschap van dit soort commissies nu eenmaal eerlijk over de regio’s verdeeld moet worden en dat er DUS ook mensen uit niet-democratische landen inzitten – van staatswege voorgesteld. Als dat zo is, wordt het moeilijk om je een paar alinea’s later te beroepen op “In de wereld van juristen telt slechts je deskundigheid en niet je afkomst.” Het academische gehalte kan per persoon verschillen, en ook de onafhankelijkheid. Over het algemeen is het redelijk tot goed!, maar of ze allemaal (!) in Nederland rechter zouden worden… (de meeste overigens wel!!) Verder gooit hij Apartheid, Amerikaanse Segregatie en Holocaust wat makkelijk bij elkaar. Voor ons NU is dat één geheel, maar voor de opstellers (en ondertekenaars) van het verdrag was dat veel minder duidelijk. Dat laat zien dat de uitleg van het verdrag per periode en regio verschilt – ook heden ten dage nog. Eén van de meest voorkomende adviezen uit de rapporten voor andere landen is dat men het verdrag verkeert leest of interpreteert. Verschillende landen hebben discriminerende wetgeving en houden strijk en zet vol dat ze volledig aan het verdrag voldoen. Zie bijvoorbeeld India! Daarom is CERD ook in eerdere rapporten NIET gestruikeld over de zwarte pieten traditie. Toen werd dat niet als overtreding geregistreerd. (waarbij ook gezegd moet worden dat in andere landen en regio’s vergelijkbare tradities waarbij een minderheid mogelijk (!!) karikaturaal wordt weergeven niet in de rapporten zijn vermeld – vaak omdat er wel ergere zaken spelen.) Vervolgens het rapport van CERD. Wat in de opwinding vergeten wordt is dat het CERD over ALLE landen die het verdrag geratificeerd hebben rapporten schrijft. Aangezien ze maar 5 of 6 landen per periode kunnen verwerken, duurt het even voordat iedereen aan de beurt komt. (NB: de 2 jaar regeling is theoretisch. Van verschillende landen gaat de laatste rapportage meer dan 15 jaar terug …) Overigens komt ook hier weer de regionale spreiding aan de orde. Elke regio moet meegenomen worden, los van het feit of er ook echt wat speelt. Geen enkel land komt er vanaf ZONDER kritiek en aanbevelingen – zoals ook geen land zonder zonde is of ooit zal zijn. Echter de vergrijpen tegen het verdrag verschillen nogal drastisch. En daar komen de boze tweets om de hoek kijken. Het idee dat zwarte piet op gelijke wijze ‘straf’ oplevert, ja zelfs dezelfde (!) straf oplevert als de behandeling van Dalit in India komt in eerste instantie krom over. Het is alsof verkrachting met de dood als gevolg en zelfde straf krijgt als grove belediging. Daar wreekt zich echter dat het CERD maar één straf kent, namelijk naming and shaming en een oproep tot verbetering. Dat zou iets meer door de criticasters van de criticasters onder ogen moeten worden gezien. Het keihard uitdragen van ‘fout is fout’ verhard de discussie alleen maar en zorgt voor meer onrust inclusief nog meer overtredingen. Verder mogen de criticasters niet ‘ad hominem’ argumenteren, maar het feit dat Mihai hen uitspraken als “zij zijn zeker inferieure mensen” is net zo ‘ad hominem’ en ondergraaft daarmee zijn moral high ground nogal. (NB: het warrige verhaal over Borst, de Albanees en Mihai’s studie is waarschijnlijk het resultaat van mislukt editen van de tekst.) Wat daarna volgt is erg gepassioneerd, maar weinig filosofisch of objectief. Het ontaardt in een soort Bilderberg-complot waarin al het kwaad in de wereld terug gaat op een kleine selecte groep die alle andere mensen manipuleren en angstig strijden om hun macht om oorlog te voeren etc te behouden. Dat verre- verreweg de meeste negatieve reacties NIET van ‘de machtigen’ komen .. kniesoor die daarop let. Passie is goed, maar in een discussie met bedoeling om mensen te overtuigen moet ze wel gepaard gaan met de teugels van de ratio. De ‘vijand’ is heel divers (politiek gezien van links tot rechts; qua leeftijd van jong tot oud; manen en vrouwen) en met heel verschillende argumenten of angsten en motieven. Zolang je die diversiteit en de psychologische aspecten niet serieus neemt, gaan bij ‘de vijand’ de hakken alleen maar dieper in het zand. Maar misschien is dat ook de bedoeling. Het is ook voor Mihai blijkbaar handiger om een vijandsbeeld te creëren dan om mensen te overtuigen.

Kilted
Kilted31 aug. 2015 - 8:40

Mihai Martoiu Ticu heeft in het verleden wel vaker argumenten als drogreden en ad-hominem weggezet, en soms ook terecht. Als filosoof zal hij de wetten van de retorica wel hebben meegekregen tijdens zijn studie, maar die voldoen lang niet altijd aan het rechtsgevoel van mensen. Mensen voelen vaak genoeg wel aan dat er iets niet klopt. 'de aanval' van de schrijver op Thierry Baudet in volgens mij ook niet terecht. Niet zo zeer omdat ik het eens ben met de standpunten van Baudat - dat ben ik namelijk niet - maar vanwege de opmerking dat de Sloveense rechter Boštjan Zupancic afgestudeerd is aan een universiteit die hoger op de ranglijst staat dan degene waaraan Baudet heeft gestudeerd. Dat levert de gevaarlijke conclusie op dat Zupancic daarom per definitie meer gelijk zou hebben dan Baudet. Een door mij geërfd Brits tijdschrift uit 1945 heeft een artikel over het opleidingsniveau van de kandidaten bij de parlementsverkiezingen van dat jaar. In samenvatting: Het merendeel van de conservatieven is opgeleid aan kostscholen en de daarop volgende universiteiten. Het merendeel van de liberalen heeft de middelbare school afgerond, terwijl het overgrote deel van de labourkandidaten het niet voorbij de lagere school heeft gebracht. Toch wordt de regering van Attlee (labour) als een van de meest succesvolle gezien. Naar Nederlandse begrippen zou je dan moeten zeggen dat de mening van Jan Marijnissen van minder belang zou zijn dan die van Professor Ronald Plasterk. Laat ik het er maar op houden dat dit niet zo zwart-wit ligt. Het opleidingsniveau van iemand zegt niet veel over zijn/haar morele gelijk.

zweistein
zweistein31 aug. 2015 - 8:40

De schrijver zou gelijk hebben als ZP inderdaad racisme was. Maar dat is het dus niet. Daarmee vervalt zijn hele betoog. Heeft hij de discussie hier op Joop dan helemaal niet gevolgd?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 aug. 2015 - 8:40

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum in België concludeerde vorig jaar dat het gebruik van de figuren Sinterklaas en Zwarte Piet geen strafbare vorm van racisme of een wettelijk verboden vorm van raciale discriminatie is: de strafbepalingen vervat in de artikels 20 en 21 van de Antiracismewet van 30 juli 1981 vereisen immers een "bijzondere opzet", en dat is hier niet het geval. Dat zou wel zo zijn wanneer een concrete uitbeelding van Sinterklaas en Zwarte Piet gepaard zou gaan met strafbare racistische uitspraken of handelingen. De VN spreekt zich uit in soortgelijke bewoordingen. Het Committee on the Elimination of Racial Discrimination besteedt op het totaal van 47 punten slechts 2 aanbevelingen t.a.v. zwarte Piet. Ook daarin valt te lezen dat men bij de VN de verschijning van zwarte Piet als zodanig niet als een uiting van discriminatie beschouwt. Vandaar maar even een vertaling van deze twee punten. Culturele tradities en rassendiscriminatie 17. Hoewel het Comité begrijpt dat het traditionele feest van Sinterklaas en Zwarte Piet bij veel mensen in de Nederlandse samenleving geliefd is, constateert het Comité met bezorgdheid dat het karakter van Zwarte Piet soms wordt afgebeeld op een manier die negatieve stereotypen van mensen van Afrikaanse afkomst weerspiegelt en door veel mensen van Afrikaanse afkomst als een overblijfsel van de slavernij wordt gezien, hetgeen schadelijk is voor de waardigheid en eigenwaarde van kinderen en volwassenen van Afrikaanse afkomst. Het Comité is bezorgd over het discriminerende effect van dergelijke beeldvorming, die een opvatting in strijd met de Conventie kan opleveren. Het Comité is verder bezorgd over berichten dat burgers die vreedzaam willen protesteren tegen dergelijke portretteringen toestemming is geweigerd om dergelijke protesten te voeren op een zinvol tijdstip en plaats [en toen deze dat toch deden] geconfronteerd werden met gewelddadige aanvallen en andere vormen van intimidatie, die niet voldoende zijn onderzocht. (art. 2, 5 en 7). 18. Gezien het feit dat zelfs een diepgewortelde culturele traditie discriminerende praktijken en stereotypen niet rechtvaardigen, beveelt de commissie de regerende partijen aan actief de afschaffing van die kenmerken van het karakter van Zwarte Piet die negatieve stereotypen reflecteren en die door veel mensen van Afrikaanse afkomst als een overblijfsel van de slavernij worden ervaren, te bevorderen. De commissie beveelt aan dat de regerende partijen een redelijk evenwicht vinden, zoals een ander beeld van Zwarte Piet ontstaat en de eerbiediging van de menselijke waardigheid en de mensenrechten van alle inwoners van de staat. De commissie beveelt verder aan dat de regerende partijen non-discriminatie waarborgen in het belang van de vrijheid van meningsuiting en vereniging, en dat aanvallen op demonstranten effectief worden onderzocht en naar behoren vervolgd. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/NLD/CERD_C_NLD_CO_19-21_21519_E.pdf Zoals eerder in de reactiedraad wordt opgemerkt is het leeuwendeel van de andere 47 punten veel belangrijker. De sociale hypochondrie in Nederland is inmiddels zo groot dat zich een inteeltcultuur heeft ontwikkeld via twitter en mediakroegen die een normale discussie over racistische discriminatie overwoekert. I.p.v. punten 17 en 18 had premier Mark Rutte een paar zinnen kunnen wijden aan zp beginnend met: 'We moeten voorkomen dat ... enz.' In plaats daarvan haalt hij zijn neus op en zegt in feite: zoeken jullie het effe lekker zelf uit. (dat doet ie wel vaker). De Mihai Martiou Ticu van 4 jaar geleden had overigens gehakt gemaakt van 70% van de redeneringen in deze reactiedraad. Misschien kan een van diegenen na lezing van het rapport proberen te bewijzen waar Ticu fout zit. Tenzij men wil mee blijven deinen in de heersende orken-discussie.

OlavM
OlavM31 aug. 2015 - 8:40

Goed en helder artikel. Toch een beetje jammer van die laatste alinea, want daarop gaan tegenstanders zich natuurlijk concentreren. Zoals ik op 27 augustus j.l. in een andere draad ("Zwarte Piet is slechts een symbool van een dieper liggend probleem") schreef: "Wordt in één zin over racistische en stereotyperende beeldvorming…..gesproken, en als één voorbeeld …..de mythische figuur Zwarte Piet genoemd (that’s all!), en hupsakee, sommigen reageren als door een wesp gestoken en hebben het alleen of voornamelijk nog daarover. Door deze reflex doen ze zélf afbreuk aan de waarde van de inhoud van het gehele stuk, of slaan die soms zelfs gemakshalve maar geheel over. En deze mensen beschuldigen ánderen ervan te veel nadruk te leggen op Zwarte Piet. Of zeggen dat het enkele feit van dit te benoemen veroorzaakt dat het alleen nog maar daarover zou gaan. Hoe ironisch. Een beetje meer zelfinzicht is dan geen overbodige luxe."

JanVG2
JanVG231 aug. 2015 - 8:40

nog even over 'onafhankelijkheid' en deskundigheid van de onderzoekers. Ook deze club valt onder de koepen van de VN-mensenrechten raad. Lees even een andere bijdrage op JOOP over de anafhankelijkheid etc ... www.joop.nl/wereld/detail/artikel/33949_woede_om_keus_voor_saudi_arabie_als_voorzitter_vn_mensenrechtenforum/

[verwijderd]
[verwijderd]31 aug. 2015 - 8:40

'Door steeds sterker wordende mensenrechten kunnen de conservatieven geen moslims meer deporteren' Leugenachtige stemmingmakerij! Ongelofelijk dat dit een podium krijgt.

1 Reactie
Sol Invictus
Sol Invictus31 aug. 2015 - 8:40

verontwaardiging van een burger die zonder morren de moord op enkele honderdduizend irakezen financierde is lege emotie uit een grote mond.

nomen nescio
nomen nescio31 aug. 2015 - 8:40

[quote] Want ze zouden uit inferieure landen komen, zoals ‘Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, Bulgarije en Litouwen.’ [/quote] Stuk voor stuk landen met een juridisch systeem volledig vrij van corruptie. [quote] Er moeten bijvoorbeeld altijd 12 leden uit Afrika gekozen worden en het is onmogelijk om iedere keer 12 andere democratische landen te vinden.) [/quote] Dus halen we er toch maar een paar ondemocratische landen bij. Voor een neutrale, objectieve beschouwing van de zaak. Ligt het niet meer voor de hand dat als er geen quorum valt te behalen, we de zaak afblazen tot het wel lukt om 12 democratische landen bij elkaar kunnen krijgen. Volgens mij helpt dat qua geloofwaardigheid. [quote] Toen hebben de staten besloten om iets aan rassendiscriminatie te doen. [/quote] Met overweldigend succes. Want in deze landen wordt niet meer aan discriminatie gedaan. Iedereen is daar gelijkwaardig en wordt ook gelijkwaardig behandeld. [quote] Als Zwarte Piet niet meer zwart is kunnen zij hun kinderen moeilijker spelenderwijs met witte suprematie indoctrineren [/quote]. Ik beken. Ik ben schuldig. Weliswaar onbewust (maar onbewust maakt niet onschuldig) heb ik in het verleden mijn kinderen - ook nog eens op kinderlijk eenvoudige wijze - bijgebracht dat zwarte mensen inferieur zijn. By the way. U neemt Baudet de maat. Hoe zit het met uw eigen academisch statuur. Ik kom op uw website namelijk niet de optie 'wie ben ik' tegen.

1 Reactie
robvaniren
robvaniren31 aug. 2015 - 8:40

Inferieur, wat is dat? Als ik een Belgenmop maak, of de Belg een Hollandermop, dan spreekt daar dedain uit. Dat kent iedere cultuur, of t nou Turken of Creolen zijn. zolang daar geen gaskamers aan te pas komen, kunnen we zaken uit verveling wel gaan opblazen, maar ja, wat doen we met Poetin?

lipidius
lipidius31 aug. 2015 - 8:40

uitstekende uiteenzetting. - Andries Knevel - Frans Weisglas - Rob Hoogland -..... -..... dat zijn niet alleen conservatieven,maar notoire racisten.luister hieronder naar Julian Reichelt, de hoofdredacteur van Bild.de..hij is een conservatief maar hij belijdt een hele andere kijk en visie dan Andries Knevel,Frans Weisglas en Rob hoogland en consorten http://www.npo.nl/buitenhof/30-08-2015/VPWON_1232774

1 Reactie
robvaniren
robvaniren31 aug. 2015 - 8:40

Moraal: dat scheldwoord 'conservatief'kan dus in de prullebak. Iets anders is, de wereld voorhouden dat wij hun problemen wel op zullen lossen, want daar hebben wij ook schuld aan. Wel, veel sukses, de rapen worden vanzelf gaar. .

JStokx
JStokx31 aug. 2015 - 8:40

'Stel je voor hoe erg het is dat kinderen op nationale feesten niet meer leren dat een blanke oude christelijke man de baas is met een stoet zwarte knechten in zijn kielzog.' Dan wil ik inderdaad niemand zien klagen als dit feest een nogal blanke vertoning wordt.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo31 aug. 2015 - 8:40

Waarom zouden zwarte mensen niet in aanmerking komen voor de rol van sinterklaas?

[verwijderd]
[verwijderd]31 aug. 2015 - 8:40

De VN is zo hypocriet als het kan. Neem bijvoorbeeld secretaris generaal Ban Ki-Moon. Die neemt Europa de maat over het vluchtelingen rpobleem maar zijn eigen land Zuid-Korea doet nagegenoeg niks voor vluchtelingen en weigert iedereen die daar aanklopt. http://www.dw.com/en/no-country-for-refugees-japan-and-south-koreas-tough-asylum-policies/a-18037765 De analyse van Ticu over de vastomlijnde taken van dat VN comitee is zelf een drogredenering en kan ook wel de "Anton Geesink fallacy" worden genoemd. "De regels en de statuten...".

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders31 aug. 2015 - 8:40

Heb je nou echt helemaal niets van de uitleg over het verschil tussen een persoon en zijn land van herkomst begrepen? Ik bedoel: je kan zo'n fout maken, maar hem maken precies nadat je erop gewezen wordt dat het een drogredenering is, dat is wel heel erg sterk.

NicoSchouten
NicoSchouten31 aug. 2015 - 8:40

Best wel aardige en onderbouwde tekst, totdat Zwarte Piet er bij gehaald wordt. Dan wordt zonder beschouwing de bizarre redenering herhaald dat de relatie tussen ZP en Sinterklaas witte suprematie uitbeeldt. Zo kijken kinderen er niet naar, of dit is door ouders voorgekauwd. Bovendien zouden ouderen moeten beseffen dat de functie van bediende, medewerker of werknemer (in vroeger tijden knecht genoemd) bij een bisschop een hoog gewaardeerde functie is, waar menig blanke werknemer jaloers op kan zijn. Overigens zullen maar heel weinig kinderen weten wat een bisschop is, behalve dan dat het om een voornaam iemand gaat. Wat er juist gesymboliseerd wordt is het samen optrekken van mensen met een verschillende huidskleur met wederzijds respect. Dit uitdragen in plaats van verblind door vooroordelen racisme roepen zou de strijd tegen het echte racisme goed kunnen helpen. Benadruk het positieve in plaats van achterdocht en rancune.

2 Reacties
ton14024
ton1402431 aug. 2015 - 8:40

Floris en Sindala, over samen optrekken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194731 aug. 2015 - 8:40

Wat is dan de onderbouwing van deze bewering?: "Deze aanval op de man komt vaker voor in conservatieve en rechtse kringen."

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten31 aug. 2015 - 8:40

''Het comité beoordeelt de rapporten en geeft adviezen om de racismebestrijding te verbeteren.'' Als het comité ZP als belangrijk racistisch verschijnsel beoordeelt en heel lang en duur moet vergaderen om adviezen uit te brengen m.b.t. racismebestrijding door ZP bestrijding, dan is dit comité overduidelijk obsoleet, een poppekast, een aanfluiting en geldverspilling.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo31 aug. 2015 - 8:40

Kortom: U heeft een duidelijke mening gebaseerd op een mening.

JohnVKR
JohnVKR31 aug. 2015 - 8:40

Uitstekende bijdrage! De enige vraag is: waarom hechten we tegenwoordig zoveel waarde aan ''Twitter-meningen''? Twitter creëert een nieuwe, niet bestaande werkelijkheid. Ik denk dat we met een gerust hart kunnen stellen dat de meeste meningen op Twitter niet zijn gestoeld op enige kennis van zaken. De meeste Twitteraars beweren de grootst mogelijke onzin. Moeten we Twitter niet gewoon gaan negeren? Dat bespaart ons een hele hoop ergernis. Twittertaal = Kroegtaal. En Kroegtaal citeren we ook nooit.

2 Reacties
Kilted
Kilted31 aug. 2015 - 8:40

Een van de twittermeningen die gequote wordt is van Frans Weisglas. Als oud-voorzitter van de 2de kamer is dat een mening waarvan je mag verwachten dat er over nagedacht is. En het zal ook wel zijn dat Twittertaal = Kroegtaal, maar dat legt vaak genoeg ook de hypocrisie van een boel dingen bloot. U stelt: Ik denk dat we met een gerust hart kunnen stellen dat de meeste meningen op Twitter niet zijn gestoeld op enige kennis van zaken.. Maar zoals een ex-collega van mij het ooit stelde; ik hoef niet te weten welk excuus de NS nu weer heeft om mij te laat op mijn bestemming af te leveren.. Ik wil gewoon op tijd op mijn werk zijn.

nomen nescio
nomen nescio31 aug. 2015 - 8:40

Twitter is een medium waarmee een klein, luidruchtig en niet perse met gezond verstand gezegend deel van de bevolking hun mening proberen te ventileren. Het overgrote deel van de samenleving doet niet aan Twitter. Heeft geen idee wat zich op Twitter afspeelt ware het niet dat reguliere media Twitter-farts tot nieuws verheffen. Bovendien. Moet onze regering in het vervolg haar beleid gaan afstemmen op Tweets vanuit het buitenland?

Sardar2
Sardar231 aug. 2015 - 8:40

Een heel sterke tekst. Bedankt.

1 Reactie
nomen nescio
nomen nescio31 aug. 2015 - 8:40

Een heel korte reactie. Bedankt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194731 aug. 2015 - 8:40

"Ik heb een mastercollege mensenrechten in Utrecht gevolgd en de professor was een Albanees" . Dit lijkt me een mooi voorbeeld van een drogreden, het beroep op autoriteit, in het Latijn: argumentum ad verecundiam.

1 Reactie
Sol Invictus
Sol Invictus31 aug. 2015 - 8:40

""Ik heb een mastercollege mensenrechten in Utrecht gevolgd en de professor was een Albanees" . Dit lijkt me een mooi voorbeeld van een drogreden, het beroep op autoriteit:" dat is inderdaad een mooi voorbeeld van een drogreden. de strekking van de door jou geisoleerde zin is dat een albanees specialist kan zijn op het gebied van mensenrechten terwijl albanie dat niet is. je moet natuurlijk wel eerst kunnen redeneren voordat je onderscheid kan maken tussen rede en drogrede. werk aan de winkel.

[verwijderd]
[verwijderd]31 aug. 2015 - 8:40

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo31 aug. 2015 - 8:40

Tja. die mogelijkheid zit er altijd in. Dat (waarom sommige?) mensen niet "onafhankelijk" zijn. Maar het is en blijft natuurlijk wel een probleem om in het "resultaat" dan precies de gevolgen van die "afhankelijkheid" aan te tonen. Wat dat betreft staat u met even lege handen als de schrijver van het artikel.

thosais
thosais31 aug. 2015 - 8:40

Wat ik tot nu bij alle argumenten heb gemist is een cultuurhystorisch onderzoek naar Zwarte Piet. Dit kan namelijk een heel andere wending geven aan het feit dat Piet zwart is. Zwarte Piet heeft collega's in andere landen en onder andere namen: in Zwitserland is het Schmutzli, in Oostenrijk Krampus en Duitsland Knecht Ruprecht. Deze knechten van Sinterklaas hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze een zak bij zich hebben om kinderen in mee te nemen, een roe om mee te straffen en (!) bijna alle varianten zijn zwart of donkergekleurd, soms met baard, soms met puntmuts, maar vaak een donker gezicht. ( http://www.samichlaus-risch-rotkreuz.ch/Bilder/imgE.jpg ) Kortom, Zwarte Piet is van oudsher geen Moor of slaaf, maar heeft in de loop van de tijd wel kenmerken gekregen die aan Moren of slavernij verbonden zijn.... Waarschijnlijk om de aaibaarheidsfactor van Sint's knecht te vergroten. Mogelijk werpt deze wetenschap nog een ander licht op de discussie.

1 Reactie
Diantha2
Diantha231 aug. 2015 - 8:40

Die zijn er wel en dat is het meest storende in deze discussie: iedereen, u incluis, is te lui om een universiteitsbibliotheek in the lopen en op zwarte piet te zoeken. De publicaties zijn er echt. En tot dusver heb ik alleen academische bronnen gezien die de raciale narigheid als oorsprong vonden.

lipidius
lipidius31 aug. 2015 - 8:40

De Nederlandse taal kent de gezegde: "Iemand de zwartepiet toespelen of toeschuiven".dit spreekwoord wordt gebruikt om iem.tot zondebok te maken,hem als schuldig te kenmerken..hier wordt gebruik gemaakt van een culturele symbool namelijk de zwarte piet(bekend als de knecht van sinterklaas,dus een laag gesitueerd op de sociale lader) om het volk in te prenten (indoctrinatie door taalgebruik) dat wanneer je een zwarte piet bent,ben je dus per definitie schuldig,laag...je draagt in je een soort erfzonde

2 Reacties
jacbs
jacbs31 aug. 2015 - 8:40

"Zwartepieten is een kaartspel waarbij klaverboer uit het spel wordt gehaald, evenals alle kaarten met een waarde van twee tot en met zes, zodat er 31 kaarten overblijven. De kaarten worden geschud en uitgedeeld onder alle spelers. Als iemand twee kaarten van dezelfde waarde en kleur heeft, legt hij deze open op tafel. Als iedereen dit gedaan heeft, dan moet de linkerbuurman van de gever bij hem ongezien een kaart trekken. Als dit een kaart van dezelfde waarde en kleur is als één van zijn eigen kaarten, dan moet hij deze ook open voor zich op tafel leggen. Als het een andere kaart is, moet hij deze bij zijn andere kaarten stoppen. Vervolgens moet hij zijn linkerbuurman bij hem een kaart laten trekken. Zo wordt er doorgespeeld totdat er nog maar één kaart over is. De speler die die boer overhoudt, is dan de zwartepiet en verliest het spel." https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartepiet

thosais
thosais31 aug. 2015 - 8:40

Dat geldt alleen als je er van uit gaat dat zwarte piet zwart is op basis van raciale kenmerken. Echter, het is onwaarschijnlijk dat hij hierdoor zwart is, daar er in omliggende landen varianten zijn van knechten van Sint zijn die tevens een donker uiterlijk hebben!